Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej, 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej, 2008"

Transkrypt

1 Wytyczne CDC

2 Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej, 2008 Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Tłumaczenie Maria Kraszewska Dorota Milewska

3 William A. Rutala, Ph.D., M.P.H. 1,2, David J. Weber, M.D., M.P.H. 1,2, oraz Komitet Doradczy ds. Praktyk Kontroli Zakażeń w Służbie Zdrowia (HICPAC) 3 1 Epidemiologia szpitalna University of North Carolina Health Care System Chapel Hill, NC Wydział Chorób Zakaźnych University of North Carolina School of Medicine Chapel Hill, NC

4 3 Członkowie HICPAC Robert A. Weinstein, MD (Przewodniczący) Cook County Hospital Chicago, IL Jane D. Siegel, MD (Współprzewodniczący) University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, TX Michele L. Pearson, MD (Sekretarz) Centers for Disease Control and Prevention Atlanta, GA Raymond Y.W. Chinn, MD Sharp Memorial Hospital San Diego, CA Alfred DeMaria, Jr, MD Massachusetts Department of Public Health Jamaica Plain, MA James T. Lee, MD, PhD University of Minnesota Minneapolis, MN William A. Rutala, PhD, MPH University of North Carolina Health Care System Chapel Hill, NC William E. Scheckler, MD University of Wisconsin Madison, WI Beth H. Stover, RN Kosair Children s Hospital Louisville, KY Marjorie A. Underwood, RN, BSN CIC Mt. Diablo Medical Center Concord, CA Niniejsze wytyczne omawiają użycie produktów przez personel w zakładach opieki zdrowotnej takich jak szpitale, opieka ambulatoryjna i domowa; wytyczne nie są przeznaczone do zastosowań konsumenckich przedstawionych produktów.

5 Dezynfekcja i sterylizacja w zakładach opieki zdrowotnej Streszczenie... 1 Wstęp... 2 Metody... 3 Definicje... 4 Podejście do sterylizacji i dezynfekcji... 6 Instrumenty krytyczne... 6 Instrumenty semi-krytyczne... 6 Instrumenty niekrytyczne... 8 Zmiany w dezynfekcji i sterylizacji od Dezynfekcja sprzętu medycznego Problemy związane z wprowadzaniem Programu Spauldinga Reprocesowanie endoskopów Laparoskopy i artroskopy Tonometry, krążki domaciczne, instrumenty kriochirurgiczne, sondy endokawitarne Narzędzia stomatologiczne Dezynfekcja urządzeń skażonych HBV, HCV, HIV i prątkami gruźlicy Dezynfekcja urządzeń do hemodializy Inaktywacja Clostridium difficile Norma OSHA w sprawie patogenów przenoszonych przez krew Nowe patogeny (Cryptosporidium, Helicobacter pylori, E. coli O157:H7, rotawirus, wirus brodawczaka ludzkiego, norowirus, koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej) Inaktywacja czynników bioterrorystycznych Zagrożenia toksykologiczne, środowiskowe i zawodowe Dezynfekcja w opiece ambulatoryjnej, domowej i w gospodarstwie domowym33 Wrażliwość bakterii antybiotykoopornych na środki dezynfekujące... 35

6 Dezynfekcja powierzchni: Czy powinna być wykonywana? Czas kontaktu środków do dezynfekcji powierzchni Dezynfekcja powietrza Zanieczyszczenie mikrobiologiczne środków dezynfekcyjnych Czynniki wpływające na skuteczność dezynfekcji i sterylizacji Liczba i rozmieszczenie drobnoustrojów Genetyczna oporność drobnoustrojów Stężenie i siła działania środków dezynfekcyjnych Czynniki fizyczne i chemiczne Substancje organiczne i nieorganiczne Czas trwania ekspozycji Biofilmy Mycie Dezynfekcja Chemiczne środki dezynfekcyjne Alkohol Chlor i związki chloru Formaldehyd Aldehyd glutarowy Nadtlenek wodoru Jodofory Aldehyd ortoftalowy (OPA) Kwas nadoctowy Kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru Fenole Czwartorzędowe związki amoniowe Różne czynniki inaktywujące... 74

7 Inne środki bakteriobójcze Metale jako środki mikrobójcze Promieniowanie ultrafioletowe Pasteryzacja Płuczko- i myjko- dezynfektory Ramy prawne dla środków dezynfekujących i sterylizujących EPA i FDA CDC Metody badawcze Neutralizacja środków bakteriobójczych Sterylizacja Sterylizacja parowa Przegląd Działanie mikrobójcze Sposób działania Zastosowanie Sterylizacja w procesach flash Przegląd Zastosowanie Technologie sterylizacji niskotemperaturowej Sterylizacja tlenkiem etylenu Przegląd Sposób działania Działanie mikrobójcze Zastosowanie Plazma gazowa nadtlenku wodoru Przegląd... 90

8 Sposób działania Działanie mikrobójcze Zastosowanie Sterylizacja kwasem nadoctowym Przegląd Sposób działania Działanie mikrobójcze Zastosowanie Działanie bakteriobójcze sterylizacji niskotemperaturowej Obciążenie biologiczne narzędzi chirurgicznych Wpływ mycia na efektywność sterylizacji Inne metody sterylizacji Promieniowanie jonizujące Sterylizatory na suche gorące powietrze Roztwory chemicznych środków sterylizujących Kwas nadmrówkowy Filtracja Promieniowanie mikrofalowe Sterylizator kulkowy Para nadtleneku wodoru Ozon Sterylizacja parami formaldehydu Gazowy dwutlenek chloru Para kwasu nadoctowego Promieniowanie podczerwone Praktyki sterylizacji Przegląd

9 Walidacja cyklu sterylizacji Organizacja centralnego działu reprocesowania Mycie Pakowanie Załadunek Przechowywanie Kontrola procesów (wskaźniki fizyczne, chemiczne i biologiczne) Reprocesowanie sprzętu medycznego jednorazowego użytku Podsumowanie Zasoby internetowe na temat dezynfekcji i sterylizacji Zalecenia do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej Wskaźniki efektywności Podziękowania Słownik Tabele i ilustracje Bibliografia

10 Streszczenie Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej (2008) przedstawiają zalecenia oparte na badaniach, dotyczące rekomendowanych metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych, służących do opieki nad pacjentem oraz do mycia i dezynfekcji środowiska zakładów opieki zdrowotnej. Ten dokument zastępuje odpowiednie rozdziały zawarte w Wytycznych do mycia rąk i kontroli środowiska, stworzonych przez Centrum Kontroli Chorób (CDC) w 1985r. 1 Ponieważ maksymalna skuteczność dezynfekcji i sterylizacji jest w pierwszym rzędzie skutkiem mycia i usuwania materii organicznej i nieorganicznej, niniejszy dokument zawiera również przegląd metod mycia. Chemiczne środki dezynfekcyjne, omawiane w kontekście narzędzi służących do opieki nad pacjentem, obejmują alkohole, aldehyd glutarowy, formaldehyd, nadtlenek wodoru, jodofory, aldehyd ortoftalowy, kwas nadoctowy, fenole, czwartorzędowe związki amoniowe i chlor. Wybór środka dezynfekcyjnego, jego stężenia i czasu ekspozycji jest uzależniony od ryzyka infekcji związanego z użyciem dezynfekowanego sprzętu oraz od innych czynników, omówionych w niniejszych wytycznych. Omówione metody sterylizacji zawierają sterylizację parową, tlenek etylenu (ETO), plazmę gazową nadtlenku wodoru oraz ciekły kwas nadoctowy. Poprawne użycie procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji może zmniejszyć ryzyko infekcji związanej z użyciem inwazyjnych i nieinwazyjnych narzędzi medycznych i chirurgicznych. Jednak żeby te procesy były efektywne, pracownicy służby zdrowia powinni rygorystycznie stosować się do rekomendacji zawartych w tym dokumencie, jak również do instrukcji zawartych na etykietach produktów. Oprócz uaktualnionych zaleceń, nowe tematy zawarte w tym dokumencie obejmują: 1) inaktywację bakterii antybiotykoodpornych, środki bioterrorystyczne, nieznanepatogeny i patogeny przenoszone drogą krwi; 2) zagrożenia toksykologiczne, środowiskowe i zawodowe związane z wykonywaniem dezynfekcji i sterylizacji; 3) dezynfekcję sprzętu stosowanego do opieki nad pacjentem, używanego w warunkach ambulatoryjnych i w opiece domowej; 4) nowe procesy sterylizacji, takie jak plazma gazowa nadtlenku wodoru oraz ciekły kwas nadoctowy; oraz 5) dezynfekcję złożonych narzędzi medycznych (np. endoskopów). 1

11 Wstęp W Stanach Zjednoczonych rocznie wykonuje się około 46,5 mln zabiegów chirurgicznych i jeszcze więcej inwazyjnych zabiegów medycznych w tym około 5 milionów gastroskopii. 2 Każdy zabieg obejmuje kontakt instrumentu medycznego albo chirurgicznego z jałową tkanką lub błoną śluzową pacjenta. Podstawowym ryzykiem w tych procedurach jest wprowadzenie patogenów, które mogą spowodować infekcję. Nieprawidłowa sterylizacja lub dezynfekcja sprzętu niesie za sobą nie tylko ryzyko w przypadku naruszenia ciągłości tkanek, ale także ryzyko przeniesienia infekcji z jednego pacjenta na drugiego (np. wirus wirusowego zapalenia wątroby typu B) i zakażenia patogenami środowiskowymi (np. Pseudomonas aeruginosa). Dezynfekcja i sterylizacja są procesami niezbędnymi do zagwarantowania, że narzędzia medyczne i chirurgiczne nie przenoszą zakaźnych patogenów na pacjentów. Ponieważ sterylizacja wszystkich wyrobów medycznych nie jest niezbędna, zasady opieki zdrowotnej muszą określić, głównie na podstawie przeznaczenia instrumentów, czy czyszczenie, dezynfekcja lub sterylizacja są wskazane. Liczne badania w wielu krajach udokumentowały brak zgodności z wprowadzonymi wytycznymi dotyczącymi dezynfekcji i sterylizacji. 3-6 Nieprzestrzeganie sprawdzonych naukowo wytycznych doprowadziło do wzrostu ilości zakażeń Niniejsze wytyczne prezentują pragmatyczne podejście do wyboru i właściwego stosowania procesów dezynfekcji i sterylizacji; podejście to jest oparte na dobrze zaplanowanych badaniach oceniających skuteczność (poprzez badania laboratoryjne) oraz efektywność (poprzez badania kliniczne) procedur dezynfekcji i sterylizacji. 2

12 Metody Niniejsze wytyczne są wynikiem przeglądu wszystkich artykułów w języku angielskim w bibliograficznej bazie danych MEDLINE, które znajdują się w kartotece MeSH (Medical Subject Headings, czyli pozycje o tematyce medycznej), o tytułach związanych z dezynfekcją lub sterylizacją (poświęconych sprzętowi i zaopatrzeniu służby zdrowia) od stycznia 1980 do sierpnia Odniesienia wymienione w tych artykułach również zostały zweryfikowane. Wybrane artykuły opublikowane przed rokiem 1980 także zostały zweryfikowane, a jeśli okazały się istotne, dołączone do niniejszych wytycznych. Trzy główne czasopisma poświęcone kontroli zakażeń American Journal of Infection Control, Infection Control and Hospital Epidemiology i Journal of Hospital Infection zostały zweryfikowane pod kątem istotnych artykułów opublikowanych od stycznia 1990 roku do sierpnia Przejrzano również abstrakty prezentacji przedstawionych na dorocznych spotkaniach Society for Healthcare Epidemiology of America i Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Inc. w latach , jednakże streszczenia te nie zostały wykorzystane do uzupełnienia zaleceń. 3

13 Definicje Sterylizacja jest to proces niszczący wszystkie formy życia mikrobiologicznego, przeprowadzany w placówkach ochrony zdrowia za pomocą metod fizycznych lub chemicznych. Para wodna pod ciśnieniem, suche gorące powietrze, tlenek etylenu, plazma gazowa nadtlenku wodoru i chemiczne środki sterylizujące to podstawowe metody sterylizacji, używane w placówkach ochrony zdrowia. Słowo sterylizacja powinno oddawać właściwe znaczenie tego procesu, jednak niestety niektórzy pracownicy służby zdrowia oraz literatura techniczna i komercyjna określa dezynfekcję jako sterylizację, a uzyskane wyroby jako częściowo sterylne. Środki chemiczne mogą być nazwane chemicznymi środkami sterylizującymi wyłącznie wtedy, kiedy są skuteczne wobec wszystkich form drobnoustrojów, wegetatywnych i przetrwalnych. Te same środki sterylizujące, użyte przy krótszych czasach ekspozycji także mogą być częścią procesu dezynfekcji (tj. dezynfekcji wysokiego poziomu). Dezynfekcja jest to proces, który redukuje mikroorganizmy patogenne, oprócz przetrwalników, na obiektach nieożywionych (Tabele 1 i 2). W placówkach służby zdrowia, przedmioty są zazwyczaj dezynfekowane przy użyciu roztworów środków dezynfekcyjnych albo metodą pasteryzacji. Skuteczność dezynfekcji może zostać zniszczona lub ograniczona pod wpływem wielu czynników. Czynniki, które wpływają na skuteczność zarówno dezynfekcji, jak i sterylizacji, obejmują wcześniejsze mycie instrumentu, obecność organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń, rodzaj i wielkość skażenia mikrobiologicznego, stężenie i czas ekspozycji na działanie środka dezynfekcyjnego, geometria wyrobu (n.p. szczeliny, zawiasy, kanaliki), obecność biofilmów, temperaturę i ph procesu dezynfekcji, a także w niektórych przypadkach, wilgotność względną w trakcie procesu sterylizacji (np. tlenkiem etylenu). W przeciwieństwie do sterylizacji, dezynfekcja nie likwiduje sporów drobnoustrojów. Kilka środków dezynfekcyjnych niszczy spory jeśli czas ekspozycji zostanie wydłużony (3-12 godzin); są one nazywane chemicznymi środkami sterylizującymi. Przy podobnych stężeniach, ale z krótszym czasem ekspozycji (np. 20 minut dla 2% aldehydu glutarowego), te same środki dezynfekcyjne zabiją wszystkie mikroorganizmy, z wyjątkiem dużej liczby sporów bakteryjnych; są one nazywane dezynfektantami wysokiego stopnia. Natomiast dezynfektanty niskiego stopnia mogą zlikwidować większość form wegetatywnych bakterii, niektóre grzyby i wirusy w praktycznym okresie czasu ( 10 minut). Dezynfektanty stopnia średniego mogą niszczyć prątki, bakterie wegetatywne, większość wirusów i grzybów, ale niekoniecznie spory bakteryjne. Środki dezynfekcyjne różnią się znacząco, przede wszystkim ich spektrum mikrobójczym i czasem działania. 4

14 Czyszczenie to usuwanie widocznych zabrudzeń (np. materii organicznej i nieorganicznej) z wyrobów medycznych i powierzchni, zwykle odbywające się ręcznie lub mechanicznie, za pomocą wody oraz detergentów lub produktów enzymatycznych. Dokładne czyszczenie jest niezbędne przed dezynfekcją wysokiego stopnia oraz sterylizacją, ponieważ materia organiczna i nieorganiczna, pozostała na powierzchni instrumentów zakłóca skuteczność tych procesów. Dekontaminacja usuwa chorobotwórcze drobnoustroje zwyrobów, dzięki czemu można się z nimi bezpiecznie obchodzić, używać ich lub je zutylizować. Często używane są terminy z angielskim przyrostkiem cide lub cidal do opisania działania biobójczego. Na przykład środek biobójczy (ang. germicide) jest środkiem, który może zlikwidować mikroorganizmy, zwłaszcza patogenne. Środki wirusobójcze (ang. virucide), grzybobójcze (ang. fungicide), bakteriobójcze (ang. bactericide), sporobójcze (ang. sporicide) i prątkobójcze (ang. tuberculocide) mogą zlikwidować rodzaj mikroorganizmu określony w przedrostku Termin germicidal, czyli środek biobójczy, odnosi się zarówno do środków dezynfekcyjnych jak i antyseptycznych. Środki antyseptyczne są używane do tkanki żywej i skóry; środki dezynfekcyjne są to środki mikrobójcze, używane tylko na obiektach nieożywionych. W ogólności, środki antysteptyczne są używane tylko na skórę a nie do dezynfekcji powierzchni; a środki dezynfekcyjne nie są używane do odkażania skóry i tkanek, ponieważ mogą je uszkodzić. 5

15 Podejście do sterylizacji i dezynfekcji Ponad 30 lat temu, Earle H. Spaulding opracował racjonalne podejście do dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych i wyposażenia stosowanego do opieki nad pacjentem. 14 Ten system klasyfikacji jest tak jasny i logiczny, że został zachowany, udoskonalony i stosowany z powodzeniem przez specjalistów ds. kontroli zakażeń, a także podczas planowania metod dezynfekcji i sterylizacji. 1,13,15,17,19,20 Spaulding wierzył, że łatwiej zrozumieć charakter dezynfekcji, jeśli instrumenty i sprzęt medyczny będą sklasyfikowane jako niekrytyczne, semi-krytyczne oraz krytyczne, stosownie do stopnia ryzyka infekcji, jakie występuje podczas użycia danego przedmiotu. Stworzone przez CDC Wytyczne w sprawie mycia rąk i kontroli środowiska szpitalnego 21, Wytyczne w sprawie zapobiegania przenoszeniu ludzkiego wirusa upośledzenia odporności (HIV) i wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) na pracowników ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 22 oraz Wytyczne w sprawie kontroli infekcji środowiskowych w placówkach ochrony zdrowia 23 stosują tę terminologię. Instrumenty krytyczne Jako instrumenty krytyczne określa się te, które charakteryzuje wysokie ryzyko infekcji, jeśli zostaną one zanieczyszczone jakimkolwiek mikroorganizmem. Zatem wyroby, które naruszają ciągłość jałowych tkanek lub układ krążenia muszą być sterylne, ponieważ jakiekolwiek skażenie mikrobiologiczne może przenieść chorobę. Ta kategoria zawiera instrumenty chirurgiczne, cewniki sercowe i cewniki urologiczne, implanty i sondy ultradźwiękowe stosowane w jałowych jamach ciała. Większość wyrobów w tej kategorii powinna być zakupiona jako sterylna albo zostać wysterylizowana, najlepiej za pomocą pary, jeśli jest to możliwe. Instrumenty wrażliwe na ciepło mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu, plazmą gazową nadtlenku wodoru lub, jeśli inne metody są nieodpowiednie, płynnymi chemicznymi środkami sterylizującymi. Środki biobójcze sklasyfikowane jako chemiczne środki sterylizujące obejmują preparaty na bazie aldehydu glutarowego o stężeniu >2,4%, aldehyd glutarowy o stężeniu 0,95% z 1,64-procentowym fenolem/fenolanem, stabilizowany nadtlenek wodoru o stężeniu 7,5%, 7,35-procentowy nadtlenek wodoru z 0,23- procentowym kwasem nadoctowym, kwas nadoctowy o stężeniu 0,2% oraz kwas nadoctowy o stężeniu 0,08% z nadtlenkiem wodoru o stężeniu 1,0%. Ciekłe chemiczne środki sterylizujące zapewniają uzyskanie sterylności tylko, jeśli ich stosowanie jest poprzedzone czyszczeniem oraz jeśli przestrzega się odpowiednich wytycznych odnośnie stężenia, czasu kontaktu, temperatury oraz ph. Instrumenty semi-krytyczne Instrumenty semi-krytyczne mają kontakt z błonami śluzowymi lub nienaruszoną skórą. Ta kategoria zawiera sprzęt do leczenia dróg oddechowych oraz anestezjologiczny, a także niektóre endoskopy, łyżki laryngoskopowe 24, sondy do 6

16 ultrasonografii przezprzełykowej, cystoskopy 25, rektoskopy i krążki domaciczne. Te wyroby medyczne powinny być wolne od wszelkich mikroorganizmów, jednak dopuszczalna jest niewielka liczba sporów bakteryjnych. Nienaruszone błony śluzowe, na przykład płuc lub przewodu pokarmowego, są na ogół odporne na zakażenia przez pospolite spory bakteryjne, ale są wrażliwe na inne organizmy, takie jak bakterie, prątki i wirusy. Instrumenty semi-krytyczne wymagają co najmniej dezynfekcji wysokiego poziomu, przy użyciu chemicznych środków dezynfekcyjnych. Aldehyd glutarowy, nadtlenek wodoru, aldehyd ortoftalowy i kwas nadoctowy z nadtlenkiem wodoru są akceptowane przez FDA (Food and Drug Administration) i są niezawodnymi środkami dezynfekcyjnymi wysokiego stopnia pod warunkiem, że są spełnione czynniki wpływające na procedury biobójcze (Tabela 1). Jeśli dany środek dezynfekcyjny zostanie wybrany do stosowania z określonymi wyrobami medycznymi, muszą być również wzięte pod uwagę skutki jego działania przy dłuższym stosowaniu. Dezynfekcja wysokiego poziomu jest tradycyjnie definiowana jako całkowita eliminacja wszystkich mikroorganizmów na instrumencie, z wyjątkiem niewielkiej liczby sporów bakterii. Definicja FDA dezynfekcji wysokiego poziomu głosi, że jest to użycie chemicznego środka sterylizującego w określonym czasie kontaktu w celu eliminacji odpowiednich gatunków prątków na poziomie 6-log10(wyjaśnienie: zapis oznacza 1x10-6 ). Dezynfekcja wysokiego stopnia wraz z poprzedzającym ją czyszczeniem powinna wyeliminować taką ilość patogenów, aby zapobiec przenoszeniu się infekcji. 26, 27 Laparoskopy i artroskopy penetrujące jałową tkankę powinny być sterylizowane każdorazowo po użyciu u pacjenta. Jednak w Stanach Zjednoczonych, stosuje się czasami tylko dezynfekcję wysokiego poziomu Podobnie jak w przypadku elastycznych endoskopów, wyroby te mogą być trudne do mycia, dezynfekcji wysokiego poziomu lub sterylizacji, ponieważ mają skomplikowaną konstrukcję (np. długie, wąskie kanaliki, zawiasy). Każdą dezynfekcję wysokiego poziomu lub sterylizację musi poprzedzać skrupulatne mycie. Chociaż preferowana jest sterylizacja, nie zostały opublikowane żadne raporty o zakażeniach spowodowanych przez dezynfekcję wysokiego poziomu, pod warunkiem że ta dezynfekcja oraz mycie są poprawne. Nowsze modele tych narzędzi mogą wytrzymać sterylizację parową która dla instrumentów krytycznych jest bardziej preferowana niż dezynfekcja wysokiego poziomu. Płukanie endoskopów wodą z kranu, wodą zmiękczoną i sterylną zapobiega niekorzystnym skutkom związanym z pozostałościami środka dezynfekcyjnego w endoskopie (np. zapalenie okrężnicy wywołane przez środek dezynfekcyjny). Po dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopy powinny być płukane wodą sterylną, aby zapobiec zakażeniu drobnoustrojami zawartymi w wodzie z kranu, takimi jak prątki niegruźlicze 10,31,32, Legionella 33,35 lub gram-ujemne pałeczki takie jak Pseudomonas. 1,17,36-38 Alternatywnie po płukaniu wodą z kranu lub filtrowaną (filtr 0,2µ) powinno nastąpić płukanie alkoholem i suszenie z wymuszonym obiegiem powietrza. 28,38-40 Suszenie z wymuszonym obiegiem powietrza znacząco zmniejsza 7

17 zakażenie bakteriami przechowywanych endoskopów, najprawdopodobniej poprzez usuwanie mokrego środowiska, które jest dobre dla wzrostu bakterii. 39 Po płukaniu, przedmioty powinny być wysuszone i przechowywane w sposób, który zapobiegnie ich ponownemu zanieczyszczeniu (np. zapakowane). Niektóre wyroby, które mogą wejść w kontakt z nienaruszoną skórą na krótki okres czasu (np. zbiorniki do hydroterapii, ramy łóżek) są przeważnie uważane za powierzchnie niekrytyczne i są dezynfekowane środkami dezynfekcyjnymi średniego stopnia (n.p. fenolami, jodoforem, alkoholem, chlorem) 23. Ponieważ wykazano, ze zbiorniki do hydroterapii mogą być przyczyną infekcji, niektóre placówki zdecydowały o zastosowaniu chloru do ich dezynfekcji. W przeszłości, dezynfekcja wysokiego poziomu była rekomendowana do ustników i rurek spirometrycznych (np. aldehyd glutarowy), jednak mycie wewnętrznych powierzchni spirometru było uważane za niepotrzebne. 42 Takie praktyki były oparte na badaniach, które wykazały, że ustniki i rurki spirometru ulegają kontaminacji mikroorganizmami, ale na powierzchniach wewnątrz spirometru nie ma zanieczyszczenia. Aby zapobiec zanieczyszczeniu spirometru używano filtrów i wymiennych ustników. Instrumenty niekrytyczne Niekrytyczne instrumenty to takie, które wchodzą w kontakt z nienaruszoną skórą, ale nie dotyczy to narzędzi kontaktujących sięz błonami śluzowymi. Nienaruszona skóra pełni rolę skutecznej bariery dla większości mikroorganizmów, przez co sterylność obiektów wchodzących w kontakt ze zdrowąskórą nie jest wymagana. W niniejszych wytycznych, instrumenty niekrytyczne są podzielone na niekrytyczne wyroby medyczne i niekrytyczne powierzchnie środowiskowe. 43,44 Przykładem niekrytycznych wyrobów medycznych są baseny, mankiety do mierzenia ciśnienia krwi, kule i komputery 45. W przeciwieństwie do krytycznych i niektórych semi-krytycznych instrumentów, niekrytyczne obiekty wielokrotnego użytku mogą być odkażane tam, gdzie są używane i nie trzeba ich transportować do centralnej jednostki przetwarzania. Nie udokumentowano praktycznie żadnego ryzyka transmisji czynników zakaźnych na pacjentów przez instrumenty niekrytyczne 37 jeśli są one używane właśnie jako przedmioty niekrytyczne i nie wchodzą w kontakt z naruszoną skórą i/lub błoną śluzową. W tabeli 1 wymieniono kilka niskopoziomowych środków dezynfekcyjnych, które mogą być używane do wyrobów niekrytycznych. Większość środków dezynfekcyjnych zarejestrowanych w EPA (Environmental Protection Agency) zawiera na etykiecie informację o 10-minutowym czasie kontaktu. Jednakże wielu badaczy udowodniło skuteczność tych środków przeciw formom wegetatywnym drobnoustrojów (np. Listeria, Escherichia coli, Salmonella, wankomycynooporne enterokoki, Staphylococcus aureus metycylinooporne), drożdżakom (np. Candida), prątkom (np. prątek ludzki) i wirusom (np. wirus polio) w czasie ekspozycji sekund Prawo federalne wymaga, aby instrukcje na etykietach produktów zatwierdzonych przez EPA były przestrzegane (np. stężenie roztworu użytkowego, czas przechowywania, sposób magazynowania, zgodność materiałowa, bezpieczne 8

18 użytkowanie i utylizowanie). Jeżeli użytkownik wybierze warunki ekspozycji (np. jej czas), które różnią się od tych na etykietach produktów zatwierdzonych przez EPA, jest on odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia ciała wynikające z użycia niezgodnego z etykietą i może podlegać działaniom egzekucyjnym zgodnie z Federalną ustawą o środkach owadobójczych, grzybobójczych i gryzoniobójczych (Federal Insecticide, Fungicige, and Rodencticide Act). 65 Do niekrytycznych powierzchni środowiskowych zalicza się ramy łóżek, niektóre przybory do jedzenia, stoliki przyłóżkowe, meble dla pacjentów i podłogi. Niekrytyczne powierzchnie często są dotykane rękami (np. stoliki przyłóżkowe, ramy łóżek) i potencjalnie mogą przyczynić się do przenoszenia infekcji poprzez kontakt z rękami pracowników lub wyposażeniem medycznym, które następnie wchodzi w kontakt z pacjentami 13,46-48,51,66,67. Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni są stosowane mopy i ścierki wielokrotnego użytku. Jednakże, często nie są one odpowiednio prane i dezynfekowane, więc jeśli mieszanina wody ze środkiem dezynfekcyjnym nie jest zmieniana regularnie (np. co trzy-cztery pokoje, w przedziałach nie dłuższych niż 60 minut), używanie ich może rozprzestrzenić ciężkie zanieczyszczenia bakteryjne w całej placówce ochrony zdrowia. 68 W pewnym badaniu, standardowe pranie zapewniało akceptowalne odkażenie bardzo zanieczyszczonych mopów, ale chemiczna dezynfekcja z użyciem fenoli była mniej skuteczna. 68 Częste pranie mopów (np. codzienne) jest zatem rekomendowane. Do celów niskopoziomowej dezynfekcji mogą być również użyte jednorazowe ręczniki nasączone środkiem dezynfekcyjnym, jeśli jest potrzebne miejscowe mycie niekrytycznych powierzchni. Zmiany w dezynfekcji i sterylizacji od 1981 Tabela w CDC Guideline for Environmental Control (Wytyczne dotyczące ochrony środowiska) przygotowanych przez w 1981 roku jako przewodnik do właściwego wybierania i stosowania środków dezynfekcyjnych przeszła kilka ważnych zmian (Tabela 1). 15 Po pierwsze, formaldehyd został usunięty spośród rekomendowanych chemicznych środków sterylizujących lub środków dezynfekujących wysokiego stopnia, ponieważ jest drażniący, toksyczny i nie jest powszechnie używany. Po drugie, dodano kilka nowych chemicznych środków sterylizujących, włączając w to nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy i ich kombinacje. Po trzecie, spośród środków dezynfekujących wysokiego stopnia usunięto 3% fenole i jodofory z powodu braku dowodówich skuteczności przeciw sporom bakteryjnym, prątkom ludzkim i/lub niektórym grzybom. 55,71 Po czwarte, z listy środków dezynfekujących wysokiego poziomu usunięto alkohole izopropylowy i etylowy, ponieważ nie mogą one inaktywować sporów bakteryjnych, a alkohol izopropylowy nie może inaktywować wirusów hydrofilowych (tzn. wirusa polio czy Coxsackie). 72 Po piąte, usunięto roztwór 1:16 składający się z 2% aldehydu glutarowego, 7,05% fenolu oraz 1,2% fenolanu sodu (w roztworze użytkowym uzyskuje się 0,125% aldehydu glutarowego, 0,440% fenolu i 0,075 fenolanu sodu) spośród środków dezynfekcyjnych wysokiego stopnia z powodu jego wydalenia z rynku w grudniu 1991 roku, czego przyczyną był brak aktywności bakteriobójczej w obecności 9

19 materii organicznej, brak aktywności grzybobójczej, prątkobójczej i sporobójczej oraz zmniejszone działanie wirusobójcze. 49,55,56,71,73-79 Po szóste, zmieniono czas wymaganej ekspozycji dla środków dezynfekcyjnych wysokiego stopnia z minut na 12 minut lub więcej, zależnie od zaaprobowanej przez FDA etykiety oraz literatury naukowej. 27, 55, 69, 76, Aldehyd glutarowy i ortoftalowy mają etykiety zaaprobowane przez FDA z czasem 5 minut przy odpowiednio 35ᵒC i 25ᵒC, w urządzeniu do dezynfekcji endoskopów, które jest zdolne utrzymania odpowiedniej temperatury roztworu. 85 Ponadto do wytycznych dodano wiele nowych zagadnień. Wśród nich są intaktywacja nieznanych patogenów, środków bioterrorystycznych, patogenów przenoszonych przez krew, zagrożeń toksykologicznych, środowiskowych i zawodowych związanych z wykonywaniem sterylizacji i dezynfekcji, dezynfekcja wyrobów medycznych używanych w ambulatoriach oraz w warunkach domowych, inaktywacja bakterii antybiotykoopornych, nowe procesy sterylizacji, takie jak plazma gazowa nadtlenku wodoru i ciekły kwas nadoctowy, a także dezynfekcja złożonych instrumentów medycznych (np. endoskopów). 10

20 Dezynfekcja sprzętu medycznego Problemy związane z wprowadzaniem Programu Spauldinga Jednym z problemów związanych z implementacją wyżej opisanego schematu jest jego nadmierne uproszczenie. Na przykład, nie ustosunkowuje się on do trudności z przetwarzaniem skomplikowanego sprzętu medycznego, który często jest wrażliwy na ciepło, lub też do problemów inaktywacji niektórych rodzajów czynników zakaźnych (np. prionów, takich jak czynnik choroby Creutzfelda-Jakoba). W pewnych sytuacjach zatem wybór sposobu dezynfekcji pozostaje trudny, nawet po uwzględnieniu rodzajów ryzyka dla pacjenta. Dotyczy to szczególnie kilku rodzajów urządzeń medycznych (np. artroskopów, laparoskopów) należących do kategorii wyrobów krytycznych z powodu kontrowersji, czy powinny być one sterylizowane, czy wystarczy dezynfekcja wysokiego poziomu. 28,86 Odporne na ciepło urządzenia endoskopowe (np. wiele endoskopów sztywnych) powinny być sterylizowanych przy użyciu pary. Niektóre z tych instrumentów nie mogą być tak sterylizowane ze względu na ich wrażliwość na ciepło; dodatkowo, sterylizacja przy użyciu tlenku etylenu może być zbyt czasochłonna do wykonywania między pacjentami (nowe technologie, takie jak plazma gazowa nadtlenku wodoru i przetwarzanie za pomocą kwasu nadoctowego, zapewniają krótsze czasy wykonania procesu). Brakuje jednakże dowodów na to, że sterylizacja tych instrumentów poprawia jakość opieki nad pacjentem przez zmniejszenie ryzyka infekcji. 29,87-91 Wiele nowszych modeli tych instrumentów może przejść sterylizację parą, co jest preferowaną metodą dla wyrobów krytycznych. Kolejnym problemem z wprowadzaniem Programu Spauldinga jest przetwarzanie instrumentów semi-krytycznych (np. endoskopów), które będą używane razem z instrumentem mającym kontakt z jałową tkanką. Na przykład, czy gastroskop jest instrumentem semi-krytycznym, jeśli jest używany jest razem ze sterylnymi szczypcami do biopsji lub u pacjenta, który mocno krwawi z żylaków przełyku? O ile osiągnięty jest wysoki poziom dezynfekcji i wszystkie mikroorganizmy oprócz sporów bakteryjnych zostały usunięte z endoskopu, urządzenie to nie powinno stanowić ryzyka infekcji i powinno pozostać w kategorii semi-krytycznych W przypadku endoskopów, które poddane zostały odpowiedniej dezynfekcji wysokiego stopnia, zakażenie bakteriami wytwarzającymi spory nie zostało udokumentowane. Następnym problemem z implementacją Programu Spauldinga jest fakt, że nie został zdefiniowany optymalny czas kontaktu dla dezynfekcji wysokiego poziomu, lub czas ten jest zróżnicowany w zaleceniach podawanych przez różne organizacje zawodowe. Skutkuje to brakiem jednolitej strategii dezynfekcji różnych typów instrumentów semi-krytycznych (np. endoskopów, tonometrów aplanacyjnych, wewnętrznych sond ultrasonograficznych, instrumentów kriochirurgicznych i krążków domacicznych). Do czasu wskazania prostszych i bardziej efektywnych alternatyw dla 11

Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji

Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji Zdzisław Pruszyński, Olympus Polska VIII Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Katowice, 24.06.2014r. Hierarchia przepisów i wytycznych Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 13 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS CHEMICZNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH UWAGA. W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały

Bardziej szczegółowo

Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania

Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania Ewa Röhm-Rodowald, Bożenna Jakimiak Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo stosowania sprzętu jednorazowego użytku

Bezpieczeństwo stosowania sprzętu jednorazowego użytku Bezpieczeństwo stosowania sprzętu jednorazowego użytku Endoskopia w XXI wieku to podstawowa metoda diagnostyki i leczenia wielu chorób wymagająca stosowania nowego skomplikowanego instrumentarium, które

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkow a netto (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. oraz ilości. podatku VAT 1. Środek dezynfekcyjny oparty na aktywnym tlenie.

Cena jednostkow a netto (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. oraz ilości. podatku VAT 1. Środek dezynfekcyjny oparty na aktywnym tlenie. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Pakiet 1 1. Środek dezynfekcyjny bez zawartości aldehydów Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr.2 do SIWZ asortymentowo-cenowy. Ilości preparatów i roztworów roboczych podane w dodatku dotyczą okresu trwania umowy tj: 24 miesiące

Dodatek nr.2 do SIWZ asortymentowo-cenowy. Ilości preparatów i roztworów roboczych podane w dodatku dotyczą okresu trwania umowy tj: 24 miesiące Dodatek nr.2 do SIWZ asortymentowo-cenowy. Ilości preparatów i roztworów roboczych podane w dodatku dotyczą okresu trwania umowy tj: 24 miesiące GRUPA I 1 Mycie i dezynfekcja narzędzi lekarskich i sprzętu

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat do dezynfekcji małych oraz trudnodostępnych miejsc. Zawierający 55 etanolu oraz czwartorzędowe związki amonowe.posiadający dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk

Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami Preparat o trwałym działaniu Niezwykle krótki czas ekspozycji Środek bakteriobójczy,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU

KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU Stowarzyszenie Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA WALDEMAR OLSZAK Stare Jabłonki 03.-06.10.2009r.

Bardziej szczegółowo

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D)

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Część I: Zasady Higieny (Buchrieser, Miorini) 1 Zasady higieny 1.1 Higiena osobista 2 Higiena rąk 2.1 Podstawy 2.2 Środki wspomagające higienę

Bardziej szczegółowo

F - preparat grzybobójczy (Candida albicans, Aspergillus niger)

F - preparat grzybobójczy (Candida albicans, Aspergillus niger) Warunki ogólne. W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą klasyfikację właściwości uŝytkowych preparatów do dezynfekcji narzędzi i sprzętu: B preparat bakteriobójczy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE. 32 szt. Butelka 350ml z atomizerem. Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE. 32 szt. Butelka 350ml z atomizerem. Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011 Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011 FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Cena całkowita Cena Wartość Oferowane netto Ilość Jedn. ogółem brutto

Bardziej szczegółowo

Zakażenia w chirurgii.

Zakażenia w chirurgii. Zakażenia w chirurgii. Rola personelu pielęgniarskiego. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Cacałowska Dorota Zakażenia Zakażenia w chirurgii stanowią istotny problem współczesnej medycyny,

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA Katarzyna Zielińska-Jankiewicz Anna Kozajda Irena Szadkowska-Stańczyk NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA GRUPY

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp.

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp. Zadanie nr 1 Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych. Pielęgnacja skóry. Opakowania preparatów w płynie służące do mycia i dezynfekcji rąk winny pasować do podajników typu Dermados. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63 100 ŚREM, ul. Promenada 7 tel. ( 0-61 ) 283-52-67, fax ( 0-61 ) 283-77-38 www.zpo.srem.com.pl zpo@post.pl Certyfikat Systemu

Bardziej szczegółowo

Preparat dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk

Preparat dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Preparat dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami Dobrze tolerowany przez skórę Niezwykle krótki czas ekspozycji Środek bakteriobójczy,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I Przedmiot zamówienia: Mycie i dezynfekcja urządzeń do hemodializy (CPV:24.43.16.00-0) jednostkowa Wartość Stawka Wartość brutto handlowa Producent

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kutrowska. wwww.shl.org.pl

Elżbieta Kutrowska. wwww.shl.org.pl Elżbieta Kutrowska Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności podczas których może dojść

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Podstawy dezynfekcji i sterylizacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Podstawy dezynfekcji i sterylizacji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Podstawy dezynfekcji i sterylizacji Poradnik dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy Opracował: Kierownik

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej ..... opracował....... pieczątka zakładu data aktualizacji Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej OPRACOWANIE NA PODSTAWIE PODSTAWY PRAWNE:

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 33-100 Tarnów Tel. 14 631 02 10 Fax 14 627 44 43 e-mail: sekretariat@zps.tarnow.pl Internet www.zps.tarnow.pl REGON 851800010

Bardziej szczegółowo

PAKIET Nr 1. Dezynfekcja i mycie narzędzi oraz endoskopowego sprzętu medycznego (również w ultradźwiękowych urządzeniach myjących)

PAKIET Nr 1. Dezynfekcja i mycie narzędzi oraz endoskopowego sprzętu medycznego (również w ultradźwiękowych urządzeniach myjących) Nr sprawy 50/MW/2010 11 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA. W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały pozytywną opinię

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI. 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak

WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI. 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak Wybrane krajowe regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego

Bardziej szczegółowo

Część nr 1 - Preparat do wstępnej dezynfekcji narzędzi metalowych. l.p. nazwa j.m. ilość. Wartość netto. Cena jednostkowa netto VAT % producent Kod

Część nr 1 - Preparat do wstępnej dezynfekcji narzędzi metalowych. l.p. nazwa j.m. ilość. Wartość netto. Cena jednostkowa netto VAT % producent Kod Część nr 1 - Preparat do wstępnej dezynfekcji narzędzi metalowych. 1. Preparat do wstępnej dezynfekcji narzędzi metalowych zanieczyszczonych krwią, w postaci gotowej do uŝycia aktywnej piany. Zawierający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STERYLIZACJA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STERYLIZACJA Formularz cenowy SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STERYLIZACJA Załącznik nr 4 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Część numer 1 STERYLIZACJA PAROWA Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym.

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Załącznik nr 6 Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Zasady dezynfekcji Wszelkie czynności dezynfekcyjne muszą być realizowane

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNA STERYLIZATORNIA W POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70 Tel./fax. 274-61-58, Tel. 274-52-02, 274-70-78, 274-53-81 INFORMATOR Szanowni Państwo! Zapraszamy do korzystania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie endoskopów do ponownego użycia. Joanna Włodarczyk Rajska Centrum Onkologii Warszawa

Przygotowanie endoskopów do ponownego użycia. Joanna Włodarczyk Rajska Centrum Onkologii Warszawa Przygotowanie endoskopów do ponownego użycia Joanna Włodarczyk Rajska Centrum Onkologii Warszawa ENDOSKOP Urządzenie rodzaj wziernika z własnym źródłem światła służące do oglądania wnętrza ludzkiego ciała,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS CHEMICZNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH UWAGA!!! W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran Załącznik nr 6 do przetargu nieograniczonego nr 26/200 Dezynfekcja Pakiet Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran lp opis preparatu nazwa jedn. miary ilość roczna Cena jednostk. netto VAT

Bardziej szczegółowo

Przetarg Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry i błon śluzowych. Załącznik nr 1. handlowa. preparatu. Nazwa

Przetarg Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry i błon śluzowych. Załącznik nr 1. handlowa. preparatu. Nazwa Załącznik nr 1 Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry i błon śluzowych Przetarg 2008 L.p Nazwa Wielkość Ilość opakowania Cena jednostkowa Wartość netto % VAT Wartość brutto netto 1. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1. załącznik nr 1. Formularz asortymentowo-cenowy 84 L

Pakiet 1. załącznik nr 1. Formularz asortymentowo-cenowy 84 L Pakiet 1 Środki do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk, odkażania skóry Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 1 L.p. Charakterystyka Opakowanie Ilość JM 1.1 Preparat do higienicznego i chirurgicznego

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl CZY I JAK ZWALCZAĆ SPORY W SZPITALU Szpital św. Wojciecha W Gdańsku LASECZKI BEZTLENOWE G(+) WYTWARZAJĄCE PRZETRWALNIKI Clostridium difficile biegunki, rzekomobłoniaste zapalenie jelit C. perfringens,

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13 Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10,

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych Załączników do Działu Bhp i Ppoż:

Uwaga! Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych Załączników do Działu Bhp i Ppoż: Uwaga! Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych Załączników do Działu Bhp i Ppoż: Kampus Banacha e-mail: Kampus Baza Pozostała e-mail: Oznaczenia: AV - wirusy GRZ - grzyby BA - bakterie ZOO - zoonozy

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/04/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterylizacji parą wodną

Podstawy sterylizacji parą wodną Podstawy sterylizacji parą wodną Grzegorz Cacko Getinge Poland Sp. z o.o. Page 1 O czym będzie mowa... Sterylizacja wstęp teoretyczny Kilka słów o parze nasyconej Przebieg procesu sterylizacji parowej

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto. Ilość

Cena jednostkowa netto. Ilość Załącznik nr 1 Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry rąk oraz pola zabiegowego 2013 L.p Nazwa Wielkość opakowania Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto % Vat Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Sesja Warsztatowa SKSSiD Stanisław Świtalski Stare Jabłonki 04-07 października 2009 Wymagania merytoryczno-prawne

Bardziej szczegółowo

Eugenia Murawska-Ciatowicz i. Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii- u "1 (, - WG O RN IC.KI XVI. p?* MEDYCZNE

Eugenia Murawska-Ciatowicz i. Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii- u 1 (, - WG O RN IC.KI XVI. p?* MEDYCZNE Eugenia Murawska-Ciatowicz i Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii- / b, / y 1 u "1 (, - WG O RN IC.KI W W Y D A W N I C T W O XVI. p?* MEDYCZNE Eugenia Murawska-Ciałowicz Marcin Zawadzki Higiena

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Postępowanie znak: ZP/2503/05/2014 Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Oferowane opakowanie /wypełnić jeśli dotyczy/ Ilość /wypełnić jeśli dotyczy/

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład adów w fryzjersko- kosmetycznych Arkadiusz Chełstowski Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie Potencjalne

Bardziej szczegółowo

PRZEG. E P ID, XLIX, 1995, 1-2

PRZEG. E P ID, XLIX, 1995, 1-2 PRZEG. E P ID, XLIX, 1995, 1-2 66 S. Dąbrowiecki, В. Waszak Nr 1 2 W ostatnich latach zostały opublikowane szczegółowe instrukcje dotyczące oczyszczania i dezynfekowania fiberoendoskopów, brak jest natomiast

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w .. ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy artykuły dezynfekcyjne 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ilość w Lp. Artykuł, opis J.m. ilość przypadku cena Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji. Piotr Jasiński Media-MED Sp. z o.o.

Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji. Piotr Jasiński Media-MED Sp. z o.o. Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji Piotr Jasiński Skuteczna kontrola Magazyn/ Wydawanie materiału Dokumentacja procesu Zabieg Transport Pojemniki transportowe Sterylizacja Wskaźniki chemiczne Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań jakościowych GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU

Formularz wymagań jakościowych GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU Formularz wymagań jakościowych Załącznik nr 3A do SIWZ Nr SZW/NZ/2270-73/PN/2011 GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU PAKIET I SYSTEM ZAMKNIĘTY - zad. 1,2 GRUPA II PREPARATY MYCIE I DEZYNFEKCJA

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY UCZESTNICY POST

WSZYSCY UCZESTNICY POST Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

DEZYNFEKCJA - POWIERZCHNIA

DEZYNFEKCJA - POWIERZCHNIA DEZYNFEKCJA - POWIERZCHNIA Preparaty w formie koncentratu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w profilaktyce szpitalnej. Posiadają szerokie spektrum działania. Dzięki

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH Małgorzata Nowicka Regulacje prawne w zakresie użytkowania wyrobów medycznych znajdują się w trzech aktach prawnych: Ustawa o wyrobach medycznych

Bardziej szczegółowo

- podane parametry spektrum działania i czasu odnoszą się do metodyki PZH(Polio, Mycobacterium tuberculosis, a nie M. terrae)

- podane parametry spektrum działania i czasu odnoszą się do metodyki PZH(Polio, Mycobacterium tuberculosis, a nie M. terrae) ZAŁACZNIK NR 1 PAKIET NR 1 - Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych, endoskopów. L.P - podane parametry spektrum działania i czasu odnoszą się do metodyki PZH(Polio, Mycobacterium tuberculosis, a nie M. terrae)

Bardziej szczegółowo

PYTANIA do Zapytania Ofertowego

PYTANIA do Zapytania Ofertowego Łapy, 03.10.2016 r. SP ZOZ VII/170 /2016 Uczestnicy postępowania PYTANIA do Zapytania Ofertowego Dotyczy Zapytania Ofertowego - SP ZOZ VII/6/2016/ZO; Dostawa środków antyseptycznych i dazynfekcyjnych do

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

do 1000 ml 400 litrów...

do 1000 ml 400 litrów... ... Załącznik nr 1.1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Pakiet nr 1 preparaty do dezynfekcji skóry, rąk, ran i błon śluzowych Lp. Nazwa oferowanego preparatu dezynfekcyjnego.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/36/14 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Dezynfekcja

Oferta handlowa. Dezynfekcja Oferta handlowa Dezynfekcja... z namii to proste Uwaga! Narażasz bezpieczeństwo swoich pracowników i pacjentów! Według najnowszych statystyk, prowadzonych przez Centralny Rejestr Chorób Zawodowych IMP

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

DPZ/333/9PN/2015 Olsztyn, dnia 17 lutego 2015 r.

DPZ/333/9PN/2015 Olsztyn, dnia 17 lutego 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy preparatów

Bardziej szczegółowo

Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne

Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne SPL/13/PN/2016 ZAŁĄCZNIK NR 2 C DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK

ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK Lp. Opis artykułu Nazwa. Ilość.. Brutto 1 2 3 4 Higieniczne mycie rąk Syntetyczny, płynny preparat na bazie laurylosiarczanów. ph 5,5, zawierający substancje

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia biologiczne związane z dekontaminacją wyrobów medycznych r.

Zagrożenia biologiczne związane z dekontaminacją wyrobów medycznych r. Zagrożenia biologiczne związane z dekontaminacją wyrobów medycznych 17-18.12.2009 r. Drobnoustroje kontaminujące środowisko szpitalne charakteryzują się wieloopornością, a także coraz częściej brakiem

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1

AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych.

HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych. HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych. 2. ZAKRES Procedura dotyczy sposobu mycia i dezynfekcji rąk przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia załącznik nr 1 WYROBY MEDYCZNE /rodzaj preparatu Substancja aktywna Charakterystyka Zakres działania Czas działania 1 Dezynfekcja i mycie dużych Inne substancje aktywne Bez aldehydów,

Bardziej szczegółowo

GAMA Healthcare Ltd.

GAMA Healthcare Ltd. TEST DZIAŁANIA SPOROBÓJCZEGO Chusteczki Sporobójcze Clinell GAMA Healthcare Ltd. SZPITALNE LABORATORIUM BADAWCZE DO SPRAW INFEKCJI SZPITAL MIEJSKI DUDLEY ROAD BIRMINGHAM B18 7QH Maj 2007 PRODUCENT GAMA

Bardziej szczegółowo

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania AE/ZP-27-35/14 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok Załącznik nr 1 Oferta cenowa LP Opis towaru Spektrum działania Wielkość opak. jednostk. Ilość op/rok 1 Preparat do dezynfekcji rąk będący B, Tbc, F, V 5000 ml 20 mieszaniną wyłącznie (Vaccinia, alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ PYTANI I ODPOWIEDZI 2 Pytanie 1 pakiet 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści preparat o przedłużonym działaniu i ph 5,5 do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk zawierający w swoim składzie propanol

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset 2. Edycja /

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji

FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji Załącznik Nr 2/ 1 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji jedn. netto w zł ( x kol. 7 + ) 1 Zastosowanie:Płynny środek płuczący op. a. 65 L stosowany do maszynowego 5 L reprocesingu wyrobów

Bardziej szczegółowo

AG AIR CONTROL SYSTEM CF

AG AIR CONTROL SYSTEM CF SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Prezentuje: Krzysztof Szarek Warszawa, 18 października 2016r. www.anti-germ.com 1 Systemy wentylacyjne jako element odpowiadający za jakość powietrza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia.

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Multisteril Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Włoska firma TECNO GAZ - lider w świecie sterylizacji, zaprojektował nowe, rewolucyjne, automatyczne i unikatowe na świecie urządzenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 90/385/EWG

Dyrektywa 90/385/EWG Dyrektywa 90/385/EWG Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (20013/C

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 226/03)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 226/03) 10.7.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 226/43 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

Szacowana ilość w okresie Nazwa preparatu

Szacowana ilość w okresie Nazwa preparatu Pakiet Nr 1 Załącznik do FORMULARZA OFERTOWEGO Lp. Nazwa asortymentu Wielkość opakowania Szacowana ilość w okresie 17.03.2014-31.12.2015 Nazwa preparatu Cena za szt. netto w zł VAT % Cena za szt. brutto

Bardziej szczegółowo

WSB/PN/93/07/2008 specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ

WSB/PN/93/07/2008 specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ Część PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK, RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY l. p. 3 4 5 6 Opis preparatu Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Czas dezynfekcji chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

Metody dezynfekcji przewodów wentylacyjnych (cz. I)

Metody dezynfekcji przewodów wentylacyjnych (cz. I) Metody dezynfekcji przewodów wentylacyjnych (cz. I) Wraz z problemem zanieczyszczenia pyłem wnętrza instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pojawia się kolejne zagrożenie dla zdrowia ludzi oddychających

Bardziej szczegółowo

Nowe produkty w palecie Ecolab

Nowe produkty w palecie Ecolab 1 Nowe produkty w palecie Ecolab Czy wiecie, że Personel medyczny dezynfekuje ręce nawet do 22 razy na godzinę* 2 TEST UŻYTKOWNIKA y Wybór preparatów do testu: y 3 4 produkty do dezynfekcji rąk 4 różnych

Bardziej szczegółowo

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L Promocja trwa od 01.09. do 31.122014 lub do wyczerpania zapasów INCIDIN LIQUID SPRAY - Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny nie zawiera aldehydów INCIDUR SPRAY - Szybko działający alkoholowy

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Strona: 1 AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Zredagował: Specjalista ds. bhp Data: 2014.02.03, podpis Zatwierdził Dyrektor Data: 2014.02.03,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy: WIW.AD.I.272.62.2012 Siedlce, dn. 13 sierpnia 2012 r. WYKONAWCY wszyscy Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Badanie na obecność pałeczek CPE Informacje dla pacjentów

Badanie na obecność pałeczek CPE Informacje dla pacjentów Badanie na obecność pałeczek CPE Informacje dla pacjentów Uwaga: z pytaniami dotyczącymi informacji zawartych w tej ulotce, należy zwracać się do lekarza prowadzącego lub pielęgniarki. Czym jest CPE W

Bardziej szczegółowo

Incidin Rapid środek dezynfekcyjny Czyszczenie, dezynfekcja i suszenie

Incidin Rapid środek dezynfekcyjny Czyszczenie, dezynfekcja i suszenie Incidin Rapid środek dezynfekcyjny Czyszczenie, dezynfekcja i suszenie Incidin Rapid jest płynnym stężonym środkiem do dezynfekcji masek oddechowych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, aparatów do nurkowania,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-59/13. Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-59/13. Załącznik nr 1 AE/ZP-27-59/13 Cena zamówienia - powinna stanowić sumę wartości wszystkich pozycji, natomiast wartość poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość powiększona o kwotę obowiązującego podatku.

Bardziej szczegółowo

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro C 173/136 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.5.2016 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.6.2016 L 144/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych

Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Proces dekontaminacji narzędzi stomatologicznych w punktach 3. Zdjęcie końcówek stomatologicznych

Bardziej szczegółowo