Biuletyn informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn informacyjny N U M E R I / Europe Direct we Wrocławiu Szanowni Państwo, W TYM NUMERZE: Europe Direct 2 Biuletyn Informacyjny Wrocławskiego Punktu Europe Direct to zbiór informacji o tematyce europejskiej. Skierowany jest do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na Fotorelacja ze spotkania Team Europe w Brukseli Budżet Unii Europejskiej 2013 Europejski Rok Obywa- Gaz łupkowy pomiędzy trzema komisjami Na papierach dokumenty ważne w podróży Zakupy bez ograniczeń Studia w Italii Brat Erasmusa? CEEPUS temat Unii Europejskiej, zapoznać się z oferowanymi przez nią możliwościami finansowymi i społecznymi, wziąć udział w ciekawych wydarzeniach na terenie województwa dolnośląskiego. W pierwszym wydaniu Biuletynu przedstawimy Państwu historię sieci informacyjnej Europe Direct działającej w Polsce. Przydatne informacje znajdą osoby zainteresowane kwestiami budżetu i nowej perspektywy finansowej. W Biuletynie poruszamy kwestie wydobycia gazu łupkowego ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dla miłośników podróżowania zebraliśmy najważniejsze informacje o dokumentach wymaganych przez służby mundurowe. Organizacje pozarządowe odnajdą ciekawe nowinki w sprawie funduszy strukturalnych. Studentom i młodzieży proponujemy artykuły dotyczące studiowania w słonecznej Italii i krajach Europy Środkowo Wschodniej. Życzymy Państwu przyjemnej lektury. Konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Wrocław

2 S T R. 2 Punkt oferuje nie tylko porady na tematy europejskie mogą Państwo również wyrazić swoja opinię i spostrzeżenia związane z działalnością Unii Europejskie EUROPE DIRECT Europe Direct to sieć informacyjna powołana do życia w roku 2005, zarządzana przez Komisję Europejską, w skład której wchodzą Punkty Informacyjne oraz Centra Dokumentacji Europejskiej. We Wrocławiu Punkt rozpoczął działalność od 1 stycznia 2013r. Prowadzony jest przez Centrum Edukacji i Badań Społecznych, wsparcie infrastrukturalne zapewnia Partner Fundacja Umbrella. Siedziba Punktu znajduje się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65. Do Punktu Europe Direct może zgłosić się każdy, osobiście w godzinach dyżurów, telefoniczne lub mailowo. Dodatkowo można skorzystać z profili audiowizualnych i społecznościowych. Dla osób, które chciałyby porozmawiać z konsultantem niekoniecznie osobiście lub przez telefon Punkt uruchomił czat w godzinach dyżurów. Punkt oferuje nie tylko porady na tematy europejskie. Mogą Państwo również wyrazić swoja opinię i spostrzeżenia związane z działalnością Unii Europejskiej. Zostaną one przekazane do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dodatkowo zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas różnorodnych debatach, szkoleniach i konkursach na terenie całego województwa dolnośląskiego. Polecamy Państwu również Mobilny Punkt gdzie każdy mieszkaniec województwa będzie miał szansę spotkać się z konsultantem nie tylko we Wrocławiu ale w swojej miejscowości. Szczegóły odnajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Szkoły, uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe zainteresowane poszerzaniem wiedzy na temat Unii Europejskiej zapraszamy do zapoznania się z prowadzonymi przez nas lekcjami europejskimi z wybranej przez Państwa tematyki. B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y E U R O P E D I R E C T W R O C Ł A W

3 N U M E R I / S T R. 3 FOTORELACJA Z WIZYTY TEAM EUROPE W BRUKSELI W dniach członkowie Team Europe wraz z przedstawicielami Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w tym nasza konsultantka Pani Roksana Tomaszewska wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Uczestnicy spotkania mieli okazję zjeść wspólną kolację z byłym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Premierem Jerzym Buzkiem. Spotkanie z Komisarzem ds. Budżetu i Programowania Finansowego Panem Januszem Lewandowskim na temat nowego programowania Spotkanie ze Stałym Przedstawicielem Rzeczpospolitej Polski przy Unii Europejskiej Panem Markiem Prawdą odbyło się w polskiej placówce przy Rue Stevin.

4 S T R. 4 BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ Roczny budżet Unii stanowi około 1% dochodu narodowego państw członkowskich, czyli ok. 244 euro na jednego mieszkańca. Z budżetu Unii finansowane są działania i projekty tych polityk, w których państwa członkowskie zgodziły się działać na poziomie unijnym. Źródło: europa.eu Kryzys ekonomiczny zmusił polityków do zastanowienia się nad stymulacja zatrudnienia oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego Propozycja budżetu na lata jaka została przedstawiona przez Komisję Europejską ma na celu wspieranie inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie ze strategią Europa Nowy budżet podobnie jak poprzedni będzie wspierał UE w dziedzinie innowacyjności na którą zostanie przeznaczone 80 mld EUR. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że powinien to być kluczowy element rozwoju i walki z kryzysem tak by kraje członkowskie zaczęły doganiać światowych liderów takich jak USA, Japonia, Korea i Chiny Zmiany szykują się w polityce regionalnej, gdzie Komisja zamierza utworzyć nową kategorię regionów w tzw. okresie przejściowym obejmujących te obszary, których PKB w przeliczeniu na mieszkańca kształtuje się na poziomie od 75% do 90% średniej dla krajów UE-27. Polityka spójności otrzyma potężne zasilenie w wysokości 376 mld w tym sam Fundusz Spójności 68,7 mld EUR chociaż gminy obawiają się podniesienia progu wkładu własnego i tym samym przeznaczania z ich strony większych kwot. Kryzys ekonomiczny zmusił polityków do zastanowienia się nad stymulacją zatrudnienia oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego, co zaowocować może zwiększaniem finansów na instrumenty spójności ale także spowodować zmiany w sposobie rozdzielania środków przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Komisja Europejska planuje również od dłuższego czasu zastąpienie programów mających na celu edukację młodzieży i zwalczanie wczesnego porzucania nauki. Nowy program ma nosić nazwę Erasmus dla wszystkich i zgodnie z zapowiedziami nie zostanie on objęty cięciami budżetowymi. Kolejnym programem, który na chwilę obecną może cieszyć się brakiem restrykcji i zmniejszaniem środków finansowych, jest kultura. W tej dziedzinie Unia Europejska zamierza przeznaczyć 15,2 mld EUR. Dodatkowo organizacje podejmujące tą tematykę ucieszy fakt, że KE przewiduje jednocześnie nowy instrument poręczeń finansowych, który ma pomóc mniejszym firmom z sektora kultury w pozyskaniu kredytów bankowych. B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y E U R O P E D I R E C T WROCŁAW

5 N U M E R I / BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo UE uzupełnia krajowe, ale nie zastępuje go, zapewnia nam ono m.in. prawo do udziału w wyborach samorządowych na terenie Europy i zwiększonej ochrony dyplomatycznej i konsularnej. Obywatelstwo Unije które miało ogromny wpływ na życie milionów ludzi obchodzi 20 rocznicę istnienia, ponieważ zostało ustanowione przez Traktat z Maastrich. S T R. 5 Pomimo dobrych chęci negocjowany budżet wywołuje również sporo kontrowersji szczególnie w kwestii Polityki Rolnej i propozycji w tym obszarze. Na frontach stanęły Francja i Polska wielcy beneficjenci i Wielka Brytania, która manifestuje swoje poparcie dla restrykcji budżetowych. Komisja Europejska w związku z wymogiem upraszczania budżetu zdecydowała się na zmniejszenie liczby odrębnych programów i instrumentów, opierając się tym samym na ocenie ich skuteczności, przewidując zakończenie tych, które nie przyniosły oczekiwań. Komisja zamierza podjąć reformę pięciu instrumentów znajdujących się poza ramami finansowymi, takich jak np.: Fundusz Solidarności, Pomoc nadzwyczajna czy nowy instrument reagowania na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnictwa. Dodatkowo zapowiada zmniejszenie o 5% w sektorze personelu instytucji, służb, agencji i innych organów celem upraszczania zarządzania. Agencje wykonawcze według nowej propozycji powinny otrzymać wzmocnienie swojej roli tak by, zapewniać lepszej jakości usługi. Podatnicy powinni wiedzieć, jak wydawane są ich pieniądze, dlatego zmiany mają przynieść pozytywne efekty dla krajów członkowskich i gospodarstw domowych. Źródła: europa.eu,eu.ngo.pl, ec.europa.eu, euroactiv.pl, samorząd.infor.pl Dnia 10 stycznia 2013 r. przewodniczący Komisji José Manuel Barroso i wiceprzewodnicząca Viviane Reding, wspólnie z irlandzkim premierem Taoiseach Endą Kennym i minister do spraw europejskich Lucindą Creighton, otworzyli Europejski Rok Obywateli 2013 w Rotundzie Urzędu Miasta w Dublinie. Źródło: grundtvig.org.pl 2013 EUROPEJSKI ROK OBYWATELI Obchody Europejskiego Roku Obywateli to nie tylko imprezy o europejskim czy krajowym wymiarze, to także te mniejsze w lokalnych społecznościach po to, by zapewnić kompleksowe dotarcie do obywatel z informacją. Podstawowymi celami Roku Obywateli jest zwiększenie świadomości i stymulowanie debat na temat skutków i potencjału prawa do swobodnego przemieszczania się. Źródła: europa.eu, eu.ngo.pl, ec.europa.eu

6 S T R. 6 GAZ ŁUPKOWY POMIĘDZY TRZEMA KOMISJAMI Odkrycie gazu łupkowego w Polsce wywołało wiele kontrowersji wśród obrońców środowiska jednocześnie wzbudzając nadzieję na uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw energii. Unia Europejska, szczególnie trzy Komisje z uwagą i troską śledzą rozwój tej technologii w Polsce. Źródło: europa.eu Należy podkreślić jednak, że nikt nie zamierza blokować projektu wydobycia Polsce Gaz łupkowy znalazł się w centrum uwagi ze względu na swoje znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii i dywersyfikacji źródeł dostaw a także z powodu wpływu jego wydobycia na środowisko naturalne i na klimat. Te elementy powodują wzmożoną aktywność trzech Komisji: Środowiska (komisarz: Janez Potocnik), Klimatu (komisarz Connie Hedegaard) i Energii (komisarz: Gunther Oettinger). Spodziewane problemy mogą pojawić się w sytuacji, gdy obecne uregulowania unijne nie obejmą w sposób odpowiedni i wystarczający całościowego wydobycia gazu, a trzy Komisje zaczną zgłaszać uzasadnione prawo do realizacji swoich celów w propozycjach legislacyjnych. Dla komisarza Oeetingera ważne jest zapewnienie ustawodawstwa które pozwoli na niewielki wzrost kosztów związanych z eksploatacją, a tym samym nie pozwoli na zamknięcie tego źródła z powodu braku opłacalności dla inwestorów. Do tej pory w negocjacjach wywalczono nieokreślanie rodzaju propozycji regulacyjnej. Daje to duże możliwości Polsce, ponieważ dyrektywy, rozporządzenia, opinie i inne akty wydawane przez instytucje unijne różnią się zasadniczo co do wynikających z nich obowiązków względem ich adresata. Pracom tym w szczególności przygląda się również komisarz Hedegaard, która podnosi kwestie jakości wody i zagrożeń dla klimatu związanego z wydobyciem. Należy jednak zaznaczyć, że popiera ona wszelkie akcje polegające na ograniczaniu zużycia węgla do wytwarzania energii a tym samym zmniejszania ilość CO 2 w atmosferze, co zapewnia bezsprzecznie gaz łupkowy. Należy podkreślić jednak, że nikt nie zamierza blokować projektu wydobycia w Polsce a obecne debaty zmierzają do rekomendacji rozwiązania najbardziej przyjaznego ekologii ale także nowym źródłom energii. Źródła: Gabinety Komisarzy. B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y E U R O P E D I R E C T - W R O C Ł A W

7 N U M E R I / S T R. 7 NA PAPIERACH DOKUMENTY WAŻNE W PODRÓŻY Dzięki Strefie Schengen w 22 krajach zniesiono kontrole graniczne co pozwala nam przekraczać państwa bez przeszkód. Wyjątkami są: Bułgaria, Cypr, Irlandia, Rumunia i Wielka Brytania. Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria są również członkami Schengen, choć nie należą do UE. JAKIE DOKUMENTY? Wybierając się w podróż do tych pięciu krajów, które nie Źródło: europa.eu należą do Schengen należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty, podobnie jak przy przekraczaniu zewnętrznej granicy UE. Dokumenty te warto mieć przy sobie również podczas podróży po terytorium UE, ponieważ mogą być wymagane do potwierdzenia tożsamości lub ze względów bezpieczeństwa. Uwaga: jedynym ważnym dokumentem tożsamości jest dokument wydany przez organy krajowe. DOKUMENTY DLA DZIECKA? Trzeba również dopilnować, by dziecko posiadało w podróży własny paszport lub inny dokument tożsamości albo zostało wpisane do dokumentu opiekuna. Od 26 czerwca 2012 r., aby móc przekroczyć granicę, każde dziecko będzie musiało mieć własny paszport lub dokument tożsamości (nawet jeśli jest wpisane do paszportu rodzica, który pozostaje ważny). ZDROWIE W PODRÓŻY. W podróży wakacyjnej czy służbowej warto zadbać o swoje zdrowie, szczególnie, jeśli nie wykupujemy dodatkowej polisy. Obowiązkowo w naszym portfelu winna się znaleźć Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Jest ona bezpłatna i zapewnia nam dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego przebywania poza granicami kraju. Kartę można uzyskać kontaktując się z miejscową instytucją kompetentną w zakresie ochrony zdrowia. W praktyce nasze przychodnie i poradnie powinny wydać taką kartę. Od 26 czerwca 2012 r., aby móc przekroczyć granicę, każde dziecko będzie musiało mieć własny paszport lub dokument tożsamości Źródło: europa.eu. Broszura Podróże po Europie. Dostępna w Punkcie Europe Direct Wrocław.

8 S T R. 8 ZAKUPY BEZ OGRANICZEŃ? Nie ma ograniczeń co do rodzaju produktów, jakie można zakupić i zabrać ze sobą w podróż w obrębie granic UE pod warunkiem, że są one przeznaczone na użytek własny a nie na sprzedaż. Podatki (VAT i akcyza) są zawarte w cenie zakupu, co oznacza, że w żadnym innym kraju UE nie trzeba płacić dodatkowych podatków. GWARANCJA W INNYM KRAJU Źródło: europa.eu Bez względu na to, w jakim kraju UE dokonasz zakupu towarów, jeżeli okażą się one wadliwe lub niezgodne z zapewnieniami sprzedawcy, przez dwa lata masz prawo do ich naprawy lub wymiany. W przypadku gdy naprawa lub wymiana w rozsądnym czasie okaże się kłopotliwa lub niemożliwa, możesz zażądać zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny. W przypadku towarów używanych nabywca i sprzedawca mogą uzgodnić okres gwarancji poniżej dwóch lat, nie krótszy jednak niż jeden rok. Te ustalenia powinny być dla Ciebie jasne w chwili zakupu. Niektóre państwa stosują poza podatkiem VAT jeszcze dodatkowy podatek od rejestracji samochodu ZAKUP SAMOCHODU Kupując nowy samochód, tzn. o przebiegu poniżej km albo maksymalnie do sześciu miesięcy od pierwszej rejestracji, jesteś zobowiązany zapłacić przy rejestracji samochodu podatek VAT obowiązujący w Twoim kraju zamieszkania. Niektóre państwa stosują poza podatkiem VAT jeszcze dodatkowy podatek od rejestracji samochodu. Przy zakupie nowego pojazdu w dowolnym kraju UE producent ma obowiązek wystawić świadectwo zgodności, które ma ułatwić kupującemu załatwienie wszelkich formalności związanych z rejestracją pojazdu. ZANIM KUPISZ, SPRAWDŹ ETYKIETKĘ Oznakowanie CE na produktach takich jak: zabawki, sprzęty wskazuje na to, że dany produkt spełnia wszystkie stosowne unijne normy bezpieczeństwa i wymogi w zakresie ochrony środowiska. Źródło: Europa.eu. Źródło: europa.eu. B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y E U R O P E D I R E C T - W R O C Ł A W

9 N U M E R I / STUDIA W ITALII Słoneczna Italia to dla wielu nie tylko marzenie wakacyjne lecz plan na studia i pracę. Dzięki Unii Europejskiej możliwość podjęcia studiów za granicą jest dostępna dla wszystkich obywateli. S T R. 9 Na etapie rekrutacji trzeba wykazać się znajomością języka włoskiego wykładowego. Dodatkowo ważna jest nasza matura. Rada dla maturzystów: aby studiować za granicą, nie musicie zdawać matury międzynarodowej, wystarczy polska matura przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. Procedura nie jest skomplikowana i składa się: z wypełnienia odpowiedniego wniosku, dołączenia do niego oryginału lub poświadczonej kopii świadectwa maturalnego, dwóch fotografii i dokumentu zwanego Dichiarazione di valore in loco (DV), o który należy postarać się we włoskiej ambasadzie lub konsulacie w Polsce. Dokument ten potwierdza m.in.: status szkoły ukończonej. Niektóre uczelnie mogą wymagać dodatkowych dokumentów, warto jest więc skontaktować się z wybraną uczelnią i dopytać o szczegóły. Na stronie internetowej powinien być kontakt do osób lub biura zajmującego się sprawami studentów zagranicznych. Terminowo przyjmuje się, że dokumenty najlepiej składać we wrześniu i październiku. Po tym etapie następują egzaminy wstępne, które są obowiązkowe na medycynie, farmacji, stomatologii i weterynarii oraz na 4-letnich Źródło: Eurodesk.pl studiach I stopnia dla nauczycieli szkół podstawowych (Corso di Laurea quadriennale). Kandydatów egzaminują również wyższe szkoły artystyczne. Testy prowadzone są zwykle po włosku. Studia we Włoszech są płatne rok nauki na państwowym uniwersytecie kosztuje zwykle od 850 do 1000 euro w zależności od uczelni i kierunku (najwięcej płaci się za studia master universitari). Szkoły prywatne są zazwyczaj znacznie droższe, dlatego warto podjąć pracę. Jako student możesz dorabiać maksymalnie 20 godzin tygodniowo. Dodatkowo należy zawrzeć umowę z pracodawcą, do tego potrzebny jest kod podatkowy (codice fiscale), wystawiany przez włoski odpowiednik urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate) za okazaniem paszportu. Kod ten jest również niezbędny do założenia konta we włoskim banku. Wcześniej można rozejrzeć się za pracą na uniwersytecie, który może oferować nawet do 150 godzin płatnych zajęć na semestr. Studia we Włoszech są płatne rok nauki na państwowym uniwersytecie kosztuje zwykle od 850 do 1000 euro

10 BRAT ERASMUSA? - CEEPUS CEEPUS czyli Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich jest mało znanym programem, który może śmiało być alternatywą dla Erasmusa jeżeli ktoś zainteresowany jest szczególnie Europą Środkową i Wschodnią. Współpraca i kooperacja państw opiera się na tak zwanej współpracy bezdewizowej co oznacza, iż każde z nich pokrywa koszy podróży swoich studentów do uczelni goszczących oraz koszty pobytu studentów zza granicy na uczelniach krajowych. Sieci współpracy tworzone są pomiędzy uniwersytetami państwsygnatariuszy i w każdym z nich wyznaczany jest koordynator współpracy, który zajmuje się sprawami stypendystów wyjeżdżających oraz przyjeżdżających do danego uniwersytetu. Kolejnym, i dla wielu osób bardzo istotnym atutem Żródło: ceeepus.info wymiany CEEPUS jest fakt, iż każdy stypendysta otrzymuje grant, który powinien mu umożliwić pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz normalnego życia w państwie goszczącym. Jest to bardzo istotna różnica, gdyż inne programy pokrywają jedynie różnicę w wysokości wydatków pomiędzy krajem stypendysty a krajem goszczącym. Studenci podczas stypendiów mają oczywiście możliwość zaliczania kursów oferowanych przez uczelnie, a kursy te, w ramach idei Joint European Degrees oraz systemu bolońskiego powinny zostać uznane przez uczelnię macierzystą. Ten system umożliwia studentowi zaliczenie semestru na jego macierzystej uczelni. Zródła: twojaeuropa.pl, ceepus.info. EUROPE DIRECT- WROCŁAW Ul. Legnicka 65, Wrocław Znajdziesz nas na Poniedziałek: Wtorek: Środa: Facebooku i YouTube Mail: Tele: GG: www: europedirect-wroclaw.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej "Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct" w latach

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny N U M E R 1 2 / 2 0 1 4 3 0. 1 2. 2 0 1 4 Fundusze, Fundusze. Szanowni Państwo, W TYM NUMERZE: fun- Spotkanie dusze PROW 2014-2020 S z a n s a n a wzrost gosp. Nagroda im. K. Wielkiego

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne Grudzień 2014 Wyjazdy Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa od 2-26 lutego 2015 r. Charakter praktyki Praktyka powinna być związana

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

Czym są fundusze unijne?

Czym są fundusze unijne? Czym są fundusze unijne? Dawid Kentzer Adrianna Lorenc Michowska Gdańsk, 15.11.2010 r. Quiz W którym roku powstała Unia Europejska? Ile państw jest członkami UE? Jakie to państwa? Ile jest gwiazd na fladze

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA Brak wyjazdów w roku 2005/06 dane pochodzą z roku 2004/05

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA Brak wyjazdów w roku 2005/06 dane pochodzą z roku 2004/05 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA Brak wyjazdów w roku 2005/06 dane pochodzą z roku 2004/05 1. Kierunki studiów Filozofia 2. Jakie dokładnie dokumenty wysłał/a Pan / Pani do uczelni zagranicznej? formularz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Debata w Chrzanowie Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Poparcie społeczne

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Obywateli 2013

Europejski Rok Obywateli 2013 w Unii Europejskiej Jako obywatele Unii Europejskiej mamy nie tylko prawa wynikające z przynależności państwowej, ale też prawa wynikające z naszej przynależności do Unii Europejskiej. Dzięki tym europejskim

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Erasmus+ wymiana doświadczeń to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 STUDIA I PRAKTYKA HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 23.04.2013 KROK PO KROKU ETAP 1 Rekrutacja ETAP

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?)

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?) Nr projektu: 1 KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Faza II PROJEKTY WYMIAN I STAŻY Raport beneficjenta W związku z koniecznością gromadzenia informacji od uczestników programu

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne 23.04.2015 I. Procedura aplikacyjna II. Przed wyjazdem na stypendium III. Po przyjeździe IV. Po powrocie ze stypendium V. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Magdalena Chawuła-Kosuri Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Katowice, 20 listopada 2012 r www.silesia-europa.pl PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2009

ZARZĄDZENIE NR 7/2009 ZARZĄDZENIE NR 7/2009 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z 1 października 2009 r. w sprawie Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/ Czym jest ewuś? Od 1 stycznia 2013 roku, aby się dostać do lekarza przyjmującego w ramach kontraktu z NFZ, nie trzeba nosić przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii

Polskie 10 lat w Unii Polskie 10 lat w Unii Polityczne aspekty członkostwa -jak Polska zmieniła Europę Dobra sytuacja ekonomiczna w czasach kryzysu BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KORZYSTNY BUDŻET UE NA LATA 2014-2020 Euroentuzjazm

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego STUDIA ZA GRANICĄ w ramach programu Erasmus Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego Jelenia Góra 2008 Spis treści: Ogólne informacje o programie Erasmus Kto moŝe wziąć udział w programie? Dokąd

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI Brak wyjazdów w roku 2005/06 dane pochodzą z roku 2004/05

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI Brak wyjazdów w roku 2005/06 dane pochodzą z roku 2004/05 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI Brak wyjazdów w roku 2005/06 dane pochodzą z roku 2004/05 1. Kierunki studiów filozofia 2. Jakie dokładnie dokumenty wysłał/a Pan / Pani do uczelni zagranicznej? formularz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 14 kwietnia 2015r. 1/19 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC

PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC Praktyki z AIESEC dają niepowtarzalną możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego nie tylko studentom, ale także absolwentom uczelni wyższych. Praktyki AIESEC łączą przyjemne

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Współorganizator Warszawa, 28 maja 2012 Polityka klimatyczna a zrównoważony transport w miastach Andrzej Rajkiewicz, Edmund Wach Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Wybrane rodzaje dokumentów paszportowych. uprawniające do przekraczania granicy RP

Wybrane rodzaje dokumentów paszportowych. uprawniające do przekraczania granicy RP Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Zakład Graniczny Zespół Kontroli Ruchu Granicznego Wybrane rodzaje dokumentów paszportowych Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu uprawniające do przekraczania

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/wazne-informacje/3114,poradnik-sdm.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 01:39 Poradnik ŚDM Autor: Łukasz Mazek 22.03.2016

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Co zmieniło się w moim życiu po wejściu Polski do strefy Schengen?

Co zmieniło się w moim życiu po wejściu Polski do strefy Schengen? Co zmieniło się w moim życiu po wejściu Polski do strefy Schengen? Wykonała: Anna Załanowska klasa VI Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku wiązało się z pewną dozą niepokoju i obawy. Wielu Polaków

Bardziej szczegółowo