PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE"

Transkrypt

1 PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE UMOWA, zawarta w dniu... pomiędzy Organizatorem Targów INTERSERVIS Sp. z o.o. (nr KRS ) ul. Stefanowskiego Łódź a firmą pełna nazwa firmy - płatnika ulica kod miejscowość - z rabatem r. - bez rabatu nr kontrahenta Liczba Współwystawców województwo Firma jest płatnikiem VAT UpowaŜniamy do wystawienia faktury bez naszego podpisu nr rejestru KRS z dnia organ rejestrowy Zwana dalej Wystawcą, reprezentowana przez: osoba upowaŝniona do podpisania umowy stanowisko fax NIP: Prosimy o załączenie listy firm wraz z adresami Kwota netto z formularza A Kwota netto z formularza B WYLICZENIE NALEśNOŚCI ZA UDZIAŁ W TARGACH Kwota netto z formularza B1 Kwota netto z formularza C Kwota netto z formularza D Osoba upowaŝniona do rozmów w sprawach związanych z uczestnictwem w Targach Zamawiamy powierzchnię wystawienniczą o wymiarach : powierzchnia w m 2 szerokość stoiska głębokość stoiska UWAGA! Wpłata pełnej naleŝności za udział w targach do dnia r upowaŝnia do 10% rabatu od ceny za powierzchnię niezabudowaną do dnia r upowaŝnia do 5% rabatu od ceny za powierzchnię niezabudowaną ilość m 2 cena wartość netto POWIERZCHNIA STOISKA 310 /m 2 stoisko szeregowe (bez uzbrojenia technicznego) POWIERZCHNIA STOISKA 335 /m 2 stoisko naroŝne (min. 20m 2 ), bez uzbrojenia technicznego POWIERZCHNIA STOISKA stoisko z 3 stron otwarte 345 /m 2 (min. 60 m 2 ), bez uzbrojenia technicznego POWIERZCHNIA STOISKA 355 /m 2 stoisko z czterech stron otwarte (min. 150 m 2 ) ZABUDOWA STANDARDOWA 40 /m 2 Zabudowa stoiska obejmuje (patrz Postanowienia Szczegółowe) POWIERZCHNIA NA PLACU PRZED HALĄ 90 /m 2 (bez uzbrojenia technicznego) kwota za powierzchnię m 2 x = cena 1m 2 kwota rabatu m 2 x x % = cena 1m 2 kwota za zabudowę m 2 x 40 = % VAT ŁĄCZNIE DO ZAPŁATY INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY SĄ DOŁĄCZONE DO NIEJ ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZE B, B1, C i D NaleŜność uregulujemy gotówką w Biurze Spółki lub przelewem na konto Spółki INTERSERVIS BANK ZACHODNI WBK SA nr lub BANK PEKAO SA VI O/Łódź nr z dopiskiem INTERBUD w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. - 45% kosztów uczestnictwa do dnia r.- pozostała opłata Zgodnie z ustawą z dnia r. (DZU 144 poz. 1294) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyraŝam zgodę na otrzymywanie od INTERSERVIS Sp. z o.o. wszelkich komunikatów drogą elektroniczną oraz przetwarzanie swojego adresu w bazie danych INTERSERVIS Sp. z o.o. na zasadach określonych w przepisach w/w ustawy. Podpisując niniejsze Zgłoszenie Udziału akceptujemy jako obowiązujące nas: Regulamin dla Uczestników Krajowych imiędzynarodowych Imprez Targowych i Wystawienniczych Organizowanych przez INTERSERVIS Spółka z o.o. oraz Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników TARGÓW INTERBUD 2007 miejsce i data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wystawcy na podstawie wpisu do rejestru KRS lub ewidencji działalności gospodarczej KWOTA OGÓŁEM Z FORMULARZA A (netto) Pieczęć firmy wystawcy

2 DOTYCZY FIRM Z ZABUDOWĄ STANDARDOWĄ ORGANIZATORA B ZLECENIE ZABUDOWY STOISKA TARGOWEGO ZLECENIODAWCA Wystawca Osoba odpowiedzialna ZLECAMY ZABUDOWĘ STOISKA TARGOWEGO WEDŁUG PONIśEJ ZAMIESZCZONEGO PROJEKTU Zabudowa standardowa obejmuje: projekt architektoniczny i instalacji elektrycznej, konstrukcję z elementów aluminiowych, ścianki działowe w kolorze białym, wykładzinę podłogową (w kolorze określonym przez organizatora), fryz czołowy z nazwą firmy (jednolity krój liter np. HELVETICA), wieszak, kosz na śmieci, 1 punkt świetlny (100W) na kaŝde 4 m 2 powierzchni oraz na kaŝde 10 m 2 powierzchni: stolik i dwa krzesła, 1 podwójne gniazdo elektryczne (220V). PROSIMY O NARYSOWANIE PROPOZYCJI PLANU STOISKA UWAGA! Za niewykorzystane elementy standardowej zabudowy nie przysługują rekompensaty finansowe oraz uzupełnienia wyposaŝenia podczas Targów GABARYTY NAJWIĘKSZYCH EKSPONATÓW: długość szerokość wysokość waga PROSIMY O ZAZNACZENIE NA PLANIE STOISKA LAD I PODESTÓW, KTÓRE POWINNY BYĆ WZMOCNIONE ZE WZGLĘDU NA DUśY CIĘśAR EKSPONATÓW. Przykład planu stoiska z elementami dodatkowymi Treść napisu standardowego na fryzie (długość fryzu 0,95 m, wysokość 0,33 m) W przypadku zlecenia wykonania znaku logo prosimy o dostarczenie wzorów i określenie czy ma być wykonany dodatkowo oprócz standardowego napisu czy zamiast WYPOSAśENIE/USŁUGA logo do umieszczenia na fryzie dodatkowy napis standardowy na fryzie GRAFIKA ilość cena wartość wyklejanie ścian folią (kolor ) m 2 35 /m 2 MEBLE podest P1 (1x1 m);h=35/ 50/ 70/ 100 cm podest P2 (1x0.5 m); h=35/ 50/ 70/ 100 cm lada L1 (1x 0.5 m); h=95 cm lada L2 z półką (1x 0.5 m); h=0.95 m lada łukowa (h=0.95 m) regał R /3 półki/ (1x 0.5 m; h=2 m) witryna W /3 półki - oszklone/ (1x0.5 m; h=2 m) gablota oszklona G (1x0.5 m; h=0.95 m) stołek barowy lodówka szafka kuchenna drzwi sufit (białe rastry 1 x 1m) Ŝaluzja (2,50 x 1m) INNE wykładzina w kolorze m 2 20 /m 2 punkt świetlny (Ŝarówka) punkt świetlny (halogen) gniazdo elektryczne (220V, 1,5kW) gniazdo elektryczne (380V, 3x16A) instalacja wodno-kanalizacyjna (bez zlewozmywaka i termy) szafka, zlewozmywak i terma (do instalacji wod.-kan.) półka na elementy lekkie 1m x 0.25m 20 instalacja u w stoisku (koszt rozmów ponosi Wystawca) 350 stół 40 przyłącze internetowe (stałe łacze) 550 ława 35 zestaw gospodarczy (6 filiŝanek do kawy z podstawkami, krzesło 15 6 talerzyków deserowych, 6 łyŝeczek, cukiernica) 150 fotel puf 30 Zamówienia dodatkowych przyłączy oraz serwisu technicznego w formularzu B1 Wszelkie zmiany dotyczące wyposaŝenia stoiska mogą być zlecone najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem targów. Ceny za uszkodzenia i zaginięcie elementów wg cennika Organizatora. Rozszerzenie wyposaŝenia stoiska bezpośrednio przed RAZEM NETTO rozpoczęciem targów (wdniach r.) będzie realizowane wmiarę moŝliwości Miejsce i data Pieczęć firmy wystawcy Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

3 DOTYCZY FIRM Z ZABUDOWĄ WŁASNĄ ORAZ FIRM ZAMAWIAJĄCYCH POWIERZCHNIĘ NA PLACU B1 ZAMÓWIENIE PRZYŁĄCZY ELEKTRYCZNYCH I DODATKOWYCH USŁUG TECHNICZNYCH firma wystawcy osoba odpowiedzialna REALIZATOR ZABUDOWY adres projektant osoba odpowiedzialna Organizator rekomenduje firmę INTEREXPO realizującą indywidualne projekty stoisk wsystemie Octanorm oraz projekty pozasystemowe. Kontakt - Dariusz Sieradzki tel: +48(0)42/ , PLANOWANA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY STOISKA WAśNE! (dla firm zamawiających powierzchnię niezabudowaną) Projekt architektoniczny i elektryczny stoiska powinien być dostarczony do zatwierdzenia przez Organizatora i wykonania zbiorczego projektu elektrycznego pawilonu do dnia r. Wystawca zobowiązany jest oczyścić i uporządkować zajmowaną powierzchnię po demontaŝu stoiska łącznie ze zdjęciem taśm po wykładzinie. W przypadku niewykonania powyŝszych prac porządkowych w terminie demontaŝu, Organizator zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko Uczestnika. Osoby zatrudnione przez Wystawcę do montaŝu i demontaŝu stoiska zobowiązane są do posiadania oznakowanych strojów roboczych oraz identyfikatorów, które naleŝy pobrać w Biurze Targów. Identyfikatory te upowaŝniają do przebywania na terenie obiektu targowego jedynie wokresie montaŝu i demontaŝu stoiska. Organizator ze względu na bezpieczeństwo i troskę o majątek Wystawców, ma prawo usunąć zterenów targowych osoby nie posiadające identyfikatorów, a takŝe odmówić wpuszczenia na tereny targowe takich osób. Identyfikatory powinny być czytelnie wypełnione. Prosimy o zaznaczenie na projekcie elektrycznym miejsca doprowadzenia przewodu zasilającego rozdzielnię oraz miejsca doprowadzenia przyłącza wodnego Na terenie hal targowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu WYPOSAśENIE/USŁUGA ilość cena jedn. wartość RODZAJ PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO 0,1-3,0 kw (1x16A) 250 3,1-6,0 kw (3x16A) 270 6,1-9,0 kw (3x16A) 290 9,1-14,0 kw (3x25A) ,1-18,0 kw (3x25A) ,1-24,0 kw (3x63A) ,1-30,0 kw (3x63A) 450 obwód całodobowy 1-fazowy (1x10A) 250 WYPOSAśENIE/USŁUGA ilość cena jedn. wartość PRZYŁĄCZA INNE instalacja wodno-kanalizacyjna w hali (bez zlewozmywaka i termy) szafka, zlewozmywak i terma (do instalacji wod.-kan.) instalacja u w stoisku (bez rachunku za rozmowy iczne) przyłącze internetowe (stałe łącze) dodatkowe stanowisko internetowe tablica rozdzielcza 350 wykładzina podłogowa z ułoŝeniem 20 /m 2 kolor ) Za wykonanie przyłączy nietypowych, przyłączy o wyŝszych mocach od podanych oraz wykonanie innych usług elektrycznych stosowane będą ceny wynikające z kalkulacji indywidualnych Firmy zamawiające przyłącze elektryczne na placu są zobowiązane do posiadania własnego przewodu zasilającego o długości 30 mb. ROZŁADUNEK, ZAŁADUNEK ilość godzin cena wartość dźwig o tonaŝu (zamówienia prosimy składać do r.) wózek widłowy (zamówienia prosimy składać do r.) Pracownicy do prac fizycznych w dniu w godz. od do ilość godzin ilość osób 350 /godz. 200 /godz. 20 /godz. Podpisując niniejsze Zgłoszenie Udziału akceptujemy jako obowiązujące nas: Regulamin dla Uczestników Krajowych imiędzynarodowych Imprez Targowych i Wystawienniczych Organizowanych przez INTERSERVIS Spółka z o.o. oraz Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników TARGÓW INTERBUD 2007 Miejsce i data Pieczęć firmy wystawcy Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

4 C WPIS I REKLAMA W KATALOGU TARGOWYM PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM TARGÓW WPIS DO KATALOGU JEST OBLIGATORYJNY DLA WYSTAWCY I WSPÓŁWYSTAWCY WPIS DO KATALOGU 80 LOGO 50 W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM POD LITERĄ opis produktów i usług usług (max 150 znaków) PROSIMY O ZAZNACZENIE MAKSYMALNIE TRZECH GRUP W CELU UMIESZCZENIA W SPISIE BRANśOWYM 1. materiały budowlane 2. technologie budowlane 3. urządzenia, narzędzia i maszyny budowlane 4. chemia budowlana 5. materiały i techniki izolacyjne 6. dachy, rynny i akcesoria dekarskie 7. okna i drzwi 8. wyroby ceramiczne 9. bramy i ogrodzenia 10. szkło budowlane i fasady 11. techniki zabezpieczeń i ochrony obiektów 12. technika wodociągowa i kanalizacyjna 13. technika sanitarna, akcesoria łazienkowe 14. technika grzewcza, gazowa, wentylacja i klimatyzacja 15. wykonawstwo i usługi budowlane 16. budownictwo drewniane 17. elewacje 18. transport, urządzenia przeładunkowe 19. budownictwo drogowe i materiały nawierzchniowe 20. instalacje elektryczne i energetyczne, oświetlenie, automatyka 21. elementy wyposaŝenia wnętrz 22. wyposaŝenie ogrodów 23. konserwacja i renowacja budynków 24. projektowanie, nadzór i obsługa inwestycji 25. odnawialne źródła energii 25. nieruchomości 26. wydawnictwa branŝowe 27. banki i instytucje finansowe 28. artykuły BHP i ochrona p.poŝ. 29. oprogramowanie WSPÓŁWYSTAWCY (w przypadku większej liczby współwystawców prosimy o skopiowanie tej strony) LOGO REKLAMA W KATALOGU RODZAJ REKLAMY ilość cena jedn. wartość czarno-biała 1/2 str. (110x90) czarno-biała 1 str. (110x195) kolorowa 1/2 str. (110x90) kolorowa 1 str. (110x195) kolorowa 2 str. okładki kolorowa 3 str. okładki kolorowa 4 str. okładki na odwrocie biletów wstępu zakładka dwustronna w kat. Przygotowanie reklamy z materiałów nadesłanych przez Wystawcę WYLICZENIE NALEśNOŚCI opis produktów i usług usług (max 150 znaków) wpis do katalogu logo czarno-białe REKLAMA TERMIN DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW DO KATALOGU r. PO UPŁYWIE TEGO TERMINU ORGANIZATOR NIE GWARANTUJE PUBLIKACJI ORAZ NIE ZWRACA OPŁAT Materiały do zamieszczenia w KATALOGU TARGOWYM prosimy przesyłać em: z tematem INTERBUD AKCEPTOWANE FORMATY (eps, fh10, cdr, tif, jpg) lub faxem (0 42) miejsce i data Pieczęć firmowa Wystawcy Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

5 D USŁUGI I DODATKOWE FORMY PROMOCJI Wystawca Osoba odpowiedzialna WYPOSAśENIE/USŁUGA ilość cena jednostkowa wartość dodatkowe karty wstępu dla pracowników firm (ilość przysługujących nieodpłatnie - patrz postanowienia szczegółowe) 5 dodatkowe 1-osobowe zaproszenia do zwiedzania Targów 10 karta parkingowa na samochód osobowy (obowiązuje w dniach II.07 r. w godz ) 80 karta parkingowa na samochód dostawczy (obowiązuje w dniach II.07 r. w godz ) 110 udział w Konkursie o Złoty Medal Targów INTERBUD - opłata rejestracyjna 200 udział w wieczornym spotkaniu Wystawców w dniu r. - dodatkowe zaproszenie 110 pośrednictwo w zatrudnieniu hostess, tłumaczy - opłata jednorazowa 20 hostessa/tłumacz ze znajomością języka serwis kwiatowy serwis fotograficzny serwis cateringowy DODATKOWE FORMY PROMOCJI NA TARGACH reklama w radio targowym (5 emisji dziennie; 1 emisja 30 sek. lub 60 słów) 400 ekspozycja baneru reklamowego do 1 m ekspozycja baneru reklamowego do 10 m ekspozycja baneru reklamowego powyŝej 10 m wykonanie linku ze strony www firmy INTERSERVIS do strony www Wystawcy 120 wyłoŝenie materiałów reklamowych podczas Konferencji Towarzystw Budownictwa Społecznego 300 wynajęcie sali konferencyjnej - za 1 godzinę (wyposaŝenie: ekran, rzutnik pisma, rzutnik slajdów) 200 proponowane terminy godziny od... do... od... do... Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu prezentacji po uprzednim skonsultowaniu tego z Wystawcą sprzęt nagłaśniający 200 projektor multimedialny 200 /godz. laptop 150 /godz. REZERWACJA NOCLEGÓW rezerwacja noclegów-jednorazowa opłata za pośrednictwo 20 Zamawiamy nocleg w hotelu standard: podstawowy podwyŝszony pokoje 1-osobowe pokoje 2-osobowe HOTELE UWAGA! Ceny obowiązujące w dniu 30 maja 2006 r. Mogą ulec zmianie pokoje 1 osobowe pokoje 2 osobowe apartament st. podstawowy st. podwyŝszony st. podstawowy st. podwyŝszony Hotel CENTRUM *** Hotel GRAND*** Hotel ŚWIATOWIT*** Hotel MAZOWIECKI** Hotel POLONIA ** UWAGA! NaleŜność za noclegi regulowana będzie przez Państwa bezpośrednio w hotelu. Wystawca ma prawo zgłosić zmiany rezerwacji wterminie 14dni przed rozpoczęciem Targów. W przypadku niewykorzystania zamówionych noclegów bez wcześniejszej rezygnacji (tj. najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem targów), hotel obciąŝy Państwa kosztami wynajmu pokoju za pierwszą dobę. POTWIERDZENIE REZERWACJI PRZEŚLEMY FAXEM LUB POCZTĄ miejsce i data Pieczęć firmy Wystawcy Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 7.0.015r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 015 Zgłaszam udział w XXIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 015 w dniach

Bardziej szczegółowo

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel./ faks 58 554 92 04 Manager techniczny Krystyna Wiśniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013 Polska, Warszawa, EXPO XXI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie WAŻNE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.ambermart.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie lp. Cena obejmuje: cena netto Oferta specjalna - 3 m (wykładzina szara) zabudowa stała 990 zł regał oświetlony ( półki) szer. mb lada z blatem krzesło plastikowe napis na fryzie kosz na śmieci gniazdko

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa 1 Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu Mobility Reseller Days : Nazwa wystawcy: Nazwa firmy-płatnika: Adres płatnika: Ulica nr Kod pocztowy: Miasto www: NIP: Wpis do KRS/ewidencji przedsiębiorców: (prosimy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu I Finanse SEKTORY OUTSOURCING Usługi Dla Twojego Biznesu VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu SEKTORY OUTSOURCING Wsparcie Dla Twojego Biznesu I Finanse VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA REGULAMIN TARGÓW Targi: Data: Miejsce: Organizatorzy: Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Kaliszu Budujemy nowocześnie 11-12.04.2015r. Hala Kalisz Arena ul. Hanki Sawickiej 22-24, 62-800 Kalisz MDM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych.

Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych. zawarta w dniu..2010 roku, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN załącznik nr.5

REGULAMIN załącznik nr.5 REGULAMIN załącznik nr.5 Zarząd Spółki z o.o. Międzynarodowe Targi Łódzkie użytkowującej na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Łódź, Centrum Wystawienniczo-Handlowe Expo-Łódź przy ul. Stefanowskiego

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

Pytania pod numerem telefonu 603 995 335 lub 502 788 285 Ola. 601 715 406 Krzysztof

Pytania pod numerem telefonu 603 995 335 lub 502 788 285 Ola. 601 715 406 Krzysztof FORMULARZ ZGŁOSZENIA/UMOWA Udziału w EVENT SHOW EXPO 2015 TARGI ADRENALINY Zabrze dnia 01.07.2015r. 1. Wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo