MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55"

Transkrypt

1 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

2 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Specyfikacja techniczna Wymiary Instalacja Odpływ skroplin Połączenie rurociągów z czynnikiem chłodniczym Działanie sterownika jednostki Schemat elektryczny Serwis i konserwacja Opis techniczny... Lista części : (Kontakt z York) Wyłączenie z ruchu, demontaż i usuwanie Strona 1 Środki bezpieczeństwa Instalacja i konserwacja niniejszego systemu klimatyzacyjnego musi być wykonywana przez wyszkolony i wykwalifikowany personel. W celu utrzymania jednostki w dobrym stanie roboczym muszą być regularnie wykonywane takie czynności konserwacyjne jak czyszczenie wymienników ciepła i filtrów powietrza. UWAGA Przed podjęciem jakichkolwiek prac przy jednostce należy się upewnić, czy zasilanie zostało odłączone. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Całość okablowania i połączenia elektryczne muszą być zgodne z miejscowymi przepisami. Kabel zasilający nie może być lżejszy niż kabel w powłoce z polichloroprenu (245 IEC 57 lub H05RN-F). Urządzenie odłączające musi posiadać szczelinę styku wynoszącą co najmniej 3 mm. OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Sprawdź, czy napięcie elektryczne zgadza się z tablicą znamionową. Używaj odpowiedniego zabezpieczenia linii. Jednostka musi być uziemiona. 2 Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna 2.1 Jednostka wewnętrzna Każda jednostka jest dostarczana z następującymi elementami: - jednostka wewnętrzna gotowa do podłączenia do agregatu skraplającego - zestaw montażowy - bezprzewodowy zdalny sterownik z bateriami - instrukcja obsługi - instrukcja techniczna 2.2 Jednostka zewnętrzna Jednostki dostarczane są wraz z czynnikiem chłodniczym R407c wystarczającym dla 5 m rurociągu.

3 3 Specyfikacja techniczna Jedn. MCC-MCH Modele wewn Jedn. MOC-MOH zewn Zasilanie V/f/Hz /1/50 lub /3/50 f Pobór mocy kw Prąd nominalny A Prąd rozruchowy A Bezpieczniki A Przepływ powietrza wewnątrz (maks.) m 3 /h 1,270 1,550 2,455 Głośność (2.5 m) Wewnętrzna dba 43/47/48 46/51/52 47/51/52 Zewnęttrzna dba Zasilanie V/f/Hz /1/60 lub /3/60 f Pobór mocy kw Prąd nominalny A Prąd rozruchowy A Bezpieczniki A Przepływ powietrza wewnątrz (maks.) m 3 /h 1,270 1,550 2,455 Głośność (2.5m) Wewnętrzna dba 43/47/48 46/51/52 47/51/52 Zewnętrzna dba Sterowanie Przewodowy lub bezprzewodowy pilot z wyświetlaczem LCD Element dławiący Przepustnica Sprężarka Typ Tłokowa Czynnik chłodniczy R407c Wsad czynnika chłodniczego (MOC/MOH) g 2,600 3,000 3,800 Typ połączenia Kielich + nakrętka Rurociągi Ssanie 5/8 ¾ ¾ Średnica Ciecz 3/8 3/8 3/8 H(mm) 658/ /1, /1,142 Wymiary i ciężary wewn./zewn. W(mm) 1,548/850 1,548/ /1060 D(mm) 205/ / /345 kg 46.5/ /86 62/109 4 Wymiary Wymiary jednostki podane zostały z tablicy Specyfikacji Technicznej powyżej.

4 Instalacja jednostki obejmuje: - montaż jednostki - podłączenia rurociągu czynnika chłodniczego - podłączenia instalacji odpływu skroplin - podłączenie instalacji elektrycznej 5.1 Odległości montażowe Minimalne odległości wokół jednostki są konieczne dla zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza i łatwego dostępu dla obsługi. 5 Instalacja Odległości wymagane przy montażu jednostek wewnętrznych Odległości wymagane przy montażu jednostek zewnętrznych Instalacja jednostki zewnętrznej MOC-MOH Jednostka A 400 B 200 C 100 D 300 E 800

5 Instalacja jednostki wewnętrznej Jednostka może być instalowana pionowo na poziomie podłogi, poziomo pod sufitem lub pionowo na ścianie. Zdemontuj boczne ściany oraz kratki wlotowe powietrza jak na rysunku. Przymocuj uchwyty montażowe na ścianie lub suficie. W przypadku jednostek podstropowych należy zamontować je blisko ściany aby ułatwić wprowadzenie rurociągów. Wykorzystaj przetłoczenia w obudowach agregatu przy prowadzeniu rurociągów. Zawieś jednostkę wewnętrzną na uchwytach montażowych. Sprawdź czy jest tak umiejscowiona żeby króćce odpływu skroplin działały prawidłowo A B C D E F

6 6 Odpływ skroplin posiadać syfon (wygięcie U). Podłącz plastikowy przewód do kondensatu o zewnętrznej średnicy 16mm Weryfikacja odpływu skroplin: Napełnij woda tackę odprowadzającą i obserwuj odpływ. Rura odprowadzająca skropliny jest elastyczna i może zostać poprowadzona stosowanie do różnych rozmieszczeń rurociągu. Linia drenażowa musi 7 Połączenie rurociągów z czynnikiem chłodniczym Prefabrykowane rurociągi do czynnika chłodniczego dostarczane są jako akcesoria. Jeżeli nie są one stosowane, to zastosowane rurociągi oraz materiały izolacyjne musza być odpowiednie dla tego typu instalacji. Króćce jednostki zewnętrznej i wewnętrznej są zamontowane na adaptorach, które pozwalają na ich dowolne ukształtowanie. Do podłączenia rurociągów z króćcami należy korzystać z przeznaczonych do tego otworów w panelu urządzenia. Nie wyginaj adaptorów do ostrych kątów. Wstępnie napełniona jednostka zewnętrzna nie wymaga dopełnienia, jeżeli długość rurociągów wynosi 5 m lub mniej. Jednak rurociągi łączące i jednostka wewnętrzna muszą być opróżnione przed wpuszczeniem do nich czynnika chłodniczego z jednostki zewnętrznej. 1. Usuń zaślepkę z zaworu serwisowego. 2. Podłącz rurę do pompy próżniowej i odpompuj do 5 Pa. 3. Kiedy odsysanie zostanie zakończone odczekaj 15 minut w celu sprawdzenia ewentualnych nieszczelności obwodu. Otwórz zawory serwisowe w jednostce zewnętrznej. Jeżeli długość rurociągu przekracza 5 metrów, dodaj 10 g czynnika chłodniczego R407c na każdy dodatkowy metr. Tabela 2 Maksymalne długości rur D(m) L(m) H(m)

7 9 Działanie sterownika jednostki PRACA AWARYJNA Agregaty są wyposażone w tryb pracy awaryjnej. Przełącznik znajduje się na tablicy odbiornika podczerwonego, gdzie umieszczone są lampki diod świecących, lub w wypadku agregatów mocowanych na ścianie, można się do niego dostać po zdjęciu przedniej kraty. Przełącznik ten jest używany do ręcznej obsługi po rozładowaniu baterii zdalnego kierowania lub w wypadku wystąpienia problemów. Pierwsze naciśnięcie przełącznika powoduje jego włączenie, następne naciśnięcie powoduje wyłączenie (funkcja przełączająca). W pracy w trybie awaryjnym nie może być używany pilot i dioda zasilania będzie błyskać, podczas gdy inne diody będą wskazywać pracę Kodów Diagnostycznych. W Pracy Awaryjnej w trybie chłodzenia temperatura będzie ustawiona na 24 stopni C a wentylator na Auto. W trybie ogrzewania agregat będzie się przełączał na tryb auto przy nastawie temperatury 24 stopni C a wentylator będzie pracował w trybie Auto. FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO RESTARTOWANIA Po zawieszeniu z jakiegokolwiek powodu zasilania elektrycznego w czasie pracy, gdy zasilania zostanie przywrócone w normalnych warunkach, praca jednostki zostanie wznowiona automatycznie zgodnie z wszystkimi parametrami ustawionymi przed przerwą w zasilaniu. ZAPOBIEGANIE OBLODZENIU I PRZEGRZANIU Ta właściwość jest używana w celu zapobiegania zamarzaniu skraplacza w czasie chłodzenia lub wysuszania oraz również w celu zapobiegania przegrzaniu w czasie ogrzewania. W czasie wykonywania odladzania i zapobieganiu przegrzaniu, kompresor zatrzymuje pracę a wentylator będzie kontynuował pracę dopóki temperatura nie osiągnie z góry ustalonej wartości. Wówczas agregat wznowi normalną pracę. FUNKCJA MONITOROWANIA NISKIEGO NAPIĘCIA Ta właściwość jest używana do ochrony przeciwko uszkodzeniu urządzenia z powodu wahań napięcia. Jeżeli napięcie jest niższe od dolnego limitu przez okres około 10 sekund lub dłużej, praca sprężarki zostaje ustawiona na tymczasowe zatrzymanie. Normalna praca zostanie wznowiona gdy napięcie wróci powyżej ustalonego limitu na okres nie krótszy niż 10 sekund. Po przerwie sprężarka wznawia pracę jeżeli napięcie powróciło do normalnego zakresu i minęły 3 minuty od pozycji sprężarki OFF do pozycji sprężarki ON. PRACA SYSTEMU Istnieje pięć różnych trybów pracy: Agregaty tylko chłodzące i z pompą grzewczą Tryb chłodzenia Tryb suchy Tryb wentylatora (tylko agregaty chłodzące) Agregaty tylko z pompą grzewczą - Tryb automatyczny - Tryb ogrzewania Praca systemu może być wybrana przez naciśnięcie klawisza SYSTEM dopóki nie pojawi się odpowiedni symbol trybu na wyświetlaczu. W trybie automatycznym agregat pracuje automatycznie przełączając się na tryb Chłodzenia i ogrzewania bazując na zmianie temperatury pokojowej i na nastawie temperatury. USTAWIANIE TEMPERATURY POKOJU Naciśnij przycisk TEMP w górę lub w dół aby zmienić ustawienie na pożądaną temperaturę pokoju. Zakres temperatur jest pomiędzy 16 i 32 stopni C. Eksploatacja agregatu w temperaturach poniżej 18 stopni C może spowodować zamarzanie wymiennika. SZYBKOŚĆ WENTYLATORA I USTAWIENIE POZYCJI ŻALUZJI dostępna jest szybkość Niska-Średnia-Wysoka. Naciśnij przycisk FAN dla uzyskania pożądanego przepływu powietrza. Symbol FAN pokazuje wybraną szybkość wentylatora. Automatyczna praca wentylatora jest dostępna tylko w trybie Chłodzenia i Ogrzewania. Gdy używany jest tryb osuszania szybkość wentylatora jest ustawiana automatycznie. Przycisk Sweep jest używany do sterowania ruchem żaluzji powietrza. Przez naciśnięcie przycisku żaluzje mogą zostać ustawione albo w stałej pozycji lub przez powtórne naciśnięcie przejdzie do ruchu ciągłego rozdzielając powietrze po całym pokoju.

8 Dostępne tylko dla urządzeń z omiataniem powietrzem. OPIEKA NAD FILTREM I ALARM FILTRA Dla utrzymania klimatyzatora w doskonałym stanie należy regularnie czyścić filtry, np. co miesiąc lub częściej, w zależności od warunków. Aby to zrobić: - Zdejmij filtry z agregatu - Umyj filtry w wodzie z mydłem (nie używaj detergentów) - Osusz filtry i włóż je z powrotem do klimatyzatora. Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj wilgotnej szmatki. Sterowanie wyposażone jest w alarm filtra. Bazuje on na godzinach eksploatacji i alarmowanie następuje przez błyskanie lampek (patrz Tabela diagnostyczna poniżej) przypominając o konieczności wymiany filtrów. W celu zresetowania alarmu naciśnij przycisk Filtr na pilocie. Jeżeli nie zresetujesz alarmu ręcznie alarm zostanie zresetowany automatycznie po 6 godzinach. FUNKCJE ZEGARA I STOPERA Aby ustawić zegar naciśnij przycisk Clock na przynajmniej 5 sekund, dopóki nie zacznie błyskać symbol zegara. Następnie użyj przycisków stopera do nastawienia zegara. Na końcu naciśnij ponownie przycisk Clock aby wprowadzić nastawiony czas. Sterowanie jest wyposażone w stoper, który może ustawiać czasy włączenia i wyłączenia agregatu. Ustawieniami operacyjnymi wprowadzonymi na sterowaniu będą te ustawienia, którymi sterowanie się posługiwało przy włączeniu. aby skorzystać z funkcji stopera postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Start 1. Włącz agregat 2. Naciśnij przycisk start 3. Wyreguluj wyświetlenie zegara na pożądany czas startu 4. Wciśnij Enter Na wyświetlaczu zostanie pokazany symbol START, wskazując, że zaprogramowany został czas startu. STOP 1. Przy włączonym agregacie. 2. Naciśnij przycisk Stop 3. Nastaw wyświetlacz zegara na pożądany czas stopu. 4. Naciśnij Enter. Na wyświetlaczu pokazany zostanie symbol STOP wskazując, że zaprogramowany został czas STOPU. Lampki będą wskazywały, że ustawiony został stoper. Po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia przez stoper ustawiony czas pozostanie w programie, jednakże przycisk startu lub stopu musi zostać wciśnięty ponownie aby zresetować funkcję stopera. Aby skasować ustawienie Start lub Stop naciśnij przycisk Cancel. Aby sprawdzić czas, który został wprowadzony dla włączenia lub wyłączenia agregatu naciśnij odpowiedni przycisk start-stop i wyświetlony zostanie czas. Naciśnij przycisk ponownie aby wrócić do wyświetlania godziny. FUNKCJA SLEEP TIMER Tryb Sleep, który może zostać użyty w trybach chłodzenia i Ogrzewania jest programem sterowania, który jest przeznaczony do zapewnienia komfortowych warunków środowiska w godzinach spania. Na początku trybu sleep agregat będzie pracował ciągle w trybie chłodzenia lub ogrzewania dopóki nie zostanie osiągnięta temperatura nastawy. Potem będzie pracował w tym trybie jeszcze przez godzinę. Potem nastawa zostanie automatycznie podniesiona o 1 stopień C co godzinę (chłodzenie) lub obniżana co godzinę o 1 stopień C (ogrzewanie) dopóki nie osiągnięty zostanie czas wyłączenia. Tryb Sleep jest ustawiany przez naciśnięcie przycisku Sleep, który ustawi czas w przedziałach 30- minutowych, zaczynając od czasu pokazanego na zegarze gdy przycisk Sleep został wciśnięty po raz pierwszy. W trybie Sleep agregat będzie postępował zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w czasie gdy tryb Sleep został włączony. Tryb Sleep można następnie skasować przez naciśnięcie w dowolnym czasie przycisku Cancel. FUNKCJA INFORMACJI DIAGNOSTYCZNEJ Sterowanie jest wyposażone w system informacji diagnostycznej agregatu, jak również informacje o problemach eksploatacyjnych. Jeżeli twój pilot nie pracuje prawidłowo najpierw sprawdź polaryzację baterii i ich naładowanie. upewnij się również, czy pilot jest skierowany dokładnie na klimatyzator i czy odległość miedzy nimi nie jest większa od 10 metrów oraz, czy między pilotem a klimatyzatorem nie ma przeszkód. Informacja diagnostyczna jest podawana poprzez różne wzory błyskania 3 lampek wskaźnikowych urządzenia. Poniższa tablica pokazuje wzory świecenia dla różnych warunków trybów eksploatacyjnych, awaryjnych i zabezpieczeń.

9 Właściwość ta ma na celu dostarczenie informacji zarówno klientowi, jak i serwisowi. Status Zasil. Stoper Ekspl. Tryb OFF (z zasil. on) O O O Normalny ON (temp. odpowiednia) X O O Normalny Czekanie na zwłokę X F-1 O Normalny Start sprężarki X O X Normalny Tryb Sleep X X X/O Normalny Ustawiony start stopera X F-2 X/O Normalny Ustawiony stop stopera X F-3 X/O Normalny Niskie HP temp < 18 0 C X O F-1 Ochrona Temp.wym. > 40 0 C(chłodz.) X O F-2 Ochrona Przegrzanie>62 0 (ogrzewanie) X F-1 F-1 Ochrona Anty zamarzanie X F-2 F-2 Ochrona Niskie Napięcie F-2 O O Ochrona Awaria czujnika F-1 O F-1 Reset wezwij serwis Awaria chłodzenia F-2 O F-2 Reset wezwij serwis awaria ogrzewania F-3 O F-3 Reset wezwij serwis Operacyjny Praca awaryjna F-3 Uwaga 1 Uwaga 1 Test eksploatacyjny F-1 F-1 F-1 Operacyjny Filtr F-3 F-3 F-3 X = ON O = OFF F-1=ON : 0,5sek, OFF : 0,5 sek. F-2=ON : 1,5sek, OFF = 0,5sek. F-3+ON : 0,5sek, OFF = 1,5sek. Uwagi: 1. W trybie awaryjnym lampka Zasilania będzie błyskała a inne lampki będą pokazywały pracę jak powyżej 2. Lampki będą błyskały w czasie wyłączenia urządzenia z powodu Niskiego Napięcia. jeżeli napięcie przejdzie przez granicę resetowania i agregat czeka w okresie zwłoki, lampki wrócą do normalnej pracy Lampki będą pokazywały kod diagnostyczny nawet gdy urządzenie jest wyłączone 10 Schemat elektryczny Tabela 3 Przekroje kabli Wielkość jednostki Zasilanie mm 2 5x2.5 5x4 Połączenie chłodzenie mm 2 3x2,5 jednostek wew/zew grzanie mm 2 4x2,5 Bezpiecznik A Dla uzyskania szczegółów na temat okablowania jednostki wewnętrznej i zewnętrznej patrz diagram zamieszczony wewnątrz jednostek. Uruchom urządzenie i sprawdź jego działanie zarówno w trybie grzewczym jak i chłodniczym.

10 11 Obsługa i konserwacja Jednostki są tak skonstruowane, aby działać przez długi okres czasu przy minimalnej konserwacji. Jednakże następujące czynności konserwacyjne należy regularnie wykonywać. KOMPONENT DZIAŁANIA KONSERWACYJNE ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ Filtr powietrza 1. Oczyścić odkurzaczem lub delikatnie wytrzepać, a następnie umyć w ciepłej wodzie (40 0 C) z delikatnym środkiem czyszczącym. 2. Opłukać i wysuszyć przed ponownym zamontowaniem w jednostce. 3. Nigdy nie używać benzyny, alkoholu lub jakichkolwiek innych produktów chemicznych. Obudowa 1. Zetrzeć kurz z przedniej płyty miękką ścierką lub wilgotną ścierką namoczoną w mydlinach. 2. Nigdy nie używać benzyny, alkoholu lub jakichkolwiek innych produktów chemicznych Taca skroplin i odprowadzające rurociągi 1. Wyczyścić i sprawdzić czy nie są zapchane Wężownice 1. Sprawdzić ich stan i zetrzeć kurz spomiędzy wewnętrzne/zewnętrzne wężownic Sprężarka 1. Nie wymaga konserwacji Wydajność jednostki Całkowita wydajność chłodnicza może być ustalana przez użycie współczynników korygujących C1, C2 i C3. Dana wydajność chłodnicza = Wydajność chłodnicza przy parametrach standardowych x C1 x C2 x C3. 12 Opis techniczny Raz w miesiącu lub częściej w zależności od konieczności Raz w miesiącu lub częściej w zależności od konieczności Każdego sezonu przed uruchomieniem Każdego sezonu przed uruchomieniem C1 = współczynnik korygujący wydajność w zależności od temperatury C2 = współczynnik korygujący wydajność ze względu na długość rurociągów C3 = współczynnik korygujący wydajność ze względu na prędkość obrotową wentylatora Współczynnik korygujący wydajność w zależności od temperatury R.C. = parametry standardowe: Wewnętrzne 27 0 C DB/19,5 0 C WB Zewnętrzne 35 0 C DB/24 0 C WB Współczynnik korygujący wydajność w zależności od długości rurociągu (C2) Jednostka wewnętrzna Długość rurociągu (m) 5 10 Współczynnik korygujący C Współczynnik korygujący wydajność w zależności od prędkości obrotowej wentylatora wewnętrznego (C3) Jednostka wewnętrzna Prędkość obrorowa wentylatora Wysoka Średnia Niska Współczynnik korygujący C Graniczny zakres temperatur pracy Maksymalny Minimalny Tryb chłodzenia C C (-5 z elementem do pracy przy niskich temperaturach) Tryb grzania C (tryb pompy ciepła) -8 0 C

11 DEKLARACJA ZGODNOŚCI ZGODNIE Z DEFINICJĄ PODANĄ W DYREKTYWIE MASZYNOWEJ 89/392 EEC ANEKS II A MY: YORK Industrial (Thailand) Co., Ltd 104 Moo 2, Teparak Rd, Tambon Bangsaothong King-Ampher Bangsaothong. Samutprakarn 10540, Tajlandia OŚWIADCZAMY NA NASZĄ WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE MASZYNA OZNACZENIE: Jednostka zewnętrzna: MOC 07 do 55 i MOH 07 do 55 Jednostki wewnętrzne: MCC 07 do 35, MCH 07 do 35 MSC 35 do 55, MSH 35 do 55 MKC 12 do 55, MKH 12 do 55 MAC 18 do 55, MAH 18 do 55 JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI: DYREKTYWY MASYZNOWEJ CEE 89/392, ZE ZMIANAMI W DYREKTYWACH CEE 91/368, 93/44, 93/68 (EEC 91/368, 93/44 I 93/68) DYREKTYWĄ NISKIEGO NAPIĘCIA CEE 73/23 (EEC 73/23) DYREKTYWĄ ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ CEE 89/336 (EEC 89/336) Cesrtyfikat TCF typu EC nr 277 ZGODNA Z NASTĘPUJĄCYMI STANDARDAMI ZHARMONIZOWANYMI; EN 292/1, EN 292/2, EN 292/2A1, EN , EN , EN NAZWISKO IMIĘ STANOWISKO : KACHIT : SRIMUNCHU : KIEROWNIK TECHNICZNY PODPIS 11

12 WYŁĄCZANIE Z RUCHU, DEMONTAŻ I USUWANIE Niniejszy produkt zawiera czynnik chłodniczy pod ciśnieniem, części obrotowe oraz połączenia elektryczne, które mogą być niebezpieczne i mogą spowodować obrażenia ciała! Wszystkie prace muszą być wykonywane tylko przez upoważnione osoby używające odpowiedniej odzieży ochronnej i zachowujące wszelkie śroski ostrożności. 1. Odłącz wszelkie źródła zasilania elektrycznego urządzenia włącznie z wszelkimi instalacjami sterowania. Upewnij się, że wszystkie wyłączniki instalacji elektrycznej i gazowej są w pozycji wyłączonej. Kable zasilające i instalacja gazowa mogą wówczas zostać odłączone i usunięte. Przy powtórnym łączeniu należy korzystać z instrukcji montażu. 2. Usuń czynnik chłodniczy z każdego obiegu jednostki do odpowiedniego kontenera używając przy tym urządzenia do odzysku czynnika. Czynnik chłodniczy R407c może zostać ponownie użyty jeżeli się nadaje lub zwrócony producentowi do utylizacji. W żadnym wypadku czynnik chłodniczy nie powinien zostać wyrzucony do atmosfery. Tam gdzie jest to wskazane spuść olej chłodniczy z każdego obiegu do odpowiedniego kontenera i poddaj procesowi utylizacji zgodnie z miejscowym prawem i przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów olejowych. 3. Urządzenia zblokowane mogą być usunięte w całości po demontażu jak wyżej. Jakiekolwiek śruby mocujące powinny zostać usunięte a następnie urządzenie uniesione przy użyciu urządzeń o stosownej nośności. Należy sprawdzić w instrukcji instalacji jednostki ciężar jednostki i prawidłowe metody podnoszenia. Należy uważać, aby wszelkie plamy oleju czynnika chłodniczego zostały wytarte i usunięte tak, jak określono powyżej. 4. Po demontażu urządzenia jego części mogą zostać poddane procesowi utylizacji zgodnie z miejscowym prawem i przepisami. 12

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

System Odzysku Ciepła SYSTEMY KLIMATYZACJI. Jednoczesne chłodzenie i grzanie

System Odzysku Ciepła SYSTEMY KLIMATYZACJI. Jednoczesne chłodzenie i grzanie SYSTEMY KLIMATYZACJI Wysoka energooszczędność Prosty w obsłudze sterownik Uproszczone projektowanie i montaż Usprawniony serwis System Odzysku Ciepła Jednoczesne chłodzenie i grzanie System umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo