Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny. Kamil Deryński Nr albumu: Projekt koncepcyjny gry sieciowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny. Kamil Deryński Nr albumu: 197570. Projekt koncepcyjny gry sieciowej."

Transkrypt

1 Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Kamil Deryński Nr albumu: Simple Online GAME Projekt koncepcyjny gry sieciowej. Praca na projekt indywidualny w roku 2007r. Kierunek Informatyka (semestr 4). Praca wykonana pod kierunkiem mgr inż. Konrada Andrzeja Markowskiego, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej. Maj 2007

2 Streszczenie: W pracy tej przedstawiam koncepcję i konkretny zarys gry sieciowej, która to była tematem projektu indywidualnego. W poszczególnych działach opiszę wybrane technologie użyte podczas realizacji projektu, a także przedstawię powszechnie stosowane schematy konstrukcji takich aplikacji. Następnie opisuję szczegóły programu oraz problemu występujące podczas prac. Wprowadzenie: Gry sieciowe są naturalnym rozszerzeniem gier trybu jednoosobowego. Umożliwiają wspólną rozgrywkę dla więcej niż jednego gracza w tym samym czasie. Wraz z ewolucją i ekspansją Internetu tzw. tryb Multiplayer jest nieodłącznym elementem każdej gry. Popularyzację na szeroką skale gry wieloosobowej przez sieć zawdzięczamy głównie grą typu FPS (First Person Shooter), przedstawicielem takiego gatunku jest Quake, pierwsza część tej gry oferowała już bardzo dużą funkcjonalność dotyczącą rozgrywki wieloosobowej, wydajne serwery umożliwiające grę wielu uczestników jednocześnie dołączanych do gry podczas toczącej się już rozgrywki, a także optymalizowany przepływ danych, co pozwoliło na wymianę wielu danych dla obsługi skomplikowanego środowiska. (QuakeWorld) Weryfikacja wstępnych założeń projektu 1 : Projekt nie został zakończony wykonaniem w pełni działającej gry sieciowej, co jest naturalną implikacją nie spełnienia wszystkich założeń projektu, jednak prace trzymały się głównych przedstawionych wcześniej założeń, które wypunktuję poniżej: Założenia funkcjonalne: 1. Program umożliwia grę 2 osobową 2. Warstwa sieci aplikacji opiera się na modelu klientserwer. 3. Rozgrywka toczy się w czasie rzeczywistym. 4. Zarówno serwer jak i klient wbudowany jest w program, dokonujemy wyboru, jaką rolę będzie pełnić jedna z instancji programu. 5. Budowa gry umożliwia implementowanie typu zręcznościowego. 1 Wstępne założenia projektu dostępne w pliku WstępneZalozenia.pdf 2

3 Założenia implementacyjne: 1. Język programowania cała aplikacja napisana została z wykorzystaniem języka C++ z użyciem STL (Standard Template Library). 2. Wykorzystane biblioteki w początkowych założeniach miała być to biblioteka Allegro jednak zdecydowałem się ostatecznie na dobrze mi znaną przenośną bibliotekę SDL z pomocą biblioteki, SDL_gfx do rysowania prymitywów graficznych. 3. Warstwa sieciowa - SDL_net jako wraper programowania gniazd sieciowych dający pełną przenośność programu. 4. IDE Microsoft Visual Studio C++ Express wraz z kompilatorem MS dostarczanym w pakiecie. Wprowadzenie do użytych bibliotek oraz narzędzi: Biblioteka SDL: SDL(Simple DirectMedia Layer) to biblioteka ułatwiająca tworzenie gier oraz programów multimedialnych. Posiada oficjalne wsparcie dla ponad 20stu systemów operacyjnych w tym tych najpopularniejszych, czyli MS Windows, GNU/Linux, BSD, a także tych niszowych jak choćby AmigaOS czy też QNX. SDL nie oferuje wysokopoziomowych funkcji, jest raczej warstwą gwarantującą przenośność. Do tego celu właśnie została stworzona (LGPL) w 1998r przez Sama Lantiga z firmy Loki. Przykładowe gry korzystające z SDL: - Battle for Wesnoth - Frozen Bubble - Neverwinter Nights - Quake4 (tylko w wersji pod Linuksa) Ogólny schemat działania, SDL: 3

4 SDL_gfx biblioteka, która wyewoluowała z kodu SDL_gfxPrimitives obecnie oferuje znacznie więcej niż tylko udostępnianie funkcji do rysowania prymitywów. Biblioteka została napisana przez Andreas Schifflera, przez, którego udostępniana jest na licencji LGPL. Komponenty biblioteki SDL_gfx: Graphic Primitives (SDL_gfxPrimitves.h) Rotozoomer (SDL_rotozoom.h) Framerate control (SDL_framerate.h) MMX image filters (SDL_imageFilter.h) SDL_net biblioteka, dzięki, której można uzyskać przenośność programów sieciowych pisanych z wykorzystaniem gniazd. Uwalnia programistę z konieczności pisania tej samej funkcjonalności sieciowej dwa razy (implementacja socketów POSIX oraz implementacja winsock w MS windows). Microsoft Visual Studio C++ Express w pełni darmowa wersja do użytku komercyjnego środowiska programistycznego firmy Microsoft. Wersja Express jest ograniczona brakiem kilku funkcji oraz innym kompilatorem, który produkuje pliki wykonywalne wymagające pakietu Redistribution na komputerze, na którym chcemy uruchomić skompilowany program. Jednak niedogodność kompilatora można ominąć instalując darmowy Toolkit Niezaprzeczalną zaletą MS VS jest obecność zintegrowanego bardzo dobrego debugera, który znacznie ułatwia wykrywanie błędów. TortoiseSVN do zarządzania wersjami programu oraz do sprawniejszego panowania nad kodem używałem SubVersion, systemu kontroli wersji. Moje repozytorium jest dostępne w Internecie pod adresem svn://dragon.dust.pl/osg (we wczesnej fazie rozwoju do repozytorium nie ma publicznego dostępu). Do korzystania z SubVersion używam programu TortoiseSVN, który integruje się z interfejsem systemu Windows i umożliwia pełną obsługę możliwości udostępnianych przez serwer SVN. STL(Standard Template Library) standardowa biblioteka zgodna ze standardem ANSI języka C++. Umożliwia programowanie generyczne oraz m.in. dostęp do złożonych typów danych, a także udostępnia cały wachlarz algorytmów oraz dynamicznych struktur danych. 4

5 Opis enginu gry: Główny engine, na którym opiera się gra zawiera się w pliku engine.h, engine.cpp. Pliki te zawierają opis oraz implementacje klasy silnika gry, który dzieli się na kilka głównych części: 1. Główne zmienne i dane (powierzchnia ekranu, dane okna, zmienna wyjściowa, manager Frame Limitera itd.) 2. Metody głównego enginu: Init, Start, DoRender, DoThink (odpowiadające inicjalizacji bibliotek obsługi, inicjalizacja enginu, podstawowe funkcje renderujące, podstawy obliczeń oraz obsługa defaultowych akcji). 3. Cała gama metod wirtualnych: dzięki nim w klasie dziedziczącej po klasie engine, można definiować specyficzne dla implementacji konkretnej gry cechy). Listing definicji klasy engine (engine.h): #ifndef ENGINE_H #define ENGINE_H #include "SDL.h" #include "SDL_NET.h" #include "SDL_framerate.h" class CEngine { private: int m_iwidth; int m_iheight; bool m_bquit; const char* m_cztitle; SDL_Surface* m_pscreen; FPSmanager* fps_manager; protected: void DoThink(); void DoRender(); void SetSize(const int& iwidth, const int& iheight); void HandleInput(); public: CEngine(); virtual ~CEngine(); void Init(); void Start(); virtual void AdditionalInit () {} virtual void Think ( ) {} 5

6 virtual void Render( SDL_Surface* pdestsurface ) {} virtual void End() {} virtual void KeyUp (const int& ikeyenum) {} virtual void KeyDown (const int& ikeyenum) {} }; void SetTitle (const char* cztitle); const char* GetTitle(); SDL_Surface* GetSurface(); #endif // ENGINE_H Klasa myengine, która dziedziczy po klasie engine wzbogaca go o m.in. obsługę sieci. W obiekcie klasy myengine powoływane są między innymi obiekty klas CListener oraz CSender, które są interfejsami sieciowymi dla instancji serwera oraz klienta aplikacji. Obiekty te udostępniają metody służące do wysyłania danych oraz odbierania (void mysend(int,int,int) oraz void listen(void)). Realizacja warstwy sieciowej: Realizacja przesyłu danych wykonywana jest przy pomocy gniazd datagramowych, a więc wykorzystywany jest protokół UDP, który jest bezpołączeniową metodą komunikacji w sieci typu IP. Model wykorzystany do rozmowy aplikacji między sobą to tradycyjny klient-serwer. Schemat modelu klient-serwer: W aplikacji został zaimplementowany typowy model aplikacji sieciowej typu klient-serwer. Serwer tworzy gniazdo sieciowe, a następnie przypisuje go do adresu sieciowego komputera oraz do podanego numeru portu, na którym chcemy, aby nasz serwer nasłuchiwał. Po otrzymaniu informacji serwer przetwarza otrzymane dane, a następnie odsyła te dane nadawcy. Klient właściwie nie różni się bardzo od serwera. Jednak elementy odróżniające implementacje klienta od implementacji serwera to: otwieranie losowego portu z zakresu wysokich portów (SDLNet_UDP_Open(0) argument 0 oznacza port losowy), Bindowanie socketu na podany adres serwera oraz jego port ostatnia różnica to zamieniona kolejność wywoływania funkcji wysyłania i odbioru klient najpierw wysyła dane, a następnie oczekuje przetworzonych danych przez serwer, do którego kierował żądanie. 6

7 socket socket bind bind recv Dane (żądanie) send Przetwarza nie żądania send Dane (odpowiedź) recv Rys. Uproszczony schemat modelu klient-serwer. Definicja klasy właściwego serwera UDP: #ifndef UDP_SERVER_H #define UDP_SERVER_H #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include "SDL_net.h" class CUDP_server { private: UDPsocket sd; IPaddress srvadd; UDPpacket *p; public: 7

8 CUDP_server(char* host, int port); char* getdata(); void setdata(char* inputdata); void restart(); }; #endif Opis pakietu UDP typu UDPpacket: p->channel kanał pakietu (priorytety). p->data - dane, które niesie pakiet. p->len - długość danych p->maxlen - maksymalna długość danych - p->address.host - adres hosta p->address.port - numer portu Wydruk z logu serwera gry: UDP Packet incoming Chan: -1 Data: 400;300;0; Data sizeof: 4 Len: 10 Maxlen: 32 Status: 10 Address: a00a8c Wydruk pakietu w postaci ASCII wczesna wersja programu. ASCII [CnE$T[l400;300; Po nagłówku pakietu UDP następują dane przesyłane z klienta do serwera (zaznaczone na czerwono). Zrzut ekranu na podgląd pakietu ze snifera (Wireshark) Dlaczego UDP? Protokół UDP jest bezpołączeniowy, a więc nie wykorzystuje się tu mechanizmu połączeń i mechanizmu 3-krotnego uścisku 8

9 dłoni. Dzięki temu UDP jest znacznie szybsze niż połączenia TCP, szacuje się, że dla rozwiązań wymagających powyżej 4 połączeń na sekundę użycie protokołu bezpołączeniowego jest znacznie korzystniejsze. Jednak najważniejsza wadą UDP jest brak potwierdzenia odbiorcy o właściwym otrzymaniu pakietu. Możliwa jest, więc utrata pakietu bez wiedzy nadawcy. Nie jest to problemem przy nadawaniu kilku pakietów na sekundę, ponieważ informacje nadmiarowe uzupełniające ewentualny brak. Problem pojawia się w przypadku synchronizacji gry dzięki numerowi klatki, w którym wykonywana jest dana akcja. Trzeba, więc używać nie poklatkowej synchronizacji oraz zapewniać podstawową kontrole przepływu pakietów UDP między klientem a serwerem. Oba te warunki gwarantują niezawodne działanie całego mechanizmu. Główne problemy i metody ich rozwiązania: Frame Rate Limiter, problem szybkości? Silnik gry opiera się na głównej ciasnej pętli, której zadaniem jest uaktualnianie danych środowiska gry, wykonywaniem cyklicznych obliczeń, wywoływaniem interfejsów komunikacyjnych oraz renderingu świata gry. Komputer stara się wykonywać program jak najszybciej może, a więc szybkość programu bezpośrednio zależy od częstotliwości taktowania zegara procesora. Wniosek jest prosty i naturalny im szybszy procesor, tym szybciej program będzie działać, a co za tym idzie tym częściej będzie wykonywana główna pętla enginu gry. Gdyby program uruchamiany był zawsze na identycznych maszynach nie było by tego rozdziału, problem by po prostu nie istniał. Twórcy gier z przełomu lat 80 i 90tych często nie zadawali sobie trudu, aby w ogóle ten problem rozwiązywać. Stąd też zjawisko super szybkiego działania niektórych starych gier na współczesnych komputerach, w wyniku powoduje to kompletną nie możliwość gry (trudność opanowania tak szybkiego rozwoju sytuacji przez człowieka). We współczesności problem regulacji szybkości gry jest szczególnie ważny w obliczu ogromnych różnic w mocach obliczeniowych obecnie dostępnych maszyn. Nikogo dziś nie dziwią różnice mierzone w gigahercach, a o procesorach wielordzeniowych nie wspominając. Nie mniej ważnym powodem dla celowości normalizacji szybkości działania gry jest fakt komunikacji różnych instancji programu na różnych maszynach przez sieć. Gdy jeden gracz będzie dysponował mocnym sprzętem, a jego partner słabszym nie może przecież zaistnieć sytuacja, gdy program uruchomiony na szybszym komputerze będzie działać znacznie 9

10 szybciej, co wtedy z danymi przekazywanymi od gracza ze słabym komputerem? Przesyłanie danych będzie znacznie opóźnione nie z winy gracza. W efekcie jeden z graczy będzie miał nierówne szanse, komunikacja obu programów będzie nie równomierna (szybszy program będzie wysyłał dane z większą rozdzielczością ). Generalizując, już na etapie tego problemu rozgrywka będzie całkowicie zdesynchronizowana, gracze będą grać w dwie różne gry. Oczywiście problem synchronizacji nie opiera się tylko na znormalizowaniu czasu wykonania programu jednak jest ważnym czynnikiem tego zagadnienia. Rozwiązanie problemu normalizacji prędkości wykonywania. Problem ten można rozwiązać wykorzystując niezawodny licznik dostępny w komputerze, a więc licznik taktów procesora do pomiaru czasu i wprowadzeniu na tej podstawie potrzebnych opóźnień do uzyskania pożądanej prędkości. Początkowo pomiar czasu i związane z tym kalkulacje wykonałem na podstawie timerów udostępnianych w podstawowej bibliotece SDL. Obsługa tej funkcji została zaimplementowana w główny engin gry. Możliwe było wtedy mierzenie czasu, który upłynął od ostatniego wywołania metody Think(), a więc od ostatnich zmian w parametrach całego środowiska. Jednak wprowadzanie na tej podstawie opóźnień wykorzystując pustą pętle while lub korzystniejszą funkcję SDL_Delay(int) nie dawało stabilnych i niezawodnych rezultatów. Przy rozważaniach i próbach z timerami implementowałem nawet osobną klasę obsługującą timery w SDLu (timer.h reprezentacja UML tej klasy na rysunku obok - > ). Timer -startticks: int -pausedticks: int -paused: bool -started: bool <<create>>-timer() +start(): void +stop(): void +pause(): void +unpause(): void +get_ticks(): int +is_started(): bool +is_paused(): bool Ostatecznie jednak ze wszystkich powyższych rozwiązań zrezygnowałem na rzecz biblioteki SDL_framerate.h, która wykorzystuje swoistą interpolację opóźnień, daje bardzo dobre i niezawodne wyniki, a jej bardzo proste użycie jest jej niezaprzeczalną zaletą. Bibliotek SDL_framerate.h udostępnia następujące funkcję: void SDL_initFramerate(FPSmanager * manager); int SDL_setFramerate(FPSmanager * manager, int rate); int SDL_getFramerate(FPSmanager * manager); void SDL_framerateDelay(FPSmanager * manager); 10

11 Jak widać funkcje te operują na wskaźniku na typ FPSmanager, który jest powoływany w części głównej inicjalizacji zmiennych enginu. Zasada działania SDL_framerate: Opóźnienie potrzebne to utrzymania prawidłowego tempa działania programu generuje funkcja SDL_framerateDelay, umieszczamy ją np. w części odpowiedzialnej za renderingu w głównej pętli programu. Jeśli komputer nie może utrzymać narzuconego tempa ustawia opóźnienie na zero i restartuje interpolację opóźnienia. Schemat obliczenia opóźnień w SDL_framerate: Rys. Schemat zaczerpnięty z dokumentacji SDL_gfx. 11

12 Synchronizacja. Synchronizacja gry sieciowej jest podstawowym zagadnieniem w pisaniu tego typu aplikacji. Przy rozwiązywaniu tego typu problemów trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników mogących zdesynchronizować grę np. opóźnienia w przesyłaniu danych przez sieć, różne stany instancji programów działających na różnych komputerach, utrata danych podczas przesyłania itd. Synchronizacja zaimplementowana obecnie w programie opiera się na prostym mechanizmie oczekiwania na transmisję. Jest to zawodny sposób, który gwarantuje jedynie eliminację opóźnień na reakcję drugiego gracza w grze. Jest to, więc nie zupełnie metoda synchronizacji. Jednak zakładając obecnie wysoką częstotliwość informowania drugą instancję programu o zmianach można założyć, że rozgrywka jest synchroniczna. Dalsza rozbudowa synchronizacji będzie polegała na implementacji komunikatów z obsługą ich typów oraz priorytetów. Wtedy synchronizacja będzie opierała się na numerze klatki animacji, w której nastąpiła dana akcja. Jest to powszechnie stosowana praktyka przez programistów gier sieciowych. Konkretnym przykładem zastosowania tego rozwiązania jest popularna gra Starcraft. Rendering: Obecnie rendering całego świata gry realizowany jest prymitywną metodą rysowania prostych elementów w buforze ekranu przy każdym kroku pętli oraz czyszczenia tego bufora przy odświeżeniu. Jest to tymczasowy sposób mający na celu wizualizację dotychczasowych dokonań. Kompilacja projektu: Visual Studio C Express : Kompilacja odbywa się w tradycyjny sposób należy otworzyć plik projektu w VS, a następnie dodać ścieżki do bibliotek linkowanych dynamicznie SDL, SDL_net, SDL_gfx. Pamiętając, że należy ustawić ścieżki dla plików h czyli Include files oraz Library files dla plików z katalogów lib w poszczególnych bibliotekach. 12

13 Rys. Tool>Options>Project and Solutions> VC++ Directories Po dokonaniu tych ustawień należy zmienić profil, na release, a następnie wcisnąć klawisz, F7, aby skompilować program. Plik binarny znajdzie się w katalogu release. UWAGA: Visual Studio 2005 Express generuje pliki binarne, które uruchamiają się na systemach Windows posiadających odpowiednie pakiety Redistribution Packages oraz odpowiednie wersje C Runtime Library. Na systemach systemach systemach najnowszymi aktualizacjami nie będzie potrzebna żadna ingerencja jednak, na niektórych potrzebne będzie instalacja tych pakietów lub/oraz skopiowanie odpowiednich plików dll. (katalog dodatkowe_dll). Uniwersalne binarki można otrzymać kompilując projekt pełną wersją Visual Studio (oczywiście chodzi o kompilator cl) lub skorzystanie z darmowego Toolkit 2003 obsługiwanego z lini komend (cmd). Parametry z jakimi kompilowany był projekt: /O2 /GL /D "WIN32" /D "NDEBUG" /D "_CONSOLE" /D "_UNICODE" /D "UNICODE" /FD /EHsc /MD /Fo"Release\\" /Fd"Release\vc80.pdb" /W2 /nologo /c /Zi /TP /errorreport:promet Kompilacja na innych systemach : Kompilacja na inne systemy niż windows jest możliwa dzięki zastosowaniu przenośnych bibliotek. Jednak nie kompilowałem projektu w innym środowisku niż windows i VS Express, więc nie będę opisywał tu procesu kompilacji na innych systemach. 13

14 Uruchomienie: W katalogu z plikiem uruchomieniowym osg.exe muszą znajdować się również pliki z dynamicznie linkowanymi bibliotekami: SDL.dll SDL_gfx.dll SDL_net.dll a, także plik konfiguracyjny o nazwie osg.conf, który musi zawierać: w pierwszej linii adres ip, na którym będzie działał serwer gry, a więc np w drugiej linii numer portu serwera np w trzeciej linii natomiast znajduje się wartość 0 jeśli chcemy, aby aplikacja działała jako klient lub 1 jeśli chcemy uruchomić aplikacje w roli serwera. Przykładowy plik konfiguracyjny: Dla serwera: Dla klienta: UWAGA: Zalecane jest uruchamiać jako pierwszy kolejności aplikacje serwera, a później aplikacje klienta. Sterowanie: Sterowanie graczem odbywa się przy pomocy kursorów. Gracz reprezentowany jest jako biały kwadrat, a partner jako czerwony kwadrat. Wyjście z programu przy pomocy ESC lub poprzez zamknięcie okna. Dodatkowe uwagi: Po zamknięciu aplikacji w katalogu z plikiem exe zostaną wygenerowane dwa plik stdout.txt i stderr.txt. Zawierają one diagnostyczne listingi konfiguracji programu oraz listing pakietów odebranych przez serwer. 14

15 Rys. Ekran gry. Uwagi końcowe: Aplikacja nie jest w pełni funkcjonalną grą, a jedynie demonstruje wstępne możliwości uniwersalnego, enginu gry sieciowej, jaki staram się stworzyć. Łatwo można sobie wyobrazić jak proste jest dodanie teraz logiki dla najróżniejszych gier. Sprowadza się to jedynie do wypełniania i rozwijania implementacji w zasadzie 3 metod z klasy my_engin, które odpowiadają za inicjalizacje zmiennych gry, obliczenia i aktualizację parametrów oraz rendering. Oczywiście jak wspomniałem rozwój logiki gry nie jest jedynym zadaniem na przyszłość, trzeba zaimplementować mechanizmy synchronizacyjne oraz zoptymalizować interfejsy sieciowe aplikacji. 15

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego

Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Słapa Nr albumu: 201095 Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Łukasz Kidziński Nr albumu: 234151 Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Sterowanie robotem mobilnym przez sieć internetową

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Sterowanie robotem mobilnym przez sieć internetową POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Sterowanie robotem mobilnym przez sieć internetową Michał Kwiatkowski Rafał Nowicki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Metody tworzenia plików wykonywalnych ze skryptów języka Python

Metody tworzenia plików wykonywalnych ze skryptów języka Python UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Piotr Tynecki Metody tworzenia plików wykonywalnych ze skryptów języka Python Promotor: dr Artur Korniłowicz BIAŁYSTOK 2012

Bardziej szczegółowo

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Etap 2: Opracowanie uniwersalnej platformy sprzętowej modemu Praca nr 08300016 Gdańsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA BEZPRZEWODOWA SIEĆ KONTROLNO-STERUJĄCA Z

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Tomasz Kabala OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP Kierujący pracą dyplomową:

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Telefonia IP. Materiały do laboratorium. Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX

1. Cel ćwiczenia. 2. Telefonia IP. Materiały do laboratorium. Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX Materiały do laboratorium Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest instalacja i konfiguracja centrali PBX przy użyciu oprogramowania Asterisk. Asterisk umożliwia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Katedra Oprogramowania PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Porównanie metod inżynierii wstecznej w językach kompilowanych do kodu bajtowego na przykładzie Pythona WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA pt. Opracowanie własnej strony i przeglądarki dla iphone Imię

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Zadanie WP 2.1. Zdalny dostęp do bibliotek naukowych WP. 2.1.5. Integracja

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Dodatek A. CUDA. 1 Stosowany jest w tym kontekście skrót GPCPU (od ang. general-purpose computing on graphics processing units).

Dodatek A. CUDA. 1 Stosowany jest w tym kontekście skrót GPCPU (od ang. general-purpose computing on graphics processing units). Dodatek A. CUDA Trzy ostatnie rozdziały książki poświęcone są zagadnieniom związanym z programowaniem równoległym. Skłoniła nas do tego wszechobecność maszyn wieloprocesorowych. Nawet niektóre notebooki

Bardziej szczegółowo