/ Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne. Virtual Welding. / Przyszłość szkolenia spawaczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/ Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne. Virtual Welding. / Przyszłość szkolenia spawaczy"

Transkrypt

1 / Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne Virtual Welding / Przyszłość szkolenia spawaczy

2 2 / O nas / Od 1950 r. pracujemy nad rozwojem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie spawania łukowego oraz punktowego zgrzewania oporowego. Chcielibyśmy wnieść swój wkład także w dziedzinie szkoleń. Nasz symulator spawania Virtual Welding umożliwia zapoznanie się z podstawami spawalnictwa. Codziennie pracujemy nad urzeczywistnieniem naszej wizji: rozszyfrowujemy DNA łuku elektrycznego. Dlatego nie dziwi, że w dziedzinie spawalnictwa jesteśmy światowym liderem, a w Europie mamy największy udział w rynku.

3 3 DLACZEGO WARTO TRENOWAĆ WIRTUALNIE? / W wielu dziedzinach życia wykorzystuje się już wirtualny trening rzeczywistych sytuacji: piloci niezliczoną liczbę razy trenują start i lądowanie w symulatorze, zanim zasiądą za sterami prawdziwego samolotu. Operatorzy pojazdów trakcyjnych, kiedyś zwani maszynistami, ćwiczą czynności wymagane w ich zawodzie na symulatorze, który stawia ich w obliczu pełnej gamy wyzwań: uczą się sygnalizacji, prawidłowej obsługi zabezpieczeń i trzymania się planu jazdy. Szkoły jazdy, szczególnie dla kierowców pojazdów ciężkich, korzystają z możliwości przetrenowania typowych sytuacji na sucho w symulatorze, aby mieć więcej czasu na doskonalenie umiejętności swoich kursantów. Z jednej strony zmniejsza to ryzyko wypadku, a z drugiej zapewnia dużą oszczędność na materiałach eksploatacyjnych. / Dlaczego więc nie wspomóc wirtualnie szkolenia spawaczy? Właśnie w tej dziedzinie potrzebne są materiały eksploatacyjne, które są kosztowne z uwagi na ich wymaganą ilość (metal, drut spawalniczy, gaz). Ich zużycie można w łatwy sposób zredukować, stosując system Virtual Welding na początku szkolenia. Także ryzyko wypadku podczas spawania jest znacznie większe niż w przypadku innych zawodów. Osoba szkoląca się poznaje podstawowe umiejętności i nabywa niezbędną wiedzę spawalniczą w sposób łatwy, przyjemny i oszczędzający zasoby. Ma ona do dyspozycji palnik o ergonomicznym kształcie, typowe elementy spawane oraz możliwość regulacji parametrów. / Dodatkowo, system Virtual Welding wspomaga interaktywnie dynamikę grupy w placówkach szkoleniowych. Razem z grupą można analizować, trenować i rozwiązywać zadania. / System Fronius Virtual Welding jest dostępny w dwóch wersjach: w formie terminala oraz kompaktowej, w postaci walizki przeznaczonej do zastosowań mobilnych.

4 / / / / / / / 4 / / PROCESY / Model szkolenia w systemie Virtual Welding jest ukierunkowany na sprawdzony program szkolenia i zaznajamia osobę szkolącą się z pracą spawacza, począwszy od spawania ręcznego elektrodą otuloną. W tym procesie trudność polega na idealnym zajarzeniu oraz na dokładnym prowadzeniu elektrody w zależności od pozycji i zadania spawalniczego. Firma Fronius położyła nacisk na to, aby umożliwić doskonalenie umiejętności sprostania temu wyzwaniu. Następnie trenowa- / / / / / / / / / / / SEKWENCJA TRENINGOWA / / W tej sekwencji Ghost, tzw. wirtualny nauczyciel, zapewnia możliwie najlepszą pomoc: podaje optymalną prędkość spawania, odstęp od elementu spawanego i prawidłowy kąt ustawienia palnika spawalniczego lub uchwytu elektrody. Kolorowe sygnały wyświetlane na ekranie, wzorowane na kolorach drogowych sygnalizatorów świetlnych, oraz rzeczywiste odgłosy spawania informują osobę szkolącą się o bieżącym stanie oraz wszelkich odchyleniach i/lub prawidłowej zgodności dzięki temu możliwa jest bezpośrednia i natychmiastowa korekta w trakcie spawania. Nowością jest zmienna Ducha : trener ma możliwość wirtualnego zapisania swojego własnego know-how oraz osobistych umiejętności i przekazania ich uczestnikom kursu jako założeń. Nie ma przy tym różnicy między prowadzeniem przez niego palnika spawalniczego lub uchwytu elektrody w rzeczywistości i podczas symulacji. Wszystko to można bezproblemowo ustawić, wykonując kilka czynności w menu. / / / / / / ny/symulowany jest proces spawania łukowego metali w osłonie gazów ochronnych, oznaczony skrótem MSG, ponieważ jest on najczęściej stosowanym procesem spawania. Dzięki symulacji obu tych procesów system Virtual Welding pozwala na szkolenie się w najważniejszych procesach spawania. Gwarantowany jest dalszy rozwój. / / / / / / / / / / / / / / SPAWANIE ŁUKOWE METALI W OSŁONIE GAZÓW OCHRONNYCH / Najczęściej stosowane procesy spawania są tutaj trenowane w poszczególnych etapach szkolenia. 1. Prędkość spawania. / / / / / / 2. Prędkość spawania i odstęp od elementu spawanego. / / / / / 3. Prędkość spawania, odstęp i kąt ustawienia palnika spawalniczego. / / SPAWANIE RĘCZNE ELEKTRODĄ OTULONĄ / W zakresie spawania ręcznego elektrodą otuloną najpierw trenuje się zajarzenie. Zajarzenie elektrody jest ważnym przebiegiem ruchu, który musi być często trenowany, aby uzyskać pomyślne stopienie elektrody topliwej. Następnie trenuje się kolejne przebiegi ruchu procesu spawania. / / / / / / / / / / / 1. Przebieg zajarzenia / 2. Prędkość spawania i długość łuku 3. Prędkość spawania, długość łuku i kąt ustawienia / / / / / / / / / / /

5 / / / / / / / / / / / / / / / / / SPAWANIE ŁUKOWE METALI W OSŁO- NIE GAZÓW OCHRONNYCH / W drugiej sekwencji symulacyjnej osoba szkoląca się samodzielnie ustawia wymagane parametry. Celem szkolenia jest tu wyrobienie wyczucia uczestnika kursu na rozmaite wartości parametrów stosowanych w trakcie spawania łukowego metali w osłonie gazów ochronnych a dokładniej w przypadku spawania natryskowego i spawania łukiem / / zwarciowym oraz ich wpływu na proces spawania. / / / / / / / / / 5 / / SEKWENCJA SYMULACYJNA / Po ukończeniu sekwencji treningowej rozpoczyna się symulacja. W tej sekwencji osoba szkoląca się trenuje już w rzeczywistej sytuacji spawalniczej bez wsparcia ze strony "Ducha" - wirtualnego nauczyciela. Rezultatem jest wirtualna spoina zaprezentowana przy użyciu grafiki trójwymiarowej, będącej odwzorowaniem zgodnym z jej rzeczywistym wyglądem. / / / / / / / SPAWANIE RĘCZNE ELEKTRODĄ OTULONĄ / Także w przypadku sekwencji symulacyjnej spawania ręcznego elektrodą otuloną osoba szkoląca się trenuje w warunkach bliskich rzeczywistym. Do dyspozycji są elektrody o różnej średnicy. Aby jeszcze bardziej zbliżyć się do warunków rzeczywistego spawania, po spawaniu można nawet usunąć żużel ze spoiny. / / / / / / DODATKOWE CECHY / Plany szkoleń i kursy: Trener dostosowuje zadania dokładnie do swoich wymagań przez tworzenie planów szkoleń i kursów wg własnych założeń. Oznacza to, że może on elastycznie i całkowicie indywidualnie dostosowywać treść szkolenia do danej grupy docelowej i pracować z nią nad potrzebnymi jej umiejętnościami. / / Funkcja słownika: Podczas wywoływania przycisku Szczegóły, uczestnik kursu otrzymuje podstawowe informacje spawalnicze dotyczące wybranego tematu, jak np. elementu spawanego, pozycji spawania itp. Pełni on funkcję źródła wiedzy dla nowicjuszy w świecie spawania. / Elastyczne i indywidualne dostosowanie treści szkolenia do grupy docelowej

6 6 ZAKRES FUNKCJI I ZASADA DZIAŁANIA W PRZYPADKU WERSJI TERMINAL STANDUP I MOBILE CASE / Obsługa systemu Virtual Welding jest bardzo łatwa i intuicyjna. Oprogramowanie przekonuje do siebie przemyślaną budową i przejrzystym układem menu. Ekran dotykowy umożliwia bezproblemowe wybieranie parametrów i ćwiczeń. Opcjonalnie dostępne są okulary 3D zintegrowane z przyłbicą spawalniczą. Dzięki temu praca z elementem spawanym jest jeszcze bardziej realistyczna wzrok jest przez cały czas skierowany na element spawany. OBSŁUGA / Intuicyjne oprogramowanie, przejrzysty układ menu i ekran dotykowy zapewniają łatwość obsługi. ELEMENTY SPAWANE / W stosunku do dotychczasowych elementów spawanych, takich jak spoina V (1-, 2- i 3-warstwowa) oraz spoina pachwinowa, system Virtual Welding został rozszerzony o jeden element spawany i o dwie spoiny połączenie rura-rura i rura-blacha. MOŻLIWE POZYCJE SPAWANIA / Za pomocą systemu Virtual Welding można trenować w następujących pozycjach spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF i PG. / Zastosowano następujące rodzaje spoin: spoiny V (jedno- i wielowarstwowe), spoiny pachwinowe (jedno- i wielowarstwowe) oraz warstwę ściegu (jednowarstwową). REZULTATY: / Zawsze porównywalne wyniki szkolenia, uzyskiwane dzięki dopracowanemu pod względem dydaktycznym systemowi punktacji, umożliwiają obiektywne i przejrzyste ocenianie uczestników. Ocenę ułatwiają automatycznie generowane rankingi. Dodatkowym czynnikiem edukacyjnym jest funkcja odtwarzania wykonanego spawania. Każde wykonane spawanie jest rejestrowane i możliwe do ponownego odtworzenia w dowolnym momencie dzięki temu można dokładnie przeanalizować przebieg spawania. Przy bezpośredniej rywalizacji z podobnymi osobami, nauka przebiega łatwiej, podwyższa się także dynamika grupy, co PRZYŁBICA SPAWALNICZA / Przyłbica spawalnicza ze zintegrowanymi okularami 3D: aby zapewnić lepszą współpracę przyłbicy spawalniczej z okularami 3D, ma ona powiększony wizjer, co pozwala na lepszą regulację pozycji i parametrów okularów 3D. motywuje do osiągania lepszych wyników! Wzajemna zachęta, interakcja z innymi osobami i rzeczowe, obiektywne wymiany doświadczeń przyczyniają się do szybkiego i efektywnego osiągnięcia sukcesu w szkoleniu. DOKUMENTACJA DANYCH: / Automatyczne zabezpieczanie i archiwizacja wszystkich wyników to metody ochrony przed nieprzyjemnymi sytuacjami utraty danych. Jednocześnie zapisane dane można wywołać w dowolnej chwili.

7 7 WYŚWIETLACZ / Język: Dzięki przemyślanemu układowi oprogramowania, system Virtual Welding jest dostępny w wielu wariantach językowych. Dlatego język nie stanowi żadnej przeszkody dla osoby szkolącej się w trakcie szkolenia. / Aktualizacji oprogramowania można dokonać w prosty sposób po podłączeniu zewnętrznego napędu DVD. Listy rankingowe, szczegółowe rezultaty cykli spawania, plany szkoleń i kursy oraz zmienną "Ducha" można łatwo przenieść na nośnik danych USB i zapisać w celu archiwizacji lub dokumentacji. UCHWYT ELEKTRODY / Aby umożliwić ćwiczenie zajarzenia, dostępne są dwa warianty elektrody: długa wersja służy do doskonalenia zajarzenia. Krótszy wariant jest przeznaczony do właściwego spawania, w czasie którego elektroda wirtualnie się topi. PALNIK SPAWALNICZY / W przypadku spawania łukowego metali w osłonie gazów ochronnych, dostępny jest prawdziwy palnik spawalniczy MIG/ MAG z funkcją JobMaster. W zależności od zadania, uczestnik treningu za pomocą funkcji JobMaster może ustawić zakres spawania łukiem zwarciowym lub spawania natryskowego. PERSPEKTYWY: / System Virtual Welding jest przygotowany do zastosowania w przyszłości cechuje się prostą konstrukcją, a dzięki możliwości aktualizacji można go dostosować do rozwijającego się oprogramowania. W skrócie: Virtual Welding to szkolenie przyszłości! DANE WEJŚCIOWE Virtual Welding Terminal Virtual Welding Mobile Case Wymiary szer. x wys. x dł. 62,8 x 190 x 60,8 cm 66,6 x 67,9 x 56,8 cm Masa 92,17 kg 52,77 kg Pobór prądu 1,2 A 1,2 A Napięcie sieciowe 110 V 230 V 50/60 Hz 110 V 230 V 50/60 Hz

8 DZIAŁAMY W TRZECH DZIEDZINACH, LECZ MAMY JEDNĄ PASJĘ: PRZESUWAMY GRANICE. / Dzieło, które rozpoczął Günter Fronius w 1945 roku w austriackiej miejscowości Pettenbach, przerodziło się w pasmo sukcesów: dzisiaj nasza firma zatrudnia około 3000 pracowników na całym świecie i jest właścicielem ponad 850 aktywnych patentów. Nasze aspiracje nie uległy zmianie: chcemy być liderem w dziedzinie technologii i jakości. Przesuwamy granice możliwości. Tam, gdzie inni stawiają małe kroki, my wykonujemy skoki w rozwoju. SYSTEMY ŁADOWANIA AKUMULATORÓW / Dzięki technologii Active Inverter Technology udało nam się wywołać technologiczną rewolucję i dzisiaj należymy do największych dostawców tych systemów w Europie. Cel, do którego zmierzamy: oferowanie inteligentnych systemów zarządzania energią, zapewniających maksymalną opłacalność ekonomiczną w warunkach nowoczesnej mobilności. SPAWALNICTWO / Rozwijamy technologie spawania, takie jak np. połączone systemy spawania łukowego i punktowego spawania oporowego, stawiając sobie za cel umożliwienie niemożliwych połączeń spawanych. Dążymy do rozszyfrowania»dna łuku elektrycznego«. Jesteśmy liderem technologicznym i liderem rynku w Europie. ELEKTRONICZNE UKŁADY SOLARNE / Wielkim wyzwaniem naszych czasów jest dokonanie skoku w kierunku odnawialnych źródeł energii. Istotą naszej wizji jest wykorzystanie energii odnawialnej w celu uzyskania niezależności energetycznej. Dzięki naszym inwerterom sieciowym i produktom do nadzorowania instalacji fotowoltaicznych nasza firma należy już dzisiaj do grona wiodących dostawców elektronicznych układów solarnych. v PL Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzeżone. Wszystkie dane pomimo starannego opracowania są bez gwarancji i są wyłączone od odpowiedzialności. Prawo autorskie 2011 Fronius. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej Fronius International GmbH Froniusplatz Wels Austria PL v01 Jul 2013 as13

/ Wszechstronne urządzenie o maksymalnym bezpieczeństwie zysku. DANE TECHNICZNE FRONIUS IG PLUS (25 V-1, 30 V-1, 35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1)

/ Wszechstronne urządzenie o maksymalnym bezpieczeństwie zysku. DANE TECHNICZNE FRONIUS IG PLUS (25 V-1, 30 V-1, 35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1) / Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne FRONIUS IG PLUS / Wszechstronne urządzenie o maksymalnym bezpieczeństwie zysku. / System Fronius MIX / Przełączanie transformatora

Bardziej szczegółowo

WYNAJEM RENT A SYSTEM / Indywidualny i elastyczny wynajem systemów spawania firmy Fronius

WYNAJEM RENT A SYSTEM / Indywidualny i elastyczny wynajem systemów spawania firmy Fronius / Perfect Welding / Perfect Charging / Solar Energy WYNAJEM RENT A SYSTEM / Indywidualny i elastyczny wynajem systemów spawania firmy Fronius / Pragniesz elastyczności i niezależności? Program wynajmu

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL NASZYM CELEM JEST OPRACOWANIE ŁUKU SPAWALNICZEGO IDEALNEGO DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ! Zalety / 3 LSC: ZMODYFIKOWANE SPAWANIE ŁUKIEM

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO NAUKI SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO

ZESTAW DO NAUKI SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO ZESTAW DO NAUKI SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO Widok ogólny zestawu SOLDAMATIC jest pierwszym edukacyjnym symulatorem spawania, który stosuje wirtualny sposób nauki. Uczeń pracuje wirtualnie w prawdziwym środowisku,

Bardziej szczegółowo

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ 5000 Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE Rodzina spawarek inwerterowych 100 khz do spawania metodami MIG/MAG, TIG

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE ZROBOTYZOWANE.

SPAWANIE ZROBOTYZOWANE. / Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne SPAWANIE ZROBOTYZOWANE. / Rozwiązania systemowe o długiej żywotności pozwalające sprostać wszystkim wymogom spawania. 2 /

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy MinarcMig Evo 200, Doskonała wydajność energetyczna połączona z mobilnością MinarcMig Evo 200 DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA POŁĄCZONA Z MOBILNOŚCIĄ Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(6) MinarcMig Evo 200,

Bardziej szczegółowo

/ Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne. Cold metal transfer. / Technologia.

/ Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne. Cold metal transfer. / Technologia. / Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne Cold metal transfer. / Technologia. / Od roku 1950 tworzymy innowacyjne, kompleksowe rozwiązania w dziedzinie spawania łukowego

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. transsteel 3500/5000. / System spawania MIG/MAG

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. transsteel 3500/5000. / System spawania MIG/MAG / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging transsteel 3500/5000 / System spawania MIG/MAG 2 / O nas / Od 1950 r. pracujemy nad rozwojem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie spawania łukowego oraz

Bardziej szczegółowo

/ Systemy ładowania akumulatorów dla intralogistyki.

/ Systemy ładowania akumulatorów dla intralogistyki. / Systemy ładowania akumulatorów / Spawalnictwo / Elektroniczne układy solarne / Systemy ładowania akumulatorów dla intralogistyki. / Od 1946 r. z pasją i energią rozwijamy koncepcję innowacyjnych systemów

Bardziej szczegółowo

MinarcTig Evo 200MLP

MinarcTig Evo 200MLP MinarcTig Evo 200MLP PRZENOŚNE ŹRÓDŁO PRĄDU DO ZASTOSOWAŃ WYMAGAJĄCYCH WYSOKIEJ JAKOŚCI Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(6) WSZECHSTRONNA, DWUPROCESOWA SPAWARKA PRZEZNACZONA DO SPAWANIA METODĄ TIG I ELEKTRODĄ

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 1(7) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA RUR System

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 18.08.2016 1(7) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA

Bardziej szczegółowo

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH "Proces WiseRoot+ jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i działa tak, jak jest przedstawiany. Pozwala on w prosty sposób uporać się z całym szeregiem

Bardziej szczegółowo

Spawanie w osłonie wiedzy

Spawanie w osłonie wiedzy XV POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Spawanie w osłonie wiedzy Gdańsk-Sobieszewo, 17 październik 2013 ArcQuality Zaawansowany system wspomagający zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH "Proces WiseRoot+ jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i działa tak, jak jest przedstawiany. Pozwala on w prosty sposób uporać się z całym szeregiem

Bardziej szczegółowo

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Minarc Evo 150 Mali mocarze spawalnictwa Najwyższa jakość spawania Spawanie wszystkimi rodzajami elektrod Maksymalna sprawność energetyczna dzięki technologii PFC

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE ZROBOTYZOWANE.

SPAWANIE ZROBOTYZOWANE. / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging SPAWANIE ZROBOTYZOWANE. / Rozwiązania systemowe o długiej żywotności pozwalające sprostać wszystkim wymogom spawania. 2 / O nas / Od 1950 r. pracujemy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna S-MIG 250 Specyfikacja techniczna Model S-DIGITAC 200P Nr katalogowy 2065 Stan Napięcie wejściowe Nowy 230V, 1-Fazowe Częstotliwość sieciowa [Hz]: 50/60 Znamionowy prąd wejściowy(a) 17,4 Maksymalny prąd

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging ACCUPOCKET 150/400. / Spawanie ręczne niezależne od zasilania z sieci elektrycznej

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging ACCUPOCKET 150/400. / Spawanie ręczne niezależne od zasilania z sieci elektrycznej / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging ACCUPOCKET 150/400 / Spawanie ręczne niezależne od zasilania z sieci elektrycznej / Od 1950 r. pracujemy nad rozwojem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

FRONIUS ENERGY PACKAGE

FRONIUS ENERGY PACKAGE Perfect Welding Solar Energy Perfect Charging FRONIUS ENERGY PACKAGE Indywidualne rozwiązanie gromadzenia energii, zapewniające Słońce przez 24 godziny. Technologia SnapINverter Zintegrowana komunikacja

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging ROZWIĄZANIA SPAWALNICZE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging ROZWIĄZANIA SPAWALNICZE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Perfect Welding Solar Energy Perfect Charging ROZWIĄZANIA SPAWALNICZE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO ROZWIĄZANIA ZORIENTOWANE NA NASZYCH KLIENTÓW Firma Fronius jest liderem na rynku w dziedzinie zautomatyzowanych

Bardziej szczegółowo

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Minarc Evo 150 Mali mocarze spawalnictwa Najwyższa jakość spawania Spawanie wszystkimi rodzajami elektrod Maksymalna sprawność energetyczna dzięki technologii PFC

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. Idealne połączenie jest możliwe. dokonuje

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. Idealne połączenie jest możliwe. dokonuje / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Idealne połączenie jest możliwe. TPS/i Robotics dokonuje inteligentnej rewolucji. 2 Idealne połączenie od roku 1945 / Od roku 1945 Fronius projektuje

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A5 TIG 75

System spawania orbitalnego A5 TIG 75 System spawania orbitalnego A5 TIG 75 ŁATWIEJ SIĘ NIE DA Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 18.08.2016 1(12) MODUŁOWE, EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE DO ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG RUR. System spawania

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. transsteel 3500/5000. / System spawania MIG/MAG

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. transsteel 3500/5000. / System spawania MIG/MAG / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging transsteel 3500/5000 / System spawania MIG/MAG 2 / O nas / Od 1950 r. pracujemy nad rozwojem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie spawania łukowego oraz

Bardziej szczegółowo

Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy MagTrac F 61 WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ I ERGONOMIA SPAWANIA Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy 18.08.2016 1(10) MAGNETYCZNY WÓZEK DO LEKKIEJ MECHANIZACJI SPAWANIA MIG/MAG Lekka mechanizacja to najbardziej opłacalny

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 1(6) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA RUR System

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy Master MLS 3500 DOSKONAŁA JAKOŚĆ SPAWANIA ELEKTRODAMI OTULONYMI (MMA) Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(7) URZĄDZENIA SPAWALNICZE MMA O DOSKONAŁYCH PARAMETRACH ŁUKU I WYTRZYMAŁEJ KONSTRUKCJI, UMOŻLIWIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

/ Mały, trójfazowy falownik zapewniający maksymalną elastyczność. Ready

/ Mały, trójfazowy falownik zapewniający maksymalną elastyczność. Ready / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Mały, trójfazowy falownik zapewniający maksymalną elastyczność N W E S / Karty wymienne / Technologia / Zintegrowana komunikacja / SuperFlex

Bardziej szczegółowo

Produkty z serii Minarc Evo Wysoka jakość spawania, w każdej sytuacji

Produkty z serii Minarc Evo Wysoka jakość spawania, w każdej sytuacji Produkty z serii Minarc Evo Wysoka jakość spawania, w każdej sytuacji Minarc Evo 180 Korzyści Wyższa moc i niższe koszty Najwyższa jakość spawania Spawanie wszystkimi rodzajami elektrod Bezproblemowa praca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 18.06.2016 1(8) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach

Bardziej szczegółowo

ARC 160E. Wyposażenie standardowe:

ARC 160E. Wyposażenie standardowe: ARC 160E ARC 160E Jednofazowe 230 ± 15% V (50/60 Hz) Napiecie pracy [V] 20,8-26,4 Zakres regulacji prądu [A] 20 160 Napięcie biegu jałowego [V] 69 Moc źródkła zasilania [kw] 4,7 Waga [kg] 4,1 Wymiary [mm]

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro

Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro Robur Polska Spółka. z o.o. ul. Szafirowa 14 16-400 Suwałki Suwałki, 29.10.2013r. Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro Beneficjent ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. COLD METAL TRANSFER. / Technologia.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. COLD METAL TRANSFER. / Technologia. / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging COLD METAL TRANSFER. / Technologia. 2 / Proces spawania CMT CMT: ZA TYMI TRZEMA LITERAMI KRYJE SIĘ NAJBARDZIEJ STABILNY PROCES SPAWANIA NA ŚWIECIE. /

Bardziej szczegółowo

Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy ArcFeed 300 PODAJNIK DRUTU WYKRYWAJĄCY NAPIĘCIE Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy 1(6) ArcFeed 300, Podajnik drutu wykrywający napięcie WYDAJNE SPAWANIE MIG/MAG Z DOWOLNYM ŹRÓDŁEM PRĄDU O CHARAKTERYSTYCE CC

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna S-MIG 250 Specyfikacja techniczna Model S-WIGMA 225PM Nr katalogowy 2037 Stan artykułu Znamionowe napięcie wejściowe Częstotliwość sieciowa Znamionowy prąd wejściowy Maksymalny prąd wejściowy Moc wejściowa

Bardziej szczegółowo

Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych

Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych 2000/3000/4000 Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych MasterTig MLS opcje MTL MTX MTM MTZ stanowi dla wielu użytkowników standard dzięki precyzji i wysokiej wydajności oraz lekkiej, przenośnej

Bardziej szczegółowo

ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania. ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA (7)

ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania. ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA (7) ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA 07.07.2016 1(7) ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania INTERNETOWE NARZĘDZIE DO ANALIZY PARAMETRÓW SPAWANIA Szukałeś kiedyś podstawowego, przyjaznego w obsłudze narzędzia

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

WiseThin+, Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych. WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH

WiseThin+, Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych. WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 1(6) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach oraz materiałów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ogólna. 2 Optymalizacja Sterowanie procesem Pulse-on-Pulse

Charakterystyka ogólna. 2 Optymalizacja Sterowanie procesem Pulse-on-Pulse Przewodnik procesu Pulse-on-Pulse MIG/MAG Charakterystyka ogólna Pulse-on-Pulse wygląd spoiny jak w spawaniu TIG, wydajność jak w spawaniu MIG/MAG Doskonała kontrola ilości wprowadzonego ciepła przy spawaniu

Bardziej szczegółowo

MasterTig MLS 2300ACDC

MasterTig MLS 2300ACDC NAWET TRUDNE ZADANIA NIE STANOWIĄ PROBLEMU Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(6) URZĄDZENIA SERII MLS ZAPEWNIAJĄ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ SPAWANIA TIG Urządzenie zapewnia precyzyjną kontrolę nad łukiem, wymaganą przez

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy Minarc Evo 180 BARDZO MAŁE ROZMIARY Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(6) MAŁY GIGANT SPAWANIA ELEKTRODAMI OTULONYMI (MMA) ZAWSZE I WSZĘDZIE Minarc Evo 180 to najnowsze urządzenie MMA z popularnej serii Minarc

Bardziej szczegółowo

Metoda TIG (GTAW) Metoda TIG (GTAW) Spawanie TIG: Charakterystyka procesu, dobór urządzeń. Dobór urządzeń do spawania metodą TIG TIG

Metoda TIG (GTAW) Metoda TIG (GTAW) Spawanie TIG: Charakterystyka procesu, dobór urządzeń. Dobór urządzeń do spawania metodą TIG TIG Spawanie : Charakterystyka procesu, dobór urządzeń Metoda (GTAW) Metoda (GTAW) Dobór urządzeń do spawania metodą Chłodziwo wchodzące (zimne) Przewód prądowy Uchwyt Dysza gazowa Gaz osłonowy wchodzący Elektroda

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO ZROBOTYZOWANE DUAL AIR LIQUIDE WELDING

STANOWISKO ZROBOTYZOWANE DUAL AIR LIQUIDE WELDING AIR LIQUIDE WELDING POLSKA Sp. z o.o. 40 246 Katowice ul. Porcelanowa 10 NIP:945 17 19 850 REGON :351321488 Tel : ( + 48 32) 609 04 56 Fax: ( + 48 32) 609 04 60 e-mail : jerzy.szwengruben@airliquide.com

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141

HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141 HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141 Dzień szkolenia Data 1 14.10.2010 2 1.10.2010 3 19.10.2010 4 20.10.2010 21.10.2010 Liczba godzin danego dnia i godziny 10 00 14 00 Temat zajęć Procesy spajania

Bardziej szczegółowo

MAGICWAVE 4000/5000, TRANSTIG 4000/5000

MAGICWAVE 4000/5000, TRANSTIG 4000/5000 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging MAGICWAVE 4000/5000, TRANSTIG 4000/5000 / Spawanie TIG i elektrodą otuloną TECHNOLOGIA ACTIVE WAVE ZWIĘKSZA RENTOWNOŚĆ / Cały system jest w pełni cyfrowy:

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy Kempact Pulse 3000 JAKOŚĆ, SZYBKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 22.08.2016 1(9) MOCNA SPAWARKA MIG/MAG O DOSKONAŁEJ WYDAJNOŚCI Urządzenie Kempact Pulse 3000 stanowi doskonałe połączenie mocy,

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu dr inż. Jerzy Niagaj Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym

Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym Obecne wydanie zawiera informacje dotyczące nowego urządzenia o nazwie AristoMig 4004i Pulse, jest to uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Spawanie metodą MIG (w osłonie gazu obojętnego) oraz metodą MAG (w osłonie gazu czynnego)... 11

Spawanie metodą MIG (w osłonie gazu obojętnego) oraz metodą MAG (w osłonie gazu czynnego)... 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI WeldPlay Zatrudniaj spawaczy, zorganizuj im szkolenie i otwieraj nowe stanowiska spawalnicze. Stań się prawdziwym menedżerem przedsiębiorstwa spawalniczego. Przyjmuj i realizuj coraz

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

TYPOSZEREG GALAXY SIGMA GALAXY - PROSTOTA I NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA

TYPOSZEREG GALAXY SIGMA GALAXY - PROSTOTA I NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA SIGMA GALAXY - PROSTOTA I NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA PROSTOTA I NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA SIGMA GALAXY NOWE POKOLENIE MIG/MAG Sigma Galaxy to wynik nowego wielkiego skoku w technologii spawalniczej.

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaopatrzenia Technicznego Utworzono : 05 luty 2017

Centrum Zaopatrzenia Technicznego Utworzono : 05 luty 2017 Elektronarzędzia > Spawarki > Model : - Producent : EUROCRAFT Spawarka inwertorowa TIG/MMA 200A Metoda TIG umożliwia uzyskanie spoiny niezwykle czystej i wysokiej jakości. W procesie nie powstaje żużel,

Bardziej szczegółowo

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Przy ciągle rosnącej konkurencyjności na rynku, firmy poszukują rozwiązań podnoszących jakość i wydajność produkcji. W odpowiedzi na ten trend wprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ogólna

Charakterystyka ogólna Przewodnik procesu Power Mode Aluminium Charakterystyka ogólna Power Mode do wysokojakościowego aluminium Bardziej równomierny przetop spoiny Mniej wadliwych spoin Zapewnia stabilny łuk i mniejsze wahania

Bardziej szczegółowo

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 ECHOGRAPH 1090 Zawsze najlepszy wybór Kompaktowy, wytrzymały przenośny i szybki Nowy ECHOGRAPH 1090 jest idealnym urządzeniem do wykonywania manualnie badania

Bardziej szczegółowo

Seria MB. Year and Brochure Title. Ingeniously Practical. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki.

Seria MB. Year and Brochure Title. Ingeniously Practical. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki. Seria MB Year and Brochure Title High Performance Balances and Scales Prosta i skuteczna analiza wilgotności. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki. Najlepszy wybór do analizy wilgotności od laboratorium

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz Gruntowe pompy ciepła Pompy ciepła Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności Ciepło, które polubisz Supraeco STE-: pompa ciepła solanka/woda spełniająca wysokie wymagania Pompy geotermiczne serii STE- w

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 do SIWZ

Załącznik nr 14 do SIWZ Załącznik nr 14 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy Aparat dla chirurgii naczyniowej 2 szt.: PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE APARAT DLA CHIRURGII NACZYNIOWEJ Nazwa i typ: Producent: Kraj produkcji:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg

Bardziej szczegółowo

2 Firma Pneumoinstal zastrzega sobie prawo do zmian cen w zależności od kursu USD i EUR oraz do błędów w cenniku.

2 Firma Pneumoinstal zastrzega sobie prawo do zmian cen w zależności od kursu USD i EUR oraz do błędów w cenniku. Jesteśmy firmą trudniącą się w wyposażaniu serwisów samochodowych i ogumienia w sprzęt do pracy. Posiadamy szeroką gamę produktów i bogaty wybór spawarek, migomatów i prostowników. Zapraszam do zapoznania

Bardziej szczegółowo

FastMig X Pipe WYSOKA JAKOŚĆ SPAWANIA RUR

FastMig X Pipe WYSOKA JAKOŚĆ SPAWANIA RUR FastMig X Pipe WYSOKA JAKOŚĆ SPAWANIA RUR "Łatwy kontakt z producentem sprzętu oraz szybkie i wydajne usługi konserwacji i serwisu to dla nas ważne atuty. Z tych powodów Kemppi jest jednym z naszych najważniejszych

Bardziej szczegółowo

CITOLINE. Urządzenia do spawania MIG/MAG

CITOLINE. Urządzenia do spawania MIG/MAG CITOLINE Urządzenia do spawania MIG/MAG 2-001 2007-125 www.airliquidewelding.pl Urządzenia CITOLINE: prostota i wydajność 200-90 Podłączenie przewodów zasilających źródła prądu: Jedna faza 20 V = połączenie

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

A3 MIG Rail System 2500

A3 MIG Rail System 2500 A3 MIG Rail System 2500 WYSOKA SPRAWNOŚĆ MIMO PROSTOTY Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy 18.08.2016 1(10) A3 MIG Rail System 2500, Wysoka sprawność mimo prostoty KOMPAKTOWE AKUMULATOROWE URZĄDZENIE DO ZMECHANIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SIGMA GALAXY

SIGMA GALAXY SIGMA GALAXY 300 400 500 Sigma Galaxy prostota i najnowocześniejsza technologia Koncepcja inteligentnego spawania sprawia, że fachowcy spawają jeszcze lepiej Sigma Galaxy nowe pokolenie MIG/MAG Sigma Galaxy

Bardziej szczegółowo

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Monitor przyłóżkowy Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Walka Choroby z Elektroniką Większa elastyczność większa funkcjonalność oraz... łatwość użytkowania Różnorodne zastosowania medyczne wymagają,

Bardziej szczegółowo

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi SIGMACHECK Miernik przewodności właściwej Sigmacheck został zaprojektowany w sposób aby zapewnić najdokładniejszy pomiar, oferując użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Kempact 323A WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI, KONSTRUKCJA I WYDAJNOŚĆ

Kempact 323A WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI, KONSTRUKCJA I WYDAJNOŚĆ Kempact 323A WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI, KONSTRUKCJA I WYDAJNOŚĆ "Użyteczność i charakterystyka spawania urządzeń Kempact RA drutem pełnym 0,8 mm całkowicie spełnia wymagania podstawowych zastosowań. Nasi spawacze

Bardziej szczegółowo

The project "TEMPUS - MMATENG"

The project TEMPUS - MMATENG The project "TEMPUS - MMATENG" MAT SPAW PROGRAM WSPOMAGAJĄCY ANALIZĘ SPAWALNOŚCI STALI I OPRACOWANIE TECHNOLOGII SPAWANIA Janusz Mikuła, Dr.-eng. Hab., Professor, Director of Institute Material Engineering

Bardziej szczegółowo

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. / Systemy ładowania akumulatorów Selectiva dla intralogistyki

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging. / Systemy ładowania akumulatorów Selectiva dla intralogistyki Perfect Welding Solar Energy Perfect Charging Systemy ładowania akumulatorów Selectiva dla intralogistyki TRZYCZĘŚCIOWY SYSTEM: WÓZEK WIDŁOWY, AKUMULATOR, SYSTEM ŁADOWANIA AKUMULATORÓW Przy zakupie nowego

Bardziej szczegółowo

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV) PSPower.pl PSPower (Basic ; PV) Seria zasilaczy to innowacyjne urządzenia zasilające przeznaczone do wielu aplikacji. Typowe aplikacje to: Zasilanie bezprzerwowe typowa aplikacja UPS; Zasilanie bezprzerwowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego

Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego Waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów CW 3 1500L www.loma.com Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego Wszechstronna Sprawdza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Wykonanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie procesu uprawnienia Warsztatów Technicznych w

Bardziej szczegółowo

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy.

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy. ESP-150. Zmechanizowany, wielogazowy system plazmowy. Ekonomiczny i wysokowydajny. ESP-150. Różnorodne kombinacje gazów dla ekonomicznego, wysokowydajnego cięcia. System ESP-150 jest łatwy w obsłudze i

Bardziej szczegółowo

CITOTIG DC. Profesjonalna seria. Przenośne urządzenia do spawania metodą TIG prądem stałym DC.

CITOTIG DC. Profesjonalna seria. Przenośne urządzenia do spawania metodą TIG prądem stałym DC. CITOTIG DC Profesjonalna seria Przenośne urządzenia do spawania metodą TIG prądem stałym DC www.airliquidewelding.pl CITOTIG DC profesjonalna seria, wysoki standard CITOTIG DC to profesjonalne, proste

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych

Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych Ryszard Pakos Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych steel welders qualification requirements acc. to Pn-en 287-1:2011 and international standards Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych.

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. Właściwa jakość i wydajność CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. 2 CORGON gazy osłonowe do spawania

Bardziej szczegółowo

POMPY OBIEGOWE WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI DO CENTRALNEGO OG R Z E WA NI A HZ-LE 401 HZ-LE 601

POMPY OBIEGOWE WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI DO CENTRALNEGO OG R Z E WA NI A HZ-LE 401 HZ-LE 601 VORTEX 90 C POMPY OBIEGOWE WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI DO CENTRALNEGO OG R Z E WA NI A HZ-LE 401 HZ-LE 601 80 C 70 C 60 C 50 C 40 C WYKALKULOWANA OSZCZĘDNOŚĆ DZIĘKI TECHNOLOGII LOW ENERGY. POBÓR MOCY OD 4 W. C

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNY SYSTEM TERAPII RĘKI

INTERAKTYWNY SYSTEM TERAPII RĘKI INTERAKTYWNY SYSTEM TERAPII RĘKI INTERAKTYWNY SYSTEM TERAPII RĘKI INTELIGENTNA RĘKAWICA SYSTEM BIOFEEDBACK Lekka i ergonomiczna konstrukcja Bezprzewodowe połączenie PRZYJAZNE ZESTAWY ĆWICZEŃ PLATFORMA

Bardziej szczegółowo

KOMFORT W ATRAKCYJNEJ CENIE

KOMFORT W ATRAKCYJNEJ CENIE SERIA MSZ-DM KOMFORT W ATRAKCYJNEJ CENIE Urządzenia MSZ-DM Single Split & Multi Split Informacje produktowe Seria MSZ-DM NOWOŚĆ 22 DC INVERTER - MODELE ŚCIENNE MOC NOMINALNA kw wewnętrzna zewnętrzna Multisplit

Bardziej szczegółowo

Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy FastMig X Pipe WYSOKA JAKOŚĆ SPAWANIA RUR Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 1(8) ROZWIĄZANIE DO SPAWANIA WIELOPROCESOWEGO RUROCIĄGÓW I ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH Wymagania jakościowe dotyczące spawania rur są

Bardziej szczegółowo

SERIA FORERUNNER 220/230, 225/235 i 620/630

SERIA FORERUNNER 220/230, 225/235 i 620/630 SERIA FORERUNNER 220/230, 225/235 i 620/630 WŁASNOŚCI FIZYCZNE I DZIAŁA Wymiary urządzenia (szer. wys. gr.) [mm] 45 45 13 48 48 16 45 45 13 Wymiary wyświetlacza (szer. wys.) [mm] Rozdzielczość wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego

polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego www.selcoweld.com www.selcoweld.com Selco producent inwertorowych źródeł prądu od ponad 30 lat Selco to firma, która już od ponad

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2008 Numer referencji Valeo 632050

Lipiec 2008 Numer referencji Valeo 632050 Gama akcesoriów Valeo Lipiec 2008 Numer referencji Valeo 632050 Speed visio Za kaŝdym razem podczas sprawdzania prędkości samochodu, odrywamy oczy od drogi na kilka sekund. JeŜeli, podczas tych kilku sekund,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

Oprogramowanie Mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Oprogramowanie Mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Kopiowanie aplikacji Census Mobile na terminal mobilny przy użyciu komputera PC oraz instalacja aplikacji Census Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra)

SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra) SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra) Lp. Nazwa kierunku szkolenia 1. Kurs komputerowy z umiejętnością

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW SPAWALNICZYCH I MONTERSKICH

OFERTA KURSÓW SPAWALNICZYCH I MONTERSKICH OFERTA KURSÓW SPAWALNICZYCH I MONTERSKICH Gdynia, 2017 r. SPIS TREŚCI INFORMACJE ORGANIZACYJNE... 3 Dane teleadresowe... 3 Osoba kontaktowa... 3 3. Miejsce realizacji... 3 OFERTA KURSÓW... 4 Kursy spawalnicze...

Bardziej szczegółowo

KATALOG WARSZTAT DOM PRZEMYSŁ

KATALOG WARSZTAT DOM PRZEMYSŁ KATALOG WARSZTAT DOM PRZEMYSŁ KATALOG MA NA CELU Z SZYBKIM ZAPOZNANIEM SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ DOSTĘPNĄ DLA PAŃSTWA WSZYSTKIE URZĄDZENIA SĄ NOWE OBIETE GWARANCJĄ PRODUCENTA. SCHERMAN TO URZĄDZENIA SPAWALNICZE

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. FX3-XTIO84002 Flexi Soft STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. FX3-XTIO84002 Flexi Soft STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online FX3-XTIO84002 Flexi Soft A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Szczegółowe dane techniczne Cechy Moduł Rodzaj konfiguracji Informacje do zamówienia Typ więcej wersji urządzeń

Bardziej szczegółowo

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB PF-801 firmy Genius jest najwyższej jakości 8-calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości, przeznaczonym do wyświetlania ulubionych zdjęć w naturalnych, wibrujących kolorach i z realistycznym bogactwem szczegółów,

Bardziej szczegółowo

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej.

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Napędy Napędy rurowe ze zintegrowanym dwukierunkowym odbiornikiem radiowym Seria B01 informacja zwrotna

Bardziej szczegółowo