Część I - Grafika komputerowa i tworzenie stron www

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I - Grafika komputerowa i tworzenie stron www"

Transkrypt

1 Znak: PCPR.CDU Sanok, dnia r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7. Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.. W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w roku 0 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku - na podstawie art. 9 ust ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 9 stycznia 00r. (tekst jednolity Dz. U. 0r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający informuje, Ŝe dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne części zamówienia: Zestawienie złoŝonych ofert: Część I - Grafika komputerowa i tworzenie stron www Lp. Nazwa Wykonawcy Adres x 00 Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości ul. Mickiewicza 9 000,00 zł 00 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku ul. StróŜowska 6 DLAKADR Sp. z o.o. ul. Nakielska 0-06 Warszawa Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. ul. Zamkowa Pabianice 5 7,00 zł 7,9. Wybrana została oferta - Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości ul. Mickiewicza 9 która uzyskała 00 pkt. - wartość oferty : 000,00zł

2 . Z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy: DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie. W postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: - oferta złoŝona przez DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. oferta Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. StróŜowska 6, - na podstawie art. 89 ust. pkt 8 ustawy gdyŝ zamawiający złoŝył ofertę jako jednostka organizacyjna Powiatu, tym samym nie jest uprawniony do podpisania umowy z Zamawiającym. RCRE nie posiada osobowości prawnej ani odrębnej zdolności kontraktowej. Do zawarcia umowy niezbędne jest występowanie dwóch niezaleŝnych podmiotów prawa zdolnych do zawarcia umowy.. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 9 zostanie zawarta po dniu 6 sierpnia 0r. Część II - ECDL z certyfikatem Zestawienie złoŝonych ofert: 5 6 Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. DM System Damian Mazur Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku DLAKADR Sp. z o.o. Zakład Usług Informatycznych Teresa Kotek Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. ul. Jagiellońska -00 Nowy Sącz ul. Wrzosowa Rzeszów ul. StróŜowska 6 ul. Nakielska 0-06 Warszawa ul. Słowackiego Przemyśl ul. Zamkowa Pabianice 8 000,00 zł 00-9,00 zł 78,5 - x 00

3 . Wybrana została oferta - DM System Damian Mazur ul. Wrzosowa 5, 5-60 Rzeszów, która uzyskała 00 pkt. - wartość oferty : 8.000,00zł. Z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania przynajmniej jednego w/w szkolenia dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. ul. Zamkowa, Pabianice - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie. W postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: oferta złoŝona przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentów tj. wykazanie wykonania przynajmniej jednego w/w szkolenia dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie oferta złoŝona przez DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. oferta złoŝona przez Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. ul. Zamkowa, Pabianice została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. oferta Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. StróŜowska 6, - na podstawie art. 89 ust. pkt 8 ustawy gdyŝ zamawiający złoŝył ofertę jako jednostka organizacyjna Powiatu, tym samym nie jest uprawniony do podpisania umowy z Zamawiającym. RCRE nie posiada osobowości prawnej ani odrębnej zdolności kontraktowej. Do zawarcia umowy niezbędne jest występowanie dwóch niezaleŝnych podmiotów prawa zdolnych do zawarcia umowy.. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 9 zostanie zawarta po dniu 6 sierpnia 0r.

4 Część III - Prawo jazdy kategorii C Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Lesko Jan Rębiasz Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach ul. Piłsudskiego 8, Lesko ul. Michalusa 8-0 Gorlice 0,00 zł 00 x 00. Z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy: - Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Lesko Jan Rębiasz, ul. Piłsudskiego 8, Lesko - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania przynajmniej jednego w/w szkolenia dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie. W postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: - oferta złoŝona przez Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Lesko Jan Rębiasz, ul. Piłsudskiego 8, Lesko została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentów tj. wykazanie wykonania przynajmniej jednego w/w szkolenia dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie.. Zamawiający uniewaŝnia postępowanie w tej części na podstawie art. 9 ust pkt z uwagi na fakt, iŝ cena najkorzystniejszej nieodrzuconej oferty tj. kwota.0,00 przewyŝsza o ok. 00% kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę.00,00zł Część IV - Obsługa i oprogramowanie obrabiarek CNC Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. ul. StróŜowska 6 ul. Zamkowa Pabianice 8 665,0 zł 00 x 00

5 . W postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: Oferta Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. StróŜowska 6, - na podstawie art. 89 ust. pkt 8 ustawy gdyŝ zamawiający złoŝył ofertę jako jednostka organizacyjna Powiatu, tym samym nie jest uprawniony do podpisania umowy z Zamawiającym. RCRE nie posiada osobowości prawnej ani odrębnej zdolności kontraktowej. Do zawarcia umowy niezbędne jest występowanie dwóch niezaleŝnych podmiotów prawa zdolnych do zawarcia umowy.. Zamawiający uniewaŝnia postępowanie w tej części na podstawie art. 9 ust pkt z uwagi na fakt, iŝ cena najkorzystniejszej nieodrzuconej oferty tj. kwota 8.665,0zł przewyŝsza o ponad 80% kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 6.500,00zł Część V - Księgowość od podstaw do samodzielnego księgowania x 00 Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach ul. Michalusa 8-0 Gorlice 5 5,08 zł 00 Akademia Zdrowia Izabela Łajs filia Rzeszów ul. Główna Justynów 7 70,00 zł 7,6 Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości ul. Mickiewicza ,00 zł 60,8 Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Partyzantów 9-00 Zamość 9 050,0 zł 59,9 5 Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka ul. Zielona Janowiec Wlkp. 0 8,08 zł 5,0 6 Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Jagiellońska -00 Nowy Sącz 7 DLAKADR Sp. z o.o. ul. Nakielska 0-06 Warszawa. Wybrana została oferta - Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach, ul. Michalusa, 8-0 Gorlice, która uzyskała 00 pkt. - wartość oferty : 5.5,08zł

6 . Z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie. W postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: oferta złoŝona przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. oferta złoŝona przez DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy.. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 9 zostanie zawarta po dniu 6 sierpnia 0r. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku SERVE Andrzej Szymon Borkowski Część VI AutoCad D i D trzy stopnie zaawansowania ul. StróŜowska 6 ul. Astronomów lok Warszawa 976,00 zł 00 x 00 Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. ul. Zamkowa Pabianice 5 00,00 zł 97,88 DLAKADR Sp. z o.o. ul. Nakielska 0-06 Warszawa

7 . Z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy: - DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie. W postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: - oferta złoŝona przez DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. Oferta Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. StróŜowska 6, - na podstawie art. 89 ust. pkt 8 ustawy gdyŝ zamawiający złoŝył ofertę jako jednostka organizacyjna Powiatu, tym samym nie jest uprawniony do podpisania umowy z Zamawiającym. RCRE nie posiada osobowości prawnej ani odrębnej zdolności kontraktowej. Do zawarcia umowy niezbędne jest występowanie dwóch niezaleŝnych podmiotów prawa zdolnych do zawarcia umowy.. Zamawiający uniewaŝnia postępowanie w tej części na podstawie art. 9 ust pkt z uwagi na fakt, iŝ cena najkorzystniejszej nieodrzuconej oferty tj. kwota.976,00 przewyŝsza o ponad 50% kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 9.900,00zł 5 ART. COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Akademia Zdrowia Izabela Łajs filia Rzeszów Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Część VII - WizaŜ i makijaŝ oraz stylizacja paznokci ul. Lisa Kuli 5-0 Rzeszów ul. Michalusa 8-0 Gorlice ul. Główna Justynów ul. Piłsudskiego 5-07 Rzeszów ul. Jagiellońska -00 Nowy Sącz 500,00 zł ,00 zł 86,5 5 80,00 zł 8,6 x 00

8 . Wybrana została oferta - ART. COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Lisa Kuli 5-0 Rzeszów, która uzyskała 00 pkt. - wartość oferty :.500,00zł. Z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy: Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie ul. Piłsudskiego, 5-07 Rzeszów - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego oraz dokumentu zawierającego wykaz osób uczestniczących w w/w postępowaniu, które przeprowadziły co najmniej dwa szkolenia zawodowe. Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie. W postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie oferta złoŝona przez Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie ul. Piłsudskiego, 5-07 Rzeszów została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego oraz dokumentu zawierającego wykaz osób uczestniczących w w/w postępowaniu, które przeprowadziły co najmniej dwa szkolenia zawodowe.. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 9 zostanie zawarta po dniu 6 sierpnia 0r.

9 Część VIII - Operator koparko-ładowarki kl.iii wszystkie typy Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Lesko Jan Rębiasz Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach DLAKADR Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 8, Lesko ul. Michalusa 8-0 Gorlice ul. Nakielska 0-06 Warszawa 5 850,00 zł ,00 zł 60 x 00. Wybrana została oferta - Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Lesko Jan Rębiasz, ul. Piłsudskiego 8, Lesko, która uzyskała 00 pkt. - wartość oferty : 5.850,00zł. Z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy: - DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie. W postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: - oferta złoŝona przez DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy.. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 9 zostanie zawarta po dniu 6 sierpnia 0r.

10 Część IX - Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia x 00 Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości ul. Mickiewicza ,00 zł 00 Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Jagiellońska -00 Nowy Sącz. Wybrana została oferta - Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Mickiewicza 9,, która uzyskała 00 pkt. - wartość oferty : 0.000,00zł Wybrana oferta jest jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu.. Z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentów zawierających wykazania wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz wykaz osób, które miały uczestniczyć w realizacji zamówienia i wskazania ich zakresu do wykonania czynności w czasie realizacji w/w zamówienia, jak równieŝ ilości przeprowadzonych szkoleń przez te osoby.. W postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: - oferta złoŝona przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentów tj. wykazania wykonania trzech trzech szkoleń do społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz wykaz osób, które miały uczestniczyć w realizacji zamówienia i wskazania ich zakresu do wykonania czynności w czasie realizacji w/w zamówienia, jak równieŝ ilości przeprowadzonych szkoleń przez te osoby.. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 9 zostanie zawarta po dniu 6 sierpnia 0r.

11 Część X Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Akademia Zdrowia Izabela Łajs filia Rzeszów Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku DLAKADR Sp. z o.o. - Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych ul. Michalusa 8-0 Gorlice ul. Piłsudskiego 5-07 Rzeszów ul. Judyckiego 8-00 Wejherowo ul. Jagiellońska -00 Nowy Sącz ul. Główna Justynów ul. Partyzantów 9-00 Zamość ul. StróŜowska 6 ul. Nakielska 0-06 Warszawa,98 zł ,0 zł 85, ,00 zł 7, ,00 zł 6,6 7 00,80 zł 60,. Wybrana została oferta - Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach, ul. Michalusa, 8-0 Gorlice, która uzyskała 00 pkt. - wartość oferty :.,98zł. Z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie x 00 DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym

12 przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie. W postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: oferta złoŝona przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. oferta złoŝona przez DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. Oferta Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. StróŜowska 6, - na podstawie art. 89 ust. pkt 8 ustawy gdyŝ zamawiający złoŝył ofertę jako jednostka organizacyjna Powiatu, tym samym nie jest uprawniony do podpisania umowy z Zamawiającym. RCRE nie posiada osobowości prawnej ani odrębnej zdolności kontraktowej. Do zawarcia umowy niezbędne jest występowanie dwóch niezaleŝnych podmiotów prawa zdolnych do zawarcia umowy.. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 9 zostanie zawarta po dniu 6 sierpnia 0r.

13 Część XI - Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem, gospodarka magazynowa x 00 Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości ul. Mickiewicza 9 000,00 zł 00 5 Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie Akademia Zdrowia Izabela Łajs filia Rzeszów Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach ul. Piłsudskiego 5-07 Rzeszów ul. Główna Justynów ul. StróŜowska 6 ul. Michalusa 8-0 Gorlice 50,00 zł 96,8 5 80,00 zł 7,5 7 60,00 zł 55, Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Jagiellońska -00 Nowy Sącz ul. Zielona Janowiec Wlkp. ul. Partyzantów 9-00 Zamość 9 685,0 zł,0 9 88,0 zł 0,7. Wybrana została oferta - Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Mickiewicza 9,, która uzyskała 00 pkt. - wartość oferty :.000,00zł. Z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie

14 . W postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: oferta złoŝona przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. Oferta Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. StróŜowska 6, - na podstawie art. 89 ust. pkt 8 ustawy gdyŝ zamawiający złoŝył ofertę jako jednostka organizacyjna Powiatu, tym samym nie jest uprawniony do podpisania umowy z Zamawiającym. RCRE nie posiada osobowości prawnej ani odrębnej zdolności kontraktowej. Do zawarcia umowy niezbędne jest występowanie dwóch niezaleŝnych podmiotów prawa zdolnych do zawarcia umowy.. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 9 zostanie zawarta po dniu 6 sierpnia 0r Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Akademia Zdrowia Izabela Łajs filia Rzeszów Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński DLAKADR Sp. z o.o. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku Część XII - Kucharz-ciastkarz z elementami carvingu ul. Jagiellońska -00 Nowy Sącz ul. Główna Justynów ul. Partyzantów 9-00 Zamość ul. Michalusa 8-0 Gorlice ul. Judyckiego 8-00 Wejherowo ul. Nakielska 0-06 Warszawa ul. StróŜowska ,77 zł ,00 zł 88,06 88,80 zł 78,86 70,05 zł 7, 5 960,00 zł 65,66. Wybrana została oferta - Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz, która uzyskała 00 pkt. - wartość oferty : 0.79,77zł x 00

15 . Z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy: - DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie. W postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: - oferta złoŝona przez DLAKADR ul. Nakielska 0-06 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. Oferta Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. StróŜowska 6, - na podstawie art. 89 ust. pkt 8 ustawy gdyŝ zamawiający złoŝył ofertę jako jednostka organizacyjna Powiatu, tym samym nie jest uprawniony do podpisania umowy z Zamawiającym. RCRE nie posiada osobowości prawnej ani odrębnej zdolności kontraktowej. Do zawarcia umowy niezbędne jest występowanie dwóch niezaleŝnych podmiotów prawa zdolnych do zawarcia umowy.. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 9 zostanie zawarto po dniu 6 sierpnia 0r. Część XIII - Florystyka i bukieciarstwo ART. COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Akademia Zdrowia Izabela Łajs filia Rzeszów O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Lisa Kuli 5-0 Rzeszów ul. Michalusa 8-0 Gorlice ul. Główna Justynów ul. Judyckiego 8-00 Wejherowo ul. Partyzantów 9-00 Zamość ul. StróŜowska 6 ul. Jagiellońska -00 Nowy Sącz 900,00 zł 00 90,00 zł 86, ,00 zł 7,9 6 6,00 zł 6, ,80 zł 5,9 x 00

16 . Wybrana została oferta - ART. COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Lisa Kuli, 5-0 Rzeszów, która uzyskała 00 pkt. - wartość oferty :.900,00zł. Z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz - na podstawie art. ust. pkt ustawy tj. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec nie dostarczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego dokumentu zawierającego wykazanie wykonania trzech szkoleń do w/w kursu zawodowego, w tym przynajmniej jedno szkolenie dla klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie. W postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: oferta złoŝona przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy tj. z tego powodu, Ŝe została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. ust. pkt ustawy. Oferta Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. StróŜowska 6, - na podstawie art. 89 ust. pkt 8 ustawy gdyŝ zamawiający złoŝył ofertę jako jednostka organizacyjna Powiatu, tym samym nie jest uprawniony do podpisania umowy z Zamawiającym. RCRE nie posiada osobowości prawnej ani odrębnej zdolności kontraktowej. Do zawarcia umowy niezbędne jest występowanie dwóch niezaleŝnych podmiotów prawa zdolnych do zawarcia umowy.. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 9 zostanie zawarta po dniu 6 sierpnia 0r. Otrzymują:. SERVE Andrzej Szymon Borkowski, ul. Astronomów, 0-50 Warszawa. DLAKADR.PL Sp. z o.o., ul. Nakielska, 0-06 Warszawa. Ośrodek Szkolenia Dokształania i Doskonalnia Kadr "KURSOR" Piotr Wasak, ul. Partyzantów 9, -00 Zamość. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88-0 Janowiec Wielkopolski 5. Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Lesko Jan Rębiarz, Berezka 7a, 8-60 Polańczyk 6. O.K. Ośrodke Kursów Edmunt Kwidziński, ul. Judyckiego, 8-00 Wejcherowo 7. Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa, Pabianice 8. ART. COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Lisa Kuli, 5-0 Rzeszów

17 9. Ochotnicze Huwce Pracy, Podkarpacka Wojewódzka Komenda w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego, 5-07 Rzeszów 0. Stowarzyszenie Centrum Szkolenia zawodowego w Gorlicach, ul. Michalusa, 8-0 Gorlice. Zakład usług informatycznych Teresa Kotek, ul. Słowackiego 9, Przemyśl. Akademia Zdrowia Izabela Łajs filia Rzeszów, ul. Główna 8, Justynów. Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska, -00 Nowy Sącz. Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku, ul. Mickiewicza 9, 5. DM System Damian Mazur, ul. Wrzosowa 5,5-60 Rzeszów 6. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. StróŜowska 6, 7. Tablica ogłoszeń PCPR w Sanoku 8. Strona internetowa PCPR w Sanoku 9. a/a

ZAWIADOMIENIE. Znak sprawy : WS-RS-9265/1/15 - tel./fax : ( 16 ) 675-05-60, 675-05-59.

ZAWIADOMIENIE. Znak sprawy : WS-RS-9265/1/15 - tel./fax : ( 16 ) 675-05-60, 675-05-59. ZAWIADOMIENIE Przemyśl, dnia 17.03.2015 r. o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe, doradcze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Sanok: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PA.3402.18.2015.JD Rzeszów, dnia 19.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PA.3402.18.2015.JD Rzeszów, dnia 19.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PA.3402.18.2015.JD Rzeszów, dnia 19.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową w zakresie Profesjonalna organizacja imprez okolicznościowych

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych, w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń zawodowych według potrzeb dla 158 Beneficjentów projektów: DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI, FOCUS -Twoje miejsce w Ŝyciu, Twoje miejsce na rynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Częstochowa, dn. 10.10.2014 r. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Niniejszym informujemy, iż wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Data zamieszczenia ogłoszenia: 03 lipiec 2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej uczestników

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel 0-257592777, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel 0-257592777, faks http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszerue=show&pozycja=247344&rok=20 11-08-17 Mińsk Mazowiecki: Organizacja i prowadzenie kursu komputerowego z zakresu tworzenia stron internetowych z elementami

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Data zamieszczenia ogłoszenia: 09 sierpnia 2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej uczestników

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Gostyń: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywni razem. Program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów Numer ogłoszenia: 160902-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów Numer ogłoszenia: 160902-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów Numer ogłoszenia: 160902-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 25 kwietnia 2013 r. PCPR.ZFK.272.2.23.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 227772-2011;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014. Nozdrzec: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Nozdrzec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gd Nowy Dwór Gdański, dn. 06.05.2014 r. Dotyczy: Zamówienia publicznego OPS.EFS.261.1.2014 www.mgopsndg.pl ZAWIADOMIENIE O

Bardziej szczegółowo