Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku"

Transkrypt

1 Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku 1 Rzeszów 2016

2 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH W 2015 R. W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE - ZESTAWIENIA ZBIORCZE... 5 Osoby przeszkolone według miejsca zamieszkania... 8 Osoby przeszkolone według wykształcenia... 9 Osoby przeszkolone według wieku Osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy SZKOLENIA ZAWODOWE (GRUPOWE) REALIZOWANE W 2015 R 12 PUP Brzozów PUP Dębica PUP Jarosław PUP Jasło PUP Kolbuszowa PUP Krosno PUP Lesko PUP Leżajsk PUP Lubaczów PUP Łańcut PUP Mielec PUP Nisko PUP Przemyśl PUP Przeworsk PUP Ropczyce PUP Rzeszów PUP Sanok PUP Stalowa Wola PUP Strzyżów PUP Tarnobrzeg PUP Ustrzyki Dolne SZKOLENIA GRUPOWE (ZAWODOWE) PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2016 R PUP Brzozów PUP Dębica PUP Jarosław

4 PUP Jasło PUP Kolbuszowa PUP Krosno PUP Lesko PUP Leżajsk PUP Lubaczów PUP Łańcut PUP Mielec PUP Nisko PUP Przemyśl PUP Przeworsk PUP Ropczyce PUP Rzeszów PUP Sanok PUP Stalowa Wola PUP Strzyżów PUP Tarnobrzeg PUP Ustrzyki Dolne

5 WSTĘP Zgodnie z art. 8 ust 1 pkt. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poniższy raport prezentuje analizę szkoleń przeprowadzonych w 2015 roku dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz plan szkoleń grupowych przewidzianych na 2016 rok. Został on opracowany na podstawie informacji przesłanych przez poszczególne powiatowe urzędy pracy z terenu województwa podkarpackiego. Zawarte są tu dane w skali województwa za poprzedni rok kalendarzowy, dotyczące przeprowadzonych szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w poszczególnych powiatowych urzędach pracy oraz przewidywanych do przeprowadzania w bieżącym roku kalendarzowym. LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH W 2015 R. W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE - ZESTAWIENIA ZBIORCZE Na terenie woj. podkarpackiego w 21 w powiatowych urzędach pracy w 2015 r. przeszkolono 4124 osoby (w tym 1240 kobiet). Kobiety stanowiły 30% ogółu osób przeszkolonych. Osoby biorące udział w ch to w 59% mieszkańcy wsi, a w 41% -mieszkańcy miast. Osoby przeszkolone według miejsca zamieszkania 59% 41% miasto wieś Źródło: Na podstawie informacji przekazanej przez PUP Największą grupę spośród przeszkolonych stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (34%), drugą co do wielkości grupą okazały się osoby 5

6 z wykształceniem zasadniczym zawodowym (22%). 21% stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem wyższym. Najmniej licznymi grupami były osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (15%) i gimnazjalnym (9%). Osoby przeszkolone według wykształcenia wyższe 877 policelane i średnie zawodowe 1386 średnie ogólnokształcące 608 wykształcenie zasadnicze zawodowe 895 gimnazjalne i poniżej Źródło: Na podstawie informacji przekazanej przez PUP Wśród przeszkolonych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (41%). Drugą co do liczebności grupą były osoby w wieku od 18 do 24 lat (32%). Łącznie stanowili oni 73% ogólnej liczby osób przeszkolonych. Osoby przeszkolone według wieku 55-więcej wiek w latach Źródło: Na podstawie informacji przekazanej przez PUP 6

7 Według otrzymanych danych, najwięcej osób bezrobotnych przeszkolonych przez powiatowe urzędy pracy to osoby pozostające bez zatrudnienia do 6 miesięcy (50%), kolejne dwie grupy bezrobotnych (osoby pozostające bez zatrudnienia od 6 do 12 miesięcy oraz osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy) stanowiły po 25% ogółu osób przeszkolonych. Osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy 25% 25% 50% do 6 m-cy 6-12 m-cy pow. 12 m-cy Źródło: Na podstawie informacji przekazanej przez PUP 7

8 ZESTAWIENIA ZBIORCZE Osoby przeszkolone według miejsca zamieszkania PUP Ogółem W tym kobiet Miejsce zamieszkania Miasto Wieś 1. Brzozów Dębica Jarosław Jasło Kolbuszowa Krosno Lesko Leżajsk Lubaczów Łańcut Mielec Nisko Przemyśl Przeworsk Ropczyce Rzeszów Sanok Stalowa Wola Strzyżów Tarnobrzeg Ustrzyki Dolne Razem

9 Osoby przeszkolone według wykształcenia Wykształcenie Lp PUP Ogółem Gimnazjalne i poniżej Zasadnicze zawodowe Średnie ogólnokształcące Policealne i średnie zawodowe Wyższe 1. Brzozów Dębica Jarosław Jasło Kolbuszowa Krosno Lesko Leżajsk Lubaczów Łańcut Mielec Nisko Przemyśl Przeworsk Ropczyce Rzeszów Sanok Stalowa Wola Strzyżów Tarnobrzeg Ustrzyki Dolne Razem

10 Osoby przeszkolone według wieku PUP Ogółem Wiek w latach więcej 1. Brzozów Dębica Jarosław Jasło Kolbuszowa Krosno Lesko Leżajsk Lubaczów Łańcut Mielec Nisko Przemyśl Przeworsk Ropczyce Rzeszów Sanok Stalowa Wola Strzyżów Tarnobrzeg Ustrzyki Dolne Razem

11 Osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy PUP Ogółem Czas pozostawania bez pracy do 6 miesięcy 6-12 powyżej Brzozów Dębica Jarosław Jasło Kolbuszowa Krosno Lesko Leżajsk Lubaczów Łańcut Mielec Nisko Przemyśl Przeworsk Ropczyce Rzeszów Sanok Stalowa Wola Strzyżów Tarnobrzeg Ustrzyki Dolne Razem

12 SZKOLENIA ZAWODOWE (GRUPOWE) ZREALIZOWANE W 2015 R. W 2015 r. w powiatowych urzędach pracy ze szkoleń grupowych (zawodowych) skorzystały 2516 osoby. Łącznie na ten cel wydano ,83 zł. Najwięcej osób skorzystało z tego rodzaju szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie (683), Krośnie (283), Mielcu (277) i Ropczycach (262). Tej formy wsparcia nie zrealizowano w PUP w Jarosławiu, Lesku, Łańcucie oraz Tarnobrzegu osób przeszkolonych w rozbiciu na poszczególne powiatowe urzędy pracy Źródło: Na podstawie informacji przekazanej przez PUP 12

13 przeszkolonych osób przez poszczególne powiatowe urzędy pracy oraz suma wydatkowanych środków PUP przeszkolonych osób 1. Brzozów Dębica 87 Suma wydatkowanych środków (w zł) , ,98 3. Jarosław Jasło ,00 5. Kolbuszowa ,00 6. Krosno ,00 7. Lesko Leżajsk ,00 9. Lubaczów , Łańcut Mielec , Nisko , Przemyśl , Przeworsk , Ropczyce , Rzeszów , Sanok , Stalowa Wola , Strzyżów , Tarnobrzeg Ustrzyki Dolne ,50 Razem ,83 13

14 SZKOLENIA ZAWODOWE (GRUPOWE) ZREALIZOWANE W 2015 R. W POSZCZEGOLNYCH POWIATOWYCH URZEDACH PRACY PUP Brzozów na w zł* w % 1. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej , Technolog wewnętrznych robót wykończeniowych w budownictwie , ABC Przedsiębiorczości ,00 99 *Kwota przekazana instytucji szkoleniowej, podzielona przez liczbę PUP Dębica Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi met. TIG (141/1) i met. MAG (135/1) Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur oraz spoinami czołowymi blach w met. MAG Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi met. TIG (141/1) i met. MAG (135/1) Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim 14 na w zł w % , , , , Kurs wizażu (z egzaminem czeladniczym) , Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (z egzaminem czeladniczym) Księgowość i kadry w małej firmie z kompleksową obsługą biura Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur oraz spoinami czołowymi blach w met. TIG , , , ,14 71

15 PUP Jarosław W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu nie realizował szkoleń zawodowych (grupowych). PUP Jasło na w zł* w % 1. Spawanie metodą MAG (135-I stopień) , Pielęgnacja i stylizacja paznokci z elementami prowadzenia własnej działalności gospodarczej 3. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim 4. Obsługa i konserwacja żurawi przenośnych (HDS) i podestów ruchomych montowanych na pojeździe 5. Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C1, C1+E, C, C+E , , , , Projektowanie i szycie firan , Technolog robót wykończeniowych w budownictwie , Lakiernik ,00 10 *Kwota przekazana instytucji szkoleniowej, podzielona przez liczbę PUP Kolbuszowa na w zł* w % 1. ABC Przedsiębiorczości , Sprzedawca ,00 75** 3. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych ,00 73 *Kwota przekazana instytucji szkoleniowej, podzielona przez liczbę **Szkolenie zorganizowane w ramach programu specjalnego-po szkoleniu wszystkie osoby podjęły staż w zawodzie sprzedawca. Natomiast po stażu pracę podjęło 15 osób tj. 75%. 15

16 PUP Krosno na w zł w % 1. Kierowca wózków jezdniowych ,00 52,5 2. Spawanie met. TIG I, II stopień , Operator (koparko-ładowarek oraz koparek jednonaczyniowych) , Profesjonalny sprzedawca , Obsługa kas fiskalnych , Specjalista ds. zamówień publicznych , Księgowość małych i średnich firm , Posadzkarz-glazurnik , Pracownik hurtowni , Spawanie met. TIG I, II stopień ,00 * 11. Spawanie met. MAG I, II stopień , 00 * 12. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C ,00 * 13. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv 8 350,00 12,5 14. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie , Operator sprzętu do robót ziemnych (koparko- ładowarek oraz koparek jednonaczyniowych) ,00 * 16. Kierowca wózków jezdniowych , Montażysta rusztowań ,00 * 18. Monter urządzeń energii odnawialnej ,00 * 19. Kierowca wózków jezdniowych 8 250,00 * 20. Kierowca wózków jezdniowych ,00 * *Od nie minęły 3 miesiące PUP Lesko W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku nie realizował szkoleń zawodowych (grupowych). 16

17 PUP Leżajsk na w zł w % 1. Własna firma - pierwsze kroki ,00 32,35 PUP Lubaczów na w zł w % 1. Profesjonalny handlowiec specjalista ds. sprzedaży , Drwal operator pilarki , Magazynier , Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) oraz metodą TIG (141) ,90 22,2 5. Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy ,00 20 PUP Łańcut W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie nie realizował szkoleń zawodowych (grupowych). PUP Mielec 17 na w zł w % 1. Barman- barista ,00 45,45 2. Kierowca operator wózka jezdniowego ,50 52,08 3. Księgowość z elementami kadr i płac ,10 15,79

18 4. Monter instalacji fotowoltaicznych , Operator suwnic hakowych sterowanych z poziomu roboczego kategorii II S , Projektowanie 2 D i 3 D (Autocad) , Projektowanie 2 D i 3 D (Autocad i Inventor) , Spawanie metodą MAG i TIG ,00 57,5 9. Podstawy przedsiębiorczości ,00 57,5 PUP Nisko na w zł* w % 1. Sprzedawca z fakturowaniem i kasą fiskalną ,00-2. Spawanie metodą MAG , Drwal-operator pilarki , Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C , Księgowość komputerowa , Spawanie metodą MAG , Sprzedawca z fakturowaniem i kasą fiskalną , Stylizacja paznokci ,00 12 * Kwota przekazana instytucji szkoleniowej, podzielona przez liczbę. PUP Przemyśl 18 na w zł w % 1. Fakturzysta z obsługą komputera i kasy fiskalnej , Księgowość i kadry małych i średnich firm , Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz florystyką , Kurs prawa jazdy kat. C+E, kwalifikacja wstępna ,00 0

19 przyśpieszona dla prawa jazdy kat. C i C+E 5. Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych (wózki prowadzone i zdalnie sterowane, wózki podnośnikowe, podnośnikowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem) I, II, III WJO 6. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji oraz pomocą przedmedyczną 7. Kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla prawa jazdy kat. C ,00 9, , , Kurs prawa jazdy kat. D (po kat. B) oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D , Kurs prawa jazdy kat. D (po kat. C) oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D , Operator koparko-ładowarki ,00 18, Uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 KV (grupa I) w zakresie eksploatacji i dozoru 3 749,00 33, Uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 KV 6 749,00 (grupa I) w zakresie eksploatacji i dozoru * Kwota przekazana instytucji szkoleniowej, podzielona przez liczbę. 0 PUP Przeworsk na w zł w % 1. Kierowanie ruchem drogowym 9 200, Spawanie met. TIG 141 i spoinami pachwinowymi blach i rur, spawanie czołowe rur z rozszerzeniem na stal nierdzewną , Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC , Kierowanie wózkami jednonaczyniowymi z napędem silnikowym oraz bezpieczna wymiana butli gazowej Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur met. TIG 141 oraz Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur met. TIG 141 i MAG 135 Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur met. TIG 141 oraz Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur met. MAG , , ,

20 7. Palacz CO-uprawnienia energetyczne w grupie ,00 25 PUP Ropczyce na w zł w % 1. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie , Kurs spawania spoinami pachwinowymi blach i rur met. MAG i TIG Kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. C1, C, C1+E, C+E , , Obsługa kasy fiskalnej , Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych, użytkowych programów komputerowych oraz kasy fiskalnej Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z egzaminem UDT , , Księgowość i kadry w małej firmie , ABC przedsiębiorczości , ABC przedsiębiorczości ,60 98 PUP Rzeszów orysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem programów Zuzia, Norma Pro Logistyk/spedytor międzynarodowy+ moduł języka angielskiego 20 na w zł w % , , Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej , Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych ze zmiennym wysięgiem ,00 10

21 5. 6. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych, użytkowych programów komputerowych oraz kasy fiskalnej Operator-programista CNC ze znajomością rysunku technicznego i technologii obróbki skrawaniem , , Cieśla szalunkowy , Szkolenie autoryzowanego montera instalacji fotowoltaicznych Monter urządzeń energii odnawialnej-kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energii odnawialnej Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów Autocad, Autodesk Inventor Spawacz spoin pachwinowych blach i rur w metodzie TIG. Spawacz spoin czołowych blach oraz czołowych rur w metodzie TIG Prawo jazdy kat. C z egzaminem oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C, C+E, C1+E Programowanie aplikacji mobilnych w języku Java dla systemu Android Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Indesign) , , , , , , , Excel rozszerzony od podstaw , Przedstawiciel handlowy+ moduł języka angielskiego Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C, C1, C+E, C1+E , , Recepcjonista+ moduł języka angielskiego , Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym , Programowanie w języku PHP 9 569, Specjalista ds. zamówień publicznych , Pracownik odnowy biologicznej wellness i spa , Merchandising z obsługą komputera , Obsługa sklepu internetowego , Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1KV 5 639, Fakturzysta z obsługą komputera , Księgowość i kadry w małej firmie , Kurs design i stylizacji wnętrz 9 990,

22 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie+ egzamin czeladniczy Obsługa księgowo-rachunkowych programów komputerowych , , Podatkowa książka przychodów i rozchodów , Profesjonalna organizacja imprez okolicznościowych z elementami cateringu Profesjonalna pokojowa w hotelu+ moduł języka angielskiego , , Szkolenie komputerowe rozszerzone od podstaw , Wizażystka/stylistka+ egzamin czeladniczy , Spawacz spoin pachwinowych blach i rur w metodzie MAG. Spawacz spoin czołowych blach w metodzie MAG ,00 20 PUP Sanok Drwal operator pilarek, uprawnienia do obsługi żurawia przeładunkowego, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Kelner Barman z obsługą kas fiskalnych oraz profesjonalnym parzeniem kawy 22 na w zł w % , , Kucharz z elementami kuchni regionalnej , Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 9 586, Operator koparko-ładowarki III kl. wszystkie typy oraz koparki jednonaczyniowej III kl. wszystkie typy Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z egzaminem UDT Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej minimum sanitarnym i fakturowaniem , , , Obsługa kasy fiskalnej , Pracownik remontowo-budowlany z egzaminem czeladniczym Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi metodą TIG , ,00 66

23 PUP Stalowa Wola na w zł* w % 1. Kucharz ,00 0** 2. Opiekun osób starszych i chorych ,00 0** 3. Profesjonalny sprzedawca ,00 0** 4. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC ,00 70 *Kwota przekazana instytucji szkoleniowej, podzielona przez liczbę ** Szkolenie realizowane w ramach programu specjalnego, po których zostały zaplanowane inne formy wsparcia PUP Strzyżów na w zł* w % 1. Mała przedsiębiorczość ,00 96,8 Kwota przekazana instytucji szkoleniowej, podzielona przez liczbę PUP Tarnobrzeg W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu nie realizował szkoleń zawodowych (grupowych). PUP Ustrzyki Dolne 23 na w zł w % 1. Drwal-operator pilarki , Barman-kelner , Operator wózków jezdniowych ,00 20

24 4. Księgowość i płace w małej firmie , Operator koparek jednonaczyniowych kl. III , Operator obrabiarek sterowanych numerycznie- CNC ,

25 SZKOLENIA GRUPOWE (ZAWODOWE) PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2016 R. PUP Planowana liczba 1. Brzozów Dębica Jarosław Jasło Kolbuszowa Krosno Lesko - 8. Leżajsk Lubaczów Łańcut Mielec Nisko Przemyśl Przeworsk Ropczyce Rzeszów Sanok Stalowa Wola Strzyżów Tarnobrzeg Ustrzyki Dolne 20 Razem

26 PUP Brzozów Planowana liczba 1. Operator koparki jednonaczyniowej kl. III 5 2. Operator wózków jezdniowych 5 3. Cukiernik 5 PUP Dębica 1. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi met. TIG (141/1) i met. MAG (135/1) Planowana liczba 2. Sprzedawca-fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych Spawacz spoin pachwinowych blach i rur w metodzie TIG. Spawacz spoin czołowych blach i rur w metodzie TIG. 4. Kucharz z egzaminem czeladniczym Kierowca-operator wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem PUP Jarosław Planowana liczba 1. Spawanie metodą MIG, MAG, TIG Spawanie metodą MIG, MAG, TIG 10 PUP Jasło 26 Planowana liczba 1. Prawo jazdy kat. C+E Operator koparko-ładowarki oraz koparki jednonaczyniowej kl. III Szwaczka- tapicer Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Bukieciarstwo i florystyka Nowe trendy w gastronomii i w organizacji imprez okolicznościowych 15

27 PUP Kolbuszowa Planowana liczba 1. Płytkarz-posadzkarz 10 PUP Krosno 1. Planowana liczba Kierowca wózków jezdniowych, w tym zasilanych gazem Operator sprzętu do robót ziemnych - koparka jednonaczyniowa kl. III - koparko-ładowarka kl. III Spawacz metodą TIG- blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi Spawacz metodą MAG- blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi 5. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Profesjonalny sprzedawca PUP Lesko W 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy nie planuje realizować szkoleń grupowych. PUP Leżajsk Planowana liczba 1. Własna firma pierwsze kroki 54 PUP Lubaczów W 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy nie planuje realizować szkoleń grupowych. PUP Łańcut W 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy nie planuje realizować szkoleń grupowych. 27

28 PUP Mielec 1. Operator suwnic hakowych sterowanych z poziomu roboczego kategorii II s Planowana liczba 2. Kierowca -operator wózka jezdniowego Spawanie metodą MAG i TIG Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym Kucharz Operator koparko-ładowarki kl. III- wszystkie typy i koparki jednonaczyniowej o poj. do 0,8 m Podstawy przedsiębiorczości PUP Nisko Planowana liczba 1. Cukiernik z egzaminem czeladniczym 8 2. Operator koparki i koparko-ładowarki kl. III Specjalista ds. kadr i płac Profesjonalny sprzedawca Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem UDT 8 PUP Przemyśl W 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy nie planuje realizować szkoleń grupowych. PUP Przeworsk Planowana liczba 1. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 48 28

29 W 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w większości będzie realizował dla osób uprawnionych (tzw. indywidualne oraz w ramach bonów szkoleniowych). PUP Ropczyce Planowana liczba 1. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Prawo jazdy kat. C z egzaminem czeladniczym oraz kwalifikacja wstępna ABC przedsiębiorczości przyśpieszona do kat. C, C1, C+E, C1+E 80 PUP Rzeszów 1. Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Indesing) Planowana liczba Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów Autocad, Autodesk Inventor 3. Szkolenie komputerowe rozszerzone od podstaw Excel rozszerzony od podstaw Obsługa księgowo-rachunkowych programów komputerowych Podologia i pielęgnacja stóp Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej Obsługa sklepu internetowego Fakturzysta z obsługą komputera i kasy fiskalnej orysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem programów Zuzia, Norma Pro Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca operator wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem Szkolenie autoryzowanego montera instalacji fotowoltaicznych Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kv Spawacz spoin pachwinowych blach i rur w metodzie MAG. Spawacz spoin czołowych blach oraz czołowych rur w metodzie MAG Zbrojarz 10 29

30 17. Cieśla-przygotowywanie form do produkcji prefabrykatów żelbetowych Operator koparko-ładowarek i koparek jednonaczyniowych III kl Operator żurawia przenośnego (HDS) z uprawnieniami UDT kat. II Ż Operator-programista CNC ze znajomością rysunku technicznego i technologii obróbki skrawaniem Spawacz spoin pachwinowych blach i rur w metodzie TIG. Spawacz spoin czołowych blach oraz czołowych rur w metodzie TIG (stale nierdzewne) Logistyk/spedytor międzynarodowy+ moduł języka angielskiego Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej Kucharz+ egzamin czeladniczy 10 PUP Sanok Planowana liczba 1. Spawacz spoin pachwinowych blach i rur w metodzie TIG. Spawacz spoin czołowych blach oraz czołowych rur w metodzie TIG Obsługa księgowo-rachunkowa programów komputerowych Kelner barman z podstawami języka angielskiego branżowego Kurs stylizacji paznokci z podstawami przedsiębiorczości Kierowca wózków jezdniowych 5 PUP Stalowa Wola Planowana liczba 1. Profesjonalny sprzedawca 8 2. Kucharz 8 3. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Operator wózków jezdniowych (uprawnienia UDT) Kurs spawania spoinami pachwinowymi blach i rur oraz spoinami czołowymi blach metodą MAG Operator sprzętu budowlanego (koparki, koparko-ładowarki, ładowarki) Florysta 4 30

31 PUP Strzyżów Planowana liczba 1. Mała przedsiębiorczość 90 PUP Tarnobrzeg W roku 2016 Powiatowy Urząd Pracy nie planuje realizować szkoleń grupowych. PUP Ustrzyki Dolne W roku 2016 Powiatowy Urząd Pracy nie planuje realizować szkoleń grupowych. 31

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku Rzeszów 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH W 2014 R. W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat szkoleń zrealizowanych przez powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim w 2011roku

Informacja na temat szkoleń zrealizowanych przez powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim w 2011roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej PODKARPACIE Informacja na temat szkoleń zrealizowanych przez powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim w 2011roku

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r.

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Lp. Nazwa Firmy Szkoleniowej 1 Powiatowy Urząd Temat szkolenia Cel szkolenia Miejsce szkolenia Kontakt Źródło Operator koparko ładowarki kl. III

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012 Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku w 2012r. realizował szkolenia w formie indywidualnej i grupowej. Realizacja zadań przebiegała w oparciu o środki

Bardziej szczegółowo

Planowany termin realizacji. 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dane z terenu powiatu choszczeńskiego

Planowany termin realizacji. 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dane z terenu powiatu choszczeńskiego Dane z terenu powiatu białogardzkiego 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 2 Tapicer II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 3 Ratownik wodny

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. ( Dz. U. Nr 77, Poz.93). Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016.

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Kierowca

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2009

PLAN SZKOLEŃ na 2009 PLAN SZKOLEŃ na Lp Nazwa szkolenia 1 Operator koparek jednonaczyniowych kl. III Zakres szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych do 25 roku życia - rezerwa MPiPS

Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych do 25 roku życia - rezerwa MPiPS Realizacja od 1.03.2014-31.03.2015 Uczestnicy : osoby bezrobotne do 25 roku życia Pozyskana kwota: 416 000,00 Zakładana efektywność zatrudnieniowa - 77,13% zdobyły podniosły Staż 187 674,58 31 30 1 31

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań:

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje projekt systemowy CZAS NA PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ r. do r Opis podjętych działań:

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ r. do r Opis podjętych działań: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje projekt systemowy CZAS NA PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-1 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 215 r. Tarnów 216 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10 SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2015. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Termin

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2014 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-1 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 214 r. Tarnów 215 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA SZKOLENIA GRUPOWE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 R. W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA SZKOLENIA GRUPOWE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 R. W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY CAZ/RP-550-4-4/13 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA SZKOLENIA GRUPOWE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 R. W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY LP. NAZWA SZKOLENIA TERMIN

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, ul. Gimnazjalna 11,

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Jaworzno, kwiecień 2011r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych oraz realizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu.

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu. Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.2 A1 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (stan na dzień 15 września 2009 roku) Lp. Beneficjent Liczba uzyskanych punktów Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH W 2011 R. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 września 2010r w sprawie

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji szkolenia. kwiecień. marzec/ marzec/ kwiecień 14

Termin realizacji szkolenia. kwiecień. marzec/ marzec/ kwiecień 14 SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2014. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 1. ABC

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 W okresie od 01.01.2009r. 31.12.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 214 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie W 214 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizował szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/2009 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starogardzie Gdańskim z dnia 4.12.2009 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK L.P. ŹRÓDŁO FINANSO- WANIA NAZWA LICZBA OSÓB OKRES REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w III kwartale

MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w III kwartale MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w III kwartale 2011 r. Monitoring szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2011 rok Wadowice, kwiecień 2012 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Tomaszów Maz. 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/125/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starogardzie Gdańskim z dnia 03.12.2008 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 ROK L.P. NAZWA LICZBA OSÓB OKRES REALIZACJI, PRZEWIDYWANA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi społeczne usługi edukacyjne i szkoleniowe o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH w 2014 roku SUCHA BESKIDZKA, marzec 2015 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2013. Lp. 1. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Szkolenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 203 r. wg stanu na dzień 3.03.204 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Jaworzno, maj 2012r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 20 r. - (modyfikacja z dnia 27.05.20 r.) LP NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Nazwa szkolenia oraz cele Orientacyjna liczba godzin Planowana liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PODSTAWA PRAWNA: 1. Art. 40 i 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 roku Dz. U. Nr 69,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Świdnik 2014 Jedną z podstawowych usług rynku pracy, jaką oferują powiatowe urzędy pracy, jest organizacja szkoleń.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 27.10.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZREALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w II kwartale

MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZREALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w II kwartale MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZREALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w II kwartale 2012 r. Monitoring szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM SŁUBICE, STYCZEŃ 2012 Zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 W okresie od 01.01.2010r. 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2010 r.

PLAN SZKOLEŃ na 2010 r. PLAN SZKOLEŃ na Lp. 1. Planowany kurs i jego zakres tematyczny Kurs : Sprzedawcafakturzysta + minimum sanitarne i praktyczne do pracy w zawodzie sprzedawcy w szczególności od strony obsługi komputera i

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI. w III/IV kwartale 2009 r oku

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI. w III/IV kwartale 2009 r oku Projekt Twoja przyszłość realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny)

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan szkoleń na rok 2013 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata Analiza informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Sporządzona zgodnie z 71.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2014 r. wg stanu na dzień 03.02.2015 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r.

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r. AKTUALIZACJA 2014 17.11.2014 r. Lp. Nazwa Zakres Charakterystyka osób, ukończenie DZIAŁ 1 finansowane ze środków Funduszu Pracy 1 2 Szukam pracy w klubie pracy w Świdnicy Szukam pracy w klubie pracy w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku http://pup.klodzko.pl/strona/poddzialanie-6-1-3-po-kl-buduj-przyszlosc-/266

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku http://pup.klodzko.pl/strona/poddzialanie-6-1-3-po-kl-buduj-przyszlosc-/266 Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku http://pup.klodzko.pl/strona/poddzialanie-6-1-3-po-kl-buduj-przyszlosc-/266 Poddziałanie 6.1.3 PO KL - "Buduj przyszłość" IV kwartał 2014 r. zawodowej aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Zamość, dnia 16.08.2013 r. MC.VII.EFS.341/1/6/13

ZAWIADOMIENIE. Zamość, dnia 16.08.2013 r. MC.VII.EFS.341/1/6/13 MC.VII.EFS.341/1/6/13 Zamościa zostało unieważnione w zakresie: 1. Części nr 3 Organizacja kursu Asystent Rodziny dla 2 osób., 2. Części nr 19 Organizacja kursu: Oligofrenopedagogika dla 2 osób., 3. Części

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓ W SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

KARTUZACH PRZEWIDYW ANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA. sierpień wrzesień 2013. 180 godzin. doświadczeniem budowlanym

KARTUZACH PRZEWIDYW ANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA. sierpień wrzesień 2013. 180 godzin. doświadczeniem budowlanym PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NA ROK w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy tel. 818863159 Załącznik nr 7 do Listy zawodów i specjalności WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA PZ.533. 11.MO. POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA Przemyśl 19.06.r. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH POWIAT KARTUSKI

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH POWIAT KARTUSKI PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NA ROK w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2012 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r.

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. Lp. 1. Nowoczesny sekretariat obsługa komputera (Word, Excel, Internet), Kodeks Pracy, zagadnienia kadrowe, obsługa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra)

SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra) SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra) Lp. Nazwa kierunku szkolenia 1. Kurs komputerowy z umiejętnością

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na szkolenie grupowe pn. Maszynista pojazdów trakcyjnych z egzaminem na licencję. Człowiek najlepsza inwestycja

Rekrutacja na szkolenie grupowe pn. Maszynista pojazdów trakcyjnych z egzaminem na licencję. Człowiek najlepsza inwestycja PUP Szczecin http://www.w.pupszczecin.pl/main/kalendarium/2014-03-24.html Wybierz dzień: 2014-03-24 Przejdź Bieżące Wydarzenia w dniu 2014-03-24 Rekrutacja na szkolenie grupowe pn. Maszynista pojazdów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku L.p. Nazwa i zakres szkolenia Ilość Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie

Bardziej szczegółowo

Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Liczba uczestników szkolenia. Charakterystyka uczestników. Nazwa i zakres szkolenia. Lp.

Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Liczba uczestników szkolenia. Charakterystyka uczestników. Nazwa i zakres szkolenia. Lp. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 15.12.2015. r. PLAN SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY DLA

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Regionalnemu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 18.01.2012 r. W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Nazwa i zakres Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, spawanie doczołowe blach metodą

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 30.06.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń grupowych na 2015 rok dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

Plan szkoleń grupowych na 2015 rok dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi Plan szkoleń grupowych na 2015 rok dla bezrobotnych i poszukujących pracy przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi L.p. Nazwa i zakres Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji.

Bardziej szczegółowo

I. SZKOLENIA ZAWODOWE

I. SZKOLENIA ZAWODOWE PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI w roku 09 I. SZKOLENIA ZAWODOWE Lp Nazwa kursu Liczba osób planowanych do szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia Planowany termin realizacji szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 06.02.2015r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Wykaz potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu na rok 2013

Wykaz potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu na rok 2013 POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu Wykaz potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu na rok 2013 str.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na kurs: Operator sprzętu ciężkiego (do wyboru jeden typ maszyny) Wymagania podstawowe:

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na kurs: Operator sprzętu ciężkiego (do wyboru jeden typ maszyny) Wymagania podstawowe: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na kurs: Operator sprzętu ciężkiego (do wyboru jeden typ maszyny) wykształcenie min. zawodowe (preferowane mechaniczne lub pokrewne). posiadających min.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo