Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje)"

Transkrypt

1 Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią 1 (Definicje) Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań mają one następujące znaczenie: Akcja Sprzedaży Premiowej - czasowa oferta specjalna o nazwie Możesz mieć więcej z Xperią organizowana przez Organizatora na zlecenie Spółki skierowana wyłącznie do Adresatów Akcji Sprzedaży Premiowej; Organizator Akcji Sprzedaży Premiowej - Agnieszka Wilczewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Wilczewska GREENMARK, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybieg 21, Warszawa, NIP , REGON ; działająca na zlecenie Sony Mobile Communications AB z siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, Szwecja Spółka - Sony Mobile Communications AB siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, Szwecja; Konsumenci - osoby fizyczne, które dokonały zakupu urządzeń telefonicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności zawodowej lub gospodarczej; Adresaci Akcji Sprzedaży Premiowej pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które dokonały zakupu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności zawodowej lub gospodarczej, w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku, jednego z poniżej wymienionych urządzeń Sony Xperia o następujących modelach: Sony Xperia Z1 Sony Xperia Z Sony Xperia Z Ultra Sony Xperia M Sony Xperia L Sony Xperia SP Sony Xperia E Sony Xperia E dual Sony Xperia V Sony Xperia J Sony Xperia T

2 Sony Xperia miro Sony Xperia tipo dual Sony Xperia tipo Sony Xperia ion Sony Xperia go Sony Xperia P Sony Xperia U Sony Xperia sola Sony Xperia S oraz które w okresie od 01 marca 2015 roku do 31 marca 2015 roku dokonają zakupu jednego z niżej wymienionych urządzeń Sony Xperia : Sony Xperia Z3 Sony Xperia Z3 Compact Sony Xperia Z3 Dual Sony Xperia Z3 Tablet Compact w określonych Kanałach Sprzedaży; Urządzenie najnowsze urządzenia Sony Xperia tj. Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia Z3 Dual, Sony Xperia Z3 Tablet Compact oraz urządzenia, których dotyczy akcja tj. Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z, Sony Xperia Z Ultra, Sony Xperia M, Sony Xperia L, Sony Xperia SP, Sony Xperia E, Sony Xperia E dual, Sony Xperia V, Sony Xperia J, Sony Xperia T, Sony Xperia miro, Sony Xperia tipo dual, Sony Xperia tipo, Sony Xperia ion, Sony Xperia go, Sony Xperia P, Sony Xperia U, Sony Xperia sola, Sony Xperia S Kanał Sprzedaży określone miejsce sprzedaży Urządzenia z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej takie jak: dowolny punkt sprzedaży operatora sieci komórkowej, sieci handlowej, oraz sprzedaż na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U poz. 827) tj. : sklep internetowy lub sprzedaż telefoniczna przez konsultanta wymienionych miejsc sprzedaży, oraz sklep internetowy (e-shop) Sony Mobile Polska (http://www.sonymobile.com/pl/) Nagroda opaska SmartBand Talk SWR30; Czas trwania Akcji Sprzedaży Premiowej czas w jakim Adresat Akcji Sprzedaży Premiowej może podjąć działania, w wyniku których dokona zakupu Urządzenia w okresie objętym Akcją Sprzedaży Premiowej, tj. od dnia roku do dnia r do godziny 24:00;

3 Rejestracja czas w jakim Adresat Akcji Sprzedaży Premiowej jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać niezbędne dokumenty określone w niniejszym Regulaminie w celu otrzymania Nagrody; Ustawa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.); Reklamacja - mailowa informacja Adresata Akcji Sprzedaży Premiowej wyrażająca w szczególności zarzut dotyczący Akcji Sprzedaży Premiowej, jej zasad lub wykonania usługi objętej Akcją Sprzedaży Premiowej; Regulamin niniejszy regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią obowiązujący w Czasie trwania Akcji. 2 (Ogólne warunki skorzystania z Akcji) 1. Z Akcji Sprzedaży Premiowej mogą skorzystać Adresaci Akcji, którzy: a. są pełnoletni oraz posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz b. w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku dokonali zakupu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w dowolnym punkcie sprzedaży jednego z wymienionych urządzeń Sony Xperia : Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z, Sony Xperia Z Ultra, Sony Xperia M, Sony Xperia L, Sony Xperia SP, Sony Xperia E, Sony Xperia E dual, Sony Xperia V, Sony Xperia J, Sony Xperia T, Sony Xperia miro, Sony Xperia tipo dual, Sony Xperia tipo, Sony Xperia ion, Sony Xperia go, Sony Xperia P, Sony Xperia U, Sony Xperia sola, Sony Xperia S oraz c. w okresie obowiązywania Akcji tj. od dnia 01 marca 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku dokonają zakupu jednego z następujących urządzeń Sony Xperia : Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia Z3 Dual, Sony Xperia Z3 Tablet Compact w Kanałach Sprzedaży. 2. Warunkiem skorzystania z Akcji Sprzedaży Premiowej przez Adresatów Akcji jest spełnienie wszystkich przesłanek określonych w 2 ust.2 lit a,b,c Regulaminu łącznie. 3. Urządzenie, o którym mowa w 2 ust. 1 lit. b nie może pochodzić z kradzieży lub innego przestępstwa określonego w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz.U Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 3 (Szczegóły Akcji) 1. W ramach Akcji Sprzedaży Premiowej Adresat Akcji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie otrzyma Nagrodę opaskę SmartBand Talk SWR30 o średniej wartości rynkowej 699,00 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Fundatorem Nagrody jest Spółka tj. Sony Mobile Communications AB, SE LUND, Nya Vattentornet, Szwecja. 2. W celu wydania Nagrody Adresatowi Akcji niezbędne jest dokonanie Rejestracji, na którą składają się : a. poprawne wypełnienie przez Adresata Akcji formularza zgłoszeniowego zamieszonego na stronie do dnia roku do godziny 24:00

4 tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, , model poprzedniego produktu, numer IMEI poprzedniego produktu, numer IMEI nowego produktu, miasto, ulica, numer mieszkania, kod pocztowy b. załączenie skanu dowodu zakupu nowego Urządzenia objętego Akcją tj. Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia Z3 Dual, Sony Xperia Z3 Tablet Compact w okresie od 01 marca 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku; c. w przypadku Konsumentów, którzy dokonali zakupu nowego Urządzenia w trybie umowy zawieranej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U poz. 827) tj. u operatorów komórkowych poprzez zdalne Kanały Sprzedaży (zakup w Internecie lub telefonicznie poprzez konsultanta), niezbędne jest załączenie skanu dowodu zakupu nowego Urządzenia, którego data wystawienia nie będzie późniejsza niż roku, oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie najpóźniej do dnia roku do godziny d. akceptacja warunków niniejszego Regulaminu; e. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Adresata Akcji zgodnie z Ustawą w celu objętym Akcją Sprzedaży Premiowej.. 3. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Nagroda zostanie przesłana do Adresata Akcji paczką kurierską na podany przez niego adres w formularzu zgłoszeniowym. 4. Organizator zobowiązany jest w ciągu 14 dni dokonać weryfikacji zgłoszenia. W przypadku dokonania przez Organizatora pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Organizator zobowiązany jest przesłania Nagrody do Adresata Akcji. Organizator w przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji zgłoszenia jest zobowiązany do przesłania Nagrody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. 5. W celu dokonania pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Organizator jest zobowiązany każdorazowo sprawdzić numer IMEI Urządzenia zakupionego do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz nowego Urządzenia zakupionego w okresie obowiązywania Akcji tj. od dnia 01 marca 2015 roku do dnia 31 marca Każde z Urządzeń, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierające numer IMEI zostać wykorzystanie z ramach niniejszej Akcji Sprzedaży Premiowej tylko raz. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej zgłoszeń zawierających ten sam numer IMEI Urządzenia zakupionego do dnia 31 grudnia 2013 roku o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora decyduje wcześniejsza data Rejestracji Urządzenia. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej zgłoszeń zawierających ten sam numer IMEI nowego Urządzenia zakupionego w okresie obowiązywania Akcji tj. od dnia 01 marca 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku, o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora decyduje wcześniejsza data zakupu nowego Urządzenia. 6. W celu odbioru Nagrody Adresat Akcji jest zobowiązany podpisać protokół odbioru Nagrody i przekazać go kurierowi. Protokół odbioru Nagrody zostanie przesłany Adresatowi razem z Nagrodą na wskazany przez Adresata Akcji adres. 7. Adresatowi Akcji przysługuje każdorazowo jedna Nagroda po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz przesłaniu skanu dowodu zakupu nowego Urządzenia objętego Akcją dokonanego w okresie od 01 marca 2015 roku do 31 marca 2015 roku, z zastrzeżeniem 3 ust. 2 lit. cd Regulaminu. 8. Otrzymana przez Adresata Akcji Nagroda nie podlega wymianie na inną ani nie jest wypłacany jej ekwiwalent finansowy.

5 9. Adresaci Akcji Sprzedaży Promocyjnej, którzy odstąpili od umowy zakupu nowego Urządzenia w trybie umowy zawieranej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U poz. 827), nie podlegają warunkom niniejszej Akcji Sprzedaży Promocyjnej. 10. Modele Uurządzeń objęte niniejszym Regulaminem, o których mowa w 2 ust. 1 lit. b, a zakupione po dniu 31 grudnia 2013 roku nie podlegają warunkom niniejszej Akcji Sprzedaży Premiowej. 11. Akcja Sprzedaży Premiowej trwa od dnia 01 marca 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku z zastrzeżeniem przysługującego Adresatowi Akcji czasu Rejestracji określonego w 3 ust. 2 lit. a i cd Regulaminu lub do wyczerpania zapasów Nagród. 4 (Postępowanie reklamacyjne) 1. Reklamacje należy składać na adres mailowy Organizatora: z tytułem maila Promocja Sony Xperia. 2. Reklamacje mogą być składane w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Akcji Sprzedaży Premiowej (decyduje data wpłynięcia maila). 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych dnia ich zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę zgłoszenia wpływu reklamacji do Organizatora. 4. Adresat Akcji zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie identycznej w stosunku do formy, w jakiej Adresat Akcji złożył Reklamację. 5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora, Reklamacja nie może być rozpatrzona w ww. terminie Organizator powiadomi Adresata Akcji o tym fakcie przed upływem ww. terminu, wskazując przyczynę oraz przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji. 5 (Dane osobowe) 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Adresatów Akcji jest Spółka tj. Sony Mobile Communications AB siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, Szwecja Przetwarzanie danych osobowych Adresatów Akcji będzie odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Ustawą. 2. Zgłaszając swój udział w Akcji Sprzedaży Premiowej tj. uzupełniając formularz zgłoszeniowy na stronie Adresat Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie przed Administratora jego danych osobowych objętych zgłoszeniem zgodnie z przepisami Ustawy w celach organizacji Akcji Sprzedaży Premiowej. 3. Dane osobowe Adresatów Akcji będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z Ustawą do celów marketingowych i promocyjnych, o ile Adresat Akcji wyraził odpowiednią zgodę. 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla odebrania nagrody w Akcji Sprzedaży Premiowej lub złożenia ewentualnej reklamacji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Sprzedaży Premiowej i uzyskania nagród w Akcji Sprzedaży Premiowej. 5. Dane osobowe nagradzanych osób zostaną udostępnione przez administratora danych Organizatorowi w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

6 6 (Postanowienia końcowe) 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej przez cały czas trwania Akcji Sprzedaży Premiowej. 2. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Organizatora. 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta. 4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz przesyłając skany pozostałych wymaganych dokumentów o których mowa w 3 ust.2 lit. b lub c i d Adresat Akcji wyraża zgodę na warunki Regulaminu Akcji Sprzedaży Promocyjnej Możesz mieć więcej z Xperią oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. 5. Wszelkie informacje o Akcji Sprzedaży Promocyjnej dostępne w materiałach reklamowych mają charakter marketingowy i nie stanowią części Regulaminu ani oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne 1. Organizatorem PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Artur Wójciak,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo