Sposoby wykrywania i usuwania błędów. Tomasz Borzyszkowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposoby wykrywania i usuwania błędów. Tomasz Borzyszkowski"

Transkrypt

1 Sposoby wykrywania i usuwania błędów Tomasz Borzyszkowski

2 Mylić się jest rzeczą ludzką Typy błędów: błędy specyfikacji: źle określone wymagania błędy projektowe: nieodpowiednie struktury danych i algorytmy błędy kodu: powstają na etapie realizacji projektu przy pomocy wybranego narzędzia programistycznego Etapy debugowania, poprawiania programu: testowanie: znalezienie błędu lokalizacja: zidentyfikowanie błędnego kodu korekta: poprawienie błędu weryfikacja: sprawdzenie czy poprawka działa Program z błędem: W pliku debug1.c znajduje się funkcja sort, która ma sortować struktury typu item metodą bąbelkową. Niestety po uruchomieniu otrzymujemy błąd segmentacji. 2

3 Sposoby testowania Przeglądanie kodu Podstawowym sposobem wykrywania błędów jest przeglądanie kodu. Najlepiej, gdy nasz kod przejrzy inna osoba. Do wykrywania błędów składniowych możemy użyć kompilatora: gcc -Wall -pedantic -ansi -o debug1 debug1.c Oprzyrządowanie kodu Oprzyrządownie polega na dodawaniu nowego kodu do testowanego programu w celu zebrania jak największej liczby informacji o programie. Wykorzystuje się do tego preprocesor C, pozwalający decydować podczas kompilacji, czy dołączyć kod wykorzystywany do debugowania. Np.: #ifdef DEBUG printf("debug: x=%d\n", x); #endif powyżej printf wykona się, gdy program będzie skompilowany z opcją -DDEBUG. Patrz debug2.c 3

4 Sposoby testowania cd Oprzyrządowanie kodu bez ponownej kompialcji Wadą poprzedniego rozwiązania była konieczność ponownej kompilacji przed każdym debugowaniem. Alternatywnymi sposobami umożliwiania debugowania kodu przez użytkownika są: Obsługa przez debugowany program opcji -d podawanej z linii komend (trzeba ją oprogramować samemu) Użycie w programie możliwości rejestracji zachowania programu przez funkcję syslog (patrz man 3 syslog) Program gdb gdb jest programem umożliwiającym śledzenie wykonywania innych programów. Śledzony program powinien być skompilowany z opcją -g by do kodu wynikowego dołączyć informacje istotne dla debugera. gcc -g -o debug3 debug3.c gdb debug3 komenda (gdb) help wyświetla dostępne komendy (patrz: man gdb i info gdb). 4

5 Program gdb gdb uruchamianie Rozpoczynamy wykonanie programu komendą (gdb)run. Argumenty polecenia (gdb)run zostaną przekazane testowanemu programowi. W naszym przypadku pojawi się błąd segmentacji wraz z linią, w której po raz pierwszy ten błąd wystąpił. gdb śledzenie stosu Komenda (gdb)backtrace pozwala śledzić stos wywołań aż do miejsca, w którym jesteśmy. Używane do programów z większą liczbą wywołań podprogramów i funkcji. gdb badanie zmiennych Wypisywania wartości zmiennych: (gdb)print zmienna. Rezultaty są przechowywane w pseudozmiennych $<liczba>, ostatni rezultat to $, a przedostatni $$. Sprawdzamy (gdb)print j, problem sprawiło: a[4]=a[4+1]. Spróbuj: (gdb)print a[$-1].klucz lub print a[3] (gdb)print a[$-1] 5

6 Program gdb cd gdb listing programu Polecenie (gdb)list wypisuje fragment programu wokół bieżącej pozycji. Widzimy, że zmienna j nie powinna przyjmować wartości 4. Zmieńmy więc linię 23. na następującą: /* 23 */ for( j=0; j<n-1; j++ ) { Po kompilacji i uruchomieniu (patrz debug4.c) program działa ale wynik nie jest niepoprawny. Sprawdźmy co robi w trakcie dziłania. gdb puntky przerwania gdb posiada komendy pozwalającę wstawiać i kontrolować tzw. punkty przerwania. Zobacz (gdb)help breakpoint. My wstawimy punkt przerwania w linii 21.: (gdb)break 21 uruchomimy program (gdb)run. Program zatrzyma się w na linii 21. Wypisujemy stan tablicy: (gdb)print i kontynuujemy do natępnego przerwania (gdb)cont. 6

7 Program gdb jeszcze Wypisanie stanu tablicy za każdym razem, gdy program się zatrzyma: (gdb)display Używając komendy (gdb) commands. ustalamy, że program ma wykonać cont za każdym razem, gdy dojdzie do bieżącego punktu przerwania. Analiza zachowania programu doprowadza nas do wniosku, że zewnętrzna pętla nie wykonuje się tyle razy ile powinna. Podejrzewamy, że winna temu jest linia 31. Spróbujmy to sprawdzić. gdb łatanie Łatą nazywamy kod, który musimy dodać do programu aby działał poprawnie. Stosując punkty przerwania możemy sprawdzić łatę zanim zmienimy kod źródłowy. Wyłączamy poprzednio ustawiony punkt przerwania i związane z nim wyświetlanie: (gdb)disable break 1 i (gdb)disable display 1. Ustawiamy przerwanie w linii 31. i kojarzymy z nim komendy: set variable n = n+1 i cont. Po uruchomieniu program zadziała poprawnie. 7

8 Program patch Dystrybucja nowych wersji programów jest kłopotliwa (zwłaszcza, gdy dostarczamy wersje binarne). Oprogramowanie typu Open Source znacznie ułatwia dystrybucję nowych wersji. Zamiast udostępniać nową wersję w pełnej (wielo-mb) postaci, udostępnia się jedynie różnice pomiędzy wersjami. Program diff służy do tworzenia plików zawierających różnice między źródłami wersji. diff plik1.txt plik2.txt > ró?nice.txt Łatanie programu, tj. uaktualnianie źródeł można wykonać tak: patch plik1.txt ró?nice.txt Odwracanie tego procesu: patch -R plik1.txt ró?nice.txt Zadania: 1. Zrobić łatę/łaty dla przykładu z gdb 2. Zrobić łatę do programu składającego się z wielu plików - uwzględnić łatanie w pliku Makefile 8

9 Testy pokrycia Jedynym sposobem potwierdzenia poprawności programu jest udowodnienie, że dla każdej możliwej wartości danych wejściowych program zwraca poprawny wynik. Dla większości programów, z wyjątkiem najprostszych, jest to zadanie tak skomplikowane, że praktycznie jest niewykonalne. Kompromisem nieograniczającym zakresu testów są tzw. testy pokrycia. Idea testów pokrycia polega na próbie oszacowania, jaka część kodu została wykonana podczas testów. Jeżeli w czasie testów wykonana została każda część programu, ich wyniki uznamy za bardziej godne zaufania. Istnieją trzy rodzaje testów pokrycia: Pokrycie instrukcji Pokrycie rozgałęzień programu Pokrycie danych 9

10 Pokrycie instrukcji Pokrycie instrukcji polega na sprawdzeniu czy podczas testów została wykonana każda linijka programu. Pokrycie instrukcji ma wadę: nie bierze się w nim pod uwagę wzajemnego oddziaływania części programu. Przykład: 1 :int f(int a,int b){ 2 : int r = 1; 3 : if(a>0){ 4 : r = 0; 5 : }; 6 : if(b>0){ 7 : r = 3/r; 8 : } 10: return r; 11:} Linie 1, 2, 3, 6 i 10 są testowane zawsze. Aby pokryć linię 4 należy przetestować f(1,0), natomiast by pokryć linię 7, f(0,1). Teraz nasz test pokrywa już wszystkie instrukcje programu. Co się jednak stanie gdy sprawdzimy wywołanie f(1,1)? Ze względów formalnych należy także przetestować f(0,0). 10

11 Pokrycie rozgałęzień i danych Test pokrycia rozgałęzień programu polega na rozważeniu wszystkich możliwych ścieżek działań programu. Liczba możliwych ścieżek programu znacznie wzrasta w miarę dodawania pętli i instrukcji warunkowych. Powoduje to także wzrost liczby testów do ich pełnego pokrycia. Test pokrycia danych obejmuje testowanie każdej możliwej kombinacji użytych danych. Istnieje kilka narzędzi do badania stopnia pokrycia badanego programu za pomocą przeprowadzonych testów. Narzędzia te pracują na zasadzie zwbogacania testowanego programu w trakcie kompilacji. Dodatkowy kod służy do gromadzenia informacji o tym, które instrukcje były wykonywane i jak często. Ponieważ narzędzia te działają na poziomie instrukcji, kod programu powinien być tak napisany by każda linia zawierała najwyżej jedną istrukcję. Złym rozwiązaniem jest umieszczanie instrukcji warunkowej w jednej linii lub stosowanie makr zawierających wyrażenia warukowe. 11

12 Narzędzie gcov gcov jest narzędziem do testowania pokrycia instrukcji programu. Aby korzystać z gcov, należy przygotować specjalną wersję badanej aplikacji (podobnie jak dla gdb). Do przygotowania kodu musimy użyć kompilatora C w wersji GNU ze specjalnymi opcjami linii poleceń: -fprofile-arcs zmusza kompilator do umieszczania w testowanym programie dodatkowego kodu, pozwalającego rejestrować, która instrukcja jest wykonywana. Informacja taka będzie zapisywana w pliku o nazwie takiej jak plik źródłowy z końcówką.da -ftest-coverage prócz pliku z kodem obiektowym (.o) powstaną pliki o końcówkach.bb i.bbg, zawierające zapis struktury rozgałęzień kodu źródłowego. Używane są przez gcov do tworzenia mapy działania programu. -fbranch-probabilities opcja ta powoduje optymalizację śledzenia rozgałęzień. 12

13 Narzędzie gcov przykład W katalogu testy znajduje się przykładowa aplikacja obliczająca wyrażenia arytmetyczne zadane w Odwrotnej Notacji Polskiej. Aplikacja składa się z kilku plików zawierających funkcje zewnętrzne, pliku Makefile oraz plików test[0-6] zawierających testowe wyrażenia. Przykładowy przebieg testów: Kompilacja aplikacji: $ make Wykonanie testów: $ make test Wykonanie analiz pokrycia: $ make gcov Wykonanie kasowania liczników: $ make clean_da Analizując testy aplikacji należy szczególną uwagę zwrócić na: Opcje polecenia gcov Wpływ plików *.da na zawartość plików *.c.gcov Analizę rozgałęzień kodu (patrz opcja -b polecenia gcov i instrukcje rozgałęziające: if, case, for, while) 13

14 Testowanie wydajności Ważnym aspektem testowania jest wydajność. Aplikacja prócztego, że musi działać poprawnie musi być użyteczna, czyli oddawać wyniki w rozsądnym czasie. Stąd ważne jest znajdowanie w programie takich miejsc, w których traci się najwięcej czasu. Narzędziem, które może nam pomóc w testowaniu wydajności jest gprof. Aby przygotować kod programu dla gprof należy go skompilować z opcją -pg, następnie uruchomić program i po nim wywołać gprof z nazwą programu. Przykładowe wywołania w plikach Makefile w katalogach testy i testy2. Po uruchomieniu programu powstaje plik gmon.out, zawierający zapis profilu działania. Program w trakcie działania zapisał w nim wyniki pomiarów czasu spędzonego w każdej z funkcji. Program gprof może gromadzić dane z wielu uruchomień badanego programu. Aby skorzystać z tej możliwości, należy użyć opcji -s w wywołaniu gprof. Informacja o profilu będzie wówczas gromadzona w pliku gmon.sum. 14

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

Odpluskwianie SO 2005/2006

Odpluskwianie SO 2005/2006 Odpluskwianie SO 2005/2006 Odpluskwianie SO 2005/2006 Odpluskwianie Proces systematycznego znajdowania i usuwania błędów w programie. Przeciwieństwo programowania (procesu systematycznego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Babiarz PORÓWNANIE KOMPILATORÓW DLA ŚRODOWISKA JAVA

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Testowanie kodu gry w języku C++ za pomocą CPPUnit

Testowanie kodu gry w języku C++ za pomocą CPPUnit Testowanie kodu gry w języku C++ za pomocą CPPUnit Wojciech Toman TESTOWANIE KODU GRY W JĘZYKU C++ ZA POMOCĄ CPPUNIT Jest duża różnica między kodem źródłowym, poprawnym kodem źródłowym i dobrym kodem źródłowym

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Algorytmy przetwarzania obrazów

Algorytmy przetwarzania obrazów Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy z bibliotek a OpenCV Pod redakcj a: Ewarysta Rafajłowicza Wojciecha Rafajłowicza Andrzeja Rusieckiego Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35 Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS?...11 1.2. Co oznacza skrót XP?...11 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy?...12 1.4.

Bardziej szczegółowo

mikrokontrolerów STM32 oraz

mikrokontrolerów STM32 oraz Darmowe narzędzia programowe NARZĘDZIA dla mikrokontrolerów KONSTRUKTORA STM32 Darmowe narzędzia programowe dla mikrokontrolerów STM32 Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7 jeszcze na dobre nie zdążyły się zadomowić

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo