Sieć PIONIER i sieci miejskie Warsztaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć PIONIER i sieci miejskie Warsztaty"

Transkrypt

1 Sieć PIONIER i sieci miejskie Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Marek Bazyly, PCSS Zbigniew Sender PŚk

2 Historia powstania Konsorcjum PIONIER (1) 1991 Naukowa Akademicka Sied Komputerowa Organizacja i budowa sieci MAN w miastach akademickich 1997 Sied POL Program KBN PIONIER - Polski Internet Optyczny: Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeostwa Informacyjnego

3 Historia powstania Konsorcjum PIONIER (2) Lipiec Porozumienie o utworzeniu Konsorcjum na rzecz eksploatacji i użytkowania Ogólnopolskiej Sieci Optycznej jednostek naukowo-akademickich PIONIER Listopad 2003 Umowa Konsorcjum PIONIER Akademickich Sieci Komputerowych i Centrów Komputerów Dużej Mocy Podpisane przez 22 Jednostki Wiodące MAN

4 Sieć Optyczna PIONIER stan aktualny

5 Cele Konsorcjum PIONIER 1. Budowa i rozwój Ogólnopolskiej Sieci Optycznej 2. Działania na rzecz rozwoju zadao statutowych Jednostek MAN usług sieci 3. Działania na rzecz rozwoju Społeczeostwa Informacyjnego

6 Wykorzystywanie środków UE do realizacja celów Konsorcjum PIONIER 1. Projekty: 100NET, NewMAN 2. Projekty : PLATON, NewMAN 3. Budowa sieci regionalnych przez MANy: NASK, TASK, POZMAN, ŚASK, KIELMAN, WASK

7 Projekt NewMAN Celem ogólnym projektu jest rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wpierania badao naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łącznośd z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową Polskiego Internetu Optycznego PIONIER Cele jakościowe: unowocześnienie infrastruktury teletransmisyjnej, wzrost jakości usług transmisyjnych oferowanych przez sieci MAN jednostkom naukowym, możliwośd tworzenia wirtualnych połączeo na żądanie pomiędzy odległymi zespołami badawczymi.

8 Projekty własne Konsorcjum Usługa infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER Cel: opracowanie struktury zaufanych centrów certyfikacji dla sieci PIONIER,oraz jednolitych procedur wystawiania certyfikatów Usługa VoIP w sieci PIONIER Cele: budowa usługi głosowej VoIP w sieci Pionier rozumiana jako integracja istniejących zasobów telekomunikacyjnych sieci MAN w Polsce Integracja zasobów PSTN i indywidualnych wdrożeo VoIP w MANach Usługa wideokonferencji: Cel: Opracowanie specjalistycznego oprogramowania do obsługi systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER oraz wdrożenie usługi

9

10 Przykładowe usługi świadczone przez sieci MAN: - dostęp do sieci Internet - dostęp do europejskiej sieci naukowej GEANT oraz do sieci naukowych na innych kontynentach (np Internet2 w USA) - dedykowane połączenia dla uczestników wspólnych projektów badawczych w Polsce - dedykowane połączenia dla uczestników wspólnych międzynarodowych projektów badawczych (realizowane przez sied GEANT i inne sieci naukowe) - dostęp do zasobów superkomputerowych - dostęp do usług archiwizacji - dostęp do zasobów laboratoriów wirtualnych

11 PCSS Operator Ogólnopolskiej Sieci Optycznej - około 5,4 tys. km Operator Sieci PIONIER sied światłowodowa w Poznaniu około 235 km Integracja wielu ogólnopolskich i europejskich naukowych projektów badawczych Do sieci POZMAN dołączone są wyższe uczelnie i inne instytucje naukowe, szkoły średnie, szpitale, jednostki administracji paostwowej i samorządowej, biblioteki, muzea oraz przedsiębiorstwa Kontakt: Miejska sied światłowodowa w Poznaniu

12 Cyfronet sied światłowodowa w Krakowie około 90km Integracja wielu ogólnopolskich i europejskich naukowych projektów badawczych Do sieci Cyfronetu dołączone są: wyższe uczelnie szkoły średnie, szpitale, jednostki administracji paostwowej i samorządowej, biblioteki, muzea przedsiębiorstwa Kontakt: Miejska sied światłowodowa w Krakowie

13 TASK Trójmiejska sied światłowodowa TASK sied światłowodowa w Gdaosku, Sopocie i Gdyni około 180km Udział w wielu ogólnopolskich i europejskich naukowych projektów badawczych Centrum KDM - GALERA Do sieci TASK dołączone są: wyższe uczelnie szkoły średnie, szpitale, jednostki administracji paostwowej i samorządowej, biblioteki, muzea przedsiębiorstwa Kontakt:

14 WCSS Miejska sied światłowodowa we Wrocławiu sied światłowodowa we Wrocławiu około 120km Udział w wielu ogólnopolskich i europejskich naukowych projektach badawczych Centrum KDM Do sieci WCSS dołączone są: wyższe uczelnie szkoły średnie, szpitale, jednostki administracji paostwowej i samorządowej, biblioteki, muzea przedsiębiorstwa Kontakt:

15 ICM Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW ICM, jako Centrum Komputerów Dużej Mocy, udostępnia polskiemu środowisku naukowemu zgromadzone zasoby: własna Sied światłowodowa około 60km komputery dużej mocy, profesjonalne stacje graficzne oraz specjalizowane oprogramowanie centrum programu Biblioteki Wirtualnej Nauki; ICM rozwija i udostępnia szeroką gamę publikacji, elektronicznych zasobów informacji i danych naukowych badania w dziedzinie nauk biomolekularnych i podstaw biotechnologii nauk biomedycznych fizyki, chemii i biologii teoretycznej podstaw technologii materiałowych nauk o Ziemi i astronomii metod matematycznych modelowania procesów nieliniowych w układach złożonych. Kontakt:

16 LODMAN Miejska sied światłowodowa w Łodzi sied światłowodowa w Łodzi około 80km Udział w zarządzaniu siecią PIONIER Udział w wielu ogólnopolskich i europejskich naukowych projektach badawczych Do sieci LODMAN dołączone są: wyższe uczelnie szkoły średnie, szpitale, jednostki administracji paostwowej i samorządowej, biblioteki, muzea Przedsiębiorstwa Kontakt:

17 BIAMAN sied światłowodowa w Białymstoku około 250 km Udział w wielu ogólnopolskich naukowych projektach badawczych Do sieci BIAMAN dołączone są: wyższe uczelnie szkoły średnie, szpitale, jednostki administracji paostwowej i samorządowej, biblioteki, muzea Przedsiębiorstwa jednostki w regionie Miejska sied światłowodowa w Białymstoku Kontakt:

18 CzestMAN Miejska sied światłowodowa w Częstochowie sied światłowodowa w Częstochowie około 18km Udział w wielu ogólnopolskich i europejskich naukowych projektach badawczych Do sieci CzestMAN dołączone są: wyższe uczelnie szkoły średnie, szpitale, jednostki administracji paostwowej i samorządowej, biblioteki Przedsiębiorstwa Kontakt:

19 KIELMAN sied światłowodowa w Kielcach około 25km i 200km dzierżawionych w sieci regionalnej Udział w projektach budowy sieci regionalnej Udział w ogólnopolskich naukowych projektach badawczych Do sieci KIELMAN dołączone są: wyższe uczelnie szkoły średnie, szpitale, jednostki administracji paostwowej i samorządowej, biblioteki Przedsiębiorstwa Miejska sied światłowodowa w Kielcach Kontakt:

20 Miejska sied światłowodowa w Lublinie - LUBMAN sied światłowodowa w Lublinie około 90km Udział w wielu ogólnopolskich i europejskich naukowych projektach badawczych Do sieci LUBMAN dołączone są: wyższe uczelnie szkoły średnie, szpitale, jednostki administracji paostwowej i samorządowej, biblioteki Przedsiębiorstwa Kontakt:

21

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Mateusz Tykierko WCSS 27 maja 2014 Mateusz Tykierko (WCSS) 27 maja 2014 1 / 17 Wstęp Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Jednostka działająca na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012. Lata akademickie 2008/2009 2011/2012 były okresem dynamicznej rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska e-mail: Daniel.J.Bem@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi HEP w PLGrid. Andrzej Olszewski

Usługi HEP w PLGrid. Andrzej Olszewski Usługi HEP w PLGrid Andrzej Olszewski Konsorcjum PLGrid 2 ACK CYFRONET AGH - Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie ICM UW - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INWESTYCYJNE W UMCS ZAKOŃCZONE

PROJEKTY INWESTYCYJNE W UMCS ZAKOŃCZONE PROJEKTY INWESTYCYJNE W UMCS ZAKOŃCZONE 1. Tytuł /nr "Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych"/ POIG.02.02.0000025/0904, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 20072013

Bardziej szczegółowo

Usługa wideokonferencji w sieci PIONIER U1 2 węzły serwerowe Poznań, Gdańsk (mostek wideokonferencyjny, gatekeeper, serwer archiwizacji i

Usługa wideokonferencji w sieci PIONIER U1 2 węzły serwerowe Poznań, Gdańsk (mostek wideokonferencyjny, gatekeeper, serwer archiwizacji i Usługa wideokonferencji w sieci PIONIER U1 2 węzły serwerowe Poznań, Gdańsk (mostek wideokonferencyjny, gatekeeper, serwer archiwizacji i strumieniowania), 22 punkty dostępowe w MANach (terminal, monitor

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I ANALIZA

IDENTYFIKACJA I ANALIZA Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 STRATEGIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W REGIONIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską. Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl

ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską. Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl Dotychczasowa współpraca ICM z Politechniką Warszawską (przykłady) Szereg wspólnych projektów i inicjatyw z Wydziałem

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER

Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER Ireneusz Tarnowski Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Poznań, 4 listopada 2009 Plan wystąpienia PKI Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2010

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2010 2011-04-10 Spis treści Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2010 Sprawozdanie z działalności...1 Uczelnianego Centrum Informatycznego...1 w roku 2010...1 Wstęp...3 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze realizowane w Instytucie Łączności

Projekty badawcze realizowane w Instytucie Łączności Projekty badawcze realizowane w Instytucie Łączności Stan w dniu 1.01.2013 I. Projekty FP7 1. Okres realizacji MediA Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments - ALICANTE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

WASKO. Siedziby WASKO S.A. w Gliwicach oraz w Warszawie były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane za wyjątkową architekturę i funkcjonalność:

WASKO. Siedziby WASKO S.A. w Gliwicach oraz w Warszawie były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane za wyjątkową architekturę i funkcjonalność: nas sprawdził czas WASKO Siedziba spółki Gliwice, ul. Berbeckiego Siedziby WASKO S.A. w Gliwicach oraz w Warszawie były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane za wyjątkową architekturę i funkcjonalność:,,.najlepszy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Budowa Infrastruktury Społecze Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I

Budowa Infrastruktury Społecze Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I Budowa Infrastruktury Społecze eczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa, 26-28 listopada 2008 r.

Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. Koncepcja rozproszonego systemu gromadzenia i dystrybucji informacji oraz wiedzy w oparciu o projekt Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bieżąca działalność oraz perspektywy rozwoju na polskim rynku telekomunikacyjnym. październik 2009

Bieżąca działalność oraz perspektywy rozwoju na polskim rynku telekomunikacyjnym. październik 2009 Bieżąca działalność oraz perspektywy rozwoju na polskim rynku telekomunikacyjnym październik 2009 Podstawowe informacje o Grupie HAWE Akcje Spółki HAWE S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej. Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton

Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej. Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton Politechnika Gdańska nauką i sportem stoi 3/2015 PISMO PG 1 Okładka: Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Szkolnictwa Wyższego, Kielce 22-23.11.2013

Informatyzacja Szkolnictwa Wyższego, Kielce 22-23.11.2013 Szkolenie Informatyzacja Szkolnictwa Wyższego realizowane jest w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.3 Informatyzacja szkół wyższych

Bardziej szczegółowo