Nasz dom Europa: Urządzamy swój pokój. przy pomocy sąsiadów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasz dom Europa: Urządzamy swój pokój. przy pomocy sąsiadów"

Transkrypt

1 Nasz dom Europa: Urządzamy swój pokój przy pomocy sąsiadów Materiały na konferencję: Aktualne problemy zdrowia publicznego Warszawa 29 kwietnia 2010

2 Europy nie stworzymy nagle, zwłaszcza w postaci gotowej, spójnej konstrukcji; ona powstanie poprzez konkretne dokonania, tworzące międzyludzkie poczucie solidarności za dokonane czyny. (Deklaracja Schumana Paryż, 9 maja 1950) 2

3 Spis treści: Europa: SKĄD SIĘ TO WZIĘŁO? 4 Unia Europejska w pigułce: geneza i historia 4 Europejski Obszar Gospodarczy 7 Mechanizmy Finansowe EOG i MF 8 Twarde i miękkie aktywa 10 Europa: CO NAM TO DAJE? 13 Bazy danych Mechanizmów Finansowych 13 Priorytet Ochrona zdrowia i opieka nad 19 Analiza statystyczna projektów zdrowotnych MF 27 Przykład - projekt profilaktyczny z badaniami przesiewowymi 29 3

4 Unia Europejska w pigułce: geneza i historia Kraje Unii Europejskiej składającej się z 27 państw mają łącznie najwyższy na świecie produkt krajowy brutto. Według ekonomistów banku Goldman Sachs, gospodarka 15 państw strefy euro stała się w 2008 roku największą gospodarką świata. Euroland pobił USA o blisko 40 mld dol. Unię zamieszkuje mln obywateli (3 miejsce na świecie). Obszar km² od 6 do U podstaw europejskich tendencji zjednoczeniowych leżała wspólna w znacznej części historia i kultura narodów: Imperium Romanum oraz średniowieczny uniwersalizm europejski, wyrażający się ideami zwierzchnictwa cesarskiego lub papieskiego nad światem chrześcijańskim. Marzyciele i wizjonerzy (wśród wielu innych): Jerzy z Podiebradów (XV wiek) Maksymilian de Sully (XVII wiek) Stanisław Leszczyński (XVIII wiek) Immanuel Kant (XVIII wiek) Giuseppe Mazzini (XIX wiek) Victor Hugo (XIX wiek) Aleksander Herzen (XIX wiek) Do XVII wieku Europa składała się z monarchii, których istotą były dynastie królewskie. W ramach domów królewskich dziedziczone były terytoria, ludzi nikt nie pytał o zdanie w Zurychu, Winston Churchill rzuca ideę utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. 4

5 Wielokulturowość Europy - na przykład Belgia W XV wieku dzisiejsze Belgia i Holandia zostały przejęte przez Habsburgów. Następnie w ramach rodzinnych podziałów trafiły do Habsburgów Hiszpańskich. Holandia oddzieliła się w wyniku proklamowania Stanów Holenderskich i trzydziestoletnich krwawych wojen. Belgia dopiero w roku 1830 stała się niezależnym państwem. Jest krajem trzech narodowości: Flamandów, Walonów i Niemców z dwoma językami oficjalnymi: francuskim i flamandzkim. Połączyła te narody świadomość wspólnej historii i wspólnota interesów gospodarczych. Po zakończeniu II wojny światowej Belgia została jednym z członkówzałożycieli Wspólnoty Europejskiej. Z Holandią i Luksemburgiem stworzyła w roku 1948 unię celną, a w 1960 unię gospodarczą powstał Benelux Belgia jest krajem mniejszym od Mazowsza, mieszka tam 10,5 mln ludzi. Podobnie wyglądały kresy Rzeczpospolitej Niderlandy w 1477 W XVIII i XIX wieku w Europie zaczęła budzić się świadomość narodowa, wraz z nią nacjonalizmy. W efekcie XIX i XX wiek były epoką rewolucji i wojen narodowych. Wojny skumulowały się w czystkach etnicznych: Holocauście, stalinowskich wywózkach, rzezi na Wołyniu. Ostatnio ich przykład mieliśmy w byłej Jugosławii, gdzie zginęło ok. 1 mln ludzi (na 17) a kilka milionów przesiedlono. Kraje założycielskie EWG W XX wieku wobec znacznego osłabienia Europy na arenie światowej i opanowaniu jej wschodu przez komunizm, tendencje zjednoczeniowe Europy Zachodniej na nowo uległy wzmocnieniu (w ramach wspólnoty atlantyckiej). Do ponownego zespolenia Europy Zachodniej i Wschodniej mogło dojść w latach 90. po upadku bloku sowieckiego. Kluczowe daty: 1948 Benelux, 1951 Europejska Wspólnota Węgla i Stali, 1958 traktaty rzymskie - EWG, Euratom, 1967 Wspólnota Europejska, 1992 Unia Europejska dwunastka krajów, 1994 Europejski Obszar Ekonomiczny, (Szwajcaria 2002) 1979 Ecu, 1999 Euro, jako waluta do rozliczeń międzynarodowych 2002 materializacja Euro Za ojców założycieli wspólnej Europy uważa się tzw. ludzi pogranicza, którzy dość mieli nieustannego marszu w tę i z powrotem wojsk przez ich strony rodzinne: Konrada Adenauera, Alcide de Gasperiego, Jeana Monnet, Roberta Schumana, Paul Henry Spaaka Krótkie pytania: Czy Rzeczpospolita może się pochwalić jakimś wkładem w ideologiczny rozwój wspólnej Europy? Jakie były języki urzędowe I Rzeczpospolitej Ilu obywateli II Rzeczpospolitej było Polakami? 5

6 UE mity i fakty: Eurosceptycy rozpowszechniają pewne mity, oparte na nieporozumieniach i/lub niewiedzy: O regulowaniu przez UE kształtu banana, o tym, że UE to czysty socjalizm a nie wolny rynek, że Komisja Europejska wtrąca się do wolności sumienia. To nieprawda, niektóre rozwiązania szczegółowe mogą śmieszyć, ale spróbujmy je poznać i zrozumieć. Przecież Europa to związek oparty na nieustannych kompromisach: Szczegółowy opis europejskiego modelu banana wziął się z dążenia, by nie negując założeń wolnego handlu, uprzywilejować gatunki bananów rosnące w zamorskich terytoriach krajów europejskich, kosztem np. bananów ekwadorskich. Bez tego akcesja Wielkiej Brytanii albo nie nastąpiłaby, albo miałaby miejsce znacznie później. Europa w żadnym wypadku nie może być traktowana jako następca RWPG. Europa jest bardziej socjalna od Stanów Zjednoczonych, ale jak można mówić o socjalizmie typu RWPG w wypadku tworu opartego na poszanowaniu własności prywatnej, dążącego do swobodnego przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług? W sterze ideologii, Europa ma pewne wymagania progowe wobec krajów kandydujących: wybieralność władz, cywilna kontrola nad armią, zniesienie kary śmierci. Poza tym pozostawia krajom członkowskim swobodę w kształtowaniu praw cywilnych. Zajmuje się przede wszystkim regulacją tych praw, które wiążą się ze swobodą przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług Po II wojnie światowej w samych Włoszech było kilkadziesiąt stref energetycznych, różniących się wysokością napięcia w sieci, czasami nawet kształtem gniazdka i wtyczki. Jeżeli szanujemy prywatną własność i swobodę działalności gospodarczej, nie możemy odmawiać przedsiębiorcom prawa do zysku. W efekcie koszty produkcji na włoski rynek krajowy np. pralek, zwiększone w wyniku powyższego zjawiska, ponosił klient. Wspólna strefa gospodarcza wymaga np. ujednolicenia wymiarów kontenerów i palet. W UE państwa nie zrzekają się swojej suwerenności, a jedynie przekazują kompetencję wykonywania suwerenności organom ponadnarodowym. Unia służy do wzmocnienia suwerenności państw członkowskich i realizowaniu ich polityk poprzez możliwość udziału w procesie decyzyjnym i możliwość forsowania "swoich" celów i interesów na forum całej Unii - także przez małe państwa. Krótkie pytania: Jaki jest hymn UE? Kiedy przypada Dzień Europy? Co symbolizuje flaga europejska? Źródła: Wiadomości: Encyklopedie portal Unii Europejskiej materiały szkoleniowe kursu Europe + Instytut Francuski w Warszawie, Grafika: Niepodpisana grafika pochodzi z Wikipedii. 6

7 Europejski Obszar Gospodarczy - skąd się to wzięło? Europejski Obszar Gospodarczy, EOG (ang. European Economic Area, EEA) - strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek obejmujące kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (osobno Szwajcarię). EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług. Porozumienie o utworzeniu EOG podpisano w 1992 roku w Porto. Na jego mocy obywatele wszystkich państw należących do EOG mogą się swobodnie przemieszczać, osiedlać i nabywać nieruchomości na ich terenie. Kraje tworzące Europejski Obszar Gospodarczy Kraje EFTA spoza UE (z wyjątkiem Szwajcarii) Kraje UE Kraje EOG zawsze łączyły wspólne wartości. Niewiele brakowało a Norwegia już w 1973 stałaby się członkiem EWG. W istocie po II wojnie światowej w Europie dwie organizacje rywalizowały o gospodarcze zjednoczenie kontynentu: EWG i EFTA (1960). Akcesja Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii do EWG w 1973 spowodowały powolny zmierzch EFTA. Kraje EFTA przyjęły do swojego ustawodawstwa dużą część szczegółowych przepisów wspólnotowych (nie dotyczy to jednak m.in. polityki rolnej czy walutowej). W zamian za dostęp do wspólnego rynku, EFTA łoży na unijny Fundusz Spójności. EOG realizuje swoją działalność na poziomie pierwszego i trzeciego etapu integracji, tj. strefy wolnego handlu i Wspólnego Rynku, wyłączając etap drugi, unię celną. Islandia ostatnio wyraziła chęć wprowadzenia euro - tak więc osiągnięto by czwarty stopień ciągle z pominięciem unii celnej. Ciekawostka: tzw. strefa Schengen, pozwalająca na swobodne przekraczanie granic bez kontroli, uważana jest, obok wspólnej waluty, za najściślejszy obszar integracji nie wszystkie kraje UE do niej należą. Ale do tego elitarnego grona należą kraje EFTA i Szwajcaria 7

8 Mechanizmy Finansowe EOG i MF - skąd się to wzięło? Jak wspomniano wyżej, w zamian za dostęp do wspólnego rynku, EFTA łoży na unijny Fundusz Spójności. Po przyłączeniu nowych 10 krajów (w tym Polski) do UE, Unia wynegocjowała z nimi dodatkowe opłaty z powodu poszerzenia rynku. Wkład krajów EFTA zwiększył się dziesięciokrotnie. Kraje EFTA zgodziły się, ale postawiły warunki: Pieniądze zostaną oddane do dyspozycji w postaci osobnego funduszu Kraje EFTA sformułują własne cele, na które pieniądze te będą wydawane Kraje EFTA zachowają kontrolę nad wydawaniem tych funduszy Kraje EFTA będą prowadziły własną politykę informacyjną o funduszach Unia odpowiedziała własnym warunkiem: Cele te będą spójne z priorytetami i tzw. politykami horyzontalnym Unii I kompromis był gotowy. Są to właśnie te pieniądze, których część mamy do dyspozycji. Po wynegocjowaniu umowy z Unią, kraje EFTA naradziły się między sobą i wynegocjowały porozumienia z poszczególnymi krajami. Podpisano tzw. Memoranda of Understanding. Dotacje Norweskie i dotacje EOG mają za wspólny cel zmniejszanie gospo-darczych i społecznych nierówności i zachęcanie do dwustronnych relacji pomiędzy państwami beneficjentami i państwami darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Dotacje Norweskie i EOG to wkład wartości 1,3 mld ze strony Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w zmniejsza-nie gospodarczych i społecznych nierówności w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na koniec pięcioletniego okresu maj 2004 kwiecień 2009, zostały przyznane dotacje 1250 projektom, programom i funduszom w 15 krajach benefi-cjentach w Centralnej i Środkowej Europie. Dziesięciu nowych członków z roku 2004, tak jak i Bułgaria i Rumunia, które dołączyły w 2007, mają poziom PKB niższy od średniej unijnej. Programy pomocy dla biedniejszych regionów EOG istniały od wejścia w życie umowy EOG w W odpowiedzi na historyczne poszerzenie wkład finansowy zwiększył się dziesięciokrotnie. Stare państwa członkowskie: Grecja, Portugalia i Hiszpania są dodatkowymi beneficjentami Dotacji EOG. 8

9 Utworzono też strukturę do zarządzania funduszami (Komitet Mechanizmów Finansowych, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli; krajowe struktury: Krajowy Punkt Kontaktowy (w Polsce rolę tę pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Jednostkę Pośredniczącą (w naszym priorytecie Rozwój Zasobów Ludzkich do grudnia było to UKIE, obecnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych) Dotacje Norweskie i EOG różnią się od programów UE ponieważ programy pomocy wspierają także projekty o mniejszej skali i w innych sektorach. To otworzyło dla krajów beneficjentów możliwość skierowania wsparcia do 69 programów i funduszy dla projektów o małej skali w takich obszarach jak społeczeństwo obywatelskie, wymiana kulturalna i wymiana studentów. Dotacje EOG są fundowane wspólnie przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, natomiast Dotacje Norweskie fundowane są wyłącznie przez Norwegię Podział przyznanych dotacji: Sektory priorytetów Dotacje Finansowanie Środowisko i zrównoważony rozwój Utrzymanie kulturalnego dziedzictwa Europy Schengen i sądownictwo Ochrona zdrowia i opieka nad Rozwój zasobów ludzkich Badania naukowe Fundusze NGO Polityka regionalna i działania trans-graniczne Pozostałe Ochrona środowiska jest najistotniejszą częścią Dotacji Norweskich i EOG we wszystkich 15 państwach beneficjentach. Jedna czwarta funduszy jest wydawana na projekty środowiskowe. Największa część zielonych funduszy jest nakierowana na oszczędność energii i jej źródła odnawialne w budynkach publicznych, obniżanie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń Tak realizacja Mechanizmów Finansowych wygląda na skali czasu Przy okazji ilustruje to również unijną zasadę n + 2. Według niej, refundowanie i rozliczenie środków przeznaczonych na projekty i programy, musi zakończyć się w ciągu dwóch lat po końcowej dacie programów Z dokumentu Status Report May 2009 : Islandia, Liechtenstein i Norwegia mocno wierzą we współpracę i solidarność w Europie. Jesteśmy dumni z możliwości wniesienia naszego wkładu w wyrównywanie różnic w Europie poprzez Dotacje Norweskie i EOG. Össur Skarphéðinsson, Minister Spraw Zagranicznych Islandii Dr. Aurelia Frick, Minister Spraw Zagranicznych Liechtensteinu Jonas Gahr Støre, Minister Spraw Zagranicznych Norwegii Źródła: Status Report May 2009, 9

10 Twarde i miękkie aktywa Im nowocześniejsza gospodarka, tym większą w niej rolę odgrywa zarządzanie zasobami ludzkimi. Największym atutem Nokii, Microsoftu, Google są zgrane zespoły specjalistów. Każda firma i każda instytucja dysponuje trzema zasobami: majątkiem trwałym, majątkiem obrotowym (mają odzwierciedlenie w bilansach), oraz tzw. miękkimi aktywami. Miękkie aktywa to przede wszystkim zasoby ludzkie. O majątek trzeba dbać. Nie konserwowane mury zniszczeją, maszyny bez przeglądów psują się, źle zarządzane finanse mogą doprowadzić do utraty płynności i bankructwa. Źle zarządzane zasoby ludzkie będą niewydajne, albo sobie pójdą. Jednostki i zakłady budżetowe mają pewne plusy na rynku pracy: stabilność pracy i płacy. Niestety mają też minusy biznes płaci lepiej i wysysa najlepszych pracowników. A zadań stawianych inspekcji sanitarnej jest coraz więcej. M.in. przystąpienie do Unii spowodowało narzucenie kolejnych. Jednocześnie zwiększono wymogi ustawowe co do wykształcenia na niektórych stanowiskach. Oczywiście bez zwiększania budżetu na poniesienie kwalifikacji. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Ażeby wykorzystać nasze plusy, możemy po pierwsze stworzyć sympatyczną atmosferę wydajnej pracy, podkreślać misję służby publicznej, otwierać ścieżki awansów i promocji najlepszym. Możemy też zaoferować możliwość pogłębienia wiedzy, podniesienia kwalifikacji wzrostu wartości pracownika na rynku pracy. A edukacja pracowników podnosi wydajność pracy, czyli ułatwia nam realizację zadań. Europa - zarówno Unia jak i EOG nie tylko stawiają wymagania. Oferują również fundusze na ich realizację. Zdjęcia: beneficjenci Programu 10

11 Z czego finansować kształcenie ustawiczne pracowników? Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Edycja zakończyła się Umowę na edycję kraje EFTA podpisały z Unią Europejską 18 grudnia Kwota przeznaczona na wsparcie to 1.9 mld Szwajcarsko- Polski Program Współpracy Wartość ponad 1 mld CHF styczeń 01 kwiecień 2010 odbył się nabór do Funduszu Stypendialnego Diagnoza polskiej administracji wykonana przez Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: - niska jakość regulacji prawnych. - niski potencjał do tworzenia długofalowych strategii. - zarządzanie ograniczone do administrowania kadrami. - system wynagrodzeń - bardzo skomplikowany i niespójny - mało przejrzysty system awansów - duże zmiany kadrowe następujące w wyniku wyborów - lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości Priorytet V Dobre rządzenie 0,6 mld szkolenia stacjonarne i na odległość staże i szkolenia praktyczne w instytucjach UE oraz administracjach państw UE Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to blok programowy Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata Częścią bloku jest program LEONARDO DA VINCI. Miał on swoją wcześniejszą edycję. Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku. Nowością w bieżącej edycji są tzw. projekty partnerskie Leonardo (od 2008 roku) oraz Certyfikacja projektów mobilności (od 2009 roku). 11

12 INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wg stanu na dzień 4 stycznia 2010 r.) Z powyższego wykresu wynika, że w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, wnioski złożone, które przeszły już ocenę formalną, przewyższają o 29.9% dostępne w programie środki. Po co więc o tym pisać? Uczmy się na błędach. Najłatwiej uczyć się na własnych. Przypomnijmy tezy z Raportu Banku Światowego (Raport ten powstał jako punkt wyjściowy do projektowania Programu Operacyjnego KL). Rozważmy trzy problemy, na które mamy wpływ: - niski potencjał do tworzenia długofalowych strategii. - zarządzanie ograniczone do administrowania kadrami. - lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości Tworzenie analizy potrzeb szkoleniowych instytucji trwa kilka miesięcy. Napisanie projektu kolejne kilka miesięcy. Jeżeli nie zaczniemy się teraz zastanawiać, czy w ogóle mamy potrzeby, po ogłoszeniu kolejnej edycji Mechanizmów Finansowych możemy być nie przygotowani. Właściwie analiza potrzeb powinna mieć charakter ciągły. 12

13 Nasz dom Europa: Co nam daje sąsiedzka pomoc? Szczegółowe informacje dotyczące polskich dokonań sfinansowanych przez MF EOG oraz NMF znajdziemy na stronie rządowej Przeglądu dokonań w skali Europy można dokonać na stronie Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Najlepsza baza danych projektów jest na podstronie: Jest ona w języku angielskim ale poniższy przewodnik umożliwi skorzystanie z niej również słabo znającym ten język. Poniżej krótki przewodnik Zwiedzanie najlepiej zacząć od strony prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Tak wygląda podstrona z rozwiniętym menu obszarów priorytetowych: Strony/Opieka%20zdrowotna.aspx Po kliknięciu na obszary priorytetowe rozwija się menu z nazwami tych obszarów. Dla środowiska lekarskiego najciekawsze będzie zwiedzenie priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad. Na dole podstrony znajduje się link do Jednostki Pośredniczącej w tym priorytecie: Tą Jednostką jest Biuro Programów Zagranicznych Ministerstwa Zdrowia. 13

14 Po kliknięciu w Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, rozwija się podstrona: Na niej możemy znaleźć pełne listy projektów, jak widać powyżej. Jeżeli zainteresuje nas dany projekt, klikamy po więcej 14

15 I widzimy wtedy krótki opis Projektu. Podany jest też link do strony Projektu, prowadzonej przez Zarządzającego Projektem. A niej komplet informacji: 15

16 Dostępne są też mapki z lokalizacjami projektów: 16

17 A tak wygląda baza projektów prowadzona przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli: Dostępna ze strony głównej BMF. Strona prowadzona jest w języku angielskim. Kilkoma kliknięciami poprzez bazę, można dotrzeć do polskich stron poszczególnych projektów. Kliknięcie na mapkę kraju pozwala zapoznać się z podziałem funduszy na poszczególne priorytety. 17

18 Jak widać na priorytet Opieka zdrowotna i opieka nad przeznaczono 59,2 mln. Natomiast po lewej stronie znajdują się rozwijalne menu, pozwalające uściślić kryteria wyszukiwania priorytetów, podpriorytetów lub poszczególnych projektów. Po wybraniu Polski wybrać można polskie projekty priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad. I oto poniżej zaprezentowanego ekranu, znajduje się lista 74 projektów dofinansowanych ogólną sumą 56,2 mln 1. Ich zwiedzanie może być dla medyka porywające. 1 Różnicę pomiędzy przyznanymi 59,3 mln, a zagospodarowanymi 56,2 mln, zawdzięczamy jednemu z wnioskodawców, który się wycofał, bądź nie zdołała dopełnić formalności. Strona polska (MRR) wyselekcjonowała i zarekomendowała Komitetowi MF 75 projektów, wszystkie zostały zaakceptowane. W realizacji są 74 projekty. 18

19 Priorytet Ochrona zdrowia i opieka nad Możemy też wybrać podsektory a nawet poszczególne projekty. Podsektory, zdefiniowane przez Komitet Mechanizmów Finansowych: Dostępność, jakość i zarządzanie Diagnozowanie i leczenie raka Choroby zakaźnie takie jak HIV/Gruźlica Kształcenie Ochrona zdrowia i opieka nad ogólnie Promocja zdrowia Choroby psychiczne Prewencja i zwalczanie uzależnień Prewencja i leczenie rzadkich chorób Zagadnienia rodziny i opieki społecznej Ilość projektów Kwota grantów w % priorytetu (kwotowo) Choroby psychiczne ,7% Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica ,4% Diagnozowanie i leczenie raka ,0% Dostępność, jakość i zarządzanie ,0% Kształcenie ,8% ,2% Promocja zdrowia ,0% Zagadnienia rodziny i opieki społecznej ,9% 19

20 Na potrzeby niniejszego przewodnika dokonano prostszego podziału na sektory: Ilość projektów Kwota grantów w % priorytetu (kwotowo) Telemedycyna ,5% Profilaktyka ,0% Rekreacja, zdrowy tryb życia (z badaniami okresowymi) ,3% Pozostałe ,2% Zaprezentowana poniżej lista projektów uwzględnia oba podziały, bowiem one się uzupełniają. Prostszy podział, na cztery sektory przyjęto jako główne kryterium, nazwy podsektorów dodane są informacyjnie. Zastosowane kolory w arkuszu: Jednolity kolor czterech pierwszych kolumn ułatwia orientację co do sektora Wyróżnienie kolorami nazw beneficjentów zwraca uwagę na tych beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie więcej niż jednego projektu. Zwrócono uwagę także na projekt Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z Poznania. 20

21 EEAGrants Projects Database Search Export :13 Downloaded from: There are 74 results for your query amounting to 59,177,066 in grants. Numer projektu Tytuł Projektu Tytuł angielski Nazwa beneficjenta Przyznany grant Partner Sub-priorytet PL0060 PL0354 PL0382 PL0067 PL0384 PL0486 PL0047 PL0389 PL0481 PL0356 Utworzenie Centrum Telekonsultacji TeleInterMed Uniwersyteckie Centrum Telemedycyny w Krakowie Wielkopolskie Centrum Telemedycyny: poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych i jakości leczenia w Wielkopolsce Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce Program rozwoju ogólnopolskiej sieci ośrodków telerehabilitacji słuchowej Wdrożenia rozwiązań telemedycznych w SPZOZ w Sieradzu z ucyfrowieniem diagnostyki obrazowej System Internetowej rejestracji pacjentów do przychodni specjalistycznych w ICZMP Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu środkowo-pomorskiego Zdrowa matka-zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w WSZ w Toruniu Nowoczesne Centrum Diagnostyki dla Matki i Dziecka w Elblągu jako zintegrowany program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad rozwojowych w okresie prenatalnym i u dzieci oraz zmian nowotworowych u kobiet w Polsce północnej Establishment of TeleInterMed Teleconsulting Center. UNIVERSITY TELEMEDICINE CENTRE in KRAKÓW Wielkopolska Telemedicine Center: improvement of access to specialistic medical services and of the treatment quality in Wielkopolska Comprehensive computerisation of blood transfusion service in Poland Programme for development of nationwide network of auditory telerehabilitation centres Implementation of Telemedical Solutions at SPZOZ (Independent Public Health Care Institution) in Sieradz including Digitalization of Image-based Diagnostics System of internet patient registration to specialist outpatient clinics at the PMMH-RI PROVIDING PROPER PREVENTION SERVICES DIAGNOSTIC AND ONKOLOGICAL TREATMENT FOR PATIENTS FROM CENTRAL POMERANIA REGION "Healthy mother - healthy newborn. Complex perinatal care programme in the Provincial Polyclinical Hospital in Torun" Modern Diagnostic Centre For Mother and Child in Elblag as an integrated programme for prevention and early detection of developmental anomalies in the prenatal period and children developmental anomalies as well as cancer changes in women in Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu SP ZOZ im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu Exponor Tromsø AS, Norway University College of Lillehammer, Norway Norwegian Institute of Public Health (Folkehelseinstitu ttet), Norway Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Diagnozowanie i leczenie raka Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica

22 PL0380 PL0363 PL0472 PL0360 PL0484 PL0390 Pilotażowy Pomorski Program Badań Przesiewowych Raka Płuca Regionalne Centrum Leczenia Oparzeń dla dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego. Poprawa zdrowotna społeczności lokalnej w zakresie schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka w oparciu o Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Profilaktyka i wykrywanie gruźlicy i chorób płuc Nowoczesna diagnostyka endoskopowa w profilaktyce chorób nowotworowych szansą na zdrowie mieszkańców Mazur Pomerania Pilot Lung Cancer Screening Project Children and Youth Regional Burns Treatment Centre - Improvement of Quality and Availability of Medical Services and Prophylaxis The programme of Human Papilloma Virus Inoculation fortwelve-year-old girls from Inowroclaw District as original prevention of cervix uteri cancer and reproductive health. Health amelioration of the local community concerning cancer affections with special emphasis put on large intestine cancer and breast cancer prophylaxis based on the Provincial Integrated Hospital in Elblag Prophylaxis and detection of tuberculosis and lung diseases MODERN ENDOSCOPY DIAGNOSIS IN TUMOUR DISEASES PROPHYLAXIS AS OPPORTUNITY FOR THE HEALTH OF INHABITANTS OF MASURIAN REGION Akademia Medyczna w Gdańsku Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie Powiat Inowrocławski Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Powiat Radzyński Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku - "Pro- Medica"w Ełku Sp. z o.o Ullevål University Hospital - Oncology Centre, Norway University of Oslo - Department of International Health., Norway Diagnozowanie i leczenie raka Dostępność, jakość i zarządzanie Diagnozowanie i leczenie raka Diagnozowanie i leczenie raka Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica Diagnozowanie i leczenie raka PL0061 PL0054 PL0377 Program wczesnego wykrywania nowotworów piersi na Podbeskidziu Poprawa dostępności profilaktycznych badań prenatalnych w Województwie Podlaskim Zdrowa matka i dziecko poprawa opieki perinatalnej edukacja, profilaktyka, diagnostyka, leczenie w oparciu o nowoczesne oddziały neonatologii i położnictwa w powiecie lęborskim Breast cancer early detection programme in the Podbeskidzie region. Improvement of antenatal prophylactic examination availability in the Podlasie Province Healthy mother and child improvement of the perinatal care education prophylaxis diagnostics and treatment at modern neonatology and obstetrics wards in Leborski Poviat' PL0361 Dobra Diagnoza - Leczenie - Życie GOOD DIAGNOSIS TREATMENT LIFE Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Białymstoku Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Dostępność, jakość i zarządzanie Zagadnienia rodziny i opieki społecznej 22

23 PL0366 PL0359 PL0364 PL0373 PL0374 PL0357 PL0485 PL0059 PL0381 PL0395 PL0448 PL0391 Dajmy szansę naszym dzieciom. Utworzenie nowoczesnej Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej w SP DSK w Białymstoku Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej Widok na przyszłość. Wczesne wykrywanie i leczenie chorób oczu u dzieci z województwa podlaskiego Program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym w Bieszczadach Program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności lokalnej powiatu iławskiego Program badań profilaktycznych dla dziecka i matki w powiecie staszowskim Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad rozwojowych u płodu i noworodków oraz zmian nowotworowych u dorosłych gwarancją poprawy zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim Let s give the chance to our children. Creation of modern Clinic of Children Rehabilitation in SP DSK in Bialystok Obtaining Synergy Effect through Simultaneous Implementation of the Health Prevention Programme and the Comprehensive Perinatal Care Programme View for the future. Early detection and treatment of eye diseases in children from Podlasie province Prevention programme of civilisationrelated diseases in the Bieszczady region Prophylactic Programme for lung diseases and tuberculosis as a chance for healthy society of Podlasie Improvement of Perinatal Care as a Guarantee of the District Community Health Program of Prophylactic Examinations for Mother and Child in the Municipality of Staszow The prevention and early detection of developmental anomalies in fetuses and children as well as neoplastic lesions in adults as a guarantee of health improvement among people of Tatrzanski Poviat. Dental disease prophylaxis for children and youth from the municipal area of Gorzów Wielkopolski Caries protection of erupting permanent first molars in children "Promoting a healthy way of life among children and youth in the Municipality of Michalowice by building free-access recreation zones Health Promotion through Sport - a Complex of Open Multi-functional School Playing Fields in the Poznan District Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku Gmina Krosno Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku Samodzielny Publiczy Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Miasto Gorzów Wielkoposki Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wroclawiu Gmina Michałowice Powiat Poznański Municipality of Fjell, Norway Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica Diagnozowanie i leczenie raka Dostępność, jakość i zarządzanie Promocja zdrowia

24 PL0473 PL0048 PL0483 PL0046 PL0052 Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej Poznań stawia na zdrowie profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia" w Rejowcu Fabrycznym "Open access recreation zones as the realization of a general development programme of motivating children and young people to be physically active performed within the Town of Czluchów" Health promotion in Stare Babice commune through creation of a children's recreation area. Poznan Chooses Health - Bad Posture Prophylaxis in Class I IV Primary School Children in Poznan The Promotion of Health Care and Education Through the Development of the Sports and Recreational Infrastructure of Schools. "The Health Promotion Sports Centre" in Rejowiec Fabryczny Gmina Miejska Człuchów Gmina Stare Babice Miasto Poznań Samorząd Powiatu Wejherowskiego Miasto Rejowiec Fabryczny Promocja zdrowia Promocja zdrowia PL0386 PL0436 PL0376 PL0353 PL0055 PL0441 PL0447 Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie Zespół Otwartych Stref Sportowo- Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych "Żyjmy zdrowo - Razem" - Integracja społeczna, profilaktyka zdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku przedszkolnym Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino Otwarte strefy boisk i rekreacji w Mieście Wałcz Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski Project of the building an open area recreation zone for children in Krasnystaw Creation of public child's recreation center by the Primary School no. 3 and no. 4 with an Integrational Formation section in Namyslow "Complex of open sports and recreation zones in Zlotoryja along with the performance of sports activities" "LET'S LIVE HEALTHY TOGETHER" - SOCIAL INTEGRATION HEALTH PREVENTIVE MEASURES AND PROMOTION OF HEALTHY LIFE STYLE AMONG CHILDREN OF PRE- SCHOOL AGE Shaping awareness of healthy lifestyle through making available recreation zones in the territory of the Karlino Town and Commune. Community sports grounds and recreational areas in Walcz Open Access Recreation Zones Situated Nearby the Educational Institutions - the Guarantee of Healthy Lifestyle for Children and Teenagers of Ostrowiec Swietokrzyski Miasto Krasnystaw Gmina Namysłów Gmina Miejska Złotoryja Gmina Przemęt Gmina Karlino Miasto Wałcz Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Municipality of Gjøvik, Norway Promocja zdrowia Municipality of Rygge, Norway Promocja zdrowia Promocja zdrowia Promocja zdrowia Promocja zdrowia 24

25 PL0352 PL0044 PL0049 PL0379 PL0432 PL0482 PL0045 PL0051 PL0378 PL0062 PL0375 PL0064 Wdrożenie programu rozwoju aktywności fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn. Nekla na start Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych Zespół otwartych obiektów sportoworekreacyjnych w Grodzisku Wielkopolskim Tworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na terenie m. Skwierzyna Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej na terenie miasta Gniezna Wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej w Gminie Komańcza pt. "Sport to zdrowie" Otwarte tereny rekreacji dziecięcej w gminie Dobczyce. Program Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Wad postawy "Prosto do zdrowia" "Start w dorosłość" - zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych w gminie Grodzisk Mazowiecki Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie na terenie Powiatu Myślenickiego poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia Poprawa ochrony zdrowia w powiecie Gorlickim Implementation of physical activity development program for children in Nekla municipality Nekla ready steady go! Creation of open access recreation zones for children in Poznan and organisation of after school activities. Open Sports and Recreation Facilities Complex in Grodzisk Wielkopolski "The creation of an open recreation zone for children located in Skwierzyna" Be healthy we are aware so we take actions Generally accessible zones of child recreation in the area of Gniezno town Implementation of the Sport is Health Preventive Health Protection Programme in the Komancza Commune Open access recreational areas for children in the Dobczyce Commune Programme for Prevention Diagnostics and Therapy of Posture Defects "Straight to Health" "Start into Adulthood" - an integrated system of preventive efforts in the Gmina of Grodzisk Mazowiecki "Implementing the idea of schools promoting health in the territory of the Myslenice Poviat through the implementation of selected prevention programmes and health promotion" "Improvement of healthcare in poviat Gorlice" Gmina Nekla Miasto Poznań Gmina Grodzisk Wielkopolski Akershus Idrettskrets, Norway Promocja zdrowia Gmina Skwierzyna Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu Promocja zdrowia Urząd Miasta Gniezno Gmina Komańcza Gmina i Miasto Dobczyce Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim Powiat Myślenicki Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Dentist M.N.T.F. Tor W. Dietzel - Solum legesenter, Norway Dostępność, jakość i zarządzanie PL0057 Rozwój usług edukacyjnych i rehabilitacyjnych w Ośrodku "Radość Życia" w Sandomierzu Development of educational and rehabilitation services at the Joy of Life Sandomierz Caritas Diecezji Sandomierskiej Choroby psychiczne 25

26 PL0480 Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu Accessibility increase to highly specialised cardiological care in the Wojewódzki Szpital Zespolony in Torun Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu PL0394 Zdrowie - Mama i Ja "HEALTH - MUM AND ME" Gmina Miejska Słupsk PL0475 Twoja krew moją szansą na życie Your Blood is My Chance for Life PL0210 PL0474 PL0444 PL0358 PL0365 PL0362 PL0355 PL0063 PL0437 PL0392 Poprawa zdrowotności mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie neuronawigacji w ICZMP w Łodzi Zapewnienie najwyższego standardu opieki kobiecie-poprzez rozwój technik endoskopowych w Klinice Ginekologii "3w1"-zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług rehabilitacyjno-edukacyjno-społecznych dla dzieci niepelnosprawnych i ich rodzin na Zamojszczyźnie Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Projekt poprawy opieki zdrowotnej nad matką i w podregionie bialskopodlaskim szansą na zwiększenie populacji ludności na terenach nadbużańskich Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku - jakość, wiedza, edukacja Aseptyka i antyseptyka, sterylizacja - bezpieczeństwo pacjenta w SPS ZOZ w Lęborku Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo The improvement of state of the health of the local society in The Czarnkowsko- Trzcianecki District Improving Specialist Medical Services Quality by Implementing Neuronavigation at the ICZMP in Lódz Providing women with the highest standard of care through the development of endoscope techniques in the Gynaelogic Clinic in the University Hospital of Bialystok 3 in 1 - the increase in access to integrated health social and educational care for disabled children and their families in Zamosc region Purchase of blood collection bus and nationwide action to popularize the idea of voluntary blood donation Project of improvement of healthcare of mother and child in Biala Podlaska sub region being a chance for increasing population on the areas along the River Bug. Improvement of neonatal care in the Lodz voivodship Modern Internal Dieseases and Cardiology Ward in the Independent Public Specialistic Institution of Healthcare in Lebork - Quality Knowledge Education Asepsis antisepsis and sterilization - patient safety at the Independent Public Specialist Health Care Centre in Lebork (SPS ZOZ) Warsaw day care centres assist families in bringing up children. Healthy child = healthy family = healthy society Dostępność, jakość i zarządzanie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Promocja zdrowia Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Uniwersytet Medyczny w Łodzi Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miasto stołeczne Warszawa Dostępność, jakość i zarządzanie Kształcenie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie 26

27 PL0491 PL0056 PL0492 PL0493 Podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w powiecie szamotulskim Poprawa jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej w Wielkopolsce. Podwyższenie standardów leczenia dzieci i pobytu matki i dziecka w Szpitalu w Wieluniu Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Improvement of Quality and Availability of Medical Services in the Municipality of Szamotuly. Improved quality of medical services in basic healthcare in Wielkopolska. Raising the standards of children treatments as well as mother and child stay In Wielun Hospital The improvement of quality of medical services provided by the Independent Public Health Care Institutions in Szydlowiec Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im.karola Marcinkowskiego, Zakład Medycyny Rodzinnej, Poznań Starostwo Powiatowe w Wieluniu Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Ciekawostka: Ilość projektów ogółem (po wybraniu wszystkich podpriorytetów ) jest mniejsza od liczby zsumowanych projektów podsektorów. BMF jeden projekt policzył w dwóch podpriorytetach. 27

28 Analiza statystyczna polskich projektów zdrowotnych Mechanizmów Finansowych Uczestnikom Konferencji, którzy są zainteresowani tematem, można polecić dokładną analizę tych danych. Pomocna będzie podana wyżej lista projektów dostępna w Excelu, załączona do materiałów konferencyjnych na płytce CD. Teraz odrobina podsumowania i porównanie niektórych działań Mechanizmów z działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane za okres : Dynamika 2008/2007 Koszty działalności operacyjnej , 8 mln PLN ,2 mln PLN 19,9% Usługi obce ,6 mln PLN ,4 mln PLN 23,2% Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych: przeciętna liczba zatrudnionych Dynamika za r. za r. 2008/2007 Wyszczególnienie ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem Zatrudnienie razem, w tym: 4 342, , , ,80 7,9% 1) pracownicy kierownictwa 764,32 482,87 838,79 530,30 9,7% 2) specjaliści 2 634, , , ,12 6,9% 3) pracownicy biurowi 845,29 675,00 926,12 747,60 9,6% 4) pozostali pracownicy 99,07 11,46 103,84 10,78 4,8% Widać, że udział usług obcych (wynagrodzenie zakładów zdrowotnych) rok do roku rośnie Widać też, że rośnie udział pracowników kierownictwa w zatrudnieniu ogółem. Zapewne ten wzrost wykwalifikowanych kierowników, wybieranych zapewne starannie w drodze profilowanych konkursów, spowodował spadek zapotrzebowania na specjalistów Informacje ze sprawozdania finansowego NFZ za 2008, przeliczone na mln PLN Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji z rachunku zysków i strat: [arkusz 9.1_9.2] a) wybrane pozycje kosztów w mln PLN Pozycja w rachunku zysków i strat Koszty działalności operacyjnej , ,1 III. Usługi obce, w tym: , ,4 1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym: , ,1 a) podstawowa opieka zdrowotna 4 674, ,9 b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna 3 142, ,4 c) leczenie szpitalne , ,1 d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1 362, ,9 e) rehabilitacja lecznicza 1 255, ,3 f) opieka długoterminowa 702,3 912,0 g) leczenie stomatologiczne 1 255, ,8 h) lecznictwo uzdrowiskowe 375,3 475,4 i) pomoc doraźna i transport sanitarny 26,1 30,5 j) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych 162,3 94,9 k) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 1 085, ,0 l) zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne 540,3 577,0 ł) refundacja cen leków 6 727, ,0 m) koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE 150,9 154,6 n) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi 0,00 0,00

29 Powyższe dane potraktowane według udziału procentowego w całości kosztów Pozycja w rachunku zysków i strat Udział pozycji usług obcych w całości kosztów usług obcych Dynamika udziału procentowego 2008/2007 Koszty działalności operacyjnej III. Usługi obce, w tym: 99,2% 99,3% 0,1% 1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym: a) podstawowa opieka zdrowotna 11,3% 11,4% 1,3% b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna 7,6% 7,7% 1,8% c) leczenie szpitalne 45,0% 46,7% 3,8% d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 3,3% 3,3% 0,0% e) rehabilitacja lecznicza 3,0% 3,1% 1,0% f) opieka długoterminowa 1,7% 1,8% 5,4% g) leczenie stomatologiczne 3,0% 3,4% 12,5% h) lecznictwo uzdrowiskowe 0,9% 0,9% 2,8% i) pomoc doraźna i transport sanitarny 0,1% 0,1% -5,1% j) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych 0,4% 0,2% -52,5% finansowanych ze środków własnych k) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 2,6% 2,3% -13,5% l) zaopatrzenie w sprzęt ortoptopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne 1,3% 1,1% -13,3% ł) refundacja cen leków 16,2% 14,4% -11,1% m) koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE 0,4% 0,3% -16,8% n) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi 0,00 0,00 Kilka porównań, być może nieuprawnionych: Dla BMF - Na jednego średniorocznie zatrudnionego NFZ obroty (usługi obce) ,4 mln PLN 10,9 mln PLN BMF obroty (projekty z 13 krajów beneficjentów) 1300 mln / 6 lat 216,7 mln 8,7 mln Środki przeznaczone na profilaktyczne programy zdrowotne NFZ w 2008 roku 94,9 mln PLN Środki przeznaczone na polskie profilaktyczne programy zdrowotne MF EOG i NMF w latach (bez zasady n+2. Kolejny program będzie na lata ) 59,2 mln / 6 lat 9,9 mln Trzeba wziąć pod uwagę, że: NFZ zarządza całością problemów ochrony zdrowia, nie tylko wybranymi programami; BMF zarządza nie tylko priorytetem zdrowotnym; Programy NFZ mają raczej zasięg ogólnopolski, co ogranicza możliwości wymyślania programów i projektów przez pracowników instytucji ochrony zdrowia; Programy i projekty Mechanizmów Finansowych specjalnie celują w ciekawe pomysły, które mogą zaowocować publikacjami naukowymi, nagłośnieniem w mediach i efektem propagandowym. 29

30 Przykładowy Projekt profilaktyki zdrowotnej z badaniami przesiewowymi Posługiwanie się bazą danych Kliknięcie na konkretny projekt z bazy danych otwiera okno tego projektu ze skróconym opisem. Okno zawiera też adres internetowy strony projektu, podobnie jak było w bazie danych Biura Pomocy Zagranicznej Ministerstwa Zdrowia. Klikając na tą stronę przechodzimy na stronę projektu prowadzoną w języku polskim. 30

31 Powyższa konkretna strona projektu służy nie tylko jego promocji, ale jest też narzędziem umożliwiającym poznanie jego założeń i skorzystanie z możliwości badań przesiewowych. Oto jej treść: Strona Grupę docelową Programu stanowią dzieci w wieku 3-18 lat zamieszkałe na terenie powiatów i miast Zabrza, Bytomia, Rudy Śląskiej, Gliwic, Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Szacuje się, że na tym terenie zamieszkuje około dzieci. Program ten będzie realizowany przy udziale Rodziców i Opiekunów dzieci, których zadaniem jest wypełnienie ankiet niezbędnych do dalszej kwalifikacji. Dzieci, które na podstawie danych zawartych w ankietach będą kwalifikowały się do specjalistycznych badań zaprosimy wraz z Rodzicami lub Opiekunami do naszego szpitala. Przeprowadzone badania będą miały na celu wczesne wykrycie przewlekłych chorób przewodu pokarmowego, które w swej początkowej fazie często dają niewielkie lub banalne objawy, ale w przyszłości mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych układu pokarmowego u dzieci. Badania przeprowadzać będzie kadra lekarzy specjalistów, których wiedza i wielkie zaangażowanie są fundamentem opisywanego projektu. Bez ich wiedzy o nowoczesnych metodach leczenia i profilaktyki nie powstałaby koncepcja projektu. Przeprowadzenie badań profilaktycznych Procedura wykonania badań profilaktycznych pod kątem chorób układu pokarmowego będzie się składać z czterech etapów: Etap I badania ankietowe dzieci Etap II badanie analizatorem H.pylori Etap III badania diagnostyczne pogłębione 31

32 Etap I badania ankietowe dzieci Na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu, opracowana została przez personel medyczny specjalna ankieta. Wypełnienie tej ankiety przez rodziców lub opiekunów jest szczególnie ważne, bo na jej podstawie dzieci będą kwalifikowane do całego procesu badań profilaktycznych. Jeśli ankieta wykaże konieczność poddania dziecka dalszej profilaktyce, rodzice lub opiekunowie, zostaną o tym powiadomieni listownie. List będzie zawierał informacje o potrzebie wykonania drugiego etapu badań wraz z propozycją terminu. Etap II badanie analizatorem H. pylori, badanie nieinwazyjne. Dzieci wyselekcjonowane na podstawie ankiet zostaną poddane badaniu analizatorem H.pylori. Często pojawiającym się problemem jest niechęć małych pacjentów do wizyt u lekarza powodowana obawą przed bólem podczas badań. Bardzo często w przychodniach, można usłyszeć płacz dziecka wywołany stresem przed badaniem. Rozwiązaniem tej sytuacji jest właściwe podejście personelu oraz zastosowanie analizatora H. pylori w postaci tzw. testu oddechowego. Badanie polega na doustnym podaniu specjalnej, nietoksycznej znakowanej substancji, a następnie dmuchaniu w balonik. Umożliwia to określenie stężenia znacznika w wydychanym powietrzu a tym samym wykrycie zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Część dzieci będzie można leczyć już na tym etapie, bez poszerzania zakresu badań. Etap III Badania diagnostyczne pogłębione Pewna grupa badanych dzieci będzie musiała zostać poddana dalszym badaniom diagnostycznym. W zależności od objawów zostaną poddane jednemu z trzech zestawów badań: 1. Gastroskopia z ewentualną oceną wycinków błony śluzowej. 2. Kolonoskopia z ewentualną oceną wycinków błony śluzowej. 3. Gastroskopia i kolonoskopia z ewentualną oceną wycinków błony śluzowej. Gastroskopia i kolonoskopia są badaniami pozwalającymi na dokładną ocenę błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, dwunastnica) i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelito grube, końcowy odcinek jelita cienkiego). W niektórych przypadkach konieczne jest pobranie wycinków błony śluzowej do badania histopatologicznego. Etap IV Badania diagnostyczne pogłębione. Ostatnim etapem badań diagnostycznych będzie badanie badanie motoryki jelit. Do tego etapu zostaną zakwalifikowani Ci pacjenci w przypadku których, na podstawie wyników przeprowadzonych badań, nie można było wystawić jednoznacznej diagnozy. Województwo Śląskie znajduje się w niechlubnej czołówce województw w których współczynnik umieralności na choroby układu trawiennego, raka żołądka i raka jelita grubego, należy do najwyższych w skali kraju. Z tego powodu tak ważne było wyposażenie szpitala w odpowiedni sprzęt diagnostyczny który umożliwi wczesne wykrycie chorób układu pokarmowego. Zidentyfikowanie u dzieci zmian chorobowych we wczesnym etapie, jest dla nich szansą na normalne życie! 32

33 Aby móc przeprowadzić program przesiewowych badań profilaktycznych na szerokiej grupie dzieci w przedziale wiekowym między 3-cim a 18-tym rokiem życia konieczny był zakup następującej aparatury: Analizatora oddechowego Helicobacter pylori. Videogastroskopu dziecięcego wraz z wyposażeniem potrzebnym do pobierania wycinków. Videokolonoskopu dziecięcego wraz z wyposażeniem potrzebnym do pobierania wycinków. Analizatora hematologicznego do precyzyjnej oceny parametrów krwi obwodowej. Zestawu do badań motoryki układu pokarmowego. Procesora tkankowego do histologicznej obróbki pobranych wycinków. 1.Analizator oddechowy H. pylori aparat służący do bezinwazyjnego pomiaru związków zawierających stabilny izotop C13. Umożliwia testowanie pacjentów w kierunku różnych schorzeń przewodu pokarmowego. Urządzeniem tym będą badane wszystkie dzieci, które na podstawie ankiet zostaną wytypowane do podstawowej diagnostyki. Wynik tego badania będzie określał czy dziecko jest zdrowe czy następuje konieczność dalszego diagnozowania. 2. Videogastroskop dziecięcy wraz z wyposażeniem do pobierania wycinków urządzenie które w sposób mało inwazyjny umożliwia kompleksową diagnostykę górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z oceną stanu zapalnego na tle zakażenia Helicobacter pylori, obecności polipów, zmian błony śluzowej w celiakii. 3.Videokolonoskop wraz z wyposażeniem do pobierania wycinków za pomocą tego urządzenia można ocenić dolny odcinek przewodu pokarmowego. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie badań i zabiegów już u dzieci w wieku 3 lat. 4. Analizator hematologiczny 5 diff z możliwością liczenia leukogramów urządzenie minimalizuje objętość krwi potrzebnej do analizy oraz skraca czas jej wykonania. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest szybkie otrzymywanie pełnych wyników obrazu krwi. 5. Poligraf zestaw do badań motoryki układu pokarmowego. Jest to urządzenie badające pracę przełyku, żołądka i jelit. Zestaw ten umożliwia kompleksową diagnostykę i wskazanie obszarów przewodu pokarmowego, które nie pracują prawidłowo. 6. Procesor tkankowy urządzenie umożliwiające profesjonalne przygotowanie próbek do badania. Interpretacja próbki zależy od dokładności i szybkości przygotowania materiału. Dzięki urządzeniu czas przygotowania materiału można skrócić nawet do 3 godzin. Największą korzyścią poza parametrami czysto finansowymi jest zmniejszenie cierpienia małego pacjenta poprzez ograniczenie ilości powtórzeń pobierania materiału. Urządzenie znajduje także zastosowanie w diagnostyce onkologicznej. Parametry urządzenia umożliwiają pozyskanie kompleksowej informacji o zmianach nowotworowych badanej tkanki. Informacje te pozwalają na optymalny dobór metod i środków leczenia. Badania przeprowadzać będą: Dr n. med. Alicja Żabka Specjalista pediatra, w trakcie kończenia specjalizacji w zakresie gastroenterologii. Zatrudniona w Oddziale Gastroenterologii Kliniki Pediatrii w Zabrzu Adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Zainteresowania zawodowe: celiakia, nieswoiste choroby zapalne jelit Dr n. med. Agnieszka Krzywicka specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji z zakresu gastroenterologii Zatrudniona w Oddziale Gastroenterologii Kliniki Pediatrii w Zabrzu Zainteresowania zawodowe: nieswoiste zapalenia jelit, zaburzenia motoryki jelitowej, choroby wątroby 33

34 Dr n. med. Jarosław Kwiecień specjalista pediatra, w trakcie kończenia specjalizacji w zakresie gastroenterologii. Zatrudniony w Oddziale Gastroenterologii Kliniki Pediatrii w Zabrzu Adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Zainteresowania zawodowe: choroba refluksowa, zaburzenia motoryki jelitowej Dr n. med. Jolanta Porębska Specjalista pediatra, specjalista gastroenterolog kierownik Oddziału Gastroenterologii Kliniki Pediatrii w Zabrzu Zainteresowania zawodowe: choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego, choroby zapalne jelit, choroby wątroby Dr n. med. Wojciech Pieniążek Specjalista pediatra, specjalista gastroenterolog Zatrudniony w Oddziale Gastroenterologii Kliniki Pediatrii w Zabrzu Adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Zainteresowania zawodowe: choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego, choroby zapalne jelit, choroby wątroby Wszyscy lekarze mają za sobą długoletni staż pracy w Oddziale i Poradniach Gastroenterologicznych. Lekarze wykonujący badania endoskopowe, manometryczne i test oddechowy mają niezbędne uprawnienia i są przeszkoleni w tym zakresie. Tak wygląda górna część ankiety, poniżej pytania kontrolne z rozwijanymi menu odpowiedzi. 34

35 Projekt zakładał dotarcie do całej populacji dzieci i młodzieży. Miał rozbudowany budżet na promocję, zakładał nawet powtarzane cyklicznie spoty telewizyjne, zwracające uwagę na wagę problemu, audycje radiowe i akcje białych sobót w centrach handlowych. Założono również wizytacje w szkołach, a w końcu nawet udział pracowników opieki społecznej. Zakładano też, że uda się zainteresować lokalne media na tyle, aby uzyskać znaczne zniżki cenowe płatnych ogłoszeń oraz bezpłatne audycje promujące udział w projekcie przy pomocy lokalnych celebrities. W celu wykonania tak ambitnego programu zatrudniono specjalnie w tym celu specjalistę do spraw informacji i promocji. Oczywiście, badania przesiewowe mieli wykonywać lekarze szpitala, ale poza swoim rutynowym zakresem obowiązków. Ich udział w projekcie został zabudżetowany w projekcie, aby zapewnić im dodatkowe wynagrodzenie za dodatkową pracę. 35

36 36

37 Odpowiedzi na krótkie pytania : Wszystkie unie polsko litewskie, oprócz ostatniej - lubelskiej Polski i staro-białoruski Polacy stanowili od 64% do 69% populacji Melodia Ody do radości z IX Symfonii Beethovena (bez słów) 9 Maja Dzień Schumana krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle. W różnych tradycjach, liczba dwanaście jest symbolem doskonałości. Jest oczywiście także liczbą apostołów, miesięcy w roku i godzin na tarczy zegara. Krąg jest między innymi symbolem jedności. Tak też narodziła się flaga europejska, reprezentująca doskonałą jedność między narodami Europy. Na początku prac nad traktatem rzymskim, w pracach brał udział urzędnik brytyjski. Wszak Wielka Brytania była zaproszona. Jej dumny przedstawiciel jeżeli otwierał usta, to jedynie po to, żeby wetknąć w nie fajkę. Aż pewnego dnia, ku ogólnemu zaskoczeniu poprosił o głos. Po to, żeby wygłosić mowę pożegnalną: Panie przewodniczący, panowie. Chciałbym szczerze podziękować za gościnność, której nie będę już dłużej nadużywał. Wracam do Londynu. Jako urzędnika poważnie traktującego swoje obowiązki, krępuje mnie strata czasu, nie usprawiedliwiająca tego skromnego uposażenia, które wypłaca mi mój rząd. Śledziłem wasze prace z zainteresowaniem i sympatią. Muszę stwierdzić, że przyszły traktat o którym mówicie i którego opracowanie wam zlecono: a) nie ma żadnej szansy na zawarcie b) jeżeli zostanie zawarty, nie ma żadnej szansy na ratyfikację c) jeżeli zostanie ratyfikowany, nie ma żadnej szansy na wejście w życie. ( ) (Jean-François Deniau, L Europe interdite) Opracowanie: 37

38 Rozwój kadr oraz zwiększenie efektywności działania w stacjach sanitarno-epidemiologicznych województwa mazowieckiego projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

I NABÓR - 2005 ROK. 7. PL 0049 Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wielkopolskim Gmina Grodzisk Wielkopolski 429 671 505 495

I NABÓR - 2005 ROK. 7. PL 0049 Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wielkopolskim Gmina Grodzisk Wielkopolski 429 671 505 495 I NABÓR - 2005 ROK 1. PL 0043 2. PL 0044 3. PL 0045 4. PL 0046 5. PL 0047 6. PL 0048 Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy Utworzenie ogólnodostępnych stref

Bardziej szczegółowo

Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia Jadwiga Jaszczyk - dyrektor

Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia Jadwiga Jaszczyk - dyrektor Rezultaty wsparcia obszaru ochrony zdrowia przez kraje EFTA w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2004-2009 2009 Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy

Bardziej szczegółowo

Opieka. i opieka nad dzieckiem

Opieka. i opieka nad dzieckiem Opieka Zdrowotna i opieka nad dzieckiem Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 3 Przekazuję do Państwa rąk publikację podsumowującą rezultaty wdrażania w Polsce projektów w zakresie priorytetu

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie

Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Katarzyna Cyran kcyran@szpitaljp2.krakow.pl Zadania Biura Projektów Międzynarodowych: poszukiwanie możliwości pozyskania

Bardziej szczegółowo

Lista Rankingowa_3_2008.xls 1

Lista Rankingowa_3_2008.xls 1 Lista Rankingowa Projektów po ocenie merytorycznej I stopnia, złożonych w Konkursie nr 3/2008 w ramach Działania 12.2 PO IiŚ (zaktualizowana na dzień 02.02.2010 r.) data rozpoczęcia konkursu Nr Konkursu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA. Projekt pt.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA. Projekt pt. KONFERENCJA INAUGURUJĄCA Projekt pt. Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 P R Z E D S T A W I : B Ł A Ż E J A N T O N I A K

Prezentacja Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 P R Z E D S T A W I : B Ł A Ż E J A N T O N I A K Prezentacja Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 P R Z E D S T A W I : B Ł A Ż E J A N T O N I A K D Y R E K T O R Z A R Z Ą D Z A J Ą C Y S O L I D C O N S U L T I N G Norweski Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin, tel. 91 489 22 80, e-mail: knowhow@knowhow.com.pl www.knowhow.com.

Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin, tel. 91 489 22 80, e-mail: knowhow@knowhow.com.pl www.knowhow.com. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM DOTACJI UNIJNYCH ZAKŁADU USŁUG KONSULTINGOWYCH KNOW HOW SP. Z O.O. Lp. Tytuł Beneficjent 1. 2. 3. 4. 5. Kompleksowy program zmniejszania

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo"

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo 1 Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020 partnerstwo" Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 1 Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego. Łódź, 14 maja 2016 r.

Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego. Łódź, 14 maja 2016 r. Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego Łódź, 14 maja 016 r. Dokumenty strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH XII PRIORYTETU POIiŚ, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ DECYZJĘ MINISTRA ZDROWIA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA - stan na 13.05.2011 r. Projekty indywidualne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz realizowanych w 2008 roku (bez wieloletnich) Załącznik nr 1 w tys. zł 1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Budowa Obiektu Medyczno- Administracyjnego:

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 a z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2007 roku. Na podstawie; - art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Kliknij ikonę, aby dodać obraz Kliknij ikonę, aby dodać obraz Samorządowe programy zdrowotne - wyzwanie organizacyjne i edukacyjne Marek Wójcik Warszawa, 16 kwietnia 2013r. Program zdrowotny zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku.

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. procedura 11 Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku 1. 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Szpital Dziecięcy Olsztyn lek.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Connecting and Accelerating

Connecting and Accelerating Możliwości finansowania projektów ze źródeł międzynarodowych w 2012 Regionalny system gospodarki odpadami w Polsce. Wrocław, 19 marca 2012 Connecting and Accelerating 3/7/2012 1 OBSZARY WSPARCIA Obszar

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA Pomoc Osobom Niesamodzielnym Prezentacja Projektu Ustawy Senat RP, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 14 maja 2013 Zofia Czepulis-Rutkowska Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

Gliwice roku

Gliwice roku Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie interwencji finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Gliwice 26.10.2016 roku

Bardziej szczegółowo

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09.

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09. Lp. OSI Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia Przewidywan y okres realizacji przedsięwzię cia Miejsce realizacji (kraj/ województwo/ interwencji) Instytucje odpowiedzialna za realizacje przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wsparcie dla ochrony zdrowia Małgorzata Sobolew Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP Spotkanie robocze ws. wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla Gminy Grębocice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa W dniu 26 lipca br. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz przedstawiła na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu projekt

Bardziej szczegółowo

Gdzie znajdują się finanse na rozwój nowoczesnej ochrony zdrowia? Waldemar Skawiński

Gdzie znajdują się finanse na rozwój nowoczesnej ochrony zdrowia? Waldemar Skawiński Gdzie znajdują się finanse na rozwój nowoczesnej ochrony zdrowia? Waldemar Skawiński Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel. +48 22 630 96 00, fax +48 22 827 46 73 www.kig.pl Decyzja

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców. Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców

Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców. Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców Wybrane formy wsparcia biznesu Pożyczki Poręczenia Gwarancje Dopłaty do pożyczek i kredytów Umorzenia pożyczek Refundacja

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krzemieniecki. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Krzysztof Krzemieniecki. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie Nowotwory wyzwanie globalne Krzysztof Krzemieniecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej Szpital Uniwersytecki w Krakowie 1 Dlaczego onkologia jest tak ważna? Nowotwory zjawisko masowe

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 10 lutego 2015r.

Sztum, dnia 10 lutego 2015r. Konferencja inaugurująca projekt pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG na lata 2009-14 Memorandum of Understanding Rzeczpospolita Polska. Ramy wdrażania

Mechanizm Finansowy EOG na lata 2009-14 Memorandum of Understanding Rzeczpospolita Polska. Ramy wdrażania Mechanizm Finansowy EOG na lata 2009-14 Memorandum of Understanding Rzeczpospolita Polska Ramy wdrażania ZAŁĄCZNIK B Zgodnie z Artykułem 2.1 Regulacji strony niniejszego Memorandum of Understanding uzgodniły

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Breast Units (skoordynowane leczenie raka piersi) w Polsce i na świecie. Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny

Koncepcja Breast Units (skoordynowane leczenie raka piersi) w Polsce i na świecie. Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny Koncepcja Breast Units (skoordynowane leczenie raka piersi) w Polsce i na świecie Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny Odsetek 5-letnich przeżyć w raku piersi w krajach Unii Europejskiej 100 90 80

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul.

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskiego. OCHRONA ZDROWIA - podsumowanie roku 2009 oraz plany na rok 2010. Szczecin, 19 stycznia 2010 r.

Zachodniopomorskiego. OCHRONA ZDROWIA - podsumowanie roku 2009 oraz plany na rok 2010. Szczecin, 19 stycznia 2010 r. Samorząd d Województwa Zachodniopomorskiego OCHRONA ZDROWIA - podsumowanie roku 2009 oraz plany na rok 2010 Szczecin, 19 stycznia 2010 r. Samorząd d województwa jest organem tworzącym dla 15 jednostek:

Bardziej szczegółowo

układu oddechowego dla mieszkańców

układu oddechowego dla mieszkańców Projekt Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego. Nidzica, dnia 30 marca 2016 r. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 22 stycznia 204 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 203 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

HIPERTENSJOLOGIA Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

HIPERTENSJOLOGIA Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz HIPERTENSJOLOGIA Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz 1. Potrzeby w zakresie hipertensjologii w skali poszczególnych województw i kraju w latach 2010-2015 w odniesieniu do sytuacji w latach 2005-2009. Hipertensjologia

Bardziej szczegółowo

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z krytetriami formalnymi w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 24.02.2015 r. Małgorzata Zadorożna Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I-XII 2011 rok SPSZOZ w Lęborku na dzień r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I-XII 2011 rok SPSZOZ w Lęborku na dzień r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I-XII 2011 rok SPSZOZ w Lęborku na dzień 28.02.2012r. Dla zobrazowania realizacji planu przedstawiamy: Stan aktywów i pasywów bilansowych: I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KIK/02. Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu UdSC w Białej Podlaskiej

PROJEKT KIK/02. Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu UdSC w Białej Podlaskiej PROJEKT KIK/02 Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu UdSC w Białej Podlaskiej PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014 Warszawa dn. 15.02.2015 dr n. med. Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1 Tel., fax 22 45 23 204, email

Bardziej szczegółowo

Rola szpitali klinicznych w kształceniu podyplomowym

Rola szpitali klinicznych w kształceniu podyplomowym Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Warszawa 7 kwietnia 216r. Rola szpitali klinicznych w kształceniu podyplomowym Joanna Jędrzejczak Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wielu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w służbie zdrowia

Źródła finansowania inwestycji w służbie zdrowia Źródła finansowania inwestycji w służbie zdrowia VIII Forum Rynku Zdrowia 25 października 2012 Spis treści Dostępne źródła finansowania Wymogi banków i oczekiwania inwestorów Przykładowy projekt inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach 28112014. dr n. med. Wojciech Dudek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach 28112014. dr n. med. Wojciech Dudek Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie p y p

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 32 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

dziś i jutro Strategia rozwoju POZ na lata 2014-2020

dziś i jutro Strategia rozwoju POZ na lata 2014-2020 Medycyna Rodzinna Warmii i Mazur dziś i jutro Strategia rozwoju POZ na lata 2014-2020 Lek. med. Zbigniew Gugnowski Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej

Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej Warszawa, 25.04.2016 O audycie społecznym Cel: ocena skuteczności realizacji narodowych programów profilaktyki nowotworów piersi i szyjki

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY MAŁYM SERCOM

POMAGAMY MAŁYM SERCOM POMAGAMY MAŁYM SERCOM Historia Fundacji Fundacja Radia ZET istnieje od 1999 r. Po kilku latach uśpienia wznowiła działalność w 2008 r. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, tzw. OPP (oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo