Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM)"

Transkrypt

1 Dane identyfikacyjne Prosimy o zanotowanie następujących informacji: Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Data zakupu Numer seryjny korekcyjnego silnika dziobowego Numer seryjny korekcyjnego silnika pawężowego Wersja kalibracji oprogramowania 408 Numer identyfikacyjny kadłuba (HIN) Model silnika Producent łodzi Model łodzi Długość Numery seryjne są kluczami producenta, które zawierają informacje o szczegółach konstrukcyjnych jednostki napędowej Mercury MerCruiser. W przypadku kontaktowania się z autoryzowanym sprzedawcą Mercury MerCruiser w sprawie serwisu, zawsze należy podać model i numery seryjne. Opisy i dane techniczne zamieszczone w niniejszej instrukcji były aktualne w dniu zatwierdzenia jej do druku. Firma Mercury Marine zastrzega sobie prawo do wycofywania modeli produktów w dowolnym momencie, do zmiany danych technicznych lub konstrukcji bez uprzedniego powiadomienia, zaś zmiany takie nie wiążą się z podejmowaniem przez nią dodatkowych zobowiązań. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA Wydrukowano w USA 2008, Mercury Marine Mercury, Mercury Marine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Racing, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mariner, Quicksilver, #1 On The Water, Alpha, Bravo, Bravo Two, Pro Max, OptiMax, Sport-Jet, K-Planes, MerCathode, RideGuide, SmartCraft, Zero Effort, Total Command, VesselView, logo M with Waves, logo Mercury with Waves i logo SmartCraft są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Brunswick Corporation. Logo Mercury Product Protection jest zarejestrowanym znakiem usługi firmy Brunswick Corporation. Witamy Wybrali Państwo jeden z najlepszych dostępnych morskich zespołów napędowych. Zawiera on szereg rozwiązań projektowych, które zapewniają łatwość obsługi i trwałość. Odpowiednia troska i konserwacja pozwoli cieszyć się produktem przez wiele sezonów żeglarskich. W celu zapewnienia maksymalnych osiągów i bezproblemowego użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Instrukcja obsługi, konserwacji i gwarancji zawiera szczegółowe instrukcje odnośnie eksploatacji i konserwacji produktu. Zalecamy, aby niniejsza instrukcja była dostępna czas i służyła jako pomoc w czasie przebywania na wodzie. Dziękujemy za zakup jednego z produktów firmy Mercury MerCruiser. Mamy nadzieję, że pływanie będzie dla Państwa przyjemnością! Informacja o gwarancji Firma Mercury Marine udziela na zakupiony produkt gwarancji ograniczonej, której warunki przedstawiono w osobnym punkcie. Warunki gwarancji określają, jakie usterki są objęte gwarancją, jakie nie są nią objęte, czas obowiązywania gwarancji oraz sposoby uzyskiwania świadczeń z tytułu gwarancji, jak również ważne wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności za szkody i inne informacje pokrewne. Należy zapoznać się z tymi ważnymi informacjami Mercury Marine Modele Total Command *879355Q09* Q09

2 Produkty firmy Mercury Marine zostały skonstruowane i wyprodukowane według standardów wysokiej jakości, odpowiednich standardów i zasad obowiązujących w branży oraz według stanowych i federalnych przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń. Każdy silnik Mercury Marine został sprawdzony i uruchomiony w fabryce przed wysyłką do dystrybutora, aby uzyskać pewność co do jego sprawności. Dodatkowo losowe produkty firmy Mercury Marine są testowane i sprawdzane w kontrolowanym środowisku przez okres do 10 godzin pracy, w celu zweryfikowania i sporządzenia zapisu zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie produkty firmy Mercury Marine sprzedawane jako nowe, objęte są odpowiednią gwarancją ograniczoną, niezależnie od tego, czy silnik uczestniczył w jednym z programów prób opisanych powyżej, czy też nie. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji WAŻNE: Jeśli jakikolwiek fragment niniejszej instrukcji jest niezrozumiały, prosimy skontaktować się z dealerem w celu uzyskania wyjaśnienia lub prezentacji procedur. Informacja W celu uniknięcia obrażeń lub uszkodzenia własności, należy dokładnie zapoznać się i przestrzegać informacji o bezpieczeństwie znajdujących się na zespole napędowym oraz w niniejszej instrukcji. Niniejszy dokument wykorzystuje cztery typy informacji o bezpieczeństwie, wskazuje sytuacje grożące obrażeniami lub uszkodzeniem własności. Informacje ostrzegające o potencjalnych obrażeniach osobistych oznaczone są symbolem ostrzegawczym:!. Wszystkie informacje o bezpieczeństwie dokładnie objaśniają potencjalne zagrożenie i odpowiednie środki ostrożności. Poniżej podano przykłady każdego z typów informacji o bezpieczeństwie stosowanych w niniejszym podręczniku.! NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeśli nie zostanie zażegnana spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.! OSTRZEŻENIE Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeśli nie zostanie zażegnana może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.! PRZESTROGA Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeśli nie zostanie zażegnana może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia. UWAGA Oznacza sytuację, która jeśli nie zostanie zażegnana może spowodować uszkodzenie silnika lub poważne uszkodzenia głównych podzespołów. Ponadto w niniejszym dokumencie stosowane są dwa oznaczenia wskazujące ważne lub pomocne informacje. Należy dokładnie przeczytać tekst przy tych oznaczeniach, aby upewnić się, że produkt jest eksploatowany i serwisowany prawidłowo i wydajnie. Poniżej podano przykłady obu tych oznaczeń. WAŻNE: Oznacza informacje lub instrukcje konieczne do prawidłowej eksploatacji lub konserwacji. UWAGA: Oznacza informacje, które pomogą zrozumieć dany krok lub czynność. Znajdujące się w niniejszej publikacji i na zespole napędowym OSTRZEŻENIA oraz PRZESTROGI wraz z towarzyszącym symbolem ostrzegawczym, ostrzegają osobę dokonującą montażu/użytkownika o czynnościach lub działaniach, które mogą być niebezpieczne, jeśli zostaną wykonane nieprawidłowo lub nieuważnie. Należy zwrócić na nie szczególną uwagę. Same ostrzeżenia nie eliminują jeszcze zagrożenia, przed którym przestrzegają. Należy stosować się do wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i kierować się zdrowym rozsądkiem.

3 Ostrzeżenia dla użytkownika! OSTRZEŻENIE Sterujący (kierujący) odpowiada za właściwą i bezpieczną obsługę łodzi oraz wyposażenia, a także za bezpieczeństwo pasażerów i innych osób znajdujących się na pokładzie. Zdecydowanie zalecamy, aby przed rozpoczęciem używania łodzi przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, konserwacji i gwarancji i dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi zespołu napędowego oraz związanego z nim wyposażenia.! OSTRZEŻENIE Spaliny tego silnika zawierają związki chemiczne, które w stanie Kalifornia uznawane są za substancje powodujące raka, wady wrodzone oraz w inny sposób szkodliwe dla rozrodu.

4

5 SPIS TREŚCI Rozdział 1 - Gwarancja Gwarancja Total Command...2 Rejestracja gwarancji: Stany Zjednoczone i Kanada...2 Rejestracja gwarancji: poza terytorium USA i Kanady...2 Ograniczona gwarancja Mercury MerCruiser (tylko dla układu Total Command)...3 Przekazanie gwarancji...4 Rozdział 2 - Budowa zespołu silnikowego Total Command...6 Drążek sterowniczy...6 Panel sterowania...7 Rozdział 3 - Na wodzie Tabela obsługi Total Command...10 Obsługa Total Command...10 Informacje ogólne...10 Uruchamianie układu...10 Podstawowe informacje o systemie...11 Szczegółowe informacje o systemie...12 Wymagania aktywacji Total Command...12 Wskazania wskaźników...12 Wskaźnik stanu...12 Wskaźnik pojemności...13 Wskaźnik usterki...13 Migający wskaźnik statusu a migający lub świecący się stale wskaźnik pojemności...13 Manewrowanie za pomocą drążka sterowniczego...14 Manewrowanie za pomocą panelu sterowania...18 Rozdział 4 - Dane techniczne Akumulatory...22 Bezpieczniki...22 Silniki korekcyjne...22 Rozdział 5 - Konserwacja, Obowiązki właściciela i użytkownika...24 Harmonogram konserwacji...24 Konserwacja układu...24 Testy i pomiary elektryczne...24 Drążek i panel sterowania...25 Konserwacja akumulatorów...25 Akumulatory typu AGM...25 Konserwacja układu ładowania...25 Podzespoły układu ładowania Total Command...25 Konserwacja silników korekcyjnych...25 Konserwacja ogólna...25 Przekaźniki...26 Szczotki...26 Konserwacja układów korekcyjnych...26 Demontaż śrub napędowych...26 Konserwacja wypustu układu korekcyjnego 27 Montaż...27 Rozdział 6 - Przechowywanie Przechowywanie układu Total Command...30 Akumulator Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona i

6 Rozdział 7 - Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Układ Total Command nie działa...32 Silnik korekcyjny nie działa...32 Praca przyrządów sterowniczych niezgodna z oczekiwaniami Wskaźnik pojemności świeci się...33 Wskaźnik usterki świeci się Rozdział 8 - Pomoc dla klientów Pomoc serwisowa...36 Lokalny punkt serwisowy Serwis poza miejscem zamieszkania Skradziony zespół napędowy Zalecenia w przypadku zatopienia silnika...36 Części zamienne...36 Zapytania dotyczące części i akcesoriów 37 Rozwiązywanie problemów...37 Biura serwisowe Mercury Marine...37 Zamawianie literatury Stany Zjednoczone i Kanada...38 Poza terytorium USA i Kanady Strona ii Q09 KWIECIEŃ 2008

7 Spis treści Rozdział 1 - Gwarancja Rozdział 1 - Gwarancja 1 Gwarancja Total Command... 2 Rejestracja gwarancji: Stany Zjednoczone i Kanada...2 Rejestracja gwarancji: poza terytorium USA i Kanady...2 Ograniczona gwarancja Mercury MerCruiser (tylko dla układu Total Command)...3 Przekazanie gwarancji Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 1

8 Rozdział 1 - Gwarancja Gwarancja Total Command Rejestracja gwarancji: Stany Zjednoczone i Kanada Aby upewnić się, że gwarancja zaczyna obowiązywać natychmiast dealer, który sprzedaje łódź powinien wypełnić i dostarczyć formularz rejestracji Karty Gwarancyjnej niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży nowego produktu. Układ Total Command zostaje zarejestrowany wraz z rejestracją zespołu napędowego Mercury MerCruiser lub Cummins Diesel w Mercury MerCruiser lub Cummins MerCruiser Diesel. Dostarczone informacje na formularzu gwarancyjnym zawierają nazwisko i adres pierwszego nabywcy, informację o modelu i numerach seryjnych produktu, datę sprzedaży, przeznaczenie oraz kod, nazwę i adres dealera. Dealer poświadcza także dokonanie zakupu produktu oraz że są Państwo jego pierwszym użytkownikiem. Gdy formularz rejestracji dotrze do producenta, Mercury MerCruiser prześle właścicielowi poradnik, w którym zamieszczone będzie potwierdzenie rejestracji gwarancji. W przypadku nieotrzymania poradnika dla właściciela w ciągu 60 dni od zakupu nowego produktu należy skontaktować się z dealerem. W celu wykonania usług objętych gwarancją produkt należy zwrócić do dealera, u którego został zakupiony. Gwarancja na produkt zaczyna obowiązywać dopiero po zarejestrowaniu produktu u producenta. UWAGA: Listy rejestracyjne powinny być przechowywane przez producenta i dealera produktów okrętowych sprzedawanych w USA, na wypadek konieczności przedstawienia ich na mocy federalnej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa łodzi. Wszelkie pytania dotyczące gwarancji można kierować na adres podany poniżej. Użytkownik może zaktualizować dane adresowe w dowolnym momencie, także w chwili zgłaszania roszczenia gwarancyjnego telefonicznie, listownie lub faksem z podaniem nazwiska, starego adresu, nowego adresu i numeru seryjnego silnika. Informacje te należy przekazać do wydziału zajmującego się gwarancjami firmy Mercury MerCruiser. Państwa dealer również może dokonać zmiany tych informacji. Kontakt dla klientów i dealerów ze Stanów Zjednoczonych: Mercury Marine Attn: Warranty Registration Department W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI Faks Kontakt dla klientów i dealerów z Kanady: Mercury Marine Canada Limited 2395 Meadowpine Blvd. Mississauga, Canada, L5N 7W6 Faks Rejestracja gwarancji: poza terytorium USA i Kanady Aby upewnić się, że gwarancja zaczyna obowiązywać natychmiast, dealer sprzedający łódź powinien dokładnie wypełnić formularz rejestracji i przesłać go na adres dystrybutora odpowiadającego za rejestrację i roszczenia gwarancyjne na danym obszarze. Układ Total Command zostaje zarejestrowany wraz z rejestracją zespołu napędowego Mercury MerCruiser lub Cummins Diesel. Dostarczone informacje na formularzu gwarancyjnym zawierają nazwisko i adres pierwszego nabywcy, informację o modelu i numerach seryjnych produktu, datę sprzedaży, przeznaczenie oraz kod, nazwę i adres dealera. Dealer poświadcza także dokonanie zakupu produktu oraz że są Państwo jego pierwszym użytkownikiem. Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

9 Rozdział 1 - Gwarancja W niektórych krajach dystrybutor w ciągu 30 dni po otrzymaniu od dystrybutora lub dealera kopii formularza dla producenta wystawi stałą (plastikową) Kartę Gwarancyjną. Proszę zapytać dystrybutora lub dealera, czy są Państwo objęci programem wydawania plastikowych Kart Gwarancyjnych. Więcej informacji na temat rejestracji gwarancji oraz realizacji reklamacji znajdą Państwo w dokumencie Gwarancje Międzynarodowe, który stanowi część instrukcji obsługi zespołu napędowego. W celu wykonania usług objętych gwarancją produkt należy zwrócić do dealera, u którego został zakupiony. Gwarancja na produkt zaczyna obowiązywać dopiero po zarejestrowaniu produktu u producenta. Ograniczona gwarancja Mercury MerCruiser (tylko dla układu Total Command) OGRANICZONA GWARANCJA MERCURY MERCRUISER (tylko dla układu Total Command) Zakres gwarancji Firma Mercury Marine gwarantuje, że jej nowe produkty będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania w okresie wyszczególnionym poniżej. Czas obowiązywania gwarancji Czas trwania gwarancji dla silników wykorzystywanych do rekreacji Gwarancja ograniczona na układ Total Command jest ważna przez okres dwóch (2) lat. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu produktu przeznaczonego do celów rekreacyjnych lub od daty rozpoczęcia eksploatacji produktu, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Naprawa lub wymiana części lub wykonanie napraw gwarancyjnych nie przedłuża okresu obowiązywania gwarancji. Czas trwania gwarancji dla silników wykorzystywanych do celów komercyjnych Gwarancja nie obejmuje użycia produktu w celach komercyjnych. Cel komercyjny oznacza korzystanie z produktu w związku z wykonywaną pracą, zatrudnieniem lub jakiekolwiek inne korzystanie z produktu, które przynosi dochód nawet, jeśli produkt wykorzystywany jest do takich celów tylko okresowo. Przekazanie gwarancji Obowiązująca nadal gwarancja może zostać scedowana z jednego klienta korzystającego z produktu w celach rekreacyjnych na innego, po odpowiednim przerejestrowaniu produktu. Niewykorzystana część okresu obowiązywania gwarancji nie może zostać przeniesiona na/z użytkownika korzystającego z produktu w celach komercyjnych. Wypowiedzenie gwarancji Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku nabycia produktu w jeden z poniższych sposobów: Ponowne nabycie od klienta detalicznego Zakup podczas aukcji Zakup z odzysku" (ze złomowiska) Zakup od firmy ubezpieczeniowej, która uzyskała produkt w wyniku roszczenia ubezpieczeniowego Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać gwarancję Gwarancja udzielana jest tylko klientom detalicznym, którzy dokonają zakupu u autoryzowanego dealera (upoważnionego przez Mercury Marine do dystrybucji produktu w kraju, w którym dokonano zakupu), po przeprowadzeniu i udokumentowaniu określonej przez Mercury Marine procedury kontrolnej przed dostawą. Gwarancja jest ważna od momentu właściwej rejestracji produktu przez autoryzowanego dealera. W przypadku podania nieprawdziwych informacji przy rejestracji gwarancyjnej, dotyczących używania produktu w celach rekreacyjnych albo zmiany celu z rekreacyjnego na komercyjny, (jeśli nie dokonano odpowiedniego przerejestrowania) firma Mercury Marine może unieważnić gwarancję według swojego uznania. W celu zachowania ważności gwarancji należy przeprowadzać rutynową konserwację zgodnie z harmonogramem zawartym w Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji. Firma Mercury Marine zastrzega sobie prawo do uzależnienia świadczeń gwarancyjnych od przedstawienia dowodu przeprowadzenia prawidłowych przeglądów i konserwacji. Obowiązki firmy Mercury Marine Jedyne i wyłączne obowiązki przedsiębiorstwa Mercury Marine, które wynikają z niniejszej gwarancji są według naszego uznania ograniczone do naprawy wadliwej części, wymiany takiej lub takich części na nowe lub regenerowane części posiadające aprobatę Mercury Marine, albo do zwrotu ceny zakupu produktu Mercury Marine. Firma Mercury Marine zastrzega sobie prawo do ulepszania lub modyfikacji produktów co pewnien czas, ale to nie nakłada na przedsiębiorstwo obowiązku modyfikacji produktów wytworzonych wcześniej. Jak uzyskać świadczenie gwarancyjne Klient powinien umożliwić firmie Mercury Marine wykonanie naprawy i dostęp do produktu w celu dokonania napraw gwarancyjnych. Przy składaniu reklamacji produkt należy dostarczyć do kontroli do autoryzowanego dealera Mercury Marine w celu dokonania napraw. Jeśli nabywca nie może dostarczyć produktu do takiego dealera, powinien o tym pisemnie zawiadomić firmę Mercury Marine. Mercury Marine zorganizuje wtedy przegląd produktu i wykonanie naprawy. W takim przypadku nabywca pokrywa wszystkie związane z tym koszty transportu i podróży. Jeśli wykonana naprawa nie jest objęta niniejszą gwarancją, nabywca pokrywa koszty robocizny i materiału oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczoną usługą. Nabywca nie będzie wysyłał produktu ani jego części bezpośrednio do firmy Mercury Marine, chyba że na jej prośbę. Wnioskując o wykonanie naprawy gwarancyjnej, należy przedstawić dealerowi zarejestrowany dowód własności jest to warunkiem uzyskania świadczenia Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 3

10 Rozdział 1 - Gwarancja Czego nie obejmuje gwarancja Elementy, jakich nie obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja: Elementy konserwacji rutynowej Regulacje Normalne zużycie eksploatacyjne Uszkodzenia wynikające z nadużycia Nieprawidłowe użycie Eksploatacja produktu w sposób niezgodny z zaleceniami podanymi w rozdziale o obsłudze/cyklu roboczym w Instrukcji obsługi i konserwacji silnika oraz instrukcji dotyczącej ograniczonej gwarancji Zaniedbanie Wypadek Zatopienie Nieprawidłowa instalacja (specyfikacje i techniki umożliwiające prawidłową instalację przedstawiono w instrukcji instalacji produktu) Nieprawidłowy serwis Użycie akcesoriów lub części niewyprodukowanych ani niesprzedawanych przez Mercury Marine, które doprowadziły do uszkodzenia produktu Mercury Eksploatacja z wykorzystaniem paliw, olejów lub smarów, które nie są przeznaczone dla produktu (patrz instrukcja obsługi i konserwacji oraz instrukcja dotycząca ograniczonej gwarancji) Przekładanie lub wymontowywanie części Uruchamianie silnika po wyjęciu z wody Użycie produktu w celach wyścigowych lub do innego typu współzawodnictwa spowoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z wyprowadzaniem łodzi z doku, wodowaniem, holowaniem, przechowywaniem, telefonowaniem, wynajmem, niedogodnościami, opłatami za korzystanie z akwenu, ubezpieczeniem, spłatami kredytów, stratą czasu, utratą dochodów lub jakimikolwiek innymi szkodami przypadkowymi lub wtórnymi. Gwarancja nie obejmuje także wydatków związanych z demontażem lub wymianą przegród łodzi lub innych elementów w celu uzyskania dostępu do produktu. Żadna osoba prywatna ani prawna łącznie z autoryzowanymi dealerami Mercury Marine, nie ma uprawnień do składania oświadczeń, działania w charakterze przedstawiciela, ani wydawania gwarancji dotyczących produktu, innych niż te zawarte w niniejszym dokumencie gwarancyjnym. Jeśli takie oświadczenia zostaną złożone, a gwarancje udzielone, nie będą miały mocy prawnej względem Mercury Marine. WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRA NICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄ CZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ. DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Przekazanie gwarancji Gwarancję ograniczoną można przekazać kolejnemu nabywcy, który jednak będzie mógł skorzystać tylko z niewykorzystanej części gwarancji ograniczonej. Nie dotyczy to produktów używanych dla celów komercyjnych. Aby przekazać gwarancję kolejnemu nabywcy, do działu rejestracji gwarancji firmy Mercury Marine proszę wysłać pocztą lub faksem kopię aktu kupna lub umowy o zakupie, nazwisko i adres nowego właściciela oraz numer seryjny silnika. W USA wysłać na adres: Mercury Marine Attn: Warranty Registration Department W6250 W. Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI Faks W Kanadzie wysłać na adres: Mercury Marine Canada Limited 2395 Meadowpine Blvd. Mississauga, Canada, L5N 7W6 Faks Po rozpatrzeniu dokumentów dotyczących przekazania gwarancji firma Mercury Marine prześle pocztą nowemu właścicielowi potwierdzenie rejestracji. Usługa ta jest bezpłatna. W przypadku produktów zakupionych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą należy się skontaktować z dystrybutorem w danym kraju lub najbliższym biurem dystrybutora. Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

11 Spis treści Rozdział 2 - Budowa zespołu silnikowego Rozdział 2 - Budowa zespołu silnikowego Total Command... 6 Drążek sterowniczy... 6 Panel sterowania Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 5

12 Rozdział 2 - Budowa zespołu silnikowego Total Command Układ Total Command odpowiada za koordynację i sterowanie dziobowym silnikiem korekcyjnym, rufowym silnikiem korekcyjnym, przekładniami i prędkością silników, umożliwiając precyzyjne sterowanie łodzią przy użyciu drążka. Total Command jest również wyposażony w pomocniczy panel sterujący wyłącznie silnikami korekcyjnymi. Poniższy rozdział zawiera opis narzędzi sterowniczych Total Command. W przypadku pytań związanych z obsługą układu Total Command należy zapoznać się z resztą podręcznika lub skontaktować się z dealerem lub dystrybutorem. Manewrowania za pomocą Total Command łatwo się nauczyć. Sugerujemy jednak kontrolowanie łodzi metodą tradycyjną do momentu, w którym będą Państwo mogli poćwiczyć na wodach wolnych od przeszkód i ruchu i oswoić się z reakcją łodzi na sygnały z drążka. Zalecamy również ćwiczenie co jakiś czas manewrowania metodą tradycyjną, aby nie wyjść z wprawy na wypadek sytuacji, kiedy nie będzie możliwe kontrolowanie łodzi za pomocą drążka. a b Typowy układ steru a - Panel silników korekcyjnych b - Drążek sterowniczy c - Elektroniczne zdalne sterowanie (ERC) c Drążek sterowniczy Drążek sterowniczy zapewnia intuicyjny interfejs sterowania łodzią. Sterowanie łodzią za pomocą drążka dobrze nadaje się do wykonywania precyzyjnych manewrów i dokowania. Komputerowy system kontrolny automatycznie wybiera napęd główny lub korekcyjny, otwarcie przepustnicy oraz parametry obsługi skrzyni biegów i sprzęgła tak, aby ruch łodzi odzwierciedlał ruchy drążka sterowniczego. Np. w momencie przesunięcia drążka w bok, komputerowy system kontrolny otwiera przepustnicę w kierunku bocznym. Drążek porusza się w sześciu kierunkach: Bakburta Sterburta Do przodu Do tyłu Zgodnie z ruchem wskazówek zegara Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Drążek można przesunąć w kierunku pożądanego ruchu łodzi lub obrócić drążek wokół własnej osi w kierunku pożądanego obrotu łodzi. Ruchy ukośne przekładają się na ciąg prosty lub boczny. Możliwe jest jednoczesne wychylenie i obrót drążka wokół własnej osi. Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

13 Rozdział 2 - Budowa zespołu silnikowego Łódź porusza się wtedy proporcjonalnie w przód lub w tył oraz wokół własnej osi, odpowiednio do sygnałów z drążka. Im dalej drążek zostaje wychylony od środka, tym większa siła w przód lub w tył zostanie wytworzona. Np. delikatne wychylenie drążka w przód spowoduje wrzucenie silników głównych na bieg, a dalsze jego wychylanie spowoduje zwiększenie otwarcia przepustnicy i zwiększenie prędkości. Wychylenie drążka na bakburtę lub sterburtę powoduje włączenie i wyłączenie odpowiednich silników korekcyjnych. Całkowita siła ciągu zależy od czasu pracy silników korekcyjnych. a d e b c Poz. Ruch drążka sterowniczego Źródło ciągu Element sterowania Funkcja a Wychylenie w przód Silniki Proporcjonalne b Wychylenie na sterburtę Silniki korekcyjne Wł. i wył. c Wychylenie w tył Silniki Proporcjonalne d Wychylenie na bakburtę Silniki korekcyjne Wł. i wył. Łódź porusza się w przód z prędkością proporcjonalną do położenia drążka. Łódź porusza się w bok na sterburtę poprzez włączanie i wyłączanie silników korekcyjnych. Łódź porusza się w tył z prędkością proporcjonalną do położenia drążka. Łódź porusza się w bok na bakburtę poprzez włączanie i wyłączanie silników korekcyjnych. e Obrót zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara lub przeciwnie Silniki Proporcjonalne Łódź obraca się wokół własnej osi proporcjonalnie w kierunku obrotu drążka. Panel sterowania Panel sterowania zapewnia intuicyjny interfejs sterowania łodzią na bakburtę, sterburtę oraz obrotu. Sterowanie łodzią za pomocą panelu sterowania nadaje się wyłącznie do wykonywania precyzyjnych manewrów i dokowania. Panel sterowania umożliwia włączenie wybranego silnika korekcyjnego we wskazanym kierunku. Panel sterowania przekłada sygnały z przycisków na ciąg na bakburtę i sterburtę. Np. naciśnięcie obu przycisków po jednej stronie powoduje otwarcie przepustnicy w kierunku bocznym. Podczas tych manewrów silniki główne nie są zwykle wykorzystywane Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 7

14 Rozdział 2 - Budowa zespołu silnikowego Panel sterowania steruje silnikami korekcyjnymi dziobowym i rufowym. Składają się na niego cztery przełączniki sterujące indywidualnymi silnikami korekcyjnymi, przełącznik włączający i wyłączający układ Total Command oraz trzy diody wskaźników statusu. g a f b c e d Poz. Element sterowania Funkcja a Przycisk dziobowego silnika korekcyjnego na sterburtę Wywołuje ruch dziobu na sterburtę. b Przycisk rufowego silnika korekcyjnego na sterburtę Wywołuje ruch rufy na sterburtę. c Przełącznik aktywacji układu i wskaźnik statusu Włącza i wyłącza układ Total Command Świecąca się dioda oznacza, że Total Command jest włączony. d Wskaźnik usterki Dioda zapala się po wykryciu usterki w układzie Total Command. e Wskaźnik pojemności Wyświetla pozostałą pojemność silnika korekcyjnego. f Przycisk rufowego silnika korekcyjnego na bakburtę Wywołuje ruch rufy na bakburtę. g Przycisk dziobowego silnika korekcyjnego na bakburtę Wywołuje ruch dziobu na bakburtę. Patrz rozdział Szczegółowe informacje o systemie, aby uzyskać więcej informacji na temat wskaźników. Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

15 Spis treści Rozdział 3 - Na wodzie Rozdział 3 - Na wodzie Tabela obsługi Total Command Obsługa Total Command Informacje ogólne...10 Uruchamianie układu...10 Podstawowe informacje o systemie...11 Szczegółowe informacje o systemie Wymagania aktywacji Total Command...12 Wskazania wskaźników Wskaźnik stanu Wskaźnik pojemności Wskaźnik usterki Migający wskaźnik statusu a migający lub świecący się stale wskaźnik pojemności Manewrowanie za pomocą drążka sterowniczego Manewrowanie za pomocą panelu sterowania Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 9

16 Rozdział 3 - Na wodzie Tabela obsługi Total Command Uruchamianie silnika Włączanie Total Command Obsługa Total Command Zatrzymywanie i wyłączanie 1. Włączyć wszystkie przełączniki zasilania i konwertery. Patrz instrukcja użytkownika łodzi. 2. Uruchomić silniki. Patrz rozdział procedury obsługi opisane w instrukcji obsługi zespołu napędowego. 1. Ustawić stery w pozycji prosto wstecz. 2. Przesunąć manetki ERC do pozycji neutralnej. 3. Nacisnąć przełącznik aktywacji układu na panelu silników korekcyjnych. Popchnąć drążek sterowniczy w pożądanym kierunku. LUB Na panelu sterowania nacisnąć odpowiednie przyciski odpowiadające za ruch w pożądanym kierunku. UWAGA: Podczas jednoczesnego używania drążka i panelu sterowania decydował będzie sygnał z drążka. Nacisnąć przełącznik aktywacji układu. LUB Przesunąć manetki ERC poza pozycję neutralną. (Wyłącza tylko drążek) LUB Nie używać. (Total Command wyłączy się samoczynnie po 15 minutach bez uzyskania sygnału.) Obsługa Total Command Informacje ogólne! OSTRZEŻENIE Obracająca się śruba napędowa, poruszająca się łódź lub jakiekolwiek twarde urządzenie przymocowane do łodzi może spowodować poważne obrażenia lub śmierć osób znajdujących się w wodzie. Jeśli ktokolwiek znajduje się w wodzie blisko łodzi, zawsze należy niezwłocznie wyłączyć silnik. Total Command jest układem wspomagającym sterowanie łodzią w przystaniach i na innych małych obszarach opartym na drążku sterowniczym. Łączy w sobie sterowanie silnikami głównymi oraz elektrycznymi dziobowymi i rufowymi silnikami korekcyjnymi, pozwalając sterującemu na łatwą kontrolę wszystkich ruchów łodzi. Uruchamianie układu 1. Upewnić się, że wszystkie akumulatory, konwertery i silniki są włączone. 2. Ustawić manetki elektronicznego zdalnego sterowania (ERC) w pozycji neutralnej/jałowej. 3. Uruchomić oba silniki. Patrz rozdział procedury obsługi opisane w instrukcji obsługi silnika załączonej do zespołu napędowego. 4. Za pomocą koła sterowego wypośrodkować stery do pozycji prosto naprzód. Upewnić się, że stery są wypośrodkowane za pomocą wskaźnika kąta wychylenia steru na desce rozdzielczej, jeśli jest w wyposażeniu. 5. Nacisnąć przełącznik aktywacji układu na panelu Total Command Przełącznik aktywacji układu i zielona dioda 6. Na moment zapalą się wszystkie wskaźniki na panelu. Żółty wskaźnik pojemności i czerwony wskaźnik usterek powinny zgasnąć, a zielony wskaźnik pracy powinien świecić się stałym światłem. 7. Jeśli zielony wskaźnik pracy bezustannie miga lub jeśli wskaźnik pojemności lub usterek pozostaje zapalony, układ nie jest gotowy do użycia. Należy zidentyfikować i usunąć problem. Po usunięciu problemu zielony wskaźnik będzie się świecił światłem stałym. Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

17 Podstawowe informacje o systemie Rozdział 3 - Na wodzie Aby aktywować drążek Total Command, należy włączyć układ Total Command zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale Uruchamianie układu. Jeśli układ jest gotowy do użycia, zielony wskaźnik pracy będzie się świecił światłem stałym. Drążek (typowy) Drążek odpowiada za sterowanie ruchem i obrotem łodzi. Odpowiedź łodzi jest proporcjonalna do sygnałów ruchu drążka w przód i w tył. Wychylenie drążka w przód lub w tył spowoduje wrzucenie odpowiedniego biegu i dostosowanie otwarcia przepustnicy. Łódź będzie poruszać się szybciej, proporcjonalnie do stopnia odchylenia drążka od środka. Np. delikatne wychylenie drążka w przód spowoduje wrzucenie silników głównych na bieg, a dalsze jego wychylanie spowoduje zwiększenie otwarcia przepustnicy i zwiększenie prędkości. Wychylenie drążka na boki spowoduje włączenie silników korekcyjnych, które pozostaną aktywne aż do przywrócenia drążka do pozycji środkowej. Całkowita siła ciągu zależy od czasu pracy silników korekcyjnych. Obrócenie drążka wokół własnej osi również spowoduje proporcjonalną pracę silników i przekładni oraz obrót łodzi w kierunku odpowiadającym kierunkowi obrotu drążka. Możliwe jest jednoczesne przesuwanie i obracanie drążka, co pozwala na obrót łodzi w trakcie jej ruchu. Za pomocą drążka sterowniczego nie można wykonywać łodzią ruchów ukośnych. Total Command odczytuje ruchy ukośne drążka jako ruchy w przód, w tył lub na boki Ruch na obszarze kwadrantu odpowiada strzałce. Poza sterowaniem za pomocą drążka na panelu dostępne są wydzielone przełączniki, które odpowiadają za samodzielny ruch dziobowych i rufowych silników korekcyjnych. Przełączników tych można używać, gdy tylko układ jest włączony, a drążek nie jest wykorzystywany Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 11

18 Rozdział 3 - Na wodzie Szczegółowe informacje o systemie Układ Total Command można włączyć w dowolnym momencie, jeśli silniki są uruchomione. Jeśli układ jest włączony, naciśnięcie przełącznika aktywacji układu w dowolnym momencie spowoduje natychmiastowe wyłączenie układu. Układ wyłączy się również, jeśli nie będzie używany przez ponad 15 minut. Wymagania aktywacji Total Command Aby drążek Total Command działał: Oba silniki powinny pracować. Manetki ERC powinny znajdować się w pozycji neutralnej/jałowej. Układ Total Command powinien być włączony. Oba silniki korekcyjne powinny mieć pojemność wystarczającą do pracy, a żółty wskaźnik pojemności nie może się stale świecić. Układ Total Command powinien być wolny od usterek, a czerwony wskaźnik usterek nie może się świecić. Stery powinny znajdować się w pozycji prosto naprzód, lecz niespełnienie tego warunku nie uniemożliwi pracy układu. Wskazania wskaźników Na panelu Total Command widoczne są trzy wskaźniki. Wskazują one aktywację układu (zielony), pojemność (żółty) i usterki (czerwony). Wskaźnik stanu Zielony wskaźnik stanu znajdujący się na przełączniku aktywacji układu świeci się stale, gdy układ Total Command jest aktywny i sprawny, a miga, jeśli układ jest aktywny, lecz drążek został wyłączony Wskaźnik stanu Wskaźnik stanu Wył. Włączona Miga Status Total Command jest wyłączony. Total Command jest włączony i sprawny. Total Command jest włączony, lecz drążek nie działa a silniki korekcyjne mogą nie być w pełni sprawne. Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

19 Wskaźnik pojemności Rozdział 3 - Na wodzie Żółty wskaźnik pojemności wyświetla pozostałą pojemność silników korekcyjnych w oparciu o naładowanie akumulatorów i temperaturę obu silników korekcyjnych. Wskaźnik pojemności zapala się na moment podczas kontroli układu przy uruchamianiu, a następnie zwykle się wyłącza. Dioda zaczyna migać, jeśli poziom naładowania akumulatorów jest niski lub jeśli silnik korekcyjny rozgrzał się tak, iż dalsze jego używanie spowoduje aktywację układów zabezpieczających systemu. Wskaźnik świeci się światłem stałym, jeśli naładowanie akumulatora dowolnego silnika korekcyjnego osiągnęło poziom uniemożliwiający pracę lub jeśli któryś z silników osiągnął temperaturę, która może doprowadzić do jego uszkodzenia Wskaźnik pojemności Wskaźnik pojemności Status Wył. Miga Światło stałe Silniki korekcyjne są gotowe do pracy, poziom naładowania akumulatorów jest wyższy od minimalnego, a temperatura silników jest niższa od granicy automatycznego wyłączenia. Pojemność układu zredukowana do poziomu ostrzegawczego, użytkownik powinien przygotować się na dezaktywację drążka w przypadku dalszego wyczerpania akumulatorów lub nagrzania silnika. Wyczerpana pojemność jednego lub obu silników korekcyjnych. Drążek wyłączony do czasu przywrócenia pojemności układu. Najlepszym sposobem na przywrócenie pojemności jest pozwolenie układowi Total Command na odpoczynek przy pracujących silnikach, co umożliwia schłodzenie silników korekcyjnych i naładowanie akumulatorów. Wskaźnik usterki Czerwony wskaźnik usterki zapali się w przypadku wykrycia w układzie problemu uniemożliwiającego pracę drążka. W przypadku usterki trzy razy w ciągu sześciu sekund rozlegnie się również sygnał dźwiękowy. Dowolna usterka spowoduje wyłączenie drążka, lecz obsługa jednego lub obu silników korekcyjnych może nadal być możliwa za pomocą panelu Total Command. W przypadku wystąpienia usterki należy zresetować układ, naciskając przycisk aktywacji lub wyłączając i ponownie włączając silniki za pomocą kluczyków. Jeśli usterka się utrzymuje, należy skontaktować się dealerem albo dystrybutorem Mercury MerCruiser lub Cummins MerCruiser Diesel. Wskaźnik usterki Wskaźnik usterki Wył. Włączona Świeci się po wyłączeniu i włączeniu silników Status Stan układu prawidłowy. W układzie wystąpiła usterka uniemożliwiająca pracę drążka. (Silniki korekcyjne mogą nadal działać.) Skontaktować się dealerem albo dystrybutorem Mercury MerCruiser lub Cummins MerCruiser Diesel. Migający wskaźnik statusu a migający lub świecący się stale wskaźnik pojemności Jeśli układ Total Command jest aktywny, lecz nie został spełniony któryś z warunków pracy, drążek zostaje wyłączony, a zielony wskaźnik statusu miga. Różnica pomiędzy taką sytuacją a migającym wskaźnikiem pojemności jest taka, że gdy tylko warunki pracy zostają spełnione, przywrócona zostaje pełna kontrola, a zielony wskaźnik zapala się na stałe. Migający lub świecący się stale wskaźnik pojemności wymaga czasu na naładowanie akumulatorów lub schłodzenie silników korekcyjnych, aby mogła nastąpić poprawa Q09 KWIECIEŃ 2008 Strona 13

20 Rozdział 3 - Na wodzie Wskaźnik pojemności zaczyna migać, gdy silniki są bliskie przegrzaniu lub poziom naładowania akumulatorów jest bliski poziomowi, przy którym praca nie jest możliwa. Gdy wskaźnik miga, układ nadal może działać. Jednak dalsze użytkowanie układu w tym stanie może doprowadzić do przegrzania silników lub całkowitego rozładowania akumulatorów, co spowoduje zapalenie się wskaźnika pojemności na stałe i wyłączenie drążka aż do momentu przywrócenia pojemności do normalnego poziomu. Gdy wskaźnik pojemności świeci się światłem stałym, drążek nie działa; obsługa pozostałego silnika korekcyjnego jest możliwa za pomocą panelu sterowania. Dioda wskaźnika pojemności zgaśnie dopiero po przywróceniu normalnej funkcjonalności. Manewrowanie za pomocą drążka sterowniczego! OSTRZEŻENIE Obracająca się śruba napędowa, poruszająca się łódź lub jakiekolwiek twarde urządzenie przymocowane do łodzi może spowodować poważne obrażenia lub śmierć osób znajdujących się w wodzie. Jeśli ktokolwiek znajduje się w wodzie blisko łodzi, zawsze należy niezwłocznie wyłączyć silnik. Aby sterować łodzią za pomocą drążka sterowniczego należy: 1. Ustawić obie manetki elektronicznego zdalnego sterowania (ERC) w pozycji neutralnej. 2. Ustawić stery w pozycji prosto naprzód. 3. Aktywować układ Total Command. 4. Przesunąć drążek w kierunku pożądanego ruchu łodzi lub obrócić drążek wokół własnej osi w kierunku pożądanego obrotu łodzi. Możliwe jest jednoczesne wychylenie i obrót drążka wokół własnej osi. Sygnały z drążka i odpowiedzi łodzi Ruch drążka sterowniczego Reakcja łodzi Kierunek ruchu (od jasnoszarego do ciemnoszarego) Łódź nieruchoma Łódź porusza się do przodu Strona Q09 KWIECIEŃ 2008

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

2016 Mercury Marine. Europa, Bliski Wschód, Afryka i WNP. Informacje gwarancyjne Europa, Bliski Wschód, Afryka i

2016 Mercury Marine. Europa, Bliski Wschód, Afryka i WNP. Informacje gwarancyjne Europa, Bliski Wschód, Afryka i 2016 Mercury Marine Europa, Bliski Wschód, Afryka i WNP Informacje gwarancyjne Europa, Bliski Wschód, Afryka i WNP 8M0117211 216 pol pol Informacje o tej instrukcji Produkt może być objęty różnymi politykami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) zapewnia profesjonalny lokalny serwis

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy.

KARTA GWARANCYJNA.  w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy. KARTA GWARANCYJNA Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych w Polsce. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej i obejmuje produkty, do których wydano Kartę Gwarancyjną. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wskaźnik rotacji faz FLUKE Kwiecień Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja obsługi. Wskaźnik rotacji faz FLUKE Kwiecień Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Wskaźnik rotacji faz FLUKE 9040 Kwiecień 2005 2005 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Każdy produkt firmy Fluke będzie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności Pokładowy silnik wysokoprężny Mercury (VW)

Deklaracja zgodności Pokładowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Deklaracja zgodności Pokładowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Niniejszy silnik pokładowy, zamontowany zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez firmę Mercury Marine, spełnia wymogi następujących dyrektyw,

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Wymiana czujnika tlenu Wprowadzenie Czujnik tlenu należy wymieniać co dwa lata lub tak często, jak to konieczne. Ogólne wytyczne dotyczące napraw Wykonując serwis respiratora, należy zapoznać się z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

GP GP

GP GP INSTRUKCJA OBSŁUGI GP-12-1000 GP-24-1000 Przetwornica napięcia DC AC 1000W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS Gniazdka wyjściowe AC Dioda sygnalizująca włączenie przetwornicy Dioda

Bardziej szczegółowo

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer INSTRUKCJA OBSŁUGI Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer Numer produktu: 231189 Strona 1 z 9 Zawartość zestawu Uwaga! 1. Zestaw zawiera małe części, które mogą okazać się niebezpieczne w razie przypadkowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

NO. 4WD25

NO. 4WD25 NO. 4WD25 WWW.IKONKA.COM.PL PRZEDMOWA DRODZY UŻYTKOWNICY: WITAJCIE! NA WSTĘPIE CHCIELIBYŚMY PAŃSTWU PODZIĘKOWAĆ, ZA WYBÓR NASZEGO LATAJĄCEGO MODELU. PROSZĘ PRZECZYTAJCIE NAJPIERW ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĘ UWAŻNIE,

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

FY-500 TESTER OBCIĄŻENIA 500A

FY-500 TESTER OBCIĄŻENIA 500A FY-500 TESTER OBCIĄŻENIA 500A Przed zastosowaniem produktu należy uważnie przeczytać ten materiał. Wszystkie błędy mogą spowodować obrażenia. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ. Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Kotły grzewcze na paliwa stałe: Logano S111-2 Logano S111-2 + Pelet Logano S112 Logano S121-2 Logano S131 Logano S171 Logano S181 Logano G221 Logano G221 Automatic Szanowni

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Proszę zanotować następujące informacje:

Proszę zanotować następujące informacje: Dane identyfikacyjne Witamy Proszę zanotować następujące informacje: Typ silnika i moc w KM Numer seryjny zespołu pawęży (napęd rufowy) Typ przekładni (na łodzi) Przełożenie Numer seryjny silnika Numer

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T 1.- Wprowadzenie Serdecznie dziękuję za zaufanie okazane Firmie ORDISI SA reprezentowanej w Polsce przez firmę Naturfarm przy zakupie lampy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy rozdzielacz USB 2.0 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Połączenie z EM1019... 3 3.0 Używanie EM1019... 4

Bardziej szczegółowo

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Pompa wodna Palermo Nr produktu

Pompa wodna Palermo Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa wodna Palermo Nr produktu 000551129 Strona 1 z 5 Instrukcja obsługi Pompa wodna Palermo Niniejsza instrukcja ma zastosowanie WYŁĄCZNIE do niniejszego produktu i zawiera ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED

Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 855207 Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED Strona 1 z 5 Produkt ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi Przeznaczenie produktu Zegar kwarcowy

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Dodatek do instrukcji obsługi Alarm kontaktowy Lift Guard First Edition Second Printing Part No. 1278541GTPO Dodatek do instrukcji obsługi System alarmu kontaktowego Lift Guard System alarmu kontaktowego

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Ładowarka do akumulatorów Nr produktu

Ładowarka do akumulatorów Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka do akumulatorów Nr produktu 000842127 Strona 1 z 9 Uwagi bezpieczeństwa Montaż klem akumulatora Ładowarka do akumulatorów Wytrzymała, powlekana proszkowo obudowa metalowa.

Bardziej szczegółowo

testo 460 Instrukcja obsługi

testo 460 Instrukcja obsługi testo 460 Instrukcja obsługi pl 2 Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi testo 460 1 Nakładka ochronna: Pozycja wyjściowa 2 Fototranzystor 3 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 5 Przedział na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI GLOSS (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI GLOSS (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI GLOSS (PL 04308247) 2 3 4 5 6 7 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Akumulator mobilny mah

Akumulator mobilny mah Akumulator mobilny 10000 mah Instrukcja obsługi 31888 I. Wprowadzenie Ten produkt to lekki, wydajny, stylowy i ekologiczny akumulator mobilny do większości urządzeń przenośnych, który można stosować zawsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox Instrukcja obsługi Rama do twardego dysku 3,5 SATA Evolve HardBox Ostrzeżenia Evolve HardBox służy do przechowywania danych i nie należy go używać do innych celów. Objaśnienia Ostrzeżenie: niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

Modele gaźnikowe Alpha 3.0L

Modele gaźnikowe Alpha 3.0L 2004, Mercury Marine Modele gaźnikowe Alpha 3.0L 90-860168Q40 104 Dane identyfikacyjne PROSIMY O ZAPISANIE NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Typ silnika i moc w KM Numer seryjny zespołu poprzecznicy

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 Wygląd zewnętrzny Montaż stacji bramowej 1. Wybierz miejsce montażu stacji bramowej. 2. Zaznacz i wywierć otwory do zamocowania osłony (A1, A2). 3. Przeprowadź

Bardziej szczegółowo

G U A R A N T E E. Gwarancja producenta 3. Edycja

G U A R A N T E E. Gwarancja producenta 3. Edycja G U A R A N T E E 2 YEARS PL Gwarancja producenta 3. Edycja 01.06.2015 Gwarancja producenta Solare Datensysteme GmbH Fuhrmannstraße 9 72351 Geislingen - Binsdorf, Germany Podsumowanie: Gwarancja niniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE 1 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA NAPĘDÓW 87-100 Toruń, ul.batorego 107 tel. (056) 6234021 do 6234025 fax (056) 6234425, 6232535 E-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. Deklaracja zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokładowy, zamontowany zgodnie z instrukcjami przedstawionymi

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510. Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.000 PLN Użytkowanie i obsługa Roleta i jej elementy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka TK35 UE. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka TK35 UE. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie: INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka TK35 UE GWARANCJA: 60 miesięcy *po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo. Rejestruj na stronie: http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki PPHU

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Uwaga Woreczki igielitowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. 1

Uwaga Woreczki igielitowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. 1 ELEKTRYCZNY ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego odkurzacza. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo