Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku SPOTKANIE KONSULTACYJNE"

Transkrypt

1 landbrand wyróżniamy miejsca Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku SPOTKANIE KONSULTACYJNE Zielona Góra, 22 lipca 2013

2 Agenda Spotkania Konsultacyjnego Cześć I 10:30 11:45 I. Omówienie zakresu prac i celu stawianego przed Programem Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku II. Diagnoza istniejącej oferty turystycznej województwa lubuskiego omówienie wstępnej analizy danych charakteryzujących turystykę w woj. lubuskim omówienie wiodących produktów turystycznych w regionie III. Analiza SWOT Lubuskiej Turystyki wstępna analiza SWOT w zakresie: systemu informacji turystycznej infrastruktury turystycznej wiodących form turystyki rekreacji ruchowej i zdrowotnej kadr dla turystyki PRZERWA 11:45-12:

3 Agenda Spotkania Konsultacyjnego Część II 12:00-14:00 I. Konsultacja wstępnych kierunków działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju turystyki w województwie lubuskim ćwiczenie warsztatowe II. Produkt turystyczny jak powinien wyglądać koszyk produktów turystycznych województwa lubuskiego w 2020 III. Dyskusja z uczestnikami spotkania 3

4 landbrand to firma doradcza wyspecjalizowana w: landbrand wyróżniamy miejsca

5 Wybrane z naszych kreacji landbrand wyróżniamy miejsca

6 Motto naszych prac ORGANIZOWANIE TURYSTYKI TO NAJBARDZIEJ ZESPOŁOWA GRA, JAKĄ KIEDYKOLWIEK WYMYŚLONO. landbrand wyróżniamy miejsca

7 Strategia Rozwoju Turystyki miasta Lublina Strategia Rozwoju Turystyki miasta Słupska Strategia rozwoju turystyki i promocji Gminy Smołdzino Bałtyk dla wtajemniczonych. Program rozwoju markowych produktów turystycznych Wielkopolski Gościnnej Strategia rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski Strategia rozwoju turystyki obszarów położonych w południowej części województwa podlaskiego - w oparciu o markę Białowieży Nasze Strategie i Programy Rozwoju Turystyki

8 I. Omówienie zakresu prac i celu stawianego przed Programem Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku Cel główny: Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 w zakresie turystyki Umożliwi planowanie strategiczne rozwoju turystyki w regionie Cele pośrednie: Stworzy warunki do czerpania korzyści ekonomiczno-społecznych z turystyki Przyczyni się do inspiracji i aktywizacji podmiotów publicznych i prywatnych do współtworzenia gospodarki turystycznej w regionie Wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy Wyznaczy kierunki działań, które przyczynią się do poprawy warunków i jakości życia 8

9 I. Omówienie zakresu prac i celu stawianego przed Programem Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku Zakres Prac: Dokument operacyjno-wdrożeniowy Strategii w zakresie turystyki Część analityczno audytowa 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w obszarach: produktów turystycznych klastrów turystycznych kompleksowych pakietów turystyki wypoczynkowej wykorzystania turystycznego obszarów cennych przyrodniczo oraz kulturowo analiza potencjału turystycznego województwa / uwarunkowania rozwoju turystyki analiza wizerunku regionu oraz ocena jego atrakcyjności turystycznej 2. Ocena stanu wdrożenia Lubuskiej Strategii Rozwoju Turystyki na lata Analiza SWOT określająca mocne i słabe strony turystyki w województwie lubuskim, jak również szanse i zagrożenia jej rozwoju. 9

10 I. Omówienie zakresu prac i celu stawianego przed Programem Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku Część programowa 1. Cele rozwoju turystyki w oparciu o: rozwój systemu informacji i promocji rozwój i modernizację infrastruktury turystycznej rozwój wiodących form turystyki rozwój rekreacji ruchowej i zdrowotnej rozwój produktów turystycznych doskonalenie kadr i zaplecza instytucjonalnego na potrzeby turystyki 2.Kierunki interwencji -przykładowe działania służące realizacji celów. 3. Założenia systemu realizacji 4. Sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych 5. Plan finansowy Programu 10

11 II. Diagnoza istniejącej oferty turystycznej województwa lubuskiego - podstawowe dane Wstępna analiza danych charakteryzujących turystykę w województwie lubuskim Porównanie z innymi regionami Podstawowe dane: Liczba turystów krajowych Liczba turystów zagranicznych Liczba obiektów noclegowych Liczba miejsc noclegowych Wskaźniki turystyczne Turysta odwiedzający, który przynajmniej przez jedną noc korzysta z obiektów zakwaterowania zbiorowego lub kwater prywatnych w odwiedzanym kraju lub miejscowości. * 11 *Źródło: UNWTO.

12 Turyści w województwie lubuskim w 2012 roku Liczba turystów (korzystających z bazy) 645,6 tys. Liczba udzielonych noclegów 1,3 mln Średnia długość pobytu 2,03 dnia Turysty z Polski 2,26 dnia Na 1000 mieszkańców województwa przypada 631 turystów rocznie Źródło: GUS. 12

13 Liczba turystów z Polski w obiektach noclegowych w podziale na województwa w 2012 roku (w mln) Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 13

14 Liczba turystów zagranicznych w obiektach noclegowych w podziale na województwa w 2012 roku (w mln) Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 14

15 Turyści zagraniczni w woj. lubuskim w 2012 roku Obcokrajowcy stanowili 27,9% korzystających z noclegów Liczba korzystających 180 tys. Liczba udzielonych noclegów 258 tys. Średnia długość pobytu 1,44 dnia Zdecydowana większość to Europejczycy 98,6% W tym mieszkańcy UE: 48,6% Rosjanie: 29,8% Niemcy: 19,6% Źródło: GUS. 15

16 Rozmieszczenie terytorialne zagranicznego ruchu turystycznego według celów pobytu w 2010 roku Źródło: badania Instytutu Turystyki. 16

17 Obiekty noclegowe w województwie lubuskim (2012) Liczba obiektów noclegowych ogółem 307 W tym obiektów całorocznych 200 (65%) Liczba miejsc noclegowych W tym miejsc całorocznych (53%) Stopień wykorzystania miejsc noclegowych 26,5% Najwięcej obiektów: hotele 66 Z czego 26 obiektów to 3-gwiazdkowe (40%) Najwięcej miejsc i obiektów noclegowych znajduje się w powiatach: świebodzińskim, międzyrzeckim, wschowskim i słubickim Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 17

18 II. Diagnoza istniejącej oferty turystycznej województwa lubuskiego wiodące produkty turystyczne Produkt turystyczny pakiet dóbr i usług, czyli zestaw materialnych i niematerialnych składników dostępnych na rynku, umożliwiających realizację wyjazdu turystycznego. * Źródła poszukiwań: 18 Produkty wyróżnione przez POT Produkty opisane w zakładce produkty turystyczne LOTUR Produkty zaprezentowane na portalu turystycznym lubuskie.travel *Źródło: P. Zmyślony, A. Niezgoda, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003

19 Lista Produktów wyróżnionych przez POT BUNKRY I NIETOPERZE - Lubuska Perła Turystyczna 2009, Certyfikat POT 2003 PRZYSTANEK WOODSTOCK - Złota Lubuska Perła Turystyczna 2009, Certyfikat POT 2003 WEEKEND W RZECZPOSPOLITEJ PTASIEJ - Certyfikat POT 2004, Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna 2009 NOC NENUFARÓW - Certyfikat POT 2004 LATO MUZ WSZELAKICH - Certyfikat POT 2004 WINOBRANIE ŚWIĘTO WINA - Certyfikat POT 2007, Certyfikat Internautów 2007 WIELKA UCIECZKA THE GREAT ESCAPE - Złota Lubuska Perła Turystyczna 2010, Certyfikat POT 2008 NADODRZAŃSKA PRZYGODA - Lubuska Perła Turystyczna 2010, Certyfikat POT 2010 LUBUSKI SZLAK WINA I MIODU wyróżnienie POT

20 Produkty opisane w zakładce produkty turystyczne LOTUR Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim Żagańskie Szlaki Turystyczne: Śladami Johannesa Keplera, Żagański Szlak Książęcy, Szlak Wielkiej Ucieczki, Szlak Czterech Pancernych Park Mużakowski -jedyne miejsce w województwie lubuskim wpisane na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Szlak kamiennych zabytków dawnego prawa Europejskie Ogrody Sztuki Zlot Miłośników Fortyfikacji Boryszyn Wał Zielonogórski kraina nordic walking Rajd Karabanowa Jarmark Joannitów Międzynarodowy Zjazd Cyklistów- Sulęcin

21 Propozycje zaprezentowane na portalu turystycznym lubuskie.travel Przyrodnicze: Geopark Łuk Mużakowa Lubniewice lubuskie eldorado Rzeczpospolita Ptasia Park Mużakowski 21

22 Propozycje zaprezentowane na portalu turystycznym lubuskie.travel Sportowe Kajakarnia - spływy rzekami Pliszka, Ilanka, Warta, Odra, Postomia oraz Myśla. Oferty nurkowe w miejscowości Lipie (Marlin Plus) oraz miejsce nurkowe Jezioro Trześniowskie Łagów Na Żagle w Lubuskie J. Sławskie, J. Niesłysz, J. Lipie, J. Słowa, Jezioro Osiek, Szlak Wodny Lubuskie Mazury Golf & Tennis Country Club Mirocin Słubice Golf Club Kalinowo Pole Golfowe (powstające) 22

23 Propozycje zaprezentowane na portalu turystycznym lubuskie.travel Kultura i rozrywka Zoo Safari Świerkocin Park Dinozaurów w Nowinach Wielkich Park Rozrywki Bajlando Teatr Lubuski w Zielonej Górze Filharmonia Zielonogórska 23

24 Propozycje zaprezentowane na portalu turystycznym lubuskie.travel Muzea i Zabytki Klasztor Cystersów w Paradyżu Zamek Piastowski w Międzyrzeczu Zamek Joannitów w Łagowie Zamek Dewinów-Bibersteinów w Żarach Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim Wiedźmin najstarszy i najgrubszy wiąz szypułkowy w Europie 24

25 Analizę SWOT Lubuskiej Turystyki Wstępna analiza SWOT w zakresie: systemu informacji turystycznej infrastruktury turystycznej wiodących form turystyki rekreacji ruchowej i zdrowotnej kadr dla turystyki 25

26 Wstępna Analiza SWOT systemu informacji turystycznej System różnorodnych powiązanych ze sobą treści ułatwiających planowanie podróży turystycznej i jej realizację składający się z : 26 centrów i punktów informacji turystycznej (certyfikowanych lub nie) oznakowania turystycznego i drogowego (znaków kodeksowych E 22 oraz znaków indywidualnych szlaków lub oznaczeń kolorystycznych szlaków PTTK) informacji cyfrowej w sieci Internet ( ) wydawnictw promocyjnych i informacyjnych

27 Wstępna Analiza SWOT systemu informacji turystycznej S silne strony Profesjonale punkty informacji turystycznej w Zielonej Górze ***, Żaganiu **, Strzelcach Krajeńskich**, Kostrzynie nad Odrą** System oznakowania turystycznymi znakami drogowymi słabe strony - W Brak punktu informacji z prawdziwego zdarzenia w Gorzowie Wlkp. Większość punktów informacji turystycznej jest prowadzona jako działalność dodatkowa Słabo oznakowane szlaki tematyczne Pojawienie się rozwiązań Internetu mobilnego możliwych do zastosowania w informacji turystycznej (aplikacje) O szanse Marginalizowanie inwestycji w oznakowanie turystyczne w czasach spowolnienia gospodarczego zagrożenia - T 27

28 Wstępna Analiza SWOT systemu infrastruktury turystycznej Infrastruktura turystyczna to wszelkie obiekty i urządzenia służące obsłudze ruchu turystycznego Nalezą do nich między innymi: Baza noclegowa Baza gastronomiczna Obiekty sportowe Obiekty kulturalne Infrastruktura specjalistyczna 28

29 Wstępna Analiza SWOT infrastruktury turystycznej S silne strony Stosunkowo wysoka liczba miejsc noclegowych w hotelach regionie według Eurostat 2010, miedzy 3-6 tysiąca (4695 miejsc w 2012 według GUS). Wysoki (5 w kraju) wskaźnik miejsc noclegowych przypadających na 100 mieszkańców 2,01 Zagospodarowanie Odry dla turystyki wodnej słabe strony - W Niskie nasycenie bazą noclegową przypadającą na 1 km powierzchni 0,48 miejsca mniej tylko w Podlaskim. Brak lokali gastronomicznych o unikalnych walorach docenionych powszechnie w kraju np., na stronie 100 najlepszych restauracji Rosnące zainteresowanie turystyką winiarską i kulinarną Rosnące zainteresowanie turystyką wodną O szanse Spowolnienie procesu inwestycyjnego w turystyce po Euro 2012 zagrożenia - T 29

30 Wstępna Analiza SWOT wiodących form turystyki Z uwagi na główny motyw podróży wyróżniamy poszczególne rodzaje turystyki, które można podzielić z kolei na konkretne formy turystycznej aktywności. Takie jak: Turystyka poznawcza (krajoznawcza) przykładowe formy: geoturystyka, birdwatching, enoturystyka, turystyka filmowa, turystka kulturowa, Turystyka kwalifikowana (aktywna) rowerowa, żeglarska, piesza, wędkarska, trekkingowa, survivalowa, turystyka nurkowa, Turystyka zdrowotna - uzdrowiskowa, medyczna, Spa i wellness Turystyka biznesowa motywacyjna (incentive), targowa, kongresowa Turystyka religijna pielgrzymkowa, poznawcza Turystyka wypoczynkowa nadmorska, nad jeziorami, w górach 30

31 Wstępna Analiza SWOT wiodących form turystyki S silne strony Klarowny układ wiodących form turystyki: turystyka aktywna wodniacka kulturalna i eventowa w Zielonej Górze, Gorzowie, Kostrzynie, turystyka kulinarna (np. Szlak Wina i Miodu), turystyka militarna turystyka przyrodnicza (birdwatching, geoturystyka) turystyka tranzytowa słabe strony - W Brak zintegrowanego systemu promocji wiodących form turystyki Brak docelowych propozycji produktów turystycznych opartych na wiodących formach turystyki w regionie. Brak wykorzystania wiodących form turystyki w marketingu regionu Rosnące zainteresowanie turystyką 3E, aktywną i zaangażowaną poznawczo Wpisywanie się wiodących form turystyki z regionie w mega trend w skali kraju O szanse 31 Aktywność promocyjna innych regionów Polski w zakresie wyróżniających region lubuski wiodących form turystyki. zagrożenia - T

32 Wstępna Analiza SWOT rekreacji ruchowej i zdrowotnej Rekreacja ruchowa aktywność fizyczna w celach wypoczynkowych, rozrywkowych, regeneracyjnych czy też zdrowotnych. Turystyka zdrowotna - uzdrowiskowa, Spa & wellness, medyczna Może przyjmować różnorodne formy Piesza spacer, bieg, Nordic Walking Rowerowa, konna, wodna Grupowa lub indywidualna Na świeżym powietrzu lub pod dachem Generuje ruch turystyczny 32

33 Lesistość Polski według województw w 2012 roku (w %) Źródło: Lasy Państwowe. 33

34 Wstępna Analiza SWOT rekreacji ruchowej i zdrowotnej S silne strony Duża powierzchnia lasów idealne warunki do uprawiania różnych form rekreacji ruchowej np. rowerowej, pieszej, konnej, narciarskiej Kilkaset jezior stwarza doskonałe warunki do rekreacji wodnej i wypoczynku Kraina Szlaków Turystycznych słabe strony - W Niedostateczne wykorzystanie potencjału naturalnego w zakresie oznakowania i promocji różnych typów szlaków turystycznych Brak uzdrowisk na terenie województwa Przyznanie Łagowowi statusu uzdrowiska w oparciu lecznicze źródła wód termalnych Promocja zdrowego stylu życia i wypoczynku na łonie przyrody O szanse 34 Rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego zagrożenia - T

35 Wstępna Analiza SWOT kadr i zaplecza instytucjonalnego dla turystyki Kształcenie zawodowe np. technik hotelarstwa, obsługi turystycznej, kelner, kucharz itp. Kształcenie wyższe turystyka i rekreacja, zarządzanie destynacją, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym Piloci i przewodnicy Organizacje i Stowarzyszenia 35

36 Wstępna Analiza SWOT kadr dla turystyki S silne strony Wysoka pozycja w rankingach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych PWSZ w Sulechowie Obecność w ofercie kształcenia zawodowego nowych kierunków takich jak: kucharz małej gastronomii czy technik turystyki wiejskiej słabe strony - W Stosunkowo wąska oferta szkół wyższych w zakresie kształcenia kadr dla turystyki Względnie niewielka liczba szkół ponadgimnazjalnych kształcących kadry w zawodach turystycznych Relatywnie niewielka liczba pilotów i przewodników Niewielki udział zatrudnionych w turystyce (2-3%) w porównaniu z krajem (ok. 8%) duży potencjał wzrostowy O szanse Emigracja dobrze wykształconych i doświadczonych pracowników do innych regionów Polski i Europy zagrożenia - T 36

37 Agenda Spotkania Konsultacyjnego Część II 12:00-14:00 I. Konsultacja wstępnych kierunków działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju turystyki w województwie lubuskim (40 min) ćwiczenie warsztatowe II. Produkt turystyczny jak powinien wyglądać koszyk produktów turystycznych województwa lubuskiego w 2020 (60 min) dyskusja moderowana z uczestnikami spotkania badanie ankietowe III. Dyskusja z uczestnikami spotkania (20 min) 37

38 landbrand tel./fax Szydłowska 16 A Poznań Dziękujemy za uwagę Hubert Gonera Grzegorz Niklas

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku DOKUMENT RZĄDOWY przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Projekt Racibórz Krawarz Bliżej! nr PL.3.22/3.3.04/09.00933 współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA Opracowanie zostało wykonane w ramach zadania pn. Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013 Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów na lata 2009 2013 Sierpień 2009 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Charakterystyka sektora turystycznego w województwie śląskim oraz w powiecie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 PROJEKT KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 Zarząd Województwa Małopolskiego Opracowanie Zespół w składzie: Elżbieta Kantor, dr Marek Łabaj, Anna Niedźwieńska, Mateusz

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO NA LATA 2013-2018 Fundusze Europejskie dla Małopolski 1 2 STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI

TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl PAR TNERZY DLA SA MORZĄD U Poznań 2015 Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu Wzmocnienie współpracy członków

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Analizy źródłowe w załącznikach zamieszczonych na stronie www.pot.gov.pl Dokument przyjęty przez Radę

Bardziej szczegółowo

Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r.

Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r. Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r. Zespół ekspertów: RENATA GŁOMB, MICHAŁ GOLEMO, ANDRZEJ KLIMCZUK, BEATA MAKARSKA, JANUSZ MERCHUT, ŁUKASZ NIKITIN, PAWEŁ TADEJKO Opracowanie i redakcja: KRZYSZTOF GŁOMB Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN KWIECIEŃ 2010 Spis treści WSTĘP........2 ROZDZIAŁ I... 5 1. Turystyka i zagospodarowanie turystyczne w literaturze.......5 1.1. Definicja turystyki.....5

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020 MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020 Aktualizacja dokumentu z 2008 roku Przyjęta przez Radę POT w dniu 5.12.2011 Koncepcja i redakcja: Bartłomiej Walas Zespół: Anna Cichooska

Bardziej szczegółowo

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirmj Ł 22, 7-500 RuItJnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 www. riii,isszczi,iski.pi Radomsko 14.10.2014r. OG Ł OSZENIE Prognoza Oddzialywania na Środowisko dla projektu Strategii

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich

Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich SPIS TREŚCI I. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie... 2 1.2. Uwarunkowania realizacji projektu... 3 1.3. Ogólna metodologia prac... 3

Bardziej szczegółowo