AXIS-H 30.1 EMC + W 50.1 EMC + W 30.1 EMC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. a -pl-0211

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AXIS-H 30.1 EMC + W 50.1 EMC + W 30.1 EMC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. a -pl-0211"

Transkrypt

1 Zanim rozpoczniesz pracę z maszyną, uważnie przeczytaj instrukcję! Starannie przechowuj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości! Niniejsza instrukcja użytkownika powinna być traktowana jako integralny element maszyny. Dostawcy maszyn zarówno nowych, jak i używanych mają obowiązek pisemnego potwierdzenia, że instrukcja użytkownika została dostarczona wraz z maszyną. AXIS-H 30.1 EMC 30.1 EMC + W 50.1 EMC + W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi a -pl-0211

2 Przedmowa Szanowny Kliencie, Kupując rozsiewacz nawozów mineralnych serii AXIS H + EMC, zaufałeś naszemu produktowi. Dziękujemy bardzo! Uzasadnimy, dlaczego warto nam zaufać. Kupiłeś wydajny i niezawodny rozsiewacz nawozów mineralnych. Jeśli wbrew oczekiwaniom wystąpią jakiekolwiek problemy: nasz dział obsługi klienta jest zawsze do Państwa dyspozycji. Przed pierwszym uruchomieniem rozsiewacza nawozów mineralnych prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zastosowanie się do wskazówek w niej zamieszczonych. Instrukcja zawiera wyczerpujący opis obsługi rozsiewacza oraz cenne wskazówki dotyczące montażu, konserwacji i pielęgnacji. W niniejszej instrukcji mogą być również opisane elementy wyposażenia i opcje nienależące do wyposażenia zakupionego modelu rozsiewacza nawozów mineralnych. Roszczenia gwarancyjne nie będą uznawane w przypadku szkód wynikających z nieprawidłowej obsługi lub niewłaściwego zastosowania. n PRZESTROGA Prosimy o wpisanie w tym miejscu typu i numeru seryjnego oraz roku produkcji swojego rozsiewacza nawozów mineralnych. Dane te można znaleźć na tabliczce znamionowej lub na ramie. Podanie tych informacji jest wymagane w przypadku zamawiania części zamiennych lub wyposażenia specjalnego oraz w przypadku zgłaszania usterki. Ulepszenia techniczne Typ: Numer seryjny: Rok prod.: Dążymy do ciągłego ulepszania naszych produktów. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w naszych maszynach bez uprzedzenia różnego rodzaju ulepszeń i zmian, o ile uznamy to za konieczne, przy czym jednocześnie wykluczamy obowiązek wprowadzania takich ulepszeń i zmian w uprzednio sprzedanych urządzeniach. Z chęcią udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania. Z pozdrowieniami Firma RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

3 Spis treści Przedmowa 1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i deklaracja zgodności Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Deklaracja zgodności Wskazówki dla użytkownika Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi Struktura instrukcji obsługi Uwagi dotyczące prezentacji tekstu Instrukcje i polecenia Wyliczenia Odnośniki Bezpieczeństwo Informacje ogólne Znaczenie wskazówek ostrzegawczych Informacje ogólne na temat bezpieczeństwa maszyny Wskazówki dla użytkownika Kwalifikacje personelu Przeszkolenie Zapobieganie wypadkom Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji Ustawianie rozsiewacza nawozów mineralnych Napełnianie rozsiewacza nawozów mineralnych Kontrole przed uruchomieniem W trakcie eksploatacji Stosowanie nawozu Instalacja hydrauliczna Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie Kwalifikacje personelu odpowiedzialnego za konserwację Części zużywalne Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Kontrola przed rozpoczęciem jazdy Przejazd transportowy z rozsiewaczem nawozów mineralnych Urządzenia ochronne na maszynie Położenie urządzeń ochronnych Funkcja urządzeń ochronnych Naklejki ze wskazówkami ostrzegawczymi i informacyjnymi Naklejki ze wskazówkami ostrzegawczymi Naklejki ze wskazówkami informacyjnymi i tabliczka firmowa Światła odblaskowe I

4 Spis treści 4 Dane techniczne Dane maszyny Producent Wersje Dane techniczne wyposażenie podstawowe Dane techniczne nadstawy i kombinacje nadstaw Lista dostępnych elementów wyposażenia specjalnego Nadstawy Plandeka na zbiornik Uzupełnienie plandek Dodatkowe oświetlenie Zestawy kołowe ASR 25 z uchwytem Urządzenie do wysiewu granicznego GSE Urządzenie do zdalnego sterowania hydraulicznego FHZ 25 do GSE Urządzenie do zdalnego sterowania hydraulicznego FHZ 26 do GSE Uzupełnienie do łapacza zanieczyszczeń SFG-E Zestaw łopatek rozrzucających Z14, Z16, Z Praktyczny zestaw kontrolny PPS System identyfikacji nawozu DiS Hydrauliczny filtr ciśnieniowy Obliczanie obciążenia osi 29 6 Transport bez ciągnika Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Załadunek i rozładunek, odstawianie Uruchomienie Odbiór rozsiewacza nawozów mineralnych Wymagania dotyczące ciągnika Montaż rozsiewacza nawozów mineralnych na ciągniku Wymagania Montaż Wstępne ustawienie wysokości montażowej Bezpieczeństwo Maksymalna dopuszczalna wysokość montażowa z przodu (V) i z tyłu (H) Wysokość montażowa A i B wg tabeli wysiewu Używanie drabinki Napełnianie rozsiewacza nawozów mineralnych Korzystanie z tabeli wysiewu Wskazówki dotyczące tabeli wysiewu Ustawienia wg tabeli wysiewu Wysiew na uwrociach Ustawienie urządzenia do wysiewu granicznego GSE (wyposażenie specjalne) Ustawienie urządzenia do wysiewu granicznego Ustawianie trybu wysiewu granicznego II

5 Spis treści 7.10 Ustawienia w przypadku nawozów niepodanych w tabeli Wymagania i warunki Definicja pojęć trójkątny obraz wysiewu i trapezowy obraz wysiewu Wykonywanie testu wysiewu z jednym przejazdem Wykonywanie testu wysiewu z trzema przejazdami Wykonanie testu wysiewu przy szerokości roboczej od 24 m Wykonanie testu wysiewu przy szerokości roboczej od 36 m Zanalizować i w razie potrzeby skorygować wyniki Tryb rozsiewania Informacje ogólne dot. trybu rozsiewania Proces rozsiewania nawozów Korzystanie z tabeli wysiewu Wysiew na uwrociach Ustawić gęstość rozsiewu Ustawianie szerokości roboczej Wybieranie właściwej tarczy rozrzucającej Montaż i demontaż tarcz rozrzucających Ustawianie punktu dozowania nawozu Sprawdzenie wysokości montażowej Ustawianie prędkości obrotowej tarczy rozrzucającej Rozsiewanie nawozów Wymagania Komunikaty alarmowe i możliwe przyczyny Opróżnić urządzenie z resztek nawozu Odłączanie i odstawianie rozsiewacza III

6 Spis treści 9 Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie Bezpieczeństwo Części zużywalne i połączenia gwintowane Sprawdzanie połączeń gwintowanych sensorów wagi Czyszczenie rozsiewacza nawozów mineralnych Czyszczenie Pielęgnacja Otwieranie kratki ochronnej w zbiorniku Sprawdzenie położenia piasty tarcz rozrzucających Sprawdzenie napędu mieszadła Wymiana łopatek rozrzucających Plan konserwacji Konserwacja Regulacja ustawienia zasuw dozujących Regulacja ustawienia punktów podawania Ręczne ustawianie punktu podawania Konserwacja instalacji hydraulicznej Sprawdzenie przewodów hydraulicznych Wymiana przewodów hydraulicznych Sprawdzanie silników hydraulicznych Sprawdzenie hydraulicznego filtra ciśnieniowego Olej przekładniowy Ilość i rodzaje Sprawdzenie poziomu i wymiana oleju Plan smarowania Położenie punktów smarowania Plan smarowania Utylizacja Bezpieczeństwo Utylizacja Warunki gwarancji 125 IV

7 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i deklaracja zgodności 1 1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i deklaracja zgodności 1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Rozsiewacze nawozów mineralnych serii AXIS H EMC mogą być używane wyłącznie w sposób zgodny z danymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Rozsiewacze nawozów mineralnych serii AXIS H EMC zostały zbudowane stosownie do ich przeznaczenia i mogą być używane do wymienionych poniżej celów: zwykłe zastosowanie w rolnictwie, rozprowadzanie suchych, ziarnistych i krystalicznych nawozów, materiałów siewnych i ziarnistych środków ślimakobójczych. Każde zastosowanie wykraczające poza powyżej ustalone jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego szkody. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także przestrzeganie ustalonych przez producenta warunków eksploatacji, konserwacji i utrzymania w należytym stanie. Dozwolone jest używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych producenta. Rozsiewacze nawozów mineralnych AXIS H EMC mogą być używane, konserwowane i naprawiane wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę na temat właściwości maszyny i przeszkolone w zakresie zagrożeń. Podczas używania maszyny należy przestrzegać wskazówek dotyczących eksploatacji, serwisu i bezpiecznego obchodzenia się z maszyną zawartych w niniejszej instrukcji obsługi lub umieszczonych przez producenta na maszynie w postaci wskazówek i znaków ostrzegawczych. Podczas użytkowania maszyny należy również przestrzegać odnośnych przepisów BHP oraz pozostałych ogólnie uznawanych zasad dotyczących bezpieczeństwa technicznego, ochrony zdrowia pracowników i ruchu drogowego. Wprowadzanie samowolnych modyfikacji do rozsiewaczy nawozów mineralnych serii AXIS H EMC jest niedozwolone. W przypadku wprowadzenia takich modyfikacji producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z nich szkody. Przewidywalne niewłaściwe zastosowanie Wskazówki i znaki ostrzegawcze umieszczone przez producenta na rozsiewaczu nawozów mineralnych serii AXIS H EMC ostrzegają przed przewidywalnymi niewłaściwymi zastosowaniami. Należy zawsze przestrzegać tych wskazówek i znaków ostrzegawczych, aby uniknąć użycia rozsiewacza nawozów mineralnych serii AXIS H EMC w sposób nieopisany w instrukcji obsługi jako zgodny z przeznaczeniem. 1

8 1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i deklaracja zgodności 1.2 Deklaracja zgodności Wg 2006/42/WE, załącznik II, nr 1 A Rauch - Landmaschinenfabrik GmbH, Landstrasse 14, Sinzheim, Deutschland Niniejszym oświadczamy, że produkt: Rozsiewacz nawozów mineralnych serii AXIS H Typ: AXIS H 30.1 EMC, AXIS H 30.1 EMC + W, AXIS H 50.1 EMC + W spełnia wszystkie odnośne wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Dokumentacja techniczna została sporządzona przez: Rauch - Konstruktionsleitung Landstrasse 14, Sinzheim, Deutschland (Norbert Rauch prezes zarządu) 2

9 Wskazówki dla użytkownika 2 2 Wskazówki dla użytkownika 2.1 Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część rozsiewacza nawozów mineralnych serii AXIS H EMC. Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji i konserwacji rozsiewacza nawozów mineralnych. Przestrzeganie instrukcji obsługi pomoże uniknąć zagrożeń, ograniczy koszty napraw i czasy przestoju oraz zwiększy niezawodność i żywotność maszyny. Kompletną dokumentację, składającą się z niniejszej instrukcji obsługi oraz całej dokumentacji od poddostawców, należy przechowywać pod ręką w miejscu użytkowania rozsiewacza nawozów mineralnych (np. w ciągniku). W przypadku sprzedaży maszyny należy również przekazać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi skierowana jest do użytkownika rozsiewacza nawozów mineralnych serii AXIS H EMC oraz zatrudnianego przez niego personelu odpowiedzialnego za obsługę i konserwację. Instrukcja musi zostać przeczytana ze zrozumieniem, a następnie być przestrzegana przez wszystkie osoby, którym zleca się następujące prace przy maszynie: obsługa, konserwacja i czyszczenie, usuwanie usterek. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na: rozdział Bezpieczeństwo, wskazówki ostrzegawcze znajdujące się w poszczególnych rozdziałach. Instrukcja obsługi nie zastępuje odpowiedzialności własnej użytkownika i personelu obsługi rozsiewacza nawozów mineralnych serii AXIS H EMC. 2.2 Struktura instrukcji obsługi W treści instrukcji obsługi można wyróżnić sześć rodzajów tekstu: wskazówki dla użytkownika, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, dane maszyny, instrukcje dotyczące obsługi rozsiewacza nawozów mineralnych, wskazówki umożliwiające wykrywanie i usuwanie usterek oraz zalecenia dotyczące konserwacji i utrzymywania w należytym stanie. 3

10 2 Wskazówki dla użytkownika 2.3 Uwagi dotyczące prezentacji tekstu Instrukcje i polecenia Wyliczenia Odnośniki Czynności, które powinien wykonać personel obsługi, przedstawiono w postaci listy numerowanej. 1. Instrukcja działania krok 1 2. Instrukcja działania krok 2 Instrukcje obejmujące tylko jedną czynność nie są numerowane. To samo dotyczy kroków postępowania, w przypadku których kolejność realizacji nie jest bezwzględnie obowiązująca. Następujące instrukcje poprzedzone są kropką: Instrukcja działania Wyliczenia, w przypadku których nie obowiązuje określona kolejność, przedstawiono w postaci listy z kropkami (poziom 1) i myślnikami (poziom 2): Właściwość A - Punkt A - Punkt B Właściwość B W przypadku odnośników do innych fragmentów niniejszego dokumentu podawane są numer akapitu, tekst nagłówka i numer strony: Przestrzegać także rozdziału 3: Bezpieczeństwo, strona 5. Odnośniki do innych dokumentów podawane są w postaci wskazówki lub polecenia bez podawania numeru rozdziału lub strony: Przestrzegać również wskazówek zawartych w instrukcji obsługi otrzymanej od producenta wału przegubowego. 4

11 Bezpieczeństwo 3 3 Bezpieczeństwo 3.1 Informacje ogólne Rozdział Bezpieczeństwo zawiera podstawowe wskazówki ostrzegawcze oraz przepisy BHP i przepisy ruchu drogowego obowiązujące podczas użytkowania zamontowanego rozsiewacza nawozów AXIS H EMC. Przestrzeganie wskazówek podanych w tym rozdziale jest podstawowym warunkiem bezpiecznego użytkowania i bezawaryjnej eksploatacji rozsiewacza nawozów mineralnych AXIS H EMC. Oprócz tego w pozostałych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć dalsze wskazówki ostrzegawcze, których również należy skrupulatnie przestrzegać. Wskazówki ostrzegawcze umieszczono przed opisami poszczególnych czynności. Wskazówki ostrzegawcze dotyczące elementów dostarczonych przez poddostawców znajdują się w odpowiednich dokumentacjach od poddostawców. Również tych wskazówek ostrzegawczych należy przestrzegać. 3.2 Znaczenie wskazówek ostrzegawczych W niniejszej instrukcji wskazówki ostrzegawcze podzielone są ze względu na ciężar gatunkowy zagrożenia i prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Znaki ostrzegawcze zwracają uwagę na ryzyko szczątkowe powstające podczas użytkowania rozsiewacza nawozów mineralnych, którego nie można było uniknąć ze względów konstrukcyjnych. Zastosowane wskazówki ostrzegawcze mają następującą strukturę: Słowo sygnałowe Symbol Objaśnienie Przykład n NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie życia w razie nieprzestrzegania wskazówek ostrzegawczych Opis zagrożenia i możliwych następstw. Zlekceważenie takiej wskazówki ostrzegawczej prowadzi do najcięższych obrażeń, ze skutkiem śmiertelnym włącznie. Działania zapobiegające niebezpieczeństwu. 5

12 3 Bezpieczeństwo Stopnie zagrożeń sygnalizowanych przez wskazówki ostrzegawcze Stopień zagrożenia sygnalizowany jest przez odpowiednie słowo. Stopnie zagrożenia są sklasyfikowane w następujący sposób: n NIEBEZPIECZEŃSTWO Rodzaj i źródło zagrożenia Ta wskazówka ostrzega przed bezpośrednio grożącym niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia człowieka. Zlekceważenie takiej wskazówki ostrzegawczej prowadzi do najcięższych obrażeń, ze skutkiem śmiertelnym włącznie. Należy bezwzględnie przestrzegać opisanych procedur, aby uniknąć tego zagrożenia. n OSTRZEŻENIE Rodzaj zagrożenia Ta wskazówka ostrzega przed potencjalnie niebezpieczną sytuacją dla zdrowia osób. Nieprzestrzeganie tych wskazówek ostrzegawczych prowadzi do ciężkich obrażeń. Należy bezwzględnie przestrzegać opisanych procedur, aby uniknąć tego zagrożenia. n PRZESTROGA Rodzaj zagrożenia Ta wskazówka ostrzega przed potencjalnie niebezpieczną sytuacją dla zdrowia osób lub przed szkodami materialnymi i zanieczyszczeniem środowiska. Zlekceważenie takiej wskazówki ostrzegawczej może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub powstania szkód w jego otoczeniu. Należy bezwzględnie przestrzegać opisanych procedur, aby uniknąć tego zagrożenia. NOTYFIKACJA Ogólne wskazówki zawierają rady dotyczące zastosowania oraz szczególnie użyteczne informacje, nie zawierają jednak ostrzeżeń przed zagrożeniami. 6

13 Bezpieczeństwo Informacje ogólne na temat bezpieczeństwa maszyny Rozsiewacz nawozów mineralnych serii AXIS H EMC został zbudowany zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi zasadami technicznymi. Mimo to podczas jego użytkowania i konserwacji mogą powstać zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich bądź ryzyko uszkodzenia maszyny lub innego mienia. Z tego względu rozsiewacz nawozów mineralnych serii AXIS H EMC należy eksploatować tylko w nienagannym stanie, niestwarzającym zagrożenia w ruchu publicznym, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ze świadomością zagrożeń. Wymaga to przeczytania niniejszej instrukcji obsługi i zrozumienia jej treści. Użytkownik musi także znać odnośne przepisy BHP oraz pozostałe ogólnie uznawane zasady dotyczące bezpieczeństwa technicznego, ochrony zdrowia pracowników i ruchu drogowego i umieć je zastosować w praktyce. 3.4 Wskazówki dla użytkownika Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem użytkowanie rozsiewacza nawozów mineralnych AXIS H EMC Kwalifikacje personelu Przeszkolenie Osoby, którym powierza się obsługę, konserwację i utrzymanie w należytym stanie rozsiewacza nawozów mineralnych, przed rozpoczęciem prac muszą przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zrozumieć jej treść. Maszyna może być eksploatowana wyłącznie przez przeszkolony i upoważniony przez użytkownika personel. Personel odbywający praktyki/szkolenie/instruktaż może pracować przy maszynie tylko pod nadzorem osoby doświadczonej. Prace w zakresie konserwacji i utrzymania w należytym stanie mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany w tym kierunku personel. Dystrybutor, przedstawiciel zakładu lub pracownik firmy RAUCH przeszkoli użytkownika w zakresie obsługi i konserwacji rozsiewacza nawozów mineralnych. Obowiązkiem użytkownika jest zadbać o to, aby nowo zatrudniony personel odpowiedzialny za obsługę i konserwację został dokładnie przeszkolony w zakresie obsługi i utrzymania maszyny w należytym stanie, z uwzględnieniem niniejszej instrukcji obsługi. 7

14 3 Bezpieczeństwo Zapobieganie wypadkom Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym kraju określa odpowiednia ustawa. Za przestrzeganie tych przepisów obowiązujących w kraju zastosowania odpowiada użytkownik maszyny. Ponadto należy przestrzegać następujących wskazówek: Nie pozostawiać pracującego rozsiewacza nawozów mineralnych AXIS H EMC bez kontroli. W trakcie pracy i przewożenia nie wolno wchodzić na rozsiewacz nawozów mineralnych AXIS H EMC (zakaz jazdy na rozsiewaczu). Części maszyny rozsiewacza nawozów mineralnych AXIS H EMC nie wolno wykorzystywać jako pomocy do wchodzenia. Nie nosić luźnej odzieży. Unikać odzieży posiadającej paski, frędzle lub inne elementy, które mogłyby się zaczepić. Podczas posługiwania się środkami chemicznymi przestrzegać wskazówek ostrzegawczych producenta tych środków. Może być konieczne stosowanie wyposażenia ochronnego. 3.5 Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, używanie rozsiewacza nawozów mineralnych dozwolone jest wyłącznie w bezawaryjnym stanie Ustawianie rozsiewacza nawozów mineralnych Rozsiewacz nawozów mineralnych AXIS H EMC należy ustawiać tylko z pustym zbiornikiem i tylko na poziomym, stabilnym podłożu. W przypadku ustawiania samego rozsiewacza nawozów mineralnych AXIS H EMC (bez ciągnika) należy całkowicie otworzyć zasuwę dozującą Napełnianie rozsiewacza nawozów mineralnych Rozsiewacza nawozów mineralnych nigdy nie napełniać w czasie, gdy silnik ciągnika jest włączony. Wyjąć kluczyk ze stacyjki, aby uniemożliwić uruchomienie silnika. Do napełniania użyć odpowiednich narzędzi pomocniczych (np. ładowarki szuflowej, przenośnika ślimakowego). Rozsiewacz nawozów mineralnych napełnić maksymalnie do wysokości krawędzi. Kontrolować poziom napełnienia, np. przez wziernik w zbiorniku (zależny od typu rozsiewacza). Rozsiewacz nawozów mineralnych napełniać tylko, gdy jest zamontowany. Rozsiewacz nawozów mineralnych napełniać tylko, gdy kratki ochronne są zamknięte. Dzięki temu można uniknąć zakłóceń podczas rozsiewania spowodowanych przez grudki środka siewnego lub inne ciała obce. 8

15 Bezpieczeństwo Kontrole przed uruchomieniem Przed pierwszym i każdym kolejnym uruchomieniem sprawdzić bezpieczeństwo eksploatacji rozsiewacza nawozów mineralnych. Czy wszystkie urządzenia ochronne są zamontowane na rozsiewaczu nawozów mineralnych i czy są sprawne? W trakcie eksploatacji Czy wszystkie elementy mocujące i połączenia nośne są stabilnie zamontowane i znajdują się w należytym stanie? Czy tarcze rozrzucające i ich mocowania znajdują się w należytym stanie? Czy kratki ochronne w zbiorniku są zamknięte i zablokowane? Czy wymiar kontrolny blokady kratki ochronnej znajduje się w odpowiednim zakresie? Zobacz rysunek 9.6 na strona 93. Czy w strefie niebezpiecznej rozsiewacza nawozów mineralnych nie znajdują się żadne osoby? W razie wystąpienia usterek w działaniu rozsiewacza nawozów mineralnych należy natychmiast zatrzymać i zabezpieczyć maszynę. Natychmiast zlecić usunięcie usterek przez wykwalifikowaną osobę. Nigdy nie wchodzić na rozsiewacz nawozów mineralnych, gdy urządzenie rozsiewające jest włączone. Rozsiewacz nawozów mineralnych eksploatować tylko z zamkniętą kratką ochronną w zbiorniku. W trakcie eksploatacji nie wolno otwierać ani zdejmować kratki ochronnej. Obracające się części maszyny mogą spowodować poważne obrażenia ciała. Z tego względu należy uważać, aby części ciała lub garderoby nie znalazły się w zbyt bliskiej odległości od obracających się części. Nie wkładać do zbiornika rozsiewacza żadnych obcych elementów (np. śrub, nakrętek). Rozrzucany materiał siewny może spowodować poważne obrażenia (np. oczu). Z tego względu należy zwracać uwagę, aby w obszarze wysiewu rozsiewacza nie znajdowały się żadne osoby. W przypadku zbyt wysokiej prędkości wiatru należy przerwać wysiew, ponieważ nie można zagwarantować, że właściwy obszar wysiewu zostanie zachowany. Nigdy nie należy wchodzić na rozsiewacz nawozów mineralnych lub na ciągnik, jeżeli znajdują się one pod przewodami wysokiego napięcia. 3.6 Stosowanie nawozu Niewłaściwy dobór nawozu lub jego niewłaściwe zastosowanie może doprowadzić do poważnych szkód osobowych i zanieczyszczenia środowiska. Wybierając nawóz, należy zasięgnąć informacji na temat jego oddziaływań na człowieka, środowisko i maszyny. Należy przestrzegać wytycznych producenta nawozu. 9

16 3 Bezpieczeństwo 3.7 Instalacja hydrauliczna Instalacja hydrauliczna znajduje się pod wysokim ciśnieniem. Ciecze wypływające pod wysokim ciśnieniem mogą spowodować poważne obrażenia i zanieczyścić środowisko. Aby uniknąć zagrożeń, należy przestrzegać poniższych uwag: Nigdy nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych należy zdekompresować instalację hydrauliczną. Wyłączyć silnik ciągnika i zabezpieczyć go przed ponownym włączeniem. W trakcie sprawdzania instalacji pod kątem szczelności należy zawsze nosić okulary ochronne i rękawice ochronne. W razie skaleczenia i przedostania się na ranę oleju hydraulicznego należy natychmiast udać się do lekarza, ponieważ istnieje ryzyko poważnego zakażenia. W trakcie podłączania przewodów hydraulicznych do ciągnika należy dopilnować, aby instalacja hydrauliczna zarówno po stronie ciągnika, jak i po stronie rozsiewacza była zdekompresowana. Przewody hydrauliczne instalacji ciągnika i rozsiewacza należy podłączać tylko do wskazanych przyłączy. Należy unikać zanieczyszczeń obiegu hydraulicznego. Sprzęgła należy zaczepiać tylko w przeznaczonych do tego mocowaniach. Przed sprzężeniem oczyścić połączenia. Elementy i przewody elastyczne instalacji hydraulicznej należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń mechanicznych, np. rozcięć, przetarć, zgnieceń, załamań, pęknięć, porowatości itp. Przewody i ich złącza ulegają naturalnemu zużyciu również w przypadku prawidłowego przechowywania i dopuszczalnych naprężeń. Oznacza to, że czas przechowywania i przydatności do użycia przewodów giętkich jest ograniczony. Czas użytkowania przewodu elastycznego nie może przekraczać 6 lat, włącznie z ewentualnym okresem składowania wynoszącym 2 lata. Data produkcji przewodu elastycznego jest podana na armaturze przewodu w postaci miesiąca i roku. W razie uszkodzenia/wyeksploatowania przewodów hydraulicznych należy zlecić ich wymianę. Parametry nowych, wymienionych przewodów elastycznych muszą być zgodne z wymogami technicznymi producenta urządzenia. W szczególności należy zwrócić uwagę na odmienne dane dotyczące ciśnienia maksymalnego przewodów hydraulicznych przeznaczonych do wymiany. 10

17 Bezpieczeństwo Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie Podczas wykonywania prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie należy liczyć się z dodatkowymi zagrożeniami, które nie występują podczas obsługi maszyny. Prace związane z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie należy zawsze wykonywać ze zwiększoną ostrożnością. Należy pracować wyjątkowo uważnie, mając świadomość zagrożeń Kwalifikacje personelu odpowiedzialnego za konserwację Części zużywalne Prace spawalnicze i prace przy instalacji elektrycznej i hydraulicznej mogą być wykonywane tylko przez osoby wykwalifikowane. Należy ściśle przestrzegać częstotliwości wykonywania prac konserwacyjnych i prac w zakresie utrzymania w należytym stanie, określonych w niniejszej instrukcji obsługi. Należy również przestrzegać częstotliwości wykonywania prac konserwacyjnych i prac w zakresie utrzymania w należytym stanie elementów dostarczonych przez poddostawców. Informacje na ten temat należy zaczerpnąć z dokumentacji od poddostawców. Zaleca się sprawdzanie w autoryzowanym warsztacie po każdym sezonie stanu rozsiewacza nawozów mineralnych AXIS H EMC, zwłaszcza elementów mocujących, części z tworzywa sztucznego związanych z bezpieczeństwem, instalacji hydraulicznej, organów dozujących i łopatek rozrzucających. Części zamienne muszą być zgodne przynajmniej z wymaganiami technicznymi producenta maszyny. Spełnienie wymagań technicznych zapewnia np. używanie oryginalnych części zamiennych. Nakrętki samozabezpieczające przeznaczone są tylko do jednorazowego użytku. Do mocowania elementów konstrukcyjnych (np. przy wymianie łopatek rozrzucających) należy zawsze używać nowych nakrętek samozabezpieczających Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich prac konserwacyjnych i prac w zakresie utrzymania w należytym stanie, jak również przed usunięciem usterki zawsze należy wyłączyć silnik ciągnika. Odczekać, aż wszystkie obracające się elementy zostaną zatrzymane. Zadbać, aby żadna osoba niepowołana nie włączyła rozsiewacza nawozów mineralnych. Wyjąć kluczyk ze stacyjki ciągnika. Sprawdzić, czy ciągnik z rozsiewaczem nawozów mineralnych jest prawidłowo ustawiony. Zbiornik musi być pusty, a ciągnik musi stać na poziomym, stabilnym podłożu i być zabezpieczony przed stoczeniem. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i prac w zakresie utrzymania w należytym stanie zdekompresować instalację hydrauliczną. Przed przystąpieniem do prac przy instalacji elektrycznej należy odłączyć dopływ prądu. 11

18 3 Bezpieczeństwo Nigdy nie usuwać zatorów w zbiorniku rozsiewacza ręką lub nogą, lecz użyć odpowiedniego narzędzia. W celu uniknięcia zatorów zbiornik rozsiewacza napełniać tylko przy założonej kratce ochronnej. Przed oczyszczeniem rozsiewacza nawozów mineralnych przy użyciu wody, strumienia pary lub innych środków czyszczących przykryć wszystkie elementy konstrukcyjne, do których nie powinny przedostać się płyny czyszczące (np. łożyska ślizgowe, elektryczne połączenia wtykowe). Śruby i nakrętki regularnie sprawdzać pod kątem stabilnego zamocowania i dokręcać poluzowane połączenia. 3.9 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Podczas jazdy po ulicach i drogach publicznych ciągnik z zamontowanym rozsiewaczem nawozów mineralnych musi spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego danego kraju. Za przestrzeganie tych przepisów odpowiedzialni są właściciel oraz kierowca pojazdu Kontrola przed rozpoczęciem jazdy Kontrola przed rozpoczęciem jazdy ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bezpośrednio przed rozpoczęciem każdej jazdy należy sprawdzać, czy nie zostaną naruszone warunki eksploatacji, bezpieczeństwo w ruchu drogowym i przepisy danego kraju. Upewnić się, że dopuszczalna masa całkowita nie została przekroczona. Należy przestrzegać dopuszczalnego obciążenia osi, dopuszczalnego obciążenia hamulców i dopuszczalnej nośności opon; Zobacz także Obliczanie obciążenia osi na stronie 29. Czy rozsiewacz nawozów mineralnych jest zamontowany zgodnie z instrukcją? Czy istnieje niebezpieczeństwo utraty nawozu w trakcie jazdy? - Zwrócić uwagę na poziom napełnienia zbiornika z nawozem. - Zasuwy dozujące muszą być zamknięte. - W przypadku cylindrów hydraulicznych jednostronnego działania dodatkowo zamknąć zawory kulowe. - Wyłączyć elektroniczny układ sterowania. Sprawdzić ciśnienie w oponach i działanie układu hamulcowego ciągnika. Czy oświetlenie i oznakowanie rozsiewacza nawozów mineralnych spełnia wymagania krajowych przepisów dotyczących użytkowania dróg publicznych? Zwrócić uwagę na zgodne z przepisami zamocowanie. 12

19 Bezpieczeństwo Przejazd transportowy z rozsiewaczem nawozów mineralnych Właściwości jezdne, charakterystyka układu kierowniczego i hamulcowego ciągnika zmieniają się po zamontowaniu rozsiewacza nawozów mineralnych. Na przykład, z powodu zbyt dużej masy rozsiewacza nawozów mineralnych oś przednia ciągnika może zostać nadmiernie odciążona, co negatywnie wpływa na sterowność. Sposób jazdy należy dostosować do zmienionych właściwości jezdnych. Podczas jazdy zawsze zwracać uwagę na wystarczającą widoczność. Jeżeli nie jest ona zapewniona (np. przy jeździe do tyłu) konieczna jest pomoc osoby nakierowującej. Nie przekraczać dopuszczalnej prędkości maksymalnej. Podczas wjeżdżania pod górę i zjeżdżania z góry, jak również przy jeździe w poprzek zbocza unikać nagłego wchodzenia w zakręty. Z powodu przesunięcia środka ciężkości istnieje ryzyko przewrócenia. Także w przypadku nierównego i miękkiego podłoża (np. wjazd na pole, krawężniki) należy jechać szczególnie ostrożnie. Aby uniknąć kołysania się, unieruchomić na bokach dolne ramiona podnośnika tylnego ciągnika. Przebywanie osób na rozsiewaczu nawozów mineralnych w trakcie jazdy i eksploatacji jest zabronione. 13

20 3 Bezpieczeństwo 3.10 Urządzenia ochronne na maszynie Położenie urządzeń ochronnych AXIS H 30.1 EMC/AXIS H 30.1 EMC + W Rysunek 3.1: Położenie urządzeń ochronnych, wskazówek ostrzegawczych i informacyjnych oraz świateł odblaskowych [1] Białe światła odblaskowe z przodu [2] Tabliczka firmowa [3] Numer seryjny [4] Wskazówka ostrzegawcza: przeczytać instrukcję obsługi [5] Wskazówka ostrzegawcza: wyrzut materiału [6] Przełącznik stały przepływ/load Sensing [7] Wskazówka informacyjna: maksymalny udźwig użyteczny [8] Zabezpieczenie tarcz rozrzucających [9] Wskazówka informacyjna: ucho w zbiorniku [10] Kratka ochronna w zbiorniku [11] Pałąk zabezpieczający [12] Wskazówka informacyjna: zakaz wchodzenia [13] Czerwone światła odblaskowe [14] Wskazówka ostrzegawcza: wyjąć kluczyk ze stacyjki [15] Wskazówka ostrzegawcza: ruchome części [16] Boczne żółte światła odblaskowe [17] Blokada kratki ochronnej [18] Wskazówka informacyjna: blokada kratki ochronnej 14

21 Bezpieczeństwo 3 AXIS H 50.1 EMC + W Rysunek 3.2: Położenie urządzeń ochronnych, wskazówek ostrzegawczych i informacyjnych oraz świateł odblaskowych [1] Białe światła odblaskowe z przodu [2] Tabliczka firmowa [3] Numer seryjny [4] Wskazówka ostrzegawcza: przeczytać instrukcję obsługi [5] Wskazówka ostrzegawcza: wyrzut materiału [6] Przełącznik stały przepływ/load Sensing [7] Wskazówka informacyjna: maksymalny udźwig użyteczny [8] Blokada kratki ochronnej [9] Wskazówka informacyjna: wchodzenie [10] Wskazówka ostrzegawcza: zakaz jazdy na rozsiewaczu [11] Kratka ochronna w zbiorniku [12] Wskazówka informacyjna: blokada kratki ochronnej [13] Wskazówka informacyjna: ucho w zbiorniku [14] Zabezpieczenie tarcz rozrzucających [15] Wskazówka informacyjna: zakaz wchodzenia [16] Boczne żółte światła odblaskowe [17] Czerwone światła odblaskowe [18] Wskazówka ostrzegawcza: ruchome części [19] Wskazówka ostrzegawcza: wyjąć kluczyk ze stacyjki [20] Urządzenie ochronne segmentów zębatych [21] Pałąk zabezpieczający 15

22 3 Bezpieczeństwo Funkcja urządzeń ochronnych Urządzenia ochronne mają na celu ochronę zdrowia i życia użytkownika. Rozsiewacz nawozów mineralnych eksploatować tylko z działającymi urządzeniami ochronnymi. Nie używać pałąka zabezpieczającego jako pomocy do wchodzenia. Nie jest do tego przeznaczony. Istnieje niebezpieczeństwo upadku. Nazwa Kratka ochronna w zbiorniku Blokada kratki ochronnej Pałąk zabezpieczający Zabezpieczenie tarcz rozrzucających Funkcja Zapobiega wciągnięciu części ciała przez obracające się mieszadło. Zapobiega odcięciu części ciała przez zasuwę dozującą. Zapobiega zakłóceniom podczas rozsiewania spowodowanym przez grudki środka siewnego, większe kamienie lub inne większe przedmioty (działanie sita). Zapobiega przypadkowemu otwarciu kratki ochronnej w zbiorniku. Przy prawidłowym zamknięciu kratki ochronnej blokuje ją mechanicznie. Otwarcie możliwe jest tylko za pomocą narzędzia. Zapobiega pochwyceniu przez obracające się tarcze rozrzucające z tyłu i z boku. Zapobiega pochwyceniu przez obracające się tarcze rozrzucające z przodu. Zapobiega wyrzucaniu nawozu do przodu (w kierunku ciągnika/miejsca pracy). 16

23 Bezpieczeństwo Naklejki ze wskazówkami ostrzegawczymi i informacyjnymi Na rozsiewaczu nawozów mineralnych serii AXIS H EMC umieszczone są różne wskazówki ostrzegawcze i informacyjne (rozmieszczenie na maszynie zobacz rysunek 3.1 i rysunek 3.2). Wskazówki ostrzegawcze i informacyjne są częścią maszyny. Nie wolno ich usuwać ani zmieniać. Brakujące lub nieczytelne wskazówki ostrzegawcze lub informacyjne muszą zostać niezwłocznie wymienione. Jeżeli w trakcie napraw montowane są nowe elementy, należy na nich umieścić te same wskazówki ostrzegawcze i informacyjne, jakie znajdowały się na oryginalnych elementach. NOTYFIKACJA Odpowiednie wskazówki ostrzegawcze i informacyjne można zamówić w dziale części zamiennych. 17

24 3 Bezpieczeństwo Naklejki ze wskazówkami ostrzegawczymi Przeczytać instrukcję obsługi i wskazówki ostrzegawcze. Przed uruchomieniem maszyny przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się ze wskazówkami ostrzegawczymi, a następnie przestrzegać ich. Instrukcja zawiera wyczerpujący opis obsługi oraz cenne wskazówki dotyczące użytkowania, konserwacji i pielęgnacji. Niebezpieczeństwo z powodu wyrzutu materiału Niebezpieczeństwo obrażeń całego ciała z powodu wyrzucania materiału siewnego z dużą siłą Przed uruchomieniem zadbać, aby wszystkie osoby opuściły strefę zagrożenia rozsiewacza nawozów mineralnych (obszar wysiewu). Niebezpieczeństwo z powodu ruchomych części Niebezpieczeństwo odcięcia części ciała Wkładanie dłoni do strefy zagrożenia obracających się tarcz rozrzucających jest zabronione. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, nastawczych i napraw wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Wyjąć kluczyk ze stacyjki. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i napraw wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Zakaz jazdy na rozsiewaczu Niebezpieczeństwo ześlizgnięcia i odniesienia obrażeń. Podczas rozsiewania i przewozu transportowego nie wchodzić na drabinkę rozsiewacza nawozów mineralnych. 18

25 Bezpieczeństwo Naklejki ze wskazówkami informacyjnymi i tabliczka firmowa Drabinka Wchodzenie na złożoną drabinkę jest zabronione. Wchodzenie dozwolone tylko po rozłożeniu. Jazda po drogach dozwolona tylko po złożeniu. Ucho w zbiorniku Oznaczenie uchwytu do zamocowania podnośnika Zakaz wchodzenia Wchodzenie na pałąk zabezpieczający jest zabronione. Blokada kratki ochronnej Blokada kratki ochronnej działa automatycznie przy zamknięciu kratki ochronnej w zbiorniku. Odblokowanie możliwe jest tylko za pomocą narzędzia Maksymalny udźwig użyteczny (zależny od typu) max kg max kg

26 3 Bezpieczeństwo Przełącznik stały przepływ/load Sensing Wkręcić śrubę nastawczą aż do oporu: tryb Load Sensing Wykręcić śrubę nastawczą aż do oporu: tryb przepływu stałego Tabliczka firmowa Landmaschinenfabrik GmbH Landstraße 14 D Sinzheim Typ: Masse: kg Baujahr: Numer seryjny Światła odblaskowe Rozsiewacz nawozów mineralnych serii AXIS H EMC jest fabrycznie wyposażony w przednie, tylne i boczne światła odblaskowe (rozmieszczenie na maszynie zobacz rysunek 3.1 i rysunek 3.2). 20

27 Dane techniczne 4 4 Dane techniczne 4.1 Dane maszyny Producent RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH Landstrasse Sinzheim Niemcy Telefon: +49 (0) 7221 / Faks: +49 (0) 7221 / Centrum serwisowe, pomoc techniczna RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH Postfach Sinzheim Niemcy Telefon: +49 (0) 7221 / Faks: +49 (0) 7221 / Wersje Typ AXIS H 30.1 EMC AXIS H 30.1 EMC + W AXIS H 50.1 EMC + W Rozsiewanie zależne od prędkości jazdy Sensory wagi Elektryczna regulacja punktu podawania Regulacja prędkości obrotowej EMC regulacja przepływu masowego 21

28 4 Dane techniczne Dane techniczne wyposażenie podstawowe Wymiary: Dane AXIS H 30.1 EMC AXIS H 30.1 EMC + W AXIS H 50.1 EMC + W Szerokość całkowita 240 cm 240 cm 290 cm Łączna długość 141,5 cm 145,0 cm 161,0 cm Wysokość napełnienia 101 cm 101 cm 125 cm (maszyna podstawowa) Odległość pomiędzy środkiem ciężkości a punktem ramienia dolnego podnośnika 65,5 cm 72,5 cm 74,5 cm Szerokość napełnienia 230 cm 230 cm 270 cm Szerokość robocza m m m Pojemność zbiornika podstawowego Przepływ masowy 2 Ciśnienie hydrauliczne Wydajność układu hydraulicznego Poziom ciśnienia akustycznego 3 (mierzony w zamkniętej kabinie ciągnika) 1200 l 1200 l 2000 l maks 500 kg/min 500 kg/min 500 kg/min. maks 210 barów 210 barów 210 barów. 50 l/min 50 l/min 65 l/min 75 db(a) 75 db(a) 75 db(a) 1. Szerokość robocza zależna od gatunku nawozu i typu tarcz rozrzucających 2. Przepływ masowy zależny od gatunku nawozu 3. Ponieważ poziom ciśnienia akustycznego rozsiewacza nawozów mineralnych można zmierzyć tylko przy uruchomionym ciągniku, rzeczywista wartość zmierzona w znacznym stopniu zależna jest od używanego ciągnika. 22

29 Dane techniczne 4 Masy i obciążenia: NOTYFIKACJA Ciężar własny rozsiewacza nawozów mineralnych może różnić się w zależności od wyposażenia i kombinacji nadstaw. Ciężar własny podany na tabliczce firmowej dotyczy wersji standardowej. Dane AXIS H 30.1 EMC Dane techniczne nadstawy i kombinacje nadstaw AXIS H 30.1 EMC + W AXIS H 50.1 EMC + W Ciężar własny 340 kg 400 kg 700 kg ładunek użyteczny maks kg 4000 kg Rozsiewacze nawozów mineralnych serii AXIS H EMC mogą być eksploatowane przy użyciu różnych nadstaw i ich kombinacji. W zależności od używanego wyposażenia pojemność, wymiary i ciężary mogą ulec zmianie. NOTYFIKACJA Kombinację nadstaw można wybierać wyłącznie w taki sposób, aby nie został przekroczony maks. udźwig użyteczny. AXIS H 30.1 EMC, AXIS H 30.1 EMC + W Kombinacje nadstaw L603 L800 L1500 XL1103 XL1300 XL1800 Zmiana pojemności l l l l l l Zmiana wysokości napełnienia cm + 50 cm + 24 cm + 38 cm + 52 cm Maks. wielkość nadstawy 240 x 130 cm 280 x 130 cm Masa nadstawy 30 kg 45 kg 75 kg 60 kg 65 kg 85 kg Uwagi 3-bokowa 4-bokowa 4-bokowa 3-bokowa 4-bokowa 4-bokowa AXIS H 50.1 EMC + W Kombinacje nadstaw GLW1000 GLW2000 Zmiana pojemności l l Zmiana wysokości napełnienia + 22 cm + 44 cm Maks. wielkość nadstawy 290 x 150 cm Masa nadstawy 52 kg 86 kg Uwagi 4-bokowa 4-bokowa 23

30 4 Dane techniczne 4.2 Lista dostępnych elementów wyposażenia specjalnego NOTYFIKACJA Zaleca się wykonanie montażu elementów wyposażenia na maszynie podstawowej przez sprzedawcę lub w specjalistycznym warsztacie Nadstawy Za pomocą nadstawy zbiornika można zwiększyć pojemność urządzenia głównego. Nadstawy są przykręcane na urządzenie główne. NOTYFIKACJA Przegląd nadstaw i ich kombinacji znajduje się w rozdziale 4.1.4: Dane techniczne nadstawy i kombinacje nadstaw, strona Plandeka na zbiornik Używając plandeki na zbiornik, można zabezpieczyć materiał siewny przed wodą i wilgocią. Plandekę na zbiornik przykręca się zarówno na urządzenie główne, jak i na dodatkowo zamontowaną nadstawę zbiornika. Plandeka na zbiornik Zastosowanie AP-L 25, składana Urządzenie główne Nadstawy: L603 1, L800, L1500 AP-XL 25, składana Nadstawy: XL1103 1, XL1300, XL1800 AP-L 50, składana Nadstawy: GLW1000, GLW do tej nadstawy wymagane jest uzupełnienie plandeki Uzupełnienie plandek Do nadstaw L603 i XL1103 dodatkowo oprócz plandek na zbiornik niezbędne są uzupełnienia plandek. Uzupełnienie plandek Zastosowanie APE-L 25, składana Nadstawa: L603 APE-XL 25, składana Nadstawa: XL

31 Dane techniczne Dodatkowe oświetlenie Rozsiewacz nawozów mineralnych można wyposażyć w dodatkowe oświetlenie. Oświetlenie Zastosowanie BLO 25/50 Oświetlenie na tył bez tabliczki ostrzegawczej BLW 20/25/50 Oświetlenie na tył z tabliczką ostrzegawczą BLF 25/50 Oświetlenie na przód z tabliczką ostrzegawczą do szerokich nadstaw BLF Oświetlenie na przód bez tabliczki ostrzegawczej do szerokich nadstaw NOTYFIKACJA Dodatkowo montowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące oświetlenia pojazdów zawarte w przepisach o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu po drogach publicznych. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju Zestawy kołowe ASR 25 z uchwytem Do odstawiania i ręcznego przesuwania pustego rozsiewacza nawozów mineralnych. W skład zestawów kołowych wchodzą dwa zestawy skrętne z przodu i dwa zestawy stałe z tyłu bez blokady Urządzenie do wysiewu granicznego GSE 25 NOTYFIKACJA To wyposażenie specjalne jest dostępne tylko dla modeli AXIS H 30.1 EMC i AXIS H 30.1 EMC + W. Ograniczenie szerokości wysiewu (opcjonalnie z prawej lub lewej strony) w zakresie pomiędzy ok. 0,5 m i 2 m od środka rozstawu kół ciągnika do zewnętrznej krawędzi pola. Zasuwa dozująca zwrócona w kierunku krawędzi pola jest zamknięta. Przed rozpoczęciem wysiewu granicznego urządzenie do wysiewu granicznego rozłożyć na dół. Przed rozpoczęciem wysiewu obustronnego urządzenie do wysiewu granicznego ponownie złożyć w górę. 25

32 4 Dane techniczne Urządzenie do zdalnego sterowania hydraulicznego FHZ 25 do GSE 25 NOTYFIKACJA To wyposażenie specjalne jest dostępne tylko dla modelu AXIS H 30.1 EMC. Za pomocą tego urządzenia do zdalnego sterowania można z kabiny ciągnika hydraulicznie przechylać urządzenie do wysiewu granicznego GSE 25 do pozycji wysiewu granicznego lub z powrotem do pozycji wysiewu obustronnego. Do użytkowania urządzenia do zdalnego sterowania hydraulicznego FHZ 25 wymagany jest zawór sterujący pojedynczego działania Urządzenie do zdalnego sterowania hydraulicznego FHZ 26 do GSE 25 NOTYFIKACJA To wyposażenie specjalne jest dostępne tylko dla modelu AXIS H 30.1 EMC + W. Za pomocą tego urządzenia do zdalnego sterowania można z kabiny ciągnika hydraulicznie przechylać urządzenie do wysiewu granicznego GSE 25 do pozycji wysiewu granicznego lub z powrotem do pozycji wysiewu obustronnego. Do użytkowania urządzenia do zdalnego sterowania hydraulicznego FHZ 26 wymagany jest zawór sterujący podwójnego działania Uzupełnienie do łapacza zanieczyszczeń SFG-E 30 NOTYFIKACJA To wyposażenie specjalne jest dostępne tylko dla modeli AXIS H 30.1 EMC i AXIS H 30.1 EMC + W. Jeżeli działanie ochronne łapacza zanieczyszczeń SFG 30 jest niewystarczające, można na nim zamontować uzupełnienie do łapacza zanieczyszczeń SFG-E Zestaw łopatek rozrzucających Z14, Z16, Z18 Ten zestaw łopatek rozrzucających służy do rozprowadzania granulatu ślimakobójczego. Łopatka do granulatu ślimakobójczego zastępuje krótką łopatkę rozrzucającą na prawej i lewej tarczy rozrzucającej. Zestaw Zastosowanie Z14 Tarcza rozrzucająca S4 Z16 Tarcza rozrzucająca S6 Z18 Tarcza rozrzucająca S8 26

33 Dane techniczne Praktyczny zestaw kontrolny PPS5 Do kontroli rozdziału poprzecznego materiału siewnego na polu System identyfikacji nawozu DiS Szybkie i nieskomplikowane ustalanie ustawień rozsiewacza w przypadku nieznanych nawozów Hydrauliczny filtr ciśnieniowy Zapewnia długą i bezawaryjną eksploatację komponentów instalacji hydraulicznej. 27

34 4 Dane techniczne 28

35 Obliczanie obciążenia osi 5 5 Obliczanie obciążenia osi n PRZESTROGA Ryzyko przeciążenia Montaż urządzeń na przednim i tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia nie może doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej. Oś przednia ciągnika musi być zawsze obciążona masą wynoszącą 20 % masy własnej całego ciągnika. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy upewnić się, że powyższe warunki są spełnione, wykonując poniższe obliczenia lub ważąc ciągnik i urządzenia. Wyznaczanie masy całkowitej, obciążeń osi, nośności opon i wymaganego obciążenia minimalnego. G V T V T H G H a b c d Rysunek 5.1: Obciążenia i ciężary Do obliczenia potrzebne są następujące dane: Znak [jednostka] Znaczenie T L [kg] Masa własna ciągnika [1] T V [kg] Obciążenie osi przedniej pustego ciągnika [1] T H [kg] Obciążenie osi tylnej pustego ciągnika [1] G V [kg] G H [kg] a [m] Masa całkowita urządzenia zamontowanego z przodu/obciążenie czołowe Masa całkowita urządzenia zamontowanego z tyłu/obciążenie tylne Odległość pomiędzy środkiem ciężkości urządzenia zamontowanego z przodu/obciążenia czołowego i środkiem osi przedniej Wyznaczanie na podstawie (stopka tabeli) [2] [2] [2], [3] b [m] Rozstaw osi ciągnika [1], [3] c [m] d [m] Odległość pomiędzy środkiem osi tylnej i środkiem kuli dolnego ramienia podnośnika Odległość pomiędzy środkiem kuli dolnego ramienia podnośnika i środkiem ciężkości urządzenia zamontowanego z tyłu/obciążenia tylnego [1], [3] [2] 29

EMC: sposób na najwyższą precyzję dozowania

EMC: sposób na najwyższą precyzję dozowania Szerokość robocza od 18 do 50 m EMC: sposób na najwyższą precyzję dozowania EMC: innowacyjna technika wysiewu nawozu Maksymalna precyzja dozowania z systemem EMC stopień otwarcia zasuw jest indywidualnie

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem!

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! INSTRUKJĄ OBSŁUGI Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! Na wypadek konieczności późniejszego użycia instrukcję należy starannie przechowywać Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

AXIS H INSTRUKCJA OBSŁUGI 30.2 EMC + W 50.2 EMC + W 30.2 EMC. dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem!

AXIS H INSTRUKCJA OBSŁUGI 30.2 EMC + W 50.2 EMC + W 30.2 EMC. dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! INSTRUKCJA OBSŁUGI 30.2 EMC 30.2 EMC + W 50.2 EMC + W linstrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! Na wypadek konieczności późniejszego użycia instrukcję należy starannie

Bardziej szczegółowo

E-CLICK MDS AXIS INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA. Zanim rozpoczniesz pracę z maszyną, uważnie przeczytaj

E-CLICK MDS AXIS INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA. Zanim rozpoczniesz pracę z maszyną, uważnie przeczytaj INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA AXIS MDS Zanim rozpoczniesz pracę z maszyną, uważnie przeczytaj instrukcję! Starannie przechowuj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłosci Niniejsza instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowe wyposażenie mające na celu ułatwić rozładunek i przemieszczanie towarów na różnych poziomach budynku lub budowli.

Bardziej szczegółowo

AXEO 2.1/16.1/18.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem!

AXEO 2.1/16.1/18.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! Na wypadek konieczności późniejszego użycia instrukcję należy starannie przechowywać Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SA 121 INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! Na wypadek konieczności późniejszego

SA 121 INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! Na wypadek konieczności późniejszego INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! Na wypadek konieczności późniejszego użycia instrukcję należy starannie przechowywać Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Nr: Numer identyfikacyjny EDP.

Nr: Numer identyfikacyjny EDP. Spis treści Wprowadzenie 2 Identyfikacja 2 Bezpieczeństwo 3 Porady dotyczące bezpieczeństwa 3 Podłączanie i odłączanie 3 Trzypunktowy zaczep 3 Działanie 3 Transport drogowy/transport 4 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

TWS 7010 INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! Na wypadek konieczności późniejszego

TWS 7010 INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! Na wypadek konieczności późniejszego INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! Na wypadek konieczności późniejszego użycia instrukcję należy starannie przechowywać Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Drabiny ewakuacyjne. the next level. hermann. the next level

Instrukcja użytkowania. Drabiny ewakuacyjne. the next level. hermann. the next level Instrukcja użytkowania Drabiny ewakuacyjne Drabiny Instrukcja bez kosza użytkowania ochronnego drabiny POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użytkownik drabin powinien: udzielić instruktażu osobom montującym i użytkującym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

DM-CN A. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN A. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Polish) DM-CN0001-02-A Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA PROFIBUS, PROFINET. Nr katalogowy Nr dokumentu. jiqb10pl1-04 (1503)

I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA PROFIBUS, PROFINET. Nr katalogowy Nr dokumentu. jiqb10pl1-04 (1503) T Ł U M A C Z E N I E O R Y G I N A L N E J I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA Ozn. BM1000 typu Opis Moduł produktu Bus PROFIBUS, PROFINET Nr katalogowy Nr dokumentu 560-315 560-316 jiqb10pl1-04 (1503)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania. wg EN 131; BGI 637 i BGV D36. Pomost VARIO. typu KOMPAKT

Instrukcja montażu i użytkowania. wg EN 131; BGI 637 i BGV D36. Pomost VARIO. typu KOMPAKT Instrukcja montażu i użytkowania wg EN 131; BGI 637 i BGV D36 Pomost VARIO typu KOMPAKT Świdnica listopad 2008 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 1.1 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA...3 1.2 KONSTRUKTOR:...4

Bardziej szczegółowo

Kaseta Zębatki (11-rzędowa)

Kaseta Zębatki (11-rzędowa) (Polish) DM-CS0004-02 Podręcznik sprzedawcy Kaseta Zębatki (11-rzędowa) CS-9000 CS-6800 CS-5800 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych.

Bardziej szczegółowo

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową.

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową. STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowa konstrukcja umożliwiająca załadunek materiału na konkretny poziom budynku lub budowli. Zainstalowana najczęściej

Bardziej szczegółowo

Nakrętka zaciskowa KTR

Nakrętka zaciskowa KTR 1 z 7 wytwarza duży nacisk na śrubie poprzez dokręcenie śrub dociskowych nakrętki przy użyciu stosunkowo małego momentu dokręcania. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2 2.1 Wskazówki ogólne 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. AMAz. Skrzynka przełączników do sterowania funkcjami hydraulicznymi. ProfiClick

Instrukcja obsługi. AMAz. Skrzynka przełączników do sterowania funkcjami hydraulicznymi. ProfiClick Instrukcja obsługi AMAz ProfiClick Skrzynka przełączników do sterowania funkcjami hydraulicznymi MG5339 BAG0138.1 03.15 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

TWS 85.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem!

TWS 85.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem! Na wypadek konieczności późniejszego użycia instrukcję należy starannie przechowywać Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

SAUTER FA Wersja /2016 PL

SAUTER FA Wersja /2016 PL Sauter GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@sauter.eu Telefon: +49-[0]7433-9933-199 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.sauter.eu Instrukcja obsługi Siłomierz mechaniczny SAUTER FA Wersja

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza Definicje Ważne jest, aby podczas pracy z układem pneumatycznym pojazdu znać poniższe definicje i pojęcia: Zbiornik sprężonego powietrza Zbiornik będący pod ciśnieniem, zawierający sprężone powietrze.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM

Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 42 405, 42 406 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

DM-CN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Polish) DM-CN0001-03 Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla

Bardziej szczegółowo

DELIMBE SP5 Abbaye de Bonport PONT DE L ARCHE Tel Fax

DELIMBE SP5 Abbaye de Bonport PONT DE L ARCHE Tel Fax Siewnik poplonów do agregatów podorywkowych DELIMBE SP5 Abbaye de Bonport 27340 PONT DE L ARCHE Tel. 0033 2 35 23 27 62 Fax. 0033 2 35 23 27 78 Siewnik DELIMBE SP5 przeznaczony jest do wysiew poplonów.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą 1 z 8 RUFLEX Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 Stabilizator doczepny WS 250 Maksymalna szerokość robocza 2.150 mm 2.500 mm Głębokość robocza 0-500 mm

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitów zrywalnych E95H

Głowica do nitów zrywalnych E95H Głowica do nitów zrywalnych E95H 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitów zrywalnych z dowolnego materiału. Nity aluminiowe średnica [mm] Nity stalowe średnica [mm] Nity nierdzewne średnica [mm]

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA. SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA. SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. ul. Tokarska 6 ; 40-859 Tel.: +48 32 604 09 00 ; Fax.:+48 32 604 09 01 Spis treści Lp. Nazwa Strona 1. Ogólne warunki stosowania 3 2. Stosowane

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

Pierścień tłumiący DT i DTV

Pierścień tłumiący DT i DTV 1 z 5 DT służy do wytłumienia hałasu powstającego na łączeniu układu napędu (silnik - łącznik pompa-silnik - pompa) z pokrywą zbiornika lub płytą bazową. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2.1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy)

Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) (Polish) DM-CN0001-05 Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG901-11 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG601-11 CN-HG600-11 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o. o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacz

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X 1. WSTĘP Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STIGA PARK 107 M HD

STIGA PARK 107 M HD STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 POLSKI PL SYMBOLE Na maszynie znajdują się następujące symbole. Ich zadaniem jest przypominanie o zachowaniu ostrożności

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji na Oryginalne Części Volkswagen i Oryginalne Akcesoria Volkswagen

Warunki gwarancji na Oryginalne Części Volkswagen i Oryginalne Akcesoria Volkswagen Warunki gwarancji na Oryginalne Części Volkswagen i Oryginalne Akcesoria Volkswagen Wstęp Na Oryginalne Części Volkswagen i Oryginalne Akcesoria Volkswagen udziela się gwarancji, zgodnie z którą sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Tester kompresji silnika Equus , 0 do 1724 kpa

Tester kompresji silnika Equus , 0 do 1724 kpa INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester kompresji silnika Equus 591-214, 0 do 1724 kpa Nr produktu 857314 Strona 1 z 7 Przeznaczony cel użycia Miernik ciśnienia kompresji silnika jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia

INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia 1 1. WPROWADZENIE Poniższa instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie koleby. Z jej treścią

Bardziej szczegółowo

RĘCZNA PROŚCIARKA DO DRUTU PR6-8/7 INSTRUKCJA OBSŁUGI (WARUNKI GWARANCJI)

RĘCZNA PROŚCIARKA DO DRUTU PR6-8/7 INSTRUKCJA OBSŁUGI (WARUNKI GWARANCJI) RĘCZNA PROŚCIARKA DO DRUTU PR6-8/7 PR6-8/14 PR6-8/9 INSTRUKCJA OBSŁUGI (WARUNKI GWARANCJI) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe OLMET Marcin Olender 18-500 Kolno Rupin 2 Nip 291-002-95-56 tel.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna Instrukcja obsługi BEST-WTP150 BEST-WTP300 BEST-WT200 BEST-WTS60 BEST-WTS90 BEST-WTS120 Wózek Transportowy Platforma 150kg Wózek Transportowy Platforma 300kg Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy

Bardziej szczegółowo

VLS 3132 H. pl Instrukcja montażu. Podnośnik nożycowy zdwojony

VLS 3132 H. pl Instrukcja montażu. Podnośnik nożycowy zdwojony VLS 3132 H pl Instrukcja montażu Podnośnik nożycowy zdwojony pl 4 VLS 3132 H Spis treści 1. Stosowane symbole 5 1.1 W dokumentacji 5 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze opis 5 1.1.2 Symbole opis i znaczenie 5

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Ładowarka pakietów Typ LDR-10 Ładowarka pakietów Typ LDR-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

RĘCZNA PROŚCIARKA DO BEDNARKI

RĘCZNA PROŚCIARKA DO BEDNARKI RĘCZNA PROŚCIARKA DO BEDNARKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (WARUNKI GWARANCJI) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe OLMET Marcin Olender 18-500 Kolno Rupin 2 Nip 291-002-95-56 tel. 600 666 611, 662 266

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi ecolevel Pompa kondensatu PL Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji...2

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 16-300 Augustów; ul. Tytoniowa 4 Tel. (087)643-34-76; fax. (087)643-67-18 e-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL

Bardziej szczegółowo

VLS pl Instrukcja montażu Podnośnik nożycowy

VLS pl Instrukcja montażu Podnośnik nożycowy VLS 3130 pl Instrukcja montażu Podnośnik nożycowy pl 4 VLS 3130 Spis treści 1. Stosowane symbole 5 1.1 W dokumentacji 5 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze opis 5 1.1.2 Symbole opis i znaczenie 5 1.2 Na produkcie

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Przekładnie przemysłowe Przekładnie czołowe walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. Klasy momentu obrotowego 6,8 knm knm

Arkusz zmian. Przekładnie przemysłowe Przekładnie czołowe walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. Klasy momentu obrotowego 6,8 knm knm Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21334323_1214* Arkusz zmian Przekładnie przemysłowe Przekładnie czołowe walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. Klasy momentu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące napraw i kontroli. Bezpieczna naprawa i kontrola urządzeń WABCO

Ogólne informacje dotyczące napraw i kontroli. Bezpieczna naprawa i kontrola urządzeń WABCO Ogólne informacje dotyczące napraw i kontroli Bezpieczna naprawa i kontrola urządzeń WABCO Ogólne informacje dotyczące napraw i kontroli Bezpieczna naprawa i kontrola urządzeń WABCO Wydanie 2 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ON!Track smart tag AI T380 Polski

ON!Track smart tag AI T380 Polski ON!Track smart tag AI T380 Polski 1 Dane dotyczące dokumentacji 1.1 O niniejszej dokumentacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

AT 539 SUPERCAL PLUS - z możliwością podłączenia dwóch dodatkowych wodomierzy z wyjściami impulsowymi, - instrukcji montażu i obsługi.

AT 539 SUPERCAL PLUS - z możliwością podłączenia dwóch dodatkowych wodomierzy z wyjściami impulsowymi, - instrukcji montażu i obsługi. INSTRUKCJA MONTAŻU CIEPŁOMIERCA SUPERCAL 539 1. Wstęp Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie instalatorów sprzętu z branży ciepłowniczej z prawidłowym sposobem montażu ciepłomierzy kompaktowych: AT

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wskazówka dot. bezpieczeństwa ELTENS System pomiaru siły naciągu taśmy System regulacji siły naciągu taśmy

Wskazówka dot. bezpieczeństwa ELTENS System pomiaru siły naciągu taśmy System regulacji siły naciągu taśmy Wskazówka dot. bezpieczeństwa ELTENS System pomiaru siły naciągu taśmy System regulacji siły naciągu taśmy PL 1. Dokumentacja 2 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 2 3. Grupy użytkowników 3 4. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. D-447 Rheine 461 PL 1 z 7 Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Najważniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan instalacji. Pralnica PW 5105 EL AV/LP. pl - PL / 02

Plan instalacji. Pralnica PW 5105 EL AV/LP. pl - PL / 02 Plan instalacji Pralnica PW 5105 EL AV/LP pl - PL 07.15 09 235 410 / 02 09 235 410 / 02 2 Karta danych technicznych Pralka: Rodzaj grzania: PW 5105 AV/LP elektryczne (EL) Legenda: Skróty zakreślone

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitonakrętek

Głowica do nitonakrętek Głowica do nitonakrętek ND 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitonakrętek stalowych oraz aluminiowych. Nitonakrętki stalowe M3 M4 M5 M6 M8 Nitonakrętki aluminiowe M3 M4 M5 M6 M8 2. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr Instrukcja obsługi Podnośnika hydraulicznego Art. nr 0715 93 80 Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko po dokładnym przeczytaniu oraz przestrzeganiu instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Ogólne zalecenia przy montażu produktów hellride.co

Ogólne zalecenia przy montażu produktów hellride.co Ogólne zalecenia przy montażu produktów Niniejsza instrukcja jest jedynie zbiorem wskazówek pomocnych podczas naszych produktów. Mogą wystąpić drobne różnice pomiędzy przedmiotami na zdjęciach a tymi,

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności. Zagrożenia. Środki ostrożności podczas pracy przy wszystkich pojazdach. Szczególne środki ostrożności dla pojazdów z zawieszeniem

Środki ostrożności. Zagrożenia. Środki ostrożności podczas pracy przy wszystkich pojazdach. Szczególne środki ostrożności dla pojazdów z zawieszeniem Praca przy podniesionych pojazdach i nadwoziach Praca przy podniesionych pojazdach i nadwoziach Mechaniczne i hydrauliczne urządzenia do podnoszenia mogą niespodziewanie przewrócić się lub obniżyć w wyniku

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Specyfikacje Podana masa odnosi się do skrzyni biegów bez płynów. Środek ciężkości skrzyni biegów znajduje się mniej więcej na

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo