DOMIQ, SIP i kamery Mobotix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOMIQ, SIP i kamery Mobotix"

Transkrypt

1 DOMIQ, SIP i kamery Mobotix Ten samouczek jest drugim z serii samouczków, w którym przedstawiamy sposoby integracji systemu DOMIQ z urządzeniami Mobotix. Tematem przewodnim tego samouczka jest realizacja funkcji wideodomofonu z udziałem urządzeń mobilnych i wideodomofonu Mobotix T24. Czytając ten samouczek dowiesz się jak: Udostępnić obraz i dzwięk z domofonu na urządzeniach mobilnych Wykorzystać DOMIQ/Display do wyświetlania obrazu z domofonu oraz sterowania zamkami z wykorzystaniem drugiej kamery wewnętrznej dla dwukierunkowej komunikacji głosowej. Zintegrować system DOMIQ z oprogramowaniem kamer Mobotix. Konfiguracja kamer przedstawiona w niniejszym samouczku została wykonana w oparciu o kamerę Mobotix Q24 oraz wideodomofon Mobotix T24. Wymienione modele urządzeń mają zaimplementowaną obsługę protokołu SIP oraz oba urządzenia mogą pełnić rolę serwera SIP. Treść tego samouczka nie obejmuje omówienia szczeółowych zagadanień związanych z protokołem SIP. 1. Warianty integracji Na podstawie przeprowadzonych testów opracowaliśmy szczegółową konfigurację dla integracji domofonu z: Urządzeniem mobilnym Kamerą wewnętrzna i DOMIQ/Display Oba rozwiązania mogą mieć różne warianty. Można także zastosować połączenie obu rozwiązań w jednej instalacji Integracja z urządzeniami mobilnymi Jest to bardzo przydatne rozwiązanie pod nieobecność mieszkańców domu/mieszkania. Umożliwia odbieranie połączeń przychodzących z wideodomofonu w dowolnej lokalizacji na urządzeniach mobilnych (ios lub Android). Jest to również bardzo przydatna funkcjonalność, gdy użytkownicy systemu znajdują się w zasięgu sieci lokalnej, do której podłączony jest wideodomofon, ale są np. na zewnątrz budynku. Wówczas mają możliwość odbycia rozmowy audio-wideo, otwarcia drzwi/bramy przy użyciu tabletu lub telefonu. Co jest niezbędne? Wideodomofon Mobotix T24. Tablet lub telefon z zainstalowanym klientem SIP. DOMIQ 2012 Strona 1 z 13 TU

2 SIEĆ GSM LUB INTERNET SIEĆ LOKALNA audio wideo Urządzenia mobilne np. tablet lub smartphone Urządzenia mobilne np. tablet lub smartphone audio wideo Wideodomofon Mobotix T24 Nawiązywanie połączeń zdalnych może być realizowane na dwa sposoby: Poprzez ustanowienie publicznego adresu IP wideodomofonu (wymaga odpowiedniej konfiguracji routera). Poprzez nabycie usługi u operatora telefonii internetowej. Powyższe rozwiązanie działa również, gdy użytkownicy znajdują się w zasięgu sieci lokalnej, do której podłączony jest wideodomofon Integracja z kamerą wewnętrzną i DOMIQ/Display Ta konfiguracja umożliwia zrealizowanie funkcji wideodomofonu z wykorzystaniem kamery wewnętrznej i panela DOMIQ/Display pokazującego obraz z wideodomofonu zamontowanego na zewnątrz budynku. Po naciśnięciu przycisku dzwonka nawiązywane jest połączenie pomiędzy wideodomofonem a kamerą wewnętrzną co jest sygnalizowane dzwiękowo. Panel Display może wyświetlać obraz z wideodomofonu oraz przyciski sterujące (otwarcie bramy/drzwi, światło itd.) przez cały czas, lub też pokazać tą specjalną stronę po odebraniu informacji o przyciśnięciu dzwonka. Mikrofon i głośnik zamontowany w kamerze wewnątrz budynku umożliwia dwukierunkowe przekazywanie dźwięku. Co jest niezbędne? Wideodomofon Mobotix T24. Kamera Mobotix Q24. Panel dotykowy DOMIQ/Display. DOMIQ 2012 Strona 2 z 13 TU

3 Kamera z protokołem SIP np. MOBOTIX Q24 audio wideo Wideodomofon Mobotix T24 wideo Systemy wykonawcze np. LCN DOMIQ/Base DOMIQ/Display otwarcie bramy/drzwi włączenie świateł... Opisane dwa rozwiązania można stosować razem lub każde z osobna. Dla przykładu, pod nieobecność mieszkańców, stwierdzonej na podstawia informacji z centrali Satel, nawiązywane będą połączenia zdalne na urządzenia mobilne. Natomiast, gdy ktoś jest w domu/ mieszkaniu, wówczas stosowane jest rozwiązanie z panelem dotykowym i kamerą wewnętrzną. 2. Konfiguracja komunikacji SIP Wspomniane we wstępie modele urządzeń Mobotix mogą pracować jako serwer SIP. Oznacza to, że urządzenie może obługiwać połączenia audio-wideo pomiędzy dowolnymi urządzeniami (klientami) zarejestrowanymi do danego serwera. Należy mieć na uwadze, urządzenia Mobotix mogą oprócz roli serwera, być jednocześnie klientami SIP. Innymi słowy, można nawiązać połączenie z kamerą. W dalszej części tego rozdziału prezentujemy konfigurację serwera SIP zaimplementowanego w wideodomofonie Mobotix T24 oraz konfigurację przykładowego klienta SIP na iphone Konfiguracja serwera SIP Konfiguracja serwera SIP w wideodomofonie Mobotix T24 przebiega następująco: 1. Zaloguj się do intefejsu konfiguracyjnego wideodomofonu i następnie wybierz Admin Setup. 2. W sekcji Audio and Phone wybierz VoIP Settings. 3. W nowym oknie skonfiguruj parametry wg poniższej listy: Setup Mode: Expert Setup; VoIP: Enabled; Parallel Dialing: Enabled; User Name: wpisz nazwę przypisaną kamerze; SIP Domain: w przypadku sieci lokalnej, wpisz adres IP wideodomofonu. W przypadku telefonii internetowych nazwa domeny jest dostarczana przez operatora. Registrar: wpisz adres IP użyty w polu SIP Domain rozszerzony o domyślny numer portu zarezerowany dla SIP (5061). Zatem jeżeli wideodomofon ma adres , wówczas wpisz: :5061. W przypadku korzystania z usług telefonii internetowej, wpisz w tym miejscu identyfikator przydzielony DOMIQ 2012 Strona 3 z 13 TU

4 przez operatora. Registrar pełni funkcję bazy danych, do której rejestrują się węzły (klienci) SIP, która zbiera informację o adresach IP i numerach portów węzłów i wykorzystuje je do dalszej komunikacji. Registrar pełni funkcję routera na poziomie protokołu SIP. SIP ID: wpisz nazwę kamery lub identyfikator przydzielony przez operatora telefonii internetowej. SIP password: w przypadku sieci lokalnej wpisz dowolne hasło, natomiast w przypadku telelefonii internetowej wpisz hasło przyznane przez operatora. Use as Outbound Proxy: Enabled. NAT traversal (tylko w przypadku połączeń zdalnych): Use STUN server. NAT Addres or STUN server (tylko w przypadku połączeń zdalnych): wpisz adres serwera STUN. Można skorzystać z dostępnych publicznych serwerów STUN. W przypadku telefonii internetowych operator najczęściej udostępnia własny serwer STUN. Welcome Message for Inbound Calls: Enabled. Ta funkcja umożliwia odtworzenie dowolnego pliku dźwiękowego po nawiązaniu połączenia z kamerą. Auto Hide OSD: Enabled; Setup OSD: Disabled; Video: Enabled; Video Size: TV-CIF, co odpowiada rozdzielczości 352x288 pikseli. Jest to jednocześnie maksymalna dostępna rozdzielczość przesyłanego obrazu. Video Bit Rate: ustaw ten parametr, w zależności od prędkości łącza internetowego, jakim dysponujesz. Im niższa wartość, tym płynniejszy obraz, ale gorsza jakość. Preferred Codec: H264; DOMIQ, SIP i kamery Mobotix Serwer SIP jest wstępnie skonfigurowany. Kolejnym krokiem jest utworzenie kont klientów, którzy będą mogli rejestrować się do serwera. 4. Wróć na główny poziom Admin Menu i wybierz SIP Server Settings. W nowym oknie upewnij się, że parametr SIP Server ma wartość Enabled. 5. Dodaj nowe konto klikając na add new SIP account, a następnie uzupełnij jego parametry: W polu SIP Address wpisz nazwę użytkownika. W przypadku sieci lokalnej może być to dowolna nazwa. W przypadku telefonii internetowej należy wprowadzić nazwę przydzieloną przez operatora. W polu User Name wpisz nazwę użytkownika, najczęściej jest ona tożsama z nazwą wpisaną w polu SIP Address. W komórce Password wprowadź hasło, które będzie wykorzystywane przy logowania do serwera SIP. Należy dodać tyle kont SIP ile przewidujemy urządzeń biorących udział w komunikacji. Ważne jest, aby również utworzyć konto dla wideodomofonu/kamery, aby mogła rejestrować się do serwera SIP. Bez tego nie będzie możliwe wykonywanie połączeń z wideodomofonu do innych urządzeń. Pola SIP Address oraz User Name i Password należy wypełnić zgodnie z danymi wprowadzonymi w punkcie 3. DOMIQ 2012 Strona 4 z 13 TU

5 6. Aby zatwierdzić zmiany kliknij Set, a następnie Close. Poniższy obrazek przedstawia przykładową konfigurację kont klienckich: Mając utworzone konta klienckie w ustawieniach serwera SIP, można przystąpić do ich konfiguracji. 7. Wróć na poziom główny Admin Setup i wybierz Phone Profiles. Okno to służy do tworzenia profili połączeń z konkretnymi urządzeniami (klientami) SIP. Profil umożliwia zdefiniowanie typu połączenia (tylko audio lub audio i wideo), a także zachowania serwera SIP po pomyślnym nawiązaniu połączenia. Jeżeli chcesz, aby kilka urządzeń miało skonfigurowane identyczne parametry połączenia, wówczas dodaj je do jednego profilu. Jeśli do profilu dodane zostanie kilka urządzeń, wówczas po wyzwoleniu zdarzenia generującego połączenie SIP, zainicjowane zostaną jednocześnie połączenia do wszystkich urządzeń w obrębie profilu. Po odebraniu połączenia przez dowolnego z adresatów określonych w profilu, pozostałe próby połączeń zostają anulowane. O tworzeniu zdarzeń generujących połączenia SIP przeczytasz w dalszej części samouczka. 8. Kliknij na Add new profile, aby dodać nowy profil i uzupełnij jego parametry: Wprowadź unikalną nazwę profilu (lewy górny róg). W polu Phone Number or SIP Address wpisz adres SIP urządzenia lub numer telefonu, z którym ma być nawiązane połączenie. Należy się tutaj posługiwać nazwami klientów utworzonymi w punkcie 5. Numer telefonu może zostać wprowadzony jedynie, gdy korzystamy z usług telefonii internetowej. Aby dodać więcej urządzeń kliknij Add i analogicznie skonfiguruj drugie urządzenie. Parametry Dial Attempts oraz Dial Timeout kolejno określają liczbę prób połączenia oraz czas, po upływie którego połączenie zostanie uznane za nieudane. Z listy Connection type wybierz typ połączenia. Parametr Message name pozwala wybrać rodzaj wiadomości dźwiękowej, która zostanie odtworzona po nawiązaniu połączenia. DOMIQ 2012 Strona 5 z 13 TU

6 Parametr After the message has been sent określa zachowanie serwera SIP po nawiązaniu połączenia. Wybierz opcję Intercom, aby mieć możliwość prowadzenia dwukierunkowej rozmowy. Ustaw opcję Camera Remote Control na On. Jest to bardzo istotna funkcja, umożliwiająca zdalne sterowanie kamerą z poziomu aplikacji klienckiej. Jej użycie zostało opisane w dalszej części samouczka. Parametr Hangup after określa czas, po którym bezwzględnie zostanie zerwane połączenie. 9. Kliknij Set, a następnie Close, aby zatwierdzić zmiany. Poniższy obrazek przedstawia przykładową konfigurację profilu połączeń: 2.2. Konfiguracja klienta SIP Klientem SIP może być urządzenie z zaimplementowaną obsługą protokołu SIP, np. telefon VoIP lub oprogramowanie tzw. softphone zainstalowane na urządzeniu mobilnym (tablet lub smartphone). W naszym przypadku omówimy wariant z oprogramowaniem. W itunes Store i na Play Market dostępnych jest bardzo dużo aplikacji klienckich SIP. Z przetestowanych aplikacji darmowych możemy polecić aplikację 3CX Phone i na jej przykładzie omówimy konfigurację. Konfiguracja w większości aplikacji przebiega niemal identycznie. Aplikacja jest dostępna w wersji na urządzenia Apple i system Android. Sporym jej ograniczeniem jest możliwość prowadzenia jedynie konwersacji audio. Z płatnych aplikacji wartymi uwagi są Bria VoIP SIP Phone lub Acrobits. Wybór aplikacji pozostawiamy indywidualnym upodobaniom, jednakże należy zwrócić uwagę, na dwa bardzo istotne wymagania, które musi spełniać aplikacja: Możliwość wyświetlenia klawiatury numerycznej w trakcie prowadzenia rozmowy. Bez tej funkcji nie będzie możliwe sterowanie systemem automatyki budynkowej wprost z aplikacji SIP. Działanie aplikacji w tle. Jeżeli aplikacja nie oferuje takiej funkcjonalności oznacza to, że musi być stale uruchomiona i wyświetlona na ekranie, co uniemożliwa jej praktyczne wykorzystanie. Konfiguracja przedstawiona w dalszej części tego podrozdziału została wykonana na iphone. Wygląd elementów może różnić się w zależności od wersji aplikacji: 1. Dodaj nowy profil. DOMIQ 2012 Strona 6 z 13 TU

7 2. W polu Name wpisz nazwę profilu, natomiast w komórce Display name należy podać nazwę, która będzie wyświetlana adresatowi połączenia (w naszym przypadku nieistotne). 3. W polach User i ID wpisz nazwę przyporządkowaną danemu urządzeniu podczas konfiguracji serwera SIP, np. user1. Analogicznie uzupełnij pole Password. 4. W sekcji Server settings: DOMIQ, SIP i kamery Mobotix Pole Use as określa lokalizację urządzenia. Wybierz opcję In office, jeżeli jesteś w obrębie sieci lokalnej, do której jest podłączony serwer SIP. Opcja SIP Account jest wykorzystywana, jeżeli korzystasz z usług telefonii VoIP. Opcja Out of Office Tunnel jest wykorzysytwana w przypadku, gdy urządzenie jest poza siecią lokalną, a serwer SIP ma przypisany publiczyny adres IP. Local PBX IP: lokalny adres serwera SIP. Jeżeli korzystasz z telefonii VoIP możesz pominąć ten parametr. W polu External PBX IP wpisz nazwę domeny lub publiczny adres IP serwera SIP. Jeżeli operator VoIP ma własny serwer STUN, wpisz jego adres w polu STUN Server. Jeżeli nie, możesz skorzystać z jednego z publicznych serwerów STUN, np. stun3.3cx.com. Jeżeli operator wymaga serwera proxy wpisz jego adres w polu Proxy. W przypadku połączenia lokalnego będzie to adres Registrar SIP. Pozostałe parametry mogą pozostać niezmienione. Poprawna konfiguracja aplikacji zostanie potwierdzona komunikatem On Hook, co oznacza prawidłową rejestrację do serwera SIP. 3. Definiowanie zdarzeń Po tym jak skonfigurowaliśmy komunikację SIP możemy przystąpić do definiowania zdarzeń. W zależności od przyjętego scenariusza zdarzenia mogą się od siebie różnić. W naszym przypadku dla pokazania różnorodności przyjęliśmy następujący scenariusz: Jeżeli ktoś jest w domu/mieszkaniu, wówczas nawiązywane jest połączenie z kamerą wewnątrz obiektu z uwzględnieniem panela DOMIQ/Display. W przeciwnym przypadku nawiązywane jest połączenenie zdalne z urządzeniami mobilnymi. Obecność jest stwierdzana na DOMIQ 2012 Strona 7 z 13 TU

8 podstawie stanu centrali alarmowej. Obecność może być determinowana również w inny sposób, np poprzez ustawianie zmiennej MEM, w module Base. Dodatkowym zdarzeniem będzie zdarzenie typu User Click, które posłuży do wyzwolenia dowolnej akcji w systemie automatyki budynkowej np. otwarcie bramy/furtki itp. W założonym przez nas scenariuszu zdarzenia są wyzwalane zgodnie z poniższym schematem blokowym: Start Naciśnięto przycisk Dzwonek Wyślij notyfikację IP do modułu Base Jest ktoś w budynku? T Połącz z kamerą w budynku N Wykonaj połączenie z urządzeniem mobilnym Wyświetl obraz z kamery na panelu Display Stop Stop Jeżeli Twój scenariusz zdarzeń nie zakłada sprawdzenia obecności ludzi w budynku/ mieszkaniu, a jedynie ogranicza się do nawiązania połączenia z urządzeniem mobilnym, wówczas możesz pominąć krok wysyłania notyfikacji IP do modułu Base. Przy takim scenariuszu wykonaj jedynie czynności od 5 do 8 opisane w sekcji Wysyłanie następnego podrozdziału, zmieniając nazwę grupy akcji oraz rodzaj akcji na Phone Call Wysyłanie i odbiór notyfikacji IP Oprogramowanie kamery współpracuje z oprogramowaniem zewnętrznym, dzięki czemu możliwa jest pełna integracja wideodomofonu z systemem DOMIQ, a tym samym z całą instalacją inteligentnego domu. Tworząc prostą regułę moduł Base będzie otrzymywał informacje o każdym zdarzeniu wyzwolonym w kamerze. Na tej podstawie Base może reagować np. na naciśnięcie przycisków na wideodomofonie, wykrycie ruchu, wykrycie dźwięku itd. Sytuacja może być też odwrócona: wideodomofon zareaguje na odebrany komunikat IP o ustalonej treści. W naszym przypadku utworzymy dwa profile: jeden będzie odpowiadał za wysyłanie notyfikacji do modułu Base, informujących o wszelkich zdarzeniach generowanych przez wideodomofon. Drugi profil pozwoli wysyłać notyfikacje IP do kamery wewnętrznej, informujące o naciśnięciu dzwonka. Jest to niezbędne, aby kamera wewnętrzna mogła odtworzyć sygnał dźwiękowy w momencie naciśnięcia dzwonka. Jeżeli nie planujesz za- DOMIQ 2012 Strona 8 z 13 TU

9 stosowania wariantu z kamerą wewnętrzną, wówczas możesz pominąć tworzenie drugiego profilu notyfikacji. Wysyłanie Definicja obu profili jest bardzo zbliżona, dlatego zaprezentujemy procedurę uogólnioną. W miejscach, gdzie zachodzą różnice zamieściliśmy stosowne opisy. 1. W interfejsie konfiguracyjnym wideodomofonu wybierz opcję Admin setup. 2. W sekcji Transfer Profiles i wybierz opcję IP Notify Profiles: Naciśnij Add new profile na dole ekranu. W komórce IP Notify Profile wpisz nazwę profilu np. Base dla notyfikacji wysyłanych do modułu Base oraz np. Bell dla notyfikacji przesyłanych do kamery wewnętrznej. Z listy IP Notify Type wybierz Custom Configuration. W polu Destination Address wpisz: DOMIQ, SIP i kamery Mobotix w przypadku modułu Base IP:4224 np :4224. w przypadku kamery wewnętrznej: IP:8000, np :8000. Wybierz opcję Raw TCP/IP w polu Data Protocol oraz Plain text w polu Data Type. W ostatnim okienku są definiowane treści notyfikacji. W przypadku modułu Base będzie to notyfikacja zawierająca nazwę zdarzenia wyzwolonego w wideodomofonie: <nazwa>=$(evt.est.activated). W naszym przypadku: MOBO- TIX.event.t24=$(EVT.EST.ACTIVATED). Ten zapis oznacza, że nazwa akcji, która wyzwoliła zdarzenie będzie odbierana przez moduł Base jako komenda C.MOBOTIX.event.t24=<nazwa zdarzenia>. W przypadku naciśnięcia przycisku dzwonka będzie to: C.MOBOTIX.event.t24=CameraBellButton. W przypadku kamery wewnętrznej, wysłać można dowolną treść np. dzwonek. Kamera wewnątrz budynku po otrzymaniu notyfikacji z tą treścią, wyzwoli zaprogramowane zdarzenie. Definicja zdarzenia została zaprezentowana w dalszej częsci samouczka. Przykładową konfigurację przedstawia poniższy obrazek. DOMIQ 2012 Strona 9 z 13 TU

10 3. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia. Kolejnym etapem jest określenie akcji, jakie zostaną wykonane po naciśnięciu dzwonka: 4. Kliknij na Setup Menu, a następnie na Action Group Overview. 5. Dodaj nową grupę (przycisk Add new group), a następnie ustal jej parametry: Wpisz nazwę grupy np. Dzwonek. Z rozwijanej listy poniżej wybierz pozycję Enable. W sekcji Event Selection wybierz CameraBellButton. W sekcji Actions dodaj nową akcję (przycisk Add new action), a następnie wybierz z listy IP Notify:<nazwa profilu>, w naszym przypadku IP Notify: Base oraz IP Notify: Bell. 6. Konfiguracja gotowa. Od tej chwili w każde naciśnięcie przycisku dzwonka na wideodomofonie będzie wysyłało zdefiniowane powyżej notyfikacje IP. 7. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia. Odbiór Zdarzenia w kamerze mogą być wyzwalane komunikatem o określonej treści, otrzymanym przez TCP/IP. Wracając do naszego scenariusza, w zależności od stanu centrali alarmowej podjęta zostanie jedna z dwóch akcji: połączenie z kamerą w budynku lub zdalne połączenie z urządzeniem mobilnym. Aby zapewnić obsługę obu akcjom należy zdefiniować dwa niezależne zdarzenia, które będą wyzwalane innymi komunikatami IP. Komunikat o treści local wyzwalał będzie połączenie lokalne (do kamery), natomiast remote będzie wyzwalał połączenie zdalne (z urządzeniami mobilnymi). W tym celu należy zdefiniować dwa niezależne profile notyfikacji IP. Ze względu na ich podobieństwo przedstawiamy uogólnioną procedurę. W miejscach, gdzie zachodzą różnice zamieściliśmy stosowne opisy. 1. Wybierz opcję Setup Menu, a następnie Event Overview. 2. W sekcji Message Events i kliknij na Edit. 3. W nowym oknie kliknij na Add new profile, a następnie uzupełnij właściwości profilu: Wpisz jego nazwę (lewy górny róg ekranu), np. local call dla połączeń lokalnych i remote call dla połączeń zdalnych. DOMIQ 2012 Strona 10 z 13 TU

11 Upewnij się, że wybrana jest opcja String compare. W polu Message wpisz wiadomość, która będzie wyzwalała zdarzenie. Nie używaj polskich znaków i spacji. W naszym przypadku: local dla połączeń lokalnych i remote dla zdalnych. 4. Kliknij przycisk Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. 5. Wróć na główny poziom Setup Menu i wybierz pozycję Action Group Overview. 6. W nowym oknie dodaj nową grupę (przycisk Add new group), a następnie ustal jej parametry: Wpisz nazwę grupy np. Local call. Z rozwijanej listy poniżej wybierz pozycję Enable. W sekcji Event Selection wybierz Message: local call w przypadku połączeń lokalnych. Dla połączeń zdalnych wybierz Message: remote call. W sekcji Actions dodaj nową akcję (przycisk Add new action), a następnie wybierz z listy adresata połączenia Phone Call: <profil>. W miejsce <profil>, dla połączeń lokalnych wybierz nazwę profilu, do którego przyporządkowana została kamera. Analogicznie wybierz profil połączeń dla urządzeń mobilnych. 7. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia. W kolejnym podrozdziale zaprezentujemy sposób, w jaki Base może przetwarzać komunikaty IP otrzymane z wideodomofonu oraz jak wysyłać z z Base komunikaty TCP/IP o określonej treści Reakcja Base na notyfikacje IP Mając zdefiniowane zdarzenia w kamerze, możemy przystąpić do utworzenia zdarzenia w module Base, które będzie wyzwalane notyfikacją IP z wideodomofonu. W zależności od stanu centrali alarmowej moduł Base odpowie komunikatem IP o określonej treści. 1. W konfiguratorze Base wybierz zakładkę Zdarzenia. 2. Dodaj nowe zdarzenie i uzupełnij jego właściwości: Opcjonalnie wpisz opis zdarzenia. W polu Kanał wpisz: C.MOBOTIX.event.t24. W komórce Dane wpisz: CameraBellButton. Zdarzenie będzie wyzwalane po naciśnięciu przycisku dzwonka. 3. Kliknij na Dodaj komendę.... W oknie, które się wyświetli wpisz w polu Nazwa: C.LOGIC, w komórce Wartość wpisz: sipcall(). 4. W zakładce Logika wklej poniższy kod: function sipcall() -- w miejsce <numer> wpisz numer strefy determinujący obecność w budynku/mieszkaniu local isarmed = use 'IDS.armed.<numer>' -- w miejsce <adres_ip> wpisz adres IP wideodomofonu local address = <adres_ip> if isarmed.value == 0 then DOMIQ 2012 Strona 11 z 13 TU

12 command ('C.TCP.send.'..address..':8000','local') -- w miejsce <nazwa_ekranu> wpisz nazwę wizualizacji, na której umieszczony jest podgląd z kamery. end else end command ('C.DISPLAY.screen, <nazwa_ekranu> ) command ('C.TCP.send.'..address..':8000','remote') Program sprawdza stan strefy alarmowej, która determinuje obecność ludzi w budynku i w zależności od jej wartości wysyła odpowiedni komunikat: local lub remote na adres IP wideodomofonu. Następnie komunikaty są przetwarzane zgodnie z konfiguracją z podrozdziału 3.1.Wysyłanie i odbiór notyfikacji IP 3.3. Sterowanie w czasie rozmowy DOMIQ, SIP i kamery Mobotix W podrozdziale opisującym aplikację SIP zwróciliśmy uwagę na funkcję umożliwiającą wyświetlenie klawiatury numerycznej w trakcie rozmowy. Z kolei w opisie konfiguracji serwera SIP pisaliśmy o ustawieniu parametru Camera Remote Control na wartość On. Połączenie obu powyższych funkcji umożliwia bezpośrednie sterowanie wideodomofonem, a pośrednio również systemem automatyki budynkowej z poziomu aplikacji klienckiej SIP. Urządzenia Mobotix zostały wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą odbieranie komend wysłanych przy użyciu klawiatury numerycznej urządzenia, z którym nawiązało połączenie SIP. Spośród dostępnych komend, na szczególną uwagę zasługuje ta przypisana do cyfry 6. Po naciśnięciu 6 i potwierdzeniu znakiem #, zostanie wysłana komenda wyzwalająca wbudowane w wideodomofonie zdarzenie o nazwie User Click. Jak się zapewne domyślasz, stąd już tylko krok do utworzenia zdarzenia w module Base, które będzie reagowało na jego wystąpienie. Po odebraniu zdarzenia, moduł Base może wykonać dowolnie zaprogramowaną sekwencję czynności np. otwarcie bramy/furtki, zapalenie świateł itd. Aby zdefiniować wspomniane zdarzenia wykonaj następujące czynności: 1. W konfiguratorze kamery kliknij na Setup Menu, a następnie na Action Group Overview. 2. W nowym oknie dodaj nową grupę (przycisk Add new group), a następnie ustal jej parametry: Wpisz nazwę grupy np. automation control. Z rozwijanej listy poniżej wybierz pozycję Enable. W sekcji Event Selection wybierz UC User Click. W sekcji Actions dodaj nową akcję (przycisk Add new action), a następnie wybierz z listy IP Notify:<nazwa utworzonego wcześniej profilu>, w naszym przypadku IP Notify: Base. Dzięki temu Base otrzyma informację za każdym razem, gdy wyzwolone zostanie zdarzenie typu User Click. 3. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia. DOMIQ 2012 Strona 12 z 13 TU

13 4. W konfiguratorze modułu Base wybierz zakładkę Zdarzenia. 5. Dodaj nowe zdarzenie i uzupełnij jego właściwości: Opcjonalnie wpisz opis zdarzenia. W polu Kanał wpisz: C.MOBOTIX.event.t24. W komórce Dane wpisz: UC. Zdefiniuj akcje (akcję), które będą wykonane po odebraniu zdarzenia typu User Click - np. otwarcie bramy/furtki itd Reakcja kamery wewnętrznej Jeżeli w realizowanym przez Ciebie scenariuszu nie ma kamery wewnętrznej, możesz pominąć ten podrozdział. W podrozdziale 3.1.Wysyłanie i odbiór notyfikacji IP zdefiniowaliśmy profil notyfikacji IP, który wysyła notyfikację z wideodomofonu do kamery wewnętrznej, infromującą o naciśnięciu dzwonka. Jest to jednocześnie sygnał informujący o przychodzącym z wideodomofonu połączeniu SIP. Definicja zdarzenia przebiega wg poniższej procedury: 1. Wybierz Setup Menu > Event Settings > IP Receive (RC). 2. Uzupełnij parametry następująco: DOMIQ, SIP i kamery Mobotix Pole IP Receive Message należy wypełnić zgodnie z definicją profilu IP w wideodomofonie. Kolejnym etapem jest zdefiniowanie profilu dźwięku, który ma zostać odtworzony. 3. Wybierz Admin Setup > Audio and Phone > Sound Profiles. 4. Dodaj nowy profil i nadaj mu nazwę. 5. Wybierz dźwięk, który ma zostać odtworzony. W polu Loop Count możesz wpisać liczbę potwórzeń odtworzenia dźwięku. 6. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia. 7. Kliknij Setup Menu i wybierz Action Group Overview. 8. Dodaj nową grupę i nadaj jej nazwę np. tcp, a następnie kliknij Edit. 9. Z listy Event Selection wybierz RC - IP Receive. 10. Dodaj nową akcję (Add new action). Z listy wybierz Play Sound: <nazwa Twojego profilu>. 11. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia. DOMIQ 2012 Strona 13 z 13 TU

Integracja z kamerą Mobotix Q24

Integracja z kamerą Mobotix Q24 Integracja z kamerą Mobotix Q24 Ten samouczek jest trzecim z serii, opisujących integrację systemu DOMIQ z urządzeniami Mobotix. W poprzednich dwóch opisaliśmy integrację z wideodomofonem Mobotix T24 oraz

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Integracja z kamerą Mobotix T24

Integracja z kamerą Mobotix T24 Integracja z kamerą Mobotix T24 Ten samouczek jest pierwszym z serii samouczków, w których przedstawiamy integrację systemu DOMIQ z kamerami marki Mobotix. W tym skoncentrujemy się na wideodomofonie Mobotix

Bardziej szczegółowo

Połączenia VoIP z firmą Slican

Połączenia VoIP z firmą Slican Zapraszamy do kontaktu z nami przez VoIP. Połączenia VoIP z firmą Slican Ogólnie Aby skonfigurować urządzenie lub oprogramowanie VoIP do komunikacji z firmą Slican poprzez sieć internet należy w jego ustawieniach

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P

Konfiguracja telefonu Yealink T20P Konfiguracja telefonu Yealink T20P 1 Identyfikacja telefonu Po podłączeniu telefonu do zasilania oraz do sieci Ethernet urządzenie pobierze adres IP z serwera DHCP. Poniżej zostały zaprezentowane trzy

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA

URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA Grandstream HT502 I. Podłączenie bramki VoIP Grandstream HT502 1. Podłącz aparat telefoniczny do bramki VoIP do portu PHONE 1 2. Podłącz Internet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33)

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) Strona 1 Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) 1. Sposób podłączenia telefonu 1) Podłącz zasilanie 2) W celu połączenia telefonu z Internetem podłącz go sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu.

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu. 1. Rejestracja konta 2. Książka telefoniczna 3. Problemy 3.1. Rejestracja 3.2. NAT 3.3. Kodeki 3.4. Zaawansowane Przykład bazuje na wymyślonym operatorze telefonii VoIP o nazwie XYZ. Dane techniczne usługi:

Bardziej szczegółowo

SONOS jest mobilnym systemem multiroom audio. Jego struktura oparta jest o przenośne urządzenia w wbudowanymi wzmacniaczami i głośnikami.

SONOS jest mobilnym systemem multiroom audio. Jego struktura oparta jest o przenośne urządzenia w wbudowanymi wzmacniaczami i głośnikami. Integracja z systemami audio jest jednym z częściej podnoszonych tematów przez Klientów zainteresowanych systemami automatyki budynkowej. Ten samouczek rozpoczyna serię samouczków, w której zaprezentujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł VoIP Moduł VoIP pozwala na współpracę Systemu Vision z telefonią cyfrową VoIP (Voice-over-IP) w protokole SIP. Jego podstawowym zadaniem jest nawiązanie komunikacji z urządzeniami tego typu. Możliwe

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Aby zestawić VPN po protokole IPSec, pomiędzy komputerem podłączonym za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco PAP2T Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA

TELEFONIA INTERNETOWA Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych TELEFONIA INTERNETOWA Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA INSTALACJA I PODSTAWY SERWERA ASTERISK

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

CMS ios. Instrukcja obsługi dla iphone i ipad

CMS ios. Instrukcja obsługi dla iphone i ipad CMS ios Instrukcja obsługi dla iphone i ipad Instrukcja obsługi wersja 1.0 (January 2012) Instrukcja dla programu w wersji 1.40 1 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1 Opis systemu 4 2. Pierwsze uruchomienie programu

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie IntegralNet krok po kroku Pierwsze uruchomienie Spis treści 1. Logowanie administratora w usłudze integralnet...3 2. Zmiana hasła administratora usługi integralnet...4 3. Uruchomienie pierwszego abonenta

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

programu X-lite Spis treści

programu X-lite Spis treści instrukcja instalacji i konfiguracji programu X-lite Spis treści Instalacja programu X-lite... 2 Konfiguracja programu X-lite... 3 Aktywacja poczty głosowej tp... 4 Opcje powiadamiania poczty głosowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. bramka IP. wideodomofon w smartfonie. model: MS03 CLOUD SERVICE SYSTEM

Podręcznik użytkownika. bramka IP. wideodomofon w smartfonie. model: MS03 CLOUD SERVICE SYSTEM Podręcznik użytkownika bramka IP wideodomofon w smartfonie model: MS03 INSTRUKCJA OBSŁUGI CLOUD SERVICE SYSTEM SPECYFIKACJA TECHNICZNA Schemat połączenia WAŻNE! Do korzystania z bramki IP niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi

Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi MODELE: PASSION / VISION Dziękujemy za wybranie urządzenia marki inventor. Aby zapewnić poprawną pracę urządzenia, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

DOMIQ/Light pierwsze kroki

DOMIQ/Light pierwsze kroki DOMIQ/Light pierwsze kroki Oświetlenie obok ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji jest jednym z głównych kosztów eksploatacji budynku. W tym samouczku przedstawimy elementarz użycia DOMIQ/Light, modułu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator?

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator? Rozdział 6 Komunikatory internetowe i czaty Komunikatory internetowe umożliwiają korzystającym z nich użytkownikom sieci m.in. prowadzenie pogawędek tekstowych czy przesyłanie plików. Większość programów

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji Netia Fon

Instrukcja rejestracji Netia Fon Instrukcja rejestracji Netia Fon 1. Rejestracja usługi Fon W celu rejestracji Netia Fona należy zalogować się do Netia Spota. Wpisz w pasku przeglądarki internetowej adres netiaspot.home lub 192.168.1.254.

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W Instrukcja Obsługi Wstęp Centralka PLANET IPX-300 / 300W IP PBX została zaprojektowana i zoptymalizowana dla zastosowań w małych i średnich firmach. Możliwość rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2 Instrukcja użytkownika Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POPRAWNEGO DZIAŁANIA SYSTEMU... 2 Specyfikacja techniczna i funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemach Mac OS 8.x i 9.x. Instalacja modemu podzielona jest na pięć etapów: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi monitora 7

Skrócona instrukcja obsługi monitora 7 Skrócona instrukcja obsługi monitora 7 1. Opis przedniego panelu 2. Schemat okablowania Odległość do 100m. (3x0,5mm) + Kabel koncentryczny 5. Aplikacja Mobilna MobileEyeDoor+. Do obsługi wideodomofonu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo