Spis treści Table of Contents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Table of Contents"

Transkrypt

1 Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie wyrobów stalowych przed korozją 18 Corrosion Protection of Steel Products Obsługa logistyczna projektów 22 Logistical Services for Projects Montaż wyrobów stalowych 24 Assembly of Steel Products Zarządzanie projektem 26 Project Management Jakość usług 28 Quality of Services Referencje 34 References Kontakt 44 Contact

2 Polimex-Mostostal SA Polimex-Mostostal to notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka, aktywna od 1945 roku jako firma handlowa i inżynieryjno-budowlana. Spółka realizuje zadania w formule generalnego wykonawstwa we współpracy z własną Grupą Kapitałową oraz ze sprawdzonymi w wielu kontraktach podwykonawcami. Równolegle do działalności w zakresie generalnego wykonawstwa Polimex-Mostostal specjalizuje się w pro dukcji wyrobów stalowych i krat pomostowych oraz w zabezpieczeniach antykorozyjnych, w tym cynkowaniu ogniowym. Polimex-Mostostal oferuje usługi w zakresie budownictwa, realizacji obiektów przemysłowych, dostaw linii technologicznych, maszyn i urządzeń oraz części zamiennych, a także serwisu technicznego dla następujących sektorów: chemii i ochrony środowiska energetyki budownictwa drogowego i kolejowego budownictwa przemysłowego i ogólnego Polimex-Mostostal offers services with respect to construction, supply of complete industrial products, process lines, machinery and equipment as well as replacement parts, and also technical services for the following sectors: chemical industries and environment protection power engineering road and railway construction industrial and general construction Polimex-Mostostal SA is an engineering and construction company, active in the market since 1945, listed at Warsaw Stock Exchange. The Company has been basing its general contractor activity on cooperation with its own Capital Group as well as subcontractors verified during the realisation of numerous contracts. Parallel to the activity as a general contractor Polimex-Mostostal specialises in manufacturing of steel products and platform gratings and in corrosion protection, including hot dip galvanizing. Cynkowanie ogniowe elementów hali Hot dip galvanizing of halls elements Hala produkcyjna w Siedlcach Production hall in Siedlce

3 Konstrukcje stalowe i kanały reaktora, Kalundborg, Dania Steel structures and reactor channels, Kalundborg, Denmark 2 3

4 Polimex-Mostostal SA Polimex-Mostostal jest jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Należy do liderów sektora budowlanego pod względem: zakresu usług, portfela zamówień, doświadczenia, profesjonalizmu i zdobytych referencji. Firma jest dobrze rozpoznawalna i aktywna również poza granicami Polski. By uzyskać lepszy dostęp do zagranicznych rynków, Polimex- -Mostostal utrzymuje międzynarodową sieć sprzedaży bezpośredniej, a także przez pośredników w większości krajów UE oraz w Rosji i na Ukrainie, posiada również spółki zagraniczne. Referencje Polimex-Mostostal obejmują: ponad 700 obiektów wybudowanych pod klucz w 60 krajach świata ponad 100 polskich zakładów przemysłowych wyposażonych w nowoczesne technologie i urządzenia produkcyjne sprowadzone z zagranicy Polimex-Mostostal references include: over 700 turn-key facilities built in 60 countries in the world over 100 Polish industrial plants equipped with modern imported technologies and production equipment Polimex-Mostostal is one of the largest construction groups in Poland. It is one of the construction leaders in terms of: scope of services, order backlog, experience, professionalism and obtained references. The Company is well-recognised and active outside Poland as well. In order to obtain a better access to foreign markets, Polimex-Mostostal maintains its international network of direct sale and sale conducted by agents in most EU countries as well as Russia and Ukraine; it owns also foreign companies. Konstrukcja stalowa, Forssa, Finlandia Steel structure, Forssa, Finland Platformy serwisowe do samolotów, Malta Service platforms for planes, Malta

5 Konstrukcja stalowa dźwigu portowego, Holandia Steel structure of harbour crane, The Netherlands 4 5

6 Oferta produkcja The Offer Production Polimex-Mostostal jest w europejskiej czołówce producentów wyrobów stalowych. Ogólna produkcja Poli mexu- -Mostostalu wynosi ton miesięcznie, a wielkość powierzchni produkcyjnej wynosi m 2. Polimex-Mostostal produkuje wyroby stalowe w oparciu o otrzymaną dokumentację techniczną klienta oraz na podstawie dokumentacji własnej, opracowanej przez konstruktorów Spółki. Dokumentacja wykonywana jest wg norm: PN, DIN, EN, EURO- KODY, GOST w języku: polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim. Wykorzystywane narzędzia informatyczne to: Robot, Staad-Pro, Microstation Structural, Rm-win, ABC płyta, MathCad, Tekla, Bocad, RCad, Autocad. Polimex-Mostostal is one of the Europe s leading manufacturers of steel products, with an overall output of tons monthly from a processing area of m 2. Polimex-Mostostal manufactures steel products on the basis of the customer s technical documentation and documentation developed by its own design engineers. The documentation is developed in compliance with the PN, DIN, EN, EUROCODES and GOST standards and is available in Polish, Russian, German and English. The Company uses the following computer-aided design and manufacturing systems: Robot, Staad-Pro, Microstation Structural, Rm-win, ABC Płyta, MathCad, Tekla, Bocad, RCad and AutoCAD. The maximum overall dimensions of non-divisible components we can produce are: L = 30 m, B = 6.3 m, H = 4.2 m, and weight of 64 tons. The maximum dimensions of constructions assembled indoors as test assemblies are: L = 80 m, B = 25 m and H = 7 m (limited by the size of the processing bay). The execution conforms to the following standards: EN 1090, NS 3464, BSK 99, PN-B 06200, DIN , DIN 15018, DS 804, DIN and AWS D1.1. Maksymalne gabaryty dla niepodzielnych elementów wchodzących w skład wyrobu wynoszą: L = 30 m, B = 6,3 m, H = 4,2 m i odpowiadają masie do 64 ton. Maksymalne wymiary dla konstrukcji zmontowanej w hali w ramach montażu próbnego wynoszą: L = 80 m, B = 25 m, H = 7 m (ograniczone wymiarami nawy produkcyjnej). Wykonanie wg normy: EN 1090, NS 3464, BSK 99, PN-B 06200, DIN , DIN 15018, DS 804, DIN 19704, AWS D1.1. Montaż konstrukcji stalowych nowego zakładu produkcyjnego, ocynkowni i malarni, Siedlce, Polska Assembly of steel structures for the new steel products plant, galvanizing and paint plant, Siedlce, Poland Konstrukcja stalowa w suszarni wiórów mokrych, Czechy Steel structure for the drying shop of wet chips, Czech Republic

7 Produkcja konstrukcji mostowych w nowym zakładzie w Siedlcach, Polska Production of bridge structures in the new steel products plant in Siedlce, Poland 6 7

8 Oferta produkcja The Offer Production Konstrukcje stalowe Polimex-Mostostal oferuje produkcję konstrukcji stalowych dla: energetyki, hutnictwa petrochemii, chemii oczyszczalni spalin, spalarni górnictwa telekomunikacji budownictwa drogowego (mosty, kładki, wiadukty, ekrany dźwiękochłonne, bariery drogowe) przemysłu samochodowego (salony samochodowe, parkingi) obiektów użyteczności publicznej (centra handlowe, markety, obiekty sportowe, wieże widokowe) hal produkcyjnych i magazynowych oraz inne: konstrukcje instalacji wraz z urządzeniami: kanały, kominy, filtry tkaninowe i elektrofiltry, wymienniki ciepła (heatery), obudowy wentylatorów, przenośników silosy, zsypy, zbiorniki konstrukcje dźwigowe dźwignice (w tym dźwigi portowe) regały konstrukcje wsporcze ciągów technologicznych, rurociągów konstrukcje offshore palety, pojemniki, stojaki Steel structures Polimex-Mostostal manufactures steel constructions for the following industries: power engineering, metallurgy petrochemistry and chemistry flue gas treatment and incineration plants mining telecommunications road engineering (bridges, footbridges, viaducts, sound screens, roadside barriers) automative industry (car showrooms, car parks) public buildings (shopping malls, supermarkets, sports facilities, viewing towers) workshops and storage halls Products include: processing plant constructions with equipment: ducts, smoke stacks, bag filters, electrostatic precipitators, heat exchangers, ventilator housings, conveyor housings siloses, hoppers, tanks lifting constructions: cranes (including harbour cranes) racks & shelving systems support construction of processing lines and pipelines offshore structures pallets, containers, racks Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, konstrukcja stalowa dachu, Polska University of Warsaw Library, steel structure of the roof, Poland Paleta do transportu butli gazowych Gas cylinder transport pallet

9 opis Kopuła zdjecia reaktora język elektrowni polski atomowej Projekt OL3, Finlandia opis The dome zdjęcia of języl the reaktor angielski for OL3 Project, nuclear power plant, Finland 8 9

10 Oferta produkcja The Offer Production Kraty pomostowe Polimex-Mostostal SA jest znanym i cenionym w Polsce i w Europie producentem krat pomostowych zgrzewanych i prasowanych wykonywanych zgodnie z normami DIN, PN, EN, BS, ASTM. Wykonywane rodzaje krat pomostowych: kraty SERRATED (zwiększona antypoślizgowość) kraty kartonowe kraty żaluzjowe kraty ciężkie kraty zagęszczane taśmą kraty typu offshore kraty z wysokim obramowaniem kraty ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej kraty cynkowane ogniowo i malowane wg RAL kraty według indywidualnych projektów Platform gratings Polimex-Mostostal SA is a known and highly valued in Poland and Europe for the manufacture of welded and pressed platform gratings in compliance with DIN, PN, EN, BS, and ASTM standards. Polimex-Mostostal SA manufactures the following kinds of gratings: SERRATED gratings (increased anti-slip feature) full pressed gratings louvered gratings heavy duty gratings gratings with extra infill of perforated strips/safety mesh gratings with extra infill of steel wire/offshore gratings high frame gratings stainless and acid-resistant steel gratings hot dip galvanized gratings and painted according to RAL gratings according to indywidual customers projects Stopień standardowy z kraty prasowanej z listwą antypoślizgową, cynkowany Standard step made of pressed grating with anti-slip strip, hot dip galvanized Krata pomostowa zgrzewana obramowana z wycięciem, cynkowana Framed welded grating with cut-out, hot dip galvanized Krata pomostowa zgrzewana z wycięciem oraz wysokim obramowaniem, cynkowana Welded grating with cut-out and kick plate, hot dip galvanized

11 Kraty pomostowe zgrzewane nieobramowane, ocynkowane Non framed welded platform gratings, hot dip galvanized 10 11

12 Oferta produkcja The Offer Production Ponadto Polimex-Mostostal oferuje: elementy mocujące do krat, uchwyty kompleksową obsługę konstrukcyjno-technologiczną (plany ułożenia krat i projekty techniczne schodów prostych i spiralnych oraz pomostów) doradztwo techniczne w zakresie doboru optymalnych krat z punktu widzenia zastosowania i kosztów Produkty z krat: stopnie schodowe schody proste i spiralne systemy ogrodzeniowe ławki Moreover, Polimex-Mostostal offers: gratings fixings, fasteners comprehensive service for design and process technology (gratings lay-out plans and technical projects of straight and spiral stairs and platforms) technical consulting: selection of best gratings type in terms of application and costs Grating-based products: stair steps straight and spiral stairs fencing systems sitting benches Grating platforms are made of attested materials delivered by established companies of the steel sector. Kraty pomostowe produkowane są z atestowanych materiałów, dostarczanych przez renomowane firmy z branży stalowej. Krata prasowana, obramowana T-profilem, cynkowana Pressed grating, framed with T-profile, hot dip galvanized Pomosty komunikacyjne z krat w hucie szkła, Dąbrowa Górnicza, Polska Walkways in a glass-works, Dąbrowa Górnicza, Poland Krata pomostowa zgrzewana, SERRATED, cynkowana Serrated platform grating, hot dip galvanized

13 opis Pomosty zdjecia obsługi język w polski Elektrowni Połaniec, Polska opis Sernice zdjęcia platforms języl angielski in a Połaniec Power Plant, Poland 12 13

14 Park maszynowy i stosowane technologie Machinery Park and Technology Applied Polimex-Mostostal stosuje w produkcji konstrukcji stalowych następujące technologie: czyszczenie strumieniowe materiałów i wyrobów w oczyszczarkach komorowych i przelotowych cięcie termiczne blach laserem, tlenem i plazmą wycinanie termiczne kształtów w profilach hutniczych z wykorzystaniem robotów przemysłowych cięcie mechaniczne profili piłami taśmowymi i tarczowymi cięcie mechaniczne blach i profili na gilotynach wiercenie otworów w profilach i blachach wykrawanie otworów w profilach, blachach i taśmach gięcie i prostowanie na hydraulicznych pionowych prasach krawędziowych i poziomych tzw. bokserkach prostowanie blach (do 32 mm) obróbka na prasach mechanicznych obróbka krawędzi blach i profili nasypowymi taśmami ściernymi, co zapewnia bardzo staranne przygotowanie krawędzi pod spoiny obróbka skrawaniem przedmiotów na dużym, nowoczesnym poziomym centrum frezarskim: przesuwy stołu X-13000, Y-4000, Z-1700, obciążenie stołu do 20 ton wytwarzanie krat pomostowych zgrzewanych na automatycznych liniach produkcyjnych (EVG II około 1500 ton/mies., EVG III około 1500 ton/mies.) oraz prasowanych kształt wg zamówienia klienta spawanie ręczne, zmechanizowane, półautomatyczne i automatyczne metodami: MAG (135), MAG (136), SAW (121), ASW (783), E (111), w tym spawanie metodami 121 i 135 (136) blachownic na wysokowydajnych zautomatyzowanych liniach produkcyjnych; przetwarzane spawaniem materiały to stale od S235 do S690 w wykonaniach: +AR, +N, +M, N, NL, M, ML, Q, QL zg. z EN Polimex-Mostostal applies the following technologies in the manufacture of steel structures: blast cleaning of materials and products in chamber and continuousshot-blasting machines thermal cutting of steel sheets by laser, oxygen and plasma thermal cutting of shapes in metallurgical profiles using industrial robots mechanical cutting of profiles with band and circular saws mechanical cutting of steel sheets and profiles with guillotines hole drilling in profiles and steel sheets hole cutting in profiles, sheets and bands bending and straightening at hydraulic vertical bending brakes and horizontal presses steel sheet straightening (up to 32 mm thick) processing at mechanical presses steel sheet and profile edge machining with abrasive belts which allows to prepare edges for welds very precisely machining of work-pieces on a large, modern, horizontal milling centre table travel: X-13000, Y-4000, Z-1700, load on table up to 20 tons manufacture of welded platform gratings at automatic production lines (EVG II c 1500 tons/month, EVG III c 1500 tons/month) and pressed platforms customized orders hand welding, mechanised welding, semiautomatic and automatic welding by MAG (135), MAG (136), SAW (121), ASW (783), E (111) methods, including welding of plate girders by 121 and 135 (136) methods at highly automated production lines; welded materials: steel from S235 to S690, processing types: +AR, +N, +M, N, NL, M, ML, Q, QL acc. to EN 10025

15 Spawanie spoin doczołowych metodą MAG (135) Butt welds welding of MAG (Metal Active Gas) method 14 15

16 Park maszynowy i stosowane technologie Machinery Park and Technology Applied Wszystkie maszyny dobrane są optymalnie pod względem ich wydajności i możliwości technologicznych do profilu produkcji firmy i ustawione w logiczne ciągi technologiczne. Większość maszyn jest wyposażona w sterowanie CNC i podłączona do sieci komputerowej wraz z biurem technologicznym stanowi system CAD/CAM. Część maszyn tworzy elastyczną linię produkcyjną CAD/CAM do kompletnej obróbki profili hutniczych. Powszechne zastosowanie w sterowaniu maszyn i linii CNC mają, pozyskane z własnych systemów CAD lub od klientów, dane typu CAM. Technolog po ewentualnej korekcie technologicznej i zoptymalizowaniu rozkroju materiału wysyła dane CAM za pomocą sieci komputerowej do wykonania na maszynie technologicznej lub linii CNC. Biuro technologiczne wyposażone jest też w stanowiska komputerowe do automatycznego projektowania ułożenia krat. All the machines are best selected in terms of capacity and technology and adjusted to the company production profile and logically placed in technological lines. The majority of machines is equipped with a CNC control and linked to a computer network to form a CAD/CAM system with the technology office. A part of the machines forms a CAD/CAM flexible production line for a complete machining of steel works products. CAM data obtained from own systems or from customers are commonly used in controlling CNC machines and lines. The process engineer after a possible technology correction and optimisation of the material sends CAM data via a computer network for the processing by a machine or a CNC line. Production process office is equipped with computer stations for automatic design of the gratings layout. Portal do cięcia blach Cutting machines for plater Po lewej: frezarko-wiertarka Left: CNC-machine for milling and drilling Po prawej: laser do cięcia blach Right: laser cutter for steel plates

17 Nowoczesne urządzenie do palenia blach plazmą, posiadające portal do wiercenia The newest equipment for both plasma cutting and drilling of plates 16 17

18 Zabezpieczenie wyrobów stalowych przed korozją Corrosion Protection of Steel Products Polimex-Mostostal specjalizuje się w nakładaniu powłok antykorozyjnych na konstrukcje i wyroby stalowe metodą cynkowania ogniowego. Spółka oferuje: cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe) wg PN-EN ISO 1461 malowanie hydrodynamiczne wg PN-EN ISO system duplex (cynkowanie + malowanie) metalizację natryskową cynkiem wg PN-EN ISO 2063 czyszczenie mechaniczne (śrutowanie) wg PN-EN ISO , przygotowanie powierzchni Sa 2½ Wymiary wanien cynkowniczych maks. ciężar długość (m) szerokość (m) wysokość (m) jednostkowy elementu (t) Siedlce wanna 1 13,0 1,5 3,3 4 Siedlce wanna 2 9,0 1,6 3,3 6 Siedlce wanna 3 7,0 1,8 3,3 4 Dimensions of hot dip galvanizing kettles length (m) width (m) hight (m) max. weiht of steel product (t) Siedlce kettle Siedlce kettle Siedlce kettle Polimex-Mostostal specializes in applying anti-corrosion layers on structures and steel products by hot dip galvanizing. The Company offers: hot galvanizing (dip galvanizing) to PN-EN ISO 1461 hydrodynamic painting to PN-EN ISO duplex system (zinc coating + painting) zinc spray coating to PN-EN ISO 2063 mechanical cleaning (shot blasting) to PN-EN ISO , surface preparation Sa 2½ Cynkowanie ogniowe elementu turbiny wiatrowej Hot dip galvanizing of steel structure for a wind power generator Elementy konstrukcji wsporczych do ekranów akustycznych, ocynkowane i pomalowane system duplex Steel structures for acoustic screens, duplex system (galvanized + painted)

19 opis Cynkowanie zdjecia język ogniowe polski poprzecznicy wiaduktu drogowego opis Hot dip zdjęcia galvanizing języl angielski of steel structure for a road viaduct 18 19

20 Zabezpieczenie wyrobów stalowych przed korozją Corrosion Protection of Steel Products Zakład produkcyjny w Siedlcach wyposażony jest w trzy linie technologiczne do cynkowania ogniowego oraz w nowoczesną malarnię i urządzenia do metalizacji natryskowej. Metalizuje i maluje elementy konstrukcyjne o długości do 30 metrów i ciężarze jednostkowym do 64 ton. Production plant in Siedlce is equipped with three hot dip galvanizing lines, a modern paint plant and outfit for zinc spraying. It sprays with zinc and paints steel structures of the length to 30 meter and unit mass up to 64 tons. Malowanie hydrodynamiczne wyrobów stalowych Hydrodynamic painting of steel products Ocynkowane i pomalowane elementy hal system duplex Galvanized and painted hall elements duplex system Cynkowanie ogniowe elementów barier drogowych Hot dip galvanizing of road barriers elements

21 Metalizacja natryskowa cynkiem elementów wiaduktu drogowego Zinc spraying of steel structures for a road viaduct 20 21

22 Obsługa logistyczna projektów Logistical Services for Projects Zakłady produkcyjne Polimex-Mostostal SA wspierane są przez własne Biuro Zakupów, zapewniające odpowiednią organizację logistyczną i magazynowo-transportową. Stal do produkcji dostarczają wyłącznie kwalifikowani dostawcy, zgodnie z procedurami zatwierdzonymi dla certyfikowanego systemu jakości ISO Dostawcami są, zależnie od projektu, zarówno wiodące huty polskie oraz europejskie, jak i najwięksi dystrybutorzy stali w Polsce, Niemczech, Austrii i Francji. Polimex-Mostostal zapewnia dostawy wykonanych konstrukcji i wyrobów bezpośrednio na plac montażu lub w dowolne wskazane przez klienta miejsce. Polimex-Mostostal realizuje transport: drogowy, kolejowy, morski, a także w relacjach łączonych. Spółka dostarcza towar w samochodach z plandekami lub kontenerach zgodnie z życzeniem klienta. Biuro Zakupów stale analizuje aktualną sytuację na światowym rynku stali, ze szczególnym uwzględnieniem kontynentu europejskiego i Polski. Biuro Zakupów, zlokalizowane w Siedlcach, wspomaga produkcję w zakresie: przygotowania ofert dla dużych projektów w zakresie dostępności i możliwości dostarczenia materiałów oraz aktualnych cen dostarczania stali i wszelkich materiałów niezbędnych do produkcji, zgodnie z projektem i przyjętą technologią wytwarzania dostarczania wraz z materiałami odpowiednich atestów i certyfikatów materiałowych The Logstics Division, which is based in Siedlce, supports the production in the following area: prepares offers for large-scale projects in terms of availability and delivery of materials plus pricing supplies the steel and all production materials required for any project and the processing technology involved supplies all relevant conformity and material certificates Polimex-Mostostal SA production plants are supported by their own Logistics Division to ensure a proper logistic as well as storage and transport organisation. All production steel is delivered by qualified suppliers, in full compliance with the certified ISO-9001 quality system. Depending on the project, the suppliers are leading Polish and European steelworks as well as the largest steel suppliers in Poland, Germany, Austria and France. Polimex-Mostostal delivers manufactured constructions and products directly to the assembly site or to any location specified by the customer. The Company ships by road, rail or sea, as well as by combined shipping. Polimex-Mostostal also delivers its products on tilting cars or in shipping containers, depending on the customer s requirements. The Logistics Division continuously analyses the current situation on the global steel market, with special consideration for Poland and Europe.

23 opis Magazyn zdjecia Wyrobów język polski Gotowych w Siedlcach, Polska opis Warehouse zdjęcia of języl Finished angielski Products in Siedlce, Polska 22 23

24 Montaż wyrobów stalowych Assembly of Steel Products Polimex-Mostostal oferuje profesjonalny i szybki montaż: konstrukcji stalowych i żelbetowych obiektów przemysłowych mostów i wiaduktów hal produkcyjno-magazynowych obiektów usługowo-handlowych i użyteczności publicznej kompletnych instalacji przemysłowych: wież technologicznych zbiorników stalowych silosów instalacji oczyszczania spalin regałów w obiektach do produkcji kostki brukowej energochłonnych barier drogowych lekkich obudów z blachy trapezowej i płyt warstwowych Polimex-Mostostal provides professional and quick assembly services for: steel and reinforced concrete constructions industrial objects bridges and viaducts production and storage bays public buildings and commercial objects complete industrial installations: processing towers steel tanks siloses flue gas treatment plants racks for paving blocks production plants road crash barriers light casings of troughed sheet and sandwich panels Zakład Płyt MDF, Egorievsk, Rosja Manufacturing plant of MDF boards, Egorievsk, Russia Elektrownia Bad Arolsen, Niemcy Power Plant Bad Arolsen, Germany Elektrownia HAM, Belgia Power Station HAM, Belgium

25 opis Konstrukcja zdjecia język dachu polski hali widowiskowo-sportowej, Gdynia, Polska opis Steel zdjęcia structure języl for angielski the roof of the sport and event hall in Gdynia, Poland 24 25

26 Zarządzanie projektem Project Management Polimex-Mostostal zbudował platformę Centrum Obsługi Projektów, która wykorzystując zaawansowane systemy informatyczne, tworzy funkcjonalną bazę wiedzy. Celem serwisu jest szybki dostęp, spójność i łatwa dystrybucja zamieszczonych w nim informacji. Funkcjonalność systemu pozwala na dostęp do aktualnie realizowanych projektów i powiązanych z nimi dokumentów. Stale powiększana baza dokumentów kontraktowych, zakupowych i jakościowych oraz not zawierających bieżące ustalenia i podsumowania jest nieograniczonym źródłem wiedzy dla pracowników i uczestników projektu. Szczególnie pomocne są macierze odpowiedzialności, plany kontroli oraz harmonogramy projektów, uwzględniające podział na etapy, schematy organizacyjne budów oraz szczegóły dotyczące realizacji zlecenia wraz informacją o zaawansowaniu produkcji każdego przedsięwzięcia. Polimex-Mostostal created a Centre of Project Service, which applies advanced IT-systems and serves as a functional knowledge base. The purpose of this service is a fast access to, cohesion and easy distribution of information it contains. The system functionality allows access to current projects and associated documents. The ever-growing base of contractual, acquisition and quality documents and notices on current decisions and summaries creates an unlimited source of knowledge for employees and project participants. Responsibility matrixes, inspection plans and project schedules taking into account production staging, construction site organisation schemes and detailed information on execution of an order including information on the progress of each project are particularly helpful. The system priority is the exchange of experience and introduction of certain activities within the scope of the ongoing training of Polimex-Mostostal employees in project management. Priorytetem systemu jest wymiana doświadczeń i przybliżenie postępowania, w ramach nieustannego doskonalenia pracowników Polimexu- -Mostostalu w zakresie zarządzania projektami. Stadion Wisły, Kraków, Polska Wisła Football Stadium, Kraków, Poland Platforma transformatorowa dla zespołu elektrowni wiatrowych, Dania Transformer platform for wind power generator park, Denmark

27 opis Wyposażenie zdjecia język modułów polskiplatformy wiertniczej, Norwegia opis Equipment zdjęcia for języl drilling angielski platform modules, Norway 26 27

28 Jakość usług Quality of Services Zaufanie klientów do systemu jakości firmy Polimex-Mostostal potwierdzają międzynarodowe i krajowe certyfikaty: PN-EN ISO 9001 System zarządzania jakością PN-EN ISO System zarządzania środowiskowego OHSAS 18001/PN-N System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-EN ISO Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych Część 2: Pełne wymagania jakości AQAP2120 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 21: Zakładowa kontrola produkcji VCA-SCC Lista kontrolna, system, którego celem jest ciągła poprawa w obszarach bhp, ochrony zdrowia i środowiska PN-EN Systemy ograniczające drogę Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd PN-EN Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych do klasy wykonania EXC4 Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych International and national certificates confirm the customer s confidence in the Polimex-Mostostal quality systems: PN-EN ISO 9001 Quality Management Systems PN-EN ISO Environment Management Systems OHSAS 18001/PN-N International occupational health and safety management system specification PN-EN ISO Quality Requirements for fusion welding of metallic materials Part 2: Full Quality Requirements AQAP2120 North Atlantic Treaty Organisation (NATO) Quality Assurance Requirements for Design, Development, and Production Requirements PN-EN Mineral-asphalt mixes Requirements Part 21: Internal quality assurance VCA-SCC Checklist System for continuous improvement of industrial safety and environment PN-EN Road confining systems Part 5: Requirements for products and assessment of conformity of vehicle stopping systems PN-EN Manufacture of steel and aluminium structures Part 1: Rules for conformity estimation of structural elements EXC4 Certificate of the Manufacturer of Steel Structures Polish Chamber of Steel Structures

29 opis zdjecia język polski opis zdjęcia języl angielski Świadectwo kwalifikacyjne do I Grupy Zakładów Dużych, uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa montażu i remontów konstrukcji stalowych klasy 1, 2, 3 zgodnie z normą PN-M oraz stalowych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-B 06200, wydane przez Instytut Spawalnictwa (Polska) Świadectwo kwalifikacji klasy E wydane przez GSI-SLV w Duisburgu uprawniające do wykonywania konstrukcji stalowych wg norm: DIN : 2002, DIN 15018, DIN 4132, DIN 4133, DIN oraz mostów drogowych wg norm: DIN-FB i DIN FB 104, mostów kolejowych wg norm: DIN BF 103, DIN BF 104 i Ril 804 Świadectwo kwalifikacji do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych do mostów kolejowych, kolejowo-drogowych, kładek dla pieszych i wyposażenia mostów o rozpiętości bez ograniczeń, wydane przez Ministerstwo Infrastruktury (Polska) Świadectwo kwalifikacji do remontów stalowych konstrukcji mostowych do mostów kolejowych, kolejowo-drogowych, kładek dla pieszych i wyposażenia mostów o rozpiętości bez ograniczeń, wydane przez Ministerstwo Infrastruktury (Polska) Qualification Certificate qualifying for the I Group of Large Plants authorising for Execution of Welding Works for Assembly and Overhaul of Steel Structures Class 1, 2 and 3 according to PN-M standard and Construction Industry Structures according to PN-B standard Requirements, certificate issued by the Welding Institute (Poland) Qualification Certificate Class E issued by GSI-SLV Duisburg authorising for Manufacture of Steel Structures to the following standards: DIN : 2002, DIN 15018, DIN 4132, DIN 4133, DIN and Road Bridges to DIN-FB and DIN FB 104, and Railway Bridges to DIN BF 103, DIN BF 104 and Ril 804 Standards Qualification Certificate authorising for Manufacture of Steel Bridge Structures of Railway Bridges, Road and Railway Bridges, Footbridges and Bridge Accessories of an Unlimited Span issued by Ministry of Infrastructure (Poland) Qualification Certificate authorising for Repair of Steel Bridge Structures of Railway Bridges, Road and Railway Bridges, Footbridges and Bridge Accessories of an Unlimited Span issued by Ministry of Infrastructure (Poland) Urządzenie do szlifowania krawędzi Edge grinding machine Ochronne bariery drogowe i ekrany akustyczne przy autostradzie A4, Polska Protective shock absorbing safety barriers and acoustic screens for the A4 motorway, Poland 28 29

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11

Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11 spis treści content Konstrukcje stalowe Steel structures 4 Przykłady naszych realizacji Examples of our structures Infrastruktura drogowa i transport Transportation and road infrastructure 8 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych

Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych doświadczenie, które łączy www.asmet.com.pl Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych Comprehensiveness The basic activity of ASMET GROUP companies is the manufacture and

Bardziej szczegółowo

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com. WYSTAWCY EXHIBITORS 3 3D MASTer 456 ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.pl Firma 3D Master jako pierwsza w Polsce (od

Bardziej szczegółowo

Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz

Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz Polska / Poland 09-410 Płock, ul. Sikorskiego 6/57 tel./fax: +48 (24) 266 85 06 Polska / Poland

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

ALMANACH UKRAIŃSKICH OFERT HANDLOWYCH

ALMANACH UKRAIŃSKICH OFERT HANDLOWYCH Wydział Handlowy przy Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej tel.:(+4822) 6293446 : tem@ukraineemb.pl Warszawa, lipiec 2010 r. ALMANACH UKRAIŃSKICH OFERT HANDLOWYCH Czerkaska Rada Obwodowa szuka

Bardziej szczegółowo

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa Szanowni Państwo, MIRBUD S.A. należy do grona największych firm na rynku budowlanym, działających we wszystkich segmentach budownictwa. Jesteśmy spółką notowaną na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Umiemy się wyróżnić Making all the difference

Umiemy się wyróżnić Making all the difference Umiemy się wyróżnić Making all the difference Eiffage na świecie Wiadukt Millau Millau Viaduct Grupa Eiffage jest jedną z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Firma zrealizowała

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20 lok. 4, 90-510 Łódź, Polska/Poland tel. +48 42 256 90 00 http://www.4metal.pl e-61a W ciągu 9 lat naszej działalności, platforma 4metal stała się najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

FIRMY ZRZESZONE W REGIONALNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LUBLINIE

FIRMY ZRZESZONE W REGIONALNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LUBLINIE FIRMY ZRZESZONE W REGIONALNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LUBLINIE KATALOG REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W LUBLINIE Katalog ten jest formą prezentacji firm-członków Regionalnej Izby Gospodarczej. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our Way Jak zmienia się region dzięki Funduszom Europejskim How the region is changing thanks to European Funds Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb 138 Raport roczny Grupy PKP 2009 Annual Report of PKP Group 2009 LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out Zbigniew Tracichleb PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Szeroki tor

Bardziej szczegółowo