DM BPS STATICA opis funkcjonalności programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DM BPS STATICA opis funkcjonalności programu"

Transkrypt

1 DM BPS STATICA opis funkcjonalności programu DM BPS STATICA, to wszechstronna i równocześnie prosta w obsłudze aplikacja zapewniająca pełen dostęp do notowań. Jest to zintegrowana z naszym systemem wersja programu Notowania 3 MAX firmy Statica. Główną funkcją programu jest wyświetlanie informacji o aktualnym stanie rynku dla instrumentów notowanych na GPW oraz informacje o: kilkudziesięciu światowych indeksach kontraktach terminowych na indeksy giełd zagranicznych wszystkich najważniejszych parach walutowych i strategicznych surowcach Wszystkie informacje (kursy, oferty, itp.) wyświetlane są w tabelach, których parametry (kolory, wielkość i rodzaj czcionki) można dowolnie modyfikować. Tak aby każdy użytkownik mógł indywidualnie stworzyć ekran roboczy dostosowany do swoich potrzeb i przyzwyczajeń. Istotną cechą programu, jest możliwość zgromadzenia w obrębie pojedynczej tabeli, wszystkich obserwowanych instrumentów i ustawienie dla każdego z nich dowolnej liczby wierszy z informacjami. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość w maksymalnym stopniu wykorzystać powierzchnię ekranu. Drugą, obok prezentacji notowań w postaci tabel, równie istotną funkcją programu, jest prezentacja graficzna wykresów notowanych instrumentów. Czytelne i funkcjonalne wykresy zostały wzbogacone o zestaw niezbędnych narzędzi do analizy technicznej. Najważniejsze narzędzia programu: tabele prezentacji bieżących notowań z możliwością dowolnego definiowania ich zawartości wykresy intraday z dokładnością prezentacji do pojedynczej transakcji rozbudowane narzędzia do analizy technicznej alerty cenowe oraz wykresu eksport notowań w czasie rzeczywistym do bazy plików tekstowych interface dynamicznej wymiany danych m.in. dla arkuszy kalkulacyjnych i baz danych rozwiązania dedykowane dla programów MetaStock i AmiBroker. Aplikacja daje możliwość błyskawicznego pobrania notowań w sytuacji, gdy użytkownik rozpoczyna pracę w trakcie sesji lub po jej zakończeniu. Dodatkowo, dane historyczne jakie są udostępniane na serwerze (zakres i objętość), pozwalają zaspokoić potrzeby najbardziej zaawansowanych inwestorów Strona 1

2 1. Tabele Okna tabel przeznaczone są do prezentacji informacji związanych z notowaniami giełdowymi w rozumieniu ofert kupna i sprzedaży oraz wynikających z tego faktu dodatkowych zdarzeń. Program obsługuje wszystkie rodzaje komunikatów płynących ze strumienia systemu notowań GPW. Domyślnie okna tabel posiadają początkową konfigurację, tak aby użytkownik mógł jak najszybciej rozpocząć pracę w programie korzystając z gotowych różnorodnych ustawień: 2012 Strona 2

3 W tabelach mogą być umieszczone dowolne walory wybrane przez użytkownika spośród rynków dostępnych na GPW (akcje, indeksy, kontrakty terminowe) lub całe grupy walorów: Pozycje związane z notowaniami jakie prezentowane są w tabelach mogą być indywidualnie określone dla każdej z tabel. Daje to użytkownikowi duże możliwości ustalenia szczegółowości informacji jakie chce obserwować w poszczególnych tabelach: Ponadto, każda z tabel może być oddzielnie formatowana m.in. w zakresie: kolorystyki wierszy i kolumn, wielkości, rodzaju i stylu czcionki. Rozwinięciem podstawowej konfiguracji tabeli jest możliwość operowania poszczególnymi wierszami, w taki sposób, aby włączając lub wyłączając ich widoczność uzyskać dodatkowe pole z informacjami: 2012 Strona 3

4 Tabele posiadają aktywne nagłówki kolumn, które pozwalają na sortowanie zawartości zgodnie z tendencją dla umieszczonych pozycji. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość nadania indywidualnego kryterium sortowania zaznaczając wybrane wiersze z walorami: Integralną częścią okna tabeli jest okno Informacji Dodatkowych, które prezentuje komplet informacji o notowanym instrumencie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych linii ofert i listy zawartych transakcji: Ponieważ obszar roboczy programu jest ograniczony rozdzielczością ekranu monitora, użytkownik ma dodatkową możliwość rozmieszczenia elementów pomiędzy dodatkowymi panelami w programie co daje nawet czterokrotnie większy obszar roboczy, dostępny za jednym kliknięciem. Każdy zestaw czterech paneli, może zostać zachowany jako Pulpit. W ten sposób można operować kilkoma zestawami pulpitów o różnych ustawieniach użytkownika: 2012 Strona 4

5 2. Pełny arkusz zleceń Użytkownicy programu, którzy posiadają możliwość odbioru notowań giełdowych w zakresie pięciu linii ofert i pełnego arkusza zleceń, znajdą w aplikacji DM BPS STATICA zestaw narzędzi ułatwiający analizę zleceń oczekujących na realizację. Okno prezentuje w sposób dynamiczny zlecenie, które pojawiają się jako nowe w karnecie lub są modyfikowane przez inwestorów. Okno Pełnego arkusza zleceń działa w dwóch trybach pracy. Podstawowy tryb to widok klasycznego arkusza zleceń, gdzie dostępne są informacje związane ze zleceniami: numer numer zlecenia w kolejności oczekującej do realizacji cena zlecenia kurs ustalony przez inwestora podczas składania zlecenia cena arkusza kurs zmodyfikowany przez Giełdę na potrzeby karnetu zleceń cena średnia potencjalna średnia cena kupna lub sprzedaży w przypadku odpowiedzi inwestora zleceniem przeciwstawnym z limitem na poziomie numeru zlecenia wolumen ilość sztuk waloru w zleceniu wolumen narastająco analogicznie jak w przypadki średniej ceny, to ilość sztuk waloru narastająco od pierwszego zlecenia oczekującego na realizację do poziomu numeru zlecenia wartość równoważność obrotu jaki zostanie wygenerowany w przypadku realizacji zlecenia wartość narastająco równoważność obrotu jaki zostałby wygenerowany w przypadku realizacji linii zleceń od pierwszej do bieżącej data data wejścia zlecenie do karnetu czas czas wejścia zlecenia do karnetu Innym trybem widoku okna Pełnego arkusza zleceń jest widok zagregowanych zleceń do linii ofert. W tym sposobie prezentacji wszystkie zlecenia jakie oczekują na realizację zostają z sumowane do jednego poziomu cenowego Strona 5

6 3. Wykresy Program daje możliwość obserwacji notowań giełdowych w formie okien wykresów. Do dyspozycji użytkownika są różne typu wykresów (w tym m.in. wykresy świecowe), dostępne w interwałach czasowych intraday od 1 minuty wzwyż lub z dokładnością do każdej pojedynczej transakcji (tickowe): Przykład wykresu słupkowego o interwale 5-minutowym i długości 3 sesji. Wraz z oknami wykresów użytkownik otrzymuje narzędzia do odczytywania informacji: Powiększenie / Pokaż wszystkie transakcje steruje przybliżeniem fragmentu wykresu wybranego przez użytkownika. Linijka mierzy liczbę transakcji, zmianę procentową pomiędzy transakcjami wskazanymi na wykresie. Inspektor danych odczytuje informacje o wskazanym punkcie na wykresie(czas, kursy, wartość wolumenu itp.). Wskaźnik pozycji ułatwia odczyt poziomów cenowych na wykresie. Dostosuj steruje pozycją obszaru widocznego wykresu w sytuacji, gdy jest on powiększony. Każdy inwestor, który obserwuje kursy giełdowe w postaci wykresu potrzebuje narzędzi do analizy technicznej notowań. Program DM BPS STATICA oferuje dwie grupy narzędzi w tym zakresie: narzędzia graficzne 2012 Strona 6

7 Przykład zastosowania narzędzia Linia trendu. wskaźniki analizy technicznej Przykład zastosowania wskaźników: średnie arytmetyczne, wstęga Bollingera oraz RSI Strona 7

8 4. Pozostałe narzędzia programu a. Alerty Praca użytkownika z programem może być bardziej efektywna dzięki zastosowaniu automatycznego powiadamiania o zdarzeniach, które są najbardziej istotne z punktu widzenia strategii inwestora. Osoba korzystająca z programu DM BPS STATICA ma możliwość ustawienia powiadomienia w sytuacji, gdy w czasie sesji giełdowej nastąpi zdefiniowany wcześniej scenariusz. Program poinformuje użytkownika o zajściu zdarzenia odpowiednią akcją: wyskakującym oknem odtworzeniem dźwięku przesłaniem krótkiej wiadomości Dla okna tabeli można ustalić alert cenowy, czyli powiadomienie w sytuacji, gdy kurs wybranej przez użytkownika spółki przekroczy określony limit ceny. Na przykład: Użytkownik zostanie powiadomiony dźwiękiem oraz wyskakujących oknem w sytuacji, gdy kurs spółki PKO BP osiągnie kurs 34,86 zł. Drugim, bardziej rozbudowanym narzędziem jest alert jaki definiowany jest dla okna wykresu. W tym przypadku, program również daje możliwość ustawienia prostego zdarzenia polegającego na osiągnięsiu przez kurs zadanego poziomu, a ponadto umożliwia zastosowanie dodatkowych parametrów wynikających ze zdrarzeń analizy technicznej. Dzięki temu, użytkownik ma możliwość definiowania strategii. Na przykład: Użytkownik określa jako powiadomienie o sygnale kupna sytuację, gdy kurs spółki PKO BP będzie powyżej średniej z 15 ostatnich sesji i równocześnie średnia z 15 ostatnich sesji będzie pozostawała (lub przebije) na wykresie średnią z 45 ostatnich sesji. Sygnał sprzedaży zostanie wygenerowany w sytuacji, gdy kurs spadnie poniżej wsparcia w postaci średniej z 45 ostatnich sesji Strona 8

9 b. Aktywność rynku akcji W programie DM BPS STATICA dostępne są informacje statystyczne, które dotyczą aktualnego przebiegu sesji giełdowej. Okno Aktywności rynku składa się z dwóch części. Górna, która podzielona jest na dodatkowe zakładki, prezentuje listę spółek o odpowiednio najwyższym wzroście, spadku, obrotach i najchętniej handlowanych walorów. Zakładka Podsumowanie zawiera skrócone listy pięciu spółek spośród każdej z kategorii. Pozostałe zakładki prezentują dziesięć spółek w każdej z kategorii. Druga, dolna cześć okna Aktywności rynku zawiera podsumowanie wszystkich spółek z rynku podstawowego GPW, z podziałem na ilość spółek rosnących i spadających w czasie bieżącej sesji oraz nie zmieniających swego kursu. Kolejne kolumny zawierają statystyki dotyczące wartości obrotu, wysokości wolumenu oraz liczby transakcji. Podsumowanie w oknie Aktywności rynku jest podawane w czasie rzeczywistym, po każdej transakcji zawartej na giełdzie. c. Monitor transakcji Użytkownik programu DM BPS STATICA może obserwować informacje o zawartych na giełdzie transakcjach w oknie tabeli po dodaniu odpowiedniego pola z dostępnych pozycji (kurs dla pięciu ostatnich transakcji i/lub wolumen dla pięciu ostatnich transakcji). Ponadto pełna lista transakcji wybranej spółki prezentowana jest w oknie Informacji dodatkowych. Transakcje dla wszystkich spółek aktualnie odbieranych przez program można obserwować w oknie Monitora transakcji. Okno, podobnie jak Informacje dodatkowe, prezentuje takie pozycje związane z transakcją: czas zawarcia transakcji, kurs, zmianę procentową kursu, wolumen transakcji i liczbę otwartych pozycji (w przypadku instrumentów pochodnych). Dodatkowo, użytkownik ma do dyspozycji kolumnę sumującą liczbę zawartych transakcji w zadanym przedziale czasowym oraz kolumnę wartości obrotu dla danej transakcji Strona 9

10 5. Zasilanie zewnętrznych aplikacji Uzupełnieniem funkcjonalności programu DM BPS STATICA jest możliwość przenoszenia notowań giełdowych do zewnętrznych aplikacji. a. Interface DDE Najpopularniejszym sposobem wymiany danych pomiędzy aplikacjami Windows jest interface DDE. Większość oprogramowania, które wspiera decyzje inwestorów, oferuje możliwość zasilania aplikacji właśnie przez ten interface. Szczególnie przydatnym rozwiązaniem może być przesyłanie aktualnych informacji z tabeli programu DM BPS STATICA do tak popularnych arkuszy kalkulacyjnych jak Microsoft Excel, czy OpenOffice Calc. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma dostęp do ogromnych możliwości algebraicznych arkuszy kalkulacyjnych, gdzie łatwo w kilku krokach stworzyć aktualizowane na bieżąco podsumowanie wyników portfela posiadanych akcji. b. Pozostałe rozwiązania Dla najbardziej wymagających inwestorów, przygotowane zostały rozwiązania dedykowane dla dwóch najpopularniejszych w Polsce programów do analizy technicznej. Program DM BPS STATICA oferuje tryb esignal dla programu MetaStock Professional oraz plugin dla programu AmiBroker Strona 10

Przewodnik po serwisie transakcyjnym

Przewodnik po serwisie transakcyjnym Przewodnik po serwisie transakcyjnym 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego... 4 2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym... 6 3. Informacje o rachunku

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Alior Trader Web instrukcja użytkownika

Alior Trader Web instrukcja użytkownika Biuro Maklerskie Alior Trader Web instrukcja użytkownika 1/28 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do platformy... 4 3. Menu Główne... 5 3.1. Okno aplikacji... 5 3.2. Pasek narzędzi... 6 3.3. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler

Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Spis treści. 1 Pierwsze logowanie 2 2 Zlecenie kupna lub sprzedaży 4 3 Sprawdzenie poprawności złożenia zlecenia 6 4 Anulowanie zlecenia 6 5 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 6 1) Instalacja... 6 2) Pierwsze uruchomienie... 6 3) Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne 3. Zawartość

Notowania Mobilne 3. Zawartość Notowania Mobilne 3 Zawartość Wprowadzenie... 2 Wymagania minimalne... 10 Instalacja programu... 11 Uruchamianie i parametry połączenia... 11 Menu główne programu... 13 Menu podręczne instrumentu... 15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader (wcześniej BRE TRADER ECN) Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie. Notowania Mobilne wersja Android

Informacja o produkcie. Notowania Mobilne wersja Android Informacja o produkcie Oddajemy w Państwa ręce nową wersję programu Notowania Mobilne. Wersja ta, przeznaczona jest na nieobsługiwaną dotychczas platformę sprzętową: na smartfony pracujące pod kontrolą

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus 1 Spis treści 1. Logowanie. 5 2. Tworzenie własnych pulpitów, usuwanie i modyfikacja 7 3. Prezentacja głównego menu 13 4. Składanie zleceń.. 19 5. Modyfikacja zleceń... 25 6. Anulowanie zleceń... 28 7.

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DealBook FX

Instrukcja obsługi DealBook FX Instrukcja obsługi DealBook FX Witaj w programie DealBook FX - potężnej platformie transakcyjnej pozwalającej szybko i bezpiecznie przeprowadzać operacje na rynku Forex w czasie rzeczywistym. Za pomocą

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe Platforma transakcyjna JForex www.forexclub.pl Strona 1 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy dokument jest nieoficjalnym, polskojęzycznym przewodnikiem po platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika

Poradnik użytkownika Poradnik użytkownika 1 Spis treści: I. Pierwsze logowanie do aplikacji supermakler... 3 II. Najważniejsze funkcje aplikacji supermakler... 5 1. Składanie dyspozycji zleceń kupna/sprzedaży... 6 2. Podgląd,

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 CDN Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Giełda 2013 11.2 12.7. Instrukcja obsługi

IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Giełda 2013 11.2 12.7. Instrukcja obsługi IDK Inwestycje Dla Każdego Program Giełda 2013 11.2 12.7 Instrukcja obsługi Szczecin 2013 1. WSTĘP... 5 1.1 Historia wersji... 5 1.2 Co nowego w wersjach 11.2 12.7...8 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...

Bardziej szczegółowo