Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?"

Transkrypt

1 Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? 12:30 -- Moderator Szanowni Państwo! 22 październiku br. rusza konkurs Kredyt technologiczny. W ramach programu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na inwestycje polegające na wdrożeniu nowych technologii. To jedna z ostatnich szans skorzystania z unijnych pieniędzy w tym okresie programowania. Zapraszamy do zadawania pytań zaproszonym na dzisiejsze spotkanie ekspertom z Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku BPH. Są Państwo zainteresowani tym jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? Zapraszamy do dyskusji. 12:30 2 mfrackowiak 1. Co w przypadku dużo mniejszego od zakładanego popytu na wyroby produkowane z wykorzystaniem nowej technologii i niższych od zakładanych przychodów i rozmiarów produkcji? 12:36 2 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Od nowelizacji ustawy wypłata premii technologicznej nie jest uzależniona od wartości sprzedaży nowych produktów. 12:31 3 mfrackowiak Czy to ostatni konkurs, czy będą następne? 12:32 3 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Biorąc pod uwagę dostępność środków będzie to najprawdopodobniej ostatni konkurs 12:31 4 mfrackowiak Jak powinna wyglądać druga opinia technologiczna? Czy ma zawierać to co pierwsza czy tylko potwierdzać zastosowanie technologii zgodnie z pierwszą? 12:34 4 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Zgodnie z ustawą opinia załączana do wniosku o płatność powinna zawierać informacje dotyczące wdrożenia technologii. Zatem czy faktycznie technologia została wdrożona i udało się uzyskać nowy produkt lub usługę 12:31 5 anco co znaczy "wniosek wraz załącznikami trwale spięty", czy wpięty w segregator, czy też zszyty? 12:35 5 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Wpięcie w segregator będzie całkowicie wystarczające. Trwałe spięcie oznacza po prostu takie przygotowanie wniosku aby zachować kolejność stron. segregator wydaje się być najlepszym rozwiązaniem 12:31 6 mfrackowiak Czy można reklamować produkt przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia rynku i powodzenia produktu? 12:36 6 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Po złożeniu wniosku jak najbardziej, tak.

2 12:31 7 mfrackowiak Czy do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć prace projektowe, badania i koszty ogólne takie jak odsetki od kredytu, prowizje itp.? 12:35 7 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Jeżeli ma Pan na myśli prace projektowe i badania, które służą opracowaniu nowej technologii to nie. Koszty kwalifikowalne mogą być ponoszone dopiero po złożeniu wniosku o premię do BGK. Tymczasem na dzień złożenia wniosku powinniście mieć Państwo już opracowana nową technologię, która ma być przedmiotem wdrożenia. Odsetki i koszty udzielenia kredytu też nie stanowią kosztu kwalifikowanego. 12:31 -- Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Witam serdecznie, zapraszam do zadawania pytań na temat możliwości pozyskania kredytu technologicznego i premii na jego spłatę! 12:32 9 mfrackowiak Czy jest wzór oświadczenia dla kupowanych w kredycie technologicznym używanych urządzeń o tym iż wcześniej nie były współfinansowane ze środków UE? 12:41 9 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK BGK nie dysponuje tego typu wzorem. 12:32 10 mwilczur Czy tytuł musi mieć 10 wyrazów? czy błędem formalnym jest zaproponowanie tytułu 12 wyrazowego? Czy z tego powodu wniosek może zostać odrzucony? 13:01 10 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Tytuł nie powinien zawierać więcej niż 10 wyrazów. Jednak nieznaczne przekroczenie tego limitu (np 2 wyrazy) może nie stanowić podstawy do odrzucenia wniosku. 12:32 11 mwilczur Jak należy udokumentować posiadanie prawa własności przemysłowej do technologii? 12:39 11 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Na etapie składanie wniosku oceniane jest to na podstawie dokumentacji projektowej w tym przede wszystkim opinii jednostki naukowej. Weryfikacja czy Wnioskodawca posiada prawo do technologii nastąpi w momencie oceny wniosku o płatność. Jeżeli jest to technologia własna wystarczą np. kopia zgłoszenia patentowego, jeżeli natomiast technologia będzie nabywana w ramach projektu dowodem jej nabycia może być np. kopia umowy licencyjnej na technologię. 12:32 13 mwilczur W jaki sposób należy udokumentować posiadanie nieopatnetowanej wiedzy technicznej (opisowo czy jakieś konkretne dokumenty)? 13:00 13 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Na etapie rozliczania projektu powinny to być konkretne dokumenty. W zależności od formy technologii. 12:32 14 anna krawczyk Dzień dobry, czy to naprawdę ostatnia szansa na dotację w ramach kredytu technologicznego? Obawiam się, że nie zdążę "załapać się" na ten konkurs. Czy wiadomo coś o przyszłości tego

3 działania? 12:37 14 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Jeżeli nie zostaną podjęte decyzje o alokowaniu dodatkowych środków na to działania (z innych działań) lub z budżet aktualnego konkursu nie zostaną wygenerowane oszczędności, to nie ma szanse na konkurs w przyszłym roku. 12:32 15 mwilczur Opinia jednostki na temat nowej technologii jak powinna być obszerna? Czy jest jakiś limit stron/znaków? 12:58 15 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Nie ma limitów "objętości" nowej technologii. Powinna być ona jednak możliwie zwięzła 12:32 16 anco co znaczy nie zmieniać tabeli harmonogramu RF, jeśli wierszy jest 25, a mam mniej pozycji kosztowych to usunąć wiersze, czy pozostawić nie wypełnione 12:57 16 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Ten zapis w instrukcji dotycz modyfikacji kluczowych elementów HRF. Można zatem dodawać i odejmować poszczególne wiersze 12:33 17 saturnin Czy nowa technologia może dotyczyć receptury (składu) masy (surowca produkcyjnego), której wdrożenie za pomocą niezbędnych środków trwałych (linii technologicznej) oraz wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania sterującego linią technologiczną) pozwoli wytwarzać znacząco ulepszone lub nowe produkty (produkty będą wytwarzane w oparciu o nową technologię unikalny skład receptury)? 12:56 17 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Jest taka możliwość, przy czym o tym czy technologia faktycznie może być przedmiotem finansowania kredytem technologicznym może zadecydować tylko i wyłącznie Komisja konkursowa. 12:33 -- Marek Szymański,Fundusze Europejskie Witam serdecznie 12:33 19 MonikaS Wnioskodawca zamierza zrealizować inwestycję w kwocie kilkunastu mln zł, a w zakres inwestycji wchodzą roboty budowlane związane z budową jednego budynku i zakup środków trwałych. Część z tej inwestycji, tj. robót budowlanych i zakupu ŚT została zaplanowana w celu wdrożenia nowej technologii w przedsiębiorstwie, którą Wnioskodawca chciałby sfinansować Kredytem technologicznym. W ramach jednego budowanego obiektu wydzielona zostanie powierzchnia dla potrzeb wdrożenia nowej technologii, a budynek zostanie przyjęty do Ewidencji Środków Trwałych jako 1 szt. Czy w związku z powyższym ów Wnioskodawca jest zobowiązany w pkt. 20 oraz 21 wniosku o dofinansowanie wykazywać kompleksowe koszty całej inwestycji w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, mimo że koszty niekwalifikowane nie będą de facto niezbędne do wdrożenia nowej technologii? Instrukcja wypełniania wniosku mówi bowiem, że W polu Wydatki niekwalifikowane należy wpisać te wydatki, które są niezbędne do realizacji projektu, ale nie są zgodne z art. 10 ust. 5 i ust. 6 ustawy. 12:55 19 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Dla przejrzystości dokumentacji projektowej najlepiej będzie jeżeli we wniosku i załącznikach

4 zostaną wykazane wszystkie koszty. 12:33 20 Hastal Dzień dobry,planujemy realizację dużej inwestycji, która polega na wdrożeniu trzech różnych nowych technologii (będą produkowane trzy różne produkty w oparciu o nową technologię). Wszystkie produkty będą produkowane na tej samej maszynie (będzie wprowadzony system zmianowy lub zostaną wprowadzone przedziały czasowe, w których będzie produkowany dany produkt). Cena nabycia maszyny jest bardzo wysoka. Czy można złożyć trzy odrębne projekty, w ramach których kosztem kwalifikowanym będzie proporcjonalna wartość maszyny (np. 1/3 w każdym z projektów). 12:53 20 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Tak jest to możliwe. 12:33 21 lfigacz Dzień dobry. Czy jeśli elementem niezbędnym do prawidłowego/pełnego wdrożenia technilogii jest zakup wózka widłowego, to czy wydatek tan można uznać za kwalifikowany? 12:51 21 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK tak 12:33 22 lfigacz Czy wydatkiem kwlaifkowanych może być dzierżawa? Za jaki okres? 12:49 22 Marek Szymański,Fundusze Europejskie Tak, ale dotyczy to tylko okresu, w którym projekt jest finansowany. 12:34 24 mgolen Jak wyglada problem zabezpieczania kerdytow technologicznych. Firmy ktore reprezentuje nie maja zdolnosci kredytowych w klasycznym rozumieniu tego zagadnienia. Mozemy zabezpieczyc kredyt wylacznie prawami do patentow. Czy takie rozwiazania wchodza w gre? 12:42 24 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Kredyt technologiczny co do zasady zabezpieczony jest przedmiotem inwestycji. Jeśli jednak to zabezpieczenie będzie niewystarczające w ocenie banku, to możemy zaproponować poręczenie BGK. Bank BPH podpisał w sierpniu br. umowę poręczeń portfelowych, dzięki czemu samodzielnie na podstawie kryteriów, określonych w umowie współpracy z BGK podejmujemy decyzję o udzieleniu poręczenie. Decyzja o udzielenie poręczenia podejmowana jest w trakcie decyzji kredytowej, dzięki temu nie wydłuża się czas na wystawienie promesy. Poręczenie jest odpłatne (1,6% lub 2,0% rocznie od kwoty poręczenia) 12:34 25 anco w pozycji źródła finansowania projektu należy wymienić rodzaj źródła (np w wydatkach niekwalifikowanych) czy ten rodzaj źródła mam wpisać w żółtym polu? 12:51 25 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Należy wypełniać tylko i wyłącznie białe pola 12:34 26 Ewelina Czy w ramach Działania 4.3 POIG możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu, w którym Wnioskodawca łączy działanie kilku urządzeń w celu świadczenia danej usługi/ dostarczania

5 produktów. Nowoczesność tych technologii wyraża się w okresie funkcjonowania poszczególnych urządzeń na rynku, zaś Wnioskodawca proponuje połączenie ich według swojego własnego pomysłu. Jeżeli jest taka możliwość, to w jaki sposób wskazać na właściciela technologii- czy wskazać na producentów poszczególnych urządzeń i ich prawo do technologii zawartych w urządzeniach czy też wskazać, że jest to technologia w postaci nieopatentowanego know-how Wnioskodawcy, który łączy wszystkie urządzenia według swojego pomysłu (jednak prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń nabywa w ramach transakcji sprzedaży urządzeń od ich producentów). Czy możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie takiego projektu? 13:09 26 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Zgodnie z ustawą wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. W opisanym przez Panią przypadku mielibyśmy do czynienia z nową technologią, na podstawie której uruchomione zostałyby nowe procesy. Ale do tego niezbędne jest udokumentowania właściwej formy nowej technologii np.: nieopatentowanej wiedzy technicznej. Zgodnie z instrukcją przygotowania wniosku, nieopatentowana wiedza techniczna, która nie jest przedmiotem patentu i jednocześnie nie jest przedmiotem innego prawa własności przemysłowej, lecz: - pomimo posiadania zdolności patentowej, czyli zdolności do objęcia ochroną wynikającą z ustawy Prawo własności przemysłowej, w wyniku decyzji dysponenta danego rozwiązania technicznego nie została zgłoszona do ochrony patentowej (na przykład jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa), lub - nie uzyskała jeszcze ochrony (jest zgłoszona do opatentowania, a przed uzyskaniem ochrony), lub - nie posiada zdolności patentowej, a jest przydatna do zastosowania w produkcji (w szczególności może to być wiedza obejmująca projekty racjonalizatorskie, czy też wiedza składająca się na wszelkiego rodzaju tajemnice przedsiębiorcy). 12:34 27 bartoszrp na czym polega ewentualna premia przy splacie kredytu technologicznego? 12:41 27 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK BGK dokonuję częściowej spłaty kapitału kredytu technologicznego zaciągniętego w banku kredytującym. 12:35 28 saturnin Czy zakup usługi badawczo rozwojowej jest wydatkiem kwalifikowanym w ramach działania 4.3 PO IG? Jakim typem / rodzajem wydatku zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej jest zakup usługi badawczo rozwojowej? 12:55 28 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Usługa B+R może stanowić koszt kwalifikowalny jako usługa wykonana przez doradców zewnętrznych na studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej. Przy czym usługa B+R w takim przypadku nie może dotyczyć opracowania nowej technologii, bowiem nowa technologia powinna być przygotowana na dzień składania wniosku, a wydatki kwalifikowane nie mogą być ponoszone przed złożeniem wniosku. 12:35 29 rafi521 Witam serdecznieplanujemy uruchomić produkcję destylarek próżniowych do oczyszczania ścieków przemysłowych. W ramach projektu inwestycyjnego przewidujemy nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej. Nie mamy jeszcze projektu budowlanego, ani kosztorysu. Jak szczegółowo w takiej sytuacji powinna zostać opisana ta pozycja wydatków

6 kwalifikowanych? A może niezbędny jest jednak szczegółowy kosztorys? Dziękuję za odpowiedz. 12:50 29 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Niezbędny jest szczegółowy kosztorys i plan hali, tak aby można było dokładnie określić wartość kosztów kwalifikowanych i w efekcie premii technologicznej 12:35 30 Hastal Pytanie dotyczące klauzuli bezstronności: Nie pozostajemy z dostawcą lub twórcą opiniowanej technologii w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do naszej bezstronności. W ramach projektu prace B+R realizował jeden z Wydziałów AGH, czy opinię może wystawić inny Wydział tej samej uczelni? 12:49 30 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Tak, o ile w opracowaniu technologii nie brali udziału pracownicy opiniodawcy. 12:35 31 Zdzisław Planuję zbudowanie elektrowni solarnej na dachu budynku pow.ok 500m2 szacowany koszt inwestycji ok.400tys zł.nie prowadzę działalności gospodarczej.czy mogę byc benificjentem tego programu Zdzisław 12:48 31 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Kredyt technologiczny przeznaczony jest na wdrażanie nowych technologii. Jeżeli w ramach projektu przedsiębiorca zamierza wdrożyć własną lub nabytą nową technologię to jest to jak najbardziej możliwe. Jeżeli natomiast z budową solarów nie wiąże się wdrożenie żadnej technologii taki projekt nie może być finansowany kredytem. 12:35 32 saturnin Czy 25% wkładu własnego posiadanego przez Wnioskodawcę musi zostać w jakiś sposób udokumentowany np. wydrukiem z konta firmowego, czy też może wynikać on z przeprowadzonej analizy finansowej? Czy wydanie promesy kredyty technologicznej / warunkowej umowy kredytu technologicznego przez bank kredytujący (komercyjny) jest jednocześnie spełnienie warunku posiadania minimalnego wkładu własnego przez Wnioskodawcę? 12:46 32 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Posiadanie wkładu własnego weryfikowane jest przez bank kredytujący na etapie wystawiania promesy w celu zapewnienia 100% źródeł finansowania inwestycji. Wkład własny może mieć formę już zgromadzonych środków pieniężnych lub przyszłych nadwyżek finansowych zgromadzonych do czasu rozpoczęcia inwestycji. 12:35 33 saturnin Czy elementem technologi moze byc oprogramowanie: autorskie lub zakupione z zewnątrz?nasz wniosek odrzucono, gdyż technologia zawierała oprogramowanie i napisano w piśmie o odrzuceniu, ze to element prawa autorskiego, a nie prawa własnosci przemysłowej 12:46 33 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Prawo autorskie nie może być nośnikiem technologii na wdrożenie której można skutecznie ubiegać się o kredyt technologiczny. 12:35 34 Hastal W instrukcji do wniosku jest informacja, że W działaniu 4.3 PO IG wydatki niezwiązane bezpośrednio z wdrożeniem technologii (np. pomieszczenia socjalne, biurowe) są uznawane za wydatki niekwalifikowane. Proszę o informację, czy kwalifikowana jest przyprodukcyjna

7 powierzchnia magazynowa przeznaczona na surowiec niezbędny do produkcji (magazyn surowców)? 12:57 34 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Jeżeli magazyn surowców jest niezbędny do wdrożenia nowej technologii, z uwagi na to że np.: nowa technologia wymusza przechowywanie surowców w określonych warunkach technologicznych, to taki wydatek będzie kwalifikowalny. 12:35 35 saturnin Czy w ramach rozeznania rynkowego jedno zapytanie ofertowe musi dotyczyć jednej, konkretnej pozycji (wydatku) w harmonogramie rzeczowo finansowym? Czy dopuszczalne jest w ramach przeprowadzenie rozeznania rynkowego, złożenie zapytania ofertowego, które dotyczy kilku (i/lub wszystkich) wydatków w ramach harmonogramu rzeczowo finansowego? 13:02 35 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Zapytanie ofertowe może dotyczyć kilku pozycji harmonogramu. 12:35 36 anco co należy uwzględnić w efektach ekonomicznych ilościowych i jakościowych, proszę o przykład 13:47 36 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Należy wskazać co będzie efektem wdrożenia technologii i jak przełoży się do na działalność przedsiębiorcy. 12:35 37 Hastal Proszę o informację, czy kwalifikowany jest magazyn produktów 13:20 37 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Tak, jeżeli niezbędny jest do wdrożenia nowej technologii, bowiem nowa technologia wymusza specjalne warunki przechowywania nowych produktów. 12:35 38 radoncho W wytycznych do sporządzenia Opinii o nowej technologi jest zapis o deklaracji wystawcy opinii brzmiący;"w okresie ostatnich trzech lat nie pozostawalismy w stosunku pracy lub zlecenia z niniejszym przedsiębiorcą..." Czy oznacza to, że jednostka, która wcześniej wystawiała nam podobne opinie np. o innowacyjności, lub np. na nasze zlecenie dokonała zgłoszenia patentowego nie może byc wystawcą opinii? 13:03 38 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Może, ten zapis dotyczy np. współpracy przy stworzeniu przedmiotowej lub innej technologii. 12:35 39 saturnin Czy nieopatentowana wiedza techniczna jako wydatek kwalifikowany w projekcie może zostać zakupiony od jednostki naukowej? Co w sytuacji jeśli jedynie jedna jednostka naukowa posiada takową nieopatentowaną wiedzę techniczną, jak w takim przypadku przeprowadzić rozeznanie rynkowe na zakup konkretnej nieopatentowanej wiedzy technicznej (nabyć ją od osób trzecich na warunkach rynkowych)? 13:04 39 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Technologia może być nabyta od jednostki naukowej i w tym przypadku nie ma obowiązku przeprowadzania rozeznania rynku.

8 12:36 40 saturnin Czy wydatek na zakup oprogramowania, jako wartości niematerialnych i prawnych, wraz z przekazaniem kodu źródłowego i wszelkich praw autorskich są wydatkiem kwalifikowanym w ramach działania 4.3 Kredy technologiczny PO IG? 12:50 40 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH NIE 12:36 41 saturnin Wnioskodawca w ramach w/w działania wyodrębnił koszty kwalifikowane w postaci prac budowlano wykończeniowych.prace te są niezbędne do przeprowadzenia wdrożenia nowe technologii. Proszę o wyjaśnienie czy prace budowlano wykończeniowe będą wydatkiem kwalifikowanym w całości (np. prace budowlano wykończeniowe pomieszczenie dla inżynierów, programistów, działu marketingu, biura zarządu, itd.), czy też na przykład kwalifikowane będą te prace, które bezpośrednio dotyczą wdrożenia nowej technologii (np. pomieszczenie dla inżynierów, programistów wdrążających nową technologię)? 13:25 41 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Wydatek kwalifikowalny będą stanowiły tylko koszty prac budowlanych niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. Koszty modernizacji działu marketingu, zarządu nie będą kosztem kwalifikowalnym. 12:36 42 bukpol Proszę o wyjaśnienie:nasz projekt polega na wdrożeniu własnej technologii, która składa się z nieopatentowanej wiedzy technicznej (wynalazek zgłoszony do ochrony patentowej) oraz pracy badawczo rozwojowej opracowanej przez jednostkę naukową te dwa elementy składają się w sumie na nową technologię. Czy tego typu technologia, mająca postać zarówno nieopatentowanej wiedzy technicznej jak i usługi badawczo rozwojowej może być przedmiotem ubiegania się o kredyt technologiczny? 13:04 42 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Jak najbardziej tak. 12:36 43 Hastal Proszę o informację, czy termin złożenia wniosku ma wpływ na kolejność oceny. Jeżeli tak, to co jest decydującym zdarzeniem termin złożenia, termin rejestracji (liczy się dzień czy godzina)? Czy nadany numer wniosku jest czynnikiem decydującym w kolejności oceny? 13:06 43 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Ocena wniosków dokonywana jest zgodnie z kolejnością wpływu, tak więc im wniosek jest wcześniej złożony tym większe ma szanse uzyskanie dofinansowania (w przypadku braku środków). 12:36 44 Hastal Czy w ramach Kredytu Technologicznego kwalifikowany jest projekt, który polega na wdrożeniu opracowanego rozwiązania w maszynie produkcyjnej. Rozwiązanie zostało objęte zgłoszeniem patentowym i maszyna będzie budowana na zamówienie w oparciu o zgłoszenie patentowe 13:07 44 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Jeżeli przedsiębiorca posiada prawa do takiej technologii i urządzenie zostanie skonstruowane zgodnie z jego wytycznymi to wydaje się że taki projekt może być finansowany kredytem technologicznym.

9 12:36 45 Hastal Czy podstawą ubiegania się o dofinansowanie w ramach prawa własności przemysłowej może być zgłoszenie patentowe czy musi to być przyznany patent? Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej zgłoszenie patentowe stanowi wynalazek. 12:52 45 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Tak - w takim przypadku nowa technologia ma postać nieopatentowanej wiedzy technicznej. 12:36 46 Hastal Czy jako know-how może być traktowane zgłoszenie patentowe 13:07 46 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Tak, jak nieopatentowana wiedza techniczna. 12:38 47 ogt Posiadam opatentowaną technologię budowlaną na, której wdrożenie wystąpiłem o dotację z RPO, jednak ze względu na kilkudniowe opóźnienie się z dostarczeniem aktualnego wypisu z KRS (były dokonywane zmiany), wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych. Czy w przypadku kredytu technologicznego mogę wliczyć w koszty kwalifikowane badania (ITB i PW)? 12:44 47 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Katalog kosztów kwalifikowanych okreslony jest w art. 10 ust. 5 i 6 ustawy. Kosztem kwalifikowanym mogą być zatem również koszty badań przed realizacyjnych. Decyzję w sprawie ostatecznej kwalifikacji kosztów podejmuje jednak Komisja konkursowa na podstawie kompletnej dokumentacji. 12:38 48 mwilczur Czy projekt musi spełnić wszystkie 4 punkty II Kryteria przyznania premii technologicznej - żeby ją uzyskać? 13:01 48 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Projekt powinien spełniać wszystkie kryteria formalne i wszystkie 4 kryteria merytoryczne, aby otrzymać wsparcie (http://www.bgk.pl/storage/2012przewodnik%20po%20kryteriach%204%203%20po%20ig.doc). 12:38 49 pawelkrezolek Czy 25% wkładu musi stanowić wkład pieniężny czy może być to wkład know how lub pracy? 12:44 49 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Wkład własny kredytobiorcy/ beneficjenta powinien mieć formę pieniężną na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych. To również może być kredyt inwestycyjny (inny niż technologiczny). W Banku BPH dopuszczamy finansowanie 100% inwestycji w przypadku inwestycji o charakterze zakupowym poniżej 1 mln zł. 12:38 50 MonikaS Czy Wnioskodawca, którego wniosek w poprzednim konkursie nie został oceniony pozytywnie może zwrócić się do tej samej jednostki naukowo-badawczej o ponowne sporządzenie opinii o nowej technologii? 13:07 50 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Tak

10 12:39 51 STIGAL W jaki sposób można udowodnić stosowanie swojej własnej technologii produkcji maszyn (składa się np. z montażu)? Czy montaż może mieć znamiona nowej technologii? [każda produkowana przez nas maszyna jest produkowana w określony sposób] 13:08 51 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Podstawą oceny wniosku jest opinia jednostki naukowej. Dlatego takie informacje powinny być ujęte przez opiniodawcę w opinii. 12:39 52 edyta Wniskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działanośc gospodarczą.firma posiada ponad 20 letnią tradycję działaności. Formalnie Wnioskodawca istnieje od 1 stycznia 2012 roku. Wynika to z tego, że z początkiem 2012 roku na czele firmy stanęło młode pokolenie właścicielką obecnie jest córka założyciela, od wielu lat związana z firmą. Czy wypełniając oświadczenie MSP należy podać dane za ostatnie 2 lata firmy prowadzonej przez ojca i czy nalezy dołączyć historyczne sparwozdania finansowe za ostatnie 3 lata firmy ojca? 13:10 52 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Jeżeli wnioskodawcą jest nowy podmiot, który nie jest następcą prawnym wcześniej prowadzonej działalności należy przedłożyć tylko dokumenty wnioskodawcy. 12:39 53 mastermarketing Inwestycja ma dotyczyć m.in. Wdrożenia wyników usługi badawczo rozwojowej w rozumieniu PKWiU. Wiem że firmy zlecają przeprowadzenie tzw. "prac badawczych", celowo dla pozyskania podkładki dla aplikowania o premię technologiczną. Mam jednak wątpliwości co do faktycznej zgodności merytorycznej takiego opracowania z definicją prac badawczo-rozwojowych zawartych w ustawie o finansowaniu nauki. Czy jest to w jakiś sposób weryfikowane? Jeżeli tak to w jaki? Czy opinia o innowacyjności załączona do wniosku jest niepodważalnym dokumentem potwierdzającym wdrożenie wyników usługi badawczo-rozwojowej? 13:46 53 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Wszelkie dokumenty składne wraz z wnioskiem są podstawą oceny lecz nie decydują ostatecznie o przyznaniu wsparcia. BGK dokonuje oceny zgodności projektu z ustawą nie zaś oceny innowacyjności przedsięwzięcia. 12:39 54 Wandalex Witam, czy wnioskując, trzeba szczegółowo przedstawić projekt, jakie myśli technologiczne, jakie urządzenia, co będzie innowacyjne itp.? 13:00 54 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Tak - przedmiotem oceny jest m.in. czy spełnione jest kryterium nowej technologii. Jest to możliwe na podsatwie szczegółowe charakterystyki nowej technologii zawartej w opinii o nowej technologii, która powinan być przygotowana zgodnie z instrukcją i powinna zawierać m.in.: charakterystykę technologii oraz przedstawienie właściwości świadczących o możliwości jej wdrożenia do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług; opis sposobu wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym; wykaz i uzasadnienie wykorzystania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług badawczo-rozwojowych, nieopatentowanej wiedzy technicznej przy realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym; opis towarów, procesów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym.

11 12:39 55 mwilczur Kiedy się wypełnia i w którym miejscu umieszcza : Oświadczenie dot. wielkości projektu i jego wpływu na gospodarkę - zał. nr 8 13:10 55 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. 12:40 56 cypas Premia technologiczna jest udzielana po zakończeniu inwestycji technologicznej i po udokumentowaniu sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem wdrożenia nowej technologii. Pytanie: czy wystarczy w takim przypadku jedna faktura sprzedaży w/w towaru lub usługi aby ta premia została wypłacona czy też są dodatkowe kryteria udokumentowania tej sprzedaży (np kwota sprzedaży itp.) 13:12 56 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Wypłata premii technologicznej nie jest uzależniona od wartości osiągniętej sprzedaży. 12:40 57 edyta Czy rozbudowa dzierżawionej hali (stanowiącej własność udziałowca spółki, która nie została wniesiona aportem do spółki) może być kosztem kwalifikowanym? 12:50 57 Marek Szymański,Fundusze Europejskie Nie, nie może. 12:41 58 timex88 Jakie wymagania winna spełniać umowa sprzedaży licencji na wykorzystanie patentu na którym Wnioskodawca opierać będzie planowaną do wdrożenia technologię? Czy Wnioskodawca może przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawierać jakiekolwiek porozumienia/listy intencyjne z przyszłym zbywcą licencji? 13:19 58 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK O ile technologia nie stanowi kosztu kwalifikowanego to tak. Umowa powinna przede wszystkim spełniać warunki określone w Kodeksie prawa cywilnego. 12:42 59 anco npv przy uwzględnieniu dotacji jest większe od 0 po 3-cim roku, natomiast NPV bez dotacji po 7-ym roku jest nadal ujemne, czy to dyskwalifikuje projekt? 13:51 59 Magdalena Typa,Dyrektor ds. Funduszy UE i Programów Publicznych BPH Nie 12:43 60 MonikaS Czy ta sama jednostka naukowo-badawcza, która wystawia opinie o nowej technologii może po zakończeniu realizacji projektu wystawić opinię o wdrożeniu tej technologii? 13:20 60 Krzysztof Hoffman,Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK Tak 12:43 61 INNpuls czy jest określona minimalna wartość projektu, bądź minimalna wartość dofinansowania?

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

KREDYT TECHNOLOGICZNY. www.royalconsulting.pl. Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting.

KREDYT TECHNOLOGICZNY. www.royalconsulting.pl. Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting. KREDYT TECHNOLOGICZNY www.royalconsulting.pl Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting.pl Komu może być udzielona dotacja? Podmioty uprawnione to mikro, mali lub

Bardziej szczegółowo

Kredyt na innowacje technologiczne aspekty praktyczne

Kredyt na innowacje technologiczne aspekty praktyczne Kredyt na innowacje technologiczne aspekty praktyczne Poznań, wrzesień 2015 Zakup wartości niematerialnych i prawnych aspekty praktyczne W ramach projektu możliwy jest zakup wartości niematerialnych i

Bardziej szczegółowo

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Kilka słów o nas Nasze sukcesy i nasze doświadczenie Kredyt technologiczny w oczach przedsiębiorców 4.3

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 Paweł Świętosławski Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn 20 czerwca 2016 r. BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Łódź, 07.03.2011 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Finansowanie działań inwestycyjnych w latach 2014-2020: Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R: - Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek - Poddziałanie 3.2.2

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Druk nr 1034 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG premia dla nowych technologii Warszawa, 12 grudnia 2011 r. Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii dr inż. Wojciech Kamiński Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r.

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Plan prezentacji 1. Kredyt technologiczny w ofercie Banku BPH 2. Procedura wnioskowania o kredyt technologiczny

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Anna Dąbrowska Bank Gospodarstwa Krajowego Wniosek o płatność Wnioski o płatność będą składane za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE GDAŃSK 07.09.2011 Nasze Doświadczenie W 2002 roku przyznanie 3-ciej dotacji w kraju dla Klienta MSP Ponad 500 pozyskanych dotacji na kwotę

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Działanie 2.3.2 POIR (PARP) Dla kogo? - mikro/małe przedsiębiorstwa (finansowanie max. 80% kosztów kwalifikowalnych); - średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.3 Kredyt technologiczny Ponieważ Działanie 4.3 Kredyt technologiczny jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

Kraków, 23 października 2013 r.

Kraków, 23 października 2013 r. Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A zmiany w projekcie DOPUSZCZALNE ZMIANY BEZ KONIECZNOŚCI ANEKSOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE zmiany w umowie o dofinansowanie nie wymagające wcześniejszego poinformowania

Bardziej szczegółowo

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość!

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość! Fundusze UE dla MŚP krajowe programy operacyjne 2007-2013 I j W Inwestujemy w Waszą przyszłość! Plan prezentacji: 1. PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej przegląd konkursów: 2017 rok

Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej przegląd konkursów: 2017 rok Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej 2014 2020 przegląd konkursów: 2017 rok Katowice, styczeń 2017 Jarosław Piotrowski - 18/01/2017 1

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny PYTANIA I ODPOWIEDZI KONFERENCJA INNOWACJA I KREDYT TECHNOLOGICZNY szansą na sukces 2 października 2009 r. WARSZTAT 1 Finansowanie inwestycji w innowacje z udziałem Kredytu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Umowa o dofinansowanie Warunki podpisania umowy o dofinansowanie: potwierdzenie przyznania dofinansowania w formie Promesy premii technologicznej, podpisanie/wejście w życie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Marzena Tymińska-Ładziak Wydział Wdrażania Kredytu Technologicznego Departament Programów Europejskich BGK Świnoujście, 29 kwietnia 2011 r. Kredyt technologiczny

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Gwarancje udzielane ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG) Warszawa, 25 lipca 2016 r.

Gwarancje udzielane ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG) Warszawa, 25 lipca 2016 r. Gwarancje udzielane ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG) Warszawa, 25 lipca 2016 r. Czym jest gwarancja spłaty kredytu? Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

, , , , ,00

, , , , ,00 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2017-2018

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Razem w latach RLM 500 600 100 1200. Rok 2015 2016 2017

Razem w latach RLM 500 600 100 1200. Rok 2015 2016 2017 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód realizowanych przez osoby fizyczne - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju I Dane podstawowe 1. Nazwa programu Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 2. Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca Narodowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015

Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015 Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015 Pytanie 1: Czy instytut badawczy wpisany do rejestru przedsiębiorstw jest również uprawniony do pozyskania środków w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu?

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

PROPOZYCJE ZMIAN W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG PROPOZYCJE ZMIAN W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG Pilotaż na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI 1. Podstawowe dane przedsiębiorstwa: (jeśli nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą to przejdź do pn 2) 1.1 Nazwa pełna: 1.2 Siedziba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA

PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GEKON Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1. Tematyka Dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSOWA. Nazwa Programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr konkursu: Konkurs nr 1

FISZKA KONKURSOWA. Nazwa Programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr konkursu: Konkurs nr 1 FISZKA KONKURSOWA Nazwa Programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Nr konkursu: Konkurs nr 1 Oś Priorytetowa: III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

FAQ LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW NR RPOWM/6.2/1/2013 I RPOWM/6.2/2/2013:

FAQ LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW NR RPOWM/6.2/1/2013 I RPOWM/6.2/2/2013: FAQ LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW NR RPOWM/6.2/1/2013 I RPOWM/6.2/2/2013: 1. Prowadzę jednoosobową działalność usługową związaną z wyżywieniem. Czy mogę ubiegać się udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości

Wspieranie przedsiębiorczości Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE W ramach prac badawczo rozwojowych możliwe będą: Rodzaj i przeznaczenie pomocy typ 1 realizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 listopada 2012 r.

Warszawa, 28 listopada 2012 r. System finansowania i rozliczania projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program PolskoPolsko-Izraelski Warszawa, 28 listopada 2012 r. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia Działanie Wdrażanie innowacji przez MŚP Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania

Program Operacyjny Polska Wschodnia Działanie Wdrażanie innowacji przez MŚP Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 2020 Działanie 1.3.1.Wdrażanie innowacji przez MŚP Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 23.06.2016 r. w Lublinie 1. Czy w powiązaniu

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy DZIAŁANIE: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 2912 UCHWAŁA NR 95.XI.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1365

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1365 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1365 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 507.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo