Produkcja Production

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl"

Transkrypt

1 Produkcja Production

2

3 Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie wyrobów stalowych przed korozją 18 Corrosion Protection of Steel Products Obsługa logistyczna projektów 22 Logistical Services for Projects Montaż wyrobów stalowych 24 Assembly of Steel Products Zarządzanie projektem 26 Project Management Grupa Kapitałowa 28 Capital Group Jakość usług 32 Quality of Services Referencje 38 References Kontakt 48 Contact

4 Polimex-Mostostal SA Polimex-Mostostal to notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka, aktywna od 1945 roku jako firma handlowa i inżynieryjno-budowlana. Spółka realizuje zadania w formule generalnego wykonawstwa we współpracy z własną Grupą Kapitałową oraz ze sprawdzonymi w wielu kontraktach podwykonawcami. Równolegle do działalności w zakresie generalnego wykonawstwa Polimex-Mostostal specjalizuje się w pro dukcji wyrobów stalowych i krat pomostowych oraz w zabezpieczeniach antykorozyjnych, w tym cynkowaniu ogniowym. Polimex-Mostostal oferuje usługi w zakresie budownictwa, realizacji obiektów przemysłowych, dostaw linii technologicznych, maszyn i urządzeń oraz części zamiennych, a także serwisu technicznego dla następujących sektorów: chemii i ochrony środowiska energetyki budownictwa drogowego i kolejowego budownictwa przemysłowego i ogólnego Polimex-Mostostal offers services with respect to construction, supply of complete industrial products, process lines, machinery and equipment as well as replacement parts, and also technical services for the following sectors: chemical industries and environment protection power engineering road and railway construction industrial and general construction Polimex-Mostostal SA is an engineering and construction company, active in the market since 1945, listed at Warsaw Stock Exchange. The Company has been basing its general contractor activity on cooperation with its own Capital Group as well as subcontractors verified during the realisation of numerous contracts. Parallel to the activity as a general contractor Polimex-Mostostal specialises in manufacturing of steel products and platform gratings and in corrosion protection, including hot dip galvanizing. Cynkowanie ogniowe elementów hali Hot dip galvanizing of halls elements Hala produkcyjna Zakładu Wyrobów Stalowych w Siedlcach Production hall of Steel Products Plant in Siedlce

5 Konstrukcje stalowe i kanały reaktora, Kalundborg, Dania Steel structures and reactor channels, Kalundborg, Denmark 2 3

6 Polimex-Mostostal SA Polimex-Mostostal jest jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Należy do liderów sektora budowlanego pod względem: zakresu usług, portfela zamówień, wielkości przychodów, doświadczenia, profesjonalizmu i zdobytych referencji. Firma jest dobrze rozpoznawalna i aktywna również poza granicami Polski. By uzyskać lepszy dostęp do zagranicznych rynków, Polimex- -Mostostal utrzymuje międzynarodową sieć sprzedaży bezpośredniej, a także przez pośredników w większości krajów UE oraz w Rosji i na Ukrainie, posiada również spółki zagraniczne. Referencje Polimex-Mostostal obejmują: ponad 700 obiektów wybudowanych pod klucz w 60 krajach świata ponad 100 polskich zakładów przemysłowych wyposażonych w nowoczesne technologie i urządzenia produkcyjne sprowadzone z zagranicy Polimex-Mostostal references include: over 700 turn-key facilities built in 60 countries in the world over 100 Polish industrial plants equipped with modern imported technologies and production equipment Polimex-Mostostal is one of the largest construction groups in Poland. It is one of the construction leaders in terms of: scope of services, order backlog, amount of revenue, experience, professionalism and obtained references. The Company is well-recognised and active outside Poland as well. In order to obtain a better access to foreign markets, Polimex-Mostostal maintains its international network of direct sale and sale conducted by agents in most EU countries as well as Russia and Ukraine; it owns also foreign companies. Konstrukcja stalowa, Forssa, Finlandia Steel structure, Forssa, Finland Platformy serwisowe do samolotów, Malta Service platforms for planes, Malta

7 Konstrukcja stalowa dźwigu portowego, Holandia Steel structure of harbour crane, The Netherlands 4 5

8 Oferta produkcja The Offer Production Polimex-Mostostal jest w europejskiej czołówce producentów wyrobów stalowych. Ogólna produkcja Poli mexu- -Mostostalu wynosi ton miesięcznie, a wielkość powierzchni pro dukcyjnej wynosi m 2. Polimex-Mostostal produkuje wyroby stalowe w oparciu o otrzymaną dokumentację techniczną klienta oraz na podstawie dokumentacji własnej, opracowanej przez konstruktorów Spółki. Dokumentacja wykonywana jest wg norm: PN, DIN, EN, EURO- KODY, GOST w języku: polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim. Wykorzystywane narzędzia informatyczne to: Robot, Staad-Pro, Microstation Structural, Rm-win, ABC płyta, MathCad, Tekla, Bocad, RCad, Autocad. Polimex-Mostostal is one of the Europe s leading manufacturers of steel products, with an overall output of tons monthly from a processing area of m 2. Polimex-Mostostal manufactures steel products on the basis of the customer s technical documentation and documentation developed by its own design engineers. The documentation is developed in compliance with the PN, DIN, EN, EUROCODES and GOST standards and is available in Polish, Russian, German and English. The Company uses the following computer-aided design and manufacturing systems: Robot, Staad-Pro, Microstation Structural, Rm-win, ABC Płyta, MathCad, Tekla, Bocad, RCad and AutoCAD. The maximum overall dimensions of non-divisible components we can produce are: L = 30 m, B = 6.3 m, H = 4.2 m, and weight of 64 tons. The maximum dimensions of constructions assembled indoors as test assemblies are: L = 80 m, B = 25 m and H = 7 m (limited by the size of the processing bay). The execution conforms to the following standards: EN 1090, NS 3464, BSK 99, PN-B 06200, DIN , DIN 15018, DS 804, DIN and AWS D1.1. Maksymalne gabaryty dla niepodzielnych elementów wchodzących w skład wyrobu wynoszą: L = 30 m, B = 6,3 m, H = 4,2 m i odpowiadają masie do 64 ton. Maksymalne wymiary dla konstrukcji zmontowanej w hali w ramach montażu próbnego wynoszą: L = 80 m, B = 25 m, H = 7 m (ograniczone wymiarami nawy produkcyjnej). Wykonanie wg normy: EN 1090, NS 3464, BSK 99, PN-B 06200, DIN , DIN 15018, DS 804, DIN 19704, AWS D1.1. Montaż konstrukcji stalowych nowego Zakładu Wyrobów Stalowych, Ocynkowni i Malarni Polimex-Mostostal, Siedlce, Polska Assembly of steel structures for the new Steel Products Plant, Galvanizing and Paint Plant for Polimex-Mostostal, Siedlce, Poland Konstrukcja stalowa w suszarni wiórów mokrych, Czechy Steel structure for the drying shop of wet chips, Czech Republic

9 Produkcja konstrukcji mostowych w nowym Zakładzie Wyrobów Stalowych, Siedlce, Polska Production of bridge structures in the new Steel Products Division in Siedlce, Poland 6 7

10 Oferta produkcja The Offer Production Konstrukcje stalowe Polimex-Mostostal oferuje produkcję konstrukcji stalowych dla: energetyki, hutnictwa petrochemii, chemii oczyszczalni spalin, spalarni górnictwa telekomunikacji budownictwa drogowego (mosty, kładki, wiadukty, ekrany dźwiękochłonne, bariery drogowe) przemysłu samochodowego (salony samochodowe, parkingi) obiektów użyteczności publicznej (centra handlowe, markety, obiekty sportowe, wieże widokowe) hal produkcyjnych i magazynowych oraz inne: konstrukcje instalacji wraz z urządzeniami: kanały, kominy, filtry tkaninowe i elektrofiltry, wymienniki ciepła (heatery), obudowy wentylatorów, przenośników silosy, zsypy, zbiorniki konstrukcje dźwigowe dźwignice (w tym dźwigi portowe) regały konstrukcje wsporcze ciągów technologicznych, rurociągów konstrukcje offshore palety, pojemniki, stojaki Steel structures Polimex-Mostostal manufactures steel constructions for the following industries: power engineering, metallurgy petrochemistry and chemistry flue gas treatment and incineration plants mining telecommunications road engineering (bridges, footbridges, viaducts, sound screens, roadside barriers) automative industry (car showrooms, car parks) public buildings (shopping malls, supermarkets, sports facilities, viewing towers) workshops and storage halls Products include: processing plant constructions with equipment: ducts, smoke stacks, bag filters, electrostatic precipitators, heat exchangers, ventilator housings, conveyor housings siloses, hoppers, tanks lifting constructions: cranes (including harbour cranes) racks & shelving systems support construction of processing lines and pipelines offshore structures pallets, containers, racks Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, konstrukcja stalowa dachu, Polska University of Warsaw Library, steel structure of the roof, Poland Paleta do transportu butli gazowych Gas cylinder transport pallet

11 opis Kopuła zdjecia reaktora język elektrowni polski atomowej Projekt OL3, Finlandia opis The dome zdjęcia of języl the reaktor angielski for OL3 Project, nuclear power plant, Finland 8 9

12 Oferta produkcja The Offer Production Kraty pomostowe Polimex-Mostostal SA jest znanym i cenionym w Polsce i w Europie producentem krat pomostowych zgrzewanych i prasowanych wykonywanych zgodnie z normami DIN, PN, EN, BS, ASTM. Wykonywane rodzaje krat pomostowych: kraty SERRATED (zwiększona antypoślizgowość) kraty kartonowe kraty żaluzjowe kraty ciężkie kraty zagęszczane taśmą kraty typu offshore kraty z wysokim obramowaniem kraty ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej kraty cynkowane ogniowo i malowane wg RAL kraty według indywidualnych projektów Platform gratings Polimex-Mostostal SA is a known and highly valued in Poland and Europe for the manufacture of welded and pressed platform gratings in compliance with DIN, PN, EN, BS, and ASTM standards. Polimex-Mostostal SA manufactures the following kinds of gratings: SERRATED gratings (increased anti-slip feature) full pressed gratings louvered gratings heavy duty gratings gratings with extra infill of perforated strips/safety mesh gratings with extra infill of steel wire/offshore gratings high frame gratings stainless and acid-resistant steel gratings hot dip galvanized gratings and painted according to RAL gratings according to indywidual customers projects Stopień standardowy z kraty prasowanej z listwą antypoślizgową, cynkowany Standard step made of pressed grating with anti-slip strip, hot dip galvanized Krata pomostowa zgrzewana obramowana z wycięciem, cynkowana Framed welded grating with cut-out, hot dip galvanized Krata pomostowa zgrzewana z wycięciem oraz wysokim obramowaniem, cynkowana Welded grating with cut-out and kick plate, hot dip galvanized

13 Kraty pomostowe zgrzewane nieobramowane, ocynkowane Non framed welded platform gratings, hot dip galvanized 10 11

14 Oferta produkcja The Offer Production Ponadto Polimex-Mostostal oferuje: elementy mocujące do krat, uchwyty kompleksową obsługę konstrukcyjno-technologiczną (plany ułożenia krat i projekty techniczne schodów prostych i spiralnych oraz pomostów) doradztwo techniczne w zakresie doboru optymalnych krat z punktu widzenia zastosowania i kosztów Produkty z krat: stopnie schodowe schody proste i spiralne systemy ogrodzeniowe ławki Moreover, Polimex-Mostostal offers: gratings fixings, fasteners comprehensive service for design and process technology (gratings lay-out plans and technical projects of straight and spiral stairs and platforms) technical consulting: selection of best gratings type in terms of application and costs Grating-based products: stair steps straight and spiral stairs fencing systems sitting benches Grating platforms are made of attested materials delivered by established companies of the steel sector. Kraty pomostowe produkowane są z atestowanych materiałów, dostarczanych przez renomowane firmy z branży stalowej. Krata prasowana, obramowana T-profilem, cynkowana Pressed grating, framed with T-profile, hot dip galvanized Pomosty komunikacyjne z krat w hucie szkła, Dąbrowa Górnicza, Polska Walkways in a glass-works, Dąbrowa Górnicza, Poland Krata pomostowa zgrzewana, SERRATED, cynkowana Serrated platform grating, hot dip galvanized

15 opis Pomosty zdjecia obsługi język w polski Elektrowni Połaniec, Polska opis Sernice zdjęcia platforms języl angielski in a Połaniec Power Plant, Poland 12 13

16 Park maszynowy i stosowane technologie Machinery Park and Technology Applied Polimex-Mostostal stosuje w produkcji konstrukcji stalowych następujące technologie: czyszczenie strumieniowe materiałów i wyrobów w oczyszczarkach komorowych i przelotowych cięcie termiczne blach laserem, tlenem i plazmą wycinanie termiczne kształtów w profilach hutniczych z wykorzystaniem robotów przemysłowych cięcie mechaniczne profili piłami taśmowymi i tarczowymi cięcie mechaniczne blach i profili na gilotynach wiercenie otworów w profilach i blachach wykrawanie otworów w profilach, blachach i taśmach gięcie i prostowanie na hydraulicznych pionowych prasach krawędziowych i poziomych tzw. bokserkach prostowanie blach (do 32 mm) obróbka na prasach mechanicznych obróbka krawędzi blach i profili nasypowymi taśmami ściernymi, co zapewnia bardzo staranne przygotowanie krawędzi pod spoiny obróbka skrawaniem przedmiotów na dużym, nowoczesnym poziomym centrum frezarskim: przesuwy stołu X-13000, Y-4000, Z-1700, obciążenie stołu do 20 ton wytwarzanie krat pomostowych zgrzewanych na automatycznych liniach produkcyjnych (EVG I około 1000 ton/mies., EVG II około 1300 ton/mies., EVG III około 1300 ton/mies.) oraz prasowanych kształt wg zamówienia klienta spawanie ręczne, zmechanizowane, półautomatyczne i automatyczne metodami: MAG (135), MAG (136), SAW (121), ASW (783), E (111), w tym spawanie metodami 121 i 135 (136) blachownic na wysokowydajnych zautomatyzowanych liniach produkcyjnych; przetwarzane spawaniem materiały to stale od S235 do S690 w wykonaniach: +AR, +N, +M, N, NL, M, ML, Q, QL zg. z EN Polimex-Mostostal applies the following technologies in the manufacture of steel structures: blast cleaning of materials and products in chamber and continuousshot-blasting machines thermal cutting of steel sheets by laser, oxygen and plasma thermal cutting of shapes in metallurgical profiles using industrial robots mechanical cutting of profiles with band and circular saws mechanical cutting of steel sheets and profiles with guillotines hole drilling in profiles and steel sheets hole cutting in profiles, sheets and bands bending and straightening at hydraulic vertical bending brakes and horizontal presses steel sheet straightening (up to 32 mm thick) processing at mechanical presses steel sheet and profile edge machining with abrasive belts which allows to prepare edges for welds very precisely machining of work-pieces on a large, modern, horizontal milling centre table travel: X-13000, Y-4000, Z-1700, load on table up to 20 tons manufacture of welded platform gratings at automatic production lines (EVG I approximately 1000 tons/ month, EVG II c 1300 ton/month, EVG III c 1300 tons/ month) and pressed platforms customized orders hand welding, mechanised welding, semiautomatic and automatic welding by MAG (135), MAG (136), SAW (121), ASW (783), E (111) methods, including welding of plate girders by 121 and 135 (136) methods at highly automated production lines; welded materials: steel from S235 to S690, processing types: +AR, +N, +M, N, NL, M, ML, Q, QL acc. to EN 10025

17 Spawanie spoin doczołowych metodą MAG (135) Butt welds welding of MAG (Metal Active Gas) method 14 15

18 Park maszynowy i stosowane technologie Machinery Park and Technology Applied Wszystkie maszyny dobrane są optymalnie pod względem ich wydajności i możliwości technologicznych do profilu produkcji firmy i ustawione w logiczne ciągi technologiczne. Większość maszyn jest wyposażona w sterowanie CNC i podłączona do sieci komputerowej wraz z biurem technologicznym stanowi system CAD/CAM. Część maszyn tworzy elastyczną linię produkcyjną CAD/CAM do kompletnej obróbki profili hutniczych. Powszechne zastosowanie w sterowaniu maszyn i linii CNC mają, pozyskane z własnych systemów CAD lub od klientów, dane typu CAM. Technolog po ewentualnej korekcie technologicznej i zoptymalizowaniu rozkroju materiału wysyła dane CAM za pomocą sieci komputerowej do wykonania na maszynie technologicznej lub linii CNC. Biuro technologiczne wyposażone jest też w stanowiska komputerowe do automatycznego projektowania ułożenia krat. All the machines are best selected in terms of capacity and technology and adjusted to the company production profile and logically placed in technological lines. The majority of machines is equipped with a CNC control and linked to a computer network to form a CAD/CAM system with the technology office. A part of the machines forms a CAD/CAM flexible production line for a complete machining of steel works products. CAM data obtained from own systems or from customers are commonly used in controlling CNC machines and lines. The process engineer after a possible technology correction and optimisation of the material sends CAM data via a computer network for the processing by a machine or a CNC line. Production process office is equipped with computer stations for automatic design of the gratings layout. Portal do cięcia blach Cutting machines for plater Po lewej: frezarko-wiertarka Left: CNC-machine for milling and drilling Po prawej: laser do cięcia blach Right: laser cutter for steel plates

19 Nowoczesne urządzenie do palenia blach plazmą, posiadające portal do wiercenia The newest equipment for both plasma cutting and drilling of plates 16 17

20 Zabezpieczenie wyrobów stalowych przed korozją Corrosion Protection of Steel Products Polimex-Mostostal specjalizuje się w nakładaniu powłok antykorozyjnych na konstrukcje i wyroby stalowe metodą cynkowania ogniowego. Spółka oferuje: cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe) wg PN-EN ISO 1461 malowanie hydrodynamiczne wg PN-EN ISO system duplex (cynkowanie + malowanie) metalizację natryskową cynkiem wg PN-EN ISO 2063 czyszczenie mechaniczne (śrutowanie) wg PN-EN ISO , przygotowanie powierzchni Sa 2½ Wymiary wanien cynkowniczych maks. ciężar długość (m) szerokość (m) wysokość (m) jednostkowy elementu (t) Siedlce wanna 1 13,0 1,5 3,3 4 Siedlce wanna 2 9,0 1,6 3,3 6 Siedlce wanna 3 7,0 1,8 3,3 4 Częstochowa 13,0 1,6 3,3 9 Dębica 7,0 1,5 2,8 3 Dimensions of hot dip galvanizing kettles length (m) width (m) hight (m) max. weiht of steel product (t) Siedlce kettle Siedlce kettle Siedlce kettle Częstochowa Dębica Polimex-Mostostal specializes in applying anti-corrosion layers on structures and steel products by hot dip galvanizing. The Company offers: hot galvanizing (dip galvanizing) to PN-EN ISO 1461 hydrodynamic painting to PN-EN ISO duplex system (zinc coating + painting) zinc spray coating to PN-EN ISO 2063 mechanical cleaning (shot blasting) to PN-EN ISO , surface preparation Sa 2½ Cynkowanie ogniowe elementu turbiny wiatrowej Hot dip galvanizing of steel structure for a wind power generator Elementy konstrukcji wsporczych do ekranów akustycznych, ocynkowane i pomalowane system duplex Steel structures for acoustic screens, duplex system (galvanized + painted)

21 opis Cynkowanie zdjecia język ogniowe polski poprzecznicy wiaduktu drogowego opis Hot dip zdjęcia galvanizing języl angielski of steel structure for a road viaduct 18 19

22 Oferta produkcja The Offer Production Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych w Siedlcach wyposażony jest w trzy linie technologiczne do cynkowania ogniowego oraz w nowoczesną malarnię i urządzenia do metalizacji natryskowej. Metalizuje i maluje elementy konstrukcyjne o długości do 30 metrów i ciężarze jednostkowym do 64 ton. Spółka posiada także ocynkownie ogniowe w Częstochowie i Dębicy. Corrosion Protection Plant in Siedlce is equipped with three hot dip galvanizing lines, a modern paint plant and outfit for zinc spraying. It sprays with zinc and paints steel structures of the length to 30 meter and unit mass up to 64 tons. Polimex-Mostostal SA owns also two hot dip galvanizing plants in Częstochowa and Dębica. Malowanie hydrodynamiczne wyrobów stalowych Hydrodynamic painting of steel products Ocynkowane i pomalowane elementy hal system duplex Galvanized and painted hall elements duplex system Cynkowanie ogniowe elementów barier drogowych Hot dip galvanizing of road barriers elements

23 Metalizacja natryskowa cynkiem elementów wiaduktu drogowego Zinc spraying of steel structures for a road viaduct 20 21

24 Obsługa logistyczna projektów Logistical Services for Projects Zakłady produkcyjne Polimex-Mostostal SA wspierane są przez własny Zakład Logistyki, zapewniający odpowiednią organizację logistyczną i magazynowo-transportową. Stal do produkcji dostarczają wyłącznie kwalifikowani dostawcy, zgodnie z procedurami zatwierdzonymi dla certyfikowanego systemu jakości ISO Dostawcami są, zależnie od projektu, zarówno wiodące huty polskie oraz europejskie, jak i najwięksi dystrybutorzy stali w Polsce, Niemczech, Austrii i Francji. Polimex-Mostostal zapewnia dostawy wykonanych konstrukcji i wyrobów bezpośrednio na plac montażu lub w dowolne wskazane przez klienta miejsce. Polimex-Mostostal realizuje transport: drogowy, kolejowy, morski, a także w relacjach łączonych. Spółka dostarcza towar w samochodach z plandekami lub kontenerach zgodnie z życzeniem klienta. Zakład Logistyki stale analizuje aktualną sytuację na światowym rynku stali, ze szczególnym uwzględnieniem kontynentu europejskiego i Polski. Zakład Logistyki, zlokalizowany w Siedlcach, wspomaga produkcję w zakresie: przygotowania ofert dla dużych projektów w zakresie dostępności i możliwości dostarczenia materiałów oraz aktualnych cen dostarczania stali i wszelkich materiałów niezbędnych do produkcji, zgodnie z projektem i przyjętą technologią wytwarzania dostarczania wraz z materiałami odpowiednich atestów i certyfikatów materiałowych The Logstics Division, which is based in Siedlce, supports the production in the following area: prepares offers for large-scale projects in terms of availability and delivery of materials plus pricing supplies the steel and all production materials required for any project and the processing technology involved supplies all relevant conformity and material certificates Polimex-Mostostal SA production plants are supported by their own Logistics Division to ensure a proper logistic as well as storage and transport organisation. All production steel is delivered by qualified suppliers, in full compliance with the certified ISO-9001 quality system. Depending on the project, the suppliers are leading Polish and European steelworks as well as the largest steel suppliers in Poland, Germany, Austria and France. Polimex-Mostostal delivers manufactured constructions and products directly to the assembly site or to any location specified by the customer. The Company ships by road, rail or sea, as well as by combined shipping. Polimex-Mostostal also delivers its products on tilting cars or in shipping containers, depending on the customer s requirements. The Logistics Division continuously analyses the current situation on the global steel market, with special consideration for Poland and Europe.

25 opis Magazyn zdjecia Wyrobów język polski Gotowych w Siedlcach, Polska opis Warehouse zdjęcia of języl Finished angielski Products in Siedlce, Polska 22 23

26 Montaż wyrobów stalowych Assembly of Steel Products Polimex-Mostostal oferuje profesjonalny i szybki montaż: konstrukcji stalowych i żelbetowych obiektów przemysłowych mostów i wiaduktów hal produkcyjno-magazynowych obiektów usługowo-handlowych i użyteczności publicznej kompletnych instalacji przemysłowych: wież technologicznych zbiorników stalowych silosów instalacji oczyszczania spalin regałów w obiektach do produkcji kostki brukowej energochłonnych barier drogowych lekkich obudów z blachy trapezowej i płyt warstwowych Polimex-Mostostal provides professional and quick assembly services for: steel and reinforced concrete constructions industrial objects bridges and viaducts production and storage bays public buildings and commercial objects complete industrial installations: processing towers steel tanks siloses flue gas treatment plants racks for paving blocks production plants road crash barriers light casings of troughed sheet and sandwich panels Zakład Płyt MDF, Egorievsk, Rosja Manufacturing plant of MDF boards, Egorievsk, Russia Elektrownia Bad Arolsen, Niemcy Power Plant Bad Arolsen, Germany Elektrownia HAM, Belgia Power Station HAM, Belgium

27 opis Konstrukcja zdjecia język dachu polski hali widowiskowo-sportowej, Gdynia, Polska opis Steel zdjęcia structure języl for angielski the roof of the sport and event hall in Gdynia, Poland 24 25

28 Zarządzanie projektem Project Management Polimex-Mostostal zbudował platformę Centrum Obsługi Projektów, która wykorzystując zaawansowane systemy informatyczne, tworzy funkcjonalną bazę wiedzy. Celem serwisu jest szybki dostęp, spójność i łatwa dystrybucja zamieszczonych w nim informacji. Funkcjonalność systemu pozwala na dostęp do aktualnie realizowanych projektów i powiązanych z nimi dokumentów. Stale powiększana baza dokumentów kontraktowych, zakupowych i jakościowych oraz not zawierających bieżące ustalenia i podsumowania jest nieograniczonym źródłem wiedzy dla pracowników i uczestników projektu. Szczególnie pomocne są macierze odpowiedzialności, plany kontroli oraz harmonogramy projektów, uwzględniające podział na etapy, schematy organizacyjne budów oraz szczegóły dotyczące realizacji zlecenia wraz informacją o zaawansowaniu produkcji każdego przedsięwzięcia. Polimex-Mostostal created a Centre of Project Service, which applies advanced IT-systems and serves as a functional knowledge base. The purpose of this service is a fast access to, cohesion and easy distribution of information it contains. The system functionality allows access to current projects and associated documents. The ever-growing base of contractual, acquisition and quality documents and notices on current decisions and summaries creates an unlimited source of knowledge for employees and project participants. Responsibility matrixes, inspection plans and project schedules taking into account production staging, construction site organisation schemes and detailed information on execution of an order including information on the progress of each project are particularly helpful. The system priority is the exchange of experience and introduction of certain activities within the scope of the ongoing training of Polimex-Mostostal employees in project management. Priorytetem systemu jest wymiana doświadczeń i przybliżenie postępowania, w ramach nieustannego doskonalenia pracowników Polimexu- -Mostostalu w zakresie zarządzania projektami. Stadion Wisły, Kraków, Polska Wisła Football Stadium, Kraków, Poland Platforma transformatorowa dla zespołu elektrowni wiatrowych, Dania Transformer platform for wind power generator park, Denmark

29 opis Wyposażenie zdjecia język modułów polskiplatformy wiertniczej, Norwegia opis Equipment zdjęcia for języl drilling angielski platform modules, Norway 26 27

30 Grupa Kapitałowa Capital Group Polimex-Mostostal realizuje inwestycje we współpracy z firmami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Utworzenie grupy firm inżynieryjno-budowlanych, wyspecjalizowanych w komplementarnych branżach, pozwoliło stworzyć szeroką ofertę projektowania, budowy kompletnych obiektów, produkcji, montażu konstrukcji stalowych. Potencjał ludzki to doświadczeni pracownicy, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o specjalnościach: budownictwo, elektryka, mechanika, AKPiA i spawalnictwo. Grupa Kapitałowa posiada również własną bazę sprzętowo- -transportową, którą tworzą wyspecjalizowane jednostki zapewniające wykonywanie większości prac. Kompleksowość oferty wyróżnia Polimex-Mostostal spośród innych podmiotów działających na rynku. Spółki Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, które realizują projekty w branży produkcyjnej, to: Energomontaż-Północ-Gdynia Sp. z o.o. Jest spółką produkcyjno-wykonawczą. Wykonuje zlecenia i świadczy usługi dla sektora off-shore, energetyki, petrochemii, portów, przemysłu budowy i remontu statków. Firma uzyskała uprawnienia do spawania wszystkich typów konstrukcji stalowych, w tym ciśnieniowych i próżniowych, dźwigów, mostów, konstrukcji morskich i okrętowych, jak również realizowania inwestycji w ramach paktu NATO. Energomontaż-Północ-Gdynia Sp. z o.o. posiada hale produkcyjne do cięcia krzywoliniowego blach, prefabrykacji oraz montażu prefabrykacji wstępnej, bogate wyposażenie produkcyjne, linię technologiczną antykorozji oraz plac montażowy konstrukcji wielkogabarytowych o powierzchni m 2 wraz z dostępem do nabrzeża. Investments made by Polimex-Mostostal are carried out in cooperation with the other companies of its Capital Group. The formation of a group that includes construction and engineering companies specialising in complementary industries has allowed the development of a broad capability in the design, production, construction and assembly of steel constructions and complete objects. The company s human resources comprise experienced employees, including qualified engineering staff specializing in construction, electrical engineering, mechanics, control and measurement instrumentation, automation and welding technology. The Capital Group has its own specialized units for transportation and equipment resources, which are used to execute the majority of works. The extensiveness of this offer ensures that Polimex-Mostostal stands out against the competition. The Polimex-Mostostal Capital Group includes the following companies specializing in the execution of production projects: Energomontaż-Północ-Gdynia Sp. z o.o. This manufacturing and execution company realizes commissions and renders services for the off-shore industry, power engineering, petrochemistry industry, sea ports and shipyards. The company has acquired licenses for welding all types of steel constructions, including pressure and vacuum systems, lifts and cranes, bridges, marine and ship constructions as well as for the execution of NATO contracts. Energomontaż-Północ-Gdynia Sp. z o.o. operates production bays for the curvilinear cutting of sheets as well as for prefabrication and assembly of preliminary prefabricates; it also utilizes a vast range of processing equipment, an anti-corrosion treatment line and a m 2 assembly yard for large constructions, including its own wharf.

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20 lok. 4, 90-510 Łódź, Polska/Poland tel. +48 42 256 90 00 http://www.4metal.pl e-61a W ciągu 9 lat naszej działalności, platforma 4metal stała się najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa Szanowni Państwo, MIRBUD S.A. należy do grona największych firm na rynku budowlanym, działających we wszystkich segmentach budownictwa. Jesteśmy spółką notowaną na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

ALMANACH UKRAIŃSKICH OFERT HANDLOWYCH

ALMANACH UKRAIŃSKICH OFERT HANDLOWYCH Wydział Handlowy przy Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej tel.:(+4822) 6293446 : tem@ukraineemb.pl Warszawa, lipiec 2010 r. ALMANACH UKRAIŃSKICH OFERT HANDLOWYCH Czerkaska Rada Obwodowa szuka

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

FIRMY ZRZESZONE W REGIONALNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LUBLINIE

FIRMY ZRZESZONE W REGIONALNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LUBLINIE FIRMY ZRZESZONE W REGIONALNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LUBLINIE KATALOG REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W LUBLINIE Katalog ten jest formą prezentacji firm-członków Regionalnej Izby Gospodarczej. Informacje

Bardziej szczegółowo

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Firma The Company Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następca

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK 2 dni Targów każdego dnia inne firmy szkolenia i warsztaty spotkania z pracodawcami katalog wystawców Organizator partner strategiczny Partner Złoty GDANSK Organizator Board of european students of technology

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

1 Przedmowa. Introduction. 2 Torqway. 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd. Torqway. 9 Plast-farb

1 Przedmowa. Introduction. 2 Torqway. 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd. Torqway. 9 Plast-farb Spis treści Table of contents Spis treści 1 Table of contents 1 Przedmowa 2 Introduction 2 Torqway 6 Torqway 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd 8 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd

Bardziej szczegółowo