Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance"

Transkrypt

1 Polish English Print Karta Korporacyjna American Express American CorporateExpress Card Ubezpieczenie podróży Business TravelwInsurance

2 Section Sekcja Warunki Terms and ubezpieczenia conditions of od mishap, następstw travel nieszczęśliwych accidents andwypadków, travel wypadków inconvenience w podróży cover i ubezpieczenia od niedogodności w podróży. By virtue of these terms and conditions of insurance ACE Na podstawie European niniejszych Group Ltd, warunków hereinafter ubezpieczenia referred to as ACE, ACE insures European holders Group of American Ltd, zwane Express dalej Corporate ACE obejmuje Cards ochroną against mishaps ubezpieczeniową occurring Posiadaczy domestically Karty and Korporacyjnej abroad, as American well as against Express travel w zakresie inconvenience.* następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz ubezpieczeniem od niedogodności Section 1.1 Mishap w podróży.* cover Sekcja Chapter Definitions Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 1. Corporate wypadków Card American Express Corporate Card or Business Travel Account (the BTA programme) issued/managed Rozdział by American 1. Definicje Express Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce. 1. Karta Korporacyjna Karta Korporacyjna American Express lub 2. Rachunek Mishap Rozliczeń a sudden occurrence Podróży Służbowych caused by (program an external BTA) factor, as wydana/prowadzony a result of which the insured przez American has suffered Express bodily Services harm or Europe death Limited, independently sp. z o.o., of his Oddział or her w will. Polsce Event Nieszczęśliwy at airport wypadek a mishap nagłe within zdarzenie the limits wywołane of any airport przyczyną used zewnętrzną, for commercial w którego traffic następstwie but only Ubezpieczony in case of a sojourn niezależnie of the od Insured swej woli at doznał such airport uszkodzenia immediately ciała lub before zmarł. boarding on a plane or immediately after landing of a scheduled flight connected with 3. his Zdarzenie or her business na lotnisku or private nieszczęśliwy travel. wypadek mający miejsce na terenie jakiegokolwiek lotniska przeznaczonego do użytku 4. pasażerskiego, Event en route jednakże to airport jedynie a mishap wtedy, occurring gdy Ubezpieczony while travelling przebywa as a passenger na terenie by public takiego transportation lotniska bezpośrednio on the road przed or by wejściem scheduled na helicopter pokład samolotu used as a lub means też bezpośrednio of public transportation po wylądowaniu and during boarding po rejsowym or leaving locie such związanym means of z podróżą transportation służbową or lub in case podróżą of collision prywatną. with such means of transportation but only in case of: 4. Zdarzenie w czasie transportu na lotnisko nieszczęśliwy a) Direct travel to the airport in order to board a scheduled plane wypadek mający miejsce w czasie podróży, w charakterze for business or private travel, or pasażera, lądowym pojazdem transportu publicznego lub rejsowym b) Direct travel helikopterem, from the airport używanym after w landing charakterze of a scheduled pojazdu flight transportu used in business publicznego, or private a także travel. podczas wsiadania do takiego 5. Permanent pojazdu i wysiadania bodily harm lub w przypadku physical damage zderzenia to the z takim body, caused by pojazdem, mishap and wyłącznie resulting jednak in one w przypadku: of injuries listed in the Table in Chapter a) podróży 2. bezpośrednio na lotnisko w celu wejścia na pokład 6. Business samolotu travel rejsowego a journey w celu lasting odbycia 30 podróży days or służbowej less, made lub at the prywatnej order of the lubcompany or within the scope of duties at the Company. b) wyjazdu It bezpośrednio does not cover z lotniska everyday po commuting wylądowaniu to and po locie from place rejsowym of work, w leaves, podróży private służbowej journeys lub prywatnej. made for different reasons 5. Trwały or vacations. uszczerbek na zdrowiu fizyczne uszkodzenie ciała, 7. Event spowodowane in means nieszczęśliwym of public transportation wypadkiem powodujące bodily harm jedno occurring z obrażeń while wymienionych travelling as w Tabeli, a passenger Rozdz. in 2. a means of public 6. transportation, Podróż służbowa while boarding oznacza podróż or leaving trwającą such vehicle nie dłużej or in niż case of 30 collision dni z polecenia with such Firmy vehicle lub during w wyniku business wykonywania or private czynności travel. związanych z pracą w Firmie. Nie obejmuje codziennych * Policy Numer No Polisy 51UK428587oraz & 51UK UK

3 8. dojazdów Means of do public pracy transportation i z pracy, urlopów, a prywatnych vehicle travelling podróży by road, odbywanych air or water (other z innych than okazji rental), lub licensed wakacji. to take passengers in 7. Zdarzenie return for a w fee. środkach transportu publicznego uszkodzenia 9. ciała Insured mające Corporate miejsce w Card czasie holder podróży who has w charakterze paid the pasażera pojazdem transportation transportu fee with publicznego, a Corporate w Card czasie and wsiadania who is a lub partner, wysiadania, owner or employee lub w przypadku of the company zderzenia which z takim possesses pojazdem active Card podczas accounts podróży which are służbowej operated lub with prywatnej. due observance of the Card 8. regulations. Środek transportu publicznego oznacza pojazd transportu The lądowego, following powietrznego are also subject lub wodnego to insurance: przeznaczony do przewozu pasażerów a) Spouses/partners za opłatą, in z zastrzeżeniem, the same household iż nie dotyczy to pojazdów wynajmowanych. b) Children up to 23 years old who are financially dependent on 9. Ubezpieczony the Insured; against Posiadacz the risk Karty connected Korporacyjnej, with business który opłacił travel, if: koszty (i) They transportu accompany przy the użyciu Insured Karty in Korporacyjnej, a business travel, będący partnerem, consented właścicielem to and paid lub for pracownikiem by the Employer, firmy, and której rachunki Kart są aktywne i obsługiwane bez naruszenia warunków regulaminu (ii) The cost Karty. of their transportation has been paid with Ubezpieczonymi Corporate Card. są również: a) c) Współmałżonkowie/partnerzy All persons authorized by the employer pozostający (persons w tym authorized samym gospodarstwie to travel) whose domowym ticket has been charged to the Corporate Card. 10. b) Private Dzieci do travel lat 23 a pozostające journey between na utrzymaniu the start point Ubezpieczonych and destination od ryzyka as związanego documented z podróżami by the ticket służbowymi, of the Insured. jeżeli: Such travel can be to a single destination, travel made for a (i) different towarzyszą purpose Ubezpieczonemu or holiday journey w podróży started służbowej after the za commencement zgodą i na koszt of business pracodawcy travel oraz and before return travel. A (ii) private koszt travel ich transportu is not connected opłacony with został work przy rendered użyciu for the Employer. Karty Korporacyjnej 11. Return c) Wszelkie travel osoby return upoważnione of the Insured przez from pracodawcę a business travel to the (osoby place of podróżujące permanent z residence upoważnienia), or permanent których bilet employment. na podróż 12. Scheduled został opłacony flight Kartą a journey Korporacyjną. by air, by plane or helicopter 10. operated Podróż prywatna by an air carrier, podróż on pomiędzy the conditions punktem that: rozpoczęcia a) a jej Such końcowym carrier holds celem a zgodnie license, z permit danymi or udokumentowanymi similar authorization przez issued bilet by Ubezpieczonego. competent authorities Podróż of taka the może country być of podróżą carrier do jednego registration miejsca, to conduct podróżą scheduled podjętą przy air okazji transportation innej podróży and, lub in podróżą accordance wakacyjną with such podjętą authorization, po rozpoczęciu manages podróży and służbowej, publishes przed timetables podróżą and powrotną. price tariffs Podróż for prywatna commercial nie traffic jest związana between z pracą specified wykonywaną airports at na regular rzecz Pracodawcy. and specified intervals, and 11. Podróż b) Such powrotna flight takes place powrót regularly Ubezpieczonego and continuously, z podróży on służbowej routes do and miejsca at times jego stałego specified pobytu in the lub ABC miejsca World stałego Airways zatrudnienia. Guide 12. Lot publication rejsowy or lot any samolotem similar publication lub helikopterem subject eksploatowanym periodical przez updates. przewoźnika powietrznego pod warunkiem, że: a) Departure przewoźnik times, taki jest places posiadaczem of flight changes licencji, and pozwolenia destination points lub podobnego should be upoważnienia specified in relation do rejsowego to the ticket transportu for the scheduled powietrznego flight wydanego of the Insured. przez odnośne władze w kraju, 13. Company w którym samolot entrepreneur, jest zarejestrowany or an entity not oraz conducting zgodnie z business takim activity upoważnieniem in whose name utrzymuje an account i publikuje is held rozkłady with us. jazdy oraz 14. Terrorism taryfy usług action pasażerskich against persons, pomiędzy organizations określonymi and portami property of all lotniczymi types: w regularnych i określonych porach oraz b) a) which lot taki is odbywa associated się regularnie with the following i ciągle na actions trasach or oraz preparations thereto: w porach określonych w publikacji ABC World Airways Guide (i) lub Use w podobnej or threat publikacji to use force okresowo or violence, aktualizowanej. or Pory (ii) odlotów, Actual perpetration miejsca przesiadek or threat oraz to perpetrate punkty docelowe a dangerous winny być określone act, or w odniesieniu do biletu na lot rejsowy Osoby Ubezpieczonej. 2

4 13. Firma (iii) Perpetration przedsiębiorca threat lub podmiot to perpetrate nie prowadzący an act that działalności disturbs gospodarczej, or stops the będący operation stroną of electronic umowy o systems, wydanie Kart Korporacyjnych. communications, information or mechanical systems, and 14. Terroryzm b) when one or oznacza two of the działania circumstances przeciwko specified osobom, below occur: organizacjom (i) intimidation oraz or mieniu coercion wszelkiego into cooperation rodzaju: of authorities or a) Które general to działania public or wiążą any group się z następującymi of authorities or działaniami general public, lub ich or przygotowaniem: disturbance of any branch of the economy occurs as (i) użycie a result lub of terrorist groźba użycia activities; siły lub przemocy lub (ii) It popełnienie is reasonably lub understood groźba popełnienia that the czynu intent (of persons perpetrating niebezpiecznego such lub acts) is to intimidate or coerce into (iii) cooperation popełnienie authorities lub groźba popełnienia or support political, czynu, który ideological, zakłóca religious, lub przerywa social, działanie or economic systemów goals elektronicznych, or to express philosophical systemów komunikacji, or ideological informacji attitudes lub (or systemów protest against such mechanicznych attitudes). oraz 15. b) Cost W sytuacji, of transportation gdy mają miejsce cost jedna of travel lub paid obydwie the persons travelling z wyszczególnionych by all means of poniżej public okoliczności: transportation, other than taxi. (i) w wyniku działań terrorystycznych ma miejsce Chapter 2. Subject, scope, and amounts of insurance zastraszenie lub zmuszenie do współpracy władz lub 1. The subject ludności of the cywilnej insurance lub jakiejkolwiek against mishap grupy is life władz and lub health ludności of the Insured. cywilnej lub też zakłócenie jakiejkolwiek gałęzi 2. The following gospodarki; consequences of mishap are subject to insurance protection (ii) można by ACE: rozsądnie uznać, że intencją (osób podejmujących a) death takie of the działania) Insured, jest zastraszenie lub zmuszenie do b) permanent współpracy bodily władz harm lub wsparcie celów politycznych, suffered ideologicznych, domestically and religijnych, abroad, społecznych during a business lub or private travel, gospodarczych as a result of: lub też wyrażenie poglądów filozoficznych lub ideologicznych (albo sprzeciwu wobec takich a) event at airport, poglądów). b) event en route to airport, 15. Koszty transportu koszty podróży uiszczane przez c) event in means of public transportation. płacących za przejazd pasażerów wszelkich pojazdów 3. Under transportu the insurance publicznego, cover, z wyjątkiem ACE shall pay taksówek. the amount of benefit specified in the Table (see below). The benefit shall be paid where Rozdział the Insured 2. Przedmiot, has suffered zakres permanent i sumy bodily ubezpieczenia harm within 1. Przedmiotem a calendar year ubezpieczenia following the od date następstw of mishap nieszczęśliwych causing the harm. 4. wypadków If the Insured jest has życie suffered i zdrowie more Ubezpieczonego. than injury specified in 2. the Ochroną Table ubezpieczeniową as a result of the same ACE objęte mishap, są the niżej Insured wymienione shall be entitled następstwa to only nieszczęśliwych one benefit in wypadków: the amount of the highest out of the amounts he or she is entitled to as a result of the harm. a) śmierć Ubezpieczonego, b) trwały uszczerbek na zdrowiu powstałe w kraju i za granicą, w czasie podróży służbowej lub prywatnej w wyniku: a) zdarzenia na lotnisku, b) zdarzenia w czasie transportu na lotnisko, c) zdarzenia w środkach transportu publicznego. 3. W ramach ubezpieczenia ACE wypłaci sumę ubezpieczenia określoną w Tabeli (patrz niżej). Świadczenie wypłacane jest, jeżeli Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w ciągu roku kalendarzowego od daty wypadku powodującego trwały uszczerbek. 3

5 TABLE 4. Jeżeli Ubezpieczony doznał więcej niż jednego z obrażeń wyszczególnionych w Tabeli w wyniku tego Amount samego of payment wypadku, / Amount of insurance Type otrzyma of harm: jedynie jedno świadczenie w wysokości najwyższej ze świadczeń przysługujących z tytułu Business poszczególnych travel Private obrażeń. travel Death as a result of mishap TABELA PLN PLN Loss of both hands or both feet or PLN PLN sight in both eyes Wysokość świadczenia / Sumy ubezpieczenia Rodzaj uszczerbku: Loss of one hand and one foot PLN PLN Podróż służbowa Podróż prywatna Loss of one hand or foot and PLN PLN Śmierć sight in w one wyniku eye nieszczęśliwego PLN PLN wypadku Loss of hearing and speech Utrata obu dłoni lub obu stóp PLN PLN PLN PLN lub Loss wzroku of hand w or obu foot oczach PLN PLN Utrata Loss of dłoni sight i in stopy one eye PLN PLN PLN PLN Utrata Loss of dłoni speech lub or stopy hearing PLN PLN PLN PLN i wzroku w jednym oku Loss of thumb and pointing finger Utrata of the same mowy hand i słuchu PLN PLN PLN PLN Utrata dłoni lub stopy PLN PLN 5. Utrata The wzroku term loss w jednym denotes oku the following in PLN respect of: PLN a) hands and feet actual severance at wrist or joints in ankle or Utrata mowy lub słuchu PLN PLN above them, Utrata b) eyes kciuka i irreversible palca wskazującego loss of sight, PLN PLN u tej samej dłoni c) thumb and pointing finger actual severance at joints located closest to hands or above those joints, 5. Termin d) speech utrata total oznacza and irreversible w odniesieniu loss, do: a) e) rąk hearing i stóp total rzeczywiste and irreversible odcięcie loss w nadgarstkach of hearing in both lub stawach ears. 6. Holding w kostce more lub than nad one nimi, Corporate Card does not entitle the Insured b) oczu to nieodwracalną receive more than utratę one wzroku, benefit for injuries suffered as a c) result kciuka of i one palca mishap. wskazującego ACE shall - rzeczywiste always pay the ich odcięcie highest amount due w in stawach accordance znajdujących with terms się and najbliżej conditions dłoni lub applicable ponad tymi to such event. stawami, d) mowy całkowitą i nieodwracalną utratę mowy, 7. The e) słuchu amount całkowitą of insurance i nieodwracalną constitutes maximum utratę słuchu liability w obu of ACE. uszach. 6. Posiadanie kilku Kart Korporacyjnych nie uprawnia Ubezpieczonego do otrzymania więcej niż jednego świadczenia w wyniku obrażeń odniesionych na skutek jednego nieszczęśliwego wypadku. ACE zawsze wypłaci najwyższą kwotę świadczenia należnego zgodnie z warunkami umowy obowiązującej w odniesieniu do takiego zdarzenia. 7. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ACE. 4

6 Chapter Rozdział 3. Weather Czynniki factors atmosferyczne and Insured i zaginięcie missing 1. If, as a result Ubezpieczonego of event covered by the insurance as specified 1. Jeżeli by these w wyniku terms zdarzenia and conditions, objętego the ochroną Insured ubezpieczeniową shall exposed na to weather podstawie factors niniejszych and as ogólnych a result warunków of their operation ubezpieczenia suffers Ubezpieczony permanent bodily zostanie harm, poddany such harm działaniu shall czynników be covered by insurance atmosferycznych as specified by these i w wyniku terms ich and działania conditions. dozna trwałego uszczerbku 2. na Should zdrowiu, the uszczerbek corpse of the taki Insured objęty jest not ochroną be recovered ubezpieczeniową within one na podstawie year of the niniejszych date on which warunków such person ubezpieczenia. became missing, or within 2. Jeżeli one year zwłoki of an Ubezpieczonego emergency landing, nie zostaną throwing odnalezione ashore, sinking w okresie or jednego destruction roku of od a means daty zaginięcia, of public przymusowego transportation which lądowania, was used wyrzucenia by the Insured na upon brzeg, mishap, zatonięcia it is lub hereby rozbicia agreed pojazdu that the transportu effect publicznego, shall be the same którym as Ubezpieczony if the Insured suffered podróżował death w chwili as a result wypadku, of uznaje such event. się na potrzeby niniejszych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczony poniósł śmierć w wyniku tego zdarzenia. Chapter 4. Period of liability 1. Rozdział In respect 4. of Okres business odpowiedzialności travel, the insurance is valid 24 hours a 1. W day odniesieniu and takes effect do podróży upon służbowych leaving by the ochrona Insured ubezpieczeniowa of the place of trwa residence 24 godziny or place na of dobę permanent i rozpoczyna employment się w momencie in order to begin opuszczenia a business travel przez or Ubezpieczonego upon charging the miejsca transportation zamieszkania cost to the lub Corporate miejsca Card stałego account, zatrudnienia whichever w celu occurs udania later. się w podróż 2. służbową In the case lub of też business w momencie travel lasting obciążenia up to kosztami 30 consecutive transportu Karty days, Korporacyjnej the insurance shall lub rachunku remain continuously BTA, zależnie valid od tego, until które the z Insured tych wydarzeń has returned ma miejsce to the place jako ostatnie. of residence or permanent 2. W employment, przypadku podróży depending służbowych on whichever trwających occurs earlier. do 30 kolejnych 3. dni, In the ochrona case of pozostaje business w travel mocy lasting w sposób longer ciągły than do 30 czasu, consecutive gdy Ubezpieczony days, the insurance powróci shall do expire swego on miejsca the 31st zamieszkania day of the business lub miejsca travel, at stałego 00:01, zatrudnienia, the place of zależnie the sojourn od tego, of the które Insured. z tych wydarzeń However, the ma insurance miejsce jako shall pierwsze. be reactivated when the Insured 3. W commences przypadku his podróży or her służbowych return travel trwających as provided dłużej by the niż terms 30 and kolejnych conditions dni, for ochrona business ubezpieczeniowa travel within the ustaje scope 31 of: dnia podróży a) event służbowej at airport; o godzinie 00:01 w miejscu przebywania Ubezpieczonego. b) event en route Jednakże to airport; ochrona ubezpieczeniowa zostaje wznowiona, gdy Ubezpieczony rozpoczyna podróż powrotną c) event in means of public transportation. zgodnie z warunkami dla podróży służbowych w zakresie: 4. In respect of private travel, unlike in the case of business travel, a) zdarzenia na lotnisku, the insurance covers the actual travel time only. b) zdarzenia w czasie transportu na lotnisko, 5. ACE shall provide insurance for business or private travel. The c) zdarzenia Insured cannot w środkach claim transportu a benefit due publicznego. to business and private 4. travel W odniesieniu at the same do podróży time. prywatnej, inaczej niż w przypadku podróży służbowych, ochrona działa tylko i wyłącznie w czasie trwania podróży. 5. ACE udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu podróży służbowej albo prywatnej. Ubezpieczony nie może ubiegać się o świadczenie równocześnie z tytułu podróży służbowej i prywatnej. 5

7 Chapter Rozdział 5. Exclusions Ograniczenia of liability odpowiedzialności ACE shall nie ponosi not be odpowiedzialności, liable if any harm has jeżeli been jakakolwiek caused partially szkoda or wholly spowodowana by: była w całości lub w części przez: 1. alcohol zatrucie poisoning, alkoholowe as zdefiniowane defined by the zgodnie laws of z the prawem place miejsca, where the w którym mishap wystąpił occurred, wypadek or acting lub under działanie the pod influence wpływem of alcohol alkoholu [consumed] (spożytego) powyżej in quantities lokalnego exceeding dozwolonego the limit provided prawem limitu; by the law; 2. intentional winę umyślną, fault, umyślne intentional samookaleczenie self-inflicted harm, ciała, suicide samobójstwo or lub attempts podjęte przy to carry zdrowych out such zmysłach acts while próby in takowych sound and działań; disposing 3. chorobę, mind and schorzenie, memory; niepełnosprawność fizyczną lub umysłową 3. illness, lub też zachowawcze ailment, physical albo or operacyjne mental handicap leczenie or tychże, conservative chyba or że surgical leczenie treatment takie jest wymagane thereof, unless jako such bezpośredni treatment skutek is necessary objętego as a ubezpieczeniem direct consequence uszkodzenia of the bodily ciała; harm subject to insurance; 4. travel podróż to do places miejsc subject stwarzających to a higher ryzyko risk (e.g. (np. underwater znajdujących locations, się pod mines, wodą, kopalń, building placów sites, drilling budowy, facilities, urządzeń etc.); wiertniczych itp.); 5. war, wojnę whether wypowiedzianą declared lub or not, niewypowiedzianą and all war-related oraz activities; wszelkie however działania any wojenne; activities jednakże of any wszelkie representatives działania of jakichkolwiek authorities, parties przedstawicieli or factions władz, engaged partii in lub such frakcji war, zaangażowanych war-related activities w or other wojnę, activities działania bearing wojenne resemblance lub inne działania to war-related noszące activities, znamiona shall działań not wojennych be deemed nie war będą activities uważane if those za działania representatives wojenne, act in secrecy jeżeli przedstawiciele and are not related ci będą to działali any armed w tajemnicy forces (Army, i nie będą Navy or Air powiązani Force) in z jakimikolwiek the country where działaniami the bodily sił zbrojnych harm (to the (lądowych, Insured) has morskich occurred; lub powietrznych) w kraju, gdzie uszkodzenie ciała 6. (Ubezpieczonego) military service in the ma Army, miejsce; Navy or Air Force of any country; participation służbę w siłach in military, lądowych, police morskich firefighting lub powietrznych activities; jakiegokolwiek kraju; 8. acting as an operator or crew member of any means of public 7. udział transportation; w działaniach wojskowych, policyjnych lub pożarniczych; flying działania an aircraft podjęte owned w charakterze or hired by operatora the Employer lub członka of the załogi Insured; jakiegokolwiek pojazdu transportu publicznego; 10. flying any chartered aircraft, non-scheduled and licensed means 9. latanie of transportation samolotem hired będącym by one własnością organization; lub wynajmowanym przez Pracodawcę Ubezpieczonego; 11. flying a military aircraft or any aircraft, the operation of which 10. requires latanie jakimkolwiek special permits samolotem or waivers; będącym przedmiotem czarteru, nierejsowym, licencjonowanym środkiem transportu 12. perpetration wynajętym przez or attempt jedną organizację; to perpetrate a misdemeanour or crime, illegal act by the Insured, his or her beneficiaries or on 11. latanie behalf of samolotem any of such wojskowym persons; lub jakimkolwiek samolotem wymagającym specjalnych pozwoleń lub zrzeczeń; 13. direct or indirect, implicit or threatening leak, dispersion, 12. percolation, popełnienie lub migration, próbę popełnienia escape, or generation wykroczenia of any lub biological, chemical, przestępstwa, nuclear czynu or radioactive bezprawnego materials, przez Ubezpieczonego, gases, matter or jego contamination beneficjentów lub or exposure w imieniu thereto; którejś z tych osób; taking pośrednio any lub medicine, bezpośrednio medical przez products, rzeczywisty, narcotics domniemany or lub hallucinogenic zagrażający wypływ, substances, rozproszenie, unless they wyciek, have migracje, been prescribed uchodzenie, by a wydzielanie medical doctor; się jakichkolwiek niebezpiecznych materiałów biologicznych, chemicznych, nuklearnych lub radioaktywnych, 15. gazów, combination materii of lub any zanieczyszczeń medicine or medical albo też product wystawienie with alcohol; na ich 16. działanie; acts of terrorism, save for cases where such acts can be treated as: 14. przyjęcie a) event at jakichkolwiek airport, leków, produktów leczniczych, narkotyków b) event during lub flight środków (en halucynogennych, route), chyba że zostały one c) event przepisane in means przez of public lekarza; transportation regardless of whether the travel is business or private. 6

8 Chapter 15. połączenie 6. Procedure jakichkolwiek in the leków case lub produktów of mishapleczniczych 1. The z alkoholem; Insured shall send to the claims administrator Inter Partner 16. Assistance akty terrorystyczne, Polska S.A. z a wyjątkiem filled-in and sytuacji, signed gdy damage akty takie form, można to the following traktować address: jako: Inter a) zdarzenie Partner Assistance na lotnisku, Polska S.A. ul. b) Chłodna zdarzenie 51 w czasie lotu, Warsaw c) zdarzenie w środkach transportu publicznego niezależnie od Tel tego, czy dotyczą podróży służbowej czy prywatnej. within 60 days of mishap that may involve ACE s liability. Rozdział 6. Postępowanie w razie nieszczęśliwego 2. All information and documents required by the claims administrator wypadku shall be delivered at the expense of the Insured Ubezpieczony Damage notification zobowiązany shall consist jest przesłać of the following do likwidatora documents: szkód Inter Partner Assistance Polska S.A. wypełniony i podpisany formularz a) Confirmation zgłoszenia of charging szkody the na adres: transportation costs to the Corporate Card, Inter Partner Assistance Polska S.A. b) Filled-in damage form, ul. Chłodna c) Photocopy Warszawa of the ticket, Tel.: d) Confirmation that 87 the event took place while travelling in w ciągu a means 60 dni of public od dnia transportation, wypadku mogącego while boarding/leaving rodzić or odpowiedzialność travel of the Insured ACE. to the place where the travel by means of public transportation was supposed to commence (document 2. Wszelkie informacje i dokumenty wymagane przez likwidatora issued by the carrier), szkód dostarczane są przez Ubezpieczonego na własny koszt. e) Medical certification pertaining to the permanent bodily harm 3. Zgłoszenie szkody powinno zawierać następujące dokumenty: suffered as a result of a mishap, specifying type of harm and, a) potwierdzenie opłacenia kosztów transportu Kartą f) in the event that the harm has been caused by weather factors, Korporacyjną; confirmation their actual operation, b) wypełniony druk zgłoszenia szkody, g) Confirmation by the carrier or the Police that an act of c) kserokopię terrorism has biletu, taken place. 4. ACE d) potwierdzenie, can refuse to iż pay zdarzenie the amount miało of miejsce insurance, w czasie should podróży the środkiem Insured fail transportu to meet any publicznego, of the requirements wsiadaniu/wysiadaniu specified lub under podróży sections Ubezpieczonego 1-3 above, and do this miejsca failure rozpoczęcia affects the actual podróży determination środkiem transportu of liability publicznego by ACE or determination (dokument od of przewoźnika) the amount of e) damage. zaświadczenie lekarskie dotyczące trwałego uszczerbku na 5. The zdrowiu claims odniesionego administrator w shall wyniku satisfy nieszczęśliwego the due damages wypadku, within 30 days z określeniem of the date of rodzaju reception tego of uszczerbku, the documents orazsubmitted by the Insured, f) w przypadku, specified gdy under uszczerbek section na 3 above. zdrowiu spowodowany 6. In został the event w wyniku that determination wystąpienia czynników of the circumstances atmosferycznych, necessary to zaświadczenie verify the liability potwierdzające of ACE or the ich amount wystąpienie, of damage is impossible g) potwierdzenie within przez the period przewoźnika specified lub under policję section faktu aktu 5 above, the damage terrorystycznego. shall be paid within 14 days of the date, on which, with all 4. ACE due diligence, może odmówić the determination wypłaty odszkodowania of the circumstances w przypadku is possible. niedopełnienia Undisputed amount przez of Ubezpieczonego insurance shall któregokolwiek be paid by the claims z administrator obowiązków within określonych 30 days w of ust. the 1 date 3, a specified niedopełnienie under to section wpływa 5 above. na ustalenie odpowiedzialności ACE lub na ustalenie 7. The wysokości damages szkody. shall be paid to the Insured or, in the case of his or 5. her Likwidator death, to szkód the authorized zobowiązany person, jest zlikwidować appointed by szkodę the Insured. Should w terminie the Insured 30 dni licząc fail to od appoint daty otrzymania such person od or Ubezpieczonego such person has died dokumentów, earlier than o których the Insured, mowa the w sum ust. 3. of insurance shall be paid to the legal successors, in accordance with the Polish law. 6. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ACE albo wysokości świadczenia 7

9 8. okaże In the case się niemożliwe of refusal to w terminie pay part or określonym total of the w sum ust. 5, of insurance, świadczenie the claims administrator powinno być shall wypłacone notify the w ciągu Insured 14 dni in writing od dnia, of such w decision, którym providing przy zachowaniu the circumstances, należytej staranności, legal basis wyjaśnienie and informing tych of the okoliczności possibility to było pursue możliwe. such Bezsporną claim in court. część świadczenia likwidator szkód zobowiązany jest wypłacić w terminie 30 dni od Chapter daty określonej 7. Final w provisions ust Odszkodowanie Damages shall be zostanie paid in Polish wypłacone zlotys. Ubezpieczonemu lub 2. w Complaints przypadku can śmierci be filed osobie in writing uprawnionej by the Insured wyznaczonej to: przez Ubezpieczonego. Inter Partner Assistance Jeżeli Ubezpieczony Polska S.A. nie wyznaczył żadnej osoby ul. Chłodna lub osoba 51 ta zmarła wcześniej niż Ubezpieczony, odszkodowanie Warsaw zostanie wypłacone zgodnie z polskim prawem spadkobiercom Tel Ubezpieczonego W The przypadku complaints odmowy shall be wypłaty examined całości by ACE lub European części odszkodowania, Group Ltd., likwidator who shall provide szkód poinformuje a response o in tym writing pisemnie to the Ubezpieczonego person filing podając a complaint. okoliczności, podstawę prawną oraz informując o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania 3. sądowego. Claims arising from the insurance agreement can be pursued in court either on the basis of the regulations concerning general Rozdział competency 7. Postanowienia or brought to the końcowe competent court for the place of 1. Odszkodowanie residence of the wypłacane Insured. jest w złotych polskich These Skargi terms i zażalenia and conditions mogą być składane shall apply przez to events Ubezpieczonego subject to w insurance formie pisemnej and occurring do: within the insurance period. Inter Partner Assistance Polska S.A. ul. Chłodna Warszawa Tel.: Podmiotem właściwym do rozpatrzenia skargi lub zażalenia jest ACE European Group Ltd., który pisemnie udziela odpowiedzi osobie składającej skargę lub zażalenie. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 4. Niniejsze warunki mają zastosowanie do zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową powstałych w okresie ubezpieczenia. 8

10 Section Sekcja Ubezpieczenie Travel Inconvenience od niedogodności cover w podróży This cover is not available on the Business Travel Account, Ubezpieczeniem unless the traveller od is niedogodności also a Corporate w podróży Cardmember. nie są objęte osoby Chapter podróżujące 1 Definitions w ramach programu BTA, chyba że są Posiadaczami Karty Korporacyjnej American Express. 1. Corporate Card American Express Corporate Card issued by Rozdział American 1. Express Definicje Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce. 1. Karta Korporacyjna Karta Korporacyjna American Express 2. wydana Covered przez flight American means Express a flight: Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział a) which w commences Polsce. while the Master Policy is in force, on which 2. Lot an Objęty Insured Ubezpieczeniem Person is booked w rozumieniu to travel, where niniejszych the entire fare, warunków in advance oznacza of the podróż: scheduled departure time, has been charged to an American Express Corporate Card account or Business a) rozpoczętą w okresie obowiązywania Polisy Ubezpieczeniowej, Travel Account (subject to the traveller also being po dokonaniu rezerwacji przez Ubezpieczoną Osobę an American Express Corporate Cardmember); and i po wcześniejszym dokonaniu całej opłaty za przelot przy b) użyciu is on an Karty aircraft Korporacyjnej operated by American airline, Express licensed lub by w the ramach relevant programu authorities BTA for scheduled (pod warunkiem, air transportation; że osoba podróżująca and jest c) in jednocześnie accordance Posiadaczem with such license Karty maintains Korporacyjnej schedules American and tariffs Express); for passenger oraz service between named airports at b) specific odbywaną times samolotem as published obsługiwanym in the OAG przez World linie Airways lotnicze, Guide or similar posiadające publication. zezwolenie odpowiednich władz na rejsowy 3. Delayed transport Flight lotniczy; Departure a takżeand Flight Cancellation means the c) zgodnie departure z takim of a Covered zezwoleniem flight ustalające is delayed for plany more i taryfy than 4 hours dla lotów from pasażerskich, its scheduled pomiędzy departure wyznaczonymi time or is cancelled, portami and no lotniczymi, alternative w transportation określonym czasie, is made co available zostało opublikowane to the Insured Person w Światowym within 4 hours Przewodniku of the scheduled Linii Lotniczych, departure opracowanym time. 4. Insured przez OAG Person lub means w podobnej an American publikacji. Express Corporate 3. Opóźnienie Cardmember Odlotu and/or lub individuals Odwołanie booked Lotu and oznacza travelling opóźnienie Lotu under Objętego Business Travel Ubezpieczeniem Accounts (who o ponad are also 4 godziny Corporate w stosunku do Cardmembers), rozkładowego while terminu on a odlotu Covered lub flight. odwołanie tego lotu, jeśli 5. Osobie Involuntary Ubezpieczonej Denial of Boarding nie zapewniono means alternatywnego that the Insured środka transportu Person has w checked ciągu 4 godzin or attempted od zaplanowanego to check in terminu for a Covered odlotu. 4. flight, Osoba within Ubezpieczona the published oznacza check-in Posiadacza times and Karty has Korporacyjnej been involuntarily American Express denied i/lub boarding osoby as fizyczne, a result dokonujące of overbooking. rezerwacji 6. i Luggage podróżujące Delay w ramach means that programu the Insured BTA (będące Person s równocześnie accompanied Posiadaczami checked-in luggage Kart Korporacyjnych is not delivered within American 6 hours Express), of the w Covered trakcie Lotu Flight s Objętego arrival at Ubezpieczeniem. its destination point Luggage Odmowa Loss Wpuszczenia means that na the Pokład Insured Samolotu Person s oznacza, accompanied że checked-in Osoba Ubezpieczona luggage is not została delivered odprawiona within 48 lub hours próbowała of the Covered dokonać odprawy Flight s arrival na Lot at Objęty its destination Ubezpieczeniem, point. w ramach 8. ogłoszonych Missed Connection terminów means odprawy that i odmówiono the Insured jej Person s wejścia na pokład, confirmed bez onward jej winy, connecting w wyniku sprzedaży Covered flight, większej is missed liczby biletów at the niż transfer dostępna point: liczba miejsc w samolocie. 6. Opóźnienie a) due to the Dostarczenia late arrival of the Bagażu Insured oznacza, Person s że odprawiony incoming bagaż confirmed towarzyszący connecting Osobie flight; Ubezpieczonej and nie został dostarczony b) no alternative w ciągu onward 6 godzin transportation od przybycia is made Lotu available Objętego to the Ubezpieczeniem Insured Person do within miejsca 4 hours przeznaczenia. of the actual arrival time of the incoming flight. 9. Our/Us/We means ACE. 9

11 Utrata You/Your Bagażu means oznacza, the holder że odprawiony of an American bagaż Express Osoby Ubezpieczonej Corporate Card nie and/or został individuals dostarczony booked w ciągu and 48 travelling godzin under od Business chwili przylotu Travel Account Lotu Objętego who are Ubezpieczeniem also an American Express do rozkładowego Corporate Cardmember. miejsca przeznaczenia. 8. Utracone Połączenie oznacza, że Osoba Ubezpieczona Chapter 2. Important things to know (conditions) spóźniła się na potwierdzone połączenie, stanowiące dalszą 1. Should część Lotu You wish Objętego to make Ubezpieczeniem, a claim, You must w miejscu contact przesiadki: our claims administrator, specified below, immediately, however, in any event a) w wyniku opóźnienia przylotu lotu łączącego Osoby within the following timeframe: Ubezpieczonej; oraz Travel Inconvenience within 30 days of the event giving rise to the b) gdy claim. nie zapewniono Osobie Ubezpieczonej alternatywnego Claim środka form transportu to be returned w ciągu within 4 godzin 30 days od of rzeczywistego receipt. czasu Failure przylotu to comply lotu łączącego. with the specified timeframes may result in loss 9. of My/Nas/Nasze the cover provided. oznacza ACE. 10. Claims Państwo/Państwa Administrator: oznacza Posiadacza Karty Korporacyjnej Inter American Partner Express Assistance lub osoby Polska fizyczne, S.A. które dokonały rezerwacji ul. i podróżują Chłodna 51 w ramach programu BTA posiadające Kartę Korporacyjną Warsaw American Express. Tel Rozdział 2. Ważne informacje (warunki) 2. Submission of a claim does not relinquish You from Your 1. Jeśli responsibility chcą Państwo to settle występować Your Corporate o odszkodowanie, Card account należy in niezwłocznie accordance with skontaktować Your Corporate się z Naszym Cardmember likwidatorem Agreement. szkód, wymienionym poniżej, jednakże w każdym przypadku Chapter w poniższych 3. How ramach and when czasowych: am I covered? 1. Niedogodność In the event of Delayed w podróży Flight należy Departure zgłosić w ciągu and Flight 30 dni od wydarzenia, Cancellation, będącego We will reimburse podstawą roszczenia. the Insured Formularz Person for charges odszkodowania up to PLN 2,000 powinien incurred być between złożony the w scheduled ciągu 30 dni departure od daty time jego otrzymania. + 4 hours, and Niezastosowanie the actual departure się do time, określonych for meals, ram refreshments czasowych może and hotel skutkować accommodation. utratą zapewnianej ochrony. 2. Likwidator In the event szkód: of Involuntary Denial of Boarding, We will: Inter Partner Assistance Polska S.A. a) reimburse the Insured Person for charges up to PLN 1,000 ul. Chłodna 51 incurred between the scheduled and actual departure times, Warszawa for meals and refreshments; and Tel.: b) in addition, if the Insured Person is delayed for more than 2. Zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego nie zwalnia Państwa 6 hours or past 10 p.m. on the date of scheduled departure, z obowiązku rozliczenia Państwa Karty Korporacyjnej whichever occurs first, We will reimburse the Insured Person American Express, zgodnie z Państwa Umową Posiadacza Karty. charges up to a further PLN 1,000 for hotel accommodation Rozdział and services 3. W jaki used, sposób within i 30 kiedy hours są of Państwo the scheduled objęci departure time and ochroną? prior to actual departure. 3. In the event of Missed Connection, We will reimburse the 1. W przypadku Opóźnienia Odlotu lub Odwołania Lotu, Insured Person charges up to PLN 1,000 incurred between the zwrócimy na rzecz Osoby Ubezpieczonej koszty posiłków, scheduled and actual departure times, for meals, refreshments, napojów i zakwaterowania w hotelu, które zostały poniesione and hotel accommodation used. pomiędzy zaplanowanym terminem odlotu + 4 godziny 4. a In rzeczywistym the event of Luggage terminem Delay odlotu, or Luggage do kwoty Loss, We PLN. will reimburse the Insured Person for charges incurred, at the 2. W przypadku Odmowy Wpuszczenia na Pokład Samolotu: scheduled destination, for the emergency purchase of essential clothing a) zwrócimy and toiletries na rzecz prior Osoby to Ubezpieczonej the return of the luggage, koszty posiłków as follows: i napojów, które zostały poniesione pomiędzy zaplanowanym a) Luggage Delay up to PLN 1,000 during the first 42 hours a rzeczywistym terminem odlotu, do kwoty PLN; a także without luggage, after 6 hours have elapsed; and b) dodatkowo, jeśli lot Osoby Ubezpieczonej jest opóźniony b) Luggage Loss up to an additional PLN 4,000 during o ponad 6 godzin lub po godzinie 22:00 w dniu zaplanowanego a further 48 hour period without luggage (up to 96 hours in all). odlotu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 10

12 Chapter wcześniej, 4. What zwrócimy is not na covered? rzecz Osoby (exclusions) Ubezpieczonej koszty 1. The zakwaterowania insurance does w not hotelu cover i wykorzystanych Luggage Delay usług, or Luggage poniesione Loss w ciągu 30 godzin od zaplanowanego terminu odlotu oraz a) on przed flights rzeczywistym returning the odlotem, Insured do Person dodatkowej to his/her kwoty place of PLN. domicile; or 3. W przypadku Utraconego Połączenia, zwrócimy na rzecz Osoby b) as a result Ubezpieczonej of confiscation koszty or posiłków, requisition napojów by customs or other i zakwaterowania government authority. w hotelu, poniesione pomiędzy zaplanowanym 2. a We rzeczywistym will not reimburse terminem any odlotu, amounts: do kwoty PLN. 4. W a) przypadku for any items Opóźnienia purchased Dostarczenia from Duty Free, Bagażu or charges lub Utraty for Bagażu, telephone zwrócimy and/or na alternative rzecz Osoby travel Ubezpieczonej as a result of Delayed koszty poniesione Flight Departure na awaryjne and zakupy Flight niezbędnych Cancellation, ubiorów Missed i przyborów toaletowych Connection, w zaplanowanym or Involuntary miejscu Denial przeznaczenia, of Boarding; or poniesione przed b) if the zwrotem Insured bagażu, Person jak fails następuje: to notify the relevant airline a) Opóźnienie authorities of Dostarczenia missing luggage Bagażu at the destination do kwoty point PLN and w obtain ciągu a pierwszych Property Irregularity 42 godzin Report bez bagażu, or fails po to upływie take reasonable 6 measures godzin; oraz to save or recover delayed or lost luggage; or b) c) for Utrata Involuntary Bagażu Denial do dodatkowej of Boarding kwoty where the PLN Insured w ciągu Person kolejnych voluntarily 48 godzin accepts bez bagażu compensation (w sumie do from 96 the godzin). airline in exchange for not boarding. Rozdział 4. Co nie jest objęte ochroną? (Wyłączenia) Chapter 5. Important things to know (conditions) 1. Ubezpieczenie nie obejmuje Opóźnienia Dostarczenia Bagażu 1. To lub support Utraty Bagażu: any claim You need to provide: a) a) the w trakcie appropriate lotów powrotnych American Express Osoby Corporate Ubezpieczonej Card account do jej receipts miejsca zamieszkania; for all expenses; lub and b) b) itinerary w przypadku schedule konfiskaty verifying lub the zajęcia relevant bagażu scheduled przez służby flight celne ticket(s) lub inne władze was charged państwowe. to Your American Express Corporate Card account or Business Travel Account (subject to You also 2. Nie being zwrócimy a Corporate żadnej kwoty: Cardmember); c) a) in za respect koszty jakichkolwiek of Luggage Delay towarów or Luggage zakupionych Loss, w sklepie the Property Irregularity wolnocłowym, Report koszty obtained telefonów from i/lub the airline; alternatywnych and środków podróży, które zostały poniesione w wyniku Opóźnienia d) Odlotu a copy of i Odwołania the Covered Lotu, Flight Utraconego ticket; and Połączenia lub e) written Odmowy confirmation Wpuszczenia of the na Delayed Pokład Samolotu; Flight Departure, albo Flight b) Cancellation, jeśli Osoba Ubezpieczona Missed Connection nie powiadomi or Involuntary odpowiednich Denial of Boarding władz linii lotniczych from the airline o zaginionym bagażu w miejscu 2. Departure przeznaczenia times, transfer i nie otrzyma and destination stosownego points protokołu will be established opóźnienia/zaginięcia by reference to bagażu the Insured lub nie podejmie Person s odpowiednich Covered Flight kroków ticket w celu uratowania lub odzyskania opóźnionego lub 3. All utraconego information bagażu; and evidence lub required by Us or Our agents. This shall c) w przypadku be provided Odmowy at the expense Wpuszczenia of the Insured na Pokład Person Samolotu, or his or her jeśli personal Osoba representatives. Ubezpieczona zgodziła się przyjąć od linii Section lotniczych 2. Global odszkodowanie Assistance za odmowę pre-travel wpuszczenia na pokład. Rozdział 5. Ważne informacje (warunki) 1. W celu udokumentowania wszelkich roszczeń, należy przedłożyć: a) potwierdzenie opłacenia wszystkich poniesionych wydatków Kartą Korporacyjną American Express; a także b) plan podróży stosownie do informacji zawartych na bilecie lotniczym opłaconym przy użyciu Karty Korporacyjnej American Express lub w ramach programu BTA 11

13 advice, travel assistance and medical Karty Korporacyjnej American Express); emergency assistance. (pod warunkiem równoczesnego posiadania przez Państwa c) w przypadku Opóźnienia Dostarczenia Bagażu lub Utraty Bagażu, stosowny protokół opóźnienia lub utraty bagażu, This otrzymany document od provides linii lotniczych; details jak of również assistance services rendered d) kopię biletu by Inter na Lot Partner Objęty Assistance Ubezpieczeniem; Services, oraz for e) the pisemne benefit potwierdzenie of American Opóźnienia Express Corporate Odlotu, Odwołania Cardmembers Lotu, Utraconego (holders Połączenia of Cards lub issued Odmowy by Wpuszczenia American na Pokład Express Samolotu, Services otrzymane Europe od Limited, linii lotniczych; sp. z o.o., 2. Oddział Terminy w odlotów, Polsce) przesiadek and persons oraz with miejsca travel przeznaczenia, paid through a Business ustalone będą Travel zgodnie Account.* z biletem Osoby Ubezpieczonej na Lot Objęty Ubezpieczeniem; Chapter 1. General guidelines 3. Wszelkie informacje i dowody wymagane przez Nas i Naszych American agentów, Express zostaną is dostarczone exclusively entitled na koszt to Osoby exercise Ubezpieczonej the rights under the lub contract jej przedstawicieli. of assistance services. As the Policyholder they have agreed with Us that We may receive Your request for assistance directly and that We may respond directly to You. If We are not obliged to provide benefits to American Express, this also applies to You. This assistance is supplementary, and not a substitute for other cover which also includes these benefits. This also applies to policies that state that their coverage is subsidiary to others. We will only pay amounts to the extent that they have not been paid by other providers. You have the choice of which assistance provider to contact. By contacting Us, You agree to inform Us of any other coverage and seek reimbursement from the other provider(s) and/or state benefit provider, and return to Us amounts We have advanced and/or guaranteed on Your behalf. We only pay in respect of costs relating to Medical Emergencies. In order for Us to evaluate the facts of a medical situation (discussions between the treating physician and Our Senior Medical Officer), You must release Your treating physician from his doctor/patient confidentiality. In an emergency please call: Provide American Express Corporate Card number and as much information as possible. Please provide a telephone or fax number where You can be contacted. All emergency services are available 24 hours a day, 365 days a year. To comply with these terms and conditions You must contact Us as soon as an incident or potential claim arises. You must contact Us before incurring expenses over PLN 1,000 or as soon as physically possible, to obtain Our prior authorization. All advances, delivery/transfer fees and purchases made on Your behalf, will be charged to Your American Express Corporate Card account subject to authorization by American Express. If You have booked Your travel using a Business Travel Account and You do not have an American Express Corporate Card, the holder of the Business Travel Account must agree for You to have the advances charged to the Business Travel Account. * Policy Number

14 Chapter Sekcja 2. Definitions Global Assistance porady dla The podróżnych, words below have Assistance special meanings, w podróży apply to the oraz whole of Section 2 of this policy and will appear in bold throughout. pomoc medyczna w nagłych wypadkach 1. Our/Us/We means Inter Partner Assistance S.A, Branch office zdrowotnych. for Germany, Bahnhofstrasse 19, Gräfelfing, Germany represented in Poland by: Poniższe Inter Partner informacje Assistance dotyczą Polska Usług S.A. Assistance świadczonych ul. Chłodna 51 na rzecz Posiadaczy Kart Korporacyjnych Warsaw American Express wydanych przez American Express 2. Services You/Your Europe means Limited, the holder sp. of z an o.o., American Oddział Express w Polsce Corporate Card with the Card number beginning with 3779, issued by i osób podróżujących w ramach programu BTA. Usługi American Express Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział te są świadczone w Polsce przez Inter Partner Assistance w Polsce or its affiliate, and/or other individuals travelling with Polska a ticket S.A., booked ul. Chłodna and charged 51, to the Business Warszawa.* Travel Account, being under 80 years of age and fit to travel. The cover begins Rozdział 1. Uwagi ogólne when You acquire an American Express Corporate Card or W a celu Business zapewnienia Travel Account Państwu and Usług continues Assistance as long określonych as Your Card poniżej American or Business Express Travel zawarła Account z Nami is valid umowę, and Your na mocy Card account której or przysługuje Business Travel Państwu Account stosowna is in good ochrona. standing at the time of the incident. 3. Jako Country strona of umowy Residence American means Express the country uzgodniła of Card z Nami, issue, że the My mamy country prawo of billing do bezpośredniego and Your residence przyjmowania as governed Państwa by legal zgłoszeń and dotyczących fiscal authorities. świadczeń objętych ochroną assistance oraz że My mamy prawo do udzielenia pomocy bezpośrednio Państwu. Jeśli 4. na Geographic mocy zawartej Scope umowy means My nie outside jesteśmy Your zobowiązani Country of wobec Residence American unless otherwise Express do stated zapewniania within a stosownych specific benefit. świadczeń wówczas 5. nie Home będą one means Państwu the address przysługiwać. of Your residence as governed by legal and fiscal authorities. 6. Nasze Manual usługi Work mają means jedynie work charakter involving uzupełniający hands-on involvement w stosunku with do świadczeń the installation, przysługujących assembly, Państwu maintenance z tytułu or repair innych of zawartych electrical, umów mechanical na usługi or typu hydraulic assistance. plant, (other Świadczenia than in przysługujące a purely na managerial/supervisory, mocy umowy jaką My zawarliśmy sales or administrative z American Express capacity), będą or the Państwu undertaking przysługiwać of any trade jedynie of plumber, jeśli inny electrician, podmiot świadczący lighting or sound Państwu technician, ochronę carpenter, w tym painter, samym decorator, zakresie nie builder, wypłacił or manual Państwu stosownych labour of any świadczeń. kind (other than in the catering industry). 7. Do Medical Państwa Emergency należy wybór, means z którym a bodily dostawcą injury sustained, usług typu or sudden assistance and unforeseen chcą się illness Państwo suffered, skontaktować. not due to Kontaktując a Pre-Existing się z Nami, Medical wyrażacie Condition, Państwo by You zgodę while na: on a Trip, which results in immediate in- or outpatient Treatment deemed necessary, which a) cannot informowanie be reasonably Nas o wszelkich delayed until innych Your umowach return to na the mocy których Country przysługują of Residence. Państwu świadczenia w ramach usług typu assistance (w tym również od państwowych dostawców 8. Pre-Existing świadczeń) Medical Condition means any medical or mental condition existing prior to Your Trip and/or causing You pain or b) physical zwracanie distress Nam sum, or severely które My restricting wypłaciliśmy Your normal z góry i/lub mobility, za które including poręczyliśmy (but w not Państwa limited to): imieniu. My a) wypłacamy a condition tylko for which zaliczki You na are opłaty on a i waiting koszty związane list for hospital z Nagłymi inpatient Treatment; medycznymi. Aby umożliwić Nam ocenę faktów przypadkami związanych b) a condition z zagrożeniem referred to zdrowia a medical (wymiana specialist informacji the cause pomiędzy of inpatient zajmującym Treatment się within przypadkiem, six months a Naszym prior to Your lekarzem), Trip; lekarzem muszą c) pregnancy Państwo within zwolnić eight Państwa weeks lekarza of the estimated z tajemnicy date lekarskiej. of delivery; * Numer Polisy

15 W d) razie any nagłego mental condition wypadku including prosimy fear zadzwonić of flying or pod other numer: travel phobia; 529 or oraz o podanie nazwiska Posiadacza Karty, numeru e) a condition Karty American for which Express a medical i jak practitioner najwięcej informacji has provided dotyczących a terminal zdarzenia. prognosis. Prosimy o podanie numeru telefonu, faksu lub teleksu, pod którym można się z Państwem skontaktować. Wszystkie 9. Repatriation/Evacuation usługi dla nagłych wypadków means Your: są dostępne przez całą dobę, a) transportation 365 dni w roku. to W the celu nearest skorzystania hospital, z if Naszych transportation usług prosimy is not Państwa provided o skontaktowanie free of charge się in the z Nami country natychmiast of incident; po or zaistnieniu zdarzenia b) Evacuation lub powstaniu to the nearest potencjalnego adequately roszczenia. equipped hospital in W celu the uzyskania event that Naszej local medical autoryzacji facilities muszą are Państwo deemed inadequate skontaktować by Our Senior się z Nami, Medical zanim Officer; poniesione or wydatki przekroczą PLN lub najszybciej, jak to możliwe. W przypadku wszelkich c) Repatriation to the Country of Residence when zaliczek, opłat za dostawę/przelew oraz zakupów dokonanych recommended by Our Senior Medical Officer. w Państwa imieniu, Państwa Karta Korporacyjna 10. American Repatriation Express of będzie Remains obciążona means: odpowiednimi kwotami podlegającymi a) the cost of autoryzacji transportation przez of firmę the remains American to the Express. Home; Jeśli or podróżują b) the cost Państwo of cremation używając and biletu subsequent zakupionego transportation w ramach of the programu remains BTA to i nie the są Country Państwo of Posiadaczami Residence; or Karty Korporacyjnej American Express, Państwa Firma będąca użytkownikiem programu c) the cost BTA of musi local wyrazić burial up zgodę to PLN na 5,000. obciążenie rachunku 11. programu Treatment BTA means odpowiednimi surgical kwotami. or medical procedures, the sole purpose of which is the cure or relief of acute illness or injury, Rozdział and performed 2. Definicje by a recognised medical practitioner Nasz/Nas/My Trip means a journey oznacza within Inter the Partner Geographic Assistance Scope S.A. Oddział not w exceeding Niemczech, 60 Bahnhofstrasse consecutive days 19, and days Gräfelfing, during Niemcy, any 365-day reprezentowany period. Each journey w Polsce must przez: commence and end in the Country Inter of Residence. Partner Assistance Polska S.A. ul. Chłodna 51 Chapter 3. Pre-travel Advice Warszawa 2. We Państwo/Państwa will provide You with oznacza information Posiadacza about visas, Karty inoculations Korporacyjnej and American vaccinations, Express World z numerem Health Organisation rozpoczynającym warnings, się od climatic 3779 conditions, wydanej przez languages American spoken, Express time zones Services and Europe other information Limited, such sp. as z o.o., banking Oddział hours, w Polsce etc. lub firmę afiliowaną, i/lub inne osoby Chapter podróżujące 4. Travel z biletem Assistance zakupionym w ramach programu BTA, będące w wieku poniżej 80 lat, zdolne do odbycia podróży. Okres During trwania a Trip, ubezpieczenia in the event rozpoczyna of Your: się w momencie nabycia 1. medical przez Państwa and legal Karty emergencies, Korporacyjnej We will American advance Express cash/payments lub up przystąpienia to PLN 4,000. do programu BTA i trwa tak długo, dopóki Państwa 2. lost Karta or lub stolen rachunek cash, Card programu or travel BTA documents, jest ważny oraz and in stan the konta event that Państwa there Karty are no lub TSOs rachunku or automatic programu teller BTA machines jest odpowiedni (ATM s) available w chwili zdarzenia. at the Cardholder s location, We shall advance 3. Kraj cash zamieszkania to the Cardholder oznacza up to kraj PLN wydania 4,000, (to karty, be naliczania charged to rachunków Cardholder s oraz account Państwa and miejsce subject zamieszkania to authorization kraj, którego prawu by American Państwo Express). podlegacie oraz wobec którego dokonujecie 3. rozliczeń loss or theft podatkowych. of identity papers necessary for the return Home, 4. We Zasięg will provide geograficzny assistance oznacza in replacing lokalizacje them. poza granicami 4. emergency, Państwa Kraju We will zamieszkania, transmit urgent chyba messages że podano to Your inaczej relatives, w warunkach Business określonych associates świadczeń. and/or friends in the Country 5. of Miejsce Residence zamieszkania and vice versa. oznacza adres Państwa zamieszkania 5. lost znany luggage, prawnym We i will podatkowym provide assistance organom. in location. 6. Praca fizyczna oznacza pracę wymagającą użycia rąk przy instalacji, montażu, konserwacji lub naprawie urządzeń elektrycznych, mechanicznych bądź hydraulicznych 14

16 6. (praca imprisonment, o charakterze hospitalisation innym niż or kierowanie/nadzór, other such emergency, sprzedaż and czy You zarządzanie), require an interpreter, a także podejmowanie We will make the zajęć necessary hydraulika, arrangements elektryka, inżyniera and advance oświetlenia the travel lub expenses dźwięku, of cieśli, an interpreter. malarza, dekoratora, We will also budowniczego advance the necessary lub pracy interpreters ręcznej dowolnego fees, subject typu to (poza authorisation pracą w by dziedzinie American cateringu). Express. 7. Nagły imprisonment wypadek (or zdrowotny threatened oznacza imprisonment), odniesione We przez will advance Państwa podczas lawyers fees Podróży up to obrażenie PLN 4,000, cielesne and bail lub bond nagłą up to PLN 40,000. i We nieprzewidzianą accept no responsibility chorobę, nie for wynikającą meeting conditions ze Stanu of zdrowia bail or the przed return Podróżą, of the bail co bond. powoduje konieczność Leczenia szpitalnego 8. lub needing ambulatoryjnego, necessary medicine którego that nie można cannot przesunąć be found locally, w czasie We will w despatch uzasadniony it to You, sposób if legally do momentu possible. Państwa We will pay powrotu only the do cost of Kraju shipment. zamieszkania lost Stan or zdrowia stolen prescriptions przed Podróżą We will oznacza try to stan arrange fizycznego transfer of a prescription i psychicznego from zdrowia Your Home istniejący pharmacy, przed Państwa if legally Podróżą possible. i/lub sprawiający Państwu ból, powodujący fizyczne zagrożenie lub 10. mocno broken, ograniczający lost or stolen Państwa lenses or ruchowo, glasses, We w tym will despatch m.in.: replacements to You. We will pay only the cost of shipment. a) Stan, z powodu którego znajdują się Państwo na liście Chapter oczekujących 5. Medical na Leczenie Emergency szpitalne; Assistance 1. In b) the Stan event wymagający of a Medical konsultacji Emergency ze specjalistą We will: lub będący a) refer powodem You to Leczenia physicians, szpitalnego hospitals, w clinics, przedziale ambulances, sześciu miesięcy private duty przed nurses, Państwa dentists, Podróżą; dental clinics, services for the disabled, c) Ciąża ophthalmologists, w przedziale pharmacies, ośmiu tygodni opticians przed planowaną and suppliers datą of porodu; contact lenses and medical aid equipment. d) b) Wszelkie send a doctor stany to psychiczne, You to assess w tym Your lęk medical przed lataniem condition lub and inna fobia advance związana the payment z podróżą, of the lubdoctor s fees. e) c) organise Stan, który Your przez subsequent lekarza został admission zdiagnozowany into an appropriate jako śmiertelny 9. Transport/przeniesienie hospital and advance medical oznacza: expenses. 2. In a) the Transport event of Państwa a Medical do Emergency najbliższego We szpitala, will organise jeśli w kraju and pay for wypadku Your Repatriation/Evacuation transport nie jest bezpłatny, if approved lub by Our Senior Medical Officer and following consultation with the attending b) Przeniesienie Państwa do najbliższego odpowiednio physician. wyposażonego szpitala w przypadku gdy lokalne obiekty 3. In the medyczne event of zostaną Your death uznane during za nieodpowiednie a Trip, We will organise przez Naszego and Repatriate lekarza, lub Remains. Chapter c) Transport 6. General do Kraju Exclusions zamieszkania, jeśli zaleci go Nasz lekarz costs Transport where We zwłok have obejmuje: not arranged transportation and/or given Our a) Koszt prior authorisation; transportu zwłok do Miejsca zamieszkania; lub 2. any b) Koszt wilful kremacji act and resulting i dalszego consequences; transportu zwłok do Kraju 3. suicide, zamieszkania, insanity, intentional lub self-injury, mental and emotional problems c) Koszt lokalnego and related pochówku illnesses, do alcoholism, kwoty drug PLN. addiction or 11. solvent Leczenie abuse oznacza or being postępowanie under the influence chirurgiczne of alcohol lub lekarskie, or drugs; 4. war, którego invasion, wyłącznym act of foreign celem jest enemy, wyleczenie hostilities bądź (whether ulżenie war w ciężkiej be declared chorobie or lub not), obrażeniach, terrorist activity, przeprowadzane civil war, rebellion, przez lekarza. revolution, 12. insurrection, Podróż oznacza military podróż or usurped w obrębie power, Zasięgu Your geograficznego, participation in civil commotion nie przekraczającą or riot of 60 any kolejnych kind, or Your dni i 90 participation dni w ramach in fighting okresu (except 365-dniowego. in self-defence); Każda Podróż musi rozpocząć się i zakończyć 5. ionising w Kraju radiations zamieszkania. or contamination by radioactivity from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel, or the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or any nuclear component; 15

17 6. Rozdział participation 3. Porady in attempts dla podróżnych or practice runs for any speed, My endurance zapewniamy or performance Państwu informacje records; na temat wiz, szczepień, 7. ostrzeżeń participation Światowej in professional Organizacji sports; Zdrowia, warunków klimatycznych, 8. języków participation używanych in extreme w danych sports krajach, where stref special czasowych equipment, oraz training inne informacje, and preparation takie jak are godziny required; urzędowania banków itp. 9. Rozdział off-piste 4. skiing Assistance without the w Podróży supervision of a guide. Chapter Są Państwo 7. Additional objęci ochroną Exclusions podczas Podróży applicable w następujących to Chapter 5. przypadkach: Medical Emergency Assistance 1. Gdy costs spotkają of doctors Państwa fees, medical nagłe zdarzenia expenses związane and/or Treatment; ze zdrowiem lub prawem, My dokonamy w Państwa imieniu zaliczki zwrotnej 2. w costs gotówce of air-sea lub innej Repatriation/Evacuation formie płatności do wysokości while on a cruise; PLN costs Gdy zgubią due to Państwo pregnancy, lub birth, zostaną miscarriage, okradzeni abortion z gotówki, and karty resulting consequences; lub dokumentów podróżnych, gdy brak biur podróży lub 4. coffins bankomatów and/or w urns miejscu in excess pobytu of those Posiadacza which Karty, meet My international zapewnimy airline Państwu standards gotówkę for w transportation kwocie do of mortal PLN (kwota remains; ta obciąży 5. the Posiadacza funeral; Karty, przy czym będzie ona podlegać zatwierdzeniu przez American Express). 6. costs arising from You engaging in Manual Work during a Trip. 3. Gdy zgubią Państwo lub zostaną okradzeni z dokumentów Chapter tożsamości 8. General wymaganych Conditions do powrotu do Miejsca zamieszkania, 1. You My zapewnimy must permit pomoc Us any w reasonable ich zastąpieniu. examination into cause and 4. extent Gdy spotka of loss Państwa and/or damage. nagły wypadek, My przekażemy pilne 2. wiadomości In the event of Państwa Your Repatriation/Evacuation krewnym, współpracownikom or if We i/lub provide przyjaciołom You with transportation, w Kraju zamieszkania You must provide oraz wiadomości Us with any od unused nich. 5. Gdy travel zgubią tickets Państwo which You bagaż, would My otherwise zapewnimy have pomoc utilized. w jego 3. You zlokalizowaniu. must take all reasonable steps to avoid or minimise any loss 6. and Gdy avoid zostaną danger Państwo except uwięzieni, in an attempt hospitalizowani to save human lub w life. innym 4. podobnym We will make nagłym every wypadku, effort to apply gdzie the potrzebny full range będzie of services Państwu stated tłumacz, in the terms My and poczynimy conditions. odpowiednie Remote geographical działania organizacyjne locations or i unforeseeable dokonamy w Państwa adverse local imieniu conditions przedpłaty may kosztów preclude podróży the normal tłumacza. standard of My service dokonamy being również provided. w Państwa imieniu przedpłaty kosztów tłumaczenia, podlegające autoryzacji firmy 5. We are not liable for payment and/or service, if You brought American Express. about the loss intentionally or through gross negligence or You 7. Gdy fraudulently zostaną attempt Państwo to uwięzieni deceive Us. (lub będzie Państwu groziło uwięzienie), My dokonamy w Państwa imieniu zaliczki zwrotnej 6. We do not provide any coverage and service in countries, which kosztów wynajęcia prawnika do wysokości PLN, oraz are officially under embargo by The United Nations as well as wpłacenia kaucji do wysokości PLN. My nie ponosimy countries that are declared unsafe by the governmental agency in odpowiedzialności za spełnienie warunków kaucji ani zwrotu charge of the analysis of international travel conditions kaucji. Chapter 8. Gdy będą 9. Państwo Complaints potrzebowali procedure leku niedostępnego lokalnie, We My aim prześlemy to provide go a Państwu, first class service jeśli będzie at all to times. prawnie However, możliwe. if You My have opłacimy any complaint jedynie koszt regarding przesyłki. the standard of service You have received 9. Gdy zgubią under Państwo Premium lub Global zostaną Asssitance, okradzeni the z following recept, My procedure is available postaramy to się You zorganizować to resolve the przesłanie situation: recepty z apteki Please w Państwa write in Miejscu Your preferred zamieszkania, language jeśli to: będzie to prawnie możliwe. Relationship Manager for American Express at Inter Partner Assistance, 10. Gdy zostaną c/o AXA Państwu Assistance zniszczone, Germany, zgubione Garmischerstr. lub skradzione 8-10, soczewki Munich, kontaktowe Germany. lub okulary, My wyślemy Państwu soczewki kontaktowe lub okulary zastępcze. My opłacimy jedynie koszt przesyłki. 16

18 Rozdział 5. Pomoc w Nagłych wypadkach zdrowotnych Są Państwo objęci następującą ochroną: 1. Gdy zaistnieje Nagły wypadek zdrowotny, My wykonamy następujące czynności: a) podamy Państwu informacje na temat lekarzy, szpitali, klinik, pogotowia, prywatnych pielęgniarzy, dentystów, przychodni dentystycznych, obiektów obsługi osób niepełnosprawnych, okulistów, aptek, optyków oraz dostawców soczewek kontaktowych i sprzętu pomocy medycznej. b) wyślemy do Państwa lekarza w celu zbadania stanu zdrowia i dokonamy w Państwa imieniu przedpłaty kosztów wizyty. c) zorganizujemy dalsze przyjęcie Państwa do odpowiedniego szpitala oraz dokonamy w Państwa imieniu przedpłaty kosztów związanych z leczeniem. 2. W przypadku Nagłego wypadku zdrowotnego, My zorganizujemy i opłacimy Państwa Transport/przeniesienie do szpitala lub Miejsca zamieszkania, jeśli zatwierdzi ją Nasz lekarz, oraz dalszą konsultację z Państwa lekarzem. 3. W wypadku Państwa śmierci podczas Podróży, My zorganizujemy Transport zwłok. Rozdział 6. Wyłączenia: Czego nie obejmuje ochrona? 1. Kosztów transportu, którego My nie organizowaliśmy i/lub transportu, którego z Nami nie konsultowano i na jaki wcześniej My nie wydaliśmy zgody; 2. Wszelkich aktów umyślnego działania i ich konsekwencji; 3. Samobójstwa, choroby psychicznej, umyślnego samookaleczenia, problemów psychicznych i emocjonalnych oraz związanych z nimi chorób, alkoholizmu, uzależnienia od narkotyków lub substancji chemicznych lub znajdowania się pod wpływem alkoholu bądź narkotyków; 4. Skutków wojny, najazdu zbrojnego, działań ze strony zagranicznego wroga, działań wojennych (zarówno w przypadku wypowiedzenia wojny jak i bez wypowiedzenia), działalności terrorystycznej, wojny domowej, buntu, rewolucji, powstania, zbrojnego przejęcia władzy, Państwa udziału w zamieszkach cywilnych lub wszelkiego rodzaju rozruchach bądź Państwa udziału w bójkach (z wyjątkiem samoobrony); 5. Skutków promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego odpadami nuklearnymi powstałymi w procesie spalania paliwa nuklearnego bądź radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych właściwości wybuchowych instalacji nuklearnych bądź elementów nuklearnych; 6. Skutków udziału w próbach lub wykonywania wyścigów o dowolnej prędkości, czasie trwania czy w celu pobicia dowolnego rekordu; 7. Skutków udziału w sportach profesjonalnych; 17

19 8. Skutków udziału w sportach ekstremalnych wymagających specjalistycznego sprzętu, treningu oraz przygotowań; 9. Skutków zjazdów narciarskich poza trasą bez nadzoru przewodnika. Rozdział 7. Czego nie obejmuje ochrona w przypadku Nagłych wypadków zdrowotnych określonych w Rozdziale 5? 1. Opłat dla lekarzy, wydatków medycznych i/lub na Leczenie; 2. Kosztów Transportu/przeniesienia do szpitala drogą powietrzno-wodną podczas rejsu morskiego; 3. Kosztów wynikających z ciąży, porodu, poronienia, aborcji i wynikłych z nich konsekwencji; 4. Trumien i/lub urn niespełniających międzynarodowych norm lotniczego przewozu zwłok; 5. Pogrzebu; 6. Kosztów wynikających z wykonywania przez Państwa Pracy fizycznej podczas Podróży. Rozdział 8. Warunki ogólne dotyczące korzystania z usług oferowanych w ramach Usługi Assistance: 1. Muszą Państwo pozwolić Nam na zbadanie sprawy w zakresie przyczyn i wielkości strat i/lub szkód. 2. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba zorganizowania Państwu Transportu/przeniesienia do szpitala lub Kraju zamieszkania, muszą Państwo dostarczyć Nam wszelkie niewykorzystane bilety, jakie w przeciwnym razie zostałyby przez Państwa wykorzystane. 3. Muszą Państwo podejmować wszelkie działania mające na celu unikniecie lub zminimalizowanie jakichkolwiek szkód oraz unikać niebezpieczeństw z wyjątkiem sytuacji, w których podejmowane są próby ratowania życia ludzkiego. 4. My dołożymy wszelkich starań, by zapewnić pełen zakres usług wymienionych w ustaleniach i warunkach umowy. Miejsca odległe geograficznie lub nieprzewidywalne, niepomyślne warunki lokalne mogą jednakże uniemożliwiać zapewnienie usług na standardowym poziomie. 5. My nie ponosimy odpowiedzialności za płatności i/lub usługi, w przypadku umyślnego spowodowania przez Państwo szkody lub szkody spowodowanej Państwa rażącym niedbalstwem bądź w przypadku celowego usiłowania wprowadzenie Nas przez Państwa w błąd. 6. Nasze usługi nie obejmują krajów, na które Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie nałożyła embargo, jak również krajów, które zostały uznane za niebezpieczne przez agencję rządową zajmującą się badaniem międzynarodowych warunków podróży. 18

20 Rozdział 9. Procedura składania reklamacji Naszym celem jest zapewnienie stale dostępnych usług na najwyższym możliwym poziomie. Niemniej jednak, jeśli chcą Państwo złożyć zażalenie w związku z poziomem usług świadczonych Państwu mają Państwo do dyspozycji następującą procedurę umożliwiającą rozwiązanie problemu: Prosimy napisać w wybranym przez Państwa języku list do Kierownika ds. Kontaktów z Klientami dla American Express na adres: Inter Partner Assistance, do rąk AXA Assistance Germany, Garmischerstr. 8-10, Monachium, Niemcy. 19

Gold Corporate. Business TravelwInsurance

Gold Corporate. Business TravelwInsurance POLISH ENGLISH PRINT Złota KartaExpress American Korporacyjna American Express Gold Corporate Card Ubezpieczenie podróży Business TravelwInsurance Section Sekcja 1. 1. Warunki Terms and ubezpieczenia conditions

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Prosimy zabrać polisę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość / Please take it with your personal documents. Ubezpieczający / Policyholder

Prosimy zabrać polisę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość / Please take it with your personal documents. Ubezpieczający / Policyholder Polisa Ubezpieczenia Podróżnego / Travel Insurance Certificate Prosimy zabrać polisę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość / Please take it with your personal documents. Numer polisy / Policy Number

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAśERA LINII LOTNICZYCH AIR PASSENGER RIGHTS

PRAWA PASAśERA LINII LOTNICZYCH AIR PASSENGER RIGHTS Urząd Lotnictwa Cywilnego Civil Aviation Office of the Republic of Poland PRAWA PASAśERA LINII LOTNICZYCH AIR PASSENGER RIGHTS FORMULARZ SKARGI WZOROWANY NA FORMULARZU UNIJNYM THIS COMPLAINT FORM IS BASED

Bardziej szczegółowo

Karty Korporacyjnej American Express

Karty Korporacyjnej American Express POLISH ENGLISH PRINT Your Insurance Dokumentacja Documentation for ubezpieczeniowa the American Express dotycząca Zielonej Green Card Corporate Karty Korporacyjnej American Express Zawiera: 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND PROGRAM OF EVENTS AUGUST 11 th -14 th, 2017 AUGUST 11th, 2017 (Friday) Warsaw 9:00 am Bus departure from Warsaw Polonia Palace Hotel to 12:00 noon Bus departure

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH AIR PASSENGER RIGHTS

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH AIR PASSENGER RIGHTS Urząd Lotnictwa Cywilnego Civil Aviation Authority PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH AIR PASSENGER RIGHTS FORMULARZ SKARGI WZOROWANY NA FORMULARZU UNIJNYM THIS COMPLAINT FORM IS BASED ON EU COMPLAINT FORM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

CONDITIONS OF CONTRACT AND OTHER IMPORTANT NOTICES

CONDITIONS OF CONTRACT AND OTHER IMPORTANT NOTICES Version 1.0 (July 2006) Poland Page 1 of 5 CONDITIONS OF CONTRACT AND OTHER IMPORTANT NOTICES This Ticket is Not Valid and Will Not Be Accepted for Carriage Unless Purchased from Issuing Carrier or its

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

VIP Services VIP SERVICES / 01

VIP Services VIP SERVICES / 01 VIP SERVICES VIP Services W trosce o najbardziej wymagających pasażerów Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres usług vip. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów podróżujących

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

W celu uzyskania pełnych informacji. a claim: (24/7). Zalecamy również kontakt

W celu uzyskania pełnych informacji. a claim: (24/7). Zalecamy również kontakt Your Dokumentacja Insurance Documentation ubezpieczeniowafor dotycząca the American Złotej Express Karty Corporate Korporacyjnej Gold Card American Express Zawiera: Contains: 1. Podsumowanie Policy Summarypolisy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY (OC/AC/NNW) Claim notification form (TPL/Casco/PI)

ZGŁOSZENIE SZKODY (OC/AC/NNW) Claim notification form (TPL/Casco/PI) Proszę wypełniać drukowanymi literami. Please fill in this form with PRINTED LETTERS 1. zgłaszającego - Reporting Person s First and Last Name... Kim jest zgłaszający roszczenie?(proszę zakreślić) - Użytkownik

Bardziej szczegółowo

ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE

ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE Section 1: Basic Information This section requests basic information related to your company Full legal name of your company, as registered with your Government:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. Your Insurance ubezpieczeniowa. Documentation for. American Express. Zawiera: 1. Podsumowanie polisy 2.

Dokumentacja. Your Insurance ubezpieczeniowa. Documentation for. American Express. Zawiera: 1. Podsumowanie polisy 2. Dokumentacja Your Insurance ubezpieczeniowa Documentation for dotycząca the American Złotej Express Corporate Karty Korporacyjnej Gold Card American Express Zawiera: 1. Podsumowanie polisy 2. Warunki polisy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND

COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND Manual 80/2004 POLAND (en) 1 COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND 1. National Law...2 1.1. Implementation [art. 18]...2 1.2. National Schemes on Compensation [art. 12(2)]...2 2. Responsible authorities

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II

Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II W razie zainteresowania jej pełną treścią, zapraszamy do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. Your Insurance ubezpieczeniowa. Documentation for. American Express

Dokumentacja. Your Insurance ubezpieczeniowa. Documentation for. American Express Dokumentacja Your Insurance ubezpieczeniowa Documentation for dotycząca the American Zielonej Express Corporate Karty korporacyjnej Green Card American Express Zawiera: Contains: 1. Podsumowanie Policy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Porady dla podróżnych

Porady dla podróżnych 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Obsługa na pokładzie Odprawa

Bardziej szczegółowo

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Do: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Operacji Dokumentowych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające.

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające. DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record*

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record* Strona 1 z 2 Pieczęć Oddziału ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC Confirmation of motor insurance claim record* REGON : 242859870 EKOENERGIA SILESIA S.A. ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Bardziej szczegółowo