biznesowa kwalifikacja profesjonalna Międzynarodowa Zarządzanie efektywnością Forecasting Podejmowanie decyzji Prognozowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "biznesowa kwalifikacja profesjonalna Międzynarodowa Zarządzanie efektywnością Forecasting Podejmowanie decyzji Prognozowanie"

Transkrypt

1 Profesjonalizm Professional Podejmowanie decyzji Zarządzanie efektywnością Forecasting Prognozowanie Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa

2 Kwalifikacja CIMA to mocny atut podczas poszukiwania pracy, ceniony przez pracodawców rekrutujących liderów biznesu z umiejętnościami finansowymi. Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją profesjonalną zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. 172 tysiące słuchaczy i członków CIMA ze 168 krajów zajmuje kluczowe stanowiska we współczesnym świecie biznesu. Dla mnie CIMA to dużo więcej niż księgowość to przede wszystkim umiejętność interpretacji, analizy, planowania, podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem. Anita Jastrzębska Project Manager Mineral Midrange Co wyróżnia CIMA? Unikalność CIMA polega na tym, że w przeciwieństwie do innych kwalifikacji z dziedziny rachunkowości opiera przekazywane umiejętności biznesowe i zarządcze na mocnych podstawach wiedzy finansowej. Celem tej kwalifikacji jest spełnianie rzeczywistych potrzeb biznesu. Aby zagwarantować aktualność naszej oferty edukacyjnej i dostosować ją do oczekiwań współczesnej gospodarki, przez cały czas pozostajemy otwarci na sugestie i opinie pracodawców. Wartość dla biznesu synergia wiedzy biznesowej i finansowej Nigdy wcześniej wyzwania związane z utrzymaniem konkurencyjności i zapewnieniem zrównoważonego rozwoju organizacji na rynku nie były tak poważne. Kluczem do sukcesu w biznesie jest pozyskanie odpowiednich pracowników i zapewnienie im możliwości rozwoju oraz wyposażanie ich w umiejętności pozwalające na zarządzanie i kierowanie organizacją. Kwalifikacja CIMA to gwarancja sukcesu. CIMA umożliwia przedsiębiorstwom rozwój szkoląc specjalistów dysponujących szerokim wachlarzem umiejętności zarządczych, które uzupełniają wykształcenie uzyskane w dziedzinie finansów. Informacje na temat słuchaczy i członków CIMA oraz ścieżek ich kariery znaleźć można pod adresem Członkowie CIMA tworzą globalną sieć zorientowanych w tematyce finansów liderów biznesu. Znani są z tego, że solidne zarządzanie finansami łączą ze znakomitymi wynikami prowadzonej działalności. Dzięki wyjątkowym umiejętnościom i talentowi zapewniają rozwój swoich organizacji oferując im: usługi doradcze oparte na strategicznym spojrzeniu na działalność przedsiębiorstwa, wsparcie procesów decyzyjnych w kluczowych kwestiach związanych z zarządzaniem i finansami, zarządzanie projektami, ryzykiem i zmianą, partnerstwo w biznesie. To właśnie dlatego zdaniem wielu spośród największych światowych pracodawców pracownicy z kwalifikacjami CIMA są świetnie przygotowani nie tylko do mierzenia efektywności firmy, ale potrafią też aktywnie przyczynić się do jej wzrostu. Wiedza i umiejętności uzyskiwane podczas nauki z CIMA zapewniają nie tylko umiejętność skutecznego działania, ale także podbudowują pewność siebie, która inspiruje innowacyjne myślenie w miejscu pracy. 2 Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa

3 Pracodawcy CIMA to najlepszy wybór dla pracodawców, którzy zamierzają uczynić ze swoich pracowników specjalistów zdolnych do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. CIMA współpracuje z organizacjami na całym świecie, umożliwiając swoim członkom osiągnięcie sukcesu zawodowego, który wspiera rozwój przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat znaczenia CIMA dla pracodawców znaleźć można pod adresem Można również skontaktować się z lokalnym biurem CIMA wysyłając na adres Wartość dla słuchaczy Kwalifikacja CIMA w unikalny sposób ukazuje mechanizmy działania przedsiębiorstwa, ucząc słuchaczy planowania i podejmowania decyzji opartych na rzeczywistych danych. Dzięki tej wiedzy słuchacze czują się pewniej w swoim miejscu pracy, co zapewnia im przewagę nad innymi specjalistami. Słuchacze i członkowie CIMA pełnią różnorodne funkcje zarządcze, pracując m.in. w centrach usług wspólnych, firmach sektora sprzedaży detalicznej, w przemyśle, obrocie nieruchomościami, w sektorze energetycznym, publicznym i wielu innych. Dzięki koncentracji na strategicznych umiejętnościach biznesowych, kwalifikacja CIMA otwiera drzwi do kariery zarówno w branży finansowej, jak i poza nią. Przepustka do międzynarodowej kariery w biznesie Specjaliści posiadający kwalifikację CIMA są pracownikami poszukiwanymi na całym świecie. CIMA jest uznawanym globalnie standardem jakości, umożliwiającym podjęcie pracy na stanowisku wyższego szczebla w każdym kraju. Możliwości rozwoju zawodowego z CIMA Umiejętności biznesowe i menedżerskie uzyskane przez osoby z kwalifikacją CIMA pozwalają im odnieść sukces na wszystkich polach działania organizacji. Oto przykłady stanowisk, jakie objąć można dzięki uzyskaniu członkowstwa CIMA: Konsultant marki Menedżer ds. wydajności Konsultant ds. zmian Dyrektor/kontroler finansowy Menedżer ds. personalnych Menedżer ds. audytu wewnętrznego Specjalista rachunkowości zarządczej Konsultant ds. zarządzania Menedżer ds. marketingu Dyrektor operacyjny Analityk strategiczny Listę międzynarodowych firm zatrudniających pracowników z kwalifikacją CIMA znaleźć można na stronie CIMA a zarobki Specjaliści w dziedzinie rachunkowości zarządczej są znakomicie wynagradzani. Przeprowadziliśmy niezależne badanie wysokości zarobków słuchaczy i członków CIMA w poszczególnych krajach świata. Okazało się, że przeciętne całkowite wynagrodzenie słuchacza CIMA w Polsce (pensja podstawowa plus dodatki) wynosi PLN. Szczegółowe wyniki badań zarobków w poszczególnych krajach znaleźć można pod adresem 84% członków CIMA uznało, że rozwój ich kariery jest bezpośrednim skutkiem uzyskania kwalifikacji zawodowej CIMA Prognozowanie Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa 3

4 Kwalifikacja CIMA CIMA aktualizuje swój sylabus i egzaminy co pięć lat, po przeprowadzeniu wszechstronnych badań i konsultacji z pracodawcami. Dzięki temu, treść kwalifikacji dostosowana jest do aktualnych potrzeb biznesu. Program nauczania ma charakter międzynarodowy a jego struktura podkreśla zarówno konieczność weryfikacji zdobytej wiedzy podczas egzaminów, jak i znaczenie praktyki zawodowej. Na kolejnych poziomach kwalifikacji CIMA zmienia się metoda uzyskiwania nowych umiejętności przez słuchaczy: nauka teorii zastępowana jest kształceniem zdolności jej praktycznego zastosowania i przeprowadzania analiz, dzięki czemu słuchacze CIMA wyposażani są w biznesowe umiejętności konsultacyjne. Member of the Chartered Institute of Management Accountants Poziom zarządzania Poziom Poziom kompetencji strategiczny profesjonalnej T4 Test of Professional Competence in Management Accounting (Test kompetencji profesjonalnej w zakresie rachunkowości zarządczej) Część A Dotychczasowy rozwój zawodowy doświadczenie praktyczne zdobyte w pracy Moduł E3 Enterprise Strategy (Strategia zarządzania przedsiębiorstwem) Performance Strategy (Strategia efektywności) Moduł P2 Performance Management (Zarządzanie efektywnością) Financial Strategy (Strategia finansowa) CIMA Advanced Diploma in Management Accounting Moduł E2 Enterprise Management (Zarządzanie przedsiębiorstwem) Moduł P3 Część B Studium przypadku, egzamin przygotowany w oparciu o znane i nieznane słuchaczowi materiały CIMA Diploma in Management Accounting Moduł F3 Moduł F2 Financial Management (Zarządzanie finansami) Poziom operacyjny Moduł E1 Moduł P1 Moduł F1 Enterprise Operations (Aspekty nieprodukcyjnej działalności przedsiębiorstw) Filar Enterprise (Przedsiębiorstwo) Performance Operations (Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw) Filar Performance (Efektywność) Financial Operations (Rachunkowość finansowa w działalności przedsiębiorstw) Filar Financial (Finanse) Warunki wstępne (np. kwalifikacja CIMA Certificate in Business Accounting, ukończone studia w dziedzinie biznesu lub rachunkowości). CIMA Certificate in Business Accounting Moduł C01 Moduł C02 Moduł C03 Moduł C04 Moduł C05 rachunkowości zarządczej rachunkowości finansowej matematyki w biznesie ekonomiki przedsiębiorstw etyki, ładu korporacyjnego i prawa w biznesie Schemat poziomów kwalifikacji profesjonalnej CIMA 4 Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa

5 Test of Professional Competence in Management Accounting łączy doświadczenie praktyczne z wiedzą teoretyczną. Aby osiągnąć ten poziom kwalifikacji CIMA, należy udokumentować swoje doświadczenie zawodowe i zdać egzamin oparty na studium przypadku. Aby osiągnąć poziom T4, słuchacze muszą zaliczyć obie części testu, w dowolnej kolejności. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów i udokumentowaniu praktyki zawodowej słuchacze uzyskają prawo do posługiwania się tytułem ACMA Associate Chartered Management Accountant. Kwalifikacja profesjonalna CIMA składa się z trzech filarów wiedzy: Enterprise, Performance i Financial. Każdy z filarów obejmuje zdobywane kolejno poziomy umiejętności, od operacyjnych po strategiczne. Układ taki zachęca słuchaczy do ciągłego rozwoju na wszystkich poziomach. Po zdaniu trzech egzaminów przewidzianych na każdym poziomie studenci otrzymują oficjalne potwierdzenie zdobytych kwalifikacji: studenci zdający egzamin na poziomie operacyjnym (operational) otrzymają CIMA Diploma in Management Accounting, studenci zdający egzamin na poziomie zarządczym (managerial) otrzymają CIMA Advanced Diploma in Management Accounting. W trakcie jednej sesji studenci mogą zdecydować się na zdawanie jednego, dwóch lub trzech modułów egzaminacyjnych. Jednakże przed podejściem do egzaminów poziomu strategicznego należy zdać wszystkie egzaminy z poziomów operacyjnego i zarządczego wszystkich filarów. Po ukończeniu poziomu strategicznego student może przystąpić do testu kompetencji profesjonalnej (Test of Professional Competence in Management Accounting). Więcej informacji o kwalifikacji profesjonalnej CIMA znaleźć można pod adresem CIMA Certificate in Business Accounting to pierwszy krok do uzyskania kwalifikacji profesjonalnej CIMA. Słuchacze, którzy uzyskali Certyfikat posiadają solidną wiedzę w zakresie podstaw rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej i biznesu. Więcej informacji o CIMA Certificate in Business Accounting znaleźć można pod adresem Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa 5

6 CIMA, w odróżnieniu od innych kwalifikacji finansowych, jest szczególnie ukierunkowana na rozwój i wsparcie biznesu. Jarosław Chrupek Global Data Manager (Corporate Services) British American Tobacco plc Przystąpienie do CIMA Kwalifikacja CIMA jest dostępna dla wszystkich niezależnie od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Podstawowe kryteria to znajomość matematyki i języka angielskiego. Do kwalifikacji CIMA można przystąpić na każdym etapie edukacji i rozwoju zawodowego tuż po ukończeniu szkoły średniej, studiów wyższych lub równolegle z pracą zawodową. W zależności od sytuacji danej osoby i ewentualnych nabytych wcześniej kwalifikacji, polityka zwolnień programowych (exemptions) CIMA umożliwia słuchaczom rozpoczęcie nauki na odpowiednim poziomie. Więcej informacji znaleźć można pod adresem Brak przygotowania CIMA Certificate in Business Accounting Kwalifikacja profesjonalna CIMA Ukończona szkoła średnia lub policealna Uzyskany tytuł zawodowy w dziedzinie niezwiązanej z kwalifikacją CIMA Uzyskany tytuł zawodowy w dziedzinie związanej z kwalifikacją CIMA lub tytuł przyznany przez akredytowaną instytucję* * Nadal może istnieć konieczność zaliczenia modułów poziomu Certificate. Wykaz uznawanych przez Instytut kwalifikacji ustanowiony został w ramach polityki zwolnień CIMA. Dostęp do kwalifikacji CIMA dla posiadaczy tytułu MBA i członków innych organizacji profesjonalnych Posiadacze tytułu MBA oraz członkowie i partnerzy innych organizacji profesjonalnych a także osoby, które zdały egzaminy akredytacyjne organizowane przez takie organizacje, mogą przystąpić do kwalifikacji CIMA na poziomie strategicznym po zaliczeniu specjalnego egzaminu wstępnego (gateway assessment). Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują zwolnienia z 11 przedmiotów oraz dyplom CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (wszystkie zwolnienia są udzielane bezpłatnie) i mogą rozpocząć przygotowania do pozostałych egzaminów CIMA. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów i spełnieniu wymogów dotyczących doświadczenia praktycznego uzyskują oni członkowstwo CIMA. Więcej informacji o wszystkich możliwościach przystąpienia do kwalifikacji CIMA znaleźć można pod adresem: 6 Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa

7 Ile czasu zajmuje kurs CIMA? Kwalifikacja CIMA została stworzona w sposób umożliwiający słuchaczom dostosowanie tempa zaliczania poszczególnych etapów nauki do indywidualnych potrzeb. Zazwyczaj uzyskanie Certificate in Business Accounting zajmuje od trzech miesięcy do roku, podczas gdy zdobycie kwalifikacji zawodowej CIMA może trwać kolejne dwa lata lub dłużej. Więcej informacji o kursach CIMA znaleźć można pod adresem Tryb nauki Kursy online Strona CIMAstudy.com to zatwierdzony przez CIMA internetowy system nauczania oferujący dynamiczny i innowacyjny sposób zdobywania wiedzy. Z systemu można korzystać w dowolnej chwili, w każdym miejscu na świecie. Pozwala on słuchaczom na zarządzanie kursami przez Internet oraz umożliwia bezpośredni kontakt z ekspertami, którzy pomagają w nauce. Więcej informacji oraz bezpłatną wersję demonstracyjną systemu znaleźć można pod adresem Kursy stacjonarne Listę szkół i instytucji, które prowadzą kursy CIMA w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz zdalnie znaleźć można pod adresem Egzaminy Egzaminy poziomu Certificate in Business Accounting są przeprowadzane komputerowo i można do nich podejść w dowolnym momencie. Adresy komputerowych centrów egzaminacyjnych znaleźć można pod adresem Do egzaminów pozwalających na uzyskanie kwalifikacji profesjonalnej CIMA można podejść w ośrodkach egzaminacyjnych na całym świecie. Adresy ośrodków egzaminacyjnych znaleźć można pod adresem CIMAsphere internetowa społeczność CIMA Dzięki społeczności internetowej CIMAsphere słuchacze i członkowie CIMA oraz specjaliści z dziedziny finansów mogą wymieniać się informacjami, uzyskać poradę ekspertów i wzajemnie wspierać się w swojej karierze zawodowej. Do tej pory do CIMAsphere przystąpiło 17 tysięcy członków; liczba ta nadal rośnie. Wszystkie osoby zainteresowane dyskusją na aktualne tematy i gotowe podzielić się pomysłami związanymi z rachunkowością, biznesem i finansami, zapraszamy do dołączenia do społeczności CIMAsphere pod adresem 172 tysiące słuchaczy i członków na kluczowych stanowiskach w biznesie w 168 krajach Profesjonalizm Zapraszamy na stronę gdzie można zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat pomocy dostępnej dla uczestników kursów. Publikacje CIMA Słuchacze skorzystać mogą też z pakietów do nauki indywidualnej. Więcej informacji znaleźć można pod adresem Zarejestruj się i zostań słuchaczem CIMA Wybór CIMA to pierwszy krok na drodze do dynamicznej i satysfakcjonującej kariery w biznesie. Zarejestruj się jako słuchacz CIMA na stronie Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa 7

8 Dane kontaktowe Więcej informacji na temat wsparcia oferowanego przez CIMA otrzymać można w lokalnym biurze Instytutu. Z uwagi na nieustanny rozwój CIMA, w ciągu najbliższego roku lokalizacje naszych przedstawicielstw na całym świecie mogą ulec zmianie. Najbardziej aktualne dane kontaktowe znaleźć można na stronie internetowej Instytutu. Pełna lista danych kontaktowych CIMA w poszczególnych krajach dostępna jest pod adresem CIMA Wielka Brytania siedziba główna Tel.: +44 (0) Faks: +44 (0) CIMA Australia Tel.: +61 (0) Faks: +61 (0) CIMA Chiny Tel.: (0) Faks: +86 (0) CIMA Hong Kong Tel.: Faks: CIMA Indie Tel.: +91 (0) Faks: +91 (0) CIMA Irlandia Tel.:+353 (0) Faks: +353 (0) CIMA Malezja Tel.: +60 (0) Faks: +60 (0) CIMA Bliski Wschód Tel.: Faks: CIMA Pakistan Tel.: /88/89 Faks: CIMA Singapur Tel.: Faks: CIMA Afryka Południowa Tel.: +27 (0) /0861 Faks: +27 (0) CIMA Sri Lanka Tel.: +94 (0) Faks: +94 (0) Zarządzanie wydajnością Forecasting Prognozowanie Podejmowanie decyzji Chartered Institute of Management Accountants 26 Chapter Street London SW1P 4NP United Kingdom Tel.: +44 (0) Faks: +44 (0) CIMA z dumą pełni funkcję złotego sponsora CIMA z dumą pełni funkcję złotego sponsora

Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA. CIMA Masters Gateway Assessment

Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA. CIMA Masters Gateway Assessment Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA CIMA Masters Gateway Assessment CIMA dostrzega potencjał absolwentów MBA, uznając ich za przyszłych liderów biznesu. Jednakże przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6 OFERTA ACCA, SEMESTR ZIMOWY LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 SPIS TREŚCI Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKADEMICKI SAS

PROGRAM AKADEMICKI SAS Dla przyszłych liderów analityki i big data PROGRAM AKADEMICKI SAS THE POWER TO KNOW INFORMACJE O SAS SAS na świecie SAS Institute jest liderem rynku analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą

Bardziej szczegółowo

Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing Analiza Sektorowa Aglomeracji Wrocławskiej Business Process Outsourcing BPO City of Perspectives BPO City of Perspectives SPIS TREŚCI 01 02 03 04 05 06 07 Sektor BPO w Polsce Dolny Śląsk i aglomeracja

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity standard certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. Idea VCC

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo