Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

2 Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i uwagi dotyczące użytkowania urządzenia i jego działania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalnej wydajności należy ten podręcznik dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Podręcznik należy zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych informacji. Ważne Treść niniejszego podręcznika może zostać zmieniona bez uprzedzenia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi odpowedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii urządzenia, zagubienia zarejestrowanych danych lub wykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim. Upewnij się, że zawsze możesz skopiować i posiadasz kopie zapasowe danych zarejestrowanych w tym urządzeniu. Dokumenty i dane mogą zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. W żadnym przypadku, producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym urządzeniu przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie. Nie należy kopiować lub drukować dokumentów, których kopiowanie jest prawnie zakazane. W większości krajów, lokalne prawo zakazuje kopiowania lub drukowania: banknotów, znaczków skarbowych, papierów dłużnych, certyfikatów giełdowych, bankowych poleceń wypłaty, czeków, paszportów oraz praw jazdy. Przedstawiona lista jest przykładowa i nie jest wyczerpująca. Nie ponosimy odpowiedzialności za jej pełność lub dokładność. W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności z prawem kopiowania lub drukowania pewnych dokumentów należy się skonsultować z prawnikiem. Ostrzeżenie: Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podręczniku, jak również stosowanie procedur innych niż opisane poniżej może prowadzić do szkodliwego napromieniowania. W podręczniku uwzględniono dwa systemy miar. W przypadku tego urządzenia stosowany jest system metryczny. Znaki towarowe Microsoft, Windows, Windows Server i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwy własne systemów operacyjnych Windows:. Nazwy produktów Windows XP są następujące: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition. Nazwy produktów Windows Vista są następujące: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise. Nazwy produktów Windows 7 są następujące: Microsoft Windows 7 Home Premium Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 7 Ultimate Microsoft Windows 7 Enterprise. Nazwy produktów Windows Server 2003 są następujące: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition. Nazwy produktów Windows Server 2003 R2 są następujące: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Pozostałe nazwy produktów występujące w niniejszym podręczniku, użyto jedynie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Niniejszym zrzekamy się jakichkolwiek praw związanych z tymi znakami. Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą nieco się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia. Pewne opcje mogą być niedostępne w niektórych krajach. Szczegóły wyjaśni przedstawiciel handlowy / lokalny dystrybutor.

3 SPIS TREŚCI Podręczniki do tego urządzenia... 3 Jak korzystać z tego podręcznika...4 Symbole... 4 Nazwy głównych opcji Wprowadzenie Panel operacyjny...7 Odczytywanie wyświetlacza i używanie przycisków...8 Podłączanie urządzenia...10 Wymagania Podłączanie urządzenia do komputera hosta za pomocą kabla USB Instalacja oprogramowania Automatyczne uruchamianie...13 Instalacja sterownika drukarki...14 Instalacja sterownika TWAIN Oprogramowanie dostarczone na płycie CD-ROM...16 Sterownik DDST Sterownik DDST TWAIN Użycie funkcji drukarki Menu Funkcje drukarki Dostosowywanie funkcji drukarki Funkcje drukarki - parametry Źródło papieru...21 Lista/Strony testowe Obsługa...22 System...26 Interfejs hosta Umieszczanie papieru na tacy ręcznej...28 Ustawianie rozmiaru papieru Ustawianie papieru o rozmiarze niestandardowym Ustawianie papieru grubego lub folii Ustawianie kopert...34 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku...37 Windows XP i Windows Server Dostęp do właściwości drukarki

4 Anulowanie zadania drukowania Używanie funkcji skanera TWAIN Skaner TWAIN...41 Przepływ procesu...41 Przygotowanie do używania skanera sieciowego TWAIN Ekran skanera TWAIN Ustawianie oryginałów...44 Umieszczanie oryginałów...44 Skanowanie oryginałów Rozwiązywanie problemów Funkcja drukarki Komunikaty o błędach i stanie na wyświetlaczu...51 Urządzenie nie drukuje Inne problemy z drukowaniem...57 Funkcja skanera...60 Gdy skanowanie nie jest wykonywane w oczekiwany sposób Gdy w komputerze klienckim wyświetlany jest komunikat o błędzie Dodatek Funkcja drukarki Sortowanie i sortowanie z obrotem Drukowanie od brzegu do brzegu...64 Funkcja skanera...65 Zależność między rozdzielczością a rozmiarem pliku Dane techniczne...66 Drukarka...66 Skaner...67 INDEKS

5 Podręczniki do tego urządzenia W poniższych podręcznikach opisano procedury obsługi tego urządzenia. Opis poszczególnych funkcji można znaleźć w odpowiednich częściach podręcznika. Dostarczone podręczniki zawierają informacje właściwe dla danego typu urządzenia. Aby przeglądać podręczniki w plikach PDF, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Reader / Adobe Acrobat Reader Podręcznik ustawień ogólnych Zawiera ogólny opis urządzenia, a także opisuje ustawienia systemowe (kasety na papier, narzędzia administratora itd.) oraz rozwiązywanie problemów. Podręcznik sieciowy Zawiera opis procedur związanych z konfiguracją urządzenia i komputerów w środowisku sieciowym. Poradnik kopiowania Zawiera opis obsługi, funkcji i rozwiązywania problemów związanych z wykorzystywaniem urządzenia jako kopiarki. Poradnik drukowania/skanowania (ten podręcznik) Zawiera opis ustawień systemowych, funkcji, rozwiązywania problemów oraz operacji związanych z wykorzystywaniem urządzenia jako drukarki lub skanera. 3

6 Jak korzystać z tego podręcznika Symbole W podręczniku są stosowane następujące symbole: Ten symbol oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Ten symbol oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może spowodować drobne albo umiarkowane obrażenia lub zniszczenie mienia. * Powyższe uwagi zostały zamieszczone z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Jeśli użytkownik nie postępuje zgodnie z tą instrukcją, może dojść do nieprawidłowego załadowania papieru, uszkodzenia oryginałów lub utraty danych. Należy zapoznać się z jej treścią. Ten symbol wskazuje, że do obsługi urządzenia potrzebne są przygotowania lub zdobyta wcześniej wiedza. Ten symbol wskazuje środki ostrożności, jakie należy zastosować lub działania jakie należy podjąć po błędnej operacji. Symbol ten oznacza ograniczenia numeryczne, funkcje, które nie mogą być stosowane jednocześnie lub warunki, w których dana funkcja nie może być zastosowana. Ten symbol jest odsyłaczem do materiału źródłowego. [ ] Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia. Nazwy głównych opcji. Główne opcje urządzenia są określane w tej instrukcji w następujący sposób: 4

7 Automatyczny podajnik dokumentów ADF 5

8 6

9 1. Wprowadzenie Panel operacyjny CUA Przycisk [Drukarka] Naciśnij, aby uaktywnić funkcję drukarki. 2. Przycisk [Skaner] Naciśnij, aby uaktywnić funkcję skanera. 3. Wskaźniki Wyświetla informacje o błędach i stanie urządzenia. : Kontrolka Błąd. Patrz Podręcznik sieciowy oraz Podręcznik ustawień ogólnych. : Kontrolka Włóż papier. Patrz Poradnik kopiowania. : Wskaźnik Dodaj toner. Patrz Poradnik kopiowania. 4. Wyświetlacz panela Wyświetla stan pracy i komunikaty. 5. Przyciski przewijania Naciśnij, aby wybrać pozycję. [ ]: przewija w górę [ ]: przewija w dół [ ]: przewija w prawo [ ]: przewija w lewo 6. Przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik] Naciśnij, aby zmienić parametry domyślne lub pracy, zgodnie z wymaganiami. 7. Kontrolka Włączone Kontrolka Włączone świeci się, gdy przełącznik operacyjny jest włączony. 8. Wskaźnik głównego zasilania Kontrolka zasilania głównego świeci się, gdy przełącznik zasilania głównego jest włączony. 7

10 1. Wprowadzenie Nie wolno wyłączać głównego przełącznika zasilania, gdy kontrolka Włączone świeci się lub miga. Może to spowodować uszkodzenie pamięci. 9. Przełącznik operacyjny Przyciśnij, aby włączyć zasilanie. Kontrolka Włączone się świeci. Przyciśnij ponownie, aby wyłączyć zasilanie. Ten przycisk jest nieaktywny podczas drukowania lub w czasie ustawiania wartości domyślnych drukarki. 10. Przycisk [Online] Naciśnij, aby przełączyć drukarkę między trybami online i offline. 11. Wskaźnik odbierania danych. Mida, gdy drukarka odbiera dane z komputera lub drukuje. Świeci się, podczas przygotowywania do drukowania. 12. Przyciski wyboru Odpowiadają pozycjom na wyświetlaczu. Naciśnij, aby wybrać odpowiednią pozycję. 13. Przycisk [Escape] Naciśnij, aby anulować operację lub powrócić do poprzedniego ekranu. 14. Przycisk [OK] Naciśnij, aby ustawić wybraną opcję lub wpisaną liczbę. 15. Przyciski numeryczne Naciśnij, aby wpisać liczbę. 16. Przycisk [Zeruj/Zatrzymaj] Wyczyść: usuwa wpisaną wartość liczbową. Odczytywanie wyświetlacza i używanie przycisków W tym rozdziale opisano sposób odczytywania wyświetlacza i używania przycisków wyboru na ekranie początkowym wyświetlacza. Ekran kopiarki jest ustawiony jako domyślny po włączeniu urządzenia. Ustawienia można zmienić w opcji [Ustawienia systemu]. Patrz Podręcznik ustawień ogólnych. 8

11 Panel operacyjny PL CUA Przyciski wyboru Odpowiadają funkcjom znajdującym się w dolnym wierszu wyświetlacza. Przykład: Ekran podstawowy Gdy w podręczniku pojawia się instrukcja "naciśnij przycisk [ResetZad]", naciśnij środkowy przycisk wyboru. 2. Przycisk [Escape] Naciśnij, aby anulować operację lub powrócić do poprzedniego ekranu. 3. Przycisk [OK] Naciśnij, aby ustawić wybraną opcję lub wpisaną liczbę. 4. Przyciski przewijania Naciśnij, aby przesunąć kursor w każdym kierunku, krok po kroku. Gdy w podręczniku pojawi się przycisk [ ], [ ], [ ] lub [ ], naciśnij odpowiedni przycisk przewijania. 9

12 1. Wprowadzenie Podłączanie urządzenia Szczegółowe informacje na temat korzystania z sieci Ethernet można znaleźć w Podręczniku sieciowym. Wymagania Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy upewnić się, że zostały spełnione wszystkie wymogi środowiskowe i elektryczne. Urządzenie należy podłączyć do komputera hosta za pomocą portu USB lub karty sieciowej. Należy mieć przygotowane wszystkie kable, złącza i gniazda elektryczne niezbędne do podłączenia urządzenia do komputera hosta lub do sieci. Podłączanie urządzenia do komputera hosta za pomocą kabla USB. Urządzenie można połączyć z komputerem hosta za pomocą kabla USB. Kabel USB jest dostarczany zgodnie z modelem urządzenia: Model standardowy Z tym urządzeniem dostarczany jest kabel USB. Standardowy model sieciowy. Z tym urządzeniem nie jest dostarczany kabel USB. Proszę zakupić kabel odpowiedni do podłączenia tego modelu do komputera. W celu podłączenia urządzenia do komputera hosta za pomocą kabla USB należy wykonać poniższe czynności. 1. Podłącz kabel USB 2.0 do portu USB po prawej stronie tylnej pokrywy urządzenia. CUA203 10

13 Podłączanie urządzenia 2. Podłącz drugi koniec kabla do portu USB w komputerze hosta. Urządzenie jest teraz podłączone do komputera. Następnie należy zainstalować sterownik drukarki i sterownik TWAIN. Szczegółowe informacje na temat instalowania sterownika drukarki i sterownika TWAIN, patrz str. 14 "Instalacja sterownika drukarki" i str. 15 "Instalacja sterownika TWAIN". 11

14 12 1. Wprowadzenie

15 2. Instalacja oprogramowania W tym podręczniku założono, że użytkownik zna ogólne zasady obsługi systemu Windows. W przeciwnym razie należy skorzystać z instrukcji obsługi dołączonej do systemu Windows. Automatyczne uruchamianie Włożenie płyty CD do napędu spowoduje automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego. Program instalacyjny ułatwia instalację sterowników drukarki i oprogramowania. Po uruchomieniu funkcji "plug and play" kliknik przycisk [Anuluj] w oknie dialogowym [Znaleziono nowy sprzęt], [Kreator instalacji sterownika urządzenia] lub [Kreator dodawania nowego sprzętu], a następnie włóż płytę CD-ROM. W zależności od wersji systemu Windows (Windows XP lub Windows Server 2003) wyświetla się okno dialogowe [Znaleziono nowy sprzęt], [Kreator instalacji sterownika urządzenia] lub [Kreator dodawania nowego sprzętu]. Funkcja Auto Run może nie działać w niektórych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku uruchom program "Setup.exe", który znajduje się w głównym katalogu płyty CD. Aby wyłączyć funkcję Auto Run, należy przytrzymać lewy klawisz [SHIFT] przy wkładaniu płyty CD-ROM do napędu i nie puszczać go do zakończenia odczytywania płyty CD-ROM przez komputer. W systemie Windows XP lub Windows Server 2003 instalacja oprogramowania przy użyciu funkcji Auto Run wymaga uprawnień administratora. Aby zainstalować oprogramowanie przy użyciu funkcji Auto Run należy zalogować się na konto z uprawnieniami administratora. 13

16 2. Instalacja oprogramowania Instalacja sterownika drukarki By korzystać z funkcji drukowania należy zainstalować sterownik drukarki z dołączonej płyty CD-ROM. 1. Zamknij wszystkie inne uruchomione aplikacje. 2. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Uruchomi się program instalacyjny sterownika. 3. Wybierz język interfejsu, a następnie kliknij [OK]. Domyślnym językiem interfejsu jest angielski. 4. Kliknij [Sterownik drukarki DDST]. Uruchomi się program instalacyjny sterowników drukarki DDST. 5. W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyświetlony zostanie tekst umowy licencyjnej na oprogramowanie. Po zapoznaniu się z jej treścią kliknij [Akceptuję warunki umowy. ], a następnie [Dalej >]. 6. Postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami, aby zainstalować sterowniki drukarki DDST. Jeżeli jest to konieczne, zrestartuj komputer po zainstalowaniu sterowników drukarki DDST. Sterownik drukarki został zainstalowany, włączona została funkcja plug and play, a ikona drukarki podłączonej do portu "USB" została dodana do okna [Drukarki] lub [Drukarki i faksy]. Informacje na temat korzystania z funkcji drukowania za pośrednictwem sieci Ethernet znajdują się w Podręczniku sieciowym. 14

17 Instalacja sterownika TWAIN Instalacja sterownika TWAIN By korzystać z funkcji skanowania należy zainstalować sterownik TWAIN z dołączonej płyty CD-ROM. 1. Zamknij wszystkie inne uruchomione aplikacje. 2. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Uruchomi się program instalacyjny sterownika. 3. Wybierz język interfejsu, a następnie kliknij [OK]. Domyślnym językiem interfejsu jest angielski. 4. Kliknij [Sterownik TWAIN DDST]. Uruchomi się program instalacyjny sterownika TWAIN DDST. 5. Kliknij [Zakończ]. 15

18 2. Instalacja oprogramowania Oprogramowanie dostarczone na płycie CD- ROM Do tego urządzenia wraz z opcją drukarki dołączono kilka płyt CD-ROM. Sterowniki DDST i TWAIN obsługują systemy Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008 oraz Linux. Instalując którykolwiek ze sterowników w systemie Windows Vista/7 lub Windows Server 2008 należy postępować zgodnie z instrukcjami modułu uruchomieniowego. Informacje na temat sposobu korzystania ze sterownika można znaleźć w Pomocy. Sterownik DDST Sterowniki DDST znajdują się na płycie CD-ROM dołączonej do urządzenia. Umożliwiają komputerowi komunikację z urządzeniem za pomocą języka drukarki. Wymagania systemowe System operacyjny Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Linux Miejsce na dysku twardym 80MB lub więcej Sterownik DDST TWAIN Sterownik ten jest niezbędny do skanowania oryginałów za pomocą urządzenia. Ten sterownik musi być zainstalowany, aby można było używać urządzenia jako skanera sieciowego TWAIN. Wymagania systemowe Sprzęt Kompatybilny z PC/AT Procesor 16

19 Oprogramowanie dostarczone na płycie CD-ROM Zalecany Pentium 300 MHz lub szybszy System operacyjny Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Linux Pamięć Zalecane 128 MB lub więcej Miejsce na dysku twardym 200 MB lub więcej Połączenie Ethernet/USB 17

20 18 2. Instalacja oprogramowania

21 3. Użycie funkcji drukarki Menu Funkcje drukarki Menu funkcje drukarki składa się z pięciu pozycji: Źródło papieru Lista/Str. testowe Konserwacja System Interfejs hosta Więcej informacji na temat fukcji drukarki i ustawień systemowych można znaleźć w Poradniku kopiowania oraz Podręczniku ustawień ogólnych. Można wybrać następujące funkcje: Źródło papieru Patrz str. 21 "Źródło papieru". Menu Rozmiar papieru na tacy ręcznej Auto. wybór pap. Dupleks Ustawienie domyślne System metryczny: A5 System calowy: 8 1 / 2 " 11" Kasety 1 4: Włączone Kasety 1 4: Włączone Lista/Str. testowe Patrz str. 21 "Lista/Strony testowe". Konserwacja Patrz str. 22 "Obsługa". Test operacyjny Ochrona menu System Patrz str. 26 "System". Interfejs hosta Patrz str. 27 "Interfejs hosta". Automatyczna kontynuacja Wygładzanie krawędzi Oszczędzanie tonera L.cz.wej/wyj Wył. Włączone Wył. 15 sekund 19

22 3. Użycie funkcji drukarki Dostosowywanie funkcji drukarki Menu Funkcje drukarki pozwala zmieniać podstawowe opcje użytkowania w przypadku korzystania z urządzenia jako drukarki. Chociać fabryczne ustawienia domyślne są odpowiednie do większości zadań drukowania, menu Funkcje drukarki zapewnia dostęp do ustawień sterujących podstawowymi funkcjami drukarki. Ustawienia dokonane w menu Funkcje drukarki są zachowywane nawet po wyłączeniu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat funkcji kopiarki i ustawień systemowych można znaleźć w Poradniku kopiowania oraz Podręczniku ustawień ogólnych. 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 2. Wybierz opcję [Funkcje drukarki] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 3. Wybierz odpowiednią pozycję przy użyciu przycisku [ ] lub [ ], naciśnij przycisk [OK], a następnie zmień ustawienia. [OK]: Naciśnij, aby wprowadzić nowe ustawienia i powrócić do poprzedniego menu. [Escape]: Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu bez zmiany ustawień. 4. Po zmianie ustawień Fukcji drukarki naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Wprowadzone zmiany funkcji będą obowiązywać nawet po wyłączeniu urządzenia. 20

23 Funkcje drukarki - parametry Funkcje drukarki - parametry Źródło papieru Rozmiar papieru na tacy ręcznej Możesz określić rozmiar papieru umieszczonego na tacy ręcznej. Więcej informacji o rozmiarach papieru, jakie można ustawić dla tacy ręcznej, można znaleźć w Podręczniku ustawień ogólnych. Domyślnie: Auto. wybór pap. System metryczny: A5 System calowy: 8 1 / 2 " 11" Uruchamia funkcję automatycznego wyboru papieru. Urządzenie automatycznie wykrywa rozmiar papieru na podstawie danych drukowania i wybiera odpowiednią kasetę jako źródło papieru. Dupleks Domyślnie: Włączone Uruchamia funkcję drukowania dwustronnego. Urządzenie wykrywa czy ma drukować dwustronnie na podstawie danych drukowania i wybiera odpowiednią kasetę jako źródło papieru. Domyślnie: Włączone Lista/Strony testowe Test operacyjny Pozwala wydrukować stronę testu operacyjnego. 21

24 3. Użycie funkcji drukarki Drukowanie strony testu operacyjnego 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Wyświetli się główne menu Narzędzia użytkownika. 2. Wybierz opcję [Funkcje drukarki] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Wyświetli się menu Funkcje drukarki. 3. Wybierz opcję [Lista/Strona testowa] za pomocą przycisku [ ] lub [ ], a następnie naciśnij [OK]. 4. Wybierz opcję [Test operacyjny] za pomocą przycisku [ ] lub [ ], a następnie naciśnij [OK]. Drukowana jest strona testu operacyjnego. 5. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Obsługa Ochrona menu Ta procedura pozwala na ochronę ustawień menu przed przypadkowymi zmianami. Dopóki nie zostaną wykonane niezbędne kluczowe operacje nie jest możliwa zmiana ustawień menu przy zastosowaniu normalnej procedury. Poziom 1 Pozwala chronić menu "Konserwacja", "System" i "Interfejs hosta". 22

25 Funkcje drukarki - parametry Poziom 2 Pozwala chronić menu "Źródło papieru", "Konserwacja", "System" i"interfejs hosta". Wył. Domyślnie: Wyłączone Konfigurowanie funkcji Ochrona menu 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Wyświetli się główne menu Narzędzia użytkownika. 2. Wybierz opcję [Funkcje drukarki] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Wyświetli się menu Funkcje drukarki. 3. Wybierz opcję [Konserwacja] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 4. Naciśnij przycisk [Ochrona menu]. 23

26 3. Użycie funkcji drukarki 5. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. 6. Wybierz poziom ochrony menu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. 7. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Anulowanie funkcji Ochrona menu 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 2. Wybierz opcję [Funkcje drukarki] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 3. Wybierz opcję [Konserwacja] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Wyświetli się ekran, na którym należy wprowadzić kod dostępu. 24

27 Funkcje drukarki - parametry 4. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. 5. Naciśnij przycisk [Ochrona menu]. 6. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. 7. Wybierz opcję [Wyłączone] i naciśnij przycisk [OK]. 8. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Czasowe anulowanie funkcji Ochrona menu Po wybraniu chronionych elementów w menu Funkcje drukarki wyświetli ekran, na którym należy wprowadzić kod dostępu. W takim przypadku wprowadź poprawne kody dostępu przy pomocy przycisków numerycznych, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Ochrona menu zostanie czasowo anulowana. Jeśli wprowadziłeś prawidłowy kod dostępu, opcja Ochrona menu jest wyłączona w czasie gdy wyświetlane jest menu Funkcje drukarki. 25

28 3. Użycie funkcji drukarki System Automatyczna kontynuacja Należy wybrać tę pozycję, aby włączyć funkcję Automatycznej kontynuacji. Gdy funkcja jest ustawiona jako Włączone, drukowanie jest kontynuowane nawet w przypadku wystąpienia usterki systemu. Wył. Natychmiast 1 minuta 5 minut 10 minut 15 minut Domyślnie: Wyłączone Wygładzanie krawędzi Włącza funkcję Wygładzanie krawędzi. Włączone Wył. Domyślnie: Włączone Jeśli funkcja oszczędzania tonera jest ustawiona na Włączone, funkcja Wygładzanie krawędzi jest ignorowana, nawet jest jest ona ustawiona na Włączone. Oszczędzanie tonera Włącza funkcję Oszczędzania tonera. Włączone Wył. Domyślnie: Wyłączone 26

29 Funkcje drukarki - parametry Interfejs hosta L.cz.wej/wyj Można określić, ile sekund urządzenie ma czekać przed zakończeniem zadania drukowania. Jeśli w czasie realizacji zadania drukowania często przychodzą dane z innego portu, długość tego przedziału czasowego należy zwiększyć. 10 sek. 15 sek. 20 sek. 25 sek. 60 sek. Domyślnie: 15 sek. 27

30 3. Użycie funkcji drukarki Umieszczanie papieru na tacy ręcznej Poniżej opisano sposób umieszczania papieru na tacy ręcznej. Tacy ręcznej używa się do drukowania na foliach, etykietach, papierze grubym i na kopertach, których nie można umieścić w kasetach na papier. Szczegółowe informacje na temat ustawień papieru w kasetach na papier można znaleźć w Podręczniku ustawień ogólnych. W przypadku ładowania papieru z nagłówkiem należy zwrócić uwagę na orientację papieru. Patrz Poradnik kopiowania. Na tacy ręcznej można umieścić papier o następujących wymiarach: Pionowo: 90,0-297,0 mm (3,55 11,69 cala) Poziomo: 148,0-600,0 mm (5,83-23,62 cala) Papier należy umieszczać na tacy ręcznej stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Gdy na tacy ręcznej umieszczana jest folia lub papier gruby, należy wybrać odpowiednie ustawienia na panelu operacyjnym lub w oknie sterownika drukarki. Liczba arkuszy, które można umieścić na tacy ręcznej, zależy od typu papieru. Podczas drukowania z użyciem tacy ręcznej wyłączone są następujące funkcje: Drukowanie dwustronne Automatyczny wybór kaset Automatyczna zmiana kaset Podczas drukowania przy użyciu funkcji drukarki oryginały są zawsze obracane o 180 stopni (orientacja obrazów do wydruku jest przeciwna do orientacji wykorzystywanej przez funkcję kopiowania). W przypadku drukowania na papierach o ściśle określonych wymaganiach dotyczących orientacji, takich jak koperty i papier z nagłówkiem, papier umieszczany na tacy należy obrócić o 180 stopni. Podczas drukowania danych z komputera należy określić rozmiar papieru przy użyciu sterownika drukarki. Rozmiar papieru określony przy użyciu sterownika drukarki jest nadrzędny w stosunku do rozmiaru określonego przez panel operacyjny. 28

31 Umieszczanie papieru na tacy ręcznej 1. Otwórz tacę ręczną. CUA Dopasować prowadnice papieru do jego rozmiaru. Jeśli prowadnice nie przylegają do papieru, może nastąpić skrzywienie wydruku lub nieprawidłowe podanie papieru. 3. Delikatnie włóż papier awersem do dołu do tacy ręcznej CUA Rozmiar poziomy 2. Rozmiar pionowy 3. Przedłużenie 4. Prowadnice papieru Należy wkładać tylko tyle papieru, ile zmieści się pomiędzy prowadnicami na tacy ręcznej. Przeładowanie tacy ręcznej może spowodować błędy podczas podawania papieru i przechylenie obrazu. Należy wysunać przedłużenie, aby drukować na papierze większym niż A4, 8 1 / 2 11 cali. Należy przekartkować stos, aby wpuścić powietrze między arkusze, co pozwoli uniknąć podawania kilku arkuszy jednocześnie. Wkładając folie, należy upewnić się, że są one obrócone właściwą stroną do góry. 29

32 3. Użycie funkcji drukarki W przypadku drukowania na foliach lub papierze grubym (ponad 105 g/m 2, ok.28 funtów) należy określić typ papieru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 33 "Ustawianie papieru grubego lub folii". W przypadku drukowania na kopertach należy określić typ papieru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 34 "Ustawianie kopert". Ustaw rozmiar papieru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 30 "Ustawianie rozmiaru papieru ". Ustawianie rozmiaru papieru Rozmiar papieru można określić przy użyciu sterownika drukarki. Jeśli rozmiar papieru został ustawiony w sterowniku drukarki, można pominąć poniższą procedurę. Rozmiar papieru określony przy użyciu sterownika drukarki jest nadrzędny w stosunku do rozmiaru określonego przez panel operacyjny. Jeśli ustawienia nie są dokonywane za pomocą sterownika drukarki, należy skorzystać z panela operacyjnego. Informacje na temat ustawień sterownika drukarki można znaleźć w Pomocy sterownika drukarki. Informacje na temat ustawiania rozmiarów niestandardowych, patrz str. 31 "Ustawianie papieru o rozmiarze niestandardowym ". 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 2. Wybierz opcję [Funkcje drukarki] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 3. Wybierz opcję [Źródło papieru] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 30

33 Umieszczanie papieru na tacy ręcznej 4. Wybierz opcję [Rozmiar papieru na tacy ręcznej] i naciśnij przycisk [OK]. 5. Wybierz rozmiar papieru za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Przed rozpoczęciem drukowania na papierze grubym lub foliach należy wybrać typ papieru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 33 "Ustawianie papieru grubego lub folii". 6. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Ustawianie papieru o rozmiarze niestandardowym Rozmiary niestandardowe można również określić przy użyciu sterownika drukarki. Jeśli ustawienia niestandardowego rozmiaru papieru zostały wykonane w sterowniku drukarki, można pominąć poniższą procedurę. Ustawienia niestandardowych rozmiarów zdefiniowane przy użyciu sterownika drukarki są nadrzędne w stosunku do ustawień określonych przy użyciu panela operacyjnego. Jeśli ustawienia nie są dokonywane za pomocą sterownika drukarki, należy skorzystać z panela operacyjnego. Informacje na temat ustawień sterownika drukarki można znaleźć w Pomocy sterownika drukarki. 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 31

34 3. Użycie funkcji drukarki 2. Wybierz opcję [Funkcje drukarki] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 3. Wybierz opcję [Źródło papieru] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 4. Wybierz opcję [Rozmiar papieru na tacy ręcznej] i naciśnij przycisk [OK]. 5. Wybierz opcję [Rozmiar niestandardowy] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 6. Wprowadź rozmiar papieru w poziomie przy pomocy przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK]. 32

35 Umieszczanie papieru na tacy ręcznej 7. Wprowadź rozmiar papieru w pionie przy pomocy przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK]. 8. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Ustawianie papieru grubego lub folii Ustawienia papieru można również określać przy użyciu sterownika drukarki. Jeśli ustawienia papieru zostały wykonane w sterowniku drukarki, można pominąć poniższą procedurę. Ustawienia rozmiaru papieru zdefiniowane przy użyciu sterownika drukarki są nadrzędne w stosunku do ustawień określonych przy użyciu panela operacyjnego. Jeśli ustawienia nie są dokonywane za pomocą sterownika drukarki, należy skorzystać z panela operacyjnego. Informacje na temat ustawień sterownika drukarki można znaleźć w Pomocy sterownika drukarki. 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 2. Wybierz [Ustawienia systemu] za pomocą przycisków [ ] lub [ ], a następnie wciśnij przycisk [OK]. 3. Wybierz opcję [Ustawienia kaset na papier] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 33

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: MX-M8 MX-M8D MX-M0D MX-MD CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WSTĘP... KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI... RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI... 5 INSTALACJA ZANIM ZAINSTALULESZ OPROGRAMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi 009 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi

Podstawowa instrukcja obsługi PRZECZYTAJ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi 008 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS User Guide HP OFFICEJET PRO X451 HP OFFICEJET PRO X551 HP Officejet Pro serii X451 i X551 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2013 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA DCP-8070D DCP-8085DN MFC-8370DN MFC-8380DN MFC-8480DN MFC-8880DN MFC-8890DW Niektóre modele są niedostępne w danym kraju. Wersja A POL Znaki towarowe Logo Brother jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas używania tego urządzenia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas działania W tym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi LASERJET PRO M1530 SERII Instrukcja obsługi HP LaserJet Pro M1530 MFP Series Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo