Projektowanie układów kryptograficznych Mariusz Rawski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie układów kryptograficznych Mariusz Rawski rawski@tele.pw.edu.pl http://rawski.zpt.tele.pw.edu.pl/"

Transkrypt

1 CAD Projektowanie układów kryptograficznych

2 Kryptografia Kryptografia to dziedzina nauki, zajmująca się przekształcaniem informacji zwanej tekstem jawnym (plaintext) w informację zaszyfrowaną zwaną szyfrogramem (ciphertext) przy wykorzystaniu klucza szyfrującego zdefiniowanego przez użytkownika. Przekształcenie musi być dokonane w taki sposób, aby osoba dysponująca szyfrogramem nie mogła, bez znajomości klucza szyfrującego, odtworzyć tekstu jawnego w rozsądnym czasie. Algorytmy, które dokonują takiego przekształcenia nazywane są szyframi lub algorytmami kryptograficznymi. Większość algorytmów kryptograficznych wykorzystywanych dzisiaj to algorytmy blokowe, które charakteryzują się tym, że jednorazowo przekształcają fragment (blok) tekstu jawnego. Dla porównania algorytmy strumieniowe przekształcają dane o różnej długości. Szyfry strumieniowe mogą być postrzegane jako generatory pseudolosowe z ziarnem (seed), który stanowi klucz szyfrujący. Pseudolosowe liczby generowane przez taki generator są poddawane operacji XOR (sumy modulo 2) z teksem jawnym tworząc szyfrogram Algorytmy kryptograficzne charakteryzują się zazwyczaj dużą złożonością obliczeniową. Z tego powodu najbardziej efektywne realizacje takich algorytmów to realizacje sprzętowe. Algorytmy blokowe najczęściej są bardziej złożone od algorytmów strumieniowych zarówno pod względem zasady działania, jak i realizacji. 2

3 DES Doskonałym przykładem szyfru blokowego, który ilustruje najbardziej istotne koncepcje wykorzystywane w takich algorytmach jest algorytm DES (Data Encryption Standard). Algorytm DES został zaprojektowany w latach przez firmę IBM. W 1976 roku organizacja NIST (National Institute of Standards and Technology) zaaprobowała ten algorytm jako oficjalny standard szyfrowania. Został on zaprojektowany pod kontem realizacji sprzętowych, dlatego też realizowany programowo jest bardzo niewydajny. Wraz z upływem czasu algorytm ten stawał się coraz mniej odporny na kryptoanalizę różnicową co spowodowane było nieustannie zwiększającą się możliwością obliczeniową komputerów. W 1997 roku organizacja RSA Security ogłosiła konkurs na złamanie szyfru DES. Konkurs ten wygrał projekt DESCHALL wykorzystując tysiące komputerów połączonych siecią Internet. Czas potrzebny do złamania algorytmu wynosił kilka miesięcy. Rok później organizacja Electronic Frontier Foundation zaprezentowała urządzenie o nazwie Deep Crack. Dzięki wykorzystaniu 1800 układów specjalnie zaprojektowanych w technologii full custom urządzenie to pozwalało złamać algorytm DES w mniej niż 3 dni. Inne rozwiązanie o nazwie COPACOBANA zaproponowane przez zespoły z uniwersytetów Bochum i Kiel zbudowane zostało z wykorzystaniem 120 układów FPGA Spartan firmy Xilinx. Średni czas złamania szyfru DES z wykorzystaniem tego urządzenia wynosi ok. 6 dni. W 2001, po zakończeniu międzynarodowego konkursu, organizacja NIST zastąpiła szyfr DES nowym algorytmem AES (Advanced Encryption Standard). 3

4 Algorytm DES (1) DES (Data Encryption Standard) - jest szyfrem blokowym, o algorytmie ogólnie znanym. Dane są szyfrowane blokami o długości 64 bitów (odpowiada to 8 literom ASCII, każda zaopatrzona w bit parzystości). Blok 64 bitów tekstu jawnego podawany jest jako dane wejściowe algorytmu, wynikiem działania algorytmu jest blok 64 bitów szyfrogramu. Zarówno podczas szyfrowania, jak i deszyfrowania wykorzystuje się ten sam algorytm (za wyjątkiem różnic w operowaniu kluczem). Klucz ma długość 56 bitów. Zwykle klucz jest liczbą zapisaną za pomocą 64 bitów, przy czym każdy co ósmy bit jest bitem parzystości, który jest pomijany (tak jest, gdy klucz jest ciągiem ośmiu znaków alfabetu ASCII). Kluczem może być dowolna liczba o długości 56 bitów, która może być zmieniona w dowolnej chwili. 4

5 Algorytm DES (2) Działanie algorytmu opiera się na kombinacji dwóch podstawowych technik szyfrowania: mieszania i rozpraszania. Podstawowy blok, z którego jest zbudowany DES stanowi pojedynczą kombinację tych technik (podstawienie, za którym następuje permutacja) działającą z udziałem klucza. Ciąg tych działań nazywany jest rundą. Szyfrowanie i deszyfrowanie za wykorzystaniem algorytmu DES składa się z 16 rund. W trakcie każdej rundy dokonywane są te same obliczenia na wynikach z poprzedniej rundy i specjalnym podkluczu K i generowanym z 64-bitowego klucza. Dodatkowo przed pierwszą i po ostatniej rundzie bity są permutowane w ustalony sposób. Algorytm wykorzystuje tylko standardową arytmetykę i operacje logiczne na liczbach o długości co najwyżej 64 bitów. 5

6 Algorytm DES (3) Po permutacji początkowej IP blok wejściowy (64- bitowy blok tekstu jawnego) jest dzielony na lewą i prawą połowę, o długości 32 bitów każda. plain_data init_perm key pc1_perm L 0 R 0 C 0 D 0 Następnie wykonywanych jest 16 rund jednakowych operacji, nazywanych funkcjami f, w czasie których dane są łączone z kluczem. f K 1 pc2_perm shl shl Po szesnastym cyklu lewa i prawa połowa są łączone i końcowa permutacja IP-1 będąca odwrotnością permutacji początkowej kończy przebieg algorytmu. L 1 R 1 f K 2 pc2_perm C 1 D 2 shl shl Dla każdej rundy generowany jest oddzielny podklucz K i. Z 64 bitowego klucza głównego K (key) w wyniku permutacji selekcjonującej pc1_perm tworzone są 28 bitowe bloki C i D. Bloki te są przesuwane w lewo o 1 lub 2 bity w zależności od numeru rundy, a następnie przy wykorzystaniu permutacji selekcjonującej pc2_perm jest wybieranych 48 bitów z 56 bitów klucza. L 2 R 2 C 2 D 2 shl shl f K n pc2_perm L 15 R 15 C 15 D 15 shl shl f K 16 pc2_perm L 16 R 16 C 16 D 16 inv_perm ciphered_data 6

7 Algorytm DES (4) 7

8 Algorytm DES (5) W każdym cyklu bity klucza są przesuwane, a następnie jest wybieranych 48 bitów z 56 bitów klucza. Prawa połowa bloku danych jest rozszerzana do 48 bitów za pomocą permutacji z rozszerzeniem, łączona za pomocą bitowej sumy modulo 2 z 48 bitami przesuniętego i poddanego permutacji klucza. Następnie jest dokonywane podstawienie bloku 32 nowych bitów za pomocą algorytmu podstawiania, a potem jeszcze raz jest dokonywana permutacja. Te cztery operacje tworzą funkcję f. Ciąg wyjściowy funkcji f jest dalej łączony z lewą połową za pomocą bitowej sumy modulo 2. Wynikiem tych operacji jest nowa prawa połowa bloku; stara prawa połowa staje się nową lewą połową. Operacje te są powtarzane 16 razy, tworząc 16 rund algorytmu DES. 8

9 Runda algorytmu DES Funkcja opisująca rundę algorytmu DES jest następująca: R i+1 = L i P(S(E(R) i K), i L i+1 = R i, gdzie R, i L i dane wejściowe rundy, R i+1, L i+1 dane wyjściowe rundy, K i podklucz 9

10 Realizacja programowa Algorytm DES został zaprojektowany z myślą o realizacji sprzętowej. Realizacje programowe tego algorytmy są często mniej wydajne niż inne algorytmy. Przekształcenia wykonywane w procesie szyfrowania nie są operacjami typowymi dla procesorów, czy to ogólnego przeznaczenia (general purpose processors) czy to procesorów sygnałowych (signal processors). Algorytm opiera swe działanie na takich operacjach jak permutacja czy postawienie, które są operacjami manipulacji na bitach. Efektywna realizacja programowa tego typu przekształceń nie jest prosta. 10

11 Permutacja realizacja programowa W celu zamiany bitów między dwoma słowami danych można wykorzystać makro realizujące tą operację języku C z wykorzystaniem takich operacji bitowych jak przesunięcie, iloczyny i XOR #define DO_PERMUTATION(a, temp, b, offset, mask) \ temp = ((a>>offset) ^ b) & mask; \ b ^= temp; \ a ^= temp<<offset; Zrealizowanie operacji permutacji wymaga wykonania wielu takich zmian bitów. Można wykorzystać pewne prawidłowości występujące w permutacji do uproszczenia całej realizacji. #define INITIAL_PERMUTATION(left, temp, right) \ DO_PERMUTATION(left, temp, right, 4, 0x0f0f0f0f) \ DO_PERMUTATION(left, temp, right,16, 0x0000ffff) \ DO_PERMUTATION(right, temp, left, 2, 0x ) \ DO_PERMUTATION(right, temp, left, 8, 0x00ff00ff) \ right = (right << 1) (right >> 31); \ temp = (left ^ right) & 0xaaaaaaaa; \ right ^= temp; \ left ^= temp; \ left = (left << 1) (left >> 31); 11

12 Wyniki Programowa realizacja w C skompilowana kompilatorem gcc i uruchomiona na komputerze stacjonarnym wyposażonym w procesor Intel Core2 Quad Q9550 taktowany zegarem 3,4 GHz P MultiBlock P SingleBlock [Mbit/s] [Mbit/s] PC 183,91 75,03 Tryb MultiBlock jednen klucza do szyfrowania wszystkich bloków tekstu jawnego (obliczanie podkluczy następuje tylko raz) Tryb SingleBlock każdy blok tekstu jawnego szyfrowany innym kluczem. 12

13 Permutacja początkowa Permutacja początkowa init_perm dokonuje przestawienia bitów 64 bitowych danych wejściowych według podanej tabeli. plain_data key L0 init_perm R0 C0 pc1_perm D f K1 pc2_perm shl shl L1 R1 C1 D2 shl shl f K2 pc2_perm L2 R2 C2 shl D2 shl f Kn pc2_permperm L15 R15 C15 D f K16 pc2_perm shl shl L16 R16 C16 D16 inv_perm ciphered_data Tablica ta opisuje sposób przestawienia kolejnych bitów danych wejściowych. Jeśli bity danych wejściowych oznaczymy indeksami od 1 do 64 to w wektorze wyjściowym na pozycji pierwszej umieszczamy 58 bit danych wejściowych, na drugiej bit 50, a na ostatniej bit 7. Odczytanie tabeli wierszami utworzy 64 bitowy ciąg będący wynikiem transpozycji. 13

14 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; Permutacja początkowa VHDL entity init_perm is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 64); out_data : out std_logic_vector(1 to 64) ); end; architecture behav of init_perm is begin perm_loop: for i in 0 to 7 generate out_data(i+1) <= in_data(58-8*i); out_data(i+1+8) <= in_data(60-8*i); out_data(i+1+16) <= in_data(62-8*i); out_data(i+1+24) <= in_data(64-8*i); out_data(i+1+32) <= in_data(57-8*i); out_data(i+1+40) <= in_data(59-8*i); out_data(i+1+48) <= in_data(61-8*i); out_data(i+1+56) <= in_data(63-8*i); end generate; end behav; Wykorzystanie struktur języka VHDL do warunkowej generacji kodu ułatwia opis modułu

15 Permutacja początkowa wyniki W układzie permutacja została zrealizowana bez wykorzystania komórek Fitter Summary Top-level Entity Name init_perm Family Stratix Device EP1S10F484C5 Total logic elements 0 / 10,570 ( 0 % ) Total pins 128 / 336 ( 38 % ) Total virtual pins 0 Total memory bits 0 / 920,448 ( 0 % ) DSP block 9-bit elements 0 / 48 ( 0 % ) Total PLLs 0 / 6 ( 0 % ) Total DLLs 0 / 2 ( 0 % ) Permutacja to nic innego, jak odpowiednie przestawianie połączeń między wejściem a wyjściem 15

16 Permutacja końcowa Na wejście tego bloku podane są dane otrzymane po zakończeniu 16 rundy kodowania plain_data init_perm key pc1_perm L0 R0 f K1 pc2_perm C0 shl D0 shl L1 R1 C1 D f K2 pc2_perm shl shl L2 R2 C2 D f Kn pc2_permperm shl shl L15 R15 C15 shl D15 shl f K16 pc2_perm L16 R16 C16 D16 inv_perm ciphered_data Część danych L i R zostają zamienione miejscami. Otrzymany w ten sposób blok danych 64 bitowych stanowi zaszyfrowany ciąg danych wejściowych. 16

17 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; Permutacja końcowa VHDL entity inv_perm is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 64); out_data : out std_logic_vector(1 to 64) ); end; architecture behav of inv_perm is begin perm_loop: for i in 0 to 7 generate out_data(8*i+1) <= in_data(40-i); out_data(8*i+2) <= in_data( 8-i); out_data(8*i+3) <= in_data(48-i); out_data(8*i+4) <= in_data(16-i); out_data(8*i+5) <= in_data(56-i); out_data(8*i+6) <= in_data(24-i); out_data(8*i+7) <= in_data(64-i); out_data(8*i+8) <= in_data(32-i); end generate; end behav; Wykorzystanie struktur języka VHDL do warunkowej generacji kodu ułatwia opis modułu

18 Permutacja końcowa wyniki Fitter Summary Top-level Entity Name inv_perm Family Stratix Device EP1S10F484C5 Total logic elements 0 / 10,570 ( 0 % ) Total pins 128 / 336 ( 38 % ) Total virtual pins 0 Total memory bits 0 / 920,448 ( 0 % ) DSP block 9-bit elements 0 / 48 ( 0 % ) Total PLLs 0 / 6 ( 0 % ) Total DLLs 0 / 2 ( 0 % ) Dokładnie taka sama sytuacja, jak w przypadku permutacji początkowej 18

19 Permutacja rozszerzająca Permutacja rozszerzająca dokonuje przestawienia bitów w 32 bitowym bloku danych wejściowych z jednoczesnym powieleniem niektórych bitów wejściowych tak, aby uzyskać 48 bitowe dane wyjściowe. Jest to konieczne, aby można było wykonać operację xor z 48 bitowym podkluczem

20 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; Permutacja rozszerzająca VHDL entity ext_perm is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 32); out_data : out std_logic_vector(1 to 48) ); end; architecture behav of ext_perm is begin out_data <= in_data(32) & in_data(1 to 5) & in_data(4 to 9) & in_data(8 to 13) & in_data(12 to 17) & in_data(16 to 21) & in_data(20 to 25) & in_data(24 to 29) & in_data(28 to 32) & in_data(1); end behav; W tym przypadku nie można znaleźć żadnej prawidłowości, więc permutacja jest zapisana kolejne podstawienie bitów

21 Permutacja końcowa wyniki Fitter Summary Top-level Entity Name ext_perm Family Stratix Device EP1S10F484C5 Total logic elements 0 / 10,570 ( 0 % ) Total pins 80 / 336 ( 24 % ) Total virtual pins 0 Total memory bits 0 / 920,448 ( 0 % ) DSP block 9-bit elements 0 / 48 ( 0 % ) Total PLLs 0 / 6 ( 0 % ) Total DLLs 0 / 2 ( 0 % ) Dokładnie taka sama sytuacja, jak w przypadku permutacji początkowej 21

22 Skrzynki podstawieniowe Każdy blok S-box reprezentuje funkcję dokonującą przekodowania 6 bitowego wektora wejściowego na wektor 4 bitowy. Przekodowanie dokonywane jest zgodnie z zasada przedstawioną w postaci tablicy. S Przy użyciu 8 bloków selekcyjnych wektor 48 bitowy otrzymany przez zastosowanie permutacji rozszerzającej do 32 bitowego wektora wejściowego R rundy przekształcany jest na powrót w wektor 32 bitowy. 22

23 Skrzynki podstawieniowe VHDL library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity s1 is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 6); out_data : out std_logic_vector(1 to 4) ); end; architecture behav of s1 is signal internl_in : std_logic_vector(1 to 6); begin internl_in <= (in_data(1) & in_data(6) & in_data(2) & in_data(3) & in_data(4) & in_data(5)); with internl_in select out_data <= "1110" when "000000", "0100" when "000001", "1101" when "000010",... "1000" when "000111",... "0110" when "111110", "1101" when "111111", "----" when others; end behav; 00 Bit 1 i 6 określają wiersz pozostałe kolumny S

24 Skrzynki podstawieniowe wyniki Jeden S-box zajmuje aż tyle komórek wprowadza też duże opóźnienie. Fitter Summary Top-level Entity Name Family Device s1 Stratix EP1S10F484C5 Total logic elements 24 / 10,570 ( < 1 % ) Total pins 10 / 336 ( 3 % ) Total virtual pins 0 Total memory bits 0 / 920,448 ( 0 % ) DSP block 9-bit elements 0 / 48 ( 0 % ) Total PLLs 0 / 6 ( 0 % ) Total DLLs 0 / 2 ( 0 % ) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 Liczba komórek Max. opóźnienie 13,5 13,1 13,0 14,0 12,9 13,1 13,0 13,3 24

25 Permutacji P Dokonuje permutacji na kolejno zestawionych wyjściach z S-boksów wg następującego schematu Wynik permutacji P jest sumowany bitowo modulo 2 z częścią L początkowego bloku 64-bitowego i tak stworzony blok 32-bitowy podawany jest jako część R dla rundy następnej. 25

26 Permutacji P VHDL library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity p_perm is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 32); out_data : out std_logic_vector(1 to 32) ); end; architecture behav of p_perm is begin out_data <= in_data(16) & in_data(7) & in_data(20) & in_data(21) & in_data(29) & in_data(12) & in_data(28) & in_data(17) & in_data(1) & in_data(15) & in_data(23) & in_data(26) & in_data(5) & in_data(18) & in_data(31) & in_data(10) & in_data(2) & in_data(8) & in_data(24) & in_data(14) & in_data(32) & in_data(27) & in_data(3) & in_data(9) & in_data(19) & in_data(13) & in_data(30) & in_data(6) & in_data(22) & in_data(11) & in_data(4) & in_data(25); end behav; W tym przypadku nie można znaleźć żadnej prawidłowości, więc permutacja jest zapisana kolejne podstawienie bitów

27 Permutacji PC-1 Blok ten dokonuje permutacji 64 bitowego bloku klucza. W wyniku otrzymuje się 56 bitowy blok, który dzielony jest na 28 bitowe bliki C i D plain_data key init_perm pc1_perm L0 R0 C0 D0 shl shl f K1 pc2_perm L1 R1 C1 D2 shl shl f K2 pc2_perm L2 R2 C2 D2 shl shl f Kn pc2_perm L15 R15 C15 D15 shl shl f K16 pc2_perm L16 R16 C16 D16 inv_perm ciphered_data 27

28 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; Permutacji PC-1 VHDL entity pc1_perm is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 64); out_data : out std_logic_vector(1 to 56) ); end; architecture behav of pc1_perm is begin out_data <= in_data(57) & in_data(49) & in_data(41) & in_data(33) & in_data(25) & in_data(17) & in_data(9) & in_data(1) & in_data(58) & in_data(50) & in_data(42) & in_data(34) & in_data(26) & in_data(18) & in_data(10) & in_data(2) & in_data(59) & in_data(51) & in_data(43) & in_data(35) & in_data(27) & in_data(19) & in_data(11) & in_data(3) & in_data(60) & in_data(52) & in_data(44) & in_data(36) & in_data(63) & in_data(55) & in_data(47) & in_data(39) & in_data(31) & in_data(23) & in_data(15) & in_data(7) & in_data(62) & in_data(54) & in_data(46) & in_data(38) & in_data(30) & in_data(22) & in_data(14) & in_data(6) & in_data(61) & in_data(53) & in_data(45) & in_data(37) & in_data(29) & in_data(21) & in_data(13) & in_data(5) & in_data(28) & in_data(20) & in_data(12) & in_data(4); end behav; 28

29 Permutacji PC-2 Blok ten dokonuje permutacji 58 bitowego bloku powstałego w wyniku przesunięcia w lewo blików C i D. W wyniku otrzymuje się 48 blok, który stanowi podklucz dla danej rundy. plain_data key init_perm pc1_perm L0 R0 C0 D0 shl shl f K1 pc2_perm L1 R1 C1 D2 shl shl f K2 pc2_perm L2 R2 C2 D2 shl shl f Kn pc2_perm L15 R15 C15 D15 shl shl f K16 pc2_perm L16 R16 C16 D16 inv_perm ciphered_data 29

30 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; Permutacji PC-2 VHDL entity pc2_perm is port( in_data : in std_logic_vector(1 to 56); out_data : out std_logic_vector(1 to 48) ); end; architecture behav of pc2_perm is begin out_data <= in_data(14) & in_data(17) & in_data(11) & in_data(24) & in_data(1) & in_data(5) & in_data(3) & in_data(28) & in_data(15) & in_data(6) & in_data(21) & in_data(10) & in_data(23) & in_data(19) & in_data(12) & in_data(4) & in_data(26) & in_data(8) & in_data(16) & in_data(7) & in_data(27) & in_data(20) & in_data(13) & in_data(2) & in_data(41) & in_data(52) & in_data(31) & in_data(37) & in_data(47) & in_data(55) & in_data(30) & in_data(40) & in_data(51) & in_data(45) & in_data(33) & in_data(48) & in_data(44) & in_data(49) & in_data(39) & in_data(56) & in_data(34) & in_data(53) & in_data(46) & in_data(42) & in_data(50) & in_data(36) & in_data(29) & in_data(32); end behav; 30

31 Runda algorytmu DES Jest to podstawowy element algorytmu DES. Jakość realizacji tego bloku będzie decydować o szybkości działania całego algorytmu i wielkości zasobów niezbędnych do realizacji algorytmu w sprzęcie. Blok ten składa się z permutacji rozszerzającej ext_perm, ośmiu skrzynek selekcyjnych S-Box, permutacji p_perm, permutacji pc2_perm i bloków shl realizujących przesunięcie w lewo o 1 lub 2 bity. Nazwa Typ Rozmiar Opis l_i in 32 część danych poddawanych przekształceniu w danej rundzie r_i in 32 część danych poddawanych przekształceniu w danej rundzie c_i in 28 część klucza dla danej rundy d_i in 28 część klucza dla danej rundy shift_i in 1 przesunięcie przy generacji podklucza : 0 przesunięcie o 1 bit w lewo 1 przesunięcie o 2 bit w lewo l_o out 32 część danych przekształconych w danej rundzie r_o out 32 część danych przekształconych w danej rundzie c_o out 28 część klucza dla następnej rundy d_o out 28 część klucza dla następnej rundy 31

32 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use work.des_design.all; Runda algorytmu DES VHDL (1) entity data_rund is port( shift_i : in std_logic; r_i, l_i : in std_logic_vector(1 to 32); c_i, d_i : in std_logic_vector(1 to 28); r_o, l_o : out std_logic_vector(1 to 32); c_o, d_o : out std_logic_vector(1 to 28) ); end; architecture structure of data_rund is signal extended_data : std_logic_vector(1 to 48); signal key_xored_data : std_logic_vector(1 to 48); signal sbox_out_data : std_logic_vector(1 to 32); signal permuted_data : std_logic_vector(1 to 32); signal c_shifted : std_logic_vector(1 to 28); signal d_shifted : std_logic_vector(1 to 28); signal sub_key : std_logic_vector(1 to 48); Lokalne sygnały do połączenia bloków 32

33 Runda algorytmu DES VHDL (2) begin with shift_i select c_shifted <= c_i(2 to 28) & c_i(1) when '0', c_i(3 to 28) & c_i(1 to 2) when others; with shift_i select d_shifted <= d_i(2 to 28) & d_i(1) when '0', d_i(3 to 28) & d_i(1 to 2) when others; b0 : pc2_perm port map( in_data => (c_shifted & d_shifted), out_data => sub_key ); Moduły przesuwające Permutacja PC-2 c_o <= c_shifted; d_o <= d_shifted; b1 : ext_perm port map( in_data => r_i, out_data => extended_data ); key_xored_data <= extended_data xor sub_key; Permutacja rozszerzająca Połączenie z kluczem 33

34 Runda algorytmu DES VHDL (2) b2 : s1 port map( in_data => key_xored_data(1 to 6), out_data => sbox_out_data(1 to 4) ); b3 : s2 port map( in_data => key_xored_data(7 to 12), out_data => sbox_out_data(5 to 8) ); Skrzynki podstawieniowe S-Box b9 : s8 port map( in_data => key_xored_data(43 to 48), out_data => sbox_out_data(29 to 32) ); b10: p_perm port map( in_data => sbox_out_data, out_data => permuted_data ); r_o <= permuted_data xor l_i; l_o <= r_i; end structure; Permutacja P XOR z lewą częścia danych 34

35 Runda algorytmu DES wyniki Fitter Summary Top-level Entity Name des_rund Family Stratix Device EP1S10F484C5 Total logic elements 298 / 10,570 ( 3 % ) Total pins 241 / 336 ( 72 % ) Total virtual pins 0 Total memory bits 0 / 920,448 ( 0 % ) DSP block 9-bit elements 0 / 48 ( 0 % ) Total PLLs 0 / 6 ( 0 % ) Total DLLs 0 / 2 ( 0 % ) Maksymalne opóźnienie 16,4 ns pozwala wykonać ok. 60 mln rund na sekundę! Runda algorytmu DES wymaga 298 komórek logicznych. Algorytm składa się z 16 rund a to oznacza, ze realizacja całości wymaga sporo zasobów logicznych 35

36 Realizacja iteracyjna algorytmu DES Podstawowym elementem składowym realizacji sprzętowe algorytmu DES jest przekształcenie zwane rundą. Realizacja iteracyjna wykorzystuje fakt, że algorytm ten jest zbudowany z 16 identycznych rund. Dzięki temu możliwe jest zaimplementowanie jednego bloku rundy algorytmu i wykorzystanie odpowiedniego sterowania do sekwencyjnej realizacji tego algorytmu. 36

37 Koncepcja iteracyjnej realizacji algorytmu DES (1) Głównym elementem jest blok des_rund, który realizuje pojedynczą rundę algorytmu. Rejestry R i L przechowują części danych poddawanych przekształceniom w rundzie algorytmu. Do tych rejestrów mogą być wpisane dane data_perm (dane wejściowe plain_data poddane permutacji początkowej init_perm) albo dane l_out i r_out stanowiące wynik działania rundy. 37

38 Koncepcja iteracyjnej realizacji algorytmu DES (2) Rejestry C i D przechowują dane niezbędne do generacji podkluczy rundowych. Mogą one zostać załadowane wartością key_perm (klucz key poddany permutacji pc1_perm) lub wartościami c_out i d_out stanowiące wynik przekształcenia klucza w rundzie. Sygnał shift wykorzystywany jest do kontrolowania o ile bitów należy przesunąć połówki klucza w czasie generacji podklucza dla danej rundy (0 przesunięcie o 1 bit, 1 przesunięcie o 2 bity). 38

39 Koncepcja iteracyjnej realizacji algorytmu DES (3) Wyjścia rundy l_out i r_out podłączone są do permutacji końcowej której wynik data_final zapamiętywany jest w rejestrze result po całym procesie szyfrowania danego bloku. Zawartość tego rejestru podawana jest na wyjście ciphered_data. 39

40 Schemat blokowy algorytmu iteracyjnego DES (1) W momencie pojawienia się sygnału start do zmiennych C i D ładowane są 28 bitowe bloki wektora key_perm (klucza poddanego permutacji pc1_perm). Następnie do zmiennych L i R ładowane są bloki wektora data_perm (tekst jawny poddanego permutacji początkowej init_perm). W tym samym czasie licznik rund cnt ustawiany jest na 1 zaś zmienna shift na 0 (w rundzie 1 przesuniecie przy generacji podklucza wynosi 1 bit). Następnie w pętli wykonywanych jest 15 pozostałych rund. W każdej iteracji licznik rund zwiększany jest o jeden zmienne R, L, C i D ładowane są wartościami l_out, r_out, c_out i d_out będącymi wynikiem obliczeń wykonywanych w ramach rundy algorytmu. 40

41 Schemat blokowy algorytmu iteracyjnego DES (2) Wartość shift ustalana jest na 0 dla rund 2, 9 i 16 a w pozostałych przypadkach na 1. W momencie, gdy wykonana zostanie ostatnia ruda (cnt = 16) sygnał ready ustawiany jest na 1, zaś do zmiennej result ładowany jest wynik permutacji końcowej data_final. Jeśli sygnał start ma wartość 1 do zmiennych L i R ładowane są nowe bloki wektora data_perm i szyfrowanie kontynuowane jest przy użyci tego samego klucza jaki był użyty do szyfrowania poprzedniego bloku. W przeciwnym przypadku sterowanie przekazywane jest na początek algorytmu. Pojawienie się wartości 1 na sygnale start ponownie uruchamia algorytm pozwalając wczytać nowy klucz i nowe dane do szyfrowania. 41

42 Diagram ASM Do realizacji tego algorytmu można wykorzystać metodologię projektowania opartą na algorytmicznych układach sekwencyjnych ze ścieżką przepływu danych ASMD (Algorithmic State Machine with Data Path). Diagram ten składa się z 4 bloków ASM odpowiadających stanom automatu: idle, read, run, store. W stanie idle układ oczekuje na pojawienie się sygnału start. W stanie read do rejestrów L i R ładowane są dane z wektora data_perm, który przechowuje blok danych tekstu jawnego plain_data poddany permutacji początkowej init_perm. W stanie run wykonywane są kolejne rundy algorytmu. W stanie store wynik ostatniej rundy poddany permutacji inv_perm zapamiętany zostaje w rejestrze result zaś rejestr ready otrzymuje wartość 1. 42

43 Iteracyjna realizacja algorytmu DES VHDL (1) library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; use work.des_design.all; entity des_seq is port( clk : in std_logic; reset : in std_logic; start : in std_logic; plain_data : in std_logic_vector(1 to 64); key : in std_logic_vector(1 to 64); ready : out std_logic; ciphered_data : out std_logic_vector(1 to 64) ); end; Nazwa Typ Rozmiar Opis clk in 1 zegar systemowy reset in 1 reset systemowy start in 1 sygnał rozpoczęcia szyfrowania plain_data in 64 blok danych do zaszyfrowania key in 64 klucz wykorzystywany do szyfrowania ready out 1 sygnał końca procesu szyfrowania danego bloku ciphered_data out 64 szyfrogram danego bloku danych tekstu jawnego 43

44 Iteracyjna realizacja algorytmu DES VHDL (2) architecture RTL of des_seq is signal data_perm : std_logic_vector(1 to 64); signal data_final : std_logic_vector(1 to 64); signal r_out : std_logic_vector(1 to 32); signal l_out : std_logic_vector(1 to 32); signal key_perm : std_logic_vector(1 to 56); signal c_out : std_logic_vector(1 to 28); signal d_out : std_logic_vector(1 to 28); signal last_rund_res : std_logic_vector(1 to 64); signal ready_reg, ready_next : std_logic; signal shift_reg, shift_next : std_logic; signal cnt_reg, cnt_next : unsigned(0 to 4); signal C_reg, C_next : std_logic_vector(1 to 28); signal D_reg, D_next : std_logic_vector(1 to 28); signal L_reg, L_next : std_logic_vector(1 to 32); signal R_reg, R_next : std_logic_vector(1 to 32); signal result_reg, result_next : std_logic_vector(1 to 64); type STATE_TYPE is (idle, read, run, store); signal aut_reg, aut_next : STATE_TYPE; 44

45 Iteracyjna realizacja algorytmu DES VHDL (3) process(clk, reset) begin if reset = '1' then aut_reg <= idle; shift_reg <= '0'; ready_reg <= '0'; L_reg <= (others => '0'); R_reg <= (others => '0'); C_reg <= (others => '0'); D_reg <= (others => '0'); cnt_reg <= (others => '0'); result_reg <= (others => '0'); elsif rising_edge(clk) then aut_reg <= aut_next; ready_reg <= ready_next; L_reg <= L_next; R_reg <= R_next; C_reg <= C_next; D_reg <= D_next; shift_reg <= shift_next; cnt_reg <= cnt_next; result_reg <= result_next; end if; end process; 45

46 Iteracyjna realizacja algorytmu DES VHDL (4) process(aut_reg, start, cnt_next) begin ready_next <= '0'; case aut_reg is when idle => if start = '1' then aut_next <= read; else aut_next <= idle; end if; when read => aut_next <= run; when run => if cnt_next = 16 then aut_next <= store; else aut_next <= run; end if; when store => ready_next <= '1'; if start = '1' then aut_next <= run; else aut_next <= idle; end if; when others => aut_next <= idle; end case; end process; 46

47 Iteracyjna realizacja algorytmu DES VHDL (5) process( aut_reg, start,data_perm, key_perm, data_final, cnt_reg, cnt_next, L_reg, R_reg, C_reg, D_reg, shift_reg, result_reg, r_out, l_out, c_out, d_out) begin C_next <= C_reg; D_next <= D_reg; L_next <= L_reg; R_next <= R_reg; shift_next <= shift_reg; cnt_next <= cnt_reg; result_next <= result_reg; case aut_reg is when idle => if start = '1' then C_next <= key_perm(1 to 28); D_next <= key_perm(29 to 56); end if; when read => cnt_next <= to_unsigned(1, 5); L_next <= data_perm(1 to 32); R_next <= data_perm(33 to 64); shift_next <= '0'; 47

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Kryptograficzne generatory liczb losowych w rozproszonych systemach pomiarowo- -sterujących małej mocy

Kryptograficzne generatory liczb losowych w rozproszonych systemach pomiarowo- -sterujących małej mocy Kryptograficzne generatory liczb losowych w rozproszonych systemach pomiarowo- -sterujących małej mocy Paweł Czernik Instytut Lotnictwa Streszczenie W pracy dokonano przeglądu i oceny generatorów liczb

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne?

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? KNOW HOW Niebezpieczeństwa VPN Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? Wirtualne (nie)bezpieczeństwo sieci VPN Bezpieczeństwo wirtualnych sieci prywatnych (ang. VPN Virtual Private Network) jest często

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Temat referatu: ARM dynamiczny rozwój i rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa w oparciu o technologię TrustZone

Temat referatu: ARM dynamiczny rozwój i rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa w oparciu o technologię TrustZone Wydział AEI Budowa Komputerów Rok akad.: 2007/2008 Sem.: 7 Skład sekcji: Michał Pawełczyk Grupa: BDSiSK2 Temat referatu: ARM dynamiczny rozwój i rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 Sprawy formalne 1. Zaliczenie 2. Projekt z Techniki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

1 z 10 2014-01-03 13:24

1 z 10 2014-01-03 13:24 1 z 10 2014-01-03 13:24 SK Moduł 9 From Studia Informatyczne Pod koniec lat 60 eksperymentalna, rozległa sieć komputerowa ARPAnet finansowana przez Agencję ds. Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA)

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student Systemy Operacyjne Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student 1 Literatura: A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Administracja serwerami

Administracja serwerami Administracja serwerami dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej (2 października 2014) dr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Przerwanie przesyłania danych informacja nie dociera do odbiorcy Przechwycenie danych informacja dochodzi do odbiorcy, ale odczytuje ją również strona trzecia szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 11 1

Bezpieczeństwo. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 11 1 Ochrona i bezpieczeństwo Ochrona Cele ochrony Domeny ochrony Macierz dostępów Implementacja macierzy dostępów Cofanie praw dostępu Systemy działające na zasadzie uprawnień Ochrona na poziomie języka programowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Babiarz PORÓWNANIE KOMPILATORÓW DLA ŚRODOWISKA JAVA

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnej kryptografii

Praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnej kryptografii Praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnej kryptografii Wojciech A. Koszek IX Liceum Ogólnokształcace im. C. K. Norwida w Częstochowie dunstan@freebsd.czest.pl Streszczenie Kryptologia jest nauka rozwijajac

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo