PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ"

Transkrypt

1 PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Autor: mgr Krzysztof Klecha Przedmiot: język angielski Etap edukacyjny: II etap edukacyjny, V, VI klasa szkoły podstawowej Typ: pozalekcyjne koło zainteresowań Ilość godzin tygodniowo: 1 1

2 Spis treści 1. Wstęp Charakterystyka Ogólne cele programu.4 4. Szczegółowe cele szczegółowe Zastosowanie technologii komputerowej w nauce języka Tematyka zajęć Metody pracy Formy pracy 6 9. Techniki nauczania Pomoce dydaktyczne Przykładowy scenariusze zajęć Przewidywane efekty Ewaluacja...9 2

3 1. WSTĘP: Niniejszy program jest zgodny z podstawą programową. Zasadniczym założeniem programu jest promowanie zdobywania wiedzy o obszarach anglojęzycznych oraz rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania, umożliwiających swobodne komunikowanie się. Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze, a więc rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbudzanie szacunku dla innej kultury, a także nauka samodzielnej pracy i systematyczności. Program daje uczniom możliwość nie tylko rozwijania kompetencji językowych, ale również kształcenia umiejętności uniwersalnych takich jak: rozwijanie zainteresowań, nabywanie umiejętności samodzielnego uczenia się, twórczego myślenia oraz pracy w grupie. Szczególny nacisk położono na zdobywanie umiejętności efektywnego komunikowania się przydatnego między innymi podczas podróży zagranicznych. Ta umiejętność jest nadzwyczaj ważna w życiu codziennym. 2. CHARAKTERYSTYKA: Tematyka programu obejmuje zagadnienia bliskie uczniom, dotyczące między innymi szkoły, ważniejszych świąt/dni, kulinariów, oraz takie, które pozwalają im ćwiczyć funkcje językowe, jak np. udzielanie informacji, wskazówek, pisanie pocztówek. Niektóre tematy zawarte w programie pokrywają się z treściami omawianymi na lekcjach, co umożliwia uczniom utrwalenie oraz znaczne poszerzenie zdobytej wiedzy. Program ten powinien nie tylko wzbogacić ofertę programową szkoły, lecz również skutecznie promować poszerzanie wiedzy z języka angielskiego wśród uczniów. Praktyczna znajomość języka angielskiego jest najchętniej przyswajaną wiedzą wśród ludzi i to właśnie ona decyduje o chęci dalszej nauki. 3

4 3. OGÓLNE CELE PROGRAMU: Zadaniem programu jest: a) kształtowanie umiejętności - rozwoju sprawności umysłowej - porozumiewania się - uczenia się - twórczego rozwiązywania problemów - wykorzystania dostępnych źródeł informacji w nauce języka - planowania, organizowania i samooceny własnej pracy - kooperacji b) ponadto - nauczanie świadomości otaczającego świata - rozwijanie dociekliwości w jego poznawaniu - zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych - poszerzenie postrzegania i doświadczeń poprzez kontakt z kulturą innych krajów - kształcenie tolerancji dla innych ludzi i kultur - lepsze zrozumienia własnej kultury poprzez zestawienie z kulturami krajów anglojęzycznych - rozwijanie twórczego i krytycznego myślenia - kształcenie poczucia przynależności regionalnej, narodowej i kulturowej - uświadomienie uczniom istnienia wielobarwności kulturowej - wykorzystywanie języka w różnych sytuacjach (stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka) - promowanie wykorzystania technologii komputerowej w nauce języka 4. SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU: Zadaniem programu jest zaznajomienie uczniów z elementami kulturowo-cywilizacyjnymi Wielkiej Brytanii. Szczegółowe cele zostały zdefiniowane jako: 1. Osiągniecie poziomu opanowania języka zapewniającego w miarę sprawną komunikację językową - efektywne i twórcze używanie języka angielskiego w sytuacjach życia codziennego 4

5 - odpowiednie zachowanie się w bezpośrednim kontakcie z obywatelami krajów anglojęzycznych - umiejętność zastosowania odpowiednich zwrotów w przypadku niezrozumienia sytuacji językowej 2. Lepsze poznanie kultury i spraw życia codziennego kraju języka nauczanego. - wykorzystywanie materiałów źródłowych - wzbogacenie wiadomości na temat historii, geografii, zwyczajów i życia w Wielkiej Brytanii 3. W zakresie samodzielnego uczenia się - organizowanie własnego uczenia się - praca ze słownikiem - nauka samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów 5. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W NAUCE JĘZYKA: 1. Uczeń potrafi znaleźć niezbędne informacje korzystając z Internetu. 2. Uczeń potrafi wykonać proste ćwiczenia w programie do nauki języka angielskiego. 6. TEMATYKA ZAJĘĆ: 1. Praktyczna nauka korzystania ze słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego. 2. Regiony w Wielkiej Brytanii - Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia. 4. Regiony w Wielkiej Brytanii symbole, kuchnia, wybrane zabytki, wybrane tradycje, geografia, ciekawostki, legendy, itp. 3. Szkoła - system edukacji, przedmioty szkolne w Wielkiej Brytanii 4. Zwyczaje kulinarne w Wielkiej Brytanii - zamawianie jedzenia. 5. Dni specjalne (Halloween, itp.) 6. Wizyta w Buckingham Palace. 7. Zwyczaje Bożonarodzeniowe. 8. Zgadnij, kto to? - Opisywanie ludzi zawody. 9. W sklepie (obuwniczym, odzieżowym, aptece, itp.) 10. U lekarza zwroty, słownictwo, dialogi. 11. Na lotnisku zwroty, słownictwo, dialogi. 12. W hotelu zwroty, słownictwo, dialogi. 5

6 13. Najciekawsze miejsca w Londynie przewodnik. 14. Zapytania o drogę i udzielanie wskazówek. 15. Pisanie pocztówek. 7. METODY PRACY: - metoda komunikatywna - metoda audiolingwalna - metoda zadaniowa - metody aktywizujące 8. FORMY PRACY: - praca indywidualna - praca w parach - praca w grupach 9. TECHNIKI NAUCZANIA: - pytania i odpowiedzi - dyskusja - dialog - notatka - projekt - film 10. POMOCE DYDAKTYCZNE: - radiomagnetofon z odtwarzaczem CD - płyta DVD (zagadnienia kulturowe) - komputer - materiały uzyskane z Internetu - słowniki - gry planszowe - karty ze słownictwem - bingo - gry edukacyjne 6

7 - pozycje książkowe: "Festivals and Special Days in Britain, "For Real! English in Everyday Situations", "British History Highlights" wydawnictwa SCHOLASTIC - czasopisma językowe wersje online 11. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Halloween Temat lekcji: Obchody święta Halloween w Wielkiej Brytanii. Cele edukacyjne: - Wyszukiwanie informacji dotyczących Halloween w Internecie. - Poznanie kultury innych narodów. - Dobór nazw do obrazków. - Powtórzenie słówek za pomocą wiersza. - Przeprowadzenie ankiety i opisanie jej wyników. Cele operacyjne: - Uczeń potrafi opisać zwyczaje związane z Halloween. - Uczeń potrafi posłużyć się komputerem w celu znalezienia potrzebnych informacji. - Uczeń potrafi podporządkować nazwy obrazkom. - Uczeń potrafi zadawać pytania w ankiecie i opisać jej wyniki. - Uczeń potrafi poprawnie wymówić słowa wiersza stosując poznane słownictwo. Treści: - Słownictwo związane ze świętem Halloween, jego historia i zwyczaje. Metody: - aktywizujące: burza mózgów - zadaniowa: przeprowadzenie ankiety Techniki: - praca grupowa, indywidualna, w parach Bonfire Night. Temat lekcji: Obchody Bonfire Night kim był Guy Fawkes? Cele edukacyjne: - Wyszukiwanie informacji dotyczącej Bonfire Night w prasie. - Poznanie kultury innych narodów. - Przypomnienie zasad prawidłowego postępowania z fajerwerkami. 7

8 - Układanie zdań w kolejności chronologicznej. Cele operacyjne: - Uczeń potrafi opisać zwyczaje związane z Bonfire Night. - Uczeń potrafi wyszukać niezbędne informacje w prasie. - Uczeń potrafi opowiedzieć historię Guy a Fawkes a, podać daty, fakty. - Uczeń potrafi postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. - Uczeń potrafi ułożyć zdania w kolejności chronologicznej. Treści: - Słownictwo związane z dniem Bonfire Night, jego historia i zwyczaje. Metody: - aktywizujące: projektowa - zadaniowa Techniki: - praca grupowa, indywidualna, w parach. Pomoce: - kserokopia z ćwiczeniami na słownictwo, zdaniami do ułożenia w odpowiedniej kolejności, obrazkami do wpisania podstawowych zasad bezpieczeństwa przy postępowaniu z fajerwerkami - artykuły z gazet - prezentacja w programie Power Point Przebieg zajęć: - Uczniowie znajdują informacje o święcie w artykułach prasowych. - Prezentacja w programie Power Point na temat festiwalu. - Kserokopia z ćwiczeniami utrwalającymi poznane wiadomości. 12. PRZEWIDYWANE EFEKTY Uczniowie uczęszczający na Koło: - potrafią efektywnie korzystać ze słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego, - znają regiony Wielkiej Brytanii i potrafią opowiedzieć o nich (stolica, symbole, itp.), - posiadają wiadomości w zakresie geografii, historii i kultury Wielkiej Brytanii, - uświadamiają sobie potrzebę współpracy między krajami Europy, 8

9 - potrafią porozumieć się w języku angielskim w konkretnej sytuacji, - rozumieją znaczenie znajomości języków obcych w kontaktach z ludźmi innych krajów, - mają większą świadomość europejską z jednoczesnym poszanowaniem odrębności narodowej, - potrafią dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. - mają poczucie własnej godności a także szacunku dla zachowań i postaw innych, - umieją współpracować w grupie, 13. EWALUACJA Ewaluacja z definicji ma na celu sprawdzenie, czy podjęte działania były skuteczne oraz czy zamierzone cele zostały osiągnięte. Autor programu zamierza prowadzić ewaluację cząstkową po zrealizowaniu konkretnych działań, a ewaluacja końcowa zaplanowana jest po I semestrze roku szkolnego. Ewaluacja końcowa ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania między innymi o mocne i słabe strony programu, w jakim stopniu zostały zrealizowane założenia programu i zaplanowane działania, jak sam program jest odbierany przez osoby najbardziej zainteresowane, czyli przez uczniów, oraz co można by poprawić w programie. Narzędziami ewaluacji będą bieżące obserwacje, rozmowy indywidualne oraz grupowe, krótkie ankiety o formie anonimowej oraz praktyczne zadania skierowane do uczniów sprawdzające ich praktyczną wiedzę i umiejętności. Ewaluacja zakończy się sporządzeniem sprawozdania zawierającego ocenę, wnioski i propozycje do przyszłych działań. 9

NOWE PERSPEKTYWY, NOWE MOŻLIWOŚCI,

NOWE PERSPEKTYWY, NOWE MOŻLIWOŚCI, INNOWACJA PEDAGOGICZNA dla uczniów klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie, uczęszczających na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. KOMPUTER NOWE PERSPEKTYWY, NOWE MOŻLIWOŚCI,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji

Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji INNOWACJA PEDAGOGICZNA Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie mgr Sylwia Duśko OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Temat innowacji : Wyruszamy w podróż do romantycznej

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS w roku szkolnym 2012/2013 Autor: mgr Sylwia Krause Radlin 2012 Celem wychowania

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Nauczanie. uczanie oblemowe

Nauczanie. uczanie oblemowe Nauczanie Na uczanie problemowe pr oblemowe nauczanie problemowe Problem w edukacji.................................... 3 Strategia nauczania problemowego.................. 4 Jak zacząć...............................................

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo