oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL"

Transkrypt

1 Temat numeru oradca wrzesień październik, nr 4 (125) ISSN X PREZESA SPÓŁKI Z O.O. DP RAWO ZARZĄDZANIE FINANSE UZYSKANIE KREDYTU DLA SPÓŁKI PROCEDURA Spółka z o.o. wraz z momentem zawiązania musi określić swój kapitał zakładowy na poziomie w wysokości minimum 5.000,00 zł. Bardzo szybko okazuje się jednak, że wniesione środki wystarczają zaledwie na pokrycie kosztów założenia i rejestracji spółki. Dlatego też zarząd powinien mieć świadomość, że rozwijająca się firma potrzebuje wsparcia finansowego. W artykule wyjaśniamy, w jaki sposób dokonać wyboru dobrej oferty kredytowej i jednocześnie spełnić warunki stawiane przez bank. Bardzo często bowiem procedura przyznania kredytu jest kłopotliwa dla zarządu spółki. Dobrze zatem wiedzieć, w jaki sposób uniknąć finansowych pułapek i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty na rynku produktów bankowych. str PORAD EKSPERTA Przedawnienie roszczeń wierzycieli 10 Zapłata odszkodowania spółce przez członka rady nadzorczej 11 Sąd rejestrowy może nakładać grzywny 13 Przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego 14 Uchwała niezgodna z prawem, ale wiążąca 16 Wspólnik na zgromadzeniu reprezentowany przez pełnomocnika 17 Procedura zwołania zgromadzenia wspólników 18 Reprezentacja między spółką a członkiem zarządu 20 Szczególne kompetencje prezesa zarządu 21 Przeprowadzenie zgromadzenia wspólników na odległość 23 Procedura obniżenia kapitału zakładowego 24 Spółkę z o.o. można zawrzeć na czas określony 26 DANE SPÓŁKI W BANKU ZABEZPIECZENIA Banki dysponują ogromną ilością danych swoich klientów. Warto zatem wiedzieć, że z chwilą całkowitej spłaty kredytu przez spółkę lub też z momentem zamknięcia rachunku bankowego firmy instytucje finansowe tracą zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych członków zarządu i udziałowców. W artykule podpowiadamy, co zarząd powinien zrobić w razie ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową. Należy bowiem pamiętać, że to właśnie bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u klienta. str. 39 INTERPRETACJE PRZEPISÓW PODATKOWYCH WNIOSEK Przedsiębiorca, w razie wątpliwości prawnych, może uzyskać pewność w sytuacji podatkowej poprzez złożenie wniosku o interpretację przepisów. Skomplikowane i często niejasne regulacje mogą być bowiem przyczyną poważnych kłopotów finansowych firmy. Warto więc, aby zarząd spółki zadbał wcześniej o jednoznaczne stanowisko organu podatkowego w budzącej wątpliwości sprawie podatkowej. W artykule omawiamy procedurę wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o pisemną interpretację prawa. Podpowiadamy, kto może ubiegać się o wyjaśnienie przepisów, jaki jest koszt takiego postępowania oraz co powinien zawierać wniosek. Należy bezwzględnie pamiętać, że przy składaniu wymaganych formularzy konieczne jest podanie wszystkich okoliczności wraz z dokładnym opisem stanu faktycznego. W przeciwnym razie wydana interpretacja prawa podatkowego może nie być dla spółki chroniąca. str. 51 POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE WADY I ZALETY Prowadząc projekty biznesowe, należy rozważyć pozasądową drogę rozwiązywania sporów. Sądownictwo polubowne, inaczej arbitrażowe, jest alternatywą dla partnerów biznesowych, którzy zostali postawieni w sytuacji konfliktowej. Może się bowiem okazać, że rozwiązanie spornej sprawy przed arbitrem będzie korzystne dla obu stron. Warto zatem wiedzieć, że kontrahenci mogą dokonać zapisu na sąd polubowny lub zawrzeć umowę o arbitraż. W artykule przedstawiamy wady i zalety postępowania polubownego oraz szacujemy jego koszty. str. 73 ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES

2

3 Szanowny Czytelniku! W bieżącym numerze szczególnie zachęcam do zapoznania się z tematami finansowymi. W artykule Uzyskanie kredytu dla spółki procedura wskazujemy, jak przedsiębiorca może zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu. Podpowiadamy, co ma wpływ na zdolność kredytową firmy. Każda bowiem spółka, która prowadziła działalność przez co najmniej rok może ubiegać się o kredyt. Problemy jednak pojawiają się w momencie rozpoczęcia całej procedury związanej z wystąpieniem o kredyt. W artykule Dane spółki w banku zabezpieczenia wyjaśniamy, w jakim zakresie przedsiębiorca musi dzielić się z bankiem, z którym współpracuje, danymi wrażliwymi firmy. Wskazujemy też, co powinien zrobić, kiedy dane takie zostaną bezprawnie ujawnione przez bank. Polecam także artykuł Postępowanie arbitrażowe wady i zalety. Nie zawsze bowiem dla spółki będzie korzystne w razie sporu sądowego oddanie sprawy pod jurysdykcję sądów powszechnych. Aby do tego nie doszło, można zawrzeć w umowie z partnerem biznesowym odpowiednią klauzulę albo podpisać osobną umowę na sąd polubowny. Warto jednak wiedzieć, jakie są koszty takiego postępowania oraz dlaczego, pomimo tego, ze spółka działała zgodnie z prawem, możliwa jest przegrana przed arbitrem. Serdecznie pozdrawiam oradca DPREZESA SPÓŁKI Z O.O. Wydawca: Weronika Wota Redaktor merytoryczny: Michał Kuryłek (radca prawny) Redaktor: Barbara Brózda Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny publikacji: Dominika Raczkowska Skład i łamanie: 6AN Studio Korekta: Zespół Druk: Miller Druk sp. z o.o. Nakład: 700 egz. Rada konsultantów: dr Marek Grzybowski (radca prawny, wspólnik spółki Linklaters&Aliance, Komosa, Wiśniewski, Grzybowski i Wspólnicy sp. k.), dr Wiesław Opalski (radca prawny, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim), prof. Andrzej Wiśniewski (radca prawny Polskiej Konfederacji Pracodawcow Prywatnych), Przemysław Wierzbicki (adwokat) Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel , faks NIP: Numer KRS: Barbara Brózda redaktor prowadząca Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Dwumiesięcznik chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w dwumiesięczniku bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w dwumiesięczniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w dwumiesięczniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom.

4

5 PORADY EKSPERTA ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW Przedawnienie roszczeń wierzycieli spółki względem członków zarządu 10 Członek rady nadzorczej może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania spółce 11 Sąd rejestrowy może nakładać grzywny 13 Przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego 14 Uchwała niezgodna z prawem ale wiążąca 16 Wspólnik na zgromadzeniu reprezentowany przez pełnomocnika 17 Procedura zwołania zgromadzenia wspólników 18 Reprezentacja spółki w umowie między spółką a członkiem zarządu 20 Szczególne kompetencje prezesa zarządu 21 Przeprowadzenie zgromadzenia wspólników na odległość 23 Procedura obniżenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. 24 Spółkę z o.o. można zawrzeć na czas określony 26 TEMAT MIESIĄCA UZYSKANIE KREDYTU DLA SPÓŁKI PROCEDURA 27 Problem niskiego kapitału 28 Zwrot dopłat 29 Bankowa terminologia 29 Dwa typy klientów 30 Bankowa biurokracja 31 Analiza w praktyce 31 Odpowiedzialność za dług 32 Wyjątki ode reguły 33 Prezes w BIK-u 34 Trudności formalne 34 Ciemne strony ofert 34 Wątpliwe zapisy 35 Słabsza pozycja 35 Warunki i żądania 36 wrzesień październik 5

6 Spis treści Podstawa prawna 37 DANE SPÓŁKI W BANKU ZABEZPIECZENIA 39 Problematyczna interpretacja 40 Zagadnienia bezdyskusyjne 41 Bankowe zbiory 41 Praktyczne wyjaśnienie 42 Limity i terminy 42 Prezes na czarnej liście 42 Ograniczone zaufanie 44 Bezpieczeństwo danych 45 Nie tylko banki 46 Odpowiedzialność i wina 47 Podstawa prawna 49 INTERPRETACJA PRZEPISÓW PODATKOWYCH WNIOSEK 51 Wniosek o interpretację 52 Dyrektorzy Izb Skarbowych 53 Organ wydający interpretacje 53 Podmiot upoważniony do wniosku 53 Forma wniosku 54 Zakres i treść wniosku 54 Jak wypełnić i opisać wniosek o wydanie interpretacji 55 Data złożenia wniosku 56 Zapłata za wniosek 56 Procedura wydania interpretacji indywidualnej przez US 57 Forma interpretacyjna 58 Skarga interpretacyjna 58 Wniesienie skargi na interpretację 58 Zmiana stanowiska przez organ 59 Skutki zastosowania interpretacji 59 Obowiązywanie zasady nieszkodzenia 59 Konieczność zapłaty podatku 60 Zakres zwolnienia od zapłaty podatku 60 6

7 Wiążące skutki interpretacji 60 Podstawa prawna 61 OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE ZASADY ROZLICZANIA 63 Obowiązek i tryb uiszczania opłaty 64 Termin złożenia deklaracji 65 Decyzja o wysokości opłaty 65 Zaległość podatkowa 66 Nowe przepisy 67 Ulgi w spłacie zobowiązań 67 Ulga na wniosek 68 Przesłanka ważnego interesu 68 Obowiązki spółki 69 Ulga jako forma pomocy publicznej 70 Dodatkowe dokumenty 71 Skarga, w razie odmowy ulgi 71 Argumenty przy odwołaniu 71 Podstawa prawna 72 Postępowanie arbitrażowe wady i zalety 73 POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE WADY I ZALETY 73 Sądy arbitrażowe ad hoc 74 Zapis na sąd polubowny 74 Moment wdania się w spór 75 Zasady toczącego się postępowania przed sądem arbitrażowym powołanym ad hoc 76 Zasada słuszności 76 Język postępowania 77 Koszty postępowania arbitrażowego 77 Zaskarżenie wydanego wyroku 78 Złożenie skargi o uchylenie wyroku 78 Termin wniesienia skargi 79 Wady i zalety 80 Podstawa prawna 81 wrzesień październik 7

8 Spis treści Wzory dokumentów 82 KONTROLA KOMPUTERA PRACOWNIKA ZASADY 85 Warto wskazać, co jest dozwolone 86 Trzeba powiadomić pracownika 87 Pomocny system zadaniowy 89 Zleceniobiorcy regulacje w umowie 89 Uwaga na dane osobowe 89 Rodzaje odpowiedzialności 90 Podstawa prawna 90 Wzór dokumentów 91 UMOWA O ZARZĄDZANIE PRAWA I OBOWIĄZKI 93 Zasady współpracy 95 Reprezentowanie spółki 95 Miejsce pracy 95 Ustalenie wynagrodzenia 95 Czas wolny 96 Na ile kontrakt 96 Zasady odpowiedzialności 96 Zakaz konkurencji 97 Rozstrzyganie sporów 97 Rozliczenia podatkowe 98 Podstawa prawna 99 ZABEZPIECZENIE TRANSAKCJI WEKSLEM PROCEDURA 101 Istota i rodzaje weksli 102 Konstrukcja weksla 104 Deklaracja wekslowa 105 Zbycie weksla 105 Dochodzenie roszczeń wekslowych 106 Wezwanie do wykupu 106 Postępowanie sądowe 107 Transakcja wekslowa z cudzoziemcem 107 Podstawa prawna

9 Porady eksperta odpowiedzi na pytania Czytelników >> Kiedy przedawniają się roszczenia wierzycieli spółki względem członków zarządu? 10 >> Czy członek rady nadzorczej może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania spółce? 11 >> W jakich okolicznościach sąd rejestrowy może nakładać grzywny? 13 >> Kiedy należy przeprowadzić postępowanie konwokacyjne? 14 >> Kiedy uchwała niezgodna z prawem może być wiążąca? 16 >> Czy wspólnika na zgromadzeniu może reprezentować pełnomocnik? 17 >> Jak należy zwołać zgromadzenie wspólników? 18 >> Kto reprezentuje spółkę w umowie między spółką a członkiem zarządu? 20 >> Czy prezes zarządu może mieć szczególne kompetencje? 21 >> Kiedy przeprowadzenie zgromadzenia na odległość jest dopuszczalne? 23 >> Jak przebiega procedura obniżenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.? 24 >> Czy spółkę z o.o. można zawrzeć na czas określony? 26 Michał Koralewski radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c.

10 Porady eksperta Prezes zarządu odpowiada za zobowiązania spółki Pytanie: Jestem członkiem zarządu w spółce z o.o. W chwili obejmowania przeze mnie stanowiska spółka miała już kilka zaległych zobowiązań do spłaty. Nie zostały one dotychczas spłacone z uwagi na złą kondycję finansową spółki. Zarząd nie podjął również działań zmierzających do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości oraz nie przeprowadził postępowania naprawczego. Wiem, że członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność majątkową za niespłacone z ich winy zobowiązania spółki. Czy ewentualne roszczenia wierzycieli spółki względem członków jej zarządu ulegają przedawnieniu, a jeśli tak, to po jakim okresie? Odpowiedź: Przy odpowiedzialności odszkodowawczej spowodowanej zawinionym zachowaniem się członka zarządu roszczenia podlegają trzyletniemu terminowi przedawnienia. Początek biegu przedawnienia roszczenia wierzyciela przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opartego na art. 299 ksh wynika z art Kodeksu cywilnego. Istotne znaczenie ma tu właśnie założenie, że odpowiedzialność członków zarządu ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej. Należy pamiętać, że decydujące dla rozpoczęcia biegu przedawnienia jest dowiedzenie się przez wierzyciela o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przyjąć także należy, że okoliczności te aktualizują się z chwilą dowiedzenia się przez wierzyciela o bezskuteczności egzekucji skierowanej do majątku spółki. Na wstępie należy wskazać, że terminem właściwym do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest okres dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do jej ogłoszenia (art. 21 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości należy liczyć od momentu, kiedy członkowie zarządu mogą stwierdzić, że zachodzą okoliczności uzasadniające wystąpienie z takim wnioskiem. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest natomiast niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. W odniesieniu do spółki z o.o., spółki akcyjnej albo innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalną także wtedy, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość jej majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje (art. 11 ww. ustawy). Zgłoszenie wniosku Wniosek nie musi zostać złożony przez zarząd bądź członka zarządu w pełni wystarczające do zwolnienia z odpowiedzialności będzie, jeśli wniosek w odpowiednim terminie został zgłoszony przez jednego z wierzycieli spółki. Istotne jest jednakże, aby wniosek był skutecznie złożony, nie zwolni z odpowiedzialności zatem złożenie wniosku, który został odrzucony albo zwrócony. Najczęściej za właściwy moment skutkujący powstaniem stanu wymagalności roszczenia odszkodowawczego opartego na art. 299 ksh uznać należy otrzymanie od komornika sądowego postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Jednakże ustalenie 10

11 przewidzianej w tym przepisie przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka będąca dłużnikiem nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela. Stąd też, jeśli wierzyciel mógł posiąść wiedzę o bezskuteczności egzekucji już wcześniej, np. w drodze analizy stanu zadłużenia spółki oraz składu jej majątku, decydujący będzie ten pierwszy moment. W praktyce zatem, jeśli wierzyciel ma świadomość złego stanu majątkowego spółki oraz niewystarczającego na pokrycie zobowiązań majątku, to bieg terminu przedawnienia roszczeń względem członków zarządu spółki rozpocznie się w dniu uprawomocnienia się wyroku wydanego przeciwko spółce. WAŻNE Wniosek o ogłoszenie upadłości nie musi zostać złożony przez zarząd bądź członka zarządu. W pełni wystarczające bowiem do zwolnienia z odpowiedzialności będzie, jeśli wniosek w odpowiednim terminie został zgłoszony przez jednego z wierzycieli spółki. Na marginesie należy wskazać, że zasada ta nie obowiązuje względem zobowiązań podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, do których opłacania zobowiązana jest spółka. Czasowy zakres odpowiedzialności w tym przypadku związany jest z okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych spółki. Członkowie zarządu odpowiadają bowiem jedynie za zobowiązania podatkowe jeszcze nieprzedawnione. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi natomiast 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki jest solidarna. Osoby te odpowiadają ponadto całym swoim majątkiem. PODSTAWA PRAWNA: art. 229 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. poz ze zm.); art. 442 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. poz. 93 ze zm.); art. 11, art. 21 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. poz. 535 ze zm.). Członek rady nadzorczej może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania spółce Pytanie: Mam zostać powołany w skład rady nadzorczej dużej spółki z o.o. Czy pełniąc funkcję członka tego organu, ponoszę odpowiedzialność za zobowiązania spółki albo jakąkolwiek inną odpowiedzialność majątkową względem spółki, jej wspólników czy też jej wierzycieli? Odpowiedź: Członek rady nadzorczej spółki z o.o. nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za zobowiązania spółki względem jej wierzycieli, tak jak to może się zdarzyć w przypadku członków zarządu. Nie oznacza to wszakże, iż osoba taka jest całkowicie wolna od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec spółki. wrzesień październik 11

12 Porady eksperta Członek rady nadzorczej odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy (art. 293 ksh). Jest to zatem typowa odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadzie zawinienia. Oznacza to, że aby członka rady nadzorczej można było pociągnąć do odpowiedzialności, należy wykazać łączne ziszczenie się kilku przesłanek, którymi są: szkoda w grę wchodzą wszystkie jej postacie, zarówno szkoda majątkowa, jak i niemajątkowa (np. naruszenie dóbr osobistych spółki), ponadto obejmuje nie tylko faktyczne straty, ale również utracone przez spółkę korzyści, zachowanie członka rady nadzorczej zarówno działanie, jak i zaniechanie, wina wszystkie postacie winy, wystarczające jest rażące niedbalstwo, czyli niezachowanie należytej staranności przez członka rady nadzorczej, bezprawność działania członkowie rady nadzorczej będą ponosić odpowiedzialność, w przypadku gdy ich zachowanie będzie naruszać prawo, umowę spółki lub dobre obyczaje, związek przyczynowy musi być adekwatny, co oznacza, że szkoda musi być normalnym następstwem zachowania się członka organu spółki. Z odpowiedzialności względem spółki zwalnia udzielenie danemu członkowi rady nadzorczej absolutorium (choć nie zawsze udzielenie absolutorium faktycznie zwolni członka rady nadzorczej z odpowiedzialności) albo wyraźne zrzeczenie się roszczenia przez spółkę. Samo zaś roszczenie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Od zasad tych istnieje wszakże jeden wyjątek. Mianowicie, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. W przypadku zaś wytoczenia powództwa przez wspólnika na podstawie art. 295 oraz w razie upadłości spółki osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę wspólników udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. PODSTAWA PRAWNA: art. 293, art. 295 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. poz ze zm.). ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES 12

13 Sąd rejestrowy może nakładać grzywny Pytanie: Pełnię funkcję wiceprezesa zarządu spółki ds. pracowniczych. Zarząd w naszej spółce z o.o. jest siedmioosobowy i składa się z prezesa, pięciu wiceprezesów oraz dyrektora generalnego spółki. Każdy z wiceprezesów ma przydzielony inny zakres kompetencji, a uchwały zarządu podejmowane są większością głosów. Ponadto w spółce ustanowiona jest reprezentacja łączna przynajmniej trzech członków zarządu. Czy sąd rejestrowy może nakładać grzywny za niewykonanie obowiązków zarządu w zakresie składania dokumentacji na wszystkich członków zarządu, czy tylko na osoby bezpośrednio za to odpowiedzialne? Co się stanie, jeśli nałożenie grzywny nie poskutkuje wykonaniem obowiązku przez zarząd? Odpowiedź: Każdy z członków zarządu może zostać ukarany grzywną. Zgodnie bowiem z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożene jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Co ważne, grzywna może być przez sąd ponawiana. Brak jest przy tym ograniczenia wyłącznie do jednokrotności ponownego nałożenia grzywny, sąd może zatem nakładać ją na zobowiązanych kilkakrotnie. W jednym orzeczeniu można wymierzyć grzywnę nie wyższą niż dziesięć tysięcy złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Wobec wyłączenia przepisu art zd. 2 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) w postępowaniu przymuszającym nie obowiązuje górny limit ogólnej sumy grzywien nakładanych w tej samej sprawie. Co wobec możliwości wielokrotnego ponawiania grzywny może być sankcją dotkliwą. Nie jest także możliwe orzeczenie zamiany grzywny na areszt (zob. art kpc). W razie zaś wykonania czynności przez obowiązanego lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu. Grzywnę należy nałożyć na wszystkie zobowiązane osoby w jednakowej wysokości, chyba że jedna z nich wykaże, iż na skutek okoliczności od niej niezależnych (np. choroby, wyjazdu za granicę, niedopuszczenia jej do zarządzania spółką) nie mogła wykonać obowiązku. Wykreślenie wpisu niezgodnego ze stanem faktycznym Gdy zastosowanie sankcji nie przyniosło rezultatu, sąd rejestrowy ma obowiązek wykreślenia z urzędu wpisu niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy. Jeśli spełnione są poniższe przesłanki, sąd może dokonać także wpisu z urzędu w związku: z istnieniem szczególnie uzasadnionego przypadku, z znajdowaniem się w aktach rejestrowych dokumentów mogących stanowić podstawę takiego wpisu, z istotnością danych, które mają zostać umieszczone w rejestrze. wrzesień październik 13

oradca prezesa spółki z o.o.

oradca prezesa spółki z o.o. T e m a t n u m e r u oradca maj czerwiec, nr 2 (123) ISSN 2353-429X prezesa spółki z o.o. DP r a w o z a r z ą d z a n i e f i n a n s e ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZWOŁANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zawieranie umów przez fundusz pożyczkowy

Bezpieczne zawieranie umów przez fundusz pożyczkowy Mariusz Stanisław Mateusz Trela Bezpieczne zawieranie umów przez fundusz pożyczkowy Poradnik dla osób świadczących usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek Warszawa 2010 Opracowanie naukowe: Mariusz

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia praw poboru Akcji serii C, praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity)

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) zawarta dnia 5 października 2012 r. w Warszawie UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) pomiędzy: HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE: MATERIAŁY SZKOLENIOWE: Warsztaty oceny ofert na przykładach z orzecznictwa KIO i wyników kontroli UZP, NIK i RIO z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 2012 r. 1 PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Stanisław Cabała Wstęp str. 1 Opracowania prawnicze Aurelia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo