PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Automatyka i Robotyka SPECJALNOŚĆ: Systemy Informatyczne w Automatyce PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tytuł pracy w języku polskim Ruchome oko - śledzenie postaci wykorzystujące kamerę oraz dwa silniki krokowe Tytuł pracy w języku angielskim Moving eye tracking using a camera and two stepper motors AUTOR: Jacek Skiba PROWADZĄCY PRACĘ: dr inż. Andrzej Rusiecki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki WROCŁAW 2010 OCENA PRACY:

2 Spis treści Rozdział 1. Wstęp Cele pracy Struktura logiczna pracy... 6 Rozdział 2. Detekcja Analiza wideo a wizyjna detekcja ruchu Algorytmy detekcji ruchu... 8 Rozdział 3. Silniki skokowe Typy silników skokowych Algorytmy sterowania silnikami skokowymi Zalety i wady silników skokowych Rozdział 4. Przykładowa realizacja sterowania kamerą Schemat układu sterowania Wykorzystywane algorytmy sterowania Parametry wykorzystywanej kamery Rozdział 5. Podręcznik użytkownika programu Motion detection v Informacje ogólne Autor, data opracowania podręcznika Opis programu Przegląd zastosowań programu Wymagania techniczne aplikacji Środowisko programu Sposób korzystania z programu Przykładowe wykorzystanie aplikacji Rozdział 6. Rozpoznawanie twarzy Problematyka rozpoznawania twarzy Algorytm eigenface

3 Rozdział 7. Podręcznik użytkownika programu Eigenface v Informacje ogólne Autor, data opracowania podręcznika Opis programu Przegląd zastosowań programu Wymagania techniczne aplikacji Środowisko programu Sposób korzystania z programu Przykładowe wykorzystanie aplikacji Sytuacje niepoprawne Rozdział 8. Podsumowanie Literatura

4 Rozdział 1 Wstęp Problemy związane z rozpoznawaniem i śledzeniem postaci przez inteligentny system komputerowy, stanowią poważne wyzwanie dla obecnej nauki. Złożoność zagadnienia ukazała wiele metod i algorytmów umożliwiających z większą, bądź z mniejszą skutecznością sprostanie temu zadaniu. Ujmując rzecz ogólnie, szeroka dziedzina Computer Vision stanowi bardzo dynamicznie rozwijający się dział, w którego skład możemy zaliczyć m.in. detekcję, rozpoznawanie wzorców oraz śledzenie ruchu. Algorytmy rozpoznające posiadają bardzo dużą liczbę zastosować, szczególnie w systemach bezpieczeństwa. W tym przypadku podstawowym priorytetem jest niezawodność rozpoznawania, i to ona decyduje o skuteczności oraz praktycznym wykorzystaniu systemu. Dziedzina pattern recognition obecna jest także w systemach identyfikacji tablic rejestracyjnych [2]. Technologia ta umożliwia automatyczne określanie średniej prędkości pojazdu na badanym odcinku drogi, poprzez poprawne odczytanie numeru pojazdu na wjeździe oraz przy wyjeździe ze strefy kontrolowanej. Dodatkowo, umożliwia ona generowanie statystyk ruchu mających na celu poprawienie przepustowości dróg w miastach oraz na drogach wylotowych. Problematyka rozpoznawania wzorców coraz częściej wykorzystywana jest w medycynie [3]. Dotyczy ona zarówno porównywania zdjęć rezonansu magnetycznego ze wzorcem, jak i wyników badań z objawami określonych chorób. Tego typu funkcjonalności stanowią podstawowy element systemów eksperckich, często wykorzystywanych w diagnostyce. Dział rozpoznawania i śledzenia obiektów stanowi znaczące rozszerzenie dziedziny pattern recognition. W tym przypadku połączono programowe podejście rozpoznające wzorzec z automatycznym układem sterowania kamerą. System spełniający dane wymagania posiada zastosowania w wielu dziedzinach, m.in. umożliwia realizację następujących zadań: - CCTV: system telewizji dozorowej umożliwia przekazywanie obrazu z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym. Służy nadzorowaniu i zwiększeniu bezpieczeństwa przestrzeni, w obrębie której zostały zainstalowane inteligentne kamery, umożliwiające rozpoznawanie i śledzenie. - robotyka: rozwijana oraz popularyzowana przez wiele ośrodków akademickich, m.in. przez wrocławskie koło naukowe KoNaR [ Projekt Oka Romana zrealizowany przez to stowarzyszenie, w pełni ukazuje możliwości oraz ambicje tej dziedziny nauki. Wykonany projekt przedstawiono na zdjęciu nr 1. 4

5 1.1 Cele pracy Niniejszy projekt składa się z dwóch odrębnych aplikacji realizujących następujące zadania: - detekcję ruchu w czasie rzeczywistym realizowaną w Visual Studio, wraz z zaprojektowanym układem sterowania kamerą - rozpoznawanie twarzy w środowisku MATLAB implementując algorytm eigenface. Pierwsza część projektu realizuje zadanie wykorzystujące metody obiektowe oparte na dedykowanej bibliotece programistycznej. Brak szczegółów implementacyjnych ułatwia napisanie programu i odciąża twórcę od konkretnych algorytmów. Druga część realizuje zadanie rozpoznawania. To podejście pokazuje złożoność problemu pod względem matematycznym, programistycznym oraz obliczeniowym.. Celem pracy jest przedstawienie podejścia strukturalnego oraz obiektowego, do problematyki detekcji i rozpoznawania wzorców. Ma to na celu z jednej strony przedstawienie zawiłości algorytmu, a z drugiej prostoty operującej na gotowych rozwiązaniach w postaci bibliotek. Dodatkowo w projekcie przedstawiono możliwość wykorzystania silników krokowych, w zadaniach śledzenia wzorców. Rys. 1 Projekt umożliwiający rozpoznanie oraz śledzenie twarzy [ 5

6 1.2 Struktura logiczna pracy Realizowany projekt inżynierski złożony jest z trzech uzupełniających się wzajemnie części: - dwóch programów wraz z kodami źródłowymi i komentarzami - podręczników użytkownika ukazujących sposób wykorzystywania aplikacji - opisu teoretycznego realizowanych koncepcji i funkcji. Uważam, że przyjęta struktura w sposób najpełniejszy oddaje problematykę zagadnienia. Unikanie w opisie teoretycznym części stricte pochodzących z kodów źródłowych, spowodowane jest chęcią utrzymania dokumentu w spójnej całości oraz niepowielania komentarzy zawartych w kodzie oraz w dokumentacji biblioteki AForge.NET. 6

7 Rozdział 2 Detekcja 2.1 Analiza wideo a wizyjna detekcja ruchu Detekcja ruchu w najprostszym tłumaczeniu ukazuje różnicę pomiędzy dwoma klatkami obrazu: sąsiednimi bądź pomiędzy aktualną, a przechowywanym tłem sceny. W tym rozwiązaniu, algorytm nie jest w stanie odróżnić człowieka np. od samochodu po innym kryterium, niż rozmiar. Innymi słowy, detekcja ruchu polega tylko i wyłącznie na ocenie wielkości grupy pikseli. Jeżeli wygenerowany obszar jest wystarczająco duży, to wtedy i tylko wtedy, zostanie wykryty. Tego typu opis systemu niesie duże ograniczenia w jego zastosowaniach oraz w jego skuteczności. Do podstawowych niedogodności metody zaliczamy m.in.: - dynamizm tła: poruszające się pod wpływem wiatru gałęzie drzew lub falująca woda, w znaczący sposób utrudniają poprawną detekcję. - połyskliwe powierzchnie metaliczne, szkło lub duże przedmioty odbijające światło: wszystkie wyróżnione elementy mogą być przyczyną błędnych rozpoznań. - brak automatycznej adaptacji systemu do zmieniających się warunków atmosferycznych. Wymienione powyżej ograniczenia zawężają skuteczność działania metody detekcji ruchu do pomieszczeń zamkniętych, czyli do wykorzystywania ich w stabilnych warunkach środowiskowych oraz oświetleniowych. Dziedzina analizy wideo jest znacznie bardziej skomplikowana od typowego systemu detekcji. Termin Video Analytics jest stosowany w odniesieniu do aplikacji umożliwiających następujące funkcje: - rzeczywistą detekcję typu obiektu, a nie tylko wykrywanie grupy pikseli. - separację obiektu zainteresowania od dynamicznie zmieniającego się tła. - automatyczne dostosowanie systemu do zmieniających się warunków otoczenia. - śledzenie obiektu w całym polu widzenia. Dział rozpoznawania tablic rejestracyjnych, rozpoznawania twarzy czy też metod śledzenia obiektów, zaliczamy do podzbioru analizy wideo. Projektując tego typu system, winniśmy uwzględniać powyżej omówioną problematykę oraz cele stawiane tym aplikacją. 7

8 2.2 Algorytmy detekcji ruchu Każdy implementowany system rejestracji obrazu (np. system monitorowania obiektu), wymaga algorytmu detekcji ruchu. Główna koncepcja wykrywania ruchu wyróżnia dwie odrębne metody: porównywanie sąsiednich klatek, bądź też aktualnej klatki z przechowywanym tłem. W zależności od zastosowania oraz skuteczności, projektowany system wykorzystuje jeden z tych algorytmów. W tym miejscu nadmienić należy o szeregu metod przetwarzania obrazu, mających istotny wpływ na jakość detekcji oraz na złożoność realizowanej procedury. Metoda porównywania sąsiednich klatek, realizuje proces rozpoznawania poprzez wykrywanie różnic w kolorach. Założenie to emuluje sposób rozpoznawania ruchu przez ludzi. W podstawowym ujęciu algorytmu porównujemy składowe R,G,B pikseli, a następnie sprawdzamy czy różnica jest odpowiednio duża, aby uznać badany punkt obrazu za część związaną z ruchem. Chcąc polepszyć jakość oraz szybkość procesu detekcji możemy wykorzystać jedną z niżej opisanych modyfikacji. Zamiast porównywania wszystkich punktów macierzy, aplikacja generuje siatkę pikseli o odpowiedniej gęstości i regularności. Dzięki takiemu ograniczeniu, znacząco minimalizujemy ilość elementarnych operacji wykonywanych w dziedzinie pojedynczych pikseli. Sytuację tą przedstawiono na rysuneku nr 2. Innym rodzajem modyfikacji jest wprowadzanie uśrednienia kolorystycznego. Przed porównywaniem obrazów dzielimy każdy z nich na równomierną siatkę. W ramach wyznaczonego obszaru uśredniamy kolory sumując barwy pikseli, a następnie dzieląc przez ich ilość. Po operacji tego typu, obraz w niższej rozdzielczości jest poddawany porównywaniu. Dzięki danej metodzie, porównywanie jest znacznie skrócone, a co ważniejsze, rola małych obiektów znacząco spada w końcowej analizie. Odrębnym podejściem jest wykrywanie ruchu poprzez porównywanie każdej klatki obrazu z przechowywanym tłem. Tło w systemie pozyskiwane jest w sposób automatyczny, a następnie aktualizowane do wolno przebiegających zmian w polu widzenia kamery. Dzięki takiemu podejściu uzyskujemy reakcję tła na wolno przebiegające zmiany obrazu np. zachmurzenie, zmierzch, mgłę. Obie wyżej wymienione metody detekcji ruchu wykorzystywane są w praktyce, lecz obie do różnych celów. Porównywanie sąsiednich klatek wiążę się z ciągłym dynamizmem sceny, co może mieć wykorzystanie w systemach monitorujących lotniska bądź dworce. Porównywanie oparte na statycznym tle może z kolei być implementowane w fotoradarach. Rys. 2 Losowy wybór punktów detekcji 8

9 Rozdział 3 Silniki skokowe 3.1 Typy silników skokowych Silniki krokowe są urządzeniami elektromechanicznym, przekształcającymi impulsy elektryczne w dyskretne ruchy mechaniczne. Obroty silnika związane są bezpośrednio z podawanymi impulsami na kilka sposobów. Kierunek obrotów jest ściśle związany z sekwencją ich podawanych, prędkość obrotów zależy od częstotliwości, zaś kąt obrotu - od ich ilości. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje silników skokowych pod względem budowy: - silniki o zmiennej reluktancji (VR) - silniki z magnesami trwałymi (PM) - silniki hybrydowe (HB). Obecnie w zastosowaniach komercyjnych wykorzystywane są tylko i wyłącznie silnik hybrydowe [4]. Łączą one w sobie zalety silników ze zmienną reluktancją oraz silników z magnesem trwałym. Stojan silnika HB posiada przeważnie dwa uzwojenia i osiem biegunów, zaś rotor magnesy rozmieszczone osiowo. Pod względem budowy, bardzo ważnym elementem silników hybrydowych są żłobki występujące na czołach biegunów stojana oraz na powierzchni wirnika. Obecność magnesu stałego powoduje ustawianie ich naprzeciw sobie, co wywołane jest maksymalnym przepływem strumienia magnetycznego w ferromagnetykach. Typowa rozdzielczość silnika wynosi kroków na obrót. Schemat budowy silnika HB przedstawiono na rysunku nr 3. Rys. 3 Schemat budowy stojana silnika hybrydowego 9

10 Obecnie produkowane silniki posiadają po kilka biegunów, lecz zawsze zawierają tylko dwa uzwojenia podzielone na sekcje. Wytworzenie wirującego pola magnetycznego będącego podstawą działania silników, w ogólności można zrealizować dwoma sposobami; zmianą kierunku przepływu prądu w uzwojeniach, bądź też wykorzystując odczep umożliwiający przepływ prądu tylko w jednym kierunku. Opisane tutaj dwie odmienne formy sterowania, wprowadziły podział na silniki bipolarne i unipolarne. Silnik bipolarny posiada zawsze 4 przewody wyjściowe. Sterowanie realizowane jest najczęściej z wykorzystaniem dwóch mostków tranzystorowych. Tego typu układ pozwala w pełni wykorzystać silnik, jednak realizacja sterownika nie jest łatwa konieczne jest wysterowanie każdego z ośmiu tranzystorów osobno. Uproszczony schemat sterowania mostkami H przedstawiono na rysunku 4. Rys. 4 Przykładowa realizacja sterowania silnikiem bipolarnym [4] Silnik unipolarny rozpoznajemy po tym, iż posiada 6 przewodów wyjściowych. Zdarza sie że silnik posiada 5 wyprowadzeń, co jest spowodowane połączeniem przewodów zasilających. Sterowanie silnikiem unipolarnym jest prostsze niż bipolarnym, ale w zamian otrzymujemy mniejszy moment obrotowy. Przykładowy układ sterowania silnikiem unipolarnym przedstawiono na rysunku nr 5. Rys. 5 Przykładowa realizacja sterowania silnikiem unipolarnym [4] 10

11 3.2 Algorytmy sterowania silnikami skokowymi Sterowanie silników bipolarnych, jak i unipolarnych możemy realizować w różnorodny sposób. Każdy z algorytmów sterujących wykorzystywany jest w praktyce, w zależności od celów, jakości oraz od stopnia skomplikowania układu docelowego. Ogólny podział wyróżnia następujące metody: - sterowanie falowe (wave drive) - sterowanie pełnokrokowe (full step) - sterowanie półkrokowe (half step). Sterowanie falowe jest najprostszym oraz najmniej wydajnym algorytmem. W przypadku bipolarnym wykorzystujemy w trakcie każdego cyklu pojedyncze uzwojenie, zaś w przypadku unipolarnym tylko i wyłącznie ¼ wszystkich uzwojeń. Graficzny opis tej metody przedstawiono na rysunku nr 6. Rys. 6 Schemat sterowania falowego w silniku unipolarnym [4] Algorytm pełnokrokowy jest prostą oraz dającą dobry moment obrotowy metodą sterującą. W każdej fazie cyklu zasilane są oba uzwojenia niezależnie od typu silnika, co znacznie poprawia m.in. jego moc. Sekwencja sterująca w tym algorytmach powtarza się co cztery impulsy generatora taktującego. Przedstawia to rysunek nr 7. Rys. 7 Schemat sterowania pełnokrokowego w silniku bipolarnym [4] Sterowanie półkrokowe jest najczęściej wykorzystywanym sposobem sterowania, łączącym w sobie dwa powyżej omówione algorytmy. W tym przypadku zasilane się na przemian jedno lub dwa uzwojenia silnika. Realizacja tego typu niesie za sobą zmniejszone osiągi układu, jednak znacząco poprawia precyzje (zmniejsza o połowę skok elementarny) oraz tłumi skłonność układu do rezonansów mechanicznych. Sekwencja sterująca w tej procedurze powtarza się co osiem impulsów generatora taktującego. Ogólny schemat zasilania uzwojeń przedstawiono na rysunek nr 8. 11

12 Rys. 8 Schemat sterowania półkrokowego w silniku unipolarnym [4] Sterowanie mikrokrokowe pomimo swoich bezwzględnych zalet dotyczących płynności ruchu oraz precyzji, nie jest realizowane w zadaniu projektowym. W ogólności, bardzo duża dokładność wirnika nie ma wymiernego wpływu, na jakość opisywanego układu. 12

13 3.3 Zalety i wady silników skokowych Specyficzna (dyskretna) zasada działania silników krokowych, niesie za sobą wiele możliwości ich wykorzystania. Poniżej przedstawiono główne cechy tych napędów (niezależnie od rodzaju silnika skokowego): - precyzja pozycjonowania oraz powtarzalność ruchu - możliwość szybkiego rozbiegu, hamowania oraz zmiany kierunku - proporcjonalność kąta obrotu silnika od ilości impulsów wejściowych - możliwość pracy napędu w układzie pętli otwartej - brak kumulacji błędu silnika z kroku na krok - praca z pełnym momentem obrotowym w stanie spoczynku - osiąganie niskich prędkości obrotowych z obciążeniem umocowanym na osi - niezawodność mechaniczna wynikająca z braku szczotek oraz komutatora. Omówiona powyżej konstrukcja typowych silników krokowych nie jest idealna, o czym świadczą następujące wady tego typu rozwiązań: - rezonanse mechaniczne wynikające z niewłaściwego sterowania - małe maksymalne obroty w porównaniu do innych silników o podobnej mocy - duży pobór prądu - duża emisja ciepła. Wszystkie wymienione zalety oraz wady silników krokowych, uwidoczniają możliwe dziedziny ich wykorzystania, a także sektory w których nie powinny być stosowane m.in. przemysł ciężki, napędy pojazdów. Precyzja oraz prostota sterowania w postaci napędów krokowych wykorzystywana jest w następujących obszarach techniki: - szeroko rozumiana robotyka. Sterowanie ramionami manipulatorów, kołami w robotach mobilnych - mechaniczne urządzenia regulacji - napędy CD/DVD: sterowanie ruchem głowicy czytającej - drukarki igłowe i atramentowe, plotery. 13

14 Rozdział 4 Przykładowa realizacja sterowania kamerą 4.1 Schemat układu sterowania Dedykowanym w projekcie, prostym sterownikiem kamery jest układ wykorzystujący port równoległy LPT, transoptory oraz dwie kości ULN2004. Elementem wykonawczym układu są silniki krokowe unipolarne, realizujące przemieszczanie kamery w poziomie i w pionie. Podstawowy schemat układu sterowania przedstawiony jest na rysunku nr 9. Rys 9. Schemat sterowania dwoma silnikami unipolarnymi Poniżej przedstawiono podstawowe parametry i cechy wykorzystywanych podzespołów układu sterowania. Port równoległe LPT jest 25-pinowym złączem wykorzystywanym w komputerach klasy PC. Magistrala interfejsu składa się z 8 linii danych przesyłających pojedynczy bajt, 4 linii sterujących oraz 5 linii stanu. Linie magistrali są dwukierunkowe i przesyłają sygnały odpowiadające standardowi TTL. Porty tego typu głównie wykorzystywane są do podłączania urządzeń peryferyjnych, np. drukarek, skanerów, ploterów. Układ wyprowadzeń pinów ze złącza przedstawiono na rysunku nr

15 Rys. 10 Oznaczenie pinów gniazda LPT Transoptor [5] jest półprzewodnikowym elementem optoelektronicznym, składającym się z fotoemitera oraz fotodetektora, umieszczonych we wspólnej obudowie. Rolę fotoemitera w obwodzie wejściowym najczęściej spełnia dioda elektroluminescencyjna. Na wyjściu w tym przypadku wykorzystujemy fototranzystor. Głównym zastosowaniem transoptorów jest galwaniczne rozdzielenie obwodów w układach automatyki i sterowania. Wykorzystywane są również jako przekaźniki optoelektroniczne, wyłączniki krańcowe oraz jako czujniki położenia. ULN2004 [6] jest monolitycznym wysokonapięciowym obwodem tranzystorowym wykonanym w układzie Darlingtona. Zawiera on siedem par Darlingtona NPN z wysokonapięciowymi wyjściami. Maksymalny prąd kolektora każdej pary tranzystorów to 500 ma. Układ wykorzystywany jest głównie jako sterownik diod, wyświetlaczy LED, bądź też silników krokowych. Rozmieszczenie pinów w obudowie typu DIL, przedstawiono na rysunku nr 11. Rys. 11 Układ ULN2004 w obudowie dwurzędowej (widok z góry) Wykorzystanie silników unipolarnym firmy Mitsumi M15SP-1N zapewnia łatwość oraz precyzje sterowania. Małe wymiary, lekka waga oraz wysoki moment obrotowy siników, umożliwiają kompaktową realizację układu. Podstawowe parametry silników przedstawiono w tabeli nr 1, a ogólną prezentację na rysunek nr

16 Tabela nr 1. Specyfikacja silnika M15SP-1N [ Parametr Wartość Nominalne napięcie zasilania DC 5 V Przedział zasilania DC (4.5, 5.5) V Nominalny pobór prądu 357 ma Liczba faz 2 Rezystancja uzwojeń 14 Ω / faza 7% Skok elementarny 18 / krok Moment obrotowy 4 mmˑm Prostota realizacji oraz łatwość wykonania układu na płytce uniwersalnej lub stykowej, są niewątpliwymi zaletami tego rozwiązania. Dodatkowo, brak pętli zwrotnej w układzie eliminuje potrzebę stosowania kosztownych urządzeń sprzężenia zwrotnego, takich jak enkodery optoelektroniczne. Zasada działania układu jest następująca: sygnał wyprowadzony przez port równoległy, przekazywany jest poprzez separację galwaniczną do układów scalonych, tam wzmacniany, i następnie doprowadzany do uzwojeń silników. Izolacja w postaci transoptorów konieczna jest z powodu łatwości uszkodzenia portu LPT oraz w konsekwencji części płyty głównej. Rys. 12 Silnik krokowy unipolarny firmy Mitsumi [ 16

17 4.2 Wykorzystywane algorytmy sterowania W projekcie zrealizowano sterowanie sinikami unipolarnymi z wykorzystaniem portu LPT. Główną zaletą tego rozwiązania jest prostota układu, wynikająca z możliwości przesyłania pojedynczych bajtów. Poniżej przedstawiono sekwencje sterujące realizowane w zadaniu projektowym: - sterowanie falowe (tabela nr 2) - sterowanie pełnokrokowe (tabela nr 3) - sterownie półkrokowe (tabela nr 4). Tab. 2 Sterowanie falowe kierunek CW Nr taktu A+ B+ A- B- dziesiętnie Tab. 3 Sterowanie pełnokrokowe kierunek CW Nr taktu A+ B+ A- B- dziesiętnie Tab. 4 Sterowanie półkrokowe kierunek CW Nr taktu A+ B+ A- B- dziesiętnie

18 Zmianę kierunku obrotu wirnika - CCW - zrealizowano podając w odwrotnej kolejności impulsy sterujące. Wykorzystując trzy algorytmy, wprowadzono uniwersalność części programowej na gabaryty i masę kamery wraz z obudową. Dla dużej masy układu, można wytworzyć wysoki moment obrotowy w postaci sterowania pełnokrokowego. Zwiększając precyzję i płynność, wykorzystujemy w systemie sterowanie półkrokowe. Dostęp do portu równoległego zrealizowano wykorzystując darmową bibliotekę dynamiczną InpOut32.dll [ Sprowadzało się to do podania adresu złącza sprawdzanego z poziomu systemu operacyjnego, a następnie do przesyłania wartości do portu w postaci dziesiętnej. Rozwiązanie wykorzystujące bibliotekę dynamiczną kompatybilne jest z innymi systemami z rodziny Windows XP, Vista. Innym problemem dotyczącym głównie laptopów, jest nieposiadanie złącza równoległego. W tym przypadku można wykorzystać konwerter USB LPT, bądź też uniwersalne stacje dokujące. Alternatywnym sposobem sterowania [ - bardziej złożonym pod względem elektroniki - jest wykorzystanie mikrokontrolera wraz z portem RS-232 lub złączem USB. Realizacja tego typu jest kompaktowa oraz profesjonalna. Wymaga jednak złożonych algorytmów sterowania oraz odpowiedniego zaprogramowania uc. W zadaniu projektowym głównym elementem jest program, dlatego porzucono trudniejszą realizację sterownika. 4.3 Parametry wykorzystywanej kamery Patrząc na realizowany projekt inżynierski od strony użytkownika, podstawowym elementem układu jest rodzaj wykorzystywanej kamery. Zastosowanie w systemie zwykłej kamery internetowej powoduje, iż staje się ona wąskim gardłem układu, zapewniając poprawną pracę tylko i wyłącznie w idealnych warunkach oświetleniowych. Zapobiegamy takiemu rozwiązaniu poprzez wybór odpowiedniego typu kamery ze względu na dedykowany rodzaj pracy, warunki środowiskowe oraz cenę. Podstawowym parametrem kamery cyfrowej jest rodzaj wykorzystywanego przetwornika. Wykorzystując w układzie droższe rozwiązania w postaci przetworników CCD, uzyskujemy znakomitą jakość obrazu oraz bardzo wysoką czułość. Dodatkowo, układy tego typu znoszą dobrze szybkie zmiany oświetlenia, mające szczególnie znaczenie w monitoringu ulicznym. Korzystając z technologii CMOS w zamian za pogorszenie wszystkich powyżej opisanych parametrów, uzyskujemy dużą miniaturyzację układu oraz niską cenę. Bardzo ważną rolę w procesie akwizycji obrazu odgrywają także dane dotyczące czułości, rozdzielczości oraz stosunku sygnał/szum. Czułość podawana w luxach, jest zdolnością widzenia kamery przy słabym oświetleniu. Parametr ten wybierany jest w zależności od warunków środowiskowych w jakich pracuje układ. Wykorzystując w tym celu kamerę czarno-białą nastawiamy system na obserwowanie obiektów przy słabym oświetleniu. Duża czułość, mała wrażliwość na kolor światła padającego na obiekty oraz szeroka charakterystyka widmowa, umożliwiają poprawną pracę układu w niekorzystnych warunkach. Wykorzystywanie kamery kolorowej wymagane jest tam, gdzie dobre rozróżnianie osób bądź przedmiotów jest elementem priorytetowym. W tym celu konieczne jest jednak zapewnienie dobrych warunków oświetleniowych, spowodowanych mniejszą czułością tego typu kamery. 18

19 Istotnym elementem w wyborze odpowiedniej kamery jest jej obudowa. W tym przypadku decydującą rolę odgrywają warunki środowiskowe oraz rodzaj wykonywanego zadania. Do wyboru mamy następujące typy obudów: - BOX: najpopularniejsze rozwiązanie, stosowane zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz - DOME: korzystają z obudowy kopułkowej, przeznaczone do zastosowań wewnętrznych - płytkowe: dyskretne, wymagające bardzo mało miejsca - wandaloodporne: wykorzystywane na dworcach, stadionach Przykłady omawianych obudów przedstawiają fotografie nr 13 oraz 14. Rys. 13 Kamera cyfrowa w obudowie typu BOX Obecne rozwiązania technologiczne znacząco wspomagają kamery w problemach dotyczących monitoringu. Dla przykładu, układy BLC eliminują zjawisko powstające przy silnym świetle padającym z tyłu obiektu. Automatyczny balans bieli (AWB), zapewnia zaś otrzymywanie naturalnego obrazu przy różnych rodzajach oświetlenia. Dzięki tego typu rozwiązaniom znacząco poprawiamy jakość obrazu, lecz ma to oczywiście swoje odzwierciedlenie w cenie. Rys. 14 Kamera cyfrowa w obudowie typu DOME 19

20 Rozdział 5 Podręcznik użytkownika programu Motion detection v Informacje ogólne Autor, data opracowania podręcznika Program został napisany przez Jacka Skibę, jako jeden z elementów projektu inżynierskiego. Opracowane zostało napisane dnia r. Manual dotyczy pierwszej wersji aplikacji, w której nie zaimplementowano modułu automatycznego śledzenia wzorców Opis programu Głównym zadaniem aplikacji jest detekcja ruchu przechwytywana z cyfrowej kamery w czasie rzeczywistym. W tym celu, w programie zaimplementowano dwie metody detekcji: - porównywanie sąsiednich klatek - porównywanie z tłem oraz wprowadzono cztery procedury wyświetlania zmian na scenie: - podświetlanie powierzchni - podświetlanie krawędzi - zliczanie ruchomych obiektów - siatkę intensywności ruchu. Sterowanie manualne kamerą w poziomie i w pionie umożliwia myszka komputerowa. Wraz z wykryciem ruchu, program automatycznie zapisuje analizowaną klatkę obrazu na dysku. Dodatkowo, aplikacja umożliwia ustawienie podstawowych parametrów detekcji, tj.: - czułości algorytmu - interwału czasowego pomiędzy zrzutami - ścieżki zapisu zdjęć. W programie wprowadzono także moduł wykorzystujący protokoły sieciowe. Umożliwia on realizację następujących funkcji: - zdalne śledzenie sceny wykorzystując przeglądarkę - zapis detekcji na serwerze FTP - wysyłanie powiadomień o wykrytym ruchu na pocztę. 20

21 5.1.3 Przegląd zastosowań programu Aplikacja może być wykorzystywana w prostych systemach monitoringu oraz zabezpieczenia. Wiele zaimplementowanych metod detekcji, możliwość archiwizacji oraz dostęp poprzez sieć, umożliwiają stworzenie systemu ochraniającego małe pomieszczenie, bądź też komputer sam w sobie Wymagania techniczne aplikacji Dedykowanym środowiskiem programu są systemy operacyjne z rodziny Windows. Elementem koniecznym jest także platforma.net w wersji co najmniej 3.5 oraz framework AForge.NET. Modułami dodatkowymi rozszerzającymi funkcjonalność są dwa darmowe programy realizujące zdalne śledzenie oraz upload na serwer FTP: cam4net i Home Ftp Server. 5.2 Środowisko programu Sposób korzystania z programu Obsługa aplikacji jest prosta oraz intuicyjna. W czasie przechwytywania obrazu z kamery, użytkownik posiada cały czas możliwość zmiany metody detekcji oraz sposobu wyświetlania różnic pomiędzy klatkami. Dodatkowo w sposób online można zmieniać parametry związane z czułością wykrywania oraz z interwałem czasowym zrzutów Przykładowe wykorzystanie aplikacji Interfejs programu prezentuje standardowy wygląd oraz parametry dla środowiska Windows. Wygląd GUI po otwarciu aplikacji przedstawiono na rysunku nr 15. Rys. 15 Główne okno programu 21

22 Informacje na temat kamery oraz ustawienia parametrów detekcji regulowane są w zakładce konfiguracja. Wygląd zakładki przedstawiono na rysunku nr 16. Rys. 16 Okno konfiguracji programu Motion Detection Przykład detekcji piłki wykorzystujący metodę porównywania z tłem, z podświetlaniem całej powierzchni przedmiotu, przedstawiono na rysunku nr 17. Rys. 17 Metoda porównująca z tłem, podświetlająca całą powierzchnię 22

23 Przykład detekcji piłki wykorzystujący metodę porównywania z tłem, z podświetlaniem krawędzi przedmiotu, przedstawiono na rysunku nr 18. Rys. 18 Metoda porównująca z tłem, podświetlająca krawędzie przedmiotu Przykład detekcji piłek wykorzystujący metodę porównywania z tłem, ze zliczaniem ruchomych obiektów, przedstawiono na rysunku nr 19. Rys. 19 Metoda porównująca z tłem, zliczająca ruchome obiekty 23

24 Przykład detekcji piłki wykorzystujący metodę porównywania sąsiednich klatek, z ukazaniem siatki intensywności ruchu, przedstawiono na rysunku nr 20. Rys. 20 Metoda porównująca sąsiednie klatki, ukazująca siatkę intensywności ruchu Interfejs sterowania w aplikacji kamerą cyfrową przedstawiono na rysunku nr 21. Do wyboru użytkownik posiada sterowanie fazowe, półkrokowe oraz sterowanie z wysokim momentem obrotowym. Rys. 21 Moduł umożliwiający sterowanie za pomocą silników krokowych położeniem kamery 24

25 Wysyłanie komunikatu realizowane jest po wykryciu odpowiednio dużej liczby klatek z ruchem. Zadaniem użytkownika jest tylko i wyłącznie podanie adresu poczty. Na rysunku nr 22 przedstawiono działanie tej usługi. Rys. 22 Wysyłanie wiadomości informującej o wykrytym ruchu Wykorzystując aplikację cam4net działającą w oparciu technologię P2P, umożliwiamy upload obrazów na stronę internetową. Przykładowy widok sceny z poziomu przeglądarki przedstawiono na rysunku nr 23. Rys. 23 Zdalne śledzenie prowadzone ze strony 25

26 Archiwizacja zdjęć realizowana jest z wykorzystaniem programu Home Ftp Server. Użytkownik po podaniu adresu serwera FTP otrzymuje na swoje konto zdjęcia z wykrytym ruchem. Przykładowy przebieg sesji programu przedstawiono na rysunku nr 24. Rys. 24 Dostęp do archiwum detekcji wykorzystując serwer FTP 26

Energoelektronika Cyfrowa

Energoelektronika Cyfrowa Energoelektronika Cyfrowa dr inż. Maciej Piotrowicz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ piotrowi@dmcs.p.lodz.pl http://fiona.dmcs.pl/~piotrowi -> Energoelektr... Energoelektronika Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Kacper Kulczycki. Krótko o silnikach krokowych (cz. 2.)

Kacper Kulczycki. Krótko o silnikach krokowych (cz. 2.) Kacper Kulczycki Krótko o silnikach krokowych (cz. 2.) Plan na dziś: Co to jest? Jakie są rodzaje silników krokowych? Ile z tym zabawy? Gdzie szukać informacji? Co to jest silnik krokowy? Norma PN 87/E

Bardziej szczegółowo

Analogowy sterownik silnika krokowego oparty na układzie avt 1314

Analogowy sterownik silnika krokowego oparty na układzie avt 1314 Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii 51 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bartłomiej Dąbek Adrian Durak - Elektrotechnika 3 rok - Elektrotechnika 3 rok Analogowy sterownik

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Silniki krokowe. 1. Podział siników krokowych w zależności od ich budowy.

Silniki krokowe. 1. Podział siników krokowych w zależności od ich budowy. Silniki krokowe 1. Podział siników krokowych w zależności od ich budowy. 2. Rys.1. Podział silników krokowych. Ogólny podział silników krokowych dzieli je na wirujące i liniowe. Wśród bardziej rozpowszechnionych

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Oprac. na podst. : Potocki L., Elektronika dla Wszystkich, 2002 Program wg: Simon Monk, https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruitarduino-lesson-16-stepper-motors.pdf

Bardziej szczegółowo

StrK Sterownik bipolarnego silnika krokowego

StrK Sterownik bipolarnego silnika krokowego MKEiA Marek Kopeć, Zbigniew Rębisz s.c. 1/5 StrK Sterownik bipolarnego silnika krokowego Charakterystyka sterownika Maksymalny prąd na fazę 2.5A Maksymalne napięcie zasilania 35V Praca z 1, 1/2, 1/4, 1/8

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Opis stanowiska laboratoryjnego do projektowania i weryfikacji algorytmów sterujących autonomicznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie silników krokowych jako napęd robota mobilnego

Zastosowanie silników krokowych jako napęd robota mobilnego Zastosowanie silników krokowych jako napęd robota mobilnego Bartłomiej Kurosz 22 maja 2015 Bartłomiej Kurosz Napędy robotów mobilnych 22 maja 2015 1 / 48 Wstęp Tytuł Badanie sprawności napędu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Interpretacja gestów dłoni w sekwencji obrazów cyfrowych. autor: Karol Czapnik opiekun: prof. dr hab. Włodzimierz Kasprzak

Interpretacja gestów dłoni w sekwencji obrazów cyfrowych. autor: Karol Czapnik opiekun: prof. dr hab. Włodzimierz Kasprzak Interpretacja gestów dłoni w sekwencji obrazów cyfrowych autor: Karol Czapnik opiekun: prof. dr hab. Włodzimierz Kasprzak Plan prezentacji Cel pracy magisterskiej Zastosowanie pracy Założenia projektowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USBCAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika Designer: Mateusz Płociński SQ3PLX Producer: Microsat info@microsat.com.pl

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA wersja 1.0 http://www.projekt-tech.pl 1. Wymagania sprzętowe - komputer klasy PC z portem USB - system operacyjny Microsoft

Bardziej szczegółowo

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 Opis techniczny Jakub Kuryło kl. III Ti Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 Ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin e-mail: jkurylo92@gmail.com 1 Spis treści 1. Wstęp..

Bardziej szczegółowo

Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład...

Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład... Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

PLD48 PIXEL DMX LED Driver PLD48 PIXEL DMX LED Driver Instrukcja obsługi www.modus.pl ziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA Produkt z kategorii: Zestawy

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MTR-8s.

KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MTR-8s. KARTA KATALOGOWA Moduł ściemniacza MTR-8s www.ampio.com.pl Opis modułu Przeznaczenie Moduł MTR-8s jest składnikiem systemu Ampio SmartHome. Posiada osiem wyjść regulowanych płynnie 0-230V AC. Moduł posiada

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Opis stanowiska sterowania prędkością silnika 3-fazowego Opracował: mgr inż. Arkadiusz Cimiński Data: październik, 2016 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym? Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA 2 Kod: ES1C400 026 BADANIE WYBRANYCH DIOD I TRANZYSTORÓW BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/14 INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego

Silniki prądu stałego Silniki prądu stałego Maszyny prądu stałego Silniki zamiana energii elektrycznej na mechaniczną Prądnice zamiana energii mechanicznej na elektryczną Często dane urządzenie może pracować zamiennie. Zenobie

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego

Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego Instrukcja do ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sposobem sterowania 3- pasmowego silnika bezszczotkowego

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet Głównym elementem jest mikrokontroler PIC18F67J60, który oprócz typowych modułów sprzętowych, jak port UART czy interfejs I2C, ma wbudowany kompletny moduł kontrolera Ethernet. Schemat blokowy modułu pokazano

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Inteligentne instalacje elektryczne (4) Intelligent Home Control Koncepcja systemu Studia Podyplomowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki Koncepcja IHC Koncepcja

Bardziej szczegółowo

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIK ELEKTRYCZNY JEST MASZYNĄ, KTÓRA ZAMIENIA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ BUDOWA I DZIAŁANIE SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Moment obrotowy silnika powstaje na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Arduino - rozszerzanie. Podłączanie wyświetlacza LCD. Podłączanie wyświetlacza LCD. Podłączanie wyświetlacza LCD

Systemy Wbudowane. Arduino - rozszerzanie. Podłączanie wyświetlacza LCD. Podłączanie wyświetlacza LCD. Podłączanie wyświetlacza LCD Wymagania: V, GND Zasilanie LED podswietlenia (opcjonalne) Regulacja kontrastu (potencjometr) Enable Register Select R/W (LOW) bity szyny danych Systemy Wbudowane Arduino - rozszerzanie mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i użytkowania kamery internetowej - 2010-06-02. Sopot 2010-06-02. Andrzej Poszewiecki. University of Gdansk

Instrukcja instalacji i użytkowania kamery internetowej - 2010-06-02. Sopot 2010-06-02. Andrzej Poszewiecki. University of Gdansk Instrukcja instalacji i użytkowania kamery internetowej - 2010-06-02 Sopot 2010-06-02 Andrzej Poszewiecki University of Gdansk Spis treści Czym jest kamera internetowa?... 3 Do czego można użyd kamery

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Sensoryka i układy pomiarowe łazika marsjańskiego Scorpio IV

Sensoryka i układy pomiarowe łazika marsjańskiego Scorpio IV Sensoryka i układy pomiarowe łazika marsjańskiego Scorpio IV http://scorpio.pwr.wroc.pl/ Konrad Cop KN OFF-ROAD Ogólnie o łaziku Mobilna platforma badawczo-eksploatacyjna Przygotowywany na zawody URC i

Bardziej szczegółowo

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Główne cechy Do 96 kamer konwencjonalnych lub IP w dowolnej konfiguracji (wersja programu Ksenos) Do 32 jednoczesnych dostępów przez programy klienckie (program

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Sterowanie Robotem Przemysłowym KUKA KR3 Sprzężonego z Systemem Wizyjnym oraz Systemem Rozpoznawania Mowy

Sieciowe Sterowanie Robotem Przemysłowym KUKA KR3 Sprzężonego z Systemem Wizyjnym oraz Systemem Rozpoznawania Mowy Sieciowe Sterowanie Robotem Przemysłowym KUKA KR3 Sprzężonego z Systemem Wizyjnym oraz Systemem Rozpoznawania Mowy Jakub Machnik, Michał Grycman, Mateusz Konieczny Politechnika Śląska, Gliwice, Polska

Bardziej szczegółowo

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/ Zestaw Startowy EvB Zestaw startowy EvB 5.1 z mikrokontrolerem ATMega32 jest jednym z najbardziej rozbudowanych zestawów dostępnych na rynku. Został zaprojektowany nie tylko z myślą o początkujących adeptach

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Aplikacja z zastosowaniem czujnika wizyjnego LightPix z pakietem softwarowym Pattern Matching

Aplikacja z zastosowaniem czujnika wizyjnego LightPix z pakietem softwarowym Pattern Matching Aplikacja z zastosowaniem czujnika wizyjnego LightPix z pakietem softwarowym Pattern Matching Problem: Wykrywanie poprawności założenia (ułożenia) elementu w narzędziu. Elementem jest metalowa łuska koloru

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania Stair Lighting Driver Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania 1 S t r o n a Spis treści 1. Zasady BHP przy obsłudze urządzenia... 3 1.1. Wymogi ogólne... 3 1.2. Na stanowisku instalacji

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 19 Analiza pracy urządzeń KNX/EIB należących do odrębnych linii magistralnych Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie i analiza pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 Instrukcja użytkownika DA-71814 Wstęp Dziękujemy za korzystanie z bezprzewodowej kamery nowej generacji. Z urządzenia można korzystać zaraz po jego podłączeniu.

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

KRZYŻE APTECZNE 1-kolorowe i 7-kolorowe. www.ledtechnology.pl. Raster od 10 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot

KRZYŻE APTECZNE 1-kolorowe i 7-kolorowe. www.ledtechnology.pl. Raster od 10 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot www.ledtechnology.pl KRZYŻE APTECZNE 1-kolorowe i 7-kolorowe Raster od 10 mm KA Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o firmie Krzyże

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla kamer obwodowych pojazdu UGV. Krótka specyfikacja

Wymagania dla kamer obwodowych pojazdu UGV. Krótka specyfikacja ODTAJNIONY Załącznik 4 Wymagania dla kamer obwodowych pojazdu UGV (Unmanned Ground Vehicle - Bezzałogowy Pojazd Naziemny) Krótka specyfikacja WP6 Strona 1 Spis treści 1. ZAKRES 3 1.1. WPROWADZENIE 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Enkoder magnetyczny AS5040.

Enkoder magnetyczny AS5040. Enkoder magnetyczny AS5040. Edgar Ostrowski Jan Kędzierski www.konar.ict.pwr.wroc.pl Wrocław, 28.01.2007 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis wyjść... 4 3 Tryby pracy... 4 3.1 Tryb wyjść kwadraturowych...

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS FIAT CAN TACHO INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/10

INTERFEJS FIAT CAN TACHO INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/10 INTERFEJS FIAT CAN TACHO INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/10 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

Silniki skokowe - cz. 1: budowa i zasada działania

Silniki skokowe - cz. 1: budowa i zasada działania Jakub Wierciak Silniki skokowe - cz. 1: budowa i zasada działania Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady działania

Bardziej szczegółowo

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H W O J S K O W A A K A D E M I A T E C H N I C Z N A W Y D Z I A Ł E L E K T R O N I K I Drukować dwustronnie P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H Grupa... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED Właściwości: Do 91% wydajności układu scalonego z elektroniką impulsową Szeroki zakres napięcia wejściowego: 9-40V AC/DC Działanie na prądzie stałym

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami

Bardziej szczegółowo