Jedynie ZŁOTO to prawdziwy pieniądz - wszystko inne to dług. John Pierpont Morgan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jedynie ZŁOTO to prawdziwy pieniądz - wszystko inne to dług. John Pierpont Morgan"

Transkrypt

1 Jedynie ZŁOTO to prawdziwy pieniądz - wszystko inne to dług John Pierpont Morgan

2 Złoto ma swoją ogromną wartość. Dlaczego złoto? Nie ma na świecie drugiej takiej możliwości inwestycyjnej, która zapewniałaby taką trwałą wartość.

3 Złoto ma swoją ogromną wartość. Po pierwsze, jest idealnym materiałem na pieniądz - i to nawet wówczas, gdy w obiegu posługujemy się pieniądzem papierowym. Chodzi bowiem o pieniądz rzeczywisty, a więc taki, który w każdej sytuacji będzie zaakceptowany przez innych jako zapłata, niezależnie od tego, czy podoba się to emitującemu banknoty państwu, czy też nie.

4 Złoto ma swoją ogromną wartość. Złoto jest idealnym pieniądzem również dlatego, że jest w praktyce niezniszczalne Można więc przez całe stulecia przechowywać w nim majątek - ani nie wyparuje, ani nie zniszczy go ogień, ani woda No i oczywiście złota sztabka lub moneta daje się łatwo dzielić na części, a każda część zachowuje (proporcjonalnie do swojej wagi) odpowiednią część wartości całości Proszę spróbować to samo zrobić z pieniądzem papierowym!

5 Złoto ma swoją ogromną wartość. Złoto jest trudno dostępne Koszt wydobycia jest bardzo wysoki Złota jest na świecie stosunkowo niedużo (według szacunków łącznie około 160 tys. ton, warte dziś ok. 6 bln dol.). To powoduje, że złoto było zawsze towarem bardzo drogim Nie da się wyprodukować dowolnej ilości złota w celu manipulacji cenami. Sztabki złota i złote monety są łatwiejsze do przemieszczenia niż nieruchomości, dzieła sztuki, antyki.

6 Złoto ma swoją ogromną wartość. Jednym słowem, wysoka wartość złota nie wynika wcale z tego, że wszyscy pragniemy obwiesić się złotymi łańcuchami. Wynika z tego, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że w razie potrzeby będzie w stanie je bez kłopotów sprzedać. W związku z czym ci, którzy mają zasoby oszczędności (i ludzie, i państwa), są zawsze gotowi przetrzymywać je właśnie w formie złota.

7 Papierowy pieniądz to dług! Produkcja złota zwiększa jego wydobytą ilość średnio o 1,5 proc. rocznie. Papierowe banknoty można drukować bez opamiętania co w historii pieniądza niejednokrotnie się zdarzało. To samo można robić z innymi formami państwowych zobowiązań, np. emitować dużą ilość obligacji, jak to ma miejsce ostatnio w Grecji czy Stanach Zjednoczonych.

8 Papierowy pieniądz to dług! Ostatecznie można ich nie wykupić, ogłaszając bankructwo kraju lub wywołać inflację, która ułatwi spłatę dotychczasowych nominałów obligacji

9 Niezależność finansowa Bezpieczeostwo, jakie zapewnia złoto jest związane z jego niezależnością od Paostw i Rządów, walut oraz kredytów. Napięcia polityczne, obawy o wyniki na giełdzie, niskie ceny i niepewnośd pozycji dolara amerykaoskiego i innych walut wpływają na wzmocnienie i wzrost ceny złota.

10 Popyt i podaż Popyt na złoto na świecie wzrasta nieustannie. Wschodnia Azja, subkontynent Indyjski i Bliski Wschód stanowiły w 2007 roku 72% całego popytu światowego. Obecnie zapotrzebowaniu 5 krajów; Indii, Chin, USA, Arabii Saudyjskiej i Turcji - można przypisać 55% zapotrzebowania światowego. Po stronie popytu nadal stoi na pierwszym miejscu rynek jubilerski (70%), do czego w dużej mierze przyczynia się zapotrzebowanie Indii wynikające z jej tradycji kulturowych i religijnych, ale i Chiny też posiadają duży potencjał na przyszłość.

11 Popyt i podaż 11% stanowi zapotrzebowanie przedsiębiorstw przemysłowych ( informatyka, medycyna, mikroelektronika itp.), 12% to inwestorzy prywatni a 7% - holdingi kopalniane.

12 Podaż kruszcu maleje Roczne wydobycie złota to ok. 2,5 tys. ton Do roku 2006 całkowite wydobycie złota wynosiło ok.160 tys. ton, co stanowi sześcian o wymiarach 20 x 20 x 20m Ograniczone zasoby kruszcu; statystyki mówią o wyczerpaniu eksploatowanych złóż do 2030 roku Całe wydobyte złoto świata mieści się w jednej kostce, która ma 20 m wysokości, 20 m szerokości, 20 m grubości

13 Popyt i podaż Hou Huimin, z-ca sekretarza generalnego China Gold Association, stwierdził, że Chiny powinny posiadać 5000 ton złota (pięć razy więcej niż obecnie) ze względu na swoją pozycję w świecie i kryzys dolara. Władimir Putin określił docelowy poziom złota na 10 proc. rezerw walutowych Rosji (dwa razy więcej niż obecnie).

14 Historia złota

15 Historia Na światową skalę, rolę pieniądza spełniało w pierwszym rzędzie złoto Pierwsze złote monety, jako środek płatniczy wybili Egipcjanie w XVII w p.n.e., ale prawdziwe znaczenie handlowe uzyskały dopiero dzięki Grekom w VII w p.n.e. Przy pojawianiu się pieniądza, kiedy był on jednocześnie jeszcze towarem, można było łatwo określić stosunek środków płatniczych różnych państw. Na przykład, monety płatnicze państwa "A" zawierały 10 gram złota, monety państwa "B" zawierały 5 gram, wtedy wartość wg. parytetu złota wynosiła: 1:2. (Parytet złota wskazuje, jaka jest zawartość złota w monecie). W tych czasach systemy pieniężne każdego z państw funkcjonowały na jednakowych zasadach. Był to system monet złotych, który funkcjonował do roku 1914.

16 Historia W 1922 roku w ramach konferencji w Genewie, próbowano przywrócić system monetarny oparty na złocie W 1934 roku po raz pierwszy określony został stosunek pomiędzy złotem a dolarem (1 uncja złota kosztowała 35 dolarów) Po drugiej wojnie światowej stary system pieniężny się załamał Nowy system został wprowadzony w 1944 roku w ramach konferencji Bretton Woods, gdzie kluczową walutą stał się dolar, wymienialny na złoto Wartości wszystkich innych walut, były sztywno ustalane w stosunku do dolara

17 Historia System z Bretton Woods system walutowy, który stworzył podstawy relacji międzynarodowych w sferze zarządzania systemami monetarnymi. Był pierwszym w pełni negocjowalnym systemem monetarnym kierowanym przez rządy państw. W konferencji uczestniczyło 730 delegatów z 44 państwa alianckich.

18 Historia W celu przestrzegania i kontroli postanowień systemu uczestnicy konferencji powołali do życia Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) Oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund, IMF) Początek działalności tych instytucji przypada na 1946 r kiedy porozumienie zostało ratyfikowane System z Bretton Woods nakładał obowiązek na każdym państwie do zastosowania polityki monetarnej, której jednym z celów było utrzymanie kursów wymiany w jednoprocentowym przedziale wahań

19 Historia Z powodu wzrastających obciążeń system załamał się w 1971r. Jednym z powodów było wstrzymanie przez Stany Zjednoczone wymienialności dolara na złoto. Do wczesnych lat 70. system z Bretton Woods w efektywny sposób zapobiegał konfliktom oraz pomagał w osiąganiu wspólnych celów twórcom systemu, w szczególności Stanom Zjednoczonym.

20 Historia Problemem było to, że od uprzednio sztywno określonych wartości kursowych, wartości nie mogły odbiegać. Ponieważ inflacji nie można było ominąć, dlatego niezmienności parytetów nie można było długo utrzymać. Ilość lokat w dolarach zaczęła wzrastać, więc państwa bardziej rozwinięte dla ochrony dolara stworzyły jednostkę (tzw. złoty pool). Powstały zatem dwie równoległe ceny złota; monetarna (1 uncja złota = 35 dolarów) i cena rynkowa. Złoty Pool próbował uniemożliwić, by cena rynkowa była wyższa od wartości monetarnej.

21 Historia W roku 1971 Prezydent Nixon obniżył wartość dolara i przejściowo zawiesił możliwość wymiany dolarów na złoto W 1976 roku złoto zostało ostatecznie zdemonetyzowane, czyli przestała być możliwa wymiana pomiędzy dolarem a złotem. Od tego czasu mówimy o dzisiejszym, czy nowoczesnym pieniądzu Wejście do Unii Europejskiej 1-szego maja 2004 roku, przyniosło wiele zmian w naszym kraju. Do tych zmian należy między innymi stworzenie nowych możliwości obrotu złotem inwestycyjnym Jest to możliwość, polegająca na tym, że każdy może swobodnie kupić złoto w celu inwestycyjnym czy oszczędnościowym, a szansa taka istniała ostatni raz przed II wojną światową

22 Wartość w czasie

23 Wartość w czasie Analityk rynku złota, Chris Martenson, powiedział: Na tym polega nieprzemijająca uroda złota: przez całe ubiegłe stulecie, a nawet tysiąclecie, zachowało swoją moc nabywczą, podczas gdy dolar, słynny amerykański dolar pożądany przez cały świat zielony w zaledwie 94 lata stracił około 97 proc. swojej mocy nabywczej i już nigdy jej nie odzyska!

24 Wartość w czasie Tak wygląda utrzymanie wartości nabywczej głównej waluty świata - US Dollar w ciągu ostatnich 100 lat z 25 USD zjechał do 0,25USD

25 Wartość w czasie Zapłata pieniądzem 1906: 20 $ 2006: 580 $ Inflacja zmienia cenę Zapłata złotem 1906: 1 Uncja 20 $ 2006: 1 Uncja 580 $ Siła kupna pozostaje stała

26 Wartość w czasie Cena chleba w 2002r. (standardowy bochenek) wynosiła 1,20zł Dzisiaj cena tego samego bochenka chleba to kwota 2,80zł Cena chleba w ciągu 10 lat wzrosła więc o 233,33% 3,00 zł 2,50 zł 2,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 0,50 zł 0,00 zł

27 Wartość w czasie 1zł z 2002 roku dzisiaj jest wart tylko 42 grosze!!! Ile ta złotówka będzie warta za kolejne 10 lat??? Rok Kwota inwestycji Zysk rocznie Odsetki za dany rok ,20 zł 10% 0,12 zł ,32 zł 10% 0,13 zł ,45 zł 10% 0,15 zł ,60 zł 10% 0,16 zł ,76 zł 10% 0,18 zł ,93 zł 10% 0,19 zł ,13 zł 10% 0,21 zł ,34 zł 10% 0,23 zł ,57 zł 10% 0,26 zł ,83 zł 10% 0,28 zł 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

28 Wartość w czasie

29 Wartość w czasie

30 Prognozy

31 Analitycy Inwestorzy często pytają, ile czasu będą rosły ceny złota i czy nie utworzyła się bańka na tym rynku? Wartość zgromadzonego złota stanowi mniej niż 2 proc. globalnego kapitału oraz 1 proc. aktywów pod zarządzaniem. Połowa aktywów pod zarządzaniem to instrumenty o stałym dochodzie, m.in. obligacje. W momencie spodziewanej wyprzedaży obligacji część kapitału popłynie prawdopodobnie na rynek złota. Będzie to stymulować zwyżki cen. Jeżeli dojdzie do tego problem wysokiej inflacji, ceny złota będą szybko rosły. Proces ten będziemy obserwować przez kilka lat.

32 Analitycy Państwa starają się zdywersyfikować rezerwy walutowe, głównie dolarowe obecnie dołącza również do Dolara Euro 2008 rok był przełomowy dla roli banków centralnych na rynku złota. Przez dwie dekady banki, głównie europejskie, dostarczały złoto na rynek ze swoich skarbców. Dzięki temu pokrywany był bieżący deficyt podaży kruszcu. W 2009 roku po raz pierwszy przez większą część roku różnica pomiędzy sprzedażą a kupnem była ujemna (sumarycznie banki więcej złota kupiły, niż sprzedały).

33 Analitycy Biorąc pod uwagę wypowiedzi przedstawicieli Chin, Rosji czy Indii, należy spodziewać się kontynuacji dużych zakupów złota. Z drugiej strony banki europejskie pozbyły się już znacznych ilości kruszcu, np. Szwajcaria przez dekadę sprzedała 60 proc. swoich rezerw złota i nie kwapią się do dużej podaży. Podaży nie zwiększą też producenci, ze względu na brak odkryć istotnych złóż i ogromne koszty poszukiwań oraz uruchomienia produkcji. Od dekady produkcja jest na relatywnie stabilnym poziomie, z lekką tendencją spadkową od kilku lat.

34 Analitycy Raport Gold Demand Trends opublikowany przez World Gold Council WGC prognozuje rosnący trend pod względem popytu na złoto. Brytyjski Bank inwestycyjny Barclarys PLC przewiduje, że do końca roku nastąpi wzrost ceny złota do dolarów za uncję. Bank Standard Chartered podał do wiadomości publicznej raport na temat sytuacji na rynku złota, gdzie ceny tego kruszcu wzrosną w niedalekiej przyszłości do 5000 dolarów za uncję.

35 Analitycy Złoto drożeje jedenasty rok z rzędu co oznacza, że inwestorzy nieustannie chronią się przed amerykańską inflacją, uciekając do lokaty w złocie

36 Ciekawostka Największa sztaba złota na świecie ma masę 200 kg. Została wytopiona 15 grudnia 1999 roku w Japonii przez Korporację Mitsubishi Materials. Czystość złota bryły jest rzędu 99,99 %. Sztaba ma 19,5 cm szerokości, 40,5 cm długości i 16 cm wysokości. 20 grudnia 1999 roku została zakupiona przez inną japońską korporację - Toi Marine Kanko i wystawiona na widok publiczny

37 protected GROUP

38 protected GROUP Obszary działalności protected GROUP zrzesza wokół siebie kilkanaście podmiotów gospodarczych o bardzo szerokim spektrum działania i o międzynarodowym zasięgu Spółki należące do protected GROUP to przede wszystkim wysoce wyspecjalizowane jednostki w takich branżach jak: finanse ubezpieczenia nieruchomości telekomunikacja medycyna sportu

39 protected GROUP protected GROUP w Salzburgu w Austrii to od ponad 25 lat lider na rynku usług maklerskich, posiadający 1500 wykwalifikowanych doradców i ekspertów w swoich dziedzinach protected GROUP jest dostarczycielem wielu produktów finansowych i ubezpieczeniowych, a jego dochody sięgają 100 mil EURO rocznie protected GROUP wspomaga również przedsiębiorców w zakładaniu spółek, tworzeniu planów marketingowych i biznesplanów czyli szeroko pojęty Consulting

40 protected GROUP Komunikacja, zdrowy rozwój, innowacja i bezpieczeństwo oraz zwiększanie zasobów pieniężnych i majątku - wszystkie te hasła składają się na wizję koncernu. Symbolika użyta w herbie Grupy Protected jest jednocześnie nieodłącznym mottem jej działania. 1. Komunikacja i zdrowy rozwój 2. Innowacyjność 3. Bezpieczeństwo 4. Zwiększanie zasobów pieniężnych i majątku

41 protected Noble Metals Realizując strategię grupy oferuje wysokiej jakości, specjalistyczny produkt finansowy. Produkt ten daje każdemu możliwość inwestycji w fizyczne złoto o próbie 999,9 w cenach dotychczas na rynku niedostępnych dla prywatnych inwestorów.

42 protected Noble Metals Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Biorąc pod uwagę doświadczenie ostatnich lat, oraz prognozy na przyszłość stworzyliśmy jedyny w swoim rodzaju produkt oszczędnościowy. Idea produktu to: Zabezpieczanie przyszłości własnej i najbliższych poprzez własny depozyt złota

43 protected Noble Metals Własny depozyt złota Protected Noble Metals istnieje i obejmuje swym zasięgiem coraz więcej krajów Europy Niemcy, Szwajcaria, Liechtenstein, Francja, Włochy, Hiszpania, Słowacja, Czechy, Polska, Węgry, Serbia, Chorwacja

44 protected Noble Metals Od 2011 roku Protected Nobel Metals oferuje swoje usługi również w Polsce. Główna siedziba Protected Noble Metals Polska Sp. z o.o. znajduje się w budynku AURUM Mennicy Polskiej przy ul. Waliców 11 w Warszawie. nm.com

45 protected Noble Metals

46 protected Noble Metals Depozyt metali szlachetnych oparty na złocie Protected Noble Metals: Program pozwala na otwarcie i rozbudowywanie własnego depozytu złota. Dla naszych klientów złoto kupowane jest na bardzo korzystnych warunkach. W 100% zabezpieczone jako depozyt lub wysyłane pod wskazany adres.

47 Własny depozyt złota W skrócie: Możliwość zakupu jednorazowa lub ratalna Minimalna inwestycja miesięczna przy zakupie ratalnym 100 zł, przy zakupie jednorazowym 10 tys. zł Bardzo atrakcyjna cena złota, liczona z ceny za kilogram Złoto inwestycyjne o próbie 999,9 renomowanych banków europejskich (The London Bullion Market Association) Możliwość w dowolnym momencie obniżenia składki miesięcznej do minimalnej (100zł) Możliwość zawieszenia opłacania składek w dowolnym momencie

48 Własny depozyt złota Złoto przechowywane w bezpiecznym miejscu, po bardzo niskich kosztach 0,48% od wartości depozytu rocznie Wysyłka złota pod wskazany adres, zgodnie z życzeniem Klienta Stały dostęp do informacji o wartości własnego depozytu W każdej chwili możliwość zbycia depozytu złota po aktualnej cenie rynkowej bez dodatkowych opłat Możliwość opłaty wszystkich kosztów z góry Status VIP (wysoka elastyczność programu i korzyści finansowe)

49 Własny depozyt złota Profesjonalna obsługa Klientów, po zakupie złota korespondencja do Klienta Rozliczenie konta Klienta raz w roku, informacja o zgromadzonym depozycie Stała infolinia dla Klientów i sprzedawców na temat produktu i depozytu Możliwość dostosowania obsługi do potrzeb Klienta (partnera handlowego)

50 Własny depozyt złota Austria, obok Szwajcarii należy do wąskiej grupy krajów uznawanych za najbardziej rygorystycznie przestrzegających tajemnicy handlowej i bankowej. Zgodnie z paragrafem 38. Konstytucji Republiki Austrii, banki nie mogą przekazywać informacji osobom trzecim, a jest to możliwe tylko w przypadku wszczęcia postępowania karnego.

51 Własny depozyt złota 300 zł x 12 x 11 lat = zł Depozyt/marża transakcyjna 12% 4 752,00 zł VIP 50% / 50% - Standard Taka sama całkowita suma zainwestowanego kapitału

52 Własny depozyt złota STANDARD 50%/50% VIP 100% kosztów STANDARD 50%/50% VIP 100% kosztów Mennica Koszty początkowo 0,00 zł 4 752,00 zł ,00 zł 3 600,00 zł ,00 zł 3 600,00 zł ,00 zł 3 600,00 zł ,00 zł 3 600,00 zł ,00 zł 3 600,00 zł ,00 zł 3 600,00 zł ,00 zł 3 600,00 zł ,00 zł 3 600,00 zł ,00 zł 3 600,00 zł ,00 zł 2 448,00 zł ,00 zł 0,00 zł Ilość złota w gramach Ilość złota w gramach Ilość złota w gramach 44,07 88,14 65,81 37,94 75,89 56,66 44,30 65,14 48,64 74,11 74,11 55,34 65,68 65,68 49,04 54,94 54,94 41,02 50,20 50,20 37,49 39,16 39,16 29,24 32,45 32,45 24,23 24,00 16,32 17,92 18,37 0,00 13,71 Łączna kwota na zakup złota ,00 zł ,00 zł Ilość gramów Total 485,22 g 562,03 g 439,10 Suma Wpłat ,00 zł ,00 zł Wartość w 11 roku ,50 zł ,25 zł ,16 zł

53 Własny depozyt złota VIP 100% kosztów STANDARD 50%/50% Mennica Ilość gramów Total 562,03 485,22 439,09 Wartość w 11 roku ,25 zł ,50 zł ,16 zł zł ,00 zł80 000,00 zł60 000,00 zł40 000,00 zł20 000,00 VIP 100% kosztów STANDARD 50%/50% Mennica zł0,00

54 Własny depozyt złota Zlecenie Wysyłka Depozyt Rozliczenie zakupów 14 dni Wysyłka ubezpieczoną przesyłką kurierską pod wskazany adres Odsprzedaż po hurtowej cenie zakupu

55 Własny depozyt złota

56 Własny depozyt złota Na spotkaniu z klientem Doradca Finansowy zadając Klientowi następujące pytanie. Jeśli miałby Pan rozpocząć jakiś program oszczędnościowy, to jaki on miałby być? Najczęściej usłyszy No cóż, jeśli Pan o to pyta, to przede wszystkim: - Żeby był bezpieczny, ale też i zyskowny -Żebym zawsze mógł przestać płacić jeśli nie będzie mnie na to stać -Żebym mógł płacić znowu kiedy już będzie mnie na to stać

57 Własny depozyt złota - Żebym mógł obniżyć lub podnieść wysokość inwestycji w zależności od sytuacji - Żebym mógł wycofać pieniądze w każdej chwili - Żebym mógł korzystać z pieniędzy nie przerywając programu - Żebym mógł inwestować w każdej chwili więcej, np. za 3 lata z góry - Żebym nie musiał płacić podatku Belki - Żeby skarbowy nie miał wglądu w moje konto - To chyba z grubsza byłoby najważniejsze..

58 Własny depozyt złota I tu mamy trzy wersje odpowiedzi 1. Takie rzeczy to tylko w ERZE 2. Po cuda to do Pana Boga 3. Protected Noble Metals

59 Dziękuję

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A.

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. 1 Spis Treści Wyjątkowość złota 3 Historia złota 3 Podaż złota 4 Popyt na złoto 6

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w metale szlachetne? Opracowanie Inwestycyjne

Jak inwestować w metale szlachetne? Opracowanie Inwestycyjne Jak inwestować w metale szlachetne? Opracowanie Inwestycyjne Piotr Kowalski piotr.kowalski (malpa) goldco.pl GOLDCO Centrala - ul. Rynek 7 GOLDCO Biuro Obsługi Klienta - Galeria Handlowa Feniks, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A.

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. 1 Spis Treści Wyjątkowość srebra 3 Historia srebra 3 Podaż srebra 4 1. Zapasy 5

Bardziej szczegółowo

ELEMENTARZ FINANSOWEJ WIEDZY

ELEMENTARZ FINANSOWEJ WIEDZY ELEMENTARZ FINANSOWEJ WIEDZY TWÓJ NIEZBĘDNIK W CZASIE EKONOMICZNEGO KRYZYSU PIOTR S. WAJDA RAFAŁ BŁAŻEJEWSKI www.gold-investment.pl SPIS TRES CI SPIS TREŚCI... 2 PRZEDMOWA... 3 WSTĘP... 4 POBUDKA! RATUJ

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 05 (27) 17 maja 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Zawirowania na rynkach zawsze zmuszają do zastanowienia się, co dalej.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Ra 20 rad, jak inwesto

Ra 20 rad, jak inwesto Ra 20 rad, jak inwesto Spis treści Dlaczego warto inwestować w kruszce?... 3 Zdecyduj, czy chcesz inwestować, czy spekulować... 4 Zdefiniuj swój horyzont inwestycyjny... 5 Dopasuj płynność instrumentu

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: def Wydanie 4/2015 W dzisiejszym wydaniu: 1. Jak inwestują wielcy tego świata? Str. 2-7 Ulokowanie nadwyżek finansowych w określone aktywo nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Warto rzucić okiem na strategie

Bardziej szczegółowo

Złoto Kupuj długoterminowo

Złoto Kupuj długoterminowo marzec 2009 Złoto Kupuj długoterminowo 1 400 USD/oz w ciągu 12 miesięcy 2 000 USD/oz w 2012 roku Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors DM piotr.kowalski@investors.pl tel. +48 22 5424389

Bardziej szczegółowo

Ra 20 rad, jak inwesto

Ra 20 rad, jak inwesto Ra 20 rad, jak inwesto Spis treści Dlaczego warto inwestować w kruszce?... 3 Zdecyduj, czy chcesz inwestować, czy spekulować... 4 Zdefiniuj swój horyzont inwestycyjny... 5 Dopasuj płynność instrumentu

Bardziej szczegółowo

Złoto: Bezpieczna przystań, czy miraż? Raport Wealth Solutions

Złoto: Bezpieczna przystań, czy miraż? Raport Wealth Solutions Maciej Bitner - Główny Ekonomista Wealth Solutions Ile naprawdę można zarobić na złocie? O zarabianiu na inwestycjach w złoto można mówić właściwie dopiero od roku 1974. Wtedy to bowiem zniesiono w Stanach

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Nr 753. Informacja. Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 753. Informacja. Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań Listopad 2000 Witold Rutkowski Informacja Nr 753 Tekst

Bardziej szczegółowo

Złoto Wydarzenia na rynku złota

Złoto Wydarzenia na rynku złota 15 listopada 2010 Złoto Wydarzenia na rynku złota Cena, 15 listopada 2010: 1 360 USD/oz Docelowa cena, 2012 rok: 2 000 USD/oz Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors piotr.kowalski@investors.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWA POLSKICH REZERW ZŁOTA

SPRAWA POLSKICH REZERW ZŁOTA RAPORT EKONOMICZNY SPRAWA POLSKICH REZERW ZŁOTA MICHAŁ WRÓBLEWSKI Raport Ekonomiczny Sprawa Polskich Rezerw Złota Autor: Michał Wróblewski Toruń 2013 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Aktualny stan polskich

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej Ustanowiony w 1944 r. w Bretton Woods ład monetarny, z dolarem amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady)

Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady) Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady) Zasadnicza zmiana na rynku akcji w USA (w jego ramach poszczególnych sektorów, a zwłaszcza poszczególnych akcji) w horyzoncie poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

ZŁOTO NIE TRACI BLASKU. Wojciech Szymon Kowalski str. 8 JAK ZARABIAĆ NA ZMIANACH CEN INDEKSÓW. Tomasz Marek str. 28. Magazyn aktywnych inwestorów

ZŁOTO NIE TRACI BLASKU. Wojciech Szymon Kowalski str. 8 JAK ZARABIAĆ NA ZMIANACH CEN INDEKSÓW. Tomasz Marek str. 28. Magazyn aktywnych inwestorów ŚWIAT JEDZIE NA ROPIE Wojciech Szymon Kowalski str. 4 ZŁOTO NIE TRACI BLASKU Wojciech Szymon Kowalski str. 8 JAK ZARABIAĆ NA ZMIANACH CEN INDEKSÓW Tomasz Marek str. 28 CZY INWESTOWANIA MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ?

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT: ODDAJCIE NASZE ZŁOTO!

RAPORT: ODDAJCIE NASZE ZŁOTO! RAPORT: ODDAJCIE NASZE ZŁOTO! O Akcji Jako eksperci rynku złota jesteśmy zatroskani ryzykiem jakie niesie ze sobą przechowywanie polskich rezerw złota poza granicami kraju. Dlatego domagamy się sprowadzenia

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 18/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Banki w USA jeszcze bardziej ryzykowne. Str. 2-5 W USA jest dozwolone łączenie się banków inwestycyjnych oraz kredytowodepozytowych. Doprowadziło to do sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Czy w złoto warto inwestować?

Czy w złoto warto inwestować? Czy w złoto warto inwestować? Projekt z przedmiotu: Zarządzanie Projektami Rok akademicki 2011/2012 ISwE gr 1 Jaskuła, Kubik, Mleczko, Naleśnik, Poraj-Kobielska Dla większości z nas nie jest to trudne

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 19/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Frank po 3 czy po 5 zł? Str. 2-6 Ostatnimi czasy narodziło się wiele spekulacji na temat podrożenia franka do 4 czy 5 zł po ewentualnym sukcesie referendum w Szwajcarii.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 11 redakcja Agata Mesjasz-Lech Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn.

Bardziej szczegółowo