Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Pozycja 49

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Pozycja 49"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 9 lipca 203 r. Pozycja 49 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ) z dnia 7 lipca 203 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki Na podstawie art. 30 ust. ustawy z dnia 30 kwietnia 200 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 65, z 20 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 85, poz. 092 oraz z 203 r. poz. 675), ogłasza się wykaz jednostek naukowych, którym w okresie od dnia stycznia 203 r. do dnia 30 czerwca 203 r. przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki, stanowiący załącznik do komunikatu. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka ) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej nauka, na podstawie ust. 2 pkt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 20 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 483).

2 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 Poz. 49 Objaśnienie do wykazu Wykaz zawiera 00 jednostek naukowych, którym przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki. Dotacje zostały przyznane w łącznej wysokości zł, w tym: I. Sieć GEANT zł. II. Rozwój Wirtualnej Biblioteki Nauki zł. III. Utrzymanie i użytkowanie miejskich sieci komputerowych MAN i centrów KDM oraz połączeń krajowych i międzynarodowych zł. IV. Inwestycje z zakresu Lokalnych Sieci Komputerowych LAN zł. V. Inwestycje z zakresu Centrów Komputerów Dużej Mocy KDM zł. VI. Inwestycje z zakresu Miejskich Sieci Komputerowych MAN zł.

3 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 Poz. 49 Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lipca 203 r. (poz. 49) Wykaz jednostek naukowych, którym w okresie od dnia stycznia 203 r. do dnia 30 czerwca 203 r. przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki Lp. Nazwa jednostki Zadanie Wysokość dofinansowania (w zł) I II 2 III w Poznaniu w Poznaniu Koszty łączności zagranicznej z siecią GEANT Łączność zagraniczna dla całego środowiska naukowego w związku z przystąpieniem Polski do Gigabit Research and Education Network (GÉANT) - SPUB-GÉANT2 Koszty utrzymania i rozwoju Wirtualnej Biblioteki Nauki Wirtualna Biblioteka Nauki Wirtualna Biblioteka Nauki Koszty utrzymania i użytkowania miejskich sieci komputerowych MAN i centrów KDM oraz Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie w Poznaniu w Poznaniu Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Państwowy Instytut Badawczy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Utrzymanie i eksploatacja centrum KDM i jego zasobów usytuowanych w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie komputerowej MAN w środowisku krakowskim oraz Utrzymanie i eksploatacja centrum KDM i jego zasobów usytuowanych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przy Instytucie Chemii w Poznaniu komputerowej MAN w środowisku poznańskim oraz komputerowej MAN w środowisku puławskim oraz komputerowej MAN w środowisku warszawskim oraz

4 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 Poz Białostocka Częstochowska 9 Gdańska 0 Gdańska Koszalińska 2 Łódzka Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rzeszowska Śląska w Gliwicach Świętokrzyska w Kielcach Wrocławska Wrocławska Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Mikołaja Kopernika w Toruniu 2 Opolski komputerowej MAN w środowisku białostockim oraz komputerowej MAN w środowisku częstochowskim oraz Utrzymanie i eksploatacja centrum KDM i jego zasobów usytuowanych w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej przy Politechnice Gdańskiej komputerowej MAN w środowisku gdańskim oraz komputerowej MAN w środowisku koszalińskim oraz komputerowej MAN w środowisku łódzkim oraz. komputerowej MAN w środowisku radomskim oraz komputerowej MAN w środowisku rzeszowskim oraz komputerowej MAN w środowisku śląskim oraz komputerowej MAN w środowisku kieleckim oraz Utrzymanie i eksploatacja centrum KDM i jego zasobów usytuowanych we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym przy Politechnice Wrocławskiej komputerowej MAN w środowisku wrocławskim oraz komputerowej MAN w środowisku lubelskim oraz komputerowej MAN w środowisku toruńskim oraz komputerowej MAN w środowisku opolskim oraz

5 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 Poz IV Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Warmińsko Mazurski w Olsztynie Zielonogórski Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi komputerowej MAN w środowisku bydgoskim oraz komputerowej MAN w środowisku olsztyńskim oraz Utrzymanie i eksploatacja centrum KDM i jego zasobów usytuowanych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przy Uniwersytecie m komputerowej MAN w środowisku zielonogórskim oraz komputerowej MAN w środowisku szczecińskim oraz Inwestycje z zakresu infrastruktury informatycznej nauki (Lokalne Sieci Komputerowe LAN) Rozbudowa Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Rozbudowa sieci LAN w ACK Cyfronet AGH z przeznaczeniem do świadczenia środowiskowych usług teleinformatycznych Rozbudowa LAN AMW Rozbudowa zarządzanej sieci wirtualnej między placówkami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz uzupełnienie istniejącej infrastruktury sieci bezprzewodowej zintegrowanej z systemem Eduroam Rozbudowa i modernizacja zaplecza obliczeniowego grup naukowych i inżynierskich CBK do realizacji zadań badawczych i aplikacyjnych z zastosowaniem technik kosmicznych Rozbudowa naukowej infrastruktury informatycznej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi 7 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Rozwój infrastruktury informatycznej nauki w ramach informatyzacji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

6 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6 Poz Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr hab. J. Nofera 7 Instytut Odlewnictwa 8 Instytut Ogrodnictwa 9 Instytut Podstaw Informatyki PAN Rozbudowa sieci lokalnej PCSS do zapewnienia pracownikom dostępu do usług i zasobów zlokalizowanych w PCSS Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk Kontynuacja rozbudowy infrastruktury informatycznej IFJ PAN dla nowo powstającego Centrum Cyklotronowego Bronowice Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej IGSMiE PAN w 203 r. Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja sieci komputerowej w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN Infrastruktura informatyczna na potrzeby tworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Aplikacji Informatycznych Instytutu Logistyki i Magazynowania Rozbudowa infrastruktury wirtualizacyjnej zwiększającej potencjał badawczy Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury informatycznej w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi Rozbudowa centrum naukowych baz danych oraz narzędzi do wspomagania analizy: liczbowej, tekstowej i graficznej postaci wyników badań Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w celu uzyskania nowoczesnej i bezpiecznej sieci do wspierania badań naukowych Zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności oraz zapewnienie ciągłości działania sieci Placówek Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w zgrupowaniu "Kampus Wola" w Warszawie. Inwestycja na potrzeby jednostek naukowych: IPI PAN, IBS PAN, IChF PAN, IChO PAN, IGF PAN, IWC PAN

7 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 Poz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej IPPT PAN 2 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Rozbudowa sieci lokalnej LAN - EMAG Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Modernizacja infrastruktury informatycznej ITME pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa oraz szybkości działania 23 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Rozwój infrastruktury sieciowo-serwerowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania dla efektywnego wykorzystania technologii informatycznych w prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych 24 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Modernizacja infrastruktury informatycznej wspomagającej działalność naukową Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 25 Ośrodek Przetwarzania Informacji Modernizacja urządzeń infrastruktury IT oraz zakup aparatury badawczej Częstochowska Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Politechniki Częstochowskiej w celu zwiększenia jej wydajności oraz bezpieczeństwa i niezawodności Gdańska Rozbudowa i modernizacja w 203 roku zasobów infrastruktury informatycznej sieci komputerowych Politechniki Gdańskiej: uczelnianej i wydziałowych 28 Koszalińska Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych. Skalowalna infrastruktura wieloprocesorowa do symulacji i obliczeń wraz z odpowiednimi pakietami oprogramowań. 2. Modernizacja ogólnouczelnianej naukowej infrastruktury sieciowej. 3. Ochrona ogólnouczelnianych systemów poczty elektronicznej i baz danych. 29 Łódzka 30 Poznańska 3 Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 32 Śląska Rozbudowa Uczelnianej Sieci Komputerowej PŁ pod kątem zwiększenia przepustowości, niezawodności dostępu do usług oraz bezpieczeństwa przetwarzania Modernizacja i bezpieczeństwo Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej oraz modernizacja uczelnianych zasobów obliczeniowych Modernizacja i rozbudowa sieci LAN pod kątem podniesienia bezpieczeństwa i łatwości dostępu Rozbudowa i modernizacja Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Śląskiej

8 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 Poz Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Warszawska Warszawska - Filia w Płocku Wrocławska Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo- Superkomputerowe Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Budowa wysokowydajnego środowiska obliczeniowego na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej Rozbudowa infrastruktury informatycznej sieci LAN oraz usług sieciowych na potrzeby badań naukowych Politechniki ej Rozbudowa sieci LAN Politechniki ej Filii w Płocku Modernizacja i rozbudowa środowiska wirtualizacyjnego Politechniki Wrocławskiej do modelu Infrastructure as a Service (IaaS) oraz zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą sieciową Rozbudowa zasobów Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Modernizacja okablowania strukturalnego i wymiana urządzeń aktywnych w pomieszczeniach kadry naukowo-dydaktycznej, zakup urządzeń do obsługi szkieletu i podłączenia do Internetu w Bytomiu, Gdańsku i Warszawie, budowa sieci bezprzewodowej wspierającej system EDUROAM w Gdańsku Przemysłowy Instytut Motoryzacji Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej PIMOT Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 4 Gdański Modernizacja sieci komputerowej OSK SGGW oraz modernizacja centralnej serwerowni Rozbudowa infrastruktury informatycznej u Gdańskiego wspierającej działalność naukową w zakresie bezpieczeństwa danych naukowych, ich przetwarzania oraz niezawodności komunikacji sieciowej 42 Jagielloński Rozbudowa sieci kampusowych u Jagiellońskiego 43 Jagielloński - Collegium Medicum Rozbudowa i modernizacja infrastruktury IT u Jagiellońskiego - Collegium Medicum Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowych Wydziału Humanistycznego u Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 Poz Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Medyczny w Białymstoku Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 48 Opolski Przyrodniczy we Wrocławiu Wydziały: Biologii i Hodowli Zwierząt, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Żywności, Przyrodniczo- Technologiczny Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Szczeciński Śląski w Katowicach Modernizacja i rozbudowa sieci LAN Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska u Łódzkiego. Prywatna chmura IT (etap 2) - wirtualizacja desktopów Zakup switchy zarządzalnych celem podniesienia bezpieczeństwa użytkowanej sieci LAN UMCS Rozbudowa systemu infrastruktury sieci komputerowej węzłów dostępowych u Medycznego w Białymstoku wraz z infrastrukturą systemu wideokonferencyjnego oraz rozbudowa systemu archiwizacji danych i awaryjnego zabezpieczenia zasilania Zakup systemu pamięci masowych oraz urządzeń aktywnych sieci na potrzeby Wydziałów u Opolskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności użytkowanych systemów informatycznych i baz danych Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki u Przyrodniczego we Wrocławiu Budowa infrastruktury umożliwiającej dostęp bezprzewodowy do sieci LAN u Rolniczego (zgodnie z zasadami eduroam określonymi przez Konsorcjum PIONIER) obejmującej campus Uczelni w Krakowie-Mydlnikach Modernizacja infrastruktury technicznej całej sieci komputerowej LAN-US, realizowana na potrzeby wszystkich wydziałów u Szczecińskiego, w tym wydziałów powstałych w ostatnim czasie. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej u Śląskiego z uwzględnieniem multimedialnego i bezprzewodowego dostępu do Internetu Rozbudowa i modernizacja sieci LAN u ego Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Rozbudowa infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu Wirtualnej Biblioteki Nauki w zasobach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) w Warszawie

10 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 0 Poz. 49 Komputerowego V VI. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Centrum Nowych Technologii u ego (CeNT) Wydział Historyczny Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH PCSS Wrocławska WCSS ICM Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH Modernizacja akademickiej sieci LAN "Kampusu Ochota" Wyposażenie sieci lokalnej Centrum Nowych Technologii u ego Rozbudowa sieci komputerowej na Wydziale Historycznym na potrzeby polskiej Humanistyki Rozbudowa ogólnouczelnianej infrastruktury informatycznej Inwestycje z zakresu infrastruktury informatycznej nauki (Centra Komputerów Dużej Mocy KDM) Rozbudowa systemu Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej wraz z zasobami przechowywania danych dla potrzeb środowiska naukowego Rozbudowa zasobów obliczeniowych, zarządzania danymi oraz infrastruktury otoczenia KDM dla poznańskiego środowiska naukowego Rozbudowa i modernizacja zasobów KDM we Wrocławskim Centrum Sieciowo- Superkomputerowym Politechniki Wrocławskiej Rozbudowa infrastruktury informatycznej na potrzeby środowiskowego centrum KDM w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) u ego Inwestycje z zakresu infrastruktury informatycznej nauki (Miejskie Sieci Komputerowe MAN) Rozbudowa sieci MAN w krakowskim środowisku naukowym

11 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Poz PCSS Rozbudowa Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rozbudowa Miejskiej sieci Komputerowej PulMAN w Puławach. Modernizacja systemów energetycznych i bezpieczeństwa. Etap I Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Rozbudowa przyłączy światłowodowych do naukowej sieci MAN w Warszawie i Płocku WARMAN - kontynuacja Częstochowska Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN 6 Łódzka Centrum Komputerowe Rozbudowa Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności szkieletowej sieci optycznej oraz zwiększenie jakości i niezawodności świadczonych usług Śląska Centrum Komputerowe Rozbudowa i modernizacja Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Mikołaja Kopernika Uczelniane Centrum Informatyczne Rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci komputerowej TORMAN w Toruniu i jej zasobów (wniosek o charakterze regionalnym) Zielonogórski Rozbudowa infrastruktury światłowodowej i sprzętowej sieci ZielMAN u Zielonogórskiego

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo

Sieć PIONIER i sieci miejskie Warsztaty

Sieć PIONIER i sieci miejskie Warsztaty Sieć PIONIER i sieci miejskie Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Marek Bazyly, PCSS Zbigniew Sender PŚk Historia powstania Konsorcjum PIONIER (1) 1991 Naukowa Akademicka Sied Komputerowa Organizacja

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lp. 1 243903 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1.

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1. UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2008 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt PLATON zaawansowane usługi bazowe dla platform wiedzy

Projekt PLATON zaawansowane usługi bazowe dla platform wiedzy Projekt PLATON zaawansowane usługi bazowe dla platform wiedzy R. Pękal, M. Stroiński, C. Mazurek, N. Meyer, M. Nakonieczny, T. Wolniewicz, R. Wyrzykowski WNIOSEK POIG-2.3 Platforma Obsługi Nauki PLATON

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt 10.12.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Wiatr. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH. Konferencja Użytkowników KDM 12-13 marca 2009 r. Zakopane

Kazimierz Wiatr. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH. Konferencja Użytkowników KDM 12-13 marca 2009 r. Zakopane Kazimierz Wiatr Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH Konferencja Użytkowników KDM 12-13 marca 2009 r. Zakopane Zadania i misja udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin eduroam. I. Wprowadzenie

Regulamin eduroam. I. Wprowadzenie Regulamin eduroam Preambuła eduroam jest zadaniem realizowanym przez Konsorcjum PIONIER w ramach umowy Lidera Konsorcjum z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowy nr POIG.02.03.00-00- 028/08-00 o

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wstępna. Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji. Norbert Meyer, PCSS

Prezentacja wstępna. Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji. Norbert Meyer, PCSS Prezentacja wstępna Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Norbert Meyer, PCSS PLATON-U4 Plan prezentacji Projekt PLATON 5 usług wspólnych Usługa powszechnej archiwizacji (U4) Cechy Krajowego Magazynu

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lp. Nr wniosku lub akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012. Lata akademickie 2008/2009 2011/2012 były okresem dynamicznej rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów.

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złoŝonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numer wniosku POIG-01.01.02-00-109/09

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Warszawa, grudzień 2010 WSTĘP Raport powstał na podstawie ogólnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1)

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) Warszawa, 2009-12-21 INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 ROKU NA INWESTYCJE APARATUROWE SŁUśĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH na terenie Warszawy i Płocka posiada 38 budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo badawczej

Bardziej szczegółowo

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH DUśYCH PROJEKTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach II etap budowy Campusu Uczelnianego

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach II etap budowy Campusu Uczelnianego Strona 1 STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach II etap budowy Wnioskodawca ul. Żeromskiego 5, 25-369

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Ostatnie dwa lata to przełom w polskim szkolnictwie

Ostatnie dwa lata to przełom w polskim szkolnictwie Wiedzoholicy Krzysztof Pawłowski Rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu Tylko wykształceni młodzi Polacy mogą dokonać u nas takich zmian, jakie zaszły w Finlandii i Irlandii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. Spis treści: 1.1 PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM... 4 1.2 WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w ramach realizacji właściwych ów operacyjnych na lata, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów,

Bardziej szczegółowo