PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/ Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch."

Transkrypt

1 PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze Bielsko-Biała Kod CPV : Przygotowanie terenu pod budowę Kod CPV : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV : Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ZAMAWIAJĄCY MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Wzgórze Bielsko-Biała GŁÓWNY PROJEKTANT PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/ Warszawa PROJEKT ARCHITEKTONICZNY PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/ Warszawa Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. Maciej Rąbek arch. Marta Pawlukiewicz MA/037/09 Sprawdzający: arch. Magdalena Beczak MA/021/05 TOM I ARCHITEKTURA

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA FORMA OPRACOWANIA ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIEDZIŃCA OGÓLNY OPIS INWESTYCJI ZAKRES OPRACOWANIA REMONT ELEWACJI DZIEDZIŃCA DANE OGÓLNE OBIEKTU PRZYWOŁANE PRZEPISY, NORMY I ZASADY WIEDZY TECHNICZNEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OPIS PRAC BUDOWLANYCH Prace rozbiórkowe Roboty ziemne Posadzka dziedzińca Sień północna Pomieszczenie techniczne Główna konstrukcja Dźwig osobowy Łączniki windowe na piętrach 00,+01, Łącznik na poddaszu Ścianki attykowe strefa gzymsu Szklane zadaszenie Drzwi do sieni Dyfuzory Odwodnienie dachu Wyposażenie audiowizualne oraz rozwiązania scenograficzne Koncepcja oświetlenia Kolorystyka i materiały DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

3 II. ZAŁĄCZNIKI 1.1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 1.2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej 1.3. Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 1.4. Pismo w sprawie warunków przyłączenia do sieci nr TT/UL/01606/ Informacja o zapewnieniu dostawy ciepła na potrzeby wentylacji i ogrzewania 1.6. Badania georadarowe dziedzińca 1.7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 1.8. Opinia ZUD nr GK CB 1.9. Pomiary geodezyjne rzędnych klatki schodowej Pomiary geodezyjne wymiarów dziedzińca i rzędnych gzymsów Opinia kominiarska nr 00562/ Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego arch. Marta Pawlukiewicz Oświadczenie o przynależności do Izby Architektów arch. Marta Pawlukiewicz Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego arch. Magdalena Beczak Oświadczenie o przynależności do Izby Architektów arch. Magdalena Beczak Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Pozwolenie nr 1799/2011 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Decyzja Nr 1411/2011 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę III. CZĘŚĆRYSUNKOWA LP NAZWA RYSUNKU ZAWARTOSĆ / OPIS STAN ISTNIEJĄCY 2 NUMER RYSUNKU 01 PLAN SYTUACYJNY materiały otrzymane PW-A : RZUT PIWNIC materiały otrzymane PW-A : RZUT PARTERU materiały otrzymane PW-A : RZUT I PIĘTRA materiały otrzymane PW-A : RZUT II PIĘTRA materiały otrzymane PW-A : RZUT PODDASZA materiały otrzymane PW-A : RZUT DACHU materiały otrzymane PW-A : PRZEKROJE DZIEDZIŃCA materiały otrzymane PW-A : ELEWACJE DZIEDZIŃCA materiały otrzymane PW-A : ZDJĘCIA STANU ISTNIEJĄCEGO PW-A bs SKALA

4 PROJEKT- RYSUNKI OGÓLNE 10 PLAN SYTUACYJNY - rzut dziedzińca z sieciami zewnętrznymi PW-A :500 1: RZUT PARTERU - rzut projektowanego zakresu parteru PW-A :50 12 RZUT PODDASZA - rzut projektowanego zakresu poddasza PW-A :50 13 RZUT ZADASZENIA - rzut projektowanego zakresu dachu PW-A :50 14 PRZEKRÓJ A-A - przekrój przez kalenicę zadaszenia PW-A :50 15 PRZEKRÓJ B-B - przekrój wzdłuż kalenicy zadaszenia PW-A :50 16 ELEWACJE DZIEDZIŃCA 01 - el. północna, el.zachodnia PW-A :50 17 ELEWACJE DZIEDZIŃCA 02 - el. wschodnia, el. południowa PW-A :50 18 WYBURZENIA RZUTY, - rzuty pięter 1:20 PW-A PRZEKROJE - przekrój strefy windy 1:50 19 WYBURZENIA RZUT DACHU - zakres rozbieranych warstw dachowych PW-A : WYBURZENIA ELEWACJE 01 - el. północna, el. zachodnia PW-A :50 21 WYBURZENIA ELEWACJE 02 - el. wschodnia, el. południowa PW-A :50 PROJEKT FRAGMENTY I DETALE 22 SIEŃ PÓŁNOCNA - rzut i przekroje, detal posadzki PW-A :20 23 POSADZKA DZIEDZIŃCA 01 - rzut wylewki betonowej PW-A :50 24 POSADZKA DZIEDZIŃCA - rzut posadzki kamiennej PW-A :50 25 POSADZKA DZIEDZIŃCA - - rzut ogólny schemat rozmieszczenia kamienia - typologia płyt kamiennych PW-A :50 - rzut, przekrój fragmentu środkowego 26 DETALE POSADZKI - rzut, przekrój opaski zewnętrznej PW-A :10 - rzut, przekrój fragmentu przy windzie 27 DETALE RURY SPUSTOWEJ - detale rury spustowej PW-A : SCHEMAT RUSZTU STALOWEGO DETALE MOCOWAŃ NA RUSZCIE STALOWYM SZYB WINDOWY RZUT, PRZEKRÓJ, ELEWACJE SZYB WINDOWY - ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW MOCOWANIA SZKLENIA SZYB WINDOWY - DETALE WEJŚCIA, PRZYSTANEK 1 DETALE POŁĄCZENIA SZYBU WINDOWEGO Z BUDYNKIEM - rzut, przekrój - oznaczenia detali scenicznych - detal wybr. pola rusztu (rzut, przekroje) - detal rury montażowej, scenograficznej - detale mocowań el. oświetleniowych 3 PW-A :50 PW-A :10 1 :5 - ogólne rysunki szybu windowego PW-A :50 - elewacja frontowa - elewacja boczna - widok i rzut fragmentu PW-A :50 1:10 - rzut, przekrój, fragment elewacji PW-A :20 - rzut, przekroje łączników - widok ściany klatki schodowej z windą - detale PW-A :10 34 RYSUNKI TECHNICZNE WINDY - schematy i wytyczne technologiczne PW-A :20 35 KABINA WINDOWA DETALE - rzut ogólny kabiny, rzut posadzki i sufitu - przekroje z widokami ścian kabiny PW-A :10 36 ŁĄCZNIK NA PODDASZU RZUTY, PRZEKROJE - rzut - przekroje PW-A :20

5 37 ŁĄCZNIK NA PODDASZU - rzut dachu RZUT DACHU, ELEWACJA - elewacja zewnętrzna PW-A :20 - detal styku ściany z dachem szklanym 38 ŁĄCZNIK NA PODDASZU - detal attyki ściany bocznej 1:10 PW-A DETALE - styk dachu łącznika z dachem istniejącym 1:5 - detale drzwi 39 DETALE POSADZKI ŁĄCZNIKÓW - rzut posadzki pięter 00, +01, +02 PIĘTER 00, +01, +02, rzut posadzki łącznika na poddaszu PW-A :20 40 DETALE GZYMSU 01 - przekrój przez kratę wyciągową 1:10 - przekrój przez dyszę nawiewną PW-A :5 - detal 02 przekrój przez attykę typową 41 DYFUZORY- RZUT RUSZTU - rzut rzusztu z dyfuzorami - przekrój PW-A : rzut pola największego df 01 1:20 DETALE RAMY DYFUZORÓW - detale ramy montażowej PW-A :10 - detale podwieszenia ramy do rusztu 1:5 43 DETALE MODUŁU DYFUZORÓW - rzut, przekroje, widoki - detal podwieszenia PW-A :5 1:2 44 WIZUALIZACJE - ogólne widoki perspektywiczne PW-A bs --- 4

6 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem inwestycji jest Zadaszenie dziedzińca Muzeum w Bielsku-Białej Zamku Sułkowskich, zlokalizowanego przy ul. Wzgórze 16, na działce nr ew. 200 w obrębie 0002 Bielsko Miasto. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 Umowa z Zamawiającym zawarta w dniu 3 lutego 2011 roku w Bielsku-Białej 2.2 Wielobranżowy Projekt Budowlany, uzgodniony przez Zamawiającego 2.3 Pozwolenie nr 1799/2011 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytku 2.4 Uzgodnienia z Zamawiającym 2.5 Materiały udostępnione przez Zamawiającego, m.in.: - inwentaryzacja Zamku Sułkowskich, - projekty elementów instalacji wewnętrznych Zamku, - program ochrony konserwatorskiej fasad Zamku autorstwa p. Jana Gałaszka, - pomiary geodezyjne wymiarów rzędnych dziedzińca oraz gzymsów i klatki schodowej, - inwentaryzacja przewodów kominowych. 3. FORMA OPRACOWANIA Niniejszą wielobranżową dokumentacją wykonawczą podzielono na następujące tomy, które Wykonawca ma obowiązek rozpatrywać łącznie: TOM I - ARCHITEKTURA TOM II TECHNOLOGIA SZKLENIA TOM III PROJEKT KONSTRUKCJI TOM IV PROJEKT PRZYŁĄCZY TOM V INSTALACJE SANITARNE TOM VI INSTALACJE ELEKTRYCZNE Powyższą dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, opracowanymi dla wszystkich branż. 4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIEDZIŃCA Obecnie dziedziniec Zamku Sułkowskich nie jest użytkowany. Dostęp na dziedziniec jest możliwy przez sień północną i południową. Dziedziniec ma kształt nieregularnego czworoboku o gabarytach 15x20m, wysokość elewacji Zamku otaczających dziedziniec wynosi do gzymsu ok. 15m. Poziom dziedzińca jest niższy od poziomu 5

7 parteru Zamku o ok. 0,9m, a jego nawierzchnia opada lekko w kierunku północno-wschodnim. Nawierzchnia sieni północnej ma spadek ok. 16% w kierunku północnym (na zewnątrz Zamku). Posadzka dziedzińca i sieni północnej jest niejednorodna, wykonana częściowo z kamienia łamanego w projekcie przewidziana do wymiany. Posadzka sieni południowej wykonana jest z bruku drewnianego, pozostaje bez zmian. Przez teren dziedzińca przebiegają następujące sieci: światłowód pozostawiony w projekcie bez zmian, oraz odcinki kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej wraz ze studzienkami - z uwagi na zły stan techniczny i zmianę sposobu odprowadzenia wód deszczowych przewidziane w projekcie do modernizacji. 5. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI Projekt przewiduje przekrycie dziedzińca szklanym zadaszeniem oraz realizację nowej aranżację uzyskanej przestrzeni. Będzie ona pełniła funkcje związane ze statutową działalnością Muzeum, np. wystawy, odczyty, spotkania autorskie. Ponadto zadaszenie dziedzińca i wyposażenie go w windę usprawni komunikację wewnątrz obiektu i umożliwi łatwy dostęp na wszystkie kondygnacje, włącznie z nie użytkowanym obecnie poddaszem. Do głównych elementów projektu należą: - Szklane zadaszenie - zaprojektowane w układzie czterospadowym, kopertowym, z dodaną w północnozachodnim narożniku prostopadłościenną bryłą łącznika. Maksymalna rzędna projektowanego zadaszenia nie przekracza poziomu kalenic dachu zamkowego. Zadaszenie zaprojektowane jest w systemie profili aluminiowych opartych na podkonstrukcji stalowej. - Główna konstrukcja zadaszenia - składająca sie z czterech słupów oraz rusztu podtrzymującego zadaszenie. Pełni rolę zarówno konstrukcyjną, wsporczą dla głównego zadaszenia, odciążając istniejące mury dziedzińca, jak i użytkową - dając możliwość mocowania elementów użytkowych i scenograficznych bez naruszania zabytkowych elewacji dziedzińca. - Winda - łącząca dziedziniec ze wszystkimi poziomami Muzeum, umiejscowiona w północno-zachodnim narożniku dziedzińca. Stalowa konstrukcja szybu windowego, szklana obudowa oraz przeszklona kabina w minimalnym stopniu ingeruje w zabytkową przestrzeń dziedzińca - Łącznik na poddaszu stanowi rozbudowę istniejącej klatki schodowej, umożliwiającą dostęp z windy na poddasze. - Dyfuzory - grupy przestrzennych ażurowych modułów wypełniających pola głównego rusztu stalowego. Pełnią rolę zarówno estetyczną jak i funkcjonalną, filtrując i rozpraszając oświetlenie naturalne docierające na dziedziniec. - Posadzki wykonane z płyt marmurowymi o nieregularnym kształcie dostosowanych do nieregularnej geometrii dziedzińca i jego spadków. - Sieci zewnętrzne przewidziano uporządkowanie istniejących sieci biegnących przez dziedziniec oraz wykonanie nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej - od północnej strony Zamku na terenie działki Zamawiającego, zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi. - Instalacje wewnętrzne przewidziano wyposażenie dziedzińca w niezbędne instalacje elektryczne i sanitarne, dostosowane do nowego sposobu użytkowania przestrzeni. 6

8 6. ZAKRES OPRACOWANIA W zakresie opracowania znajduje się cały dziedziniec zamkowy oraz wybrane fragmenty budynku, których przebudowa jest ściśle związana z przebudową dziedzińca. Są to: - na poziomie dziedzińca sień północna (posadzka i oprawy oświetleniowe) oraz dojście do istniejącego pomieszczenia technicznego - na poziomie pięter 0, +1 i +2 - fragmenty klatki schodowej związane z wejściami do windy - na poziomie poddasza - powierzchnia projektowanego łącznika oraz miejsce projektowanej centrali wentylacyjnej i agregatu skraplającego oraz pas poddasza od strony dziedzińca - po całym obwodzie w zakresie docieplenia i wykończenia wewnętrznego - w obrębie dachu - zadaszenie łącznika oraz wymiana pasa istniejącego dachu, przebudowa kominów na potrzeby nowej instalacji wentylacyjnej i posadowienie agregatu skraplającego Wszystkie fragmenty budynku podlegające przebudowie oznaczono na rysunkach. 7. REMONT ELEWACJI DZIEDZIŃCA Równolegle z pracami związanymi z wykonaniem przekrycia, będzie wykonywany Remont elewacji dziedzińca. Całość prac związanych z remontem elewacji podlega odrębnemu opracowaniu i wycenie. Podstawę projektową Remontu stanowi Program prac konserwatorskich elewacji autorstwa Jana Gałaszka. Wykonawca ma obowiązek skoordynowania niniejszej dokumentacji z Programem konserwatorskim, w celu usprawnienia organizacji pracy, zminimalizowania kosztów i uniknięcia jakichkolwiek kolizji. Wybrane prace budowlane dotyczące elewacji dziedzińca, związane z realizacją zadaszenia, nie są ujęte w programie konserwatorskim i należy je wykonać na podstawie niniejszej dokumentacji. Są to m.in.: - remont drzwi wejściowych do sieni północnej - uszczelnienie i wymiana progu, - wymiana drzwi technicznej w bezpośrednim sąsiedztwie szybu windowego, - wykonanie bruzd do poprowadzenia rur spustowych, - wykonanie klap rewizyjnych w partii cokołowej. Z uwagi na zły stan techniczny gzymsu dziedzińca oraz planowane oparcie w jego strefie konstrukcji nowego zadaszenia, projekt zakłada jego odtworzenie w formie np. odlewu betonowego, wykończonego w sposób identyczny z resztą elewacji. Ewentualna rozbiórka gzymsu oraz technologia jego odtworzenia należy do zakresu remontu elewacji dziedzińca. 8. DANE OGÓLNE OBIEKTU - Powierzchnia istniejącego dziedzińca: 301,70 m². - Powierzchnia istniejącej sieni północnej 62,20 m². - Jako poziom +-0,00 przyjęto poziom najniższego spocznika istniejącej klatki schodowej: 327,79=+-0,00 - Rzędna posadzki dziedzińca minimalna (przy windzie): 326,87 = -0,92 7

9 - Rzędna posadzki dziedzińca maksymalna (przy wrotach południowych): 327,22= -0,57 - Wysokość minimalna (od najwyższego punktu posadzki do rusztu): ok.14,00m - Wysokość maksymalna (od najniższego punktu posadzki do kalenicy): ok. 16,20m - Rzędna kalenicy projektowanego zadaszenia: +15,685 - Rzędna maksymalna projektowanego łącznika: + 16,33 - Rzędna maksymalna szybu windowego: + 17,24 - Rzędna kalenic dachu Zamku: + 17,34 - Orientacyjna kubatura zadaszonego dziedzińca: 4530m³ - Maksymalna ilość użytkowników: 300 osób łącznie na dziedzińcu i w budynku 9. PRZYWOŁANE PRZEPISY, NORMY I ZASADY WIEDZY TECHNICZNEJ - Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U , ze zmianami Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ) - Rozporządzenie MI z dnia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 12 poz Rozporządzenie MBiPMB z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. nr 13 poz Rozporządzenie MPIPS z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. - Rozporządzenie MIPS z dnia r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych PN i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. nr 37 poz DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW Zamek Sułkowskich jest obiektem wpisanym do Rejestru Zabytków (ozn. A-133/76). Teren opracowania działka nr ew. 200 w obrębie Bielsko Miasto znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej Starówki. 11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11.1 Zakres robót budowlanych: - zagospodarowanie terenu budowy, - przygotowanie zaplecza (zaplecze socjalne i skład materiałów), - prace przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - roboty konstrukcyjno budowlane, 8

10 - roboty montażowe instalacyjne, - roboty wykończeniowe i montażowe zewnętrzne - roboty wykończeniowe i montażowe wewnętrzne Kolejność wykonania robót ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym i Architektem Zagospodarowanie terenu budowy Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: - ogrodzenia terenu; - wykonania wyjść i przejść dla pieszych; - doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków; - urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; - zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; - zapewnienia łączności telefonicznej; - urządzenia składowisk materiałów i wyrobów Przewidywane zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych i środki zapobiegające niebezpieczeństwom ZALECENIA OGÓLNE Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników. Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn (Dz. U. Nr 47 poz. 401) Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: - posiada kwalifikacje dla danego stanowiska, - uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, - został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP Kierownik obowiązany jest zorganizować pracę w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości. Jeśli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwości nie jest możliwa należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania takich prac, oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, i innych zagrożeń. 9

11 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa. RUSZTOWANIA I RUCHOME PODESTY ROBOCZE Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Przemieszczanie rusztowań w przypadku gdy przebywają na nim ludzie jest zabronione. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków. Należy utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i wyposażenia. Przy organizacji prac remontowo-budowlanych należy zapewnić odpowiednie oświetlenie terenu budowy i miejsc wykonywania pracy umożliwiające bezpieczną pracę. Chronić przewody przenośnych urządzeń elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 10

12 1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych; 2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. SPRZĘT ZMECHANIZOWANY Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez osobę, o której mowa w 5. MATERIAŁY I SUBSTANCJE SZKODLIWE I NIEBEZPIECZNE Należy określić sposób i miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. Podczas robót należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych Instruktaż pracowników Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie: - określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, - konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, - zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby Zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych Należy wydzielić strefy szczególnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub w inny sposób) i zapewnić stały nadzór miejsc niebezpiecznych. W szczególności należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych zapewnić ochronę przed zagrożeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zgodnie z warunkami przepisów art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednocześnie prac budowlano-remont. przez pracowników różnych pracodawców należy ustalić zasady współdziałania w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustalić koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. 11

13 11.6 Uwagi końcowe Zgodnie z warunkami przepisów Rozporządzenia z dnia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniającego powyższe wskazania oraz wymogi wynikające z dokumentacji techniczno ruchowej sprzętu technicznego stosowanego przy realizacji robót. O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni być poinformowani wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z użytkownikiem. 12. OPIS PRAC BUDOWLANYCH 12.1 Prace rozbiórkowe Zakres prac rozbiórkowych przedstawionych w niniejszym opracowaniu jest rozłączny z zakresem rozbiórek wynikających z Programu konserwatorskiego remontu elewacji. Wykonawca, podobnie jak w przypadku wszystkich innych prac budowlanych, jest zobowiązany do koordynacji rozbiórek wynikających z obu dokumentacji, a wszelkie wątpliwości i rozbieżności wyjaśniać w porozumieniu z Zamawiającym i Architektem, przed przystąpieniem do wykonywania prac. Prace rozbiórkowe dzielą się na następujące etapy: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ POSADZKI DZIEDZIŃCA ORAZ SIENI PÓŁNOCNEJ Etap obejmuje prace rozbiórkowe mające na celu przygotowanie podłoża pod nowe warstwy projektowanej posadzki w zakresie i głębokości określonej w projekcie, rys. nr PW-A dla sieni północnej oraz PW-A i PW-A dla dziedzińca zamkowego. Prace polegać będą na rozbiórce istniejących warstw do głębokości ok -2,20m pod poziomem projektowanej posadzki do odkrycia nośnych warstw gruntu określonych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dodatkowo należy zdemontować odcinki sieci i studzienki, przeznaczone w projekcie do likwidacji. W trakcie wykonywania tego etapu robót należy wykonać niezbędne ekspertyzy konstrukcyjne oraz zabezpieczyć ściany fundamentowe zamku i istniejące sieci przeznaczone do pozostawienia. WYBURZENIA FRAGMENTU ELEWACJI PRZYLEGŁYCH DO PROJ. SZYBU WINDOWEGO Prace rozbiórkowe określone w projekcie na rysunkach nr PW-A , PW-A i PW-A polegać będą na skuciu fragmentów gzymsów w określonym zakresie i wyprowadzeniu gładkiej powierzchni ściany na odcinkach dwóch elewacjach przyległych do szybu windowego, rozbiórki istniejącej stolarki okiennej oraz powiększenia otworów okiennych w celu uzyskania wejść do windy. Otwory po wyburzeniach należy wyrównać i otynkować do uzyskania wymiarów określonych w projekcie. Należy również odtworzyć fragmenty zdobień po obwodzie otworu według wytycznych Programu konserwatorskiego. W uzyskanych otworach należy skuć fragmenty muru i posadzki do poziomu -20cm poniżej istniejących poziomów posadzki na poszczególnych piętrach i odsłonić istniejący wieniec klatki schodowej. WYBURZENIA W STREFIE ŁĄCZNIKA NA PODDASZU 12

14 Wyburzenia w strefie łącznika obejmują istniejące ściany oraz strop klatki schodowej na poddaszu, skucie istniejącej posadzki ok 2,5cm oraz demontaż istniejących drzwi zakres określony na rys. PW-A Ściany należy wyburzyć do poziomu istniejącego stropu konstrukcyjnych warstw ściany poniżej. Powierzchnię odsłoniętą po wyburzeniu należy wyrównać i przygotować do osadzenia nowej stalowej konstrukcji łącznika. ROZBIÓRKA FRAGMENTU POKRYCIA DACHOWEGO Zakres rozbiórki dachu określono na rysunku PW-A W pasie wzdłuż obwodu dziedzińca, na szerokości oznaczonej na rysunku, należy rozebrać istniejące pokrycie z blachy miedzianej oraz deskowanie. W strefie łącznika na poddaszu należy dodatkowo wyciąć elementy istniejącej więźby dachowej. Rozbiórki więźby dachowej należy wykonać po wybudowaniu stalowej konstrukcji łącznika zapewniającej niezbędne wzmocnienia. Końcówki istniejących krokwi należy podciąć w celu uniknięcia z kolizji z projektowaną ścianką attykową wg rys. PW-A Istniejące krokwie i belki poziome (tramy) należy ściąć w odległości 20cm od lica ściany dziedzińca. Ścięcie wykonać za połączeniem z istniejącą murłatą. W przypadku innym niż zobrazowany na rysunku (murłata mniej niż 20cm od lica ściany) należy przerwać wykonywanie prac i zgłosić niezgodność. ROZBIÓRKI INSTALACJI I SIECI W związku z przeprojektowaniem instalacji odwodnienia dachu, należy rozebrać wszystkie elementy istniejącej instalacji odwodnienia rynny ułożone na połaciach dachowych oraz rury spustowe biegnące natynkowo po elewacjach dziedzińca. Dodatkowo należy rozebrać instalacje sanitarne biegnące pod dziedzińcem, w zakresie określonym na rysunku zagospodarowania terenu - PW-A oraz w Projekcie Instalacji Sanitarnych. Wykonując powyższe rozbiórki, należy odpowiednio zabezpieczyć sieci przeznaczone do pozostawienia. BRUZDY POD RURY SPUSTOWE I WNĘKI NA SKRZYNKI PODTYNKOWE W celu poprowadzenia rur spustowych należy wykuć pionowe bruzdy o wymiarach określonych w projekcie. Bruzdy należy wykończyć do uzyskania gładkiej powierzchni umożliwiającej szczelne nałożenie izolacji przeciwwodnej powłokowej. Dodatkowo projekt obejmuje punktowe przebicia przez gzyms wieńczący w celu przeprowadzenia rur spustowych z przestrzeni poddasza w bruzdy na elewacji dziedzińca oraz punktowe wyburzenia gzymsów na niższych kondygnacjach. Ponowne odtworzenie ich geometrii wg Programu Konserwatorskiego. Dodatkowo na elewacji należy wykuć wnęki do osadzenia skrzynek podtynkowych: odpowietrzenie instalacji co oraz tablicy sterowej oświetlenia. Lokalizacja wszystkich bruzd i wnęk wg rysunków wykonawczych Roboty ziemne Prace polegają na wyprowadzeniu odpowiedniego poziomu posadzki po wymianie warstw gruntowych nie odpowiadającym wymaganiom budowlanym oraz poprowadzeniu sieci określonych w projekcie Instalacji Sanitarnych. Żądany poziom należy wyprowadzić przy pomocy warstw piasku utwardzanego mechanicznie. Po odsłonięciu fragmentów ścian fundamentowych należy wyrównać oraz otynkować powierzchnię muru do głębokości ok 50cm poniżej projektowanego poziomu posadzki w celu wykonania niezbędnych izolacji i dylatacji na styku z warstwami posadzki. 13

15 12.3 Posadzka dziedzińca Posadzkę dziedzińca oraz sieni północnej należy wykonać w nowej projektowanej geometrii zgodnie z rys. PW-A oraz PW-A , PW-A i PW-A Nowa geometria przewiduje uproszczenie istniejących nieregularnych spadków dziedzińca i wykonanie wypłaszczenia w północno-zachodniej części dziedzińca przy wejściu do windy, na poziomie 326,87=-0,92. Nowe rzędne dziedzińca przyjęto w taki sposób, aby po wykonaniu przełamania biegnącego od wypłaszczenia do przeciwległego narożnika (+327,05=-0,74) posadzka składała się z dwóch płaszczyzn, bez potrzeby wykonywania dodatkowych załamań. Projektowana podłoga dziedzińca składa się z warstwy utwardzonego żwiru, podkładu betonowego zbrojonego włóknem, izolacji przeciwwodnych, izolacji termicznych, wylewki betonowej górnej oraz posadzki z płyt marmurowych. W grubości izolacji termicznej prowadzone są instalacje elektryczne, wg Projektu Instalacji Elektrycznych, w górnej płycie betonowej prowadzone są przewody ogrzewania podłogowego wg projektu Instalacji Sanitarnych. Wykończenie stanowią płyty marmurowe w gatunku Creta Grey, gr. 3cm w polu głównym posadzki oraz gr. 2,5cm w pasie obwodowym wzdłuż ścian dziedzińca. Główne linie rysunku posadzki należy wyznaczyć w odniesieniu do geometrii osi konstrukcyjnych słupów i rusztu. Płyty kamienne zaprojektowano w kształcie czworokątów wynikających z podziału określonych wymiarów na równe odcinki. Dodatkowo płyty posiadają tzw. "ślepe fugi" czyli nacięcia wykonane na ok. 1/3 grubości płyty, które po wypełnieniu fugą imitują projektowany podział w trójkąty. Zasadę podziału posadzki na płyty określono na rys. PW-A , typologię płyt oraz rozmieszczenie - na rys. PW-A Wykończenie wszystkich płyt satynowe, spoiny w kolorze szarym, dopasowanym do odcienia płyt kamiennych. W projektowanej posadzce dziedzińca przewidziano zlokalizowanie 9 gniazd podłogowych instalacji 230V z okrągłym wyciąganym tubusem ze stali nierdzewnej oraz jedno gniazdo sceniczne zlokalizowane w okolicy szybu windowego z klapą wykończoną kamieniem posadzkowym. Ze względu na styki z istniejącymi posadzkami przewidziano elementy wykończeniowe na połączeniach w postaci mosiężnych listew progowych Sień północna Zgodnie z wytycznymi Programu konserwatorskiego, przewidziano wymianę posadzki w sieni północnej i wykończenie jej tym samym gatunkiem kamienia, co dziedziniec. Zaprojektowano płyty prostokątne o wym. 60xok.92,5cm, gr. 3cm, oraz płyty gr. 2,5cm w pasie wzdłuż ścian. Warstwy podłogi należy wykonać analogicznie do podłogi dziedzińca. Dodatkowo należy uszczelnić istniejące zewnętrzne wrota drewniane wraz z wykonaniem nowego progu betonowego. W sieni północnej przewidziano również wymianę opraw oświetleniowych na oprawy wiszące z kulistym szklanym przeźroczystym kloszem (3szt.) oraz poprowadzenie instalacji oświetlenia awaryjnego. 14

16 Rysunki sieni przedstawiono na rys. PW-A Remont ścian i stropu, ewentualna wymiana drzwi w bocznej ścianie sieni lub jakiekolwiek inne prace pozostają poza zakresem niniejszego opracowania Pomieszczenie techniczne Ze względu na potrzebę doprowadzenia nowych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych do istniejącego pomieszczenia technicznego znajdującego się w zachodnim skrzydle Zamku, przewiduje się rozbiórkę posadzki w korytarzu technicznym. Posadzkę oraz warstwy poniżej należy rozebrać do poziomu niezbędnego do przyłączenia przewodów kanalizacyjnych z istniejącego przyległego pionu do nowych odcinków instalacji na dziedzińcu. Lokalizacja i rzędne prowadzenia przewodów wg Projektu Instalacji Sanitarnych. Dodatkowo w korytarzu technicznym prowadzone będą przewody instalacji C.O. (ogrzewania podłogowego) w górnej wylewce, oraz przewody elektryczne w warstwie izolacyjnej posadzki. Nowe warstwy posadzkowe należy wykonać w technologii analogicznej do warstw posadzkowych dziedzińca. Warstwę wykończeniową stanowić będzie wylewka betonowa malowana farbą epoksydową. Przy wykonywaniu nowej posadzki należy uwzględnić zmieniony spadek korytarza, łączący poziom pomieszczenia technicznego z nową rzędną progu wejściowego -326,87 = -0, Główna konstrukcja Projekt zakłada wstawienie w przestrzeń dziedzińca stalowej konstrukcji podtrzymującej zadaszenie, składającej się z czterech prostokątnych słupów wysokości ok. 14m oraz opartego na nich rusztu, zbudowanego z prostokątnych belek o przekroju 20x75cm. Słupy posadowione są na fundamentach mikropalowych i zlokalizowane w narożnikach dziedzińca, w odległości ok. 2m od elewacji. Takie rozwiązanie minimalizuje ingerencję w zabytkową tkankę i redukuje konieczność oparcia zadaszenia na istniejących ścianach Zamku. Konstrukcja zabezpieczona jest farbą przeciwpożarową o odporności ogniowej R60, wykończeniowa warstwa farby w kolorze białym, RAL9016. Słupy i ruszt oprócz podstawowej funkcji konstrukcyjnej, pełnią również rolę przestrzennej infrastruktury, umożliwiającej montowanie elementów aranżacji i oświetlenia, związanych z organizowaniem wystaw, pokazów itp. W stalowych przekrojach słupów i belek rusztu należy wykonać otwory gwintowane umożliwiające przykręcanie elementów montażowych systemów scenicznych. Dodatkowo wewnątrz dolnej części słupa należy poprowadzić peszle umożliwiające doprowadzone z poziomu warstw posadzkowych przewodów głośnikowych znajdujących się na rzędnej +2,60. Główna konstrukcja podtrzymuje znajdującą się powyżej podkonstrukcję szklanego zadaszenia, składającą się z układu belek stalowych. Obie struktury są połączone za pośrednictwem stalowych słupków o okrągłym przekroju. Szczegółowe informacje na temat układu konstrukcyjnego patrz TOM III KONSTRUKCJA 15

17 12.7 Dźwig osobowy W północno-zachodnim narożniku dziedzińca zaprojektowano dźwig osobowy, łączący następujące poziomy: - PRZYSTANEK 1 - poziom dziedzińca: 326,87= -0,92 - PRZYSTANEK 2 - poziom parteru budynku: 327,79=+-0,00 - PRZYSTANEK 3 - poziom piętra +1: +4,32 - PRZYSTANEK 4 - poziom piętra +2: +9,72 - PRZYSTANEK 5 - poziom poddasza: +13,18 Przewidziano dźwig osobowy elektryczny bez maszynowni. Maksymalny udźwig 1000kg/13osób. Prędkość <= 1,0m/s Zastosowano kabinę szklaną przelotową o wymiarach wewnętrznych 190x112 wys Szczegóły techniczne patrz rys nr PW-A KONSTRUKCJA SZYBU Szyb windowy składa sie ze stalowych profili dwuteowych: ośmiu słupów oraz opasek spinających. Na poziomach przystanków, w grubości poszczególnych stropów, konstrukcja szybu związana jest z istniejącym budynkiem przy pomocy łączników. Konstrukcja zabezpieczona farbą przeciwpożarową o odporności ogniowej R60, wykończeniowa warstwa farby w kolorze RAL7036. Szczegółowe informacje na temat konstrukcji szybu patrz TOM III KONSTRUKCJA SZKLENIE SZYBU Na stalowej konstrukcji szybu mocowana jest szklana obudowa windy. Składa się ona z prostokątnych tafli szklanych, mocowanych do słupów szybu punktowo - na wspornikach stalowych, za pomocą wpuszczonych rotul. Rozmieszczenie elementów mocowania szkła określono na rys. PW-A-03.08, konstrukcja elementów wg Projektu Konstrukcji. Tafle szkła mają powtarzalny wymiar ok. 98x210cm. Wyjątek stanowią tafle na górze i dole szybu dopasowane do posadzki oraz konstrukcji zadaszenia. Minimalne parametry szkła są następujące: szkło pojedyncze, hartowane, laminowane, 66.2 VSG z ESG, odżelazione. Dodatkowo dla szkła dolnej partii szybu (tafli schodzących poniżej H=110) należy zachować parametry bezpieczeństwa jak dla balustrady szklanej, uwzględniając miejsce wbudowania oraz sposób mocowania szkła. Elewacje szybu przedstawiono na rys. PW-A i rysunkach powiązanych. WYMAGANIA MINIMALNE DLA SYSTEMU MOCOWANIA PUNKTOWEGO SZKŁA Należy zastosować system łączników mechanicznych wg. certyfikowanego rozwiązania uwzględniającego m.in.: - potwierdzenie zgodności w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla wszystkich elementów systemu mocowania punktowego (rotul przegubowych, łączników, śrub, trzpieni, nakrętek, podkładek itp.) - przeniesienie ciężaru w dwóch punktach mocujących (pozostałe punkty przenoszą tylko obciążenia prostopadłe do tafli szklanej - parcie/ssanie wiatru) oraz swobodne przemieszczanie w płaszczyźnie tafli szklanej od obciążeń termicznych, - potwierdzenie iż gwint łączników mechanicznych jest przewidziany do zastosowania zgodnie z przedmiotowym opracowaniem, - potwierdzenie ważności min. dopuszczalnych obciążeń dla kompletnego systemu łączników. 16

18 - sposób wykończenia krawędzi szkła oraz odseparowania szkła od elementów metalowych. - rodzaj stali nierdzewnej oraz moment dokręcenia dla łączników. Założenia minimalne dla projektowanej elewacji w systemie mocowania punktowego: - stal nierdzewna A4, materiał lub DIN 267, - max otwór w szkle Ø40mm (krawędzie szkła obrobione). - moment dokręcenia: - śrub do krzyżaka min. 130Nm w uzgodnieniu z producentem systemu, - systemowych łączników mechanicznych w uzgodnieniu z producentem systemu, - system mocowania punktowego szkła (system łączników mechanicznych ze wspornikiem) musi przewidzieć jednocześnie: - siłę pionową 2,5kN przyłożoną w środku grubości tafli, - siłę poziomą 1,5kN przyłożoną w środku rotuli (równolegle do pręta nośnego). KABINA WINDOWA Zaprojektowano szklaną kabinę windową o wymiarach wewnętrznych 112x190cm i wys. 214cm. Kabina posiada trzy przeszklone ściany oraz jedną pełną od strony prowadnic. Szklenie kabiny należy wykonać ze szkła hartowanego klejonego warstwowo, odżelazionego. Jego minimalne parametry wynoszą: 88.2 VSG z ESG. Na dłuższych bokach znajdują się asymetrycznie rozmieszczone drzwi szklane. Drzwi cało-szklane dwusegmentowe, przesuwne jednostronnie o parametrach typu Klefer 2-panel Full Glass Automatic Glass Door with VVVF lub równoważne. Segmenty mocowane na dwóch listwach - górą i dołem, listwy ze stali nierdzewnej polerowanej szkło hartowane klejone warstwowo min VSG z ESG, bezbarwne odżelazione. Obramowanie drzwi ze stali nierdzewnej polerowanej. Szczytowa ściana szklana z narożnikami cało-szklanymi. Narożniki wzmocnione od strony wewnętrznej kątownikami 25x25mm ze stali nierdzewnej polerowanej. W kabinie przewidziano na jednej z krótszych ścian pochwyt rurowy, wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, rura d=25mm mocowana punktowo do szklenia. Na przeciwległej ścianie pełnej z okładziną z lustra, umieszczono pas wykończony blachą ze stali nierdzewnej, na którym umieszczono następujące elementy informacyjne i sterujące: - panel dyspozycji dotykowy, ze szkła hartowanego w kolorze białym, przyciski sensorowe, - ekran LCD z możliwością wyświetlania zaprogramowanej przez użytkownika treści (materiały informacyjne Muzeum) orientacyjny wymiar 20x30cm, - tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej, - wyświetlacz piętra. Opcjonalnie przewiduje się zintegrowanie piętro wyświetlacza z ekranem LCD. Sufit kabiny wykonać ze stali lakierowanej na kolor jasnoszary RAL7036, z podłużnymi perforacjami przepuszczającymi oświetlenie, według rysunku. Posadzkę kabiny wykonać z płyt kamiennych, marmur w gatunku Creta Grey. Płyty prostokątne o wym. ok. 28x47,5cm, wykonane analogicznie do płyt na dziedzińcu - z przekątnymi nacięciami, "ślepymi fugami" imitującymi po wypełnieniu projektowany podział na pola trójkątne. 17

19 Tablicę sterową windy (TW1) zlokalizowano w łączniku na poddaszu, we wnęce ściennej. Lokalizacja wg Projektu Instalacji Elektrycznych. Informacje dotyczące technicznych parametrów automatyki oraz kabiny patrz rys PW-A Wykończenie kabiny windowej wg rys PW-A Łączniki windowe na piętrach 00,+01,+02 Łączniki to obudowane przejścia łączące uzyskany przy wyburzeniach otwór w elewacji z drzwiami windowymi osadzonymi w płaszczyźnie stalowej konstrukcji szybu windowego. Posadzkę łącznika należy wykonać z żelbetowej płyty wylanej na stalowej konstrukcji powiązanej z żelbetowym wieńcem klatki schodowej i wykończyć płytami marmurowymi Creta Grey. Ściany łącznika to lekka podkonstrukcja stalowa obudowana panelami stalowymi. Podkonstrukcję należy połączyć ze stalową konstrukcja posadzki łącznika, konstrukcją szybu windowego oraz zakotwić do istniejących ścian dziedzińca. Okładzinę ścianek należy wykonać z paneli z blachy stalowej gr. 1,5mm, odpowiednio wyprofilowanej i lakierowanej proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7036, a następnie naklejonej na sklejkę gr. 20 mm przy pomocy elastycznego kleju kontaktowego. Łączenia paneli ukryte. W ściankach przewiduje się montaż elementów sterujących windy: tablicy wezwań i piętro-wyświetlacza. Dodatkowym elementem łącznika jest naświetle, składające sie ze szklenia w ramie stalowej. Wymiar naświetla uzależniony jest od wysokości otworu uzyskanego po wyburzeniu istniejącego otworu okiennego. Połączenie ścian łącznika do konstrukcji szybu windowego powinno przewidywać ruchy i drgania wynikające z pracy windy i maszynowni. Detale łączników przedstawiono na rysunkach PW-A Łącznik na poddaszu +03 Projektowany łącznik na poddaszu umożliwia dostęp z dziedzińca na poddasze, łącząc ostatni spocznik istniejącej klatki schodowej z ostatnim przystankiem windy. Szkielet łącznika stanowi projektowana konstrukcja z belek stalowych, formujących ściany i nowy strop - wyniesiony ponad istniejącą połać dachową. Projektowane ściany łącznika należy wypełnić bloczkami z gazobetonu i ocieplić. Zewnętrzną okładzinę bocznych ścian łącznika stanowi obróbka blacharska miedziana, którą należy wykonać w technologii istniejącego pokrycia dachowego, zapewniając należyte uszczelnienie na styku połaci. Dach łącznika szklany, wykonany w systemie profili aluminiowych, wspartych na stalowych belkach konstrukcji łącznika. Technologia szklenia dachu analogiczna do głównego przekrycia dziedzińca - wg projektu Technologii Szklenia, TOM II. Posadzkę łącznika należy wyłożyć płytami marmurowymi, gatunek Creta Grey, gr. 2cm, po wcześniejszym skuciu lub sfrezowaniu istniejącego wykończenia z lastrico. Wewnątrz pomieszczenia ściany należy otynkować, wygładzić i pomalować na kolor jasnoszary RAL W rejonie spocznika na półpiętrze wykończenie wewnętrzne należy zlicować ze ścianami istniejącymi. Projekt przewiduje poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do szer. ościeża 90cm. Nowe drzwi stalowe, przeciwpożarowe o EI30, w kolorze ścian. 18

20 Połączenie ścian łącznika z szybem windowym należy wykonać analogiczne do łączników na piętrach niższych, w technologii ścianek stalowych obudowanych panelami stalowymi usztywnionymi sklejką Ścianki attykowe strefa gzymsu Ścianki attykowe to wielowarstwowe lekkie ścianki wypełniające przestrzeń pomiędzy gzymsem istniejącym a projektowanym zadaszeniem szklanym. Obudowę ścianki od strony dziedzińca stanowią stalowe panele elewacyjne 135x90cm o parametrach takich jak Ruukki Liberta elegant 500 lub równoważnych w kolorze szarym RAL7036 Satyna. Panele o łącznikach ukrytych przykręcone do podkonstrukcji systemu GK przykręconego do gzymsu oraz konstrukcji głównej zadaszenia przy pomocy szpilek montażowych. W wewnętrznych warstwach ściany znajdują się kolejno: słupy konstrukcyjne zadaszenia szklanego, podkonstrukcja systemu GK, systemowe kasety stalowe z wełną mineralną 15cm oraz maskowanie od strony poddasza płytami OSB malowanymi na czarno. W odpowiedniej warstwie ściany należy poprowadzić paroizolację wywiniętą na część warstw dachowych. Panele wykończeniowe służą również do osadzenia elementów takich jak kraty wyciągowe i dysze nawiewne dalekiego zasięgu wg projektu Instalacji Sanitarnych. Detale ścian attykowych wg rys. PW-A Szklane zadaszenie Zaprojektowano dach czterospadowy z poziomą kalenicą główną. Przyjęte rozwiązanie zakłada jednolite połączenie dachu projektowanego z dachem istniejącym. Zaprojektowany dach składa się z dwóch dużych połaci głównych i dwóch mniejszych połaci szczytowych. Połacie główne mają spadek ok. 5, natomiast połacie szczytowe min z uwagi na umiejscowienie w nich klap dymowych. Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. ochrony pożarowej, na przewidziano sześć klap pożarowych na połaciach oraz dwie na szybie windowym o łącznej minimalnej powierzchni czynnej 4,53m² (t.j. 1,5% powierzchni dziedzińca). Szklany dach należy wykonać w systemie profili aluminiowych, które z uwagi na znaczną rozpiętość będą wsparte na podkonstrukcji stalowej, opartej na ruszcie konstrukcji głównej za pośrednictwem słupków stalowych. Profile aluminiowe posiadają dwa rodzaje klipsów montażowych: standardowe klipsy (wys. ok. 2cm) rozmieszczone wzdłuż spadku połaci, płaskie klipsy - rozmieszczone poprzecznie do spadków. Takie rozwiązanie ułatwi spływ wody deszczowej i zsuwanie pokrywy śnieżnej. Wszystkie profile aluminiowe i wszelkie dodatkowe elementy w kolorzez jasnoszarym RAL Fragment szybu windowego wystającego ponad szklane zadaszenie, należy wykonać w technologii analogicznej do głównego zadaszenia dziedzińca. Połać dachowa szybu, ze względu na obecność klap dymowych, ma spadek min. 12. Jej kalenica stanowi najwyższy punkt projektowanego zadaszenia i nie może przekraczać poziomu istniejących kalenic Zamku (+17,34).. 19

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: ZADASZENIE ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH

PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: ZADASZENIE ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: ZADASZENIE ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH TEMAT: MODERNIZACJA SCHODÓW I ZADASZENIA BRANŻA: ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYMIANA PLATFORMY PODNOŚNIKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYMIANA PLATFORMY PODNOŚNIKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYMIANA PLATFORMY PODNOŚNIKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROJEKT TECHNICZNY adres inwestycji: Al. B. Krzywoustego 11 działka nr: 77/6 obręb Tysiąclecie inwestor: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Al.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA architekt Ewa Bielesza-Karolak 80 288 Gdańsk ul. Br. Czecha 7/3 tel. fax. 348 59 66 kom. 501 54 77 95 e-mail bielesza@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Remont dachu (w tym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1 2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 2.1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 2 2.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: WYKONANIE DOCIEPLENIA ELEWACJI WEJŚCIOWEJ, WRAZ Z WYMIANĄ WITRYNY STALOWO-SZKLANEJ Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI, WYKONANIEM COKOŁÓW Z TYNKU MOZAIKOWEGO, WYMIANĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1. Opis techniczny 2. Uzgodnienia dokumentacji 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Wypisy z rejestru gruntu 5. Część graficzna : orientacja w skali 1 : 50 000 plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SZYBU WINDOWEGO Z ROZBUDOWĄ ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO W SZPITALU REHABILITACYJNYM W POKOJU SST-0101 WYMIANA WINDY KOD CPV 45313000-4 STT - 0101

Bardziej szczegółowo

Projekt zamienny do projektu rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego

Projekt zamienny do projektu rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego Temat: Projekt zamienny do projektu rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego Adres inwestycji: ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck dz. nr 184/3 i 191 Jednostka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ELEWACJE ZEWNĘTRZNE

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ELEWACJE ZEWNĘTRZNE KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ELEWACJE ZEWNĘTRZNE Zleceniodawca: Lokalizacja: Faza: Projekt Praga Sp. z o.o. ul. Mińska 25 budynek 73; 03-808 Warszawa Zadaszenie dziedzińca muzeum w Bielsku-Białej Zamek Sułkowskich

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS CZĘŚĆ OPISOWA do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS 1. Podstawa opracowania : - zlecenie inwestora - założenia i wytyczne branży architektonicznej - projekt branży technologicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY:

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: Projektu architektoniczno budowlanego. Remontu tarasów, hydroizolacji i termoizolacji fundamentów oraz remontu przyłącza kanalizacji deszczowej budynku willowego przy ulicy Jaworowej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z NY

O P I S T E C H N I C Z NY O P I S T E C H N I C Z NY do projektu utwardzenia terenu: 1/ INWESTOR: GMINA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety 2/ ADRES INWESTYCJI : 42-660 Kalety-Kuczów, ul. Paderewskiego 93, obręb: Kalety,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE STREFA WEJŚCIA TYLNEGO OBIEKT INWESTOR SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE ul. Kraszewskiego 22 SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII

Bardziej szczegółowo

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kościerzynie

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kościerzynie projekty indywidualne i adaptacje branŝa architektoniczna konstrukcyjna i sanitarna kierowanie i nadzorowanie budowy inŝ Jędrzej Myszka tel 609 511 959 77-100 Bytów ul Ceynowy 12 biuro: 83-400 Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI WRAZ Z MASZYNOWNIĄ głębokość maszynowni ~10 szerokość kabiny 1100 szerokość drzwi 900 szerokość maszynowni ~1500 Opcjonalne położenie maszynowni szerokość szybu 10 kaseta

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12 Projekt techniczny Nazwa inwestycji: Montaż sufitów podwieszanych wraz z montażem lamp oświetlenia, lamp oświetlenia nocnego w korytarzach na poziomie 100, 200, 300, 400 w budynku Wydziału Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość drzwi 900 szerokość kabiny 1100 głębokość szybu 2620 głębokość kabiny 2100 szerokość drzwi 900 kaseta wezwań RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo