terenie Ziemi Chełmińskiej, a więc na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "terenie Ziemi Chełmińskiej, a więc na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim."

Transkrypt

1

2 Spotkanie założycielskie LGD Dolina Drwęcy le rencontre dans le but de création de la Groupe d Action Locale La valée Drwęca Lokal Action Groupe The Drwęca Valley founding meeting Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY, powstał w 2006 r., w związku z projektem realizowanym przez gm. Golub-Dobrzyń w partnerstwie z gm. Zbójno, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, w ramach Pilotażowego Programu Leader + (PPL+), finansowanego ze środków Unii Europejskiej. LGD DOLINA DRWĘCY, jest partnerstwem trójsektorowym zrzeszającym podmioty reprezentujące sektor publiczny i społeczno-gospodarczy. Członkami założycielami partnerstwa były gminy, reprezentujące sektor publiczny, tj. Golub-Dobrzyń, Zbójno, Ciechocin, Kowalewo Pomorskie oraz organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze, reprezentujące sektor społeczno-gospodarczy z naszego terenu. Obszar LGD DOLINA DRWĘCY, obejmuje terytorium czterech gmin, tj. Golub-Dobrzyń, Ciechocin, Zbójno, Kowalewo Pomorskie (w nowym okresie programowania, projekt realizowany przez LGD będzie obejmował również obszar gm. Radomin), położonych w powiecie golubsko-dobrzyńskim, we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Zamieszkuje go osób w tym ludność wiejska to osób (85,22%). Powierzchnia obszaru LGD DOLINA DRWĘCY wynosi 524,57 km2. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 53,29 osoby na km 2. W przeważającej części obszar LGD DOLINA DRWĘCY położony jest na terenie Ziemi Dobrzyńskiej i częściowo na

3 terenie Ziemi Chełmińskiej, a więc na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. Nasze partnerstwo charakteryzuje w głównej mierze rzeka Drwęca, której wielki wpływ na charakter i stan obecnego rozwoju naszego terenu spowodował, iż zdecydowaliśmy się określić naszą grupę nazwą Wizyta studyjna w Finlandii - Rozmowa na temat wspólnych projektów. La visite en Finlande la conversation à propos des projets communs Study visit to Finland, a conversation about joint projects Lokalna Grupa Działania DOLI- NA DRWĘCY. Głównymi celami Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnej Grupy Działania DOLINA DRWĘCY jest wzrost zamożności społeczeństwa poprzez stymulowanie różnorodności gospodarczej; propagowanie kultury, sportu i rekreacji oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i promocja obszaru Doliny Drwęcy. Wizyta studyjna w Finlandii - Spotkanie z przedstawicielami organizacji kobiecej La visite en Finlande- le rencontre avec des représentants de l organisation feminine Study visit to Finland, a meeting with women s organization representatives

4 The Partnership of Associations called Local Action Group The Drwęca Valley was created in 2006 as part of the project undertaken by the commune of Golub-Dobrzyń and the communes of Zbójno, Kowalewo Pomorskie and Ciechocin and is a vital element of the Guidance Programme Leader + financed by the European Union. Local Action Group THE DRWĘCA VALLEY is a threesector partnership which unites entities from the public, social and economic sectors. The founder members of the partnership are the communes of Golub-Dobrzyń, Zbójno, Ciechocin and Kowalewo Pomorskie, which represent the public sector together with non-governmental organizations and economic entities, which represent the social and economic sectors in the region. The Local Action Group The Drwęca Valley comprises four communes, i.e. the communes of Golub-Dobrzyń, Ciechocin, Zbójno, Kowalewo Pomorskie (in a new season the project carried out by the LAG will also include the commune of Radomin) located in the District of Golub-Dobrzyń in the east of the Province of Kuyavia and Pomerania. The region has the population of 27,958, 85.22% of which lives in the rural areas (23,828 people). The surface area equals sq km while the average population density amounts to people per sq km. A major part of the LAG The Wizyta studyjna w Clonakilty w Irlandii - wizytacja lokalnych projektów La visite à Clonkilty en Irlande- la visite locale des projets Study visit to Clonakilty, Ireland, visiting local projects

5 Drwęca Valley is located within the confines of the Dobrzyń Land, a minor part occupies a swathe of the Chełmno Land (the Chełmno-Dobrzyń Lake District). The character of the region is determined to a great extent by the River Drwęca, whose great influence on the quality and development of the Wizyta studyjna w Clonakilty w Irlandii - konferencja na temat przyszłej współpracy La visite à Clonkilty en Irlande- la confèrence à propos de la cooperation prochaine Study visit to Clonakilty, Ireland, a conference on the future cooperation area prompted the name The Drwęca Valley for this Local Action Group. Integrated Development Strategy of Rural Areas adopted by the Local Action Group The Drwęca Valley is aimed at achieving a higher level of the inhabitants prosperity by stimulating the economic diversity, propagating culture, sport and recreation, raising the tourist attractiveness of the region and promoting the district The Drwęca Valley. Wizyta studyjna w Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania w Poroninie La visite à Poronin, chez Groupe d Action Locale Study visit to the Podhale Local Action Group in Poronin

6 L association Groupe d Action Locale nommé Dolina Drwęcy a été crée en 2006 à propos d un projet realisé par la commune Golub Dobrzyń et par la commune Zbójno, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin au sein de Pilotażowy Programu Leader + (PPL+) qui est financé par l Union Européenne. Groupe d Action Locale nommé Dolina Drwęcy est une Wizyta studyjna w Sabres we Francji - Przed siedzibą organizacji La visite à Sabres, en France devant la siège de l Organisation Study visit to Sabres, France; in front of the organization seat association qui agit avec les agents qui représentent le secteur public et le secteur socio-économique. Les communes étaient les membres qui ont fondé cet association et qui représentent ce secteur public: Golub-Dobrzyń, Zbójno, Ciechocin, Kowalewo Pomorskie et les organisations non- gouvermental, les operateurs économiques qui représentent le secteur socio-économiques de notre terrain. Le tarrain de Groupe d Action Locale nommé Dolina Drwęcy recouvre le territoire de quatre communes Golub- Dobrzyń, Ciechocin, Zbójno, Kowalewo Pomorskie qui sont localisées dans le district golubsko-dobrzyński, à l ouest de la voïvodie kujawsko-pomorskie ( dans le nouvelle période de programmation, le projet realisé par Groupe Locale d Action nommé Dolina Drwęcy recouvrira aussi le terrain de la commune Radomin.) Il est habité par personnes ( la paysannerie personnes c est à dire 85,22%). La superficie du terrain Groupe Locale d Action nommé Do-

7 lina Drwęcy est 524,57 km2. Le peuplement c est 53,29 personnes sur km 2. Le terrain de Groupe d Action Locale nommé Dolina Drwęcy est localisé sur le terrain de la terre Dobrzyńska et partiellement sur la terre Chełmińska alors sur le Pojezierze Chełmińsko- Dobrzyńskie. La fleuve Drwęca car a t c t é r i s e Wizyta studyjna w Sabres we Francji - Wizytacja lokalnych projektów La visite à Sabres, en France- la visite locale des projets Study visit to Sabres, France; visiting local projects notre association. Elle a une grande i n f l u e n c e sur le caractère et sur la condition du d é v e l e p p e - ment actuel de notre terrain et nous avons decidé de nommer notre groupe: Groupe Locale d Action nommé Dolina Drwęcy. Les buts principales de la Strategie integrée de Développement des Terrains rurals de Groupe d Action Locale nommé Dolina Drwęcy est une augmentation de la richesse de la societé en stimulant la diversité économique, la prop a g a t i o n de la culture, du sport et de la recréation et l augmentaion de piment t o u r i s t i - que et la promotion de terrain de Dolina Drwęcy. Szkolenie dla przedstawicieli organizacji członkowskich LGD Dolina Drwęcy L instruction pour des représentants des organizations de membres de la Groupe d Action Locale La valée Drwęca Training for the representatives of Lokal Action Groupe The Drwęca Valley member organizations

8 Publikację wydano na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Dolina Drwęcy, Gałczewo 7, Golub-Dobrzyń, tel , Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , działania 2.7. Pilotażowy Program Leader+ - Schemat II. ISBN: X

SPIS TREŚCI. Izabela Oleksiewicz Prawo do nauki jako podstawa rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego 43

SPIS TREŚCI. Izabela Oleksiewicz Prawo do nauki jako podstawa rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego 43 SPIS TREŚCI Karolina Marchlewska 11 Wstęp Grzegorz Zając 17 Rozwój europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej Galileo Katarzyna Krzywińska Rozwój infrastruktury przestrzennej Unii Europejskiej 29

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Academy of Young Social Entrepreneurs in Tunisia

Academy of Young Social Entrepreneurs in Tunisia ANNUAL REPORT Educational Society for Malopolska (MTO) January December 2012 organizacja pożytku pp publicznego Academy of Young Social Entrepreneurs in Tunisia Akademia Przedsiębiorczości Społecznej w

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal Raport końcowy Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT EDITO «Klucz do integracji» Niniejsza broszura zawiera kilka

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

RYBOŁÓWSTWO NA BAŁTYKU

RYBOŁÓWSTWO NA BAŁTYKU RYBOŁÓWSTWO NA BAŁTYKU Morze doświadczeń, problemów i pytań o przyszłość THE BALTIC SEA FISHERIES Sea of Experiences, Challenges and Questions about the Future Projekt współpracy między lokalnymi grupami

Bardziej szczegółowo

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Młodzież w działaniu to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica cena: 10 zł (w tym VAT 0%) Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej 1 (12) 2008 nr 1 (12) 2008 r. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo