/ Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne. Virtual Welding. / Przyszłość szkolenia spawaczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/ Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne. Virtual Welding. / Przyszłość szkolenia spawaczy"

Transkrypt

1 / Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne Virtual Welding / Przyszłość szkolenia spawaczy

2 2 / O nas / Od 1950 r. pracujemy nad rozwojem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie spawania łukowego oraz punktowego zgrzewania oporowego. Chcielibyśmy wnieść swój wkład także w dziedzinie szkoleń. Nasz symulator spawania Virtual Welding umożliwia zapoznanie się z podstawami spawalnictwa. Codziennie pracujemy nad urzeczywistnieniem naszej wizji: rozszyfrowujemy DNA łuku elektrycznego. Dlatego nie dziwi, że w dziedzinie spawalnictwa jesteśmy światowym liderem, a w Europie mamy największy udział w rynku.

3 3 DLACZEGO WARTO TRENOWAĆ WIRTUALNIE? / W wielu dziedzinach życia wykorzystuje się już wirtualny trening rzeczywistych sytuacji: piloci niezliczoną liczbę razy trenują start i lądowanie w symulatorze, zanim zasiądą za sterami prawdziwego samolotu. Operatorzy pojazdów trakcyjnych, kiedyś zwani maszynistami, ćwiczą czynności wymagane w ich zawodzie na symulatorze, który stawia ich w obliczu pełnej gamy wyzwań: uczą się sygnalizacji, prawidłowej obsługi zabezpieczeń i trzymania się planu jazdy. Szkoły jazdy, szczególnie dla kierowców pojazdów ciężkich, korzystają z możliwości przetrenowania typowych sytuacji na sucho w symulatorze, aby mieć więcej czasu na doskonalenie umiejętności swoich kursantów. Z jednej strony zmniejsza to ryzyko wypadku, a z drugiej zapewnia dużą oszczędność na materiałach eksploatacyjnych. / Dlaczego więc nie wspomóc wirtualnie szkolenia spawaczy? Właśnie w tej dziedzinie potrzebne są materiały eksploatacyjne, które są kosztowne z uwagi na ich wymaganą ilość (metal, drut spawalniczy, gaz). Ich zużycie można w łatwy sposób zredukować, stosując system Virtual Welding na początku szkolenia. Także ryzyko wypadku podczas spawania jest znacznie większe niż w przypadku innych zawodów. Osoba szkoląca się poznaje podstawowe umiejętności i nabywa niezbędną wiedzę spawalniczą w sposób łatwy, przyjemny i oszczędzający zasoby. Ma ona do dyspozycji palnik o ergonomicznym kształcie, typowe elementy spawane oraz możliwość regulacji parametrów. / Dodatkowo, system Virtual Welding wspomaga interaktywnie dynamikę grupy w placówkach szkoleniowych. Razem z grupą można analizować, trenować i rozwiązywać zadania. / System Fronius Virtual Welding jest dostępny w dwóch wersjach: w formie terminala oraz kompaktowej, w postaci walizki przeznaczonej do zastosowań mobilnych.

4 / / / / / / / 4 / / PROCESY / Model szkolenia w systemie Virtual Welding jest ukierunkowany na sprawdzony program szkolenia i zaznajamia osobę szkolącą się z pracą spawacza, począwszy od spawania ręcznego elektrodą otuloną. W tym procesie trudność polega na idealnym zajarzeniu oraz na dokładnym prowadzeniu elektrody w zależności od pozycji i zadania spawalniczego. Firma Fronius położyła nacisk na to, aby umożliwić doskonalenie umiejętności sprostania temu wyzwaniu. Następnie trenowa- / / / / / / / / / / / SEKWENCJA TRENINGOWA / / W tej sekwencji Ghost, tzw. wirtualny nauczyciel, zapewnia możliwie najlepszą pomoc: podaje optymalną prędkość spawania, odstęp od elementu spawanego i prawidłowy kąt ustawienia palnika spawalniczego lub uchwytu elektrody. Kolorowe sygnały wyświetlane na ekranie, wzorowane na kolorach drogowych sygnalizatorów świetlnych, oraz rzeczywiste odgłosy spawania informują osobę szkolącą się o bieżącym stanie oraz wszelkich odchyleniach i/lub prawidłowej zgodności dzięki temu możliwa jest bezpośrednia i natychmiastowa korekta w trakcie spawania. Nowością jest zmienna Ducha : trener ma możliwość wirtualnego zapisania swojego własnego know-how oraz osobistych umiejętności i przekazania ich uczestnikom kursu jako założeń. Nie ma przy tym różnicy między prowadzeniem przez niego palnika spawalniczego lub uchwytu elektrody w rzeczywistości i podczas symulacji. Wszystko to można bezproblemowo ustawić, wykonując kilka czynności w menu. / / / / / / ny/symulowany jest proces spawania łukowego metali w osłonie gazów ochronnych, oznaczony skrótem MSG, ponieważ jest on najczęściej stosowanym procesem spawania. Dzięki symulacji obu tych procesów system Virtual Welding pozwala na szkolenie się w najważniejszych procesach spawania. Gwarantowany jest dalszy rozwój. / / / / / / / / / / / / / / SPAWANIE ŁUKOWE METALI W OSŁONIE GAZÓW OCHRONNYCH / Najczęściej stosowane procesy spawania są tutaj trenowane w poszczególnych etapach szkolenia. 1. Prędkość spawania. / / / / / / 2. Prędkość spawania i odstęp od elementu spawanego. / / / / / 3. Prędkość spawania, odstęp i kąt ustawienia palnika spawalniczego. / / SPAWANIE RĘCZNE ELEKTRODĄ OTULONĄ / W zakresie spawania ręcznego elektrodą otuloną najpierw trenuje się zajarzenie. Zajarzenie elektrody jest ważnym przebiegiem ruchu, który musi być często trenowany, aby uzyskać pomyślne stopienie elektrody topliwej. Następnie trenuje się kolejne przebiegi ruchu procesu spawania. / / / / / / / / / / / 1. Przebieg zajarzenia / 2. Prędkość spawania i długość łuku 3. Prędkość spawania, długość łuku i kąt ustawienia / / / / / / / / / / /

5 / / / / / / / / / / / / / / / / / SPAWANIE ŁUKOWE METALI W OSŁO- NIE GAZÓW OCHRONNYCH / W drugiej sekwencji symulacyjnej osoba szkoląca się samodzielnie ustawia wymagane parametry. Celem szkolenia jest tu wyrobienie wyczucia uczestnika kursu na rozmaite wartości parametrów stosowanych w trakcie spawania łukowego metali w osłonie gazów ochronnych a dokładniej w przypadku spawania natryskowego i spawania łukiem / / zwarciowym oraz ich wpływu na proces spawania. / / / / / / / / / 5 / / SEKWENCJA SYMULACYJNA / Po ukończeniu sekwencji treningowej rozpoczyna się symulacja. W tej sekwencji osoba szkoląca się trenuje już w rzeczywistej sytuacji spawalniczej bez wsparcia ze strony "Ducha" - wirtualnego nauczyciela. Rezultatem jest wirtualna spoina zaprezentowana przy użyciu grafiki trójwymiarowej, będącej odwzorowaniem zgodnym z jej rzeczywistym wyglądem. / / / / / / / SPAWANIE RĘCZNE ELEKTRODĄ OTULONĄ / Także w przypadku sekwencji symulacyjnej spawania ręcznego elektrodą otuloną osoba szkoląca się trenuje w warunkach bliskich rzeczywistym. Do dyspozycji są elektrody o różnej średnicy. Aby jeszcze bardziej zbliżyć się do warunków rzeczywistego spawania, po spawaniu można nawet usunąć żużel ze spoiny. / / / / / / DODATKOWE CECHY / Plany szkoleń i kursy: Trener dostosowuje zadania dokładnie do swoich wymagań przez tworzenie planów szkoleń i kursów wg własnych założeń. Oznacza to, że może on elastycznie i całkowicie indywidualnie dostosowywać treść szkolenia do danej grupy docelowej i pracować z nią nad potrzebnymi jej umiejętnościami. / / Funkcja słownika: Podczas wywoływania przycisku Szczegóły, uczestnik kursu otrzymuje podstawowe informacje spawalnicze dotyczące wybranego tematu, jak np. elementu spawanego, pozycji spawania itp. Pełni on funkcję źródła wiedzy dla nowicjuszy w świecie spawania. / Elastyczne i indywidualne dostosowanie treści szkolenia do grupy docelowej

6 6 ZAKRES FUNKCJI I ZASADA DZIAŁANIA W PRZYPADKU WERSJI TERMINAL STANDUP I MOBILE CASE / Obsługa systemu Virtual Welding jest bardzo łatwa i intuicyjna. Oprogramowanie przekonuje do siebie przemyślaną budową i przejrzystym układem menu. Ekran dotykowy umożliwia bezproblemowe wybieranie parametrów i ćwiczeń. Opcjonalnie dostępne są okulary 3D zintegrowane z przyłbicą spawalniczą. Dzięki temu praca z elementem spawanym jest jeszcze bardziej realistyczna wzrok jest przez cały czas skierowany na element spawany. OBSŁUGA / Intuicyjne oprogramowanie, przejrzysty układ menu i ekran dotykowy zapewniają łatwość obsługi. ELEMENTY SPAWANE / W stosunku do dotychczasowych elementów spawanych, takich jak spoina V (1-, 2- i 3-warstwowa) oraz spoina pachwinowa, system Virtual Welding został rozszerzony o jeden element spawany i o dwie spoiny połączenie rura-rura i rura-blacha. MOŻLIWE POZYCJE SPAWANIA / Za pomocą systemu Virtual Welding można trenować w następujących pozycjach spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF i PG. / Zastosowano następujące rodzaje spoin: spoiny V (jedno- i wielowarstwowe), spoiny pachwinowe (jedno- i wielowarstwowe) oraz warstwę ściegu (jednowarstwową). REZULTATY: / Zawsze porównywalne wyniki szkolenia, uzyskiwane dzięki dopracowanemu pod względem dydaktycznym systemowi punktacji, umożliwiają obiektywne i przejrzyste ocenianie uczestników. Ocenę ułatwiają automatycznie generowane rankingi. Dodatkowym czynnikiem edukacyjnym jest funkcja odtwarzania wykonanego spawania. Każde wykonane spawanie jest rejestrowane i możliwe do ponownego odtworzenia w dowolnym momencie dzięki temu można dokładnie przeanalizować przebieg spawania. Przy bezpośredniej rywalizacji z podobnymi osobami, nauka przebiega łatwiej, podwyższa się także dynamika grupy, co PRZYŁBICA SPAWALNICZA / Przyłbica spawalnicza ze zintegrowanymi okularami 3D: aby zapewnić lepszą współpracę przyłbicy spawalniczej z okularami 3D, ma ona powiększony wizjer, co pozwala na lepszą regulację pozycji i parametrów okularów 3D. motywuje do osiągania lepszych wyników! Wzajemna zachęta, interakcja z innymi osobami i rzeczowe, obiektywne wymiany doświadczeń przyczyniają się do szybkiego i efektywnego osiągnięcia sukcesu w szkoleniu. DOKUMENTACJA DANYCH: / Automatyczne zabezpieczanie i archiwizacja wszystkich wyników to metody ochrony przed nieprzyjemnymi sytuacjami utraty danych. Jednocześnie zapisane dane można wywołać w dowolnej chwili.

7 7 WYŚWIETLACZ / Język: Dzięki przemyślanemu układowi oprogramowania, system Virtual Welding jest dostępny w wielu wariantach językowych. Dlatego język nie stanowi żadnej przeszkody dla osoby szkolącej się w trakcie szkolenia. / Aktualizacji oprogramowania można dokonać w prosty sposób po podłączeniu zewnętrznego napędu DVD. Listy rankingowe, szczegółowe rezultaty cykli spawania, plany szkoleń i kursy oraz zmienną "Ducha" można łatwo przenieść na nośnik danych USB i zapisać w celu archiwizacji lub dokumentacji. UCHWYT ELEKTRODY / Aby umożliwić ćwiczenie zajarzenia, dostępne są dwa warianty elektrody: długa wersja służy do doskonalenia zajarzenia. Krótszy wariant jest przeznaczony do właściwego spawania, w czasie którego elektroda wirtualnie się topi. PALNIK SPAWALNICZY / W przypadku spawania łukowego metali w osłonie gazów ochronnych, dostępny jest prawdziwy palnik spawalniczy MIG/ MAG z funkcją JobMaster. W zależności od zadania, uczestnik treningu za pomocą funkcji JobMaster może ustawić zakres spawania łukiem zwarciowym lub spawania natryskowego. PERSPEKTYWY: / System Virtual Welding jest przygotowany do zastosowania w przyszłości cechuje się prostą konstrukcją, a dzięki możliwości aktualizacji można go dostosować do rozwijającego się oprogramowania. W skrócie: Virtual Welding to szkolenie przyszłości! DANE WEJŚCIOWE Virtual Welding Terminal Virtual Welding Mobile Case Wymiary szer. x wys. x dł. 62,8 x 190 x 60,8 cm 66,6 x 67,9 x 56,8 cm Masa 92,17 kg 52,77 kg Pobór prądu 1,2 A 1,2 A Napięcie sieciowe 110 V 230 V 50/60 Hz 110 V 230 V 50/60 Hz

8 DZIAŁAMY W TRZECH DZIEDZINACH, LECZ MAMY JEDNĄ PASJĘ: PRZESUWAMY GRANICE. / Dzieło, które rozpoczął Günter Fronius w 1945 roku w austriackiej miejscowości Pettenbach, przerodziło się w pasmo sukcesów: dzisiaj nasza firma zatrudnia około 3000 pracowników na całym świecie i jest właścicielem ponad 850 aktywnych patentów. Nasze aspiracje nie uległy zmianie: chcemy być liderem w dziedzinie technologii i jakości. Przesuwamy granice możliwości. Tam, gdzie inni stawiają małe kroki, my wykonujemy skoki w rozwoju. SYSTEMY ŁADOWANIA AKUMULATORÓW / Dzięki technologii Active Inverter Technology udało nam się wywołać technologiczną rewolucję i dzisiaj należymy do największych dostawców tych systemów w Europie. Cel, do którego zmierzamy: oferowanie inteligentnych systemów zarządzania energią, zapewniających maksymalną opłacalność ekonomiczną w warunkach nowoczesnej mobilności. SPAWALNICTWO / Rozwijamy technologie spawania, takie jak np. połączone systemy spawania łukowego i punktowego spawania oporowego, stawiając sobie za cel umożliwienie niemożliwych połączeń spawanych. Dążymy do rozszyfrowania»dna łuku elektrycznego«. Jesteśmy liderem technologicznym i liderem rynku w Europie. ELEKTRONICZNE UKŁADY SOLARNE / Wielkim wyzwaniem naszych czasów jest dokonanie skoku w kierunku odnawialnych źródeł energii. Istotą naszej wizji jest wykorzystanie energii odnawialnej w celu uzyskania niezależności energetycznej. Dzięki naszym inwerterom sieciowym i produktom do nadzorowania instalacji fotowoltaicznych nasza firma należy już dzisiaj do grona wiodących dostawców elektronicznych układów solarnych. v PL Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzeżone. Wszystkie dane pomimo starannego opracowania są bez gwarancji i są wyłączone od odpowiedzialności. Prawo autorskie 2011 Fronius. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej Fronius International GmbH Froniusplatz Wels Austria PL v01 Jul 2013 as13

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

WYNAJEM RENT A SYSTEM / Indywidualny i elastyczny wynajem systemów spawania firmy Fronius

WYNAJEM RENT A SYSTEM / Indywidualny i elastyczny wynajem systemów spawania firmy Fronius / Perfect Welding / Perfect Charging / Solar Energy WYNAJEM RENT A SYSTEM / Indywidualny i elastyczny wynajem systemów spawania firmy Fronius / Pragniesz elastyczności i niezależności? Program wynajmu

Bardziej szczegółowo

- Nowoczesna platforma wsparcia sprzedaży

- Nowoczesna platforma wsparcia sprzedaży Opierając się na kilkunastoletnim doświadczeniu w branży SFA stworzyliśmy system na miarę nowej ery ery post PC, w której mobilność jest codziennością, zaś smartfony oraz tablety stanowią sprzęty powszechnego

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK MDynamics. Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK. www.siemens.pl/sinumerikmdynamics

SINUMERIK MDynamics. Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK. www.siemens.pl/sinumerikmdynamics SINUMERIK MDynamics Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK www.siemens.pl/sinumerikmdynamics Spis treści Od pomysłu do gotowego detalu SINUMERIK MDynamics

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos COMOS Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Przyszłość zarządzania zakładami przemysłowymi Kompleksowe wymagania dynamicznej gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i konsulting Programy treningowe 2014

Szkolenia i konsulting Programy treningowe 2014 Szkolenia i konsulting Programy treningowe 2014 www.festo.pl 1 2 We are training. We are consulting. We are industry. Szanowni Państwo! We współczesnym świecie najważniejszym czynnikiem konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych

Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych wrzesień 2013 Inject the future: ENGEL na targach K 2013 Nowe aplikacje, rekordy wydajności, światowe premiery Strona 8 W pełni elektryczna, wysoce

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007 Styczeń 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Praktyczne podejście do zarządzania danymi 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do AutoCAD Mechanical NOWA KSIĄŻKA o Autodesk Inventor

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój. Od oprogramowania po serwis techniczny. Seminaria online. rolki klonowane. Wirtualne profilowanie jest już rzeczywistością

Badania i rozwój. Od oprogramowania po serwis techniczny. Seminaria online. rolki klonowane. Wirtualne profilowanie jest już rzeczywistością Magazyn informacyjny przemysłu przeróbki plastycznej Grudzień / 2009 P i s m o d a t a M S h e e t M e t a l S o l u t i o n s G m b H Wstęp Drodzy czytelnicy, Odnaleźć szansę w ciężkich czasach. data

Bardziej szczegółowo

78 (4/2013) ISSN 1507-3890

78 (4/2013) ISSN 1507-3890 78 (4/2013) ISSN 1507-3890 konwertery przemysłowe switche przemysłowe przemienniki częstotliwości zasilacze obiektowe panele operatorskie urządzenia Wi-Fi sterowniki PLC komputery przemysłowe XX Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

System ABB-free@home Sterowanie instalacjami domowymi tak proste, jak nigdy dotąd

System ABB-free@home Sterowanie instalacjami domowymi tak proste, jak nigdy dotąd System ABB-free@home Sterowanie instalacjami domowymi tak proste, jak nigdy dotąd Ułatwienie pracy Instalacja i uruchamianie jeszcze nigdy nie były tak łatwe. ABB-free@home to prosty system automatyki

Bardziej szczegółowo

efektywne rozwiązania CAM

efektywne rozwiązania CAM hypermill efektywne rozwiązania CAM Optymalizacja procesów, bezpieczne inwestycje, sukces w produkcji EVATRONIX SA, polski przedstawiciel firmy OPEN MIND Technologies AG, oferuje Państwu oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ASTOR z i i l ki przemysł

ASTOR z i i l ki przemysł ASTOR z i i l ki przemysł strona 8 Produkty firmy KEB w ofercie ASTOR strony 7, 10 Wonderware Historian w monitoringu maszyn strona 22 Dobrze napisany program charakteryzuje się cymi komentarzami utworzonymi

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo