RAPORT TEMATYCZNY SIECI I KLASTRY SEKTOROWE. Jarosław Kempa Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. wrzesień 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT TEMATYCZNY SIECI I KLASTRY SEKTOROWE. Jarosław Kempa Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. wrzesień 2005"

Transkrypt

1 RAPORT TEMATYCZNY z działania: Identyfikacja doświadczeń w zakresie tworzenia środowiska innowacyjnego w ramach projektu Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim (Z /2.24/II/2.6/20/04) SIECI I KLASTRY SEKTOROWE Jarosław Kempa Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. wrzesień 2005 Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Konsorcjum projektowe: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Urząd Miasta Gliwice oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Biuro projektu: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., ul. Astrów 10, Katowice telefon (32) , faks (32) Niniejszy dokument nie wyraża oficjalnego stanowiska Konsorcjum Projektowego. Członkowie Konsorcjum nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o zawartość niniejszego dokumentu.

2 Spis treści 1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Program Wykonawczy na lata Metodologie, przykłady w innych regionach 2.1. Specjalistyczne portale internetowe dedykowane klastrom systemy transakcyjne i kooperacyjne (Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Belgia) 2.2 Centra Współpracy Przemysłowej (Centres of Industrial Collaboration) Wielka Brytania 2.3 Parki technologiczne 2.4. Wspólne kreowanie marki grup przedsiębiorstw i produktów Podsumowanie 14 2

3 1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Program Wykonawczy na lata Regionalna Strategia Innowacji województwa śląskiego na lata zakłada stworzenie regionalnego systemu innowacji opartego na wzajemnym zaufaniu, kreatywności i doskonałości m.in. poprzez rozwijanie współpracy sektorowej z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz utworzenie elastycznej struktury sieciowej na rzecz innowacji. Jak wykazują doświadczenia krajów Unii Europejskiej, w których od dawna podejmuje się działania klastrowe, priorytetowymi zadaniami w obszarze gospodarki regionalnej powinny być: rozwój łańcucha dostawców z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do sfery badawczej (laboratoria, zasoby ludzkie wiedza), zdefiniowanie roli parków technologicznych/parków przemysłowych w procesie transferu technologii oraz określenie ich oferty w kontekście potrzeb technologicznych regionu, reorientacja rynkowa sfery badawczo-rozwojowej i jej integracja z przemysłem, zintegrowana promocja przedsiębiorstw działających w klastrach, organizacja komunikacji pomiędzy podmiotami działającymi w ramach klastrów, zintegrowane pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, eksploracja rynków zagranicznych i wspólny eksport grup przedsiębiorstw działających w klastrach, wspólna identyfikacja rynkowa produktów wytwarzanych w poszczególnych klastrach regionu (wspólny branding), eksploracja rynków niszowych oraz tworzenie nowych produktów wsparte odpowiednią ofertą instrumentów dedykowanych MŚP zmniejszających ryzyko niepowodzenia działalności innowacyjnej. W województwie śląskim istnieje wyraźny brak inicjatyw integrujących poszczególne środowiska gospodarcze i naukowe. Generowanie wspólnych tematów zainteresowań w obrębie tych dwóch grup podmiotów wydaje się kluczowe dla prawidłowego przebiegu procesu klastrowania. W województwie śląskim brakuje jednak wiarygodnej instytucji, która integrowałaby podmioty gospodarcze w tym zakresie. Wciąż odczuwalna jest niechęć do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, zwłaszcza jeśli chodzi o współpracę przedsiębiorstw z placówkami naukowymi. 3

4 Przedstawione poniżej przykłady pochodzące z krajów Unii Europejskiej stanowią konkretne rozwiązania, które wg autora można zaadoptować na potrzeby województwa śląskiego. Mają one zobrazować kierunki potencjalnych działań, jakie można podjąć w województwie śląskim i są jednocześnie podstawą do dalszej dyskusji w Grupie Eksperckiej Sieci i klastry sektorowe, nad wykonalnością tych propozycji, ich rozbudową oraz wypracowaniem alternatywnych mechanizmów. 2. Metodologie, przykłady w innych regionach 2.1. Specjalistyczne portale internetowe dedykowane klastrom systemy transakcyjne i kooperacyjne (Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Belgia) Podstawą funkcjonowania klastra jest ilość i trwałość powiązań pomiędzy podmiotami jakie skupia. Nowoczesne podejście do klastrowania i budowy powiązań kooperacyjnych wymaga budowy inteligentnych i elastycznych narzędzi. Internet jest doskonałym miejscem wymiany informacji. Dlatego obok promocji klastra w sieci, warto pomyśleć o zamieszczeniu tam nowoczesnych narzędzi stanowiących platformę handlową, tak jak w przypadku hiszpańskiego klastra tekstylnego (www.textileclusters.com), klastra ceramicznego we Włoszech (www.ceramicaclusters.com) czy klastra motoryzacyjnego w Hiszpanii (Cluster de Empresas Automocion de Galicia: strona platformy B2B: ). Cele portali: polepszenie funkcjonowania łańcucha dostaw (redukcja kosztów transakcyjnych i administracji) i jego rozwój, skrócenie czasu poświęcanego poszukiwaniu ofert, dostęp do aktualnych ofert handlowych z możliwością zawiązywania transakcji (w tym ustalania warunków dostaw i dokonywania płatności elektronicznej), skupienie przedsiębiorstw produkcyjnych i potencjalnych poddostawców działających w regionie w danej branży. 4

5 Charakterystyka portali: dedykowane ścisłej grupie odbiorców (specjalizacja branżowa, klastrowa), przedsiębiorca przechodzi procedurę rejestracji, która w jednoznaczny sposób identyfikuje go z produktami bądź grupą produktów jakie wytwarza. Weryfikowany jest również profil przedsiębiorstwa, zamieszczony później i udostępniony pozostałym użytkownikom. System rejestracji podnosi wiarygodność portalu, bowiem do odbiorców wysłany zostaje jednoznaczny sygnał, że firma przed wprowadzeniem do systemu została zweryfikowana pod względem merytorycznym przez specjalistę. Następnie użytkownikowi nadawany jest login i hasło; użytkownicy mają możliwość spersonalizowania ustawień w zależności od swoich potrzeb; portale działają na zasadzie giełdy towarowej pozwalającej na bieżące dokonywanie zakupów po najlepszej cenie a jednocześnie posiadają cechy jakie można przypisać wywiadowniom gospodarczym; istnieje możliwość agregacji zamówień złożonych przez różnych użytkowników ale na te same towary. W ten sposób cena jednostkowa zamawianego towaru ulega zmniejszeniu (zgodnie z zasadą duży może więcej ), platforma handlowa jest zorientowana na dokonywanie zakupów/zaopatrzenia a nie na sprzedaż, uczestnictwo w platformie handlowej jest odpłatne. Opłaty pobiera się za dostęp do określonych usług oferowanych w ramach platformy oraz ustala się prowizje od korzyści, jaką dany użytkownik osiąga po zrealizowaniu transakcji. Korzyści dotyczą kosztów oraz oszczędności czasu, portal oferuje również inne usługi takie jak pośrednictwo w wynajmie maszyn i urządzeń oraz usługi finansowe takie jak leasing. Sprawne funkcjonowanie klastrowego portalu transakcyjnego wymaga zapewnienia obsługi technicznej (informatycy) oraz transakcyjnej (brokerzy czuwający nad poprawnym przebiegiem transakcji i ich rozliczeniem). System działa jak wyspecjalizowana giełda towarowa, wykorzystująca możliwość składania zamówień online, wsparta czynnikiem ludzkim animatorami rynku, których zadaniem jest jak najefektywniejsze dopasowanie do siebie ofert. Podobna inicjatywa realizowana jest w Wielkiej Brytanii w regionie Yorkshire and Humber o nazwie Virtual Enterprise Networks (strona główna VETs: Skupić ma ona małych i średnich przedsiębiorców oraz dodatkowo jednostki badawczorozwojowe w wybranych obszarach tematycznych, dzięki czemu wzrosnąć ma ich potencjał na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym. VETs stworzy w przeciągu 5

6 3 lat trzy sieci dedykowane przedsiębiorcom skupionym w klastrach: produkcji przemysłowej, nowych technologii, cyfrowym i sprzętu elektronicznego, bionauki, chemicznym, konstrukcji. Wszystkie wirtualne sieci działać będą na zasadzie non-forprofit. Wpływy ze składek członkowskich zapewnić mają pokrycie bieżących kosztów utrzymania portali. Pod koniec realizacji projektu mają stać się samodzielnie działającymi społecznościami wirtualnymi. Głównym zadaniem portali VET jest: wsparcie bieżących procesów produkcyjnych jakie mają miejsce na obszarze regionu, wsparcie procesu planowania produkcji przedsiębiorstw regionalnych, reorganizacja procesu produkcyjnego, agregacja produktów w rodziny celem wzrostu efektywności zaopatrzenia i sprzedaży. Portal stanowić więc ma wirtualną platformę planowania procesów produkcyjnych i zaopatrzenia z dostępem do specjalistycznych usług doradczych online z zakresu technologii oraz ofert specjalistycznych laboratoriów. Na dzień dzisiejszy działa już platforma handlowa VET dla produkcji przemysłowej: Pomysłodawcą i instytucją wdrażającą pomysł jest regionalna agencja rozwoju Yorkshire- Forward (region Yorkshire and Humber). Realizacja pomysłu finansowana jest ze środków Wspólnot Europejskich. Mniej rozbudowany system odnaleźć można na przykład w Belgii (www.subcontractors.be), gdzie potencjalnym partnerom handlowym pozostawia się do dyspozycji bazę danych przedsiębiorstw działających na terenie Limburgii, zainteresowanych podjęciem kooperacji z innymi podmiotami. Bazę danych można przeszukiwać na różne wg branż, wytwarzanych produktów, ilości zatrudnianych osób, lokalizacji i nazwy przedsiębiorstwa. Także klastry funkcjonujące w austriackim regionie Oberösterreich udostępniają online bazę potencjalnych kooperantów (np.: - w menu wybrać: Partner & Produkte Partnerdatenbank). Przedsiębiorstwa zarejestrowane w bazie mają możliwość samodzielnej aktualizacji danych, a umieszczenie informacji o przedsiębiorstwie w internetowej bazie jest nieodpłatne. 6

7 Rys. 1. Zrzuty ekranu platformy transakcyjnej ceramicaclusters.com stworzonej przez Competitiveness 7

8 Rys. 2. Zrzut ekranu platformy handlowej comprasauto.com Województwo śląskie nie posiada narzędzi inicjujących i wzmacniających regionalne i pozaregionalne powiązania kooperacyjne. Tego typu platformy transakcyjne mają podstawową zaletę niskie koszty działalności. Ponadto zapewniają przedsiębiorcom łatwy łatwość szybki dostęp do ofert handlowych podmiotów gospodarczych danej branży. Z perspektywy województwa śląskiego zakres działalności takich instytucji internetowych można poszerzyć o oferty instytutów badawczo-rozwojowych/placówek naukowych działających w regionie. Dzięki takiemu rozwiązaniu dojdzie do spotkania dwóch środowisk: gospodarczego i naukowego, a wartość poszczególnych ofert handlowych wyceniana będzie bezpośrednio przez rynek. W ten sposób dojdzie do zrewidowania profilów działalności zwłaszcza jednostek naukowych naszego województwa. Warto więc zastanowić się nad branżami/obszarami, w których takie inicjatywy można by realizować. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, aby takie usługi stały się ogólnodostępne, były spójne z warunkami gospodarczymi województwa, odpowiadały oczekiwaniom podmiotów, do których są kierowane, odznaczały się wysoką jakością i były poparte kompetencją osób obsługujących system transakcyjny. Wydaje się, że właściwymi partnerami przy wdrażaniu tego typu usług są silne podmioty województwa śląskiego, posiadające dobre rozeznanie gospodarki regionalnej. Przykładem takiej instytucji może być Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która w opinii przedsiębiorstw jest wiarygodnym partnerem biznesowym. 8

9 2.2 Centra Współpracy Przemysłowej (Centres of Industrial Collaboration) Wielka Brytania Centra Współpracy Przemysłowej (CWP) powołane zostały w regionie Yorkshire and Humber w drodze porozumienia zawartego pomiędzy agencją rozwoju regionalnego Yorkshire Forward (YF) oraz lokalnymi instytucjami naukowymi (uniwersytety, jednostki badawczo-rozwojowe). Głównym zadaniem CWP jest świadczenie odpłatnych usług w zakresie badań stosowanych oraz usług koncepcyjnych na rzecz przedsiębiorstw działających w regionie, wykorzystując do tego lokalne zasoby wiedzy i infrastrukturę badawczo-rozwojową. Wszelkie koncepcje i produkty wypracowane w CWP charakteryzują się wysoką innowacyjnością. Relacjami pomiędzy poszczególnymi placówkami wchodzącymi w skład CWP a klientami zarządza menadżer CWP. Koszty zarządzania centrami pokrywa agencja rozwoju regionalnego. Obecnie działa w regionie 14 centrów współpracy przemysłowej 1, specjalizujących się w z góry określonych obszarach uznanych za kluczowe dla regionu (np. technologie środowiska, farmaceutyka, technologie bezprzewodowe). Istotą CWP jest ich specjalizacja i orientacja rynkowa. Zakres świadczonych usług w ramach CWP obejmuje: specjalistyczny konsulting technologiczny, badania stosowane, tworzenie nowych produktów, marketing, branżowe kursy dedykowane określonej grupie odbiorców (przedsiębiorcom), zarządzanie projektami badawczymi na zlecenie klienta (w tym również przygotowywanie planów projektów badawczo-rozwojowych wg potrzeb klienta), Zakres usług obejmuje etapy od powstania pomysłu i określenia jego wartości komercyjnej poprzez przeprowadzenie badań stosowanych na zlecenie przedsiębiorstwa, aż po określenie strategii marketingowej stworzonego produktu. Innymi słowy mówiąc, CWP świadczą usługi badawczo-rozwojowe na zasadzie outsourcingu. Zatem przedsiębiorca nie musi dysponować własną infrastrukturą badawczą i wykwalifikowanym personelem, aby wdrożyć nowoczesny produkt. Niektóre CWP (np. Biomaterials & Tissue Engineering) zajmują się również działalnością 1 Biomaterials & Tissue Engineering; Design Futures; Engineering Design; Environmental Technologies; Precision Technologies; Food Chain; Greenchemistry; Materials Analysis & Research Services; Particle Science & Engineering; Digital Print; Pharmaceutical Innovation; Polymer; Stem Cell Biology; Wireless Technologies. 9

10 foresightową oraz identyfikacją trendów, angażując szeroką rzeszę regionalnych przedsiębiorców i naukowców. Rys. 3. Centra Współpracy Przemysłowej w regionie Yorkshire and Humber sposób funkcjonowania Uniwersytet 1 Uniwersytet 2 CENTRUM WSPRACY PRZEMYSŁOWEJ (Zarządzanie) Uniwersytet 3 Uniwersytet 4 Wydział Lokalne uniwersytety Badania naukowe/prace koncepcyjne Niektóre badania zlecane na zewnątrz Dostawcy CWP Metody Wiedza CWP Produkty CWP Klienci przemysłowi Źródło: Na podstawie prezentacji John Egan (BITE CIC, Leeds) 10

11 Tabela 1. Strony internetowe CWP Nazwa Centrum Współpracy Przemysłowej Biomaterials & Tissue Engineering Design Futures Engineering Design Environmental Technologies Precision Technologies Food Chain Greenchemistry Materials Analysis & Research Services Particle Science & Engineering Digital Print Pharmaceutical Innovation Polymer Stem Cell Biology Wireless Technologies Strona internetowa brak Restrukturyzacja centrów badawczo-rozwojowych województwa śląskiego jest niezbędna. W perspektywie przypływu do województwa środków z funduszy europejskich w latach , należy określić branże, które najbardziej potrzebują wsparcia nauki i na tej podstawie wyselekcjonować placówki badawcze funkcjonujące w województwie śląskim, do których skierowana zostanie pomoc z przeznaczeniem na restrukturyzację (sprecyzowanie oferty handlowej zwłaszcza dla małych firm; stworzenie mechanizmów komunikacji i współpracy z przedsiębiorstwami regionalnymi). Doprowadzić nalezy również do współpracy wielu instytucji naukowych w ramach danego branżowego Centrum Współpracy Przemysłowej tak, aby problem przedsiębiorcy został rozwiązany na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem wszystkich możliwych zasobów tkwiących w regionie. Oferta śląskich branżowych Centrów Współpracy Przemysłowej mogłaby zawierać, jako zachętę dla małych, innowacyjnych przedsiębiorstw dofinansowanie części kosztów prac badawczych wykonywanych w ramach CWP. Docelowo centra miałyby się stać samodzielnie finansującymi się placówkami działającymi na potrzeby przemysłu woj. śląskiego, posiadającą silne, zorientowane prorynkowo zaplecze badawcze. Naturalnymi partnerami takich przeobrażeń w województwie śląskim są uczelnie wyższe, zwłaszcza Politechnika Śląska, a także jednostki badawczo rozwojowe. Ponadto w proces restrukturyzacyjny powinny być włączone branżowe organizacje działające w województwie śląskim. 11

12 2.3 Parki technologiczne Istotnym zagadnieniem jeśli chodzi o parki technologiczne jest określenie ich profilów. Wydaje się, że w naszym regionie parki pełnią jedynie funkcję akomodacyjną, tzn. udostępniają przedsiębiorcom powierzchnię do prowadzenia działalności gospodarczej, pełniąc tym samym raczej rolę prostego inkubatora, aniżeli jednostki zorientowanej na promowanie innowacyjnych rozwiązań. Ponadto starają się być zbyt uniwersalne, co krępuje decyzje zarządów parków odnośnie inwestycji w specjalistyczny sprzęt, stawiany do dyspozycji lokatorom. W nielicznych parkach działających w województwie śląskim brakuje nie tylko instrumentarium badawczego, ale przede wszystkim zasobów specjalistycznej wiedzy, czyli wykwalifikowanego personelu pozostającego na miejscu do dyspozycji przedsiębiorstw. Najbardziej rozwinięte w Europie parki technologiczne działają w Wielkiej Brytanii. Zdecydowana większość z nich wybrała ścieżkę rozwoju opartą na specjalizacji, która pozwala im na skoncentrowaniu wysiłków w obrębie z góry określonego zagadnienia (np. biotechnologia, media i projektowanie, ITC), co daje im dużą przewagę konkurencyjną i sprawia, że są bardziej wiarygodne w oczach potencjalnych klientów. Oferta większości brytyjskich parków technologicznych składa się w głównej mierze z: pakietu usług biznesowych (planowanie rozwoju, finansowe, biznes plany, zagadnienia spin-off, business mentoring, venture capital), pakietu usług badawczo-rozwojowych oraz inżynierskich (od powstania koncepcji produktu, aż do jego wykonania, włączając w to design, który stanowi istotną część kształtowania wizerunku, walorów estetycznych i ergonomicznych przyszłego produktu); do dyspozycji lokatorów parków są projektanci i graficy dysponujący nowoczesnym oprogramowaniem CAD; większość parków ma podpisane umowy z lokalnymi uniwersytetami w tym zakresie, pakiet usług prawnych (własność intelektualna, własność przemysłowa; licencjonowanie itp.), standardowego pakietu polegającego na udostępnieniu powierzchni biurowych oraz laboratoryjnych i specjalistycznego sprzętu badawczego, a także wynajmowaniu odpowiednio wyposażonych pomieszczeń konferencyjnych i seminaryjnych. 12

13 Strony internetowe wybranych parków technologicznych/naukowych/centrów innowacyjnych w Wielkiej Brytanii: York Science Park (http://www.yorksciencepark.co.uk), Oxford University Begbroke Science Park (http://www.begbroke.ox.ac.uk/), University of Warwick Science Park (http://www.warwicksciencepark.co.uk/index.html), St John's Innovation Centre (www.stjohns.co.uk), Sheffield Technology Parks (http://www.shefftechparks.com), Stirling University Innovation Park (http://www.innovation.stir.ac.uk/innovation_support.html). Należy przeznaczyć środki finansowe na obsługę inwestorów parku technologicznego, tzn. wyposażenie parków w nowoczesny sprzęt badawczy oraz na stworzenie i wdrożenie pakietów usług badawczo-rozwojowych i inżynierskich odpowiadającym potrzebom rynku. Zagadnienie parków technologicznych należy zintegrować z Centrami Współpracy Przemysłowej Wspólne kreowanie marki grup przedsiębiorstw i produktów Dzisiejsza globalna gospodarka pozwala przeżyć tylko silnym przedsiębiorstwom lub tym, które wspólnie zdobywają rynek. Klastrowanie nie polega jedynie na wymianie informacji i współpracy produkcyjnej, ale także na zintegrowanej promocji produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa kooperujące w ramach klastrów. Zabiegi takie z sukcesem stosowane są w Austrii (w regionie Oberösterreich), gdzie kilka przedsiębiorstw działających w tej samej branży wspólnie promuje globalną markę. Dowodzi to jedyne słuszności stwierdzenia, że silne wsparcie regionalne pozwala wykreować mocną międzynarodową markę grupy przedsiębiorstw, dając im jednocześnie przewagę konkurencyjną nad firmami działającymi samodzielnie. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej jest jednym z etapów rozwoju przedsiębiorstwa i dlatego należy promować inicjatywy zmierzające do identyfikacji grup produktów wytwarzanych w regionie, bądź grup przedsiębiorstw, które wspólnie posiadają coś do zaoferowania. Promocja powinna być skierowana poza region (rynek krajowy i międzynarodowy) Podobne działania zaczynają się w regionie Yorkshire and Humber w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w klastrach chemicznym oraz zaawansowanej inżynierii i metali. W tym regionie kładzie się nacisk na promocję międzynarodową, tworząc branżowe zespoły międzynarodowej promocji produktów wytwarzanych w poszczególnych klastrach. 13

14 Strony internetowe klastrów w regionie Yorkshire and Humber: 1. zaawansowanej inżynierii i metali (www.aemyorkshire.com) gromadzi przedsiębiorstwa i instytucje sektora motoryzacyjnego, lotniczego, metalowego, medycznego, gazu i ropy, 2. bionauki (www.bioscience-yorkshire.com), 3. chemiczny (www.chemicals-yorkshire.com), 4. przemysłu cyfrowego (www.digitalyorkshire.org.uk), 5. spożywczy (www.foodyorkshire.com). Zadania promocyjne powinny być powierzone regionalnym agencjom rozwoju działającym w województwie śląskim. 3. Podsumowanie Jak więc widać na przykładach przytoczonych inicjatyw klastrowych, istnieje wiele kierunków działań, które warto wspierać w regionie. Instytucjonalizacja wsparcia procesów klastrowych nie musi zniechęcać przedsiębiorców do angażowania się we wspólne przedsięwzięcia. Konieczna jest jednak wymierność tychże przedsięwzięć, tzn. stworzenie takiego wsparcia, które będzie dostarczać przedsiębiorstwom wymiernych korzyści. Należy zatem odchodzić od projektów miękkich. Doświadczenie krajów UE wskazują, że dostęp do infrastruktury klastrowej nie musi być bezpłatny, o ile jest w stanie generować wartość dodaną i oferuje wysoką jakością usług. Wydaje się więc, że programy wsparcia współfinansowane/finansowane ze środków UE w latach należy ukierunkować właśnie w ten sposób. 14

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska MARITA KOSZAREK ekspert międzynarodowy ponad 9 lat doświadczenia w zakresie klastrów bezpośrednia współpraca

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa województwa mazowieckiego 2014-2020

Polityka klastrowa województwa mazowieckiego 2014-2020 Polityka klastrowa województwa mazowieckiego 2014-2020 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Warszawa, 1 Klastry/ inicjatywy

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Kraków, 25 czerwca 2010 r.

Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Kraków, 25 czerwca 2010 r. Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych Kraków, 25 czerwca 2010 r. Plan prezentacji 1. Cele i podstawowe założenia projektu 2. Wizualizacja + zagospodarowanie terenu + zestawienie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Regionami w kontekście projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz polityki spójności na lata

Współpraca z Regionami w kontekście projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz polityki spójności na lata Współpraca z Regionami w kontekście projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz polityki spójności na lata 2014-2020 Warszawa, 15 września 2016 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA EKSPERTYZA. członków Grupy Eksperckiej. Użyteczna informacja dla MŚP

WSPÓLNA EKSPERTYZA. członków Grupy Eksperckiej. Użyteczna informacja dla MŚP WSPÓLNA EKSPERTYZA członków Grupy Eksperckiej Użyteczna informacja dla MŚP na temat rozwiązań zaproponowanych w raporcie tematycznym Użyteczna informacja dla MŚP. Identyfikacja doświadczeń w zakresie tworzenia

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU IDEA Klaster ICT Pomorze Zachodnie to stowarzyszenie najdynamiczniej rozwijających się firm informatycznych województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie innowacyjnej polityki rozwoju

Kształtowanie innowacyjnej polityki rozwoju Kształtowanie innowacyjnej polityki rozwoju przedsiębiorczości ości w Regionie Zbigniew Wawrzyniak Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Departament Innowacji i Zaawansowanych Technologii Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i prognoza sytuacji w zakresie wspierania innowacyjności oraz funkcjonowania sieci gospodarczych.

Ocena stanu i prognoza sytuacji w zakresie wspierania innowacyjności oraz funkcjonowania sieci gospodarczych. Ocena stanu i prognoza sytuacji w zakresie wspierania innowacyjności oraz funkcjonowania sieci gospodarczych. Iwona Wesołek, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo