Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami"

Transkrypt

1 Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1) Nr 75/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok Układ szczegółowy budżetu został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca br. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok. 2) Nr 76/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence. W skład Komisji weszli: Aleksandra Sawicka, Hanna Ritter Duda, Katarzyna Kwiatkowska, Barbara Kloska. 3) Nr 77/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa sieci wodociągowej w Krajence. W skład Komisji weszli: Aleksandra Sawicka, Hanna Ritter Duda, Andrzej Szałek, Barbara Kloska. 4) Nr 78/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa placu zabaw dla dzieci pn. Radosna Szkoła w Krajence. W skład Komisji weszli: Aleksandra Sawicka, Hanna Ritter Duda, Paweł Michalski, Włodzimierz Hildebrandt, Barbara Kloska 5) Nr 79/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Zarządzenie dotyczy 4 nieruchomości: a) Nr 295/2 o pow. 1,83 ha położonej w Krajence obr. 65, b) Nr 293 o pow. 3,60 ha położonej w Krajence obr. 65, c) Nr 318/3 o pow. 195m 2, położonej w Krajence przy ul. Witosa, d) Nr 318/4 o pow. 172m 2, położonej w Krajence przy ul. Witosa. 6) Nr 80/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Tonderys ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Powołano Komisję w składzie:

2 - Paweł Michalski- przewodniczący komisji - Danuta Szewczuk przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, - Andrzej Pietrzak dyrektor Gimnazjum w Krajence, - Elżbieta Kowalska ekspert w zakresie nauczania języka rosyjskiego, - Zdzisława Karpińska ekspert w zakresie nauczania języka polskiego. 7) Nr 81/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Komisja w składzie: Marek Pietrzak, Aleksandra Sawicka, Barbara Kloska i Danuta Wrzeszcz została zobowiązana do sprzedaży nieruchomości wymienionych w zarządzeniu Nr 79/2011, o jakich była mowa wcześniej. 8) Nr 82/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok. Zmiany dotyczyły: a) planu wydatków pomiędzy rozdziałami, b) planu wydatków majątkowych następujących zadań: - zakup i montaż wiat przystankowych (zwiększenie o kwotę 5000zł), - budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej przy kompleksie Orlik (zmniejszenie o kwotę 5000zł), - budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową i wymiana sieci wodociągowej w Krajence 1 etap stacja uzdatniania wody 9zwiększenie o 3.300zł), - budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Krajence etap 2 budowa sieci wodociągowej (zmniejszenie o kwotę 3.300zł). 9) Nr 83/2011z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy na 2011 rok. Układ szczegółowy budżetu został zmieniony zgodnie z zarządzeniem jak wyżej. 10) Nr 84/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont i konserwacja elewacji Pałacu Sułkowskich w Krajence. W skład Komisji powołano: Aleksandrę Sawicką, Hannę Ritter Duda i Barbarę Kolska. 11) Nr 85/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku, którym zmieniono skład Komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu na zadanie Przebudowa ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence. Komisja po zmianie będzie pracowała w 3 osobowym składzie: Aleksandra Sawicka, Hanna Ritter Duda, Barbara Kloska.

3 12) Nr 86/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz zawiera 97 pozycji. Był umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. 13) Nr 87/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz zawiera jedną nieruchomość. Jest to działka o numerze 493/1 o pow. 1442m 2, położona w Krajence przy ul. Złotowskiej. Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Cena gruntu wynosi ,00zł, budynek, tj. garaże stanowią odrębną własność. 14) Nr 88/2011 z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok, zostało uchylone zarządzeniem Burmistrza Nr 95/2011 z dnia 22 sierpnia br. 15) Nr 89/2011 z dnia 89/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy na 2011 rok. 16) Nr 90/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka. Zarządzenie dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Krajence, stanowiącej część działki 1086/1 o pow. 1,27 ha. Przetarg, który odbył się w dniu 17 sierpnia br. przeprowadziła komisja w składzie: Marek Pietrzak, Karolina Adler, Danuta Wrzeszcz, Barbara Kloska. Cena wywoławcza wynosiła 3,8 dt żyta rocznie, w przetargu osiągnięto cenę 28 dt. 17) Nr 91/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. Są to tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, a na terenie miasta Krajenka tablice ogłoszeń i słup ogłoszeniowy na ulicy Domańskiego. 18) Nr 92/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przeznaczono nieruchomość położoną w Paruszce, oznaczoną numerem 298/2 o pow. 1100m 2. Nieruchomość zostanie zbyta na rzecz użytkownika wieczystego.

4 19) Nr 93/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok. Zarządzeniem tym burmistrz dokonał zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu w budżecie Gminy i Miasta Krajenka. Zmiany dotyczyły zadań w zakresie pomocy społecznej. 20) Nr 94/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy na 2011 rok. 21) Nr 95/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia w części zarządzenia Nr 82/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2011 i zarządzenia Nr 88/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok ) Nr 96/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki ŻUK stanowiącego własność Gminy i Miasta Krajenka. Komisja w składzie: Tomasz Ciechanowski, Marek Pietrzak, Małgorzata Krasko dokonała sprzedaży pojazdu za kwotę 1620zł. Samochód ten był użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Podróżnej. Został wyprodukowany w 1979 roku i jego stan nie pozwalał na wykorzystywanie do celów bojowych OSP, która została wyposażona w nowszy sprzęt. Koszty eksploatacji i utrzymania pojazdu obciążały budżet gminy. 23) Nr 97/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za pierwsze półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku. Informacja została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Krajence. 24) Nr 98/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok. Burmistrz, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej na 2011 rok dokonał zmian w budżecie poprzez przesunięcie środków między zadaniami w ramach jednego działu: a) Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej przy kompleksie Orlik 2012 zmniejszenie o kwotę zł, b) Przebudowa ulicy Stanisława Polańskiego - zwiększenie o kwotę 20000z ł. W wyniku przetargu za zadanie Przebudowa ulicy Stanisława Polańskiego okazało się, że oferta przekroczyła wartość zapisaną w budżecie, stąd konieczność

5 aktualizacji planowanych wydatków. Natomiast zadanie polegające na budowie parkingu nie zostanie wykonane w roku bieżącym prace budowlane przewidziane są na 2012 rok. Na rok 2011 planowane jest wykonanie dokumentacji. Budowa parkingu została zaplanowana zamiast budowy kortów w tej samej kwocie nazwa zadania zostanie zaktualizowana w najbliższym czasie. 25) Nr 99/2011 z dnia 2 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz zawiera 4 pozycje: - Nr 295/2 o pow. 1,83 ha położonej w Krajence obr. 65 (Łońsko) - działka przeznaczona na cele rolne, cena nieruchomości 41550,00zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT, - Nr 293 o pow. 3,60 ha położonej w Krajence obr. 65 (Łońsko) - działka przeznaczona na cele rolne, cena nieruchomości 81730,00zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT, - Nr 318/3 o pow. 195m 2, położonej w Krajence przy ul. Witosa, nieruchomość niezabudowana, cena wywoławcza ,00 w tym 23% VAT; dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. - Nr 318/4 o pow. 172m 2, położonej w Krajence przy ul. Witosa, nieruchomość niezabudowana, cena wywoławcza 9348,00 w tym 23% VAT; dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. Sprzedaż wszystkich wymienionych nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. 26) Nr 100/2011 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Dolnik. Wybory sołtysa zostaną przeprowadzone w związku z rezygnacją z funkcji sołtysa Pani Anny Gruba. Wybory odbyły się w dniu 22 września 2011 roku. Na sołtysa sołectwa Dolnik wybrano Panią Elżbietę Romanczyk.

6 27) Nr 101/2011 z dnia 14 września 2011 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych. Upoważnienie zostało udzielone Pani Adriannie Grabowskiej na wniosek osoby kierującej MGOPS. 28) Nr 102/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok, którym zwiększono plan dotacji oraz zwiększono plan wydatków bieżących. Zmiany planu dotacji dotyczyły: - zwiększenia na zadanie Spis powszechny o kwotę zł, - zwiększenia środków na wybory do Sejmu i Senatu o zł, - zwiększenia o zł planu na wypłatę zasiłków okresowych i o zł na wypłatę zasiłków stałych, - zwiększenia środków na dożywianie w kwocie zł, - zwiększenia o zł planu z przeznaczeniem na Wyprawkę szkolną. Dokonano także przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu. 29) Nr 103/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok. Układ szczegółowy został zmieniony zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, o jakim była mowa wcześniej. 30) Nr 104/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 9 października 2011 roku. Zarządzenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Krajence. 31) Nr 105/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. W skład Komisji powołano: Marka Pietrzaka, Karolinę Adler i Danutę Wrzeszcz. 32) Nr 106/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Powołano Komisję w składzie jak powyżej. 2. Zamówienia publiczne. 1) W dniu 6 lipca br. ogłoszono przetarg na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Krajence. Termin składania ofert upłynął w dniu 21 lipca br. Wpłynęło 5 ofert.

7 Najkorzystniejszą złożył Zakład Robót Instalacyjno Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ze Złotowa za kwotę brutto ,62 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 19 sierpnia br. zakres prac obejmuje budowę 7,5 km sieci oraz 1,1, km przyłączeń do granic działek. Termin realizacji zadania wyznaczono na 30 września 2012 roku. 2) W dniu 8 lipca br, ogłoszony został przetarg na realizację zadania Przebudowa ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence. Termin składania ofert upłynął w dniu 25 lipca br. Postępowanie to zostało unieważnione, wpłynęła bowiem tylko jedna oferta za kwotę ,99. Cena ta była wyższa niż kwota jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym w dniu 28 lipca br. ogłoszony został kolejny przetarg, który rozstrzygnięto 18 sierpnia br. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą z nich złożył Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Plak ze Złotowa za kwotę brutto ,00zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 1 września. Termin zakończenia robót roku. 3) 28 lipca ogłoszony został przetarg na realizację zadania pn. Remont i konserwacja elewacji Pałacu Sułkowskich w Krajence. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 12 sierpnia br. W związku z brakiem ofert przetarg został unieważniony. W dniu 24 sierpnia ogłoszono kolejny przetarg. W drugim postępowaniu zgłoszono 5 ofert. Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 14 września br. Wybrano ofertę złożoną przez Orlikon Sp. z o.o. z Poznania za kwotę brutto ,05 zł. Firma ta poinformowała jednak, że nie podpisze umowy ze względu na liczne błędy popełnione w kosztorysie przez ich kosztorysanta. W związku z tym wybrano ofertę firmy MARKOR sp. z o.o. z Plewisk za kwotę brutto ,19 zł. Umowa została podpisana w dniu 26 września 2011 roku. Przypomnę, iż w związku z realizacją zadania gmina wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej. Wniosek gminy został zaakceptowany uzyskano wsparcie w wysokości 250 tys. zł. 4) W trakcie wakacji ogłoszony był również przetarg na zadanie pn. Budowa placu zabaw dla dzieci Radosna Szkoła w Krajence. Ofertę złożyła firma Saternus Sp. z o.o. z Chorzowa za kwotę ,20 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 19 sierpnia br. Zadanie jest dotowane w kwocie zł w ramach rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna Szkoła 2011 szkolne place zabaw.

8 5) Dnia 2 września 2011 roku zostało wszczęte postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających przewidzianych w zadaniu pn. Budowa sieci wodociągowej w Krajence. Do negocjacji zaproszono Zakład Robót Instalacyjno Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ze Złotowa. 3. Swój finał znalazły starania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka dotyczące wykonania nowych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 przy ul. Bydgoskiej w Krajence. Inwestycja ta, poprawi nie tylko estetykę ale przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i przedszkola oraz budowanego placu zabaw. Prace mają się zakończyć do końca września br. W miejsce starych płyt chodnikowych został ułożony polbruk. Chodnik został ułożony od cmentarza do ul. Dworcowej. Zostały już zdemontowane stare płyty chodnikowe po lewej stronie chodnik będzie ułożony do bloków za torami. Zadanie to zostanie wykonane po ułożeniu na tym odcinku rur wodociągowych. Inwestycja obejmuje także przebudowę urządzeń rogatkowych na przejeździe kolejowym w Krajence. Zadanie to już zostało zrealizowane. Zakres prac w tym zakresie omówiono z przedstawicielami Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie 18 lipca br. 4. Inwestycje trwają także w Skórce. W sierpniu rozpoczęła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku ul. Złotowskiej do mostu na Głomi. Rozpoczęto budowę chodników i podjazdów do poszczególnych nieruchomości. Zanim jednak Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął prace, gmina przystąpiła do budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku, na którym wykonane miały być chodniki. Pozostała część Skórki będzie kanalizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem tj. za 2 lata. 5. Na remont doczekał się także Krajeński Ośrodek Kultury. Zakres prac remontowych obejmuje wymianę uszkodzonych podłóg, naprawę instalacji elektrycznej, usuwanie łatwopalnych elementów pokrycia ścian i sufitów oraz malowanie ścian. Na parterze budynku od frontu wymienione zostały także okna. 6. Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka od początku swojej działalności zachęcał sołtysów oraz radnych do przywrócenia Funduszu Sołeckiego, którego rolą jest zaktywizowanie środowisk do podejmowania działań na rzecz swoich wsi i realizowania wybranych przez siebie najistotniejszych z punktu widzenia mieszkańców zadań.

9 Działania te zaowocowały podjęciem przez Radę Miejską w Krajence uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Podjęcie uchwały spowodowało uruchomienie procedur związanych z realizacją zadań w roku Pierwszym krokiem było poinformowanie sołtysów w terminie do 31 lipca o ilości środków przypadających na każde sołectwo. Już od połowy sierpnia odbywały się zebrania wiejskie podczas których podejmowane były uchwały w sprawie zadań przyjętych do realizacji. W zebraniach uczestniczyli pracownicy Urzędu, a w wielu z nich także Burmistrz, którzy informowali mieszkańców o kategoriach zadań, które można realizować ze środków funduszu. Uchwały zebrań wiejskich będą przedmiotem analizy pod względem spełnienia wymagań określonych w przepisach tj. sprawdzeniu, czy zadania określone we wniosku są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią Rozwoju gminy. Informacje o efektach zebrań można śledzić na bieżąco na stornie internetowej gminy. Wnioski sołectw zostaną przedstawione Radzie razem z projektem budżetu na 2012 rok. 7. W minionym okresie Burmistrz odbył szereg spotkań służących nawiązywaniu współpracy z sąsiednimi samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, a które mają wspomóc działania na rzecz realizacji potrzeb mieszkańców Krajenki. Burmistrz podpisywał umowy oraz renegocjował warunki umów już podpisanych. 1) 6 lipca br. podpisano umowę z panem Hubertem Zytur i Bogusławem Wójtowiczem na wykonanie utwardzenia fragmentu działki gminnej nr ewidencyjny 163 przy ul. Toruńskiej w Krajence. Na podstawie umowy przekazano wykonawcy kostki betonowe (trylinkę) z rozbiórki placu przy kościele na ul. Rynek, które wykonawca wykorzystał do utwardzenia terenu. W celu wykonania robót gmina dopełniła wszelkich formalności budowlanych. 2) 14 lipca Burmistrz podpisał umowę pożyczki na realizację zadania Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska podjęła podczas sesji odbytej w dniu 27 stycznia br. Pożyczkę zaciągnięto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie zł, na okres 12 lat. 3) 20 lipca w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się spotkanie w sprawie przystąpienia do korporacji Czyste Rzeki Wielkopolski, w którym uczestniczyli: Ryszard Goławski Starosta Złotowski, Tomasz Fidler Wicestarosta Złotowski, Stefan Kitela Burmistrz Krajenki, Leszek Łochowicz z-ca Burmistrza, Czesław

10 Greczyłło dyrektor Rejonu Związku Spółek Wodno Melioracyjnych w Złotowie oraz przedstawiciele przedsiębiorców zainteresowanych oczyszczaniem cieków wodnych. Przedmiotem działania korporacji mają być m.in. promocja nowoczesnych technologii oczyszczania rzek i rowów na terenie gmin oraz opracowanie koncepcji turystycznego wykorzystania oczyszczonej rzeki lub cieku wodnego. Korporacja miałaby powstać w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kolejne spotkanie w powyższej sprawie odbyło się 17 sierpnia. 4) 22 lipca Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie, 5) 3 sierpnia odbyło się spotkanie z sołtysami, w którym uczestniczył z-ca Burmistrza. Głównym tematem spotkania była organizacja dożynek gminnych w Głubczynie. Przedstawiono także zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego i finansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6) 4 sierpnia Z-ca Burmistrza odbył spotkanie z Mieczysławem Jezierskim - Dyrektorem ENEA S.A. Operator Rejon Dystrybucji Wałcz. 7) 9 sierpnia udział w Konferencji zorganizowanej w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Łobżenicy. Celem konferencji było przedstawienie informacji o programach Unii Europejskiej oraz samorządu Województwa Wielkopolskiego dostępnych dla mieszkańców obszarów wiejskich. 8) 11 sierpnia Burmistrz wziął udział w posiedzeniu Zarządu Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski Dolina Noteci w Pile. 9) 17 sierpnia Burmistrz spotkał się z Panem Romanem Chwaliszewskim kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Pile. Kolejne rozmowy odbywały się w dniu 1 września w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Omawiano m.in. kwestie związane z odnową i pielęgnacją parku przy pałacu Sułkowskich w Krajence. W ramach prac pielęgnacyjnych usunięte zostaną 2-3 drzewa, które z powodu chorób zagrażają pozostałemu drzewostanowi. Ich usunięcie jest wskazane także ze względów bezpieczeństwa. 10) 19 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence przy udziale Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na mocy przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu zapoznali się z programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasadami działania zespołu oraz dokonali wyboru przewodniczącego i zastępcy. Działaniom Zespołu przewodniczyć będzie Pani Adrianna Grabowska za-

11 trudniona w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krajence, jej zastępcą została Pani Dorota Trela kurator sądowy. 11) 23 sierpnia Burmistrz oraz z-ca Burmistrza wzięli udział w konferencji dotyczącej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Henrykowie. 12) 24 sierpnia 2011 roku odbyło się spotkanie dotyczące eksploatacji nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody w Krajence, w którym uczestniczyli burmistrz wraz z zastępcą, dyrektor Komunalnego zakładu Użyteczności publicznej w Krajence oraz wykonawca forma Hydro Marko z Jarocina. Podczas spotkania omówiono obecnie stosowaną technologię pracy stacji oraz zapoznano się z wynikami badań wody (pozytywnymi) i ustalono ścieżkę działań do całkowitego zaprzestania chlorowania wody. 13) 25 sierpnia 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Burmistrz podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć aglomeracja Krajenka, który aktualizuje harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia w zakresie kosztów inwestycji określonych m.in. umową z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym konsorcjum WIMAR Sp. o.o. oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowym Alfa Sp. z o.o. a także w zakresie terminu wykonania poszczególnych odcinków sieci. Obecnie gmina jest na etapie weryfikacji przez WFOŚ i GW złożonego wniosku o refundację dotychczas poniesionych kosztów i w najbliższym czasie przygotowuje się do złożenia wniosku o zaliczkę zgodnie z aneksowanym harmonogramem. 14) 30 sierpnia Burmistrz wziął udział w III Forum Polityki Społecznej w Pile. Organizatorem forum był senator RP Mieczysław Augustyn, a gościem specjalnym Pan Jarosław Duda sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Tematem spotkania było Partnerstwo w realizacji celów polityki społecznej. Omawiano zagadnienia związane ze współpracą administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów najsłabszych grup społecznych, osób najuboższych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. 15) 2 września Burmistrz uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Krajny w Złotowie. 16) 13 września w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Wojewodę Wielkopolskiego dotyczące zasad ubiegania się przez samorządy gminne i powiatowe o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II

12 Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, przewidzianego na lata Podczas spotkania przedstawiono informacje o kryteriach, warunkach oraz dokumentach umożliwiających ubieganie się o dotację. 17) 14 września Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z wykonawcą kanalizacji sanitarnej w Gminie Krajenka tj. firmą WIMAR oraz inspektorem nadzoru. Spotkanie ma charakter rady budowy, którą inwestor organizuje co najmniej raz w miesiącu w celu omówienia bieżących spraw związanych z realizowana inwestycją. Obecnie prace przy budowie kanalizacji trwają w Krajence, Żeleźnicy, Paruszce i Skórce. Mieszkańcy wszystkich miejscowości, w których budowana będzie kanalizacja sanitarna są informowani o inwestycji na zebraniach sołeckich a także korzystają z informacji udzielanych przez pracowników w tut. Urzędzie. 18) Tego samego dnia odbyło się spotkanie robocze z Benedyktem Stefankiewiczem kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie oraz przedstawicielem firmy projektowej Lafrentz z Poznania. Omawiano kwestie związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 188 na ulicach: Domańskiego, Sienkiewicza i Złotowskiej w Krajence. Inwestycja będzie obejmowała m.in. budowę zatoczek autobusowych oraz ścieżki rowerowej. 19) 14 września odbył się trzeci częściowy odbiór związany z realizacją projektu Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence. Odbiór obejmował wykonanie warstwy odwadniającej, ziemistej (urodzajnej) oraz instalacji odgazowującej. Termin zakończenia inwestycji 15 grudnia 2011 roku. 20) 20 września Burmistrz podpisał umowę o współpracy na rzecz rozwoju lokalnego. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt ma na celu podjęcie współpracy samorządów lokalnych oraz innych podmiotów na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców powiatu złotowskiego poprzez działania pobudzające aktywność zawodową osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt umowy został wypracowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile. Wolę zawarcia umowy o współpracy na rzecz rozwoju lokalnego wyraziło 18 podmiotów, w tym powiat złotowski, który jest liderem przedsięwzięcia oraz wszystkie gminy powiatu złotowskiego. Szczegółowe cele projektu były prezentowane Radzie podczas sesji odbytej w dniu 26 maja br. 21) 20 września br. zakończona została inwestycja pn. Budowa budynku socjalnoszatniowego przy Stadionie Miejskim w Krajence.

13 22) 21 września odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Krajny, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku. Zmiana ta wymaga zatwierdzenia przez rady gmin należących do Związku. Stosowny projekt uchwały został przedłożony także Radzie Miejskiej w Krajence. Była to także okazja do uczczenia 20- lecia powstania związku Gmin Krajny. 23) 27 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka oraz Małgorzata Krasko podpisali umowę pożyczki na realizację zadania Ochrona wód zlewni rzeki Noteć aglomeracja Krajenka. Pożyczka została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę zł. 24) 27 września 2011 roku w Krajence odbyło się spotkanie z Krzysztofem Grabowskim Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego, które dotyczyło spraw związanych z drogami wojewódzkimi 188 i ) 28 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka oraz z-ca Burmistrza spotkali się z przedstawicielem PKP w sprawie przejęcia na mienie gminy Dworca Kolejowego w Krajence. 26) Tego samego dnia Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka oraz z-ca Burmistrza odbyli spotkanie z przedstawicielem firmy Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. w Poznaniu. Spotkanie miało na celu omówienie spraw związanych z realizacją projektu Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, który polega na budowie sieci światłowodowej do każdej gminy. Program ma być realizowany w latach i doprowadzić do stworzenia możliwości ultraszybkiego dostępu do Internetu dla mieszkańców Wielkopolski. 27) W dniu 28 września br. Burmistrz oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu Pan Aleksander Starzyński, uczestniczyli w odbiorze prac konserwatorskich wykonywanych w kościele parafialnym p.w. św. Anny w Krajence. 8. W minionym okresie Krajenka wzięła udział w akcji Podziel się posiłkiem prowadzonej we współpracy z Pilskim Bankiem Żywności w Pile. Zbiórkę żywności przeprowadzoną w dniach sierpnia br. poprzedziła akcja promocyjna, w której udział wzięli: Burmistrz, z-ca Burmistrza, Przewodniczący Rady oraz z-ca kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence. Do akcji przyłączył się także senator RP Mieczysław Augustyn. Zebrana żywność trafiła do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka poprzez organizacje pozarządowe. Zbiórka zakończyła się koncertem, który odbył się w dniu 28 sierpnia w Pile.

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2014 rok DOCHODY BUDŻETOWE Dział 700 Rozdział 70005 Zmniejsza

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia od 241 do

Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do - ZARZĄDZENIE NR 241/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oborniki - ZARZĄDZENIE NR 242/2004 w sprawie Układu wykonawczego budżetu - ZARZĄDZENIE NR 243/2004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 25 października do 17 grudnia 2012 roku Burmistrz wydawał zarządzenia: 1) Od numeru 276 do 284 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R.

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. INFORMACJA NR WO-KP.0057.8.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. NUMER DATA TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJE DODATKOWE 471/2016 2016-08-16

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Treść - zadanie Kwota 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ (1 luty 17 marzec)

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ (1 luty 17 marzec) SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ (1 luty 17 marzec) Czernica, marzec 2015 Od ostatniej sesji Rady, tj. od 30 stycznia br. wydano 28 zarządzeń, które dotyczyły spraw finansowych, komunalnych,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3014/46/06 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 października 2006 roku

Zarządzenie Nr 3014/46/06 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 października 2006 roku Zarządzenie Nr 314/46/6 z dnia 6 października 26 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 26 rok. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK Załącznik Nr 5 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 Plan 1.670.000,00 zł Wykonanie 1.535.207,95 zł

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2014r. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Zadania w 2014r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2014 r. Dotychczasowe nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku 1. 4 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym gminy Brodnica. 2. 5 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 8/2015. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR 8/2015. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR 8/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 dzierżawa- ogródek przydomowy - dot. wynajęcia pomieszczenia w budynku nr 23 przy ul.świdnickiej 38, na rzecz PPHU " Patra " w rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 10 czerwca do 10 sierpnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 10 czerwca do 10 sierpnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. dnia 11 sierpnia 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 10 czerwca do 10 sierpnia 2008 r. 1. 17 czerwca 2008 r. - spotkanie z prezesem

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Zarząd Powiatu Wrocławskiego Zarząd Powiatu Wrocławskiego Protokół nr 25/2012 z posiedzenia w dniu 04.07.2012 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Andrzej Szawan - Starosta 2. Jerzy Fitek - Wicestarosta 3. Dorota Galant - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012.

UCHWAŁA NR XX/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012. UCHWAŁA NR XX/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 31 sierpnia do 14 września 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 31 sierpnia do 14 września 2015 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 31 sierpnia do 14 września 2015 roku 1 Plan sprawozdania 1. Zarządzenia Burmistrza 2. Ważne informacje 3. Zadania realizowane

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 293/2015 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Opalenica na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 293/2015 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Opalenica na rok 2016. ZARZĄDZENIE NR 293/2015 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Opalenica na rok 2016. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 24 września 2015 r.

Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz. 5542 UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Burmistrza Miasta Nowy Staw za okres od 01 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. W zakresie s p r a w, które należą do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.4.2013.TKus Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 UCHWAŁA Nr XXVII.277.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 z dnia 16.12.

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/29/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI/29/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI/29/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r.

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty. Obecni według listy obecności. Anna Niesłuchowska, naczelnik Wydziału Zdrowia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 marca 2011 r. w godz. od 8 00 do 13 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo