Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM)"

Transkrypt

1 Dane identyfikacyjne Prosimy o zanotowanie następujących informacji: Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Data zakupu Numer seryjny korekcyjnego silnika dziobowego Numer seryjny korekcyjnego silnika pawężowego Wersja kalibracji oprogramowania 408 Numer identyfikacyjny kadłuba (HIN) Model silnika Producent łodzi Model łodzi Długość Numery seryjne są kluczami producenta, które zawierają informacje o szczegółach konstrukcyjnych jednostki napędowej Mercury MerCruiser. W przypadku kontaktowania się z autoryzowanym sprzedawcą Mercury MerCruiser w sprawie serwisu, zawsze należy podać model i numery seryjne. Opisy i dane techniczne zamieszczone w niniejszej instrukcji były aktualne w dniu zatwierdzenia jej do druku. Firma Mercury Marine zastrzega sobie prawo do wycofywania modeli produktów w dowolnym momencie, do zmiany danych technicznych lub konstrukcji bez uprzedniego powiadomienia, zaś zmiany takie nie wiążą się z podejmowaniem przez nią dodatkowych zobowiązań. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA Wydrukowano w USA 2008, Mercury Marine Mercury, Mercury Marine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Racing, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mariner, Quicksilver, #1 On The Water, Alpha, Bravo, Bravo Two, Pro Max, OptiMax, Sport-Jet, K-Planes, MerCathode, RideGuide, SmartCraft, Zero Effort, Total Command, VesselView, logo M with Waves, logo Mercury with Waves i logo SmartCraft są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Brunswick Corporation. Logo Mercury Product Protection jest zarejestrowanym znakiem usługi firmy Brunswick Corporation. Witamy Wybrali Państwo jeden z najlepszych dostępnych morskich zespołów napędowych. Zawiera on szereg rozwiązań projektowych, które zapewniają łatwość obsługi i trwałość. Odpowiednia troska i konserwacja pozwoli cieszyć się produktem przez wiele sezonów żeglarskich. W celu zapewnienia maksymalnych osiągów i bezproblemowego użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Instrukcja obsługi, konserwacji i gwarancji zawiera szczegółowe instrukcje odnośnie eksploatacji i konserwacji produktu. Zalecamy, aby niniejsza instrukcja była dostępna czas i służyła jako pomoc w czasie przebywania na wodzie. Dziękujemy za zakup jednego z produktów firmy Mercury MerCruiser. Mamy nadzieję, że pływanie będzie dla Państwa przyjemnością! Informacja o gwarancji Firma Mercury Marine udziela na zakupiony produkt gwarancji ograniczonej, której warunki przedstawiono w osobnym punkcie. Warunki gwarancji określają, jakie usterki są objęte gwarancją, jakie nie są nią objęte, czas obowiązywania gwarancji oraz sposoby uzyskiwania świadczeń z tytułu gwarancji, jak również ważne wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności za szkody i inne informacje pokrewne. Należy zapoznać się z tymi ważnymi informacjami Mercury Marine Modele Total Command *879355Q09* Q09

2 Produkty firmy Mercury Marine zostały skonstruowane i wyprodukowane według standardów wysokiej jakości, odpowiednich standardów i zasad obowiązujących w branży oraz według stanowych i federalnych przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń. Każdy silnik Mercury Marine został sprawdzony i uruchomiony w fabryce przed wysyłką do dystrybutora, aby uzyskać pewność co do jego sprawności. Dodatkowo losowe produkty firmy Mercury Marine są testowane i sprawdzane w kontrolowanym środowisku przez okres do 10 godzin pracy, w celu zweryfikowania i sporządzenia zapisu zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie produkty firmy Mercury Marine sprzedawane jako nowe, objęte są odpowiednią gwarancją ograniczoną, niezależnie od tego, czy silnik uczestniczył w jednym z programów prób opisanych powyżej, czy też nie. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji WAŻNE: Jeśli jakikolwiek fragment niniejszej instrukcji jest niezrozumiały, prosimy skontaktować się z dealerem w celu uzyskania wyjaśnienia lub prezentacji procedur. Informacja W celu uniknięcia obrażeń lub uszkodzenia własności, należy dokładnie zapoznać się i przestrzegać informacji o bezpieczeństwie znajdujących się na zespole napędowym oraz w niniejszej instrukcji. Niniejszy dokument wykorzystuje cztery typy informacji o bezpieczeństwie, wskazuje sytuacje grożące obrażeniami lub uszkodzeniem własności. Informacje ostrzegające o potencjalnych obrażeniach osobistych oznaczone są symbolem ostrzegawczym:!. Wszystkie informacje o bezpieczeństwie dokładnie objaśniają potencjalne zagrożenie i odpowiednie środki ostrożności. Poniżej podano przykłady każdego z typów informacji o bezpieczeństwie stosowanych w niniejszym podręczniku.! NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeśli nie zostanie zażegnana spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.! OSTRZEŻENIE Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeśli nie zostanie zażegnana może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.! PRZESTROGA Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeśli nie zostanie zażegnana może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia. UWAGA Oznacza sytuację, która jeśli nie zostanie zażegnana może spowodować uszkodzenie silnika lub poważne uszkodzenia głównych podzespołów. Ponadto w niniejszym dokumencie stosowane są dwa oznaczenia wskazujące ważne lub pomocne informacje. Należy dokładnie przeczytać tekst przy tych oznaczeniach, aby upewnić się, że produkt jest eksploatowany i serwisowany prawidłowo i wydajnie. Poniżej podano przykłady obu tych oznaczeń. WAŻNE: Oznacza informacje lub instrukcje konieczne do prawidłowej eksploatacji lub konserwacji. UWAGA: Oznacza informacje, które pomogą zrozumieć dany krok lub czynność. Znajdujące się w niniejszej publikacji i na zespole napędowym OSTRZEŻENIA oraz PRZESTROGI wraz z towarzyszącym symbolem ostrzegawczym, ostrzegają osobę dokonującą montażu/użytkownika o czynnościach lub działaniach, które mogą być niebezpieczne, jeśli zostaną wykonane nieprawidłowo lub nieuważnie. Należy zwrócić na nie szczególną uwagę. Same ostrzeżenia nie eliminują jeszcze zagrożenia, przed którym przestrzegają. Należy stosować się do wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i kierować się zdrowym rozsądkiem.

3 Ostrzeżenia dla użytkownika! OSTRZEŻENIE Sterujący (kierujący) odpowiada za właściwą i bezpieczną obsługę łodzi oraz wyposażenia, a także za bezpieczeństwo pasażerów i innych osób znajdujących się na pokładzie. Zdecydowanie zalecamy, aby przed rozpoczęciem używania łodzi przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, konserwacji i gwarancji i dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi zespołu napędowego oraz związanego z nim wyposażenia.! OSTRZEŻENIE Spaliny tego silnika zawierają związki chemiczne, które w stanie Kalifornia uznawane są za substancje powodujące raka, wady wrodzone oraz w inny sposób szkodliwe dla rozrodu.

4

5 SPIS TREŚCI Rozdział 1 - Gwarancja Gwarancja Total Command...2 Rejestracja gwarancji: Stany Zjednoczone i Kanada...2 Rejestracja gwarancji: poza terytorium USA i Kanady...2 Ograniczona gwarancja Mercury MerCruiser (tylko dla układu Total Command)...3 Przekazanie gwarancji...4 Rozdział 2 - Budowa zespołu silnikowego Total Command...6 Drążek sterowniczy...6 Panel sterowania...7 Rozdział 3 - Na wodzie Tabela obsługi Total Command...10 Obsługa Total Command...10 Informacje ogólne...10 Uruchamianie układu...10 Podstawowe informacje o systemie...11 Szczegółowe informacje o systemie...12 Wymagania aktywacji Total Command...12 Wskazania wskaźników...12 Wskaźnik stanu...12 Wskaźnik pojemności...13 Wskaźnik usterki...13 Migający wskaźnik statusu a migający lub świecący się stale wskaźnik pojemności...13 Manewrowanie za pomocą drążka sterowniczego...14 Manewrowanie za pomocą panelu sterowania...18 Rozdział 4 - Dane techniczne Akumulatory...22 Bezpieczniki...22 Silniki korekcyjne...22 Rozdział 5 - Konserwacja, Obowiązki właściciela i użytkownika...24 Harmonogram konserwacji...24 Konserwacja układu...24 Testy i pomiary elektryczne...24 Drążek i panel sterowania...25 Konserwacja akumulatorów...25 Akumulatory typu AGM...25 Konserwacja układu ładowania...25 Podzespoły układu ładowania Total Command...25 Konserwacja silników korekcyjnych...25 Konserwacja ogólna...25 Przekaźniki...26 Szczotki...26 Konserwacja układów korekcyjnych...26 Demontaż śrub napędowych...26 Konserwacja wypustu układu korekcyjnego 27 Montaż...27 Rozdział 6 - Przechowywanie Przechowywanie układu Total Command...30 Akumulator Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona i

6 Rozdział 7 - Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Układ Total Command nie działa...32 Silnik korekcyjny nie działa...32 Praca przyrządów sterowniczych niezgodna z oczekiwaniami Wskaźnik pojemności świeci się...33 Wskaźnik usterki świeci się Rozdział 8 - Pomoc dla klientów Pomoc serwisowa...36 Lokalny punkt serwisowy Serwis poza miejscem zamieszkania Skradziony zespół napędowy Zalecenia w przypadku zatopienia silnika...36 Części zamienne...36 Zapytania dotyczące części i akcesoriów 37 Rozwiązywanie problemów...37 Biura serwisowe Mercury Marine...37 Zamawianie literatury Stany Zjednoczone i Kanada...38 Poza terytorium USA i Kanady Strona ii Q09 KWIECIEŃ 2008

7 Spis treści Rozdział 1 - Gwarancja Rozdział 1 - Gwarancja 1 Gwarancja Total Command... 2 Rejestracja gwarancji: Stany Zjednoczone i Kanada...2 Rejestracja gwarancji: poza terytorium USA i Kanady...2 Ograniczona gwarancja Mercury MerCruiser (tylko dla układu Total Command)...3 Przekazanie gwarancji Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 1

8 Rozdział 1 - Gwarancja Gwarancja Total Command Rejestracja gwarancji: Stany Zjednoczone i Kanada Aby upewnić się, że gwarancja zaczyna obowiązywać natychmiast dealer, który sprzedaje łódź powinien wypełnić i dostarczyć formularz rejestracji Karty Gwarancyjnej niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży nowego produktu. Układ Total Command zostaje zarejestrowany wraz z rejestracją zespołu napędowego Mercury MerCruiser lub Cummins Diesel w Mercury MerCruiser lub Cummins MerCruiser Diesel. Dostarczone informacje na formularzu gwarancyjnym zawierają nazwisko i adres pierwszego nabywcy, informację o modelu i numerach seryjnych produktu, datę sprzedaży, przeznaczenie oraz kod, nazwę i adres dealera. Dealer poświadcza także dokonanie zakupu produktu oraz że są Państwo jego pierwszym użytkownikiem. Gdy formularz rejestracji dotrze do producenta, Mercury MerCruiser prześle właścicielowi poradnik, w którym zamieszczone będzie potwierdzenie rejestracji gwarancji. W przypadku nieotrzymania poradnika dla właściciela w ciągu 60 dni od zakupu nowego produktu należy skontaktować się z dealerem. W celu wykonania usług objętych gwarancją produkt należy zwrócić do dealera, u którego został zakupiony. Gwarancja na produkt zaczyna obowiązywać dopiero po zarejestrowaniu produktu u producenta. UWAGA: Listy rejestracyjne powinny być przechowywane przez producenta i dealera produktów okrętowych sprzedawanych w USA, na wypadek konieczności przedstawienia ich na mocy federalnej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa łodzi. Wszelkie pytania dotyczące gwarancji można kierować na adres podany poniżej. Użytkownik może zaktualizować dane adresowe w dowolnym momencie, także w chwili zgłaszania roszczenia gwarancyjnego telefonicznie, listownie lub faksem z podaniem nazwiska, starego adresu, nowego adresu i numeru seryjnego silnika. Informacje te należy przekazać do wydziału zajmującego się gwarancjami firmy Mercury MerCruiser. Państwa dealer również może dokonać zmiany tych informacji. Kontakt dla klientów i dealerów ze Stanów Zjednoczonych: Mercury Marine Attn: Warranty Registration Department W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI Faks Kontakt dla klientów i dealerów z Kanady: Mercury Marine Canada Limited 2395 Meadowpine Blvd. Mississauga, Canada, L5N 7W6 Faks Rejestracja gwarancji: poza terytorium USA i Kanady Aby upewnić się, że gwarancja zaczyna obowiązywać natychmiast, dealer sprzedający łódź powinien dokładnie wypełnić formularz rejestracji i przesłać go na adres dystrybutora odpowiadającego za rejestrację i roszczenia gwarancyjne na danym obszarze. Układ Total Command zostaje zarejestrowany wraz z rejestracją zespołu napędowego Mercury MerCruiser lub Cummins Diesel. Dostarczone informacje na formularzu gwarancyjnym zawierają nazwisko i adres pierwszego nabywcy, informację o modelu i numerach seryjnych produktu, datę sprzedaży, przeznaczenie oraz kod, nazwę i adres dealera. Dealer poświadcza także dokonanie zakupu produktu oraz że są Państwo jego pierwszym użytkownikiem. Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

9 Rozdział 1 - Gwarancja W niektórych krajach dystrybutor w ciągu 30 dni po otrzymaniu od dystrybutora lub dealera kopii formularza dla producenta wystawi stałą (plastikową) Kartę Gwarancyjną. Proszę zapytać dystrybutora lub dealera, czy są Państwo objęci programem wydawania plastikowych Kart Gwarancyjnych. Więcej informacji na temat rejestracji gwarancji oraz realizacji reklamacji znajdą Państwo w dokumencie Gwarancje Międzynarodowe, który stanowi część instrukcji obsługi zespołu napędowego. W celu wykonania usług objętych gwarancją produkt należy zwrócić do dealera, u którego został zakupiony. Gwarancja na produkt zaczyna obowiązywać dopiero po zarejestrowaniu produktu u producenta. Ograniczona gwarancja Mercury MerCruiser (tylko dla układu Total Command) OGRANICZONA GWARANCJA MERCURY MERCRUISER (tylko dla układu Total Command) Zakres gwarancji Firma Mercury Marine gwarantuje, że jej nowe produkty będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania w okresie wyszczególnionym poniżej. Czas obowiązywania gwarancji Czas trwania gwarancji dla silników wykorzystywanych do rekreacji Gwarancja ograniczona na układ Total Command jest ważna przez okres dwóch (2) lat. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu produktu przeznaczonego do celów rekreacyjnych lub od daty rozpoczęcia eksploatacji produktu, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Naprawa lub wymiana części lub wykonanie napraw gwarancyjnych nie przedłuża okresu obowiązywania gwarancji. Czas trwania gwarancji dla silników wykorzystywanych do celów komercyjnych Gwarancja nie obejmuje użycia produktu w celach komercyjnych. Cel komercyjny oznacza korzystanie z produktu w związku z wykonywaną pracą, zatrudnieniem lub jakiekolwiek inne korzystanie z produktu, które przynosi dochód nawet, jeśli produkt wykorzystywany jest do takich celów tylko okresowo. Przekazanie gwarancji Obowiązująca nadal gwarancja może zostać scedowana z jednego klienta korzystającego z produktu w celach rekreacyjnych na innego, po odpowiednim przerejestrowaniu produktu. Niewykorzystana część okresu obowiązywania gwarancji nie może zostać przeniesiona na/z użytkownika korzystającego z produktu w celach komercyjnych. Wypowiedzenie gwarancji Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku nabycia produktu w jeden z poniższych sposobów: Ponowne nabycie od klienta detalicznego Zakup podczas aukcji Zakup z odzysku" (ze złomowiska) Zakup od firmy ubezpieczeniowej, która uzyskała produkt w wyniku roszczenia ubezpieczeniowego Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać gwarancję Gwarancja udzielana jest tylko klientom detalicznym, którzy dokonają zakupu u autoryzowanego dealera (upoważnionego przez Mercury Marine do dystrybucji produktu w kraju, w którym dokonano zakupu), po przeprowadzeniu i udokumentowaniu określonej przez Mercury Marine procedury kontrolnej przed dostawą. Gwarancja jest ważna od momentu właściwej rejestracji produktu przez autoryzowanego dealera. W przypadku podania nieprawdziwych informacji przy rejestracji gwarancyjnej, dotyczących używania produktu w celach rekreacyjnych albo zmiany celu z rekreacyjnego na komercyjny, (jeśli nie dokonano odpowiedniego przerejestrowania) firma Mercury Marine może unieważnić gwarancję według swojego uznania. W celu zachowania ważności gwarancji należy przeprowadzać rutynową konserwację zgodnie z harmonogramem zawartym w Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji. Firma Mercury Marine zastrzega sobie prawo do uzależnienia świadczeń gwarancyjnych od przedstawienia dowodu przeprowadzenia prawidłowych przeglądów i konserwacji. Obowiązki firmy Mercury Marine Jedyne i wyłączne obowiązki przedsiębiorstwa Mercury Marine, które wynikają z niniejszej gwarancji są według naszego uznania ograniczone do naprawy wadliwej części, wymiany takiej lub takich części na nowe lub regenerowane części posiadające aprobatę Mercury Marine, albo do zwrotu ceny zakupu produktu Mercury Marine. Firma Mercury Marine zastrzega sobie prawo do ulepszania lub modyfikacji produktów co pewnien czas, ale to nie nakłada na przedsiębiorstwo obowiązku modyfikacji produktów wytworzonych wcześniej. Jak uzyskać świadczenie gwarancyjne Klient powinien umożliwić firmie Mercury Marine wykonanie naprawy i dostęp do produktu w celu dokonania napraw gwarancyjnych. Przy składaniu reklamacji produkt należy dostarczyć do kontroli do autoryzowanego dealera Mercury Marine w celu dokonania napraw. Jeśli nabywca nie może dostarczyć produktu do takiego dealera, powinien o tym pisemnie zawiadomić firmę Mercury Marine. Mercury Marine zorganizuje wtedy przegląd produktu i wykonanie naprawy. W takim przypadku nabywca pokrywa wszystkie związane z tym koszty transportu i podróży. Jeśli wykonana naprawa nie jest objęta niniejszą gwarancją, nabywca pokrywa koszty robocizny i materiału oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczoną usługą. Nabywca nie będzie wysyłał produktu ani jego części bezpośrednio do firmy Mercury Marine, chyba że na jej prośbę. Wnioskując o wykonanie naprawy gwarancyjnej, należy przedstawić dealerowi zarejestrowany dowód własności jest to warunkiem uzyskania świadczenia Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 3

10 Rozdział 1 - Gwarancja Czego nie obejmuje gwarancja Elementy, jakich nie obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja: Elementy konserwacji rutynowej Regulacje Normalne zużycie eksploatacyjne Uszkodzenia wynikające z nadużycia Nieprawidłowe użycie Eksploatacja produktu w sposób niezgodny z zaleceniami podanymi w rozdziale o obsłudze/cyklu roboczym w Instrukcji obsługi i konserwacji silnika oraz instrukcji dotyczącej ograniczonej gwarancji Zaniedbanie Wypadek Zatopienie Nieprawidłowa instalacja (specyfikacje i techniki umożliwiające prawidłową instalację przedstawiono w instrukcji instalacji produktu) Nieprawidłowy serwis Użycie akcesoriów lub części niewyprodukowanych ani niesprzedawanych przez Mercury Marine, które doprowadziły do uszkodzenia produktu Mercury Eksploatacja z wykorzystaniem paliw, olejów lub smarów, które nie są przeznaczone dla produktu (patrz instrukcja obsługi i konserwacji oraz instrukcja dotycząca ograniczonej gwarancji) Przekładanie lub wymontowywanie części Uruchamianie silnika po wyjęciu z wody Użycie produktu w celach wyścigowych lub do innego typu współzawodnictwa spowoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z wyprowadzaniem łodzi z doku, wodowaniem, holowaniem, przechowywaniem, telefonowaniem, wynajmem, niedogodnościami, opłatami za korzystanie z akwenu, ubezpieczeniem, spłatami kredytów, stratą czasu, utratą dochodów lub jakimikolwiek innymi szkodami przypadkowymi lub wtórnymi. Gwarancja nie obejmuje także wydatków związanych z demontażem lub wymianą przegród łodzi lub innych elementów w celu uzyskania dostępu do produktu. Żadna osoba prywatna ani prawna łącznie z autoryzowanymi dealerami Mercury Marine, nie ma uprawnień do składania oświadczeń, działania w charakterze przedstawiciela, ani wydawania gwarancji dotyczących produktu, innych niż te zawarte w niniejszym dokumencie gwarancyjnym. Jeśli takie oświadczenia zostaną złożone, a gwarancje udzielone, nie będą miały mocy prawnej względem Mercury Marine. WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRA NICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄ CZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ. DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Przekazanie gwarancji Gwarancję ograniczoną można przekazać kolejnemu nabywcy, który jednak będzie mógł skorzystać tylko z niewykorzystanej części gwarancji ograniczonej. Nie dotyczy to produktów używanych dla celów komercyjnych. Aby przekazać gwarancję kolejnemu nabywcy, do działu rejestracji gwarancji firmy Mercury Marine proszę wysłać pocztą lub faksem kopię aktu kupna lub umowy o zakupie, nazwisko i adres nowego właściciela oraz numer seryjny silnika. W USA wysłać na adres: Mercury Marine Attn: Warranty Registration Department W6250 W. Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI Faks W Kanadzie wysłać na adres: Mercury Marine Canada Limited 2395 Meadowpine Blvd. Mississauga, Canada, L5N 7W6 Faks Po rozpatrzeniu dokumentów dotyczących przekazania gwarancji firma Mercury Marine prześle pocztą nowemu właścicielowi potwierdzenie rejestracji. Usługa ta jest bezpłatna. W przypadku produktów zakupionych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą należy się skontaktować z dystrybutorem w danym kraju lub najbliższym biurem dystrybutora. Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

11 Spis treści Rozdział 2 - Budowa zespołu silnikowego Rozdział 2 - Budowa zespołu silnikowego Total Command... 6 Drążek sterowniczy... 6 Panel sterowania Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 5

12 Rozdział 2 - Budowa zespołu silnikowego Total Command Układ Total Command odpowiada za koordynację i sterowanie dziobowym silnikiem korekcyjnym, rufowym silnikiem korekcyjnym, przekładniami i prędkością silników, umożliwiając precyzyjne sterowanie łodzią przy użyciu drążka. Total Command jest również wyposażony w pomocniczy panel sterujący wyłącznie silnikami korekcyjnymi. Poniższy rozdział zawiera opis narzędzi sterowniczych Total Command. W przypadku pytań związanych z obsługą układu Total Command należy zapoznać się z resztą podręcznika lub skontaktować się z dealerem lub dystrybutorem. Manewrowania za pomocą Total Command łatwo się nauczyć. Sugerujemy jednak kontrolowanie łodzi metodą tradycyjną do momentu, w którym będą Państwo mogli poćwiczyć na wodach wolnych od przeszkód i ruchu i oswoić się z reakcją łodzi na sygnały z drążka. Zalecamy również ćwiczenie co jakiś czas manewrowania metodą tradycyjną, aby nie wyjść z wprawy na wypadek sytuacji, kiedy nie będzie możliwe kontrolowanie łodzi za pomocą drążka. a b Typowy układ steru a - Panel silników korekcyjnych b - Drążek sterowniczy c - Elektroniczne zdalne sterowanie (ERC) c Drążek sterowniczy Drążek sterowniczy zapewnia intuicyjny interfejs sterowania łodzią. Sterowanie łodzią za pomocą drążka dobrze nadaje się do wykonywania precyzyjnych manewrów i dokowania. Komputerowy system kontrolny automatycznie wybiera napęd główny lub korekcyjny, otwarcie przepustnicy oraz parametry obsługi skrzyni biegów i sprzęgła tak, aby ruch łodzi odzwierciedlał ruchy drążka sterowniczego. Np. w momencie przesunięcia drążka w bok, komputerowy system kontrolny otwiera przepustnicę w kierunku bocznym. Drążek porusza się w sześciu kierunkach: Bakburta Sterburta Do przodu Do tyłu Zgodnie z ruchem wskazówek zegara Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Drążek można przesunąć w kierunku pożądanego ruchu łodzi lub obrócić drążek wokół własnej osi w kierunku pożądanego obrotu łodzi. Ruchy ukośne przekładają się na ciąg prosty lub boczny. Możliwe jest jednoczesne wychylenie i obrót drążka wokół własnej osi. Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

13 Rozdział 2 - Budowa zespołu silnikowego Łódź porusza się wtedy proporcjonalnie w przód lub w tył oraz wokół własnej osi, odpowiednio do sygnałów z drążka. Im dalej drążek zostaje wychylony od środka, tym większa siła w przód lub w tył zostanie wytworzona. Np. delikatne wychylenie drążka w przód spowoduje wrzucenie silników głównych na bieg, a dalsze jego wychylanie spowoduje zwiększenie otwarcia przepustnicy i zwiększenie prędkości. Wychylenie drążka na bakburtę lub sterburtę powoduje włączenie i wyłączenie odpowiednich silników korekcyjnych. Całkowita siła ciągu zależy od czasu pracy silników korekcyjnych. a d e b c Poz. Ruch drążka sterowniczego Źródło ciągu Element sterowania Funkcja a Wychylenie w przód Silniki Proporcjonalne b Wychylenie na sterburtę Silniki korekcyjne Wł. i wył. c Wychylenie w tył Silniki Proporcjonalne d Wychylenie na bakburtę Silniki korekcyjne Wł. i wył. Łódź porusza się w przód z prędkością proporcjonalną do położenia drążka. Łódź porusza się w bok na sterburtę poprzez włączanie i wyłączanie silników korekcyjnych. Łódź porusza się w tył z prędkością proporcjonalną do położenia drążka. Łódź porusza się w bok na bakburtę poprzez włączanie i wyłączanie silników korekcyjnych. e Obrót zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara lub przeciwnie Silniki Proporcjonalne Łódź obraca się wokół własnej osi proporcjonalnie w kierunku obrotu drążka. Panel sterowania Panel sterowania zapewnia intuicyjny interfejs sterowania łodzią na bakburtę, sterburtę oraz obrotu. Sterowanie łodzią za pomocą panelu sterowania nadaje się wyłącznie do wykonywania precyzyjnych manewrów i dokowania. Panel sterowania umożliwia włączenie wybranego silnika korekcyjnego we wskazanym kierunku. Panel sterowania przekłada sygnały z przycisków na ciąg na bakburtę i sterburtę. Np. naciśnięcie obu przycisków po jednej stronie powoduje otwarcie przepustnicy w kierunku bocznym. Podczas tych manewrów silniki główne nie są zwykle wykorzystywane Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 7

14 Rozdział 2 - Budowa zespołu silnikowego Panel sterowania steruje silnikami korekcyjnymi dziobowym i rufowym. Składają się na niego cztery przełączniki sterujące indywidualnymi silnikami korekcyjnymi, przełącznik włączający i wyłączający układ Total Command oraz trzy diody wskaźników statusu. g a f b c e d Poz. Element sterowania Funkcja a Przycisk dziobowego silnika korekcyjnego na sterburtę Wywołuje ruch dziobu na sterburtę. b Przycisk rufowego silnika korekcyjnego na sterburtę Wywołuje ruch rufy na sterburtę. c Przełącznik aktywacji układu i wskaźnik statusu Włącza i wyłącza układ Total Command Świecąca się dioda oznacza, że Total Command jest włączony. d Wskaźnik usterki Dioda zapala się po wykryciu usterki w układzie Total Command. e Wskaźnik pojemności Wyświetla pozostałą pojemność silnika korekcyjnego. f Przycisk rufowego silnika korekcyjnego na bakburtę Wywołuje ruch rufy na bakburtę. g Przycisk dziobowego silnika korekcyjnego na bakburtę Wywołuje ruch dziobu na bakburtę. Patrz rozdział Szczegółowe informacje o systemie, aby uzyskać więcej informacji na temat wskaźników. Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

15 Spis treści Rozdział 3 - Na wodzie Rozdział 3 - Na wodzie Tabela obsługi Total Command Obsługa Total Command Informacje ogólne...10 Uruchamianie układu...10 Podstawowe informacje o systemie...11 Szczegółowe informacje o systemie Wymagania aktywacji Total Command...12 Wskazania wskaźników Wskaźnik stanu Wskaźnik pojemności Wskaźnik usterki Migający wskaźnik statusu a migający lub świecący się stale wskaźnik pojemności Manewrowanie za pomocą drążka sterowniczego Manewrowanie za pomocą panelu sterowania Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 9

16 Rozdział 3 - Na wodzie Tabela obsługi Total Command Uruchamianie silnika Włączanie Total Command Obsługa Total Command Zatrzymywanie i wyłączanie 1. Włączyć wszystkie przełączniki zasilania i konwertery. Patrz instrukcja użytkownika łodzi. 2. Uruchomić silniki. Patrz rozdział procedury obsługi opisane w instrukcji obsługi zespołu napędowego. 1. Ustawić stery w pozycji prosto wstecz. 2. Przesunąć manetki ERC do pozycji neutralnej. 3. Nacisnąć przełącznik aktywacji układu na panelu silników korekcyjnych. Popchnąć drążek sterowniczy w pożądanym kierunku. LUB Na panelu sterowania nacisnąć odpowiednie przyciski odpowiadające za ruch w pożądanym kierunku. UWAGA: Podczas jednoczesnego używania drążka i panelu sterowania decydował będzie sygnał z drążka. Nacisnąć przełącznik aktywacji układu. LUB Przesunąć manetki ERC poza pozycję neutralną. (Wyłącza tylko drążek) LUB Nie używać. (Total Command wyłączy się samoczynnie po 15 minutach bez uzyskania sygnału.) Obsługa Total Command Informacje ogólne! OSTRZEŻENIE Obracająca się śruba napędowa, poruszająca się łódź lub jakiekolwiek twarde urządzenie przymocowane do łodzi może spowodować poważne obrażenia lub śmierć osób znajdujących się w wodzie. Jeśli ktokolwiek znajduje się w wodzie blisko łodzi, zawsze należy niezwłocznie wyłączyć silnik. Total Command jest układem wspomagającym sterowanie łodzią w przystaniach i na innych małych obszarach opartym na drążku sterowniczym. Łączy w sobie sterowanie silnikami głównymi oraz elektrycznymi dziobowymi i rufowymi silnikami korekcyjnymi, pozwalając sterującemu na łatwą kontrolę wszystkich ruchów łodzi. Uruchamianie układu 1. Upewnić się, że wszystkie akumulatory, konwertery i silniki są włączone. 2. Ustawić manetki elektronicznego zdalnego sterowania (ERC) w pozycji neutralnej/jałowej. 3. Uruchomić oba silniki. Patrz rozdział procedury obsługi opisane w instrukcji obsługi silnika załączonej do zespołu napędowego. 4. Za pomocą koła sterowego wypośrodkować stery do pozycji prosto naprzód. Upewnić się, że stery są wypośrodkowane za pomocą wskaźnika kąta wychylenia steru na desce rozdzielczej, jeśli jest w wyposażeniu. 5. Nacisnąć przełącznik aktywacji układu na panelu Total Command Przełącznik aktywacji układu i zielona dioda 6. Na moment zapalą się wszystkie wskaźniki na panelu. Żółty wskaźnik pojemności i czerwony wskaźnik usterek powinny zgasnąć, a zielony wskaźnik pracy powinien świecić się stałym światłem. 7. Jeśli zielony wskaźnik pracy bezustannie miga lub jeśli wskaźnik pojemności lub usterek pozostaje zapalony, układ nie jest gotowy do użycia. Należy zidentyfikować i usunąć problem. Po usunięciu problemu zielony wskaźnik będzie się świecił światłem stałym. Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

17 Podstawowe informacje o systemie Rozdział 3 - Na wodzie Aby aktywować drążek Total Command, należy włączyć układ Total Command zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale Uruchamianie układu. Jeśli układ jest gotowy do użycia, zielony wskaźnik pracy będzie się świecił światłem stałym. Drążek (typowy) Drążek odpowiada za sterowanie ruchem i obrotem łodzi. Odpowiedź łodzi jest proporcjonalna do sygnałów ruchu drążka w przód i w tył. Wychylenie drążka w przód lub w tył spowoduje wrzucenie odpowiedniego biegu i dostosowanie otwarcia przepustnicy. Łódź będzie poruszać się szybciej, proporcjonalnie do stopnia odchylenia drążka od środka. Np. delikatne wychylenie drążka w przód spowoduje wrzucenie silników głównych na bieg, a dalsze jego wychylanie spowoduje zwiększenie otwarcia przepustnicy i zwiększenie prędkości. Wychylenie drążka na boki spowoduje włączenie silników korekcyjnych, które pozostaną aktywne aż do przywrócenia drążka do pozycji środkowej. Całkowita siła ciągu zależy od czasu pracy silników korekcyjnych. Obrócenie drążka wokół własnej osi również spowoduje proporcjonalną pracę silników i przekładni oraz obrót łodzi w kierunku odpowiadającym kierunkowi obrotu drążka. Możliwe jest jednoczesne przesuwanie i obracanie drążka, co pozwala na obrót łodzi w trakcie jej ruchu. Za pomocą drążka sterowniczego nie można wykonywać łodzią ruchów ukośnych. Total Command odczytuje ruchy ukośne drążka jako ruchy w przód, w tył lub na boki Ruch na obszarze kwadrantu odpowiada strzałce. Poza sterowaniem za pomocą drążka na panelu dostępne są wydzielone przełączniki, które odpowiadają za samodzielny ruch dziobowych i rufowych silników korekcyjnych. Przełączników tych można używać, gdy tylko układ jest włączony, a drążek nie jest wykorzystywany Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 11

18 Rozdział 3 - Na wodzie Szczegółowe informacje o systemie Układ Total Command można włączyć w dowolnym momencie, jeśli silniki są uruchomione. Jeśli układ jest włączony, naciśnięcie przełącznika aktywacji układu w dowolnym momencie spowoduje natychmiastowe wyłączenie układu. Układ wyłączy się również, jeśli nie będzie używany przez ponad 15 minut. Wymagania aktywacji Total Command Aby drążek Total Command działał: Oba silniki powinny pracować. Manetki ERC powinny znajdować się w pozycji neutralnej/jałowej. Układ Total Command powinien być włączony. Oba silniki korekcyjne powinny mieć pojemność wystarczającą do pracy, a żółty wskaźnik pojemności nie może się stale świecić. Układ Total Command powinien być wolny od usterek, a czerwony wskaźnik usterek nie może się świecić. Stery powinny znajdować się w pozycji prosto naprzód, lecz niespełnienie tego warunku nie uniemożliwi pracy układu. Wskazania wskaźników Na panelu Total Command widoczne są trzy wskaźniki. Wskazują one aktywację układu (zielony), pojemność (żółty) i usterki (czerwony). Wskaźnik stanu Zielony wskaźnik stanu znajdujący się na przełączniku aktywacji układu świeci się stale, gdy układ Total Command jest aktywny i sprawny, a miga, jeśli układ jest aktywny, lecz drążek został wyłączony Wskaźnik stanu Wskaźnik stanu Wył. Włączona Miga Status Total Command jest wyłączony. Total Command jest włączony i sprawny. Total Command jest włączony, lecz drążek nie działa a silniki korekcyjne mogą nie być w pełni sprawne. Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

19 Wskaźnik pojemności Rozdział 3 - Na wodzie Żółty wskaźnik pojemności wyświetla pozostałą pojemność silników korekcyjnych w oparciu o naładowanie akumulatorów i temperaturę obu silników korekcyjnych. Wskaźnik pojemności zapala się na moment podczas kontroli układu przy uruchamianiu, a następnie zwykle się wyłącza. Dioda zaczyna migać, jeśli poziom naładowania akumulatorów jest niski lub jeśli silnik korekcyjny rozgrzał się tak, iż dalsze jego używanie spowoduje aktywację układów zabezpieczających systemu. Wskaźnik świeci się światłem stałym, jeśli naładowanie akumulatora dowolnego silnika korekcyjnego osiągnęło poziom uniemożliwiający pracę lub jeśli któryś z silników osiągnął temperaturę, która może doprowadzić do jego uszkodzenia Wskaźnik pojemności Wskaźnik pojemności Status Wył. Miga Światło stałe Silniki korekcyjne są gotowe do pracy, poziom naładowania akumulatorów jest wyższy od minimalnego, a temperatura silników jest niższa od granicy automatycznego wyłączenia. Pojemność układu zredukowana do poziomu ostrzegawczego, użytkownik powinien przygotować się na dezaktywację drążka w przypadku dalszego wyczerpania akumulatorów lub nagrzania silnika. Wyczerpana pojemność jednego lub obu silników korekcyjnych. Drążek wyłączony do czasu przywrócenia pojemności układu. Najlepszym sposobem na przywrócenie pojemności jest pozwolenie układowi Total Command na odpoczynek przy pracujących silnikach, co umożliwia schłodzenie silników korekcyjnych i naładowanie akumulatorów. Wskaźnik usterki Czerwony wskaźnik usterki zapali się w przypadku wykrycia w układzie problemu uniemożliwiającego pracę drążka. W przypadku usterki trzy razy w ciągu sześciu sekund rozlegnie się również sygnał dźwiękowy. Dowolna usterka spowoduje wyłączenie drążka, lecz obsługa jednego lub obu silników korekcyjnych może nadal być możliwa za pomocą panelu Total Command. W przypadku wystąpienia usterki należy zresetować układ, naciskając przycisk aktywacji lub wyłączając i ponownie włączając silniki za pomocą kluczyków. Jeśli usterka się utrzymuje, należy skontaktować się dealerem albo dystrybutorem Mercury MerCruiser lub Cummins MerCruiser Diesel. Wskaźnik usterki Wskaźnik usterki Wył. Włączona Świeci się po wyłączeniu i włączeniu silników Status Stan układu prawidłowy. W układzie wystąpiła usterka uniemożliwiająca pracę drążka. (Silniki korekcyjne mogą nadal działać.) Skontaktować się dealerem albo dystrybutorem Mercury MerCruiser lub Cummins MerCruiser Diesel. Migający wskaźnik statusu a migający lub świecący się stale wskaźnik pojemności Jeśli układ Total Command jest aktywny, lecz nie został spełniony któryś z warunków pracy, drążek zostaje wyłączony, a zielony wskaźnik statusu miga. Różnica pomiędzy taką sytuacją a migającym wskaźnikiem pojemności jest taka, że gdy tylko warunki pracy zostają spełnione, przywrócona zostaje pełna kontrola, a zielony wskaźnik zapala się na stałe. Migający lub świecący się stale wskaźnik pojemności wymaga czasu na naładowanie akumulatorów lub schłodzenie silników korekcyjnych, aby mogła nastąpić poprawa Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 13

20 Rozdział 3 - Na wodzie Wskaźnik pojemności zaczyna migać, gdy silniki są bliskie przegrzaniu lub poziom naładowania akumulatorów jest bliski poziomowi, przy którym praca nie jest możliwa. Gdy wskaźnik miga, układ nadal może działać. Jednak dalsze użytkowanie układu w tym stanie może doprowadzić do przegrzania silników lub całkowitego rozładowania akumulatorów, co spowoduje zapalenie się wskaźnika pojemności na stałe i wyłączenie drążka aż do momentu przywrócenia pojemności do normalnego poziomu. Gdy wskaźnik pojemności świeci się światłem stałym, drążek nie działa; obsługa pozostałego silnika korekcyjnego jest możliwa za pomocą panelu sterowania. Dioda wskaźnika pojemności zgaśnie dopiero po przywróceniu normalnej funkcjonalności. Manewrowanie za pomocą drążka sterowniczego! OSTRZEŻENIE Obracająca się śruba napędowa, poruszająca się łódź lub jakiekolwiek twarde urządzenie przymocowane do łodzi może spowodować poważne obrażenia lub śmierć osób znajdujących się w wodzie. Jeśli ktokolwiek znajduje się w wodzie blisko łodzi, zawsze należy niezwłocznie wyłączyć silnik. Aby sterować łodzią za pomocą drążka sterowniczego należy: 1. Ustawić obie manetki elektronicznego zdalnego sterowania (ERC) w pozycji neutralnej. 2. Ustawić stery w pozycji prosto naprzód. 3. Aktywować układ Total Command. 4. Przesunąć drążek w kierunku pożądanego ruchu łodzi lub obrócić drążek wokół własnej osi w kierunku pożądanego obrotu łodzi. Możliwe jest jednoczesne wychylenie i obrót drążka wokół własnej osi. Sygnały z drążka i odpowiedzi łodzi Ruch drążka sterowniczego Reakcja łodzi Kierunek ruchu (od jasnoszarego do ciemnoszarego) Łódź nieruchoma Łódź porusza się do przodu Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100 Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika modelu typoszeregu PROXIMA na 2012 rok. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo