Projektowanie układów kryptograficznych Mariusz Rawski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie układów kryptograficznych Mariusz Rawski rawski@tele.pw.edu.pl http://rawski.zpt.tele.pw.edu.pl/"

Transkrypt

1 CAD Projektowanie układów kryptograficznych

2 Kryptografia Kryptografia to dziedzina nauki, zajmująca się przekształcaniem informacji zwanej tekstem jawnym (plaintext) w informację zaszyfrowaną zwaną szyfrogramem (ciphertext) przy wykorzystaniu klucza szyfrującego zdefiniowanego przez użytkownika. Przekształcenie musi być dokonane w taki sposób, aby osoba dysponująca szyfrogramem nie mogła, bez znajomości klucza szyfrującego, odtworzyć tekstu jawnego w rozsądnym czasie. Algorytmy, które dokonują takiego przekształcenia nazywane są szyframi lub algorytmami kryptograficznymi. Większość algorytmów kryptograficznych wykorzystywanych dzisiaj to algorytmy blokowe, które charakteryzują się tym, że jednorazowo przekształcają fragment (blok) tekstu jawnego. Dla porównania algorytmy strumieniowe przekształcają dane o różnej długości. Szyfry strumieniowe mogą być postrzegane jako generatory pseudolosowe z ziarnem (seed), który stanowi klucz szyfrujący. Pseudolosowe liczby generowane przez taki generator są poddawane operacji XOR (sumy modulo 2) z teksem jawnym tworząc szyfrogram Algorytmy kryptograficzne charakteryzują się zazwyczaj dużą złożonością obliczeniową. Z tego powodu najbardziej efektywne realizacje takich algorytmów to realizacje sprzętowe. Algorytmy blokowe najczęściej są bardziej złożone od algorytmów strumieniowych zarówno pod względem zasady działania, jak i realizacji. 2

3 DES Doskonałym przykładem szyfru blokowego, który ilustruje najbardziej istotne koncepcje wykorzystywane w takich algorytmach jest algorytm DES (Data Encryption Standard). Algorytm DES został zaprojektowany w latach przez firmę IBM. W 1976 roku organizacja NIST (National Institute of Standards and Technology) zaaprobowała ten algorytm jako oficjalny standard szyfrowania. Został on zaprojektowany pod kontem realizacji sprzętowych, dlatego też realizowany programowo jest bardzo niewydajny. Wraz z upływem czasu algorytm ten stawał się coraz mniej odporny na kryptoanalizę różnicową co spowodowane było nieustannie zwiększającą się możliwością obliczeniową komputerów. W 1997 roku organizacja RSA Security ogłosiła konkurs na złamanie szyfru DES. Konkurs ten wygrał projekt DESCHALL wykorzystując tysiące komputerów połączonych siecią Internet. Czas potrzebny do złamania algorytmu wynosił kilka miesięcy. Rok później organizacja Electronic Frontier Foundation zaprezentowała urządzenie o nazwie Deep Crack. Dzięki wykorzystaniu 1800 układów specjalnie zaprojektowanych w technologii full custom urządzenie to pozwalało złamać algorytm DES w mniej niż 3 dni. Inne rozwiązanie o nazwie COPACOBANA zaproponowane przez zespoły z uniwersytetów Bochum i Kiel zbudowane zostało z wykorzystaniem 120 układów FPGA Spartan firmy Xilinx. Średni czas złamania szyfru DES z wykorzystaniem tego urządzenia wynosi ok. 6 dni. W 2001, po zakończeniu międzynarodowego konkursu, organizacja NIST zastąpiła szyfr DES nowym algorytmem AES (Advanced Encryption Standard). 3

4 Algorytm DES (1) DES (Data Encryption Standard) - jest szyfrem blokowym, o algorytmie ogólnie znanym. Dane są szyfrowane blokami o długości 64 bitów (odpowiada to 8 literom ASCII, każda zaopatrzona w bit parzystości). Blok 64 bitów tekstu jawnego podawany jest jako dane wejściowe algorytmu, wynikiem działania algorytmu jest blok 64 bitów szyfrogramu. Zarówno podczas szyfrowania, jak i deszyfrowania wykorzystuje się ten sam algorytm (za wyjątkiem różnic w operowaniu kluczem). Klucz ma długość 56 bitów. Zwykle klucz jest liczbą zapisaną za pomocą 64 bitów, przy czym każdy co ósmy bit jest bitem parzystości, który jest pomijany (tak jest, gdy klucz jest ciągiem ośmiu znaków alfabetu ASCII). Kluczem może być dowolna liczba o długości 56 bitów, która może być zmieniona w dowolnej chwili. 4

5 Algorytm DES (2) Działanie algorytmu opiera się na kombinacji dwóch podstawowych technik szyfrowania: mieszania i rozpraszania. Podstawowy blok, z którego jest zbudowany DES stanowi pojedynczą kombinację tych technik (podstawienie, za którym następuje permutacja) działającą z udziałem klucza. Ciąg tych działań nazywany jest rundą. Szyfrowanie i deszyfrowanie za wykorzystaniem algorytmu DES składa się z 16 rund. W trakcie każdej rundy dokonywane są te same obliczenia na wynikach z poprzedniej rundy i specjalnym podkluczu K i generowanym z 64-bitowego klucza. Dodatkowo przed pierwszą i po ostatniej rundzie bity są permutowane w ustalony sposób. Algorytm wykorzystuje tylko standardową arytmetykę i operacje logiczne na liczbach o długości co najwyżej 64 bitów. 5

6 Algorytm DES (3) Po permutacji początkowej IP blok wejściowy (64- bitowy blok tekstu jawnego) jest dzielony na lewą i prawą połowę, o długości 32 bitów każda. plain_data init_perm key pc1_perm L 0 R 0 C 0 D 0 Następnie wykonywanych jest 16 rund jednakowych operacji, nazywanych funkcjami f, w czasie których dane są łączone z kluczem. f K 1 pc2_perm shl shl Po szesnastym cyklu lewa i prawa połowa są łączone i końcowa permutacja IP-1 będąca odwrotnością permutacji początkowej kończy przebieg algorytmu. L 1 R 1 f K 2 pc2_perm C 1 D 2 shl shl Dla każdej rundy generowany jest oddzielny podklucz K i. Z 64 bitowego klucza głównego K (key) w wyniku permutacji selekcjonującej pc1_perm tworzone są 28 bitowe bloki C i D. Bloki te są przesuwane w lewo o 1 lub 2 bity w zależności od numeru rundy, a następnie przy wykorzystaniu permutacji selekcjonującej pc2_perm jest wybieranych 48 bitów z 56 bitów klucza. L 2 R 2 C 2 D 2 shl shl f K n pc2_perm L 15 R 15 C 15 D 15 shl shl f K 16 pc2_perm L 16 R 16 C 16 D 16 inv_perm ciphered_data 6

7 Algorytm DES (4) 7

8 Algorytm DES (5) W każdym cyklu bity klucza są przesuwane, a następnie jest wybieranych 48 bitów z 56 bitów klucza. Prawa połowa bloku danych jest rozszerzana do 48 bitów za pomocą permutacji z rozszerzeniem, łączona za pomocą bitowej sumy modulo 2 z 48 bitami przesuniętego i poddanego permutacji klucza. Następnie jest dokonywane podstawienie bloku 32 nowych bitów za pomocą algorytmu podstawiania, a potem jeszcze raz jest dokonywana permutacja. Te cztery operacje tworzą funkcję f. Ciąg wyjściowy funkcji f jest dalej łączony z lewą połową za pomocą bitowej sumy modulo 2. Wynikiem tych operacji jest nowa prawa połowa bloku; stara prawa połowa staje się nową lewą połową. Operacje te są powtarzane 16 razy, tworząc 16 rund algorytmu DES. 8

9 Runda algorytmu DES Funkcja opisująca rundę algorytmu DES jest następująca: R i+1 = L i P(S(E(R) i K), i L i+1 = R i, gdzie R, i L i dane wejściowe rundy, R i+1, L i+1 dane wyjściowe rundy, K i podklucz 9

10 Realizacja programowa Algorytm DES został zaprojektowany z myślą o realizacji sprzętowej. Realizacje programowe tego algorytmy są często mniej wydajne niż inne algorytmy. Przekształcenia wykonywane w procesie szyfrowania nie są operacjami typowymi dla procesorów, czy to ogólnego przeznaczenia (general purpose processors) czy to procesorów sygnałowych (signal processors). Algorytm opiera swe działanie na takich operacjach jak permutacja czy postawienie, które są operacjami manipulacji na bitach. Efektywna realizacja programowa tego typu przekształceń nie jest prosta. 10

11 Permutacja realizacja programowa W celu zamiany bitów między dwoma słowami danych można wykorzystać makro realizujące tą operację języku C z wykorzystaniem takich operacji bitowych jak przesunięcie, iloczyny i XOR #define DO_PERMUTATION(a, temp, b, offset, mask) \ temp = ((a>>offset) ^ b) & mask; \ b ^= temp; \ a ^= temp<<offset; Zrealizowanie operacji permutacji wymaga wykonania wielu takich zmian bitów. Można wykorzystać pewne prawidłowości występujące w permutacji do uproszczenia całej realizacji. #define INITIAL_PERMUTATION(left, temp, right) \ DO_PERMUTATION(left, temp, right, 4, 0x0f0f0f0f) \ DO_PERMUTATION(left, temp, right,16, 0x0000ffff) \ DO_PERMUTATION(right, temp, left, 2, 0x ) \ DO_PERMUTATION(right, temp, left, 8, 0x00ff00ff) \ right = (right << 1) (right >> 31); \ temp = (left ^ right) & 0xaaaaaaaa; \ right ^= temp; \ left ^= temp; \ left = (left << 1) (left >> 31); 11

12 Wyniki Programowa realizacja w C skompilowana kompilatorem gcc i uruchomiona na komputerze stacjonarnym wyposażonym w procesor Intel Core2 Quad Q9550 taktowany zegarem 3,4 GHz P MultiBlock P SingleBlock [Mbit/s] [Mbit/s] PC 183,91 75,03 Tryb MultiBlock jednen klucza do szyfrowania wszystkich bloków tekstu jawnego (obliczanie podkluczy następuje tylko raz) Tryb SingleBlock każdy blok tekstu jawnego szyfrowany innym kluczem. 12

13 Permutacja początkowa Permutacja początkowa init_perm dokonuje przestawienia bitów 64 bitowych danych wejściowych według podanej tabeli. plain_data key L0 init_perm R0 C0 pc1_perm D f K1 pc2_perm shl shl L1 R1 C1 D2 shl shl f K2 pc2_perm L2 R2 C2 shl D2 shl f Kn pc2_permperm L15 R15 C15 D f K16 pc2_perm shl shl L16 R16 C16 D16 inv_perm ciphered_data Tablica ta opisuje sposób przestawienia kolejnych bitów danych wejściowych. Jeśli bity danych wejściowych oznaczymy indeksami od 1 do 64 to w wektorze wyjściowym na pozycji pierwszej umieszczamy 58 bit danych wejściowych, na drugiej bit 50, a na ostatniej bit 7. Odczytanie tabeli wierszami utworzy 64 bitowy ciąg będący wynikiem transpozycji. 13

14 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; Permutacja początkowa VHDL entity init_perm is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 64); out_data : out std_logic_vector(1 to 64) ); end; architecture behav of init_perm is begin perm_loop: for i in 0 to 7 generate out_data(i+1) <= in_data(58-8*i); out_data(i+1+8) <= in_data(60-8*i); out_data(i+1+16) <= in_data(62-8*i); out_data(i+1+24) <= in_data(64-8*i); out_data(i+1+32) <= in_data(57-8*i); out_data(i+1+40) <= in_data(59-8*i); out_data(i+1+48) <= in_data(61-8*i); out_data(i+1+56) <= in_data(63-8*i); end generate; end behav; Wykorzystanie struktur języka VHDL do warunkowej generacji kodu ułatwia opis modułu

15 Permutacja początkowa wyniki W układzie permutacja została zrealizowana bez wykorzystania komórek Fitter Summary Top-level Entity Name init_perm Family Stratix Device EP1S10F484C5 Total logic elements 0 / 10,570 ( 0 % ) Total pins 128 / 336 ( 38 % ) Total virtual pins 0 Total memory bits 0 / 920,448 ( 0 % ) DSP block 9-bit elements 0 / 48 ( 0 % ) Total PLLs 0 / 6 ( 0 % ) Total DLLs 0 / 2 ( 0 % ) Permutacja to nic innego, jak odpowiednie przestawianie połączeń między wejściem a wyjściem 15

16 Permutacja końcowa Na wejście tego bloku podane są dane otrzymane po zakończeniu 16 rundy kodowania plain_data init_perm key pc1_perm L0 R0 f K1 pc2_perm C0 shl D0 shl L1 R1 C1 D f K2 pc2_perm shl shl L2 R2 C2 D f Kn pc2_permperm shl shl L15 R15 C15 shl D15 shl f K16 pc2_perm L16 R16 C16 D16 inv_perm ciphered_data Część danych L i R zostają zamienione miejscami. Otrzymany w ten sposób blok danych 64 bitowych stanowi zaszyfrowany ciąg danych wejściowych. 16

17 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; Permutacja końcowa VHDL entity inv_perm is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 64); out_data : out std_logic_vector(1 to 64) ); end; architecture behav of inv_perm is begin perm_loop: for i in 0 to 7 generate out_data(8*i+1) <= in_data(40-i); out_data(8*i+2) <= in_data( 8-i); out_data(8*i+3) <= in_data(48-i); out_data(8*i+4) <= in_data(16-i); out_data(8*i+5) <= in_data(56-i); out_data(8*i+6) <= in_data(24-i); out_data(8*i+7) <= in_data(64-i); out_data(8*i+8) <= in_data(32-i); end generate; end behav; Wykorzystanie struktur języka VHDL do warunkowej generacji kodu ułatwia opis modułu

18 Permutacja końcowa wyniki Fitter Summary Top-level Entity Name inv_perm Family Stratix Device EP1S10F484C5 Total logic elements 0 / 10,570 ( 0 % ) Total pins 128 / 336 ( 38 % ) Total virtual pins 0 Total memory bits 0 / 920,448 ( 0 % ) DSP block 9-bit elements 0 / 48 ( 0 % ) Total PLLs 0 / 6 ( 0 % ) Total DLLs 0 / 2 ( 0 % ) Dokładnie taka sama sytuacja, jak w przypadku permutacji początkowej 18

19 Permutacja rozszerzająca Permutacja rozszerzająca dokonuje przestawienia bitów w 32 bitowym bloku danych wejściowych z jednoczesnym powieleniem niektórych bitów wejściowych tak, aby uzyskać 48 bitowe dane wyjściowe. Jest to konieczne, aby można było wykonać operację xor z 48 bitowym podkluczem

20 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; Permutacja rozszerzająca VHDL entity ext_perm is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 32); out_data : out std_logic_vector(1 to 48) ); end; architecture behav of ext_perm is begin out_data <= in_data(32) & in_data(1 to 5) & in_data(4 to 9) & in_data(8 to 13) & in_data(12 to 17) & in_data(16 to 21) & in_data(20 to 25) & in_data(24 to 29) & in_data(28 to 32) & in_data(1); end behav; W tym przypadku nie można znaleźć żadnej prawidłowości, więc permutacja jest zapisana kolejne podstawienie bitów

21 Permutacja końcowa wyniki Fitter Summary Top-level Entity Name ext_perm Family Stratix Device EP1S10F484C5 Total logic elements 0 / 10,570 ( 0 % ) Total pins 80 / 336 ( 24 % ) Total virtual pins 0 Total memory bits 0 / 920,448 ( 0 % ) DSP block 9-bit elements 0 / 48 ( 0 % ) Total PLLs 0 / 6 ( 0 % ) Total DLLs 0 / 2 ( 0 % ) Dokładnie taka sama sytuacja, jak w przypadku permutacji początkowej 21

22 Skrzynki podstawieniowe Każdy blok S-box reprezentuje funkcję dokonującą przekodowania 6 bitowego wektora wejściowego na wektor 4 bitowy. Przekodowanie dokonywane jest zgodnie z zasada przedstawioną w postaci tablicy. S Przy użyciu 8 bloków selekcyjnych wektor 48 bitowy otrzymany przez zastosowanie permutacji rozszerzającej do 32 bitowego wektora wejściowego R rundy przekształcany jest na powrót w wektor 32 bitowy. 22

23 Skrzynki podstawieniowe VHDL library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity s1 is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 6); out_data : out std_logic_vector(1 to 4) ); end; architecture behav of s1 is signal internl_in : std_logic_vector(1 to 6); begin internl_in <= (in_data(1) & in_data(6) & in_data(2) & in_data(3) & in_data(4) & in_data(5)); with internl_in select out_data <= "1110" when "000000", "0100" when "000001", "1101" when "000010",... "1000" when "000111",... "0110" when "111110", "1101" when "111111", "----" when others; end behav; 00 Bit 1 i 6 określają wiersz pozostałe kolumny S

24 Skrzynki podstawieniowe wyniki Jeden S-box zajmuje aż tyle komórek wprowadza też duże opóźnienie. Fitter Summary Top-level Entity Name Family Device s1 Stratix EP1S10F484C5 Total logic elements 24 / 10,570 ( < 1 % ) Total pins 10 / 336 ( 3 % ) Total virtual pins 0 Total memory bits 0 / 920,448 ( 0 % ) DSP block 9-bit elements 0 / 48 ( 0 % ) Total PLLs 0 / 6 ( 0 % ) Total DLLs 0 / 2 ( 0 % ) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 Liczba komórek Max. opóźnienie 13,5 13,1 13,0 14,0 12,9 13,1 13,0 13,3 24

25 Permutacji P Dokonuje permutacji na kolejno zestawionych wyjściach z S-boksów wg następującego schematu Wynik permutacji P jest sumowany bitowo modulo 2 z częścią L początkowego bloku 64-bitowego i tak stworzony blok 32-bitowy podawany jest jako część R dla rundy następnej. 25

26 Permutacji P VHDL library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity p_perm is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 32); out_data : out std_logic_vector(1 to 32) ); end; architecture behav of p_perm is begin out_data <= in_data(16) & in_data(7) & in_data(20) & in_data(21) & in_data(29) & in_data(12) & in_data(28) & in_data(17) & in_data(1) & in_data(15) & in_data(23) & in_data(26) & in_data(5) & in_data(18) & in_data(31) & in_data(10) & in_data(2) & in_data(8) & in_data(24) & in_data(14) & in_data(32) & in_data(27) & in_data(3) & in_data(9) & in_data(19) & in_data(13) & in_data(30) & in_data(6) & in_data(22) & in_data(11) & in_data(4) & in_data(25); end behav; W tym przypadku nie można znaleźć żadnej prawidłowości, więc permutacja jest zapisana kolejne podstawienie bitów

27 Permutacji PC-1 Blok ten dokonuje permutacji 64 bitowego bloku klucza. W wyniku otrzymuje się 56 bitowy blok, który dzielony jest na 28 bitowe bliki C i D plain_data key init_perm pc1_perm L0 R0 C0 D0 shl shl f K1 pc2_perm L1 R1 C1 D2 shl shl f K2 pc2_perm L2 R2 C2 D2 shl shl f Kn pc2_perm L15 R15 C15 D15 shl shl f K16 pc2_perm L16 R16 C16 D16 inv_perm ciphered_data 27

28 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; Permutacji PC-1 VHDL entity pc1_perm is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 64); out_data : out std_logic_vector(1 to 56) ); end; architecture behav of pc1_perm is begin out_data <= in_data(57) & in_data(49) & in_data(41) & in_data(33) & in_data(25) & in_data(17) & in_data(9) & in_data(1) & in_data(58) & in_data(50) & in_data(42) & in_data(34) & in_data(26) & in_data(18) & in_data(10) & in_data(2) & in_data(59) & in_data(51) & in_data(43) & in_data(35) & in_data(27) & in_data(19) & in_data(11) & in_data(3) & in_data(60) & in_data(52) & in_data(44) & in_data(36) & in_data(63) & in_data(55) & in_data(47) & in_data(39) & in_data(31) & in_data(23) & in_data(15) & in_data(7) & in_data(62) & in_data(54) & in_data(46) & in_data(38) & in_data(30) & in_data(22) & in_data(14) & in_data(6) & in_data(61) & in_data(53) & in_data(45) & in_data(37) & in_data(29) & in_data(21) & in_data(13) & in_data(5) & in_data(28) & in_data(20) & in_data(12) & in_data(4); end behav; 28

29 Permutacji PC-2 Blok ten dokonuje permutacji 58 bitowego bloku powstałego w wyniku przesunięcia w lewo blików C i D. W wyniku otrzymuje się 48 blok, który stanowi podklucz dla danej rundy. plain_data key init_perm pc1_perm L0 R0 C0 D0 shl shl f K1 pc2_perm L1 R1 C1 D2 shl shl f K2 pc2_perm L2 R2 C2 D2 shl shl f Kn pc2_perm L15 R15 C15 D15 shl shl f K16 pc2_perm L16 R16 C16 D16 inv_perm ciphered_data 29

30 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; Permutacji PC-2 VHDL entity pc2_perm is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 56); out_data : out std_logic_vector(1 to 48) ); end; architecture behav of pc2_perm is begin out_data <= in_data(14) & in_data(17) & in_data(11) & in_data(24) & in_data(1) & in_data(5) & in_data(3) & in_data(28) & in_data(15) & in_data(6) & in_data(21) & in_data(10) & in_data(23) & in_data(19) & in_data(12) & in_data(4) & in_data(26) & in_data(8) & in_data(16) & in_data(7) & in_data(27) & in_data(20) & in_data(13) & in_data(2) & in_data(41) & in_data(52) & in_data(31) & in_data(37) & in_data(47) & in_data(55) & in_data(30) & in_data(40) & in_data(51) & in_data(45) & in_data(33) & in_data(48) & in_data(44) & in_data(49) & in_data(39) & in_data(56) & in_data(34) & in_data(53) & in_data(46) & in_data(42) & in_data(50) & in_data(36) & in_data(29) & in_data(32); end behav; 30

31 Runda algorytmu DES Jest to podstawowy element algorytmu DES. Jakość realizacji tego bloku będzie decydować o szybkości działania całego algorytmu i wielkości zasobów niezbędnych do realizacji algorytmu w sprzęcie. Blok ten składa się z permutacji rozszerzającej ext_perm, ośmiu skrzynek selekcyjnych S-Box, permutacji p_perm, permutacji pc2_perm i bloków shl realizujących przesunięcie w lewo o 1 lub 2 bity. Nazwa Typ Rozmiar Opis l_i in 32 część danych poddawanych przekształceniu w danej rundzie r_i in 32 część danych poddawanych przekształceniu w danej rundzie c_i in 28 część klucza dla danej rundy d_i in 28 część klucza dla danej rundy shift_i in 1 przesunięcie przy generacji podklucza : 0 przesunięcie o 1 bit w lewo 1 przesunięcie o 2 bit w lewo l_o out 32 część danych przekształconych w danej rundzie r_o out 32 część danych przekształconych w danej rundzie c_o out 28 część klucza dla następnej rundy d_o out 28 część klucza dla następnej rundy 31

32 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use work.des_design.all; Runda algorytmu DES VHDL (1) entity data_rund is port( shift_i : in std_logic; r_i, l_i : in std_logic_vector(1 to 32); c_i, d_i : in std_logic_vector(1 to 28); r_o, l_o : out std_logic_vector(1 to 32); c_o, d_o : out std_logic_vector(1 to 28) ); end; architecture structure of data_rund is signal extended_data : std_logic_vector(1 to 48); signal key_xored_data : std_logic_vector(1 to 48); signal sbox_out_data : std_logic_vector(1 to 32); signal permuted_data : std_logic_vector(1 to 32); signal c_shifted : std_logic_vector(1 to 28); signal d_shifted : std_logic_vector(1 to 28); signal sub_key : std_logic_vector(1 to 48); Lokalne sygnały do połączenia bloków 32

33 Runda algorytmu DES VHDL (2) begin with shift_i select c_shifted <= c_i(2 to 28) & c_i(1) when '0', c_i(3 to 28) & c_i(1 to 2) when others; with shift_i select d_shifted <= d_i(2 to 28) & d_i(1) when '0', d_i(3 to 28) & d_i(1 to 2) when others; b0 : pc2_perm port map( in_data => (c_shifted & d_shifted), out_data => sub_key ); Moduły przesuwające Permutacja PC-2 c_o <= c_shifted; d_o <= d_shifted; b1 : ext_perm port map( in_data => r_i, out_data => extended_data ); key_xored_data <= extended_data xor sub_key; Permutacja rozszerzająca Połączenie z kluczem 33

34 Runda algorytmu DES VHDL (2) b2 : s1 port map( in_data => key_xored_data(1 to 6), out_data => sbox_out_data(1 to 4) ); b3 : s2 port map( in_data => key_xored_data(7 to 12), out_data => sbox_out_data(5 to 8) ); Skrzynki podstawieniowe S-Box b9 : s8 port map( in_data => key_xored_data(43 to 48), out_data => sbox_out_data(29 to 32) ); b10: p_perm port map( in_data => sbox_out_data, out_data => permuted_data ); r_o <= permuted_data xor l_i; l_o <= r_i; end structure; Permutacja P XOR z lewą częścia danych 34

35 Runda algorytmu DES wyniki Fitter Summary Top-level Entity Name des_rund Family Stratix Device EP1S10F484C5 Total logic elements 298 / 10,570 ( 3 % ) Total pins 241 / 336 ( 72 % ) Total virtual pins 0 Total memory bits 0 / 920,448 ( 0 % ) DSP block 9-bit elements 0 / 48 ( 0 % ) Total PLLs 0 / 6 ( 0 % ) Total DLLs 0 / 2 ( 0 % ) Maksymalne opóźnienie 16,4 ns pozwala wykonać ok. 60 mln rund na sekundę! Runda algorytmu DES wymaga 298 komórek logicznych. Algorytm składa się z 16 rund a to oznacza, ze realizacja całości wymaga sporo zasobów logicznych 35

36 Realizacja iteracyjna algorytmu DES Podstawowym elementem składowym realizacji sprzętowe algorytmu DES jest przekształcenie zwane rundą. Realizacja iteracyjna wykorzystuje fakt, że algorytm ten jest zbudowany z 16 identycznych rund. Dzięki temu możliwe jest zaimplementowanie jednego bloku rundy algorytmu i wykorzystanie odpowiedniego sterowania do sekwencyjnej realizacji tego algorytmu. 36

37 Koncepcja iteracyjnej realizacji algorytmu DES (1) Głównym elementem jest blok des_rund, który realizuje pojedynczą rundę algorytmu. Rejestry R i L przechowują części danych poddawanych przekształceniom w rundzie algorytmu. Do tych rejestrów mogą być wpisane dane data_perm (dane wejściowe plain_data poddane permutacji początkowej init_perm) albo dane l_out i r_out stanowiące wynik działania rundy. 37

38 Koncepcja iteracyjnej realizacji algorytmu DES (2) Rejestry C i D przechowują dane niezbędne do generacji podkluczy rundowych. Mogą one zostać załadowane wartością key_perm (klucz key poddany permutacji pc1_perm) lub wartościami c_out i d_out stanowiące wynik przekształcenia klucza w rundzie. Sygnał shift wykorzystywany jest do kontrolowania o ile bitów należy przesunąć połówki klucza w czasie generacji podklucza dla danej rundy (0 przesunięcie o 1 bit, 1 przesunięcie o 2 bity). 38

39 Koncepcja iteracyjnej realizacji algorytmu DES (3) Wyjścia rundy l_out i r_out podłączone są do permutacji końcowej której wynik data_final zapamiętywany jest w rejestrze result po całym procesie szyfrowania danego bloku. Zawartość tego rejestru podawana jest na wyjście ciphered_data. 39

40 Schemat blokowy algorytmu iteracyjnego DES (1) W momencie pojawienia się sygnału start do zmiennych C i D ładowane są 28 bitowe bloki wektora key_perm (klucza poddanego permutacji pc1_perm). Następnie do zmiennych L i R ładowane są bloki wektora data_perm (tekst jawny poddanego permutacji początkowej init_perm). W tym samym czasie licznik rund cnt ustawiany jest na 1 zaś zmienna shift na 0 (w rundzie 1 przesuniecie przy generacji podklucza wynosi 1 bit). Następnie w pętli wykonywanych jest 15 pozostałych rund. W każdej iteracji licznik rund zwiększany jest o jeden zmienne R, L, C i D ładowane są wartościami l_out, r_out, c_out i d_out będącymi wynikiem obliczeń wykonywanych w ramach rundy algorytmu. 40

41 Schemat blokowy algorytmu iteracyjnego DES (2) Wartość shift ustalana jest na 0 dla rund 2, 9 i 16 a w pozostałych przypadkach na 1. W momencie, gdy wykonana zostanie ostatnia ruda (cnt = 16) sygnał ready ustawiany jest na 1, zaś do zmiennej result ładowany jest wynik permutacji końcowej data_final. Jeśli sygnał start ma wartość 1 do zmiennych L i R ładowane są nowe bloki wektora data_perm i szyfrowanie kontynuowane jest przy użyci tego samego klucza jaki był użyty do szyfrowania poprzedniego bloku. W przeciwnym przypadku sterowanie przekazywane jest na początek algorytmu. Pojawienie się wartości 1 na sygnale start ponownie uruchamia algorytm pozwalając wczytać nowy klucz i nowe dane do szyfrowania. 41

42 Diagram ASM Do realizacji tego algorytmu można wykorzystać metodologię projektowania opartą na algorytmicznych układach sekwencyjnych ze ścieżką przepływu danych ASMD (Algorithmic State Machine with Data Path). Diagram ten składa się z 4 bloków ASM odpowiadających stanom automatu: idle, read, run, store. W stanie idle układ oczekuje na pojawienie się sygnału start. W stanie read do rejestrów L i R ładowane są dane z wektora data_perm, który przechowuje blok danych tekstu jawnego plain_data poddany permutacji początkowej init_perm. W stanie run wykonywane są kolejne rundy algorytmu. W stanie store wynik ostatniej rundy poddany permutacji inv_perm zapamiętany zostaje w rejestrze result zaś rejestr ready otrzymuje wartość 1. 42

43 Iteracyjna realizacja algorytmu DES VHDL (1) library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; use work.des_design.all; entity des_seq is port( clk : in std_logic; reset : in std_logic; start : in std_logic; plain_data : in std_logic_vector(1 to 64); key : in std_logic_vector(1 to 64); ready : out std_logic; ciphered_data : out std_logic_vector(1 to 64) ); end; Nazwa Typ Rozmiar Opis clk in 1 zegar systemowy reset in 1 reset systemowy start in 1 sygnał rozpoczęcia szyfrowania plain_data in 64 blok danych do zaszyfrowania key in 64 klucz wykorzystywany do szyfrowania ready out 1 sygnał końca procesu szyfrowania danego bloku ciphered_data out 64 szyfrogram danego bloku danych tekstu jawnego 43

44 Iteracyjna realizacja algorytmu DES VHDL (2) architecture RTL of des_seq is signal data_perm : std_logic_vector(1 to 64); signal data_final : std_logic_vector(1 to 64); signal r_out : std_logic_vector(1 to 32); signal l_out : std_logic_vector(1 to 32); signal key_perm : std_logic_vector(1 to 56); signal c_out : std_logic_vector(1 to 28); signal d_out : std_logic_vector(1 to 28); signal last_rund_res : std_logic_vector(1 to 64); signal ready_reg, ready_next : std_logic; signal shift_reg, shift_next : std_logic; signal cnt_reg, cnt_next : unsigned(0 to 4); signal C_reg, C_next : std_logic_vector(1 to 28); signal D_reg, D_next : std_logic_vector(1 to 28); signal L_reg, L_next : std_logic_vector(1 to 32); signal R_reg, R_next : std_logic_vector(1 to 32); signal result_reg, result_next : std_logic_vector(1 to 64); type STATE_TYPE is (idle, read, run, store); signal aut_reg, aut_next : STATE_TYPE; 44

45 Iteracyjna realizacja algorytmu DES VHDL (3) process(clk, reset) begin if reset = '1' then aut_reg <= idle; shift_reg <= '0'; ready_reg <= '0'; L_reg <= (others => '0'); R_reg <= (others => '0'); C_reg <= (others => '0'); D_reg <= (others => '0'); cnt_reg <= (others => '0'); result_reg <= (others => '0'); elsif rising_edge(clk) then aut_reg <= aut_next; ready_reg <= ready_next; L_reg <= L_next; R_reg <= R_next; C_reg <= C_next; D_reg <= D_next; shift_reg <= shift_next; cnt_reg <= cnt_next; result_reg <= result_next; end if; end process; 45

46 Iteracyjna realizacja algorytmu DES VHDL (4) process(aut_reg, start, cnt_next) begin ready_next <= '0'; case aut_reg is when idle => if start = '1' then aut_next <= read; else aut_next <= idle; end if; when read => aut_next <= run; when run => if cnt_next = 16 then aut_next <= store; else aut_next <= run; end if; when store => ready_next <= '1'; if start = '1' then aut_next <= run; else aut_next <= idle; end if; when others => aut_next <= idle; end case; end process; 46

47 Iteracyjna realizacja algorytmu DES VHDL (5) process( aut_reg, start,data_perm, key_perm, data_final, cnt_reg, cnt_next, L_reg, R_reg, C_reg, D_reg, shift_reg, result_reg, r_out, l_out, c_out, d_out) begin C_next <= C_reg; D_next <= D_reg; L_next <= L_reg; R_next <= R_reg; shift_next <= shift_reg; cnt_next <= cnt_reg; result_next <= result_reg; case aut_reg is when idle => if start = '1' then C_next <= key_perm(1 to 28); D_next <= key_perm(29 to 56); end if; when read => cnt_next <= to_unsigned(1, 5); L_next <= data_perm(1 to 32); R_next <= data_perm(33 to 64); shift_next <= '0'; 47

Specyfika projektowania Mariusz Rawski

Specyfika projektowania Mariusz Rawski CAD Specyfika projektowania Mariusz Rawski rawski@tele.pw.edu.pl http://rawski.zpt.tele.pw.edu.pl/ System cyfrowy pierwsze skojarzenie Urządzenia wprowadzania danych: klawiatury czytniki urządzenia przetwarzania

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego LABORATORIUM UKŁADÓW PROGRAMOWALNYCH I SPECJALIZOWANYCH

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego LABORATORIUM UKŁADÓW PROGRAMOWALNYCH I SPECJALIZOWANYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego LABORATORIUM UKŁADÓW PROGRAMOWALNYCH I SPECJALIZOWANYCH SPRAWOZDANIE Temat: Projekt notesu elektronicznego w języku VHDL przy użyciu układów firmy

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie do ModelSim i Quartus2

Krótkie wprowadzenie do ModelSim i Quartus2 Krótkie wprowadzenie do ModelSim i Quartus2 wersja 04.2011 1 Plan Oprogramowanie Pliki źródłowe Scenariusze użycia 2 Programy Programy w wersji darmowej do pobrania ze strony www.altera.com ModelSim-Altera

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

1. Maszyny rotorowe Enigma

1. Maszyny rotorowe Enigma Połączenie podstawowych metod szyfrowania, czyli pojedynczych podstawień lub przestawień, daje szyfr złoŝony nazywany szyfrem kaskadowym lub produktowym (ang. product cipher). Szyfry takie są połączeniem

Bardziej szczegółowo

Układy reprogramowalne i SoC Implementacja w układach FPGA

Układy reprogramowalne i SoC Implementacja w układach FPGA Układy reprogramowalne i SoC Implementacja w układach FPGA Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez

Bardziej szczegółowo

Literatura. adów w cyfrowych. Projektowanie układ. Technika cyfrowa. Technika cyfrowa. Bramki logiczne i przerzutniki.

Literatura. adów w cyfrowych. Projektowanie układ. Technika cyfrowa. Technika cyfrowa. Bramki logiczne i przerzutniki. Literatura 1. D. Gajski, Principles of Digital Design, Prentice- Hall, 1997 2. C. Zieliński, Podstawy projektowania układów cyfrowych, PWN, Warszawa 2003 3. G. de Micheli, Synteza i optymalizacja układów

Bardziej szczegółowo

PUCY Kolos 2: Reloaded

PUCY Kolos 2: Reloaded PUCY Kolos 2: Reloaded 1) Narysować schemat układu mikroprogramowalnego z licznikiem rozkazów. 2) Narysować schemat elementu ścieżki cyklicznej dla sygnału kombinacyjnego 3) Narysować schemat elementu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I NAUK SPOŁECZNYCH Instrukcja do laboratorium z przedmiotu: Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Szyfrowanie algorytmami Vernam a oraz Vigenere a z wykorzystaniem systemu zaimplementowanego w układzie

Laboratorium. Szyfrowanie algorytmami Vernam a oraz Vigenere a z wykorzystaniem systemu zaimplementowanego w układzie Laboratorium Szyfrowanie algorytmami Vernam a oraz Vigenere a z wykorzystaniem systemu zaimplementowanego w układzie programowalnym FPGA. 1. Zasada działania algorytmów Algorytm Vernam a wykorzystuje funkcję

Bardziej szczegółowo

Sumatory H D L. dr inŝ. Paweł Tomaszewicz Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska

Sumatory H D L. dr inŝ. Paweł Tomaszewicz Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Sumatory 1 Sumator 1-bitowy full adder Równanie boolowskie sumy: s k = a k XOR b k XOR c k = a k b k c k Równanie boolowskie przeniesienia: c k+1 = (a k AN b k ) OR (a k AN c k ) OR (b k AN c k ) = (a

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKA Projektowanie koderów, transkoderów i dekoderów w języku VHDL

LABORATORIUM ELEKTRONIKA Projektowanie koderów, transkoderów i dekoderów w języku VHDL LABORATORIUM ELEKTRONIKA Projektowanie koderów, transkoderów i dekoderów w języku VHDL 1. Cel ćwiczenia W ćwiczeniu student projektuje i implementuje w strukturze układu FPGA (Field Programmable Gate Array)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKA I SENSORYKA Oprogramowanie bariery podczerwieni w układzie CPLD

LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKA I SENSORYKA Oprogramowanie bariery podczerwieni w układzie CPLD LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKA I SENSORYKA Oprogramowanie bariery podczerwieni w układzie CPLD 1. Wstęp i cel ćwiczenia W ćwiczeniu student tworzy barierę podczerwieni złożoną z diody nadawczej IR (Infra

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 VHDL - Licznik 4-bitowy.

Ćwiczenie 1 VHDL - Licznik 4-bitowy. Ćwiczenie 1 VHDL - Licznik 4-bitowy. Zadaniem studenta jest zaprojektowanie w układzie CoolRunner2 układu, który dzieli częstotliwość zegara wejściowego generując sygnał taktowania licznika 4-bitowego,

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych 2

Architektura Systemów Komputerowych 2 Architektura Systemów Komputerowych 2 Pytania egzaminacyjne z części pisemnej mgr inż. Leszek Ciopiński Wykład I 1. Historia i ewolucja architektur komputerowych 1.1. Czy komputer Z3 jest zgodny z maszyną

Bardziej szczegółowo

CZ1. Optymalizacja funkcji przełączających

CZ1. Optymalizacja funkcji przełączających CZ1. Optymalizacja funkcji przełączających 1. Proszę opisać słownie metodę i dokonać optymalizacji łącznej następujących funkcji (najmłodszy bit wejścia proszę oznaczyć A) : F1=SUM m(1,3,5,7,9,13,15) F2=SUM

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 1 Szyfrowanie i kontrola integralności

Laboratorium nr 1 Szyfrowanie i kontrola integralności Laboratorium nr 1 Szyfrowanie i kontrola integralności Wprowadzenie Jedną z podstawowych metod bezpieczeństwa stosowaną we współczesnych systemach teleinformatycznych jest poufność danych. Poufność danych

Bardziej szczegółowo

VHLD Very High Speed Integrated Circuit (VHSIC) Hardware Description Language (VHDL)

VHLD Very High Speed Integrated Circuit (VHSIC) Hardware Description Language (VHDL) VHLD Very High Speed Integrated Circuit (VHSIC) Hardware Description Language (VHDL) Język VHDL jest jednym z nowszych języków opisu i projektowania układów cyfrowych. W lipcu 1983 roku firmy Intermetrics,

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych, zabezpieczanie safety, security

Bezpieczeństwo danych, zabezpieczanie safety, security Bezpieczeństwo danych, zabezpieczanie safety, security Kryptologia Kryptologia, jako nauka ścisła, bazuje na zdobyczach matematyki, a w szczególności teorii liczb i matematyki dyskretnej. Kryptologia(zgr.κρυπτός

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

II klasa informatyka rozszerzona SZYFROWANIE INFORMACJI

II klasa informatyka rozszerzona SZYFROWANIE INFORMACJI II klasa informatyka rozszerzona SZYFROWANIE INFORMACJI STEGANOGRAFIA Steganografia jest nauką o komunikacji w taki sposób by obecność komunikatu nie mogła zostać wykryta. W odróżnieniu od kryptografii

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych

Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych Kryptologia (2) Szyfry blokowe Szyfry kaskadowe Propozycja Shannona Bezpieczny szyfr można zbudować operując na dużych przestrzeniach komunikatów i kluczy

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej projektów w układach FPGA poprzez szyfrowanie danych konfiguracyjnych

Ochrona własności intelektualnej projektów w układach FPGA poprzez szyfrowanie danych konfiguracyjnych Ochrona własności intelektualnej projektów w układach FPGA poprzez szyfrowanie danych konfiguracyjnych (Na przykładzie projektowania układów sterujacych) Grzegorz Łabiak i Marek Węgrzyn Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

1.Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych

1.Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych .Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych.. Przerzutniki synchroniczne Istota działania przerzutników synchronicznych polega na tym, że zmiana stanu wewnętrznego powinna nastąpić

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Temat 1. Algebra Boole a i bramki 1). Podać przykład dowolnego prawa lub tożsamości, które jest spełnione w algebrze Boole

Bardziej szczegółowo

Projektowanie. Projektowanie mikroprocesorów

Projektowanie. Projektowanie mikroprocesorów WYKŁAD Projektowanie mikroprocesorów Projektowanie układ adów w cyfrowych - podsumowanie Algebra Boole a Bramki logiczne i przerzutniki Automat skończony System binarny i reprezentacja danych Synteza logiczna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. ĆWICZENIE Nr 8 (3h) Implementacja pamięci ROM w FPGA

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. ĆWICZENIE Nr 8 (3h) Implementacja pamięci ROM w FPGA Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 8 (3h) Implementacja pamięci ROM w FPGA Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu Programowalne Struktury

Bardziej szczegółowo

Generowanie ciągów bitów losowych z wykorzystaniem sygnałów pochodzących z komputera

Generowanie ciągów bitów losowych z wykorzystaniem sygnałów pochodzących z komputera Generowanie ciągów bitów losowych z wykorzystaniem sygnałów pochodzących z komputera Praca dyplomowa magisterska Opiekun: prof. nzw. Zbigniew Kotulski Andrzej Piasecki apiaseck@mion.elka.pw.edu.pl Plan

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Modelowanie logiki rewersyjnej w języku VHDL

Modelowanie logiki rewersyjnej w języku VHDL PNIEWSKI Roman 1 Modelowanie logiki rewersyjnej w języku VHDL WSTĘP Konwencjonalne komputery wykorzystują dwuwartościową logikę Boole a. Funkcje opisujące układ cyfrowy wykorzystują najczęściej dwa operatory

Bardziej szczegółowo

Algorytm. Krótka historia algorytmów

Algorytm. Krótka historia algorytmów Algorytm znaczenie cybernetyczne Jest to dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie zbliżonych do siebie klas problemów. znaczenie matematyczne

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo kart elektronicznych

Bezpieczeństwo kart elektronicznych Bezpieczeństwo kart elektronicznych Krzysztof Maćkowiak Karty elektroniczne wprowadzane od drugiej połowy lat 70-tych znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia: bankowości, telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Algorytmy kryptograficzne. Algorytmy kryptograficzne (1) Algorytmy kryptograficzne. Szyfry przestawieniowe

Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Algorytmy kryptograficzne. Algorytmy kryptograficzne (1) Algorytmy kryptograficzne. Szyfry przestawieniowe Bezpieczeństwo systemów komputerowych Algorytmy kryptograficzne Algorytmy kryptograficzne (1) Przestawieniowe zmieniają porządek znaków według pewnego schematu, tzw. figury Podstawieniowe monoalfabetyczne

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnej kryptografii. Wojciech A. Koszek

Praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnej kryptografii. Wojciech A. Koszek <dunstan@freebsd.czest.pl> Praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnej kryptografii Wojciech A. Koszek Wprowadzenie Kryptologia Nauka dotycząca przekazywania danych w poufny sposób. W jej skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Projektowanie i Realizacja. Sieci Komputerowych. Bezpieczeństwo sieci

Wykład 12. Projektowanie i Realizacja. Sieci Komputerowych. Bezpieczeństwo sieci Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Wykład 12 Bezpieczeństwo sieci dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Projektowanie i Realizacja Sieci

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka PAMIĘCI Część 1 Przygotował: Ryszard Kijanka WSTĘP Pamięci półprzewodnikowe są jednym z kluczowych elementów systemów cyfrowych. Służą do przechowywania informacji w postaci cyfrowej. Liczba informacji,

Bardziej szczegółowo

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE.

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. 8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. Magistrala (ang. bus) jest ścieżką łączącą ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji/danych pomiędzy nimi. Inaczej mówiąc jest to zespół

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeńśtwa i kryptografii

Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeńśtwa i kryptografii Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeńśtwa i kryptografii Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Zagadnienia bezpieczeństwa Identyfikacja i uwierzytelnienie Kontrola dostępu Poufność:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Maszyna RAM. Schemat logiczny komputera. Maszyna RAM. RAM: szczegóły. Realizacja algorytmu przez komputer

Wstęp do informatyki. Maszyna RAM. Schemat logiczny komputera. Maszyna RAM. RAM: szczegóły. Realizacja algorytmu przez komputer Realizacja algorytmu przez komputer Wstęp do informatyki Wykład UniwersytetWrocławski 0 Tydzień temu: opis algorytmu w języku zrozumiałym dla człowieka: schemat blokowy, pseudokod. Dziś: schemat logiczny

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowe elementy kryptografii

4. Podstawowe elementy kryptografii 4. Podstawowe elementy kryptografii Mechanizmy kryptografii są powszechnie wykorzystywane w dziedzinie bezpieczeństwa systemów komputerowych. Stanowią bardzo uniwersalne narzędzie osiągania poufności,

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

System cyfrowy. Układ sterujący (kontroler) Układ operacyjny (Datapath) Mikrooperacje wywoływane przez sygnały sterujące.

System cyfrowy. Układ sterujący (kontroler) Układ operacyjny (Datapath) Mikrooperacje wywoływane przez sygnały sterujące. System cyfrowy Sygnały sterujące Dane wejściowe Układ sterujący (kontroler) Układ operacyjny (Datapath) Mikrooperacje wywoływane przez sygnały sterujące Stan części operacyjnej Dane wyjściowe Z System

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

WSIZ Copernicus we Wrocławiu

WSIZ Copernicus we Wrocławiu Bezpieczeństwo sieci komputerowych Wykład 4. Robert Wójcik Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu Plan wykładu Sylabus - punkty: 4. Usługi ochrony: poufność, integralność, dostępność,

Bardziej szczegółowo

wagi cyfry 7 5 8 2 pozycje 3 2 1 0

wagi cyfry 7 5 8 2 pozycje 3 2 1 0 Wartość liczby pozycyjnej System dziesiętny W rozdziale opiszemy pozycyjne systemy liczbowe. Wiedza ta znakomicie ułatwi nam zrozumienie sposobu przechowywania liczb w pamięci komputerów. Na pierwszy ogień

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. komputerowych Integralność i uwierzytelnianie danych - główne slajdy. 16 listopada 2011

Wykład 7. komputerowych Integralność i uwierzytelnianie danych - główne slajdy. 16 listopada 2011 Wykład 7 Integralność i uwierzytelnianie danych - główne slajdy 16 listopada 2011 Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński 7.1 Definition Funkcja haszujaca h odwzorowuje łańcuch bitów o dowolnej długości

Bardziej szczegółowo

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych Układy logiczne Bramki logiczne A B A B AND NAND A B A B OR NOR A NOT A B A B XOR NXOR A NOT A B AND NAND A B OR NOR A B XOR NXOR Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych 2 Podstawowe tożsamości

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przeszukiwanie z nawrotami. Wykład 8. Przeszukiwanie z nawrotami. J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 238 / 279

Przeszukiwanie z nawrotami. Wykład 8. Przeszukiwanie z nawrotami. J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 238 / 279 Wykład 8 J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 238 / 279 sformułowanie problemu przegląd drzewa poszukiwań przykłady problemów wybrane narzędzia programistyczne J. Cichoń, P. Kobylański

Bardziej szczegółowo

Wydajność obliczeń a architektura procesorów. Krzysztof Banaś Obliczenia Wysokiej Wydajności 1

Wydajność obliczeń a architektura procesorów. Krzysztof Banaś Obliczenia Wysokiej Wydajności 1 Wydajność obliczeń a architektura procesorów Krzysztof Banaś Obliczenia Wysokiej Wydajności 1 Wydajność komputerów Modele wydajności-> szacowanie czasu wykonania zadania Wydajność szybkość realizacji wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 2 (3h) Przełączniki, wyświetlacze, multipleksery - implementacja i obsługa w VHDL Instrukcja pomocnicza do laboratorium

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 7 Jan Kazimirski 1 Pamięć podręczna 2 Pamięć komputera - charakterystyka Położenie Procesor rejestry, pamięć podręczna Pamięć wewnętrzna pamięć podręczna, główna Pamięć zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA LICZNIKI I REJESTRY. Rev.1.1

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA LICZNIKI I REJESTRY. Rev.1.1 LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA LICZNIKI I REJESTRY Rev.1.1 1. Cel ćwiczenia Praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej z zakresu projektowania układów kombinacyjnych oraz arytmetycznych 2. Projekty Przy

Bardziej szczegółowo

Metody obsługi zdarzeń

Metody obsługi zdarzeń SWB - Przerwania, polling, timery - wykład 10 asz 1 Metody obsługi zdarzeń Przerwanie (ang. Interrupt) - zmiana sterowania, niezależnie od aktualnie wykonywanego programu, spowodowana pojawieniem się sygnału

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Algorytm. Krótka historia algorytmów

Algorytm. Krótka historia algorytmów Algorytm znaczenie cybernetyczne Jest to dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie zbliżonych do siebie klas problemów. znaczenie matematyczne

Bardziej szczegółowo

Luty 2001 Algorytmy (7) 2000/2001 s-rg@siwy.il.pw.edu.pl

Luty 2001 Algorytmy (7) 2000/2001 s-rg@siwy.il.pw.edu.pl System dziesiętny 7 * 10 4 + 3 * 10 3 + 0 * 10 2 + 5 *10 1 + 1 * 10 0 = 73051 Liczba 10 w tym zapisie nazywa się podstawą systemu liczenia. Jeśli liczba 73051 byłaby zapisana w systemie ósemkowym, co powinniśmy

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład VI. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład VI - semestr III Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2013 c Copyright 2013 Janusz Słupik Podstawowe zasady bezpieczeństwa danych Bezpieczeństwo Obszary:

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Witold Kozłowski

Systemy wbudowane. Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Witold Kozłowski Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Systemy wbudowane Witold Kozłowski Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych 90-236 Łódź, Pomorska 149/153 https://std2.phys.uni.lodz.pl/mikroprocesory/

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Projektowania Systemów VLSI-ASIC Katedra Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza

Laboratorium Projektowania Systemów VLSI-ASIC Katedra Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza Laboratorium Projektowania Systemów VLSI-ASIC Katedra Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza Projektowanie układów VLSI-ASIC za pomocą techniki komórek standardowych przy użyciu pakietu Cadence Programowanie,

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

KRYPTOGRAFIA I OCHRONA DANYCH PROJEKT

KRYPTOGRAFIA I OCHRONA DANYCH PROJEKT KRYPTOGRAFIA I OCHRONA DANYCH PROJEKT Temat: Zaimplementować system kryptografii wizualnej http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/~dstinson/visual.html Autor: Tomasz Mitręga NSMW Grupa 1 Sekcja 2 1. Temat projektu

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Grzegorz Sułkowski, Maciej Twardy, Kazimierz Wiatr Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Plan prezentacji 1. Architektura Firewall a załoŝenia 2. Punktu

Bardziej szczegółowo

Architektury akceleratorów kryptograficznych opartych na układach logicznych FPGA.

Architektury akceleratorów kryptograficznych opartych na układach logicznych FPGA. Architektury akceleratorów kryptograficznych opartych na układach logicznych FPGA. Marcin Rogawski rogawskim@prokom.pl PROKOM Software S.A. Ul. Grójecka 127 Warszawa Polska Wprowadzenie Rozwój telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Algorytmy podstawieniowe

Algorytmy podstawieniowe Algorytmy podstawieniowe Nazwa: AtBash Rodzaj: Monoalfabetyczny szyfr podstawieniowy, ograniczony Opis metody: Zasada jego działanie polega na podstawieniu zamiast jednej litery, litery lezącej po drugiej

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

Ochrona Systemów Informacyjnych. Elementy Kryptoanalizy

Ochrona Systemów Informacyjnych. Elementy Kryptoanalizy Ochrona Systemów Informacyjnych Elementy Kryptoanalizy Informacje podstawowe Kryptoanaliza dział kryptografii zajmujący się łamaniem szyfrów. W zależności od rodzaju informacji dostępnych w trakcie kryptoanalizy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312)

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312) Spis treści Dzień 1 I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) I-3 Zadanie Tworzenie konfiguracji sprzętowej I-4 Tworzenie nowego projektu I-5 Tworzenie stacji poprzez wybór CPU z katalogu I-6 Dodawanie modułów

Bardziej szczegółowo

Inż. Kamil Kujawski Inż. Krzysztof Krefta. Wykład w ramach zajęć Akademia ETI

Inż. Kamil Kujawski Inż. Krzysztof Krefta. Wykład w ramach zajęć Akademia ETI Inż. Kamil Kujawski Inż. Krzysztof Krefta Wykład w ramach zajęć Akademia ETI Metody programowania Assembler Język C BASCOM Assembler kod maszynowy Zalety: Najbardziej efektywny Intencje programisty są

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 Dane techniczne : Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 a) wielkość bufora znaków (DD RAM): 80 znaków (80 bajtów) b) możliwość sterowania (czyli podawania kodów znaków) za pomocą

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Algorytm. Słowo algorytm pochodzi od perskiego matematyka Mohammed ibn Musa al-kowarizimi (Algorismus - łacina) z IX w. ne.

Algorytm. Słowo algorytm pochodzi od perskiego matematyka Mohammed ibn Musa al-kowarizimi (Algorismus - łacina) z IX w. ne. Algorytm znaczenie cybernetyczne Jest to dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie zbliżonych do siebie klas problemów. znaczenie matematyczne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kompresji w kryptografii Piotr Piotrowski

Zastosowanie kompresji w kryptografii Piotr Piotrowski Zastosowanie kompresji w kryptografii Piotr Piotrowski 1 Plan prezentacji I. Wstęp II. Kryteria oceny algorytmów III. Główne klasy algorytmów IV. Przykłady algorytmów selektywnego szyfrowania V. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Technika cyfrowa. Laboratorium nr 7. Liczniki synchroniczne. Mirosław Łazoryszczak. Temat:

Technika cyfrowa. Laboratorium nr 7. Liczniki synchroniczne. Mirosław Łazoryszczak. Temat: Mirosław Łazoryszczak Technika cyfrowa Laboratorium nr 7 Temat: Liczniki synchroniczne Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Zakład Systemów i Sieci Komputerowych SPIS TREŚCI 1. Wymagania...3

Bardziej szczegółowo

Procesory w FPGA H D L. dr inż. Paweł Tomaszewicz Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska

Procesory w FPGA H D L. dr inż. Paweł Tomaszewicz Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Procesory w FPGA 1 System w FPGA SOPC - System on a Programmable Chip System mikroprocesorowy w układzie programowalnym: softprocesor zrealizowany w logice układu FPGA NIOS2 Altera Microblaze Xilinx OpenRISC

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji. Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10.

Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji. Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10. Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10. Andrzej Kuś Aleksander Matusz Prowadzący: dr inż. Adam Stadler Układy cyfrowe przetwarzają

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1/8 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Instrukcje warunkowe, pętle. 3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Instrukcje warunkowe. Instrukcje warunkowe pozwalają zdefiniować warianty

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna 1. Wstęp Wprowadzenie do PKI Infrastruktura klucza publicznego (ang. PKI - Public Key Infrastructure) to termin dzisiaj powszechnie spotykany. Pod tym pojęciem kryje się standard X.509 opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1 Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1. Podstawowe operacje logiczne dla cyfr binarnych Jeśli cyfry 0 i 1 potraktujemy tak, jak wartości logiczne fałsz i prawda, to działanie

Bardziej szczegółowo

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Układy arytmetyczne Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Plan prezentacji Metody zapisu liczb ze znakiem Układy arytmetyczne: Układy dodające Półsumator Pełny sumator Półsubtraktor Pełny subtraktor Układy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA UKŁADÓW FPGA W ALGORYTMACH WYLICZENIOWYCH APPLICATIONS OF FPGAS IN ENUMERATION ALGORITHMS

ZASTOSOWANIA UKŁADÓW FPGA W ALGORYTMACH WYLICZENIOWYCH APPLICATIONS OF FPGAS IN ENUMERATION ALGORITHMS inż. Michał HALEŃSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ZASTOSOWANIA UKŁADÓW FPGA W ALGORYTMACH WYLICZENIOWYCH Streszczenie: W artykule przedstawiono budowę oraz zasadę działania układów FPGA oraz

Bardziej szczegółowo

PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT. c 3. L 5 c.* Cl* 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 LTJ CO H 17 AD7 U C-"

PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT. c 3. L 5 c.* Cl* 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 LTJ CO H 17 AD7 U C- PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 AD7 U ss c 3 L 5 c.* Cl* S 9 10 11 12 13 U 15 H 17 Cu C-" ln LTJ CO 2.12. Wielofunkcyjne układy współpracujące z mikroprocesorem

Bardziej szczegółowo