Ewidentna kobieta sukcesu. Tak postrzega swoją

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewidentna kobieta sukcesu. Tak postrzega swoją"

Transkrypt

1 1 W NUMERZE M.IN Śląska Izba Lekarska Jak funkcjonują nasi sąsiedzi? Przedstawiamy portret drugiej co do wielkości Izby Lekarskiej w kraju. Jej prezes dr Jacek Kozakiewicz kreśli obraz samorządu jako wielkiej rodziny i stwierdza w sprzeciwie wobec atomizacji środowiska: Miejscem inteligencji nie jest narożnik Klauzula sumienia znaki zapytania Prawo do odmowy świadczeń nie może być nadużywane ze względów ideologicznych. Red. Jolanta Grzelak-Hodor rysuje krajobraz przed bitwą czyli uwagi przed planowaną na ten temat przez Komisję Etyki ORL konferencją. Ewidentna kobieta sukcesu Tak postrzega swoją biografię prywatną i zawodową profesor Kalina Kawecka-Jaszcz w przeddzień uroczystości organizowanych na jej cześć przez Instytut Kardiologii CM UJ. A miała mieć na imię Dziewanna i zaczynała karierę akademicką jako patomorfolog Niedoszły laureat Nobla Polak z wyboru. Mógł dostać tę nagrodę. Uwolnił ludzkość od koszmarnej epidemii tyfusu. Odznaczano go w Japonii, Chinach, Abisynii, Ameryce Płd., w Watykanie, na Ukrainie. Ekspert Ligi Narodów. Odmówił samemu Hitlerowi przyjęcia niemieckiego obywatelstwa. Sylwetkę Rudolfa Weigla kreśli B. Kaczkowska Nadto w numerze m.in.: W relacji z posiedzenia ORL m.in. wniosek na Krajowy Zjazd obniżenia składek wszystkim lekarzom w wieku 70 lat i wyżej (12) Wybory już się zaczęły pisze M. Janikowski (14) Jubileusz. Szpital w Chrzanowie ma 80 lat (19) Wśród laureatów plebiscytu Człowiek Roku Gazety Krakowskiej prezes A. Matyja (22) Relacja z Międzynar. Kongresu Kardiologów w Kapsztadzie (25) Małopolski NFZ zapłaci za nadwykonania (27) Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w pediatrii (29) Laboratorium genetyczne OMICRON rusza w Krakowie (32) VIII Zimowe Igrzyska Lekarskie (foto-relacja) Felietony: Lankosz-Lauterbach (38); Warszawska Syrenka (39) 1 Nasza okładka Informacja prawna: recepty ważne i nieważne (40) Obok MCKP bogata oferta szkoleniowa Ośrodka Kształcenia OIL (45) Slalom fot. Radosław Jastrzębski

2 2 2 Szanowne Koleżanki i Koledzy! O tragicznych wypadkach śmierci dzieci piszą już wszyscy ja nie będę. Chcę tylko przypomnieć, że od wielu lat mówimy o postępującej niewydolności systemu ochrony zdrowia. Mówimy o tym my, lekarze. Tylko zarządzający tym systemem są ze siebie zadowoleni. Bez względu na to z jakiej opcji politycznej pochodzą. Od wielu lat, a właściwie od zawsze. Zarządzanie i system są świetne, tylko lekarze są źli. I to na nich usiłuje się zrzucić od dawna całą winę, za złe zarządzanie, za brak wyobraźni decydentów, za dostosowywanie całego systemu nie do potrzeb, a do poglądów ministrów, za nieustającą reformę od 20 lat, za powszechnie królującą głupotę i brak wyobraźni, za hyperregulację drobiazgów i absolutną dowolność w sprawach istotnych. Ostrzegaliśmy, że odbije się to na pacjentach. Wskazywaliśmy konkretne błędy systemu opieki zdrowotnej, które mają nadrabiać pracownicy. Bo od nich oczekuje się, że będą postępować niezgodnie z obowiązującymi zasadami, które ustalili urzędnicy. Nie da się pogodzić wszechobecnych zasad głupiej ekonomii z ratowaniem zdrowia i życia ludzi. Nie da się zaakceptować tego, że system ratownictwa medycznego w Polsce będzie naprawiał pan Jerzy Owsiak, bo się na tym nie zna, mimo, że nagle pokochał go minister do spraw zdrowia. Choć właściwie, dlaczego? Przecież dotąd organizowali go specjaliści i nie działa jak należy. Do jakiego nieszczęścia musi dojść, żeby wreszcie zrozumiano, że dzieci ma leczyć pediatra, a nie lekarz rodzinny po kilkumiesięcznym kursie pediatrii; żeby wreszcie zreformowano system podstawowej opieki zdrowotnej i nocnej pomocy lekarskiej. Za to ku zadowoleniu urzędników udało się do absurdu zbiurokratyzować system specjalizacji. Bo mimo zgody ministra (właściwego do spraw zdrowia) nie może przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego lekarz, bo podobno system komputerowy nie puszcza. Skąd się bierze system, którego decyzji nie może zmienić człowiek? A może człowiek nie chce podjąć decyzji? To, co w takim razie robi na kierowniczym stanowisku? Jaki system go tam puścił? Do Izby zwróciło się kilku lekarzy, którzy nie zostali dopuszczeni do egzaminu specjalizacyjnego, ponieważ nie mieli odbytego jednego kursu! Kursu, który nie odbył się od 2008 roku!!! Na to zastępca dyrektora departamentu nauki i szkolnictwa wyższego Ministerstwa Zdrowia i wiceminister zdrowia informują uprzejmie (w oficjalnym piśmie), że w przypadku, gdy dany element specjalizacji, np. jeden z kursów, jest organizowany zbyt rzadko, informacja o takiej sytuacji powinna być niezwłocznie przekazana do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, które koordynuje organizację kursów szkoleniowych.... A więc kto odpowiada? Czyli CMKP nie wie, co koordynuje, jakie kursy organizuje, a jakie nie? I wszystko jest w porządku? Czy jakikolwiek urzędnik czy pracownik CMKP odpowie za bałagan i niekompetencję? O takim przypadku jeszcze nie słyszałem. A ministerstwo obowiązane jest raz do roku przyjmować sprawozdanie CMKP. Przyjęło? Oczywiście. A tymczasem minister właściwy do spraw zdrowia powołał jeszcze 11 nowych specjalizacji. Dopiero przybędzie kursów a kursów a urzędnicy i nadzorujący system będą mogli pokazać lekarzom, że mogą się uczyć i robić specjalizację wtedy jak ONI pozwolą. Bo o kształcie opieki zdrowotnej w Polsce decydować będą urzędnicy, bo to oni mają władzę a my tylko wiedzę. Na to, że ONI kiedykolwiek zmądrzeją przestaję liczyć. Mam nadzieję, że upływające właśnie Święta Wielkanocne pozwoliły Państwu zapomnieć o tym wszystkim, o czym napisałem powyżej. Życzę spokoju i wiosennej pogody, bo na nią już czas najwyższy! Jerzy Friediger

3 3 AKTUALNOŚCI Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 15 marca XXX Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Przemyœlu W dniu 6 kwietnia 2013 roku w Przemyślu (w hotelu Gromada ) odbędzie się ostatni w VI kadencji Okręgowy Zjazd Lekarzy o charakterze budżetowym. Zjazd przyjmie sprawozdanie z działalności Izby za 2012 rok, udzieli zapewne Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium oraz przyjmie Projekt Preliminarza na 2013 rok. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie liczyła na koniec 2012 roku lekarzy posiadają cych uprawnienia do wykonywania zawodu, w tym lekarzy dentystów. Prowadzili oni praktyk lekarskich, w tym specjali stycznych. Jeszcze w tym roku (w listopadzie) odbędzie się, tym razem w Krakowie, XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy o charakterze sprawozdawczo wy borczym, który zainauguruje VII kadencję samo rządu. Kampania wyborcza, po raz pierwszy w for mule korespondencyjnej, trwa już intensywnie. Plebiscyt Pulsu Medycyny Lista 100 w 2012 roku Już po raz jedenasty redakcja Pulsu Medy cyny ogłosiła ranking 100 osób uznanych przez jurorów za najbardziej wpływowe w ochronie zdrowia w Polsce. Zwycięzcą rankingu za rok 2012 został, podobnie jak rok temu, prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i konsultant krajowy ds. kar diochirurgii. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce osób, których opinie i działania w ubiegłym roku miały zdaniem jurorów największy wpływ na to, co się dzieje w zdrowiu, zajęli: profesorowie Henryk Skarżyński, Jacek Jassem, Zbigniew Gaciong, Grzegorz Opolski, Witold Rużyłło, dr n. hum. Michał Boni, dr n. med. Konstanty Radziwiłł, profesorowie Bohdan Maruszewski i Wiesław Jędrzejczak. Krakowskie środowisko lekarskie na liście 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdro wia reprezentuje kilku lekarzy. Najwyższe 12 miejsce zajął prof. Wojciech Nowak. Na miej scu 20. uplasował się prof. Jerzy Sadowski. Kolejni krakowianie na liście to prof. Tomasz Grodzicki (miejsce 52), prof. Jan Kulig (78), prof. Marian Reinfuss (80), dr hab. Adam Windak (84). Kraków i Małopolskę reprezentują w tym ran kingu również Krzysztof Łanda, z zawodu lekarz, obecnie prezes Watch Health Care, ekspert HTA Audit (na miejscu 73), prof. dr hab. n. ekonom. Stanisława Golinowska z Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ (81) oraz Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich, przewodniczący Rady Małopolskiego Oddz. NFZ (91). (JGH) Oszczêdnoœci z leków Według analiz IMS Health rynek farmaceu tyczny odnotował w 2012 roku spadek sprzedaży o 8,5 procent, tj. 2,4 mld zł. Coraz więcej pacjen tów nie wykupuje leków, bądź zabiega o pobyt w szpitalu, który im leki wykupi. Protest przeciw ustawie refundacyjnej, adre sowany do Donalda Tuska pt. Premierze pomóż!, wszczęty przez portal Medycyna Prak tyczna podpisało 15 tys., lekarzy i ich pacjen tów. VIII Œwiatowy Kongres Polonii Medycznej w Krakowie W dniach maja 2013 roku odbędzie się w Krakowie VIII Kongres Polonii Medycznej i Światowy Kongres Lekarzy Polskich. Współor ganizatorem Kongresu są Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych i Naczelna Rada Lekar ska. Do udziału zaproszeni zostali lekarze wszyst kich specjalności z różnych kontynentów. Kon gresowi towarzyszyć będzie szereg sesji proble mowych m.in. na temat klauzuli sumienia, edu kacji podyplomowej, roli Internetu i Elektroniza cji w opiece zdrowotnej, osiągnięć polskiej me dycyny. Tematem przewodnim Kongresu jest jakość leczenia. Większość obrad toczyć się bę dzie w Centrum Dydaktyczno Kongresowym Wydziału Lekarskiego (ul. św. Łazarza). Równocześnie obchodzić będziemy 120 rocz nicę zawiązania się samorządu lekarskiego na zie

4 4 4 AKTUALNOŚCI miach polskich (1893 Zachodnio Galicyjska Izba Lekarska). Wszelkie informacje na temat Kongresu znajdą czytelnicy na stronie niimedycznej.com Jest Ÿle, bêdzie gorzej O rozpaczliwym stanie naszej geriatrii w obli czu szybko starzejącego się społeczeństwa pisaliśmy parokrotnie. I oto doczekaliśmy się w Małopolsce, właśnie ma ulec likwidacji Zakład Długoterminowej Opieki Medycznej w Makowie Podhalańskim (na 150 pacjentów). Wykwalifiko wany personel (ok. 100 osób, w tym 46 pielęgnia rek) pójdzie na bruk, a pacjenci zostaną rozparce lowani. w ramach wszechpanującej ciasnoty. Obiekty ZDOM należą do PKP i wymagają remontu, ale kto włoży pieniądze w nieswoje? I znów mamy powtarzać, że stosunki własnościo we w ochronie zdrowia to zmora! Leszek Balcerowicz w Gazecie Lekarskiej Hitem ostatniego numeru Gazety Lekarskiej jest wywiad w b. wicepremierem Leszkiem Bal cerowiczem. Poruszyła nas swoją szczerością zwłaszcza odpowiedź znanego polityka na pyta nie redakcyjne o przyczyny zmniejszenia składki na ubezpieczenia zdrowotne w chwili wprowa dzania kas chorych z 11 do 7,5 procent. Oto wicepremier odpowiada dosłownie: Pro szę nie mylić teatru politycznego z decyzjami. Nikt nikomu nie dawał 11 proc., tylko obiecywał. Obiecanki cacanki to nie są konkretne decyzje. Był taki stary dowcip, że jak partia mówi że nie da, to nie da. A jak mówi że da, to mówi Problemy laryngologiczne w praktyce lekarskiej 4 marca w Krakowie miała miejsce II Konfe rencja Problemy laryngologiczne w praktyce lekarskiej zorganizowana przez prof. Jacka Skła dzienia i dr hab. Pawła Stręka z Katedry i Kliniki Otolaryngologii CM oraz przez Oddział Krakow ski Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Jej celem było przybliżenie tematyki laryn gologicznej lekarzom rodzinnym, do których w pierwszej kolejności trafiają pacjenci z takimi schorzeniami. Mówiono m.in. o zawrotach gło wy i chorobie Meniera, zapaleniu ucha, zatok, nowościach w implantach słuchowych i najnow szych doniesieniach w zakresie leczenia anginy ropnej, nieżycie nosa i schorzeniach alergologicz nych górnych dróg oddechowych, zakażeniach wirusowych i bakteryjnych. Krakdent po raz XXI W dniach 7 9 marca w Krakowie odbyły się 21. Targi Stomatologiczne Krakdent, po raz pierwszy z oficjalnym stemplem Międzynarodo we w tytule, taki bowiem certyfikat przyznało krakowskim targom Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego (UFI). Ok 300 wystawców, ponad 10 tys. zwiedzających to już norma. Sukcesem szczególnym ok. 800 klientów ze Słowacji. Wśród laureatów tegorocznej rywaliza cji o produkt najwyższej jakości prezentowany na Targach m.in. pierwsza w świecie elektryczna szczoteczka do zębów (firmy OOBrush), dzięki rozwidleniu czyszcząca równocześnie ich po wierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną. Krakdent rywalizuje z CEDE (w Poznaniu) o miano największych targów stomatologicznych w Polsce. Jego szanse na prymat znacznie wzrosną w 2014 roku, kiedy to dzięki staraniom m.in. dyrekcji Targów (p. Grażyny Grabowskiej), ruszy nowe krakowskie Centrum Targowo Kongresowe, w tej samej lokalizacji, przy ul. Centralnej. IV Krakowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne W Auditorium Maximum UJ odbyły się 3 marca IV Krakowskie Dni Hepato Gastroente rologiczne zorganizowane przez Oddział Krakow ski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Katedrę Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych CM UJ. Program konferencji przygo towanej pod kierunkiem prof. Tomasza Macha obejmował wybrane problemy z gastroenterolo gii, przewlekłych chorób wątroby, spotkania z ekspertami na temat szczegółowych przypad

5 5 AKTUALNOŚCI 5 ków chorobowych występujących w gastroente rologii oraz sesję dotyczącą innych chorób jelit. XII Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego W dniach 28 lutego 1 marca 2013 roku w Krakowie odbyło się XII Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego zorganizowane przez prof. Piotra Chłostę, kierownika Kliniki Urologii CM UJ we współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego. Program obejmował sesje pro blemowe i wideo, dyskusje panelowe oraz sesję dotyczącą leczenia farmakologicznego ściśle związanego z endourologią i onkologią urolo giczną. Główny nacisk położono na omówienie en doskopowych, nowoczesnych i znikomo inwa zyjnych metod leczenia w dziedzinie urologii. Do grona wykładowców zaproszono czołowych endourologów polskich i zagranicznych m.in. prof. Jensa Rassweilera (prezes European So ciety of Uro Technology, Heillbronn, Niemcy), prof. Antonio Alcaraza (Uniwersytet Medycz ny w Barcelonie, Hiszpania) i prof. Johna Var karakisa (Uniwersytet Medyczny w Atenach, Grecja). Wspó³czesne problemy chorób zakaÿnych W Nowohuckim Centrum Kultury miała miejsce VI Krakowska Konferencja Naukowo Szkoleniowa pt. Współczesne Problemy Cho rób Zakaźnych zorganizowana przez Klinikę Chorób Zakaźnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych CM UJ kie rowaną przez dr hab. Aleksandra Garlickiego oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzy stwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaź nych. Konferencja adresowana była do leka rzy POZ, lekarzy rodzinnych, internistów, pe diatrów i lekarzy chorób zakaźnych. Jej tema tykę skoncentrowano na problemach związa nych ze standardami w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych: zakażeń HIV/ AIDS u dzieci i dorosłych, wirusowego zapa lenia wątroby, chorób odkleszczowych oraz chorób tropikalnych. Oœrodek Chorób Rzadkich ma ju rok 28 lutego, a ściślej nawet 29 lutego na świe cie obchodzony jest Dzień Chorób Rzadkich, któ rych ilość oblicza się łącznie na ok. 6 tysięcy. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie podsu mowano właśnie pierwszy rok istnienia tego ro dzaju Ośrodka przy Klinice Chorób Wewnętrz nych. Kierują nim dr dr Magdalena Strach i Iza bela Kierzkowska, zaś pieczę nad całością spra wuje prof. Tomasz Grodzicki. W ciągu pierwszego roku istnienia Ośrodek przyjął 237 pacjentów z całego kraju, przeszło 70 hospitalizowano. Cały zamysł jest dość kosz towny, niemniej jak mówi dr Stefan Bednarz, z ca dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego ds. Lecznictwa trudno rzecz przecenić, bo to prze ważnie jedyne miejsce, gdzie ludzie dotknięci tego rodzaju schorzeniami, przeważnie o podło żu genetycznym. wymagający długotrwałego leczenia, mogą znaleźć pomoc i nadzieję na po wrót do zdrowia. Apteka pod Or³em Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wzbo gaciło się o nową filię w postaci Apteki pod Or łem, przy pl. Bohaterów Getta, w latach okupacji pełniącej na terenie getta ważną rolę placówki ruchu oporu, wspomagającej nie tylko lekami stło czonych tutaj Żydów. Dzięki bohaterskiej posta wie jej właściciela Tadeusza Pankiewicza miesz kańcy getta uzyskiwali fałszywe dokumenty, korespondowali ze stroną aryjską, dowiadywali się o losie rodzin, otrzymywali pomoc lekarską i wszelkiego rodzaju wsparcie. Muzeum przypomina też postacie dawnych farmaceutek: Ireny Droździkowskiej, Aurelii Da nek Czortowej i Heleny Krywaniuk. Prezentuje liczne dokumenty, także hitlerowskiej propagan dy i oczywiście ukazuje cały sztafaż aptekarski tamtej epoki. Wystawa otwarta 16 marca br. ma charakter stały.

6 stycznia 15 marca 2013 KALENDARIUM PREZESA Przygotowujemy budżet na 2013 rok, myśląc równocześnie o polityce finansowej w nadchodzącej VII kadencji, podczas której będziemy chcieli przeprowadzić remont naszej siedziby przy ul. Krupniczej. Porządkujemy też politykę składkową. Na posiedzeniu Konwentu Prezesów ORL wystąpiłem z projektem dwóch uchwał: abolicji w odniesieniu do lekarzy emerytów o umorzeniu zaległych składek wszystkim lekarzom w wieku powyżej 70 lat, a więc zaniechania ich nękania ciągłymi monitami po tylu latach ciężkiej pracy. I drugiej uchwały, aby bez konieczności przedstawiania dokumentów, każdemu lekarzowi w wieku 70 lat, bądź legitymującym się niemożnością kontynuowania pracy zawodowej, ze względu na stan zdrowia, obniżyć automatycznie składkę do 10 zł. Propozycja spotkała się z zainteresowaniem, być może zatwierdzi ją Krajowy Zjazd. * * * A że Galicyjska Gazeta ukazuje się w przeddzień Świąt Wielkanocnych, składam z tej okazji Państwu najlepsze życzenia zdrowia i radosnych, wesołych, słonecznych dni. Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego VIII Kongresu Polonii Medycznej, który odbędzie się w maju br. w Krakowie. Omawiano m.in. stan przygotowań (program Kongresu, sesji towarzyszących, problemów zakwaterowania i transportu, finansów) (23 stycznia 2013, OIL w Krakowie) Posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału NFZ, ostatnie w tej kadencji. Nie ma w tym roku natłoku nowych kontraktów, są natomiast nadal dylematy z kontrolą recept refundowanych (stanowisko izby jest znane), a także z dwoma kwestiami: brakiem środków na pokrycie kończonych inwestycji, ich wyposażenie i personel oraz z konsekwencjami organizacyjnymi rozwiązania Centrali Funduszu i podziału NFZ. (28 stycznia 2013, Kraków) Wizyta prezesa Polskiej Agencji Prasowej red. Zbigniewa Krzysztyniaka. Tematem sfera medialna VIII Kongresu Polonii Medycznej. Omówiliśmy wstępnie warunki promocji Kongresu, a także wizualnego utrwalenia jego przebiegu. (8 stycznia 2013, OIL w Krakowie) Towarzystwo Chirurgów Polskich. Dwukrotne konsultacje (5, 18 lutego) w kwestii uaktualnienia programu specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej. Dylematów jest sporo, zwłaszcza w kontekście ograniczania przez MZ ilości rezydentur, zresztą dla wszystkich specjalizacji. Posiedzenie Prezydium ORL. Tematem m.in. dogłębna analiza systemu zbierania składek, jego wad i pożądanych koniecznych usprawnień. Według skarbnika ORL średnia wpływów za 2012 rok wyniosła 86%. Byłaby wyższa, gdyby nie piętrzące się zaległości z minionych lat, często o niewielkiej finansowej wartości. Problem ten skierowano do omówienia na Okręgowej Radzie Lekarskiej. (20 lutego 2013)

7 7 KALENDARIUM PREZESA 7 Posiedzenie Konwentu Prezesów i Naczelnej Rady Lekarskiej. Konwent dokonał analizy funkcjonowania Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zwracając uwagę m.in. na zbyt krótki czas do wydania orzeczenia oraz brak zapisu o obowiązkowej obecności lekarza w składzie orzekającym. Natomiast NRL zwróciła się m.in. z apelem do NFZ o wprowadzenie 10-letniego okresu przejściowego wprowadzania zmian przy zawieraniu kontraktów, co pozwoliłoby na wykonywanie świadczeń przez lekarzy posiadających I stopień specjalizacji. (22-23 lutego 2013, Warszawa) XXII Sympozjum Sekcji Endourologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Omawiano postęp we wdrażaniu nowoczesnych, endoskopowych, małoinwazyjnych metod leczenia. Z przyjemnością odnotowuję, że pod nowym berłem prof. Piotra Chłosty krakowska urologia wyraźnie zyskuje nowe oblicze. (28 lutego, Hotel Park Inn) Udział w Ogólnopolskim Sympozjum Postępy w chirurgii kolorektalnej. Omawiano m.in. operacje przepuklin okołostomijnych, nowe techniki diagnostyczne (z obrazowaniem 3D) oraz tendencje w metodach chirurgii jelita grubego w Polsce. (1-2 marca 2013, Warszawa) Posiedzenie Zespołu ds. lecznictwa neurologicznego i transplantacji w Rzeszowie. Przebywałem tam na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego p. Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej. Nasza izba, jak wiadomo obejmuje dawne województwa krośnieńskie i przemyskie. Tym samym jesteśmy zainteresowani całokształtem ochrony zdrowia w tym regionie. Moją osobistą troską, jako Konsultanta Wojewódzkiego w Rzeszowie, jest działalność na rzecz pobierania komórek, tkanek i narządów do transplantacji. Jest z tym nie najlepiej, choć tendencje poprawy są zdecydowanie widoczne. (5 marca 2013, Rzeszów) Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego VIII Kongresu Polonii Medycznej z udziałem prof. Marka Rudnickiego prezesa Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Omawiano kwestie programu towarzyszących Kongresowi sesji naukowych oraz kosztów Kongresu. Przeanalizowano też krok po kroku scenariusz organizacyjny Kongresu (harmonogramy, imprezy towarzyszące, listę osób zaproszonych itd.) Nadal nierozwiązany pozostaje problem finansowania udziału w Kongresie a chętnych jest wielu naszych Kolegów lekarzy ze Wschodu, których nie stać na pokrycie kosztów przyjazdu i pobytu. Nasze wystąpienia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, do komisji parlamentu i wielu rozmaitych instytucji jak dotąd nie odniosły skutku, z wyjątkiem PolPharmy, której dziękujemy. (5 marca 2013, OIL w Krakowie) Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Prezydium. Omawiano m.in. przygotowania do XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Przemyślu oraz wykonanie za 2012 i projekt preliminarza na 2013 rok (patrz relacja wewnątrz numeru, 6 marca 2013, OIL w Krakowie) Spotkanie Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia wchodzącego w skład Forum Ekonomicznego w Krynicy. Przyjęto wstępne założenia tematyki zdrowotnej (12 marca 2013, Warszawa).

8 8 8 SEKRETARZ ORL Wiosna za progiem Ten numer Gazety dotrze do Was w okresie kolejnego Zjazdu krakowskiej OIL, organizowanego przez Delegaturę w Przemyślu (5-6 kwietnia 2013). Poza typowym podsumowaniem mijającego roku (zatwierdzenie wykonania budżetu za 2012 oraz planowanego na rok 2013) Delegaci mam nadzieję, w liczbie zapewniającej quorum będą musieli przedyskutować i podjąć decyzję w kilku bardzo ważnych dla naszej Izby kwestiach. Przykładem chociażby sprawa generalnego remontu naszych siedzib w Przemyślu i w Krakowie. Z tematem tym wiąże się kluczowa kwestia zwolnienia 4 mieszkań zajmowanych przez rodziny lokatorów. Na drodze sądowej proces ten może trwać nawet kilka lat, skutecznie blokując przeprowadzenie remontu. Do omówienia będzie również sprawa nadchodzących wyborów (maj, czerwiec, listopad), które po raz pierwszy będą przeprowadzone korespondencyjnie, w myśl nowego regulaminu. Mam nadzieję, że nowo wybrani Delegaci na VII Kadencję podejmą wyzwania stojące przed Naszym Samorządem, a problemy np. z obecnością na kolejnych Zjazdach nigdy już nie wystąpią! Gorąco namawiam Koleżanki i Kolegów do udziału w wyborach, a przede wszystkim do kandydowania! Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji przez pierwsze 3 miesiące 2013 roku zrealizowała wszystkie planowane imprezy, m.in. VIII już Zimowe Igrzyska Lekarskie, Mistrzostwa Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim w Bystrym (organizowane wspólnie z OIL w Rzeszowie tu podziękowania dla dr Marii Szuber, głównej organizatorki imprezy), Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Stołowym. Z informacji napływających ze stoków narciarskich wynika, że korzystacie Państwo chętnie z kolejnej edycji akcji Zima na nartach, a mijający sezon narciarski należy zaliczyć do udanych. Odpowiadając na liczne zapytania telefoniczne i mailowe o tegoroczną letnią akcję Grecja-Stomio informuję, że aktualnie oczekujemy na odpowiedź z Grecji na temat warunków wypoczynku (ilość miejsc i cena) i natychmiast po jej otrzymaniu umieścimy informację na stronie internetowej Izby. W warunkach kryzysu greckiego nie powinno być problemów z miejscami. Informuję też, że na przełomie września i października b.r. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Naczelnej Rady Lekarskiej, którą kieruję, organizuje po raz pierwszy wypoczynek (turnus 8-dniowy) nad Bałtykiem (najprawdopodobniej Międzyzdroje) dla Lekarzy Seniorów z całej Polski. Wstępne zgłoszenia należy kierować na ręce przewodniczącego Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów, dr. Kazimierza Kłodzińskiego. Ilość miejsc na pewno będzie ograniczona (55-60 osób z całej Polski). Naczelna Rada Lekarska finansuje noclegi i wyżywienie, zaś dojazd pozostaje we własnym zakresie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam Sekretarz ORL Jacek Tętnowski Doktor Marzena Ksel wiceprezydentem CPT Pełna nazwa CPT to: Europejski Komitet ds. zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Komitet działa przy Radzie Europy, a jego głównym ce lem jest kontrola i ocena krajów członkowskich pod względem traktowania osób pozbawionych wolności i przebywających w więzieniach, na po sterunkach policji, w aresztach, ośrodkach dla azylantów oraz szpitalach psychiatrycznych. Komisja nie jest organem śledczym, uzupełnia jednak sądową działalność Europejskiego Trybu nału Praw Człowieka w Strasburgu. Doktor Marzena Ksel pochodzi z Krakowa, jest chirurgiem, wieloletnim Naczelnym Leka rzem Więziennictwa, a od 2008 r. członkiem Ko mitetu CPT. 7 marca 2013 roku została wybrana jego wiceprezydentem. W tym roku pośród państw, które odwiedzą eksperci CPT, znalazła się Polska. W poprzed nich latach zastrzeżenia CPT odnośnie Polski do tyczyły głównie przeludnienia więzień.

9 9 PREZENTACJE 9 Jak funkcjonują nasi sąsiedzi? taki pomysł redakcyjny zrodził się na kan wie dolnośląskiej inicjatywy z 2010 roku, zacieśnienia kontaktów między Izba mi: Śląską, Dolnośląską, łódzką i krakowską. W pożytki powyższego zamysłu nie będziemy tutaj wnikać. Natomiast warto może zobaczyć: Jak i gdzie funkcjonują nasi sąsiedzi? Czym się zajmują? O ile się od nas różnią? Śląska Izba Lekarska Na wstępie kilka liczb: lekarzy posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu, w tym 3161 lekarzy dentystów. Nadto 2639 lekarzy w ewidencji, co oznacza drugą co do ilości członków izbę lekarską w kraju (po warszawskiej), liczącą łącznie lekarzy i lekarzy dentystów. terytorialnie Izba Śląska odwzorowuje dawny podział administracyjny kraju, dzieląc obszar obecnego woj. śląskiego z Częstochowską i Beskidzką Izbą Lekarską. W ramach terytorium Ślą skiej Izby działa 21 delegatur, przeważnie bez własnej siedziby, ale ze skromnym zapleczem admi nistracyjnym. Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach liczy 47 członków, prezydium ORL 12 członków. Jeden delegat na Zjazd Okręgowy przypada w VI kadencji na 35 lekarzy, w VII kadencji będzie na 41 lekarzy (łączna ich liczba nie może przekraczać 400). Miejscem inteligencji nie jest narożnik... Rozmowa z dr n. med. Jackiem Kozakiewiczem, prezesem Śląskiej Izby Lekarskiej Panie Doktorze! W wywiadach, w wypo wiedziach publicznych traktuje Pan samorząd lekarski jak jedną wielką rodzinę. Czy to nie nazbyt idealistyczne założenie, postrzegać szes naście tysięcy lekarzy jako wspólnotę, zwłasz cza przy takiej rozbieżności interesów? Zacznijmy od spojrzenia wstecz. Społeczeń stwo bez swojej historii jest tylko zbiegowiskiem ludzi powiedział Stanisław Lem i często to zda nie cytuję. Otóż lekarze bez swojej historii, bez Mistrzów, bez odwołania się do naszego etosu zawodowego, też mogą stać się takim zbiegowi skiem świadczeniodawców. Zatomizowaną grupą ludzi, którzy nic o sobie nawzajem nie wiedzą, a w dodatku widzą wszystko oddzielnie. W mojej koncepcji rzeczywiście samorząd to

10 10 10 PREZENTACJE wielka lekarska rodzina, w której solidarność, rozumiana również jako zbiorowa odpowiedzial ność, wzajemna pomoc, radość z sukcesu, przy jaźń, pełnią ogromną rolę. Sądzę, że bardzo nam dzisiaj brakuje pewnych nadrzędnych wartości. Rozwój, postęp w medy cynie są postrzegane przez mnożenie specjaliza cji, tymczasem brakuje nam ogólnej refleksji. Moim zdaniem lekarz, jeśli ma być reprezentan tem hipokratejskiego ideału, nie może traktować sam siebie jako wyłącznie perfekcyjnego wyko nawcę określonej procedury. Myślę, że potrzebni są nam przede wszystkim liderzy, z wyrazistą oso bowością i wizją, zdolni do jej wprowadzania. Jakie zatem problemy uważa Pan za wę złowe dla ochrony zdrowia? Rozpoczynając VI kadencję wiedziałem, że po pierwsze mamy w Polsce sytuację perma nentnego niedofinansowania ochrony zdrowia, a równocześnie władzę zakładającą, że w zdro wiu regulatorem mogą być mechanizmy rynko we i one wystarczą. W 2010 r. nakłady na ochro nę zdrowia wynosiły 4,7% PKB i niestety nie widać poprawy. A po wtóre, że stajemy przed ko niecznością ratowania idei samorządu wobec ato mizacji środowiska oraz zakusów politycznych na ograniczenie, niezbędnej przecież, przestrzeni dla wykonywania wolnego zawodu. Należało zatem jak to w rodzinie, gdy powstaje trudna sytuacja ochraniać przede wszystkim najmłodszych i naj starszych. A równocześnie trzeba torować drogę najlepszym, bo oni są niezwykle ważni, nie tylko w czasach kryzysu. Ja nie wiem, co będzie w VII kadencji, ale staje przed nami pewne zobowiązanie wobec do konań poprzedników. Trzeba sobie odpowiedzieć, kim jesteśmy, jaką kulturotwórczą rolę pełniło zawsze lekarskie środowisko. A potem nazwijmy rzecz po imieniu: narożnik nie jest miejscem in teligencji! Gdzie zatem jest to miejsce? Dzisiaj zawód lekarza jest poddany najwięk szej kontroli i największej presji społecznej. Musimy mieć zatem miejsce, gdzie możemy swo bodnie artykułować swoje myśli, choćby to się bardzo nie podobało władzy, tabloidom, czy płat nikowi. Dla nas takim miejscem jest Pro Medi co, wspominam o tym, bo właśnie święciliśmy jubileusz 200 numeru pisma, od początku kiero wanego niezawodną ręką dr Żywisława Mendla. Na łamach naszej gazety lekarze publikują wła sne teksty publicystyczne, polemiki, refleksje, opi nie i felietony. Redakcja wyróżniła nawet ostat nio najlepszych autorów lekarzy Złotymi pióra mi. Panie Doktorze, z perspektywy krakow skiej Izby trudno Panu nie pozazdrościć sie dziby. Wprawdzie wejście do Pańskiego gabi netu wymaga umiarkowanej tuszy, ale to usy tuowanie błękitnego bloku w centrum miasta, te 5 pięter, sala konferencyjna na 300 osób, restauracja, wszystko to imponuje. Jak weszli ście Państwo w posiadanie? To jest kwestia klimatu Śląska i towarzy szącej Izbie Lekarskiej atmosfery. Od momentu reaktywacji samorządu w 1989 roku spotykaliśmy się z życzliwością ze strony władz. Oczywiście nic nie dzieje się samo. Od początku znaczne za sługi w kwestii uzyskania budynku mieli dokto rzy Stanisław Gołba kierujący komitetem zało życielskim odradzającego się samorządu, a na stępnie wybrany wiceprezesem NRL w pierwszej kadencji i Zygfryd Wawrzynek pierwszy pre zes Śląskiej Izby. Pomoc i zaangażowanie wielu innych Koleżanek i Kolegów, przy równoczesnym pozyskaniu przychylności wojewody i władz sa morządowych sprawiły, że w 1995 roku wykupi liśmy ten obiekt, wybudowany ze składek Naro dowego Funduszu Ochrony Zdrowia (NFOZ), od Urzędu Miasta Katowice. Nikt nie stawiał prze szkód, wszyscy byli za, choć na początku nie brakowało w naszych szeregach sceptyków, któ rzy poddawali w wątpliwość, czy warto wydawać, niemałe wówczas pieniądze, na pozyskanie tej nieruchomości. Innym przykładem wspomnianego klimatu może być współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Udział samodzielnych pracowników naukowych w działaniach Izby jest znaczący

11 11 PREZENTACJE 11 i wspólnie podejmujemy wiele przedsięwzięć związanych z kształceniem podyplomowym. W sensie instytucjonalnym przejęliśmy niektóre funkcje Centrum Medycznego Kształcenia Pody plomowego w zakresie interny i pediatrii. Mamy zresztą wcale pokaźną liczbę lekarzy z Krakowa, bo aż piętnastu którzy w Katowicach odbywali kurs atestacyjny dla specjalistów z zakresu cho rób wewnętrznych. Wspólnie z SUM i Uniwer sytetem Śląskim uruchomiliśmy studia podyplo mowe z zakresu prawa medycznego. Działalność naszej izby była wielokrotnie nagradzana i jest dobrze postrzegana zarówno przez lekarzy, jak i opinię publiczną. W 2005 roku Śląska Izba Lekarska otrzymała Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskie go. Sam też zostałem ostatnio wyróżniony przez Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji, powołaną przed 20 laty przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, w której zasiada kilkunastu profesorów, prezydentów miast, ślą skich działaczy politycznych i elita gospodarcza regionu. Podczas uroczystej gali w Domu Muzy ki i Tańca w Zabrzu, w obecności blisko 2 tysięcz nej publiczności, otrzymałem, jako prezes ŚIL, Platynowy Laur Pro Publico Bono, co poczy tuję także jako docenienie roli izby lekarskiej w naszym regionie, wielki honor i zobowiązanie. Bardzo chciałbym podziękować moim wszystkim Współpracownikom, Koleżankom i Kolegom, bez których wsparcia i życzliwości nie udałoby mi się tego osiągnąć. Wspomnieliśmy wcześniej o licznych ini cjatywach integracyjnych Izby Śląskiej, Mo żemy je tu wyliczyć... Na pewno nie wszystkie. Mamy bardzo prężną Komisję Sportu, która w ubiegłym roku zorganizowała Mistrzostwa Polski w pięciu dys cyplinach (narciarstwo alpejskie, siatkówka, tenis ziemny, szachy, squash); aktywnie działa jącą Komisję Kultury, która organizuje doroczne koncerty Pro Memoria cieszące się sporym zainteresowaniem, a także ogólnopolski konkurs fotograficzny Okiem Eskulapa. Wiele uwagi poświęcamy rodzinom lekarskim, m.in. wspiera jąc od wielu lat dzieci zmarłych Koleżanek i Ko legów. Także lekarskim seniorom należy się szczególna opieka. W ramach naszych struktur działa Fundacja Lekarzom Seniorom, mająca od niedawna status organizacji pożytku publicznego oraz Dom Lekarza Seniora w Sosnowcu. Coraz więcej uwagi poświęcamy opiece praw nej lekarzy. Dzisiaj sądy coraz częściej orzekają abstrakcyjne sumy odszkodowań od lekarzy, tak że z tytułu domniemanych utraconych korzyści. Ale mamy dobry klimat porozumienia z prawni kami. Współpracuje z nami bezkosztowo 10 kan celarii adwokackich (!). Na mocy porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach każ dy lekarz może raz na trzy miesiące bezpłatnie skorzystać z porad adwokatów. Panie Doktorze, a jaki procent lekarzy śląskich kontestuje istnienie samorządu? Ja sądzę, że malejący. Myślę, że środowi sko odczuwa nasze wsparcie instytucjonalne. Zresztą dla cierpiących na fobię wobec samo rządu właśnie uruchamiamy cykl w Pro Medi co pt. Co by było, gdyby nie było Izby? Bo odeszło w zapomnienie, jak to było, gdy np. działały urzędnicze kontrole działalności zawo dowej. Tymczasem, aby ułatwić naszym człon kom kontakt z biurem izby wymieniliśmy centra lę telefoniczną na nowoczesną i teraz 40 lekarzy jednocześnie może rozmawiać z różnymi działa mi. Zależało nam na uzyskaniu życzliwej atmosfe ry domu, w którym lekarz od uśmiechniętego urzęd nika uzyska potrzebną informację, usługę czy po radę, zje obiad i porozmawia towarzysko z gro

12 12 12 PREZENTACJE nem przyjaciół nad filiżanką dobrej kawy. Ja nie mówię lekarzom kochajcie nas, w rodzinach też czasem różnie bywa. Ja raczej podkreślam, że to Wasz dom. Czujcie się jak jego współwłaściciele. A napięcia są nieuniknione. No bo jak to jest, że buduje się Stadion Narodowy niemal trzy razy drożej niż w Niemczech, podobnie dużo więcej kosztuje kilometr autostrady, a na zdrowie nakła dy są blisko dwa razy mniejsze względem PKB, co oznacza wielokrotnie niższą rzeczywistą war tość środków finansowych, przy oczekiwaniu tego samego poziomu usługi... Tu na Śląsku też mamy drastyczne przykłady różnic w kierowaniu pomo cy finansowej, środki przeznaczone na moderni zację Stadionu Śląskiego, której końca nie widać, przewyższają wszystkie dotacje samorządu wo jewództwa dla blisko 50 podmiotów działalności leczniczej, w tym wielu szpitali wojewódzkich... No to wracamy na ziemię. Dziękuję Pa nie Doktorze za rozmowę. Sądzę że jakiegoś wprowadzenia do tematyki śląskiej, dokonali śmy. Dr n. med. Jacek Kozakiewicz; ur w Radomsku; dyplom z wyró nieniem uzyska³ w 1975 na Wydziale Lekarskim ŒAM w Katowicach; w latach asystent w I Klinice Laryngologii ŒAM, gdzie uzyska³ te I i II stopieñ specjalizacji z otolaryngologii; w latach starszy asystent w Górnoœl¹skim Centrum Medycznym w Oddziale Laryngologii (do 1998 r. III Klinika Laryngologii); 1993 r. uzyska³ doktorat, od 2000 ordynator Oddzia³u Laryngologii WSS nr 4 w Bytomiu. Równolegle w latach z-ca lekarza wojewódzkiego w Katowicach. W latach sekretarz Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoœæ ŒAM; zwi¹zany z samorz¹dem lekarskim od chwili jego reaktywacji; cz³. Prezydium, a nastêpnie sekretarz ORL w Katowicach; w latach wiceprzewodnicz¹cy ORL w Katowicach, w latach oraz cz³. ORL i przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia Publicznego; w II, V i VI cz³. NRL; b. cz³. w³adz regionalnych Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, przewodnicz¹cy Kapitu³y Lauru Œl¹skiej Laryngologii wspó³twórca polskoszwajcarskiego programu Matka i Dziecko. Od 2009 prezes Œl¹skiej Izby Lekarskiej. ORL Z obrad Okręgowej Rady Lekarskiej Przed XXX Okręgowym Zjazdem 6 marca 2013 roku odbyło się ostatnie przed XXX Okręgowym Zjazdem Lekarzy (planowa nym na 5 6 kwietnia w Przemyślu) posiedze nie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Głównym tematem spotkania było przyjęcie sprawozdań komisji problemowych ORL i de legatur za okres od 30 marca 2012 do 6 kwiet nia Wcześniej jednak poruszono kilka innych wątków. W pierwszej, bardzo zwięzłej części obrad, przedstawiciel firmy Lloyd s zaprezentował Radzie ofertę ubezpieczeniową dotyczącą na stępstw nieszczęśliwych wypadków. W dużym skrócie, oferta dotyczy odszkodowań dla leka rzy, zatrudnionych na kontraktach, którzy ule gli wypadkowi bądź chorobie. Prowadzący ob rady prezes ORL prof. Andrzej Matyja dodał, że to wyjątkowy, pierwszy w Polsce produkt przeznaczony dla ogromnej grupy, jaką są lekarze kontraktowi, a do tego atrakcyjny cenowo (składka w wysokości ok 3,5% do chodów). Po prezentacji Lloyds a prezes przystąpił do omawiania problematyki Wojewódzkich Komi sji Orzekających o Zdarzeniach Medycznych co było tematem posiedzenia konwentu preze sów ORL. Komisje składają się z 16 członków, 8 winno mieć wykształcenie medyczne i prak

13 13 ORL 13 tykę przynajmniej przez 5 lat, ale mogą to być również pielęgniarki, fizjoterapeuci itp.); nato miast drugie 8 ma mieć wykształcenie prawni cze. W dotychczasowych orzeczeniach jak zaznaczył Prezes zachodzi pewien paradoks szpitale, na które nałożono stosunkowo nie wielką karę (np. w wysokości 50 tys.) nie zga dzają się z wyrokiem i odwołują się do Sądu, natomiast nałożenie na szpital kary kilkakrot nie wyższej, płacone jest bez większych opo rów. Skąd ten rozdźwięk? Kary nakładane przez Wojewódzkie Komisje Orzekające muszą być wypłacane z własnych środków szpitali, nato miast kary nałożone wyrokami Sądu pokrywa ubezpieczyciel. Ten proceder zapewne już wkrótce zostanie ukrócony towarzystwa ubez pieczeniowe znacząco podnoszą wysokość skła dek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywil nej bądź całkowicie zmieniają zapisy w umo wach ze szpitalami. Prezes zaznaczył też, że ORL została poproszona o wyznaczanie bie głych lekarzy do Wojewódzkich Komisji Orze kających ds. Zdarzeń Medycznych, propozycja ta została jednak odrzucona, byłoby to bowiem niezręcznością. Komisjom brakuje przede wszystkim biegłych do oceny zdarzeń, gdyż zajęcie to jest bardzo czasochłonne, a wynagro dzenie raczej symboliczne, w dodatku utrud nione brakiem definicji zdarzenia medyczne go i obarczone przez Ministra Zdrowia rygo rem nieprzekraczalnej wysokości honorarium 500 zł. Na marginesie, Małopolska Komisja Orzekająca jest jedyną w Polsce, której prze wodniczy lekarz. Interesującym podpunktem programu była krótka dyskusja na temat nowego podejścia do ściągalności składek. Choć OIL w Krakowie może poszczycić się naprawdę dobrym wyni kiem (ok. 90%) problem z dłużnikami istnieje nadal. Dlatego podczas posiedzenia konwentu prezesów ORL pojawił się pomysł prof. An drzeja Matyji w kwestii uporządkowania cha osu. polegałoby to z grubsza na zaniechaniu pewnych form ściągania składek za wszelką cenę, często od lekarzy w zaawansowanym wieku. Zamiast wymagać od przechodzących na emeryturę lekarzy dziesiątków papierków potwierdzających ich wiek i status emeryta, przyjąć umownie, że w momencie ukończenia przez lekarza 70 lat zmienia się automatycznie jego składka (z 40 na 10 zł). Podobnie w przy padku lekarzy dotkniętych nagłą, przewlekłą chorobą bez tony zaświadczeń i potwierdzeń, po prostu wierząc na słowo. Trzeba zaufać powiedział prezes Matyja. Jego pomysł swego rodzaju uchwały abolicyjnej dotyczącej od stępowania od ścigania dłużników po zakoń czeniu danego roku składkowego i rozpoczy nania nowego roku na czysto zostanie praw dopodobnie przedyskutowany na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej. Najdłuższą częścią obrad było przyjęcie materiałów na XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (5 6 IV 2013 r). Przedstawiono projekt Progra mu Zjazdu, listy kandydatów do Prezydium i Komisji Zjazdu, Komisji Mandatowej i Ko misji Regulaminowej. Natomiast doktor Anna Maciąg, skarbnik ORL, przedstawiła wykonanie Preliminarza OIL w Krakowie za rok Wykonanie przy chodów wyniosło 99,3%, wykonanie budżetu 89%. Pieniędzmi gospodarowano oszczędnie według podsumowania księgowej OIL p. Mar ty Chodór bilans finansowy na koniec roku 2012 wyniósł zł. Dyskusje podczas przedstawiania przez dr Annę Maciąg projektu Preliminarza OIL w Krakowie na rok 2013 dotyczyły m.in. zmian w planowanych budżetach. Generalnie nie znacznie skorygowano koszty działalności Ko misji problemowych ORL, pozostawiając rów nocześnie fundusz rezerwowy w wysokości 50 tys. zł. Jednogłośnie uznano również, że nietykalny pozostaje budżet Komisji Byto wej, a także przyjęto uchwałę o pozostawieniu bez zmian na 2013 rok wysokości wypłat za pomóg losowych z tytułu śmieci lekarza człon ka OIL w Krakowie. Natomiast do projektu preliminarza w czę ści dotyczącej funduszu celowego za 2013 rok

14 14 14 ORL dodano podpunkt 4. informujący o powiększe niu funduszu celowego o kwotę zł sta nowiącą sumę odsetek uzyskanych z lokat ban kowych w 2012 r. Niezmienne pozostają trzy dotychczasowe obciążenia: 1. Pokrycie ze składek członkow skich Izby różnicy między otrzymaną dotacją z MZ (tym razem zł), a poniesionymi rzeczywistymi kosztami; 2. Zabezpieczenie na rzecz przychodów ORL pozostałych z roku poprzedniego środków finansowych z rachun ku bieżącego; 3. Utworzenie (a właściwie utrzy manie) funduszu celowego w kwocie ok. 5 mln. zł na potrzeby remontowo inwestycyjne OIL, nie ujęte w projekcie preliminarza. Końcowe punkty obrad to m.in. sprawoz danie sekretarza ORL dr. J. Tętnowskiego na temat postępów w odzyskiwaniu lokali należą cych do OIL przy ul. Krupniczej (wciąż za mieszkałych przez lokatorów kwaterunkowych) oraz krótka dyskusja na temat nowego rozpo rządzenia ministra zdrowia w sprawie specjali zacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz porów nanie sytuacji w tym zakresie w Polsce i in nych krajach. Na tym obrady zakończono. Kamila Śnieżek WYBORY Głosy do urn wyborczych Odrywamy z kalendarza wyborczego kolejne dni i skreślamy kolejne etapy. Marzec to miesiąc zgłaszania kandydatów na delegatów, czyli tych, którzy utworzą okręgowy zjazd lekarski Izby Kra kowskiej. Stosowny formularz zgłoszeniowy zamiesz czony jest na stronie internetowej Izby w zakład ce wybory. Wystarczy go wypełnić, uzyskać od kandydata zgodę na jego wybór oraz podpis pod oświadczeniem o niekaralności, nanieść swoje dane jako osoby zgłaszającej, wszystko podpisać i potwierdzić odciskiem swojej pieczątki lekar skiej. Tak wypełniony formularz należy złożyć w Izbie. Przypominam, że zgłoszenia kandydata może dokonać każdy członek rejonu wyborczego w odniesieniu do każdego jego członka. Na tym etapie wyborów można zgłosić samego siebie, ale w każdym przypadku należy wypełnić formu larz zgłoszenia kandydata. Na podstawie zgłoszeń powstaną listy do gło sowania, osobne dla każdego rejonu wyborcze go. Zostaną one opublikowane na stronie interne towej Izby na początku kwietnia. Koniec kwiet nia, maj i czerwiec to miesiące zebrań wybor czych. O terminie i miejscu wystawienia urn wy borczych zostaniecie Państwo powiadomieni, każ dy z lekarzy z osobna. Korespondencja z tą infor macją oraz z kartą do głosowania i dwiema ko pertami zostanie dostarczona do Waszych domów. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją i za chować reżim głosowania osobistego przez pod pis i odcisk pieczątki na zamknięciu koperty, a głos oddany w wyborach będzie się liczył. Taką kopertę należy odesłać do Izby jest ona już zaadresowana, a przesyłka opłacona jedyny wysiłek to zagłosować i zakleić kopertę. Prze syłka musi dotrzeć do Izby przed terminem wy borów, nie należy zatem zwlekać z jej wysyłką. Jeśli ktoś nie skorzysta z udogodnień głoso wania drogą korespondencyjną, może osobiście stawić się w miejscu i w terminie określonym w zaproszeniu, wrzucając swój głos bezpośred nio do urny wyborczej. Zapraszam wszystkich do głosowania! A jego sposób wybierzcie Państwo sami! Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie Mariusz Janikowski

15 15 Ewidentna kobieta sukcesu... PORTRETY 15 Rozmowa z prof. Kaliną Kawecką Jaszcz w przededniu uroczystości, które 24 kwietnia 2013 roku organizuje Instytut Kardiologii CM UJ na cześć Pani Profesor Pani Profesor, przepraszam za brak powagi w pierwszym pytaniu, ale skąd to za skakujące imię, nawiązujące do popularnej piosenki z połowy XIX stulecia? Rosła Ka lina z liściem szerokim Oboje moi rodzice byli przyrodnikami, ab solwentami UJ. Mama zapalonym botanikiem, ojciec zoologiem. Wiem, że Rodzice zastana wiali się, czy nie nazwać mnie Dziewanną, bo byłoby to imię i przyrodnicze, i słowiańskie. A moja nieżyjąca już młodsza siostra też nosi ła imię o podobnym rodowodzie Hanna Róża. Urodziła się Pani w Krakowie? Nie. W czasie wojny, kiedy przyszłam na świat, rodzice mieszkali w Kielcach. Zaraz po wojnie wróciliśmy do Krakowa i ojciec miał podjąć ponownie pracę na Uniwersytecie. Nieoczekiwanie w trakcie powrotu został jednak aresztowany przez Rosjan, a następnie internowany na Uralu z całym zbiorowiskiem rozmaitych kombatantów II Wojny Światowej. Prowadził tam nawet badania przyrodnicze. Aż trzy lata trwały starania mojej matki nim pozwolono mu wrócić do Polski. Czyli tu się Pani wychowała. Do które go Liceum Pani uczęszczała? Do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Joteyki na Podwalu. Było to bardzo dobre, może najlepsze liceum żeńskie, bo w tym czasie licea nie były koedukacyjne. Kiedy podejmowała Pani decyzję o me dycynie? Miałam siedemnaście lat, gdy zdawałam maturę. Myślę, że to mogło być rok wcześniej. Ale wcale nie chciałam być lekarzem prakty kiem, chciałam pracować naukowo. W środo wisku w którym się wychowywałam osiągnię cia naukowe były najbardziej cenione. Pamię tam, jakim szacunkiem Mama darzyła profeso ra Władysława Szafera, którego poznałam bawiąc się w Ogrodzie Botanicznym, czy odwiedzając Ojca w Zakładzie Zoologii przy ul. św Anny na pierwszym piętrze, kierowanym wówczas przez profesora Smreka Smre czyńskiego czy profesora Zygmunta Grodziń skiego, który rządził na dole tego budynku, wuja też biologa profesora Karola Starmacha. Myślałam jednak, że będę pracować w teore tycznych katedrach w naukach podstawowych. Praktycznej medycyny w ogóle sobie nie wy obrażałam, nie było w moim najbliższym oto czeniu lekarzy. Mówiąc szczerze, pierwsze dwa lata na studiach okropnie mi się nie podobały. Wyszłam z bardzo dobrego liceum, po maturze

16 16 16 PORTRETY był to szczyt mojego ogólnego rozwoju inte lektualnego, a Kraków dawał różnorodne moż liwości. Miałam przyjaciół fizyków, trochę star szych ode mnie, wtedy była to elita studentów. Fascynowały mnie nie tyle kabarety, co książ ki, teatr i wspinanie po podkrakowskich skał kach. To zresztą nie szło mi dobrze. I oto na tej medycynie przez pierwsze dwa lata głównym obowiązkiem było pamięciowe opanowywanie materiału. Jednak nie mogłam sobie ze wzglę dów rodzinnych pozwolić na beztroskie porzu cenie studiów i dobrze się stało. Poszłam na me dycynę, bo wydawała mi się ciekawsza od bio logii, a ponadto nie chciałam powtarzać ście żek rodzinnych. Nie miała Pani oporu, żeby wziąć żabę do ręki? Ależ skąd. Już we wspomnianym Zakła dzie Zoologii brałam do ręki w akwarium ak solotle dziw przyrody (meksykańskie płazy pozostające w stadium larwalnym), którym daleko do urody żab. A jak Pani trafiła na patologię, bo wiem, że był to Pani pierwszy etap kariery akade mickiej? Po II roku studiów pojechałam na kajaki z towarzystwem studencko asystenckim, wśród tych ostatnich był dr Andrzej Kulig, później profesor anatomii patologicznej o wielkim au torytecie. Andrzej pracował jako asystent w Zakładzie Anatomii Patologicznej. Gdy się do wiedział, że mam wszystkie egzaminy pozda wane bardzo dobrze, zaczął mnie namawiać koniecznie na zapisanie się do studenckiego koła naukowego. I tak się zaczął, na III roku, mój związek z Katedrą Anatomii Patologicz nej, którą kierowała pani profesor Janina Ko walczykowa. Profesor była specjalistą krajo wym, prezesem Towarzystwa PTAP, jedynym jak dotąd dziekanem kobietą Wydziału Lekar skiego UJ, a potem prorektorem, słynęła jako znakomity wykładowca. Natomiast doktor Ku lig, który prowadził koło naukowe, miał nie zwykły talent do pracy z młodzieżą. Potrafił za ciekawić studentów pracą w prosekturze i sze reg z nich zdobyło pierwsze szlify naukowe w Zakładzie, między innymi profesor Andrzej Szczeklik. Szybko dostałam stypendium nauko we i od IV roku studiów pracowałam na Ana tomii Patologicznej, również prowadząc ćwi czenia ze studentami. Zdobyłam pierwszy sto pień specjalizacji z anatomii patologicznej i postanowiłam jednak starać się o studia dok toranckie w klinice chorób wewnętrznych kie rowanej przez prof. Władysława Króla. Pani profesor Kowalczykowa, gdy przyszłam z tą propozycją, najpierw się żachnęła, później uznała, że mam dobre podstawy, aby zostać kli nicystą. To wciąż wydaje się dalekie od kardio logii? Pozornie. Klinika chorób wewnętrznych była ukierunkowana na kardiologię i nadciśnie nie tętnicze od czasów prof. Leona Tochowi cza, który to kierunek rozwijał prof. Władysław Król. O czym pisała Pani doktorat? W tym czasie choroby zawodowe miały priorytet w konkursach na studia doktoranckie. Przygotowywałam więc temat wpływu prze wlekłego działania par chloru na układ odde chowy i układ krążenia. Polem badawczym były tarnowskie Azoty, wielka fabryka nawozów, o zatrudnieniu sięgającym 10 tys. pracowników. Część badań przeprowadzałam na miejscu, tzn. jeździłam do Azotów i wykonywałam badania układu oddechowego i krążenia pracowników narażonych przewlekle na pary chloru. Jeździłam tam pociągiem i mieszkałam w hotelu robotniczym, co było o tyle zabawne, że na pierwsze spotkanie Profesor zawiózł mnie osobiście swoim samochodem, wspaniałym fiatem Mirafiori. Był to taki ósmy cud świata na owe czasy. No więc, z fasonem pojechałam tym Fiatem Mirafiori z Profesorem, spotkali śmy się nawet z dyrektorem naczelnym fabry ki Stanisławem Opałką, którego Profesor znał osobiście. A potem dojeżdżałam już pociągiem,

17 17 PORTRETY 17 a badania organizowałam sama w przychodni przyzakładowej. Nota bene okazało się, że samo narażenie na chlor nie dawało zmian w ukła dzie oddechowym, zachodziły one dopiero w połączeniu z nałogowym paleniem papiero sów. Sądząc po Pani biogramie wyniosła Pani jednak z tych badań jakiegoś bakcyla, bo uczestniczy Pani w niezwykle dużej ilości europejskich i krajowych programów ba dawczych. To jakby specyfika Pani zawodo wego emploi. Zajmowała się Pani dodatko wo socjologią? Mój rozwój jest odzwierciedleniem zmian, jakie zachodziły w polskiej medycynie zwłasz cza w kardiologii w odniesieniu do badań kli nicznych, do których Polska weszła z począt kiem lat 90. i stopniowo brała w nich coraz większy udział. Weszłam w tematykę z pogranicza nauk społecznych z racji coraz bardziej zaznaczają cego się społecznego uwarunkowania chorób układu krążenia. Po tych Azotach była habilitacja... Habilitowałam się już z problematyki wczesnych postaci nadciśnienia tętniczego nadciśnienia granicznego, kiedy Kliniką kiero wał już prof. Jerzy Paweł Dubiel. Ogromnie mi imponował, był bardzo doświadczonym hemo dynamikiem, pracował w amerykańskich cen trach kardiologicznych o najwyższym pozio mie. Utrzymywał z amerykańskimi ośrodkami żywe kontakty, a ja byłam zachwycona, że mam szefa o takim ogromnym zacięciu badawczym. Zaczął też Panią wysyłać w świat? W świat zaczęłam się wysyłać sama, znacznie wcześniej, bo w czasie studiów. Dobrze pamiętałam, że wspomniane ideały naukowcy z Uniwersytetu często opowiadali o swoich pobytach zagranicą finansowanych przed wojną przez Fundację Rockefellera. Jako jedna z pierwszych odbyłam praktykę studencką w szpitalu w Londynie. Jako asystent profeso ra Króla zdobywałam systematycznie stypen dia wyjazdowe zagraniczne w Europie m.in. Światowej Organizacji Zdrowia, a także w Waszyngtonie i Nowym Jorku. korzystając ze współpracy Uczelni z Uniwersytetem Stony Brook. Dobrze pamiętam, że Profesor odradzał mi Cleveland, gdzie mnie ciągnęło naukowo, bo tam musi się mieć auto do dojazdów na uczelnię. Później, jako kierownik Kliniki, sta rałam się mocno o wyjazdy zagraniczne dla asystentów. To ta sama Fundacja która zakładała w Krakowie przed wojną szkołę pielę gniarską? Owszem. Ukończyła ją zresztą moja cio cia Joanna Siczek, wyróżniona potem Meda lem Florence Nightingale, najwyższym odzna czeniem Międzynarodowego Komitetu Czer wonego Krzyża. W jakich warunkach została Pani sze fem Kliniki? Po przedwczesnej śmierci profesora Jerzego Pawła Dubiela. Byłam już po habilita cji, cieszyłam się, że będę mogła pracować z tak wykształconym szefem, z szerokimi ho ryzontami, z kontaktami międzynarodowymi, który był wtedy dziekanem Wydziału Lekar skiego. I wszystko się zmieniło na 20 lat. Zostawmy ten dalszy etap kariery na ukowej kierowania Kliniką, opisywany w wielu wywiadach z Panią. Także owe wąt ki o ograniczeniu spożycia soli, o prewencji i rehabilitacji kardiologicznej. Proszę natomiast powiedzieć, czy spór z końca XIX stulecia między Ludwikiem Rydygierem a Napoleonem Cybulskim o do puszczenie kobiet do studiów medycznych ma jeszcze jakąś aktualność? Czy będąc ko bietą można robić karierę naukową na me dycynie? A może są jakieś ograniczenia? Pani jest za tymi różnymi parytetami, popie ra ruch feministyczny? Czy też uważa to Pani za bzdurę?

18 18 18 PORTRETY Ja jestem gdzieś pośrodku. Nie opowia dam się za parytetami, ale widzę bezwzględnie trudniejszą drogę kobiet do kariery. Często te kobiety, które chcą osiągnąć sukces, wejść na szczyty zawodowe, mają wielkie trudności w pogodzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym. Sto lat kobiet w medycynie poka zało, że umiejętności i osiągnięcia zawodowe nie są zależne od płci, a medycyna zyskała dzię ki kobietom. Pani dorobek naukowy jest imponują cy. Idąc do Pani nauczyłem się nowego, nie znanego mi pojęcia bibliometria, obrazu jącego ilość artykułów, doniesień nauko wych, rozdziałów w podręcznikach. Okazu je się otóż, że w Pani przypadku jest tam ok. 300 pozycji. Właśnie zrobiłam aktualny spis publika cji i jest ich ponad Ale pracował na ten sukces cały zespół Kliniki, którą kierowałam, duża część dorobku powstała też we współpra cy międzynarodowej. Gratuluję, chciałbym jednak, żebyśmy się zatrzymali nad dwoma Pani książkami: Nadciśnienie tętnicze kobiet oraz Choro by serca a cukrzyca, które miały więcej wydań. Jest jeszcze najnowsza Jakość życia w chorobach układu sercowo naczyniowego, wydana nie tylko po polsku, ale też po angiel sku przez wydawnictwo Springera. roku życia, ponad 60% (!). Przy takim rozpo wszechnieniu choroby występują jej postacie ciężkie, które wymagają specjalistów. Nadci śnienie rozpoznają i leczą lekarze rodzinni. W razie trudności powinni kierować pacjentów do specjalistycznych ośrodków, a dopiero po tem do oddziałów szpitalnych. U nas tego ogni wa pośredniego nie ma, a tam właśnie jest miej sce dla hipertensjologów. Jak długo mają trwać studia specjali zacyjne? Dwa lata, po internie lub po pediatrii. Ja widziałam amerykański model, gdzie od dawna jest specjalizacja z nadciśnienia tętni czego i działają takie wysoko specjalistyczne poradnie. My leczymy skutecznie 20% chorych, a oni 60% chorych. Przy skali zagrożenia, myślę, że to wy jaśnia wystarczająco ideę hipertensjologii. Pani Profesor, zmierzając do końca naszej rozmowy. Czy czuje się Pani spełniona w kwestii tego młodzieńczego marzenia o po zostaniu naukowcem? Tak. Udało mi się zrealizować marzenia o byciu naukowcem. Medycyna kliniczna okazała się fascynująca, a zawód stał się moim hobby. Udało mi się wykształcić znakomitych następców, a już całkiem prywatnie, mogę cie szyć się wnukami. Może Pan napisać: że jestem ewidentną kobietą sukcesu. Rozmawiał: Stefan Ciepły Ja zmierzam tym razem do kłopotliwe go dla Pani pytania. Otóż mówi się, że w Pol sce jest za dużo specjalizacji lekarskich, mamy ich blisko 80, podczas gdy średnia europejska wynosi ok. 50. Wśród wymienia nych jako zbędne często sytuuje się hiper tensjologię, w stworzenie której była Pani za angażowana. Co Pani na to? Wielokrotnie to już wyjaśniałam. Wpro wadzenie tej specjalizacji łączy się z kształce niem kadry specjalistów. Na nadciśnienie tęt nicze choruje 30% populacji, a powyżej 60.

19 19 JUBILEUSZE lat temu, 19 marca 1933 roku, oddano w Chrzanowie do u ytku szpital imienia marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Szpital nie na peryferiach W 80 lat później, 2 marca (w sobotę) 2013 roku postanowieniem Prezydenta RP za wzoro we, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiąz ków, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało 31 pracowników Szpitala Powiatowego w Chrzanowie z dyrektor Ewą Po tocką na czele. A okazja była wyjątkowa osiemdziesięcio lecie placówki, która cieszy się wyjątkową estymą nawet za granicą, jako że tu trafiają niekiedy obcokrajowcy ofiary wypadków drogowych na autostradzie A4. Podczas uroczystości, która zgro madziła z górą tysiąc osób w miejscowej hali widowiskowo sportowej, wręczono też odznaki honorowe Ministra Zdrowia i wyróżnienia przy znane przez samorząd powiatu. Wejrzyjmy w przeszłość. Trudno wręcz uwierzyć, że budowa, którą roz poczęto w 1929 r. trwała zaledwie cztery lata. Na owe, przedwojenne czasy szpital im. Piłsud skiego był obiektem bardzo nowoczesnym. Główny budynek szpitalny Pawilon A miał cztery piętra, a w 83 gabinetach pomieścił izbę przyjęć i najważniejsze oddziały: chirurgiczny, położniczy, chorób wewnętrznych i pracownię rentgena. Obok postawiono piętrowy budynek portierni. Szpital przewidziano na 150 do 230 łóżek, a budowę finansowały samorządy powia towy i miejski oraz powiatowa Kasa Chorych. Szpital miał własne, niemałe gospodarstwo rol ne. Pierwszym dyrektorem był Józef Garbień, równocześnie ordynator oddziału chirurgicznego Szpitala. Okres okupacji hitlerowskiej Szpital przeszedł ze stosunkowo niewielkimi stratami. Chrzanów wraz z sąsiednimi miejscowościami został wcie lony do Tysiącletniej Rzeszy Niemieckiej, któ ra na szczęście przetrwała tylko kilka lat, a sam Szpital został zagarnięty przez Wehrmacht. Dobudowano wówczas kolejne piętro Pawilonu B, w którym pomieszczone zostały oddziały wewnętrzny, płucny i zakaźny. Budynek B był zarezerwowany Nür für Deutsche tylko dla Niemców, ale kierujący szpitalem, pochodzący z Czech chirurg, dr Heinrich Tamm umiał tak po kierować placówką, by służyła także ludności polskiej, a nawet Żydom. Po wojnie szpital zyskał oczywiście nowego patrona Bolesława Bieruta, ale przyszły i inne, sensowniejsze zmiany: w 1962 r. wyodrębniony został oddział dziecięcy, w 1963 r. powstał od dział neonatologiczny, w trzy lata później chirur gia została podzielona na dwa oddziały. W 1972 roku zdecydowano się przenieść oddział chorób zakaźnych z Chrzanowa do innego obiektu w Myślachowicach, a w 1981 r. wybudowano

20 20 20 JUBILEUSZE Pawilon C, przygotowany na potrzeby admini stracji. Szpital stał się już bowiem dużą, poważną instytucją. Po wojnie pierwszym dyrektorem szpitala, któremu przyszło zmagać się z szalonymi, pod stawowymi problemami warunkującymi funkcjo nowanie placówki, był chirurg, związany ze szpi talem już przed wojną, dr Seweryn Dłuski, za stąpiony w 1953 przez cenionego ginekologa, wy chowawcę całego pokolenia lekarzy tej specjal ności, dr Władysława Bobrzyńskiego. Od roku 1965 placówką kierował dr Leon Pytlik, którego kierownictwo przypadło na niesłychanie trudny, wstępny okres walki o obecny kształt placówki. Ówczesny model gospodarczy zakładał rozwój kraju poprzez zwiększanie zatrudnienia. Na nasyconym przemysłem pograniczu Małopol ski i Śląska osiedlały się w rezultacie rzesze no wych pracowników, a to z kolei stawiało w trud nej sytuacji służbę zdrowia, która nie nadążała za procesami migracyjnymi. W 1966 r. władze po wiatu chrzanowskiego podjęły pierwsze kroki w celu budowy nowego obiektu szpitalnego, któ ry odpowiadałby nowym wyzwaniom, jednak sta rania o wszelkie niezbędne urzędowe decyzje oraz o zapewnienie finansowania budowy miały trwać aż 12 lat! W 1975 roku przeprowadzono reformę admi nistracyjną, w rezultacie której Chrzanów został dołączony do woj. katowickiego, co przyspieszy ło decyzję o budowie Szpitala, bo rzeczywiście, w nowym układzie administracyjnym, Chrzanów położony na wschodnich obrzeżach nowego województwa stawał się ważnym ośrodkiem, a znajdujący się tu szpital wymagał istotnego wzmocnienia. Budowa rozpoczęła się w 1978 roku wedle projektów pochodzących z krakowskiego biura Miastoprojektu w oparciu o powtarzalny pro jekt Sieradz, którego źródła nie pozostają bez związku z planami militarnymi Układu War szawskiego. Projekty podlegały jednak wielu zmianom, a sama budowa trwała aż 20 lat i jej losy były równie burzliwe jak losy kraju. Całe przedsięwzię cie zaplanowane na 81 miesięcy czyli niespełna siedem lat, co też nie było terminem krótkim, trwa ło ostatecznie 292 miesiące, czyli 24 lata i 4 mie siąca! Wszystkim tym problemom musiał stawiać czoła doktor Zbigniew Żurawik dyrektorujący szpitalowi w latach Brakowało pie niędzy, zmieniały się technologie, a w 1990 roku wojewoda katowicki, zapewne już świadom kolejnych zmian administracyjnych, czyli powro tu Chrzanowa do Małopolski, wydał decyzję o zaprzestaniu finansowania budowy. Dla miejscowej społeczności była to decyzja równie dramatyczna co niezrozumiała. Przez ko lejne dwa lata losy chrzanowskiego szpitala były czołowym problemem prezentowanym coram publico przez samorządy, organizacje społecz ne i parlamentarzystów. W 1991 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Szpitala, wkrótce także odpowiednia Fundacja, a dyrektor placówki, dr. Z. Żurawik był jej pierwszym prezesem, pełnym pasji i oddania. Mimo choroby, która dopadła go w ostatnim okre sie dyrektorowania, starał się ze wszystkich sił wspierać proces powstawania nowego szpitala. Szczęśliwie miał w tych pracach wsparcie swej zastępczyni (od 1992 r.) do spraw lecznictwa, Ewy Potockiej, która w 1994 roku objęła kierownic two placówki i funkcję dyrektora pełni do dziś (choć od 1 stycznia 2013 r. w związku z upły wem kadencji, jako po. dyrektora). Pytana o swe dalsze plany zawodowe, doktor Potocka przyzna je, że nie startuje ponownie w konkursie (także z powodów rodzinnych, jako że jej syn pełni obec nie funkcję starosty Powiatu Chrzanowskiego, a to może rodzić podejrzenia o konflikt intere sów). Podkreśla jednak, że nie zamierza zrywać związków ze Szpitalem, jest przecież lekarzem z powołania, specjalistą o sporym doświadczeniu.

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Komisję Kształcenia i Nauki powołano decyzją Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r.

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. XVI Światowy i Dzień Chorego Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. Idea Został ł ustanowiony przez Jana Pawła ł II, Święto jest obchodzone od 1993 roku w dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 L I P I E C 2 lipca 2010 r. - wizyta w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

Seminarium edukacyjne pt.: Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Seminarium edukacyjne pt.: Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Organizator Seminarium: Warszawa 5 października 2015 r. Patroni honorowi Sponsorzy Seminarium: Patroni medialni Partnerzy Seminarium: Podsumowanie Seminarium 5 października 2015 r. w Instytucie Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY PROGRAM WYBORCZY kandydata na Dziekana Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016-2020 Dr hab. n. med. prof. UR Krzysztofa Gutkowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Rola szpitali klinicznych w kształceniu podyplomowym

Rola szpitali klinicznych w kształceniu podyplomowym Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Warszawa 7 kwietnia 216r. Rola szpitali klinicznych w kształceniu podyplomowym Joanna Jędrzejczak Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wielu

Bardziej szczegółowo

II Konferencję Postępy w kardiologii

II Konferencję Postępy w kardiologii II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja Dar Serca i Fundacja dla Kardiologii zaprasza na II Konferencję Postępy w kardiologii Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r.

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r. ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ SPRAWOZDANIE Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od 01.01.2012r. - 31.12.2012r. 1. W 2012r. wpłynęło

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO Uzgodnione na zebraniach Komisji Statutowej ZG PTD w dniu 11.01. i 11.04.2007 r. w Krakowie, wraz z poprawkami prof. J. Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 10-11 marca:

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE KALENDARIUM 2017 LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

Bardziej szczegółowo

Statut. Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie

Statut. Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie Statut Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej "COR" przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne!

Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne! Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne! 20-letnia Zofia otrzymała rachunek za leczenie opiewający na 93 tys. zł! Była przekonana, że może leczyć się w ramach NFZ, bo w tym czasie uczyła się.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna

Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz BONO SERVIAMUS Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015 Marta Faryna Warszawa, 15 lutego 2016 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego.

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Dr n. med. Piotr Gajewski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Dzieci cej na terenie Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 Olsztyn, dnia 27 marca 2009r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3 00-513 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.) Warszawa 2015.02.10 Mariusz Kuśmierczyk Instytut Kardiologii 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42 22 34 34 610, 22 34 34 548 mkusmierczyk@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katedra Nauk o Rodzinie Zaprasza na konferencję EWOLUCJA SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY - PRIORYTETY I WYZWANIA Katowice, 1 grudnia 2016 Aula Wydziału

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. MNiS W-DS /TM/l 0. Według rozdzielnika. Szanowni Państwo,

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. MNiS W-DS /TM/l 0. Według rozdzielnika. Szanowni Państwo, MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO MNiS W-DS-174-1182-15/TM/l 0 Według rozdzielnika Szanowni Państwo, stosownie do postanowień uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu:

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Konferencję objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W trakcie spotkania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 6/2012 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 marca 2012 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce

Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce www.korektorzdrowia.pl Fundacja Watch Health Care Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce Barometr WHC; działalność Fundacji WHC, PATtube Warszawa, 18 listopada 2015 Magdalena

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERÓW WYDARZENIA

OFERTA DLA PARTNERÓW WYDARZENIA III Śląskie Forum Laryngologiczne Współczesne wyzwania w audiologii i otoneurologii 16 18 lutego 2017 r., Ustroń, Hotel Olympic OFERTA DLA PARTNERÓW WYDARZENIA Organizatorzy Organizatorem wydarzenia jest

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ 06.12.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 1. Studencka Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza.

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza. Resort pracy nie zamierza przygotować ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Zamiast pracą z podopiecznymi pracownicy socjalni wypełniają dokumenty. Zawód pracownika socjalnego nie jest doceniany mimo

Bardziej szczegółowo

Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji

Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji Prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Doniec Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce - Zdroju wczoraj

Bardziej szczegółowo

Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie W dniach 25-26 października 2013 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYBORY. Kadencja 2014-2018. Krajowa Komisja Wyborcza

WYBORY. Kadencja 2014-2018. Krajowa Komisja Wyborcza WYBORY Kadencja 2014-2018 lek. dent. Ewa Miękus-Pączek Wiceprezes ORL w Warszawie Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Wyborczej Członkowie KKW 2010-2013 Przewodniczący: Paweł Susłowski 1. Stanisław Adamowicz

Bardziej szczegółowo

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego UCHWAŁA Nr 12/13/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5.XIV Okręgowego Zjazdu Delegatów z dnia 15 marca 2010r. Poprawki do regulaminu: Uchwałą Nr 55/IV/2014 Okręgowej Rady WOIPiP

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE CENTRUM KONGRESOWE Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Ossa 1 VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE organizowane przez FUNDACJĘ Szpitala Barska przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE (obowiązuje od 1 września 2007) 1. Podstawa prawna. 1.1. Rada rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zwana dalej Radą

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty chorób rzadkich. Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych

Społeczne aspekty chorób rzadkich. Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Społeczne aspekty chorób rzadkich Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Narodowe Plany w EU - zabezpieczenie społeczne Koordynacja pomiędzy sektorem ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 6. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT Warszawa, dnia r.

PROTOKÓŁ 6. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT Warszawa, dnia r. PROTOKÓŁ 6. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT Warszawa, dnia 07.01.2013 r. 6. posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się dnia 07.01.2013 roku w Warszawie. Program 6go posiedzenia ZG PTAiIT: 1. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zmarnowana szansa Ministra Radziwiłła kolejny etap walki ze szpitalami prywatnymi.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Regulamin Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej Koła nr 23

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/ Czym jest ewuś? Od 1 stycznia 2013 roku, aby się dostać do lekarza przyjmującego w ramach kontraktu z NFZ, nie trzeba nosić przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku

Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego

Bardziej szczegółowo

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ!

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! czyli PRAWIE WSZYSTKO O KARCIE EKUZ I LECZENIU POZA GRANICAMI PAŃSTWA W NAGŁYCH PRZYPADKACH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW VII KONGRES REGIONÓW 26-27 WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW Agenda 12:00 12:05 12:05 12:08 12:09 12:10 12:10 12:20 Rozpoczęcie konferencji prasowej. Roman Młodkowski, Dyrektor Programowy VII Kongresu Regionów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów Naczelna Rada Lekarska

Bardziej szczegółowo

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu XXIV ZJAZD DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu W dniu 14 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo