OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Publikacja ogłoszeń prasowych w branżowej prasie polskiej i zagranicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Publikacja ogłoszeń prasowych w branżowej prasie polskiej i zagranicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Publikacja ogłoszeń prasowych w branżowej prasie polskiej i zagranicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie ogłoszeń prasowych w prasie branżowej polskiej oraz zagranicznej przemysłu spotkań skierowanej do odbiorców na całym świecie, na potrzeby promocji Centrum Kongresowego ICE Kraków. W większości realizowane będą ogłoszenia prasowe w kilku numerach jednego tytułu (kampania prasowa). 2. Zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2015 roku. 3. Jako ogłoszenia prasowe rozumie się zarówno reklamy, jak i artykuły sponsorowane (tzw. advertorials). 4. Projekty graficzne oraz inne treści ogłoszeń (teksty do artykułów sponsorowanych) zostaną opracowane przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami wydawcy i przekazane wybranemu wykonawcy w terminie umożliwiającym realizację zamówienia. 5. Zamieszczenie ogłoszeń prasowych obejmować będzie dokonywanie przez wybranego wykonawcę wszelkich czynności związanych publikacją ogłoszeń prasowych, zgodnie z jednostkowymi zamówieniami składanymi przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 6. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia ,00 zł brutto (słownie: sto sześć tysięcy trzysta złotych brutto). 7. Co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem danego miesiąca Zamawiający przekaże Wykonawcy (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) harmonogram realizacji umowy w danym miesiącu, określający rodzaj zamawianych w danym miesiącu ogłoszeń w danym tytule prasowym, ich wielkość, miejsce publikacji oraz rodzaj wydania, w zakresie nie wykraczającym poza opis ogłoszeń wskazany w pkt 7. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie harmonogramu. Harmonogram ogłoszeń na czerwiec zostanie ustalony z wybranym wykonawcą w dniu zawarcia umowy. W sytuacji gdy Zamawiający przekaże Wykonawcy jednostkowe zamówienie publikacji ogłoszenia w innym terminie niż wskazany w zdaniach poprzednich, Wykonawca może odmówić przyjęcia zamówienia. 8. Opis magazynów: 1) Miesięcznik 1: miesięcznik branży spotkań (tzw. branży MICE), skierowany do planistów spotkań ukazujący się w średnim nakładzie w 2013 roku nie mniejszym niż 5 tys. egzemplarzy w obrocie drukowanym, zawierający publikacje dotyczące zarówno rynku eventów, konferencji i kongresów, jak i incentive oraz podróży biznesowych w Polsce, np. MICE Poland. Miesięcznik powinien mieć w ciągu roku co najmniej 2 wydania międzynarodowe oraz co najmniej 2 dodatki tematyczne dotyczące obiektów i eventów. planowana liczba publikacji w wydaniach standardowych: 4 planowana liczba publikacji w specjalnych wydaniach międzynarodowych: 2 planowana liczba publikacji w dodatkach tematycznych (dot. obiektów i eventów): 2 1

2 standardowe; e) reklama 1 strona, tylna okładka zewnętrzna (IV strona okładki), specjalne wydanie międzynarodowe; f) reklama 1 strona, strona redakcyjna wewnątrz magazynu, specjalne wydanie międzynarodowe; g) reklama 1 strona, tylna okładka zewnętrzna (IV strona okładki), dodatek tematyczny dotyczący obiektów i eventów; h) reklama 1 strona, strona redakcyjna wewnątrz magazynu, dodatek tematyczny dotyczący obiektów i eventów; 2) Magazyn 2 ukazujący się co najmniej 4 razy w roku, magazyn branży spotkań (tzw. branży MICE) mniejszym niż 5 tys. egzemplarzy w obrocie drukowanym i 18 tys. egzemplarzy w obrocie cyfrowym, minimum 1/5 czytelników pochodzi z krajów tzw. BRICSA (Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz Republiki Południowej Afryki ), np. Conference and Meetings World ; planowana liczba publikacji: 3 b) ogłoszenie (reklama lub artykuł sponsorowany), 1 strona, strona redakcyjna wewnątrz magazynu, wydanie standardowe; 3) Magazyn 3 ukazujący się co najmniej 9 razy w roku, magazyn branży spotkań (tzw. branży MICE) mniejszym niż 21 tys. egzemplarzy w obrocie drukowanym, z czego ponad 50% stanowią planiści korporacyjni, np. Meetings & Incentive Travel ; planowana liczba publikacji: 2 4) Magazyn 4 ukazujący się co najmniej 9 razy w roku, magazyn branży spotkań (tzw. branży MICE), 18 tys. egzemplarzy w obrocie drukowanym, np. Conference & Incentive Travel ; planowana liczba publikacji: 2 2

3 5) Magazyn 5 ukazujący się co najmniej 6 razy w roku, magazyn branży spotkań (tzw. branży MICE), 10 tys. egzemplarzy w obrocie drukowanym, z czego ponad 6,5 tys. egzemplarzy jest dystrybuowanych pośród przedstawicieli międzynarodowych stowarzyszeń, np. Association Meetings International ; planowana liczba publikacji: 4 6) Magazyn 6 ukazujący się co najmniej 4 razy w roku, magazyn branży spotkań (tzw. branży MICE), 5 tys. egzemplarzy w obrocie drukowanym i 8,5 tys. egzemplarzy w obrocie cyfrowym, drukowany na papierze opatrzonym certyfikatem pochodzenia FSC CoC lub równoważnym, ponad 70% odbiorców stanowią planiści z dużych europejskich korporacji, np. MIM Europe magazine ; planowana liczba publikacji: 2 7) Magazyn 7 ukazujący się co najmniej 5 razy w roku, magazyn branży spotkań (tzw. branży MICE) mniejszym niż 7,5 tys. egzemplarzy w obrocie drukowanym, z czego 5 tys. egzemplarzy przeznaczonych jest na rynek europejski, drukowany na papierze opatrzonym certyfikatem pochodzenia FSC CoC lub równoważnym, i co najmniej 8,5 tys. egzemplarzy w obrocie cyfrowym; spośród egzemplarzy drukowanych ponad 75% jest dystrybuowanych pośród przedstawicieli międzynarodowych stowarzyszeń organizujących międzynarodowe kongresy, np. Headquarters ; planowana liczba publikacji w wydaniach skierowanych na rynek europejski: 4 a) reklama 1 strona, tylna okładka zewnętrzna (IV strona okładki), wydanie skierowane na rynek b) reklama 1 strona, strona redakcyjna wewnątrz magazynu, wydanie skierowane na rynek c) reklama ½ strony, strona redakcyjna wewnątrz magazynu, wydanie skierowane na rynek skierowane na rynek europejski. 3

4 8) Magazyn 8 miesięcznik branży spotkań (tzw. branży MICE), skierowany do planistów spotkań ukazujący się w średnim nakładzie w 2013 roku nie mniejszym niż 16 tys. egzemplarzy w obrocie drukowanym, z czego ponad 70% trafia do planistów korporacyjnych, np. MEET- IN ; planowana liczba publikacji: 2 9) Magazyn 9 ukazujący się co najmniej 5 razy w roku, magazyn branży spotkań (tzw. branży MICE), organizatorów konferencji, dwujęzyczny (j. angielski i j. niemiecki), ukazujący się w średnim nakładzie w 2013 roku nie mniejszym niż 20 tys. egzemplarzy w obrocie drukowanym, z czego ponad 75% trafia do planistów korporacyjnych, np. CIM Conference & Incentive Management ; planowana liczba publikacji: 2 10) Magazyn 10 ukazujący się co najmniej 5 razy w roku, magazyn branży spotkań (tzw. branży MICE), 16 tys. egzemplarzy w obrocie drukowanym, z czego ponad 65% trafia do odbiorców w Niemczech np. tw tagungswirtschaft The Global Magazine for Meeting Professionals ; planowana liczba publikacji: 2 11) Magazyn 11 ukazujący się co najmniej 5 razy w roku, magazyn branży spotkań (tzw. branży MICE), 15 tys. egzemplarzy w obrocie drukowanym, z czego ponad 85% trafia do odbiorców w Niemczech i ponad 80% odbiorców stanowią planiści korporacyjni np. events lub równoważny; planowana liczba publikacji: 1 4

5 12) Magazyn 12 magazyn branży spotkań (tzw. branży MICE), skierowany do planistów spotkań ukazujący się w średnim nakładzie w 2013 roku nie mniejszym niż 17 tys. egzemplarzy w obrocie drukowanym, z czego ponad 90%. egzemplarzy trafia do odbiorców w Niemczech i ponad 75% odbiorców stanowią planiści korporacyjni np. ICJ mice magazine lub równoważny; planowana liczba publikacji: 1 13) Magazyn 13 kwartalnik biznesowy, skierowany do kadry zarządzającej w międzynarodowych korporacjach oraz przedsiębiorców, dystrybuowany w co najmniej 32 krajach, ukazujący się w średnim nakładzie w 2013 roku nie mniejszym niż 53 tys. egzemplarzy w obrocie drukowanym, z czego ponad 4 tys. trafia do odbiorców w Wielkiej Brytanii, dystrybuowany bezpłatnie w strefach VIP największych lotnisk w Europie oraz w hotelach 4 i 5-gwiazdkowych, np. New European Economy ; planowana liczba publikacji: 1 a) reklama 1 strona - tylna okładka zewnętrzna (IV strona okładki), wydanie standardowe; b) reklama 1 strona - strona redakcyjna wewnątrz magazynu, wydanie standardowe; c) artykuł sponsorowany 1 strona strona redakcyjna wewnątrz magazynu, wydanie 9. Przedstawiona w pkt 8 planowana liczba publikacji ma charakter szacunkowy i informacyjny dla wykonawcy i nie będzie wiążąca dla stron w trakcie realizacji umowy. 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

Media w przemyśle spotkań. Media w przemyśle spotkań. Magdalena Kondas

Media w przemyśle spotkań. Media w przemyśle spotkań. Magdalena Kondas Media w przemyśle spotkań Magdalena Kondas Miejsce mediów w przemyśle spotkań Media branżowe przemysłu spotkań na świecie i w Polsce Funkcje mediów branżowych w przemyśle spotkań Wykorzystanie mediów społecznościowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE/TRANSLATION: Paweł Kozłowski

TŁUMACZENIE/TRANSLATION: Paweł Kozłowski fot.: Maciej Szajewski Urząd Miejski w Gdańsku s.s. Sołdek /Centralne Muzeum Morskie Widok na Długie Pobrzeże w Gdańsku AUTORZY/AUTHORS: dr Anna Kalinowska Żeleźnik Uniwersytet Gdański/University of Gdansk

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT W DNIU 18.02.2014 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Aktualna sytuacja w turystyce międzynarodowej... 4 1.2. Rezultaty działao promocyjnych POT...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis programu pt. SMAKI EUROPY - JAKOŚĆ I TRADYCJA

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis programu pt. SMAKI EUROPY - JAKOŚĆ I TRADYCJA OPIS PROGRAMU Niniejszy dokument określa strategie i działania, które stanowią treść programu pt. SMAKI EUROPY - JAKOŚĆ I TRADYCJA i zostały zaakceptowane przez ARR oraz KE. Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotaŝowe rynku turystyki biznesowej (MICE)

Badanie pilotaŝowe rynku turystyki biznesowej (MICE) (województwo wielkopolskie) Metodologia oraz raport z badania Opracowanie: zespół Instytutu Rynku Hotelarskiego pod kierownictwem: dr Tomasza Godlewskiego Warszawa, grudzień 2008 Praca wykonana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

prasa konferencje internet wydawnictwa

prasa konferencje internet wydawnictwa str. 1 Informator dla Klientów RK Wydawnictwo prasa media konferencje internet wydawnictwa 2012 Informator dla Klientów str. 2 Informator dla Klientów RK Wydawnictwo prasa internet RYNEK-KOLEJOWY.PL custom

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

seminariów i konferencji projektów wydawniczych, wystaw zagranicznych wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych

seminariów i konferencji projektów wydawniczych, wystaw zagranicznych wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych Misją PAIiIZ jest m.in. kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług. Zadania te Agencja realizuje poprzez organizowanie seminariów i konferencji upowszechniających

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Kraków 2006 Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce praca zaliczeniowa Marta Papros V rok, TiR/ort SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 2 1. Definicja turystyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

1. ZAMAWIAJĄCY 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych z wykorzystaniem Internetu na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Realizacja prasowej kampanii promocyjnej Muzeum Emigracji w Gdyni, w zakres której wchodzi publikacja prasowych artykułów/tekstów sponsorowanych/reklam (zwanych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Turystyka biznesowa w Polsce Opracowała: Karolina Kłębek 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Polsce... 4 1. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo