Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

2 Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i uwagi dotyczące użytkowania urządzenia i jego działania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalnej wydajności należy ten podręcznik dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Podręcznik należy zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych informacji. Ważne Treść niniejszego podręcznika może zostać zmieniona bez uprzedzenia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi odpowedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii urządzenia, zagubienia zarejestrowanych danych lub wykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim. Upewnij się, że zawsze możesz skopiować i posiadasz kopie zapasowe danych zarejestrowanych w tym urządzeniu. Dokumenty i dane mogą zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. W żadnym przypadku, producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym urządzeniu przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie. Nie należy kopiować lub drukować dokumentów, których kopiowanie jest prawnie zakazane. W większości krajów, lokalne prawo zakazuje kopiowania lub drukowania: banknotów, znaczków skarbowych, papierów dłużnych, certyfikatów giełdowych, bankowych poleceń wypłaty, czeków, paszportów oraz praw jazdy. Przedstawiona lista jest przykładowa i nie jest wyczerpująca. Nie ponosimy odpowiedzialności za jej pełność lub dokładność. W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności z prawem kopiowania lub drukowania pewnych dokumentów należy się skonsultować z prawnikiem. Ostrzeżenie: Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podręczniku, jak również stosowanie procedur innych niż opisane poniżej może prowadzić do szkodliwego napromieniowania. W podręczniku uwzględniono dwa systemy miar. W przypadku tego urządzenia stosowany jest system metryczny. Znaki towarowe Microsoft, Windows, Windows Server i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwy własne systemów operacyjnych Windows:. Nazwy produktów Windows XP są następujące: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition. Nazwy produktów Windows Vista są następujące: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise. Nazwy produktów Windows 7 są następujące: Microsoft Windows 7 Home Premium Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 7 Ultimate Microsoft Windows 7 Enterprise. Nazwy produktów Windows Server 2003 są następujące: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition. Nazwy produktów Windows Server 2003 R2 są następujące: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Pozostałe nazwy produktów występujące w niniejszym podręczniku, użyto jedynie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Niniejszym zrzekamy się jakichkolwiek praw związanych z tymi znakami. Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą nieco się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia. Pewne opcje mogą być niedostępne w niektórych krajach. Szczegóły wyjaśni przedstawiciel handlowy / lokalny dystrybutor.

3 SPIS TREŚCI Podręczniki do tego urządzenia... 3 Jak korzystać z tego podręcznika...4 Symbole... 4 Nazwy głównych opcji Wprowadzenie Panel operacyjny...7 Odczytywanie wyświetlacza i używanie przycisków...8 Podłączanie urządzenia...10 Wymagania Podłączanie urządzenia do komputera hosta za pomocą kabla USB Instalacja oprogramowania Automatyczne uruchamianie...13 Instalacja sterownika drukarki...14 Instalacja sterownika TWAIN Oprogramowanie dostarczone na płycie CD-ROM...16 Sterownik DDST Sterownik DDST TWAIN Użycie funkcji drukarki Menu Funkcje drukarki Dostosowywanie funkcji drukarki Funkcje drukarki - parametry Źródło papieru...21 Lista/Strony testowe Obsługa...22 System...26 Interfejs hosta Umieszczanie papieru na tacy ręcznej...28 Ustawianie rozmiaru papieru Ustawianie papieru o rozmiarze niestandardowym Ustawianie papieru grubego lub folii Ustawianie kopert...34 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku...37 Windows XP i Windows Server Dostęp do właściwości drukarki

4 Anulowanie zadania drukowania Używanie funkcji skanera TWAIN Skaner TWAIN...41 Przepływ procesu...41 Przygotowanie do używania skanera sieciowego TWAIN Ekran skanera TWAIN Ustawianie oryginałów...44 Umieszczanie oryginałów...44 Skanowanie oryginałów Rozwiązywanie problemów Funkcja drukarki Komunikaty o błędach i stanie na wyświetlaczu...51 Urządzenie nie drukuje Inne problemy z drukowaniem...57 Funkcja skanera...60 Gdy skanowanie nie jest wykonywane w oczekiwany sposób Gdy w komputerze klienckim wyświetlany jest komunikat o błędzie Dodatek Funkcja drukarki Sortowanie i sortowanie z obrotem Drukowanie od brzegu do brzegu...64 Funkcja skanera...65 Zależność między rozdzielczością a rozmiarem pliku Dane techniczne...66 Drukarka...66 Skaner...67 INDEKS

5 Podręczniki do tego urządzenia W poniższych podręcznikach opisano procedury obsługi tego urządzenia. Opis poszczególnych funkcji można znaleźć w odpowiednich częściach podręcznika. Dostarczone podręczniki zawierają informacje właściwe dla danego typu urządzenia. Aby przeglądać podręczniki w plikach PDF, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Reader / Adobe Acrobat Reader Podręcznik ustawień ogólnych Zawiera ogólny opis urządzenia, a także opisuje ustawienia systemowe (kasety na papier, narzędzia administratora itd.) oraz rozwiązywanie problemów. Podręcznik sieciowy Zawiera opis procedur związanych z konfiguracją urządzenia i komputerów w środowisku sieciowym. Poradnik kopiowania Zawiera opis obsługi, funkcji i rozwiązywania problemów związanych z wykorzystywaniem urządzenia jako kopiarki. Poradnik drukowania/skanowania (ten podręcznik) Zawiera opis ustawień systemowych, funkcji, rozwiązywania problemów oraz operacji związanych z wykorzystywaniem urządzenia jako drukarki lub skanera. 3

6 Jak korzystać z tego podręcznika Symbole W podręczniku są stosowane następujące symbole: Ten symbol oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Ten symbol oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może spowodować drobne albo umiarkowane obrażenia lub zniszczenie mienia. * Powyższe uwagi zostały zamieszczone z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Jeśli użytkownik nie postępuje zgodnie z tą instrukcją, może dojść do nieprawidłowego załadowania papieru, uszkodzenia oryginałów lub utraty danych. Należy zapoznać się z jej treścią. Ten symbol wskazuje, że do obsługi urządzenia potrzebne są przygotowania lub zdobyta wcześniej wiedza. Ten symbol wskazuje środki ostrożności, jakie należy zastosować lub działania jakie należy podjąć po błędnej operacji. Symbol ten oznacza ograniczenia numeryczne, funkcje, które nie mogą być stosowane jednocześnie lub warunki, w których dana funkcja nie może być zastosowana. Ten symbol jest odsyłaczem do materiału źródłowego. [ ] Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia. Nazwy głównych opcji. Główne opcje urządzenia są określane w tej instrukcji w następujący sposób: 4

7 Automatyczny podajnik dokumentów ADF 5

8 6

9 1. Wprowadzenie Panel operacyjny CUA Przycisk [Drukarka] Naciśnij, aby uaktywnić funkcję drukarki. 2. Przycisk [Skaner] Naciśnij, aby uaktywnić funkcję skanera. 3. Wskaźniki Wyświetla informacje o błędach i stanie urządzenia. : Kontrolka Błąd. Patrz Podręcznik sieciowy oraz Podręcznik ustawień ogólnych. : Kontrolka Włóż papier. Patrz Poradnik kopiowania. : Wskaźnik Dodaj toner. Patrz Poradnik kopiowania. 4. Wyświetlacz panela Wyświetla stan pracy i komunikaty. 5. Przyciski przewijania Naciśnij, aby wybrać pozycję. [ ]: przewija w górę [ ]: przewija w dół [ ]: przewija w prawo [ ]: przewija w lewo 6. Przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik] Naciśnij, aby zmienić parametry domyślne lub pracy, zgodnie z wymaganiami. 7. Kontrolka Włączone Kontrolka Włączone świeci się, gdy przełącznik operacyjny jest włączony. 8. Wskaźnik głównego zasilania Kontrolka zasilania głównego świeci się, gdy przełącznik zasilania głównego jest włączony. 7

10 1. Wprowadzenie Nie wolno wyłączać głównego przełącznika zasilania, gdy kontrolka Włączone świeci się lub miga. Może to spowodować uszkodzenie pamięci. 9. Przełącznik operacyjny Przyciśnij, aby włączyć zasilanie. Kontrolka Włączone się świeci. Przyciśnij ponownie, aby wyłączyć zasilanie. Ten przycisk jest nieaktywny podczas drukowania lub w czasie ustawiania wartości domyślnych drukarki. 10. Przycisk [Online] Naciśnij, aby przełączyć drukarkę między trybami online i offline. 11. Wskaźnik odbierania danych. Mida, gdy drukarka odbiera dane z komputera lub drukuje. Świeci się, podczas przygotowywania do drukowania. 12. Przyciski wyboru Odpowiadają pozycjom na wyświetlaczu. Naciśnij, aby wybrać odpowiednią pozycję. 13. Przycisk [Escape] Naciśnij, aby anulować operację lub powrócić do poprzedniego ekranu. 14. Przycisk [OK] Naciśnij, aby ustawić wybraną opcję lub wpisaną liczbę. 15. Przyciski numeryczne Naciśnij, aby wpisać liczbę. 16. Przycisk [Zeruj/Zatrzymaj] Wyczyść: usuwa wpisaną wartość liczbową. Odczytywanie wyświetlacza i używanie przycisków W tym rozdziale opisano sposób odczytywania wyświetlacza i używania przycisków wyboru na ekranie początkowym wyświetlacza. Ekran kopiarki jest ustawiony jako domyślny po włączeniu urządzenia. Ustawienia można zmienić w opcji [Ustawienia systemu]. Patrz Podręcznik ustawień ogólnych. 8

11 Panel operacyjny PL CUA Przyciski wyboru Odpowiadają funkcjom znajdującym się w dolnym wierszu wyświetlacza. Przykład: Ekran podstawowy Gdy w podręczniku pojawia się instrukcja "naciśnij przycisk [ResetZad]", naciśnij środkowy przycisk wyboru. 2. Przycisk [Escape] Naciśnij, aby anulować operację lub powrócić do poprzedniego ekranu. 3. Przycisk [OK] Naciśnij, aby ustawić wybraną opcję lub wpisaną liczbę. 4. Przyciski przewijania Naciśnij, aby przesunąć kursor w każdym kierunku, krok po kroku. Gdy w podręczniku pojawi się przycisk [ ], [ ], [ ] lub [ ], naciśnij odpowiedni przycisk przewijania. 9

12 1. Wprowadzenie Podłączanie urządzenia Szczegółowe informacje na temat korzystania z sieci Ethernet można znaleźć w Podręczniku sieciowym. Wymagania Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy upewnić się, że zostały spełnione wszystkie wymogi środowiskowe i elektryczne. Urządzenie należy podłączyć do komputera hosta za pomocą portu USB lub karty sieciowej. Należy mieć przygotowane wszystkie kable, złącza i gniazda elektryczne niezbędne do podłączenia urządzenia do komputera hosta lub do sieci. Podłączanie urządzenia do komputera hosta za pomocą kabla USB. Urządzenie można połączyć z komputerem hosta za pomocą kabla USB. Kabel USB jest dostarczany zgodnie z modelem urządzenia: Model standardowy Z tym urządzeniem dostarczany jest kabel USB. Standardowy model sieciowy. Z tym urządzeniem nie jest dostarczany kabel USB. Proszę zakupić kabel odpowiedni do podłączenia tego modelu do komputera. W celu podłączenia urządzenia do komputera hosta za pomocą kabla USB należy wykonać poniższe czynności. 1. Podłącz kabel USB 2.0 do portu USB po prawej stronie tylnej pokrywy urządzenia. CUA203 10

13 Podłączanie urządzenia 2. Podłącz drugi koniec kabla do portu USB w komputerze hosta. Urządzenie jest teraz podłączone do komputera. Następnie należy zainstalować sterownik drukarki i sterownik TWAIN. Szczegółowe informacje na temat instalowania sterownika drukarki i sterownika TWAIN, patrz str. 14 "Instalacja sterownika drukarki" i str. 15 "Instalacja sterownika TWAIN". 11

14 12 1. Wprowadzenie

15 2. Instalacja oprogramowania W tym podręczniku założono, że użytkownik zna ogólne zasady obsługi systemu Windows. W przeciwnym razie należy skorzystać z instrukcji obsługi dołączonej do systemu Windows. Automatyczne uruchamianie Włożenie płyty CD do napędu spowoduje automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego. Program instalacyjny ułatwia instalację sterowników drukarki i oprogramowania. Po uruchomieniu funkcji "plug and play" kliknik przycisk [Anuluj] w oknie dialogowym [Znaleziono nowy sprzęt], [Kreator instalacji sterownika urządzenia] lub [Kreator dodawania nowego sprzętu], a następnie włóż płytę CD-ROM. W zależności od wersji systemu Windows (Windows XP lub Windows Server 2003) wyświetla się okno dialogowe [Znaleziono nowy sprzęt], [Kreator instalacji sterownika urządzenia] lub [Kreator dodawania nowego sprzętu]. Funkcja Auto Run może nie działać w niektórych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku uruchom program "Setup.exe", który znajduje się w głównym katalogu płyty CD. Aby wyłączyć funkcję Auto Run, należy przytrzymać lewy klawisz [SHIFT] przy wkładaniu płyty CD-ROM do napędu i nie puszczać go do zakończenia odczytywania płyty CD-ROM przez komputer. W systemie Windows XP lub Windows Server 2003 instalacja oprogramowania przy użyciu funkcji Auto Run wymaga uprawnień administratora. Aby zainstalować oprogramowanie przy użyciu funkcji Auto Run należy zalogować się na konto z uprawnieniami administratora. 13

16 2. Instalacja oprogramowania Instalacja sterownika drukarki By korzystać z funkcji drukowania należy zainstalować sterownik drukarki z dołączonej płyty CD-ROM. 1. Zamknij wszystkie inne uruchomione aplikacje. 2. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Uruchomi się program instalacyjny sterownika. 3. Wybierz język interfejsu, a następnie kliknij [OK]. Domyślnym językiem interfejsu jest angielski. 4. Kliknij [Sterownik drukarki DDST]. Uruchomi się program instalacyjny sterowników drukarki DDST. 5. W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] wyświetlony zostanie tekst umowy licencyjnej na oprogramowanie. Po zapoznaniu się z jej treścią kliknij [Akceptuję warunki umowy. ], a następnie [Dalej >]. 6. Postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami, aby zainstalować sterowniki drukarki DDST. Jeżeli jest to konieczne, zrestartuj komputer po zainstalowaniu sterowników drukarki DDST. Sterownik drukarki został zainstalowany, włączona została funkcja plug and play, a ikona drukarki podłączonej do portu "USB" została dodana do okna [Drukarki] lub [Drukarki i faksy]. Informacje na temat korzystania z funkcji drukowania za pośrednictwem sieci Ethernet znajdują się w Podręczniku sieciowym. 14

17 Instalacja sterownika TWAIN Instalacja sterownika TWAIN By korzystać z funkcji skanowania należy zainstalować sterownik TWAIN z dołączonej płyty CD-ROM. 1. Zamknij wszystkie inne uruchomione aplikacje. 2. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Uruchomi się program instalacyjny sterownika. 3. Wybierz język interfejsu, a następnie kliknij [OK]. Domyślnym językiem interfejsu jest angielski. 4. Kliknij [Sterownik TWAIN DDST]. Uruchomi się program instalacyjny sterownika TWAIN DDST. 5. Kliknij [Zakończ]. 15

18 2. Instalacja oprogramowania Oprogramowanie dostarczone na płycie CD- ROM Do tego urządzenia wraz z opcją drukarki dołączono kilka płyt CD-ROM. Sterowniki DDST i TWAIN obsługują systemy Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008 oraz Linux. Instalując którykolwiek ze sterowników w systemie Windows Vista/7 lub Windows Server 2008 należy postępować zgodnie z instrukcjami modułu uruchomieniowego. Informacje na temat sposobu korzystania ze sterownika można znaleźć w Pomocy. Sterownik DDST Sterowniki DDST znajdują się na płycie CD-ROM dołączonej do urządzenia. Umożliwiają komputerowi komunikację z urządzeniem za pomocą języka drukarki. Wymagania systemowe System operacyjny Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Linux Miejsce na dysku twardym 80MB lub więcej Sterownik DDST TWAIN Sterownik ten jest niezbędny do skanowania oryginałów za pomocą urządzenia. Ten sterownik musi być zainstalowany, aby można było używać urządzenia jako skanera sieciowego TWAIN. Wymagania systemowe Sprzęt Kompatybilny z PC/AT Procesor 16

19 Oprogramowanie dostarczone na płycie CD-ROM Zalecany Pentium 300 MHz lub szybszy System operacyjny Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Linux Pamięć Zalecane 128 MB lub więcej Miejsce na dysku twardym 200 MB lub więcej Połączenie Ethernet/USB 17

20 18 2. Instalacja oprogramowania

21 3. Użycie funkcji drukarki Menu Funkcje drukarki Menu funkcje drukarki składa się z pięciu pozycji: Źródło papieru Lista/Str. testowe Konserwacja System Interfejs hosta Więcej informacji na temat fukcji drukarki i ustawień systemowych można znaleźć w Poradniku kopiowania oraz Podręczniku ustawień ogólnych. Można wybrać następujące funkcje: Źródło papieru Patrz str. 21 "Źródło papieru". Menu Rozmiar papieru na tacy ręcznej Auto. wybór pap. Dupleks Ustawienie domyślne System metryczny: A5 System calowy: 8 1 / 2 " 11" Kasety 1 4: Włączone Kasety 1 4: Włączone Lista/Str. testowe Patrz str. 21 "Lista/Strony testowe". Konserwacja Patrz str. 22 "Obsługa". Test operacyjny Ochrona menu System Patrz str. 26 "System". Interfejs hosta Patrz str. 27 "Interfejs hosta". Automatyczna kontynuacja Wygładzanie krawędzi Oszczędzanie tonera L.cz.wej/wyj Wył. Włączone Wył. 15 sekund 19

22 3. Użycie funkcji drukarki Dostosowywanie funkcji drukarki Menu Funkcje drukarki pozwala zmieniać podstawowe opcje użytkowania w przypadku korzystania z urządzenia jako drukarki. Chociać fabryczne ustawienia domyślne są odpowiednie do większości zadań drukowania, menu Funkcje drukarki zapewnia dostęp do ustawień sterujących podstawowymi funkcjami drukarki. Ustawienia dokonane w menu Funkcje drukarki są zachowywane nawet po wyłączeniu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat funkcji kopiarki i ustawień systemowych można znaleźć w Poradniku kopiowania oraz Podręczniku ustawień ogólnych. 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 2. Wybierz opcję [Funkcje drukarki] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 3. Wybierz odpowiednią pozycję przy użyciu przycisku [ ] lub [ ], naciśnij przycisk [OK], a następnie zmień ustawienia. [OK]: Naciśnij, aby wprowadzić nowe ustawienia i powrócić do poprzedniego menu. [Escape]: Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu bez zmiany ustawień. 4. Po zmianie ustawień Fukcji drukarki naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Wprowadzone zmiany funkcji będą obowiązywać nawet po wyłączeniu urządzenia. 20

23 Funkcje drukarki - parametry Funkcje drukarki - parametry Źródło papieru Rozmiar papieru na tacy ręcznej Możesz określić rozmiar papieru umieszczonego na tacy ręcznej. Więcej informacji o rozmiarach papieru, jakie można ustawić dla tacy ręcznej, można znaleźć w Podręczniku ustawień ogólnych. Domyślnie: Auto. wybór pap. System metryczny: A5 System calowy: 8 1 / 2 " 11" Uruchamia funkcję automatycznego wyboru papieru. Urządzenie automatycznie wykrywa rozmiar papieru na podstawie danych drukowania i wybiera odpowiednią kasetę jako źródło papieru. Dupleks Domyślnie: Włączone Uruchamia funkcję drukowania dwustronnego. Urządzenie wykrywa czy ma drukować dwustronnie na podstawie danych drukowania i wybiera odpowiednią kasetę jako źródło papieru. Domyślnie: Włączone Lista/Strony testowe Test operacyjny Pozwala wydrukować stronę testu operacyjnego. 21

24 3. Użycie funkcji drukarki Drukowanie strony testu operacyjnego 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Wyświetli się główne menu Narzędzia użytkownika. 2. Wybierz opcję [Funkcje drukarki] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Wyświetli się menu Funkcje drukarki. 3. Wybierz opcję [Lista/Strona testowa] za pomocą przycisku [ ] lub [ ], a następnie naciśnij [OK]. 4. Wybierz opcję [Test operacyjny] za pomocą przycisku [ ] lub [ ], a następnie naciśnij [OK]. Drukowana jest strona testu operacyjnego. 5. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Obsługa Ochrona menu Ta procedura pozwala na ochronę ustawień menu przed przypadkowymi zmianami. Dopóki nie zostaną wykonane niezbędne kluczowe operacje nie jest możliwa zmiana ustawień menu przy zastosowaniu normalnej procedury. Poziom 1 Pozwala chronić menu "Konserwacja", "System" i "Interfejs hosta". 22

25 Funkcje drukarki - parametry Poziom 2 Pozwala chronić menu "Źródło papieru", "Konserwacja", "System" i"interfejs hosta". Wył. Domyślnie: Wyłączone Konfigurowanie funkcji Ochrona menu 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Wyświetli się główne menu Narzędzia użytkownika. 2. Wybierz opcję [Funkcje drukarki] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Wyświetli się menu Funkcje drukarki. 3. Wybierz opcję [Konserwacja] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 4. Naciśnij przycisk [Ochrona menu]. 23

26 3. Użycie funkcji drukarki 5. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. 6. Wybierz poziom ochrony menu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. 7. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Anulowanie funkcji Ochrona menu 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 2. Wybierz opcję [Funkcje drukarki] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 3. Wybierz opcję [Konserwacja] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Wyświetli się ekran, na którym należy wprowadzić kod dostępu. 24

27 Funkcje drukarki - parametry 4. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. 5. Naciśnij przycisk [Ochrona menu]. 6. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. 7. Wybierz opcję [Wyłączone] i naciśnij przycisk [OK]. 8. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Czasowe anulowanie funkcji Ochrona menu Po wybraniu chronionych elementów w menu Funkcje drukarki wyświetli ekran, na którym należy wprowadzić kod dostępu. W takim przypadku wprowadź poprawne kody dostępu przy pomocy przycisków numerycznych, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Ochrona menu zostanie czasowo anulowana. Jeśli wprowadziłeś prawidłowy kod dostępu, opcja Ochrona menu jest wyłączona w czasie gdy wyświetlane jest menu Funkcje drukarki. 25

28 3. Użycie funkcji drukarki System Automatyczna kontynuacja Należy wybrać tę pozycję, aby włączyć funkcję Automatycznej kontynuacji. Gdy funkcja jest ustawiona jako Włączone, drukowanie jest kontynuowane nawet w przypadku wystąpienia usterki systemu. Wył. Natychmiast 1 minuta 5 minut 10 minut 15 minut Domyślnie: Wyłączone Wygładzanie krawędzi Włącza funkcję Wygładzanie krawędzi. Włączone Wył. Domyślnie: Włączone Jeśli funkcja oszczędzania tonera jest ustawiona na Włączone, funkcja Wygładzanie krawędzi jest ignorowana, nawet jest jest ona ustawiona na Włączone. Oszczędzanie tonera Włącza funkcję Oszczędzania tonera. Włączone Wył. Domyślnie: Wyłączone 26

29 Funkcje drukarki - parametry Interfejs hosta L.cz.wej/wyj Można określić, ile sekund urządzenie ma czekać przed zakończeniem zadania drukowania. Jeśli w czasie realizacji zadania drukowania często przychodzą dane z innego portu, długość tego przedziału czasowego należy zwiększyć. 10 sek. 15 sek. 20 sek. 25 sek. 60 sek. Domyślnie: 15 sek. 27

30 3. Użycie funkcji drukarki Umieszczanie papieru na tacy ręcznej Poniżej opisano sposób umieszczania papieru na tacy ręcznej. Tacy ręcznej używa się do drukowania na foliach, etykietach, papierze grubym i na kopertach, których nie można umieścić w kasetach na papier. Szczegółowe informacje na temat ustawień papieru w kasetach na papier można znaleźć w Podręczniku ustawień ogólnych. W przypadku ładowania papieru z nagłówkiem należy zwrócić uwagę na orientację papieru. Patrz Poradnik kopiowania. Na tacy ręcznej można umieścić papier o następujących wymiarach: Pionowo: 90,0-297,0 mm (3,55 11,69 cala) Poziomo: 148,0-600,0 mm (5,83-23,62 cala) Papier należy umieszczać na tacy ręcznej stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Gdy na tacy ręcznej umieszczana jest folia lub papier gruby, należy wybrać odpowiednie ustawienia na panelu operacyjnym lub w oknie sterownika drukarki. Liczba arkuszy, które można umieścić na tacy ręcznej, zależy od typu papieru. Podczas drukowania z użyciem tacy ręcznej wyłączone są następujące funkcje: Drukowanie dwustronne Automatyczny wybór kaset Automatyczna zmiana kaset Podczas drukowania przy użyciu funkcji drukarki oryginały są zawsze obracane o 180 stopni (orientacja obrazów do wydruku jest przeciwna do orientacji wykorzystywanej przez funkcję kopiowania). W przypadku drukowania na papierach o ściśle określonych wymaganiach dotyczących orientacji, takich jak koperty i papier z nagłówkiem, papier umieszczany na tacy należy obrócić o 180 stopni. Podczas drukowania danych z komputera należy określić rozmiar papieru przy użyciu sterownika drukarki. Rozmiar papieru określony przy użyciu sterownika drukarki jest nadrzędny w stosunku do rozmiaru określonego przez panel operacyjny. 28

31 Umieszczanie papieru na tacy ręcznej 1. Otwórz tacę ręczną. CUA Dopasować prowadnice papieru do jego rozmiaru. Jeśli prowadnice nie przylegają do papieru, może nastąpić skrzywienie wydruku lub nieprawidłowe podanie papieru. 3. Delikatnie włóż papier awersem do dołu do tacy ręcznej CUA Rozmiar poziomy 2. Rozmiar pionowy 3. Przedłużenie 4. Prowadnice papieru Należy wkładać tylko tyle papieru, ile zmieści się pomiędzy prowadnicami na tacy ręcznej. Przeładowanie tacy ręcznej może spowodować błędy podczas podawania papieru i przechylenie obrazu. Należy wysunać przedłużenie, aby drukować na papierze większym niż A4, 8 1 / 2 11 cali. Należy przekartkować stos, aby wpuścić powietrze między arkusze, co pozwoli uniknąć podawania kilku arkuszy jednocześnie. Wkładając folie, należy upewnić się, że są one obrócone właściwą stroną do góry. 29

32 3. Użycie funkcji drukarki W przypadku drukowania na foliach lub papierze grubym (ponad 105 g/m 2, ok.28 funtów) należy określić typ papieru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 33 "Ustawianie papieru grubego lub folii". W przypadku drukowania na kopertach należy określić typ papieru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 34 "Ustawianie kopert". Ustaw rozmiar papieru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 30 "Ustawianie rozmiaru papieru ". Ustawianie rozmiaru papieru Rozmiar papieru można określić przy użyciu sterownika drukarki. Jeśli rozmiar papieru został ustawiony w sterowniku drukarki, można pominąć poniższą procedurę. Rozmiar papieru określony przy użyciu sterownika drukarki jest nadrzędny w stosunku do rozmiaru określonego przez panel operacyjny. Jeśli ustawienia nie są dokonywane za pomocą sterownika drukarki, należy skorzystać z panela operacyjnego. Informacje na temat ustawień sterownika drukarki można znaleźć w Pomocy sterownika drukarki. Informacje na temat ustawiania rozmiarów niestandardowych, patrz str. 31 "Ustawianie papieru o rozmiarze niestandardowym ". 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 2. Wybierz opcję [Funkcje drukarki] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 3. Wybierz opcję [Źródło papieru] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 30

33 Umieszczanie papieru na tacy ręcznej 4. Wybierz opcję [Rozmiar papieru na tacy ręcznej] i naciśnij przycisk [OK]. 5. Wybierz rozmiar papieru za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Przed rozpoczęciem drukowania na papierze grubym lub foliach należy wybrać typ papieru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 33 "Ustawianie papieru grubego lub folii". 6. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Ustawianie papieru o rozmiarze niestandardowym Rozmiary niestandardowe można również określić przy użyciu sterownika drukarki. Jeśli ustawienia niestandardowego rozmiaru papieru zostały wykonane w sterowniku drukarki, można pominąć poniższą procedurę. Ustawienia niestandardowych rozmiarów zdefiniowane przy użyciu sterownika drukarki są nadrzędne w stosunku do ustawień określonych przy użyciu panela operacyjnego. Jeśli ustawienia nie są dokonywane za pomocą sterownika drukarki, należy skorzystać z panela operacyjnego. Informacje na temat ustawień sterownika drukarki można znaleźć w Pomocy sterownika drukarki. 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 31

34 3. Użycie funkcji drukarki 2. Wybierz opcję [Funkcje drukarki] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 3. Wybierz opcję [Źródło papieru] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 4. Wybierz opcję [Rozmiar papieru na tacy ręcznej] i naciśnij przycisk [OK]. 5. Wybierz opcję [Rozmiar niestandardowy] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 6. Wprowadź rozmiar papieru w poziomie przy pomocy przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK]. 32

35 Umieszczanie papieru na tacy ręcznej 7. Wprowadź rozmiar papieru w pionie przy pomocy przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK]. 8. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. Ustawianie papieru grubego lub folii Ustawienia papieru można również określać przy użyciu sterownika drukarki. Jeśli ustawienia papieru zostały wykonane w sterowniku drukarki, można pominąć poniższą procedurę. Ustawienia rozmiaru papieru zdefiniowane przy użyciu sterownika drukarki są nadrzędne w stosunku do ustawień określonych przy użyciu panela operacyjnego. Jeśli ustawienia nie są dokonywane za pomocą sterownika drukarki, należy skorzystać z panela operacyjnego. Informacje na temat ustawień sterownika drukarki można znaleźć w Pomocy sterownika drukarki. 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 2. Wybierz [Ustawienia systemu] za pomocą przycisków [ ] lub [ ], a następnie wciśnij przycisk [OK]. 3. Wybierz opcję [Ustawienia kaset na papier] za pomocą przycisku[ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 33

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

AR-M160/M205 Instrukcja Obsługi Online Start

AR-M160/M205 Instrukcja Obsługi Online Start AR-M60/M05 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje drukarki i skanera w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-M60/M05. Aby zasięgnąć

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-700 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Nr modelu Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Niniejsza instrukcja zawiera opis sposobu aktualizacji oprogramowania sterownika urządzenia i oprogramowania PDL. Aktualizacje można pobrać

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Rozpoczęcie pracy Czerwiec 2002 www.lexmark.com Oświadczenie o zgodności z przepisami komisji FCC (Federal Communications Commission) Niniejszy produkt spełnia ograniczenia dla

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo