SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena"

Transkrypt

1 SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży Program i wycena Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do Firmy wymienionej na wstępie oraz stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa HILLWAY Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody HILLWAY. Ponadto wszelkie projekty, kreacje, idee i pomysły stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych,. a ich komercyjne wykorzystywanie lub opracowywanie w całości lub w części jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody ul. Grażyny 13/15 l Warszawa Warszawa, 2013

2 SPIS TREŚCI Grupa docelowa 4 Cele szkolenia 4 Korzyści ze szkolenia 5 Program szkolenia 6 Ekspert Hillway dedykowany do szkolenia 8 Warunki uczestnictwa 9 Inwestycja w szkolenie 10 Metody prowadzenia szkoleń 11 Charakter materiałów szkoleniowych 12 Realizacja szkoleń otwartych wg Hillway 13 Informacje o Hillway 14 Nasi Klienci 15 Wybrane referencje i opinie 16 Klauzula poufności oraz etyka wspołpracy 17 Strona 2 z 17

3 Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy Peter Drucker Sprzedaż to dynamiczne środowisko. Wymaga kreatywnego podejścia, dostrzegania okazji i korelacji oraz szybkiego wprowadzania zmian. Najlepsi menadżerowie sprzedaży-coachowie sprzedaży nie mówią handlowcom, co mają robić. Koncentrują się na zachowaniach, które zaistniały w bieżącej sytuacji oraz bezpośrednio wpłynęły na rezultaty i na nich budują nowe strategie postępowania. Pozwala im na to m.in. coaching operacyjny, który jest szczególnym rodzajem coachingu, kiedy coach obserwuje i bierze udział w codziennych aktywnościach pracownika. Czy Ty jako szef sprzedaży masz wrażenie, że potrzebujesz konkretnej wiedzy i praktycznych narzędzi, jak podnieść efektywność zespołu sprzedaży? Czy Twój zespół sprzedaży pomimo udziału w wielu szkoleniach związanych z rozwojem kompetencji sprzedażowych w dalszym ciągu nie osiąga założonych przez Ciebie celów? Czy Ty jako szef sprzedaży masz ograniczony budżet na szkolenia i cały ciężar rozowju pracowników spoczywa na Tobie? Czy w ostatnim czasie otrzymałeś negatywne informacje ze strony klientów lub współpracowników na temat zachowania konkretnego handlowca? Czy w Twoim zespole sprzedaży są osoby, które pracują nieefektywnie? Czy w Twoim zespole są osoby, którzy prezentują nieodpowiednią postawę? Czy w Twoim zespole są osoby, który nie widzą potrzeby zmian w swoim sposobie sprzedaży? Czy w Twoim zespole są osoby, które wpływają demotywująco na działania innych pracowników działu sprzedaży? Czy w swojej pracy miałeś sytuacje, że jako szef sprzedaży zamiast zmotywować pracownika osiągnąłeś odwrotny efekt? Jeżeli jesteś menadżerem zespołu sprzedaży i choć raz odpowiedziałeś TAK szkolenie to jest dla Ciebie Strona 3 z 17

4 Grupa docelowa uczestnicy szkolenia Szkolenie,,Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie Działami Sprzedaży, a w szczególności do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie jakości i efektywności pracy zespołu sprzedaży. Szczególnie polecane jest: Dyrektorom i Kierownikom Działów Sprzedaży (w tym Regionalnym Kierownikom Sprzedaży) Koordynatorom Doradców Finansowych, Przedstawicieli Handlowych, Sprzedawców bezpośrednichw punktach sprzedaży i obsługi klienta, sprzedawcom D2D Koordynatorom sieci sprzedaży, osobom nadzorującym jakość i efektywość w punktach sprzedaży, w tym Trenerom wewnętrznym Szkolenie skierowane jest do osób, które prowadzą coaching i chcą usystematyzować swoją wiedzę, wymienić się doświadczeniami oraz do osób, które dopiero zaczynają swoją ścieżkę kariery w obszarze kierowania zespołem sprzedażowym. Cele szkolenia W dzisiejszych czasach nie możemy mówić o szybkim wsparciu i rozowju menadżera w zakresie coachingu operacyjnego bez omawiania stylów kierowania Kena Blancharda. Style kierowania Blancharda w prosty i przejrzysty sposób pozwalają na dobór odpowiednich technik działania dopasowanych do etapu rozwoju handlowca. Podczas szkolenia nie skupiamy sie na teoretycznym omówieniu etapów coachingu. Naszym celem jest wsparcie szefów sprzedaży w osiąganiu postawionych przed nimi celów poprzez podzielenie się sprawdzonymi rozwiązaniami i narzedziami nieodzownymi w efektywnym zarządzaniu sprzedażą, które mogą zastosować w swojej pracy już nastepnego dnia po szkoleniu. Uczestnicy w trakcie szkolenia i w materiałach otrzymują pomocne arkusze, zwroty, które mogą zastosować w pracy, a w trakcie ćwiczeń i warsztatów uczestnicy zapoznają się i praktycznie przećwiczą etapy prowadzenia rozmów coachingowych z uwzględnieniem poziomu dojrzałości i osobowości pracownika. Celem szkolenia,,coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży jest zapoznanie uczestników z koncepcją coachingu operacyjnego oraz przygotowanie szefów sprzedaży do rozpoczęcia praktycznego stosowania tej metody w skutecznym zarządzaniu zespołem sprzedaży oraz podnoszenie jakości i efektywności sprzedaży w swojej firmie. Celem szkolenia jest również rozwój kompetencji menadżerskich w zakresie prowadzenia coachingu indywidualnego i grupowego. Strona 4 z 17

5 Korzyści ze szkolenia Podczas szkolenia,,coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży uczestnicy dowiedzą się: Czym jest coaching operacyjny i jakie może przyjmować formy w sprzedaży? Co wpływa na efektywność coachingu? Jakie są cechy dobrego menadżera - caoch a? Jak umiejętnie stymulować pracowników sprzedaży do rozwoju? Jak diagnozować etap rozwoju pracownika sprzedaży i jego potrzeby związane z rozwojem? Jak kierować i jak wspierać osoby na poszczególnych etapach rozwoju? Jak ustalać cele coachingu dla pracowników sprzedaży? Jak prowadzić coaching operacyjny w Dziale Sprzedaży? Jakich pytan używać, by uzyskać satysfakcjonujące nas odpowiedzi? Jak prawidłowo udzielać informacji zwrotnej i korygować zachowania? Jak motywować i angażować w rozwój, a jak nie demotywować poprzez coaching? Jakie narzędzia zastosować, aby zwiększyć efektywność sprzedaży i efektywność prowadzonego cachingu? Strona 5 z 17

6 Szczegółowy program szkolenia - moduły Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z cyklem Kolba i potrzebami/oczekiwaniami uczestników i dopasowane pod ich potrzeby i branże. Przed szkoleniem najczęściej w formie ankiety elektronicznej wykonywane jest badanie potrzeb i oczekiwać wobec szkolenia każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. CZYM JEST COACHING OPERACYJNY W SPRZEDAŻY? Wyzwania współczesnego rynku wobec pracowników sprzedaży i szefów sprzedaży Zdobywanie przewagi konkurencyjnej przy pomocy odpowiedniego zarządzania Różne rodzaju coachingu informacje ogólne: Life coaching, Coaching biznesowy Podstawowe zasady i mechanizmy wykorzystywane w procesie coachingu operacyjnego Cechy dobrego menadżera - coach a FORMY COACHINGU OPERACYJNEGO W SPRZEDAŻY I METODY PRACY Przygotowanie się do coachingu pracownika sprzedaży Coaching indywidualny o Wspólna wizyta u Klienta o Rozmowa twarzą w twarz Coaching grupowy Klasyfikacja zachować Lidera Szefa Sprzedaży o Zachowania instruujące o Zachowania wspierające Jak realizować coaching w praktyce/wspólna praca NOWOCZESNE STYLE KIEROWANIA ZESPOŁEM I ICH ZASTOSOWANIE W COACHINGU OPERACYJNYM Zarządzanie sytuacyjne wg Kena Blancharda Kim jestem mój preferowany styl zarządzania Style skutecznego kierowania poszczególnymi typami pracowników o S 1 Styl instruujący, czyli prowadzenie za rękę o S 2 Styl konsultujący, czyli ręka na pulsie o S 3 Styl wspierający, czyli pomocna dłoń o S 4 Styl delegujący, czyli pozostawianie wolnej ręki DIAGNOZOWANIE ETAPU ROZWOJU PRACOWNIKA I POTRZEB ROZWOJOWYCH Diagnozowanie etapu rozwoju na poziomie kompetencji i zaangażowania o Etap R 1 entuzjastyczny początkujący, a porzeby pracownika o Etap R 2 uczeń pozbawiony złudzeń, a potrzeby pracownika o Etap R 3 zdolny, ale ostrożny wykonawca, a potrzeby pracownika o Etap R 4 samodzielny pracownik, a potrzeby pracownika Dopasowanie i niedopasowanie do odpowiedniedo etapu rozwoju co powinienem robić? ćwiczenia Cele coachingu w sprzedaży i klasyfikowanie potrzeb rozwojowych pracowników na trzech płaszczyznach: Rozwój wiedzy (techniki sprzedaży, typologia klienta, zarządzanie lejkiem) Rozwój umiejętności (np. sposób prowadzenia spotkania, prezentacji, domykanie sprzedaży) Zmiana postawy (np. nastawienie na budowanie długofalowych relacji) Cykl rozwoju Cykl regresyjny szufladkowanie pracownika. Strona 6 z 17

7 STRUKTURA ROZMOWY COACHINGOWEJ Przygotowanie siebie, klienta/pracownika, miejsca. Kontrakt Zachęcenie pracownika do samooceny Przekazanie informacji zwrotnej uwzględnieniem informacji pozytywnej (co było dobrze), negatywnej (co jest do poprawy) oraz wskazanie konkretnych przykładów zachowań i wypowiedzi Wnioski rozwojowe jakie działania trzeba podjąć Zakres wsparcia (kto, co, kiedy?) Zmotywowanie do działania Podsumowanie ustaleń Arkusz oceny wspólnej pracy wypracowanie modelu Arkusze obserwacyjne wizyta handlowa Arkusz oceny spotkania struktura rozmowy coachingowej AUTORYTET I KOMUNIKACJA SZEFA SPRZEDAŻY PODSTAWA POWODZENIA COACHINGU Autorytet szefa sprzedaży Bariery w komunikacji szefa sprzedaży Język reaktywny, a proaktywny w komunikacji z pracownikiem Narzędzia kontroli rozmowy Rodzaje pytań i pytania w coachingu operacyjnym sprzedażowym Zwroty ułatwiające komunikację z pracownikiem NARZĘDZIA W COACHINGU OPERACYJNYM ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY Standard pracy wypracowanie modelu Standard wizyty wypracowanie modelu Ocena okresowa pracownika wypracowanie modelu System raportowania omówienie TRUDNE SYTUACJE I WYZWANIA W COACHINGU Kiedy nie zaczynać coachingu i przerwać sesję? Reakcje pracowników i metody postępowania Wyzwania w coachingu operacyjnym trudne decyzje Błędy popełniane przez szefów sprzedaży ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA Podsumowanie i najważniejsze wnioski płynące ze szkolenia Stworzenie Indywidualnego Planu Działania Ocena szkolenia Strona 7 z 17

8 Ekspert HILLWAY dedykowany do prowadzenia szkolenia HILLWAY zastrzega sobie prawo do wyboru Trenerów realizujących dany obszar, biorąc pod uwagę ich kompetencje i doświadczenie w zakresie zapytania ofertowego, jak również możliwość wskazania dodatkowych osób. Trenerzy - praktycy z sukcesami doświadczeni w szkoleniach Uważamy, iż jest to KLUCZOWY CZYNNIK SUKCESU i powodzenia szkolenia PIOTR MAJTYKA TRENER SPRZEDAŻY, KONSULTANT, COACH, PRAKTYK BIZNESU. Ukończył Wyższą Szkołę Humanistyczno - Pedagogiczną na wydziale Zarządzania i Marketingu. Absolwent Akademii Trenerów Sprzedaży, licznych kursów i seminariów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i sprzedażą. Zawodowo przez 10 lat związany z działem sprzedaży w polskich i światowych korporacjach na rynku FMCG i budowlanym (m.in. Sony, Diageo, Henkel) otrzymując nagrody za wyniki sprzedażowe i inicjatywy ponadprogramowe. Swoją karierę w handlu i sprzedaży rozpoczynał od funkcji Merchandisera następnie Przedstawiciela Handlowego, poprzez Area Sales Managera - Regionalnego Kierownika Sprzedaży, aż po funkcję Key Account Managera. Jako Menager zespołów sprzedażowych zajmował się m.in. koordynowaniem pracy zespołów ( w tym regularny coaching, rekrutacja, selekcja, adaptacja nowych pracowników, rozwój ich umiejętności w obszarach dotyczących m.in. profesjonalnej wizyty handlowej, optymalizacji procesów sprzedażowych, wiedzy produktowej, obsługi klienta, skutecznego merchandisingu). W trakcie swojej pracy uczestniczył w budowaniu programów strategii sprzedaży - zarówno działań dystrybucyjnych jak i marketingowych. Swoje doświadczenie zawodowe przenosi na grunt szkoleń i skutecznie wykorzystuje w praktyce trenerskiej. Specjalizuje się w szkoleniach z tematyki: zarządzania sprzedażą, zarządzania zespołem i leadershipu, coachingu i feedbacku, technik sprzedaży i obsługi klienta, rozwoju osobistego i merchandisingu. Zrealizowane projekty: Przeprowadzone liczne szkolenia wewnętrzne i sesje coachingowe podległych zespołów (m.in. Diageo Polska, Sony, Stella Pack) dotyczących: standardów pracy, standardów merchandisingowych, zasad prowadzenia profesjonalnej wizyty handlowej, szkolenia produktowe. Autor programu Mobilny Merchandiser dzięki któremu zmienił się standard pracy i wyszkolenia współpracujących Merchandiserów, a w efekcie wzrosła sprzedaż u klientów w kluczowych miastach Polski. Aktywny członek zespołu przygotowującego standardy pracy, nową mapę dystrybucji, oraz standardy merchandisingowe dla kanału nowoczesnego i tradycyjnego. Strona 8 z 17

9 Warunki uczestnictwa - szkolenia otwarte HILLWAY ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Podpisanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Hillway Training & Consulting, a Państwa firmą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy e mailem. DZIEŃ SZKOLENIOWY Szkolenie rozpoczynamy o godzinie 9:00 i kończymy o godzinie 17:00. W trakcie szkolenia zapewniamy uczestnikom lunch oraz przerwy kawowe. Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik oraz długopis i ćwiczenia. Na zakończenie uczestnicy otrzymują dyplom potwierdzający udział w szkoleniu. WPŁATA Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury pro forma. Faktura właściwa zostanie wystawiona po odbyciu się szkolenia faktury wystawiamy po zrealizowaniu usługi. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona nie później niż 7 dni przed jego terminem nie powoduje konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie nabywa prawa do obciążenia płatnika 50% kosztów szkolenia. ODWOŁANIE SZKOLENIA zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niewystarczającego zainteresowania terminem. Informacje o zmianach przesłana będzie najpóźniej do 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. HILLWAY Training & Consulting zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia szkolenia w każdej chwili w przypadku działania siły wyższej. Zgłaszającemu w takiej sytuacji zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłacona na konto HILLWAY. MIEJSCE SZKOLENIA Szkolenia otwarte organizowane są na terenie Warszawy. ZGODA NA WYKORZYSTANIE LOGO I NAZWY KLIENTA Firmy uczestniczące w szkoleniu wyrażają zgodę na zamieszczenie nazwy i/lub logo firmy na liście kontrahentów zamieszczanej na stronach i portalach www, w materiałach promocyjnych i ofertach handlowych. Hillway Training & Consulting zobowiązuje się w sposób staranny i z zachowaniem należytego poziomu usług wypełniać zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia otwartego, w tym w szczególności zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia Szkoleń z dołożeniem należytej staranności właściwej profesjonalistom przy wykonywaniu tego rodzaju usług. GWARANCJA SATYSFAKCJI Jeżeli po szkoleniu uznają Państwo, że omawiane techniki i tematyka nie są zgodne z przedstawionym opisem szkolenia lub mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące jakości prowadzenia warsztatów oferujemy zwrot kosztów (100% ) uczestnictwa. Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia HILLWAY Training & Consulting do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika. Nie czekaj zgłoś się już dziś! Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -> ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA HILLWAY szkolenia otwarte Strona 9 z 17 Wersja z dn

10 Inwestycja w szkolenie: Szkolenie otwarte Ilość dni Cena netto VAT 23% Cena brutto Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży PLN Podana cena dotyczy udziału jednej osoby w szkoleniu otwartym. W ramach realizacji szkolenia oferujemy: Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu Trenera praktyka sprzedaży Badanie potrzeb i oczekiwań uczestników wobec planowanego szkolenia Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami i arkuszami Konsultacje po-szkoleniowe 2 tygodnie po szkoleniu Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia Lunch każdego dnia szkolenia. Imienny dyplom uczestnictwa w szkoleniu Cena nie obejmuje: (koszty po stronie Zleceniodawcy) Kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestnika na miejscu prowadzenia szkolenia SYSTEM RABATOWY: Zgłoszenia 2 osób 15% rabatu Zgłoszenia 3 osób 25% rabatu Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób. Jesteś zainteresowany innym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania? A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania, podnieść efektywność, wydajność sprzedaży, obsługi klienta w kontakcie bezpośrednim lub przez contact center? Zapraszamy do kontaktu! Tel: Strona 10 z 17

11 Metody prowadzenia szkoleń HILLWAY Dobre szkolenie uczy uczestników wykorzystywania wiedzy w praktyce, tworzenia czegoś, wykonywania działań. Głównym celem naszych szkoleń nie jest przekazanie informacji ani wyuczenie ich przez uczestników. Jeśli już konieczny jest wstęp merytoryczny, to jest on krótki i treściwy. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów popartych krótkimi mini-wykładami, podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian przy użyciu laboratorium telefonicznego lub w przypadku wdrożenia nowych osób praca Trenera On The Job Training na stanowisku pracy. Jak pokazują badania naukowe, skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Niezależnie od tego ile ćwiczeń wykonają i jak wiele materiałów szkoleniowych dostaną do analizy. Nasze szkolenia prowadzi Trener który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki. Sukces szkolenia nie polega na tym, że trener przekaże słuchaczom wszystkie informacje jakie posiada w danej dziedzinie Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników. Jeśli uczestnicy szkolenia podczas ćwiczeń w kolejnym module znów dostają zadanie szukania błędów i pracę przy użyciu burzy mózgów, to zaczną się nudzić! Ile razy można robić to samo? Klucz do aktywności uwagi w dłuższym okresie to zmienność, różnorodność, zróżnicowanie bodźców. Niedopasowanie trudności zadań do możliwości uczestników (zbyt trudne lub zbyt łatwe) spowoduje, że uczestnicy już na wstępie zniechęcą się i stracą motywację do działania Nasz Trener podtrzymuje zaangażowanie uczestników poprzez przedstawienie coraz to trudniejszych wyzwań w ramach jednego obszaru. Szkolenia HILLWAY opierają się w 80% na formie warsztatowej oferując uczestnikom wyżej wspomnianą różnorodność. Strona 11 z 17

12 Charakterystyka materiałów szkoleniowych Uczestnicy szkolenia standardowo otrzymują podręczniki szkoleniowe ok stron uwzględniające materiał podstawowy oraz materiał uzupełniający, z którym mogą zapoznać się po szkoleniu. W materiale zawarte są wyniki różnych badań, case study oraz materiał realizowany na szkoleniu przedstawiony w jasny i czytelny sposób. Forma podręczników: zbindowany materiał szkoleniowy z notatnikiem W zależności od zaangażowania uczestników i postępów prac szkolenie prowadzone jest zgodnie z cyklem Kolba, Trener dopasowuje treści do potrzeb uczestników warsztatu. Stosowane są hand-out y materiały dodatkowo rozdawane przez Trenera w trakcie ćwiczeń. W trakcie dodatkowo może być wykorzystywana prezentacja multimedialna, ale jako uzupełnienie i zobrazowanie pewnych treści w myśl zasady jeden obraz wart więcej niż słów. Pracujemy warsztatowo z wykorzystaniem flipchartu. W trakcie szkolenia wykorzystywane są testy, gry, case study, ćwiczenia indywidualne, w parach i grupowe. Na potrzeby szkolenia planujemy o ile czas pozwoli i będą do tego wskazania w miarę możliwości, grupy docelowej i tematu szkolenia nagrywanie rozmów z użyciem dyktafonu cyfrowego lub laboratorium telefonicznego i ich analizę coachingową lub nagrywanie prezentacji z użyciem kamery i ich analizę coachingową. Przy szkoleniach rekomendujemy pracę na rzeczywistych sytuacjach z pracy uczestników, ale w zależności od zaawansowani grupy i tematyki szkolenia wprowadzamy gry symulacyjne niezwiązane z pracą. Naszym celem jest usprawnienie pracy szkolonych osób już po szkoleniu. Uczestnicy aktywnie pracują na materiale szkoleniowym uzupełniając treści, tworząc zwroty dopasowane do swojego charakteru tworząc scenariusze rozmów, zapisując rozwiązania gotowe do zastosowania już po szkoleniu. Dodatkowo uczestnicy po szkoleniu mają możliwość konsultacji owych z Trenerem. Strona 12 z 17

13 Realizacja szkoleń otwartych wg HILLWAY Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników. W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu! Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian. Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki. Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników. Strona 13 z 17

14 Informacje o HILLWAY to firma stworzona w 2011 roku przez doświadczonych praktyków branży szkoleniowo-doradczej. HILLWAY tworzy zespół ludzi związanych z branżą szkoleniowo-doradczą od kilkunastu lat. Przeprowadziliśmy i koordynowaliśmy, w ramach różnych brandów, setki projektów związanych z rozwojem firm i rozwojem kompetencji zespołów, które realizowaliśmy na zlecenie największych w Polsce. OPIS FIRMY I PRODUKTY: Specjalizujemy się w doradztwie dla firm i szkoleniach biznesowych w dziedzinie przywództwa, zarządzania, efektywności organizacyjnej, budowania relacji z klientami, podnoszeniu kompetencji pracowników oraz poprawie efektywności sprzedaży i obsługi klienta w kanałach bezpośrednim i telefonicznym (w tym call/contact center). Spółka świadczy również usługi w zakresie badań w obszarze HR i customer care (Mystery Call) oraz outsourcingu personalnego (rekrutacja i selekcja, temp services, interim management). O jakości realizowanych przez Hillway projektów szkoleniowo-doradczych świadczą m.in. referencje wybranych Klientów. Współpracujemy z największymi w Polsce firmami i instytucjami dokładając wszelkich starań, by poprzez nastawienie na jakość i efektywność być ponad konkurencją. Mówiąc o jakości mamy na uwadze zarówno proces organizacji i koordynacji projektu, jego przygotowania, innowacyjnego i kreatywnego podejścia do budowania rozwiązań oraz realizację projektu przez Trenerów/Konsultantów najwyższej klasy mających aktualną wiedzę ze swojej specjalizacji, znających światowe trendy i rozwiązania, posiadających ogromne doświadczenie biznesowe i trenerskie oraz pasjonujących się tym, co robią. CO NAS WYRÓŻNIA I DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ: -> Nastawienie na wysoką jakość i efektywność ->Elastyczność i dedykowane rozwiązania za rozsądną cenę -> Kadra ekspercka, trenerzy-praktycy, pasjonaci Strona 14 z 17

15 Zaufali nam już m.in. : Strona 15 z 17

16 Wybrane referencje i opinie,,szkolenie przygotowane i prowadzone przez firmę HILLWAY Training & Consulting charakteryzowało się dużą starannością, zaangażowaniem oraz sprawnością organizacyjną. ( ) Na uwagę zasługuje bardzo dobre rozumienie potrzeb i zasad funkcjonowania organizacji w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym przez Trenera i koordynatora projektu ze strony Hillway. (..)projekt spełnił nasze oczekiwania, dlatego rekomendujemy ja organizacjom, którym zależy na rozwoju kompetencji swoich pracowników oraz uzyskaniu wymiernych efektów. Konrad Doroba -Dyrektor Departamentu Windykacji Hipotecznej i Modeli Scoringowych, Kredyt Bank S.A.,,Współpracujemy tylko z takimi firmami szkoleniowymi, które spełniają nie tylko najwyższe standardy jakości oferowanych szkoleń, ale przede wszystkim obsługują nas tak, jak my staramy się obsługiwać Naszych Klientów. ( )Najlepszą rekomendacją, jakiej możemy udzielić firmie HILLWAY niech będzie fakt, że współpracujemy z tą firmą od momentu jej powstania i planujemy rozpoczęcie kolejnych wspólnych projektów. Agnieszka Świderska, Specjalista ds. Szkoleń, First Data S.A.,,Po projekcie został przygotowany i omówiony raport poszkoleniowy zawierający m.in. informacje o przebiegu szkolenia, analizę efektywności szkolenia oraz analizę satysfakcji uczestników. Raport uwzględniał również kluczowe elementy, na które należy zwracać uwagę zarządzając danym zespołem, jak również rekomendacje odnośnie rozwoju kompetencji szkolonej grupy. Aneta Domitrz, Specjalista ds. Marketingu, Koordynator Szkolenia, Wydawnictwo Szkolne PWN Z raportu po ostatnim projekcie organizowanym dla jednego z naszych Klientów na pytanie: Czy rekomendujesz dostawce szkolenia, tak/nie dlaczego? 100% uczestników warsztatu rekomenduje współpracę z. Odpowiedzi uczestników kształtowały się następująco: Tak, wspaniała osobowość jestem zauroczona super trener Tak, wspaniały trener wykładowca kolega Tak, ekstra szkolenie merytoryczne i wesołe Tak, ponieważ niesamowicie uczy dziękuje Ma wspaniałe podejście do człowieka nie zależnie od wieku Strona 16 z 17

17 Klauzula poufności oraz etyka współpracy: Strony zobowiązują się do ochrony poufnych informacji uzyskanych w ramach współpracy. W ramach tej ochrony żadna ze Stron nie ujawni poufnych informacji bez pisemnej zgody drugiej Strony. Informację poufną stanowi każda informacja, w którą jedna ze Stron wejdzie w posiadanie i która została określona, jako poufna przed przekazaniem jej drugiej Stronie. Informacji poufnej nie stanowi przede wszystkim informacja, która jest: Powszechnie znana bez winy Stron w chwili ujawnienia, Znana Stronie przed jej otrzymaniem, o czym świadczą wiarygodne dowody Legalnie otrzymana od osoby trzeciej bez zastrzeżenia poufności, Ujawniona w zakresie wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Ujawniona przez Stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej strony Strony zobowiązują się także współdziałać ze sobą zgodnie z literą prawa oraz duchem obowiązujących przepisów oraz dobrymi obyczajami panującymi w obrocie handlowym. KONTAKT: Marzena Sawicka Profesjonalne szkolenia i doradztwo dla firm ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Strona 17 z 17

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT*

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* * Treści zawarte w niniejszym materiale stanowią własność Izby Coachingu i są chronione prawem autorskim. Cytowanie fragmentów bądź całości dokumentu wymaga zgody

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych

14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych 14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych Chcesz się szkolić? Zwróć na to uwagę W dzisiejszych czasach, gdzie obserwujemy ciągły rozwój usług szkoleniowych, pojawia się coraz więcej firm oferujących

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent. WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.pl grudzień/ styczeń 2014/15 RAPORT NUMERU FMCG BRANŻA WARTA UWAGI PROGRAM MENADŻERSKI W GRUPIE EUROCASH DAJ SOBIE SZANSĘ ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo