Biuletyn informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn informacyjny N U M E R I / Europe Direct we Wrocławiu Szanowni Państwo, W TYM NUMERZE: Europe Direct 2 Biuletyn Informacyjny Wrocławskiego Punktu Europe Direct to zbiór informacji o tematyce europejskiej. Skierowany jest do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na Fotorelacja ze spotkania Team Europe w Brukseli Budżet Unii Europejskiej 2013 Europejski Rok Obywa- Gaz łupkowy pomiędzy trzema komisjami Na papierach dokumenty ważne w podróży Zakupy bez ograniczeń Studia w Italii Brat Erasmusa? CEEPUS temat Unii Europejskiej, zapoznać się z oferowanymi przez nią możliwościami finansowymi i społecznymi, wziąć udział w ciekawych wydarzeniach na terenie województwa dolnośląskiego. W pierwszym wydaniu Biuletynu przedstawimy Państwu historię sieci informacyjnej Europe Direct działającej w Polsce. Przydatne informacje znajdą osoby zainteresowane kwestiami budżetu i nowej perspektywy finansowej. W Biuletynie poruszamy kwestie wydobycia gazu łupkowego ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dla miłośników podróżowania zebraliśmy najważniejsze informacje o dokumentach wymaganych przez służby mundurowe. Organizacje pozarządowe odnajdą ciekawe nowinki w sprawie funduszy strukturalnych. Studentom i młodzieży proponujemy artykuły dotyczące studiowania w słonecznej Italii i krajach Europy Środkowo Wschodniej. Życzymy Państwu przyjemnej lektury. Konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Wrocław

2 S T R. 2 Punkt oferuje nie tylko porady na tematy europejskie mogą Państwo również wyrazić swoja opinię i spostrzeżenia związane z działalnością Unii Europejskie EUROPE DIRECT Europe Direct to sieć informacyjna powołana do życia w roku 2005, zarządzana przez Komisję Europejską, w skład której wchodzą Punkty Informacyjne oraz Centra Dokumentacji Europejskiej. We Wrocławiu Punkt rozpoczął działalność od 1 stycznia 2013r. Prowadzony jest przez Centrum Edukacji i Badań Społecznych, wsparcie infrastrukturalne zapewnia Partner Fundacja Umbrella. Siedziba Punktu znajduje się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65. Do Punktu Europe Direct może zgłosić się każdy, osobiście w godzinach dyżurów, telefoniczne lub mailowo. Dodatkowo można skorzystać z profili audiowizualnych i społecznościowych. Dla osób, które chciałyby porozmawiać z konsultantem niekoniecznie osobiście lub przez telefon Punkt uruchomił czat w godzinach dyżurów. Punkt oferuje nie tylko porady na tematy europejskie. Mogą Państwo również wyrazić swoja opinię i spostrzeżenia związane z działalnością Unii Europejskiej. Zostaną one przekazane do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dodatkowo zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas różnorodnych debatach, szkoleniach i konkursach na terenie całego województwa dolnośląskiego. Polecamy Państwu również Mobilny Punkt gdzie każdy mieszkaniec województwa będzie miał szansę spotkać się z konsultantem nie tylko we Wrocławiu ale w swojej miejscowości. Szczegóły odnajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Szkoły, uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe zainteresowane poszerzaniem wiedzy na temat Unii Europejskiej zapraszamy do zapoznania się z prowadzonymi przez nas lekcjami europejskimi z wybranej przez Państwa tematyki. B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y E U R O P E D I R E C T W R O C Ł A W

3 N U M E R I / S T R. 3 FOTORELACJA Z WIZYTY TEAM EUROPE W BRUKSELI W dniach członkowie Team Europe wraz z przedstawicielami Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w tym nasza konsultantka Pani Roksana Tomaszewska wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Uczestnicy spotkania mieli okazję zjeść wspólną kolację z byłym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Premierem Jerzym Buzkiem. Spotkanie z Komisarzem ds. Budżetu i Programowania Finansowego Panem Januszem Lewandowskim na temat nowego programowania Spotkanie ze Stałym Przedstawicielem Rzeczpospolitej Polski przy Unii Europejskiej Panem Markiem Prawdą odbyło się w polskiej placówce przy Rue Stevin.

4 S T R. 4 BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ Roczny budżet Unii stanowi około 1% dochodu narodowego państw członkowskich, czyli ok. 244 euro na jednego mieszkańca. Z budżetu Unii finansowane są działania i projekty tych polityk, w których państwa członkowskie zgodziły się działać na poziomie unijnym. Źródło: europa.eu Kryzys ekonomiczny zmusił polityków do zastanowienia się nad stymulacja zatrudnienia oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego Propozycja budżetu na lata jaka została przedstawiona przez Komisję Europejską ma na celu wspieranie inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie ze strategią Europa Nowy budżet podobnie jak poprzedni będzie wspierał UE w dziedzinie innowacyjności na którą zostanie przeznaczone 80 mld EUR. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że powinien to być kluczowy element rozwoju i walki z kryzysem tak by kraje członkowskie zaczęły doganiać światowych liderów takich jak USA, Japonia, Korea i Chiny Zmiany szykują się w polityce regionalnej, gdzie Komisja zamierza utworzyć nową kategorię regionów w tzw. okresie przejściowym obejmujących te obszary, których PKB w przeliczeniu na mieszkańca kształtuje się na poziomie od 75% do 90% średniej dla krajów UE-27. Polityka spójności otrzyma potężne zasilenie w wysokości 376 mld w tym sam Fundusz Spójności 68,7 mld EUR chociaż gminy obawiają się podniesienia progu wkładu własnego i tym samym przeznaczania z ich strony większych kwot. Kryzys ekonomiczny zmusił polityków do zastanowienia się nad stymulacją zatrudnienia oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego, co zaowocować może zwiększaniem finansów na instrumenty spójności ale także spowodować zmiany w sposobie rozdzielania środków przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Komisja Europejska planuje również od dłuższego czasu zastąpienie programów mających na celu edukację młodzieży i zwalczanie wczesnego porzucania nauki. Nowy program ma nosić nazwę Erasmus dla wszystkich i zgodnie z zapowiedziami nie zostanie on objęty cięciami budżetowymi. Kolejnym programem, który na chwilę obecną może cieszyć się brakiem restrykcji i zmniejszaniem środków finansowych, jest kultura. W tej dziedzinie Unia Europejska zamierza przeznaczyć 15,2 mld EUR. Dodatkowo organizacje podejmujące tą tematykę ucieszy fakt, że KE przewiduje jednocześnie nowy instrument poręczeń finansowych, który ma pomóc mniejszym firmom z sektora kultury w pozyskaniu kredytów bankowych. B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y E U R O P E D I R E C T WROCŁAW

5 N U M E R I / BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo UE uzupełnia krajowe, ale nie zastępuje go, zapewnia nam ono m.in. prawo do udziału w wyborach samorządowych na terenie Europy i zwiększonej ochrony dyplomatycznej i konsularnej. Obywatelstwo Unije które miało ogromny wpływ na życie milionów ludzi obchodzi 20 rocznicę istnienia, ponieważ zostało ustanowione przez Traktat z Maastrich. S T R. 5 Pomimo dobrych chęci negocjowany budżet wywołuje również sporo kontrowersji szczególnie w kwestii Polityki Rolnej i propozycji w tym obszarze. Na frontach stanęły Francja i Polska wielcy beneficjenci i Wielka Brytania, która manifestuje swoje poparcie dla restrykcji budżetowych. Komisja Europejska w związku z wymogiem upraszczania budżetu zdecydowała się na zmniejszenie liczby odrębnych programów i instrumentów, opierając się tym samym na ocenie ich skuteczności, przewidując zakończenie tych, które nie przyniosły oczekiwań. Komisja zamierza podjąć reformę pięciu instrumentów znajdujących się poza ramami finansowymi, takich jak np.: Fundusz Solidarności, Pomoc nadzwyczajna czy nowy instrument reagowania na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnictwa. Dodatkowo zapowiada zmniejszenie o 5% w sektorze personelu instytucji, służb, agencji i innych organów celem upraszczania zarządzania. Agencje wykonawcze według nowej propozycji powinny otrzymać wzmocnienie swojej roli tak by, zapewniać lepszej jakości usługi. Podatnicy powinni wiedzieć, jak wydawane są ich pieniądze, dlatego zmiany mają przynieść pozytywne efekty dla krajów członkowskich i gospodarstw domowych. Źródła: europa.eu,eu.ngo.pl, ec.europa.eu, euroactiv.pl, samorząd.infor.pl Dnia 10 stycznia 2013 r. przewodniczący Komisji José Manuel Barroso i wiceprzewodnicząca Viviane Reding, wspólnie z irlandzkim premierem Taoiseach Endą Kennym i minister do spraw europejskich Lucindą Creighton, otworzyli Europejski Rok Obywateli 2013 w Rotundzie Urzędu Miasta w Dublinie. Źródło: grundtvig.org.pl 2013 EUROPEJSKI ROK OBYWATELI Obchody Europejskiego Roku Obywateli to nie tylko imprezy o europejskim czy krajowym wymiarze, to także te mniejsze w lokalnych społecznościach po to, by zapewnić kompleksowe dotarcie do obywatel z informacją. Podstawowymi celami Roku Obywateli jest zwiększenie świadomości i stymulowanie debat na temat skutków i potencjału prawa do swobodnego przemieszczania się. Źródła: europa.eu, eu.ngo.pl, ec.europa.eu

6 S T R. 6 GAZ ŁUPKOWY POMIĘDZY TRZEMA KOMISJAMI Odkrycie gazu łupkowego w Polsce wywołało wiele kontrowersji wśród obrońców środowiska jednocześnie wzbudzając nadzieję na uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw energii. Unia Europejska, szczególnie trzy Komisje z uwagą i troską śledzą rozwój tej technologii w Polsce. Źródło: europa.eu Należy podkreślić jednak, że nikt nie zamierza blokować projektu wydobycia Polsce Gaz łupkowy znalazł się w centrum uwagi ze względu na swoje znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii i dywersyfikacji źródeł dostaw a także z powodu wpływu jego wydobycia na środowisko naturalne i na klimat. Te elementy powodują wzmożoną aktywność trzech Komisji: Środowiska (komisarz: Janez Potocnik), Klimatu (komisarz Connie Hedegaard) i Energii (komisarz: Gunther Oettinger). Spodziewane problemy mogą pojawić się w sytuacji, gdy obecne uregulowania unijne nie obejmą w sposób odpowiedni i wystarczający całościowego wydobycia gazu, a trzy Komisje zaczną zgłaszać uzasadnione prawo do realizacji swoich celów w propozycjach legislacyjnych. Dla komisarza Oeetingera ważne jest zapewnienie ustawodawstwa które pozwoli na niewielki wzrost kosztów związanych z eksploatacją, a tym samym nie pozwoli na zamknięcie tego źródła z powodu braku opłacalności dla inwestorów. Do tej pory w negocjacjach wywalczono nieokreślanie rodzaju propozycji regulacyjnej. Daje to duże możliwości Polsce, ponieważ dyrektywy, rozporządzenia, opinie i inne akty wydawane przez instytucje unijne różnią się zasadniczo co do wynikających z nich obowiązków względem ich adresata. Pracom tym w szczególności przygląda się również komisarz Hedegaard, która podnosi kwestie jakości wody i zagrożeń dla klimatu związanego z wydobyciem. Należy jednak zaznaczyć, że popiera ona wszelkie akcje polegające na ograniczaniu zużycia węgla do wytwarzania energii a tym samym zmniejszania ilość CO 2 w atmosferze, co zapewnia bezsprzecznie gaz łupkowy. Należy podkreślić jednak, że nikt nie zamierza blokować projektu wydobycia w Polsce a obecne debaty zmierzają do rekomendacji rozwiązania najbardziej przyjaznego ekologii ale także nowym źródłom energii. Źródła: Gabinety Komisarzy. B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y E U R O P E D I R E C T - W R O C Ł A W

7 N U M E R I / S T R. 7 NA PAPIERACH DOKUMENTY WAŻNE W PODRÓŻY Dzięki Strefie Schengen w 22 krajach zniesiono kontrole graniczne co pozwala nam przekraczać państwa bez przeszkód. Wyjątkami są: Bułgaria, Cypr, Irlandia, Rumunia i Wielka Brytania. Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria są również członkami Schengen, choć nie należą do UE. JAKIE DOKUMENTY? Wybierając się w podróż do tych pięciu krajów, które nie Źródło: europa.eu należą do Schengen należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty, podobnie jak przy przekraczaniu zewnętrznej granicy UE. Dokumenty te warto mieć przy sobie również podczas podróży po terytorium UE, ponieważ mogą być wymagane do potwierdzenia tożsamości lub ze względów bezpieczeństwa. Uwaga: jedynym ważnym dokumentem tożsamości jest dokument wydany przez organy krajowe. DOKUMENTY DLA DZIECKA? Trzeba również dopilnować, by dziecko posiadało w podróży własny paszport lub inny dokument tożsamości albo zostało wpisane do dokumentu opiekuna. Od 26 czerwca 2012 r., aby móc przekroczyć granicę, każde dziecko będzie musiało mieć własny paszport lub dokument tożsamości (nawet jeśli jest wpisane do paszportu rodzica, który pozostaje ważny). ZDROWIE W PODRÓŻY. W podróży wakacyjnej czy służbowej warto zadbać o swoje zdrowie, szczególnie, jeśli nie wykupujemy dodatkowej polisy. Obowiązkowo w naszym portfelu winna się znaleźć Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Jest ona bezpłatna i zapewnia nam dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego przebywania poza granicami kraju. Kartę można uzyskać kontaktując się z miejscową instytucją kompetentną w zakresie ochrony zdrowia. W praktyce nasze przychodnie i poradnie powinny wydać taką kartę. Od 26 czerwca 2012 r., aby móc przekroczyć granicę, każde dziecko będzie musiało mieć własny paszport lub dokument tożsamości Źródło: europa.eu. Broszura Podróże po Europie. Dostępna w Punkcie Europe Direct Wrocław.

8 S T R. 8 ZAKUPY BEZ OGRANICZEŃ? Nie ma ograniczeń co do rodzaju produktów, jakie można zakupić i zabrać ze sobą w podróż w obrębie granic UE pod warunkiem, że są one przeznaczone na użytek własny a nie na sprzedaż. Podatki (VAT i akcyza) są zawarte w cenie zakupu, co oznacza, że w żadnym innym kraju UE nie trzeba płacić dodatkowych podatków. GWARANCJA W INNYM KRAJU Źródło: europa.eu Bez względu na to, w jakim kraju UE dokonasz zakupu towarów, jeżeli okażą się one wadliwe lub niezgodne z zapewnieniami sprzedawcy, przez dwa lata masz prawo do ich naprawy lub wymiany. W przypadku gdy naprawa lub wymiana w rozsądnym czasie okaże się kłopotliwa lub niemożliwa, możesz zażądać zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny. W przypadku towarów używanych nabywca i sprzedawca mogą uzgodnić okres gwarancji poniżej dwóch lat, nie krótszy jednak niż jeden rok. Te ustalenia powinny być dla Ciebie jasne w chwili zakupu. Niektóre państwa stosują poza podatkiem VAT jeszcze dodatkowy podatek od rejestracji samochodu ZAKUP SAMOCHODU Kupując nowy samochód, tzn. o przebiegu poniżej km albo maksymalnie do sześciu miesięcy od pierwszej rejestracji, jesteś zobowiązany zapłacić przy rejestracji samochodu podatek VAT obowiązujący w Twoim kraju zamieszkania. Niektóre państwa stosują poza podatkiem VAT jeszcze dodatkowy podatek od rejestracji samochodu. Przy zakupie nowego pojazdu w dowolnym kraju UE producent ma obowiązek wystawić świadectwo zgodności, które ma ułatwić kupującemu załatwienie wszelkich formalności związanych z rejestracją pojazdu. ZANIM KUPISZ, SPRAWDŹ ETYKIETKĘ Oznakowanie CE na produktach takich jak: zabawki, sprzęty wskazuje na to, że dany produkt spełnia wszystkie stosowne unijne normy bezpieczeństwa i wymogi w zakresie ochrony środowiska. Źródło: Europa.eu. Źródło: europa.eu. B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y E U R O P E D I R E C T - W R O C Ł A W

9 N U M E R I / STUDIA W ITALII Słoneczna Italia to dla wielu nie tylko marzenie wakacyjne lecz plan na studia i pracę. Dzięki Unii Europejskiej możliwość podjęcia studiów za granicą jest dostępna dla wszystkich obywateli. S T R. 9 Na etapie rekrutacji trzeba wykazać się znajomością języka włoskiego wykładowego. Dodatkowo ważna jest nasza matura. Rada dla maturzystów: aby studiować za granicą, nie musicie zdawać matury międzynarodowej, wystarczy polska matura przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. Procedura nie jest skomplikowana i składa się: z wypełnienia odpowiedniego wniosku, dołączenia do niego oryginału lub poświadczonej kopii świadectwa maturalnego, dwóch fotografii i dokumentu zwanego Dichiarazione di valore in loco (DV), o który należy postarać się we włoskiej ambasadzie lub konsulacie w Polsce. Dokument ten potwierdza m.in.: status szkoły ukończonej. Niektóre uczelnie mogą wymagać dodatkowych dokumentów, warto jest więc skontaktować się z wybraną uczelnią i dopytać o szczegóły. Na stronie internetowej powinien być kontakt do osób lub biura zajmującego się sprawami studentów zagranicznych. Terminowo przyjmuje się, że dokumenty najlepiej składać we wrześniu i październiku. Po tym etapie następują egzaminy wstępne, które są obowiązkowe na medycynie, farmacji, stomatologii i weterynarii oraz na 4-letnich Źródło: Eurodesk.pl studiach I stopnia dla nauczycieli szkół podstawowych (Corso di Laurea quadriennale). Kandydatów egzaminują również wyższe szkoły artystyczne. Testy prowadzone są zwykle po włosku. Studia we Włoszech są płatne rok nauki na państwowym uniwersytecie kosztuje zwykle od 850 do 1000 euro w zależności od uczelni i kierunku (najwięcej płaci się za studia master universitari). Szkoły prywatne są zazwyczaj znacznie droższe, dlatego warto podjąć pracę. Jako student możesz dorabiać maksymalnie 20 godzin tygodniowo. Dodatkowo należy zawrzeć umowę z pracodawcą, do tego potrzebny jest kod podatkowy (codice fiscale), wystawiany przez włoski odpowiednik urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate) za okazaniem paszportu. Kod ten jest również niezbędny do założenia konta we włoskim banku. Wcześniej można rozejrzeć się za pracą na uniwersytecie, który może oferować nawet do 150 godzin płatnych zajęć na semestr. Studia we Włoszech są płatne rok nauki na państwowym uniwersytecie kosztuje zwykle od 850 do 1000 euro

10 BRAT ERASMUSA? - CEEPUS CEEPUS czyli Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich jest mało znanym programem, który może śmiało być alternatywą dla Erasmusa jeżeli ktoś zainteresowany jest szczególnie Europą Środkową i Wschodnią. Współpraca i kooperacja państw opiera się na tak zwanej współpracy bezdewizowej co oznacza, iż każde z nich pokrywa koszy podróży swoich studentów do uczelni goszczących oraz koszty pobytu studentów zza granicy na uczelniach krajowych. Sieci współpracy tworzone są pomiędzy uniwersytetami państwsygnatariuszy i w każdym z nich wyznaczany jest koordynator współpracy, który zajmuje się sprawami stypendystów wyjeżdżających oraz przyjeżdżających do danego uniwersytetu. Kolejnym, i dla wielu osób bardzo istotnym atutem Żródło: ceeepus.info wymiany CEEPUS jest fakt, iż każdy stypendysta otrzymuje grant, który powinien mu umożliwić pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz normalnego życia w państwie goszczącym. Jest to bardzo istotna różnica, gdyż inne programy pokrywają jedynie różnicę w wysokości wydatków pomiędzy krajem stypendysty a krajem goszczącym. Studenci podczas stypendiów mają oczywiście możliwość zaliczania kursów oferowanych przez uczelnie, a kursy te, w ramach idei Joint European Degrees oraz systemu bolońskiego powinny zostać uznane przez uczelnię macierzystą. Ten system umożliwia studentowi zaliczenie semestru na jego macierzystej uczelni. Zródła: twojaeuropa.pl, ceepus.info. EUROPE DIRECT- WROCŁAW Ul. Legnicka 65, Wrocław Znajdziesz nas na Poniedziałek: Wtorek: Środa: Facebooku i YouTube Mail: Tele: GG: www: europedirect-wroclaw.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej "Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct" w latach

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Twoja Europa. Twoje prawa. Prawa i możliwości na jednolitym rynku UE praktyczny przewodnik dla obywateli i przedsiębiorstw. Rynek wewnętrzny i usługi

Twoja Europa. Twoje prawa. Prawa i możliwości na jednolitym rynku UE praktyczny przewodnik dla obywateli i przedsiębiorstw. Rynek wewnętrzny i usługi Twoja Europa Twoje prawa Prawa i możliwości na jednolitym rynku UE praktyczny przewodnik dla obywateli i przedsiębiorstw Rynek wewnętrzny i usługi Poznaj swoje prawa i korzystaj z nich! Bezpłatna infolinia

Bardziej szczegółowo

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata 2007 2013 Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik Polak obywatel Unii Europejskiej Praktyczny poradnik Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 1 Wyd.II zaktualizowane Tekst i opracowanie publikacji: Rafał Nagórski Magdalena Skrzypek Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r.

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Euro News. Partnerstwo przy funduszach

Euro News. Partnerstwo przy funduszach Euro News Partnerstwo przy funduszach Komisja Europejska zwiększa rolę partnerów w planowaniu oraz wydatkowaniu funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Europejski kodeks postępowania wyznacza standardy,

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Move free and prosper?!

Move free and prosper?! MOVE FREE & PROSPER Przewodnik Move free and prosper?! Porady praktyczne i informacje na temat pracy za granicą Spis treści Wstęp... 1 Streszczenie projektu... 1 Opis organizacji uczestniczących w projekcie...

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych

UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych Dzieki trzyletniemu projektowi UE współfinansowanemu przez Komisję Europejską, konsumenci na Cyprze, w Czechach, Polsce,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskich rynkach pracy

Przewodnik po europejskich rynkach pracy Przewodnik po europejskich rynkach pracy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2012 Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa SAGITTARIUS 76-150 Darłowo, ul. Księżnej Anny 3b/8 tel./fax (+48

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

Budżet Unii Europejskiej w pigułce

Budżet Unii Europejskiej w pigułce Budżet Unii Europejskiej w pigułce Na co wydaje się pieniądze? Skąd one pochodzą? Jak uchwala się budżet? Jak wydaje się i kontroluje środki unijne? Jak Unia rozlicza się ze swoich wydatków? KOMISJA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo