MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55"

Transkrypt

1 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

2 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Specyfikacja techniczna Wymiary Instalacja Odpływ skroplin Połączenie rurociągów z czynnikiem chłodniczym Działanie sterownika jednostki Schemat elektryczny Serwis i konserwacja Opis techniczny... Lista części : (Kontakt z York) Wyłączenie z ruchu, demontaż i usuwanie Strona 1 Środki bezpieczeństwa Instalacja i konserwacja niniejszego systemu klimatyzacyjnego musi być wykonywana przez wyszkolony i wykwalifikowany personel. W celu utrzymania jednostki w dobrym stanie roboczym muszą być regularnie wykonywane takie czynności konserwacyjne jak czyszczenie wymienników ciepła i filtrów powietrza. UWAGA Przed podjęciem jakichkolwiek prac przy jednostce należy się upewnić, czy zasilanie zostało odłączone. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Całość okablowania i połączenia elektryczne muszą być zgodne z miejscowymi przepisami. Kabel zasilający nie może być lżejszy niż kabel w powłoce z polichloroprenu (245 IEC 57 lub H05RN-F). Urządzenie odłączające musi posiadać szczelinę styku wynoszącą co najmniej 3 mm. OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Sprawdź, czy napięcie elektryczne zgadza się z tablicą znamionową. Używaj odpowiedniego zabezpieczenia linii. Jednostka musi być uziemiona. 2 Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna 2.1 Jednostka wewnętrzna Każda jednostka jest dostarczana z następującymi elementami: - jednostka wewnętrzna gotowa do podłączenia do agregatu skraplającego - zestaw montażowy - bezprzewodowy zdalny sterownik z bateriami - instrukcja obsługi - instrukcja techniczna 2.2 Jednostka zewnętrzna Jednostki dostarczane są wraz z czynnikiem chłodniczym R407c wystarczającym dla 5 m rurociągu.

3 3 Specyfikacja techniczna Jedn. MCC-MCH Modele wewn Jedn. MOC-MOH zewn Zasilanie V/f/Hz /1/50 lub /3/50 f Pobór mocy kw Prąd nominalny A Prąd rozruchowy A Bezpieczniki A Przepływ powietrza wewnątrz (maks.) m 3 /h 1,270 1,550 2,455 Głośność (2.5 m) Wewnętrzna dba 43/47/48 46/51/52 47/51/52 Zewnęttrzna dba Zasilanie V/f/Hz /1/60 lub /3/60 f Pobór mocy kw Prąd nominalny A Prąd rozruchowy A Bezpieczniki A Przepływ powietrza wewnątrz (maks.) m 3 /h 1,270 1,550 2,455 Głośność (2.5m) Wewnętrzna dba 43/47/48 46/51/52 47/51/52 Zewnętrzna dba Sterowanie Przewodowy lub bezprzewodowy pilot z wyświetlaczem LCD Element dławiący Przepustnica Sprężarka Typ Tłokowa Czynnik chłodniczy R407c Wsad czynnika chłodniczego (MOC/MOH) g 2,600 3,000 3,800 Typ połączenia Kielich + nakrętka Rurociągi Ssanie 5/8 ¾ ¾ Średnica Ciecz 3/8 3/8 3/8 H(mm) 658/ /1, /1,142 Wymiary i ciężary wewn./zewn. W(mm) 1,548/850 1,548/ /1060 D(mm) 205/ / /345 kg 46.5/ /86 62/109 4 Wymiary Wymiary jednostki podane zostały z tablicy Specyfikacji Technicznej powyżej.

4 Instalacja jednostki obejmuje: - montaż jednostki - podłączenia rurociągu czynnika chłodniczego - podłączenia instalacji odpływu skroplin - podłączenie instalacji elektrycznej 5.1 Odległości montażowe Minimalne odległości wokół jednostki są konieczne dla zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza i łatwego dostępu dla obsługi. 5 Instalacja Odległości wymagane przy montażu jednostek wewnętrznych Odległości wymagane przy montażu jednostek zewnętrznych Instalacja jednostki zewnętrznej MOC-MOH Jednostka A 400 B 200 C 100 D 300 E 800

5 Instalacja jednostki wewnętrznej Jednostka może być instalowana pionowo na poziomie podłogi, poziomo pod sufitem lub pionowo na ścianie. Zdemontuj boczne ściany oraz kratki wlotowe powietrza jak na rysunku. Przymocuj uchwyty montażowe na ścianie lub suficie. W przypadku jednostek podstropowych należy zamontować je blisko ściany aby ułatwić wprowadzenie rurociągów. Wykorzystaj przetłoczenia w obudowach agregatu przy prowadzeniu rurociągów. Zawieś jednostkę wewnętrzną na uchwytach montażowych. Sprawdź czy jest tak umiejscowiona żeby króćce odpływu skroplin działały prawidłowo A B C D E F

6 6 Odpływ skroplin posiadać syfon (wygięcie U). Podłącz plastikowy przewód do kondensatu o zewnętrznej średnicy 16mm Weryfikacja odpływu skroplin: Napełnij woda tackę odprowadzającą i obserwuj odpływ. Rura odprowadzająca skropliny jest elastyczna i może zostać poprowadzona stosowanie do różnych rozmieszczeń rurociągu. Linia drenażowa musi 7 Połączenie rurociągów z czynnikiem chłodniczym Prefabrykowane rurociągi do czynnika chłodniczego dostarczane są jako akcesoria. Jeżeli nie są one stosowane, to zastosowane rurociągi oraz materiały izolacyjne musza być odpowiednie dla tego typu instalacji. Króćce jednostki zewnętrznej i wewnętrznej są zamontowane na adaptorach, które pozwalają na ich dowolne ukształtowanie. Do podłączenia rurociągów z króćcami należy korzystać z przeznaczonych do tego otworów w panelu urządzenia. Nie wyginaj adaptorów do ostrych kątów. Wstępnie napełniona jednostka zewnętrzna nie wymaga dopełnienia, jeżeli długość rurociągów wynosi 5 m lub mniej. Jednak rurociągi łączące i jednostka wewnętrzna muszą być opróżnione przed wpuszczeniem do nich czynnika chłodniczego z jednostki zewnętrznej. 1. Usuń zaślepkę z zaworu serwisowego. 2. Podłącz rurę do pompy próżniowej i odpompuj do 5 Pa. 3. Kiedy odsysanie zostanie zakończone odczekaj 15 minut w celu sprawdzenia ewentualnych nieszczelności obwodu. Otwórz zawory serwisowe w jednostce zewnętrznej. Jeżeli długość rurociągu przekracza 5 metrów, dodaj 10 g czynnika chłodniczego R407c na każdy dodatkowy metr. Tabela 2 Maksymalne długości rur D(m) L(m) H(m)

7 9 Działanie sterownika jednostki PRACA AWARYJNA Agregaty są wyposażone w tryb pracy awaryjnej. Przełącznik znajduje się na tablicy odbiornika podczerwonego, gdzie umieszczone są lampki diod świecących, lub w wypadku agregatów mocowanych na ścianie, można się do niego dostać po zdjęciu przedniej kraty. Przełącznik ten jest używany do ręcznej obsługi po rozładowaniu baterii zdalnego kierowania lub w wypadku wystąpienia problemów. Pierwsze naciśnięcie przełącznika powoduje jego włączenie, następne naciśnięcie powoduje wyłączenie (funkcja przełączająca). W pracy w trybie awaryjnym nie może być używany pilot i dioda zasilania będzie błyskać, podczas gdy inne diody będą wskazywać pracę Kodów Diagnostycznych. W Pracy Awaryjnej w trybie chłodzenia temperatura będzie ustawiona na 24 stopni C a wentylator na Auto. W trybie ogrzewania agregat będzie się przełączał na tryb auto przy nastawie temperatury 24 stopni C a wentylator będzie pracował w trybie Auto. FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO RESTARTOWANIA Po zawieszeniu z jakiegokolwiek powodu zasilania elektrycznego w czasie pracy, gdy zasilania zostanie przywrócone w normalnych warunkach, praca jednostki zostanie wznowiona automatycznie zgodnie z wszystkimi parametrami ustawionymi przed przerwą w zasilaniu. ZAPOBIEGANIE OBLODZENIU I PRZEGRZANIU Ta właściwość jest używana w celu zapobiegania zamarzaniu skraplacza w czasie chłodzenia lub wysuszania oraz również w celu zapobiegania przegrzaniu w czasie ogrzewania. W czasie wykonywania odladzania i zapobieganiu przegrzaniu, kompresor zatrzymuje pracę a wentylator będzie kontynuował pracę dopóki temperatura nie osiągnie z góry ustalonej wartości. Wówczas agregat wznowi normalną pracę. FUNKCJA MONITOROWANIA NISKIEGO NAPIĘCIA Ta właściwość jest używana do ochrony przeciwko uszkodzeniu urządzenia z powodu wahań napięcia. Jeżeli napięcie jest niższe od dolnego limitu przez okres około 10 sekund lub dłużej, praca sprężarki zostaje ustawiona na tymczasowe zatrzymanie. Normalna praca zostanie wznowiona gdy napięcie wróci powyżej ustalonego limitu na okres nie krótszy niż 10 sekund. Po przerwie sprężarka wznawia pracę jeżeli napięcie powróciło do normalnego zakresu i minęły 3 minuty od pozycji sprężarki OFF do pozycji sprężarki ON. PRACA SYSTEMU Istnieje pięć różnych trybów pracy: Agregaty tylko chłodzące i z pompą grzewczą Tryb chłodzenia Tryb suchy Tryb wentylatora (tylko agregaty chłodzące) Agregaty tylko z pompą grzewczą - Tryb automatyczny - Tryb ogrzewania Praca systemu może być wybrana przez naciśnięcie klawisza SYSTEM dopóki nie pojawi się odpowiedni symbol trybu na wyświetlaczu. W trybie automatycznym agregat pracuje automatycznie przełączając się na tryb Chłodzenia i ogrzewania bazując na zmianie temperatury pokojowej i na nastawie temperatury. USTAWIANIE TEMPERATURY POKOJU Naciśnij przycisk TEMP w górę lub w dół aby zmienić ustawienie na pożądaną temperaturę pokoju. Zakres temperatur jest pomiędzy 16 i 32 stopni C. Eksploatacja agregatu w temperaturach poniżej 18 stopni C może spowodować zamarzanie wymiennika. SZYBKOŚĆ WENTYLATORA I USTAWIENIE POZYCJI ŻALUZJI dostępna jest szybkość Niska-Średnia-Wysoka. Naciśnij przycisk FAN dla uzyskania pożądanego przepływu powietrza. Symbol FAN pokazuje wybraną szybkość wentylatora. Automatyczna praca wentylatora jest dostępna tylko w trybie Chłodzenia i Ogrzewania. Gdy używany jest tryb osuszania szybkość wentylatora jest ustawiana automatycznie. Przycisk Sweep jest używany do sterowania ruchem żaluzji powietrza. Przez naciśnięcie przycisku żaluzje mogą zostać ustawione albo w stałej pozycji lub przez powtórne naciśnięcie przejdzie do ruchu ciągłego rozdzielając powietrze po całym pokoju.

8 Dostępne tylko dla urządzeń z omiataniem powietrzem. OPIEKA NAD FILTREM I ALARM FILTRA Dla utrzymania klimatyzatora w doskonałym stanie należy regularnie czyścić filtry, np. co miesiąc lub częściej, w zależności od warunków. Aby to zrobić: - Zdejmij filtry z agregatu - Umyj filtry w wodzie z mydłem (nie używaj detergentów) - Osusz filtry i włóż je z powrotem do klimatyzatora. Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj wilgotnej szmatki. Sterowanie wyposażone jest w alarm filtra. Bazuje on na godzinach eksploatacji i alarmowanie następuje przez błyskanie lampek (patrz Tabela diagnostyczna poniżej) przypominając o konieczności wymiany filtrów. W celu zresetowania alarmu naciśnij przycisk Filtr na pilocie. Jeżeli nie zresetujesz alarmu ręcznie alarm zostanie zresetowany automatycznie po 6 godzinach. FUNKCJE ZEGARA I STOPERA Aby ustawić zegar naciśnij przycisk Clock na przynajmniej 5 sekund, dopóki nie zacznie błyskać symbol zegara. Następnie użyj przycisków stopera do nastawienia zegara. Na końcu naciśnij ponownie przycisk Clock aby wprowadzić nastawiony czas. Sterowanie jest wyposażone w stoper, który może ustawiać czasy włączenia i wyłączenia agregatu. Ustawieniami operacyjnymi wprowadzonymi na sterowaniu będą te ustawienia, którymi sterowanie się posługiwało przy włączeniu. aby skorzystać z funkcji stopera postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Start 1. Włącz agregat 2. Naciśnij przycisk start 3. Wyreguluj wyświetlenie zegara na pożądany czas startu 4. Wciśnij Enter Na wyświetlaczu zostanie pokazany symbol START, wskazując, że zaprogramowany został czas startu. STOP 1. Przy włączonym agregacie. 2. Naciśnij przycisk Stop 3. Nastaw wyświetlacz zegara na pożądany czas stopu. 4. Naciśnij Enter. Na wyświetlaczu pokazany zostanie symbol STOP wskazując, że zaprogramowany został czas STOPU. Lampki będą wskazywały, że ustawiony został stoper. Po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia przez stoper ustawiony czas pozostanie w programie, jednakże przycisk startu lub stopu musi zostać wciśnięty ponownie aby zresetować funkcję stopera. Aby skasować ustawienie Start lub Stop naciśnij przycisk Cancel. Aby sprawdzić czas, który został wprowadzony dla włączenia lub wyłączenia agregatu naciśnij odpowiedni przycisk start-stop i wyświetlony zostanie czas. Naciśnij przycisk ponownie aby wrócić do wyświetlania godziny. FUNKCJA SLEEP TIMER Tryb Sleep, który może zostać użyty w trybach chłodzenia i Ogrzewania jest programem sterowania, który jest przeznaczony do zapewnienia komfortowych warunków środowiska w godzinach spania. Na początku trybu sleep agregat będzie pracował ciągle w trybie chłodzenia lub ogrzewania dopóki nie zostanie osiągnięta temperatura nastawy. Potem będzie pracował w tym trybie jeszcze przez godzinę. Potem nastawa zostanie automatycznie podniesiona o 1 stopień C co godzinę (chłodzenie) lub obniżana co godzinę o 1 stopień C (ogrzewanie) dopóki nie osiągnięty zostanie czas wyłączenia. Tryb Sleep jest ustawiany przez naciśnięcie przycisku Sleep, który ustawi czas w przedziałach 30- minutowych, zaczynając od czasu pokazanego na zegarze gdy przycisk Sleep został wciśnięty po raz pierwszy. W trybie Sleep agregat będzie postępował zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w czasie gdy tryb Sleep został włączony. Tryb Sleep można następnie skasować przez naciśnięcie w dowolnym czasie przycisku Cancel. FUNKCJA INFORMACJI DIAGNOSTYCZNEJ Sterowanie jest wyposażone w system informacji diagnostycznej agregatu, jak również informacje o problemach eksploatacyjnych. Jeżeli twój pilot nie pracuje prawidłowo najpierw sprawdź polaryzację baterii i ich naładowanie. upewnij się również, czy pilot jest skierowany dokładnie na klimatyzator i czy odległość miedzy nimi nie jest większa od 10 metrów oraz, czy między pilotem a klimatyzatorem nie ma przeszkód. Informacja diagnostyczna jest podawana poprzez różne wzory błyskania 3 lampek wskaźnikowych urządzenia. Poniższa tablica pokazuje wzory świecenia dla różnych warunków trybów eksploatacyjnych, awaryjnych i zabezpieczeń.

9 Właściwość ta ma na celu dostarczenie informacji zarówno klientowi, jak i serwisowi. Status Zasil. Stoper Ekspl. Tryb OFF (z zasil. on) O O O Normalny ON (temp. odpowiednia) X O O Normalny Czekanie na zwłokę X F-1 O Normalny Start sprężarki X O X Normalny Tryb Sleep X X X/O Normalny Ustawiony start stopera X F-2 X/O Normalny Ustawiony stop stopera X F-3 X/O Normalny Niskie HP temp < 18 0 C X O F-1 Ochrona Temp.wym. > 40 0 C(chłodz.) X O F-2 Ochrona Przegrzanie>62 0 (ogrzewanie) X F-1 F-1 Ochrona Anty zamarzanie X F-2 F-2 Ochrona Niskie Napięcie F-2 O O Ochrona Awaria czujnika F-1 O F-1 Reset wezwij serwis Awaria chłodzenia F-2 O F-2 Reset wezwij serwis awaria ogrzewania F-3 O F-3 Reset wezwij serwis Operacyjny Praca awaryjna F-3 Uwaga 1 Uwaga 1 Test eksploatacyjny F-1 F-1 F-1 Operacyjny Filtr F-3 F-3 F-3 X = ON O = OFF F-1=ON : 0,5sek, OFF : 0,5 sek. F-2=ON : 1,5sek, OFF = 0,5sek. F-3+ON : 0,5sek, OFF = 1,5sek. Uwagi: 1. W trybie awaryjnym lampka Zasilania będzie błyskała a inne lampki będą pokazywały pracę jak powyżej 2. Lampki będą błyskały w czasie wyłączenia urządzenia z powodu Niskiego Napięcia. jeżeli napięcie przejdzie przez granicę resetowania i agregat czeka w okresie zwłoki, lampki wrócą do normalnej pracy Lampki będą pokazywały kod diagnostyczny nawet gdy urządzenie jest wyłączone 10 Schemat elektryczny Tabela 3 Przekroje kabli Wielkość jednostki Zasilanie mm 2 5x2.5 5x4 Połączenie chłodzenie mm 2 3x2,5 jednostek wew/zew grzanie mm 2 4x2,5 Bezpiecznik A Dla uzyskania szczegółów na temat okablowania jednostki wewnętrznej i zewnętrznej patrz diagram zamieszczony wewnątrz jednostek. Uruchom urządzenie i sprawdź jego działanie zarówno w trybie grzewczym jak i chłodniczym.

10 11 Obsługa i konserwacja Jednostki są tak skonstruowane, aby działać przez długi okres czasu przy minimalnej konserwacji. Jednakże następujące czynności konserwacyjne należy regularnie wykonywać. KOMPONENT DZIAŁANIA KONSERWACYJNE ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ Filtr powietrza 1. Oczyścić odkurzaczem lub delikatnie wytrzepać, a następnie umyć w ciepłej wodzie (40 0 C) z delikatnym środkiem czyszczącym. 2. Opłukać i wysuszyć przed ponownym zamontowaniem w jednostce. 3. Nigdy nie używać benzyny, alkoholu lub jakichkolwiek innych produktów chemicznych. Obudowa 1. Zetrzeć kurz z przedniej płyty miękką ścierką lub wilgotną ścierką namoczoną w mydlinach. 2. Nigdy nie używać benzyny, alkoholu lub jakichkolwiek innych produktów chemicznych Taca skroplin i odprowadzające rurociągi 1. Wyczyścić i sprawdzić czy nie są zapchane Wężownice 1. Sprawdzić ich stan i zetrzeć kurz spomiędzy wewnętrzne/zewnętrzne wężownic Sprężarka 1. Nie wymaga konserwacji Wydajność jednostki Całkowita wydajność chłodnicza może być ustalana przez użycie współczynników korygujących C1, C2 i C3. Dana wydajność chłodnicza = Wydajność chłodnicza przy parametrach standardowych x C1 x C2 x C3. 12 Opis techniczny Raz w miesiącu lub częściej w zależności od konieczności Raz w miesiącu lub częściej w zależności od konieczności Każdego sezonu przed uruchomieniem Każdego sezonu przed uruchomieniem C1 = współczynnik korygujący wydajność w zależności od temperatury C2 = współczynnik korygujący wydajność ze względu na długość rurociągów C3 = współczynnik korygujący wydajność ze względu na prędkość obrotową wentylatora Współczynnik korygujący wydajność w zależności od temperatury R.C. = parametry standardowe: Wewnętrzne 27 0 C DB/19,5 0 C WB Zewnętrzne 35 0 C DB/24 0 C WB Współczynnik korygujący wydajność w zależności od długości rurociągu (C2) Jednostka wewnętrzna Długość rurociągu (m) 5 10 Współczynnik korygujący C Współczynnik korygujący wydajność w zależności od prędkości obrotowej wentylatora wewnętrznego (C3) Jednostka wewnętrzna Prędkość obrorowa wentylatora Wysoka Średnia Niska Współczynnik korygujący C Graniczny zakres temperatur pracy Maksymalny Minimalny Tryb chłodzenia C C (-5 z elementem do pracy przy niskich temperaturach) Tryb grzania C (tryb pompy ciepła) -8 0 C

11 DEKLARACJA ZGODNOŚCI ZGODNIE Z DEFINICJĄ PODANĄ W DYREKTYWIE MASZYNOWEJ 89/392 EEC ANEKS II A MY: YORK Industrial (Thailand) Co., Ltd 104 Moo 2, Teparak Rd, Tambon Bangsaothong King-Ampher Bangsaothong. Samutprakarn 10540, Tajlandia OŚWIADCZAMY NA NASZĄ WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE MASZYNA OZNACZENIE: Jednostka zewnętrzna: MOC 07 do 55 i MOH 07 do 55 Jednostki wewnętrzne: MCC 07 do 35, MCH 07 do 35 MSC 35 do 55, MSH 35 do 55 MKC 12 do 55, MKH 12 do 55 MAC 18 do 55, MAH 18 do 55 JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI: DYREKTYWY MASYZNOWEJ CEE 89/392, ZE ZMIANAMI W DYREKTYWACH CEE 91/368, 93/44, 93/68 (EEC 91/368, 93/44 I 93/68) DYREKTYWĄ NISKIEGO NAPIĘCIA CEE 73/23 (EEC 73/23) DYREKTYWĄ ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ CEE 89/336 (EEC 89/336) Cesrtyfikat TCF typu EC nr 277 ZGODNA Z NASTĘPUJĄCYMI STANDARDAMI ZHARMONIZOWANYMI; EN 292/1, EN 292/2, EN 292/2A1, EN , EN , EN NAZWISKO IMIĘ STANOWISKO : KACHIT : SRIMUNCHU : KIEROWNIK TECHNICZNY PODPIS 11

12 WYŁĄCZANIE Z RUCHU, DEMONTAŻ I USUWANIE Niniejszy produkt zawiera czynnik chłodniczy pod ciśnieniem, części obrotowe oraz połączenia elektryczne, które mogą być niebezpieczne i mogą spowodować obrażenia ciała! Wszystkie prace muszą być wykonywane tylko przez upoważnione osoby używające odpowiedniej odzieży ochronnej i zachowujące wszelkie śroski ostrożności. 1. Odłącz wszelkie źródła zasilania elektrycznego urządzenia włącznie z wszelkimi instalacjami sterowania. Upewnij się, że wszystkie wyłączniki instalacji elektrycznej i gazowej są w pozycji wyłączonej. Kable zasilające i instalacja gazowa mogą wówczas zostać odłączone i usunięte. Przy powtórnym łączeniu należy korzystać z instrukcji montażu. 2. Usuń czynnik chłodniczy z każdego obiegu jednostki do odpowiedniego kontenera używając przy tym urządzenia do odzysku czynnika. Czynnik chłodniczy R407c może zostać ponownie użyty jeżeli się nadaje lub zwrócony producentowi do utylizacji. W żadnym wypadku czynnik chłodniczy nie powinien zostać wyrzucony do atmosfery. Tam gdzie jest to wskazane spuść olej chłodniczy z każdego obiegu do odpowiedniego kontenera i poddaj procesowi utylizacji zgodnie z miejscowym prawem i przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów olejowych. 3. Urządzenia zblokowane mogą być usunięte w całości po demontażu jak wyżej. Jakiekolwiek śruby mocujące powinny zostać usunięte a następnie urządzenie uniesione przy użyciu urządzeń o stosownej nośności. Należy sprawdzić w instrukcji instalacji jednostki ciężar jednostki i prawidłowe metody podnoszenia. Należy uważać, aby wszelkie plamy oleju czynnika chłodniczego zostały wytarte i usunięte tak, jak określono powyżej. 4. Po demontażu urządzenia jego części mogą zostać poddane procesowi utylizacji zgodnie z miejscowym prawem i przepisami. 12

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie DDWszechstronny i prosty montaż DDEfektywny proces chłodzenia i grzania W zależności od stopnia zaawansowania budowy i wyposażania pomieszczenia, jednostka wewnętrzna może być tak zainstalowana, aby była

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Model PUHY-HP400YSHM SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie Wydajność chłodnicza [kw] nie mniejsza niż 45,00 pobór prądu [kw] nie większy niż 12,86 EER nie mniejszy

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Co to jest GPS? GPS oznacza Globalny System Pozycjonowania. Dla określenia położenia w trzech wymiarach (3D fix) niezbędny jest odbiór sygnału z przynajmniej

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY APK-09AC. Instrukcja obsługi

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY APK-09AC. Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR PRZENOŚNY APK-09AC Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. 15 DANE TECHNICZNE Model APK-09AC Wydajność chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 Strona 1 z 11 Działanie i obsługa pole obsługowe 4 godziny Wysoki Wilgotność powietrza Zbiornik Ciągła praca 2 godziny Niski Power Oczyść filtr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ 1/19 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE--------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de -sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Model TCC-8057 TCC-9057 TCC-9057H Wydajność chłodzenia. 8500 BTU/hr 2.5KW. 8500BTU/hr - - 2.5KW Pobór mocy / natężenia w trakcie chłodzenia

Model TCC-8057 TCC-9057 TCC-9057H Wydajność chłodzenia. 8500 BTU/hr 2.5KW. 8500BTU/hr - - 2.5KW Pobór mocy / natężenia w trakcie chłodzenia SPECYFIKACJA Model TCC-8057 TCC-9057 TCC-9057H Wydajność chłodzenia 8500 BTU/hr 2.5KW 9000 BTU/hr 2.65KW 9000 BTU/hr 2.65KW Heating capacity 8500BTU/hr - - 2.5KW Pobór mocy / natężenia w trakcie chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo