Szanowni Państwo, Wyniki finansowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Wyniki finansowe"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Miniony rok przyniósł wyraźnie ożywienie w polskiej gospodarce. 5,4 % wzrost produktu krajowego brutto był najwyższy od siedmiu lat. Dołączenie Polski w maju 2004 roku do struktur europejskich dało dodatkowy impuls do tego rozwoju, co przełożyło się na przyspieszenie dynamiki w przemyśle i usługach. W tych warunkach tempo rozwoju polskiego rynku IT osiągnęło wysoki poziom 10%. Również dla Grupy ComputerLand miniony rok był okresem wyraźnego wzrostu. Grupa zanotowała najlepszy w 14-letniej historii firmy przychód, osiągając ponad 740 milionów zł., co oznacza wzrost o 27% w stosunku do 2003 roku. Tradycyjnie największy udział w obrotach Grupy miał ComputerLand S.A., który zanotował niemal 628 mln zł przychodów. Te wyniki sprawiły, że w minionym roku Grupa ComputerLand zwiększyła swój udział w polskim rynku informatycznym, nie tylko zachowując pozycję lidera na rynku komercyjnym, ale także zdobywając nowych klientów na rynku publicznym, który wykazał się bardzo dużą dynamiką rozwoju. Wyniki finansowe Sprzedaż produktów, usług i towarów działalności podstawowej Grupy ComputerLand wyniosła w 2004 roku 742,2 mln zł i w stosunku do roku 2003 wzrosła o 27 %. Największy udział w sprzedaży Grupy w 2004 roku miał ComputerLand, którego przychody wyniosły 627,8 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej Grupy w 2004 roku wyniósł 49,9 mln zł. przy zysku operacyjnym osiągniętym przez ComputerLand na poziomie 38,3 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego zysk brutto w Grupie zwiększył się o 20 %, a zysk brutto ComputerLand zanotował 10% wzrostu. Natomiast zysk netto Grupy wzrósł o 60% osiągając 13,8 mln zł. W 2004 roku wzrosły - w stosunku do roku również inne wskaźniki Grupy. I tak: wskaźnik zysku operacyjnego (zysk operacyjny/sprzedaż netto) zwiększył się z 5,3% w 2003 roku do 6,7 % w 2004 roku, wskaźnik rentowności sprzedaży netto (zysk netto/sprzedaż netto) wzrósł z 1,5 % w 2003 roku do 1,9% w 2004 roku. Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą zwiększył się o 0,76 zł z 1,26 zł w 2003 roku do 2,02 zł w 2004 roku. Klienci W minionym roku ComputerLand kontynuował współpracę z wieloma dotychczasowymi klientami, z którymi łączą ją wieloletnie relacje biznesowe. Rozwijaliśmy także ofertę dla nowych rynków, czego efektem jest podpisanie znaczących kontraktów z nowymi klientami. W sektorze bankowo-finansowym ComputerLand pozostaje liderem w dziedzinie systemów IT. Sektor ten, który zanotował sprzedaż na poziomie 272 mln zł, wciąż pozostaje najmocniejszym sektorem w Grupie ComputerLand, choć duży wzrost w pozostałych sektorach spowodował, że jego udział w całych przychodach Grupy spadł poniżej 40%. Świadczy to o dodatkowej dywersyfikacji przychodów ComputerLand, co jest niewątpliwie korzystne dla Spółki. Do najważniejszych osiągnięć w tym sektorze zaliczyć należy zakończenie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Księgowego w Narodowym Banku Polskim. Dzięki temu projektowi NBP zyskał nowoczesny system księgowy, dostosowujący działalność Banku do unijnych wymogów rachunkowości i współpracy z Europejskim Systemem Banków Centralnych. Pozwoliło to także unowocześnić obsługę budżetu państwa.

2 Ponadto w 2004 roku ComputerLand zakończył wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego Sanchez Profile w Invest Banku, a także realizował projekt Systemu Informacji Zarządczej w Banku Gospodarki Żywnościowej. Spółka podpisała także z jedną z instytucji finansowych umowy o łącznej wartości 103,5 mln zł, których przedmiotem jest dostawa specjalizowanej infrastruktury technicznej i oprogramowania, realizacja usług serwisowych, budowa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania oraz usługi integracyjne. Realizacja tych umów ma się zakończyć w 2007 roku. Reakcją rynku bankowo-finansowego na zmianę prawa bankowego, zezwalającą na outsourcing usług informatycznych, jest wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi. Dlatego w strukturach Grupy ComputerLand powstało w 2004 roku Centrum Outsourcingu, które stanowi połączenie najlepszych zasobów i doświadczeń budowanych dla celów outsourcingu od 2000 roku. Na koniec 2004 roku Grupa ComputerLand świadczyła usługi outsourcingowe dla kilkudziesięciu klientów z różnych branż. Bardzo dobre wyniki zanotował w ubiegłym roku sektor telekomunikacyjny, który podwoił przychody w porównaniu z 2003 rokiem, osiągając przychód wielkości 108 mln zł, tym samym potwierdzając mocną pozycję ComputerLand na tym rynku. Głównym źródłem przychodów była wieloletnia współpraca z Telekomunikacją Polską, dla której ComputerLand realizował wdrożenie systemu Geomarketing.CL, paszportyzację oraz system finansowo-księgowy, oparty na Oracle Financials. Geomarketing.CL to autorskie rozwiązanie ComputerLand, oparte o technologię GIS, które pozwoli Telekomunikacji Polskiej na przestrzenne porównywanie popytu i podaży na usługi telekomunikacyjne oraz będzie wspomagać proces podejmowania decyzji w sferze sprzedaży i inwestycji. Zdecydowanie największą dynamiką wzrostu w 2004 roku wykazał się sektor publiczny, którego sprzedaż wzrosła aż trzykrotnie w stosunku do 2003 roku. Było to możliwe, m.in. dzięki realizacji projektów finansowanych z funduszy PHARE, w tym dla Urzędu Zamówień Publicznych na opracowanie systemu informatycznego wspomagającego proces zamówień publicznych, dla Ministerstwa Środowiska na budowę portalu internetowego, dla Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego, dla Ministerstwa Finansów na opracowanie i wdrożenie systemu zdalnego nauczania dla administracji celnej oraz szereg wdrożeń dla instytucji administracji publicznej. ComputerLand zakończył ponadto projekt dla Ministerstwa Finansów, związany z wdrożeniem we wszystkich izbach i urzędach skarbowych na terenie całego kraju rozwiązań bazujących na usługach terminalowych dla aplikacji podatkowych i biurowych. Spółka zakończyła także wdrożenie Systemu Obsługi Dofinansowań w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z możliwości rozliczania z PFRON za pośrednictwem tego systemu korzysta już blisko 7000 pracodawców w całej Polsce. W 2004 roku ComputerLand zakończył w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia Służbami Policyjnymi CoLombo, który jest autorskim rozwiązaniem specjalistów Spółki. System umożliwi funkcjonariuszom policji wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych do podstawowych zadań służb policyjnych. Znaczący wpływ na wyniki sektora publicznego miała spółka zależna ARAM, która wypracowała dla Grupy w 2004 roku przychody na poziomie 50 mln zł. Umowy, realizowane przez tę spółkę, w znacznym stopniu finansowane z funduszy europejskich, wyraźnie wskazują, że wejście Polski do UE stanowi dla Grupy dużą szansę na realizację coraz większej liczby projektów informatycznych w sektorze publicznym.

3 Bardzo dobre wyniki, blisko 100 mln zł, zanotował w 2004 roku sektor przedsiębiorstw użyteczności publicznej utitlities. ComputerLand kontynuował współpracę z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym, dla którego zrealizowany został system paszportyzacyjny PlaNet, oraz z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. na świadczenie usług outsourcingowych. Ponadto kontynuowana była realizację kontraktu na usługi typu outsourcingowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Wrocławiu. W Zakładzie Głównym Grupy Energetycznej ENEA w Poznaniu ComputerLand zakończył wdrożenie systemu mysap.com oraz uruchomił system bilingowy ZBYT Ponadto rozpoczęło się wdrożenie tego systemu w oddziale ENEA w Zielonej Górze. Projekty te były realizowane w ramach zawartej wcześniej umowy na Zintegrowany System Informatyczny dla Grupy Energetycznej ENEA, stanowiąc kolejny krok w kierunku ujednolicenia systemów informatycznych w jednym z największych w kraju dystrybutorów energii. ComputerLand rozwijał także współpracę z zakładami energetycznymi we Wrocławiu, Opolu, Legnicy, Łodzi i Wałbrzychu. Efektem intensywnych prac nad wprowadzaniem billingu i paszportyzacji na rynek dystrybucji gazu i innych mediów jest opracowanie systemu multizbyt, który stanowi następcę dotychczas oferowanego systemu billingowego ZBYT Wszedł on do oferty Grupy z początkiem 2005 roku. Sektor przemysłowy zanotował w 2004 roku sprzedaż na poziomie ponad 15% w strukturze sprzedaży całej Grupy. Jedną z ważniejszych w tym sektorze w 2004 roku była umowa na świadczenie usług outsourcingowych dla holdingu JW Construction. Stanowi ona kontynuację i rozszerzenie dotychczas świadczonych usług w zakresie dostawy i wdrożenia rozwiązań informatycznych klasy ERP i CRM. W sektorze ochrony zdrowia ComputerLand przede wszystkim umocnił współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia, dla którego w 2004 roku kontynuował świadczenie usług w zakresie utrzymania systemów w oddziałach NFZ. Podpisane zostały, m.in., dwie umowy na utrzymanie systemów w 8 oddziałach Funduszu. Nowe rynki W odpowiedzi na potrzeby rynku, w 2004 roku ComputerLand wyodrębnił w swoich strukturach dwa nowe sektory: ubezpieczeń i chemiczny. Uzupełniły one dotychczasową ofertę dla sześciu wcześniej istniejących: bankowo-finansowego, telekomunikacyjnego, utilities, publicznego, przemysłowego i opieki zdrowotnej. Stworzenie nowej oferty dla instytucji ubezpieczeniowych to wynik strategii wzmacniania sektora bankowo-finansowego przez Grupę ComputerLand. Było to w dużym stopniu możliwe dzięki dołączeniu do Grupy spółki Support, której oferta zawiera oprogramowanie i usługi dla sektora ubezpieczeń i bankowości. Oferta, stworzona na potrzeby tego rynku, oparta została na pakietach oprogramowania wspierających sprzedaż nowych produktów ubezpieczeniowych (IKE, PPE, ubezpieczenia kapitałowe, ubezpieczenia zdrowotne) i pakietach usług wspierających procesy biznesowe i zarządzanie informacją (tzw. Crossselling). Jej celem jest dostarczenie instytucjom wydajnych, tańszych oraz szybko implementowalnych rozwiązań informatycznych o najwyższej jakości. Z myślą o poszerzeniu kompetencji w tej branży, ComputerLand podpisał także umowę partnerską z Alice Software Service czołowym niemieckim dostawcą oprogramowania i rozwiązań informatycznych dla branży ubezpieczeniowej.

4 Sektor chemiczny wyłoniony został w strukturach sektora przemysłowego ComputerLand. W jego ofercie znajdują się rozwiązania dla zakładów wielkiej syntezy chemicznej, rafinerii oraz innych przedsiębiorstw chemicznych i petrochemicznych. Są to systemy klasy ERP (SAP, Oracle), aplikacje transportowo-logistyczne, systemy bezpieczeństwa, dostawy specjalizowanych urządzeń i oprogramowania z obszaru automatyki produkcji i dystrybucji. W 2004 roku Grupa ComputerLand prowadziła intensywne prace związane ze sprzedażą swoich rozwiązań dla rynku edukacyjnego. W efekcie podpisana została umowa, rozszerzająca współpracę ComputerLand z Politechniką Wrocławską na wdrożenie systemu Edukacja.CL, będącego częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią. Jego wdrożenie rozpoczęło się jeszcze w 2003 roku. Jest to pierwsze w Polsce, tak duże przedsięwzięcie, realizowane wspólnie przez integratora IT oraz czołową polską wyższą uczelnię. Partnerzy Grupa ComputerLand konsekwentnie umacnia swoją pozycję partnera wśród największych światowych firm informatycznych. W 2004 ComputerLand został uhonorowany przez korporację Oracle tytułem Partner of the Year w zakresie aplikacji E-Business Suite. Jest to już trzeci taki tytuł przyznany ComputerLand przez amerykańską korporację w ciągu ostatnich siedmiu lat w uznaniu osiągnięć w zakresie sprzedaży i wdrażania rozwiązań Oracle. Grupa należy też do jednego z trzech największych partnerów firmy SAP w Polsce. W roku 2004 ComputerLand zrealizował projekty oparte o aplikacje SAP m.in. w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym, ENEA, JW Construction. ComputerLand rozszerzył także w 2004 roku współpracę z firmą Microsoft w zakresie sprzedaży rozwiązań ERP tej firmy. Cisco Systems jeden z największych strategicznych partnerów ComputerLand przyznał Spółce tytuł Security Partner of the Year. Wyróżnienie to potwierdza, że współpraca między obu firmami stanowi modelowy przykład dobrego partnerstwa biznesowego. Do partnerów Grupy ComputerLand dołączyła w 2004 roku firma Hitachi Data Systems, spółka zależna Hitachi Ltd., która jest notowana na giełdzie nowojorskiej. Dzięki temu partnerstwu klienci Grupy zyskają dostęp do bogatszej oferty systemów pamięci masowej najwyższej klasy. ComputerLand nawiązał także współpracę z firmą Concord Communications, która specjalizuje się w rozwiązaniach optymalizujących wydajność infrastruktury IT. Obecnie ponad przedsiębiorstw na całym świecie optymalizuje swoje usługi IT w oparciu o produkty tej firmy. Nagrody, wyróżnienia Polski Instytut Dyrektorów przyznał ComputerLand S.A. tytuł Spółki Godnej Zaufania. Jest on przyznawany tym firmom, które wyróżniają się pod względem przestrzegania standardów ładu korporacyjnego w spółkach. Kapituła konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi już drugi raz z rzędu doceniła wybitne osiągnięcia ComputerLand we wszystkich obszarach zarządzania kapitałem ludzkim

5 nagradzając Spółkę Złotą Statuetką i tytułem Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Konkurs ten jest najbardziej prestiżowym konkursem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Co roku biorą w nim udział najbardziej znane w Polsce firmy i instytucje. Zalety ComputerLand jako dobrego pracodawcy docenili także studenci Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów BEST uznało Spółkę za Najlepszą Firmę dla Inżyniera. Wyróżnione zostały także produkty oferowane przez Grupę ComputerLand: Gazeta Finansowa przyznała ComputerLand wyróżnienie w kategorii Produkt bankowy roku 2003 za wyjątkową umiejętność dostosowywania się do wymagań stawianych prze rynek finansowy i oczekiwań klientów. Również Gazeta Bankowa w konkursie na Najlepszy Bankowy Projekt Informatyczny 2003 wyróżniła Invest Bank, klienta Spółki, za wdrożenie bankowego systemu scentralizowanego Sanchez Profile. W kategorii Projekt bankowego back Office wyróżnienie otrzymał Bank Gospodarki Żywnościowej także klient ComputerLand za wdrożenie aplikacji Oracle E-Business Suite. Grupa ComputerLand Grupa ComputerLand była w 2004 roku jednym z najaktywniejszych ośrodków konsolidacji polskiego rynku informatycznego. Od momentu rozpoczęcia budowy Grupy w 1995 roku ComputerLand dokonał akwizycji ponad 20 firm. W 2004 roku do Grupy dołączyły następujące spółki: - GEOMAR S.A. - ZETO RODAN Sp. z o.o. - SUPPORT Sp. z o.o. - KPG Sp. z o.o. - Global Services Sp. z o.o. Zakup udziałów w firmie GEOMAR SA to element strategii ComputerLand, której celem jest dynamiczny rozwój kompetencji GIS (ang. Geographical Information System) dla różnych sektorów gospodarki oraz wzmocnienie pozycji lidera w zakresie tego typu rozwiązań. Udziały w ZETO Rodan Sp. z o.o. ComputerLand posiada za pośrednictwem spółki PB Polsfot, należącej do Grupy. ZETO Rodan jest dostawcą oprogramowania do obsługi rynku papierów wartościowych dla domów maklerskich i banków powierniczych. Połączenie tych kompetencji z wiedzą i doświadczeniem PB Polsoft i spółki ARAM pozwoliło na stworzenie unikatowego w skali całego kraju centrum kompetencyjnego w zakresie rozwiązań informatycznych dla rynku kapitałowego. Do Grupy dołączyła także spółka SUPPORT Sp. z o.o., od lat wiodący dostawca oprogramowania i usług dla sektora ubezpieczeń i bankowości. Inwestycja ta stanowi mocny element realizacji strategii rozwoju i wzrostu Grupy ComputerLand na rynku bankowofinansowym w kraju i zagranicą. Najnowszym nabytkiem jest spółka KPG sp. z o.o., jedna z największych firm geodezyjnych działających na polskim rynku. Wraz ze swoją ofertą stanowi ona doskonały wkład w strategiczny rozwój kompetencji GIS Grupy ComputerLand. Udziały w spółce KPG - w sumie stanowiące 52,09% w kapitale zakładowym - zakupiła spółka zależna ComputerLand GEOMAR S.A. W ramach realizacji przyjętej strategii wzmacniania obecności sektora bankowo-finansowego na rynku rosyjskim, Grupa ComputerLand w 2004 roku zwiększyła swoje zaangażowanie w rosyjskiej spółce CSBI do blisko 90% udziałów w strukturze akcjonariatu. Inwestycja ta

6 wyniosła 1 mln USD. CSBI posiada w swojej ofercie rozwiązania informatyczne dla sektora bankowo-finansowego w Rosji, jej klientami jest ponad 50 rosyjskich banków. Dobrze rozwijała się spółka PB Polsoft, która w 2004 roku m.in. zakończyła wdrożenie systemu DiMon, wspomagającego wyszukiwanie i rejestrację transakcji podejrzanych, w Rabobank Polska S.A., BZ WBK S.A. i w AIG Polska, oraz zawarła kolejne umowy na realizację tego systemu dla NORDEA Bank Polska S.A., ING Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A., Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP oraz Banku Ochrony Środowiska. W 2004 roku ComputerLand zbył na rzecz dwóch osób fizycznych oraz dwóch osób prawnych wszystkie posiadane akcje Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej SA za łączną cenę zł. ComputerLand na rynku kapitałowym Kapitał i akcje W 2004 roku zarejestrowanych zostało akcji serii P, R i S ComputerLand SA, tym samym zwiększając kapitał zakładowy Spółki, który na koniec 2004 roku wyniósł zł. Ponadto w dniu 22 czerwca 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji (sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii T o wartości nominalnej 1 zł każda. Zmiany Zarząd W dniu 15 stycznia 2004 roku Rada Nadzorcza ComputerLand S.A. przyjęła rezygnację Dariusza Śliwowskiego z funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki i odwołała go ze stanowiska. Dariusz Śliwowski pełnił funkcję wiceprezesa od stycznia 2001 roku. W dniu 14 maja 2004 roku Rada Nadzorcza ComputerLand S.A. podjęła uchwałę o powołaniu w niezmienionym składzie Zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję. W skład Zarządu weszli dotychczasowi jego członkowie: - Tomasz Sielicki Prezes Zarządu - Michał Danielewski Dyrektor Generalny - Sławomir Chłoń Wiceprezes Zarządu - Elżbieta Bujniewicz-Belka Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Rutte Wiceprezes Zarządu. W dniu 23 września 2004 roku Rada Nadzorcza powołała pana Andrzeja Miernika na stanowisko Członka Zarządu ComputerLand S.A. ds. Produkcji i Wdrożeń, nadzorującego Centra Kompetencyjne Spółki. Andrzej Miernik rozpoczął pracę w ComputerLand w 1992 roku na stanowisku Dyrektora Oddziału Kraków.

7 W dniu 27 września 2004 roku, uchwałą Zarządu ComputerLand S.A., na stanowisko Prokurenta ComputerLand S.A. został powołany pan Leszek Tomica. Prokurent ma prawo reprezentowania Spółki łącznie z członkiem Zarządu. Leszek Tomica pracuje w ComputerLand od 1996 roku, obecnie jako Dyrektor Generalny Sektora Użyteczności Publicznej. Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComputerLand S.A. w dniu 22 czerwca 2004 roku podjęło uchwałę o powołaniu na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki w składzie: 1. Henryka Bochniarz 2. Maciej Jankowski 3. Andrzej K. Koźmiński 4. Jacek Mościcki nowy członek RN 5. Józef Okolski 6. Heather Potters 7. Szczepan Strublewski nowy członek RN Jednocześnie z dniem 22 czerwca 2004 roku, w związku z upływem kadencji, funkcję członków RN przestali pełnić panowie Lech Jaworowicz i Marek Nowakowski. Ponadto, w związku ze zmianą przepisów Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, inny członek RN, Pan Maciej Jankowski w dniu 17 listopada 2004 roku złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej ComputerLand S.A. Rok 2004 był rokiem przyłączenia polskiej gospodarki do Unii Europejskiej. Jednym z oczekiwanych skutków tego wydarzenia jest zauważalny wzrost gospodarczy. Oczekuje się, że w 2005 roku ta tendencja nie tylko się utrzyma, ale będzie rosła, m. in. dzięki napływowi funduszy unijnych i zwiększonym inwestycjom. Dotyczy to zwłaszcza branży informatycznej, na którą wciąż czeka wiele projektów, wynikających z unijnych zobowiązań. Poza tym nowy, europejski rynek to dla polskich firm IT nie tylko wyzwanie związane z konkurencją, ale także ogromna szansa. Niewątpliwym atutem i przewagą polskich firm informatycznych, w tym również ComputerLand, jest doskonała znajomość polskich realiów, znakomita, doświadczona kadra i wciąż jeszcze konkurencyjne ceny usług. Niewątpliwie rok 2005 przyniesie wzrost zapotrzebowania na technologie informatyczne, a ComputerLand jest dobrze przygotowany, by temu sprostać. Będzie mi miło spotkać się z Państwem na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand, w trakcie którego z chęcią odpowiem na wszystkie pytania dotyczące działalności naszej Spółki w minionym roku. Z wyrazami szacunku, Tomasz Sielicki Prezes Zarządu ComputerLand SA

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Wyniki finansowe

Szanowni Państwo, Wyniki finansowe Szanowni Państwo, Miniony rok był dla naszej firmy czasem intensywnego rozwoju i zmian. Mimo spadku zamówień, który odczuła cała branża IT w Polsce, ComputerLand odnotowała w 2005 roku 9- procentowy wzrost

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 Warszawa, 1 marca 2016 roku Informacja prasowa ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Polsce i w regionie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Wyniki finansowe Grupy Arteria po 3Q 2013 100 80 Zysk netto przyp. jedn. dominującej [mln PLN] 60 40 20 EBITDA Zysk z działalności

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 214 ROKU CUBE.ITG SA Grudzień 214 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG KLUCZOWE WYDARZENIA 3Q214 SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego SA- QSr1 / 2005

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego SA- QSr1 / 2005 INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego SA- QSr1 / 2005 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 Realizacje Wałbrzych, 14 lipiec 2015 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012 Surfland Deweloper System S.A Salon Inwestycyjny 2012 Historia Firmy 2004 - Jacek Kwaśniak rozpoczął działalnośd gospodarczą pod nazwą StartUp Jacek Kwaśniak Lipiec 2007 - Surfland Systemy Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

1. OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

1. OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony 31.12.2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2012

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku

Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku Prezentowane dane finansowe Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego 2004/2005

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012 9 maja 2012 roku Wezwanie Asseco jako potwierdzenie słusznie obranej strategii dla Sygnity Rynek Public wygranie szeregu prestiżowych kontraktów: Poczta Polska,

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EXORIGO-UPOS S.A.

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA OKRES OD DNIA 01.01.2014R. DO DNIA 31.12.2014R. Spis treści: 1. LIST ZARZĄDU 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

SeveNet Spółka Akcyjna. Debiut na NewConnect. Warszawa 8 czerwca 2011 r.

SeveNet Spółka Akcyjna. Debiut na NewConnect. Warszawa 8 czerwca 2011 r. SeveNet Spółka Akcyjna Debiut na NewConnect Warszawa 8 czerwca 2011 r. 1 Historia 2011 r. 2010 r. Oferta prywatna akcji serii B i debiut SeveNet S.A. na rynku NewConnect Decyzja Zarządu SeveNet S.A. o

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA. SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej ComputerLand SA w I półroczu 2005 roku

ComputerLand SA. SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej ComputerLand SA w I półroczu 2005 roku str. 1 SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej ComputerLand SA w I półroczu 2005 roku Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą. Porównanie wyników z I półroczem roku 2004 przedstawia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010 Efekty i kluczowe działania w Q2 2010 i H1 2010 Wyniki finansowe W Q2

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób zarządzających: I. Prezes Zarządu Imię i nazwisko: Michał Duniec Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu od 23 kwietnia 2014 roku Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2014 ORAZ OCENA SYTUACJI SPÓŁKI I DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2014 ORAZ OCENA SYTUACJI SPÓŁKI I DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2014 ORAZ OCENA SYTUACJI SPÓŁKI I DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI W ROKU 2014 W roku 2014 Rada Nadzorcza Talex S.A. wykonywała swoje funkcje w sposób

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCHEM SA w 2008 r. Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Warszawa, kwiecień 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl PROFIL

www.comarch.pl PROFIL www.comarch.pl PROFIL FIRMY COMARCH PRODUCENT, INTEGRATOR, DOSTAWCA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Od 1993 Comarch pomaga klientom w osiąganiu większej rentowności i w czerpaniu zysków z nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa Comarch Q1-Q3 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 20 listopada 2007, Warszawa Wyniki finansowe Q3 Q3 2007 Q3 2006 Przychody 140 435 (wzrost o 15%) 122 057 Zysk operacyjny 9 844 8 863 Zysk netto 6 839 6

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za maj 2013 r. Bydgoszcz, 11 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

czytamy w komunikacie rządu(link is external).

czytamy w komunikacie rządu(link is external). W 2015 r. nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami, stwierdzone przez kontrolę skarbową, wyniosły 5,8 mld zł. Oszustwa w podatku VAT w obrocie paliwami to główny problem rzetelnych producentów

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015 za miesiąc lipiec 2015 3 11 sierpnia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za 1H Warszawa, 12 sierpnia 2008

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za 1H Warszawa, 12 sierpnia 2008 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za 1H 2008 Warszawa, 12 sierpnia 2008 Agenda Wyniki finansowe Asseco Poland Bieżąca działalność 2 Wyniki skonsolidowane Asseco Poland Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób nadzorujących Emitenta: I. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Imię i nazwisko: Krzysztof Rogaliński, Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej od 23 kwietnia 2014 roku Inne

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11 Raport miesięczny 10.2015 Gdańsk 2015.11 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU 2011-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r.

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. Median Polska S.A. Raport miesięczny za czerwiec 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 1 1. Informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup.

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup. KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu w Polsce i za granicą. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 62-510 Konin ul. Gajowa 1

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 62-510 Konin ul. Gajowa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 62-510 Konin ul. Gajowa 1 S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U z działalności gospodarczej Spółki za okres od 31.07.2012r. do 31.12.2013r. ZARZĄD SPÓŁKI P R E Z

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Mocny zespół w ABC Data zyskuje nowych dyrektorów

Mocny zespół w ABC Data zyskuje nowych dyrektorów Informacja prasowa Warszawa, 26.10.2015 r. Mocny zespół w ABC Data zyskuje nowych dyrektorów ABC Data znana jest z dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo