Sprzedaż produktów regionalnych i tradycyjnych. Obowiązujące przepisy weterynaryjne, higieniczno-sanitarne i prawne. Boguchwała 22 marca 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzedaż produktów regionalnych i tradycyjnych. Obowiązujące przepisy weterynaryjne, higieniczno-sanitarne i prawne. Boguchwała 22 marca 2013"

Transkrypt

1 Sprzedaż produktów regionalnych i tradycyjnych. Obowiązujące przepisy weterynaryjne, higieniczno-sanitarne i prawne. Boguchwała 22 marca 2013

2 Produkujemy zgodnie z przepisami Co zrobić, aby przestrzegać wymagań weterynaryjnych i higieniczno-sanitarnych? W jakim przypadku producent jest zobowiązany do rejestrowania działalności gospodarczej? Czy i jakie są zobowiązania podatkowe związane ze sprzedażą produktów rolnych i środków spożywczych?

3 Produkujemy zgodnie z przepisami

4 Nadzór nad spełnieniem wymagań weterynaryjnych i sanitarno-higienicznych dla produktów żywnościowych: Pochodzenia zwierzęcego pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (PIW). Kontrolę sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii i jego pracownicy Pozostałe produkty - pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PIS)

5 Warto znać obowiązujące przepisy Podstawowe prawo dla produktów regionalnych i tradycyjnych: Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U r., Nr. 10, poz. 68 z późn. zm.). Określa zasady: rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych kontroli IJHARS i WIJHARS oraz akredytowane jednostki certyfikujące

6 Sprzedaż bezpośrednia - produkcja pierwotna: mycie warzyw, usuwanie liści, suszenie zbóż, zabijanie, patroszenie, usuwanie płetw, schładzanie i pakowanie ryb Ale: obieranie ziemniaków, krojenie marchewek, pakowanie sałaty w woreczki czy stosowanie gazów konserwujących nie związane z produkcją pierwotną.

7 Warto znać obowiązujące przepisy Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) Rejestracja producentów rolnych, którzy są dostawcami bezpośrednimi czyli producentów małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi końcowemu - osobom fizycznym, indywidualnym np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne itp.)

8 Warto znać obowiązujące przepisy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych, określa zakres działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich środków spożywczych, w tym wielkość i obszar dostaw bezpośrednich oraz szczegółowe wymagania higieniczne dla działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich żywności

9 Kto kontroluje lokalne produkty wytwarzane w gospodarstwie? Produkty: pochodzenia zwierzęcego - Powiatowy Inspektorat Weterynarii (PIW) pozostałe produkty - Powiatowy Inspektor Sanitarny (PIS) Kontrola: produktów (świeżość, sposób przechowywania) czystość urządzeń, wyposażenie) przestrzeganie zasad higieny przez producenta (badania, odzież, obuwie itp.) opakowanie produktów

10 Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatowy Inspektor Sanitarny

11 Sprzedaż legalna (kontrola weterynaryjna i sanitarno-higieniczna): bezpośrednia (czyli do konsumenta): produkty nie przetworzone - rejestracja zakładu w PIW lub PIS marginalna, lokalna, ograniczona: produkty pochodzenia zwierzęcego, z własnego gospodarstwa, sprzedaż w województwie własnym i przyległych powiatach - rejestracja zakładu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Kontrola jakości: IJHARS Kontrola konsumencka : PIH

12 Formy sprzedaży produktów z gospodarstwa 1. Dostawy bezpośrednie - produkty pochodzenia roślinnego - produkty nieprzetworzone (zboża, owoce, warzywa, grzyby uprawne, zioła uprawne, runo leśne) - produkty suszone i kiszone Działalność podlega Ministrowi Zdrowia Warunek: wyłącznie z własnych upraw, sprzedaż osobista konsumentowi końcowemu (w gospodarstwie, na targowiskach) lub do sklepów i gastronomii Konieczność: powiadomienie powiatowego inspektora sanitarnego najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności

13 Przetwórstwo: pieczenie chleba, ciast, smażenie konfitur, marynaty konieczność zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej Zakłady wytwarzające produkty spożywcze pochodzenia roślinnego lub niepodlegające inspekcji weterynaryjnej powinny być zatwierdzone lub zarejestrowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z obowiązku zatwierdzania, jak i rejestracji wyłączone są: produkcja podstawowa na własny, domowy użytek, domowe przygotowanie, przetwarzanie lub składowanie na własny domowy użytek. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz.774)

14 Formy sprzedaży produktów z gospodarstwa 2. Sprzedaż bezpośrednia - produkty pochodzenia zwierzęcego nieprzetworzone: m.in. mięso, drób, ryby, króliki, jaja, mleko, śmietana, miód - produkty z własnego gospodarstwa, pasieki, stawów rybnych - działalność podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sprzedaż: w gospodarstwie, na targowiskach, do sklepów, gastronomii itp. konsumentowi końcowemu (bez pośredników). Obszar sprzedaży województwo i powiaty przyległe Konieczność: powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem działalności

15 2. Sprzedaż bezpośrednia

16 Przetwórstwo: wyrób wędlin, serów wymaga zarejestrowania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. z 2007 r. nr 5, poz.38) Rozporządzenie określa limity sprzedaży

17 Dzień Ziemi Pole Mokotowskie, Warszawa Sprzedajemy poza województwem na jednorazowych imprezach Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

18 Jarmark Wielkanocny Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

19 3. Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO) - jest działalnością gospodarczą i wymaga rejestracji - produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego (wędliny, sery) - produkcja na niewielką skalę, obowiązują zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej (nie HCCP) - limity produkcji - wniosek o wpis do rejestru u powiatowego lekarza weterynarii co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności nadaje numer i wpisuje do rejestru Konieczność: rejestracji, projekt technologiczny zakładu, zatwierdzenie zakładu

20 3. Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO)

21 Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego z dnia 29 marca 2006 r. (Dz.U. nr 59 poz. 415 ze zmianą z 23 października 2007 Dz.U. nr 2004 poz. 1477) -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753) Określa: limity i obszar produkcji, wymagania technologiczne

22 Sprzedaż bezpośrednia: tuszki drobiowe (np. kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perliczek); tuszki zajęczaków (np. królików, nutrii); tusze grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej (np. dzików, saren, jeleni); tusze drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej (np. zajęcy, kuropatw); produkty rybołówstwa (np. ryby słodkowodne lub słonowodne, żywe, schłodzone lub poddane niektórym rodzajom obróbki); żywe ślimaki lądowe (jadalne, określonych gatunków); mleko surowe lub surowa śmietana (od zwierząt gospodarskich); jaja konsumpcyjne (od drobiu, np. kur, przepiórek); produkty pszczele nieprzetworzone (tj. miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele).

23 Sprzedaż bezpośrednia konsumentowi końcowemu: z gospodarstw rolnych lub rybackich, na targowiskach, ze statków (z wyłączeniem statków zamrażalni i przetwórni), ze specjalistycznych środków transportu, do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (sklepów, restauracji).

24 Sprzedaż na terenie województwa, na którym jest prowadzona produkcja lub na terenie przyległych do niego województw. Miejsca stałe i okolicznościowe bezpośredniej sprzedaży produktów tradycyjnych i lokalnych Festyny okolicznościowe, coroczne święta lokalne (Dzień Ziemi w Warszawie, Jarmark Dominikański w Gdańsku, Jarmark Jakubowy w Szczecinie, Festiwal Smaków w Grucznie, Europa na Widelcu we Wrocławiu, Festiwal Smaku w Poznaniu Imprezy targowe: Polagra Food, Natura Food, Ekogala, Regionalia Stałe, cykliczne kiermasze w dużych miastach Sprzedaż w centrach handlowych Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

25 Odstępstwa sanitarno-higieniczne i weterynaryjne dla produktów tradycyjnych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Są możliwe, jeśli to jest konieczne do zachowania tradycyjnego charakteru produktu Warunek: 1. Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych 2. Rejestracja w unijnym rejestrze produktów regionalnych i tradycyjnych (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność)

26 Odstępstwa sanitarno-higieniczne i weterynaryjne dla produktów tradycyjnych pochodzenia zwierzęcego -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) -rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753)

27 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 146, poz. 1024) -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze (Dz. U. Nr 135, poz. 910) -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. Nr 98, poz. 630) -(Dz. U. Nr 98, poz. 629)

28 -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. Nr 98, poz. 629)

29 Odstępstwa sanitarno-higieniczne i weterynaryjne dla produktów tradycyjnych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

30 Produkty pochodzenia roślinnego Odstępstwa od wymagań higienicznosanitarnych może przyznać minister zdrowia, powołując się na Rozporządzenie KE nr 852/2004 Dopuszcza to Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku. Odstępstw udziela Powiatowy Inspektor Sanitarny

31 Wyroby regionalne - odstępstwa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze (Dz. U. Nr 135, poz. 910) wyroby w obiektach pasterskich: redykołka, bryndza, oscypek, bunc, żentyca Wprowadzone odstępstwa od obowiązujących wymogów sanitarnych, np. ściany z drewna, mleko surowe

32 Podatki od dochodów ze sprzedaży produktów rolnych i środków spożywczych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od towarów i usług VAT Przychody z działalności rolniczej, pochodzące ze sprzedaży nie przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy lub hodowli są nieopodatkowane Przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów zasadniczo podlegają opodatkowaniu jednak zwolnione od podatku są przychody od produkcji z własnej uprawy i hodowli, produktów poddanych prostemu przetwórstwu

33 Podatek dochodowy: możliwość wyboru podatek na zasadach ogólnych -zaliczki -księga przychodów i rozchodów Zaleta: możliwość korzystania z ulg i odliczeń podatek ryczałtowy Zaleta: uproszczona dokumentacja,

34 Dostawy bezpośrednie Sprzedaż bezpośrednia Rolnik: -nie prowadzi ewidencji sprzedaży i nie musi mieć kasy fiskalnej - nadal ubezpiecza się w KRUS - może sprzedawać produkty na - rachunki RR (rolnik ryczałtowy)

35 Działalność gospodarcza Wytwarzanie i sprzedaż : Produktów nie przetworzonych nie wymaga rejestrowania działalności gospodarczej Produktów przetworzonych wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej (np. indywidualna działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną )

36 Pozarolnicza działalność gospodarcza (przetwórstwo) Obowiązek zgłoszenia do Wojewódzkiej Inspekcji Jakości handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności. Niedopełnienie obowiązku kara grzywny.

37 KRUS a pozarolnicza działalność gospodarcza Jeśli przetwórca prowadzi też działalność rolniczą może pozostać w KRUS Warunek: złożenie oświadczenia (w ciągu 14 dni) o kontynuowaniu ubezpieczenia. Podwójna wysokość składki. Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

38 Dziękuję za uwagę Izabella Byszewska

Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Gospodarstwo agroturystyczne to przede wszystkim czynne gospodarstwo rolne. Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż produktów regionalnych i tradycyjnych w świetle obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych i prawnych

Sprzedaż produktów regionalnych i tradycyjnych w świetle obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych i prawnych Sprzedaż produktów regionalnych i tradycyjnych w świetle obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych i prawnych Marek Szczygielski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0853 PL 15.07.2010 008.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Poradnik dla doradców Czerwiec 2010 r. Autor: Klaudia Kieljan Spis zawartości: I. Identyfikacja regionalnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Znajomość przepisów ma szczególne znaczenie przy wszelkich zobowiązaniach podatkowych, ubieganiu się środki pomocowe lub kredyty preferencyjne, a także w formułowaniu

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia...

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny ABC Biznesu Jak założyć mały zakład gastronomiczny Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci małej firmy gastronomicznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Artykuły. menu pod kontrolą str. 13. Jakość handlowa. zafałszowane str. 17. Regionalne i tradycyjne

Artykuły. menu pod kontrolą str. 13. Jakość handlowa. zafałszowane str. 17. Regionalne i tradycyjne INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WIEDZA I JAKOŚĆ NR 3 (23)/2011 ISSN 1896-9569 Artykuły zafałszowane str. 17 Jakość handlowa przetworów mlecznych str. 6 świeżych owoców i warzyw

Bardziej szczegółowo

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza?

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza? Poradnik organizatora imprez Zorganizowanie imprezy - koncertu, festynu czy zawodów - zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętym budynku to nie tylko realizacja ciekawego pomysłu. Na organizatorach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa maj 2007 rok

Warszawa maj 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-19/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo