Piotr Dwieczkowski. Code coverage. Mierzenie pokrycia kodu, teoria oraz praktyka w C/C++

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Dwieczkowski. Code coverage. Mierzenie pokrycia kodu, teoria oraz praktyka w C/C++"

Transkrypt

1 Piotr Dwieczkowski Code coverage Mierzenie pokrycia kodu, teoria oraz praktyka w C/C++

2 Plan Co to jest pokrycie kodu? Możliwe sposoby wykorzystania Rodzaje statystyk Wady i zalety mierzenia porycia kodu Narzędzia: gcov, lcov Bardzo prosty przykład Bardziej skomplikowane CMAKE + gcov + lcov Alternatywy

3 Co to jest pokrycie kodu? Miara wykorzystywana przy testowaniu oprogramowania Opisuje w jakim stopieniu program został sprawdzony przez testy Zazwyczaj wykorzystywane przy określaniu skuteczności testów jednostkowych Dla większości języków istnieją zestawy narzędzi do testowania/pomiaru pokrycia Pokrycie możemy mierzyd według różnych kryteriów

4 Pokrycie linii kodu ang. statement/line coverage Dla każdej linii kodu czy instrukcje w danej linii zostały uruchomione? Zależne od struktury tekstowej kodu, np. : if( 1 == 0 ) printf( hello world! ); Ta linia zawsze zostanie oznaczona jako uruchomiona Nie da nam to żadnej informacji o pokryciu printf Mało nam mówi o pętlach i instrukcjach warunkowcyh

5 Pokrycie funkcji ang. function coverage Dla każdej funkcji czy została wykonana? Pozwala szybko znaleźd funkcje, które nie są przetestowane Lub np. nie są już używane Może byd przydatne przy prostym profilowaniu jeśli zbieramy liczbę wywołao w tym wypadku najlepiej zbierad czas spędzony w funkcji (gprof)

6 Pokrycie gałęzi ang. branch/decision coverage Wymaga analizy struktury kodu Mierzy czy instrukcje warunkowe wykonały obie ścieżki kodu (także pętle) Dokładniej mierzy czy wartośd logiczna warunku została wyliczona podczas uruchomienia jako prawda i fałsz Nie bierze pod uwagę w jaki sposób została ona wyliczona (ang. condition coverage)

7 Pokrycie ścieżek ang. path coverage Mierzy pokrycie wszystkich możliwych ścieżek wykonania funkcji Oczywiście pętle to utrudniają Możemy wprowadzid dodatkowe kryteria Zamiast nieskooczonej liczby ścieżek pętla dodaje dwie: Program nie wszedł do pętli Program wszedł do pętli (i uruchomił ją dowolną liczbę razy)

8 Inne kryteria Race coverage Condition coverage (Multiple condition coverage) Loop coverage Data flow coverage Relational operator coverage Weak mutation coverage

9 Pokrycie kodu - wady, zalety Dobry sposób oceniania skuteczności testów Tworzenie testów dla pokrycia wymusza dodatkową analizę kodu Dużo (raczej łatwych w obsłudze) narzędzi Nie istnieje idealna miara pokrycia Nie można w 100% wierzyd, że wszystko zostało sprawdzone Wykonianie i analiza części z opisanych kryteriów może zająd dużo czasu Z drugiej strony nie zawsze opłaca się dążyd do 100% pokrycia Prawo malejących przychodów (ang. dimnishing returns)

10 gcov Pozwala analizowad pokrycie linii kodu, wykonywanych funkcji oraz gałęzi Wchodzi w skład pakietu gcc, działa tylko z programami skompilowanymi przez gcc (wymaga specjalnych flag) Dla podanego pliku źródłowego nazwa.cpp generuje tekstowy plik nazwa.cpp.gcov zawierający informacje o pokryciu dla każdej linii Jest raczej nieprzyjemny w obsłudze trudno go ręcznie używad przy nieco większych projektach

11 Pliki.gcov (wygenerowane przez gcov b) -: 0:Source:tmp.c -: 0:Graph:tmp.gcno -: 0:Data:tmp.gcda -: 0:Runs:1 -: 0:Programs:1 -: 1:#include <stdio.h> -: 2: -: 3:int main (void) function main called 1 returned 1 blocks executed 75% 1: 4:{ 1: 5: int i, total; -: 6: 1: 7: total = 0; -: 8: 11: 9: for (i = 0; i < 10; i++) branch 0 taken 91% (fallthrough) branch 1 taken 9% 10: 10: total += i; -: 11: 1: 12: if (total!= 45) branch 0 taken 0% (fallthrough) branch 1 taken 100% #####:13: printf ("Failure\n"); call 0 never executed -: 14: else 1: 15: printf ("Success\n"); call 0 called 1 returned 100% 1: 16: return 0; -: 17:}

12 Jak to działa? Podczas kompilacji podajemy do gcc odpowiednie flagi: fprofile arcs ftest coverage Gcc generuje pliki.gcno dla każdego pliku źródłowego Zawierają one informacje o strukturze kodu Oprócz tego do programu jest dołączany kod, który sprawia, że: Podczas działania zbierane są statystyki pokrycia Przed zakooczeniem programu dane są zapisywane w plikach.gcda (w tym katalogu, w którym jest plik.gcno) Każdemu plikowi źródłowemu odpowiada po jednym.gcda i.gcno (ale nie plikom nagłówkowym) Pomimo tego przy uruchomieniu gcov generuje pokrycie dla plików nagłówkowych Pliki.gcda i.gcno są binarne i są wykorzystywane przez np. gcov, gprof i inne programy z gcc

13 Problemy Nie możemy ustalid gdzie gcc zapisuje plik.gcno i.gcda (zapisuje tam gdzie plik wyjściowy) gcov musi zostad uruchomiony z tego samego katalogu co gcc podczas kompilacji Można podpowiedzied gdzie gcov ma szukad plików

14 lcov Front-end do gcov Pozwala na generowanie stron html z informacjami o pokryciu dla poszczególnych plików Dużo łatwiejszy w obsłudze wystarczy podad katalog, a lcov znajdzie pliki.gcda i.gcno (także w podkatalogach) i dla każdego pliku źródłowego przeanalizuje pokrycie lcov zapisuje pokrycie dla całego katalogu w pojedynczym pliku tracefile.info genhtml zamienia plik.info w pliki html

15 lcov możliwości W jednym pliku.info mogą byd przechowywane informacje o różnych uruchomieniach Można przeglądad pokrycie według oddzielnie uruchomionych testów lcov umożliwia np. porównywanie uruchomieo dodatkowo: lcov został stworzony w celu analizy pokrycia kodu uruchomionego jądra Linux (w czasie rzeczywistym)

16 gcov+lcov - tutorial Kompilacja z flagami gcc/g++ g++ fprofile arcs ftest coverage main.cpp o main Zauważ utworzone pliki.gcno Uruchom program tak jak zwykle./main Zauważ pliki.gcds Jeśli używasz bezpośrednio gcov gcov plik_zrodlowy.cpp (albo *.cpp) Dla każdego pliku źródłowego otrzymujemy plik.cpp.gcov Jeśli używasz lcov uruchom lcov (najlepiej w oddzielnym katalogu) i wygeneruj html mkdir report cd report lcov --capture --directory../ --output-file main.info c++filt < main.info > main.info (czytelne nazwy np. funkcji) genhtml main.info Otwórz index.html w ulubionej przeglądarce

17 Złożony przykład CMAKE Należy dodad flagi kompilatora CMAKE tego nie ułatwia (ze względu na przenośnośd) Mamy zmienną CMAKE_CXX_COMPILER_FLAGS Możemy ją zmieniad w zależności od wartości opcji Wystarczy zrobid to raz dla całego projektu (zmienid flagi przed dodawaniem podfolderów) Wykonujemy make bez pokrycia, potem z pokryciem Nic się nie dzieje CMAKE nie wie, że gcc powinien wygenerowad pliki.gcno nie szuka ich i nie wie, że należy przebudowad projekt

18 Złożony przykład Testowanie UnitTest++ wybrany na podstawie analizy dyskusji na SO i kilku artykułów w sieci W łatwy sposób można tworzyd całe zestawy testów Można też używad CTest Może byd to zbyt duże narzędzie dla niewielkich projektów Nie zdążyłem przetestowad tego rozwiązania

19 Złożony przykład Generowanie pokrycia Próby dodania gcov jako TARGET w Makefile żeby można było uruchomid make coverage taki TARGET można zdefiniowad jako obowiązkowy krok po testach zarówno add_custom_target jak i add_custom_command nie spełniają wszystkich wymagao trudno dostad się do plikó w.gcno powinny byd w katalogu CMakeFiles/target_name.dir/ ale nie jest to zdefiniowane w żadnej stałej co oznacza, że może się zmienid (znowu ze względu na przenośnośd)

20 Generowanie pokrycia rozwiązanie lcov służy właśnie do tego (i np. omija generację plików.gcov) Innym rozwiązaniem może byd CTest (w dokumentacji jest wspomniana opcja generowania pokrycia)

21 Alternatywy Działające z gcc: ggcov Trucov gcc pod cygwin Visual Studio 2008/10 Testowanie/pokrycie wbudowane wersji Linux/Windows BullseyeCoverage CTC++ TestCoverage

22 Urządzenia wbudowane Jest to możliwe, ale nie ma dużo materiałów O gcov+arm jest trochę informacji na grupach dyskusyjnych Jest też praca Gcov on an embedded systems Skupia się na architekturze PowerPC

23 Pytania?

24 Źródła gcov man gcov lcov Trucov BullseyeCoverage CTC++ TestCoverage Różne rodzaje pokrycia z przykładami Gcov on an embedded system (H.Blasum, F.Görgen, J.Urban)

Sposoby wykrywania i usuwania błędów. Tomasz Borzyszkowski

Sposoby wykrywania i usuwania błędów. Tomasz Borzyszkowski Sposoby wykrywania i usuwania błędów Tomasz Borzyszkowski Mylić się jest rzeczą ludzką Typy błędów: błędy specyfikacji: źle określone wymagania błędy projektowe: nieodpowiednie struktury danych i algorytmy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Wersja. z dnia listopada Copyright - użytkownicy Wikibooks. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same.

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. Tytuł oryginału: Head First C Tłumaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-246-5232-7 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of Head First C, 1 st edition, ISBN 9781449399917 David

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia programistyczne wspierające Pythona

Narzędzia programistyczne wspierające Pythona Narzędzia programistyczne wspierające Pythona Niniejszy artykuł powstał jako rezultat moich poszukiwań narzędzi, które wspomagałyby programistę piszącego w Pythonie. Znalezione narzędzia testowałem na

Bardziej szczegółowo

Odpluskwianie SO 2005/2006

Odpluskwianie SO 2005/2006 Odpluskwianie SO 2005/2006 Odpluskwianie SO 2005/2006 Odpluskwianie Proces systematycznego znajdowania i usuwania błędów w programie. Przeciwieństwo programowania (procesu systematycznego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne I. Janusz Szwabiński

Metody numeryczne I. Janusz Szwabiński Metody numeryczne I Janusz Szwabiński Redakcja techniczna, opracowanie tekstu i skład: Janusz Szwabiński Złożono za pomocą systemu L A TEX 2ε i edytora Kile. Copyright c 2006 by Janusz Szwabiński Spis

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Babiarz PORÓWNANIE KOMPILATORÓW DLA ŚRODOWISKA JAVA

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

mikrokontrolerów STM32 oraz

mikrokontrolerów STM32 oraz Darmowe narzędzia programowe NARZĘDZIA dla mikrokontrolerów KONSTRUKTORA STM32 Darmowe narzędzia programowe dla mikrokontrolerów STM32 Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7 jeszcze na dobre nie zdążyły się zadomowić

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Rysunek 1: Ilustracja procesu kompilacji oprogramowania

Systemy wbudowane. Rysunek 1: Ilustracja procesu kompilacji oprogramowania Rozdział 1 PROCES KOMPILACJI I KONSOLIDACJI 1.1. WSTĘP Przed wgraniem do pamięci urządzenia wbudowanego program zapisany w formie pliku lub zbioru plików tekstowych stanowiących tzw. kod źródłowy musi

Bardziej szczegółowo

Testowanie kodu gry w języku C++ za pomocą CPPUnit

Testowanie kodu gry w języku C++ za pomocą CPPUnit Testowanie kodu gry w języku C++ za pomocą CPPUnit Wojciech Toman TESTOWANIE KODU GRY W JĘZYKU C++ ZA POMOCĄ CPPUNIT Jest duża różnica między kodem źródłowym, poprawnym kodem źródłowym i dobrym kodem źródłowym

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL?

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Sławomir Civic Białek Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Katowice 28 sierpnia 2007 Streszczenie Slony to opensource owe i darmowe rozwiązanie problemu replikacji baz

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wybrane narzędzia wspomagające dokumentowanie programu

Wybrane narzędzia wspomagające dokumentowanie programu Wybrane narzędzia wspomagające dokumentowanie programu Krzysztof Gogól Paweł Konieczny Uniwersytet Warszawski 18 III 2008 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Wstęp Dobre praktyki Przykłady 3 - co to? - pierwsze

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej, Wiktor Nowak Nr albumu s10018 PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo