KONCEPCJA PROJEKTOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.1 2.0 KONCEPCJA PROJEKTOWA"

Transkrypt

1 2.0 PROJEKT I SPECYFIKACJA 2.1 KONCEPCJA PROJEKTOWA Koncepcja projektowa została przygotowana z uwzględnieniem wymagań zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz według wytycznych przedstawionych w punkcie 12.3 SIWZ. Koncepcja Projektowa składa się z następujących elementów: Koncepcja Zagospodarowania Terenu Rzuty kondygnacji powtarzalnej Rzuty kondygnacji parteru Rzuty kondygnacji piwnic Projekt koncepcyjny wnętrza pokoju mieszkalnego Projekt koncepcyjny wnętrza kuchni z jadalnią/pomieszczeniem integracyjnym Projektowane rozwiązanie elewacji Obiektów Wizualizacje całości zespołu Obiektów i elementów dodatkowej Infrastruktury Wizualizacje pokoju 1-osobowego i 2-osobowego Wizualizacje holu wejściowego Wizualizacje kuchni z jadalnią/pomieszczeniem integracyjnym Wizualizacje projektowanej elewacji Akademika i Budynku D Opis Projektu Koncepcja Projektowa, zgodnie z wymaganiami do SIWZ, została załączona na planszach o wymiarach 70 x 100 cm oraz w formie spiętej broszury A3, wszystkie elementy Koncepcji Projektowej zostały załączone również na płycie CD do niniejszej Oferty.

2 &2//(*,80 0(',&80 81,:(56<7(7 -$*,(//2þ6., 35=(%8'2:$.203/(.68 %8'<1. : 35=< 8/ %$'856.,(*2 :.5$.2:,( PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 1:500 1(2k:,$ XO $/ : 2-(&76 6 <k&,*2 S ] 7HO :$ :$5 R R ID 6=$:$ 1,3 [ 5(*21 3UH]HV = DU] GX *LOOHV /HR QDUG

3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Założenia ogólne Główne założenie projektu zagospodarowania terenu polega na zmaksymalizowaniu komfortu użytkowników oraz stworzeniu atrakcyjnych warunków dla mieszkańców. Teren kampusu podzielono na kilka jasno zdefiniowanych stref funkcjonalnych: strefę mieszkalną zdefiniowaną przez zespół domów akademickich i budynek klubu Bakcyl strefę sportową w zachodniej części terenu strefy rekreacyjne w skrajnie południowej i północnej części terenu strefę dojazdową w części centralno-zachodniej Ciągi piesze i place zewnętrzne Główny ciąg pieszy, zorientowany północ - południe, biegnie przez całą długość terenu wzdłuż wschodniej elewacji budynku D i stanowi kręgosłup całego założenia urbanistycznego. Sieć ciągów pieszych została zagęszczona w najbliższym sąsiedztwie budynków, natomiast najważniejsze kierunki, łączące centralną część założenia z terenami sportowymi i rekreacyjnymi, zostały wzmocnione. Proponuje się wytworzenie utwardzonego placu między budynkami B i D jako częściowo zadaszonej przestrzeni integracyjnej oraz terenu zieleni ozdobnej między budynkami A i D jako strefę odpoczynku. Dojścia dla niepełnosprawnych Teren całego kampusu został zaprojektowany z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich. We wszystkich przypadkach gdzie znajdują się różnice poziomu, zapewniono windy i rampy o odpowiednim spadku. Wiaty rowerowe i śmietniki Zadaszone miejsca na 60 rowerów oraz śmietniki z pojemnikami na sergregację odpadów umieszczono na płytach podłogowych istniejących wcześniej, a przeznaczonych do rozbiórki łącznikach między budynkami. Dzięki zintegrowaniu śmietników w centralnej części, pod zadaszeniem wiat udało się ukryć te obiekty i tym samym uniknąć rozmieszcznia ich w innych, bardziej widocznych miejscach kampusu. Zapewniono utwardzone dojścia do wiat z kierunku południowego dla studentów, natomiast dla ekip wywozu odpadów od strony północnej. Parkingi Oprócz istniejącego parkingu na 30 samochodów bezpośrednio przy budynku C, zakłada się utworzenie 60 nowych miejsc parkingowych na południe od budynku D. Dojazd do ww parkingów odbywać się będzie z wjazdu głównego ze strony zachodniej od ul. Badurskiego. Wjazdy Zaproponowano jeden wjazd publiczny na teren kampusu od strony zachodniej z ul. Badurskiego, i tylko ten odcinek drogi łączący wjazd z parkingami przewiduje się jako ciąg jezdny. Z pozostałych wjazdów mogą korzystać tylko pojazdy obsługi technicznej i uprzywilejowane, takie jak wóz straży pożarnej, śmieciarka, pojazdy techniczne. Przejazdy te proponuje się utrzymać z pierwszorzędną funkcją jako ciągi piesze o nawierzchi dostosowanej do masy pojazdów. Drogi Pożarowe Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, zaproponowano drogi pożarowe zapewniające dostęp do budynków wysokich A, B, C oraz na 30% obwodu wzdłuż jednego boku budynku niskiego D. Przewiduje się wykonanie powierzchni utwardzonych dróg z ażurowych bloków betonowych, które pozwalają na wegetację niskiej roślinności, tym samym maksymalizując powierzchnie zielone kampusu.

4 BUDYNKI A, B, C Na bazie koncepcji projektowej przesłanej przez organizatorów przetargu, udało się poprawić komfort studentów poprzez usunięcie niekonstrukcyjnych ścian działowych w celu maksymalizacji liczby wygodnych pokoi 1-osobowych, oraz stworzeniu nowej kategorii pokoju 2-osobowego (tzw. Pokój 2-osobowy +), zlokalizowanego na każdym piętrze budynku A, B oraz C, z którego skorzysta 120 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Dzięki temu zabiegowi poprawiono wyjściowy standard pokoju 2-osobowego jednocześnie utrzymując liczbę miejsc noclegowych na wymaganym poziomie 1000 miejsc noclegowych. Na powierzchni półtora modułu konstrukcyjnego, utworzono powiększone kuchnie połączone z jadalnią i pokojem spotkań, wytwarzając jednocześnie miejsca zachęcające do integracji mieszkańców przy wspólnych posiłkach i zabawie. Kondygnacje pięter I- X zostały zaprojektowane w identyczny sposób i zawierają: 13 standardowych pokoi 2-osobowych 2 pokoje 2-osobowe o podwyższonym standardzie 2 pokoje 1-osobowe pomieszczenie integracyjne złożone z kuchni, jadalni i części wypoczynkowej Wzdłuż elewacji zachodniej umieszczono standardowe pokoje 2-osobowe, natomiast wzdłuż elewacji wschodniej, skierowanej na lokalne centrum kampusu, poza istniejącą klatką schodową i windami, zlokalizowano pokoje 2-osobowe + o podwyższonym standardzie, pokoje 1-osobowe oraz pomieszczenia integracyjne. W celu naturalnego doświetlenia części korytarza pozostawiono obszerne otwory okienne na jego obydwu końcach. Poza przedstawionym układem istnieje możliwość aranżacji standardowego pokoju 2-osobowego jako pokój 1-osobowy, ale wiąże się to z utratą miejsca noclegowego. Parter W celu ustalenia pewnych zasad porządkujących kompleks trzech domów akademickich, partery budynków A, B, C podzielone zostały na następujące strefy: hall wejściowy z recepcją połączoną z pomieszczeniem zaplecza, pionem windowym, klatką schodową oraz lokalem komerycjnym, który w zależności od potrzeb mógłby funkcjonować jako mini-sklep z artykułami spożywczymi, punkt ksero z artykułami papierniczymi czy niewielki lokal gastronomiczny. skrzydło mieszkalne w części południowej składające się w zależnosci od budynku i zgodnie z programem użytkowym z pokoi 2-osobowych z aneksami kuchennymi, dwóch pokoi 1-osobowych dla niepełnosprawnych z dzieloną kuchnia i łazienką oraz ze standardowych dwójek. sala wielofunkcyjna z zapleczem, foyer, węzłem sanitarnym złożonym z toalet damskich, męskich i dla niepełnosprawnych oraz, w przypadku budynku A, pomieszczeń administracji domów akademickich. Podział umożliwia zupełnie niezależne funkcjonowanie poszczególnych części parteru np. organizację imprezy zamkniętej w części sali wielofunkcyjnej budynku z niezależnym kontrolowanym wejściem z zewnątrz. Dzięki wyraźnej definicji poszczególnych stref oraz strategicznemu zlokalizowaniu recepcji, ułatwiono dozór i kontrolę wejścia głównego. Przewiduje się, że pokoje mieszkalne wyposażone w aneks kuchenny na parterze będą użytkowane przez gości odwiedzających uczelnię.

5 RZUT KONDYGNACJI TYPOWEJ - BUDYNKI A, B, C SKALA 1:100 RZUT KONDYGNACJI +1 - BUDYNEK A SKALA 1:100 Budynek A - Liczba Pokoi Budynek B - Liczba Pokoi Budynek C - Liczba Pokoi Budynki A+B+C Liczba Pokoi Pokój 2- Pokój 1- Pokój 1- Pokój 2- Pokój 2- Pokój Pi tro os.z os. dla Kuchnia os. os.+ os. nauki kuchni niepe. Pokój 2- Pokój 1- Pokój 1- Pokój 2- Pokój 2- Pokój Pi tro os.z os. dla Kuchnia os. os.+ os. nauki kuchni niepe. Pokój 2- Pokój 1- Pokój 1- Pokój 2- Pokój 2- Pokój Pi tro os.z os. dla Kuchnia os. os.+ os. nauki kuchni niepe GF GF GF SUMA SUMA SUMA Budynek A - Liczba ó ek Budynek B - Liczba ó ek Budynek C - Liczba ó ek Budynki A+B+C Liczba ó ek Pokój 2- Pokój 1- Pokój 1- Pokój 2- Pokój 2- Pi tro os.z os. dla SUMA os. os.+ os. kuchni niepe. Pokój 2- Pokój 1- Pokój 1- Pokój 2- Pokój 2- Pi tro os.z os. dla SUMA os. os.+ os. kuchni niepe. Pokój 2- Pokój 1- Pokój 1- Pokój 2- Pokój 2- Pi tro os.z os. dla SUMA os. os.+ os. kuchni niepe GF GF GF SUMA SUMA SUMA Budynek A - Powierzchnie Pokoi Budynek B - Powierzchnie Pokoi Budynek C - Powierzchnie Pokoi Budynki A+B+C Pow. Pokoi Pokój 2- Pokój 1- Pokój 1- Pokój 2- Pokój 2- Pi tro os.z os. dla SUMA os. os.+ os. kuchni niepe. Pokój 2- Pokój 1- Pokój 1- Pokój 2- Pokój 2- Pi tro os.z os. dla SUMA os. os.+ os. kuchni niepe. Pokój 2- Pokój 1- Pokój 1- Pokój 2- Pokój 2- Pi tro os.z os. dla SUMA os. os.+ os. kuchni niepe ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283,39 1 0,00 0,00 283,39 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283, ,56 38,12 216,71 0,00 0,00 283,39 GF 0,00 0,00 66,68 0,00 35,24 101,92 GF 0,00 0,00 0,00 108,48 35,24 143,72 GF 0,00 0,00 0,00 108,48 35,24 143,72 SUMA 257,04 343, ,46 0,00 35, ,82 SUMA 285,60 381, ,10 108,48 35, ,62 SUMA 285,60 381, ,10 108,48 35, , ,06 TABELA POKOI I POWIERZCHNI RZUTY TYPOWYCH KONDYGNACJI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH A, B, C

6 RZUT KONDYGNACJI PARTERU - BUDYNEK A, SKALA 1:100 RZUT KONDYGNACJI PARTERU - BUDYNEK B, SKALA 1:100 RZUT KONDYGNACJI PARTERU - BUDYNEK C, SKALA 1:100 RZUTY KONDYGNACJI PARTERÓW W BUDYNKACH A, B, C

7 RZUT KONDYGNACJI PIWNIC - BUDYNEK A, SKALA 1:100 RZUT KONDYGNACJI PIWNIC - BUDYNEK B, SKALA 1:100 RZUT KONDYGNACJI PIWNIC - BUDYNEK C, SKALA 1:100 RZUTY KONDYGNACJI PIWNIC W BUDYNKACH A, B, C Poziom -1 Poziom kondygnacji podziemnej został zaprojektowany z myślą o najwyższym komforcie rezydentów budynku. Przy zachowaniu programu zawartego w SIWZ, pomieszczenia pogrupowano w zespoły funkcjonalne. Strefa przeznaczona do użytku przez studentów, złożona z pomieszczeń: siłowni/aerobiku z zapleczem oraz pralni z suszarnią, została umieszczona centralnie, między osiami 3 i 5, w bezpośrednim sąsiedztwie wind i klatki schodowej. Powierzchnie istniejących pomieszczeń technicznych i projektowane pomieszczenia magazynowe, depozyty, warsztaty itp., umieszczono w pozostałych przestrzeniach. Ze względu na koszty związane z wymiana izolacji proponuje się odcięcie przewiązek łączących budynki i ich zasypanie. Dostęp do instalacji zostanie zapewniony przez zewnętrzne otwory rewizyjne.

8 RZUT KONDYGNACJI PARTERU - BUDYNEK D, SKALA 1:100 RZUT KONDYGNACJI PIWNIC - BUDYNEK D, SKALA 1:100 RZUTY KONDYGNACJI BUDYNKU D BUDYNEK D W celu zminimalizowania zakresu wymaganych odstępstw od Warunków Technicznych w budynku D, przeprowadzono szereg drobnych modyfikacji w aranżacji wnętrz, nie powodując jednocześnie zmian programu funkcjonalnego. Parter Koncepcja zakłada funkcjonalny podział parteru na trzy powiązane ze sobą części. hol wejściowy z szatnią i recepcją zlokalizowany od południa część dydaktyczna zlokalizowana w centralnej strefie zakresu opracowania część socjalno-biurowa przylegająca do strefy dydaktycznej od północnego wschodu z niezależnym wejściem W części północno-wschodniej, wraz z zespołem socjalnym, umieszczono przeniesione z piwnicy szatnie. Pomieszczenia biurowe oraz socjalne umieszczono przy elewacjach, aby uzyskać bezpośredni dostęp światła dziennego i jednocześnie zapewnić normatywne ich wielkości. Piwnica Ze względu na strefę ochronną wokół istniejącego pomieszczenia transformatora i jego negatywny wpływ na pomieszczenia na stały pobyt ludzi, transformator został przeniesiony poza budynek klubu studenckiego Bakcyl. Dzięki temu uwolniono przestrzeń parteru, pozwalając na jego swobodną aranżację.w celu uzyskania normatywnych wielkości toalet, pomieszczenia szatni zostały przeniesione na parter. W związku z założeniami przetargu o zmianie funkcji części piwnicy ze strefy dostaw na garaż podziemny, wprowadzono przedsionek przeciwpożarowy oddzielający tę część od przestrzeni socjalnych i magazynowych w zakresie opracowania. Jednocześnie, wprowadzenie przedsionka przeciwpożarowego pozwoliło na powiększenie pomieszczeń socjalnych do wymaganych normami wielkości.

9 RZUT POKOJU 2-OSOBOWEGO, SKALA 1:20 ELEWACJA A, SKALA 1:20 ELEWACJA B, SKALA 1:20 ELEWACJA C, SKALA 1:20 ELEWACJA D, SKALA 1:20 POKÓJ 2-OSOBOWY

10 ELEWACJA A, SKALA 1:20 ELEWACJA B, SKALA 1:20 ELEWACJA C, SKALA 1:20 ELEWACJA D, SKALA 1:20

11 RZUT POKOJU 1-OSOBOWEGO, SKALA 1:20 ELEWACJA A, SKALA 1:20 ELEWACJA B, SKALA 1:20 ELEWACJA C, SKALA 1:20 ELEWACJA D, SKALA 1:20 POKÓJ 1-OSOBOWY

12 Kuchnia z jadalnią i pomieszczeniem integracyjnym Na powierzchni półtora modułu konstrukcyjnego, utworzono powiększone kuchnie połączone z jadalnią i pokojem spotkań, wytwarzając jednocześnie miejsca zachęcające do integracji mieszkańców przy wspólnych posiłkach i zabawie. Część wypoczynkowa pozwala na integrację przy wspólnych rozmowach, grze, oglądaniu telewizji czy, po niewielkiej zmianie aranżacji, na zabawie tanecznej. RZUT POMIESZCZENIA INTEGRACYJNEGO, SKALA 1:20 ELEWACJA A, SKALA 1:20 ELEWACJA C, SKALA 1:20 ELEWACJA B, SKALA 1:20 ELEWACJA D, SKALA 1:20 POMIESZCZENIE INTEGRACYJNE - KUCHNIA / JADALNIA / POKÓJ DZIENNY

13 ELEWACJA E, SKALA 1:20 ELEWACJA G, SKALA 1:20 ELEWACJA F, SKALA 1:20 ELEWACJA H, SKALA 1:20 POMIESZCZENIE INTEGRACYJNE - KUCHNIA / JADALNIA / POKÓJ DZIENNY

14

15 &2//(*,80 0(',&80 81,:(56<7(7 -$*,(//2þ6., 35=(%8'2:$.203/(.68 %8'<1. : 35=< 8/ %$'856.,(*2 :.5$.2:,( WIDOK OD STRONY TERENÓW SPORTOWYCH Elewacje Elewacje budynków zostały wykończone tynkiem w neutralnych kolorach bieli i antracytu z wstawkami z kolorowych laminowanych paneli elewacyjnych, które zajmują około 10% całkowitej powierzchni elewacji. Kolorowe panele zostały zastosowane głównie na części kondygnacji parteru oraz jako modułowe opaski okienne, które tworzą abstrakcyjny wzór na elewacjach, mogący być jednocześnie odczytany jako litery A,B,C nazwy poszczególnych budynków. Panele elewacyjne zaproponowano w ciepłych, łatwo rozpoznawalnych, pozytywnie odbieranych kolorach. Odzwierciedlenie barw fasad w poszczególnych budynkach stanowi jednocześnie kolorystyka ich wnętrz oraz pokoi. Takie uzupełnienie kolorów pozwala na większą integrację studentów z miejscem nauki oraz przebywania. Kondygnacje piwnic, które dzięki ciekawej topografii terenu tworzą nieregularne bazy budynków, zostały wykończone antracytowym tynkiem, materiałem, który został zastosowany również na większości opasek okiennych. Nowe elementy zagospodarowania terenu, takie jak urządzenia sportowe, ścieżka zdrowia, tereny zaplanowanej zieleni, miejsca do grilla czy też nowe miejsca parkowania rowerów, dają szansę stworzenia atmosfery zwartego kampusu uniwersyteckiego gdzie studenci aktywnie wykorzystując teren wokół budynków wzmacniają wzajemne przyjaźnie oraz poczucie wspólnoty i identyfikacji z przestrzenią. Kreowany jest w ten sposób specyficzny genius loci kampusu Collegium Medicum, który podnosi i wzmacnia odczuwalną jakość przestrzeni i miejsca. Elewacje Na elewacjach budynku D zastosowano tę samą paletę materiałów co na bydynkach A, B i C. Trzy podstawowe kolory spotykają isę na elewacji w postaci pionowych paneli elewacyjnych na tle powierzchni białego tynku. W ten sposób zintegrowano przestrzennie oraz kompozycyjnie cały kompleks budynków kampusu studenckiego, który będzie się wyróżniał jako wiodący zespół zamieszkania, nauki oraz rekreacji i wypoczynku w środowisku akademickim Krakowa. 1(2k:,$ XO $/ : 2-(&76 6 <k&,*2 S ] 7HO :$ :$5 R R ID 6=$:$ 1,3 [ 5(*21 3UH]HV = DU] GX *LOOHV /HR QDUG

16 &2//(*,80 0(',&80 81,:(56<7(7 -$*,(//2þ6., 35=(%8'2:$.203/(.68 %8'<1. : 35=< 8/ %$'856.,(*2 :.5$.2:,( WIDOK OD STRONY PARKINGU ELEWACJE 6=&=(* ý (/(:$&-, Tereny zielone Proponowane rozwiązania zakładają rozmieszczenie boisk sportowych i infrastruktury pieszo-jezdnej w taki sposób, aby uniknąć wycinki drzew i niszczenia zastanej zieleni. Istniejące powierzchnie utwardzone, takie jak boiska asfaltowe i ciągi jezdne, zostały optymalnie zagospodarowane poprzez umieszczanie na nich nowych obieków infrastuktury. Dzięki tej strategii udało sie pozostawić strefy w południowym i północnym obszarze działki bez większych interwencji projektowych, poza urządzeniem, biegnącej po obwodzie terenu, ścieżki zdrowia z 9-cioma stacjami ćwiczeń oraz miejscami powierzchni utwardzonej do spotkań przy grillu. Tereny sportowe Zgodnie z proponowanym programem użytkowym, zaprojektowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną / ręczną, dwa pola do gry w koszykówkę, dwa korty tenisowe, boisko do siatkówki plażowej, stoły to tenisa stołowego oraz ścianę z połową kortu do treningów tenisowych. 1(2k:,$ XO $/ : 2-(&76 6 <k&,*2 S ] 7HO :$ :$5 R R ID 6=$:$ 1,3 [ 5(*21 3UH]HV = DU] GX *LOOHV /HR QDUG

17 &2//(*,80 0(',&80 81,:(56<7(7 -$*,(//2þ6., 35=(%8'2:$.203/(.68 %8'<1. : 35=< 8/ %$'856.,(*2 :.5$.2:,( POKÓJ 2-OSOBOWY + +$// :(-Ĉ&,2:< POKÓJ 1-OSOBOWY Pokój 2-osobowy+ o podwyższonym standardzie Dzięki przesunięciu niekonstrukcyjnych ścian działowych na każdym piętrze budynku zlokalizowaliśmy dwa pokoje dwuosobowe o podwyższonym standardzie. Dodatkowa przestrzeń umożliwa ustawienie biurek bezpośrednio przy ścianie pod oknem dając wyższe poczucie komfortu dla studentów i większe możliwości w aranżacji przestrzeni. Proponowane kontenery na kółkach sa kolejnym przykładem ergonomicznych rozwiązań. Dzięki funkci przesuwania mogą spełniać różne funkcje np. półki pod biurkiem, szafki nocnej, stolika kawowego itp. Każdy pokój jest prywatną strefą studenta, przeznaczoną na naukę i wypoczynek, wyposażoną w prywatną łazienkę dzieloną maksymalnie z jedną osobą. Zadbano aby warunki dla każdego studenta w pokojach były porównywalne czy to pod względem dostępu do światła dziennego, miejscem do nauki, wypoczynku jak również miejsca do przechowywania w pokoju i łazience. 1(2k:,$ XO $/ : 2-(&76 6 <k&,*2 S ] 7HO :$ :$5 R R ID 6=$:$ 1,3 [ 5(*21 3UH]HV = DU] GX *LOOHV /HR QDUG

18 &2//(*,80 0(',&80 81,:(56<7(7 -$*,(//2þ6., 35=(%8'2:$.203/(.68 %8'<1. : 35=< 8/ %$'856.,(*2 :.5$.2:,( +$// :(-Ĉ&,2:< = 5(&(3&-ß, /2.$/(0 *$ ,&=1<0 320,(6=&=(1,(,17(*5$&<-1( :,'2. 1$ &=ĉĝû 5(.5($&<-1Ą 320,(6=&=(1,(,17(*5$&<-1( :,'2. 1$ &=ëĉà.8&+(112 -$'$/1ß Kuchnia z jadalnią i pomieszczeniem integracyjnym W ramach budynków również student i jego odczucie komfortu był podstawą naszych decyzji projektowych. Każde piętro to mini wspólnota około 32 studentów dla których centralnym punktem ma stać się znacznie powiększona przestrzeń kuchni i pokoju integracyjnego. Przestrzeń ta zaplanowana na powierzchni około 54 m2 jest wyposażona jak typowy pokój dzienny z sofami, telewizorem, miejscem do gry w piłkarzyki oraz dwa ciągi kuchenne, bar o wysokości 110 cm oraz stół jadalniany. Układ przestrzenny zapewnia stały kontakt wizualny wszystkich użytkowników przestrzeni sprzyjając integracji i tworzeniu przyjacielskiej, nieformalnej atmosfery. Przestrzeń ta może stać się miejsem nie tylko przygotowywania posiłków, spotkań, rozmów i zabaw ale również po drobnej rearanżacji, miejscem okolicznościowych przyjęć. Hall z recepcją i lokalem komercyjnym Naszym zdaniem student powinien czuć się komfortowo nie tylko w obrębie swojego pokoju, ale również w przestrzeni wspólnej piętra a także całego budynku co zapewni mu poczucie przynależności do przestrzeni całego kampusu. Nasza koncepcja projektowa zakłada lokalizację pomieszczenia komercyjnego naprzeciwko drzwi budynku. Wizualizacja obok przedstawia małą kawiarnię, która naszym zdaniem idealnie wpasowałaby się w oczekiwania i potrzeby studentów. Wyobrażmay sobie iż takie miejsce mogłoby spełniać dodatkowo funkcje kulturalne alternatywnie do sali wielofunkcyjnej tj. wieczory poetyckie, wystawy malarskie lub fotograficzne, mini koncerty, spotkania z interesującymi postaciami nauki. 1(2k:,$ XO $/ : 2-(&76 6 <k&,*2 S ] 7HO :$ :$5 R R ID 6=$:$ 1,3 [ 5(*21 3UH]HV = DU] GX *LOOHV /HR QDUG

Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03

Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

266044 ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY W CIESZYNIE

266044 ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY W CIESZYNIE ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY W CIESZYNIE - OPIS KONCEPCJI URBANISTYKI - OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTURY CZĘŚĆ URBANISTYCZNA Istniejące zagospodarowanie Teren opracowania konkursowego położony jest w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy ISSN 1643-7861 Od kilkunastu lat, każdej wiosny na wystawie Plany na przyszłość możemy zobaczyć, jak będzie się zmieniać Warszawa. Obserwujemy nowe propozycje architektów i inwestorów. Część, już zrealizowanych,

Bardziej szczegółowo

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU 2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413 NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA KSZTAŁTUJĄCE PRESTIŻOWĄ PRZESTRZEŃ Beton

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor AR WSKIEJ Teatr dyplomant Rafał Otłog promotor mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny Warszawa 2014 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU...3 1.3. UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

Naczelny Sąd Administracyjny Złożoność sprawiedliwości. Ośrodek sportów wodnych w Pszczynie Transformacje architektoniczne

Naczelny Sąd Administracyjny Złożoność sprawiedliwości. Ośrodek sportów wodnych w Pszczynie Transformacje architektoniczne Kwiecień 2010 (nr 1) Naczelny Sąd Administracyjny Złożoność sprawiedliwości Ośrodek sportów wodnych w Pszczynie Transformacje architektoniczne Pierwsza odsłona Rozbudowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 926,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach 00-839 Warszawa Ul. Towarowa 22 Jupiter Centrum Tel. 625-26-50 lub 0-602-357-111/ fax 625-17-18 ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU

Bardziej szczegółowo

Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze

Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Szanowni Państwo Wystawa Plany na przyszłość już od 15. lat pozwala na szersze i perspektywiczne spojrzenie na Warszawę oraz

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU ZAMAWIAJĄCY Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys.

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys. Numer Nazwa projektu Krótki opis projektu Opinie Uzasadnienie lub uwagi Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej M 1 Dziesiąta Stara Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Koszt inwestycji wyniesie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDYNKU DOMU KULTURY KADR przy ulicy Rzymowskiego 32 w Warszawie

KONCEPCJA BUDYNKU DOMU KULTURY KADR przy ulicy Rzymowskiego 32 w Warszawie KONCEPCJA BUDYNKU DOMU KULTURY KADR przy ulicy Rzymowskiego 32 w Warszawie BIURO PROJEKTÓW : KIPP PROJEKT, sp. z o.o. 02-532 WARSZAWA, ul. Rakowiecka 36 ZESPÓŁ AUTORSKI : mgr inż. arch mgr inż. arch JACEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

boiska i stadiony nr 9 // półrocznik dla profesjonalistów Areny

boiska i stadiony nr 9 // półrocznik dla profesjonalistów Areny boiska i stadiony nr 9 // półrocznik dla profesjonalistów Areny 54 Regionalne Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjne w Łodzi Pudełko sportowych emocji TEKST Danuta Sowińska FOTO DiG Sowińscy Architekci,

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Zakup i zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo