Tarantino z Darmstadt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tarantino z Darmstadt"

Transkrypt

1 Tarantino z Darmstadt Tarantino z Darmstadt tak krytyka określiła Simona Steena-Andersena, duńskiego kompozytora młodego pokolenia, po wykonaniu jego Ouvertures podczas 57. edycji Festiwalu Warszawska Jesień. Poniższy referat to krótka prezentacja twórczości, prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnego, duńskiego kompozytora (swojego pokolenia) w kontekście założeń tematycznych sesji Elementi III. Dla moich rozważań przyjąłem dwa punkty wyjścia, które definiują dwuczęściową formę samego wystąpienia. I. Jako pierwszy punkt należy wskazać kontekst teoretyczno-estetyczny dla twórczości Steen-Andersena, ze szczególnym wskazaniem idei: upadku estetyki materiału oraz koncepcji muzyki relacyjnej, postulowanymi przez niemieckiego filozofa Harry ego Lehmanna. Należy podkreślić, iż idee Lehmanna stanowią kontekst nie tylko dla twórczości Steen-Andersena, lecz również ciekawie dopełniają zakres tematyczny sesji i właściwie należałoby im poświęcić osobny referat. Można pokusić się o stwierdzenie, że w dzisiejszych czasach, to pojęcie instrumentu (jako szeroko rozumiany synonim materiału), należałoby rozpatrywać w kontekście koncepcji Lehmanna, a nie koncepcje Lehmanna w kontekście instrumentu aby zdać sobie sprawę z wagi idei głoszonych przez niemieckiego filozofa. II. Drugim punktem wyjścia jest już, zgodnie z tematem sesji, instrument a właściwie spojrzenie na instrument oczami Simona, co zaprezentuję na przykładzie wybranych utworów. Jako wprowadzenie do pierwszej części wystąpienia proponuję Państwu kilka przykładów tekstowych, które pokrótce rozwinę już za moment. Żadne wariacje i kombinacje materiału nie zmienią, sytuacji, w której fenomen muzyczny nie jest już odbierany jako zerwanie z muzyczną tradycją, radykalnie nowy początek lub wyzwolenie sztuki 1. Harry Lehmann Roszczeń do nowatorstwa w nowej muzyce nie da się już spełnić przez wykorzystanie nowych środków muzycznych 2 Harry Lehmann PornoAdorno 3 Johannes Kreidler 1 Lehmann Harry, Muzyka Konceptualna jako katalizator zwrotu treściowo-estetycznego w nowej muzyce, tłum.: T. Biernacki, M. Pasiecznik, P. J. Wojciechowski, M. Zamięcka, w: Glissando, nr 22, 2013, s Ibidem, s Hasło znajdujące się na koszulce jednego z wykonawców spektaklu Audioguide (Darmstadt, 2014) 1

2 A. Żadne wariacje i kombinacje materiału nie zmienią, sytuacji, w której fenomen muzyczny nie jest już odbierany jako zerwanie z muzyczną tradycją, radykalnie nowy początek lub wyzwolenie sztuki. Przyjrzyjmy się raz jeszcze pierwszemu z przykładów tekstowych: Żadne wariacje i kombinacje materiału: czyli wykorzystując proponowane przez organizatorów sesji zakresy tematyczne referatów nowe techniki wydobycia dźwięku, preparacje, dawne instrumenty, instrumenty innych kultur w muzyce współczesnej, modyfikacje w budowie instrumentów europejskich, elektronika jako instrument, rola czynnika barwowego, etc. z drugiej strony wszelkie izmy spektralizm, postspektralizm, minimalizm, new-simplicity, newcomplexity, musique concrete instrumentale, muzyka elektroniczna, muzyka konkretna, nie są w dzisiejszych czasach odbierane jako zerwanie z tradycją, coś zupełnie nowego. Jak trafnie zauważa Lehmann komponowanie z wykorzystaniem Lachenmannowskich technik gry należy dziś do standardowego repertuaru (choć może niekoniecznie w Polsce komentarz autora referatu). Przyjmując za punkt wyjścia, proponowany przez Lehmanna, model teoretyczny sztuki XX wieku, z jego podziałem na klasyczną modernę, awangardę, postmodernizm i modernizm refleksyjny 4 ; Gran Torso kwartet smyczkowy Lachenmanna z roku 1972 należałoby widzieć jako kontynuację klasycznej moderny, której punktem szczytowym był rok 1910! Jako wytłumaczenie tej tezy należy wskazać elementy, których negacja w sztuce XX wieku, determinowała zmiany paradygmatu: a) klasyczny modernizm negacja medium (odrzucenie systemu tonalnego jako medium, prowadzące do swobodnej atonalności, a w dalszej kolejności zastąpione przez wspomniane izmy ), b) awangarda negacja zarówno medium jak i dzieła sztuki (jako przykład można podać kwartet smyczkowy George a Brechta Shaking hands, twórczość Marcela Duchampa, Dadaistów, Fluxus) 5. Tak więc medium muzyki jakim był do początków XX wieku system tonalny, zostało wraz z pojawieniem się muzyki swobodnie atonalnej zanegowane. Wszelkie izmy, które wystąpiły na przestrzeni XX wieku stanowią substytuty odrzuconego medium. Wszelkie izmy stały się zatem nowym polem rozwoju materiału muzycznego, a w Gran Torso medium muzyki zostało jedynie zastąpione poprzez musique concrete instrumentale. Lachenmann nie neguję w swym dziele, żadnych innych elementów poza medium! 4 Lehmann Harry, Avant-garde Today. A Theoretical Model of Aesthetic Modernity, tłum.: P. Peszat, Critical Composition Today, p.9-42, Wolke, Ibidem. 2

3 B. Roszczeń do nowatorstwa w nowej muzyce nie da się już spełnić przez wykorzystanie nowych środków muzycznych Oczywiście alternatywne drogi wyjścia z impasu twórczego (mam namyśli obecną sytuację muzyczną w Polsce ale także dużej części Europy) mogą stać się przyczyną sporów, niemniej diagnoza Lehmanna wydaje się być niezwykle trafna! Nowatorstwa nie da się spełnić przez wykorzystanie nowych środków muzycznych nowatorstwem było jednak, chociażby, zanegowanie przez kompozytorów awangardy (mam na myśli: Cage a, Dadaistów, Fluxus, Marcela Duchampa, Georga Brechta) kolejnego elementu dzieła (dzieła sztuki). Wskazuje na to pojawienie się m.in.: ready mades, object art, sztuki konceptualnej. Poprzez odrzucenie zarówno medium jak i dzieła, sztuka okresu awangardy sprowadza się do momentu refleksji a brak naturalnych referencji w przeżyciu estetycznym zostaje zastąpiony przez intelektualne koncepty 6. C. PornoAdorno Jeśli więc rozwój materiału jest ślepą uliczką, w którą niestety wielu kompozytorów bezrefleksyjnie brnie, z czystym sumieniem możemy odrzucić estetykę negatywną Adorna (tak jak odrzucił ją niemiecki kompozytor Johannes Kreidler w siedmio-godzinnym spektaklu Audioguide). Nadrzędna idea muzyki absolutnej a właściwie odwrócona idea muzyki absolutnej (czyli pojęcie muzyki absolutnej zabarwione negatywizmem Adorna), która przyświecała poszukiwaniom twórców ubiegłego stulecia (czy właściwie jakakolwiek nadrzędna idea) jest przeżytkiem w dobie postmodernistycznego pluralizmu. Alternatywy Z punktu widzenia młodego kompozytora czyli mojej skromnej osoby a powołując się po raz kolejny na koncepcje Lehmanna można wskazać dwie alternatywy: a) porzucenie nowości jako atrybutu nowej muzyki Z tego twierdzenia płyną następujące możliwości: kontynuacja rozwoju estetyki materiału (wyważanie otwartych drzwi) sięgnięcie w zamierzchłą historię np. nowy romantyzm; gdzie modernizm i awangarda jawą się jako zły sen (epigonizm) postmodernistyczne kombinacje na gruncie historycznego materiału muzycznego (właściwie niespełniona wersja postmodernistycznych koncepcji) 6 Ibidem. 3

4 b) redefinicja pojęcia nowości W drugiej alternatywie, którą sam przyjmuję za punkt wyjścia, nowość nie jest już redefiniowana przez nowatorski materiał muzyczny, lecz przez GEHALT (treść) co prowadzi nas do postulowanego przez Lehmanna: zwrotu treściowo-estetycznego oraz koncepcji muzyki relacyjnej. Koncepcja muzyki relacyjnej Należy zdać sobie sprawę, iż na gruncie muzyki XX wieku, mieliśmy (i wciąż mamy) do czynienia ze zjawiskiem opóźnionej historii 7. Mam na myśli spóźnione pojawianie się pewnych koncepcji takich jak np. muzyka konceptualna. Jeśli w sztukach plastycznych, literaturze, konceptualizm zaistniał już w latach 60. ubiegłego stulecia, na gruncie muzycznym (poza kilkoma przypadkami, np. Poemat na sto metronomów Ligetiego) muzyka konceptualna wciąż nie stworzyła własnego gatunku. Wspominam o zjawisku opóźnionej historii gdyż to właśnie sztuka konceptualna zwróciła się ku treści, która jest punktem wyjścia dla koncepcji muzyki relacyjnej. Rozwój muzyki relacyjnej jest nierozerwalnie związany ze zwrotem treściowo-estetycznym (gehaltsästhetische Wende), czyli zwróceniem się ku estetyce treści, odrzucając estetykę materiału. Termin ten określa muzykę, której wyróżniającą cechą jest obecność relatów muzycznych, czyli materiału pozamuzycznego (tekst, video, obcy materiał muzyczny), który zachowuje swoją odmienność po zaadoptowaniu na grunt utworu. Pierwsze utwory prezentujące nurt muzyki relacyjnej można wskazać już w drugiej połowie XX wieku np.: Presque Rien No1 Luca Ferrariego (1970), Apocalipsis cum figuris Konrada Boehmera (1984). Niemniej koncepcja muzyki relacyjnej jest drugorzędną ideą XX wieku, pozostając w cieniu dominującej idei odwróconej muzyki absolutnej 8. Porównanie koncepcji muzyki absolutnej, odwróconej idei muzyki absolutnej oraz koncepcji muzyki relacyjnej 9 : Idea Muzyki Absolutnej Odwrócona Idea Muzyki A. Koncepcja Muzyki Relacyjnej - muzyka czysto instrumentalna - muzyka czysto instrumentalna - brak kryterium - pozbawiona pozamuzycznych - pozbawiona pozamuzycznych - odwołuje się do pozamuzycznych relacji (język, sztuki wizualne, etc.) relacji (język, sztuki wizualne, etc.) wymiarów percepcji. - muzykę absolutną można uznać - metafora wszechświata, w której - muzyka relacyjna posiada za metaforę wszechświata, w której negatywny charakter struktury konkretne odniesienia do 7 Lehmann Harry, Muzyka Konceptualna jako katalizator zwrotu treściowo-estetycznego w nowej muzyce, tłum.: T. Biernacki, M. Pasiecznik, P. J. Wojciechowski, M. Zamięcka, w: Glissando, nr 22, Ibidem. 9 Tabela stworzona na podstawie wykładu Lehmanna pt.: Avant-grade Today, A Historical Model of Modern Arts; University of Antwerp, 3 XII

5 struktura muzyki reprezentuje strukturę wszechświata - wyłączność (exclusive) - z punktu widzenia muzyki absolutnej, muzyka relacyjna jest nieczysta (impure) - relacja muzyki i świata jest w przypadku muzyki absolutnej abstrakcyjna - estetyczna treść jest uniwersalna (wszechświat, religia, metafizyka) - muzyka = muzyka (muzyka jest samo-wytłumaczalna) muzycznej reprezentuje negatywną strukturę wszechświata - wyłączność (exclusive) - z punktu widzenia odwróconej idei muzyki absolutnej, muzyka relacyjna jest nieczysta (impure) - relacja muzyki i świata jest w przypadku muzyki absolutnej abstrakcyjna - estetyczna treść jest uniwersalna (wszechświat, religia, metafizyka) - muzyka = muzyka (muzyka jest samo-wytłumaczalna) rzeczywistości - charakter włączający, zawierający (inclusive) - z punktu widzenia muzyki relacyjnej, muzyka absolutna jest naiwna (naive) - relacja muzyki i świata nie jest abstrakcyjna, lecz konkretna, wyrazista (konkretne odniesienie do rzeczywistości) - estetyczna treść jest konkretna (sprecyzowana treść wraz z jej kontekstami historycznymi, kulturowymi) - muzyka = muzyka + relat (muzyka nie jest samowytłumaczalna, lecz tłumaczy się również przez pozamuzyczną treść) Cechy wyróżniające koncepcję muzyki relacyjnej: muzyka instrumentalna, utwory multimedialne, wykorzystujące tekst (brak kryterium) muzyka relacyjna odwołuje się do nie-muzycznych (pozamuzycznych) wymiarów percepcji muzyka relacyjna posiada konkretne odniesienia do rzeczywistości z punktu widzenia muzyki absolutnej relacyjna jest nieczysta ; podczas gdy z punktu widzenia relacyjnej absolutna naiwna relacja muzyki i świata z punktu widzenia muzyki relacyjnej nie jest abstrakcyjna, lecz konkretna (występowanie konkretnych odniesień do rzeczywistości) estetyczna treść jest konkretna (możemy mówić o sprecyzowanej treści wraz z jej kontekstami historyczno-kulturowymi) muzyka nie jest samo-wytłumaczalna, lecz tłumaczy się również przez dodatkowe elementy (relaty muzyczne). Potraktujmy więc rozważania nad zwrotem treściowo-estetycznym oraz wprowadzonym pojęciem muzyki relacyjnej, jako ten pomost nad krawędzią, łączący dwie części mojego wystąpienia. 5

6 Część II. Simon Steen-Andersen Tarantino z Darmstadt Ideą drugiej części wystąpienia jest chęć pokazania Państwu, że muzyki Simona, nie można rozważać jedynie w kontekście abstrakcyjnego materiału muzycznego, wyabstrahowanego instrumentu, technik kompozytorskich, etc. Nie chciałbym oceniać w jakim stopniu, lecz wydaję mi się, że istnieją przesłanki aby twórczość Steen-Andersena rozpatrywać w kontekście zaprezentowanej koncepcji muzyki relacyjnej. Inszenierte Nacht (2013) / część: Ravel Scarbo (8:03-14:00) Zaprezentowałem Państwu Ravel Scarbo na fortepian, elektronikę i warstwę video. Jest to część cyklu Staged Night (na różne obsady wykonawcze). Utwór Steen-Andersena jest w całości oparty na materiale ze suity Ravela Gaspard de la nuit, jej trzeciej części Scarbo. Możemy więc w tym momencie mówić o wyraźnym relacie muzycznym. Ponadto relatem jest również tekst w języku francuskim fragmenty poematu Aloysiusa Bertranda. Ravelowska wizja pojawiającego się, demonicznego gnoma, w utworze Simona zyskuje dodatkowy wizualny, niemal dosłowny wymiar. W Ravel Scarbo Steena-Andersena pianista gra na wyciszonym fortepianie równocześnie z puszczonym nagraniem tego samego materiału. W pewnym momencie można zauważyć projekcję video na klawiaturze fortepianu. Ręce niewidzialnej postaci wykonują skomplikowane pasaże, wreszcie pasaże w tempie niemożliwym do wykonania przez realnego pianistę, dźwięk fortepianu ulega deformacji pianista opuszcza scenę, lecz muzyka trwa nieprzerwanie w tym momencie pojawia się Ravel, a dźwięk budzika kończy ten okropny sen. Ouvertures ( ) (05:10-05:40, 14:30 14:50, 15:45-16:45) Zaprezentowałem trzy fragmenty utworu, zapewne znanego części z Państwa Ouvertures na guzheng, orkiestrę i sampler, który miał swoją polską premierę podczas zeszłorocznej Warszawskiej Jesieni (57. Edycji). Również i w tym przypadku mamy do czynienia z wyraźnymi relatami muzycznymi. Kompozytora nie interesuje (jedynie) rozszerzenie możliwości brzmieniowych chińskiego instrumentu, specjalnie przestrojonego na potrzeby wykonania chociaż i to występuje w omawianym utworze. Kluczem do Ouvertures są muzyczne relaty, a przede wszystkim chińska piosenka czterech pór roku, którą mogliśmy usłyszeć w pierwszym przykładzie. Uwertura oznacza początek lub otwarcie jak mówi kompozytor w nocie programowej otwierane są drzwi do różnych przestrzeni muzycznych. Jednoczesny gest otwierania i zamykania klapki (gdzie znajdują się 6

7 kołki do strojenia instrumentu uwaga autora) zdają się kontrolować samą muzykę i orkiestrę jak otwieranie i zamykanie różnych światów 10. Mimo, iż sam kompozytor w tym przypadku nie wspomina o pozamuzycznych treściach, można wyczuć, zarówno w muzyce jak i tekście noty programowej, iż chodzi o otwieranie i zamykanie różnych pozamuzycznych kontekstów, relacji (odgłosy sztuk walki, przemówienie Mao Tse Tunga). Jako podsumowanie drugiego przykładu proponuję krótką wypowiedź Simona, rzucającą więcej światła na pozamuzyczne konteksty Ouvertures: Nie posługuję się jednak jednoznacznymi symbolami politycznymi, preferuję dwuznaczność. Elementy polityczne służą mi do wytworzenia silnego napięcia. Skomponowałem utwór zatytułowany Ouvertures na chiński instrument solo i wielką orkiestrę i sampler. Użyłem tam jako sampla przemówienia Mao Tse Tunga, które jest zupełnie nierozpoznawalne dla człowieka spoza Chin, funkcjonuje jako materiał dokumentalny. Rozciągnąłem go czterokrotnie, ponieważ chiński jest bardzo melodyjny, w efekcie Mao jakby śpiewał [ ] Nie chciałem być dosłownie rozumiany. Chodziło mi o balans pomiędzy żartem z Mao i Hommage a Mao. [ ] Miałem świadomość, że to dość prowokujący utwór, z drugiej strony bardzo dbałem, by nie przekroczyć granicy, poza którą jest dosłowność 11. Black Box Music (2012) Zaprezentowany przykład to fragmenty utworu Black Box Music, przeznaczonego na perkusję solo, nagłośnione pudełko, 15 instrumentów (w rozstawieniu przestrzennym) i warstwę video. W przypadku Black Box Music mamy do czynienia z rozszerzeniem momentu wykonania o aspekt quasi-teatralny ruch dłoni solisty w czarnym pudełku. Celowo nie określam Black Box Music mianem teatru instrumentalnego, gdyż jak sam kompozytor wspomina chodzi w tym wypadku o balansowanie na granicy, próbę doprowadzenia muzyki do granicy, za którą zaczyna się teatr. Niemniej wszystkie zdarzenia: muzyczne, ruchowe są ściśle zanotowane, nic w tym utworze nie jest czystym aktorstwem. Na początku utworu, solista wciela się w rolę dyrygenta choć jest to przedstawione raczej w karykaturalny sposób (parodia gestów). Stopniowo utwór zmierza w kierunku dekonstrukcji ruch rąk przeistacza się w autonomiczną warstwę: Dyrygent daje dziwne znaki, które zaczynają żyć własnym życiem, na koniec zaś operuje już wyłącznie abstrakcyjnym językiem gestów 12. Simon wskazuje również na dwojaką funkcję gestów solisty, które z jednej strony zachęcają do szukania znaczenia i kontekstów, z drugiej strony mają walor czysto graficzny Pasiecznik Monika, Dźwięk i ruch. Rozmowa z Simonem Steenem-Andersenem, w: "Ruch Muzyczny", nr 18, Ibidem. 7

8 Teza[y] Po prezentacji kilku przykładów, wydaje mi się, że uprawnione jest postawienie tezy, a właściwie zestawu tez, precyzujących postawę kompozytorską Simona względem instrumentu i nie tylko: a) z całą pewnością kompozytora nie interesuje [wyłącznie] instrument sam w sobie jako źródło dźwięków b) nie interesuje go instrument wyabstrahowany z kontekstów kulturowych, historycznych, wszelkich pozamuzycznych relacji c) poszukiwanie nowych możliwości brzmieniowych nie jest nadrzędnym celem (celem samym w sobie), co nie znaczy, że jest pomijane d) utwory Simona są niezwykle złożone pod względem technik wykonawczych, instrumentacji, etc. Utwory nie kończą się na koncepcie, prostej relacji, lecz stanowią zestawienie skomplikowanych technik i brzmień, rozszerzonych o pozamuzyczne konteksty e) tradycyjnym instrumentom (akustycznym) niemal zawsze towarzyszą dodatkowe media: - video: Inszenierte Nacht (2013), History of My Instrument (2011), Black Box Music (2012), Koncert fortepianowy (2014), Study for String Instrument #3 (2011), Nothing Integrated (2007) - sampler (elektronika): Ouvertures ( ), Koncert fortepianowy (2014), Mono (Autotune Study and Nachgesang) (2014), Im Rauschen (2012), Double Up (2010), Ouvertures ( ), Chambered Music (2007) - warstwa quasi-teatralna: Black Box Music, Staged Night. f) treść odgrywa istotną rolę w utworach Simona, w wyniku zastosowanych relatów muzycznych, np.: Staged Night, Ouvertures, History of My instrument, etc. g) treść równoważy zaawansowanie techniczne (materiałowe) h) utwory Simona prezentują realizację idei muzyki relacyjnej. Dla mnie ważne jest jednak, by muzyka miała jakiś związek z rzeczywistością. Dlatego tak uciekam od abstrakcji w muzyce, rozumienia jej jako czegoś, co tworzy świat równoległy. Rozwiązuję ten problem w różny sposób: pracuję dużo z zespołami, wykorzystuję dźwięki otoczenia Szukam takich sytuacji, w których dźwięki mają znaczenie lub punkt odniesienia w rzeczywistości. Lubię grać tym dualizmem. Nie chcę przy tym zgubić dźwięku, on jest dla mnie naprawdę ważny! Nieustanne balansowanie na granicy jest właściwie bardzo trudne, przy wykorzystaniu video łatwo jest zredukować dźwięki do roli tła. Staram się więc zintegrować oba elementy tak, by żaden nie był w tle. Video nie jest dodatkową warstwą, jest raczej przedłużeniem, rozszerzeniem muzyki, jakby dodatkowym parametrem muzycznym Ibidem. 8

Manggha jest miejscem szczególnym dla Rafała Pytla, mało który polski artysta tak bardzo wpisuje się w tradycyjną estetyką japońską, gdzie nacisk położony jest bardziej na sugestię i nieokreśloność niż

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca MUZYKA - KLASA V I półrocze Ocena dopuszczająca - zna i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy siedmiu dźwięków gamy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz - zapisuje znaki chromatyczne

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA VI I półrocze

MUZYKA - KLASA VI I półrocze MUZYKA - KLASA VI I półrocze Ocena dopuszczająca - odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej: zna wartości nut i pauz, wie co to jest takt) - potrafi wymienić kilka instrumentów dętych - wie czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI)

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Uczeń: - realizuje różne formy aktywności muzycznej (śpiew, taniec, gra na instrumentach, działania teatralne);

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla przedmiotu MUZYKA na II etapie edukacyjnym ( kl. IV-VI)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla przedmiotu MUZYKA na II etapie edukacyjnym ( kl. IV-VI) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla przedmiotu MUZYKA na II etapie edukacyjnym ( kl. IV-VI) Oceniając uczniów zwracam największą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania oraz na predyspozycje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI I. Na ocenę z muzyki wpływa: aktywne uczestnictwo w lekcji stosunek do przedmiotu wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy umiejętność

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU Idea i cele programu Program Artysta rezydent powstał, aby wspierać młodych polskich artystówwykonawców oraz zachęcić polskie zespoły oraz instytucje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska Ocenę: celujący może otrzymać uczeń, który: - spełnia warunki określone dla oceny bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

CELE KONKURSU POŚWIĘCONEGO TWÓRCZOŚCI

CELE KONKURSU POŚWIĘCONEGO TWÓRCZOŚCI Szanowni Państwo! Już po raz siódmy poloniści Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie organizują Powiatowy Konkurs Recytatorski. Dobierając jego tematykę, odwołujemy się zawsze do aktualnych rocznic związanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin corocznego Wojewódzkiego Turnieju Muzycznego Pro Sinfoniki

Regulamin corocznego Wojewódzkiego Turnieju Muzycznego Pro Sinfoniki Regulamin corocznego Wojewódzkiego Turnieju Muzycznego Pro Sinfoniki 1 1) Turnieje muzyczne Pro Sinfoniki odbywają się corocznie. Udział w turnieju jest bezpłatny. 2) Celem każdego turnieju jest poznawanie

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM W wielu szkołach trwają obecnie dyskusje na temat muzyki słuchanej przez naszą młodzież. Częściej młodzi chodzą na koncerty zespołów, do dyskoteki, niż na

Bardziej szczegółowo

A. Prace indywidualne - dwie do wyboru z trzech: B. Prace indywidualne lub zespołowe - dwie do wyboru z trzech:

A. Prace indywidualne - dwie do wyboru z trzech: B. Prace indywidualne lub zespołowe - dwie do wyboru z trzech: Nazwa przedmiotu KREACJA DŹWIĘKU W FORMACH AUDIOWIZUALNYCH * Forma zajęć wykład grupy Zajęcia indywidualne godz. 120 liczba semestrów 4 rok I; II forma zaliczenia egzamin Cel nauczania Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD.

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. MAC OCENA CELUJĄCA zna wszystkie tańce narodowe oraz stroje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

WITOLD LUTOSŁAWSKI. kompozytor i dyrygent. Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski

WITOLD LUTOSŁAWSKI. kompozytor i dyrygent. Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski WITOLD LUTOSŁAWSKI kompozytor i dyrygent Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski Pierwsze lata Dnia 25.01.1913 r. nieopodal gmachu warszawskiej filharmonii przyszedł na świat

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Związek Kompozytorów Polskich - Polskie Centrum Informacji Muzycznej ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Realizacja projektu Fot. Kuba Kossak Włodzimierz Kossak Październik 2009 - Grudzień 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KOFFTA. Aneta Todorczuk-Perchuć

PROJEKT KOFFTA. Aneta Todorczuk-Perchuć PROJEKT KOFFTA Aneta Todorczuk-Perchuć O PROJEKCIE Nowatorski Projekt koffta stanowi połączenie dwóch temperamentów i pasji cenionej polskiej aktorki, Anety Todorczuk-Perchuć: śpiewu i gry aktorskiej.

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWKA MATURALNA PORADNIK

ROZPRAWKA MATURALNA PORADNIK ROZPRAWKA MATURALNA PORADNIK CO TRZEBA NAPISAĆ NA MATURZE Na maturze z języka polskiego poziomie podstawowym zdający będą mieli do wyboru dwa tematy wypracowań. Rozwinięcie każdego z nich będzie wymagało

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyka dla klasy IV szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyka dla klasy IV szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyka dla klasy IV szkoły podstawowej Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Za nami wakacje

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Treści nauczania - wymagania szczegółowe PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - MUZYKA - IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń poznaje podstawowe pojęcia i terminy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Śpiewa polski hymn narodowy (4 zwrotki) na pamięć, poprawnie pod względem melodycznym, rytmicznym, z zachowaniem jego charakteru,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Na ocenę dobrą uczeń powinien: czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zaśpiewać w grupie poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny osiągnięć ucznia na zajęciach sztuki (muzyki) dla 6 stopniowej skali ocen.

Kryteria oceny osiągnięć ucznia na zajęciach sztuki (muzyki) dla 6 stopniowej skali ocen. Kryteria oceny osiągnięć ucznia na zajęciach sztuki (muzyki) dla 6 stopniowej skali ocen. Wymagania konieczne dla uzyskania określonych ocen: ocena celująca typowych wymienia poszczególne epoki i style

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik nr 1 Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów jazz i muzyka

Bardziej szczegółowo

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej -Wykazuje szczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy V

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy V edukacyjne z muzyki dla klasy V podstawowe stosuje gestodźwięki i rozumie ich znaczenie wykonuje rytmy za pomocą gestodźwięków wyjaśnia znaczenie kropki przy nucie wykonuje w grupie ćwiczenia rytmiczne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna - Fortepian Kod modułu: xxx Koordynator modułu: prof. AM dr Janina Tatarska Punkty

Bardziej szczegółowo

Projekt Mały muzyk. Opracowała: Ewa Karcz

Projekt Mały muzyk. Opracowała: Ewa Karcz Projekt Mały muzyk Opracowała: Ewa Karcz Wstęp Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny muzyka plastyka planowany do realizacji w klasach IV VI w oraz w I klasie gimnazjum w miesiącu kwietniu 2015r.

Projekt edukacyjny muzyka plastyka planowany do realizacji w klasach IV VI w oraz w I klasie gimnazjum w miesiącu kwietniu 2015r. Projekt edukacyjny muzyka plastyka planowany do realizacji w klasach IV VI w oraz w I klasie gimnazjum w miesiącu kwietniu 2015r. Opracowała Diana Zajkowska Temat: Historia pędzlem i nutą malowana. 1.

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan nauczania muzyki w szkole podstawowej przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje następujący układ godzinowy:

Ramowy plan nauczania muzyki w szkole podstawowej przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje następujący układ godzinowy: Analiza podstawy programowej do muzyki dla klas IV VIII szkoły podstawowej z 14 lutego 2017 roku Ramowy plan nauczania muzyki w szkole podstawowej przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII GOŚCICINO 2017/2018 Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe terminy muzyczne i stosować je w praktyce

Bardziej szczegółowo

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot muzyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Aby uzyskać poszczególne oceny, uczeń powinien: I. Na ocenę celującą: spełniać wymagania uzyskania oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Warsztaty muzyczne poświęcone "The Great Learning" Corneliusa Cardew

Warsztaty muzyczne poświęcone The Great Learning Corneliusa Cardew Warsztaty muzyczne poświęcone "The Great Learning" Corneliusa Cardew Galeria Arsenał w Białymstoku i Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" z Lublina zapraszają na warsztaty muzyczne

Bardziej szczegółowo

Pianino Yamaha U1 TransAcoustic

Pianino Yamaha U1 TransAcoustic Pianino Yamaha U1 TransAcoustic Cyfrowe brzmienie jeszcze nigdy nie było tak naturalne. Akustyczny fortepian z kontrolą poziomu głośności, czy może cyfrowy instrument z prawdziwymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z MUZYKI W KLASIE IV dopuszczający lekceważy przedmiot, nie prowadzi zeszytu, nie przygotowuje się do zajęć, jest bierny podczas zajęć.

Bardziej szczegółowo

POLAND CO TO JEST IMAGINE?

POLAND CO TO JEST IMAGINE? POLAND CO TO JEST IMAGINE? Imagine Poland to polska edycja międzynarodowego młodzieżowego przeglądu i konkursu muzycznego, organizowana przez doświadczonych partnerów, wykorzystująca i sieciująca istniejące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z muzyki w klasie VI (załącznik do PZO)

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z muzyki w klasie VI (załącznik do PZO) Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z muzyki w klasie VI (załącznik do PZO) Obszary podlegające ocenie Stopień Stopień Stopień Stopień Stopień Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Znajomość historii muzyki i literatury muzycznej od średniowiecza do czasów współczesnych. Umiejętność analizowania dzieła muzycznego.

Znajomość historii muzyki i literatury muzycznej od średniowiecza do czasów współczesnych. Umiejętność analizowania dzieła muzycznego. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Propedeutyka muzyki współczesnej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Artur Kroschel Punkty ECTS: 3 Status

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

LUTOSŁAWSKI 2013 PROMESA PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WPROWADZENIE DO PROGRAMU

LUTOSŁAWSKI 2013 PROMESA PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WPROWADZENIE DO PROGRAMU LUTOSŁAWSKI 2013 PROMESA PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WPROWADZENIE DO PROGRAMU Cele Programu Celem Programu Lutosławski 2013 Promesa jest: podkreślenie znaczenia i roli twórczości

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA IV 2. Zna wartości rytmiczne: nazwy cała nuta, półnuta, ćwierćnuta oraz pauzy. 3. Potrafi odtwarzać proste rytmy. 4. Operuje podstawowymi pojęciami z dziedziny muzyki.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II Wymagania edukacyjne z artystycznych () klasy II Ocena z przedmiotu zajęcia artystyczne uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA KULTURALNA NAJMŁODSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY

EDUKACJA KULTURALNA NAJMŁODSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROGRAMY EDUKACYJNE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH rok szkolny 2014/2015 KLASY : O DO - RE - MI TERMIN: X 2014r VI 2015 ; 6 spotkań w roku szkolnym x 45 minut Cykl 5 spotkań wprowadzających najmłodszych w świat

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna Instrumenty historyczne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Henryk Kasperczak

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYKA) DLA KLAS II III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYKA) DLA KLAS II III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYKA) DLA KLAS II III GIMNAZJUM Ocena niedostateczna jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje zupełnie postawy twórczej

Bardziej szczegółowo

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Kamień Pomorski 2016 r. 1 1.Wstęp Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 I. Założenia metodologiczne i porządkujące pracę.... 15 1. Uwagi wstępne... 15 2. Problemy, hipotezy, źródła wiedzy... 17 2.1. Problem podstawowy... 17 2.2. Problemy szczegółowe...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych w III - ciej klasie gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych w III - ciej klasie gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych w III - ciej klasie gimnazjum opracowanie Dobromiła Swosińska - Hanna Zawadzka - Pleszyńska Przedmiot zajęcia artystyczne składa się z dwóch modułów:

Bardziej szczegółowo

Program obchodów roku Oscara Kolberga pod hasłem: Tradycja bliżej nas

Program obchodów roku Oscara Kolberga pod hasłem: Tradycja bliżej nas Program obchodów roku Oscara Kolberga pod hasłem: Tradycja bliżej nas 1 Edukacyjny Projekt Autorski: Henryk Oskar Kolberg polski etnograf, folklorysta i kompozytor 1814-1850 2 1. Informacje ogólne: 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć ucznia

Ocena osiągnięć ucznia Uczniowie są oceniani za: śpiew, grę na instrumencie, odpowiedzi ustne, działalność w kołach zainteresowań lub uczęszczanie do szkoły muzycznej udział w konkursach (w zależności od ilości organizowanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Muzyka konceptualna. jako katalizator zwrotu treściowo-estetycznego w nowej muzyce. Harry Lehmann

Muzyka konceptualna. jako katalizator zwrotu treściowo-estetycznego w nowej muzyce. Harry Lehmann 88 jako katalizator zwrotu treściowo-estetycznego w nowej muzyce Tłumaczenie: Tomasz Biernacki, Monika Pasiecznik, Piotr Jan Wojciechowski, Monika Zamięcka W kwietniowym numerze Musik&Ästhetik ukazał się

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z muzyki dla klasy V. Wymagania podstawowe Uczeń:

Rozkład materiału z muzyki dla klasy V. Wymagania podstawowe Uczeń: 1 1 Lekcja organizacyjna. Nauka piosenki przy akompaniamencie gitary. 2 Gesty, które odczarowują muzykę 3 Muzyczny warsztat rytm i metrum 4 Dźwięki gamy w melodie zamieniamy Rozkład materiału z muzyki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI Moduł/Przedmiot: Estetyka muzyki Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 EGZAMINY WSTĘPNE 2014/2015 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KALISZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil ogólnoakademicki w obszarze w zakresie sztuki WIEDZA u obszarowego 1. Wiedza o realizacji prac artystycznych K1_W01

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu/modułu K2-06/27/2012 K2-16/2013. Analiza dzieła muzycznego / Analiza współczesnego dzieła muzycznego.

Kod przedmiotu/modułu K2-06/27/2012 K2-16/2013. Analiza dzieła muzycznego / Analiza współczesnego dzieła muzycznego. Kod przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu Kierunek Specjalność Typ studiów Wymagania wstępne Wymagania końcowe K2-06/27/2012 K2-16/2013 Analiza dzieła muzycznego / Analiza współczesnego dzieła muzycznego

Bardziej szczegółowo

Renesans. Spis treści

Renesans. Spis treści Spis treści Rozdział 1) Renesans...3 Rozdział 2) Nazwa...5 Podrozdział 2.1) Ramy czasowe i periodyzacja...5 Podrozdział 2.2) Kontekst historyczno-kulturowy...5 Strona nr 2 z 6 Rozdział 1) Renesans Odrodzenie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

oficjalną i twórczością ludową.

oficjalną i twórczością ludową. Wymagania z plastyki Klasa VII Numer i temat lekcji 1. i 2. ABC sztuki 3. Źródła współczesności sztuka nowoczesna 4., 5. i 6. Fotografia Liczba godzin Treści nauczania Wymagania Odniesienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA, PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w PG PRZYLEPIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA, PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w PG PRZYLEPIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA, PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w PG PRZYLEPIE Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Rodzaje aktywności ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 Przy ocenie ucznia należy uwzględnić: - poziom uzdolnień i indywidualne możliwości ucznia, - wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań,

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów muzykologia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Romantyzm to nurt dominujący w muzyce europejskiej przez większą część XIX wieku, choć trudno jest wyznaczyć ścisłe daty graniczne.

Romantyzm to nurt dominujący w muzyce europejskiej przez większą część XIX wieku, choć trudno jest wyznaczyć ścisłe daty graniczne. Romantyzm To czas, kiedy muzyka czerpie z legend, historii, tradycji ludowej. Ekspresyjne pieśni, symfonie i muzykę fortepianową komponują: Schumann, Brahms, Chopin, Paganini i wielu innych Romantyzm to

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: DYRYGENTURA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: DYRYGENTURA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: DYRYGENTURA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat 1. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

ABC sztuki. Sztuka współczesna - charakteryzuje sztukę współczesną. sztuki współczesnej. profesjonalną, popularną a ludową

ABC sztuki. Sztuka współczesna - charakteryzuje sztukę współczesną. sztuki współczesnej. profesjonalną, popularną a ludową Treści nauczania - terminy: sztuka oficjalna, popularna, ludowa, naiwna, etnografia, etnologia, skansen, pieta, świątek, abstrakcja, sztuki wizualne, etnodesign - specyfika sztuki współczesnej i status

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych. studia pierwszego stopnia. stacjonarne. Adi. Dr Mariusz Mróz. g Wykład

OPIS PRZEDMIOTU. Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych. studia pierwszego stopnia. stacjonarne. Adi. Dr Mariusz Mróz. g Wykład OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Psychologii

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Praca z akompaniatorem Kod modułu: Koordynator modułu: as. Natalia Hyżak Punkty ECTS: 3 Status przedmiotu: Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, zal, 1 ECTS Semestr IV: 15, zal, 1 ECTS Semestr V: 15, zal, 1 ECTS Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, zal, 1 ECTS Semestr IV: 15, zal, 1 ECTS Semestr V: 15, zal, 1 ECTS Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Nauka akompaniamentu z grą a vista Kod modułu: Koordynator modułu: dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant Punkty

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe. Uczeń*: - wyjaśnia znaczenie terminu akcent - rozpoznaje miarę taktu w zapisie nutowym - śpiewa piosenkę w grupie

Wymagania podstawowe. Uczeń*: - wyjaśnia znaczenie terminu akcent - rozpoznaje miarę taktu w zapisie nutowym - śpiewa piosenkę w grupie edukacyjne muzyka / kl.vi 1 / IX Muzyczny warsztat rytm i metrum 2 / IX Kto wykonuje muzykę? 3 / IX Nauka gry Melodii czeskiej na flecie 4 / IX Folklor naszych sąsiadów Litwini i Rosjanie 5 / X Muzyczna

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 Sposób Rodz.

Plan studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 Sposób Rodz. Kierunek studiów: Reżyseria dźwięku (studia stacjonarne pierwszego stopnia) rok akademicki 2013/2014. przedmio tów Lp I/ II/ III/ Liczba 1 Reżyseria muzyczna W G/I 1 z 3 1 zo 3 1 z 3 1 zo 3 2 z 6 2 zo

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: W świecie muzyki. Scenariusz nr 8

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: W świecie muzyki. Scenariusz nr 8 Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska Blok tematyczny: W świecie muzyki Scenariusz nr 8 I. Tytuł scenariusza: Obrazy malowane muzyką. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Analiza dzieła muzycznego Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Monika Kędziora Punkty ECTS: 3 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo