/ Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne. Virtual Welding. / Przyszłość szkolenia spawaczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/ Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne. Virtual Welding. / Przyszłość szkolenia spawaczy"

Transkrypt

1 / Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne Virtual Welding / Przyszłość szkolenia spawaczy

2 2 / O nas / Od 1950 r. pracujemy nad rozwojem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie spawania łukowego oraz punktowego zgrzewania oporowego. Chcielibyśmy wnieść swój wkład także w dziedzinie szkoleń. Nasz symulator spawania Virtual Welding umożliwia zapoznanie się z podstawami spawalnictwa. Codziennie pracujemy nad urzeczywistnieniem naszej wizji: rozszyfrowujemy DNA łuku elektrycznego. Dlatego nie dziwi, że w dziedzinie spawalnictwa jesteśmy światowym liderem, a w Europie mamy największy udział w rynku.

3 3 DLACZEGO WARTO TRENOWAĆ WIRTUALNIE? / W wielu dziedzinach życia wykorzystuje się już wirtualny trening rzeczywistych sytuacji: piloci niezliczoną liczbę razy trenują start i lądowanie w symulatorze, zanim zasiądą za sterami prawdziwego samolotu. Operatorzy pojazdów trakcyjnych, kiedyś zwani maszynistami, ćwiczą czynności wymagane w ich zawodzie na symulatorze, który stawia ich w obliczu pełnej gamy wyzwań: uczą się sygnalizacji, prawidłowej obsługi zabezpieczeń i trzymania się planu jazdy. Szkoły jazdy, szczególnie dla kierowców pojazdów ciężkich, korzystają z możliwości przetrenowania typowych sytuacji na sucho w symulatorze, aby mieć więcej czasu na doskonalenie umiejętności swoich kursantów. Z jednej strony zmniejsza to ryzyko wypadku, a z drugiej zapewnia dużą oszczędność na materiałach eksploatacyjnych. / Dlaczego więc nie wspomóc wirtualnie szkolenia spawaczy? Właśnie w tej dziedzinie potrzebne są materiały eksploatacyjne, które są kosztowne z uwagi na ich wymaganą ilość (metal, drut spawalniczy, gaz). Ich zużycie można w łatwy sposób zredukować, stosując system Virtual Welding na początku szkolenia. Także ryzyko wypadku podczas spawania jest znacznie większe niż w przypadku innych zawodów. Osoba szkoląca się poznaje podstawowe umiejętności i nabywa niezbędną wiedzę spawalniczą w sposób łatwy, przyjemny i oszczędzający zasoby. Ma ona do dyspozycji palnik o ergonomicznym kształcie, typowe elementy spawane oraz możliwość regulacji parametrów. / Dodatkowo, system Virtual Welding wspomaga interaktywnie dynamikę grupy w placówkach szkoleniowych. Razem z grupą można analizować, trenować i rozwiązywać zadania. / System Fronius Virtual Welding jest dostępny w dwóch wersjach: w formie terminala oraz kompaktowej, w postaci walizki przeznaczonej do zastosowań mobilnych.

4 / / / / / / / 4 / / PROCESY / Model szkolenia w systemie Virtual Welding jest ukierunkowany na sprawdzony program szkolenia i zaznajamia osobę szkolącą się z pracą spawacza, począwszy od spawania ręcznego elektrodą otuloną. W tym procesie trudność polega na idealnym zajarzeniu oraz na dokładnym prowadzeniu elektrody w zależności od pozycji i zadania spawalniczego. Firma Fronius położyła nacisk na to, aby umożliwić doskonalenie umiejętności sprostania temu wyzwaniu. Następnie trenowa- / / / / / / / / / / / SEKWENCJA TRENINGOWA / / W tej sekwencji Ghost, tzw. wirtualny nauczyciel, zapewnia możliwie najlepszą pomoc: podaje optymalną prędkość spawania, odstęp od elementu spawanego i prawidłowy kąt ustawienia palnika spawalniczego lub uchwytu elektrody. Kolorowe sygnały wyświetlane na ekranie, wzorowane na kolorach drogowych sygnalizatorów świetlnych, oraz rzeczywiste odgłosy spawania informują osobę szkolącą się o bieżącym stanie oraz wszelkich odchyleniach i/lub prawidłowej zgodności dzięki temu możliwa jest bezpośrednia i natychmiastowa korekta w trakcie spawania. Nowością jest zmienna Ducha : trener ma możliwość wirtualnego zapisania swojego własnego know-how oraz osobistych umiejętności i przekazania ich uczestnikom kursu jako założeń. Nie ma przy tym różnicy między prowadzeniem przez niego palnika spawalniczego lub uchwytu elektrody w rzeczywistości i podczas symulacji. Wszystko to można bezproblemowo ustawić, wykonując kilka czynności w menu. / / / / / / ny/symulowany jest proces spawania łukowego metali w osłonie gazów ochronnych, oznaczony skrótem MSG, ponieważ jest on najczęściej stosowanym procesem spawania. Dzięki symulacji obu tych procesów system Virtual Welding pozwala na szkolenie się w najważniejszych procesach spawania. Gwarantowany jest dalszy rozwój. / / / / / / / / / / / / / / SPAWANIE ŁUKOWE METALI W OSŁONIE GAZÓW OCHRONNYCH / Najczęściej stosowane procesy spawania są tutaj trenowane w poszczególnych etapach szkolenia. 1. Prędkość spawania. / / / / / / 2. Prędkość spawania i odstęp od elementu spawanego. / / / / / 3. Prędkość spawania, odstęp i kąt ustawienia palnika spawalniczego. / / SPAWANIE RĘCZNE ELEKTRODĄ OTULONĄ / W zakresie spawania ręcznego elektrodą otuloną najpierw trenuje się zajarzenie. Zajarzenie elektrody jest ważnym przebiegiem ruchu, który musi być często trenowany, aby uzyskać pomyślne stopienie elektrody topliwej. Następnie trenuje się kolejne przebiegi ruchu procesu spawania. / / / / / / / / / / / 1. Przebieg zajarzenia / 2. Prędkość spawania i długość łuku 3. Prędkość spawania, długość łuku i kąt ustawienia / / / / / / / / / / /

5 / / / / / / / / / / / / / / / / / SPAWANIE ŁUKOWE METALI W OSŁO- NIE GAZÓW OCHRONNYCH / W drugiej sekwencji symulacyjnej osoba szkoląca się samodzielnie ustawia wymagane parametry. Celem szkolenia jest tu wyrobienie wyczucia uczestnika kursu na rozmaite wartości parametrów stosowanych w trakcie spawania łukowego metali w osłonie gazów ochronnych a dokładniej w przypadku spawania natryskowego i spawania łukiem / / zwarciowym oraz ich wpływu na proces spawania. / / / / / / / / / 5 / / SEKWENCJA SYMULACYJNA / Po ukończeniu sekwencji treningowej rozpoczyna się symulacja. W tej sekwencji osoba szkoląca się trenuje już w rzeczywistej sytuacji spawalniczej bez wsparcia ze strony "Ducha" - wirtualnego nauczyciela. Rezultatem jest wirtualna spoina zaprezentowana przy użyciu grafiki trójwymiarowej, będącej odwzorowaniem zgodnym z jej rzeczywistym wyglądem. / / / / / / / SPAWANIE RĘCZNE ELEKTRODĄ OTULONĄ / Także w przypadku sekwencji symulacyjnej spawania ręcznego elektrodą otuloną osoba szkoląca się trenuje w warunkach bliskich rzeczywistym. Do dyspozycji są elektrody o różnej średnicy. Aby jeszcze bardziej zbliżyć się do warunków rzeczywistego spawania, po spawaniu można nawet usunąć żużel ze spoiny. / / / / / / DODATKOWE CECHY / Plany szkoleń i kursy: Trener dostosowuje zadania dokładnie do swoich wymagań przez tworzenie planów szkoleń i kursów wg własnych założeń. Oznacza to, że może on elastycznie i całkowicie indywidualnie dostosowywać treść szkolenia do danej grupy docelowej i pracować z nią nad potrzebnymi jej umiejętnościami. / / Funkcja słownika: Podczas wywoływania przycisku Szczegóły, uczestnik kursu otrzymuje podstawowe informacje spawalnicze dotyczące wybranego tematu, jak np. elementu spawanego, pozycji spawania itp. Pełni on funkcję źródła wiedzy dla nowicjuszy w świecie spawania. / Elastyczne i indywidualne dostosowanie treści szkolenia do grupy docelowej

6 6 ZAKRES FUNKCJI I ZASADA DZIAŁANIA W PRZYPADKU WERSJI TERMINAL STANDUP I MOBILE CASE / Obsługa systemu Virtual Welding jest bardzo łatwa i intuicyjna. Oprogramowanie przekonuje do siebie przemyślaną budową i przejrzystym układem menu. Ekran dotykowy umożliwia bezproblemowe wybieranie parametrów i ćwiczeń. Opcjonalnie dostępne są okulary 3D zintegrowane z przyłbicą spawalniczą. Dzięki temu praca z elementem spawanym jest jeszcze bardziej realistyczna wzrok jest przez cały czas skierowany na element spawany. OBSŁUGA / Intuicyjne oprogramowanie, przejrzysty układ menu i ekran dotykowy zapewniają łatwość obsługi. ELEMENTY SPAWANE / W stosunku do dotychczasowych elementów spawanych, takich jak spoina V (1-, 2- i 3-warstwowa) oraz spoina pachwinowa, system Virtual Welding został rozszerzony o jeden element spawany i o dwie spoiny połączenie rura-rura i rura-blacha. MOŻLIWE POZYCJE SPAWANIA / Za pomocą systemu Virtual Welding można trenować w następujących pozycjach spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF i PG. / Zastosowano następujące rodzaje spoin: spoiny V (jedno- i wielowarstwowe), spoiny pachwinowe (jedno- i wielowarstwowe) oraz warstwę ściegu (jednowarstwową). REZULTATY: / Zawsze porównywalne wyniki szkolenia, uzyskiwane dzięki dopracowanemu pod względem dydaktycznym systemowi punktacji, umożliwiają obiektywne i przejrzyste ocenianie uczestników. Ocenę ułatwiają automatycznie generowane rankingi. Dodatkowym czynnikiem edukacyjnym jest funkcja odtwarzania wykonanego spawania. Każde wykonane spawanie jest rejestrowane i możliwe do ponownego odtworzenia w dowolnym momencie dzięki temu można dokładnie przeanalizować przebieg spawania. Przy bezpośredniej rywalizacji z podobnymi osobami, nauka przebiega łatwiej, podwyższa się także dynamika grupy, co PRZYŁBICA SPAWALNICZA / Przyłbica spawalnicza ze zintegrowanymi okularami 3D: aby zapewnić lepszą współpracę przyłbicy spawalniczej z okularami 3D, ma ona powiększony wizjer, co pozwala na lepszą regulację pozycji i parametrów okularów 3D. motywuje do osiągania lepszych wyników! Wzajemna zachęta, interakcja z innymi osobami i rzeczowe, obiektywne wymiany doświadczeń przyczyniają się do szybkiego i efektywnego osiągnięcia sukcesu w szkoleniu. DOKUMENTACJA DANYCH: / Automatyczne zabezpieczanie i archiwizacja wszystkich wyników to metody ochrony przed nieprzyjemnymi sytuacjami utraty danych. Jednocześnie zapisane dane można wywołać w dowolnej chwili.

7 7 WYŚWIETLACZ / Język: Dzięki przemyślanemu układowi oprogramowania, system Virtual Welding jest dostępny w wielu wariantach językowych. Dlatego język nie stanowi żadnej przeszkody dla osoby szkolącej się w trakcie szkolenia. / Aktualizacji oprogramowania można dokonać w prosty sposób po podłączeniu zewnętrznego napędu DVD. Listy rankingowe, szczegółowe rezultaty cykli spawania, plany szkoleń i kursy oraz zmienną "Ducha" można łatwo przenieść na nośnik danych USB i zapisać w celu archiwizacji lub dokumentacji. UCHWYT ELEKTRODY / Aby umożliwić ćwiczenie zajarzenia, dostępne są dwa warianty elektrody: długa wersja służy do doskonalenia zajarzenia. Krótszy wariant jest przeznaczony do właściwego spawania, w czasie którego elektroda wirtualnie się topi. PALNIK SPAWALNICZY / W przypadku spawania łukowego metali w osłonie gazów ochronnych, dostępny jest prawdziwy palnik spawalniczy MIG/ MAG z funkcją JobMaster. W zależności od zadania, uczestnik treningu za pomocą funkcji JobMaster może ustawić zakres spawania łukiem zwarciowym lub spawania natryskowego. PERSPEKTYWY: / System Virtual Welding jest przygotowany do zastosowania w przyszłości cechuje się prostą konstrukcją, a dzięki możliwości aktualizacji można go dostosować do rozwijającego się oprogramowania. W skrócie: Virtual Welding to szkolenie przyszłości! DANE WEJŚCIOWE Virtual Welding Terminal Virtual Welding Mobile Case Wymiary szer. x wys. x dł. 62,8 x 190 x 60,8 cm 66,6 x 67,9 x 56,8 cm Masa 92,17 kg 52,77 kg Pobór prądu 1,2 A 1,2 A Napięcie sieciowe 110 V 230 V 50/60 Hz 110 V 230 V 50/60 Hz

8 DZIAŁAMY W TRZECH DZIEDZINACH, LECZ MAMY JEDNĄ PASJĘ: PRZESUWAMY GRANICE. / Dzieło, które rozpoczął Günter Fronius w 1945 roku w austriackiej miejscowości Pettenbach, przerodziło się w pasmo sukcesów: dzisiaj nasza firma zatrudnia około 3000 pracowników na całym świecie i jest właścicielem ponad 850 aktywnych patentów. Nasze aspiracje nie uległy zmianie: chcemy być liderem w dziedzinie technologii i jakości. Przesuwamy granice możliwości. Tam, gdzie inni stawiają małe kroki, my wykonujemy skoki w rozwoju. SYSTEMY ŁADOWANIA AKUMULATORÓW / Dzięki technologii Active Inverter Technology udało nam się wywołać technologiczną rewolucję i dzisiaj należymy do największych dostawców tych systemów w Europie. Cel, do którego zmierzamy: oferowanie inteligentnych systemów zarządzania energią, zapewniających maksymalną opłacalność ekonomiczną w warunkach nowoczesnej mobilności. SPAWALNICTWO / Rozwijamy technologie spawania, takie jak np. połączone systemy spawania łukowego i punktowego spawania oporowego, stawiając sobie za cel umożliwienie niemożliwych połączeń spawanych. Dążymy do rozszyfrowania»dna łuku elektrycznego«. Jesteśmy liderem technologicznym i liderem rynku w Europie. ELEKTRONICZNE UKŁADY SOLARNE / Wielkim wyzwaniem naszych czasów jest dokonanie skoku w kierunku odnawialnych źródeł energii. Istotą naszej wizji jest wykorzystanie energii odnawialnej w celu uzyskania niezależności energetycznej. Dzięki naszym inwerterom sieciowym i produktom do nadzorowania instalacji fotowoltaicznych nasza firma należy już dzisiaj do grona wiodących dostawców elektronicznych układów solarnych. v PL Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzeżone. Wszystkie dane pomimo starannego opracowania są bez gwarancji i są wyłączone od odpowiedzialności. Prawo autorskie 2011 Fronius. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej Fronius International GmbH Froniusplatz Wels Austria PL v01 Jul 2013 as13

/ Wszechstronne urządzenie o maksymalnym bezpieczeństwie zysku. DANE TECHNICZNE FRONIUS IG PLUS (25 V-1, 30 V-1, 35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1)

/ Wszechstronne urządzenie o maksymalnym bezpieczeństwie zysku. DANE TECHNICZNE FRONIUS IG PLUS (25 V-1, 30 V-1, 35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1) / Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne FRONIUS IG PLUS / Wszechstronne urządzenie o maksymalnym bezpieczeństwie zysku. / System Fronius MIX / Przełączanie transformatora

Bardziej szczegółowo

WYNAJEM RENT A SYSTEM / Indywidualny i elastyczny wynajem systemów spawania firmy Fronius

WYNAJEM RENT A SYSTEM / Indywidualny i elastyczny wynajem systemów spawania firmy Fronius / Perfect Welding / Perfect Charging / Solar Energy WYNAJEM RENT A SYSTEM / Indywidualny i elastyczny wynajem systemów spawania firmy Fronius / Pragniesz elastyczności i niezależności? Program wynajmu

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE ZROBOTYZOWANE.

SPAWANIE ZROBOTYZOWANE. / Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne SPAWANIE ZROBOTYZOWANE. / Rozwiązania systemowe o długiej żywotności pozwalające sprostać wszystkim wymogom spawania. 2 /

Bardziej szczegółowo

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ 5000 Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE Rodzina spawarek inwerterowych 100 khz do spawania metodami MIG/MAG, TIG

Bardziej szczegółowo

/ Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne. Cold metal transfer. / Technologia.

/ Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne. Cold metal transfer. / Technologia. / Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne Cold metal transfer. / Technologia. / Od roku 1950 tworzymy innowacyjne, kompleksowe rozwiązania w dziedzinie spawania łukowego

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. transsteel 3500/5000. / System spawania MIG/MAG

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. transsteel 3500/5000. / System spawania MIG/MAG / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging transsteel 3500/5000 / System spawania MIG/MAG 2 / O nas / Od 1950 r. pracujemy nad rozwojem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie spawania łukowego oraz

Bardziej szczegółowo

/ Systemy ładowania akumulatorów dla intralogistyki.

/ Systemy ładowania akumulatorów dla intralogistyki. / Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne / Systemy ładowania akumulatorów dla intralogistyki. / Od 1946 r. z pasją i energią rozwijamy koncepcję innowacyjnych systemów

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE ZROBOTYZOWANE.

SPAWANIE ZROBOTYZOWANE. / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging SPAWANIE ZROBOTYZOWANE. / Rozwiązania systemowe o długiej żywotności pozwalające sprostać wszystkim wymogom spawania. 2 / O nas / Od 1950 r. pracujemy

Bardziej szczegółowo

Spawanie w osłonie wiedzy

Spawanie w osłonie wiedzy XV POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Spawanie w osłonie wiedzy Gdańsk-Sobieszewo, 17 październik 2013 ArcQuality Zaawansowany system wspomagający zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Minarc Evo 150 Mali mocarze spawalnictwa Najwyższa jakość spawania Spawanie wszystkimi rodzajami elektrod Maksymalna sprawność energetyczna dzięki technologii PFC

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 1(7) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA RUR System

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. Idealne połączenie jest możliwe. dokonuje

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. Idealne połączenie jest możliwe. dokonuje / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Idealne połączenie jest możliwe. TPS/i Robotics dokonuje inteligentnej rewolucji. 2 Idealne połączenie od roku 1945 / Od roku 1945 Fronius projektuje

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging ACCUPOCKET 150/400. / Spawanie ręczne niezależne od zasilania z sieci elektrycznej

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging ACCUPOCKET 150/400. / Spawanie ręczne niezależne od zasilania z sieci elektrycznej / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging ACCUPOCKET 150/400 / Spawanie ręczne niezależne od zasilania z sieci elektrycznej / Od 1950 r. pracujemy nad rozwojem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna S-MIG 250 Specyfikacja techniczna Model S-DIGITAC 200P Nr katalogowy 2065 Stan Napięcie wejściowe Nowy 230V, 1-Fazowe Częstotliwość sieciowa [Hz]: 50/60 Znamionowy prąd wejściowy(a) 17,4 Maksymalny prąd

Bardziej szczegółowo

FRONIUS ENERGY PACKAGE

FRONIUS ENERGY PACKAGE Perfect Welding Solar Energy Perfect Charging FRONIUS ENERGY PACKAGE Indywidualne rozwiązanie gromadzenia energii, zapewniające Słońce przez 24 godziny. Technologia SnapINverter Zintegrowana komunikacja

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging ROZWIĄZANIA SPAWALNICZE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging ROZWIĄZANIA SPAWALNICZE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Perfect Welding Solar Energy Perfect Charging ROZWIĄZANIA SPAWALNICZE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO ROZWIĄZANIA ZORIENTOWANE NA NASZYCH KLIENTÓW Firma Fronius jest liderem na rynku w dziedzinie zautomatyzowanych

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. transsteel 3500/5000. / System spawania MIG/MAG

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. transsteel 3500/5000. / System spawania MIG/MAG / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging transsteel 3500/5000 / System spawania MIG/MAG 2 / O nas / Od 1950 r. pracujemy nad rozwojem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie spawania łukowego oraz

Bardziej szczegółowo

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Minarc Evo 150 Mali mocarze spawalnictwa Najwyższa jakość spawania Spawanie wszystkimi rodzajami elektrod Maksymalna sprawność energetyczna dzięki technologii PFC

Bardziej szczegółowo

Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy MagTrac F 61 WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ I ERGONOMIA SPAWANIA Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy 18.08.2016 1(10) MAGNETYCZNY WÓZEK DO LEKKIEJ MECHANIZACJI SPAWANIA MIG/MAG Lekka mechanizacja to najbardziej opłacalny

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

/ Mały, trójfazowy falownik zapewniający maksymalną elastyczność. Ready

/ Mały, trójfazowy falownik zapewniający maksymalną elastyczność. Ready / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Mały, trójfazowy falownik zapewniający maksymalną elastyczność N W E S / Karty wymienne / Technologia / Zintegrowana komunikacja / SuperFlex

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Produkty z serii Minarc Evo Wysoka jakość spawania, w każdej sytuacji

Produkty z serii Minarc Evo Wysoka jakość spawania, w każdej sytuacji Produkty z serii Minarc Evo Wysoka jakość spawania, w każdej sytuacji Minarc Evo 180 Korzyści Wyższa moc i niższe koszty Najwyższa jakość spawania Spawanie wszystkimi rodzajami elektrod Bezproblemowa praca

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. COLD METAL TRANSFER. / Technologia.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. COLD METAL TRANSFER. / Technologia. / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging COLD METAL TRANSFER. / Technologia. 2 / Proces spawania CMT CMT: ZA TYMI TRZEMA LITERAMI KRYJE SIĘ NAJBARDZIEJ STABILNY PROCES SPAWANIA NA ŚWIECIE. /

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 18.06.2016 1(8) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro

Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro Robur Polska Spółka. z o.o. ul. Szafirowa 14 16-400 Suwałki Suwałki, 29.10.2013r. Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro Beneficjent ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych

Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych 2000/3000/4000 Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych MasterTig MLS opcje MTL MTX MTM MTZ stanowi dla wielu użytkowników standard dzięki precyzji i wysokiej wydajności oraz lekkiej, przenośnej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ogólna. 2 Optymalizacja Sterowanie procesem Pulse-on-Pulse

Charakterystyka ogólna. 2 Optymalizacja Sterowanie procesem Pulse-on-Pulse Przewodnik procesu Pulse-on-Pulse MIG/MAG Charakterystyka ogólna Pulse-on-Pulse wygląd spoiny jak w spawaniu TIG, wydajność jak w spawaniu MIG/MAG Doskonała kontrola ilości wprowadzonego ciepła przy spawaniu

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Metoda TIG (GTAW) Metoda TIG (GTAW) Spawanie TIG: Charakterystyka procesu, dobór urządzeń. Dobór urządzeń do spawania metodą TIG TIG

Metoda TIG (GTAW) Metoda TIG (GTAW) Spawanie TIG: Charakterystyka procesu, dobór urządzeń. Dobór urządzeń do spawania metodą TIG TIG Spawanie : Charakterystyka procesu, dobór urządzeń Metoda (GTAW) Metoda (GTAW) Dobór urządzeń do spawania metodą Chłodziwo wchodzące (zimne) Przewód prądowy Uchwyt Dysza gazowa Gaz osłonowy wchodzący Elektroda

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy Kempact Pulse 3000 JAKOŚĆ, SZYBKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 22.08.2016 1(9) MOCNA SPAWARKA MIG/MAG O DOSKONAŁEJ WYDAJNOŚCI Urządzenie Kempact Pulse 3000 stanowi doskonałe połączenie mocy,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141

HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141 HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141 Dzień szkolenia Data 1 14.10.2010 2 1.10.2010 3 19.10.2010 4 20.10.2010 21.10.2010 Liczba godzin danego dnia i godziny 10 00 14 00 Temat zajęć Procesy spajania

Bardziej szczegółowo

Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy ArcFeed 300 PODAJNIK DRUTU WYKRYWAJĄCY NAPIĘCIE Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy 1(6) ArcFeed 300, Podajnik drutu wykrywający napięcie WYDAJNE SPAWANIE MIG/MAG Z DOWOLNYM ŹRÓDŁEM PRĄDU O CHARAKTERYSTYCE CC

Bardziej szczegółowo

ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania. ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA (7)

ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania. ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA (7) ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA 07.07.2016 1(7) ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania INTERNETOWE NARZĘDZIE DO ANALIZY PARAMETRÓW SPAWANIA Szukałeś kiedyś podstawowego, przyjaznego w obsłudze narzędzia

Bardziej szczegółowo

Spawanie metodą MIG (w osłonie gazu obojętnego) oraz metodą MAG (w osłonie gazu czynnego)... 11

Spawanie metodą MIG (w osłonie gazu obojętnego) oraz metodą MAG (w osłonie gazu czynnego)... 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI WeldPlay Zatrudniaj spawaczy, zorganizuj im szkolenie i otwieraj nowe stanowiska spawalnicze. Stań się prawdziwym menedżerem przedsiębiorstwa spawalniczego. Przyjmuj i realizuj coraz

Bardziej szczegółowo

MAGICWAVE 4000/5000, TRANSTIG 4000/5000

MAGICWAVE 4000/5000, TRANSTIG 4000/5000 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging MAGICWAVE 4000/5000, TRANSTIG 4000/5000 / Spawanie TIG i elektrodą otuloną TECHNOLOGIA ACTIVE WAVE ZWIĘKSZA RENTOWNOŚĆ / Cały system jest w pełni cyfrowy:

Bardziej szczegółowo

TYPOSZEREG GALAXY SIGMA GALAXY - PROSTOTA I NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA

TYPOSZEREG GALAXY SIGMA GALAXY - PROSTOTA I NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA SIGMA GALAXY - PROSTOTA I NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA PROSTOTA I NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA SIGMA GALAXY NOWE POKOLENIE MIG/MAG Sigma Galaxy to wynik nowego wielkiego skoku w technologii spawalniczej.

Bardziej szczegółowo

Kempact 323A WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI, KONSTRUKCJA I WYDAJNOŚĆ

Kempact 323A WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI, KONSTRUKCJA I WYDAJNOŚĆ Kempact 323A WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI, KONSTRUKCJA I WYDAJNOŚĆ "Użyteczność i charakterystyka spawania urządzeń Kempact RA drutem pełnym 0,8 mm całkowicie spełnia wymagania podstawowych zastosowań. Nasi spawacze

Bardziej szczegółowo

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Przy ciągle rosnącej konkurencyjności na rynku, firmy poszukują rozwiązań podnoszących jakość i wydajność produkcji. W odpowiedzi na ten trend wprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

FastMig X Pipe WYSOKA JAKOŚĆ SPAWANIA RUR

FastMig X Pipe WYSOKA JAKOŚĆ SPAWANIA RUR FastMig X Pipe WYSOKA JAKOŚĆ SPAWANIA RUR "Łatwy kontakt z producentem sprzętu oraz szybkie i wydajne usługi konserwacji i serwisu to dla nas ważne atuty. Z tych powodów Kemppi jest jednym z naszych najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym

Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym Obecne wydanie zawiera informacje dotyczące nowego urządzenia o nazwie AristoMig 4004i Pulse, jest to uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

CITOLINE. Urządzenia do spawania MIG/MAG

CITOLINE. Urządzenia do spawania MIG/MAG CITOLINE Urządzenia do spawania MIG/MAG 2-001 2007-125 www.airliquidewelding.pl Urządzenia CITOLINE: prostota i wydajność 200-90 Podłączenie przewodów zasilających źródła prądu: Jedna faza 20 V = połączenie

Bardziej szczegółowo

/ Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne. Intelligent revolution / Trans Process Solution: TPS/i

/ Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne. Intelligent revolution / Trans Process Solution: TPS/i Systemy ładowania akumulatorów Spawalnictwo Elektroniczne układy solarne Intelligent revolution Trans Process Solution: TPSi Od 1950 roku firma Fronius pracuje nad rozwojem innowacyjnych, kompleksowych

Bardziej szczegółowo

SIGMA GALAXY

SIGMA GALAXY SIGMA GALAXY 300 400 500 Sigma Galaxy prostota i najnowocześniejsza technologia Koncepcja inteligentnego spawania sprawia, że fachowcy spawają jeszcze lepiej Sigma Galaxy nowe pokolenie MIG/MAG Sigma Galaxy

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych

Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych Ryszard Pakos Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych steel welders qualification requirements acc. to Pn-en 287-1:2011 and international standards Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych.

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. Właściwa jakość i wydajność CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. 2 CORGON gazy osłonowe do spawania

Bardziej szczegółowo

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi SIGMACHECK Miernik przewodności właściwej Sigmacheck został zaprojektowany w sposób aby zapewnić najdokładniejszy pomiar, oferując użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

The project "TEMPUS - MMATENG"

The project TEMPUS - MMATENG The project "TEMPUS - MMATENG" MAT SPAW PROGRAM WSPOMAGAJĄCY ANALIZĘ SPAWALNOŚCI STALI I OPRACOWANIE TECHNOLOGII SPAWANIA Janusz Mikuła, Dr.-eng. Hab., Professor, Director of Institute Material Engineering

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg

Bardziej szczegółowo

polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego

polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego www.selcoweld.com www.selcoweld.com Selco producent inwertorowych źródeł prądu od ponad 30 lat Selco to firma, która już od ponad

Bardziej szczegółowo

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 ECHOGRAPH 1090 Zawsze najlepszy wybór Kompaktowy, wytrzymały przenośny i szybki Nowy ECHOGRAPH 1090 jest idealnym urządzeniem do wykonywania manualnie badania

Bardziej szczegółowo

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Monitor przyłóżkowy Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Walka Choroby z Elektroniką Większa elastyczność większa funkcjonalność oraz... łatwość użytkowania Różnorodne zastosowania medyczne wymagają,

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN I PN-EN ISO

OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN I PN-EN ISO OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN 287-1 I PN-EN ISO 9606-2 Przykład : PN-EN 287-1 135 P FW 3.3 S t8.0 PB sl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. NUMER NORMY : PN-EN 287-1 - Egzamin kwalifikacyjny

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. / Systemy ładowania akumulatorów Selectiva dla intralogistyki

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. / Systemy ładowania akumulatorów Selectiva dla intralogistyki Perfect Welding Solar Energy Perfect Charging Systemy ładowania akumulatorów Selectiva dla intralogistyki TRZYCZĘŚCIOWY SYSTEM: WÓZEK WIDŁOWY, AKUMULATOR, SYSTEM ŁADOWANIA AKUMULATORÓW Przy zakupie nowego

Bardziej szczegółowo

Seria MicroDrive szlabany dla współczesnych autostrad. Magnetic.Toll

Seria MicroDrive szlabany dla współczesnych autostrad. Magnetic.Toll Seria MicroDrive szlabany dla współczesnych autostrad Magnetic.Toll Magnetic - Odkryj różnicę Każdy człowiek jest indywidualną jednostką. Im bardziej jesteśmy świadomi naszej odmienności/indywidualności,

Bardziej szczegółowo

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy.

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy. ESP-150. Zmechanizowany, wielogazowy system plazmowy. Ekonomiczny i wysokowydajny. ESP-150. Różnorodne kombinacje gazów dla ekonomicznego, wysokowydajnego cięcia. System ESP-150 jest łatwy w obsłudze i

Bardziej szczegółowo

KOMFORT W ATRAKCYJNEJ CENIE

KOMFORT W ATRAKCYJNEJ CENIE SERIA MSZ-DM KOMFORT W ATRAKCYJNEJ CENIE Urządzenia MSZ-DM Single Split & Multi Split Informacje produktowe Seria MSZ-DM NOWOŚĆ 22 DC INVERTER - MODELE ŚCIENNE MOC NOMINALNA kw wewnętrzna zewnętrzna Multisplit

Bardziej szczegółowo

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB PF-801 firmy Genius jest najwyższej jakości 8-calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości, przeznaczonym do wyświetlania ulubionych zdjęć w naturalnych, wibrujących kolorach i z realistycznym bogactwem szczegółów,

Bardziej szczegółowo

DUŻA MOC MAŁA OBUDOWA SZYBKIE ZAJARZENIE

DUŻA MOC MAŁA OBUDOWA SZYBKIE ZAJARZENIE DUŻA MOC MAŁA OBUDOWA SZYBKIE ZAJARZENIE Materiał informacyjny: Pakiet FitWeld 300 zawiera informacje o produkcie obejmujące: Drukowany szybki przewodnik i broszurę z instrukcja bezpieczeństwa. Płyta CD

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra)

SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra) SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra) Lp. Nazwa kierunku szkolenia 1. Kurs komputerowy z umiejętnością

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego

Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego Waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów CW 3 1500L www.loma.com Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego Wszechstronna Sprawdza

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Śledzenie własnych postępów, analizowanie danych i poprawianie kondycji jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Śledzenie własnych postępów, analizowanie danych i poprawianie kondycji jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Utworzono: 2016-07-03 01:23:32 Nawigacja rowerowa MIO Cyclo 505 HC Central Europe + komplet czujników (ekran dotykowy) Cena produktu: 1 990,00 PLN Koszt dostawy: 0,00 PLN Dostępność: Poznaj Mio Cyclo 505

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU NORMOWANIE PRAC SPAWALNICZYCH

Bardziej szczegółowo

POMPY OBIEGOWE WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI DO CENTRALNEGO OG R Z E WA NI A HZ-LE 401 HZ-LE 601

POMPY OBIEGOWE WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI DO CENTRALNEGO OG R Z E WA NI A HZ-LE 401 HZ-LE 601 VORTEX 90 C POMPY OBIEGOWE WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI DO CENTRALNEGO OG R Z E WA NI A HZ-LE 401 HZ-LE 601 80 C 70 C 60 C 50 C 40 C WYKALKULOWANA OSZCZĘDNOŚĆ DZIĘKI TECHNOLOGII LOW ENERGY. POBÓR MOCY OD 4 W. C

Bardziej szczegółowo

A5 MIG Rail System 2500

A5 MIG Rail System 2500 A5 MIG Rail System 2500 SZYBSZE SPAWANIE Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 22.08.2016 1(11) ZMECHANIZOWANE SPAWANIE MIG STAŁO SIĘ NIESAMOWICIE WYDAJNE I PROSTE A5 MIG Rail System 2500 to najbardziej skuteczny

Bardziej szczegółowo

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Mirosław Raczyński Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wstępnych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

Oprogramowanie Mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Oprogramowanie Mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Kopiowanie aplikacji Census Mobile na terminal mobilny przy użyciu komputera PC oraz instalacja aplikacji Census Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2008 Numer referencji Valeo 632050

Lipiec 2008 Numer referencji Valeo 632050 Gama akcesoriów Valeo Lipiec 2008 Numer referencji Valeo 632050 Speed visio Za kaŝdym razem podczas sprawdzania prędkości samochodu, odrywamy oczy od drogi na kilka sekund. JeŜeli, podczas tych kilku sekund,

Bardziej szczegółowo

C E N N I K K U R S Ó W P O D S T A W O W Y C H ( świadectwo spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach )

C E N N I K K U R S Ó W P O D S T A W O W Y C H ( świadectwo spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach ) C E N N I K K U R S Ó W P O D S T A W O W Y C H ( świadectwo spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach ) 1. Podstawowy kurs spawania gazowego ( 311 ) grupa materiałowa - 1 2. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej.

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Napędy Napędy rurowe ze zintegrowanym dwukierunkowym odbiornikiem radiowym Seria B01 informacja zwrotna

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

Spawanie MMA. Minarc 150 Classic 54 Minarc Evo Minarc Master MLS 60 Master S 62 KempGouge 64. Katalog produktów Kemppi

Spawanie MMA. Minarc 150 Classic 54 Minarc Evo Minarc Master MLS 60 Master S 62 KempGouge 64. Katalog produktów Kemppi 52 Spawanie MMA Spawanie MMA Minarc 150 Classic 54 Minarc Evo 180 56 Minarc 220 58 Master MLS 60 Master S 62 KempGouge 64 Kemppi zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszym katalogu.

Bardziej szczegółowo

Excel dla administracji publicznej

Excel dla administracji publicznej Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Excel dla administracji publicznej warsztaty komputerowe Ekspert: Arkadiusz Albiniak Kurs Microsoft Excel dla administracji

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

TSC. Tool STOCK Center. Inteligentne systemy przechowywania narzędzi

TSC. Tool STOCK Center. Inteligentne systemy przechowywania narzędzi TSC Tool STOCK Center Inteligentne systemy przechowywania narzędzi TSC System magazynowania narzędzi Inteligentny system zarządzania narzędziami 24 h na dobę Abyście mogli Państwo spokojnie skoncentrować

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku.

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania zajęć wynosi 160 godzin, w tym część teoretyczna (w tym symulacje

Bardziej szczegółowo

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent INTELIGENTNE SPAWANIE SPEŁNIAJĄCE RÓŻNE WYMAGANIA WARSZTATÓW PRACUJĄCYCH Z WIELOMA MATERIAŁAMI. Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 1(10) FastMig X Intelligent, Inteligentne spawanie spełniające

Bardziej szczegółowo

LEKKA TECHNOLOGIA TMD FRICTION

LEKKA TECHNOLOGIA TMD FRICTION I N SI D E IN SID E LEKKA TECHNOLOGIA TMD FRICTION Lekkie klocki hamulcowe Textar z opatentowaną warstwą pośrednią www.textar.com INNOWACJA. WYDAJNOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WCZORAJ. DZIŚ. JUTRO. REWOLUCJA W

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

CITOMIG XP. Urządzenia MIG/MAG z systemem asystenta ustawień, programem elektronicznych ustawień parametrów spawania.

CITOMIG XP. Urządzenia MIG/MAG z systemem asystenta ustawień, programem elektronicznych ustawień parametrów spawania. CITOMIG XP Urządzenia MIG/MAG z systemem asystenta ustawień, programem elektronicznych ustawień parametrów spawania www.airliquidewelding.pl CITOMIG XP, marka OERLIKON i długa tradycja Źródła prądu CITOMIG

Bardziej szczegółowo

NOWA GENERACJA PROSTOWNIKÓW EXIDE

NOWA GENERACJA PROSTOWNIKÓW EXIDE NOWA GENERACJA PROSTOWNIKÓW EXIDE Dbaj o akumulatory, a będą działały dłużej. Jako wiodący producent akumulatorów Exide Technologies posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, by produkować także zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ewm Xnet Cztery kroki do sukcesu: / zapisywanie / analiza / optymalizacja / korzyści Zarządzanie jakością całego procesu spawania

ewm Xnet Cztery kroki do sukcesu: / zapisywanie / analiza / optymalizacja / korzyści Zarządzanie jakością całego procesu spawania ewm Xnet Zarządzanie jakością całego procesu spawania Cztery kroki do sukcesu: / zapisywanie / analiza / optymalizacja / korzyści / Perfekcja z zasady MULTIMATRIX / ewm Xnet Wspierane sieciowo procesy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna pielęgnacja trawnika

Nowoczesna pielęgnacja trawnika Robolinho 3000 Nowoczesna pielęgnacja trawnika wysoce skuteczna pomoc w ogrodzie, zadbany i wypielęgnowany trawnik. Robolinho 3000 łączy w sobie niezależność, wygodę, przyjemną i cichą pracę. Funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa 1. Podstawy obsługi komputera z kasa fiskalną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO ZROBOTYZOWANE DUAL AIR LIQUIDE WELDING Z WYPOSAŻENIEM SPAWALNICZYM TOPTIG

STANOWISKO ZROBOTYZOWANE DUAL AIR LIQUIDE WELDING Z WYPOSAŻENIEM SPAWALNICZYM TOPTIG AIR LIQUIDE WELDING POLSKA Sp. z o.o. 40 246 Katowice ul. Porcelanowa 10 NIP:945 17 19 850 REGON :351321488 Tel : ( + 48 32) 609 04 56 Fax: ( + 48 32) 609 04 60 e-mail : jerzy.szwengruben@airliquide.com

Bardziej szczegółowo

Gry komputerowe jako przykład edukacji, komunikacji i promocji poprzez rozrywkę interaktywną zastosowanie w administracji publicznej

Gry komputerowe jako przykład edukacji, komunikacji i promocji poprzez rozrywkę interaktywną zastosowanie w administracji publicznej Gry komputerowe jako przykład edukacji, komunikacji i promocji poprzez rozrywkę interaktywną zastosowanie w administracji publicznej Agnieszka Jezierska (KSAP) Michał Markocki (MAiC) Płock 25.04.2012 Gra

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

magicwave 2500/3000 Transtig 2500/3000

magicwave 2500/3000 Transtig 2500/3000 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging magicwave 2500/3000 Transtig 2500/3000 / Spawanie TIG i elektrodą topliwą Technologia Active Wave zwiększa rentowność / Cały system jest w pełni cyfrowy:

Bardziej szczegółowo

Obrotniki i. pozycjonery przeznaczone do spawania ręcznego i zautomatyzowanego.

Obrotniki i. pozycjonery przeznaczone do spawania ręcznego i zautomatyzowanego. Obrotniki i pozycjonery przeznaczone do spawania ręcznego i zautomatyzowanego. Obrotniki i pozycjonery: pomagają utrzymać pomagają spawać Pozycjonery SAF zapewniają : Komfortowe użycie, Prawidłową postawę

Bardziej szczegółowo