Najważniejsze informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze informacje"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia. Informacja ta nie jest częścią Szczególnych Warunków Ubezpieczenia. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków, zgodnie z którymi udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa, zamieszczone są w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel Niniejsze ubezpieczenie udzielane jest przez AIG Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Cel ubezpieczenia Celem niniejszego ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej przed skutkami zdarzeń wynikłych podczas podróży zagranicznych. Ochrona obejmuje m.in. koszty leczenia powypadkowego lub nagłego zachorowania, utratę uszkodzenie bagażu podróżnego, odwołanie podróży. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest do wysokości kwot wskazanych w poniżej zamieszczonej tabeli WYKAZ ZAKRES UBEZPIECZENIA. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia. Tabela zamieszczona poniżej pokazuje tylko niektóre zakresy ubezpieczenia, warunki i wyłączenia odpowiedzialności. Abyście Państwo byli pewni, że warunki ubezpieczenia są dla Państwa odpowiednie, prosimy o uważne przeczytania Szczególnych Warunków Ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia I wyłączenia odpowiedzialności Numeracja w Szczególnych Warunkach ubezpieczenia Koszty leczenia za granicą do kwoty Obowiązuje udział własny w szkodzie w wysokości 200 zł na zdarzenie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: koszty leczenia - leczenie ambulatoryje, koszty hospitalizacji, koszty leków, rachunki za leczenie, koszty wezwania karetki, dodatkowe koszty zakwaterowania i koszty podróży w przypadku niemożności powrotu do Polski w planowanym terminie repatriację do Polski w przypadkach medycznie uzasadnionych Strony 9-12 Rozdział Związancyh Koniecznością Uzyskania Pomocy, Powrotem w Nieplanowanym Terminie i Kosztami Leczenia za Granicą; z Ważnie postanowienia W przypadku konieczności hospitalizacji należy uprzednio skontaktować się z AIG Assist Dodatkowe koszty zakwaterowania, koszty podróży oraz koszty repatriacji muszą uprzednio zostać zaakceptowane przez AIG Assist. Ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana w przypadku: Kosztów leczenia poniesionych w związku z diagnozą lub leczeniem choroby znanej już przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. podróży odbywanej wbrew zaleceniom lekarza lub podróży odbywane w celu leczenia Kosztów związanych ze stanem ciąży (w ciągu trzech ostatnich miesięcy ciąży)

2 Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące problemów medycznych prosimy o kontakt z Odwołanie lub zmiana programu podróży do kwoty 800 na osobę Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwrot kosztów z tytułu zakupu biletu lotniczego, poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z odwołaniem lub zmianą programu podróży przed jej rozpoczęciem, do wysokości kwot wymienionych w Wykazie - zakres ubezpieczenia, z wyłączeniem jednak opłat lotniskowych, jeśli Ubezpieczony nie może wyjechać z jednego z następujących powodów: - śmierć, nieszczęśliwy wypadek lub poważna choroba, hospitalizacja Ubezpieczonego, jego współmałżonka lub osoby żyjącej z nim w konkubinacie, jego wstępnych, zstępnych lub tych z teściów, teściowych, braci, sióstr, szwagrów, szwagierek, zięciów, synowych jego współmałżonka lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego lub dowolnej osoby, która z nim zamieszkuje; - śmierć, nieszczęśliwy wypadek lub poważna choroba, hospitalizacja osób towarzyszących Ubezpieczonemu w czasie jego podróży, o ile imiona i nazwiska tych osób zostały wymienione w otrzymanych przez Ubezpieczonego szczególnych warunkach ubezpieczenia. - znaczące uszkodzenie miejsca zamieszkania lub pracy Ubezpieczonego i jego współmałżonka, które posiadają, wynajmują lub zajmują bezpłatnie, o ile zniszczeniu uległo więcej niż 50% tego lokalu, a ich obecność w omawianym miejscu jest absolutnie konieczna w celu podjęcia niezbędnych kroków zabezpieczających. Strony 5-6 Rozdział Odwołania lub Zmiany Programu Podróży Ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana w przypadku, gdy powodem, dla którego odwołano lub zmieniono podróż jest choroba znana już przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Utrata, Kradzież lub uszkodzenie bagażu do kwoty 3000 Limit na kosztowności 1200 Ochrona obejmuje koszty utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego Ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana w przypadku: - braku zgłoszenia kradzieży bagażu na policję i nie doręczenia raportu policji - pozostawienia bagażu bez opieki w miejscu publicznym lub nie zamkniętym lokalu, do którego dostęp mają osoby trzecie - braku raportu linii lotniczej, gdy bagaż został jej powierzony Strony 6-7 Rozdział Utraty, Kradzieży lub Uszkodzenia Bagażu

3 Ograniczenia Limit wieku Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje osób powyżej 65-go roku życia. Prawo właściwe Umowa ubezpieczenia podlega prawu polskiemu. Strona 3 Rozdział Postanowienia Ogólne Okres ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pojedynczą podróż trwającą nie dłużej niż 31 dni. Daty rozpoczęcia oraz zakończenia okresu ubezpieczenia wskazane są w Certyfikacie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa związana z odwołaniem lub zmianą planu podróży rozpoczyna się w momencie wykupienia podróży lub opłacenia składki ubezpieczeniowej, w zależności co nastąpi później. Ochrona ubezpieczeniowa dla pozostałych zakresów ubezpieczenia rozpoczyna się w momencie opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie Polski lub od daty widniejącej na Certyfikacie ubezpieczenia, w zależności co nastąpi później. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu powrotu do Polski lub w dniu wskazanym w Certyfikacie jako koniec okresu ubezpieczenia, w zależności co nastąpi wcześniej. Zgłaszenie szkód Szkodę ubezpieczeniową można zgłosić kontaktując się z : AIG Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Dział Szkód, ul. Marszałkowska 111, Warszawa, Polska Telefon Prawo do skarg i zażaleń AIG Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Państwu wysokiego poziomu obsługi. Jeśli jednak jesteście Państwo niezadowoleni z naszego serwisu prosimy o kontakt z: W związku z zakupem polisy: AIG Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, Warszawa, Polska W związku z obsługą szkody: AIG Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Dział Szkód, ul. Marszałkowska 111, Warszawa, Polska Telefon Aby pomóc nam zidentyfikować Państwa przypadek prosimy o podanie numeru polisy/szkody oraz imię i nazwisko posiadacza polisy/ubezpieczonego. Jeśli nadal są Państwo niezadowoleni ze sposobu załatwienia Państwa sprawy, mogą Państwo zgłosić sprawę do Rzecznika Ubezpieczonych.

4 WYKAZ - ZAKRES UBEZPIECZENIA Obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy niniejszy zakres ubezpieczenia został objęty ubezpieczeniem i wymieniony w otrzymanych przez Ubezpieczonego Szczególnych warunkach ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1) Odwołanie lub zmiana programu podróży Maksymalnie na osobę: ) Utrata, kradzież lub uszkodzenie bagażu Limit dotyczący kosztowności: ) Opóźnienie w dostarczeniu bagażu o więcej niż dwanaście godzin Maksymalnie na osobę: 800 4) Opóźnienie odlotu o więcej niż dwanaście godzin Maksymalnie na opóźnienie: 400 Maksymalnie na podróż: 800 5) Pomoc w podróży, powrót w nieplanowanym terminie, koszty leczenia za granicą Zwrot kosztów wysłania środków farmaceutycznych lub lekarstw, które są niezbędne i niedostępne w miejscu pobytu Zwrot kosztów wysłania lekarza do Ubezpieczonego przebywającego za granicą Zwrot kosztów transportu Ubezpieczonego do zakładu leczniczego Zwrot kosztów powrotu w nieplanowanym terminie i powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania Zwrot kosztów transportu zwłok w przypadku śmierci Ubezpieczonego Zwrot kosztów związanych ze śmiercią Maksymalnie na osobę: Zwrot kosztów biletu i podróży członka rodziny Ubezpieczonego w Koszt biletu powrotnego przypadku przedłużającej się hospitalizacji Maksymalnie na osobę dzienni: 300 Zwrot kosztów przedłużenia podróży Ubezpieczonego Maksymalnie na osobę dziennie: 300 Zwrot kosztów wznowienia podróży (Ubezpieczony i osoby towarzyszące) Zwrot kosztów powrotu osób towarzyszących i dodatkowe wydatki i/lub koszty przedłużenia podróży Zwrot kosztów powrotu osób towarzyszących w wieku poniżej 15 lat Koszt biletu w jedną stronę Maksymalnie na osobę dziennie: 300 Bilet Maksymalnie na osobę dziennie: 300 Zwrot kosztów wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego Koszt biletu w jedną stronę Zwrot kosztów pomocy dla dzieci Ubezpieczonego w wieku poniżej 15 lat, które pozostały w domu Zwrot kosztów leczenia za granicą Maksymalnie na całym świecie: Maksymalnie za nagłe leczenie dentystyczne: 600 Franszyza redukcyjna na jedno roszczenie: 200 Zwrot kosztów pomocy prawnej za granicą Maksymalnie na osobę: Zwrot kosztów zaliczki na kaucję za granicą Maksymalnie na osobę:

5 Zwrot kosztów przekazywania pilnych wiadomości Zwrot kosztów poszukiwań i ratownictwa Maksymalnie na osobę: ) Przerwanie podróży Maksymalnie na osobę: ) Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczenie od ryzyka śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku Na ubezpieczonego: Trwałe inwalidztwo (25% - 100%) w wyniku nieszczęśliwego wypadku Na ubezpieczonego:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia FRU.PL TU Europa S.A., zwane dalej WU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA KOD: I-NPZ-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3

Bardziej szczegółowo

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Amplico Life S.A. jest spółką Grupy AIG w Polsce. ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa Telefoniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Spis treści 1. Postanowienia ogólne str 3 2. Definicje str 3 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia str 5 4. Suma

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 1 Rodzaje umów ubezpieczenia... 1 3. Zakres terytorialny ochrony... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomoc w podróży, zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 1. Definicje 1. Choroba schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1....... 3 Definicje - 2... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08.

Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08. Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08.2013 Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych

Bardziej szczegółowo

KARTA MASTERCARD WORLD BANK ZACHODNI WBK S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

KARTA MASTERCARD WORLD BANK ZACHODNI WBK S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KARTA MASTERCARD WORLD BANK ZACHODNI WBK S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TABELA ŚWIADCZEŃ W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Travel World. Szczegółowe zapisy są niezbędne, aby dokładnie zrozumieć zakres ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej...1 Rodzaje umów ubezpieczenia...1 Zakres terytorialny ochrony...1

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r. JAK ZAPEWNIĆ SOBIE UDANE WAKACJE,, CZYLI KILKA INFORMACJI O UBEZPIECZENIACH TURYSTYCZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r. Aby zapewnić sobie udany wakacyjny wypoczynek, trzeba odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY KOD: I-KWSZ-02/13 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo