Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?"

Transkrypt

1 Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? 12:30 -- Moderator Szanowni Państwo! 22 październiku br. rusza konkurs Kredyt technologiczny. W ramach programu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na inwestycje polegające na wdrożeniu nowych technologii. To jedna z ostatnich szans skorzystania z unijnych pieniędzy w tym okresie programowania. Zapraszamy do zadawania pytań zaproszonym na dzisiejsze spotkanie ekspertom z Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku BPH. Są Państwo zainteresowani tym jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? Zapraszamy do dyskusji. 12:30 2 mfrackowiak 1. Co w przypadku dużo mniejszego od zakładanego popytu na wyroby produkowane z wykorzystaniem nowej technologii i niższych od zakładanych przychodów i rozmiarów produkcji? 12:36 2 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Od nowelizacji ustawy wypłata premii technologicznej nie jest uzależniona od wartości sprzedaży nowych produktów. 12:31 3 mfrackowiak Czy to ostatni konkurs, czy będą następne? 12:32 3 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Biorąc pod uwagę dostępność środków będzie to najprawdopodobniej ostatni konkurs 12:31 4 mfrackowiak Jak powinna wyglądać druga opinia technologiczna? Czy ma zawierać to co pierwsza czy tylko potwierdzać zastosowanie technologii zgodnie z pierwszą? 12:34 4 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Zgodnie z ustawą opinia załączana do wniosku o płatność powinna zawierać informacje dotyczące wdrożenia technologii. Zatem czy faktycznie technologia została wdrożona i udało się uzyskać nowy produkt lub usługę 12:31 5 anco co znaczy "wniosek wraz załącznikami trwale spięty", czy wpięty w segregator, czy też zszyty? 12:35 5 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Wpięcie w segregator będzie całkowicie wystarczające. Trwałe spięcie oznacza po prostu takie przygotowanie wniosku aby zachować kolejność stron. segregator wydaje się być najlepszym rozwiązaniem 12:31 6 mfrackowiak Czy można reklamować produkt przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia rynku i powodzenia produktu? 12:36 6 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Po złożeniu wniosku jak najbardziej, tak.

2 12:31 7 mfrackowiak Czy do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć prace projektowe, badania i koszty ogólne takie jak odsetki od kredytu, prowizje itp.? 12:35 7 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Jeżeli ma Pan na myśli prace projektowe i badania, które służą opracowaniu nowej technologii to nie. Koszty kwalifikowalne mogą być ponoszone dopiero po złożeniu wniosku o premię do BGK. Tymczasem na dzień złożenia wniosku powinniście mieć Państwo już opracowana nową technologię, która ma być przedmiotem wdrożenia. Odsetki i koszty udzielenia kredytu też nie stanowią kosztu kwalifikowanego. 12:31 -- Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Witam serdecznie, zapraszam do zadawania pytań na temat możliwości pozyskania kredytu technologicznego i premii na jego spłatę! 12:32 9 mfrackowiak Czy jest wzór oświadczenia dla kupowanych w kredycie technologicznym używanych urządzeń o tym iż wcześniej nie były współfinansowane ze środków UE? 12:41 9 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK BGK nie dysponuje tego typu wzorem. 12:32 10 mwilczur Czy tytuł musi mieć 10 wyrazów? czy błędem formalnym jest zaproponowanie tytułu 12 wyrazowego? Czy z tego powodu wniosek może zostać odrzucony? 13:01 10 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Tytuł nie powinien zawierać więcej niż 10 wyrazów. Jednak nieznaczne przekroczenie tego limitu (np 2 wyrazy) może nie stanowić podstawy do odrzucenia wniosku. 12:32 11 mwilczur Jak należy udokumentować posiadanie prawa własności przemysłowej do technologii? 12:39 11 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Na etapie składanie wniosku oceniane jest to na podstawie dokumentacji projektowej w tym przede wszystkim opinii jednostki naukowej. Weryfikacja czy Wnioskodawca posiada prawo do technologii nastąpi w momencie oceny wniosku o płatność. Jeżeli jest to technologia własna wystarczą np. kopia zgłoszenia patentowego, jeżeli natomiast technologia będzie nabywana w ramach projektu dowodem jej nabycia może być np. kopia umowy licencyjnej na technologię. 12:32 13 mwilczur W jaki sposób należy udokumentować posiadanie nieopatnetowanej wiedzy technicznej (opisowo czy jakieś konkretne dokumenty)? 13:00 13 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Na etapie rozliczania projektu powinny to być konkretne dokumenty. W zależności od formy technologii. 12:32 14 anna krawczyk Dzień dobry, czy to naprawdę ostatnia szansa na dotację w ramach kredytu technologicznego? Obawiam się, że nie zdążę "załapać się" na ten konkurs. Czy wiadomo coś o przyszłości tego

3 działania? 12:37 14 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Jeżeli nie zostaną podjęte decyzje o alokowaniu dodatkowych środków na to działania (z innych działań) lub z budżet aktualnego konkursu nie zostaną wygenerowane oszczędności, to nie ma szanse na konkurs w przyszłym roku. 12:32 15 mwilczur Opinia jednostki na temat nowej technologii jak powinna być obszerna? Czy jest jakiś limit stron/znaków? 12:58 15 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Nie ma limitów "objętości" nowej technologii. Powinna być ona jednak możliwie zwięzła 12:32 16 anco co znaczy nie zmieniać tabeli harmonogramu RF, jeśli wierszy jest 25, a mam mniej pozycji kosztowych to usunąć wiersze, czy pozostawić nie wypełnione 12:57 16 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Ten zapis w instrukcji dotycz modyfikacji kluczowych elementów HRF. Można zatem dodawać i odejmować poszczególne wiersze 12:33 17 saturnin Czy nowa technologia może dotyczyć receptury (składu) masy (surowca produkcyjnego), której wdrożenie za pomocą niezbędnych środków trwałych (linii technologicznej) oraz wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania sterującego linią technologiczną) pozwoli wytwarzać znacząco ulepszone lub nowe produkty (produkty będą wytwarzane w oparciu o nową technologię unikalny skład receptury)? 12:56 17 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Jest taka możliwość, przy czym o tym czy technologia faktycznie może być przedmiotem finansowania kredytem technologicznym może zadecydować tylko i wyłącznie Komisja konkursowa. 12:33 -- Marek Szymański,Fundusze Europejskie Witam serdecznie 12:33 19 MonikaS Wnioskodawca zamierza zrealizować inwestycję w kwocie kilkunastu mln zł, a w zakres inwestycji wchodzą roboty budowlane związane z budową jednego budynku i zakup środków trwałych. Część z tej inwestycji, tj. robót budowlanych i zakupu ŚT została zaplanowana w celu wdrożenia nowej technologii w przedsiębiorstwie, którą Wnioskodawca chciałby sfinansować Kredytem technologicznym. W ramach jednego budowanego obiektu wydzielona zostanie powierzchnia dla potrzeb wdrożenia nowej technologii, a budynek zostanie przyjęty do Ewidencji Środków Trwałych jako 1 szt. Czy w związku z powyższym ów Wnioskodawca jest zobowiązany w pkt. 20 oraz 21 wniosku o dofinansowanie wykazywać kompleksowe koszty całej inwestycji w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, mimo że koszty niekwalifikowane nie będą de facto niezbędne do wdrożenia nowej technologii? Instrukcja wypełniania wniosku mówi bowiem, że W polu Wydatki niekwalifikowane należy wpisać te wydatki, które są niezbędne do realizacji projektu, ale nie są zgodne z art. 10 ust. 5 i ust. 6 ustawy. 12:55 19 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Dla przejrzystości dokumentacji projektowej najlepiej będzie jeżeli we wniosku i załącznikach

4 zostaną wykazane wszystkie koszty. 12:33 20 Hastal Dzień dobry,planujemy realizację dużej inwestycji, która polega na wdrożeniu trzech różnych nowych technologii (będą produkowane trzy różne produkty w oparciu o nową technologię). Wszystkie produkty będą produkowane na tej samej maszynie (będzie wprowadzony system zmianowy lub zostaną wprowadzone przedziały czasowe, w których będzie produkowany dany produkt). Cena nabycia maszyny jest bardzo wysoka. Czy można złożyć trzy odrębne projekty, w ramach których kosztem kwalifikowanym będzie proporcjonalna wartość maszyny (np. 1/3 w każdym z projektów). 12:53 20 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Tak jest to możliwe. 12:33 21 lfigacz Dzień dobry. Czy jeśli elementem niezbędnym do prawidłowego/pełnego wdrożenia technilogii jest zakup wózka widłowego, to czy wydatek tan można uznać za kwalifikowany? 12:51 21 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK tak 12:33 22 lfigacz Czy wydatkiem kwlaifkowanych może być dzierżawa? Za jaki okres? 12:49 22 Marek Szymański,Fundusze Europejskie Tak, ale dotyczy to tylko okresu, w którym projekt jest finansowany. 12:34 24 mgolen Jak wyglada problem zabezpieczania kerdytow technologicznych. Firmy ktore reprezentuje nie maja zdolnosci kredytowych w klasycznym rozumieniu tego zagadnienia. Mozemy zabezpieczyc kredyt wylacznie prawami do patentow. Czy takie rozwiazania wchodza w gre? 12:42 24 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Kredyt technologiczny co do zasady zabezpieczony jest przedmiotem inwestycji. Jeśli jednak to zabezpieczenie będzie niewystarczające w ocenie banku, to możemy zaproponować poręczenie BGK. Bank BPH podpisał w sierpniu br. umowę poręczeń portfelowych, dzięki czemu samodzielnie na podstawie kryteriów, określonych w umowie współpracy z BGK podejmujemy decyzję o udzieleniu poręczenie. Decyzja o udzielenie poręczenia podejmowana jest w trakcie decyzji kredytowej, dzięki temu nie wydłuża się czas na wystawienie promesy. Poręczenie jest odpłatne (1,6% lub 2,0% rocznie od kwoty poręczenia) 12:34 25 anco w pozycji źródła finansowania projektu należy wymienić rodzaj źródła (np w wydatkach niekwalifikowanych) czy ten rodzaj źródła mam wpisać w żółtym polu? 12:51 25 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Należy wypełniać tylko i wyłącznie białe pola 12:34 26 Ewelina Czy w ramach Działania 4.3 POIG możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu, w którym Wnioskodawca łączy działanie kilku urządzeń w celu świadczenia danej usługi/ dostarczania

5 produktów. Nowoczesność tych technologii wyraża się w okresie funkcjonowania poszczególnych urządzeń na rynku, zaś Wnioskodawca proponuje połączenie ich według swojego własnego pomysłu. Jeżeli jest taka możliwość, to w jaki sposób wskazać na właściciela technologii- czy wskazać na producentów poszczególnych urządzeń i ich prawo do technologii zawartych w urządzeniach czy też wskazać, że jest to technologia w postaci nieopatentowanego know-how Wnioskodawcy, który łączy wszystkie urządzenia według swojego pomysłu (jednak prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń nabywa w ramach transakcji sprzedaży urządzeń od ich producentów). Czy możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie takiego projektu? 13:09 26 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Zgodnie z ustawą wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. W opisanym przez Panią przypadku mielibyśmy do czynienia z nową technologią, na podstawie której uruchomione zostałyby nowe procesy. Ale do tego niezbędne jest udokumentowania właściwej formy nowej technologii np.: nieopatentowanej wiedzy technicznej. Zgodnie z instrukcją przygotowania wniosku, nieopatentowana wiedza techniczna, która nie jest przedmiotem patentu i jednocześnie nie jest przedmiotem innego prawa własności przemysłowej, lecz: - pomimo posiadania zdolności patentowej, czyli zdolności do objęcia ochroną wynikającą z ustawy Prawo własności przemysłowej, w wyniku decyzji dysponenta danego rozwiązania technicznego nie została zgłoszona do ochrony patentowej (na przykład jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa), lub - nie uzyskała jeszcze ochrony (jest zgłoszona do opatentowania, a przed uzyskaniem ochrony), lub - nie posiada zdolności patentowej, a jest przydatna do zastosowania w produkcji (w szczególności może to być wiedza obejmująca projekty racjonalizatorskie, czy też wiedza składająca się na wszelkiego rodzaju tajemnice przedsiębiorcy). 12:34 27 bartoszrp na czym polega ewentualna premia przy splacie kredytu technologicznego? 12:41 27 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK BGK dokonuję częściowej spłaty kapitału kredytu technologicznego zaciągniętego w banku kredytującym. 12:35 28 saturnin Czy zakup usługi badawczo rozwojowej jest wydatkiem kwalifikowanym w ramach działania 4.3 PO IG? Jakim typem / rodzajem wydatku zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej jest zakup usługi badawczo rozwojowej? 12:55 28 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Usługa B+R może stanowić koszt kwalifikowalny jako usługa wykonana przez doradców zewnętrznych na studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej. Przy czym usługa B+R w takim przypadku nie może dotyczyć opracowania nowej technologii, bowiem nowa technologia powinna być przygotowana na dzień składania wniosku, a wydatki kwalifikowane nie mogą być ponoszone przed złożeniem wniosku. 12:35 29 rafi521 Witam serdecznieplanujemy uruchomić produkcję destylarek próżniowych do oczyszczania ścieków przemysłowych. W ramach projektu inwestycyjnego przewidujemy nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej. Nie mamy jeszcze projektu budowlanego, ani kosztorysu. Jak szczegółowo w takiej sytuacji powinna zostać opisana ta pozycja wydatków

6 kwalifikowanych? A może niezbędny jest jednak szczegółowy kosztorys? Dziękuję za odpowiedz. 12:50 29 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Niezbędny jest szczegółowy kosztorys i plan hali, tak aby można było dokładnie określić wartość kosztów kwalifikowanych i w efekcie premii technologicznej 12:35 30 Hastal Pytanie dotyczące klauzuli bezstronności: Nie pozostajemy z dostawcą lub twórcą opiniowanej technologii w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do naszej bezstronności. W ramach projektu prace B+R realizował jeden z Wydziałów AGH, czy opinię może wystawić inny Wydział tej samej uczelni? 12:49 30 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Tak, o ile w opracowaniu technologii nie brali udziału pracownicy opiniodawcy. 12:35 31 Zdzisław Planuję zbudowanie elektrowni solarnej na dachu budynku pow.ok 500m2 szacowany koszt inwestycji ok.400tys zł.nie prowadzę działalności gospodarczej.czy mogę byc benificjentem tego programu Zdzisław 12:48 31 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Kredyt technologiczny przeznaczony jest na wdrażanie nowych technologii. Jeżeli w ramach projektu przedsiębiorca zamierza wdrożyć własną lub nabytą nową technologię to jest to jak najbardziej możliwe. Jeżeli natomiast z budową solarów nie wiąże się wdrożenie żadnej technologii taki projekt nie może być finansowany kredytem. 12:35 32 saturnin Czy 25% wkładu własnego posiadanego przez Wnioskodawcę musi zostać w jakiś sposób udokumentowany np. wydrukiem z konta firmowego, czy też może wynikać on z przeprowadzonej analizy finansowej? Czy wydanie promesy kredyty technologicznej / warunkowej umowy kredytu technologicznego przez bank kredytujący (komercyjny) jest jednocześnie spełnienie warunku posiadania minimalnego wkładu własnego przez Wnioskodawcę? 12:46 32 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Posiadanie wkładu własnego weryfikowane jest przez bank kredytujący na etapie wystawiania promesy w celu zapewnienia 100% źródeł finansowania inwestycji. Wkład własny może mieć formę już zgromadzonych środków pieniężnych lub przyszłych nadwyżek finansowych zgromadzonych do czasu rozpoczęcia inwestycji. 12:35 33 saturnin Czy elementem technologi moze byc oprogramowanie: autorskie lub zakupione z zewnątrz?nasz wniosek odrzucono, gdyż technologia zawierała oprogramowanie i napisano w piśmie o odrzuceniu, ze to element prawa autorskiego, a nie prawa własnosci przemysłowej 12:46 33 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Prawo autorskie nie może być nośnikiem technologii na wdrożenie której można skutecznie ubiegać się o kredyt technologiczny. 12:35 34 Hastal W instrukcji do wniosku jest informacja, że W działaniu 4.3 PO IG wydatki niezwiązane bezpośrednio z wdrożeniem technologii (np. pomieszczenia socjalne, biurowe) są uznawane za wydatki niekwalifikowane. Proszę o informację, czy kwalifikowana jest przyprodukcyjna

7 powierzchnia magazynowa przeznaczona na surowiec niezbędny do produkcji (magazyn surowców)? 12:57 34 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Jeżeli magazyn surowców jest niezbędny do wdrożenia nowej technologii, z uwagi na to że np.: nowa technologia wymusza przechowywanie surowców w określonych warunkach technologicznych, to taki wydatek będzie kwalifikowalny. 12:35 35 saturnin Czy w ramach rozeznania rynkowego jedno zapytanie ofertowe musi dotyczyć jednej, konkretnej pozycji (wydatku) w harmonogramie rzeczowo finansowym? Czy dopuszczalne jest w ramach przeprowadzenie rozeznania rynkowego, złożenie zapytania ofertowego, które dotyczy kilku (i/lub wszystkich) wydatków w ramach harmonogramu rzeczowo finansowego? 13:02 35 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Zapytanie ofertowe może dotyczyć kilku pozycji harmonogramu. 12:35 36 anco co należy uwzględnić w efektach ekonomicznych ilościowych i jakościowych, proszę o przykład 13:47 36 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Należy wskazać co będzie efektem wdrożenia technologii i jak przełoży się do na działalność przedsiębiorcy. 12:35 37 Hastal Proszę o informację, czy kwalifikowany jest magazyn produktów 13:20 37 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Tak, jeżeli niezbędny jest do wdrożenia nowej technologii, bowiem nowa technologia wymusza specjalne warunki przechowywania nowych produktów. 12:35 38 radoncho W wytycznych do sporządzenia Opinii o nowej technologi jest zapis o deklaracji wystawcy opinii brzmiący;"w okresie ostatnich trzech lat nie pozostawalismy w stosunku pracy lub zlecenia z niniejszym przedsiębiorcą..." Czy oznacza to, że jednostka, która wcześniej wystawiała nam podobne opinie np. o innowacyjności, lub np. na nasze zlecenie dokonała zgłoszenia patentowego nie może byc wystawcą opinii? 13:03 38 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Może, ten zapis dotyczy np. współpracy przy stworzeniu przedmiotowej lub innej technologii. 12:35 39 saturnin Czy nieopatentowana wiedza techniczna jako wydatek kwalifikowany w projekcie może zostać zakupiony od jednostki naukowej? Co w sytuacji jeśli jedynie jedna jednostka naukowa posiada takową nieopatentowaną wiedzę techniczną, jak w takim przypadku przeprowadzić rozeznanie rynkowe na zakup konkretnej nieopatentowanej wiedzy technicznej (nabyć ją od osób trzecich na warunkach rynkowych)? 13:04 39 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Technologia może być nabyta od jednostki naukowej i w tym przypadku nie ma obowiązku przeprowadzania rozeznania rynku.

8 12:36 40 saturnin Czy wydatek na zakup oprogramowania, jako wartości niematerialnych i prawnych, wraz z przekazaniem kodu źródłowego i wszelkich praw autorskich są wydatkiem kwalifikowanym w ramach działania 4.3 Kredy technologiczny PO IG? 12:50 40 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH NIE 12:36 41 saturnin Wnioskodawca w ramach w/w działania wyodrębnił koszty kwalifikowane w postaci prac budowlano wykończeniowych.prace te są niezbędne do przeprowadzenia wdrożenia nowe technologii. Proszę o wyjaśnienie czy prace budowlano wykończeniowe będą wydatkiem kwalifikowanym w całości (np. prace budowlano wykończeniowe pomieszczenie dla inżynierów, programistów, działu marketingu, biura zarządu, itd.), czy też na przykład kwalifikowane będą te prace, które bezpośrednio dotyczą wdrożenia nowej technologii (np. pomieszczenie dla inżynierów, programistów wdrążających nową technologię)? 13:25 41 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Wydatek kwalifikowalny będą stanowiły tylko koszty prac budowlanych niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. Koszty modernizacji działu marketingu, zarządu nie będą kosztem kwalifikowalnym. 12:36 42 bukpol Proszę o wyjaśnienie:nasz projekt polega na wdrożeniu własnej technologii, która składa się z nieopatentowanej wiedzy technicznej (wynalazek zgłoszony do ochrony patentowej) oraz pracy badawczo rozwojowej opracowanej przez jednostkę naukową te dwa elementy składają się w sumie na nową technologię. Czy tego typu technologia, mająca postać zarówno nieopatentowanej wiedzy technicznej jak i usługi badawczo rozwojowej może być przedmiotem ubiegania się o kredyt technologiczny? 13:04 42 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Jak najbardziej tak. 12:36 43 Hastal Proszę o informację, czy termin złożenia wniosku ma wpływ na kolejność oceny. Jeżeli tak, to co jest decydującym zdarzeniem termin złożenia, termin rejestracji (liczy się dzień czy godzina)? Czy nadany numer wniosku jest czynnikiem decydującym w kolejności oceny? 13:06 43 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Ocena wniosków dokonywana jest zgodnie z kolejnością wpływu, tak więc im wniosek jest wcześniej złożony tym większe ma szanse uzyskanie dofinansowania (w przypadku braku środków). 12:36 44 Hastal Czy w ramach Kredytu Technologicznego kwalifikowany jest projekt, który polega na wdrożeniu opracowanego rozwiązania w maszynie produkcyjnej. Rozwiązanie zostało objęte zgłoszeniem patentowym i maszyna będzie budowana na zamówienie w oparciu o zgłoszenie patentowe 13:07 44 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Jeżeli przedsiębiorca posiada prawa do takiej technologii i urządzenie zostanie skonstruowane zgodnie z jego wytycznymi to wydaje się że taki projekt może być finansowany kredytem technologicznym.

9 12:36 45 Hastal Czy podstawą ubiegania się o dofinansowanie w ramach prawa własności przemysłowej może być zgłoszenie patentowe czy musi to być przyznany patent? Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej zgłoszenie patentowe stanowi wynalazek. 12:52 45 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Tak - w takim przypadku nowa technologia ma postać nieopatentowanej wiedzy technicznej. 12:36 46 Hastal Czy jako know-how może być traktowane zgłoszenie patentowe 13:07 46 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Tak, jak nieopatentowana wiedza techniczna. 12:38 47 ogt Posiadam opatentowaną technologię budowlaną na, której wdrożenie wystąpiłem o dotację z RPO, jednak ze względu na kilkudniowe opóźnienie się z dostarczeniem aktualnego wypisu z KRS (były dokonywane zmiany), wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych. Czy w przypadku kredytu technologicznego mogę wliczyć w koszty kwalifikowane badania (ITB i PW)? 12:44 47 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Katalog kosztów kwalifikowanych okreslony jest w art. 10 ust. 5 i 6 ustawy. Kosztem kwalifikowanym mogą być zatem również koszty badań przed realizacyjnych. Decyzję w sprawie ostatecznej kwalifikacji kosztów podejmuje jednak Komisja konkursowa na podstawie kompletnej dokumentacji. 12:38 48 mwilczur Czy projekt musi spełnić wszystkie 4 punkty II Kryteria przyznania premii technologicznej - żeby ją uzyskać? 13:01 48 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Projekt powinien spełniać wszystkie kryteria formalne i wszystkie 4 kryteria merytoryczne, aby otrzymać wsparcie (http://www.bgk.pl/storage/2012przewodnik%20po%20kryteriach%204%203%20po%20ig.doc). 12:38 49 pawelkrezolek Czy 25% wkładu musi stanowić wkład pieniężny czy może być to wkład know how lub pracy? 12:44 49 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Wkład własny kredytobiorcy/ beneficjenta powinien mieć formę pieniężną na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych. To również może być kredyt inwestycyjny (inny niż technologiczny). W Banku BPH dopuszczamy finansowanie 100% inwestycji w przypadku inwestycji o charakterze zakupowym poniżej 1 mln zł. 12:38 50 MonikaS Czy Wnioskodawca, którego wniosek w poprzednim konkursie nie został oceniony pozytywnie może zwrócić się do tej samej jednostki naukowo-badawczej o ponowne sporządzenie opinii o nowej technologii? 13:07 50 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Tak

10 12:39 51 STIGAL W jaki sposób można udowodnić stosowanie swojej własnej technologii produkcji maszyn (składa się np. z montażu)? Czy montaż może mieć znamiona nowej technologii? [każda produkowana przez nas maszyna jest produkowana w określony sposób] 13:08 51 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Podstawą oceny wniosku jest opinia jednostki naukowej. Dlatego takie informacje powinny być ujęte przez opiniodawcę w opinii. 12:39 52 edyta Wniskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działanośc gospodarczą.firma posiada ponad 20 letnią tradycję działaności. Formalnie Wnioskodawca istnieje od 1 stycznia 2012 roku. Wynika to z tego, że z początkiem 2012 roku na czele firmy stanęło młode pokolenie właścicielką obecnie jest córka założyciela, od wielu lat związana z firmą. Czy wypełniając oświadczenie MSP należy podać dane za ostatnie 2 lata firmy prowadzonej przez ojca i czy nalezy dołączyć historyczne sparwozdania finansowe za ostatnie 3 lata firmy ojca? 13:10 52 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Jeżeli wnioskodawcą jest nowy podmiot, który nie jest następcą prawnym wcześniej prowadzonej działalności należy przedłożyć tylko dokumenty wnioskodawcy. 12:39 53 mastermarketing Inwestycja ma dotyczyć m.in. Wdrożenia wyników usługi badawczo rozwojowej w rozumieniu PKWiU. Wiem że firmy zlecają przeprowadzenie tzw. "prac badawczych", celowo dla pozyskania podkładki dla aplikowania o premię technologiczną. Mam jednak wątpliwości co do faktycznej zgodności merytorycznej takiego opracowania z definicją prac badawczo-rozwojowych zawartych w ustawie o finansowaniu nauki. Czy jest to w jakiś sposób weryfikowane? Jeżeli tak to w jaki? Czy opinia o innowacyjności załączona do wniosku jest niepodważalnym dokumentem potwierdzającym wdrożenie wyników usługi badawczo-rozwojowej? 13:46 53 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Wszelkie dokumenty składne wraz z wnioskiem są podstawą oceny lecz nie decydują ostatecznie o przyznaniu wsparcia. BGK dokonuje oceny zgodności projektu z ustawą nie zaś oceny innowacyjności przedsięwzięcia. 12:39 54 Wandalex Witam, czy wnioskując, trzeba szczegółowo przedstawić projekt, jakie myśli technologiczne, jakie urządzenia, co będzie innowacyjne itp.? 13:00 54 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Tak - przedmiotem oceny jest m.in. czy spełnione jest kryterium nowej technologii. Jest to możliwe na podsatwie szczegółowe charakterystyki nowej technologii zawartej w opinii o nowej technologii, która powinan być przygotowana zgodnie z instrukcją i powinna zawierać m.in.: charakterystykę technologii oraz przedstawienie właściwości świadczących o możliwości jej wdrożenia do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług; opis sposobu wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym; wykaz i uzasadnienie wykorzystania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług badawczo-rozwojowych, nieopatentowanej wiedzy technicznej przy realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym; opis towarów, procesów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym.

11 12:39 55 mwilczur Kiedy się wypełnia i w którym miejscu umieszcza : Oświadczenie dot. wielkości projektu i jego wpływu na gospodarkę - zał. nr 8 13:10 55 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. 12:40 56 cypas Premia technologiczna jest udzielana po zakończeniu inwestycji technologicznej i po udokumentowaniu sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem wdrożenia nowej technologii. Pytanie: czy wystarczy w takim przypadku jedna faktura sprzedaży w/w towaru lub usługi aby ta premia została wypłacona czy też są dodatkowe kryteria udokumentowania tej sprzedaży (np kwota sprzedaży itp.) 13:12 56 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Wypłata premii technologicznej nie jest uzależniona od wartości osiągniętej sprzedaży. 12:40 57 edyta Czy rozbudowa dzierżawionej hali (stanowiącej własność udziałowca spółki, która nie została wniesiona aportem do spółki) może być kosztem kwalifikowanym? 12:50 57 Marek Szymański,Fundusze Europejskie Nie, nie może. 12:41 58 timex88 Jakie wymagania winna spełniać umowa sprzedaży licencji na wykorzystanie patentu na którym Wnioskodawca opierać będzie planowaną do wdrożenia technologię? Czy Wnioskodawca może przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawierać jakiekolwiek porozumienia/listy intencyjne z przyszłym zbywcą licencji? 13:19 58 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK O ile technologia nie stanowi kosztu kwalifikowanego to tak. Umowa powinna przede wszystkim spełniać warunki określone w Kodeksie prawa cywilnego. 12:42 59 anco npv przy uwzględnieniu dotacji jest większe od 0 po 3-cim roku, natomiast NPV bez dotacji po 7-ym roku jest nadal ujemne, czy to dyskwalifikuje projekt? 13:51 59 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Nie 12:43 60 MonikaS Czy ta sama jednostka naukowo-badawcza, która wystawia opinie o nowej technologii może po zakończeniu realizacji projektu wystawić opinię o wdrożeniu tej technologii? 13:20 60 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Tak 12:43 61 INNpuls czy jest określona minimalna wartość projektu, bądź minimalna wartość dofinansowania?

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT 3 (75) Marzec 2005 SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AUKCJE ELEKTRONICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ANALIZA KONKURENCJI CZYLI KTO CZYHA

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Jakub Fulara Bank Pekao SA Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych Spis treści Wstęp... 1 Wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział /pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo