BIOPSJA NERKI czy Rubikon został przekroczony?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIOPSJA NERKI czy Rubikon został przekroczony?"

Transkrypt

1 BIOPSJA NERKI czy Rubikon został przekroczony? Bartosz Misterek, Jerzy Siekiera Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy Jastrzębia Góra

2 DEFINICJA Biopsja nerki jest inwazyjną procedurą diagnostyczną polegającą na pobraniu fragmentu tkanek nerki do badania histopatologicznego, umożliwiająca różnicowanie, rozpoznanie i wdrożenie ukierunkowanego, celowanego leczenia

3 biopsyjne HISTORIA przed rokiem 1950 biopsje nerki były sporadycznie wykonywane w 1901 roku wykonano pierwszą biopsję otwartą nerki podczas leczenia choroby Brights a; 1923 rok GWEN pierwsza przezskórna biopsja nerki 1934 BALL używając igły aspiracyjnej 1944 ALWALL przeprowadził biopsje u 13 pacjentów (jeden zmarł w wyniku powikłań po zabiegu) 1955 MEUHRECE i KARK wprowadzili igłę tnącą Vim-Silvermana 1956 LUSTED zastosował środek cieniujący i monitor lata 70-te rozwój USG- igły tnąca Trucut, dwuczęściowe, pistolety

4 WSKAZANIA Biopsję nerki wykonuje się w następujących przypadkach: u pacjentów z krwiomoczem lub izolowanym białkomoczem w przypadku ostrych lub przewlekłych stanów upośledzenia funkcji nerek bez uchwytnej przyczyny celem diagnostyki zaburzeń funkcji nerek przeszczepionych celem oceny charakteru zmian ogniskowych celem dodatkowej diagnostyki- mapowanie genetyczne, badania immunohistochemiczne celem oceny skuteczności leczenia i przed wdrożeniem ewentualnego leczenia uzupełniającego (przedoperacyjna chemioterapia, po termoablacji) przed, w trakcie i po celowanej chemioterapii

5 PRZYGOTOWANIE i TECHNIKA Pacjent powinien aktywnie współpracować Ułożenie na boku z uniesieniem okolicy biopsji, możliwe ułożenie na brzuchu lub plecach z uniesieniem okolicy lędźwiowej w przypadku diagnostyki nerki przeszczepionej Znieczulenie miejscowe, możliwa płytka sedacja Biopsję przezskórną wykonuje się pod kontrolą USG lub CT

6 PRZYGOTOWANIE i TECHNIKA Biopsja pod kontrolą USG: bez naświetlania RTG nerki bez zmian ogniskowych obraz dynamiczny możliwość podania kontrastu microbubble Biopsja pod kontrolą CT: lepsza rozdzielczość, kontrast, rekonstrukcje wzmocnienie zmiany- faza nefrograficzna lepsza lokalizacja zmiany i ocena otaczających istotnych struktur Zależy od preferencji operatora i dostępu do Pracowni CT

7 PRZYGOTOWANIE i TECHNIKA Przeciwskazania bezwzględne do biopsji: zaburzenia krzepnięcia niewyregulowane, dużego stopnia, niepoddające się leczeniu nadciśnienie niewspółpracujący, pobudzony pacjent Względne p/wskazania: ciąża, infekcje skóry, odmiany anatomiczne nerki, otyłość

8 POJEDYNCZY GUZ NERKI Z racji na rozpowszechnienie badań USG zmiana bardzo często wykrywana przypadkowo Historycznie- nie wykonywano biopsji- kwalifikowano do neferktomii brak technik jednoznacznie różnicujących pomiędzy torbielą łagodną, angiomiolipomą, RCC Starsze techniki histopatologiczne charakteryzowały się dużym odsetkiem wyników fałszywie ujemnych i dużą trudnością było odróżnienie Low Grade RCC/ onkocytoma Aktualnie techniki immunohistochemiczne i doskonalsze techniki biopsji zwiększyły trafność pozytywnych rozpoznań do %

9 POJEDYNCZY GUZ NERKI Stale zwiększająca się ilość zabiegów przezskórnej ablacji guzów litych (technika radiowa, mikrofalowa, krioablacja, elektroporacja) wymaga biopsji i oceny histopatologicznej przed planowanym leczeniem, gdyż zmiana nie jest usuwana chirurgicznie Około 30 % zmian kwalifikowanych do leczenia okazuje się zmianami łagodnymi Biopsja umożliwia onkologom zaplanowanie dalszego leczenia, ocenę wrażliwości nowotworu na terapię i dobranie właściwego jej schematu Nowoczesna ocena bioptatów umożliwia zaplanowanie celowanego leczenia indywidualnie określonego dla danego chorego mapowanie genetyczne

10 MAŁE GUZY NERKI (SRM) Chicago 2011 Kidney Cancer Symposium, Wrzesień Gdańsk EAU, Listopad 2011 Warszawa Za SRM uznaje się guzy do 4 cm średnicy 23% SRM < 3 cm są łagodne, 20% SRM < 4 cm są łagodne Histologicznie: 66,3% jasnokomórkowe (korelacja z wielkością guza)/30,6% brodawkowate High Grade: w grupie <3cm- 5-30%; 3-4 cm % = 20% Stopień T3a: w grupie <3cm- 5,4-11%; 3-4cm % = 15% Diagnostyka biopsyjna- wskazana gdy istnieją wątpliwości w badaniach obrazowych, jako standard przed leczeniem małoinwazyjnym, różnicowanie guzów łagodnych i RCC, ocena czynników rokowniczych przed planowanym leczeniem

11 MAŁE GUZY NERKI (SRM) małe guzy nerek rosną szybciej niż duże, ale wolniej u starszych osób wśród małych zmian ogniskowych trudniejsze różnicowanie pomiędzy zmianami łagodnymi i złośliwymi w badaniach obrazowych wśród guzów małych duży odsetek zmian jest łagodny, ale 60-70% to nowotwory o niskim potencjale złośliwości biopsja małych zmian- wysoka czułość, ale 20-33% nie jest diagnostyczna SRM rośnie wolno, rzadko daje przerzuty, u starszych pacjentów przyczyną zgonu będą choroby współistniejące aktywna obserwacja jest dobrą metodą monitorowania odroczenie leczenia nie wyklucza NSS

12 GUZY NERKI >4cm Duże guzy nerki > 4 cm i proces nowotworowy uogólniony: potwierdzenie histopatologiczne przed leczeniem systemowym różnicowanie typowych guzów nerek od rzadkich rozpoznań (np. chłoniak) ocena czynników rokowniczych przed planowanym sposobem leczenia Biopsja guza nerki nasuwa również wątpliwości: biopsja małych guzów gdy planowane jest leczenie operacyjne? negatywna biopsja nie wyklucza RCC możliwe błędy rozpoznania histopatologicznego- oncocytoma- rak brodawkowaty- RCC angiomiolipoma- badania obrazowe prawidłowo rozpoznają zmianę

13 GUZ W TORBIELI Zmiany torbielowate: torbiele proste, złożone ale o charakterze łagodnym (pojedyncza przegroda, kalcyfikacja) lub z obecnością zmiany litej (cystic RCC) Cechy torbieli złożonej: kalcyfikacje, >20HU, nieregularne przegrody Około 10% RCC jest w formie zmian torbielowatych Torbiele Bosniak III- 39% zmiany łagodne- nie wymagana nefrektomia

14 Wskazana: nefropatie BIOPSJA NERKI BEZ ZMIAN OGNISKOWYCH białkomocz, krwiomocz pogorszenie funkcji filtracyjnej ocena ostrych i przewlekłych chorób nerek monitorowanie leczenia ocena funkcji nerki przeszczepionej

15 ZALETY BIOPSJI umożliwia postawienie rozpoznania i zaplanowanie właściwego schematu leczenia pozwala na różnicowanie widocznych zmian i może wpłynąć na dalsze postępowanie, tym samym na planowane leczenie (zmiany łagodne, a może zmiany meta?) doskonali umiejętności operatora umożliwiając rozwój małoinwazyjnych technik (termoablacja, Nano Knife) umożliwia ocenę zmian resztkowych i wznów po leczeniu radykalnym umożliwia dobór właściwych schematów leczenia dla potrzeb chemioterapii systemowej

16 POWIKŁANIA BIOPSJA NERKI JEST BEZPIECZNĄ PROCEDURĄ Powikłania jakie mogą się zdarzyć: krwiomocz krwiak okołonerkowy infekcja odma uszkodzenie sąsiednich narządów rozsiew komórek nowotworowych- rzadko, opisano tylko 7 prac (!) potwierdzających rozsiew w kanale wkłucia przetoka tętniczo-żylna

17 BIOPSJA NERKI- PERSPEKTYWY Związane z rozwojem technologii medycznych i badań diagnostycznych. Technologie medyczne to głównie rozwój metod obrazowania: cyfrowe aparaty USG umożliwiające skanowanie tkanek (histoscaning) pozwalające bardziej precyzyjnie lokalizować miejsce biopsji i pobrania materiału do badań rozwój technik poprawiających znacznie obrazowanie- środki kontrastujące w ultrasonografii (mikrobubbles) doskonalsze aparaty CT i MR (obrazowanie dyfuzyjne i dynamiczne), precyzyjne przystawki do biopsji PET jako celownik wskazujący miejsca podejrzane 11 C-octan, immuno-pet (I+cG250) roboty- większa precyzja, ograniczenie ekspozycji RTG

18 BIOPSJA NERKI- PERSPEKTYWY Badania diagnostyczne na poziomie komórkowym, receptorowym i molekularnym: badania genetyczne- mapowanie genów, leczenie superselektywne, celowane nowe metody chemioterapii- bezpośrednio do guza, chemioterapia perfuzyjna pomocne przy definiowaniu nowych szlaków i molekuł sygnalizacyjnych zawiadujących kancerogenezą, ocena ekspresji genów określenie wpływu leczenia na produkcje mediatorów i ekspresję receptorów zawiadujących szerzeniem się procesu nowotworowego guzy agresywne rola szpikowych komórek supresorowych modulujących funkcje układu immunologicznego (MDSC)- szczepionki, wywoływanie odpowiedzi immunologicznej przeciwko komórkom nowotworowym ocena odpowiedzi na leczenie systemowe i możliwość modyfikowania terapii na bieżąco

19 NASZE DOŚWIADCZENIA małe guzy nerek <4cm średnicy przed planowanym leczeniem małoinwazyjnym celem weryfikacji histopatologicznej w przypadku progresji choroby dla potrzeb innych współpracujących z nami oddziałów: chirurgii i ginekologii- weryfikacja histopatologiczna zmian, konsekwencją była zmiana postępowania leczniczego chemioterapii- przed i w trakcie leczenia zaawansowanych nowotworów, także oceny efektu terapii genetyki i immunologii- mapowanie genetyczne, szczepionki kwalifikacja do leczenia małoinwazyjnego- u osób starszych, obciążonych genetycznie, obustronne guzy, guz jedynej nerki, brak zgody na leczenie operacyjne

20 PRZYPADKI Pacjentka lat 52 guz nerki lewej górnego bieguna- weryfikacja histopatologicznaprzerzut raka piersi Pacjentka lat 56- guz nerki lewej dolnego bieguna- weryfikacja histopatologicznaprzerzut raka jajnika Pacjent lat 64- guz nerki prawej- weryfikacja histopatologiczna- przerzut raka jelita grubego Pacjentka lat 58- duży guz nerki prawej dolnego bieguna- weryfikacja histopatologiczna- zmiana meta z piersi- niewielki guzek średnicy 1,5-2cm

21 NASZE DOŚWIADCZENIA Biopsję wykonujemy: w ułożeniu na boku znieczulenie miejscowe pobieramy wycinki z obwodowej części guza (2-4) ograniczenie aktywności pacjenta 3-4 godziny możliwy wypis tego samego dnia po kontroli USG i badaniu

22 NASZE DOŚWIADCZENIA Od roku 2005 w Oddziale Klinicznym Urologii Onkologicznej wykonano: 553 zabiegi onkologiczne na nerce 229 jednostronne nefrektomie 46 częściowych resekcji nerki 168 termoablacji guza nerki 40 nefroureterektomii 34 wznowy miejscowe 70 ognisk przerzutowych - nadnercza, 2 trzustka, 1 tarczyca, 1 jądro 3 termoablacje ognisk przerzutowych do wątroby

23 Czy przekroczyliśmy Rubikon? już w roku 1901 po udanej, pierwszej próbie biopsji nerki rozwijające się techniki wymuszają coraz doskonalszą diagnostykę i możliwość zastosowania nieosiągalnego niedawno leczenia- celowanego i indywidualnie dobranego dla danego pacjenta kontrola i monitorowanie skuteczności zastosowanego leczenia możliwość zmiany schematu leczenia w trakcie terapii. TAK przekroczyliśmy Rubikon

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Słowniczek terminów związanych z rakiem nerki

Słowniczek terminów związanych z rakiem nerki Informacje dla pacjentów Język polski Słowniczek terminów związanych z rakiem nerki Ablacja (terapia ablacyjna) minimalnie inwazyjny zabieg usunięcia zmienionej chorobowo tkanki. Lekarz niszczy taką tkankę

Bardziej szczegółowo

Rak piersi diagnostyka

Rak piersi diagnostyka Rak piersi diagnostyka Dziedziczny rak piersi i jajnika najczęściej jest spowodowany mutacjami w genie BRCA1 na chromosomie 17q21. Obserwowane są powtarzalne mutacje, z których trzy stanowią ponad 90%

Bardziej szczegółowo

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.)

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Mięsaki kości Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Współautorzy: Jacek Fijuth, Urszula Grzesiakowska, Zbigniew I. Nowecki, Janusz Ryś, Tomasz Świtaj, Wojciech Woźniak Wstęp Prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO Wersja 2.00 ************************ ************************ ************************

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać.

Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać. W TROSCE O PACJENTA CHOREGO NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO Ogólnopolski program edukacyjny Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać. Program realizowany

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

1 Diagnostyka. patomorfologiczna zasady i cele. Wenancjusz Domagała

1 Diagnostyka. patomorfologiczna zasady i cele. Wenancjusz Domagała Wenancjusz Domagała 1 Diagnostyka patomorfologiczna zasady i cele Patologia (patomorfologia) jest nauką o przyczynach, mechanizmach, objawach i skutkach choroby ocenianych na poziomie morfologicznym, biochemicznym

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 225/2014 z dnia 22 września 2014 r. o projekcie programu Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne P R C P R Z E G L Ą D O W Jerzy Walecki, Elżbieta Chojnacka Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP w Warszawie Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ

ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CHIRURGIA DZIECIĘCA SESJA KONKURSOWA Poznań, 06-07 kwietnia 2013 ORGANIZATORZY SKN Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC P 1. Współwystępowanie pheochromocytma oraz raka kory

Bardziej szczegółowo

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM Informator CDT MEDICUS z Medicusem LUBIN JAWOR POLKOWICE LEGNICA GŁOGÓW BOLESŁAWIEC ZŁOTORYJA Temat numeru PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA s.8 NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9.

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9. EKSPERTYZA WSTĘPNA Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego wersja robocza 0.9 Jacek Siwiec Magdalena Władysiuk-Blicharz Aleksandra Niezgoda Robert Dobosz Krzysztof

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak tarczycy RAK TARCZYCY / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej właśnie dowiedziałeś się, że masz raka tarczycy! Wyszedłeś z gabinetu, w którym lekarz powiedział

Bardziej szczegółowo

Szczególne przypadki w diagnostyce raka piersi (Special cases in breast cancer diagnostics) Elżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś

Szczególne przypadki w diagnostyce raka piersi (Special cases in breast cancer diagnostics) Elżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś Szczególne przypadki w diagnostyce raka piersi (Special cases in breast cancer diagnostics) Elżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś dr n. med. Elżbieta Łuczyńska 1992 dyplom ukończenia wydziału lekarskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego)

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Global GIST-Network Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Deutsch English Español Francaçis Italiano Nederlands Norsk Polski Português Markus Wartenberg / Peter Reichardt

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień Marcin Stępie pień Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Cele diagnostyki rozpoznanie choroby nowotworowej; ocena zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny (MR)

Rezonans magnetyczny (MR) 28 Rezonans magnetyczny (MR) Badanie Rezonansu Magnetycznego (MR), stanowi metodę obrazowania ciała umożliwiająca uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie, bez narażenia na

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej, chirurgii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie SEKCJA Moczowód Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie Zmiany wrodzone Zdwojenie i ektopia moczowodu Torbiel ujścia moczowodu (ureterocele) Zmiany zapalne Pęcherzykowe zapalenie błony śluzowej

Bardziej szczegółowo

Rosnąca ilość informacji możliwych do uzyskania

Rosnąca ilość informacji możliwych do uzyskania TK I MR SERCA niezbędna jakość diagnostyki obrazowej w kardiologii Od kilku lat obserwujemy szczególnie intensywny rozwój metod diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa w przypadku wznowy biochemicznej raka stercza

Diagnostyka obrazowa w przypadku wznowy biochemicznej raka stercza Diagnostyka obrazowa w przypadku wznowy biochemicznej raka stercza Justyna Rembak-Szynkiewicz Zakład Radiodiagnostyki Kiedy badania obrazowe po radykalnym leczeniu? wznowa biochemiczna Czego poszukujemy???

Bardziej szczegółowo

Wspólnie pokonajmy raka

Wspólnie pokonajmy raka Krzysztof Składowski Wspólnie pokonajmy raka Onkolog o nadziei Dostają Państwo do rąk niezwykłą książkę. Lektura każdej jej j strony to mniej strachu i mniej cierpienia. To wiedza. Na miarę zdrowia i życia.

Bardziej szczegółowo