Day Trading System. Podręcznik Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Day Trading System. Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 Day Trading System Podręcznik Użytkownika Aplikacja Day Trading System powstała w ramach projektu z przedmiotu Zastosowania informatyki w gospodarce i została zrealizowana przez studentów Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Elektroniki, Kierunku Informatyka w roku akademickim 2010/2011. Opiekunem projektu był dr. inż. Marek Woda. Autorzy: Skubis Małgorzata Baryś Wojciech Cyprych Filip

2 Spis treści: 1.Wstęp Wymagania systemowe Okno programu Opis wybranych funkcjonalności Notowania Historia Notowań Obserwowane Historia Transakcji Portfel Symulacja Ustawienia Zakończenie

3 1. Wstęp Aplikacja, którą masz przed sobą, pozwala na przeglądanie walorów giełdowych notowanych w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, tworzenie własnego portfela inwestycyjnego, obserwowanie notowań spółek oraz doradzanie kupna i sprzedaży wybranych walorów. Dane używane w programie są pobierane z serwisu Stooq.pl. Mamy nadzieję, że napisana przez nas aplikacja spełni Twoje oczekiwania. Niniejszy dokument pozwoli Ci zapoznać się z wymaganiami, jakie musi spełnić Twój sprzęt, aby aplikacja działała poprawnie, przedstawi ogólnie okno programu i poruszanie się po nim, a także wyjaśni sposób obsługi głównych funkcjonalności programu. 2. Wymagania systemowe Aplikacja wymaga zainstalowanego serwera MySql oraz załadowania bazy danych znajdującej się w folderze z programem. Ponadto do prawidłowego działania programu konieczne jest połączenie z Internetem. Po spełnieniu tych dwóch wymagań program powinien działać bez zarzutów. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z autorami projektu. 3

4 3. Okno programu W niniejszej części podręcznika zostało przedstawione główne okno aplikacji oraz sposób nawigacji po nim. Po uruchomieniu aplikacji zostaje wyświetlony ekran powitalny (Rys. 1), u dołu którego znajdują się informacje o procesie ładowania aplikacji. Rys. 1 Ekran powitalny Po załadowaniu aplikacji zostaje wyświetlone główne okno programu (Rys. 2). Poszczególne funkcje aplikacji zostały ujęte w następujących zakładkach: Spółki zakładka, która zostaje załadowana bezpośrednio po starcie aplikacji. W widoku tym zostaje wyświetlona lista spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z kilkoma podstawowymi informacjami o nich, takimi jak: o Symbol o Pełna nazwa o Sektor o Kapitalizacja o Liczba akcji o Freefloat Możliwe jest wyszukiwanie spółek spełniających zadane kryteria. Dostępne opcje wyszukiwania obejmują: nazwę sektor kapitalizację. 4

5 Po wpisaniu dowolnego tekstu w polu Nazwa wyszukane zostaną spółki spełniające kryterium pod względem nazwy. Podobnie po wpisaniu wartości w polu Sektor. Pola min i max ograniczają listę wyświetlanych spółek do tych, dla których kapitalizacja mieści się w przedziale [min, max]. Możliwe jest łączenie kilku kryteriów poprzez wpisanie wartości jednocześnie w kilku dostępnych polach. Dodatkowo po kliknięciu w nagłówek każdej z kolumn wyświetlana tabela zostaje odpowiednio posortowana: po jednokrotnym kliknięciu - rosnąco, po dwukrotnym malejąco; Historia Notowań w zakładce tej wyświetlane są dane historyczne wybranej spółki oraz wykres świeczkowy lub liniowy z wybranego zakresu czasu; Historia Transakcji zakładka przedstawia historię dokonanych transakcji: zakupu, sprzedaży (także w wersji krótkiej) oraz historię zarządzania gotówką; Notowania dostępne są tutaj notowania spółek GPW w czasie rzeczywistym tzn. na bieżąco odświeżane są aktualne kursy spółek. Możliwe jest dokonywanie zakupów spółek, jak i dodawanie ich do listy spółek obserwowanych. Można także wybrać spółkę, której dane historyczne chcemy się przejrzeć; Portfel zakładka przedstawia listę aktualnie posiadanych walorów. Dodatkowo możliwe jest stąd zarządzanie dostępną w portfelu gotówką oraz posiadanymi walorami. Dzięki opcjom w tej zakładce możliwa jest też sprzedaż części lub całości posiadanych akcji; Obserwowane przedstawia listę notowań spółek dodanych do obserwowanych. Tak jak na liście notowań, możliwy jest tutaj zakup walorów oraz wyświetlenia danych historycznych spółki. Dodatkową opcją jest usunięcie spółki z listy spółek obserwowanych; Symulacja w zakładce znajdują się opcje pozwalające przeprowadzać symulację automatycznej gry na giełdzie. Możliwy jest wybór kilku algorytmów podejmowania decyzji zakupu i sprzedaży walorów giełdowych; Ustawienia w miejscu tym można zmieniać ustawiania programu, takie jak prowizja maklerska czy też stopa opodatkowania zysków. Możliwa jest także zmiana parametrów niektórych algorytmów. 5

6 Rys. 2 Okno aplikacji 4. Opis wybranych funkcjonalności W tej części podręcznika przedstawione zostaną funkcjonalności oferowane przez poszczególne zakładki. Na początku zostanie opisana zakładka Notowania Notowania W zakładce tej wyświetlane są rzeczywiste notowania spółek giełdowych. Standardowo możliwe jest sortowanie tabeli notowań według wszystkich kolumn zarówno rosnąco, jak i malejąco. Możliwe jest także wpisanie w polu Nazwa nazwy lub części nazwy interesującej nas spółki oraz posortowanie w ten sposób otrzymanej listy notowań. Dane w tej tabeli aktualizują się na bieżąco, z częstotliwością zależną od szybkości połączenia internetowego, nie częściej jednak niż raz na 3 sekundy. Poniżej został przedstawiony proces zakupu przykładowych akcji. 6

7 Rys. 3 Notowania spółek GPW Rys. 4 Wyszukiwanie i sortowanie spółek notowanych. Po wybraniu interesującej Cię spółki (wybór odbywa się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM) w wiersz, w którym znajdują się dane spółki) pojawia się menu kontekstowe z czterema opcjami (Rys. 5): Kupno wybór tej opcji rozpoczyna procedurę zakupu akcji, której opis znajduje się w dalszej części niniejszego podręcznika; Krótkie Kupno opcja analogiczna do procedury kupna akcji. Cały proces krótkiego kupna przebiega w sposób identyczny, jak to ma miejsce w przypadku normalnego kupna; 7

8 Zobacz dane historyczne użytkownik zostaje przeniesiony do zakładki Historia Notowań, gdzie zostają wyświetlone dane historyczne wybranej spółki. Więcej na ten temat w podrozdziale 4.2. Historia Notowań tego podręcznika, gdzie omawiana będzie wspomniana zakładka. Obserwuj Wybranie tej opcji spowoduje dodanie wybranej spółki do listy spółek obserwowanych, o czym więcej w części 4.3 Obserwowane. Rys. 5 Opcje dostępne po wybraniu spółki. Po wybraniu opcji Kupno lub Krótkie Kupno zostaje wyświetlone okno zakupu akcji (Rys. 6), w którym użytkownik jest proszony o podanie ilości akcji do zakupu. Rys. 6 Okno zakupu akcji. Jeżeli środki na koncie użytkownika są wystarczające do zakończenia operacji, zostaje wyświetlone okno potwierdzające dokonanie zakupu (Rys. 7). Ponadto do portfela zostaje dodana zakupiona liczba akcji, ilość gotówki zostaje pomniejszona o wartość zakupu akcji (plus prowizja brokerska), a w historii transakcji zostaje dodany wpis o dokonaniu zakupu. Rys. 7 Okno potwierdzające zakupienie akcji. 8

9 Jeżeli jednak ilość gotówki na koncie użytkownika nie jest wystarczająca do wykonania operacji zakupu, następuje przerwanie procedury zakupu papierów wartościowych, a użytkownikowi zostaje wyświetlone okno informujące o niewystarczającej ilości gotówki na dokonanie zakupu (Rys. 8). Rys. 8 Okno informujące o niewystarczającej ilości gotówki na dokonanie zakupu Historia Notowań Po wybraniu opcji Zobacz dane historyczne w menu kontekstowym Portfela, Notowań lub Obserwacji użytkownik zostaje przeniesiony do zakładki Historia Notowań. Jak zostało pokazane na zrzucie ekranowym (Rys. 9) użytkownik może znaleźć tu wiele przydatnych informacji. Może obserwować na wykresie świeczkowym lub liniowym (Rys. 10) zmiany kursu spółki w czasie, jak również przeglądać tabelę ze świeczkami dziennymi spółki w zadanym przez siebie okresie czasu. Rys. 9 Wygląd i opcje zakładki Historia Notowań. 9

10 Rys. 10 Wygląd wykresu liniowego Obserwowane Zakładka Obserwowane pozwala użytkownikowi na wybranie z puli wszystkich notowanych spółek tylko tych, którymi jest zainteresowany. Dzięki temu dostęp do nich jest łatwiejszy, szybciej można dokonać zakupu i łatwiej jest obserwować trendy i zmiany notowań. Wygląd zakładki został przedstawiony poniżej (Rys. 11). Wybór spółki odbywa się w sposób standardowy (kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM) na interesującą spółkę). Dostępne opcje są takie same, jak te dostępne w Notowaniach i omówione w pierwszym podrozdziale tej części podręcznika. Jedyna różnica jaka występuje polega na tym, że spółek znajdujących się już w obserwowanych nie można kolejny raz do nich dodać. Zamiast tego dostępna jest opcja Usuń z obserwowanych (Rys. 12). Rys Wygląd zakładki Obserwowane. 10

11 Rys. 12 Opcje dostępne w zakładce Obserwowane Historia Transakcji W zakładce tej znajduje się historia wszystkich transakcji dokonanych zarówno przez użytkownika, jak i algorytmy decyzyjne oraz historia transakcji gotówkowych. Rys. 13 Zakładka Historia Transakcji. 11

12 Jak można zaobserwować na powyższym zrzucie ekranowym (Rys. 13) zakładka Historia Transakcji dostarcza wielu przydatnych opcji i informacji. Po pierwsze zapisane są tu wszystkie transakcje dokonane zarówno przez użytkownika, jak i algorytmy decyzyjne. Można prześledzić zyski lub straty wygenerowane przez poszczególne transakcje. Możliwe jest także wyświetlenie wszystkich dokonanych transakcji, jak i transakcji na konkretnym walorze. Istnieje też możliwość wybrania dowolnego zakresu czasowego. Dodatkowo dostępne są trzy przyciski szybkiego wybierania, które zostały wybrane w taki sposób, aby najczęściej pojawiające się zakresy było dostępne w łatwy sposób (ostatni rok, ostatni rok rozrachunkowy, ostatnie 5 lat). Program automatycznie wylicza zysk lub stratę wygenerowaną na wybranych przez użytkownika transakcjach, jak i oblicza wartość podatku do zapłaty Portfel Zakładka ta przedstawia wszystkie aktualnie posiadane walory. Znajduje się tutaj także kontrolka zarządzania posiadaną gotówką. W widoczne poniżej pole (Rys. 14) należy wpisać kwotę i wybrać przycisk Wpłata lub Wypłata, dzięki czemu zostanie dokonana wybrana operacja na gotówce. Dostępny jest także podgląd na aktualnie posiadaną gotówkę. Rys. 14 Zakładka Portfel. Jedynie z poziomu Portfela istnieje możliwość sprzedaży posiadanych walorów. Aby tego dokonać należy w standardowy sposób (poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM) na wybranym walorze) wybrać interesujący walor. Pojawią się opcje prezentowane na zrzucie ekranowym poniżej (Rys. 15). Możliwa jest sprzedaż wszystkich walorów danego typu, poprzez wybranie opcji Zamknij pozycję, lub sprzedaż części walorów danego typu poprzez wybranie kolejnej opcji tj. Zamknij część pozycji. Jeżeli wybrana zostanie opcja Zamknij pozycję, automatycznie zostaną sprzedane wszystkie walory danego 12

13 typu, a gotówka uzyskana z tej operacji zostanie doliczona do konta. W Historii Transakcji pojawi się również wpis o jej dokonaniu. Jeżeli natomiast zostanie wybrana opcja Zamknij część pozycji, zostanie wywołane okno pytające o ilość walorów do sprzedaży. Po podaniu liczby akcji do sprzedaży, jeżeli w posiadaniu użytkownika znajduje się wystarczająca ilość papierów, zostaną one sprzedane i zostaną wykonane odpowiednie operacje poboczne (opisane przy Zamknij pozycję). Jeżeli natomiast użytkownik nie posiada wystarczającej liczby walorów, zostanie wyświetlony błąd i operacja zostanie przerwana, analogicznie jak to miało miejsce w przypadku braku wystarczającej ilości gotówki na zakup. Rys. 15 Opcje dostępne w zakładce Portfel Symulacja Zakładka Symulacja umożliwia przeprowadzenie symulacji jednym lub kilkoma algorytmami podejmowania decyzji. Analizują one dane giełdowe i gdy pojawia się sygnał kupna lub sprzedaży, wykonują za użytkownika określoną akcję. Należy jednak pamiętać, że autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez algorytmy. W niektórych przypadkach algorytmy wygenerują zyski, jednak możliwa i prawdopodobna jest także strata wygenerowana przez algorytm. Przed wykonaniem symulacji należy zresetować symulację przyciskiem dostępnym w prawym górnym rogu zakładki. Symulacja odbywa się na spółkach znajdujących się aktualnie w Obserwowanych. 13

14 Rys. 16 Zakładka Symulacja Ustawienia Ostatnia zakładka programu to zakładka Ustawienia (Rys. 17). Znajdują się tutaj podstawowe ustawienia programu, takie jak stopa podatku od zysków, prowizja brokerska, jak i ustawienia parametrów działania części algorytmów. Przed zapisaniem ustawień istnieje możliwość cofnięcia dokonanych zmian (przycisk Cofnij Zmiany). Ustawienia można zapisać na stałe przy użyciu przycisku Zapisz ustawienia. Zawsze można także przywrócić domyślne ustawienia programu poprzez użycie przycisku Ustawienia domyślne. 14

15 Rys. 17 Zakładka Ustawienia. 5. Zakończenie Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym podręczniku okazały się przydatne, a dzięki temu korzystanie z programu łatwe i przyjemne. Wyrażamy również nadzieję, że przyjęte przez nas rozwiązania są na tyle intuicyjne, że korzystanie z aplikacji nie będzie wymagało używania niniejszego podręcznika. W razie pytań i sugestii prosimy o kontakt mailowy (adres zgodny z konwencją Politechniki Wrocławskiej (numery indeksów podane na początku dokumentu)). Życzymy samych przyjemnych ych wrażeń z użytkowania programu. 15

Przewodnik po serwisie transakcyjnym

Przewodnik po serwisie transakcyjnym Przewodnik po serwisie transakcyjnym 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego... 4 2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym... 6 3. Informacje o rachunku

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 1

Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika 1 User Podręcznik Manual użytkownika Version: Wersja: 1.5.0.2 Data: Date: kwiecień April 2010 2010 r. Podręcznik użytkownika 2 Spis treści Dok 2 Karty doku 2 Układy 4 Aplikacje 6

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo