Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku http://pup.klodzko.pl/strona/poddzialanie-6-1-3-po-kl-buduj-przyszlosc-/266"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Poddziałanie PO KL - "Buduj przyszłość" IV kwartał 2014 r. zawodowej aktywności zawodowej Okres realizacji: r r. Zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy 1709 zarejestrowanych w PUP w Kłodzku (z 1859 przystępujących i powracających do projektu) w okresie Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 1021 uczestników projektu poprzez udział w stażach do końca 2014r.

2 2. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 360 uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach w tym 150 osób, dla których zaplanowano szkolenie i wypłatę środków na podjecie dział. gosp. do końca 2014r. 3. Stworzenie warunków do samozatrudnienia poprzez przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 271 uczestników projektu do końca 2014 r. 4. Zwiększenie pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy dla 207 uczestników projektu poprzez wsparcie w ramach wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy do końca 2014r. Wydatki projektu: Ogółem: ,00 zł w tym: Wnioskowane dofinansowanie: ,00 zł Planowana liczba uczestników projektu : 1859, w tym: Struktura uczestników: - 86 (K/M) nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup uczestników, w tym zakończy: ( K/M) w wieku lat, w tym zakończy: (K/M) w wieku lat, w tym zakończy: (K/M) osoby niepełnosprawne, w tym zakończy: (K/M) osoby długotrwale bezrobotne, w tym zakończy 649 W śród uczestników projektu będą: osoby: młodzież NEET (20 %) osób z terenów wiejskich. Formy wsparcia: Staże Planowana liczba uczestników Wykonanie wg stanu na r Szkolenia Planowana liczba uczestników Wykonanie wg stanu na r

3 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Planowana liczba uczestników Wykonanie wg stanu na r Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla 150 osób Planowana liczba uczestników Wykonanie wg stanu na r Poniesione wydatki: zł tj. 99,86 % planowanych wydatków Liczba osób, które przystąpiły do projektu: 1881 tj. 101,20 % planowanych uczestników III kwartał 2014 r. zawodowej aktywności zawodowej Okres realizacji: r r. Zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy 1614 zarejestrowanych w PUP w Kłodzku (z 1730 przystępujących i powracających do projektu) w okresie Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 984 uczestników projektu poprzez udział w stażach do końca 2014r. 2. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 370 uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach w tym 150 osób, dla których zaplanowano szkolenie i wypłatę środków na podjecie dział. gosp. do końca 2014r. 3. Stworzenie warunków do samozatrudnienia poprzez przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 260 uczestników projektu do końca 2014 r. 4. Zwiększenie pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy dla 150 uczestników projektu poprzez wsparcie w ramach wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy do końca 2014r.

4 Wydatki projektu: Ogółem: ,00 zł w tym: Wnioskowane dofinansowanie: ,00 zł Planowana liczba uczestników projektu : 1850, w tym: Struktura uczestników: - 86 (K/M) nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup uczestników, w tym zakończy: ( K/M) w wieku lat, w tym zakończy: (K/M) w wieku lat, w tym zakończy: (K/M) osoby niepełnosprawne, w tym zakończy: (K/M) osoby długotrwale bezrobotne, w tym zakończy 679 W śród uczestników projektu będą: osoby: młodzież NEET (20 %) osób z terenów wiejskich. Formy wsparcia: Staże Planowana liczba uczestników Wykonanie wg stanu na r Szkolenia Planowana liczba uczestników- 364 Wykonanie wg stanu na r Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Planowana liczba uczestników- 245 Wykonanie wg stanu na r Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy Planowana liczba uczestników Wykonanie wg stanu na r Poniesione wydatki: ,07 zł tj. 68,00 % planowanych wydatków Liczba osób, które przystąpiły do projektu: 1474 (K-806, M-668 )osób. tj. 79,70 % planowanych uczestników. Sporządził: Renata Kapłon Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy II kwartał 2014 r. zawodowej

5 aktywności zawodowej Okres realizacji: r r. Zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy 1614 zarejestrowanych w PUP w Kłodzku (z 1730 przystępujących i powracających do projektu) w okresie Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 984 uczestników projektu poprzez udział w stażach do końca 2014r. 2. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 370 uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach w tym 150 osób, dla których zaplanowano szkolenie i wypłatę środków na podjecie dział. gosp. do końca 2014r. 3. Stworzenie warunków do samozatrudnienia poprzez przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 260 uczestników projektu do końca 2014 r. 4. Zwiększenie pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy dla 150 uczestników projektu poprzez wsparcie w ramach wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy do końca 2014r. Wydatki projektu: Ogółem: ,00 zł w tym: Wnioskowane dofinansowanie: ,00 zł Planowana liczba uczestników projektu : 1730, w tym: Struktura uczestników: (K/M) nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup uczestników, w tym zakończy: ( K/M) w wieku lat, w tym zakończy: (K/M) w wieku lat, w tym zakończy: (K/M) osoby niepełnosprawne, w tym zakończy: (K/M) osoby długotrwale bezrobotne, w tym zakończy 549 W śród uczestników projektu będą: osoby: młodzież NEET (20 %) osób z terenów wiejskich. Formy wsparcia: 1.Staże dla 1090 uczestników 2.Szkolenia dla 288 uczestników osób w tym: - Opiekun(ka) w żłobku lub klubie dziecięcym -10K/M - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli LPG 30 K/M - Spawanie : elektrodą otuloną(111), TIG(141), (135)- 12K/M - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 12 K/M - Uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV-12 K/M - Opiekunka osób starszych z kursem języka niemieckiego-10 K/M - Obsługa kasy fiskalnej 30 K/M - Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci 10 K/M - Tapicer meblowy- 12 K/M - Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej 150 K/M - Szkolenia indywidualne 100 K/M 3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 260 osób. 4. Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla 150 osób Poniesione wydatki: ,84 zł tj. 22,90 % planowanych wydatków Liczba osób, które przystąpiły do projektu: 994 (K- 589, M-405)osób. tj. 57,46 % planowanych uczestników. Sporządził: Renata Kapłon Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku od dnia 1 stycznia 2014 roku kontynuacje realizację projektu systemowego Buduj przyszłość poddziałanie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 Wydatki projektu w 2014 r ,00 zł Planowane formy wsparcia: Staże dla 1090 osób Szkolenia grupowe i indywidualne dla 380 osób Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 260 osób Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla 150 osób Projekt skierowany jest do zarejestrowanych w PUP Kłodzku. Jednocześnie informujemy, że w pierwszej kolejności z uwagi na konieczność osiągnięcia założeń wniosku o dofinansowanie do projektu kwalifikowane będą: osoby bezrobotne do 30 roku życia, osoby bezrobotne do 24 roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, bezrobotni nauczyciele, którzy utracili zatrudnienie w sektorze oświaty Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualnym planem działania bezpośrednio przed przystąpieniem do projektu, o którym mowa w art.2 pkt.10a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 2014 roku możliwy jest udział osób, które były uczestnikami projektu w poprzednich latach. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE IV kwartał 2013 r. stan na r. zawodowej aktywności zawodowej Okres realizacji: r r. Podniesienie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia na rynek 970 zarejestrowanych w PUP w Kłodzku ( z 1049 ob. wsparciem)w okresie Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu w 2013 r.: osób. 1. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 506 osób z 564 w wieku lat, w tym osób w wieku poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. 2. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 46 osób niepełnosprawnych z 52 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. 3. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 253 osób w wieku lata z 263 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. 4. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 236 osób nie należących do grup docelowych z 239 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r.

7 Wydatki projektu: Ogółem: ,00 zł w tym: Wnioskowane dofinansowanie: ,00 zł - co najmniej 25 % uczestników projektu, będą stanowiły osoby w wieku lata (tj. 276 osoby), a co najmniej tym 60 % z nich ( tj. 158 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, Wykonanie: 279 (K-108, M-171) - co najmniej 4,36 % to osoby niepełnosprawne (tj. 52 osoby niepełnosprawne), a co najmniej 60 % z nich ( tj. 28 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, Wykonanie: 56 ( K-33, M-23) - co najmniej 50 % to osoby w wieku lat (tj. 564 osób), Wykonanie: 561 ( K- 318, M-243) Formy wsparcia - wykonanie 1.Staże dla 700 osób Wykonanie: 701 uczestników(k-437 M-264) tj. 100,14 % planowanych uczestników staży. 2.Szkolenia dla 132 osób (K31-,M-101),w tym: - Spawacz łukowy elektrodą otuloną, MAG, TIG -24 os., - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 15 os., - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 15 os, - Profesjonalny sprzedawca 15 os., - Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - 15 os., - Samodzielny księgowy - 15 os, - Robotnik gospodarczy -32 os. Wykonanie:71 (K-14;M-57) tj. 71,7 % ogółu uczestników szkoleń. 3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 263 osób (K-93,M-170) Poniesione wydatki: ,78tj. % tj. 99,80 zł ogółu wydatków Sporządził: Renata Kapłon Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy III kwartał 2013 r. zawodowej aktywności zawodowej Okres realizacji: r r.

8 Podniesienie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia na rynek 970 zarejestrowanych w PUP w Kłodzku ( z 1049 ob. wsparciem)w okresie Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 485 osób z 525 w wieku lat, w tym osób w wieku poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. 2. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 41 osób niepełnosprawnych z 46 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. 3. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 244 osób w wieku lata z 263 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. 4. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 241 osób nie należących do grup docelowych z 250 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. Wydatki projektu: Ogółem: ,00 zł w tym: Wnioskowane dofinansowanie: ,00 zł Planowana liczba uczestników projektu : 1049, w tym: - co najmniej 25 % uczestników projektu, będą stanowiły osoby w wieku lata (tj. 263 osoby), a co najmniej tym 60 % z nich ( tj. 158 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - co najmniej 4,36 % to osoby niepełnosprawne (tj. 46 osób niepełnosprawnych), a co najmniej 60 % z nich ( tj. 28 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - co najmniej 50 % to osoby w wieku lat (tj. 525 osób), Formy wsparcia: 1.Staże dla 700 osób Wykonanie: 701 uczestników(k-437 M-264) tj. 100,14 % planowanych uczestników staży. 2.Szkolenia dla 99 osób (K-30,M-66),w tym: - Spawacz łukowy elektrodą otuloną, MAG, TIG -24 os., - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 15 os., - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 15 os, - Profesjonalny sprzedawca 15 os., - Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - 15 os., - Samodzielny księgowy - 15 os, Wykonanie:71 (K-14;M-57) tj. 71,7 % ogółu uczestników szkoleń. 3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 250 osób (K-106,M-144) Wykonanie:202 uczestników (K-71; M-131) tj. 80,8 % planowanych uczestnikówformy wsparcia. Poniesione wydatki: ,56 złtj. 73,78 % planowanych wydatków. Liczba osób, które przystąpiły do projektu: 974 osób tj. 92,85 % planowanych uczestników. Sporządził: Renata Kapłon Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy

9 II kwartał 2013 r. zawodowej aktywności zawodowej Okres realizacji: r r. Podniesienie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia na rynek 970 zarejestrowanych w PUP w Kłodzku ( z 1049 ob. wsparciem)w okresie Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 485 osób z 525 w wieku lat, w tym osób w wieku poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. 2. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 41 osób niepełnosprawnych z 46 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. 3. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 244 osób w wieku lata z 263 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. 4. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 241 osób nie należących do grup docelowych z 250 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. Wydatki projektu: Ogółem: ,00 zł w tym: Wnioskowane dofinansowanie: ,00 zł Planowana liczba uczestników projektu : 1049, w tym: - co najmniej 25 % uczestników projektu, będą stanowiły osoby w wieku lata (tj. 263 osoby), a co najmniej tym 60 % z nich ( tj. 158 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - co najmniej 4,36 % to osoby niepełnosprawne (tj. 46 osób niepełnosprawnych), a co najmniej 60 % z nich ( tj. 28 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - co najmniej 50 % to osoby w wieku lat (tj. 525 osób), Formy wsparcia: 1.Staże dla 700 uczestników (K-434, M-266) 2.Szkolenia dla 99 osób (K-30,M-66),w tym: - Spawacz łukowy elektrodą otuloną, MAG, TIG -24 os., - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 15 os., - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 15 os, - Profesjonalny sprzedawca 15 os., - Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - 15 os., - Samodzielny księgowy - 15 os,

10 3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 250 osób (K-106,M-144) Poniesione wydatki: ,76 zł tj. 31,30 % planowanych wydatków Liczba osób, które przystąpiły do projektu: 497 osób (w tym 401 w ramach staży, 96 w ramach wypłaty środków na podjecie działalności gospodarczej) tj. 47,38 % planowanych uczestników Sporządził: Renata Kapłon Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy I kwartał 2013 r. zawodowej aktywności zawodowej Okres realizacji: r r. Podniesienie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia na rynek 970 zarejestrowanych w PUP w Kłodzku ( z 1049 ob. wsparciem)w okresie Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 485 osób z 525 w wieku lat, w tym osób w wieku poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. 2. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 41 osób niepełnosprawnych z 46 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. 3. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 244 osób w wieku lata z 263 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. 4. Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia 241 osób nie należących do grup docelowych z 250 poprzez udział w adekwatnie wybranych instrumentach (staże, szkolenia, przyznanie środków na podjęcie dział. gosp.) do końca 2013 r. Wydatki projektu: Ogółem: ,00 zł w tym: Wnioskowane dofinansowanie: ,00 zł Planowana liczba uczestników projektu : 1049, w tym: - co najmniej 25 % uczestników projektu, będą stanowiły osoby w wieku lata (tj. 263 osoby), a co najmniej tym 60 % z nich ( tj. 158 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - co najmniej 4,36 % to osoby niepełnosprawne (tj. 46 osób niepełnosprawnych), a co najmniej 60 % z nich ( tj. 28 osób) skorzysta z co najmniej jednego instrumentu wymienionego poniżej : stażu, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - co najmniej 50 % to osoby w wieku lat (tj. 525 osób), Formy wsparcia: 1.Staże dla 700 uczestników (K-434, M-266)

11 2.Szkolenia dla 99 osób (K-30,M-66),w tym: - Spawacz łukowy elektrodą otuloną, MAG, TIG -24 os., - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 15 os., - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 15 os, - Profesjonalny sprzedawca 15 os., - Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - 15 os., - Samodzielny księgowy - 15 os, 3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 250 osób (K-106,M-144) Sporządził: Renata Kapłon Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy IV kwartał 2012 r. Priorytet: Działanie: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej Okres realizacji: r r. Podniesienie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia na rynek 563 (K-275,M-238)przystępujących i powracających do projektu zarejestrowanych w PUP w Kłodzku w okresie Zdobycie doświadczeń zawodowych poprzez udział w stażach przez 328 osób do końca 2012 r. 2. Podniesienie kwalifikacji oraz nabycie praktycznych umiejętności poprzez udział w szkoleniach przez 78 osób do końca 2012 r. 3. Stworzenie warunków do samozatrudnienia poprzez przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez 107 osób do końca 2012 r. Wydatki projektu: Ogółem: ,00 zł w tym: Wnioskowane dofinansowanie: ,00 zł

12 Planowana liczba uczestników projektu : 598 osób Zrealizowane formy wsparcia: 1.Staże dla 400 uczestników (K-229, M-171) 2.Szkolenia dla 81 uczestników (K-48, M-33), w tym: - Operator koparko-ładowarki 10 osób, - Sprzedawca w handlu detalicznym z obsługą kas fiskalnych, obsługą programów do fakturowania, profesjonalna obsługa klienta 12 osób, - Opiekunka dziecięca 10 osób, - Profesjonalna opiekunka osób starszych z nauką języka niemieckiego 10 osób, - Nowoczesne metody wykańczania wnętrz osób, - Profesjonalna asystentka obsługa biura i sekretariatu osób, - Szkolenie operatorów zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III 10 osób, - Certyfikowany specjalista, kadry i płace 10 osób. 3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 107 (K-40, M-36) uczestników. Poniesione wydatki: ,98zł tj. 99,94 % całkowitych wydatków projektu DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ Poddziałanie PO KL III kwartał 2012 r. zawodowej aktywności zawodowej Okres realizacji: r r. Podniesienie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia na rynek 513 (K-275,M-238)przystępujących i powracających do projektu zarejestrowanych w PUP w Kłodzku w okresie Zdobycie doświadczeń zawodowych poprzez udział w stażach przez 328 osób do końca 2012 r. 2. Podniesienie kwalifikacji oraz nabycie praktycznych umiejętności poprzez udział w szkoleniach prze z 78 osób do końca 2012 r. 3. Stworzenie warunków do samozatrudnienia poprzez przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez 107 osób do końca 2012 r.

13 Wydatki projektu: Ogółem: ,00 zł w tym: Wnioskowane dofinansowanie: ,00 zł Planowana liczba uczestników projektu : 589 osób Realizowane formy wsparcia: 1.Staże dla 400 uczestników (K-229, M-171) 2.Szkolenia dla 82 uczestników (K-46, M-36), w tym: - Operator koparko-ładowarki 10 osób, - Sprzedawca w handlu detalicznym z obsługą kas fiskalnych, obsługą programów do fakturowania, profesjonalna obsługa klienta 12 osób, - Opiekunka dziecięca 10 osób, - Profesjonalna opiekunka osób starszych z nauką języka niemieckiego 10 osób, - Nowoczesne metody wykańczania wnętrz osób, - Profesjonalna asystentka obsługa biura i sekretariatu osób, - Szkolenie operatorów zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III 10 osób, - Certyfikowany specjalista, kadry i płace 10 osób. 3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 107 (K-40, M-36) uczestników. Postęp rzeczowy projektu: 1.Staże: Rozpoczęcie udziału przez 400 uczestników projektu 2. Szkolenia: Objęcie szkoleniami 82 osób. Zakończenie 3 szkoleń grupowych. 3. Wypłaty środków na podjecie działalności gospodarczej w ujęciu narastającym od początku realizacji projektu: 83 osób. Postęp finansowy projektu: Poniesione wydatki: ,30 zł tj. 67,92 % całkowitych wydatków projektu Sporządził: Renata Kapłon Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r.

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r. AKTUALIZACJA 2014 17.11.2014 r. Lp. Nazwa Zakres Charakterystyka osób, ukończenie DZIAŁ 1 finansowane ze środków Funduszu Pracy 1 2 Szukam pracy w klubie pracy w Świdnicy Szukam pracy w klubie pracy w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań:

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje projekt systemowy CZAS NA PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na rok 2016 dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń na rok 2016 dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU-BIAŁEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń na rok 2016 dla osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ r. do r Opis podjętych działań:

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ r. do r Opis podjętych działań: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje projekt systemowy CZAS NA PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

1. Przewidywany termin realizacji/ 2. Terminy naborów na szkolenie. 10 1. II kwartał 2010. 2. Nabór : OD

1. Przewidywany termin realizacji/ 2. Terminy naborów na szkolenie. 10 1. II kwartał 2010. 2. Nabór : OD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewidywany plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2010 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH - realizacja projektu systemowego w roku budżetowym 2014 tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH - realizacja projektu systemowego w roku budżetowym 2014 tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktywny Płock wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku projekt realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016.

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Kierowca

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010

KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU Toruń, dnia 11 maja 2016 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa i poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2016 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2016 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2016 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2016 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2016 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2016 ROKU Toruń, dnia 07 grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa i poziom

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2013 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

1. Przewidywany termin realizacji/ 2. Terminy naborów na szkolenie. 10 1. II kwartał 2010. 2. Nabór : OD

1. Przewidywany termin realizacji/ 2. Terminy naborów na szkolenie. 10 1. II kwartał 2010. 2. Nabór : OD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewidywany plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2010 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2009

PLAN SZKOLEŃ na 2009 PLAN SZKOLEŃ na Lp Nazwa szkolenia 1 Operator koparek jednonaczyniowych kl. III Zakres szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku ul. Sandomierska 6a 37 400 Nisko tel.: 015 841 23 13 fax.: 015 841 28 08 e-mail:poczta@pupnisko.pl www.pupnisko.pl Realizacja projektu w roku 2011 Budżet projektu: Całkowite

Bardziej szczegółowo

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI DROGA DO AKTYWNOŚCI projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia

Informacja o stanie bezrobocia Gorzów Wlkp. 23.09.2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. obejmuje swoim działaniem: powiat ziemski (gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Lubiszyn, Santok, Witnica) i powiat

Bardziej szczegółowo

Planowany termin realizacji. 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dane z terenu powiatu choszczeńskiego

Planowany termin realizacji. 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dane z terenu powiatu choszczeńskiego Dane z terenu powiatu białogardzkiego 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 2 Tapicer II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 3 Ratownik wodny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU Toruń, dnia 08 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Wspierajmy Bezrobotnych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272544-2012r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272544-2012r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 272544-2012 z dnia 2012-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zamość Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego przez Miejskie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY PUP OLKUSZ Lp. nazwaizakres planowana osób 1. Szkolenie z zakresu umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy - opanowanie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 154858-2013 z dnia 2013-04-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Gdański Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji szkolenia. kwiecień. marzec/ marzec/ kwiecień 14

Termin realizacji szkolenia. kwiecień. marzec/ marzec/ kwiecień 14 SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2014. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 1. ABC

Bardziej szczegółowo

PLANY SZKOLEŃ NA ROK 2011 W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM. Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

PLANY SZKOLEŃ NA ROK 2011 W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM. Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie PLANY SZKOLEŃ NA ROK 2011 W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa szkolenia Ocieplanie budynków Techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej i terminalem

Bardziej szczegółowo

Powiat Otwocki - Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku. Nazwa projektodawcy. Okres realizacji projektu 01.01.2011 31.12.2011

Powiat Otwocki - Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku. Nazwa projektodawcy. Okres realizacji projektu 01.01.2011 31.12.2011 Projekt pn. CZAS NA ZMIANY współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Nazwa szkolenia oraz cele Orientacyjna liczba godzin Planowana liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r.

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku realizuje od 2008r. projekt systemowy pt. CZAS NA ZMIANY współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Załącznik nr 4 Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM SŁUBICE, STYCZEŃ 2012 Zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.3

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Regionalnemu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.

KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1. KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.3 POKL 2007-2013 Od 03.03.2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO VIII 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO VIII 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO VIII 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XI 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XI 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XI 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 19

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Jesienna aktywacja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesienna aktywacja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jesienna aktywacja Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Jesienna aktywacja Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Informacje o projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie w 2016 roku

Informacje o projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie w 2016 roku Informacje o projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie w 2016 roku Iwona Mic, Katarzyna Brzozowska 16.03.2016 Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie realizuje projekt pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku 1 Rzeszów 2016 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH W 2015 R. W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10 SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2015. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Termin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program aktywizacji zawodowej kobiet

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program aktywizacji zawodowej kobiet Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Chcę być niezale na! Program aktywizacji zawodowej kobiet REALIZACJA PROJEKTU CHCĘ BYĆ NIEZALEŻNA!

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 214 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie W 214 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizował szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IX 2013 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IX 2013 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IX 2013 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2013 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 85108-2012 z dnia 2012-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Gdański Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/2009 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starogardzie Gdańskim z dnia 4.12.2009 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK L.P. ŹRÓDŁO FINANSO- WANIA NAZWA LICZBA OSÓB OKRES REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 30

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. ( Dz. U. Nr 77, Poz.93). Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013 Tomaszów Maz. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014 PLAN SZKOLEŃ Projekt pn., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Dokument opracowały: Aldona Ratajczak

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 W okresie od 01.01.2010r. 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W kwietniu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kuźnia przyszłych

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

Lista projektów dofinansowanych w ramach Działania10.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Lista projektów dofinansowanych w ramach Działania10.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Lista projektów dofinansowanych w ramach Działania10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności j osób powyżej 29* roku życia Poddziałanie 10.2.2 Wsparcie aktywności j osób powyżej 29 roku życia pozostających

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok LP. 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA Jak założyć i prowadzić własną firmę Zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10 Kłodzko, dnia 15.01.2014 r. C/RU.PR.410.1.2014 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim LUBIĘ TO

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim LUBIĘ TO Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim LUBIĘ TO Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 W okresie od 01.01.2009r. 31.12.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata Analiza informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Sporządzona zgodnie z 71.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lokalny rynek pracy. Powiat Średzki

Lokalny rynek pracy. Powiat Średzki Lokalny rynek pracy Powiat Średzki Rynek Pracy To rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

Raport z badań Suwalscy bezrobotni 2009 analiza potrzeb

Raport z badań Suwalscy bezrobotni 2009 analiza potrzeb Raport z badań Suwalscy bezrobotni 2009 analiza potrzeb Konferencja-Październik 2010 Opracowała :Bożena Jarmołowicz-Gąska CEL BADANIA Poznanie potrzeb i oczekiwań osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 3 do siwz ZP 2/2015/CSW. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów

OFERTA. Załącznik nr 3 do siwz ZP 2/2015/CSW. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 2/2015/CSW Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów OFERTA Do przetargu nieograniczonego nr ZP 2/2015/CSW na wykonanie zamówienia pod

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2013. Lp. 1. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych oraz realizowane

Bardziej szczegółowo

Powiat Kłobucki położony jest na północy województwa śląskiego, na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, w dolinie Białej Okszy. W jego skład wchodzi 9

Powiat Kłobucki położony jest na północy województwa śląskiego, na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, w dolinie Białej Okszy. W jego skład wchodzi 9 Projekty realizowane w latach 2004-2006 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 1.2 oraz Działania 1.3

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2015 roku

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2015 roku Plan szkoleń Powiatowego Pracy w Gdyni w 2015 roku L.p. Nazwa i zakres Ilość osób Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 205 r. wg stanu na dzień 30.04.206 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja):

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): a) W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA 2014 ROK Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji /rozpoczęcia/ Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (II) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo