ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ"

Transkrypt

1 Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 25 kwietnia 2013 r. PCPR.ZFK ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, póz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi szkoleniowe" złożono następujące oferty: Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego na część l Kurs komputerowy" wpłynęło pięć ofert następujących Wykonawców: 1. Edukacja IT Sławomir Malec, ul. Kościuszki 27, Bygdoszcz, 2. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, Gdańsk, 3. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELIM Ośrodek Dokształacania i Doskonalenia 4. Ośrodek Szkoleń i Korepetycji Edukacja" Tomasz Kadylak, Al. 3-go Maja 77/9, Słupsk, 5. Kaszubskie Centrum Edukacji Vademecum" Marian Seyda, ul. Partyzantów 4,. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego na część II Obsługa kas fiskalnych" wpłynęły cztery oferty następujących Wykonawców: 1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, Gdańsk, 2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELIM Ośrodek Dokształacania i Doskonalenia, 4. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Piwna 1/2, Gdańsk. tel , ul. Krasickiego 4 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego na część III Kurs języka angielskiego" wpłynęły trzy oferty następujących Wykonawców: 1. LESCARGOT Kursy Językowe i Tłumaczenia Monika Malcharek, ul. Grunwaldzka 236/1, Gdańsk, 2. Szkoła Języka Angielskiego Eureka" Tomasz Lipiński ul. Kościerska 3c/13, Chojnice,. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego na część IV Magazynier z fakturowaniem" wpłynęły cztery oferty następujących Wykonawców: 1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, Gdańsk, 2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELIM Ośrodek Dokształacania i Doskonalenia, 4. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Piwna 1/2, Gdańsk. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego na część V Operator sprzętu ciężkiego - równiarka klasa IM" wpłynęła jedna oferta następującego Wykonawcy: 1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe Inżynieria, ul. Augustyńskiego 1, Gdańsk. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego na część VI Operator sprzętu ciężkiego - koparkoładowarka" wpłynęły dwie oferty następujących Wykonawców: 1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe Inżynieria, ul. Augustyńskiego 1, Gdańsk, 2. Ośrodek Dydaktyczno Szkoleniowy P.P.U.H. Polkar" Andrzej Karpus, ul. Armii Krajowej 1, Żukowo. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego na część VII Kurs spawacza metodą TIG 141" wpłynęła jedna oferta następującego Wykonawcy: 1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe Inżynieria, ul. Augustyńskiego 1, Gdańsk. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego na część VIII Podstawy księgowości, księgowość komputerowa - programy symfonia i płatnik" wpłynęły trzy oferty następujących Wykonawców: 1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, Gdańsk, 2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELIM Ośrodek Dokształacania i Doskonalenia.

3 Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego na część IX AUTOCAD w budownictwie - projektowanie od podstaw do zaawansowanego (l, II, III stopień) " wpłynęła jedna oferta następującego Wykonawcy: 1. PROCAD SA - Oddział Gdańsk, ul. Kartuska 215, Gdańsk. Do upływu składania ofert do Zamawiającego na część X Prawo jazdy kat. C" wpłynęła jedna oferta następującego Wykonawcy: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Tolek" Jacek Zaborowski, ul. Długa 23, Kościerzyna. Do upływu składania ofert do Zamawiającego na część XI Prawo jazdy kat. E/C" wpłynęła jedna oferta następującego Wykonawcy: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Tolek" Jacek Zaborowski, ul. Długa 23, Kościerzyna. Do upływu składania ofert do Zamawiającego na część XII Prawo jazdy kat. B" wpłynęła jedna oferta następującego Wykonawcy: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Tolek" Jacek Zaborowski, ul. Długa 23, Kościerzyna. Do upływu składania ofert do Zamawiającego na część XVI Równość szans kobiet i mężczyzn" wpłynęły dwie oferty następujących Wykonawców: 1. Psyche&Soma&Polis Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Michalska, ul. Obrońców Pokoju 15/18, Pruszcz Gdański. 2. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Piwna 1/2, Gdańsk. Oferty podlegające ocenie punktowej złożone na część l Kurs komputerowy", uzyskały następującą punktację: 1. Edukacja IT Sławomir Malec ul. Kościuszki Bydgoszcz Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 7 258,00 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 62,49 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 81 pkt. Łącznie oferta otrzymała 143,49 pkt. 2. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku ul. Długi Targ 46/ Gdańsk Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 2 658,60 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 170,61 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 84 pkt. Łącznie oferta otrzymała 254,61 pkt.

4 3. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego Świecie Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 2 400,00 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 189,00 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 87,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 276,00 pkt. 4. Ośrodek Szkoleń i Korepetycji Edukacja" Tomasz Kadylak AL 3-go Maja 77/ Słupsk Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 2 202,00 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 205,98 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 84,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 289,98 pkt. 5. Kaszubskie Centrum Edukacji Vademecum" Marian Seyda ul. Partyzantów 4 Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 2 160,00 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 210,00 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 90 pkt. Łącznie oferta otrzymała 300 pkt. złożoną przez Wykonawcę - Kaszubskie Centrum Edukacji Vademecum" Marian Seyda, ul. Partyzantów 4,. Oferty podlegające ocenie punktowej złożone na część III Kurs języka angielskiego", uzyskały następującą punktację: 1. UESCARGOT Kursy Językowe i Tłumaczenia Monika Malcharek ul. Grunwaldzka 236/ Gdańsk Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 4 998,00 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 134,88 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 76,68 pkt. Łącznie oferta otrzymała 211,56 pkt. 2. Szkoła Języka Angielskiego EUREKA" Tomasz Lipiński ul. Kościerska 3c/ Chojnice Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 4 260,00 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 158,25 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 83,34 pkt. Łącznie oferta otrzymała 241,59 pkt. 3. Kaszubskie Centrum Edukacji Vademecum" Marian Seyda ul. Partyzantów 4

5 Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 3210,00 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 210,00 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 90,00 pkt. Łącznie złożoną przez Wykonawcę - Kaszubskie Centrum Edukacji Vademecum" Marian Seyda, ul. Partyzantów 4,. Oferty podlegające ocenie punktowej złożone na część IV Magazynier z fakturowaniem", uzyskały następującą punktację: 1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku ul. Długi Targ 46/ Gdańsk Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 4 574,40 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 139,56 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 90,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 229,56 pkt. 2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego Świecie Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 5 000,00 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 127,68 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 80,37 pkt. Łącznie oferta otrzymała 208,05 pkt. 3. Kaszubskie Centrum Edukacji Vademecum" s.c. Marian Seyda ul. Partyzantów 4 Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 3 040,00 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 210,00 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 80,37 pkt. Łącznie oferta otrzymała 290,37 pkt. 4. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Piwna 1/ Gdańsk Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 3 744,00 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 170,52 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 90,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 260,52 pkt. złożoną przez Wykonawcę - Kaszubskie Centrum Edukacji Vademecum" Marian Seyda, ul. Partyzantów 4,.

6 Oferta podlegająca ocenie punktowej złożona na część X Prawo jazdy kat. C", uzyskała następującą punktację: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Tolek" Jacek Zaborowski ul. Długa 23 Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 2 162,70 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 210,00 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 90,00 pkt. Łącznie złożoną przez Wykonawcę - Ośrodek Szkolenia Kierowców Tolek" Jacek Zaborowski, ul. Długa 23,. Oferta podlegająca ocenie punktowej złożona na część XI Prawo jazdy kat. E/C", uzyskała następującą punktację: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Tolek" Jacek Zaborowski ul. Długa 23 Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 2 077,70 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 210,00 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 90,00 pkt. Łącznie złożoną przez Wykonawcę - Ośrodek Szkolenia Kierowców Tolek" Jacek Zaborowski, ul. Długa 23,. Oferta podlegająca ocenie punktowej złożona na część XII Prawo jazdy kat. B", uzyskała następującą punktację: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Tolek" Jacek Zaborowski ul. Długa 23 Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 9 538,90 złotych, która w kryterium ceny otrzymała 210,00 pkt., a w kryterium jakości merytorycznej 90 pkt. Łącznie złożoną przez Wykonawcę - Ośrodek Szkolenia Kierowców Tolek" Jacek Zaborowski, ul. Długa 23,.

7 Jednocześnie informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 113, póz. 759 ze zm.) po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni -jeżeli zostało przesłane w inny sposób. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Krasickiego KOŚCIERZYNA te!./fax NIP: D Y K b. łx 'l O R Powiatowego Centrum Pomacy Roclzinit,. Sylwia Diearich

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gd Nowy Dwór Gdański, dn. 06.05.2014 r. Dotyczy: Zamówienia publicznego OPS.EFS.261.1.2014 www.mgopsndg.pl ZAWIADOMIENIE O

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gd Nowy Dwór Gdański, dn. 10.07.2012 roku Dotyczy: Zamówienia publicznego OPS-EFS- 341/7/2012 www.mgopsndg.pl ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Znak sprawy : WS-RS-9265/1/15 - tel./fax : ( 16 ) 675-05-60, 675-05-59.

ZAWIADOMIENIE. Znak sprawy : WS-RS-9265/1/15 - tel./fax : ( 16 ) 675-05-60, 675-05-59. ZAWIADOMIENIE Przemyśl, dnia 17.03.2015 r. o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe, doradcze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Częstochowa, dn. 10.10.2014 r. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Niniejszym informujemy, iż wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP Związek Pracodawców, ul.hallera 18, 84-200 Wejherowo, cena oferty: 5 510,40 zł. brutto.

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP Związek Pracodawców, ul.hallera 18, 84-200 Wejherowo, cena oferty: 5 510,40 zł. brutto. Reda, dn. 31.10.2013r. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, z dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 1/ 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328516-2012 z dnia 2012-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Mazowiecki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Załącznik Nr 66a Pabianice, dnia 25.04.2014 r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN.272.1.2014... znak sprawy nazwa wykonawcy. adres wykonawcy. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

następujące brzmienie :

następujące brzmienie : Projekt Start w samodzielność jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Warszawa 06 luty 2014 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wynajmu sal szkoleniowych (kod CPV: 70220000-9

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Przeprowadzenie cyklu dwudniowych szkoleń merytorycznych na potrzeby projektu: NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim w ramach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532 Gorzów Wlkp. 06.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2013 na zaprojektowanie, budowę, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej projektu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm POWIAT NAZWA DANE TELEADRESOWE STRONA WWW ADRES E-MAIL ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UWAGI bytowski w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 77-100 Bytów tel. (059)

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZO.110.5.2013 Stok Lacki 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług edukacyjnych obejmujących organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Stoku Lackim w ramach projektu: Jestem,

Bardziej szczegółowo