Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer"

Transkrypt

1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Mazowiecki Zadanie 1: Kurs prawa jazdy kat. B - 9 os., kurs prawa jazdy kat. C - 2 os., kurs prawa jazdy kat. D dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. B - 1 os. Zadanie 2. Kurs prawa jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych - 1 os. Zadanie 3. Kurs... Termin składania ofert: Nowy Dwór Mazowiecki: Organizacja i realizacja kursów zawodowych w związku z realizacją projektu pn Czas na aktywność współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 6, Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i realizacja kursów zawodowych w związku z realizacją projektu pn Czas na aktywność współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 1: Kurs prawa jazdy kat. B - 9 os., kurs prawa jazdy kat. C - 2 os., kurs prawa jazdy kat. D dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. B -1 os. Zadanie 2. Kurs prawa jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych - 1 os. Zadanie 3. Kurs języka angielskiego poziom podstawowy - 7 os. Zadanie 4. Kurs wózków jezdniowych -3 os. Zadanie 5. Kurs obsługi programów magazynowych - 6 os. Zadanie 6. Kurs komputerowy poziom podstawowy - 6. os. Zadanie 7. Kurs komputerowy poziom zaawansowany - 3.os. Zadanie 8. Kurs z zakresu działania i naprawy systemów operacyjnych Windows - 1 os. Zadanie 9. Kurs komputerowy z zakresu programu księgowego Symfonia - 1 os. Zadanie 10. Kurs grafiki bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=365216&rok= /10

2 komputerowej - 5 os. Zadanie 11. Kurs kas fiskalnych z obsługą komputera 1 os. Zadanie 12. Kurs księgowości 2 os Zadanie 13. Kurs kadr i płac - 3 os. Zadanie 14. Kurs z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów - 1 os. Zadanie 15. Kurs asystent osoby niepełnosprawnej - 1 os. Zadanie 16. Kurs asystent osoby starszej - 3 os. Zadanie 17. Kurs florystyki - 2 os. Zadanie 18. Kurs stylizacji paznokci - 4 os. Zadanie 19. Kurs fotograficzny podstawowy - 1 os. Zadanie 20.Kurs administracyjno - biurowy - 2 os. Zadanie 21.Kurs spawania metodą TIG - 1 os. Zadanie 22.Kurs wychowawcy kolonijnego - 2 os. Zadanie 23.Kurs kelnerski - 1 os. Zadanie 24.Kurs baristy - 2 os. Zadanie 25.Kurs rekreacji ruchowej - specjalizacja survival - 1 os. Zadanie 26.Kurs umiejętności interpersonalnych - 1 os. Zadanie 27.Kurs asystentki stomatologicznej - 1 os. Zadanie 28. Kurs z zakresu prowadzenia własnej firmy - 1 os. Zadanie 29. Kurs archiwisty I i II stopnia - 1 os. Zadanie 30. Kurs ochrony osób i mienia I stopnia - 2 os.. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn Czas na aktywność współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część NR: 1 Nazwa: Kurs prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy kat. C., kurs prawa jazdy kat. D dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. B. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. Szkoła Nauki Jazdy Andrzej Gryglas, ul. Bohaterów Modlina 48, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Bohaterów Modlina 48, Nowy Dwór Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21900,00 PLN. Cena wybranej oferty: 21440,00 Oferta z najniższą ceną: 21440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23440,00 Część NR: 2 Nazwa: Kurs prawa jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=365216&rok= /10

3 IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców PIK, ul. Jastrzębowskiego 22, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2760,00 PLN. Cena wybranej oferty: 3660,00 Oferta z najniższą ceną: 3660,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3660,00 Część NR: 3 Nazwa: Kurs języka angielskiego poziom podstawowy. Principis, ul. Mokra 34B, Błonie, ul. Mokra 34B, Błonie, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN. Cena wybranej oferty: 6895,00 Oferta z najniższą ceną: 6895,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9900,00 Część NR: 4 Nazwa: Kurs wózków jezdniowych dla kadr.pl Dorota Podymniak, ul. Powstańców Warszawy 40, Łomianki, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2850,00 PLN. Cena wybranej oferty: 3150,00 Oferta z najniższą ceną: 3150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7800,00 Część NR: 5 Nazwa: Kurs obsługi programów magazynowych bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=365216&rok= /10

4 IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. Principis, ul. Mokra 34B, Błonie, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9000,00 PLN. Cena wybranej oferty: 5640,00 Oferta z najniższą ceną: 5640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16038,00 Część NR: 6 Nazwa: Kurs komputerowy poziom podstawowy IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10. Principis, ul. Mokra 34B, Błonie, ul. Mokra 34B, Błonie, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5880,00 PLN. Cena wybranej oferty: 4950,00 Oferta z najniższą ceną: 4950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12120,00 Część NR: 7 Nazwa: Kurs komputerowy poziom zaawansowany IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8, Janowiec Wlkp., ul. Zielona 8, Janowiec Wlkp., IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4125,60 PLN. Cena wybranej oferty: 3540,00 Oferta z najniższą ceną: 3540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12750,00 Część NR: 8 Nazwa: Kurs z zakresu działania i naprawy systemów operacyjnych Windows bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=365216&rok= /10

5 IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8, Janowiec, ul. Zielona 8, Janowiec Wlkp., IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4720,00 PLN. Cena wybranej oferty: 2460,00 Oferta z najniższą ceną: 2460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4950,00 Część NR: 9 Nazwa: Kurs komputerowy z zakresu programu księgowego Symfonia IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4538,00 PLN. Cena wybranej oferty: 2480,00 Oferta z najniższą ceną: 2480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4800,00 Część NR: 10 Nazwa: Kurs grafiki komputerowej poziom podstawowy IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8, Janowiec Wlkp, ul. Zielona 8, Janowiec Wlkp, IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN. Cena wybranej oferty: 3400,00 Oferta z najniższą ceną: 3400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6335,00 bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=365216&rok= /10

6 Część NR: 11 Nazwa: Kurs kas fiskalnych z obsługą komputera IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4600,00 PLN. Cena wybranej oferty: 2045,50 Oferta z najniższą ceną: 2045,50 / Oferta z najwyższą ceną: 3360,00 Część NR: 12 Nazwa: Kurs księgowości IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4500,00 PLN. Cena wybranej oferty: 2775,00 Oferta z najniższą ceną: 2775,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5800,00 Część NR: 13 Nazwa: Kurs kadr i płac IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4980,00 PLN. Cena wybranej oferty: 3090,00 bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=365216&rok= /10

7 Oferta z najniższą ceną: 3090,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00 Część NR: 14 Nazwa: Kurs z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3902,00 PLN. Cena wybranej oferty: 2045,50 Oferta z najniższą ceną: 2045,50 / Oferta z najwyższą ceną: 3848,00 Część NR: 15 Nazwa: Kurs asystent osoby niepełnosprawnej IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. ASKIB Biuro Usług Kadrowo-Szkoleniowych Iwona Kasprzyk, ul. Lotników 7/108, Nowy Dwór Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1790,00 PLN. Cena wybranej oferty: 3880,00 Oferta z najniższą ceną: 3880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4200,00 Część NR: 16 Nazwa: Kurs asystent osoby starszej IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał Radzki, ul. Płochocińska 19, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5370,00 PLN. bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=365216&rok= /10

8 Cena wybranej oferty: 3600,00 Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4650,00 Część NR: 18 Nazwa: Kurs stylizacji paznokci dla kadr.pl Dorota Podymniak,. Powstańców Warszawy 40, Łomianki, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4700,00 PLN. Cena wybranej oferty: 6000,00 Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10655,00 Część NR: 19 Nazwa: Kurs fotograficzny podstawowy IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. Lubelska Szkoła Fotografii Karol Zienkiewicz, ul. Szewska 4, Lublin, kraj/woj. lubelskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN. Cena wybranej oferty: 3900,00 Oferta z najniższą ceną: 3900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4700,00 Część NR: 20 Nazwa: Kurs administracyjno - biurowy IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3380,00 PLN. bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=365216&rok= /10

9 Cena wybranej oferty: 2684,00 Oferta z najniższą ceną: 2684,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5600,00 Część NR: 23 Nazwa: Kurs kelnerski IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. Maria Rachwał EDUKATOR, ul. Okrzei 18/1, Lębork, ul. Okrzei 18/1, Lębork, kraj/woj. pomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4700,00 PLN. Cena wybranej oferty: 6000,00 Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00 Część NR: 24 Nazwa: Kurs baristy IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. Maria Rachwał EDUKATOR, ul. Okrzei 18/1,, Lębork, kraj/woj. pomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8400,00 PLN. Cena wybranej oferty: 5000,00 Oferta z najniższą ceną: 5000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5000,00 Część NR: 26 Nazwa: Kurs umiejętności interpersonalnych IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:. OSK PIK, Pcin 57, Ciepielów, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4100,00 PLN. bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=365216&rok= /10

10 Cena wybranej oferty: 2500,00 Oferta z najniższą ceną: 2500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4300,00 Część NR: 28 Nazwa: Kurs z zakresu prowadzenia własnej firmy IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. Principis, ul. Mokra 34B, Błonie, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4337,00 PLN. Cena wybranej oferty: 1990,00 Oferta z najniższą ceną: 1990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3490,00 bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=365216&rok= /10

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 1/ 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328516-2012 z dnia 2012-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Mazowiecki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284213-2011r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284213-2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011/ Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 132448-2013; data zamieszczenia: 05.04.2013

Numer ogłoszenia: 132448-2013; data zamieszczenia: 05.04.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Proszowice: Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114177-2011 z dnia 2011-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drawsko Pomorskie 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 341157-2010r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 341157-2010r. Warszawa: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 29 im. Giuseppe Numer ogłoszenia: 414270-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-07-13

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-07-13 Strona 1 z 5 Kraków: zawarcie umów na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od 10 czerwca do 10 lipca 2015 Numer ogłoszenia: 174824-2015; data zamieszczenia: 13.07.2015

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26286-2015 z dnia 2015-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rabka-Zdrój Zamówienie obejmuje dostawę leków, materiałów medycznych, drobnego sprzętu medycznego, nici chirurgicznych,

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16129-2014r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16129-2014r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-90-36 fax. (075) 744-31-03 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 1 z 7 2013-01-10 08:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 255083-2012 z dnia 2012-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bytom Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190990-2011r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190990-2011r. Sanok: Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku Numer ogłoszenia: 244784-2011; data zamieszczenia: 16.08.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Page 1 of 7 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 431540-2012 z dnia 2012-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chorzów Wartość szacunkowa netto zamówienia podstawowego wynosi: 2880 zł dla części zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=4591&rok=2012-...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=4591&rok=2012-... Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334865-2011 z dnia 2011-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO.242.2.2011 Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO.242.2.2011 Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA zamieszczanie obowiązkowe zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne Numer ogłoszenia: 46801-2013;

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, ID.272.19.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 71269-2015 z dnia 2015-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno,

Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412492-2011 z dnia 2011-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66372-2014 z dnia 2014-02-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, środków higienicznych i drobnych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171348-2014r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171348-2014r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 171348-2014 z dnia 2014-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa szkła i plastików laboratoryjnych wyszczególnionych

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Realizacja utrzymania zimowego (odśnieżania) dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2015

Czerwionka-Leszczyny: Realizacja utrzymania zimowego (odśnieżania) dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2015 Czerwionka-Leszczyny: Realizacja utrzymania zimowego (odśnieżania) dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 16871 2015 z dnia 2015 02 09 r. Ogłoszenie o zamówieniu Ostróda 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP-403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 74804-2015 z dnia 2015-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wilczyce 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie, przebudowie dróg

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 75788-2012 z dnia 2012-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Pełnieniu funkcji mentora dla spółdzielni

Bardziej szczegółowo

roboty instalacyjne wod.-kan., i c.o., e) roboty instalacyjne gazowe, f) roboty posadzkarskie, g) roboty stolarskie, h) roboty

roboty instalacyjne wod.-kan., i c.o., e) roboty instalacyjne gazowe, f) roboty posadzkarskie, g) roboty stolarskie, h) roboty 1 z 5 2012-03-02 13:12 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 10564-2012 z dnia 2012-01-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej: remont 400 zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147849-2012r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147849-2012r. 1 z 6 2012-09-11 13:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 147849-2012 z dnia 2012-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płock Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawadrobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo