Nasz dom Europa: Urządzamy swój pokój. przy pomocy sąsiadów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasz dom Europa: Urządzamy swój pokój. przy pomocy sąsiadów"

Transkrypt

1 Nasz dom Europa: Urządzamy swój pokój przy pomocy sąsiadów Materiały na konferencję: Aktualne problemy zdrowia publicznego Warszawa 29 kwietnia 2010

2 Europy nie stworzymy nagle, zwłaszcza w postaci gotowej, spójnej konstrukcji; ona powstanie poprzez konkretne dokonania, tworzące międzyludzkie poczucie solidarności za dokonane czyny. (Deklaracja Schumana Paryż, 9 maja 1950) 2

3 Spis treści: Europa: SKĄD SIĘ TO WZIĘŁO? 4 Unia Europejska w pigułce: geneza i historia 4 Europejski Obszar Gospodarczy 7 Mechanizmy Finansowe EOG i MF 8 Twarde i miękkie aktywa 10 Europa: CO NAM TO DAJE? 13 Bazy danych Mechanizmów Finansowych 13 Priorytet Ochrona zdrowia i opieka nad 19 Analiza statystyczna projektów zdrowotnych MF 27 Przykład - projekt profilaktyczny z badaniami przesiewowymi 29 3

4 Unia Europejska w pigułce: geneza i historia Kraje Unii Europejskiej składającej się z 27 państw mają łącznie najwyższy na świecie produkt krajowy brutto. Według ekonomistów banku Goldman Sachs, gospodarka 15 państw strefy euro stała się w 2008 roku największą gospodarką świata. Euroland pobił USA o blisko 40 mld dol. Unię zamieszkuje mln obywateli (3 miejsce na świecie). Obszar km² od 6 do U podstaw europejskich tendencji zjednoczeniowych leżała wspólna w znacznej części historia i kultura narodów: Imperium Romanum oraz średniowieczny uniwersalizm europejski, wyrażający się ideami zwierzchnictwa cesarskiego lub papieskiego nad światem chrześcijańskim. Marzyciele i wizjonerzy (wśród wielu innych): Jerzy z Podiebradów (XV wiek) Maksymilian de Sully (XVII wiek) Stanisław Leszczyński (XVIII wiek) Immanuel Kant (XVIII wiek) Giuseppe Mazzini (XIX wiek) Victor Hugo (XIX wiek) Aleksander Herzen (XIX wiek) Do XVII wieku Europa składała się z monarchii, których istotą były dynastie królewskie. W ramach domów królewskich dziedziczone były terytoria, ludzi nikt nie pytał o zdanie w Zurychu, Winston Churchill rzuca ideę utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. 4

5 Wielokulturowość Europy - na przykład Belgia W XV wieku dzisiejsze Belgia i Holandia zostały przejęte przez Habsburgów. Następnie w ramach rodzinnych podziałów trafiły do Habsburgów Hiszpańskich. Holandia oddzieliła się w wyniku proklamowania Stanów Holenderskich i trzydziestoletnich krwawych wojen. Belgia dopiero w roku 1830 stała się niezależnym państwem. Jest krajem trzech narodowości: Flamandów, Walonów i Niemców z dwoma językami oficjalnymi: francuskim i flamandzkim. Połączyła te narody świadomość wspólnej historii i wspólnota interesów gospodarczych. Po zakończeniu II wojny światowej Belgia została jednym z członkówzałożycieli Wspólnoty Europejskiej. Z Holandią i Luksemburgiem stworzyła w roku 1948 unię celną, a w 1960 unię gospodarczą powstał Benelux Belgia jest krajem mniejszym od Mazowsza, mieszka tam 10,5 mln ludzi. Podobnie wyglądały kresy Rzeczpospolitej Niderlandy w 1477 W XVIII i XIX wieku w Europie zaczęła budzić się świadomość narodowa, wraz z nią nacjonalizmy. W efekcie XIX i XX wiek były epoką rewolucji i wojen narodowych. Wojny skumulowały się w czystkach etnicznych: Holocauście, stalinowskich wywózkach, rzezi na Wołyniu. Ostatnio ich przykład mieliśmy w byłej Jugosławii, gdzie zginęło ok. 1 mln ludzi (na 17) a kilka milionów przesiedlono. Kraje założycielskie EWG W XX wieku wobec znacznego osłabienia Europy na arenie światowej i opanowaniu jej wschodu przez komunizm, tendencje zjednoczeniowe Europy Zachodniej na nowo uległy wzmocnieniu (w ramach wspólnoty atlantyckiej). Do ponownego zespolenia Europy Zachodniej i Wschodniej mogło dojść w latach 90. po upadku bloku sowieckiego. Kluczowe daty: 1948 Benelux, 1951 Europejska Wspólnota Węgla i Stali, 1958 traktaty rzymskie - EWG, Euratom, 1967 Wspólnota Europejska, 1992 Unia Europejska dwunastka krajów, 1994 Europejski Obszar Ekonomiczny, (Szwajcaria 2002) 1979 Ecu, 1999 Euro, jako waluta do rozliczeń międzynarodowych 2002 materializacja Euro Za ojców założycieli wspólnej Europy uważa się tzw. ludzi pogranicza, którzy dość mieli nieustannego marszu w tę i z powrotem wojsk przez ich strony rodzinne: Konrada Adenauera, Alcide de Gasperiego, Jeana Monnet, Roberta Schumana, Paul Henry Spaaka Krótkie pytania: Czy Rzeczpospolita może się pochwalić jakimś wkładem w ideologiczny rozwój wspólnej Europy? Jakie były języki urzędowe I Rzeczpospolitej Ilu obywateli II Rzeczpospolitej było Polakami? 5

6 UE mity i fakty: Eurosceptycy rozpowszechniają pewne mity, oparte na nieporozumieniach i/lub niewiedzy: O regulowaniu przez UE kształtu banana, o tym, że UE to czysty socjalizm a nie wolny rynek, że Komisja Europejska wtrąca się do wolności sumienia. To nieprawda, niektóre rozwiązania szczegółowe mogą śmieszyć, ale spróbujmy je poznać i zrozumieć. Przecież Europa to związek oparty na nieustannych kompromisach: Szczegółowy opis europejskiego modelu banana wziął się z dążenia, by nie negując założeń wolnego handlu, uprzywilejować gatunki bananów rosnące w zamorskich terytoriach krajów europejskich, kosztem np. bananów ekwadorskich. Bez tego akcesja Wielkiej Brytanii albo nie nastąpiłaby, albo miałaby miejsce znacznie później. Europa w żadnym wypadku nie może być traktowana jako następca RWPG. Europa jest bardziej socjalna od Stanów Zjednoczonych, ale jak można mówić o socjalizmie typu RWPG w wypadku tworu opartego na poszanowaniu własności prywatnej, dążącego do swobodnego przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług? W sterze ideologii, Europa ma pewne wymagania progowe wobec krajów kandydujących: wybieralność władz, cywilna kontrola nad armią, zniesienie kary śmierci. Poza tym pozostawia krajom członkowskim swobodę w kształtowaniu praw cywilnych. Zajmuje się przede wszystkim regulacją tych praw, które wiążą się ze swobodą przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług Po II wojnie światowej w samych Włoszech było kilkadziesiąt stref energetycznych, różniących się wysokością napięcia w sieci, czasami nawet kształtem gniazdka i wtyczki. Jeżeli szanujemy prywatną własność i swobodę działalności gospodarczej, nie możemy odmawiać przedsiębiorcom prawa do zysku. W efekcie koszty produkcji na włoski rynek krajowy np. pralek, zwiększone w wyniku powyższego zjawiska, ponosił klient. Wspólna strefa gospodarcza wymaga np. ujednolicenia wymiarów kontenerów i palet. W UE państwa nie zrzekają się swojej suwerenności, a jedynie przekazują kompetencję wykonywania suwerenności organom ponadnarodowym. Unia służy do wzmocnienia suwerenności państw członkowskich i realizowaniu ich polityk poprzez możliwość udziału w procesie decyzyjnym i możliwość forsowania "swoich" celów i interesów na forum całej Unii - także przez małe państwa. Krótkie pytania: Jaki jest hymn UE? Kiedy przypada Dzień Europy? Co symbolizuje flaga europejska? Źródła: Wiadomości: Encyklopedie portal Unii Europejskiej materiały szkoleniowe kursu Europe + Instytut Francuski w Warszawie, Grafika: Niepodpisana grafika pochodzi z Wikipedii. 6

7 Europejski Obszar Gospodarczy - skąd się to wzięło? Europejski Obszar Gospodarczy, EOG (ang. European Economic Area, EEA) - strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek obejmujące kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (osobno Szwajcarię). EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług. Porozumienie o utworzeniu EOG podpisano w 1992 roku w Porto. Na jego mocy obywatele wszystkich państw należących do EOG mogą się swobodnie przemieszczać, osiedlać i nabywać nieruchomości na ich terenie. Kraje tworzące Europejski Obszar Gospodarczy Kraje EFTA spoza UE (z wyjątkiem Szwajcarii) Kraje UE Kraje EOG zawsze łączyły wspólne wartości. Niewiele brakowało a Norwegia już w 1973 stałaby się członkiem EWG. W istocie po II wojnie światowej w Europie dwie organizacje rywalizowały o gospodarcze zjednoczenie kontynentu: EWG i EFTA (1960). Akcesja Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii do EWG w 1973 spowodowały powolny zmierzch EFTA. Kraje EFTA przyjęły do swojego ustawodawstwa dużą część szczegółowych przepisów wspólnotowych (nie dotyczy to jednak m.in. polityki rolnej czy walutowej). W zamian za dostęp do wspólnego rynku, EFTA łoży na unijny Fundusz Spójności. EOG realizuje swoją działalność na poziomie pierwszego i trzeciego etapu integracji, tj. strefy wolnego handlu i Wspólnego Rynku, wyłączając etap drugi, unię celną. Islandia ostatnio wyraziła chęć wprowadzenia euro - tak więc osiągnięto by czwarty stopień ciągle z pominięciem unii celnej. Ciekawostka: tzw. strefa Schengen, pozwalająca na swobodne przekraczanie granic bez kontroli, uważana jest, obok wspólnej waluty, za najściślejszy obszar integracji nie wszystkie kraje UE do niej należą. Ale do tego elitarnego grona należą kraje EFTA i Szwajcaria 7

8 Mechanizmy Finansowe EOG i MF - skąd się to wzięło? Jak wspomniano wyżej, w zamian za dostęp do wspólnego rynku, EFTA łoży na unijny Fundusz Spójności. Po przyłączeniu nowych 10 krajów (w tym Polski) do UE, Unia wynegocjowała z nimi dodatkowe opłaty z powodu poszerzenia rynku. Wkład krajów EFTA zwiększył się dziesięciokrotnie. Kraje EFTA zgodziły się, ale postawiły warunki: Pieniądze zostaną oddane do dyspozycji w postaci osobnego funduszu Kraje EFTA sformułują własne cele, na które pieniądze te będą wydawane Kraje EFTA zachowają kontrolę nad wydawaniem tych funduszy Kraje EFTA będą prowadziły własną politykę informacyjną o funduszach Unia odpowiedziała własnym warunkiem: Cele te będą spójne z priorytetami i tzw. politykami horyzontalnym Unii I kompromis był gotowy. Są to właśnie te pieniądze, których część mamy do dyspozycji. Po wynegocjowaniu umowy z Unią, kraje EFTA naradziły się między sobą i wynegocjowały porozumienia z poszczególnymi krajami. Podpisano tzw. Memoranda of Understanding. Dotacje Norweskie i dotacje EOG mają za wspólny cel zmniejszanie gospo-darczych i społecznych nierówności i zachęcanie do dwustronnych relacji pomiędzy państwami beneficjentami i państwami darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Dotacje Norweskie i EOG to wkład wartości 1,3 mld ze strony Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w zmniejsza-nie gospodarczych i społecznych nierówności w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na koniec pięcioletniego okresu maj 2004 kwiecień 2009, zostały przyznane dotacje 1250 projektom, programom i funduszom w 15 krajach benefi-cjentach w Centralnej i Środkowej Europie. Dziesięciu nowych członków z roku 2004, tak jak i Bułgaria i Rumunia, które dołączyły w 2007, mają poziom PKB niższy od średniej unijnej. Programy pomocy dla biedniejszych regionów EOG istniały od wejścia w życie umowy EOG w W odpowiedzi na historyczne poszerzenie wkład finansowy zwiększył się dziesięciokrotnie. Stare państwa członkowskie: Grecja, Portugalia i Hiszpania są dodatkowymi beneficjentami Dotacji EOG. 8

9 Utworzono też strukturę do zarządzania funduszami (Komitet Mechanizmów Finansowych, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli; krajowe struktury: Krajowy Punkt Kontaktowy (w Polsce rolę tę pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Jednostkę Pośredniczącą (w naszym priorytecie Rozwój Zasobów Ludzkich do grudnia było to UKIE, obecnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych) Dotacje Norweskie i EOG różnią się od programów UE ponieważ programy pomocy wspierają także projekty o mniejszej skali i w innych sektorach. To otworzyło dla krajów beneficjentów możliwość skierowania wsparcia do 69 programów i funduszy dla projektów o małej skali w takich obszarach jak społeczeństwo obywatelskie, wymiana kulturalna i wymiana studentów. Dotacje EOG są fundowane wspólnie przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, natomiast Dotacje Norweskie fundowane są wyłącznie przez Norwegię Podział przyznanych dotacji: Sektory priorytetów Dotacje Finansowanie Środowisko i zrównoważony rozwój Utrzymanie kulturalnego dziedzictwa Europy Schengen i sądownictwo Ochrona zdrowia i opieka nad Rozwój zasobów ludzkich Badania naukowe Fundusze NGO Polityka regionalna i działania trans-graniczne Pozostałe Ochrona środowiska jest najistotniejszą częścią Dotacji Norweskich i EOG we wszystkich 15 państwach beneficjentach. Jedna czwarta funduszy jest wydawana na projekty środowiskowe. Największa część zielonych funduszy jest nakierowana na oszczędność energii i jej źródła odnawialne w budynkach publicznych, obniżanie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń Tak realizacja Mechanizmów Finansowych wygląda na skali czasu Przy okazji ilustruje to również unijną zasadę n + 2. Według niej, refundowanie i rozliczenie środków przeznaczonych na projekty i programy, musi zakończyć się w ciągu dwóch lat po końcowej dacie programów Z dokumentu Status Report May 2009 : Islandia, Liechtenstein i Norwegia mocno wierzą we współpracę i solidarność w Europie. Jesteśmy dumni z możliwości wniesienia naszego wkładu w wyrównywanie różnic w Europie poprzez Dotacje Norweskie i EOG. Össur Skarphéðinsson, Minister Spraw Zagranicznych Islandii Dr. Aurelia Frick, Minister Spraw Zagranicznych Liechtensteinu Jonas Gahr Støre, Minister Spraw Zagranicznych Norwegii Źródła: Status Report May 2009, 9

10 Twarde i miękkie aktywa Im nowocześniejsza gospodarka, tym większą w niej rolę odgrywa zarządzanie zasobami ludzkimi. Największym atutem Nokii, Microsoftu, Google są zgrane zespoły specjalistów. Każda firma i każda instytucja dysponuje trzema zasobami: majątkiem trwałym, majątkiem obrotowym (mają odzwierciedlenie w bilansach), oraz tzw. miękkimi aktywami. Miękkie aktywa to przede wszystkim zasoby ludzkie. O majątek trzeba dbać. Nie konserwowane mury zniszczeją, maszyny bez przeglądów psują się, źle zarządzane finanse mogą doprowadzić do utraty płynności i bankructwa. Źle zarządzane zasoby ludzkie będą niewydajne, albo sobie pójdą. Jednostki i zakłady budżetowe mają pewne plusy na rynku pracy: stabilność pracy i płacy. Niestety mają też minusy biznes płaci lepiej i wysysa najlepszych pracowników. A zadań stawianych inspekcji sanitarnej jest coraz więcej. M.in. przystąpienie do Unii spowodowało narzucenie kolejnych. Jednocześnie zwiększono wymogi ustawowe co do wykształcenia na niektórych stanowiskach. Oczywiście bez zwiększania budżetu na poniesienie kwalifikacji. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Ażeby wykorzystać nasze plusy, możemy po pierwsze stworzyć sympatyczną atmosferę wydajnej pracy, podkreślać misję służby publicznej, otwierać ścieżki awansów i promocji najlepszym. Możemy też zaoferować możliwość pogłębienia wiedzy, podniesienia kwalifikacji wzrostu wartości pracownika na rynku pracy. A edukacja pracowników podnosi wydajność pracy, czyli ułatwia nam realizację zadań. Europa - zarówno Unia jak i EOG nie tylko stawiają wymagania. Oferują również fundusze na ich realizację. Zdjęcia: beneficjenci Programu 10

11 Z czego finansować kształcenie ustawiczne pracowników? Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Edycja zakończyła się Umowę na edycję kraje EFTA podpisały z Unią Europejską 18 grudnia Kwota przeznaczona na wsparcie to 1.9 mld Szwajcarsko- Polski Program Współpracy Wartość ponad 1 mld CHF styczeń 01 kwiecień 2010 odbył się nabór do Funduszu Stypendialnego Diagnoza polskiej administracji wykonana przez Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: - niska jakość regulacji prawnych. - niski potencjał do tworzenia długofalowych strategii. - zarządzanie ograniczone do administrowania kadrami. - system wynagrodzeń - bardzo skomplikowany i niespójny - mało przejrzysty system awansów - duże zmiany kadrowe następujące w wyniku wyborów - lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości Priorytet V Dobre rządzenie 0,6 mld szkolenia stacjonarne i na odległość staże i szkolenia praktyczne w instytucjach UE oraz administracjach państw UE Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to blok programowy Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata Częścią bloku jest program LEONARDO DA VINCI. Miał on swoją wcześniejszą edycję. Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku. Nowością w bieżącej edycji są tzw. projekty partnerskie Leonardo (od 2008 roku) oraz Certyfikacja projektów mobilności (od 2009 roku). 11

12 INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wg stanu na dzień 4 stycznia 2010 r.) Z powyższego wykresu wynika, że w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, wnioski złożone, które przeszły już ocenę formalną, przewyższają o 29.9% dostępne w programie środki. Po co więc o tym pisać? Uczmy się na błędach. Najłatwiej uczyć się na własnych. Przypomnijmy tezy z Raportu Banku Światowego (Raport ten powstał jako punkt wyjściowy do projektowania Programu Operacyjnego KL). Rozważmy trzy problemy, na które mamy wpływ: - niski potencjał do tworzenia długofalowych strategii. - zarządzanie ograniczone do administrowania kadrami. - lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości Tworzenie analizy potrzeb szkoleniowych instytucji trwa kilka miesięcy. Napisanie projektu kolejne kilka miesięcy. Jeżeli nie zaczniemy się teraz zastanawiać, czy w ogóle mamy potrzeby, po ogłoszeniu kolejnej edycji Mechanizmów Finansowych możemy być nie przygotowani. Właściwie analiza potrzeb powinna mieć charakter ciągły. 12

13 Nasz dom Europa: Co nam daje sąsiedzka pomoc? Szczegółowe informacje dotyczące polskich dokonań sfinansowanych przez MF EOG oraz NMF znajdziemy na stronie rządowej Przeglądu dokonań w skali Europy można dokonać na stronie Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Najlepsza baza danych projektów jest na podstronie: Jest ona w języku angielskim ale poniższy przewodnik umożliwi skorzystanie z niej również słabo znającym ten język. Poniżej krótki przewodnik Zwiedzanie najlepiej zacząć od strony prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Tak wygląda podstrona z rozwiniętym menu obszarów priorytetowych: Strony/Opieka%20zdrowotna.aspx Po kliknięciu na obszary priorytetowe rozwija się menu z nazwami tych obszarów. Dla środowiska lekarskiego najciekawsze będzie zwiedzenie priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad. Na dole podstrony znajduje się link do Jednostki Pośredniczącej w tym priorytecie: Tą Jednostką jest Biuro Programów Zagranicznych Ministerstwa Zdrowia. 13

14 Po kliknięciu w Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, rozwija się podstrona: Na niej możemy znaleźć pełne listy projektów, jak widać powyżej. Jeżeli zainteresuje nas dany projekt, klikamy po więcej 14

15 I widzimy wtedy krótki opis Projektu. Podany jest też link do strony Projektu, prowadzonej przez Zarządzającego Projektem. A niej komplet informacji: 15

16 Dostępne są też mapki z lokalizacjami projektów: 16

17 A tak wygląda baza projektów prowadzona przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli: Dostępna ze strony głównej BMF. Strona prowadzona jest w języku angielskim. Kilkoma kliknięciami poprzez bazę, można dotrzeć do polskich stron poszczególnych projektów. Kliknięcie na mapkę kraju pozwala zapoznać się z podziałem funduszy na poszczególne priorytety. 17

18 Jak widać na priorytet Opieka zdrowotna i opieka nad przeznaczono 59,2 mln. Natomiast po lewej stronie znajdują się rozwijalne menu, pozwalające uściślić kryteria wyszukiwania priorytetów, podpriorytetów lub poszczególnych projektów. Po wybraniu Polski wybrać można polskie projekty priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad. I oto poniżej zaprezentowanego ekranu, znajduje się lista 74 projektów dofinansowanych ogólną sumą 56,2 mln 1. Ich zwiedzanie może być dla medyka porywające. 1 Różnicę pomiędzy przyznanymi 59,3 mln, a zagospodarowanymi 56,2 mln, zawdzięczamy jednemu z wnioskodawców, który się wycofał, bądź nie zdołała dopełnić formalności. Strona polska (MRR) wyselekcjonowała i zarekomendowała Komitetowi MF 75 projektów, wszystkie zostały zaakceptowane. W realizacji są 74 projekty. 18

19 Priorytet Ochrona zdrowia i opieka nad Możemy też wybrać podsektory a nawet poszczególne projekty. Podsektory, zdefiniowane przez Komitet Mechanizmów Finansowych: Dostępność, jakość i zarządzanie Diagnozowanie i leczenie raka Choroby zakaźnie takie jak HIV/Gruźlica Kształcenie Ochrona zdrowia i opieka nad ogólnie Promocja zdrowia Choroby psychiczne Prewencja i zwalczanie uzależnień Prewencja i leczenie rzadkich chorób Zagadnienia rodziny i opieki społecznej Ilość projektów Kwota grantów w % priorytetu (kwotowo) Choroby psychiczne ,7% Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica ,4% Diagnozowanie i leczenie raka ,0% Dostępność, jakość i zarządzanie ,0% Kształcenie ,8% ,2% Promocja zdrowia ,0% Zagadnienia rodziny i opieki społecznej ,9% 19

20 Na potrzeby niniejszego przewodnika dokonano prostszego podziału na sektory: Ilość projektów Kwota grantów w % priorytetu (kwotowo) Telemedycyna ,5% Profilaktyka ,0% Rekreacja, zdrowy tryb życia (z badaniami okresowymi) ,3% Pozostałe ,2% Zaprezentowana poniżej lista projektów uwzględnia oba podziały, bowiem one się uzupełniają. Prostszy podział, na cztery sektory przyjęto jako główne kryterium, nazwy podsektorów dodane są informacyjnie. Zastosowane kolory w arkuszu: Jednolity kolor czterech pierwszych kolumn ułatwia orientację co do sektora Wyróżnienie kolorami nazw beneficjentów zwraca uwagę na tych beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie więcej niż jednego projektu. Zwrócono uwagę także na projekt Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z Poznania. 20

21 EEAGrants Projects Database Search Export :13 Downloaded from: There are 74 results for your query amounting to 59,177,066 in grants. Numer projektu Tytuł Projektu Tytuł angielski Nazwa beneficjenta Przyznany grant Partner Sub-priorytet PL0060 PL0354 PL0382 PL0067 PL0384 PL0486 PL0047 PL0389 PL0481 PL0356 Utworzenie Centrum Telekonsultacji TeleInterMed Uniwersyteckie Centrum Telemedycyny w Krakowie Wielkopolskie Centrum Telemedycyny: poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych i jakości leczenia w Wielkopolsce Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce Program rozwoju ogólnopolskiej sieci ośrodków telerehabilitacji słuchowej Wdrożenia rozwiązań telemedycznych w SPZOZ w Sieradzu z ucyfrowieniem diagnostyki obrazowej System Internetowej rejestracji pacjentów do przychodni specjalistycznych w ICZMP Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu środkowo-pomorskiego Zdrowa matka-zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w WSZ w Toruniu Nowoczesne Centrum Diagnostyki dla Matki i Dziecka w Elblągu jako zintegrowany program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad rozwojowych w okresie prenatalnym i u dzieci oraz zmian nowotworowych u kobiet w Polsce północnej Establishment of TeleInterMed Teleconsulting Center. UNIVERSITY TELEMEDICINE CENTRE in KRAKÓW Wielkopolska Telemedicine Center: improvement of access to specialistic medical services and of the treatment quality in Wielkopolska Comprehensive computerisation of blood transfusion service in Poland Programme for development of nationwide network of auditory telerehabilitation centres Implementation of Telemedical Solutions at SPZOZ (Independent Public Health Care Institution) in Sieradz including Digitalization of Image-based Diagnostics System of internet patient registration to specialist outpatient clinics at the PMMH-RI PROVIDING PROPER PREVENTION SERVICES DIAGNOSTIC AND ONKOLOGICAL TREATMENT FOR PATIENTS FROM CENTRAL POMERANIA REGION "Healthy mother - healthy newborn. Complex perinatal care programme in the Provincial Polyclinical Hospital in Torun" Modern Diagnostic Centre For Mother and Child in Elblag as an integrated programme for prevention and early detection of developmental anomalies in the prenatal period and children developmental anomalies as well as cancer changes in women in Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu SP ZOZ im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu Exponor Tromsø AS, Norway University College of Lillehammer, Norway Norwegian Institute of Public Health (Folkehelseinstitu ttet), Norway Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Diagnozowanie i leczenie raka Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica

22 PL0380 PL0363 PL0472 PL0360 PL0484 PL0390 Pilotażowy Pomorski Program Badań Przesiewowych Raka Płuca Regionalne Centrum Leczenia Oparzeń dla dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego. Poprawa zdrowotna społeczności lokalnej w zakresie schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka w oparciu o Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Profilaktyka i wykrywanie gruźlicy i chorób płuc Nowoczesna diagnostyka endoskopowa w profilaktyce chorób nowotworowych szansą na zdrowie mieszkańców Mazur Pomerania Pilot Lung Cancer Screening Project Children and Youth Regional Burns Treatment Centre - Improvement of Quality and Availability of Medical Services and Prophylaxis The programme of Human Papilloma Virus Inoculation fortwelve-year-old girls from Inowroclaw District as original prevention of cervix uteri cancer and reproductive health. Health amelioration of the local community concerning cancer affections with special emphasis put on large intestine cancer and breast cancer prophylaxis based on the Provincial Integrated Hospital in Elblag Prophylaxis and detection of tuberculosis and lung diseases MODERN ENDOSCOPY DIAGNOSIS IN TUMOUR DISEASES PROPHYLAXIS AS OPPORTUNITY FOR THE HEALTH OF INHABITANTS OF MASURIAN REGION Akademia Medyczna w Gdańsku Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie Powiat Inowrocławski Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Powiat Radzyński Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku - "Pro- Medica"w Ełku Sp. z o.o Ullevål University Hospital - Oncology Centre, Norway University of Oslo - Department of International Health., Norway Diagnozowanie i leczenie raka Dostępność, jakość i zarządzanie Diagnozowanie i leczenie raka Diagnozowanie i leczenie raka Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica Diagnozowanie i leczenie raka PL0061 PL0054 PL0377 Program wczesnego wykrywania nowotworów piersi na Podbeskidziu Poprawa dostępności profilaktycznych badań prenatalnych w Województwie Podlaskim Zdrowa matka i dziecko poprawa opieki perinatalnej edukacja, profilaktyka, diagnostyka, leczenie w oparciu o nowoczesne oddziały neonatologii i położnictwa w powiecie lęborskim Breast cancer early detection programme in the Podbeskidzie region. Improvement of antenatal prophylactic examination availability in the Podlasie Province Healthy mother and child improvement of the perinatal care education prophylaxis diagnostics and treatment at modern neonatology and obstetrics wards in Leborski Poviat' PL0361 Dobra Diagnoza - Leczenie - Życie GOOD DIAGNOSIS TREATMENT LIFE Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Białymstoku Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Dostępność, jakość i zarządzanie Zagadnienia rodziny i opieki społecznej 22

23 PL0366 PL0359 PL0364 PL0373 PL0374 PL0357 PL0485 PL0059 PL0381 PL0395 PL0448 PL0391 Dajmy szansę naszym dzieciom. Utworzenie nowoczesnej Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej w SP DSK w Białymstoku Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej Widok na przyszłość. Wczesne wykrywanie i leczenie chorób oczu u dzieci z województwa podlaskiego Program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym w Bieszczadach Program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności lokalnej powiatu iławskiego Program badań profilaktycznych dla dziecka i matki w powiecie staszowskim Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad rozwojowych u płodu i noworodków oraz zmian nowotworowych u dorosłych gwarancją poprawy zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim Let s give the chance to our children. Creation of modern Clinic of Children Rehabilitation in SP DSK in Bialystok Obtaining Synergy Effect through Simultaneous Implementation of the Health Prevention Programme and the Comprehensive Perinatal Care Programme View for the future. Early detection and treatment of eye diseases in children from Podlasie province Prevention programme of civilisationrelated diseases in the Bieszczady region Prophylactic Programme for lung diseases and tuberculosis as a chance for healthy society of Podlasie Improvement of Perinatal Care as a Guarantee of the District Community Health Program of Prophylactic Examinations for Mother and Child in the Municipality of Staszow The prevention and early detection of developmental anomalies in fetuses and children as well as neoplastic lesions in adults as a guarantee of health improvement among people of Tatrzanski Poviat. Dental disease prophylaxis for children and youth from the municipal area of Gorzów Wielkopolski Caries protection of erupting permanent first molars in children "Promoting a healthy way of life among children and youth in the Municipality of Michalowice by building free-access recreation zones Health Promotion through Sport - a Complex of Open Multi-functional School Playing Fields in the Poznan District Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku Gmina Krosno Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku Samodzielny Publiczy Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Miasto Gorzów Wielkoposki Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wroclawiu Gmina Michałowice Powiat Poznański Municipality of Fjell, Norway Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica Choroby zakaźne takie jak HIV/Gruźlica Diagnozowanie i leczenie raka Dostępność, jakość i zarządzanie Promocja zdrowia

24 PL0473 PL0048 PL0483 PL0046 PL0052 Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej Poznań stawia na zdrowie profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia" w Rejowcu Fabrycznym "Open access recreation zones as the realization of a general development programme of motivating children and young people to be physically active performed within the Town of Czluchów" Health promotion in Stare Babice commune through creation of a children's recreation area. Poznan Chooses Health - Bad Posture Prophylaxis in Class I IV Primary School Children in Poznan The Promotion of Health Care and Education Through the Development of the Sports and Recreational Infrastructure of Schools. "The Health Promotion Sports Centre" in Rejowiec Fabryczny Gmina Miejska Człuchów Gmina Stare Babice Miasto Poznań Samorząd Powiatu Wejherowskiego Miasto Rejowiec Fabryczny Promocja zdrowia Promocja zdrowia PL0386 PL0436 PL0376 PL0353 PL0055 PL0441 PL0447 Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie Zespół Otwartych Stref Sportowo- Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych "Żyjmy zdrowo - Razem" - Integracja społeczna, profilaktyka zdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku przedszkolnym Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino Otwarte strefy boisk i rekreacji w Mieście Wałcz Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski Project of the building an open area recreation zone for children in Krasnystaw Creation of public child's recreation center by the Primary School no. 3 and no. 4 with an Integrational Formation section in Namyslow "Complex of open sports and recreation zones in Zlotoryja along with the performance of sports activities" "LET'S LIVE HEALTHY TOGETHER" - SOCIAL INTEGRATION HEALTH PREVENTIVE MEASURES AND PROMOTION OF HEALTHY LIFE STYLE AMONG CHILDREN OF PRE- SCHOOL AGE Shaping awareness of healthy lifestyle through making available recreation zones in the territory of the Karlino Town and Commune. Community sports grounds and recreational areas in Walcz Open Access Recreation Zones Situated Nearby the Educational Institutions - the Guarantee of Healthy Lifestyle for Children and Teenagers of Ostrowiec Swietokrzyski Miasto Krasnystaw Gmina Namysłów Gmina Miejska Złotoryja Gmina Przemęt Gmina Karlino Miasto Wałcz Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Municipality of Gjøvik, Norway Promocja zdrowia Municipality of Rygge, Norway Promocja zdrowia Promocja zdrowia Promocja zdrowia Promocja zdrowia 24

25 PL0352 PL0044 PL0049 PL0379 PL0432 PL0482 PL0045 PL0051 PL0378 PL0062 PL0375 PL0064 Wdrożenie programu rozwoju aktywności fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn. Nekla na start Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych Zespół otwartych obiektów sportoworekreacyjnych w Grodzisku Wielkopolskim Tworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na terenie m. Skwierzyna Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej na terenie miasta Gniezna Wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej w Gminie Komańcza pt. "Sport to zdrowie" Otwarte tereny rekreacji dziecięcej w gminie Dobczyce. Program Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Wad postawy "Prosto do zdrowia" "Start w dorosłość" - zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych w gminie Grodzisk Mazowiecki Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie na terenie Powiatu Myślenickiego poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia Poprawa ochrony zdrowia w powiecie Gorlickim Implementation of physical activity development program for children in Nekla municipality Nekla ready steady go! Creation of open access recreation zones for children in Poznan and organisation of after school activities. Open Sports and Recreation Facilities Complex in Grodzisk Wielkopolski "The creation of an open recreation zone for children located in Skwierzyna" Be healthy we are aware so we take actions Generally accessible zones of child recreation in the area of Gniezno town Implementation of the Sport is Health Preventive Health Protection Programme in the Komancza Commune Open access recreational areas for children in the Dobczyce Commune Programme for Prevention Diagnostics and Therapy of Posture Defects "Straight to Health" "Start into Adulthood" - an integrated system of preventive efforts in the Gmina of Grodzisk Mazowiecki "Implementing the idea of schools promoting health in the territory of the Myslenice Poviat through the implementation of selected prevention programmes and health promotion" "Improvement of healthcare in poviat Gorlice" Gmina Nekla Miasto Poznań Gmina Grodzisk Wielkopolski Akershus Idrettskrets, Norway Promocja zdrowia Gmina Skwierzyna Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu Promocja zdrowia Urząd Miasta Gniezno Gmina Komańcza Gmina i Miasto Dobczyce Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim Powiat Myślenicki Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Dentist M.N.T.F. Tor W. Dietzel - Solum legesenter, Norway Dostępność, jakość i zarządzanie PL0057 Rozwój usług edukacyjnych i rehabilitacyjnych w Ośrodku "Radość Życia" w Sandomierzu Development of educational and rehabilitation services at the Joy of Life Sandomierz Caritas Diecezji Sandomierskiej Choroby psychiczne 25

26 PL0480 Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu Accessibility increase to highly specialised cardiological care in the Wojewódzki Szpital Zespolony in Torun Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu PL0394 Zdrowie - Mama i Ja "HEALTH - MUM AND ME" Gmina Miejska Słupsk PL0475 Twoja krew moją szansą na życie Your Blood is My Chance for Life PL0210 PL0474 PL0444 PL0358 PL0365 PL0362 PL0355 PL0063 PL0437 PL0392 Poprawa zdrowotności mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie neuronawigacji w ICZMP w Łodzi Zapewnienie najwyższego standardu opieki kobiecie-poprzez rozwój technik endoskopowych w Klinice Ginekologii "3w1"-zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług rehabilitacyjno-edukacyjno-społecznych dla dzieci niepelnosprawnych i ich rodzin na Zamojszczyźnie Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Projekt poprawy opieki zdrowotnej nad matką i w podregionie bialskopodlaskim szansą na zwiększenie populacji ludności na terenach nadbużańskich Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku - jakość, wiedza, edukacja Aseptyka i antyseptyka, sterylizacja - bezpieczeństwo pacjenta w SPS ZOZ w Lęborku Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo The improvement of state of the health of the local society in The Czarnkowsko- Trzcianecki District Improving Specialist Medical Services Quality by Implementing Neuronavigation at the ICZMP in Lódz Providing women with the highest standard of care through the development of endoscope techniques in the Gynaelogic Clinic in the University Hospital of Bialystok 3 in 1 - the increase in access to integrated health social and educational care for disabled children and their families in Zamosc region Purchase of blood collection bus and nationwide action to popularize the idea of voluntary blood donation Project of improvement of healthcare of mother and child in Biala Podlaska sub region being a chance for increasing population on the areas along the River Bug. Improvement of neonatal care in the Lodz voivodship Modern Internal Dieseases and Cardiology Ward in the Independent Public Specialistic Institution of Healthcare in Lebork - Quality Knowledge Education Asepsis antisepsis and sterilization - patient safety at the Independent Public Specialist Health Care Centre in Lebork (SPS ZOZ) Warsaw day care centres assist families in bringing up children. Healthy child = healthy family = healthy society Dostępność, jakość i zarządzanie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Promocja zdrowia Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Uniwersytet Medyczny w Łodzi Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miasto stołeczne Warszawa Dostępność, jakość i zarządzanie Kształcenie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie 26

27 PL0491 PL0056 PL0492 PL0493 Podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w powiecie szamotulskim Poprawa jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej w Wielkopolsce. Podwyższenie standardów leczenia dzieci i pobytu matki i dziecka w Szpitalu w Wieluniu Zwiększenie jakości usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Improvement of Quality and Availability of Medical Services in the Municipality of Szamotuly. Improved quality of medical services in basic healthcare in Wielkopolska. Raising the standards of children treatments as well as mother and child stay In Wielun Hospital The improvement of quality of medical services provided by the Independent Public Health Care Institutions in Szydlowiec Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im.karola Marcinkowskiego, Zakład Medycyny Rodzinnej, Poznań Starostwo Powiatowe w Wieluniu Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Dostępność, jakość i zarządzanie Dostępność, jakość i zarządzanie Ciekawostka: Ilość projektów ogółem (po wybraniu wszystkich podpriorytetów ) jest mniejsza od liczby zsumowanych projektów podsektorów. BMF jeden projekt policzył w dwóch podpriorytetach. 27

28 Analiza statystyczna polskich projektów zdrowotnych Mechanizmów Finansowych Uczestnikom Konferencji, którzy są zainteresowani tematem, można polecić dokładną analizę tych danych. Pomocna będzie podana wyżej lista projektów dostępna w Excelu, załączona do materiałów konferencyjnych na płytce CD. Teraz odrobina podsumowania i porównanie niektórych działań Mechanizmów z działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane za okres : Dynamika 2008/2007 Koszty działalności operacyjnej , 8 mln PLN ,2 mln PLN 19,9% Usługi obce ,6 mln PLN ,4 mln PLN 23,2% Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych: przeciętna liczba zatrudnionych Dynamika za r. za r. 2008/2007 Wyszczególnienie ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem Zatrudnienie razem, w tym: 4 342, , , ,80 7,9% 1) pracownicy kierownictwa 764,32 482,87 838,79 530,30 9,7% 2) specjaliści 2 634, , , ,12 6,9% 3) pracownicy biurowi 845,29 675,00 926,12 747,60 9,6% 4) pozostali pracownicy 99,07 11,46 103,84 10,78 4,8% Widać, że udział usług obcych (wynagrodzenie zakładów zdrowotnych) rok do roku rośnie Widać też, że rośnie udział pracowników kierownictwa w zatrudnieniu ogółem. Zapewne ten wzrost wykwalifikowanych kierowników, wybieranych zapewne starannie w drodze profilowanych konkursów, spowodował spadek zapotrzebowania na specjalistów Informacje ze sprawozdania finansowego NFZ za 2008, przeliczone na mln PLN Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji z rachunku zysków i strat: [arkusz 9.1_9.2] a) wybrane pozycje kosztów w mln PLN Pozycja w rachunku zysków i strat Koszty działalności operacyjnej , ,1 III. Usługi obce, w tym: , ,4 1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym: , ,1 a) podstawowa opieka zdrowotna 4 674, ,9 b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna 3 142, ,4 c) leczenie szpitalne , ,1 d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1 362, ,9 e) rehabilitacja lecznicza 1 255, ,3 f) opieka długoterminowa 702,3 912,0 g) leczenie stomatologiczne 1 255, ,8 h) lecznictwo uzdrowiskowe 375,3 475,4 i) pomoc doraźna i transport sanitarny 26,1 30,5 j) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych 162,3 94,9 k) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 1 085, ,0 l) zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne 540,3 577,0 ł) refundacja cen leków 6 727, ,0 m) koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE 150,9 154,6 n) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi 0,00 0,00

29 Powyższe dane potraktowane według udziału procentowego w całości kosztów Pozycja w rachunku zysków i strat Udział pozycji usług obcych w całości kosztów usług obcych Dynamika udziału procentowego 2008/2007 Koszty działalności operacyjnej III. Usługi obce, w tym: 99,2% 99,3% 0,1% 1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym: a) podstawowa opieka zdrowotna 11,3% 11,4% 1,3% b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna 7,6% 7,7% 1,8% c) leczenie szpitalne 45,0% 46,7% 3,8% d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 3,3% 3,3% 0,0% e) rehabilitacja lecznicza 3,0% 3,1% 1,0% f) opieka długoterminowa 1,7% 1,8% 5,4% g) leczenie stomatologiczne 3,0% 3,4% 12,5% h) lecznictwo uzdrowiskowe 0,9% 0,9% 2,8% i) pomoc doraźna i transport sanitarny 0,1% 0,1% -5,1% j) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych 0,4% 0,2% -52,5% finansowanych ze środków własnych k) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 2,6% 2,3% -13,5% l) zaopatrzenie w sprzęt ortoptopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne 1,3% 1,1% -13,3% ł) refundacja cen leków 16,2% 14,4% -11,1% m) koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE 0,4% 0,3% -16,8% n) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi 0,00 0,00 Kilka porównań, być może nieuprawnionych: Dla BMF - Na jednego średniorocznie zatrudnionego NFZ obroty (usługi obce) ,4 mln PLN 10,9 mln PLN BMF obroty (projekty z 13 krajów beneficjentów) 1300 mln / 6 lat 216,7 mln 8,7 mln Środki przeznaczone na profilaktyczne programy zdrowotne NFZ w 2008 roku 94,9 mln PLN Środki przeznaczone na polskie profilaktyczne programy zdrowotne MF EOG i NMF w latach (bez zasady n+2. Kolejny program będzie na lata ) 59,2 mln / 6 lat 9,9 mln Trzeba wziąć pod uwagę, że: NFZ zarządza całością problemów ochrony zdrowia, nie tylko wybranymi programami; BMF zarządza nie tylko priorytetem zdrowotnym; Programy NFZ mają raczej zasięg ogólnopolski, co ogranicza możliwości wymyślania programów i projektów przez pracowników instytucji ochrony zdrowia; Programy i projekty Mechanizmów Finansowych specjalnie celują w ciekawe pomysły, które mogą zaowocować publikacjami naukowymi, nagłośnieniem w mediach i efektem propagandowym. 29

30 Przykładowy Projekt profilaktyki zdrowotnej z badaniami przesiewowymi Posługiwanie się bazą danych Kliknięcie na konkretny projekt z bazy danych otwiera okno tego projektu ze skróconym opisem. Okno zawiera też adres internetowy strony projektu, podobnie jak było w bazie danych Biura Pomocy Zagranicznej Ministerstwa Zdrowia. Klikając na tą stronę przechodzimy na stronę projektu prowadzoną w języku polskim. 30

31 Powyższa konkretna strona projektu służy nie tylko jego promocji, ale jest też narzędziem umożliwiającym poznanie jego założeń i skorzystanie z możliwości badań przesiewowych. Oto jej treść: Strona Grupę docelową Programu stanowią dzieci w wieku 3-18 lat zamieszkałe na terenie powiatów i miast Zabrza, Bytomia, Rudy Śląskiej, Gliwic, Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Szacuje się, że na tym terenie zamieszkuje około dzieci. Program ten będzie realizowany przy udziale Rodziców i Opiekunów dzieci, których zadaniem jest wypełnienie ankiet niezbędnych do dalszej kwalifikacji. Dzieci, które na podstawie danych zawartych w ankietach będą kwalifikowały się do specjalistycznych badań zaprosimy wraz z Rodzicami lub Opiekunami do naszego szpitala. Przeprowadzone badania będą miały na celu wczesne wykrycie przewlekłych chorób przewodu pokarmowego, które w swej początkowej fazie często dają niewielkie lub banalne objawy, ale w przyszłości mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych układu pokarmowego u dzieci. Badania przeprowadzać będzie kadra lekarzy specjalistów, których wiedza i wielkie zaangażowanie są fundamentem opisywanego projektu. Bez ich wiedzy o nowoczesnych metodach leczenia i profilaktyki nie powstałaby koncepcja projektu. Przeprowadzenie badań profilaktycznych Procedura wykonania badań profilaktycznych pod kątem chorób układu pokarmowego będzie się składać z czterech etapów: Etap I badania ankietowe dzieci Etap II badanie analizatorem H.pylori Etap III badania diagnostyczne pogłębione 31

32 Etap I badania ankietowe dzieci Na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu, opracowana została przez personel medyczny specjalna ankieta. Wypełnienie tej ankiety przez rodziców lub opiekunów jest szczególnie ważne, bo na jej podstawie dzieci będą kwalifikowane do całego procesu badań profilaktycznych. Jeśli ankieta wykaże konieczność poddania dziecka dalszej profilaktyce, rodzice lub opiekunowie, zostaną o tym powiadomieni listownie. List będzie zawierał informacje o potrzebie wykonania drugiego etapu badań wraz z propozycją terminu. Etap II badanie analizatorem H. pylori, badanie nieinwazyjne. Dzieci wyselekcjonowane na podstawie ankiet zostaną poddane badaniu analizatorem H.pylori. Często pojawiającym się problemem jest niechęć małych pacjentów do wizyt u lekarza powodowana obawą przed bólem podczas badań. Bardzo często w przychodniach, można usłyszeć płacz dziecka wywołany stresem przed badaniem. Rozwiązaniem tej sytuacji jest właściwe podejście personelu oraz zastosowanie analizatora H. pylori w postaci tzw. testu oddechowego. Badanie polega na doustnym podaniu specjalnej, nietoksycznej znakowanej substancji, a następnie dmuchaniu w balonik. Umożliwia to określenie stężenia znacznika w wydychanym powietrzu a tym samym wykrycie zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Część dzieci będzie można leczyć już na tym etapie, bez poszerzania zakresu badań. Etap III Badania diagnostyczne pogłębione Pewna grupa badanych dzieci będzie musiała zostać poddana dalszym badaniom diagnostycznym. W zależności od objawów zostaną poddane jednemu z trzech zestawów badań: 1. Gastroskopia z ewentualną oceną wycinków błony śluzowej. 2. Kolonoskopia z ewentualną oceną wycinków błony śluzowej. 3. Gastroskopia i kolonoskopia z ewentualną oceną wycinków błony śluzowej. Gastroskopia i kolonoskopia są badaniami pozwalającymi na dokładną ocenę błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, dwunastnica) i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelito grube, końcowy odcinek jelita cienkiego). W niektórych przypadkach konieczne jest pobranie wycinków błony śluzowej do badania histopatologicznego. Etap IV Badania diagnostyczne pogłębione. Ostatnim etapem badań diagnostycznych będzie badanie badanie motoryki jelit. Do tego etapu zostaną zakwalifikowani Ci pacjenci w przypadku których, na podstawie wyników przeprowadzonych badań, nie można było wystawić jednoznacznej diagnozy. Województwo Śląskie znajduje się w niechlubnej czołówce województw w których współczynnik umieralności na choroby układu trawiennego, raka żołądka i raka jelita grubego, należy do najwyższych w skali kraju. Z tego powodu tak ważne było wyposażenie szpitala w odpowiedni sprzęt diagnostyczny który umożliwi wczesne wykrycie chorób układu pokarmowego. Zidentyfikowanie u dzieci zmian chorobowych we wczesnym etapie, jest dla nich szansą na normalne życie! 32

33 Aby móc przeprowadzić program przesiewowych badań profilaktycznych na szerokiej grupie dzieci w przedziale wiekowym między 3-cim a 18-tym rokiem życia konieczny był zakup następującej aparatury: Analizatora oddechowego Helicobacter pylori. Videogastroskopu dziecięcego wraz z wyposażeniem potrzebnym do pobierania wycinków. Videokolonoskopu dziecięcego wraz z wyposażeniem potrzebnym do pobierania wycinków. Analizatora hematologicznego do precyzyjnej oceny parametrów krwi obwodowej. Zestawu do badań motoryki układu pokarmowego. Procesora tkankowego do histologicznej obróbki pobranych wycinków. 1.Analizator oddechowy H. pylori aparat służący do bezinwazyjnego pomiaru związków zawierających stabilny izotop C13. Umożliwia testowanie pacjentów w kierunku różnych schorzeń przewodu pokarmowego. Urządzeniem tym będą badane wszystkie dzieci, które na podstawie ankiet zostaną wytypowane do podstawowej diagnostyki. Wynik tego badania będzie określał czy dziecko jest zdrowe czy następuje konieczność dalszego diagnozowania. 2. Videogastroskop dziecięcy wraz z wyposażeniem do pobierania wycinków urządzenie które w sposób mało inwazyjny umożliwia kompleksową diagnostykę górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z oceną stanu zapalnego na tle zakażenia Helicobacter pylori, obecności polipów, zmian błony śluzowej w celiakii. 3.Videokolonoskop wraz z wyposażeniem do pobierania wycinków za pomocą tego urządzenia można ocenić dolny odcinek przewodu pokarmowego. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie badań i zabiegów już u dzieci w wieku 3 lat. 4. Analizator hematologiczny 5 diff z możliwością liczenia leukogramów urządzenie minimalizuje objętość krwi potrzebnej do analizy oraz skraca czas jej wykonania. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest szybkie otrzymywanie pełnych wyników obrazu krwi. 5. Poligraf zestaw do badań motoryki układu pokarmowego. Jest to urządzenie badające pracę przełyku, żołądka i jelit. Zestaw ten umożliwia kompleksową diagnostykę i wskazanie obszarów przewodu pokarmowego, które nie pracują prawidłowo. 6. Procesor tkankowy urządzenie umożliwiające profesjonalne przygotowanie próbek do badania. Interpretacja próbki zależy od dokładności i szybkości przygotowania materiału. Dzięki urządzeniu czas przygotowania materiału można skrócić nawet do 3 godzin. Największą korzyścią poza parametrami czysto finansowymi jest zmniejszenie cierpienia małego pacjenta poprzez ograniczenie ilości powtórzeń pobierania materiału. Urządzenie znajduje także zastosowanie w diagnostyce onkologicznej. Parametry urządzenia umożliwiają pozyskanie kompleksowej informacji o zmianach nowotworowych badanej tkanki. Informacje te pozwalają na optymalny dobór metod i środków leczenia. Badania przeprowadzać będą: Dr n. med. Alicja Żabka Specjalista pediatra, w trakcie kończenia specjalizacji w zakresie gastroenterologii. Zatrudniona w Oddziale Gastroenterologii Kliniki Pediatrii w Zabrzu Adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Zainteresowania zawodowe: celiakia, nieswoiste choroby zapalne jelit Dr n. med. Agnieszka Krzywicka specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji z zakresu gastroenterologii Zatrudniona w Oddziale Gastroenterologii Kliniki Pediatrii w Zabrzu Zainteresowania zawodowe: nieswoiste zapalenia jelit, zaburzenia motoryki jelitowej, choroby wątroby 33

34 Dr n. med. Jarosław Kwiecień specjalista pediatra, w trakcie kończenia specjalizacji w zakresie gastroenterologii. Zatrudniony w Oddziale Gastroenterologii Kliniki Pediatrii w Zabrzu Adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Zainteresowania zawodowe: choroba refluksowa, zaburzenia motoryki jelitowej Dr n. med. Jolanta Porębska Specjalista pediatra, specjalista gastroenterolog kierownik Oddziału Gastroenterologii Kliniki Pediatrii w Zabrzu Zainteresowania zawodowe: choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego, choroby zapalne jelit, choroby wątroby Dr n. med. Wojciech Pieniążek Specjalista pediatra, specjalista gastroenterolog Zatrudniony w Oddziale Gastroenterologii Kliniki Pediatrii w Zabrzu Adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Zainteresowania zawodowe: choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego, choroby zapalne jelit, choroby wątroby Wszyscy lekarze mają za sobą długoletni staż pracy w Oddziale i Poradniach Gastroenterologicznych. Lekarze wykonujący badania endoskopowe, manometryczne i test oddechowy mają niezbędne uprawnienia i są przeszkoleni w tym zakresie. Tak wygląda górna część ankiety, poniżej pytania kontrolne z rozwijanymi menu odpowiedzi. 34

35 Projekt zakładał dotarcie do całej populacji dzieci i młodzieży. Miał rozbudowany budżet na promocję, zakładał nawet powtarzane cyklicznie spoty telewizyjne, zwracające uwagę na wagę problemu, audycje radiowe i akcje białych sobót w centrach handlowych. Założono również wizytacje w szkołach, a w końcu nawet udział pracowników opieki społecznej. Zakładano też, że uda się zainteresować lokalne media na tyle, aby uzyskać znaczne zniżki cenowe płatnych ogłoszeń oraz bezpłatne audycje promujące udział w projekcie przy pomocy lokalnych celebrities. W celu wykonania tak ambitnego programu zatrudniono specjalnie w tym celu specjalistę do spraw informacji i promocji. Oczywiście, badania przesiewowe mieli wykonywać lekarze szpitala, ale poza swoim rutynowym zakresem obowiązków. Ich udział w projekcie został zabudżetowany w projekcie, aby zapewnić im dodatkowe wynagrodzenie za dodatkową pracę. 35

36 36

37 Odpowiedzi na krótkie pytania : Wszystkie unie polsko litewskie, oprócz ostatniej - lubelskiej Polski i staro-białoruski Polacy stanowili od 64% do 69% populacji Melodia Ody do radości z IX Symfonii Beethovena (bez słów) 9 Maja Dzień Schumana krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle. W różnych tradycjach, liczba dwanaście jest symbolem doskonałości. Jest oczywiście także liczbą apostołów, miesięcy w roku i godzin na tarczy zegara. Krąg jest między innymi symbolem jedności. Tak też narodziła się flaga europejska, reprezentująca doskonałą jedność między narodami Europy. Na początku prac nad traktatem rzymskim, w pracach brał udział urzędnik brytyjski. Wszak Wielka Brytania była zaproszona. Jej dumny przedstawiciel jeżeli otwierał usta, to jedynie po to, żeby wetknąć w nie fajkę. Aż pewnego dnia, ku ogólnemu zaskoczeniu poprosił o głos. Po to, żeby wygłosić mowę pożegnalną: Panie przewodniczący, panowie. Chciałbym szczerze podziękować za gościnność, której nie będę już dłużej nadużywał. Wracam do Londynu. Jako urzędnika poważnie traktującego swoje obowiązki, krępuje mnie strata czasu, nie usprawiedliwiająca tego skromnego uposażenia, które wypłaca mi mój rząd. Śledziłem wasze prace z zainteresowaniem i sympatią. Muszę stwierdzić, że przyszły traktat o którym mówicie i którego opracowanie wam zlecono: a) nie ma żadnej szansy na zawarcie b) jeżeli zostanie zawarty, nie ma żadnej szansy na ratyfikację c) jeżeli zostanie ratyfikowany, nie ma żadnej szansy na wejście w życie. ( ) (Jean-François Deniau, L Europe interdite) Opracowanie: 37

38 Rozwój kadr oraz zwiększenie efektywności działania w stacjach sanitarno-epidemiologicznych województwa mazowieckiego projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo