Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi"

Transkrypt

1 Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi 1

2 Spis treści I. Poradnie, Stowarzyszenia, Fundacje. II. Telefony zaufania. III. Ośrodki Interwencji Kryzysowej. IV. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieŝy na terenie dzielnicy Targówek. V. Instytucje. VI. Grupy wsparcia, grupy samopomocowe. VII. Poradnie dla osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych. 2

3 I. Poradnie, Stowarzyszenia, Fundacje. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 13 - poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne oraz logopedyczne dla dzieci i młodzieŝy ul. OdrowąŜa Warszawa tel , Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna TOP - zajęcia korekcyjnokompensacyjne, reedukacyjne i terapeutyczne głównie dla dzieci i młodzieŝy z zaburzeniami wzroku, słuchu i mowy, konsultacje wychowawcze, terapia rodzin, warsztaty wychowawcze, grupy socjoterapeutyczne ul. Raszyńska 8/ Warszawa tel Stowarzyszenie OPTA - działa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, w szczególności rodzin przeŝywających kryzysy związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzaleŝnienia ul. Marszałkowska 85 lok Warszawa tel , Towarzystwo Pomocy MłodzieŜy - pomoc psychologiczna dla młodzieŝy w wieku lat i jej rodzin w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji Ŝyciowych ul. Nowolipki Warszawa Telefon informacyjny: (poniedziałek piątek, godz ) Telefon zaufania: (poniedziałek piątek, godz ) MłodzieŜowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP - pomoc psychologiczna dla młodzieŝy, rodziców oraz wychowawców i nauczycieli, działalność terapeutyczna, profilaktyczna i edukacyjna ul. Boryszewska Warszawa tel , , Stowarzyszenie BliŜej Dziecka - profilaktyka i zapobieganie przemocy w szkole, zajęcia dla dzieci ofiar przemocy i ich rodziców oraz programy w szkole na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole ul. Mokotowska 17/ Warszawa tel Fundacja Mederi - prowadzi psychiczny rozwój dziecka, pomaga dzieciom, które przeŝyły traumę, były ofiarami przemocy, zwiększa umiejętności wychowawcze rodziców Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich Warszawa Filia: Warszawa, ul. Złota 7/20 Tel tel. kom

4 Fundacja Dzieci Niczyje - świadczy pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom ul. Walecznych Warszawa tel Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka ul. Mazowiecka 12/ Warszawa tel Stowarzyszenie Damy Radę - funkcjonuje jako Punkt Interwencji Kryzysowej, oferuje pomoc psychologiczną dla dorosłych, dzieci i młodzieŝy, bezpłatne porady prawne w zakresie prawa rodzinnego i lokalowego, prowadzi warsztaty tematyczne, konsultacje wychowawcze, grupy wsparcia dla rodziców oraz terapię dla młodzieŝy ul. GaraŜowa Warszawa tel , Fundacja Zielone Domy - miejsce spotkań dzieci i rodzin ze specjalistami- pedagogami, psychologami, pediatrami, wychowawcami małych dzieci w celu wspierania dzieci w ich socjalizacji ul. Dzielna 5 a Warszawa tel , Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo - zajmuje się dziećmi i ich rodzinami zagroŝonymi lub niedostosowanymi społecznie, funkcjonującymi nieprawidłowo ul. Kasprowicza Warszawa tel , Centrum Terapii Promitis - prowadzi terapię logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną, leczenie ADHD, dysleksji, terapia autyzmu i Zespołu Aspergera, prowadzi grupy wsparcia dla rodziców ul. Cmentarna Warszawa tel , tel. kom ul. Poborzańska 8, lok. U Warszawa tel , tel. kom ul. Rembielińska 20, lok. 157 tel , tel. kom Stowarzyszenie Aslan - indywidualna pomoc psychologiczna, grupy socjoterapeutyczne dla dzieci, grupy wsparcia dla młodzieŝy, poradnictwo dla rodziców i opiekunów, grupy wsparcia i edukacyjne dla rodziców, konsultacje prawne ul. Nowolipie Warszawa tel , Fundacja Synapsis - profesjonalna pomoc dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom ul. Ondraszka Warszawa tel

5 Stowarzyszenie Dla Rodzin - pomoc dzieciom, młodzieŝy, rodzinom, dorosłym w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu więzi rodzinnych, udzielanie pomocy społecznej rodzinom w trudnej sytuacji Ŝyciowej, przeciwdziałanie uzaleŝnieniom i patologiom społecznym Zespół Psychologiczno Terapeutyczny Zacisze ul. Pszczyńska 26 m Warszawa tel , tel. kom Fundacja Wspólna Droga - dąŝy do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, ubogich, chorych poprzez dary finansowe i rzeczowe, realizowanie projektów ul. Pokrzywnicka 3a Warszawa tel Fundacja Silentio - pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom ul. Jagielska 57 B Warszawa tel Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny - praca z dziećmi i młodzieŝą z niepełnosprawnością intelektualną, praca z dzieckiem z autyzmem, określanie przyczyn trudności edukacyjnych i zaburzeń występujących u dzieci ul. Bartnicza Warszawa tel wew. 3 MłodzieŜowa Poradnia Profilaktyki i Terapii Poza Iluzją - kompleksowe oddziaływania wobec młodzieŝy eksperymentującej, naduŝywającej lub uzaleŝnionej od substancji psychoaktywnych - alkoholu, narkotyków, a takŝe wobec młodzieŝy obciąŝonej czynnikami ryzyka uzaleŝnień i innych zaburzeń funkcjonowania psychicznego, diagnozowanie i terapia uzaleŝnień od komputera ul. Dąbrowskiego 75A Warszawa tel Ośrodek Wczesnej Interwencji - pomoc rodzinom dzieci, których rozwój przebiega nieprawidłowo, jest opóźniony, nieharmonijny, występuje upośledzenie umysłowe lub zagroŝenie takim upośledzeniem ul. Pilicka Warszawa tel , Fundacja Sto Pociech - wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców, wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa a szczególnie męŝczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca, przeciwdziałanie izolacji rodziców małych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin z problemem niepełnosprawności, wspieranie osób w kryzysie emocjonalnym ul. Freta 20/24a Warszawa tel

6 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Konwaliowa - doświadczeni specjaliści udzielają konsultacji, diagnozują i opiniują, a takŝe prowadzą terapie. Udzielają takŝe wsparcia dla rodziców i opiekunów oraz nauczycieli ul. Kowalczyka 1 A Warszawa tel , Stowarzyszenie Mamy Czas - pomaga rodzicom, opiekunom, kobietom w ciąŝy i dzieciom poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej ul. Aleja Zjednoczenia Warszawa Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo - obejmuje swoją tematyką zagadnienia związane między innymi z rozwojem osobistym, wychowaniem dzieci oraz rozwojem przedsiębiorczości i zainteresowań ul. Modzelewskiego 58A/ Warszawa Fundacja MaMa - poprawia sytuację kobiet, w szczególności matek, we wszystkich sferach Ŝycia, organizuje szereg działań aktywizujących, kulturalnych, edukacyjnych, lobbingowych, prawnych ul. Wilcza 27 b Warszawa tel Powiślańska Fundacja Społeczna - wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz rozwiązywaniu trudności Poradnia Rodzinna ul. Mokotowska 55 lok Warszawa tel Poradnia Rodzinna ul. Dobra 5 lok. 15/16 (suterena) Warszawa tel Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza - wspomaganie rodzin w wypełnianiu ich misji rodzicielskiej, organizowanie potrzebnego rodzinom doradztwa, organizowanie pomocy rodzinom Wielodzietnych, propagowanie problemów rodzin wielodzietnych w instytucjach, organizowanie się rodzin Al. Zjednoczenia Warszawa tel II. TELEFONY ZAUFANIA Adopcyjny - telefon wsparcia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (pn., wt., pt. w godzinach 9 14, śr., czw. w godzinach 9 19) AIDS - całodobowy ogólnopolski telefon Stowarzyszenia Bądź z Nami (wt., czw. w godzinach dyŝur lekarza, śr. w godzinach dyŝur psychologa) Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla rodziców małych dzieci, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych - telefon Ruchu Samopomocy Kobiet 6

7 (pn. w godzinach 9 14), (pt. w godzinach 9 14) Dla dzieci i młodzieŝy dorastającej i dorosłej - telefon Fundacji Lepszy Świat Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon Stowarzyszenia OPTA (pn. pt. w godzinach 15 18) Dla kobiet w ciąŝy , (pn. pt. w godzinach 9 18) Dla kobiet w ciąŝy i matek małych dzieci - telefon Fundacji Rodzić po Ludzku (pn. pt. w godzinach 9 12) Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane - telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca (w godzinach i 21 22) Dla osób w trudnej sytuacji Ŝyciowej - telefon Biura Porad Obywatelskich (pn. w godzinach 10 19, wt. pt. w godzinach 9 17) Dla osób z problemem alkoholowym - telefon Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej (pn. pt. w godzinach 15 20) Gdy Twoim problemem jest ciąŝa - telefon Fundacji Pro Familia (pn. pt. w godzinach 10 18) Infolinia Psychiatryczna (pt. niedz. w godzinach 6 22) Komitet Ochrony Praw Dziecka (pn., śr. pt. w godzinach 9 14,wt. w godzinach 9 18) Narkomania - Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego (pn. pt. w godzinach 11 19, sob. w godzinach 11 15) Narkotyki-narkomania - Ogólnopolski Telefon Zaufania (w godzinach 16 21) Niebieska Linia - infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w godzinach 10 6, przerwa 6 10) Policyjny Telefon Zaufania Pomarańczowa Linia - pomaga rodzicom, których dzieci upijają się (w godzinach 16 21) Poradnia MłodzieŜowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny (pn. pt. w godzinach 15 20) 7

8 Ruch Pomocy Rodzinie (pn. pt. w godzinach 10 17) Skłócone małŝeństwa, problemy młodzieŝowe i osobiste (codziennie w godzinach 21 4, wt. 9 17) STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją (pn. pt. w godzinach 10 15) Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Towarzystwa Pomocy MłodzieŜy (w godzinach 14 18) UzaleŜnienia - telefon gminy Centrum i Poradni Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień Monar (w godzinach 9 21) Wenerologiczny i AIDS /telefon Instytutu Wenerologii UM (w godzinach 16 21, wt. czw konsultacje lekarskie) Zielona Linia - porady i informacje nt. HIV/AIDS (pn., śr. w godzinach 13 19, wt., czw., pt. w godzinach 10 16) III. Ośrodki Interwencji Kryzysowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej Adamus - działający w ramach Ośrodka Wspomagania Rodziny ul. 6 Sierpnia 1/ Warszawa tel , Ośrodek oferuje: poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, interwencje w nagłych zdarzeniach i przeŝyciach traumatycznych, konsultacje psychiatryczne, schronienie dla osób doznających przemocy w rodzinie (hostel), terapię indywidualną i grupową oraz grupy wsparcia. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - działający w ramach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny KOŁO ul. Dalibora 1, Warszawa tel Ośrodek prowadzi: interwencje kryzysowe, porady i konsultacje psychologiczne, krótkoterminową psychoterapię indywidualną i małŝeńską, warsztaty i treningi psychologiczne (treningi umiejętności, interpersonalne, komunikacja, asertywność), warsztaty aktywizujące dla osób bezrobotnych, grupy wsparcia, porady prawne, poradnictwo socjalne, telefon zaufania, Hostel, świetlicę socjoterapeutyczną. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ul. Polska 33 A i B Warszawa tel

9 Ośrodek oferuje: pomoc psychologiczną, prawną i socjalną, grupy wsparcia, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, zajęcia umiejętności wychowawczych, schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej, w szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie (hostel). Ośrodek DOM - dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym ul. Walecznych Warszawa tel Ośrodek prowadzi: poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, grupy wsparcia, terapię indywidualną i grupową, konsultacje psychiatryczne, pediatryczne, warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia socjoterapeutyczne, Hotel schronisko dla osób doznających przemocy w rodzinie. IV. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieŝy na terenie Dzielnicy Targówek Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie realizuje programy skierowane do dzieci i młodzieŝy (pomoc psychologiczno pedagogiczna, zajęcia psychoedukacyjne, taneczno wokalne, relaksacyjne, kulinarne, plastyczne, edukacyjno kompensacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia z wolontariuszami oraz dotyczące bezpieczeństwa, radzenia sobie z agresją i imprezy integracyjne ul. Krasnobrodzka 11 Świetlik Warszawa tel ul. Węgrowska 1/3 Chatka Puchatka Warszawa tel Ośrodek Sportu i Rekreacji Targówek - zajęcia akrobatyczne, pilates, tenis stołowy, piłka noŝna, taekwon do, kick boxing, pływalnia, siłownia ul. Łabiszyńska Warszawa tel Dom Kultury Zacisze - zajęcia taneczne, gry na instrumentach, warsztaty malarskie i mozaika, tkactwo, szycie, warsztaty teatralne, poetyckie i recytatorskie, kursy językowe, ćwiczenia gimnastyczne ul. Blokowa Warszawa tel , Dom Kultury Świt - prowadzi działalność kulturowo- oświatową i rekreacyjną ul. Wysockiego Warszawa tel , Świetlica Pod Aniołem - zajęcia plastyczne, sportowe, teatralne, komputerowe, wycieczki, wyjścia do teatru, kina, wystawy i basen, odrabianie lekcji, wyjazdy kolonijne, nauka języka angielskiego, imprezy okolicznościowe, pomoc pedagogiczna i psychologiczna ul. Zamiejska 6 9

10 Warszawa tel Świetlica opiekuńczo wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 58 - zapewnienie opieki dzieciom, wypoczynek, nauka przez zabawę, kształtowanie umiejętności nawiązywania relacji w grupie, zajęcia techniczne, muzyczne, wokalne, sportowe, imprezy okolicznościowe ul. Mieszka I nr Warszawa tel Ogród Jordanowski Nr VIII - prowadzi działalność wychowawczą, profilaktyczną, edukacyjną i kulturalną, zajęcia szachowe, kabaretowe, plastyczne, sportowe, pomoc w nauce, klub przedszkolaka, świetlica ul. Suwalska Warszawa tel V. Instytucje Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Przemysłowa 30/ Warszawa tel Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6, III piętro Warszawa tel Rzecznik Praw Obywatelskich Aleja Solidarności Warszawa tel Warszawskie Centrum Kobiet ul. Zofii Nałkowskiej Warszawa tel Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 lok Warszawa tel TELEFON ZAUFANIA TELEFON INTERWENCYJNY Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- Północ ul. Terespolska 15 a Warszawa tel Komisariat Policji Warszawa- Targówek ul. Chodecka 3/ Warszawa 10

11 tel Siedziba Rewiru Dzielnicowych ul. Motycka Warszawa tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska Warszawa tel Punkt Informacyjno Konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, HIV, AIDS ul. Św. Wincentego Warszawa tel Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia ul. Korotyńskiego Warszawa tel , Poradnia telefoniczna tel Biuro Porad Obywatelskich ul. Gałczyńskiego Warszawa tel VI. Grupy wsparcia, grupy samopomocy na terenie dzielnicy Targówek Grupa Wsparcia dla Osób WspółuzaleŜnionych i Doznających Przemocy Domowej środy i czwartki godzina ul. św. Wincentego 87, pok Warszawa Klub Dziecka i Rodzica II i IV wtorek miesiąca w godzinach (terminy mogą ulec zmianie, konieczny kontakt telefoniczny) ul. Węgrowska 1/3 ( Chatka Puchatka ) Warszawa tel Grupa samopomocy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością II i IV czwartek miesiąca (terminy mogą ulec zmianie, konieczny kontakt telefoniczny) ul. Krasnobrodzka 11 ( Świetlik ) Warszawa tel ,

12 Grupa Samopomocowa dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych kaŝda I środa miesiąca w godzinach (terminy mogą ulec zmianie, konieczny kontakt telefoniczny) ul. Węgrowska 1/3 ( Chatka Puchatka ) Warszawa tel Grupa samopomocy dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny Terminy spotkań umawiane są na bieŝąco, m. in. w zaleŝności od aktualnych świąt, wydarzeń czy potrzeb zgłaszanych przez rodziny. ul. św. Wincentego 87, pok Warszawa tel VII. Poradnie dla osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych Poradnia Leczenia UzaleŜnień i WspółuzaleŜnieni Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17 paw Warszawa tel ul. Rejonowa 28/30 Warszawa (Włochy) tel SPL-Vitamed: przychodnia/poradnia terapii uzaleŝnienia od alkoholu i współuzaleŝnienia ul. Wileńska 18 Warszawa (Praga Północ) tel Dzienny oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu ul. Zgierska 18a Warszawa (Praga Południe) tel ul. Bellottiego 1 Warszawa (Śródmieście) tel Wojskowa Akademia Techniczna: dzienny oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu ul. Kartezjusza 2 Warszawa (Bemowo) tel Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Solidarności 67 Warszawa (Śródmieście) tel

13 ul. Zgierska 18a Warszawa (Praga Południe) tel COTUA dla osób bezdomnych (Markot) ul. Marywilska Warszawa (Białołęka) tel Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Kondratowicza Warszawa (Targówek) tel Dzienny oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu ul. Łokietka Warszawa (Targówek) tel ul. Jagiellońska Warszawa (Praga Północ) tel Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Sobieskiego 1/ Warszawa (Mokotów) tel Całodobowy oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu (COTUA) ul. Sobieskiego 1/ Warszawa (Mokotów) tel ul. Belgijska Warszawa (Mokotów) tel MłodzieŜowa Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin ul. Dąbrowskiego 75A Warszawa (Mokotów) tel ul. Zamiany Warszawa (Ursynów) tel

14 ul. Goplańska Warszawa (Wilanów) tel ul. Elektoralna Warszawa (Śródmieście) tel ul. śeromskiego Warszawa (Bielany) tel Całodobowy oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu (COTUA) oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Kolska 2/ Warszawa (Śródmieście) tel ul. Pawińskiego Warszawa (Ochota) tel ul. Czumy Warszawa (Bemowo) tel ul. śelazna Warszawa (Śródmieście) tel ul. Solec 30a Warszawa (Śródmieście) tel Al. Jerozolimskie 47m Warszawa (Śródmieście) tel Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza Warszawa tel

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. Vitamed przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp Ciechanów 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp ul. Sienkiewicza 71B 06-413 Ciechanów tel.: 023 672-32-50, 023 670-22-53 2. przychodnia/poradnia terapii uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia.

Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia. Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia. Na terenie Wrocławia działa 16 Punktów Poradnictwa Rodzinnego prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w których mieszkańcy mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania Zakres umowy formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy

Nazwa zadania Zakres umowy formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy Wykaz zadań zleconych na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej zał. 2 Lp. Podmiot nazwa, adres, osoba do kontaktu I. Umowy wieloletnie

Bardziej szczegółowo

1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Wpółuzależnień

1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Wpółuzależnień Wykaz Poradni: 1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Wpółuzależnień ul. Cegielniana 8 02-471 Warszawa tel.518 571 803-22 297 03 50 2) Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st.

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Załącznik nr 2 Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania Zakres umowy - formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy

Nazwa zadania Zakres umowy - formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy Wykaz zadań zleconych na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w, ; socjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej - zał. 2 Lp. Podmiot nazwa, adres, osoba do kontaktu 1. Umowy wieloletnie

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

SRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2013

SRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2013 SRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2013 WYDATKI 951 757,36 zł (w tym środki dodatkowe na: prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, Programu Korekcyjno Edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania Ogólnopolskie Telefony Zaufania 116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

-psychologiczne, -prawne, -pedagogiczne, -rodzinne

-psychologiczne, -prawne, -pedagogiczne, -rodzinne WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzia lna Forma pomocy poradnictwo finansowa materialna opieka inna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PLACÓWKACH I ORGANIZACJACH WSPIERAJĄCYCH DZIECKO, RODZINĘ I SZKOŁĘ

INFORMATOR O PLACÓWKACH I ORGANIZACJACH WSPIERAJĄCYCH DZIECKO, RODZINĘ I SZKOŁĘ INFORMATOR O PLACÓWKACH I ORGANIZACJACH WSPIERAJĄCYCH DZIECKO, RODZINĘ I SZKOŁĘ 1. Instytucje i urzędy koordynujące działania profilaktyczne placówek oświatowych NAZWA ADRES WYBRANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E

Z E S T A W I E N I E Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań gminy o charakterze poŝytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo - jakie

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, która świadczy bezpłatne usługi.

Bardziej szczegółowo

1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży MOPS

1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży MOPS 1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży MOPS ul. Rzepakowa 12, 10-845 Olsztyn tel. 89 521-04-54 poniedziałek - piątek w godz. od 10.00 do 18.00 w wakacje, ferie i przerwy świąteczne od 8.00 do 16.00

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Praga Północ na rok 2006

Lokalny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Praga Północ na rok 2006 Lokalny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Praga Północ na rok 2006 uwzględnia: wnioski i zalecenia wynikające z przyjęcia przez Zarząd Dzielnicy Praga Północ w dn.

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ 089 625 05 10 089 625 31 39 Telefon Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ Formy pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Placówki zajmujące się pomocą psychologiczną oraz poradnictwem dzieciom i młodzieży z terenu działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu

Placówki zajmujące się pomocą psychologiczną oraz poradnictwem dzieciom i młodzieży z terenu działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu Placówki zajmujące się pomocą psychologiczną oraz poradnictwem dzieciom i młodzieży z terenu działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu 1. Problemy z mową i ze słuchem Fundacja Słyszę, mówię,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 OBSZAR I : PROFILAKTYKA I WSPIERANIE PRAWIDŁOWEGO FUNCJONOWANIA RODZINY Cel ogólny: Ochrona

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Formy pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50 Tel. 59 842 30 33 http://www.psychiatria-slupsk.pl/

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2015-2017

Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2015-2017 Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny na lata 2015-2017 Konin, luty 2015 2 Wprowadzenie Rodzina jest podstawową i najwaŝniejszą komórką

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy śórawina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy śórawina na rok 2011 oraz Gminnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze)

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze) Poradnictwo rodzinne. Celem poradnictwa rodzinnego jest udzielanie wsparcia rodzinom, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, w tym opiekuńczo-wychowawczej.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH

PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Warszawie Miasto st. Warszawa Instytut Psychologii Zdrowia PTP Warszawa, styczeń 2009 roku SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

W Twoim życiu mogą się pojawić trudne sytuacje. Niezależnie od tego kim jesteś i jaki jest Twój problem pamiętaj: NIE JESTEŚ SAM!!! Kto może pomóc?

W Twoim życiu mogą się pojawić trudne sytuacje. Niezależnie od tego kim jesteś i jaki jest Twój problem pamiętaj: NIE JESTEŚ SAM!!! Kto może pomóc? W Twoim życiu mogą się pojawić trudne sytuacje. Niezależnie od tego kim jesteś i jaki jest Twój problem pamiętaj: NIE JESTEŚ SAM!!! Spis treści: Kto może pomóc? 1. Ogólnopolskie telefony (zaufania, kryzysowe),

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Załącznik do Raportu Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? GDZIE SZUKAĆ POMOCY? - adresy i informacje o działalności instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje. Oferuje:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z GIMNAZJAMI Z TERENU KONINA na lata w zakresie WSPIERANIA RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYMI

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z GIMNAZJAMI Z TERENU KONINA na lata w zakresie WSPIERANIA RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYMI PROGRAM WSPÓŁPRACY Z GIMNAZJAMI Z TERENU KONINA na lata 2008-2015 w zakresie WSPIERANIA RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYMI WSTĘP Koninie współpracuje z gimnazjami znajdującymi się na terenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień ZOZ MONAR PTZN Punkt Konsultacyjny Poradnia Profilaktyki I Terapii UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2011 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko pomorskim

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2011 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko pomorskim Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2011 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko pomorskim na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PIŁY z dnia... w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE Lp. Nazwa organizacji/instytucji Adres i telefon Oferta INSTYTUCJE I PLACÓWKI NA TERENIE MOKOTOWA 1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NAZWA INSTYTUCJI DANE TELEADRESOWE RODZAJ DZIAŁALNOSCI PORADNIA TERAPII UZALEśNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEśNIENIA POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do uchwały Nr. Rady Gminy Kodrąb z dnia.. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii wynika z Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

- które są zagroŝone problemami natury ekonomicznej

- które są zagroŝone problemami natury ekonomicznej Ośrodki interwencji kryzysowej - l.p. Instytucja Kontakt Adres Obszar działalności 1 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Tel.: 12 421 92 82 (dyŝur całodobowy) www.oik.krakow.pl Radziwiłłowskiego 8b 31-026 Kraków

Bardziej szczegółowo

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./ Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna /stan na dzień 31.12.2011 r./ Forma pomocy poradnictwo

Bardziej szczegółowo

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za 2013 rok Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej

Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej Misja Ośrodka Pomocy Społecznej w Rembertowie Ustawa o pomocy społecznej Art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA Centrum Interwencji Kryzysowej

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób będących w kryzysie w Gminie Czudec Nie jesteś sam!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2011 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 27 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2011 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 27 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR IV/20/2011 RADY GMINY PABIANICE z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Na podstawie art. 4 1 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA.

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. Celem programu jest świadczenie ambulatoryjnej pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz)

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz) INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Jarosław Mokwiński, 13.03.2013 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo