Programowanie obiektowe i zdarzeniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie obiektowe i zdarzeniowe"

Transkrypt

1 Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wkład 2 klas i obiekt namespace ConsoleApplication1 // współrzędne punktu int, ; Jak zdefiniować w programie punkt? = 3; = 2; Może tak? // wpisanie informacji Console.WriteLine(" (0, 1)",, ); Console.ReadKe(); A co, jeśli punktów jest więcej? A co, jeśli punkt może mieć kolor, nazwę, znacznik widoczności, etc? Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 1/24

2 namespace ConsoleApplication1 // tworzenie punktu p1 = new (); Rozwiązanie: stworzenie klas reprezentującej punkt. p1. = 3; p1. = 2; Tworzenie obiektu klas. // wpisanie informacji Console.WriteLine(" (0, 1)", p1., p1.); Console.ReadKe(); class Definicja klas. Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 2/24

3 namespace ConsoleApplication1 // tworzenie punktu p1 = new (); p1. = 3; p1. = 2; // wpisanie informacji Console.WriteLine(" (0, 1)", p1., p1.); Console.ReadKe(); class p1 Ta instrukcja powołuje do żcia obiekt strukturę zawierającą dwie wartości tpu int (zgodnie z definicją). Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 3/24

4 namespace ConsoleApplication1 // tworzenie punktu p1 = new (); p1. = 3; p1. = 2; p1 Kropka pozwala odwołać się do składników (składowch) obiektu. 3 2 // wpisanie informacji Console.WriteLine(" (0, 1)", p1., p1.); Console.ReadKe(); class (3, 2) Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 4/24

5 // tworzenie punktów p1 = new (); p2 = new (); p1. = 3; p1. = 2; p2. = 5; p2. = 1; Na podstawie tej samej definicji klas możem stworzć wiele obiektów. p1 p // wpisanie informacji Console.WriteLine(" 1 (0, 1)", p1., p1.); Console.WriteLine(" 2 (0, 1)", p2., p2.); Console.ReadKe(); class (3, 2) (5, 1) Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 5/24

6 class // przesuń punkt o wektor [d, d] public void Przesuń(int d, int d) += d; p1 += d; p1 = new (); p1. = 3; p1. = 2; 3 2 Klasa to nie tlko struktura. Klas mogą mieć metod. p1 4 2 (3, 2) Console.WriteLine(" (0, 1)", p1., p1.); p1.przesuń(1, 0); Console.WriteLine(" (0, 1)", p1., p1.); (4, 2) Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 6/24

7 class // przesuń punkt o wektor [d, d] public void Przesuń(int d, int d) += d; += d; p1 = new (); p1. = 3; p1. = 2; p1 Jak to działa? 3 2 Console.WriteLine(" (0, 1)", p1., p1.); p1.przesuń(1, 0); Console.WriteLine(" (0, 1)", p1., p1.); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 7/24

8 class // przesuń punkt o wektor [d, d] public void Przesuń(int d, int d) d 1 d 0 += d; += d; p1 = new (); p1. = 3; p1. = 2; this Jak to działa? 3 2 Console.WriteLine(" (0, 1)", p1., p1.); p1.przesuń(1, 0); Console.WriteLine(" (0, 1)", p1., p1.); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 8/24

9 class // przesuń punkt o wektor [d, d] public void Przesuń(int d, int d) += d; += d; Można też zapisać: this. += d; this. += d; p1 = new (); p1. = 3; p1. = 2; d 1 d 0 this Jak to działa? 4 2 Console.WriteLine(" (0, 1)", p1., p1.); p1.przesuń(1, 0); Console.WriteLine(" (0, 1)", p1., p1.); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 9/24

10 class // przesuń punkt o wektor [d, d] public void Przesuń(int d, int d) += d; += d; p1 = new (); p1. = 3; p1. = 2; p1 Jak to działa? 4 2 Console.WriteLine(" (0, 1)", p1., p1.); p1.przesuń(1, 0); Console.WriteLine(" (0, 1)", p1., p1.); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 10/24

11 class public void Przesuń(int d, int d)... public () Console.WriteLine("to jest konstruktor"); p1 = new (); p2 = new (); p1. = 3; p1. = 2; p2. = 5; p2. = 1; Specjalnm tpem metod jest konstruktor. Console.WriteLine(" 1 (0, 1)", p1., p1.); Console.WriteLine(" 2 (0, 1)", p2., p2.); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 11/24 p1 3 2 p2 to jest konstruktor to jest konstruktor 5 1

12 class public void Przesuń(int d, int d)... public (int, int ) this. = ; this. = ; p1 = new (3, 2); p2 = new (5, 1); Przeważnie zadaniem konstruktora jest inicjalizacja zmiennch. Można też zapisać w mniej niejednoznaczn sposób: public (int, int ) = ; = ; p1 3 2 p2 5 1 Console.WriteLine(" 1 (0, 1)", p1., p1.); Console.WriteLine(" 2 (0, 1)", p2., p2.); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 12/24

13 class public void Przesuń(int d, int d)... public (int, int ) this. = ; this. = ; p1 = new (3, 2); p2 = new (5, 1); 3 2 this Przeważnie zadaniem konstruktora jest inicjalizacja zmiennch. Console.WriteLine(" 1 (0, 1)", p1., p1.); Console.WriteLine(" 2 (0, 1)", p2., p2.); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 13/24

14 class Ciekawostka: konstruktor domśln.... main... p = new (); class public (int, int ) this. = ; this. = ;... main... p = new (); Dlaczego przestało to działać? Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 14/24

15 class public void Przesuń(int d, int d)... public (int, int )... public override string ToString() return "jak to działa?"; p1 = new (3, 2); Console.WriteLine(" 0", p1); Specjalna metoda: ToString(). jak to działa? Można to też zapisać: Console.WriteLine(" 0", p1.tostring()); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 15/24

16 class tekstowej reprezentacji public void Przesuń(int d, int d)... public (int, int )... obiektu. public override string ToString() return "(" + + ", " + + ")"; p1 = new (3, 2); Console.WriteLine(" 0", p1); Zadaniem metod ToString() jest zwrócenie (3, 2) Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 16/24

17 class private int, ; public void Przesuń(int d, int d) += d; += d; public (int, int ) = ; = ; public override string ToString() return "(" + + ", " + + ")"; p1 = new (3, 2); p1.przesuń(1, 0); Console.WriteLine(p1); Pojęcie hermetzacji. To, co jest istotne dla użtkownika klas, nosi nazwę interfejsu. Jest to funkcjonalność, z jakiej można skorzstać. Powinien bć publiczn i nie powinien się zbt często zmieniać. Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 17/24

18 class private int, ; public void Przesuń(int d, int d) += d; += d; public (int, int ) = ; = ; public override string ToString() return "(" + + ", " + + ")"; p1 = new (3, 2); p1.przesuń(1, 0); Console.WriteLine(p1); Pojęcie hermetzacji. Implementacja nie jest ważna dla użtkownika klas. Jest prwatną sprawą twórc klas i może zmieniać się bez ostrzeżenia. To ona sprawia, że interfejs działa. Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 18/24

19 Przkład: Konto. Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 19/24

20 <Window... Title="Konto" SizeToContent="Height" Width="350"> <Grid Margin="2"> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="auto"/> <ColumnDefinition/> <ColumnDefinition Width="auto"/> <ColumnDefinition Width="auto"/> </Grid.ColumnDefinitions> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="auto"/> <RowDefinition Height="auto"/> <RowDefinition Height="auto"/> </Grid.RowDefinitions> <Label Margin="2">Saldo:</Label> <TetBo Name="ttSaldo" IsReadOnl="True" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="3" Margin="2">0</TetBo> <Label Grid.Row="1" Grid.ColumnSpan="4" Margin="2">Operacje:</Label> <TetBo Name="ttKwota" Grid.Row="2" Grid.ColumnSpan="2" Margin="2"/> <Button Grid.Row="2" Grid.Column="2" Margin="2" Padding="10,3" Click="ClickWplac">Wpłać</Button> <Button Grid.Row="2" Grid.Column="3" Margin="2" Padding="10,3" Click="ClickWplac">Wpłać</Button> </Grid> </Window> Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 20/24

21 public partial class Window1 : Window Konto konto = new Konto(); private void ClickWplac(...) double kwota = double.parse(ttkwota.tet); konto.wpłać(kwota); ttsaldo.tet = konto.saldo().tostring(); private void ClickWplac(...) double kwota = double.parse(ttkwota.tet); konto.wpłać(kwota); ttsaldo.tet = konto.saldo().tostring(); class Konto Klasa Konto.... public void Wpłać(double kwota)... public void Wpłać(double kwota)... public double Saldo()... Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 21/24

22 class Konto private double suma; public void Wpłać(double kwota) suma += kwota; public void Wpłać(double kwota) suma -= kwota; public double Saldo() return suma; Klasa Konto. Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 22/24

23 class Konto private double suma; public void Wpłać(double kwota) suma += kwota; public void Wpłać(double kwota) if (kwota <= 0 kwota > suma) MessageBo.Show("Nie możesz wpłacić."); return; suma -= kwota; public double Saldo() return suma; Jaką to: Konto.Wpłać(250); ma przewagę nad tm? Konto.suma -= 250; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 23/24

24 public partial class Window1 : Window public Window1() InitializeComponent(); Konto konto = new Konto(); Dodatki Cz wprowadzono liczbę? private void ClickWplac(object sender, RoutedEventArgs e) double kwota; if (double.trparse(ttkwota.tet, out kwota)) konto.wpłać(kwota); ttsaldo.tet = konto.saldo().tostring("f2"); ttkwota.tet = ""; ttkwota.focus(); private void ClickWplac(...)... Formatowanie: 2 miejsca po przecinku Przenoszenie kursora Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 24/24

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2 Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2 Piotr M. Szczypiński Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej http://www.eletel.p.lodz.pl/pms/ piotr.szczypinski@p.lodz.pl Budynek B9, II piętro, pokój

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 11-05-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach poznamy jeden ze sposobów tworzenia okienkowej aplikacji w

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 6 Pierwsza finalna wersja. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 6 Pierwsza finalna wersja. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 6 Pierwsza finalna wersja Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 25-05-2013 Rozdział 1 Wstęp Dzisiejsze zajęcia będą kontynuacją implementowania interfejsu. Skupimy się

Bardziej szczegółowo

Klasy i obiekty cz II

Klasy i obiekty cz II Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Klasy i obiekty cz II Hermetyzacja, mutatory, akcesory, ArrayList Rozwijamy aplikację Chcemy, aby obiekty klasy

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

11.6 Klasa do obsługi liczb wymiernych

11.6 Klasa do obsługi liczb wymiernych 246 11.6 Klasa do obsługi liczb wymiernych Klasa do obsługi liczb wymiernych, którą teraz zaprojektujemy w celu zilustrowania korzyści wynikających z programowania obiektowego, służy do zgrabnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Metodyka programowania. Podstawy C#

Metodyka programowania. Podstawy C# Metodyka programowania Podstawy C# Platforma.NET Platforma.NET (.NET Framework) Platforma programistyczna Microsoft, Obejmuje - środowisko uruchomieniowe CLR (Common Language Runtime) - biblioteki klas

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład: klasa, obiekt, po co używać klas, właściwości, atrybuty, funkcje, zachowania, metody, przykładowe obiekty, definiowanie klasy, obiektu, dostęp do składników klasy, public,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA dr inż. Jerzy Sas, e-mail jerzy.sas@pwr.wroc.pl (w tytule e-mail'i: EDU-PP...) Literatura: 1. Grębosz J. Symfonia C++, Oficyna Kalimach, Kraków, 2000, 2005 2. Grębosz J. Pasja

Bardziej szczegółowo

C++ - [4-7] Polimorfizm

C++ - [4-7] Polimorfizm Slajd 1 z 14 C++ - [4-7] Polimorfizm Nysa 2004-2013. Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 20 maja 2013 r. Slajd 2 z 14 Polimorfizm i klasa polimorficzna POLIMORFIZM (cytat z Wikipedii) (wielopostaciowość)

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe C++

Programowanie obiektowe C++ Programowanie obiektowe C++ Programowanie zorientowane obiektowo Wykład 5 Witold Dyrka witold.dyrka@pwr.wroc.pl 5/11/2012 Prawa autorskie itp. Niektóre slajdy do tego wykładu powstało w oparciu o: książkę

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Oprogramowanie dla telefonów z systemem Windows Phone 8 obsługujących technologię NFC do sprawdzania listy obecności.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Oprogramowanie dla telefonów z systemem Windows Phone 8 obsługujących technologię NFC do sprawdzania listy obecności. POLITECHNIKA POZNAŃSKA Oprogramowanie dla telefonów z systemem Windows Phone 8 obsługujących technologię NFC do sprawdzania listy obecności. Programowanie Kart Elektronicznych Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++

Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++ Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++ (wersja 0.1) Marcin Kośmider Instytut Fizyki Uniwersytet Zielonogórski M.Kosmider@proton.if.uz.zgora.pl 8 grudzień 2010 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Spis treści 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Pierwsza aplikacja Windows Store.

Rozdział 2. Pierwsza aplikacja Windows Store. Rozdział 2. Pierwsza aplikacja Windows Store. Jacek Matulewski Materiały dla Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowania Komputerów, sekcja Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy.net

Bardziej szczegółowo

Proxy (pełnomocnik) Cel: Zastosowanie: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego.

Proxy (pełnomocnik) Cel: Zastosowanie: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego. Proxy (pełnomocnik) Cel: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego. Zastosowanie: Wszędzie tam, gdzie oczekujemy bardziej zaawansowanego odwołania do obiektu, niż zwykły

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do języka Java

1. Wprowadzenie do języka Java 1. Języki Java, C# 2. Program w Javie (aplikacja, aplet) 3. Typy danych, zmienne i stałe 4. Operatory 5. Instrukcje sterujące 6. Obsługa wyjątków 1.1 Języki Java i C# Java i C# to dalszy "etap rozwoju"

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 1 - sprawy organizacyjne i wprowadzenie. dr inż. Robert Nowak - p. 1/27 Cel i zakres przedmiotu Umiejętność programowania to umiejętność rozwiazania problemów

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo