Karty Korporacyjnej American Express

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karty Korporacyjnej American Express"

Transkrypt

1 POLISH ENGLISH PRINT Your Insurance Dokumentacja Documentation for ubezpieczeniowa the American Express dotycząca Zielonej Green Card Corporate Karty Korporacyjnej American Express Zawiera: 1. Podsumowanie polisy 2. Warunki polisy

2 Zawiera: Contains: 1. Podsumowanie Policy Summarypolisy 2. Warunki Policy Terms polisy and Conditions W celu uzyskania pełnych informacji na In case temat of Ubezpieczenia an accident it is oraz recommended postępowania w that przypadku Cardmembers zdarzenia, contact należy the Insurers in skontaktować order to obtain się complete z Ubezpieczycielami information on pod the insurance numerem and +48 the 22 process for making a claim: (24/7). Zalecamy również kontakt z Contact Ubezpieczycielami is recommended w momencie immediately powstania after the accident zdarzenia, occurs, przed prior podjęciem to taking jakichkolwiek any further action. dalszych czynności. 2

3 1. PODSUMOWANIE POLICY SUMMARYPOLISY WAŻNE IMPORTANT INFORMACJE INFORMATION Niniejsze This Policy Podsumowanie Summary contains polisy some zawiera important ważne informacje facts about dotyczące the insurance ubezpieczenia provided with the oferowanego American Express łącznie z Zieloną Corporate Kartą Green Korporacyjną Card (the Card ). American It does not Express contain the ( Karta ). full Policy Nie Terms obejmuje and ono Conditions pełnej treści and it Warunków is important polisy, that these z którymi are read należy to ensure się zapoznać, full understanding aby w pełni of zrozumieć the cover provided. warunki zapewnianej ochrony ubezpieczeniowej. Full Policy Terms and Conditions can be found on the American Express Pełny website: tekst americanexpress.pl/kartakorporacyjna Warunków polisy jest dostępny w witrynie (Business internetowej Travel Insurance American Section). Express: americanexpress.pl/kartakorporacyjna (Sekcja Ubezpieczenie w podróży). The insurance is provided under group insurance policies that American Ubezpieczenie Express oferowane Services jest Europe w ramach Limited polis holds grupowych for the benefit posiadanych of its Cardmembers. przez American There Express is no Services additional Europe charge Limited or premium na rzecz for obsługiwanych this insurance. The przez Insurers nią Posiadaczy that underwrite kart. Z tytułu the relevant ubezpieczenia policies are: nie są wymagane żadne dodatkowe opłaty ani składki. Ubezpieczycielami zapewniającymi In respect of 2.1 Business Travel Accident cover and Section 2.2 Travel asekurację w ramach odpowiednich polis są: Inconvenience: W odniesieniu do punktu 2.1 Wypadek w podróży służbowej i punktu ACE European Group Limited ( ACE ) registered in England & Wales 2.2 Niedogodności w podróży: number with registered office at 100 Leadenhall Street, London EC3A spółka 3BP. ACE Authorised European by Group the Prudential Limited ( ACE ) Regulation zarejestrowana Authority and w Anglii regulated i Walii pod by numerem the Financial Conduct z siedzibą Authority główną and pod the adresem: Prudential Regulation 100 Leadenhall Authority. Street, ACE Londyn European EC3A Group 3BP, autoryzowana Limited s Financial przez Services Urząd Register ds. Regulacji number Ostrożnościowych is This (Prudential can be checked Regulation the Authority) Financial Services Register i podlegająca at regulacjom Urzędu Nadzoru and, represented Działalności by Sektora ACE European Group Finansowego Limited (Financial Branch in Conduct Poland Authority) with its registered oraz Urzędu seat in ds. Warsaw, Regulacji ul. Ostrożnościowych Królewska 16, (Prudential Warsaw, Regulation registered Authority). in the companies Spółka ACE register of the European National Group Court Limited Register została kept by wpisana the District do Rejestru Court for Usług the capital Finansowych city of Warsaw pod numerem in Warsaw, , 12th Commercial co można sprawdzić Division w of Rejestrze the National Usług Court Register, Finansowych under na no. stronie , NIP no ; and Spółka jest reprezentowana przez ACE European Group Limited In respect of Section 2.3 Medical Assistance and Expenses: Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Królewska 16, Inter Partner Warszawa, Assistance wpisany (IPA), do rejestru 10/11 przedsiębiorców Mary Street, Dublin Krajowego 1, Ireland, which Rejestru is a Sądowego branch of Inter prowadzonego Partner Assistance przez Sąd Rejonowy SA ( IPA ) dla of Avenue miasta Louise 166, stołecznego bte1, 1050 Warszawy Brussels, w a Warszawie, company authorised XII Wydział by Gospodarczy the National Krajowego Bank of Belgium. Rejestru Some Sądowego, services pod are numerem provided , by AXA numer Travel Insurance. NIP ; oraz All companies are members of the AXA Assistance Group. W odniesieniu do punktu 2.3 Pomoc medyczna i koszty leczenia: ELIGIBILITY spółka Inter Partner Assistance (IPA), 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia, będąca oddziałem spółki Inter Partner Assistance SA (IPA) The benefits described in this Policy Summary are dependent upon z siedzibą pod adresem Avenue Louise 166, bte1, 1050 Bruksela, the Card Account being valid and the Account balance having been paid in autoryzowanej przez Narodowy Bank Belgii. Niektóre usługi świadczy accordance with the Cardmember agreement at the time of any incident spółka AXA Travel Insurance. Wszystkie podmioty należą do grupy giving rise to a claim. AXA Assistance. All benefits are dependent on the Card Account having been used to KRYTERIA KWALIFIKACJI purchase the travel tickets for the relevant trip. Świadczenia opisane w niniejszym Podsumowaniu polisy przysługują The w przypadku insurance posiadania benefits outlined ważnego in Rachunku this Policy Summary karty oraz may spłaconego be varied, withdrawn zadłużenia or na cancelled Rachunku in zgodnie certain circumstances z postanowieniami in accordance umowy Posiadacza with the Policy karty w Terms chwili and wystąpienia Conditions. zdarzenia In the powodującego event of any material powstanie change, roszczenia. American Express will give You or Your Company at least 60 days Wszelkie świadczenia przysługują w przypadku skorzystania z Rachunku written notice. karty w celu zakupu biletów na daną podróż. Świadczenia ubezpieczeniowe określone w niniejszym Podsumowaniu polisy mogą w pewnych okolicznościach podlegać zmianom, wycofaniu lub anulowaniu, zgodnie z Warunkami polisy. American Express powiadomi Ubezpieczonego lub Firmę Ubezpieczonego na piśmie o wszelkich istotnych zmianach z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 60 dni. 3

4 CZAS DURATION OBOWIĄZYWANIA OF COVER OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Ubezpieczonemu You are entitled to przysługuje be covered by prawo the insurance do świadczeń benefits ubezpieczeniowych for Business Trips (and z tytułu certain Podróży Personal służbowych Trips) as (oraz described określonych below Podróży and as defined prywatnych) in the opisanych Policy Terms poniżej and i zdefiniowanych Conditions, which w Warunkach have been polisy, charged których to kosztem the został Card obciążony Account: Rachunek karty: (a) provided pod warunkiem that You spełnienia continue kryteriów to fulfil the kwalifikacji eligibility criteria (wymienionych (as powyżej); set out above); (b) provided pod warunkiem, that the że insurance świadczenia benefits, ubezpieczeniowe, Account or Card Rachunek have not ani been withdrawn Karta nie zostały or cancelled wycofane by notice lub anulowane to You or za Your powiadomieniem Company; and (c) for Ubezpieczonego the applicable time lub Firmy periods, Ubezpieczonego; as indicated in the oraz Policy Terms and (c) na Conditions. obowiązujące okresy, jak określono w Warunkach polisy. TYPES OF TRIPS COVERED RODZAJE PODRÓŻY OBJĘTYCH OCHRONĄ Insurance cover is provided for the following types of Trip: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące rodzaje Podróży: Business Trips, meaning trips taken for the purpose of furthering the Podróże business służbowe, of Your Company, tj. podróże which odbywane have been w celu authorised rozwijania by Your działalności company Firmy and charged Ubezpieczonego, to the Account; które and zostały zatwierdzone przez Firmę Ubezpieczonego i których kosztem obciążono Rachunek; oraz Personal Trips, meaning trips which do not further the business of Podróże Your Company prywatne, but which tj. podróże, are either które taken nie są in odbywane the course w of celu a Business rozwijania działalności Trip or which Firmy are trips Ubezpieczonego, taken as a reward ale presented które podjęto or endorsed w trakcie by Podróży Your służbowej Company and lub w charged ramach to nagrody the Account. przyznanej lub zatwierdzonej przez Firmę Ubezpieczonego i których kosztem obciążono Rachunek. In each case, the Business Trip or Personal Trip must have been taken by W a Public każdym Vehicle. przypadku Podróż służbową lub Podróż prywatną należy odbyć Środkiem transportu publicznego. SUMMARY OF COVER PODSUMOWANIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE GLOBALNE UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE Insured: Ubezpieczony: All Sections apply to the Cardmember. Wszystkie When travelling punkty with dotyczą the Cardmember Posiadacza karty. the following sections apply: W - Under przypadku Section podróżowania Business z Posiadaczem Travel Accident/Business karty następujące Trip an punkty mają Authorised zastosowanie Employee do następujących osób: - punkt Under Section Wypadek Business w podróży Travel służbowej/podróż Accident/Personal służbowa Trip means the Upoważniony Cardmember s pracownik; Partner and Children under 23 years of age and an - Authorised punkt Wypadek Employeew podróży służbowej/podróż prywatna - Under Partner Section i Dzieci 2.2 Posiadacza Travel Inconvenience karty, które the nie Cardmember s przekroczyły 23 Partner roku życia, oraz Upoważniony pracownik; - Under Section 2.3 Medical Assistance and Expenses - punkt the Cardmember s 2.2 Niedogodności Partner w podróży and Children Partner under Posiadacza 19 years of karty; age - punkt 2.3 Pomoc medyczna i koszty leczenia Partner i Dzieci Trip Posiadacza Length: karty, które nie przekroczyły 19 roku życia. You are covered whilst on a Trip for up to 90 consecutive days from Your Czas trwania Podróży: outward journey. The maximum number of days to which these benefits Ochrona apply is 183 obowiązuje days in any podczas 12 month Podróży period. trwającej do 90 następujących po sobie dni od momentu rozpoczęcia przez Ubezpieczonego podróży Usual Holiday Sports and Activities: do miejsca przeznaczenia. Maksymalna liczba dni, do których odnoszą się wspomniane Worldwide Travel świadczenia, Insurance wynosi includes 183 cover dni w for dowolnym golf, leisure 12-miesięcznym running or jogging, okresie. racquet sports, use of a gym and swimming. Typowe wakacyjne sporty i formy aktywności: Zakres Globalnego Ubezpieczenia Podróżnego obejmuje grę w golfa, bieganie rekreacyjne lub jogging, sporty rakietowe, korzystanie z siłowni i pływanie. 4

5 Poniższa The following tabela table przedstawia sets out the świadczenia benefits payable. podlegające wypłacie. Zakres Cover, subject ochrony to na Policy jedno Terms roszczenie, and z Conditions, zastrzeżeniem per claim: Warunków polisy: WYPADEK W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ BUSINESS TRAVEL ACCIDENT Podróż służbowa: Business Trip: PLN z tytułu śmierci lub - PLN 400,000 for death or the całkowitej utraty kończyny, wzroku, complete loss of limb, sight, speech or mowy lub słuchu w wyniku wypadku hearing as a result of an accident whilst podczas odbywania podróży travelling on a Public Vehicle where Środkiem transportu publicznego the travel ticket was purchased on the przy zakupie biletu z użyciem Card Account Rachunku karty - PLN 400,000 if the accident occurs PLN, jeśli wypadek miał within 30 days of arrival on the outward miejsce w okresie 30 dni od travel leg (and prior to the return leg) rozpoczęcia podróży do miejsca przeznaczenia Personal Trip: (i przed podróżą powrotną) - PLN 200,000 for death or the complete Podróż prywatna: loss of limb, sight, speech or hearing as a result of an accident while PLN z tytułu śmierci lub travelling on a Public Vehicle where the całkowitej utraty kończyny, wzroku, travel ticket was purchased on the mowy lub słuchu w wyniku wypadku Card Account podczas odbywania podróży Środkiem transportu publicznego przy zakupie biletu z użyciem Rachunku karty TRAVEL INCONVENIENCE Necessary expenses up to PLN 2,000 for flight delay, flight cancellation, or overbooking which causes a delay of 4 hours or more Necessary expenses up to PLN 1,000 NIEDOGODNOŚCI W PODRÓŻY for missed connection Konieczne wydatki nieprzekraczające Essential expenses up to PLN 1,000 kwoty PLN z tytułu opóźnienia for baggage delayed by airline for lotu, odwołania lotu lub nadmiernej 6 hours or more liczby rezerwacji powodującej Expenses opóźnienie up o to co an najmniej additional 4 godziny PLN 4,000 for extended baggage delay Konieczne wydatki nieprzekraczające by airline if baggage does not arrive kwoty PLN z tytułu spóźnienia within 48 hours of arrival na przesiadkę MEDICAL Niezbędne ASSISTANCE wydatki nieprzekraczające AND kwoty EXPENSES PLN z tytułu dostarczenia Provides bagażu cover przez for linię necessary lotniczą medical, surgical z opóźnieniem and hospital wynoszącym costs, including necessary 6 lub więcej transfers godzin to hospital and repatriation Wydatki do Home. wysokości dodatkowych Medical PLN expenses z tytułu during przedłużającego hospital się treatment opóźnienia on a w Business dostarczeniu or Personal bagażu przez Trip up linie to lotnicze, 120,000 jeśli bagaż nie dotrze w ciągu 48 godzin od chwili Medical przyjazdu expenses for outpatient treatment on a Business or Personal Trip up to 16,000 with an excess of 80 per person per incidente Emergency dental treatment Emergency Return Home Główne Key Exclusions wyłączenia & Limitations: i ograniczenia: Policy Warunki Terms polisy and Conditions Numer Section sekcji Number GŁÓWNE WYŁĄCZENIA 2.1 KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS 2.1 I OGRANICZENIA Benefit amounts are reduced to Kwoty świadczeń zostaną 50% of the amounts specified for pomniejszone do wysokości 50% certain identified injuries kwot w przypadku określonych An obrażeń accident occurring more than 30 days after the outward journey Wypadek nastąpił po upływie of the Business Trip or at any 30 dni od rozpoczęcia podróży time on a Personal Trip other than do miejsca przeznaczenia where You are travelling on w ramach Podróży służbowej lub a Public Vehicle w dowolnym momencie Podróży Every prywatnej day travel w sytuacji to and innej from niż work podróżowanie Środkiem Manual work and work-related transportu publicznego accidents Codzienne dojazdy do pracy Participating in any sports and i z powrotem activities other than golf, leisure Praca running fizyczna or jogging, i wypadki racquet związane sports, z use pracą of a gym and swimming. The Uczestnictwo benefit amount w sportach for the i formach death aktywności of a Child under innych the niż age golf, of 16 bieganie is rekreacyjne reduced to PLN lub jogging, 50,000sporty rakietowe, korzystanie z siłowni KEY i pływanie. EXCLUSIONS & LIMITATIONS 2.2 All Kwota items świadczenia must be purchased z tytułu zgonu using dziecka the Cardponiżej 16 roku życia zostanie Costs where zmniejszona a transport do operator 50 has 000 offered PLN an alternative GŁÓWNE Baggage WYŁĄCZENIA delay on the final leg of 2.2 I OGRANICZENIA a Business Trip, or of a Personal Trip which does not form part of Wszelkie przedmioty muszą być a Business Trip zakupione z użyciem Karty Purchases made after baggage Koszty w przypadku, gdy przewoźnik has been returned zaproponował rozwiązanie Costs alternatywne which are recoverable from any other source Opóźnienie dostarczenia bagażu na ostatnim odcinku Podróży KEY służbowej EXCLUSIONS lub Podróży & LIMITATIONS prywatnej, 2.3 Pre-existing która nie jest medical odbywana conditions w ramach Podróży służbowej Medical assistance and expenses Zakupy benefits dokonane if aged 70 po years zwrocie or over bagażu at Koszty, any time które during można the Trip odzyskać Medical z innego treatment źródła in Country of Residence Sports or activities that may be considered unusual holiday sports All costs must be approved in advance by the Insurer 5

6 Zakres Cover, subject ochrony to na Policy jedno Terms roszczenie, and z Conditions, zastrzeżeniem per claim: Warunków polisy: Główne Key Exclusions wyłączenia & Limitations: i ograniczenia: Policy Warunki Terms polisy and Conditions Numer Section sekcji Number POMOC MEDYCZNA I KOSZTY GŁÓWNE WYŁĄCZENIA 2.3 GENERAL EXCLUSIONS KEY EXCLUSIONS 2.4 LECZENIA I OGRANICZENIA What is not included (These exclusions You will not be paid for claims Obejmuje pokrycie niezbędnych kosztów Wcześniejsze schorzenia apply to all travel insurance benefits) arising directly or indirectly as pomocy medycznej, zabiegów a Świadczenia result of: z tytułu pomocy chirurgicznych i pobytów w szpitalu, medycznej i kosztów leczenia w w tym koniecznego transportu do Not following the advice or przypadku osób w wieku 70 lat lub szpitala i repatriacji. instructions of the Insurers or the starszych w dowolnym momencie Insurers Senior Medical Officers Koszty opieki medycznej w czasie Podróży leczenia szpitalnego w Podróży Participating in sports and Leczenie w Kraju zamieszkania służbowej lub w Podróży prywatnej do activities which would not be kwoty EUR considered Sporty lub formy usual holiday aktywności, sports które można uznać za nietypowe Koszty opieki medycznej związane Work-related accidents sporty wakacyjne z leczeniem ambulatoryjnym Pre-existing medical conditions w Podróży służbowej lub w Podróży Wszystkie koszty muszą zostać known to You when You apply prywatnej do kwoty EUR przy uprzednio zatwierdzone przez for Your Card or prior to booking udziale własnym wynoszącym 80 EUR Ubezpieczyciela Your Trip na osobę za zdarzenie Costs which are recoverable from Leczenie stomatologiczne any other source w przypadkach nagłych Nagły powrót do Domu OTHER TRAVEL SERVICES WYŁĄCZENIA OGÓLNE GŁÓWNE WYŁĄCZENIA 2.4 Wszystko, co nie należy do zakresu Ubezpieczonemu Key Exclusions & Limitations: nie przysługuje Section ubezpieczenia (te wyłączenia dotyczą płatność z tytułu roszczeń powstałych Number wszystkich świadczeń z tytułu bezpośrednio lub pośrednio w wyniku GLOBAL ASSIST KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS ubezpieczenia podróżnego) następujących okoliczności: 3 Pre Travel Advice With the exception of pre travel Niestosowanie się do porad lub advice, assistance is not available Travel Advice on a trip poleceń Ubezpieczycieli lub within Country of Residence Starszych specjalistów Urgent message relay Global ds. medycznych Assist provides Ubezpieczycieli can make Luggage assistance emergency arrangements on Your Udział w sportach i formach Dispatch of medicines not available behalf. Any shipping or other costs aktywności, które nie są uznawane locally associated with arranging any za typowe sporty wakacyjne services under these benefits will Legal Assistance up to 250 Wypadki be charged związane to the Card z pracą Account Wcześniejsze are subject to schorzenia prior authorisation znane Ubezpieczonemu by American Express w momencie składania wniosku o Kartę lub przed RIGHT TO CANCEL rezerwacją Podróży Koszty, które można odzyskać Your Company may cancel this insurance z innego by źródła cancelling Your Card at any time. INNE USŁUGI PODRÓŻNE HOW TO CLAIM Główne wyłączenia i ograniczenia: Numer In order to report a claim under Business Travel Accident and Travel sekcji Inconvenience, as well as for Medical Assistance and Expenses, please call: +48 USŁUGI GLOBAL 84 ASSIST 87. GŁÓWNE WYŁĄCZENIA 3 I OGRANICZENIA Poradnictwo przed rozpoczęciem Please podróży be ready to provide Your Card number, Z wyjątkiem which poradnictwa should przed be used as Your reference number. Please ensure rozpoczęciem copies are podróży kept of pomoc all documentation nie Poradnictwo podczas podróży relating to a claim. For further details please jest dostępna see the w Kraju How zamieszkania to Claim section Przekazywanie pilnych wiadomości within the full Policy Terms and Conditions Usługa Global provided Assist to zapewnia You. Please be Pomoc dotycząca bagażu aware that there may be other taxes or pomoc costs w that dokonaniu are not niezbędnych paid through Us Przesłanie lekarstw niedostępnych ustaleń dotyczących nagłych or imposed by Us. lokalnie przypadków. Wszelkie koszty wysyłki i inne koszty związane z organizacją Koszty obsługi prawnej do kwoty 250 EUR jakichkolwiek usług w ramach niniejszych świadczeń obciążą Rachunek karty i podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez American Express 6

7 PRAWO CUSTOMER DO ANULOWANIA SERVICE & COMPLAINTS Firma American Ubezpieczonego Express and the może Insurers w dowolnym are dedicated momencie to providing anulować a high quality to service ubezpieczenie and aim to przez maintain anulowanie this at all Karty times. Ubezpieczonego. However, should You have a complaint, please contact respective Insurer or American Express so ZGŁASZANIE Your complaint ROSZCZEŃ can be dealt with as soon as possible. If You would like to report a complaint to American Express, please write to: Roszczenia z tytułu Wypadku w podróży służbowej, Niedogodności w American podróży Express oraz Pomocy Services medycznej Europe Limited, i kosztów sp. leczenia, z o.o., Oddział należy zgłaszać w Polsce, telefonicznie Corporate Card pod Department numerem: ul. Chłodna 51, Warsaw. Proszę przygotować numer Karty, który będzie służyć jako numer referencyjny. Customer Service Proszę Team zachować kopie wszystkich dokumentów dotyczących roszczenia. Tel Szczegółowe 5222 informacje można znaleźć w części Zgłaszanie roszczeń w pełnym tekście Warunków polisy dostarczonych Ubezpieczonemu. Należy pamiętać, że mogą obowiązywać inne podatki lub opłaty, które nie są regulowane za Naszym pośrednictwem ani przez Nas nakładane. OBSŁUGA KLIENTA I SKARGI Celem American Express i Ubezpieczycieli jest zapewnienie oraz utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług. Jednakże, jeśli Ubezpieczony pragnie wnieść skargę, w celu umożliwienia jej szybkiego rozpatrzenia należy skontaktować się z właściwym Ubezpieczycielem lub American Express. Jeśli chcą Państwo zgłosić skargę American Express, korespondencję należy kierować na adres: American Express Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce, Dział Karty Korporacyjnej ul. Chłodna 51, Warszawa. Centrum Obsługi Klienta Tel

8 2. WARUNKI POLICY TERMS POLISY AND CONDITIONS Niniejsze These Policy Warunki Terms polisy and Conditions zawierają szczegółowe give full details informacje of the insurance dotyczące cover ochrony provided ubezpieczeniowej with the American oferowanej Express Corporate łącznie z Zieloną Green Card Kartą under Korporacyjną the group American policies of Express insurance w held ramach by American grupowych Express polis ubezpieczeniowych Services Europe Limited with posiadanych przez American Express Services Europe Limited, zapewnianej ACE European Group Limited registered in England & Wales under number przez with registered office at 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, spółkę authorised ACE by European the Prudential Group Regulation Limited zarejestrowaną Authority and w regulated Anglii i Walii by the pod numerem Financial Conduct Authority z siedzibą and pod the adresem: Prudential 100 Regulation Leadenhall Authority, Street, London EC3A ACE European 3BP, autoryzowaną Group Limited s przez Financial Urząd ds. Services Regulacji Register Ostrożnościowych number is (Prudential (this Regulation can be checked Authority) on the i podlegająca Financial Services regulacjom Register Urzędu at Nadzoru Działalności Sektora Finansowego represented (Financial by ACE Conduct European Authority) Group Limited oraz Urzędu Branch ds. in Poland Regulacji with Ostrożnościowych its registered seat (Prudential in Warsaw, Regulation ul. Królewska Authority). 16, Spółka ACE Warsaw, European registered Group in Limited the companies została register wpisana of do the Rejestru National Usług Court Finansowych Register kept pod by the numerem District Court , for co the można capital sprawdzić city of Warsaw w Rejestrze in Warsaw, Usług Finansowych 12th Commercial na stronie Division of the National Court Register, Spółka jest under reprezentowana no , przez NIP no. ACE ; European Group Limited Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Królewska 16, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców and Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Inter Partner dla miasta Assistance stołecznego SA registered Warszawy in Belgium, w Warszawie, Avenue XII Louise Wydział 166, Gospodarczy bte1, 1050 Brussels, Krajowego a company Rejestru authorised Sądowego, by pod the numerem National Bank , of Belgium numer NIP represented ; by Inter Partner Assistance SA Branch in Poland with its seat in Warsaw, at ul. Chłodna 51, Warsaw, registered in the companies oraz register of the National Court Register kept by the District Court for the spółkę capital Inter city of Partner Warsaw Assistance in Warsaw, 12th S.A. zarejestrowaną Commercial Division w Belgii of the pod National adresem: Avenue Court Register, Louise 166, under bte1, no Bruksela, autoryzowaną przez Narodowy Bank Belgii i reprezentowaną przez Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce z ELIGIBILITY siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Chłodna 51, Warszawa, wpisany The benefits do rejestru described przedsiębiorców in these Policy Krajowego Terms and Rejestru Conditions Sądowego are dependent prowadzonego upon the Card Account przez Sąd being Rejonowy valid and dla miasta the Account stołecznego balance Warszawy having been w paid Warszawie, in accordance XII Wydział with the Gospodarczy Cardmember Krajowego agreement Rejestru at the Sądowego, time of any pod incident numerem giving rise to a claim. KRYTERIA All benefits KWALIFIKACJI are dependent on the Card Account having been used to purchase the travel tickets for the relevant Trip, whether a Business Trip or Świadczenia a Personal Trip. opisane w niniejszym Podsumowaniu polisy przysługują w przypadku posiadania ważnego Rachunku karty oraz spłaconego zadłużenia The insurance na Rachunku benefits outlined zgodnie in z these postanowieniami Policy Terms umowy and Conditions Posiadacza may karty be varied, w chwili withdrawn wystąpienia or cancelled zdarzenia in certain powodującego circumstances powstanie in accordance roszczenia. with the Policy Terms and Conditions. In the event of any material change, Wszelkie American świadczenia Express will przysługują give You or w Your przypadku Company skorzystania at least 60 z days Rachunku written karty notice. w celu zakupu biletów na daną Podróż, niezależnie od tego, czy jest to Podróż służbowa, czy też Podróż prywatna. Świadczenia RIGHT TO CANCEL ubezpieczeniowe określone w niniejszych Warunkach polisy mogą Your Company w pewnych may okolicznościach cancel this insurance podlegać by zmianom, cancelling wycofaniu Your Card lub at any anulowaniu, time. zgodnie z Warunkami polisy. American Express powiadomi Ubezpieczonego lub Firmę Ubezpieczonego na piśmie o wszelkich DEFINITIONS istotnych zmianach z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 60 dni. Whenever PRAWO DO the ANULOWANIA following words or phrases appear in bold, they will have the meaning as described below: Firma Ubezpieczonego może w dowolnym momencie anulować to PLN ubezpieczenie shall mean przez Polish anulowanie Zlotys. Karty means Ubezpieczonego. European Euros. Account or Card Account means Your American Express Corporate Green DEFINICJE Card or Business Travel Account. Agreement Następujące słowa means lub the wyrażenia group insurance wyróżnione agreement w tekście concluded czcionką between Us pogrubioną and American będą Express. używane w znaczeniu opisanym poniżej: American American Express oznacza means American spółkę American Express Services Express Services Europe Limited, Europe Limited registered zarejestrowaną in England and w Wales Anglii i with Walii Company pod numerem Number , , prowadzącą działalność operating in w Poland Polsce through poprzez a oddział, branch at pod ul. adresem Chłodna ul. 51, Chłodna Warsaw, 51, KRS: Warszawa, KRS:

9 Bliski Authorised krewny Employee oznacza means, partnera applying lub współmałżonka to the Business danej Travel osoby Accident zamieszkałego cover only, any other pod tym person samym authorized adresem, by matkę, the Company teściową, (person ojca, teścia, authorized córkę, to travel) synową, whose syna, own zięcia, Business siostrę, Trip szwagierkę, and, if applicable, brata, Personal szwagra, Trip dziadków, has been wnuki, charged macochę, to Card Account ojczyma, with przyrodnią the prior siostrę, authorisation przyrodniego of the brata, Company. ciotkę, wujka, siostrzenicę/bratanicę lub siostrzeńca/bratanka. Business Trip means a trip taken for the purpose of furthering the Dom business oznacza of the Company główny adres that w is Kraju made zamieszkania by Public Vehicle Ubezpieczonego. where the entire fare has been charged to the Account, prior to the incident taking place, Dzieci oznacza dzieci Posiadacza karty (w tym dzieci przybrane, dzieci, between the first point of departure and the final return destination. dla których Posiadacz karty jest rodziną zastępczą lub dzieci przysposobione) Card means any podróżujące Card issued wraz to a z Cardmember Posiadaczem for karty, the purpose które są of prawnie zależne accessing od the Posiadacza Account. karty i nie są zatrudnione w pełnym wymiarze godzin. (Określenie Dziecko jest używane w analogicznym znaczeniu). Cardmember means any individual who holds a Card and a valid Dzieci muszą być: w odniesieniu do punktu Wypadek w podróży Card Account. służbowej, Podróż prywatna, w wieku poniżej 23 lat w pierwszym dniu Podróży, Children oraz means w odniesieniu any of the do Cardmember s punktu 2.3 Pomoc children medyczna (including i koszty leczenia, step-children, w wieku fostered poniżej or adopted 19 lat w pierwszym children), travelling dniu Podróży. with the Cardmember, who are legally dependent on the Cardmember and who are not in full time Firma oznacza spółkę, przedsiębiorstwo, firmę, korporację, działalność employment. (The term Child shall have a corresponding meaning). gospodarczą lub inną organizację finansującą będącą właścicielem Children must be: Section Business Travel Accident, Personal Trip korporacyjnego Rachunku karty w American Express, w ramach którego under the age of the age of 23 on the first day of a Trip and under Section Karta zostaje wydana Posiadaczowi karty. 2.3 Medical Assistance and Expenses, under the age of 19 on the first day Jej/Jego of a Trip. oznacza Ubezpieczonego. Karta Close Relative oznacza dowolną means a kartę person s wydaną partner Posiadaczowi or spouse living karty at w the celu same umożliwienia address, their dostępu mother, do mother-in-law, Rachunku. father, father-in-law, daughter, daughter-in-law; son, son-in-law; sister, sister-in-law, brother, brother-in-law, Kraj zamieszkania oznacza obecny Kraj zamieszkania Ubezpieczonego grandparent, grandchild, step-mother, step-father, step-sister, step-brother, (poświadczony wpisem w paszporcie, wizą pobytową lub innym urzędowym aunt, uncle, niece or nephew. dokumentem). Company means the company, business, firm, corporation, proprietorship Nasze/Nas/My/Ubezpieczyciel(e) oznacza: or other sponsoring organisation which holds a corporate Card Account with American - w odniesieniu Express, do ubezpieczenia pursuant to which od Wypadku the Card w is podróży issued to służbowej the Cardmember. lub Niedogodności w podróży: spółkę ACE European Group Limited ( ACE ) Country of Residence means Your current Country of Residence (as zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem z siedzibą główną pod evidenced by production of a passport, residence visa or other official adresem: 100 Leadenhall Street, Londyn EC3A 3BP. Autoryzowaną przez document). Urząd ds. Regulacji Ostrożnościowych (Prudential Regulation Home Authority) means i podlegającą the principal regulacjom address Urzędu in Your Country Nadzoru of Działalności Residence. Sektora Finansowego (Financial Conduct Authority) oraz Urzędu ds. Regulacji Insured means: Ostrożnościowych (Prudential Regulation Authority). Spółka ACE European Under all sections Group Limited in Section została 2 the wpisana Cardmember. do Rejestru Usług Finansowych pod numerem , co można sprawdzić w Rejestrze Usług When travelling with the Cardmember: Finansowych na stronie Spółka jest - reprezentowana Under Section przez Business ACE European Travel Accident/Business Group Limited Oddział Trip w an Polsce z Authorised siedzibą w Warszawie Employee; pod adresem: ul. Królewska 16, Warszawa, - wpisany Under Section do rejestru przedsiębiorców Business Travel Krajowego Accident/Personal Rejestru Trip Sądowego means the prowadzonego Cardmember s przez Partner Sąd Rejonowy and Children dla miasta and if applicable, stołecznego an Warszawy Authorised w Employee. Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , numer NIP ; lub - Under Section 2.2 Travel Inconvenience the Cardmember s Partner. - w odniesieniu do Pomocy medycznej i kosztów leczenia: spółkę - Under Section 2.3 Medical Assistance and Expenses the Cardmember s Inter Partner Assistance (IPA), 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia, Partner and Children. będącą oddziałem spółki Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą pod Our/Us/We/Insurer(s) adresem Avenue Louise 166, means: bte1, 1050 Bruksela, autoryzowaną przez Narodowy Bank Belgii. Niektóre usługi świadczy spółka AXA Travel - for Business Travel Accident and Travel Inconvenience cover: Insurance. Wszystkie podmioty należą do grupy AXA Assistance. ACE European Group Limited ( ACE ) registered in England & Wales Partner number oznacza with partnera registered życiowego office lub at 100 współmałżonka Leadenhall Street, Posiadacza London karty, EC3A zamieszkałego 3BP. Authorised pod by tym the samym Prudential adresem, Regulation co Posiadacz Authority karty. and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential PLN oznacza polskiego złotego. Określenie EUR oznacza euro. Regulation Authority. ACE European Group Limited s Financial Services Podróż Register oznacza number Podróż is prywatną This can lub be Podróż checked służbową on the Financial poza obszar Services Kraju Register zamieszkania at Ubezpieczonego, represented której początek by ACE i koniec European mają Group miejsce w Limited Kraju zamieszkania Branch in Poland Ubezpieczonego, with its registered albo seat podróż in Warsaw, w granicach ul. Królewska Kraju 16, zamieszkania Warsaw, Ubezpieczonego, registered in the która companies obejmuje register przelot of lub the co National najmniej Court jeden wcześniej zarezerwowany nocleg poza Domem. Ochrona obowiązuje 9

10 podczas Register Podróży kept by the trwającej District do Court 90 następujących for the capital po city sobie of Warsaw dni od momentu in Warsaw, rozpoczęcia 12th Commercial przez Ubezpieczonego Division of the National podróży Court do miejsca Register, przeznaczenia. under no , Maksymalna NIP no liczba dni, ordo których odnoszą się wspomniane świadczenia, wynosi 183 dni w dowolnym 12-miesięcznym okresie. - for Medical Assistance and Expenses: Inter Partner Assistance (IPA), Podróż 10/11 Mary prywatna Street, oznacza Dublin 1, podróż Ireland, realizowaną which is a branch w ramach of Inter Podróży Partner służbowej Assistance (tj. SA po ( IPA ) rozpoczęciu, of Avenue ale przed Louise zakończeniem 166, bte1, 1050 Podróży Brussels, służbowej), a company która authorised nie jest by związana the National z rozwijaniem Bank of Belgium. działalności Some Firmy, services are odbywaną provided by Środkiem AXA Travel transportu Insurance. publicznego, All companies opłatami are members za którą of przed the AXA wystąpieniem Assistance Group. zdarzenia w całości został obciążony Rachunek. Zdarzenie będące nagrodą zatwierdzone przez Firmę, którego kosztem został Partner means the Cardmember s domestic partner or spouse, living at obciążony Rachunek, stanowi Podróż prywatną, niezależnie od tego, czy jest the same address as the Cardmember. realizowane w ramach Podróży służbowej, czy w innej formie. Personal Trip means a trip taken during the course of a Business Trip Podróż służbowa oznacza podróż w celu rozwijania działalności Firmy (i.e. after the start but before the end of a Business Trip) which does not odbywaną Środkiem transportu publicznego, opłatami za którą przed relate to furthering the business of the Company, that is made by Public wystąpieniem zdarzenia w całości został obciążony Rachunek, od miejsca Vehicle, where the entire fare has been charged to the Account prior to rozpoczęcia podróży do ostatecznego miejsca powrotu. the incident taking place. A Reward Event endorsed by the Company and Polisa charged oznacza to the Account ochronę constitutes ubezpieczeniową a Personal zapewnianą Trip, whether na podstawie taken within Warunków the course of polisy. a Business Trip or otherwise. Posiadacz Policy means karty the oznacza insurance dowolną cover provided osobę posiadającą under the Policy Kartę i Terms ważny and Rachunek Conditions. karty. Rachunek Policy Terms lub and Rachunek Conditions karty means oznacza these Rachunek terms and Zielonej conditions. Karty Korporacyjnej American Express Ubezpieczonego lub Rachunek Rozliczeń Public Vehicle means any air or land vehicle, river or sea-going vessel Podróży Służbowych. operated under licence for the transport of fare paying passengers. Starszy A Public Vehicle specjalista does ds. not medycznych include vehicles oznacza hired or lekarza chartered Ubezpieczyciela privately. wyznaczonego przez Ubezpieczyciela do dokonania oceny określonego Reward Event means any trip awarded by the Company to one or more aspektu problemu wymagającego wiedzy medycznej, zgodnie z niniejszymi Employees to reward service to, or achievement in respect of work for, Warunkami polisy. the Company. Środek transportu publicznego oznacza dowolny pojazd lądowy lub Senior Medical Officer means Our medical practitioner, who shall be powietrzny albo statek rzeczny bądź morski działający na podstawie appointed by Us to assess any aspect of any applicable issue where medical zezwolenia na transport pasażerów za opłatą. Środek transportu expertise is required pursuant to these Policy Terms and Conditions. publicznego nie obejmuje pojazdów wynajmowanych lub czarterowanych prywatnie. Trip means a journey which is a Personal Trip or Business Trip outside Your Country of Residence which must commence and end in Your Ubezpieczony oznacza: Country of Residence, or a journey within Your Country of Residence which must w odniesieniu include a flight, do wszystkich or at least punktów one night w of części pre-booked 2 Posiadacza accommodation karty; away from Home. You are covered whilst on a trip for up to 90 consecutive w przypadku podróży razem z Posiadaczem karty: days from Your outward journey. The maximum number of days to which these - w odniesieniu benefits apply do punktu is 183 days Wypadek in any 12 month w podróży period. służbowej/podróż służbowa - Upoważnionego pracownika; You/Your means the Insured. - w odniesieniu do punktu Wypadek w podróży służbowej/podróż INSURANCE prywatna BENEFITS Partnera i Dzieci Posiadacza karty oraz, jeśli ma to zastosowanie, Upoważnionego pracownika; Insurance benefits under this Policy are secondary: We will only pay amounts - w odniesieniu under this do punktu Policy if 2.2 they Niedogodności are not covered w podróży by other insurance, Partnera state benefits Posiadacza or other karty; agreements. You must inform Us of these and assist any relevant third parties in seeking reimbursement where appropriate. - w odniesieniu do punktu 2.3 Pomoc medyczna i koszty leczenia In the Partnera event of i You Dzieci holding Posiadacza more than karty. one corporate product issued by American Express, We will not pay more than the highest benefit amount Umowa oznacza umowę ubezpieczenia grupowego zawartą pomiędzy stated in one of those product s Policy Terms and Conditions for any one Ubezpieczycielem a American Express. event. Upoważniony pracownik oznacza, wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczenia od Wypadku w podróży służbowej, każdą osobę upoważnioną przez Firmę (osobę upoważnioną do odbycia podróży), odbywającą Podróż służbową oraz, jeśli ma to zastosowanie, Podróż prywatną, której kosztami został obciążony Rachunek karty na podstawie wcześniejszego zatwierdzenia przez Firmę. Warunki polisy oznaczają niniejsze zasady i warunki. Zdarzenie będące nagrodą oznacza dowolną podróż przyznaną przez 10

11 Firmę 2.1 BUSINESS jednemu lub TRAVEL większej ACCIDENT liczbie Pracowników jako nagrodę za wypełnianie obowiązków lub osiągnięcia w pracy na rzecz Firmy. For the benefits under this Section 2.1 to apply, travel tickets for the ŚWIADCZENIA Business Trip and, UBEZPIECZENIOWE if applicable, any Personal Trip taken must have been purchased using the Card Account. Świadczenia ubezpieczeniowe przysługujące na mocy niniejszej Polisy są wtórne: BENEFITS Ubezpieczyciel dokona wypłaty świadczeń na mocy niniejszej Polisy wyłącznie w przypadku, gdy nie są one pokryte przez inne ubezpieczenie, Business Trip: świadczenia państwowe lub inne umowy. Ubezpieczony jest zobowiązany do This poinformowania benefit only applies Ubezpieczyciela to accidents o occuring tego rodzaju to the świadczeniach Cardmember lub and an umowach Authorised oraz, Employee w odpowiednich occurring przypadkach, during a Business do udzielenia Trip caused właściwym by a sudden stronom identifiable trzecim violent pomocy external w event dochodzeniu that happens zwrotu by takich chance: kwot. W 1) while sytuacji, going gdy directly Ubezpieczony to, or korzysta the premises z więcej of, an niż airport, jednego seaport produktu or railway korporacyjnego station for the oferowanego purpose boarding przez American aircraft, Express, ship or kwota train; or wypłacona przez Ubezpieczyciela nie przekroczy najwyższej kwoty świadczenia za 2) while travelling on, boarding or alighting from or being struck by dowolne zdarzenie określonej w Warunkach polisy któregokolwiek z tych a Public Vehicle; or produktów. 3) immediately after alighting from an aircraft, ship or train while 2.1 on WYPADEK the premises W of PODRÓŻY an airport, seaport SŁUŻBOWEJ or railway station. Świadczenia 4) immediately przysługujące after leaving na the mocy premises niniejszego of the airport, punktu 2.1 seaport mają or railway zastosowanie, station following jeżeli travel bilety on podróżne a Public na Vehicle Podróż where służbową an injury oraz, is sustained w odpowiednim within 30 days przypadku, of the outward na dowolną journey Podróż but prior prywatną to the commencement zostały of nabyte the Cardmember s z użyciem Rachunku and an karty. Authorised Employee s return Business Trip. The Cardmember and/or an Authorised Employee will be covered for the ŚWIADCZENIA following: PLN 400,000 Podróż służbowa: if the Cardmember and an Authorised Employee has an To accident świadczenie during ma a Business zastosowanie Trip which wyłącznie within do 365 wypadków days causes z udziałem them to suffer: Posiadacza (a) death; karty i Upoważnionego pracownika, które miały miejsce podczas Podróży służbowej i zostały spowodowane przez nagłe, możliwe do (b) identyfikacji, the complete zewnętrzne, and permanent gwałtowne loss of zdarzenie use of any o limb; charakterze przypadkowym: (c) the complete and irrecoverable loss of one or more of: 1) w i. drodze one hand na and lotnisko, one foot; do portu morskiego lub na dworzec kolejowy (bądź na terenie tych obiektów) odbywanej w celu wejścia na pokład samolotu, ii. both hands; statku or lub do pociągu; lub 2) podczas iii. both feet; podróży, wsiadania lub wysiadania albo na skutek potrącenia (d) przez the entire Środek and transportu irrecoverable publicznego; loss of one lub or more of: 3) bezpośrednio i. sight; po opuszczeniu samolotu, statku lub pociągu jeszcze na terenie lotniska, portu morskiego lub dworca kolejowego. ii. speech; or 4) bezpośrednio po opuszczeniu terenu lotniska, portu morskiego lub dworca iii. hearing; kolejowego po podróży Środkiem transportu publicznego, jeśli obrażenia the zostaną amount odniesione will be reduced w ciągu to PLN 30 dni 200,000 od rozpoczęcia for the entire podróży and do irrecoverable miejsca loss przeznaczenia, of one or more ale of przed the following: rozpoczęciem powrotnej Podróży służbowej Posiadacza karty lub Upoważnionego pracownika. i. sight in one eye; Posiadacz karty i Upoważniony pracownik będą objęci ochroną ii. hearing in one ear; or w następującym zakresie: iii. loss of one hand or one foot; PLN, jeśli Posiadacz karty oraz Upoważniony pracownik będą mieć the amount wypadek will w be czasie reduced Podróży to PLN służbowej, 100,000 for który the w entire ciągu and 365 irrecoverable dni spowoduje loss of one or u danej more osoby: of the loss of one index finger and thumb on the same hand. (a) zgon; The maximum amount that will be paid to the Cardmember or their estate (b) całkowitą i trwałą utratę funkcji kończyny; and to an Authorised Employee or their estate following an accident (c) occurring całkowitą on a i nieodwracalną Business Trip will utratę be PLN co najmniej 400,000. jednego z poniższych: i. jednej ręki i jednej stopy; Personal Trip: ii. obu rąk; lub This benefit applies to the Cardmember, their Partner and Children and if applicable, iii. obu stóp; an Authorised Employee and solely applies to accidents occurring during a Personal Trip caused by a sudden identifiable violent external event that happens by chance: 11

12 (d) 1) while całkowitą going i directly nieodwracalną to, or on utratę the premises co najmniej of, an jednego airport, z seaport poniższych: or railway station for the purpose of boarding an aircraft, ship or train; or i. wzroku; 2) while travelling on, boarding or alighting from or being struck by ii. mowy; lub a Public Vehicle; or iii. słuchu; 3) immediately after alighting from an aircraft, ship or train while kwota on the będzie premises pomniejszona of an airport, do 200 seaport 000 or PLN railway z tytułu station. całkowitej i nieodwracalnej utraty co najmniej jednego z poniższych: The Cardmember, their Partner and Children, and if applicable an Authorised i. wzroku Employee w jednym will oku; be covered for the following: PLN ii. 200,000 słuchu w if jednym they have uchu; an lub accident during a Personal Trip which within 365 days causes them to suffer: iii. jednej ręki lub jednej stopy; (a) death; kwota będzie pomniejszona do PLN z tytułu całkowitej i (b) nieodwracalnej the complete utraty and permanent co najmniej loss jednego of use palca of any wskazującego limb; i kciuka tej samej dłoni. (c) the complete and irrecoverable loss of one or more of: Maksymalna kwota, która zostanie wypłacona Posiadaczowi karty lub i. one hand and one foot; dołączona do masy spadkowej po nim oraz która zostanie wypłacona Upoważnionemu ii. both hands; or pracownikowi lub dołączona do masy spadkowej po nim po wypadku mającym miejsce w czasie Podróży służbowej wyniesie iii. both feet; PLN. (d) the entire and irrecoverable loss of one or more of: Podróż prywatna: i. sight; To świadczenie ma zastosowanie do Posiadacza karty, jego Partnera ii. speech; or i Dzieci, a w stosownym przypadku także do Upoważnionego pracownika, i dotyczy iii. hearing; wyłącznie wypadków mających miejsce w czasie Podróży prywatnej spowodowanych przez nagłe, możliwe do identyfikacji, the amount will be reduced to PLN 100,000 for the entire and irrecoverable zewnętrzne, gwałtowne, zdarzenie o charakterze przypadkowym: loss of one or more of the following: 1) w drodze na lotnisko, do portu morskiego lub na dworzec kolejowy i. sight in one eye; (bądź na terenie tych obiektów) odbywanej w celu wejścia na pokład samolotu, ii. hearing statku in one lub ear; do orpociągu; lub 2) podczas iii. loss of podróży, one hand wsiadania or one foot; lub wysiadania albo na skutek potrącenia the przez amount Środek will be transportu reduced to publicznego; PLN 50,000 lub for the entire and irrecoverable 3) loss bezpośrednio of one or more po of opuszczeniu the loss of one samolotu, index finger statku and lub thumb pociągu on jeszcze the same na hand. terenie lotniska, portu morskiego lub dworca kolejowego; Posiadacz The maximum karty, amount jego Partner that will i be Dzieci, paid a to w Cardmember, stosownym przypadku their Partner także and Upoważniony Children, and if pracownik applicable będą an Authorised objęci ochroną Employee w następującym or their estate zakresie: following an accident occurring on a Personal Trip will be PLN 200, PLN, jeśli będą mieć wypadek w czasie Podróży prywatnej, który w The ciągu benefit 365 amount dni spowoduje for the death u nich: of a Child under the age of 16 is PLN 50,000. (a) zgon; (b) EXCLUSIONS całkowitą i trwałą utratę funkcji kończyny; (c) General całkowitą Exclusions i nieodwracalną to Worldwide utratę Travel co najmniej Insurance jednego listed z poniższych: in Section 2.4 apply to all travel insurance benefits. The following exclusions apply only i. jednej ręki i jednej stopy; to this Business Travel Accident Section 2.1: ii. obu rąk; lub You will not be covered in respect of the following: iii. obu stóp; 1) Any claim related directly or indirectly to any physical defect, or infirmity (d) which całkowitą existed i nieodwracalną before the start utratę of the co relevant najmniej Business jednego z Trip, poniższych: or Personal Trip if solely attending a Reward Event. i. wzroku; 2) Suffering from sickness or disease not directly resulting from an accident. ii. mowy; lub 3) Any claim relating to paid work with hands-on involvement in the iii. słuchu; installation, assembly, maintenance or repair of electrical, mechanical or kwota hydraulic będzie plant, pomniejszona (other than do in 100 a purely 000 PLN managerial, z tytułu supervisory, całkowitej sales or i nieodwracalnej administrative utraty capacity), co najmniej or the undertaking jednego z poniższych: of any trade as a plumber, electrician, lighting or sound technician, carpenter, painter/decorator or i. wzroku w jednym oku; builder, or manual labour of any kind or any other work-related accident. ii. słuchu w jednym uchu; lub iii. jednej ręki lub jednej stopy; 12

13 kwota 4) Any będzie claim for pomniejszona an accident do occurring during PLN z the tytułu course całkowitej of everyday travel to i nieodwracalnej and from work utraty or an co authorised najmniej or jednego legitimate palca leave wskazującego of absence, i kciuka or a trip tej which samej is dłoni. not a Business Trip or a Personal Trip. Maksymalna 5) Participating kwota, in any która sports zostanie and activities wypłacona other Posiadaczowi than golf, leisure karty, running jego or Partnerowi jogging, racquet i Dzieciom, sports, a w use stosownym of a gym and przypadku swimming. także Upoważnionemu pracownikowi lub dołączona do masy spadkowej po nich po wypadku 6) Participating in or training for any professional sports. mającym miejsce w czasie Podróży prywatnej wyniesie PLN. 7) Service in the military, naval or air services of any countr. Kwota świadczenia z tytułu zgonu Dziecka poniżej 16 roku życia zostanie pomniejszona 8) Participation do in 50 any 000 military, PLN. police or fire-fighting activity. 9) Activities undertaken as an operator or crew member of any WYŁĄCZENIA Public Vehicle. Wyłączenia ogólne dotyczące Globalnego Ubezpieczenia Podróżnego 10) Any accident whilst on any aircraft other than a scheduled flight operated wymienione w części 2.4 mają zastosowanie do wszystkich świadczeń by a licensed commercial airline company. z tytułu ubezpieczenia podróżnego. Następujące wyłączenia mają zastosowanie 11) Flying in military tylko aircraft do niniejszego or any aircraft punktu which 2.1 Wypadek requires special w podróży permits służbowej: or waivers. Do 12) zakresu Not taking ochrony reasonable Ubezpieczonego care or injuries nie caused należą: by Your negligence or failure to follow the laws and regulations of the country where You are 1) Żadne roszczenia związane bezpośrednio lub pośrednio z jakąkolwiek travelling. wadą fizyczną lub ułomnością, która istniała przed rozpoczęciem danej 13) Podróży Any fraudulent, służbowej dishonest lub Podróży or criminal prywatnej act committed w przypadku by You uczestnictwa or anyone wyłącznie with whom w Zdarzeniu You are in collusion. będącym nagrodą. 2) 14) Dolegliwości Self-inflicted spowodowane injuries except chorobami where trying niebędącymi to save human bezpośrednim life. 15) następstwem Suicide or attempted wypadku. suicide. 3) 16) Żadne Declared roszczenia or undeclared związane war. z płatną pracą polegającą na bezpośrednim zaangażowaniu w instalację, montaż, konserwację lub naprawy urządzeń 17) elektrycznych, An act of terrorism mechanicznych (except while lub travelling hydraulicznych on a scheduled (poza stanowiskami flight) during kierowniczymi, a Personal Trip nadzorczymi, Business sprzedażowymi Trip. lub administracyjnymi) lub 18) pracą The actual, w charakterze alleged or hydraulika, threatened elektryka, discharge, technika dispersal, oświetleniowego seepage, lub dźwiękowego, migration, escape, stolarza, release malarza/dekoratora of exposure to lub any budowlańca hazardous biological, albo dowolną pracą chemical, fizyczną nuclear lub innym or radioactive wypadkiem solid, przy liquid pracy. or gaseous agent. 4) 19) Żadne Injuries roszczenia or accidents związane which z occur wypadkiem while under mającym the influence miejsce podczas of alcohol codziennej (above the podróży legal driving do pracy limit) lub or z drugs pracy unless albo udzielonego as prescribed lub by uprawnionego a registered medical zwolnienia practitioner. bądź wyjazdu niebędącego Podróżą służbową ani Podróżą prywatną ) Uczestnictwo TRAVEL INCONVENIENCE w sportach i formach aktywności innych niż golf, bieganie rekreacyjne lub jogging, sporty rakietowe, korzystanie z siłowni i pływanie. For the benefits under this Section 2.2 to apply, the original travel tickets must 6) Uprawianie have been lub purchased trenowanie using jakiegokolwiek the Card Account, sportu zawodowego. the Company s American Express Business Travel Account. 7) Służba w wojsku, marynarce lub lotnictwie dowolnego kraju. Your travel, refreshment and accommodation costs, and the purchase of 8) Uczestnictwo w działaniach wojskowych, policyjnych lub strażackich. essential items covered under this Travel Inconvenience Section 2.2 must be charged 9) Czynności to Your podejmowane Card to be eligible jako operator for reimbursement, lub członek załogi unless jakiegokolwiek payment with Your Środka Card transportu is not possible publicznego. due to local merchant acceptance. Benefits apply to the Cardmember. 10) Jakikolwiek wypadek mający miejsce podczas lotu statkiem powietrznym innym niż rejsowy samolot licencjonowanego komercyjnego przewoźnika YOUR BENEFITS lotniczego. Travel Inconvenience benefits under this Section 2.2 are provided to cover 11) Przelot samolotem wojskowym lub innym statkiem powietrznym, który any flight between named commercial airports, on an aircraft operated by an wymaga specjalnych pozwoleń lub zwolnień. airline licensed by the relevant authorities for air transportation of fare paying passengers 12) Zaniechanie whilst należytej on a Business staranności Trip or lub Personal urazy spowodowane Trip. zaniedbaniem Ubezpieczonego lub nieprzestrzeganiem przez niego przepisów 1) You will be reimbursed for necessary additional travel, refreshment and i regulacji kraju, w którym Ubezpieczony odbywa Podróż. accommodation costs incurred prior to Your actual flight departure if: 13) Jakiekolwiek oszukańcze, nieuczciwe lub przestępcze czyny popełnione (a) Up to PLN 2,000 per event (Delay, Cancellation, Overbooking) if Your przez Ubezpieczonego lub inną osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje flight is delayed, cancelled, and no alternative is made available within w zmowie. 4 hours of the published departure time; 14) Obrażenia zadane samemu sobie, z wyjątkiem prób ratowania ludzkiego życia. 13

14 15) (b) Samobójstwo Up to PLN 1,000 lub próba per event samobójcza. (Missed connection) as a result of a delay to Your incoming connecting flight, You miss Your onward connecting 16) Wypowiedziana lub niewypowiedziana wojna. flight and no alternative is made available within 4 hours of the 17) Akt published terrorystyczny departure (z wyjątkiem time. odbywania lotu samolotem rejsowym) mający miejsce w czasie Podróży prywatnej lub Podróży służbowej. 2) You will be reimbursed for the purchase of essential items of toiletries 18) and Faktyczne, clothing: rzekome lub grożące wycieknięcie, rozprzestrzenienie się, przecieknięcie, przeniknięcie, ulotnienie się, wypuszczenie lub narażenie (a) (Baggage delay) up to PLN 1,000 per event if Your checked in baggage na działanie niebezpiecznego biologicznego, chemicznego, nuklearnego has not arrived at Your destination airport within 6 hours of Your lub radioaktywnego czynnika w stanie stałym, ciekłym lub gazowym. arrival; 19) Urazy lub wypadki, do których doszło pod wpływem alkoholu (powyżej (b) (Extended baggage delay) up to an additional PLN 4,000 per event if lokalnego dopuszczalnego prawnie limitu w odniesieniu do prowadzenia Your checked in baggage has still not arrived at Your destination pojazdów) lub leków, chyba że zostały przepisane przez lekarza airport within 48 hours of Your arrival. uprawnionego do wykonywania zawodu. EXCLUSIONS 2.2 NIEDOGODNOŚCI W PODRÓŻY General Exclusions to Worldwide Travel Insurance listed in Section 2.4 Świadczenia apply to all travel wymienione insurance w niniejszym benefits. The punkcie following 2.2 mają exclusions zastosowanie apply only w to przypadku, this Travel gdy Inconvenience oryginalne bilety Section podróżne 2.2. zostały nabyte z użyciem Rachunku karty lub Rachunku Rozliczeń Podróży Służbowych American You will not Express be covered Firmy. in respect of the following: Aby 1) Under podlegać missed zwrotowi connection, koszty claims podróży, where wyżywienia insufficient i zakwaterowania time has been allowed Ubezpieczonego to arrive to connect oraz with zakupu Your niezbędnych ongoing flight. artykułów objętych postanowieniami 2) Additional costs niniejszego where the punktu airline has 2.2 offered Niedogodności alternative w podróży travel muszą obciążyć arrangements Kartę Ubezpieczonego, or accommodation chyba and że these płatność have Kartą been refused jest niemożliwa or where ze such względu additional brak costs jej akceptacji have not przez been lokalne charged punkty to Your handlowo-usługowe. Card. Świadczenia mają zastosowanie do Posiadacza karty. 3) Baggage delay or extended baggage delay on the final leg of ŚWIADCZENIA Your Business UBEZPIECZONEGO Trip, or of a Personal Trip which does not form part of a Business Trip. Świadczenia z tytułu Niedogodności w podróży określone w niniejszym punkcie 4) Under 2.2 baggage dotyczą delay lotów and pomiędzy extended określonymi baggage delay, komercyjnymi items that portami are not lotniczymi immediately samolotami necessary linii for lotniczych Your Trip. posiadających zezwolenia odpowiednich 5) Items purchased władz after na odpłatne Your baggage świadczenie has been usług returned przewozu to You. pasażerów odbywanych w czasie Podróży służbowej lub Podróży prywatnej. 6) Failure to obtain a Property Irregularity Report from the relevant airline 1) Ubezpieczony authorities confirming otrzyma Your zwrot missing wydatków baggage z tytułu at Your niezbędnych destination. dodatkowych kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania 7) poniesionych Where You voluntarily przed faktycznym accept compensation odlotem samolotu from the Ubezpieczonego: airline in exchange for not travelling on an overbooked flight. (a) w wysokości do PLN za zdarzenie (opóźnienie, odwołanie, 8) Costs nadkomplet which are pasażerów) recoverable w from przypadku, any other gdy source. lot Ubezpieczonego jest 9) Not opóźniony taking reasonable lub odwołany, care of a Your żadne baggage. alternatywne połączenie nie będzie dostępne w ciągu 4 godzin od opublikowanej godziny odlotu; 10) Industrial action which has commenced or has been announced prior to (b) booking w wysokości Your flight. do PLN za zdarzenie (spóźnienie na przesiadkę) w przypadku, gdy w wyniku opóźnienia pierwszego lotu 11) Confiscation przesiadkowego, or destruction Ubezpieczony of Your spóźni baggage się by na any kolejny government, lot przesiadkowy, customs or public a żadne authority. alternatywne połączenie nie będzie dostępne w ciągu 4 godzin od opublikowanej godziny odlotu ) Ubezpieczony MEDICAL ASSISTANCE otrzyma zwrot kosztów AND EXPENSES z tytułu zakupu niezbędnych IMPORTANT: przyborów toaletowych Only the Insured i ubrań: who are under the age of 70 throughout the Trip, (a) are (Opóźnienie eligible to bagażu) receive the w wysokości Medical Assistance do PLN and Expenses za zdarzenie benefits under w this przypadku, Section 2.3. gdy Benefits odprawiony under bagaż this Section Ubezpieczonego 2.3 apply to nie the dotarł Cardmember, do docelowego their Partner portu lotniczego and Children. Ubezpieczonego w ciągu 6 godzin Benefits od in przybycia this Section Ubezpieczonego; 2.3 are dependent on the Card Account having been used (b) to (Przedłużone purchase the opóźnienie travel tickets bagażu) for the w relevant wysokości Trip, do whether PLN a Business Trip or dodatkowo a Personal za Trip. zdarzenie w przypadku, gdy odprawiony bagaż Ubezpieczonego nie dotarł do docelowego portu lotniczego If You have Ubezpieczonego an accident or w You ciągu are 48 ill godzin during od Your przybycia Business Ubezpieczonego. Trip or Personal Trip, contact Us as soon as You can on By contacting Us, We will, where possible, arrange everything necessary for You including seeing a doctor or other medical professional, admission to hospital and 14

15 WYŁĄCZENIA Your medical treatment. We will also pay for necessary expenses which have been approved by Our Senior Medical Officer. When You have recovered Wyłączenia ogólne dotyczące Globalnego Ubezpieczenia Podróżnego sufficiently, and if necessary, We will arrange for Your travel Home. wymienione w części 2.4 mają zastosowanie do wszystkich świadczeń z tytułu ubezpieczenia podróżnego. Następujące wyłączenia mają YOUR BENEFITS zastosowanie tylko do niniejszego punktu 2.2 Niedogodności w podróży. The maximum amount that We will pay under this section is: Do zakresu ochrony Ubezpieczonego nie należą: Up to 120,000 if You are hospitalised, 1) Roszczenia dotyczące spóźnienia na przesiadkę w sytuacji, gdy nie Up przeznaczono to 16,000 wystarczająco for outpatient treatment dużo czasu, with by an zdążyć excess na of kolejny 80 per lot person Ubezpieczonego. per incident. 2) You Dodatkowe will be covered koszty, for jeśli the linia following: lotnicza zaoferowała alternatywne połączenie lub zakwaterowanie, które zostały odrzucone, albo jeśli takie dodatkowe 1) Medical treatment: Necessary medical, surgical and hospital costs as koszty nie zostały pokryte przy użyciu Karty Ubezpieczonego. a result of You becoming ill or being injured during Your Business Trip or 3) Personal Opóźnienie Trip. bagażu In order lub for przedłużone Us to evaluate opóźnienie the facts bagażu of the na medical ostatnim situation, You odcinku must Podróży release Your służbowej treating Ubezpieczonego physician and Your lub Podróży registered prywatnej, medical practitioners która nie jest from odbywana their doctor/patient w ramach Podróży confidentiality służbowej. and give them consent to supply Us with copies of Your medical files and records and to 4) W przypadku opóźnienia bagażu lub przedłużonego opóźnienia bagażu discuss with our Senior Medical Officer details of Your treatment. artykuły, które nie są niezbędne Ubezpieczonemu w Podróży. 2) Transport to hospital: Necessary costs for transporting or transferring You 5) Artykuły zakupione po zwrocie bagażu Ubezpieczonemu. to the nearest adequately equipped hospital if free transport is not 6) available. Nieuzyskanie od odpowiednich przedstawicieli linii lotniczej raportu szkody majątkowej potwierdzającego brak bagażu Ubezpieczonego 3) w Your miejscu travel przeznaczenia. Home after treatment: We will arrange and pay for necessary costs including a medical escort for Your journey Home. 7) Dobrowolne przyjęcie przez Ubezpieczonego rekompensaty od linii 4) lotniczej Return Home w zamian of Your za rezygnację travelling companions: z lotu z nadkompletem The cost of pasażerów. an economy flight or standard rail ticket if their original means of transportation Home 8) cannot Koszty, be które used. można odzyskać z innego źródła. 9) 5) Dental Brak należytej treatment: troski Up o to bagaż 200 Ubezpieczonego. for emergency dental costs. 10) 6) Friend Akcja or protestacyjna, relative to extend która their rozpoczęła stay during się lub Your została treatment: ogłoszona Up to przed 80 a dokonaniem night (maximum rezerwacji 5 nights) lotu towards Ubezpieczonego. their meals and accommodation 11) costs Konfiskata until Our lub Senior zniszczenie Medical bagażu Officer Ubezpieczonego advises that You przez no organ longer require further administracji treatment rządowej, on Your celnej Business lub publicznej. Trip or Personal Trip. 7) Friend or relative to visit You in hospital for more than 7 consecutive days: 2.3 If POMOC You are travelling MEDYCZNA alone, the I KOSZTY cost of an LECZENIA economy flight or standard rail ticket for a friend or relative visiting You in hospital, or during Your UWAGA: Do otrzymania świadczeń określonych w niniejszym punkcie 2.3 recovery. The benefit will cease when You return to Your Country Pomoc medyczna i koszty leczenia jest uprawniony wyłącznie Ubezpieczony of Residence. odbywający Podróż w wieku poniżej 70 lat. Świadczenia przedstawione w 8) niniejszym Extend Your punkcie stay following 2.3 mają medical zastosowanie treatment: do Posiadacza Up to 80 karty, a night jego in total Partnera (maximum i Dzieci. 5 nights) towards meals and accommodation costs for You and one other person if Our Senior Medical Officer advises You to extend Świadczenia określone w niniejszym punkcie 2.3 mogą przysługiwać jedynie Your stay after Your treatment. w przypadku skorzystania z Rachunku karty w celu zakupu biletów na daną Podróż, 9) Return niezależnie Home of Your od tego, Children czy jest under to Podróż 15: Economy służbowa, class czy ticket też Podróż for a friend prywatna. or relative to collect and bring Home Your Children if You are unable to care for them and if required the cost of an economy class ticket for each W razie wypadku lub zachorowania Ubezpieczonego w czasie Podróży Child to return Home. służbowej lub Podróży prywatnej należy jak najszybciej skontaktować się z 10) Ubezpieczycielem Funeral and burial pod expenses: numerem: If You + 48 die 22 whilst 529 on 84 a 87. Business Trip or Pozwoli Personal to Ubezpieczycielowi Trip, We will pay for w miarę either możliwości transportation zorganizować of Your remains wszystko, co może Home być or potrzebne up to 2,400 Ubezpieczonemu, for local cremation w tym or burial. wizytę u lekarza lub innego członka personelu medycznego, przyjęcie do szpitala oraz leczenie. 11) Necessary travel expenses for emergency return and if necessary Ubezpieczyciel pokryje również niezbędne wydatki zatwierdzone przez resumption a Business Trip or Personal Trip due to the unforeseen Starszego specjalistę ds. medycznych Ubezpieczyciela. Po dojściu do hospitalisation or death of a Close Relative; or severe damage to Your dostatecznie dobrego stanu zdrowia Ubezpieczonego w razie potrzeby Home or Your business premises if the damage caused is likely to be Ubezpieczyciel zorganizuje podróż Ubezpieczonego do Domu. more than 1,600 and Your presence is required by a local authority. 15

16 ŚWIADCZENIA EXCLUSIONS UBEZPIECZONEGO Maksymalna General Exclusions kwota wypłacona to Worldwide przez Travel Ubezpieczyciela Insurance listed zgodnie in Section z tą sekcją 2.4 wynosi: apply to all travel insurance benefits. The following exclusions apply only to this Medical Assistance and Expenses Section 2.3. do EUR w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego, You will not be covered in respect of the following:: do EUR z tytułu leczenia ambulatoryjnego przy udziale własnym 1) wynoszącym The first of EUR a claim na osobę per claim na zdarzenie. incident for outpatient treatment costs. Do 2) Costs zakresu not ochrony approved Ubezpieczonego by Our Senior Medical należą: Officer. 1) 3) Leczenie: Treatment niezbędne that Our Senior koszty Medical leczenia, Officer zabiegów considers chirurgicznych can be reasonably i pobytu w delayed szpitalu until powstałe Your return w wyniku to Your choroby Country Ubezpieczonego of Residence. lub odniesienia przez niego obrażeń w czasie Podróży służbowej lub Podróży prywatnej. 4) Medical, dental treatment, funeral and burial expenses within Aby umożliwić Ubezpieczycielowi ocenę swojego faktycznego stanu Your Country of Residence. zdrowia, Ubezpieczony musi zwolnić swojego lekarza prowadzącego 5) i Treatment innych lekarzy that can uprawnionych be provided do free wykonywania or at a reduced zawodu cost z by obowiązku a state benefit zachowania provider or equivalent, tajemnicy lekarskiej unless otherwise i udzielić agreed im zgody by Us. na przekazanie Ubezpieczycielowi kopii swojej dokumentacji medycznej oraz omówienie 6) Costs after the date Our Senior Medical Officer tells You that You should z naszym Starszym specjalistą ds. medycznych szczegółów leczenia return Home. Ubezpieczonego. 7) Costs where You have refused to follow the advice of Our Senior 2) Transport do szpitala: niezbędne koszty transportu lub przeniesienia Medical Officer. Ubezpieczonego do najbliższego odpowiednio wyposażonego szpitala, 8) Treatment jeśli darmowy or costs transport incurred jest for niedostępny. cosmetic reasons unless Our Senior Medical Officer agrees that such treatment is necessary as a result of 3) Transport Ubezpieczonego do Domu po zakończeniu leczenia: a medical emergency. Ubezpieczyciel zorganizuje transport Ubezpieczonego do Domu i pokryje 9) niezbędne Treatment that koszty, was w planned tym koszty or could towarzyszącego reasonably personelu have been medycznego. foreseen, before Your Trip. 4) Powrót do Domu towarzyszy podróży Ubezpieczonego: koszt przelotu 10) w Coffins klasie ekonomicznej or urns in excess lub of standardowego minimum international biletu kolejowego, airline standards. jeśli nie 11) można Participating skorzystać in any z sports pierwotnego and activities środka transportu other than golf, do Domu. leisure running 5) Leczenie or jogging, stomatologiczne: racquet sports, do use 200 of a EUR gym na and pokrycie swimming. kosztów leczenia stomatologicznego w nagłych wypadkach. 2.4 GENERAL EXCLUSIONS TO WORLDWIDE TRAVEL 6) Przedłużenie pobytu osoby znajomej lub krewnego na czas leczenia Ubezpieczonego: INSURANCE do 80 EUR za dzień (maks. 5 dni) na pokrycie kosztów The wyżywienia following exclusions i zakwaterowania apply to do all czasu, of this gdy Section Starszy 2 Worldwide specjalista Travel Insurance. ds. medycznych Ubezpieczyciela poinformuje, że nie jest konieczne dalsze leczenie Ubezpieczonego w czasie Podróży służbowej lub You Podróży will not prywatnej. be paid for claims directly or indirectly as a result of: 1) 7) Not Odwiedziny following osoby the advice znajomej or instructions lub krewnego of Us u or Ubezpieczonego Our Senior Medical w szpitalu Officer. 2) przez Participating okres dłuższy in or training niż 7 kolejnych for any professional dni: jeśli Ubezpieczony sports, racing podróżuje (other than sam, on koszt foot), przelotu motor w rallies klasie and ekonomicznej motor competitions, lub standardowego or any tests biletu for speed or endurance. kolejowego dla osoby znajomej lub krewnego odwiedzającego Ubezpieczonego w szpitalu lub podczas rekonwalescencji 3) Ubezpieczonego. Paid work with hands-on Świadczenie involvement przysługuje in the do installation, momentu assembly, powrotu maintenance Ubezpieczonego or repair do Kraju of electrical, zamieszkania. mechanical or hydraulic plant, (other than in a purely managerial/supervisory, sales or administrative 8) capacity), Przedłużenie or the pobytu undertaking Ubezpieczonego of any trade po as zakończeniu a plumber, leczenia: electrician, do lighting 80 EUR or sound za dzień technician, łącznie (maks. carpenter, 5 dni) painter/decorator na pokrycie kosztów or builder, wyżywienia or i manual zakwaterowania labour of any dla Ubezpieczonego kind. oraz jednej innej osoby, jeśli Starszy specjalista ds. medycznych Ubezpieczyciela doradzi 4) Ubezpieczonemu Not taking reasonable przedłużenie care of Yourself pobytu and po zakończeniu Your personal leczenia. belongings. 9) 5) Your Powrót self-inflicted do Domu Dzieci injuries Ubezpieczonego except when trying w wieku to save poniżej human 15 life. lat: bilet 6) w Your klasie injuries ekonomicznej caused by dla Your znajomego negligence lub or krewnego failure to odbierającego follow the laws and i regulations odwożącego of do the Domu country Dzieci where Ubezpieczonego, You are travelling. jeśli Ubezpieczony nie jest w stanie zaopiekować się nimi, a w razie potrzeby koszt biletu 7) Fear of flying or travelling on other modes of transport. w klasie ekonomicznej dla każdego Dziecka wracającego do Domu. 8) Your suicide or attempted suicide. 10) Koszty pogrzebu: w przypadku zgonu Ubezpieczonego w czasie Podróży 9) Your służbowej injuries lub or Podróży accidents prywatnej which occur Ubezpieczyciel as a result of drug opłaci or transport alcohol abuse, or szczątków while under Ubezpieczonego the influence of do alcohol Domu (above albo koszty the local kremacji legal driving lub pogrzebu limit) or na drugs miejscu unless do wysokości as prescribed do 2 by 400 a registered EUR. medical practitioner. 16

17 11) 10) Niezbędne Pre-existing koszty medical nagłej conditions podróży known powrotnej, to You, a when razie You potrzeby apply for także Your wznowienia Card, or prior Podróży to booking służbowej Your Trip, lub whichever Podróży prywatnej is the most z recent, powodu for nieprzewidzianej which You: hospitalizacji lub zgonu Bliskiego krewnego albo poważnego zniszczenia Domu Ubezpieczonego lub siedziby Firmy (a) have attended a hospital as an in-patient during the last 12 months; Ubezpieczonego, jeśli spowodowana szkoda może przekroczyć 1 (b) 600 are EUR, awaiting a lokalne test results władze or wymagają on a waiting obecności list for an Ubezpieczonego. operation, consultation or investigation; WYŁĄCZENIA (c) have commenced or changed medication or treatment within the Wyłączenia last three ogólne months; dotyczące Globalnego Ubezpieczenia Podróżnego wymienione w części 2.4 mają zastosowanie do wszystkich świadczeń (d) require a medical, surgical or psychiatric check up every twelve z tytułu ubezpieczenia podróżnego. Następujące wyłączenia mają months or more frequently; zastosowanie tylko do niniejszego punktu 2.3 Pomoc medyczna i koszty (e) have leczenia. been given a terminal prognosis; Do zakresu (f) know ochrony of any reason, Ubezpieczonego which may necessitate nie należą: any Trip to be cancelled or cut short. 1) Pierwsze 80 EUR roszczenia na zdarzenie z tytułu kosztów leczenia 11) ambulatoryjnego. Travelling against the advice of a registered medical practitioner. 12) Koszty Industrial niezatwierdzone action which has przez commenced Starszego specjalistę or has been ds. announced medycznych prior Ubezpieczyciela. to booking Your Trip. 13) Leczenie, Trips in, or które booked według to, countries Starszego or specjalisty any part of ds. any medycznych country to which Ubezpieczyciela a government agency można has racjonalnie advised against odłożyć travel do czasu or all powrotu but essential travel. Ubezpieczonego do Kraju zamieszkania. 14) Any fraudulent, dishonest or criminal act committed by You, or anyone 4) Koszty with whom leczenia, You w are tym in collusion. stomatologicznego, oraz pogrzebu w Kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 15) Confiscation or destruction of Your personal belongings by any 5) Leczenie, government, które customs nieodpłatnie or public lub przy authority. obniżonych kosztach może zapewnić państwowy świadczeniodawca lub jego odpowiednik, chyba że 16) Terrorist activities except while on a Public Vehicle. Ubezpieczyciel wyraził zgodę na inne rozwiązanie. 17) Declared or undeclared war or hostilities. 6) Koszty poniesione po dniu, w którym Starszy specjalista ds. medycznych 18) Ubezpieczyciela Actual or alleged przekazał exposure Ubezpieczonemu, to biological, chemical, że powinien nuclear on or radioactive wrócić do Domu. material or substance. 7) Koszty poniesione w sytuacji, gdy Ubezpieczony odmówił postępowania 19) Costs which are recoverable from any other source. zgodnie z zaleceniami Starszego specjalisty ds. medycznych 20) Ubezpieczyciela. Travelling or attempting to travel without appropriate and valid travel documentation, including but not limited to passports and visas. 8) Leczenie lub koszty poniesione z przyczyn kosmetycznych, o ile Starszy 21) specjalista Your failure ds. to medycznych take, properly Ubezpieczyciela or at all, any vaccinations nie uzna, or że medication takie leczenie jest advised niezbędne for Your w wyniku Trip. nagłego wypadku medycznego. 9) Leczenie, które było zaplanowane lub mogło być racjonalnie przewidziane 3. przed GLOBAL rozpoczęciem ASSISTANCE Podróży Ubezpieczonego. This 10) Trumny section lub details urny the przekraczające Global Assist minimalne service which międzynarodowe is provided by standardy AXA Travel Insurance linii lotniczych. (ATI), a part of the AXA Assistance Group. ATI s registered address is 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland. 11) Uczestnictwo w sportach i formach aktywności innych niż golf, bieganie The rekreacyjne Global Assist lub helpline jogging, provides sporty rakietowe, immediate korzystanie assistance z in siłowni an emergency i pływanie. when travelling outside of the Country of Residence and is available 2.4 exclusively WYŁĄCZENIA to Cardmembers. OGÓLNE DOTYCZĄCE GLOBALNEGO It operates UBEZPIECZENIA 24 hours a day, PODRÓŻNEGO 365 days a year on Następujące wyłączenia mają zastosowanie do całości niniejszej części 2 DEFINITIONS Globalne Ubezpieczenie Podróżne. Whenever the following words or phrases appear in bold, they will have the Ubezpieczonemu nie przysługuje płatność z tytułu roszczeń powstałych meaning as described below: bezpośrednio lub pośrednio w wyniku następujących okoliczności: American Express means American Express Services Europe Limited, 1) Niestosowanie się do porad lub poleceń Ubezpieczyciela lub Starszego registered in England and Wales with Company Number , specjalisty ds. medycznych Ubezpieczyciela. operating in Poland through a branch at ul. Chłodna 51, Warsaw, 2) KRS: Uprawianie lub trenowanie jakichkolwiek sportów zawodowych, wyścigów (poza wyścigami biegowymi), rajdów i zawodów samochodowych ATI means the service provider, AXA Travel Insurance, 10/11 Mary Street, i motocyklowych oraz prób szybkościowych lub wytrzymałościowych. Dublin 1, Ireland. Card means an American Express Card issued to a Cardmember for the purpose of accessing the Card Account. 17

18 3) Card Płatna Account praca polegająca means Your na American bezpośrednim Express zaangażowaniu Card Account w instalację, on which the Card montaż, is issued. konserwację lub naprawy urządzeń elektrycznych, mechanicznych lub hydraulicznych (poza stanowiskami kierowniczymi, Cardmember/ You/ Your means any individual who holds a valid Card or nadzorczymi, sprzedażowymi lub administracyjnymi) lub praca whose trip has been charged to a Business Travel Account. w charakterze hydraulika, elektryka, technika oświetleniowego lub Country dźwiękowego, of Residence stolarza, means malarza/dekoratora Your current Country lub budowlańca, of Residence albo (as evidenced dowolna by praca production fizyczna. of a passport, residence visa or other official document). 4) Brak należytej dbałości Ubezpieczonego o siebie i swoje mienie. YOUR 5) Obrażenia BENEFITS Ubezpieczonego zadane samemu sobie, z wyjątkiem prób Global ratowania Assist ludzkiego can make życia. emergency arrangements on Your behalf. Any cash advances, 6) Urazy Ubezpieczonego medical requirements, spowodowane shipping zaniedbaniem or other costs Ubezpieczonego associated with arranging lub nieprzestrzeganiem any services will przez be charged niego przepisów to the Card i regulacji Account kraju, and are w którym subject to prior Ubezpieczony authorisation odbywa American podróż. Express. PRE 7) Strach TRAVEL przed ADVICE lataniem lub podróżowaniem innymi środkami transportu. Before 8) Samobójstwo and during lub Your próba trip samobójcza ATI will provide Ubezpieczonego. You with information on: 1) 9) preparing Urazy lub a wypadki journey; Ubezpieczonego, do których doszło w wyniku nadużywania narkotyków lub alkoholu albo pod wpływem alkoholu 2) (powyżej visas, passports; lokalnego dopuszczalnego prawnie limitu w odniesieniu 3) do inoculation prowadzenia requirements pojazdów) for lub foreign leków, travel; chyba że zostały przepisane przez lekarza uprawnionego do wykonywania zawodu. 4) customs and duty regulations; 10) Wcześniejsze schorzenia znane Ubezpieczonemu w momencie 5) foreign składania exchange wniosku rates o Kartę and value lub przed added rezerwacją taxes; Podróży, w zależności 6) American od tego, co Express nastąpiło Travel później, Service z powodu Offices worldwide. których Ubezpieczony: (a) trafił do szpitala jako pacjent hospitalizowany w ciągu ostatnich TRAVEL ADVICE ABROAD 12 miesięcy; During Your trip abroad ATI will provide: (b) czeka na wyniki badań lub znajduje się na liście oczekujących na 1) referrals operację, to Embassies konsultację or Consulates; lub badanie; 2) referrals (c) rozpoczął to interpreters; lub zmienił leki lub terapię w ciągu ostatnich trzech miesięcy; 3) dispatch of an interpreter; (d) wymaga badania lekarskiego, chirurgicznego lub psychiatrycznego 4) assistance with arranging an interpreter in the event of Your co dwanaście miesięcy lub częściej; imprisonment, hospitalisation or if You are required to deal with any public authority, (e) ma zdiagnozowaną and circumstances chorobę demand śmiertelną; the services of an interpreter. ATI can make the necessary arrangements. All costs and any fees must be (f) zna powód, który może wymagać odwołania lub skrócenia Podróży. paid by the Cardmember. 11) Podróżowanie wbrew zaleceniom lekarza uprawnionego do wykonywania TRAVEL zawodu. RELATED EMERGENCY ASSISTANCE ABROAD 12) During Akcja Your protestacyjna, trip abroad ATI który will: rozpoczęła się lub została ogłoszona przed dokonaniem rezerwacji Podróży Ubezpieczonego. 1) transmit urgent messages from You to relatives, business associates, and 13) friends Podróże residing po krajach in the lub Country rezerwowane of Residence do krajów and lub vice części versa. krajów, w przypadku których organ administracji rządowej odradza podróżowanie 2) provide assistance in locating lost luggage and provide regular updates on w ogóle lub zaleca podróżowanie tylko w razie konieczności. the location status to the Cardmember. 14) Jakiekolwiek oszukańcze, nieuczciwe lub przestępcze czyny popełnione 3) provide assistance in replacing Your lost or stolen identity papers przez Ubezpieczonego lub inną osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje necessary to return Home. w zmowie. 15) MEDICAL Konfiskata EMERGENCY lub zniszczenie ASSISTANCE mienia Ubezpieczonego ABROAD przez organ administracji rządowej, celnej lub publicznej. During Your trip abroad ATI will: 16) Działania terrorystyczne, z wyjątkiem mających miejsce w czasie podróży 1) organise and pay for dispatch of essential prescription medication which Środkiem transportu publicznego. has been lost or stolen, if it, or a local equivalent, is unavailable. The 17) transportation Wypowiedziana of lub medicine niewypowiedziana remains subject wojna to albo the regulations działania wojenne. imposed by airline companies or any other transportation company, as well as local 18) Faktyczne lub rzekome narażenie na działanie materiałów lub substancji and/ or international law. The cost of the medicine and shipment must be biologicznych, chemicznych, nuklearnych lub radioaktywnych. paid by the Cardmember. 19) Koszty, które można odzyskać z innego źródła. 18

19 20) 2) where Podróżowanie a prescription lub próby is lost podróżowania or stolen whilst bez abroad, odpowiednich endeavour i ważnych to facilitate the dokumentów transfer of that podróżnych, prescription w tym from m.in. a Cardmembers bez paszportów Home i wiz. pharmacy to a local pharmacy when possible by law. The cost of the medication and 21) Nieprzyjęcie przez Ubezpieczonego, w sposób należyty lub wcale, any prescription charges must be paid by the Cardmember. szczepionek lub leków zaleconych przed Podróżą Ubezpieczonego. LEGAL ASSISTANCE ABROAD 3. USŁUGA GLOBAL ASSISTANCE During Your trip abroad ATI will: Ta część zawiera szczegółowe informacje na temat usługi Global Assist, która 1) make referrals to English speaking lawyers in the country of travel jest świadczona przez spółkę AXA Travel Insurance (ATI) należącą do grupy world-wide if available. If requested and available, lawyers speaking other AXA Assistance. Siedziba spółki ATI znajduje się pod adresem languages will also be referred. 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia. 2) assist You with the procurement and advance the fees of a lawyer up to Dział Global Assist zapewnia natychmiastową pomoc w nagłych 250 if You are arrested or threatened with arrest while travelling. wypadkach podczas podróży poza Krajem zamieszkania, dostępną wyłącznie dla Posiadaczy kart. GENERAL CONDITIONS Pomoc jest dostępna całodobowo przez 365 dni w roku pod numerem: All advances and fees will be charged to the Cardmembers Card Account in advance and are subject to prior authorisation by American Express. DEFINICJE GENERAL EXCLUSIONS Następujące słowa lub wyrażenia wyróżnione w tekście czcionką You will not be covered for: pogrubioną będą używane w znaczeniu opisanym poniżej: 1) Global Assist services in the Country of Residence (with the exception of American Express oznacza spółkę American Express Services Europe PRE TRAVEL ADVICE). Limited zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem , prowadzącą działalność 2) The cost of w Polsce any cash poprzez advances, oddział, medical pod adresem requirements, ul. Chłodna shipping 51, or other costs Warszawa, associated KRS: with arranging any services. ATI oznacza usługodawcę, spółkę AXA Travel Insurance, 10/11 Mary Street, HOW Dublin 1, TO Irlandia. CLAIM In Karta order to oznacza report Kartę a claim American under Business Express Travel wydaną Accident Posiadaczowi and Travel karty w Inconvenience, celu umożliwienia as well dostępu as for Medical do Rachunku Assistance karty. and Expenses, please call: Kraj zamieszkania oznacza obecny Kraj zamieszkania Posiadacza karty (poświadczony Please be ready wpisem to provide w paszporcie, Your Card number, wizą pobytową which should lub innym be used urzędowym as Your dokumentem). reference number. Posiadacz CLAIMS CONDITIONS karty oznacza AND każdą REQUIREMENTS osobę, która posiada ważną Kartę lub której kosztem podróży został obciążony Rachunek Rozliczeń Podróży Służbowych. 1) All claims must be reported within 30 days of the incident or event giving rise to the claim. We will only pay amounts if they are not covered by other Rachunek insurance, karty state benefits oznacza or Rachunek other agreements. karty American You must Express, inform do Us którego of została these wydana and assist Karta. Us in seeking reimbursement where appropriate. 2) ŚWIADCZENIA Please ensure POSIADACZA copies are kept KARTY of all documentation sent to substantiate a claim. Usługa Global Assist zapewnia pomoc w dokonaniu niezbędnych ustaleń 3) dotyczących We may require nagłych You przypadków to be examined w imieniu by a medical Posiadacza practitioner karty. Wszelkie or specialist zaliczki appointed gotówkowe, by Us to opłaty enable związane Us to assess z wymogami a claim fully. medycznymi i wysyłką 4) oraz You inne will koszty need to związane transfer z to organizacją Us, on the jakichkolwiek claims handler s usług request obciążą and at Your Rachunek expense, karty any damaged i podlegają item, uprzedniemu and assign zatwierdzeniu to Us the legal przez rights to recover American from the Express. party responsible up to the amount that We have paid. If You or any other interested party does not comply with the obligations as shown DORADZTWO in these terms PRZED and conditions, ROZPOCZĘCIEM Your claim PODRÓŻY may be declined. Should the Przed event podróżą leading Posiadacza to the claim karty be caused i w czasie deliberately, jej trwania or ATI should przekaże You commit Posiadaczowi any fraudulent karty act, informacje refuse to dotyczące follow the następujących advice given by zagadnień: the claims handlers, then the claim may be denied. 1) przygotowanie podróży; 5) Please provide all the following items, information and documentation and 2) anything wizy, paszporty; else reasonably requested by Us in order to make a claim. These 3) must wymagania be provided dotyczące at Your szczepień own expense. w przypadku wyjazdów zagranicznych; 4) cła i przepisy celne; 5) kursy wymiany walut oraz stawki podatku VAT; 6) Biura podróży American Express na całym świecie. 19

20 DORADZTWO W ZAKRESIE PODRÓŻY ZA GRANICĄ Benefit: Information required: Podczas General podróży zagranicznej Posiadacza Your Card number karty, ATI zapewnia: Proof that You purchased the travel ticket on the Card 1) podanie danych kontaktowych or American ambasad Express lub konsulatów; Business Travel Account (where applicable) 2) podanie danych kontaktowych tłumaczy; All documents must be original 3) zorganizowanie usług tłumacza; Completed claim form when required 4) pomoc przy zorganizowaniu usług tłumacza w przypadku pobytu BUSINESS TRAVEL ACCIDENT, TRAVEL INCONVENIENCE AND MEDICAL Posiadacza karty w więzieniu lub jego hospitalizacji albo konieczności Business nawiązania Travel Accident kontaktu z jakimkolwiek Evidence from organem the appropriate władz publicznych organisation detailing wymagającym usług tłumacza. the ATI accident może dokonać niezbędnych ustaleń. Wszelkie koszty i opłaty ponosi Approved Posiadacz medical karty. reports Travel Inconvenience Airline ticket POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH ZWIĄZANYCH Z PODRÓŻĄ ZA GRANICĄ Airline s confirmation of delay, cancellation, missed Podczas podróży zagranicznej Posiadacza connection or overbooking, karty, ATI: and their confirmation that no alternative was made available within 4 hours 1) będzie pośredniczyć w wymianie Airline pilnych confirmation wiadomości (Property Irregularity pomiędzy Report) Posiadaczem karty a jego krewnymi, including details współpracownikami of baggage return date i przyjaciółmi and time zamieszkałymi w Kraju zamieszkania; Itemised receipts and proof of purchases made using Your Card 2) zapewni pomoc w lokalizacji zagubionego bagażu i będzie regularnie Medical dostarczać Assistance Posiadaczowi and karty Invoices aktualnych and medical informacji report detailing o miejscu, medical treatment w którym Expenses znajduje się odnaleziony bagaż; and costs You have paid Any unused tickets 3) w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów tożsamości niezbędnych do powrotu do Domu zapewni Posiadaczowi karty pomoc 4. w POLICY uzyskaniu CONDITIONS dokumentów zastępczych. POMOC DURATION MEDYCZNA OF COVER W NAGŁYCH PRZYPADKACH ZA GRANICĄ Podczas You are entitled podróży to zagranicznej be covered by Posiadacza the insurance karty, benefits ATI: for Business Trips 1) and zorganizuje Personal Trips produkty which zastępujące have been zagubione charged to lub the skradzione Card Account: niezbędne leki (a) wydawane provided that z przepisu You continue lekarza, to jeżeli fulfil taki the lek eligibility lub jego criteria miejscowy at the beginning odpowiednik of these Policy jest Terms niedostępny and Conditions; oraz zapłaci za wysyłkę tych leków. Transport leków jest objęty zasadami stosowanymi w liniach lotniczych lub (b) w provided innej firmie that transportowej, the insurance jak benefits, również Account przepisami or Card prawa have krajowego not been i/lub prawa withdrawn międzynarodowego. or cancelled by Koszty notice to leków You i and ich wysyłki or the Company; pokrywa Posiadacz and (c) karty; for the applicable time periods, as indicated in these Policy Terms 2) w and przypadku Conditions. zagubienia lub kradzieży leków wydawanych z przepisu lekarza, spróbuje ułatwić dostarczenie recepty z apteki w miejscu REASONABLE zamieszkania PRECAUTIONS Posiadacza karty do lokalnej apteki, o ile pozwalają na to You przepisy shall take prawa. all reasonable Koszt leków steps i wszelkie to avoid opłaty or minimise związane any z wydaniem loss or damage. recepty ponosi Posiadacz karty. MATERIAL DISCLOSURE POMOC PRAWNA ZA GRANICĄ It is Your responsibility to provide complete and accurate information to Us Podczas podróży zagranicznej Posiadacza karty, ATI: or American Express when You take out Your Card and throughout the life 1) of w the miarę Policy. możliwości It is important udostępni that You dane ensure kontaktowe all statements prawników You posługujących make on Your się Cardmember językiem angielskim application w dowolnym form, over kraju the na telephone, świecie, w on którym claim forms odbywa and other podróż documents Posiadacz are karty. full and Jeżeli accurate. Posiadacz karty zgłosi taką potrzebę i jest to możliwe, podane zostaną także dane kontaktowe prawników VARIATION posługujących OF COVER się innymi językami; 2) We udzieli reserve Posiadaczowi the right to add karty to these pomocy Policy w wynajęciu Terms and prawnika Conditions oraz and/or make zapłaceniu changes zaliczki or withdraw na poczet certain jego insurance usług w wysokości benefits: do 250 EUR w przypadku aresztowania Posiadacza karty lub zagrożenia jego 1) For legal or regulatory reasons; and/or aresztowaniem w czasie odbywania podróży. 2) To reflect new industry guidance and codes of practice; and/or 3) To reflect legitimate cost increases or reductions associated with providing this insurance; and/or 4) For any other legitimate commercial reason, for example in the event of a change of underwriter. 20

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju?

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? 1 Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kra ju?

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji

Opracowanie publikacji Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS Departament Przedsiębiorstw CSO Enterprises Department Kierujący Supervisor Aneta Płatek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of the

Bardziej szczegółowo